3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes."

Transcript

1 Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης Νικόλαος Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το LAMS είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων, που επιτρέπει τη διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ακολουθίες μαθημάτων, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για μια ευρύτερη εκπαιδευτική ομάδα. Η χρήση του Η/Υ, των πολυμέσων, του Διαδικτύου κλπ., καθιστά το LAMS ένα αρκετά αποτελεσματικό εργαλείο στη διάθεση του καθηγητή για την ενεργοποίηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και των πιο αδιάφορων μαθητών. Στο Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου, οι μαθητές της Β' τάξης θετικής κατεύθυνσης, εργάστηκαν σε ακολουθίες δραστηριοτήτων για το μάθημα της χημείας θετικής κατεύθυνσης στα κεφάλαια της θερμοχημείας, της χημικής κινητικής και της χημικής ισορροπίας. Καταγράφηκαν θετικές αντιδράσεις των μαθητών τόσο σε ερωτηματολόγια μετά την πραγματοποίησή τους όσο και σε συζητήσεις με το διδάσκοντα. Το LAMS αποτελεί ένα ελκυστικό μέσο στη εκπαιδευτική πρακτική που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από πολλαπλές πηγές αλλά δίνει και τη δυνατότητα ισοδύναμης εργασίας του μαθητή από το σπίτι. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον καθηγητή (επόπτη) της διαρκούς, συνολικής-ατομικής και δυναμικής παρακολούθησης της προόδου της εργασίας, καθώς επίσης και της διατήρησης στατιστικών καταγραφής τόσο των ποιοτικών (χρόνος εκπόνησης κάθε δραστηριότητας) όσο και των ποσοτικών χαρακτηριστικών (βαθμός) της επίδοσης κάθε μαθητή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή και η αξιοποίηση των νέων πληροφοριακών τεχνολογιών αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την κοινωνία γενικότερα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις χρήση των καινοτόμων αυτών εργαλείων αλλά κυρίως η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν έχει βρει πρόσφορο ακόμα έδαφος στο ελληνικό δημόσιο σχολείο (Μακράκης, 1998, Τζιμογιάννης, 2007). [25]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αντίθετα, αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική σε πολλές χώρες του δυτικού κυρίως κόσμου, οι διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου (Morgan, 2001; Conole & Caren, 2005, Herrington et al., 2005). Αυτό οφείλεται στην ευκολότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές, στην εξοικείωσή τους με τη χρήση του στην αναζήτηση πληροφοριών, στην αξιολόγηση των ΤΠΕ ως θελκτικών εργαλείων συνεργατικής μάθησης και τέλος στην διαρκώς αυξανόμενη εφαρμογή τους στην εξ αποστάσεως οπτικοακουστική επικοινωνία και εκπαίδευση. Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα στην ανάπτυξη σύγχρονων σχεδίων μαθημάτων που μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, παρουσιάζει ένα έλλειμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την απουσία των πρακτικών που χρησιμοποιούν το υλικό αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΤΟ LAMS Το Σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (Learning Activity Management System, LAMS) αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία ψηφιακών μαθημάτων (http://lamsfoundation.org). Αποτελεί ένα από τα πιο ώριμα και γνωστά εργαλεία που αφορά τις αρχές του σχεδιασμού μάθησης (Britain, 2004), ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα μέσω Διαδικτύου στον επόπτη-εκπαιδευτικό να διαχειρίζεται ατομικές αλλά και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων εκπονούνται σε ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον για το συγγραφέα (Αβούρης, 2000), για το λόγο αυτό η εκμάθησή του μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα. Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο ατομικές εργασίες, όσο και εργασίες για μικρές ή και για ευρύτερες εκπαιδευτικές ομάδες. Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης μάθησης (όπως τα Moodle, Sakai,.LRN, WebCT και το BlackBoard), ενώ παρέχει τη δυνατότητα της δημιουργίας, της αποθήκευσης και της επαναχρησιμοποίησης των ακολουθιών (Παπαδάκης κ.α., 2010). Τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει ο συγγραφέας στο LAMS είναι τα εργαλεία δραστηριοτήτων και τα εργαλεία ελέγχου της ροής τους, για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από τους μαθητές και παρακολουθούνται από τους καθηγητές μέσα από το περιβάλλον της εποπτείας. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1: Εργαλεία δραστηριοτήτων Πληροφόρησης Αξιολόγησης Ανατροφοδότησης Συνεργασίας-Ομαδικών δραστηριοτήτων Εργαλεία ελέγχου της ροής δραστηριοτήτων Ομαδοποίηση των εκπαιδευομένων Δημιουργία πύλης Δημιουργία διακλάδωσης Δημιουργία προαιρετικών δραστηριοτήτων Πίνακας 1: Εργαλεία δραστηριοτήτων και ελέγχου ροής του LAMS Σήμερα η διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, κυρίως στηρίζεται στη χρήση του πίνακα και στο σχολικό [26]

3 εγχειρίδιο, ενώ συχνά υποστηρίζεται από βοηθητικές σημειώσεις με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και τέλος, σε μικρότερο βαθμό και εφόσον ο περιορισμένος χρόνος το επιτρέπει, στη χρήση του εργαστηρίου. Σημαντικότατος παράγοντας βέβαια είναι η παρουσία και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό μάλιστα με την ικανότητα του να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών (Αναγνωστόπουλος & Καλογερόπουλος, 2002). Στη διδασκαλία της Χημείας και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το σχολικό βιβλίο, ο πίνακας, ακόμα και το εργαστήριο δεν μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει φαινόμενα, νόμους, φυσικά μεγέθη, κ.α. Έτσι, η αξιοποίηση του LAMS στη διδακτική πρακτική αυτής της ομάδας μαθημάτων, θα μπορούσε να συμβάλλει εποικοδομητικά, καθώς ο υπολογιστής καλείται πλέον να παίξει το ρόλο ενός «ενδιάμεσου εργαλείου» κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας τη δυνατότητα μάλιστα της εργασίας από το σπίτι (Λιθοξοΐδου, 2010). ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΕΣ LAMS Στο Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου, οι μαθητές του τμήματος της θετικής κατεύθυνσης της Β' λυκείου, εργάστηκαν σε ακολουθίες δραστηριοτήτων για το μάθημα της χημείας θετικής κατεύθυνσης στα κεφάλαια της θερμοχημείας, της χημικής κινητικής και της χημικής ισορροπίας (την ίδια χρονική περίοδο, στους ίδιους μαθητές δόθηκαν ανάλογες ακολουθίες δραστηριοτήτων στο μάθημα των μαθηματικών κατεύθυνσης). Οι ακολουθίες φαίνονται αναλυτικά στα Σχήματα 1, 2 και 3. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις ακολουθίες αυτές ήταν κυρίως της διαμοίρασης πόρων (παρουσιάσεις του PowerPoint, video, αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο), ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τύπου σωστόλάθος καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης. Στην ακολουθία του κεφαλαίου της χημικής ισορροπίας (Σχήμα 3) χρησιμοποιήθηκε και ένα εργαλείο ελέγχου ροής (διακλάδωση), δημιουργώντας "μονοπάτια" με διαφορετικές δραστηριότητες για τους μαθητές, με βάση τις επιδόσεις τους σε προηγούμενο τεστ. Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS που περιγράφονται στην παρούσα εργασία είναι αναρτημένες και διαθέσιμες στην Διεθνή Κοινότητα του LAMS (http://www.lamscommunity.org), όπου υπάρχουν έτοιμες πολλές ακολουθίες δραστηριοτήτων για πολλά και διαφορετικά θέματα και μαθήματα. Σχήμα 1: Ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για το κεφάλαιο της θερμοχημείας (Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β' Λυκείου) [27]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχήμα 2: Ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για το κεφάλαιο της χημικής κινητικής (Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β' Λυκείου) Σχήμα 3: Ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για το κεφάλαιο της χημικής ισορροπίας (Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β' Λυκείου) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ LAMS Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρησιμοποίηση του LAMS είναι τα εξής: 1. Το LAMS δίνει τη δυνατότητα σε ένα μαθητή που εκπονεί μια ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων να παρακολουθεί τις απαντήσεις των άλλων μαθητών που έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (Σχήμα 4). Με αυτόν τον τρόπο, ευνοείται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και παρακινούνται να συμμετέχουν και οι πλέον επιφυλακτικοί μαθητές, αφού ενσωματώνουν τις απαντήσεις των συμμαθητών τους, "χτίζοντας" την προσωπική τους γνώση. [28]

5 Σχήμα 4: Δυνατότητα παρακολούθησης των απαντήσεων των υπολοίπων μαθητών 2. Σημαντικό εργαλείο στη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από διάφορες πηγές. Έτσι, σε μια ακολουθία, ο εκπαιδευόμενος είναι δυνατόν να αντλήσει πληροφορίες από το Διαδίκτυο, από την παρακολούθηση video ή από υλικό που διανέμεται από τον συγγραφέα-διδάσκοντα (Σχήμα 5). Σχήμα 5: Υλικό προς μελέτη που διανέμει ο διδάσκοντας 3. Από το περιβάλλον εργασίας του Επόπτη, δίνεται η δυνατότητα της διαρκούς, συνολικής και δυναμικής παρακολούθησης της προόδου της εργασίας των εκπαιδευομένων. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, ο Επόπτης μπορεί να γνωρίζει κάθε στιγμή τον αριθμό των εκπαιδευομένων που έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της ακολουθίας (Σχήμα 6α) καθώς επίσης και σε ποιο στάδιο έχει φτάσει ο καθένας από αυτούς (Σχήμα 6β). [29]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχήμα 6α: Παρακολούθηση της συνολικής προόδου των εκπαιδευομένων Σχήμα 6β: Παρακολούθηση της ατομικής προόδου των εκπαιδευομένων 4. Επιπροσθέτως, μέσα από το περιβάλλον εργασίας του επόπτη, δίνεται η δυνατότητα διαρκούς, συνολικής-ατομικής παρακολούθησης από το διδάσκοντα της προόδου της εργασίας. Ο επόπτης μπορεί να παρακολουθεί σε ποια δραστηριότητα της ακολουθίας βρίσκεται ακριβώς ο κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και συνολικά ολόκληρο το τμήμα (Σχήμα 7). [30]

7 Σχήμα 7: Παρακολούθηση της συνολικής-ατομικής προόδου των εκπαιδευομένων 5. Μέσα από την καρτέλα προβολής διαγραμμάτων κάθε εκπαιδευόμενου, είναι δυνατή η διατήρηση στατιστικών δεδομένων των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επίδοσης κάθε μαθητή. Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα κατανομής του χρόνου που χρειάστηκε για την εκπόνηση κάθε μιας δραστηριότητας της ακολουθίας ένας εκπαιδευόμενος. Σχήμα 8: Καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενου 6. Τέλος, είναι εφικτή η διατήρηση στατιστικών δεδομένων από τον επόπτηκαθηγητή των ποσοτικών χαρακτηριστικών της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενουμαθητή. Ο επόπτης-καθηγητής έχει τη δυνατότητα να βαθμολογεί έπειτα από [31]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» συγκεκριμένες δραστηριότητες τους εκπαιδευόμενους (Σχήμα 9) και εν συνεχεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους να ακολουθούν διαφορετικές μαθησιακές πορείες (χρησιμοποιώντας το εργαλείο της διακλάδωσης). Σχήμα 9: Καταγραφή ποσοτικών χαρακτηριστικών της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η γνωριμία με το περιβάλλον του LAMS και η αξιοποίησή του στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου έγινε στα πλαίσια επιμόρφωσης από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής του νομού Αιτωλοακαρνανίας Δρ. Σπύρο Παπαδάκη. Το επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 60 ωρών και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης και είχε τίτλο «E-LEARNING LAMS: Δημιουργία ψηφιακών Φύλλων Εργασίας, Σχεδίων/Σεναρίων Μαθημάτων & Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη». Οι ακολουθίες που περιγράφηκαν παραπάνω, δίνονταν από τον διδάσκοντα μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ύλης καθενός από τα συγκεκριμένα τρία κεφάλαια, έτσι ώστε να γίνει επανάληψη των κεφαλαίων αυτών από τους μαθητές. Έτσι, αξιολογήθηκαν ποιοτικά (χρόνος ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους δραστηριότητας) όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά (ορθότητα των απαντήσεων και βαθμολογία στα τεστ, στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τύπου σωστό-λάθος) της επίδοσης κάθε μαθητή. Οι μαθητές υποδέχτηκαν τη νέα αυτή διδακτική πρακτική με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Αυτό καταγράφηκε τόσο σε ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν μετά την πραγματοποίηση των ακολουθιών, σε συζητήσεις με τον καθηγητή, κυρίως όμως στη μεγάλη συμμετοχή και στο έντονο ενδιαφέρον όλων των μαθητών, ακόμα και των πιο αδιάφορων. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου, η [32]

9 παρακολούθηση μιας παρουσίασης του power point ή ενός video, η αναζήτηση στο Διαδίκτυο που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από πολλαπλές πηγές και η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας από το σπίτι (εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι της θετικής αποδοχής. Με δεδομένο ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου καλείται να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική πρακτική, ιδιαιτέρως δε για την ομάδα μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, η αξιοποίηση του LAMS στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο μπορεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της συμπλήρωσης και της βελτίωσης της διδασκαλίας, προσφέροντας μάλιστα το πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εργασίας και εκπαίδευσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Αθήνα: Δίαυλος. Αναγνωστόπουλος Π. & Καλογερόπουλος Ν. (2002). «Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία της Χημικής Κινητικής και Χημικής Ισορροπίας με το MicroWorlds Pro», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Διαθέσιμο στο gr/htmls/arctles/anagnostopoulos-kalogeropoulos.htm. Λιθοξοΐδου Α., (2010). «Δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Χημικής Κινητικής με την αξιοποίηση του λογισμικού Chem-PA 2006» Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, "Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση", Βέροια-Νάουσα, σσ Μακράκης, Β. (1998). Απομυθοποιώντας το μεθοδολογικό μονισμό, Στο Παπαγεωργίου Γιώτα (επιμέλεια), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Τυπωθήτω, (σελ ). Παπαδάκης, Σ., Πασχάλης, Γ., Ρώσσιου, Ε., Δόβρος, Ν. (2010). «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, "Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση", Βέροια-Νάουσα, σσ Τζιμογιάννης, Α. (2007). «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης», Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ, σελ Britain, S. (2004). A Review of Learning Design: Concept, Specifications and Tools. A report for the JISC E-learning Pedagogy Programme. Retrieved [ ] from: Conole, G. & Karen, F. (2005). A learning design toolkit to create pedagogically effective learning activities. Journal of Interactive Media in Education (Portable Learning. Special Issue, eds. Colin Tattersall, Rob Koper), 2005/08. ISSN: X [jime.open.ac.uk/2005/08]. Herrington, J., Reeves, T., & Oliver, R. (2005). Online Learning as Information Delivery: Digital Myopia. Journal of Interactive Learning Research. 16(4), Morgan, G., (2001). Thirteen must ask questions about e-learning products and services, The Learning Organization, vol.8, no.5, pp [33]

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» Σπύρος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο Τζωρτζάκης Γιάννης Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ12, Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά johntzortzakis@gmail.com Κωστάκη Κατερίνα MEd Εκπαιδευτικός ΠΕ06,

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean.

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean. Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 «Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης»

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» Ρεβέκκα Παπαδοπούλου 1, Δρ. Παρασκευή Βασάλα 2 1 Δασκάλα, 15ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα