Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Κατασκευαστική δραστηριότητα ως ποσοστό του ΑΕΠ Κατασκευαστική δραστηριότητα ως προς την αξία Κατασκευές κτιρίων Συμμετοχή δημόσιων έργων στην κατασκευαστική δραστηριότητα ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ Αριθμός, απασχόληση κ.λπ. μεγέθη Επιχειρηματικές προσδοκίες ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή αξίας εισαγωγών Στατιστικά στοιχεία αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα, κατά τα έτη ΥΟΡΕΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Επιχειρηματικοί επαγγελματικοί φορείς κατασκευαστικού κλάδου Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί με αρμοδιότητες σχετικές με τον κατασκευαστικό κλάδο και τα ακίνητα Πληροφορίες για την αγορά ακινήτων, τις τιμές πώλησης και ενοικίασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία Ιούνιος 2012 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων 5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirana, Albania Tel: (003554) και Fax:

2 ΕΙΑΓΩΓΗ τον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο στην Αλβανία, παρατηρείται ήδη από το 2010 μία σημαντική πτώση, που συνεχίζεται και το τρέχον έτος (2012) και η οποία αποδίδεται στους εξής κυρίως λόγους: τη μειούμενη αγοραστική δύναμη, αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της μείωσης των μεταναστευτικών εμβασμάτων και της διαρκούς απώλειας θέσεων εργασίας στο εσωτερικό, όπως και στις κύριες χώρες διαμονής των Αλβανών που εργάζονται στο εξωτερικό, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για ιδιωτικές κατοικίες και την αλβανική αγορά ακινήτων γενικότερα. την πτωτική τάση των δημόσιων επενδύσεων, λόγω διαρκούς περιστολής των διαθέσιμων για τεχνικά έργα κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού προς αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. τα χρονίζοντα προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για την ακίνητη περιουσία στην Αλβανία (καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων αναγνώρισης δικαιούχων ιδιοκτησιών, καθυστέρηση κατάρτισης και έγκρισης πολεοδομικών σχεδίων, μη έκδοση νέων οικοδομικών αδειών κ.λπ.) που συμβάλλουν στην παρατεταμένη στασιμότητα, η οποία καταγράφεται στην οικοδομική δραστηριότητα για ιδιωτικά έργα. τη μείωση των χρηματοδοτήσεων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις, συνεπεία της σημαντικής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), το συνολικό ποσοστό των οποίων στα τέλη Μαρτίου τ.έ. (2012) ανήλθε στο 20,1% (στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο), έναντι 14,7% του Μαρτίου 2011 και 18,8% του Δεκεμβρίου Κατασκευαστική δραστηριότητα Ο κατασκευαστικός τομέας, παρά τη σημαντική μείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της αλβανικής οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι εξακολουθεί να συμμετέχει στο ΑΕΠ της χώρας με ποσοστό της τάξης του 10% περίπου Κατασκευαστική δραστηριότητα ως ποσοστό του ΑΕΠ ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της αλβανικής τατιστικής Τπηρεσίας (INSTAT), ως ποσοστό του ΑΕΠ, η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Αλβανία το 2010 (τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται στοιχεία), παρουσίασε σημαντική πτώση και διαμορφώθηκε στο 9,62% μόνο, ενώ το ΑΕΠ της χώρας το ίδιο έτος αυξήθηκε με ρυθμό πάνω από 3,5%. Πρόκειται για εντυπωσιακή μείωση της συμμετοχής του κλάδου το 2010 στη μεγέθυνση της αλβανικής οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά το 2005 και μέχρι και 2

3 το 2007, η συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας κυμαινόταν στο 13% (13,39% το 2007, 12,89% το 2006 και 12,48% το 2005), το 2008 ανήλθε στο 13,35%, το 2009 στο 12,68% και το 2010 περιορίστηκε στο 9,62% ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας Κατασκευαστική δραστηριότητα ως προς την αξία ε όρους αξίας, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, το 2010 καταγράφηκε στην Αλβανία, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, αύξηση στον τομέα των κατασκευών, η οποία ωστόσο κρίνεται συγκυριακή, δεδομένου ότι οφείλεται στην εντυπωσιακή άνοδο της αξίας των δημοσίων έργων υποδομής (βλ. ακολούθως παρ. 1.4.). υγκεκριμένα, η συνολική αξία του κατασκευαστικού τομέα το 2010, σε σχέση με το 2009, τριπλασιάστηκε και από 71 δισ. ALL ανήλθε στα 229 δισ. ALL, το υψηλότερο, σε όρους αξίας, επίπεδο του κλάδου την τελευταία δεκαετία. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι από το ως άνω ποσό, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 132,8 δισ. ALL και ποσοστού 58%, αφορούσε κατασκευαστικά έργα, άλλα από κτίρια, τα οποία κατά 90% ήταν οδικά έργα υποδομές μεταφορών, η αξία των οποίων το 2010 ανήλθε στα 119 δισ. ALL περίπου, από μόλις 3,5 δισ. ALL το 2009 και 8 δισ. ALL το Πίνακας 1: Αξία κατασκευαστικής δραστηριότητας , σε εκ. ALL Κατασκευές κτιρίων Άλλα κατασκευαστικά έργα ( ) Οδικά Υποδομές μεταφορών Αγωγοί, τηλεπ/κές και ηλεκτρ. γραμμές Σύνθετες κατασκευές βιομηχανικού χαρακτήρα Λοιπά έργα υνολική αξία κατασκευών Πηγή: Instat Αύξηση καταγράφηκε και στη συνολική αξία των κατασκευών κτιρίων, με τη συμμετοχή τους όμως στο σύνολο της αξίας των κατασκευών στην Αλβανία (λόγω της προαναφερθείσας εντυπωσιακής αύξησης της αξίας των δημοσίων έργων υποδομής) να περιορίζεται το 2010 στο 42%, από ποσοστό 88% το 2009 και 84% το Κατασκευές κτιρίων Σο 2010, συγκριτικά με την προηγούμενη διετία, σημειώθηκε σημαντική άνοδος, της τάξης του 20%, στο συνολικό αριθμό των κτιρίων που κατασκευάστηκαν στην Αλβανία, ο οποίος ανήλθε στα 1.845, έναντι του 2009 και του Παράλληλα, σημαντική ήταν το ίδιο έτος και η αύξηση της συνολικής επιφάνειας των νέων κτιρίων, η οποία από τ.μ. το 2008 και τ.μ. το 2009 ανήλθε στα τ.μ. το Διαχρονικά, η κατασκευή κτιρίων στην Αλβανία παρουσιάζει διακυμάνσεις. Μετά από τη μεγάλη ανοικοδόμηση των ετών , ακολούθησε το 2007 έντονη κάμψη, ενώ την τριετία καταγράφηκε και πάλι μια ανοδική τάση. Σην 3

4 τελευταία διετία ( ), σύμφωνα με πληροφορίες των επιχειρηματικών ενώσεων του κλάδου, ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, αλλά και του μεγάλου αριθμού των αδιάθετων απούλητων κατοικιών, γραφείων κ.λπ. συναφών χώρων στην Αλβανία, στις κατασκευές κτιρίων σημειώνεται πτωτική τάση. Με βάση το συνολικό αριθμό των εκδοθεισών αδειών οικοδομής, το 2010, το 69,5% των κατασκευασθέντων κτιρίων, αφορούσε κατοικίες, ενώ το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε το 2009 στο 66,5% και το 2008 στο 61%. Από άποψη έκτασης, οι κατοικίες αντιστοιχούσαν στο 80,7% της συνολικής επιφάνειας των κατασκευασθέντων κτιρίων το 2010, στο 81,7% το 2009 και στο 69,3% το Μεταξύ 2008 και 2010, η συμμετοχή των κατοικιών στο σύνολο των κατασκευασθέντων κτιρίων, τόσο από άποψη αριθμού, όσο και επιφάνειας, σε αντίθεση με τα «άλλα κτίρια» (ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.) όπου η τάση ήταν καθοδική, σημείωσε αύξηση, γεγονός που δείχνει τον προσανατολισμό της οικοδομικής δραστηριότητας στην Αλβανία το εν λόγω διάστημα κυρίως στην κατασκευή κατοικιών. Από το σύνολο των κατασκευών κτιρίων μη οικιστικής χρήσης, την τριετία , το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστού άνω του 50%, αφορούσε σε εμπορικά καταστήματα. Ιδιαίτερα το 2010, το εν λόγω ποσοστό ανήλθε στο 53,5% και ο αριθμός των κατασκευών κτιρίων για εμπορική χρήση αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 14%, αντικατοπτρίζοντας και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της αγοράς, με ανέγερση εμπορικών κέντρων, business centers parks κ.λπ.. Η αύξηση αυτή σε όρους οικοδομήσιμης έκτασης ήταν τη διετία ποσοστού 48,5% και από 202 χιλ. τ.μ. το 2009 ανήλθε στα 300 χιλ. τ.μ. το Πίνακας 2: Κατασκευαστική δραστηριότητα με βάση εκδοθείσες άδειες, Άδειες Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Άδειες Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Άδειες Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Κτίρια Κατοικίες Άλλα κτίρια α..ξενοδοχεία β.εμπ. καταστήματα γ. Βιομηχανικά κτίρια δ. Λοιπά Πηγή: Instat 1.4. υμμετοχή δημόσιων έργων στην κατασκευαστική δραστηριότητα Όπως προαναφέρθηκε, η συμμετοχή των δημόσιων έργων στο σύνολο της αξίας του κατασκευαστικού κλάδου στην Αλβανία το 2010 ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω έργων στη συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα, από 4

5 άποψη αξίας, ανήλθε το 2010 στο 59,3% έναντι 13% το 2009, 12,8% το 2008 και 21,16% το H ως άνω αύξηση της συμμετοχής των δημόσιων έργων στο σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2010, οφείλεται αποκλειστικά στο δεκαπενταπλασιασμό, σε σχέση με το 2009 και το 2008, της αξίας των δημόσιων έργων υποδομής («άλλα κατασκευαστικά έργα» και ειδικότερα οδικά έργα υποδομής μεταφορών) στην Αλβανία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της INSTAT, στη συνολική αξία, ύψους 132,8 δισ. ALL ή περίπου 0,9 δισ., των μη οικιστικών έργων που κατασκευάστηκαν στην Αλβανία το 2010, ποσό 132 δισ. ALL (99,3%) αφορούσε σε έργα του δημόσιου τομέα, από τα οποία μάλιστα ποσοστό 89,4% ήταν οδικά έργα υποδομής μεταφορών (118 δισ. ALL) και το 8,3% αφορούσε σε έργα για αγωγούς, γραμμές τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (11 δισ. ALL ή 80 εκ. περίπου). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα έργα υποδομής που κατασκευάζονται στη χώρα, στην πλειονότητά τους εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων της διεθνούς κοινότητας, της ΕΕ και δωρητριών χωρών και υλοποιούνται με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών, όπως και αναπτυξιακών κ.ά. ξένων τραπεζών. Πέρα από τις κατασκευές υποδομής, αύξηση σημειώθηκε, επίσης το 2010, στη συμμετοχή του αλβανικού δημόσιου τομέα στη συνολική αξία των κατασκευών κτιρίων, που από ποσοστό της τάξης του 2% το 2009 διευρύνθηκε σε 4,36% το 2010 (2008: 2,9%). Πρόκειται κυρίως για κατασκευές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.ά. δημόσιων κτιρίων, η αξία των οποίων το 2010 ανήλθε στα 4 δισ. ALL. Πίνακας 3: Κατανομή έργων κατά τομέα και συμμετοχή δημόσιων έργων στις κατασκευές με βάση εκδοθείσες άδειες, , αξία σε εκ. ALL ύνολο Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας ύνολο Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας ύνολο Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας υνολική Αξία Αξία κτιρίων συνολικά Κατοικίες Άλλα κτίρια α..ξενοδοχεία β.εμπ. καταστήματα γ. Βιομηχανικά κτίρια δ. Λοιπά Άλλα κατασκευαστικά έργα Οδικά Υποδομής Μεταφορών Αγωγοί, γραμμές τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού Σύνθετες κατασκευές βιομηχανικού χαρακτήρα Λοιπά Πηγή: Instat 5

6 2. Κόστος κατασκευαστικού κλάδου Με βάση τα στοιχεία της INSTAT, ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού κλάδου (CCI) στην Αλβανία, την περίοδο , παρουσίασε την ακόλουθη εξέλιξη: αύξηση 0,31% το 2010 σε σχέση με το 2009, σταθερότητα μεταξύ 2009 και 2008, αύξηση 1,26% το 2008 έναντι του 2007 και αύξηση 2,5% το 2007 έναντι του Η συνολική αύξηση του δείκτη κόστους κατασκευών την πενταετία , κυμάνθηκε στο 4,12%. Πίνακας 4: Εξέλιξη δείκτη κόστους κατασκευαστικού τομέα Περιγραφή Μετ/λή 07/06 Μετ/λή 08/07 Μετ/λή 09/08 Μετ/λή 10/09 ΔΕΙΚΣΗ ΚΟΣΟΤ 123,7 126,8 128,4 128,4 128,8 2,51% 1,26% 0,00% 0,31% Ι. Άμεσες Δαπάνες 128,4 133,1 135,9 135,9 136,5 3,66% 2,10% 0,00% 0,44% 1.Τλικά κατασκευών 124,3 130,2 131,7 130,5 131,1 4,75% 1,15% -0,91% 0,46% (α)οικοδομικά υλικά 125,3 131,4 132,9 131,4 131,9 4,87% 1,14% -1,13% 0,38% (β)ηλεκτρολογικά υλικά 120,5 125,5 133,9 148,1 154,3 4,15% 6,69% 10,60% 4,19% (γ)υδροϋγειονομικά υλικά 108,9 110,5 111,2 111,9 112,3 1,47% 0,63% 0,63% 0,36% 2.Μισθολογικό κόστος 147,3 147,7 155,7 160,7 161,2 0,27% 5,42% 3,21% 0,31% 3.Μεταφορικό κόστος 135,5 135,8 139,1 143,0 145,0 0,22% 2,43% 2,80% 1,40% 4.Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 102,8 105,6 107,0 106,5 106,8 2,72% 1,33% -0,47% 0,28% ΙΙ. Έμμεσες Δαπάνες 149,6 149,6 149,4 149,4 149,6 0,00% -0,13% 0,00% 0,13% ΙΙΙ. Προβλεπόμενα κέρδη 111,6 109,8 109,0 108,9 109,0-1,61% -0,73% -0,09% 0,09% ΙV. Υόρος κύκλου εργασιών 100,0 100,0 98,8 98,8 98,8 0,00% -1,20% 0,00% 0,00% Πηγή: Instat Tο 2011, μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού τομέα στην Αλβανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο CCI σημείωσε μικρή μόνο άνοδο, της τάξης του 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Οι επιμέρους δείκτες του CCI παρουσίασαν το 2011 περιορισμένη, επίσης, αυξητική τάση, με τα «υλικά» να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,23%, και να ακολουθούν οι μισθοί με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,1% σε σχέση με το Επισημαίνεται, ότι ούτε ο δείκτης «μεταφορικού κόστους» σημείωσε σημαντική αύξηση, παρά το γεγονός της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και σε ετήσια βάση κυμάνθηκε στο επίπεδο του 2010 (αύξηση 0,06%), καταγράφοντας ελαφρά ανοδική τάση μόνο το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο 2011 σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (μετά από μείωση της τάξης του 1,2% το δεύτερο τρίμηνο 2011 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους). 6

7 Πίνακας 5: Δείκτης κόστους κατασκευαστικού τομέα , ανά τρίμηνο α τρίμηνο β τρίμηνο γ δ α β τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο γ τρίμηνο δ τρίμηνο ΔΕΙΚΣΗ ΚΟΣΟΤ 99,5 99,6 99,7 99, ,8 100,2 100,5 1.Τλικά κατασκευών 99,1 99,2 99,5 99, ,3 100,5 101,5 (α)οικοδομικά υλικά 99,1 99,2 99,5 99, ,4 100,4 101,7 (β)ηλεκτρολογικά υλικά 95,7 97,8 99,2 99, ,7 101,0 101,1 (γ)υδροϋγειονομικά υλικά 99,6 99,6 99,6 99, ,0 100,3 100,7 2.Μισθολογικό κόστος 100,0 100,0 100,0 100, ,3 102,6 101,5 3.Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 99,8 99,8 99,8 100, ,0 99,9 100,1 4.Μεταφορικό κόστος 98,8 99,6 99,8 99, ,8 99,4 100,2 5.Ενεργειακό κόστος ,0 100,0 100,0 6.Λοιπά ,0 97,6 98,7 Πηγή: Instat 3. Επιχειρήσεις κατασκευαστικού κλάδου 3.1. Αριθμός, απασχόληση κ.λπ. μεγέθη Ο αριθμός των αλβανικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι σήμερα κυμαίνεται στις επιχειρήσεις, ενώ συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εισαγωγής και διανομής οικοδομικών υλικών, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις Με βάση πάντως πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων του κλάδου, το μειωμένο ενδιαφέρον από πλευράς αγοραστών, η έλλειψη ρευστότητας, οι εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εμπλοκές στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτελούν τους κύριους λόγους που κατασκευαστικές επιχειρήσεις στην Αλβανία έχουν οδηγηθεί την τελευταία διετία σε συρρίκνωση, δυσχερή οικονομική κατάσταση ή ακόμη και πτώχευση. ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, το 2010 λειτουργούσαν στην Αλβανία κατασκευαστικές εταιρείες (2009: 3.292, 2008: 2.835), το δυναμικό των οποίων ανερχόταν στους περίπου σταθερά εργαζόμενους, αριθμός που διαχρονικά βαίνει μειούμενος, αντικατοπτρίζοντας και τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Επίσης, ενδεικτικό της διάρθρωσης, αλλά και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αυτοτελή ανάληψη και εκτέλεση μεγάλων κατασκευαστικών έργων, είναι ότι το 2010 οι εν λόγω εταιρείες, στην πλειονότητά τους, δηλ. σε ποσοστό 47%, απασχολούσαν από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους, το 39% από 5 19 και μόνο το υπόλοιπο 14% διέθεταν προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι επιχειρήσεις μάλιστα που διέθεταν το 2010 δυναμικό πάνω από 80 εργαζομένους ανέρχονταν στις 48 και αντιπροσώπευαν μόλις το 1% των εταιρειών του κλάδου. 7

8 Με βάση τα στοιχεία της INSTAT, ο κύκλος εργασιών των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, μετά από συγκριτικά σημαντική αύξηση το 2009, επανήλθε το 2010 στο επίπεδο του 2008 (171 δισ. ALL), ενώ αντίστοιχη ήταν και η εξέλιξη της αξίας παραγωγής. ε αντίθεση, τα καθαρά κέρδη των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου σημείωσαν την τριετία σταθερή άνοδο και το 2010 διαμορφώθηκαν στα 34 δισ. ALL (σε σχέση με 30 δισ. ALL περίπου κατά τα έτη 2008 και 2009). Πίνακας 6: τοιχεία επιχειρήσεων κατασκευαστικού κλάδου, Αρ.απασ/μενων ύνολο ύνολο ύνολο Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών (εκ. ALL) Καθαρά κέρδη (εκ. ALL) Αξία παραγωγής (εκ. ALL) υνολικός αριθμός απασχολούμενων Πηγή: Instat 3.2. Επιχειρηματικές προσδοκίες ύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania / ΒοΑ), o δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα (Construction Confidence Indicator) συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο (το τελευταίο τρίμηνο του 2011). Ειδικότερα ο δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο τ.έ. στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των -27,9 ποσοστιαίων μονάδων, δηλ. μειωμένος κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και κατά 22,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μακροχρόνιο μέσο όρο. Επίσης, αρνητικές παρέμειναν και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι προσδοκίες των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή, την ζήτηση και την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Με βάση τις απαντήσεις στην ως άνω έρευνα της ΒοΑ, το 82% των εταιρειών του κλάδου δεν προχώρησε σε επενδύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, ενώ το 85,4% δεν προγραμματίζει νέες επενδύσεις ούτε για το πρώτο εξάμηνο του Ωστόσο, οι γενικές προσδοκίες των επιχειρήσεων παρουσιάζονται θετικότερες για το δεύτερο τρίμηνο του

9 4. Οι αλβανικές εισαγωγές υλικών κατασκευών από την Ελλάδα 4.1. Κατανομή αξίας εισαγωγών Η παρουσία των ελληνικών και ομογενειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία στον κατασκευαστικό τομέα, όπως και στον κλάδο των δομικών υλικών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αξιόλογα δημόσια και ιδιωτικά έργα υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο στη χώρα από κατασκευαστικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, ενώ και επιχειρήσεις δομικών υλικών διαθέτουν στην αλβανική αγορά παραγωγικές ή/και εμπορικές μονάδες ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, η αξία των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2010 σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, ύψους 14,034 δισ. αλβ. λεκ, ποσό που αντιστοιχούσε σε 23% περίπου της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2009), που το αντίστοιχο ποσό ήταν ύψους 16,367 δισ. αλβ. λεκ (έναντι 11,181 δισ. αλβ. λεκ το 2008 και 9,857 δισ. το 2007), το 2010 καταγράφηκε αρνητικός ρυθμός ετήσιας μεταβολής της αξίας των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από τη χώρα μας, της τάξης του -14,25%. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά που καταγράφεται μείωση του συγκεκριμένου μεγέθους, μετά μάλιστα από μια χρονιά εντυπωσιακής ετήσιας αύξησης της συνολικής αξίας των αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών υλικών κατασκευών, της τάξης του 46,38% (2009/2008), σε 9

10 συνέχεια ανόδου ποσοστού 13,43% και 14,52% το 2008 (έναντι του 2007) και 2007 (έναντι του 2006) αντίστοιχα. Αναλύοντας την αξία των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα το 2010, η πλειονότητα ή ποσοστό 64,79% του συνόλου αφορούσε σε προϊόντα του κλάδου της μεταλλουργίας, το 17,12% σε τσιμέντα, το 8% στην ομάδα προϊόντων κεραμίδια, τούβλα, πλακάκια και άλλα κεραμικά προϊόντα, το 1,86% σε μάρμαρα και το 1,27% σε τεχνουργήματα από πέτρες. Επίσης, το 3,43% της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα το 2010, αφορούσε σε δομικά προϊόντα της βιομηχανίας πλαστικών, στην πλειονότητα πλαστικούς σωλήνες κάθε είδους, το 2,05% σε ηλεκτρολογικό υλικό, κυρίως ηλεκτρικούς αγωγούς και ομοαξονικά καλώδια, το 0,45% σε προϊόντα ξυλείας (κυρίως είδη ξυλείας για παρκέτα) και το 0,38% σε είδη υγιεινής (κυρίως από πλαστικό) τατιστικά στοιχεία αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα, αξίας άνω των 2,5 εκ. αλβ. λεκ, κατά τα έτη Πίνακας 6: Αλβανικές ειζαγωγές υλικών καηαζκευών από ηην Ελλάδα, αξίας άνω ηων 2,5 εκ. αλβ. λεκ, έηη , ζε εκ. αλβ. λεκ (ALL) Προϊόν Μεηαιιηθέο ξάβδνη, κνξθόξαβδνη (από ζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, νξείραιθν θαη ηα θξάκαηά ηνπο) 5.521, , , ,065 Τζηκέληα δηαθόξσλ ηύπσλ 2.329, , , ,042 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή ράιπβα (όρη θξάκα θαη αλνμείδσηα) ή ραιπβδνθξάκαηα 795, , , ,226 Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ, από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν, ράιπβα (όρη ηεο θιάζεο 9406) 790, , , ,077 Κεξακίδηα θαη άιια θεξακηθά πξντόληα 600, , , ,346 Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη κέξε ηνπο (από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, ληθέιην, αινπκίλην θαη θξάκαηα) 477, , , ,625 Σύξκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ρνληξόζπξκα 427, , , ,597 Πιαζηηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (π.ρ. ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί) 383, , , ,451 Δίδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή από ζίδεξν ή ράιπβεο (θαη αλνμείδσηνπο) ή ραιπβδνθξάκαηα ή νξείραιθν ή ράιπβεο πνπ ιακβάλνληαη κε ζπγθόιιεζε από ζίδεξν ή ράιπβα 364, , , ,675 Τνύβια γηα ηελ νηθνδνκηθή θεξακηθά 281, , , ,679 Μάξκαξα 252, ,831 68, ,145 Τερλνπξγήκαηα από πέηξεο 173, , ,093 84,557 Κεξακηθά πιαθάθηα θαη πιάθεο δαπέδνπ ή επέλδπζεο 152, , , ,717 Πξνθίι αινπκηλίνπ θαη θξάκαηα 151,509 36,700 8,297 12,785 Ηιεθηξηθνί αγσγνί (θαη νκναμνληθνί), θαιώδηα νκναμνληθά 142, , , ,644 Κεξακίδηα, πιαθάθηα, πιάθεο, ηνύβια θαη παξόκνηα είδε από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα ή από ηερλεηή πέηξα, έζησ θαη νπιηζκέλα 138,040 57,259 43,521 45,213 Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην ή ραιθό 105,041 88,785 81,206 93,501 Από πιαζηηθό πόξηεο, παξάζπξα, πιαίζηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ηνπο 98,668 61,031 27,419 39,612 Πιέγκαηα θαη δηρηπσηά θάζε ηύπνπ από ζίδεξν ή ράιπβα ή ραιθό 83,453 57,987 31,038 48,179 Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο, ζπλδέζεηο θαη ζηνηρεία επαθήο γηα ζύξκαηα θαη θαιώδηα 78,536 35,098 88,843 51,558 Γεμακελέο, βαξέιηα, θάδνη θαη παξόκνηα δνρεία, ππό πίεζε δνρεία 54,686 57,962 64,204 44,354 10

11 Καξθηά θάζε είδνπο (από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα ή αινπκίλην ή ραιθό (θαη κε ζπείξσκα)) 46,695 57,941 0,203 19,393 Μνλσηήξεο θαη κνλσηηθά 45,333 1,990 16,092 14,614 Γηαθόπηεο, αζθάιεηεο, ειεθηξνλόκνη, ζπζθεπέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 43,696 15,530 20,926 40,154 Τερλνπξγήκαηα από άζθαιην ή από παξόκνηα πξντόληα (π.ρ. πίζζα πεηξειαίνπ, ζθιεξόπηζζα) 43,210 35,929 30,103 24,818 Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζόιεο, αλαιόγηα, θηβώηηα θαη άιιεο βάζεηο 42,836 89, , ,456 Τερλνπξγήκαηα από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα 34,509 43,704 5,050 3,069 Δίδε μπιείαο γηα παξθέηα 33,851 30,581 4,994 10,150 Αζβεζηόιηζνο, αζβέζηεο 29,783 27,927 21,578 23,297 Δίδε πγηεηλήο θαη ηα κέξε ηνπο από ρπηνζίδεξν (κπαληέξεο, ληπηήξεο θ.ιπ.) 26,488 31,215 17,843 11,617 Γύςνο, αλπδξίηεο 26,424 16,538 23,415 15,725 Ακκνράιηθν, ιηζόθνθνη, ραιαδίαο 26,362 35,688 12,596 16,412 Κνριίεο, πεξηθόριηα θ.ιπ. από ζίδεξν, ράιπβα, ρπηνζίδεξν 25,750 15,580 27,299 28,633 Καηαζθεπέο από αξγίιην θαη κέξε ηνπο 21, ,845 51,337 67,893 Σηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ νηθνδνκή ή γηα έξγα πνιηηηθώλ κεραληθώλ 19,652 19,818 6,760 9,887 Δίδε πγηεηλήο, κπάληνπ θ.ιπ. θεξακηθά 19,536 17,342 21,034 17,160 Σσιήλεο θάζε είδνπο από βνπιθαληζκέλν θανπηζνύθ κε ζθιεξπζκέλν ή από ζπλδπαζκό ηζηκέληνπ κε άιια πιηθά (πρ θπηαξίλε-όκσο όρη ακίαλην) 17,136 17,883 7,858 6,256 Ξύιηλα παξάζπξα, πόξηεο θ.ιπ. 14,787 41,425 59,547 69,034 Γνινκίηεο 14,257 12,727 21,391 21,524 Σνβάδεο 10,310 8,275 3,752 8,032 Δίδε μπιείαο γηα ηελ νηθνδνκηθή 9,948 9,618 0,000 1,563 Δίδε πγηεηλήο από πιαζηηθέο ύιεο (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο, λεξνρύηεο θ.ιπ.) 9,843 8,343 7,211 11,526 Μεηαιιεύκαηα θαη ζπκππθλώκαηα αξγηιίνπ 7,709 0,030 0,000 0,000 Τερλνπξγήκαηα από γύςν θ.ιπ. 7,462 8,582 8,031 7,731 Υπνδνρέο ιακπηήξσλ (ληνπί), βύζκαηα (θηο) θαη ξεπκαηνιήπηεο 6,027 15,736 4,774 5,628 Μπεηνλίηεο, άιιεο αξγηιηθέο θαη ππξίκαρεο γαίεο, ππιόο 5,853 4,938 4,682 4,315 Κηκσιία 4,706 16,296 1,829 0,606 Πιαζηηθέο δεμακελέο, κεγάια βαξέιηα, θάδνη θαη αλάινγα δνρεία, κε πεξηεθηηθόηεηα πνπ μεπεξλάεη ηα 300 4,403 3,165 2,072 2,758 Σηεαηίηεο θπζηθόο, ηαιθ (ζξπκκαηηζκέλα ή ζε ζθόλε) 4,280 0,000 4,183 1,669 Γπάιηλεο πιάθεο, θύιια νπιηζκέλα θαη κε νπιηζκέλα, ρξσκαηηζκέλεο ζηε κάδα, γαιαθηεξέο, επηζηξσκέλεο κε απνξξνθεηηθή, αλαθιαζηηθή ή κε αλαθιαζηηθή ζηξώζε ή ζηξώζε άιινπ γπαιηνύ 4,186 5,731 3,287 1,230 Κιώλνη, θαιώδηα (θαη κε κνλσκέλα),ζπξκαηόζρνηλα, πιεμίδεο θαη παξόκνηα, από ράιπβεο ή ζίδεξν ή αξγίιην 2,962 2,687 2,036 3,614 Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 2,854 2,779 1,648 1,725 Σύξκαηα γηα πεξηηύιημε άιια εθηόο από ραιθό 2,399 4,399 0,000 0,000 Δπελδύζεηο δαπέδσλ, ηνίρσλ ή νξνθώλ, από πιαζηηθέο ύιεο, έζησ θαη απηνθόιιεηεο ζε πιάθεο ή θπιίλδξνπο 2,364 1,230 2,748 2,384 Υαινβάκβαθαο, πθάζκαηα από γπαιί, λήκαηα, ζρνηλί παινλήκαηνο θ.ιπ.. 1,678 3,222 6,376 22,837 Βεξκηθνπιίηεο, πεξιίηεο, ρισξίηεο (κε εθηνλσκέλνη) 1,349 0,315 0,869 7,384 Μνλσηηθέο πιάθεο από γπαιί κε πνιιαπιέο επηθάλεηεο 0,347 1,354 0,516 7,481 Μαξκαξπγίαο 0,087 4,565 0,000 0,000 Σηδεξνηξνρηέο 0,000 0,843 2,314 9,259 Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα 0,000 0,000 21,576 20,517 Τνύβια, πιάθεο, πιαθάθηα θαη άιια θεξακεπηηθά είδε κε κείγκαηα από άιια κέηαιια 0,000 0,000 0,000 24,985 ΣΥΝΟΛΟ 14034, , , ,258 Πηγή: Instat Επεξεπγασία: Γπαφείο ΟΕΥ 11

12 Πίνακας 7: Ρυθμοί μεηαβολής αλβανικών ειζαγωγών υλικών καηαζκευών από ηην Ελλάδα, αξίας άνω ηων 2,5 εκ. αλβ. λεκ, έηη Προϊόν Μεηαιιηθέο ξάβδνη, κνξθόξαβδνη (από ζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, νξείραιθν θαη ηα θξάκαηά ηνπο) -2,9% 133,6% 13,1% -3,0% Τζηκέληα δηαθόξσλ ηύπσλ -54,7% 66,5% 21,4% 38,8% Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή ράιπβα (όρη θξάκα θαη αλνμείδσηα) ή ραιπβδνθξάκαηα 35,7% -15,9% 43,4% -34,2% Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ, από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν, ράιπβα (όρη ηεο θιάζεο 9406) 86,3% -36,8% 106,0% 35,9% Κεξακίδηα θαη άιια θεξακηθά πξντόληα 15,4% 27,2% 4,6% -21,8% Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη κέξε ηνπο (από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, ληθέιην, αινπκίλην θαη θξάκαηα) 4,1% 19,1% 28,4% 26,7% Σύξκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ρνληξόζπξκα 27,2% -14,5% 111,8% 42,0% Πιαζηηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (π.ρ. ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί) -13,6% 5,9% 20,3% 16,9% Δίδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή από ζίδεξν ή ράιπβεο (θαη αλνμείδσηνπο) ή ραιπβδνθξάκαηα ή νξείραιθν ή ράιπβεο πνπ ιακβάλνληαη κε ζπγθόιιεζε από ζίδεξν ή ράιπβα -17,1% -6,4% -11,5% 213,5% Τνύβια γηα ηελ νηθνδνκηθή θεξακηθά -30,8% -25,8% -33,4% 31,2% Μάξκαξα -2,4% 278,0% -75,5% -28,4% Τερλνπξγήκαηα από πέηξεο -12,1% 46,0% 59,8% 140,8% Κεξακηθά πιαθάθηα θαη πιάθεο δαπέδνπ ή επέλδπζεο 21,5% -6,3% 10,1% 36,5% Πξνθίι αινπκηλίνπ θαη θξάκαηα 312,8% 342,3% -35,1% -41,6% Ηιεθηξηθνί αγσγνί (θαη νκναμνληθνί), θαιώδηα νκναμνληθά 12,5% -37,1% 24,0% -13,0% Κεξακίδηα, πιαθάθηα, πιάθεο, ηνύβια θαη παξόκνηα είδε από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα ή από ηερλεηή πέηξα, έζησ θαη νπιηζκέλα 141,1% 31,6% -3,7% 86,5% Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην ή ραιθό 18,3% 9,3% -13,1% -8,4% Από πιαζηηθό πόξηεο, παξάζπξα, πιαίζηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ηνπο 61,7% 122,6% -30,8% Πιέγκαηα θαη δηρηπσηά θάζε ηύπνπ από ζίδεξν ή ράιπβα ή ραιθό 43,9% 86,8% -35,6% -39,2% Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο, ζπλδέζεηο θαη ζηνηρεία επαθήο γηα ζύξκαηα θαη θαιώδηα 123,8% -60,5% 72,3% 4,3% Γεμακελέο, βαξέιηα, θάδνη θαη παξόκνηα δνρεία, ππό πίεζε δνρεία -5,7% -9,7% 44,8% 14,4% Καξθηά θάζε είδνπο (από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα ή αινπκίλην ή ραιθό (θαη κε ζπείξσκα)) -19,4% 28442,4% -99,0% -13,8% Μνλσηήξεο θαη κνλσηηθά 2178% -87,6% 10,1% -18,3% Γηαθόπηεο, αζθάιεηεο, ειεθηξνλόκνη, ζπζθεπέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 181,4% -25,8% -47,9% 74,5% Τερλνπξγήκαηα από άζθαιην ή από παξόκνηα πξντόληα (π.ρ. πίζζα πεηξειαίνπ, ζθιεξόπηζζα) 20,3% 19,4% 21,3% 23,6% Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζόιεο, αλαιόγηα, θηβώηηα θαη άιιεο βάζεηο -52,3% -74,2% 47,7% 169,2% Τερλνπξγήκαηα από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα -21,0% 765,4% 64,5% -28,5% Δίδε μπιείαο γηα παξθέηα 10,7% 512,4% -50,8% -38,9% Αζβεζηόιηζνο, αζβέζηεο 6,6% 29,4% -7,4% 14,9% Δίδε πγηεηλήο θαη ηα κέξε ηνπο από ρπηνζίδεξν (κπαληέξεο, ληπηήξεο θ.ιπ.) -15,1% 74,9% 53,6% 305,5% Γύςνο, αλπδξίηεο 59,8% -29,4% 48,9% 63,5% Ακκνράιηθν, ιηζόθνθνη, ραιαδίαο -26,1% 183,3% -23,3% -30,1% Κνριίεο, πεξηθόριηα θ.ιπ. από ζίδεξν, ράιπβα, ρπηνζίδεξν 65,3% -42,9% -4,7% -11,9% Καηαζθεπέο από αξγίιην θαη κέξε ηνπο -89,1% 287,3% -24,4% 14,0% Σηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ νηθνδνκή ή γηα έξγα πνιηηηθώλ κεραληθώλ -0,8% 193,2% -31,6% -52,7% Δίδε πγηεηλήο, κπάληνπ θ.ιπ. θεξακηθά 12,7% -17,6% 22,6% 20,1% Σσιήλεο θάζε είδνπο από βνπιθαληζκέλν θανπηζνύθ κε ζθιεξπζκέλν ή από ζπλδπαζκό ηζηκέληνπ κε άιια πιηθά (πρ θπηαξίλε-όκσο όρη ακίαλην) -4,2% 127,6% 25,6% 33,3% 12

13 Ξύιηλα παξάζπξα, πόξηεο θ.ιπ. -64,3% -30,4% -13,7% 22,7% Γνινκίηεο 12,0% -40,5% -0,6% 15,2% Σνβάδεο 24,6% 120,5% -53,3% 0,9% Δίδε μπιείαο γηα ηελ νηθνδνκηθή 3,4% -100,0% -76,6% Δίδε πγηεηλήο από πιαζηηθέο ύιεο (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο, λεξνρύηεο θ.ιπ.) 18,0% 15,7% -37,4% 45,4% Μεηαιιεύκαηα θαη ζπκππθλώκαηα αξγηιίνπ 25596,7% Τερλνπξγήκαηα από γύςν θ.ιπ. -13,1% 6,9% 3,9% -51,2% Υπνδνρέο ιακπηήξσλ (ληνπί), βύζκαηα (θηο) θαη ξεπκαηνιήπηεο -61,7% 229,6% -15,2% -7,1% Μπεηνλίηεο, άιιεο αξγηιηθέο θαη ππξίκαρεο γαίεο, ππιόο 18,5% 5,5% 8,5% -59,9% Κηκσιία -71,1% 791,0% 201,8% 422,4% Πιαζηηθέο δεμακελέο, κεγάια βαξέιηα, θάδνη θαη αλάινγα δνρεία, κε πεξηεθηηθόηεηα πνπ μεπεξλάεη ηα ,1% 52,8% -24,9% 57,2% Σηεαηίηεο θπζηθόο, ηαιθ (Θξπκκαηηζκέλα ή ζε ζθόλε) -100,0% 150,6% 45,0% Γπάιηλεο πιάθεο, θύιια νπιηζκέλα θαη κε νπιηζκέλα, ρξσκαηηζκέλεο ζηε κάδα, γαιαθηεξέο, επηζηξσκέλεο κε απνξξνθεηηθή, αλαθιαζηηθή ή κε αλαθιαζηηθή ζηξώζε ή ζηξώζε άιινπ γπαιηνύ -27,0% 74,4% 167,2% -59,4% Κιώλνη, θαιώδηα (θαη κε κνλσκέλα), ζπξκαηόζρνηλα, πιεμίδεο θαη παξόκνηα, από ράιπβεο ή ζίδεξν ή αξγίιην 10,2% 32,0% -43,7% -60,4% Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο - ηζηκέληνπ ή παξόκνηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 2,7% 68,7% -4,5% 706,1% Σύξκαηα γηα πεξηηύιημε άιια εθηόο από ραιθό -45,5% -100,0% Δπελδύζεηο δαπέδσλ, ηνίρσλ ή νξνθώλ, από πιαζηηθέο ύιεο, έζησ θαη απηνθόιιεηεο ζε πιάθεο ή θπιίλδξνπο 92,2% -55,2% 15,3% 111,0% Υαινβάκβαθαο, πθάζκαηα από γπαιί, λήκαηα, ζρνηλί παινλήκαηνο θ.ιπ.. -47,9% -49,5% -72,1% 195,1% Βεξκηθνπιίηε, πεξιίηε, ρισξίηεο (κε εθηνλσκέλνη) 328,3% -63,8% -88,2% 43,0% Μνλσηηθέο πιάθεο από γπαιί κε πνιιαπιέο επηθάλεηεο -74,4% 162,1% -93,1% Μαξκαξπγίαο -98,1% -100,0% Σηδεξνηξνρηέο -100,0% -63,6% -75,0% 469,4% Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα -100,0% 5,2% 564,6% Τνύβια, πιάθεο, πιαθάθηα θαη άιια θεξακεπηηθά είδε κε κείγκαηα από άιια κέηαιια -100,0% -44,9% ΣΥΝΟΛΟ -14,3% 46,4% 13,4% 14,5% Πηγή: Instat Επεξεπγασία: Γπαφείο ΟΕΥ 5. Υορείς Πληροφορίες για κατασκευαστικό κλάδο και αλβανική αγορά ακινήτων 5.1. Επιχειρηματικοί επαγγελματικοί φορείς κατασκευαστικού κλάδου ALBANIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION * ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ Blvd. Zhan Dark, Kulla 2, Tirane, Albania Tel.: Tel./Fax: , Mob.: (under construction) 13

14 ALBANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS * ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Tirane, Albania Tel./Fax: , Mob.: ALBANIA ENERGY ASSOCIATION ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ P.O. Box 2424/1, Tirane, Albania Tel.: , Mobile: ALBANIAN ARCHITECTS ASSOCIATION * AΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΩΝ Rr. Gjeneral Pushkin, Kulla 3, Perball Juvenilja Castel, Tirane, Albania * το Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων υπάρχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατάσταση με τα στοιχεία των μελών της Ένωσης, όπως έχουν αποσταλεί από τον κάθε φορέα Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί με αρμοδιότητες σχετικές με τον κατασκευαστικό κλάδο και τα ακίνητα YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜINISTRY OF PUBLIC WORKS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών Road Transport Policy Directorate Scanderberg Sq. 5, Tirane, Albania Tel.: , Fax: Διεύθυνση Οδοποιίας Drejtoria e Ρegjithshme e Rrugeve Rr. Sami Frasheri, Tirane, Albania Tel.: , Fax:

15 Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης General Directory of Water Supply and Sewerage Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirane Albania Tel./Fax: ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΘΗΚΟΥΤΛΑΚΕΙΟ (Οργανισμός Εγγραφής Ακίνητης Περιουσίας) CENTRAL IMMOVABLE PROPERTY REGISTRATION OFFICE Rr. Jordan Misja, Tirane, Albania Tel.: , Fax: Πληροφορίες για την αγορά ακινήτων, τις τιμές πώλησης και ενοικίασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία Πληροφορίες κ.λπ. στοιχεία για τις εξελίξεις στην αλβανική αγορά ακινήτων δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα, ενδεικτικά, στις ιστοσελίδες των εταιρειών: Danos Group Colliers International Albania Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον στην Αλβανία ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη νομοθεσία, τη φορολογία και την αγορά ακινήτων δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του γραφείου: Boga & Associates Αλβανικοί οργανισμοί προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών δημοσίων έργων * Οργανισμός Δημοσίων Προμηθειών Agjensia Kombetare E Prokurimeve Publike Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Këshilli i Ministrave, Tirane, Albania Σel.: Εmail : https://www.app.gov.al/ep/default.aspx (Πληροφορίες για τη λειτουργία της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιων διαγωνισμών) https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx (Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών για έργα, αγαθά και υπηρεσίες) 15

16 Αλβανικό Σαμείο Ανάπτυξης Fondi Shqiptar i Zhvillimit Rruga "Sami Frasheri", Nr 10, Tirane, Albania Tel.: /8, Tel./Fax: (Προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες) * Αναλυτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων για τις ιστοσελίδες δημοσίευσης διεθνών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες στην Αλβανία, δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη του ΤΠΕΞ, στη θέση: Επιπρόσθετα, γενικές πληροφορίες για την Αλβανία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στη συνοπτική παρουσίαση της χώρας που έχει συντάξει το Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: ενώ σημείωμα με πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα δημοσιεύεται στη θέση: 16

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 1. Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Γενικά Η αλβανική αγορά μπύρας συνιστά μία εξελισσόμενη αγορά, που όμως παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Κατά το 2010, η συνολική προσφορά (τοπική παραγωγή και εισαγωγές) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Οκτώβριος 3 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 1 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πληροφορίες: Σπυρίδων Λιόντος Τίρανα, 17 Απριλίου 2007 Γραµµατέας ΟΕΥ Α Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία Α. Η προοπτική του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 216 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 216 1 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 12 Συνεχίζεται η πτώση τιμών και το 12 Οι τιμές κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Το πρώτο 6μηνο 2015, ανεκόπη η πτωτική τάση που εμφάνιζε ο κατασκευαστικός κλάδος στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Δεκέμβριος 6 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το δ τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το δ τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το δ τρίμηνο του 216 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιανουάριος 217 12 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΛ: 210 9212741-42-44, FAX: 210 9217928, E-mail:psdmh@otenet.gr Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/7 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009 ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 9 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα