Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα, ενώ υπάρχει και μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών.

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Tο εμπόριο αυτοκινήτων υπήρξε αναμφισβήτητα ο εμπορικός κλάδος που δέχθηκε ίσως τις υψηλότερες απώλειες στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με τη ραγδαία συρρίκνωση των μεγεθών του τα προηγούμενα χρόνια. Το έτος 2015 διατηρήθηκε το θετικό κλίμα, όπως φαίνεται από την ανοδική πορεία που σημείωσε ο κύκλος εργασιών, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν ως ένα βαθμό τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το ενεργητικό του κάλυψε το 4,4% του συνολικού ενεργητικού, οι δε πωλήσεις του το 2,8% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου το Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του κλάδου ανήλθε σε 6,24 εκατ. περίπου. Βάσει των αποτελεσμάτων των 186 επιχειρήσεων του κλάδου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 1.056,7 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν επίσης αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, το δε μεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 12,3%. Το αποτέλεσμα του κλάδου παρέμεινε ζημιογόνο, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2015, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως συρρικνώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 28,09 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ενισχύθηκαν (κατά 3,5%) και διαμορφώθηκαν σε 1.159,7 εκατ.. Όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το ενεργητικό παρουσίασαν αύξηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (0,9:1) την τελευταία διετία. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε και πάλι, σε 74 ημέρες, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων συρρικνώθηκε, από 104 ημέρες το 2014 σε 95 ημέρες το Οι μεταβολές αυτές είναι ενδεικτικές της προσπάθειας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς (περιορισμός πιστώσεων, αποθεματοποίησης κ.λπ.). Δεδομένης της έλλειψης επενδύσεων, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 4,8%. Η δανειακή επιβάρυνση αυξήθηκε σε 83,7%, ενώ η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 1,3:1. Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, διαμορφώθηκε σε 67%. Τέλος, οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας επιδεινώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,08 και 0,63 αντίστοιχα το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,9% Πάγιο ενεργητικό 48,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 45,1% 239

4 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,8:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 104 ημ. 121 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 74 ημ. 77 ημ. 90 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 83,7% 82,6% 79,3% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,3:1 1,1:1 1,0:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 67,0% 69,8% 68,6% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,08 1,20 1,33 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,63 0,70 0,87 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,12 0,20 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 12,3% 12,5% 13,1% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,7% -3,0% -5,4% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -14,8% -15,1% -20,8% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,0% 0,0% -1,4% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 7,6% 15,3% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 3,5% 4,4% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 4,6% 5,5% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 6,2% 10,0% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 4,2% 36,3% -42,4% -27,0% 240

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 101 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,2% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2015 σε 366,3 εκατ., καλύπτοντας το 1,4% των συνολικών κεφαλαίων του εμπορίου γενικά, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ εντονότερη ήταν η βελτίωση στα μεικτά κέρδη (9,7%), με συνέπεια το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 14,7%. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν δραστικά. Οι παραπάνω μεταβολές οδήγησαν σε υπερδιπλασιασμό το τελικό αποτέλεσμα, με καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους 40,18 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους διευρύνθηκε σε 3,5%, ο δε δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε δραστικά, ανερχόμενος σε 32,2% το 2015, από 14,3% το Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου παρουσίασε οριακή αύξηση (0,3%) το τελευταίο έτος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνολικού ενεργητικού βελτιώθηκε σε 3,2:1 το τελευταίο έτος. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (39 ημέρες), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 27 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 27,4%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 9,6%. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 66% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 5,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε σε 33,6%, οριακά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βελτιωμένοι ήταν όλοι οι δείκτες ρευστότητας, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,40 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 15,8% Πάγιο ενεργητικό 21,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 62,3% 241

6 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,2:1 3,1:1 3,0:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 27 ημ. 33 ημ. 40 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 39 ημ. 39 ημ. 40 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 66,0% 73,2% 76,0% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,3:1 5,2:1 3,9:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,6% 33,5% 32,8% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,40 1,27 1,32 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,71 0,68 0,77 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,29 0,23 0,23 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 14,7% 13,6% 13,7% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 3,5% 1,2% 0,6% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 32,2% 14,3% 7,4% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 12,4% 5,7% 3,8% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,8% 12,5% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 0,3% 7,3% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων -1,3% 20,9% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 9,7% 12,0% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 186,7% 130,7% -42,4% -27,0% 242

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Ο ενιαίος τομέας εμπορίας αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει 287 εταιρείες, αποτελώντας το 9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. O τομέας καλύπτει το 5,7% του συνολικού ενεργητικού και το 5,8% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του τομέα διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ.. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα των εταιρειών του τομέα, προκύπτει εικόνα ανάκαμψης το τελευταίο έτος, με διευρυμένες πωλήσεις και αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5%, ανερχόμενος σε 2.213,4 εκατ. το 2015, ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 8,2%, διαμορφώνοντας σχετικά υψηλότερο περιθώριο μεικτού κέρδους (13,5%). Η δραστική βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος οδήγησε σε αναστροφή το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, με την εγγραφή κερδών προ φόρου ύψους 12,09 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανέκτησαν θετικό πρόσημο. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν (2,7%) και διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου το Το πάγιο ενεργητικό και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν (κατά 3,9% και 18,9% αντίστοιχα), ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε (-0,5%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε αμετάβλητος, σε 56 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 60 ημέρες το Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν το τελευταίο έτος κατά 7,4% και 1,6% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 79,4% το τελευταίο έτος. Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 1,6:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ήταν 60,3% το Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας εμφανίζουν επιδείνωση. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,3% Πάγιο ενεργητικό 42,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 49,2% 243

8 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 60 ημ. 66 ημ. 77 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 56 ημ. 56 ημ. 63 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,4% 80,3% 78,5% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,6:1 1,5:1 1,3:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 60,3% 61,7% 60,3% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,17 1,22 1,33 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,65 0,70 0,84 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,15 0,21 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,5% 13,1% 13,4% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,5% -0,7% -2,1% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 3,8% -5,2% -13,2% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,0% 1,4% -0,2% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 4,5% 13,7% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 2,7% 5,1% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 3,9% 7,3% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 8,2% 11,1% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 179,0% 61,7% -42,4% -27,0% 244

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 145 εταιρείες το Το ενεργητικό του κάλυψε μόλις το 1,4% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,3%. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό/εταιρεία) του κλάδου ήταν 2,48 εκατ. το τελευταίο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 493,4 εκατ. το 2015, μειωμένες κατά 10,7% σε ετήσια βάση. Τα μεικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 3,2%, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 17% (από 15,7% το 2014). Τα λειτουργικά αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 6,5% και οδήγησαν σε αύξηση κατά 5,2% των κερδών προ φόρου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. το Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους να αυξηθεί σε 2,8%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 10,8% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ήταν 359,4 εκατ., το τελευταίο έτος, σημειώνοντας μικρή αύξηση (1,6%). Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η μείωση που εμφανίζουν τα διαθέσιμα (-5,2%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,4:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων διευρύνθηκε σε 107 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε σε 56 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν (-1,1%), ενώ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις (3,2%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 64,7% το 2015 από 63,7% το προηγούμενο έτος. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,9:1, ενώ η αναλογία των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές διαμορφώθηκε σε 48,7%. Η γενική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη την περίοδο (1,44), ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας κινήθηκαν πτωτικά. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,2% Πάγιο ενεργητικό 20,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 68,2% 245

10 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,6:1 1,5:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 107 ημ. 96 ημ. 112 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 56 ημ. 52 ημ. 56 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 64,7% 63,7% 66,7% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,9:1 6,6:1 5,9:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,7% 45,0% 42,4% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,44 1,44 1,44 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,93 0,96 1,04 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,22 0,24 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 15,7% 16,2% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,8% 2,4% 2,8% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,8% 10,1% 12,8% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,1% 6,3% 7,1% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -10,7% 5,7% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 1,6% 1,0% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 2,5% 16,4% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών -3,2% 2,9% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 5,2% -12,6% -42,4% -27,0% 246

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 397 εταιρείες το 2015, αποτελώντας το 12,5% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 7,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις τους το 8,4% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση διαμορφώθηκε σε 5,18 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,2% το τελευταίο έτος, σε 3.180,9 εκατ., ενώ και τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν μείωση (-1,4%), γεγονός που οδήγησε σε οριακή υποχώρηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 19,6% (από 19,7% το 2014). Ο κλάδος παρέμεινε κερδοφόρος το τελευταίο έτος, καθώς τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν, κατά 1,4%, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση των προ φόρου κερδών, κατά 1,6%, ανερχόμενα σε 103 εκατ. περίπου το Το ποσοστό καθαρού κέρδους παρέμεινε σταθερό (3,2%), η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 13,8% το 2015 (από 13,9% το 2014). Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου κατέγραψαν οριακή μείωση (-0,2%), διαμορφούμενα σε 2.056,9 εκατ. το τελευταίο έτος. Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η αύξηση που εμφανίζουν τα διαθέσιμα (14,2%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 88 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε οριακά σε 37 ημέρες, το Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 1,5%, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίσθηκε σε 63,7% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,7:1, ενώ το ποσοστό των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 39,1%. Τόσο η γενική (1,33) όσο και η χρηματική ρευστότητα (0,22) βελτιώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,3% Πάγιο ενεργητικό 28,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,7% 247

12 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,6:1 1,6:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 88 ημ. 94 ημ. 107 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 37 ημ. 36 ημ. 35 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 63,7% 64,6% 64,9% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,7:1 5,9:1 5,9:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 39,1% 36,9% 34,7% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,33 1,31 1,32 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,91 0,92 1,01 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,19 0,17 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,6% 19,7% 19,2% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 3,2% 3,2% 2,1% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,8% 13,9% 9,4% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,7% 6,8% 6,3% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -1,2% -0,1% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -0,2% 2,1% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 1,7% 5,9% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών -1,4% 2,4% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 1,6% 52,4% -42,4% -27,0% 248

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Στον κλάδο αυτό το πλήθος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε 673 εταιρείες, καλύπτοντας ποσοστό 21,1% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν 21,3% και στις πωλήσεις 16,8%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) διαμορφώθηκε σε 8,40 εκατ. το τελευταίο έτος. Όσον αφορά τις επιδόσεις του κλάδου, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυξήθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν σε 6.376,3 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη επιδεινώθηκαν οριακά το Η μείωση όμως των λειτουργικών δαπανών είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού αποτέλεσματος κατά 22,9%, γεγονός το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος (30,1%) και την εγγραφή προ φόρου κερδών ύψους 187,5 εκατ. το Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 25,8%, ενώ οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων διευρύνθηκαν σε 2,9% και 11,7% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου σημείωσε αύξηση (κατά 5,1%) και ανήλθε σε 5.655,8 εκατ.. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού σημείωσαν αύξηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1,1:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων διευρύνθηκε από 126 σε 138 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε στις 73 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις ενισχύθηκαν κατά 1,8% και 6,4% αντίστοιχα το Η δανειακή επιβάρυνση επεκτάθηκε σε 71,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 4,8:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησε σε 33,4% το Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,36 και 0,93 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,2% Πάγιο ενεργητικό 19,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 69,7% 249

14 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α12 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,2:1 1,2:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 138 ημ. 126 ημ. 145 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 73 ημ. 76 ημ. 75 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 71,8% 70,9% 69,6% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,8:1 5,2:1 5,1:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,4% 34,8% 36,4% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,36 1,36 1,40 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,93 0,88 1,02 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,20 0,22 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 25,8% 26,3% 27,0% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,9% 2,3% 3,1% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11,7% 9,2% 11,7% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,0% 4,4% 5,7% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,8% -1,1% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 5,1% -1,3% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 3,2% 4,6% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών -0,3% -3,8% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 30,1% -26,0% -42,4% -27,0% 250

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών το δείγμα περιελάμβανε 153 εταιρείες. Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε το 10,1% και οι πωλήσεις το 24,2% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το μέσο ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 17,6 εκατ.. Σε αυτό τον κλάδο, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων το 2015, σημειώθηκε αξιόλογη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 9.185,3 εκατ. το 2015, σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 8,9%. Ωστόσο, ο περιορισμός του κόστους οδήγησε στην αισθητή βελτίωση των μεικτών κερδών κατά 11,2%, ανερχόμενα σε 617 εκατ. περίπου. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρα το τελευταίο έτος, με εγγραφή κερδών προ φόρου ύψους 56,6 εκατ. το Το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 6,7%, ενώ οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 0,6% και 6,3% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου διευρύνθηκαν κατά 5,3% και διαμορφώθηκαν σε 2.685,8 εκατ. το Αύξηση παρουσίασαν όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ανήλθε σε 3,4:1, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκαν σε 30 και σε 12 ημέρες αντίστοιχα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 15,9% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης διαμορφώθηκε σε 66,3%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος ανέκαμψε (2,7:1) το 2015 και το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές ήταν 58,8%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,34 και 0,87 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 13,8% Πάγιο ενεργητικό 34,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 51,4% 251

16 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,4:1 4,0:1 3,8:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 30 ημ. 31 ημ. 32 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 12 ημ. 10 ημ. 10 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 69,4% 67,6% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,7:1 2,5:1 2,4:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 58,8% 53,8% 55,3% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,34 1,28 1,35 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,87 0,90 0,95 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,29 0,22 0,25 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 6,7% 5,5% 5,0% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,6% 0,3% -0,3% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,3% 4,0% -3,1% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,2% 4,6% 1,8% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -8,9% 0,8% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 5,3% -2,7% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 1,7% -0,7% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 11,2% 9,8% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 83,5% 215,6% -42,4% -27,0% 252

17 Α.8. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων το δείγμα περιελάμβανε 316 εταιρείες το 2015, αποσπώντας μερίδιο 9,9% στο σύνολο των εμπορικών εταιρειών. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 5,8% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 3%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 4,87 εκατ.. Οι πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν μείωση 5,8% και περιορίστηκαν σε 1.130,3 εκατ. το Μικρότερη υποχώρηση κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη (-4,5%), ενώ το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,1% το τελευταίο έτος. Οι ζημίες, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος, διευρύνθηκαν. Συγκεκριμένα, ο κλάδος κατέγραψε ζημίες χρήσεως ύψους 24,32 εκατ. το 2015, ενώ οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν περαιτέρω και παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 1.539,6 εκατ., μειωμένα κατά 2,6%. Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η μείωση που εμφανίζει το κυκλοφορούν ενεργητικό (-6,1%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,7:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 137 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 121 ημέρες. Το 2015 τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,1%, ενώ ηπιότερη ήταν η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (-2,3%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διαμορφωθεί σε 61,8%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 2,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους διαμορφώθηκε σε 62,9%. Η γενική ρευστότητα περιορίστηκε σε 1,34, η άμεση σε 0,76 και η χρηματική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 0,15. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,2% Πάγιο ενεργητικό 38,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,1% 253

18 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,8:1 0,7:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 137 ημ. 140 ημ. 163 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 121 ημ. 115 ημ. 118 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 61,8% 61,6% 59,2% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,8:1 2,9:1 1,9:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 62,9% 62,7% 65,7% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,34 1,38 1,63 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,79 1,03 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,15 0,18 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,1% 16,9% 16,3% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,2% -1,1% -1,5% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,1% -2,1% -2,7% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,7% 1,6% 1,4% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -5,8% 1,6% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -2,6% -0,8% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 2,1% 0,8% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών -4,5% 5,0% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -91,3% 26,6% -42,4% -27,0% 254

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2015 περιελάμβανε 508 εταιρείες αντιπροσωπεύοντας το 16,0% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 10,9% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του σχεδόν το 8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 5,7 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση (2,1%) και διαμορφώθηκε σε 3.051,3 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν οριακά (0,5%). Το ποσοστό μεικτού κέρδους μειώθηκε σε 21,7% το Το λειτουργικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε αισθητά, κατά 10,8%, εντούτοις, λόγω του δυσμενούς μη λειτουργικού αποτελέσματος, τα κέρδη προ φόρου υποχώρησαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν σε 87,7 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 2,9% και 8,1% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε οριακά κατά 0,9%, σε 2.904,4 εκατ. το Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η αύξηση που εμφανίζουν τα διαθέσιμα (50%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε (1,1:1), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκαν σε 109 ημέρες και 78 ημέρες αντίστοιχα το Τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν με ελαφρώς εντονότερο ρυθμό (-1,3%) σε σχέση με τις υποχρεώσεις (-0,7%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διευρυνθεί οριακά σε 62,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 3,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 39,7%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,43 και σε 0,90 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 12,9% Πάγιο ενεργητικό 29,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,9% 255

20 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 128 ημ. 125 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 78 ημ. 82 ημ. 84 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 62,7% 62,6% 62,6% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,8:1 3,4:1 3,7:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 39,7% 41,9% 39,4% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,43 1,56 1,52 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,90 1,01 1,00 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,27 0,28 0,32 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,7% 22,1% 20,8% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,9% 3,1% 2,0% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,1% 8,5% 5,4% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,5% 4,7% 3,5% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 2,1% 2,2% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -0,9% -0,6% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 16,2% -0,6% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 0,5% 8,5% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -5,8% 56,5% -42,4% -27,0% 256

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Σε αυτό τον κλάδο το δείγμα αποτελείται από 125 ΑΕ και ΕΠΕ το 2015, οι οποίες κάλυπταν το 1,3% του συνολικού ενεργητικού και το 1,4% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού των εταιρειών ανήλθε σε 2,8 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1%, σε 524,6 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν (1,9%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 18,9%. Ωστόσο, οι υψηλές λειτουργικές δαπάνες είχαν σαν συνέπεια τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα να καταγράψουν αισθητή πτώση. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 62,1%, διαμορφούμενα σε 4,8 εκατ. το Οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκαν δραστικά σε 0,9% και 4,3% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 1,6%, σε 354,8 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,5:1). Από τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, μόνο το πάγιο ενεργητικό σημείωσε αύξηση (10,5%). Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε οριακά σε 57 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 93 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις σημείωσαν μείωση κατά 3,1% και 0,9% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 68% το 2015, ενώ ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 6,6:1. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών περιορίστηκε σε 34,4%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα υποχώρησαν σε 1,24 και 0,81 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,6% Πάγιο ενεργητικό 26,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 63,6% 257

22 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,5:1 1,5:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 93 ημ. 101 ημ. 108 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 57 ημ. 56 ημ. 54 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 68,0% 67,5% 66,6% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,6:1 6,9:1 6,6:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 34,4% 34,6% 36,6% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,24 1,29 1,34 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,81 0,87 0,91 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,18 0,16 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,9% 18,3% 17,7% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,9% 2,4% 2,0% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,3% 10,9% 8,9% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,2% 5,2% 5,5% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -1,0% 0,1% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -1,6% 0,3% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 10,5% 6,0% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 1,9% 3,7% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -62,1% 19,5% -42,4% -27,0% 258

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Σε ολόκληρο τον τομέα του χονδρικού εμπορίου γενικά, το δείγμα περιελάμβανε εταιρείες το 2015, οι οποίες κάλυπταν το 72,8% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 58,5% του συνόλου, οι δε πωλήσεις τους κατείχαν μερίδιο 63,1% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό των εταιρειών του τομέα ανήλθε σε 6,7 εκατ.. Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν σε ,2 εκατ. το 2015, ενώ τα μεικτά κέρδη του τομέα διευρύνθηκαν (κατά 1,1%). Ως εκ τούτου, το ποσοστό μεικτού κέρδους βελτιώθηκε (16,4%). Τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα αυξήθηκαν κατά 13,1% και τα κέρδη προ φόρου ενισχύθηκαν κατά 12,2%, σε 429 εκατ. περίπου το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,8% και 8,3% αντίστοιχα. Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου διευρύνθηκε σε ,7 εκατ., αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Το πάγιο και τα διαθέσιμα ενισχύθηκαν (κατά 5% και 19,7% αντίστοιχα), ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε πτώση (-1,6%). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 85 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 44 ημέρες. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (2,6%) ήταν ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη των υποχρεώσεων (2%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διαμορφωθεί σε 66,8% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις σε 42,6%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας μειώθηκαν σε 1,36 και 0,90 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,3% Πάγιο ενεργητικό 27,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,6% 259

24 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,6:1 1,6:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 85 ημ. 83 ημ. 91 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 44 ημ. 43 ημ. 43 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 66,8% 67,0% 66,1% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,0:1 3,8:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,6% 42,5% 42,9% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,36 1,38 1,42 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,90 0,91 1,00 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,23 0,21 0,23 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,4% 15,6% 15,4% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,8% 1,5% 1,2% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,3% 7,6% 5,8% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,7% 4,6% 4,3% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -3,6% 0,5% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 2,2% -0,8% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 5,0% 2,2% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 1,1% 1,7% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 12,2% 26,6% -42,4% -27,0% 260

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα) το δείγμα περιλαμβάνει 72 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 18,8% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 20,1% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ήταν 69,5 εκατ., παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου ανεξαιρέτως. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου εμφάνισαν οριακή αύξηση (0,8%) και διαμορφώθηκαν σε 7.642,9 εκατ. το 2015, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με εντονότερο ρυθμό (2,3%), με αποτέλεσμα την άνοδο του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 22%. Ωστόσο, η ισχυρή άνοδος των λειτουργικών δαπανών οδήγησε στη δραστική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος και τελικά σε ανατροπή της κερδοφορίας το τελευταίο έτος, με τις συνολικές ζημίες να διαμορφώνονται σε 226,1 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν και κατέστησαν αρνητικοί το Τα συνολικά κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 5.004,6 εκατ.. Από τα συστατικά μέρη του ενεργητικού μόνο το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν μειωμένο το τελευταίο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκε σε 11 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε σταθερή (52 ημέρες). Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν (-34,3%), σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις, οι οποίες διευρύνθηκαν (κατά 11,2%), με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 83,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 2,6:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο αυξήθηκε σε 35% το Η γενική ρευστότητα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,61), ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας δεν εμφανίζουν αξιόλογες μεταβολές. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Κυκλοφορούν ενεργητικό 30,5% Διαθέσιµα 6,7% Πάγιο ενεργητικό 62,8% 261

26 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων 72 - Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,5:1 1,5:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 11 ημ. 8 ημ. 8 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 52 ημ. 52 ημ. 50 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 83,8% 75,3% 72,7% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,6:1 2,6:1 3,0:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 35,0% 34,6% 35,0% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,61 0,72 0,67 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,19 0,18 0,18 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,11 0,12 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,0% 21,7% 21,9% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους -3,0% 1,4% 0,8% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -27,9% 8,7% 4,7% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -3,4% 3,1% 2,0% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 0,8% 4,2% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 0,0% 5,7% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 2,7% 2,0% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,3% 3,2% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -309,8% 79,0% -42,4% -27,0% 262

27 Α.13. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται μόλις 27 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ. Βάσει πλήθους εταιρειών, είναι ο δεύτερος μικρότερος κλάδος του εμπορίου. Το ενεργητικό και οι πωλήσεις των εταιρειών αυτών κάλυπταν μόλις το 0,1% των αντιστοίχων μεγεθών του συνόλου του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 789 χιλ.. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν το 2015 κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν σε 24,5 εκατ.. Ωστόσο, τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν με εντονότερο ρυθμό (-8,7%), με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 22,6%. Οι μεταβολές αυτές είχαν αρνητική επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα (-13%), με συνέπεια τελικά τη μείωση των κερδών προ φόρου (-13,2%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 678 χιλ. το Βάσει των εξελίξεων αυτών, ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους υποχώρησε σε 2,8% και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 8,6%. Το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου μειώθηκε (κατά 6,7%) σε 21,3 εκατ. το Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού σημείωσαν μείωση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,2:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 43 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε σε 48 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν ελαφρά μείωση (-0,9%), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις κατέγραψαν εντονότερη υποχώρηση (-9,8%), με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 62,9% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 9:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους ήταν 15,5%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,19 και 0,66 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α13 Λ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 21,8% Πάγιο ενεργητικό 32,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 46,2% 263

28 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α25 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων 27 - Πίνακας Α26 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,1:1 1,4:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 43 ημ. 52 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 48 ημ. 50 ημ. 44 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 62,9% 65,1% 64,6% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 9,0:1 9,1:1 28,7:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 15,5% 14,9% 14,4% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,19 1,18 1,11 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,66 0,68 0,84 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,42 0,41 0,48 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,6% 23,9% 22,9% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,8% 3,1% 3,0% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,6% 9,8% 11,3% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,8% 4,1% 4,7% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -3,6% -7,3% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -6,7% 12,6% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων -1,7% 13,4% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών -8,7% -3,2% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -13,2% -3,9% -42,4% -27,0% 264

29 Α.14. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Ο κλάδος αποτελούνταν από 131 ΑΕ και ΕΠΕ, το ενεργητικό των οποίων αντιπροσώπευε το 4,8% των κεφαλαίων όλων των εταιριών του εμπορίου και οι πωλήσεις τους το 2,4% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος εταιρείας στον κλάδο διαμορφώθηκε σε 9,8 εκατ.. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε 918,3 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό (2,2%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 42,2%, παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου. Όμως, η άνοδος των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων οδήγησε στη δραστική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-89,8%) και τελικά σε ανατροπή της κερδοφορίας, με τις συνολικές ζημίες να διαμορφώνονται σε 379 χιλ. το 2015, ενώ οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου περιορίστηκαν (-3,5%) και διαμορφώθηκαν σε 1.284,7 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,7:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν μείωση, με εξαίρεση το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων μειώθηκε σε 120 ημέρες, ο δε μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ανήλθε σε 45 ημέρες. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν (-7,9%) σε 662,1 εκατ., οι δε υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%. Συνεπώς, η δανειακή επιβάρυνση επεκτάθηκε σε 48,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 0,8:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους ανήλθε σε 63,9%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν επιδείνωση το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α14 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,7% Πάγιο ενεργητικό 59,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 29,4% 265

30 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α27 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α28 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,7:1 0,6:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 45 ημ. 43 ημ. 55 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 120 ημ. 128 ημ. 155 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 48,5% 46,0% 42,5% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 0,8:1 0,8:1 5,2:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 63,9% 62,0% 51,8% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,84 1,96 1,15 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,90 1,05 0,71 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,50 0,68 0,44 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 42,2% 43,8% 44,9% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,0% 1,9% 57,5% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,1% 2,2% 64,0% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,3% 1,8% 37,4% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 6,1% 4,3% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -3,5% 2,6% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων -1,7% 2,2% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,2% 1,8% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -102,4% -96,6% -42,4% -27,0% 266

31 Α.15. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο καλλυντικών Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου καλλυντικών το δείγμα εταιρειών περιλαμβάνει 18 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 0,7% των συνολικών κεφαλαίων και το 0,7% των πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού του κλάδου ήταν 9,7 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 1,8% και έφθασε τα 263,9 εκατ. το Υψηλότερη αύξηση (3%) εμφάνισαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 30,6%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα συρρικνώθηκαν αισθητά, με τον κλάδο να εμφανίζει κέρδη ύψους 5,9 εκατ. το Ως εκ τούτου, οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε 2,2% και 39,3% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου υποχώρησε σε 174,9 εκατ. το 2015, μειωμένο κατά 2,3%. Η κυκλοφοριακή του ταχύτητα βελτιώθηκε (1,5:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού εμφάνισαν μείωση, με εξαίρεση τα διαθέσιμα. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε σε 174 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 20 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 18,8% και 0,5% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την επέκταση της δανειακής επιβάρυνσης του κλάδου σε 91,4% το Ο δείκτης του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος περιορίστηκε σε 2,3:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους υποχώρησε σε 39,9%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α15 Λ/Ε καλλυντικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,1% Πάγιο ενεργητικό 29,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,1% 267

32 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α29 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων 18 - Πίνακας Α30 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 20 ημ. 21 ημ. 22 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 174 ημ. 184 ημ. 193 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 91,4% 89,7% 91,0% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,3:1 7,6:1 6,9:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 39,9% 43,7% 25,3% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,10 0,89 0,88 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,29 0,23 0,21 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,12 0,12 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 30,6% 30,2% 30,1% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,2% 4,0% 3,3% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 39,3% 55,7% 47,9% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,8% 7,3% 6,0% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,8% 1,4% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -2,3% -7,3% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων -0,5% -8,7% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 3,0% 1,7% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -42,8% 23,5% -42,4% -27,0% 268

33 Α.16. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών Το δείγμα περιλαμβάνει 98 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το ενεργητικό των οποίων αντιπροσώπευε το 2,4% των κεφαλαίων όλων των εταιριών του εμπορίου και οι πωλήσεις τους το 2,3% περίπου των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ανήλθε σε 6,46 εκατ. το τελευταίο έτος. Βάσει των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 888,4 εκατ. το 2015, καταγράφοντας μικρή πτώση σε σχέση με το Αντίθετα, η συγκράτηση του κόστους οδήγησε στην ενίσχυση των μεικτών κερδών κατά 4,7%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους ανήλθε σε 26,9%. Το αποτέλεσμα του κλάδου ήταν ζημιογόνο, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2015, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως συρρικνώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν κατά 6,3%, στα 632,7 εκατ.. Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η αύξηση που εμφανίζουν τα διαθέσιμα (17,8%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,4:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 27 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθε σε 82 ημέρες το τελευταίο έτος. Τόσο τα συνολικά ίδια κεφάλαια όσο και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν το 2015 κατά 2,7% και 8% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση περιορίστηκε σε 65,9%. Η επιβάρυνση από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια αυξήθηκε σε 6,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών στο σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 21%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 0,94 και 0,41 αντίστοιχα το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α16 Λ/Ε οικιακών συσκευών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 12,6% Πάγιο ενεργητικό 45,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 41,6% 269

34 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α31 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων 98 - Πίνακας Α32 Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,3:1 1,4:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 27 ημ. 39 ημ. 43 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 82 ημ. 78 ημ. 77 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 65,9% 67,1% 61,5% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,7:1 5,9:1 6,7:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 21,0% 21,5% 19,0% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,94 0,95 1,02 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,41 0,42 0,53 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,23 0,17 0,23 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 26,9% 25,5% 25,6% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -0,9% -7,1% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,9% -3,8% -25,2% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,8% 0,6% -7,5% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -0,8% 5,5% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού -6,3% 8,6% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων -5,3% 9,1% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,7% 5,2% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών 50,2% 86,0% -42,4% -27,0% 270

35 Α.17. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου, λοιπό λιανικό εμπόριο Ο ενοποιημένος αυτός κλάδος περιελάμβανε 234 εταιρείες. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 9% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις το 5,4% των συνολικών πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού ήταν 10,2 εκατ.. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων υποχώρησαν κατά 0,4% και διαμορφώθηκαν σε 2.044,1 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν, κατά 1,4%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους ανήλθε σε 33,2% (έναντι αντίστοιχου δείκτη 32,6% το 2014). Τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα συρρικνώθηκαν, με τον κλάδο να εμφανίζει κέρδη ύψους 165,3 εκατ. το Ως εκ τούτου, οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε 8,1% και 13% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 2.382,7 εκατ. το Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η μείωση που εμφανίζουν τα διαθέσιμα (-9,8%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,9:1. Η είσπραξη απαιτήσεων διατηρήθηκε στις 22 ημέρες και η μέση διατήρηση αποθεμάτων ανήλθε σε 122 ημέρες. Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε ποσοστό 4,7%, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν (-4,7%), με αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 46,5% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 1,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους περιορίστηκε σε 55,3%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν επιδείνωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α17 Λ/Ε Η/Υ, µηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 12,3% Πάγιο ενεργητικό 59,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 28,5% 271

36 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α33 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2014 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων Πίνακας Α34 Λιανικό εμπόριο Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,8:1 1,4:1 1,5:1 1,5:1 Είσπραξη απαιτήσεων 22 ημ. 22 ημ. 29 ημ. 62 ημ. 62 ημ. 69 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 122 ημ. 115 ημ. 113 ημ. 53 ημ. 51 ημ. 51 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 46,5% 48,9% 52,4% 68,2% 66,8% 65,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,4:1 1,1:1 1,6:1 2,9:1 2,9:1 3,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 55,3% 57,4% 59,6% 43,0% 43,2% 43,1% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,50 1,61 1,21 1,19 1,24 1,23 Άμεση ρευστότητα 0,65 0,74 0,55 0,70 0,72 0,77 Χρηματική ρευστότητα 0,47 0,54 0,34 0,22 0,21 0,22 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 33,2% 32,6% 32,6% 19,2% 18,5% 18,4% Ποσοστό καθαρού κέρδους 8,1% 8,3% 8,5% 1,0% 1,7% 2,4% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,0% 14,0% 15,0% 4,5% 7,6% 10,2% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 8,0% 8,8% 8,9% 3,2% 4,3% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -0,4% 8,6% -1,8% 2,5% Μεταβολή ενεργητικού 0,1% 5,9% 1,1% 1,6% Μεταβολή παγίων 2,0% 0,5% 3,0% 2,3% Μεταβολή μεικτών κερδών 1,4% 8,6% 1,9% 3,1% Μεταβολή καθαρών κερδών -2,7% 5,7% -42,4% -27,0% 272

37 Α.18. Τομέας: Λιανικό εμπόριο Ο τομέας του λιανικού εμπορίου συνολικά περιελάμβανε 580 επιχειρήσεις νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ το 2015, καλύπτοντας το 18,2% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό ήταν 35,7% και οι πωλήσεις τους αποτελούσαν το 31,1% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος των λιανεμπορικών εταιρειών ανήλθε σε 16,4 εκατ. περίπου. Οι συνολικές πωλήσεις του τομέα ενισχύθηκαν κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν σε εκατ. το Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν, κατά 2,2%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 26,1%. Η δραστική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-99,2%), λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων, οδήγησε σε ανατροπή της κερδοφορίας το τελευταίο έτος, με τις συνολικές ζημίες να διαμορφώνονται σε 58,8 εκατ.. Οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν και κατέστησαν αρνητικοί. Το ενεργητικό των επιχειρήσεων του τομέα μειώθηκε (-1%) και διαμορφώθηκε σε 9.500,9 εκατ. το Το κυκλοφορούν ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα εμφανίζουν μείωση, κατά 4,1% και 5,1% αντίστοιχα, ενώ τα πάγια κεφάλαια αυξήθηκαν (1,5%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή σε 1,2:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 17 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθε σε 72 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν (-12,7%), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,5%. Η δανειακή επιβάρυνση επεκτάθηκε σε 68,6%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος ανήλθε σε 2,2:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 40,4%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας επιδεινώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α18 Λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,1% Πάγιο ενεργητικό 59,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 31,2% 273

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017»

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» ΔΗΛΩΣΗ Προέδρου & Δ. Συμβούλου ομίλου εταιρειών ICAP, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου. «Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Προς άμεση δημοσίευση ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.239 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατικός Τοµέας: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγµένων Κλάδων Μετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονοµία κινήθηκε µε χαµηλούς αλλά θετικούς ρυθµούς µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 10.319 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εταιρικού τομέα σημειώθηκε το 2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Ιανουαρίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους 16,1. Κέρδη προ φόρων 25,8 23,5 12,4 10,1 10,7 9,5 22,3 14,3 19,4 9,3 6,6 7,3 6,1 6,7 4,5 4,9 3,9

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους 16,1. Κέρδη προ φόρων 25,8 23,5 12,4 10,1 10,7 9,5 22,3 14,3 19,4 9,3 6,6 7,3 6,1 6,7 4,5 4,9 3,9 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-31.12.18 Πωλήσεις EBITDA 3 3 3 29 28 27 283 298 272 283 286 39 3 25 15 23,5 25,8 12,4,1,7 9,5 26 5 25 13 14 15 16 17* 18 13 14 15 16 17* 18 25 19,4 Κέρδη προ φόρων 22,3 18 16 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 219 Χορηγός: 27 Αυγούστου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 219 Χορηγός: 12 Ιουνίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις το

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο καταγράφηκε αύξηση στο βαθμό θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε μείωση στο βαθμό θέσπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε μείωση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε σταθεροποίηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 214, καταγράφηκε αύξηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 214 καταγράφηκε σταθεροποίηση του βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.10 Κλαδική Μελέτη: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Φεβρουαρίου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 Χορηγός: 16 Μαΐου 2019 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΤΧ)

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΤΧ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΤΧ) Απρίλιος 218 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ 1 Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης) Κατά το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Καθαρά Κέρδη 1 55εκ. το Β τρίμηνο και 113εκ. το Α εξάμηνο 2018 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β τρίμηνο και 1,3% το Α εξάμηνο 2018 Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 16 Μαΐου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Χορηγός: 26 Φεβρουαρίου 2019 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 2017

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 2017 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 17 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ 1 Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης) Σύνοψη αποτελεσμάτων Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα