Γ' Κύκλος Εργασιών. Οµάδα Εργασίας Γ2. Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ' Κύκλος Εργασιών. Οµάδα Εργασίας Γ2. Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα"

Transcript

1 Γ' Κύκλος Εργασιών Οµάδα Εργασίας Γ2 Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Rapporteur: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Αθήνα, εκέµβριος 2002

2 Περιεχόµενα Γ' Κύκλος Εργασιών 1 Οµάδα Εργασίας Γ2 1 Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα 1 Περιεχόµενα 2 1. Εισαγωγή 3 2. Σύνθεση Οµάδας Εργασίας - Μεθοδολογική προσέγγιση 4 2. Περί τηλεργασίας: Γενική επισκόπηση Η εξ' αποστάσεως εργασία τις δεκαετίες 80 και Τηλεργασία: ορισµός, µορφές, και χαρακτηριστικά Παράγοντες προώθησης και παράγοντες περιορισµού της τηλεργασίας 9 3. Η τηλεργασία στην Ευρώπη Γενικές Τάσεις στις χώρες της ΕΕ Το προφίλ του Ευρωπαίου τηλεργαζόµενου Συµφωνίες και εργαλεία για την ρύθµιση της τηλεργασίας στην Ευρώπη _ Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία Πλαίσιο για την τηλεργασία Η Κατάσταση στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση Περιπτώσεις προώθησης και εφαρµογής τηλεργασίας Η κατάσταση στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις ιαπιστώσεις της Οµάδας Εργασίας Γενικά Το Θεσµικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελλάδα 35 6 Συµπεράσµατα - Προτάσεις 37 Βιβλιογραφία 40 2

3 1. Εισαγωγή Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες συζητείται ολοένα και περισσότερο η εξάπλωση ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ένα από τα επιχειρήµατα για τη προώθηση αυτών των µοντέλων οργάνωσης είναι ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους περισσότερη ευελιξία αναφορικά µε τον τόπο και τον χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας συµβιβάζοντας έτσι καλύτερα την επαγγελµατική και την προσωπική ζωή (work-life balance). Επιπλέον, λόγω της προσφερόµενης ευελιξίας, τα µοντέλα αυτά δύναται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού (χρόνια ανέργους, γυναίκες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες) προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για δηµιουργική ένταξη των ατόµων αυτών στη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η τηλεργασία, ή η ηλεκτρονική εργασία, όπως είναι ο νεώτερος όρος (e-work), αναµένεται να έχει σηµαντικό ρόλο στην προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και στην ευελιξία της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Με δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα γύρω από θέµατα που αφορούν την τηλεργασία, κρίθηκε σκόπιµη η σύσταση µιας διεπιστηµονικής οµάδας εργασίας στο πλαίσιο του E-business forum. Στόχος της οµάδας ήταν να µελετήσει την κατάσταση, τα προβλήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης της τηλεργασίας στην χώρα µας και να προτείνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και υλοποίηση των δράσεων αναφορικά µε τη τηλεργασία που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 'Κοινωνία της Πληροφορίας' και 'Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση' του Γ' ΚΠΣ. Τα κυριότερα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε η συγκεκριµένη Οµάδα Εργασίας περιελάµβαναν: Εκτίµηση της Ευρωπαϊκής εµπειρίας αναφορικά µε τη τηλεργασία και των πρακτικών που ισχύουν στις διάφορες χώρες όπως καταγράφονται στη πρόσφατη βιβλιογραφία Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και µελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων Ανάλυση του οικονοµικών, θεσµικών, κοινωνικών, και κλαδικών παραµέτρων που ευνοούν/ εµποδίζουν την διάδοση της τηλεργασίας στη χώρα. Ανάδειξη πιθανών πρωτοβουλιών για την προώθηση της τηλεργασίας καθώς και µεθόδων για την υλοποίηση τους από την Πολιτεία και άλλους φορείς. Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της Οµάδας Εργασίας Γ2. Η δοµή της Έκθεσης έχει ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια της τηλεργασίας, γίνεται µια ιστορική αναδροµή της εξέλιξης της και αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα και προβλήµατα από της εφαρµογή της. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των τάσεων και εφαρµογών τηλεργασίας στην Ευρώπη και παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες της Ευρωπαϊκής συµφωνίας πλαίσιο για την τηλεργασία. Το τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και παρουσιάζονται συνοπτικά µελέτες περίπτωσης εφαρµογής στο ιδιωτικό τοµέα. 3

4 Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τη προβληµατική που αναπτύχθηκε από την Οµάδα στο πλαίσιο των διαδοχικών συναντήσεων και τις διαπιστώσεις της Οµάδας σχετικά µε τη κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα όσον αφορά πρακτικές τηλεργασίας. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις της Οµάδας προς την Πολιτεία για την υλοποίηση µέτρων που αφορούν την προώθηση της τηλεργασία. 2. Σύνθεση Οµάδας Εργασίας - Μεθοδολογική προσέγγιση Η Οµάδα Εργασίας Γ2 συντονίσθηκε από τη κ. Νατάσα Κωνσταντέλου (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) και την κ. Αγγελική Πουλυµενάκου (Επικ. Καθηγήτρια, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Τον ρόλο του Rapporteur της Οµάδας και την ευθύνη για τη συγγραφή του τελικού παραδοτέου ανέλαβε η κ. Ν. Κωνσταντέλου. Η Οµάδα Εργασίας αποτελούνταν από άτοµα από τον ιδιωτικό, δηµόσιο, και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τα οποία είτε (α) προσκλήθηκαν ονοµαστικά να συµµετάσχουν στις εργασίες της Οµάδας λόγω της θέσης και εµπειρίας τους στο συγκεκριµένο θέµα, είτε (β) έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυµία να συνεισφέρουν στο διάλογο περί τηλεργασίας στο πλαίσιο της Οµάδας. Τα µέλη που συµµετείχαν σε τουλάχιστον µία από τις συνεδριάσεις παρουσιάζονται ονοµαστικά στον Πίνακα που ακολουθεί. Ο πλήρης κατάλογων όσων έδειξαν ενδιαφέρον να ενηµερώνονται για τις εργασίες της Οµάδας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Οµάδας στο site του e-business forum. Πίνακας 1: Συµµετέχοντες στην Οµάδα Εργασίας Γ2 Ιδρυµα Μελετών Λαµπράκη Oracle Ελλάς - Applications Consultant ICAP Kraft Foods Καστής Νικήτας ηµάκη Ιωάννα ρόσσος Γεώργιος Χατζηράπτης Κώστας PricewaterhouseCoopers Greece SU MICROSYSTEMS (HELLAS) A.E. Telestet S.A. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοµαρχίας Χίου Υπουργείο Εργασίας Νικολάου Ιωάννης Καρανικολοπούλου Πανωραία Κάλφα Λάρα Βαφόπουλος Μιχάλης Τσουκνίδας Βισσαρίων ALTEC COMMUICATIO ETWORK (AC) ICAP Κουτουζός Στράτος Zeller Michael KPMG - Salary surveys Παυλάκος Γιώργος Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) Γιαννακούρου Σταµατίνα Ν.Π.Ι.. 4

5 Έγιναν συνολικά 6 συνεδριάσεις της Οµάδας Εργασίας όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα εξής θέµατα: Ορισµός της τηλεργασίας και οι διάφορες µορφές της - Τί δεν είναι τηλε-εργασία Αναζήτηση ενδιαφερόντων links, reports/ µελετών/ εκθέσεων Εντοπισµός περιπτώσεων εφαρµογής στην Ελλάδα Απόψεις για την τηλεργασία ιατύπωση οπτικών Από τον εργαζόµενο Από την επιχείρηση Ανοιχτά ζητήµατα για την Τηλε-εργασία στην Ελλάδα: Αποδοχή από εργαζόµενο Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης ιαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στην επιχείρηση Είδη επαγγελµάτων που µπορούν να ενταχθούν - προϋποθέσεις Επιχειρησιακός σχεδιασµός και λειτουργία και τηλε-εργασία Κλαδικά ζητήµατα Υποστήριξη από τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών Θεσµικό πλαίσιο Προτάσεις προς τη Πολιτεία για τη προώθηση της τηλεργασίας Τα πρακτικά των συναντήσεων της Οµάδας Εργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Οµάδας στο site του e-business forum 2. Περί τηλεργασίας: Γενική επισκόπηση 2.1 Η εξ' αποστάσεως εργασία τις δεκαετίες 80 και 90 Το φαινόµενο της εργασίας από απόσταση, δηλαδή σε χώρο διαφορετικό από το παραδοσιακό επιχειρησιακό περιβάλλον που διαµορφώνει ο εργοδότης, αν και είχε απασχολήσει τους αρµόδιους πολιτειακούς φορείς και τις επιχειρήσεις παλαιότερα άρχισε να µελετάται αναλυτικότερα και να χρησιµοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 80. Οι κυριότερες τάσεις και χαρακτηριστικά αυτού του φαινοµένου τη δεκαετία του 80 ήταν τα εξής: Η εξ' αποστάσεως εργασία σχεδόν ταυτίζονταν µε την επί µονίµου βάσεως κατ οίκον εργασία. Η εξάπλωση αυτής της µορφής εργασίας έτυχε έντονης αντίδρασης εκ µέρους της εργοδοσίας, κυρίως λόγω του ότι της περιόριζε τη δυνατότητα επιτήρησης των εργαζόµενων. Η εργοδοσία προέβαλε το επιχείρηµα της κοινωνικής αποµόνωσης των εργαζόµενων, επιχείρηµα που έγινε αποδεκτό από πολλούς κοινωνικούς φορείς. Εξαιτίας τεχνολογικών περιορισµών, οι εργαζόµενοι από απόσταση είχαν αραιή επικοινωνία µε τους εργοδότες και τους πελάτες τους µέσω δικτύων υπολογιστών. Η εργασία τους είχε τη µορφή κατ οίκον εργασίας η οποία γινόταν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και παραδιδόταν µε παραδοσιακά µέσα (ταχυδροµείο κ.λπ.), συνήθως αποθηκευµένη σε δισκέτα. Η εξ' αποστάσεως εργασία χρησιµοποιούνταν σε περιορισµένο φάσµα επαγγελµάτων και εργασιών, κυρίως σε σχέση µε τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις πωλήσεις, την εισαγωγή και την επεξεργασία δεδοµένων (πολύ συχνά κειµένων) κ.λ.π.. 5

6 Αυτό οφειλόταν στην περιορισµένη χρήση της τεχνολογίας γενικά και στο ότι η αγορά δεν ήταν καθόλου εξοικειωµένη µε αυτόν τον τρόπο εργάζεσθαι. Οι εργατικές ενώσεις και τα σωµατεία τήρησαν αρνητική στάση έναντι της εργασίας από απόσταση και σε αρκετές χώρες κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της πλήρους απαγόρευσής της. Τέτοιες κινήσεις σηµειώθηκαν στη Γερµανία και τις ΗΠΑ το 1983, καθώς και σε άλλες χώρες στη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Αρνητική ήταν και η αντιµετώπιση που επεφύλαξαν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Επικεντρώθηκαν κυρίως στα προβλήµατα της εργασίας από απόσταση, ενώ απέκλεισαν από τις αναφορές τους τα πλεονεκτήµατα και τις θετικές προοπτικές της. Η εργασία από απόσταση παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ ως αναβίωση της παραδοσιακής µορφής κατ οίκον εργασίας, µε σαφείς συσχετισµούς µε παλαιότερα φαινόµενα εκµετάλλευσης, κυρίως του γυναικείου εργατικού δυναµικού. Τέλος, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων παρέµειναν αδρανείς και επέδειξαν απροθυµία να υιοθετήσουν αυτό το νέο εργασιακό µοντέλο, αφού αυτό είχε ως προϋπόθεση σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τη δεκαετία του 90 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εργασίας µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, και στη διεύρυνση της εφαρµογής της από τις επιχειρήσεις. Η διάδοση, ανάπτυξη και διάθεση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και του ιαδικτύου (Internet) επέτρεψαν την ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση τηλεργαζόµενων µε τα κεντρικά δίκτυα υπολογιστών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ευρύτατη ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων και της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνίας γενικότερα, επέτρεψε την υιοθέτηση µοντέλων τηλεργασίας από αυτοαπασχολούµενους και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι κυριότερες τάσεις και χαρακτηριστικά του φαινοµένου τη δεκαετία του 90 ήταν τα εξής: Η εφαρµογή µεθόδων εξ αποστάσεως εργασίας µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών θεωρήθηκε ότι συµβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, υπήρξαν πρωτοβουλίες από Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την προώθηση της τηλεργασίας, µε σηµείο σταθµό το white paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1993 σχετικά µε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εργασία στις χώρες-µέλη της ΕΕ. ιαψεύστηκαν οι προβλέψεις και οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 80, οι οποίες ήθελαν την εργασία από απόσταση να εφαρµόζεται κυρίως σε εργασίες χαµηλών απαιτήσεων, όπως η επεξεργασία κειµένου και η εισαγωγή δεδοµένων. Η αµφιβολία σχετικά µε την κοινωνική αποδοχή, την αποδοτικότητα και τελικά το όφελος που θα προέκυπτε από την υιοθέτηση του νέου µοντέλου εργασίας για τη διεκπεραίωση τέτοιων καθηκόντων αλλά και οι δυνετότητες που προσέφερε η σύγχρονη τεχνολογία έστρεψαν το ενδιαφέρον σε άλλες εφαρµογές. Η αυξηµένη πολιτική και κοινωνική βούληση της δεκαετίας του 90 για προστασία του περιβάλλοντος επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Η αύξηση των εξ' αποστάσεως εργαζοµένων θεωρούνταν ως θετικός παράγοντας για τη µείωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων τις ώρες αιχµής. 1 Μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ εξέτασαν το ενδεχόµενο της off-shore τηλεργασίας, δηλαδή τη συγκέντρωση ελεύθερων επαγγελµατιών ή εργαζόµενων της εταιρίας σε 1 Τελικά παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της τηλεργασίας δε συνεισέφερε τελικά όσο αναµενόταν στον τοµέα αυτό, η πεποίθηση ότι θα µπορούσε να βοηθήσει έδωσε σηµαντική ώθηση στην προώθηση αυτού του µοντέλου εργασίας σε πολλές χώρες. 6

7 κέντρα τηλεργασίας, τα οποία θα δηµιουργούνταν σε χώρες µε χαµηλότερο εργατικό κόστος και που κατά προτίµηση οµιλείται η Αγγλική (π.χ. Ινδία, Τζαµάικα, Ιρλανδία). Η προοπτική αυτή θεωρήθηκε ως απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας µια και θα οδηγούσε στην εφαρµογή της τηλεργασίας ως µέσου ανάθεσης εργασιών σε τρίτους (outsourcing). Η στάση των ενώσεων και των σωµατείων άλλαξε τη δεκαετία του 90. Εκτιµήθηκε πως η εργασία από απόσταση µπορεί να συνεισφέρει στη µείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κατάρτισης των εργαζόµενων και έριξαν το βάρος τους στην καταπολέµηση της χρήσης της τηλεργασίας ως µέσου outsourcing, και τη µετατροπή των µόνιµων εργαζόµενων σε αυτοαπασχολούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες. Και τη δεκαετία του 90 οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αντιµετώπιζαν µε δυσπιστία κάθε µορφή εξ αποστάσεως εργασίας. Παρά τη στροφή προς νέα µοντέλα διοίκησης (π.χ. management by objectives), οι διοικήσεις (κυρίως στην Ευρώπη) επιµένουν στον παραδοσιακό τρόπο επίβλεψης των εργαζόµενων. Η εξάπλωση της τηλεργασίας στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν περιορισµένη µέχρι το 1994, µε εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία η οποία ακολούθησε νωρίς το παράδειγµα των ΗΠΑ. Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται πρωτοπόρος σε θέµατα τηλεργασίας στην Ευρώπη. Ακολουθώντας επιθετική πολιτική οικονοµικής αναδιάρθρωσης, υιοθέτησε σχετικά νωρίς νέα διοικητικά και εργασιακά µοντέλα, σε αντίθεση µε άλλες εύρωστες οικονοµικά χώρες, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, οι οποίες διέθεταν ισχυρότερη βιοµηχανία και εργατικά συνδικάτα που αντιστέκονταν σε κάθε προσπάθεια διαφοροποίησης στα εργασιακά κεκτηµένα. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι χώρες µε παράδοση στο θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων δεν έχουν προχωρήσει στη θεσµική κάλυψη νέων µοντέλων εργασίας όπως η τηλεργασία και έχουν κατά πολύ αγνοήσει το θέµα, ενώ φαίνεται να απασχολεί περισσότερο και να συζητείται συχνά το θέµα εφαρµογής της µερικής απασχόλησης. Αντιθέτως, χώρες µε λιγότερη παράδοση σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα στην αποδοχή και θεσµική κατοχύρωση της τηλεργασίας. Παρόλ' αυτά και σ' αυτές τις χώρες σηµαντικά ζητήµατα όπως η κοινωνική διάσταση της δηµιουργίας υποδοµών για τη τηλεργασία και οι ανισότητες ως προς τη πρόσβαση και χρήση αυτών των υποδοµών δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κοινωνικό διάλογο και παραµένουν ανοικτά Τηλεργασία: ορισµός, µορφές, και χαρακτηριστικά Ο όρος τηλεργασία αφορά οποιοδήποτε τύπο εργασίας περιλαµβάνει ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών και χρησιµοποιεί έναν τηλεπικοινωνιακό σύνδεσµο µε έναν αποµακρυσµένο εργοδότη ή πελάτη για την ανάθεση και παράδοση της εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για εργασία η οποία διεκπεραιώνεται από απόσταση µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διανέµεται µέσω δικτύων υπολογιστών και κυρίως µέσω του ιαδικτύου. 2 Ο όρος «τηλεργασία» καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εργασιακών δραστηριοτήτων. Μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισµού των διαφορετικών διαστάσεων του όρου φαίνεται στον Πίνακα 2. Εδώ η τηλεργασία κατηγοριοποιείται ανάλογα µε τον τύπο εργασιακής σχέσης µεταξύ εργοδότη-εργαζοµένου και τον χώρο εργασίας. Έτσι, η τηλεργασία µπορεί να 2 Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται διάφοροι όροι για να περιγράψουν αυτόν το µοντέλο εργασίας, όπως ψηφιακή εργασία, διαδικτυακή εργασία, ηλεκτρονική εργασία, και παραλλαγές τους. 7

8 διεκπεραιώνεται «εσωτερικά», δηλαδή ο τηλεργαζόµενος να διατηρεί βάσει συµβολαίου µόνιµη εργασιακή σχέση µε την επιχείρηση ή «εξωτερικά» (outsourced), οπότε ο τηλεργαζόµενος δεσµεύεται βάσει συµβολαίου για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων εργασιών µε ορισµένο χρονικό ορίζοντα. Επίσης, ο τηλεργαζόµενος µπορεί να εργάζεται κατ οίκον ή να µετακινείται συνεχώς ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εργασίας που έχει αναλάβει. Πίνακας 2: Μορφές τηλεργασίας Χώρος Εργασίας Ατοµικός Αποµακρυσµένα «γραφεία» Τύπος εργασιακής σχέσης/συµβολαίου Μόνιµη εργασιακή σχέση Πηγή: EMERGECE Report (2002) Κατ οίκον τηλεεργαζόµενοι Συνεχώς µετακινούµενοι τηλεεργαζόµενοι Αποµακρυσµένα back offices και επικοινωνιακά κέντρα Τηλεργαζόµενοι σε κοινές εγκαταστάσεις επιχειρησιακές και µη- Outsourced Αυτοαπασχολούµενοι τηλεργαζόµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες Συνεχώς µετακινούµενοι τηλεεργαζόµενοι Εταιρίες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών Outsourced επικοινωνιακά κέντρα Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαθέσιµες επιλογές για τον τρόπο και τον τόπο της τηλεργασίας δεν είναι απόλυτες µια και είναι δυνατόν να υπάρχουν συνδυασµοί αυτών των επιλογών. Μια συµπληρωµατική προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας φαίνεται στον Πίνακα 3 όπου και πάλι παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι τηλεργασίας ανάλογα µε 'χώρο' διεκπεραίωσης της εργασία και τον τύπο της εργασιακής σχέσης. Πίνακας 3:Τύποι τηλεργασίας Τύπος τηλεργασίας Κατ οίκον τηλεργασία α) διαρκής β) εναλλασσόµενη Τηλεργασία εν κινήσει Μικρό γραφείο/ Κατ οίκον γραφείο Περιγραφή Η εργασία διεκπεραιώνεται στην κατοικία του τηλεργαζόµενου Ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει το σύνολο της εργασίας (άνω του 90%) στην κατοικία του Ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει µικρό µέρος της εργασίας (κάτω του 10% αλλά τουλάχιστον µία ηµέρα την εβδοµάδα) στην κατοικία του και το υπόλοιπο στα γραφεία της επιχείρησης Ο τηλεργαζόµενος µετακινείται συχνά (άνω των 10 ωρών την εβδοµάδα) και χρησιµοποιεί προσωρινούς χώρους εργασίας και on-line σύνδεση κατά τις µετακινήσεις του Αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες που προσφέρουν υπηρεσίες από απόσταση και 8

9 Small Office-Home Office - SOHO) Συµπληρωµατική τηλεργασία Πηγή: ECaTT Report (1999) διατηρούν κατ οίκον γραφεία Ο τηλεργαζόµενος διεκπεραιώνει µικρό µέρος της εργασίας (κάτω του 10% και λιγότερο συχνά από µία ηµέρα την εβδοµάδα) στην κατοικία του και το υπόλοιπο στα γραφεία της επιχείρησης Όλοι οι τύποι τηλεργασίας έχουν γνωρίσει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη για αυξηµένη παραγωγικότητα, το αυξηµένο κόστος των µετακινήσεων, η ανάγκη για ευελιξία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε διάφορους κοινωνικούς παράγοντες ετοίµασαν το έδαφος για την ανάπτυξη αυτού του νέου τρόπου εργασίας. Από τη µεριά των επιχειρήσεων, ο κύριος λόγος είναι η διαπίστωση πως η εφαρµογή αυτού του µοντέλου εργασίας αποφέρει δραστική µείωση του συνολικού λειτουργικού τους κόστους. Για τους εργαζόµενους, το βασικό επιχείρηµα για την προώθηση της τηλεργασίας είναι ότι µπορεί κάποιος να συµβιβάσει καλύτερα την εργασία µε την προσωπική ζωή και να µειώσει τις µετακινήσεις οι οποίες περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο, µειώνουν την αποδοτικότητα και επιτείνουν το άγχος. Θεωρητικά, η τηλεργασία µπορεί να συντελέσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζόµενων εφόσον επιτρέπει τη καθιέρωση ευέλικτων ωραρίων και δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να δουλέψουν από το σπίτι να είναι πιο αφοσιωµένοι στην εργασία τους. Οι παράγοντες προώθησης και περιορισµού του φαινοµένου της τηλεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο που ακολουθεί. 2.3 Παράγοντες προώθησης και παράγοντες περιορισµού της τηλεργασίας Οι πίνακες που ακολουθούν συνοψίζουν τα οφέλη και τις προκλήσεις από την εφαρµογή του µοντέλου της τηλεργασίας, όπως αυτά εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, για τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις, και τη κοινωνία γενικότερα. Πίνακας 4: Τηλεργασία: Οφέλη και προκλήσεις για τους εργαζόµενους Οφέλη Μείωση του άγχους, περισσότερη ευελιξία και ικανοποίηση από την εργασία Λιγότερες διακοπές κατά τη διάρκεια της εργασίας επιτρέπουν µεγαλύτερη συγκέντρωση και αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζόµενου Λιγότερο συµµετοχή στα office politics Εξοικονόµηση χρηµάτων (ρούχα, µεταφορικά, καύσιµα, κλπ) Μείωση στις µετακινήσεις (commuting) Προκλήσεις Πιθανή 'δυσφορία' από εργαζόµενους που δεν µπορούν να εφαρµόσουν τηλεργασία Μειωµένη κοινωνική επαφή µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική και επαγγελµατική αποµόνωση Λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, µειωµένη επιρροή στα επαγγελµατικά θέµατα Η παρακολούθηση της απόδοσης του εργαζόµενου µπορεί να γίνει δύσκολη Μείωση της ανάγκης για µετεγκατάσταση Πιθανότητα η εργασία να επεκτείνεται 9

10 στην περιοχή της επιχείρησης Μείωση αδειών για προσωπικούς λόγους υνατότητα να απασχοληθούν εργαζόµενοι που διαµένουν σε γεωγραφικά αποµακρυσµένες περιοχές Βοηθά στην εξισορρόπηση µεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής / ενθάρρυνση της ανάληψης εργασίας και από τα δύο µέλη της οικογένειας Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων Ενθαρρύνει την ανάληψη εργασίας από άτοµα µε ειδικές ανάγκες πέραν του ωραρίου Η οικογενειακή γαλήνη και ισορροπία µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν ο τηλεργαζόµενος απασχολείται πολλές ώρες στην εργασία του Πίνακας 5: Τηλεργασία: Οφέλη και προκλήσεις για τους εργοδότες Οφέλη Οικονοµία σε κτηριακές εγκαταστάσεις Αύξηση παραγωγικότητας εργαζοµένων (υπολογίζεται σε 20% περίπου) Μειώνει αδικαιολόγητες απουσίες ή απουσίες λόγω υγείας Η εξοικονόµηση κόστους µειώνει τη ανάγκη για συρρίκνωση Μείωση του κόστους µετακινήσεων του προσωπικού Αυξάνει την ευελιξία των εργαζοµένων σε περιόδους αυξηµένων υποχρεώσεων ηµιουργεί ευκαιρίες σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και προβλήµατα υγείας ηµιουργεί συνθήκες που διευκολύνουν τη παραµονή υπαλλήλων σηµαντικών για τη λειτουργία της επιχείρησης και µειώνει τις ανάγκες για νέες προσλήψεις ηµιουργεί ευκαιρίες για πρόσβαση σε γεωγραφικά αποµακρυσµένες αγορές εργασίας (είτε µέσα στη χώρα είτε διεθνώς) υνατότητα για φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα Ενναλλακτική λύση στη ανάγκη για µετάταξη προσωπικού Προκλήσεις Κόστος εκκίνησης και λειτουργίας της επιλογής για τηλεργασία (δηµιουργία εταιρικής πολιτικής, σύνταξη οδηγιών, εκπαίδευση, αξιολόγηση κλπ) Πιθανή 'δυσφορία' από εργαζόµενους που δεν µπορούν να εφαρµόσουν τηλεργασία Κόστος τεχνολογικής υποδοµής για υποστήριξη τηλεργασίας Πιθανές δυσκολίες στην παρακολούθυηση και επίβλεψη της εργασίας Θέµατα ασφάλειας της µεταδιδόµενης πληροφορίας Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων Μπορεί να εµποδίσει τη συνεργασία και ανάπτυξη οργανωσιακής κουλτούρας 10

11 Πίνακας 6: Τηλεργασία: Οφέλη και προκλήσεις για τη κοινωνία Οφέλη Μείωση κυκλοφοριακής συµφόρησης, ατυχηµάτων, και ζήτησης για µέσα µεταφοράς Μείωση κατανάλωσης καυσίµων και ατµοσφαιρικής ρύπανσης Συνεισφέρει στην ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής ηµιουργεί επαγγελµατικές ευκαιρίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Προσφέρει ώθηση για ανάπτυξη σε επιχειρήσεις στη περιφέρεια Η ικανότητα διατήρησης του προσωπικού συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας και στη µείωση της µετανάστευσης των επιστηµόνων Πηγή: Προκλήσεις Πιθανές επιπτώσεις στη κίνηση των εµπορικών καταστηµάτων 3. Η τηλεργασία στην Ευρώπη 3.1 Γενικές Τάσεις στις χώρες της ΕΕ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της τηλεργασίας στην Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από δειγµατοληπτικές έρευνες σε νοικοκυριά (General Population Surveys) και επιχειρήσεις (Employer surveys) στα 15 Κράτη-Μέλη της ΕΕ το χρονικό διάστηµα , στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαική Επιτροπή. 3 Το 2002 υπολογίζεται ότι οι κατ οίκον τηλεργαζόµενοι στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες είναι οι χώρες που προηγούνται στην Ευρώπη. Η Μεγ. Βρετανία βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο και ακολουθούν η Γαλλία, η Ιταλία, και η Ισπανία, ενώ η Γερµανία βρίσκεται πολύ κοντά στο µέσο όρο. Πίνακας 7: Κατ οίκον τηλεργασία στην Ευρώπη (%) Χώρες Κατ οίκον τηλεργαζόµενοι Κατ οίκον τηλεργαζόµενοι Σύνολο κατ οίκον 3 Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαικύ Προγράµµατος IST (Key Action II) και είναι τα ακόλουθα (α) EcaTT (2000), (b) SIBIS (2002), και (c) EMERGECE (2001). Τα πλήρη στοιχεία των προγραµµάτων αυτών βρίσκονται στη βιβλιογραφία. Παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται τρεις διαφορετικές µελέτες η σύγκριση µεταξύ των ευρυµάτων τους είναι εφικτή λόγω του ότι και οι τρεις συγκλίνουν στον ορισµό της τηλεργασίας και στην κατηγοριοποίηση των διαφόρων µορφών της όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ενότητα

12 (διαρκώς/εναλασσόµενα) (Συµπληρωµατική εργασία) τηλεργαζόµενοι Αυστρία (2.0) (4.7) 6.7 Βέλγιο ανία Φινλανδία Γαλλία (2.2) (2.3) 4.4 Γερµανία Ελλάδα (2.1) (3.9) 6.0 Ιρλανδία (0.5) (5.5) 6.0 Ιταλία (0.8) (1.7) 2.5 Λουξεµβούργο (0.9) (2.4) 3.3 Ολλανδία Πορτογαλία (0.5) (1.1) 1.6 Ισπανία (0.3) (2.0) 2.3 Σουηδία (5.3) (9.5) 14.9 Μεγ. Βρετανία Μέσος όρος ΕΕ Πηγή SIBIS General Population Survey, Βάση=Εργαζόµενοι (Ν=5,901), ποσοστά σταθµισµένα. Οι µέσοι όροι της ΕΕ είναι σταθµισµένοι σύµφωνα µε τον πληθυσµό των 15 χωρών. Σηµείωση: Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν περιορισµένη ισχύ του αποτελέσµατος λόγω χαµηλού αριθµού απαντήσεων στην συγκεκριµένη ερώτηση. Ο πίνακας 8 παρουσιάζει το ενδιαφέρον των εργαζοµένων στην Ευρώπη για να εξασκήσουν οποιαδήποτε µορφή τηλεργασίας: 40% των εργαζοµένων δηλώνουν ενδιαφέρον για µόνιµη κατ οίκον τηλεργασία, 52% για εναλλασόµενη και 55% για εργασία σε ειδικευµένα κέντρα τηλεργασίας. Πίνακας 8: Ενδιαφέρον εργαζοµένων για τηλεργασία (%) Χώρες Ενδιαφέρον για µόνιµη κατ οίκον τηλεργασία Ενδιαφέρον για εναλλασόµενη κατ οίκον τηλεργασία Ενδιαφέρον για εργασία σε κέντρα τηλεργασίας Γενικό σύνολο Αυστρία Βέλγιο ανία Φινλανδία Γαλλία Γερµανία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβούργο Ολλανδία Πορτογαλία

13 Ισπανία Σουηδία Μεγ. Βρετανία Μέσος όρος ΕΕ Πηγή: SIBIS General Population Survey, Βάση=Εργαζόµενοι (Ν=5,901), ποσοστά σταθµισµένα. Οι µέσοι όροι της ΕΕ είναι σταθµισµένοι σύµφωνα µε τον πληθυσµό των 15 χωρών. Το ενδιαφέρον των εργαζοµένων για τηλεργασία εξαρτάται βέβαια από το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Η έρευνα που διεξήχθει στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράµµατος SIBIS εξέτασε και αυτόν τον παράγοντα. Τα συµπεράσµατα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, φανερώνουν ότι το 28% των εργαζοµένων που δεν εξασκούν τηλεργασία θεωρεί ότι η εργασία τους µπορεί να εξασκηθεί και από απόσταση. Το γεγονός αυτό φανερώνει µια δυναµική στην πρακτική της τηλεργασίας που αναµένεται να εµφανισθεί στο µέλλον. Πίνακας 9: υνατότητα για ανάληψη κατ οίκον τηλεργασίας (%) Εργαζόµενοι που ήδη εξασκούν τηλεργασία 2.1 Εργαζόµενοι που δεν εξασκούν τηλεργασία 97.9* Απ αυτούς δήλωσαν (100%) Η εργασία που εξασκώ προσφέρεται για τηλεργασία Η εργασία που εξασκώ δεν προσφέρεται για τηλεργασία Από αυτούς (100%) δήλωσαν ως κυριότερους λόγους (**) Η πολιτική της εταιρείας δεν το επιτρέπει Ο προιστάµενος µου δεν το εγκρίνει Η δουλειά µου απαιτεί προσωπικές επαφές µε πελάτες, συνεργάτες, κλπ. Η δουλειά µου απαιτεί πρόσβαση σε µηχανήµατα που δεν µπορεί να γίνει από το σπίτι Άλλοι λόγοι εν γνωρίζω/ εν απαντώ εν γνωρίζω/ εν απαντώ 4.7 Σύνολο Πηγή: SIBIS General Population Survey, 2002 Σηµειώσεις: (*) Συµπεριλαµβάνονται και όσοι απάντησαν εν γνωρίζω. Βάση= Εργαζόµενοι (Ν=5,100), αποτελέσµατα σταθµισµένα ως προς τον Ευρωπαικό πληθυσµό. (**) Βάση= όσοι απάντησαν (πλέον των αυτοαπασχολούµενων) ότι η εργασία τους δεν προσφέρεται για τηλεργασία (Ν=2,854), αποτελέσµατα σταθµισµένα ως προς τον Ευρωπαικό πληθυσµό. Στην ενότητα 2.2 ορίσαµε ως έναν από τους τύπους τηλεργασίας την κινητή εργασία (ή εργασία εν κινήσει) εφόσον ο εργαζόµενος µετακινείται άνω των 10 ωρών την εβδοµάδα και επικοινωνεί µε ηλεκτρονικό τρόπο κατά τις µετακινήσεις του. Η έρευνα του Προγράµµατος SIBIS έδειξε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφουν µόνο το 4% των εργαζοµένων στην Ευρώπη ενώ ένα 15% δαπανούν πάνω από 10 εργάσιµες ώρες την εβδοµάδα εκτός οικίας 13

14 και γραφείου χωρίς όµως να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων. (βλέπε Πίνακα 10) Πίνακας 10: Εργασία εν κινήσει (%) Εργαζόµενοι που εξασκούν κινητή τηλεργασία (χρησιµοποιούν Η/Υ για µεταφορά δεδοµένων) Κυριότεροι λόγοι (δυνατότητα για πολλαπλές απαντήσεις) Πρόσβαση στο ιαδίκτυο Αποστολή ή λήψη ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Πρόσβαση στο κεντρικό Η/Υ της εταιρείας Αλλοι εργαζόµενοι εν κινήσει που δεν εξασκούν τηλεργασία 11.4 Εργαζόµενοι που δεν µετακινούνται συχνά από το χώρο εργασίας τους 81.8 εν γνωρίζω/ εν απαντώ 2.8 Σύνολο Πηγή: SIBIS General Population Survey, 2002 Σηµειώσεις: Βάση= Εργαζόµενοι (Ν=5,100), αποτελέσµατα σταθµισµένα ως προς τον Ευρωπαικό πληθυσµό. Αναφορικά µε τους αυτοαπασχολούµενους, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 3.4% του συνόλου των εργαζοµένων δηλώνουν τηλεργαζόµενοι σε µικρά γραφεία/κατ οίκον γραφεία (SOHOs), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 21% του συνόλου των αυτοαπασχολουµένων. Το ποσοστό αυτό φανερώνει ότι η τηλεργασία όπως αναµενόταν είναι περισσότερο διαδεδοµένη ανάµεσα στους αυτοαπασχολούµενους απ ότι σε όσους εργάζονται µε σύµβαση εργασίας. Πίνακας 11: Αυτοαπασχολούµενοι τηλεργαζόµενοι (%) Τηλεργαζόµενοι σε SOHOs Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Χρήση video-conferencing Χρήση ηλεκτρονικής µεταφοράς δεδοµένων Αυτοαπασχολούµενοι τηλεργαζόµενοι αλλά όχι σε SOHOs Σύνολο Αυτοαπασ/νοι εργαζοµένων Μη τηλεργαζόµενοι Μη αυτοαπασχολούµενοι εν γνωρίζω/ εν απαντώ Σύνολο Πηγή: SIBIS General Population Survey, 2002 Σηµειώσεις: Βάση= Εργαζόµενοι (Ν=5,100), αποτελέσµατα σταθµισµένα ως προς τον Ευρωπαικό πληθυσµό. Ο επόµενος Πίνακας 12 παρουσιάζει µια συνθετική εικόνα της τηλεργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα µέλος ενώ ο Πίνακας 13 παρουσιάζει την ανάπτυξη της τηλεργασίας από το 1999 έως σήµερα. 14

15 Πίνακας 12: Τύποι τηλεργασίας στην Ευρώπη (%) Συνθετική παρουσίαση Χώρες Σύνολο τηλεργαζοµένων κατ οίκον Κατ οίκον τηλεργαζόµενοι Μόνιµα/ εναλλασόµενα Τηλεργαζόµενοι εν κινήσει Αυτοαπ/λούµενο ι τηλεργαζόµενοι (SOHOs) Γενικό Σύνολο (διορθωµένο ως προς τις επικαλύψεις) Αυστρία 6.7 (2.0) (3.7) (5.7) (13.8) Βέλγιο (2.4) (2.5) (10.6) ανία (2.9) (21.5) Φινλανδία (3.2) (21.8) Γαλλία 4.4 (2.2) 2.1 (0.8) (6.3) Γερµανία Ελλάδα 6.0 (2.1) (3.5) (3.4) (11.1) Ιρλανδία 6.0 (0.5) 4.2 (3.3) (10.9) Ιταλία 2.5 (0.8) 5.5 (2.6) (9.5) Λουξεµβούρ γο 3.3 (0.9) (1.5) (1.8) (5.6) Ολλανδία (5.0) (26.4) Πορτογαλία 1.6 (0.5) (0.3) (1.5) (3.4) Ισπανία 2.3 (0.3 (0.8) (2.0) (4.9) Σουηδία 14.9 (5.3) 4.9 (2.0) (18.7) Μεγ Βρετανία Μέσος όρος ΕΕ Πηγή SIBIS General Population Survey, Βάση=Εργαζόµενοι (Ν=5,901), ποσοστά σταθµισµένα. Οι µέσοι όροι της ΕΕ είναι σταθµισµένοι σύµφωνα µε τον πληθυσµό των 15 χωρών. Σηµείωση: Οι αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν περιορισµένη ισχύ του αποτελέσµατος λόγω χαµηλού αριθµού απαντήσεων. Παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στην εξάπλωση της τηλεεργασίας µεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Στις χώρες της Σκανδιναβίας και την Ολλανδία εργαζόµενοι και οικονοµία είναι ανοιχτοί σε τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτοµίες, ενώ υπάρχει σύγχρονο και αποτελεσµατικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Άλλοι παράγοντες που επηρρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της τηλεργασίας σ αυτές τις χώρες είναι η προώθηση από την πολιτεία νέων µορφών εργασίας µε την ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου και η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Αντίθετα, στις χώρες του Νότου οι στενοί οικογενειακοί δεσµοί αλλά και τα συγκριτικά- µικρότερα σπίτια κάνουν δύσκολη τη χρήση του σπιτιού ως χώρο εργασίας. Πίνακας 13: Ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ευρώπη ( ) Τύπος Σε % στο σύνολο των εργαζοµένων Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης (%)

16 Κατ οίκον τηλεργασία (διαρκής/ εναλλασόµενη) Συµπληρωµατική κατ οίκον τηλεργασία Τηλεργασία εν κινήσει Αυτοαπασχολούµενοι τηλεργαζόµενοι (SOHOs) Γενικό σύνολο (διορθωµένο ως προς τις επικαλύψεις) Πηγή: EcaTT 1999, SIBIS GPS, Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει µια σηµαντική αύξηση της συµπληρωµατικής κατ οίκον τηλεργασίας ενώ οι άλλες δύο µορφές (κατ οίκον τηλεργασία διαρκής/ εναλλασόµενη) παρουσιάζονται σχεδόν στάσιµες στα επίπεδα που βρίσκονταν το Το προφίλ του Ευρωπαίου τηλεργαζόµενου Παρά την ευρύτατα διαδεδοµένη άποψη πως η τηλεεργασία είναι µία µορφή εργασίας κατάλληλη για γυναίκες, οι αριθµοί δίνουν ακριβώς την αντίθετη εικόνα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθει το 1999 στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράµµατος EcaTT (IST Programme, Key Action II), το 80% του συνόλου των τηλεργαζόµενων είναι άνδρες και µόλις το 20% γυναίκες. Το επιχείρηµα που προωθείται ότι οι γυναίκες τηλεργαζόµενες µπορούν να συνδυάσει εργασία και οικογένεια αποτελεσµατικότερα φαίνεται ότι στην πραγµατικότητα πείθει ένα µικρό ποσοστό εργαζόµενων γυναικών στην Ευρώπη. Στα αναλυτικά ποσοστά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 για µερικές µόνο χώρες της ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά τηλεργαζόµενων γυναικών παρατηρούνται στη Μεγ. Βρετανία (36%), την Ολλανδία (32%) και τη Σουηδία (30%). Πίνακας 14: Ποσοστό τηλεργαζόµενων γυναικών ως προς το σύνολο των τηλεργαζοµένων (συµπεριλαµβάνεται και η συµπληρωµατική τηλεργασία) ανία 23,0 Φινλανδία 22,2 Γαλλία 7,1 Γερµανία 23,8 Ιρλανδία 8,7 Ιταλία 6,3 Ολλανδία 31,8 Ισπανία 18,2 Σουηδία 29,7 Μεγ. Βρετανία 35,6 Ε.Ε ,9 Πηγή: ECaTT Final Report

17 Η ηλικία είναι άλλος ένας παράγοντας που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15 το 68% των τηλεργαζόµενων είναι µέσης ηλικίας (µεταξύ 30 και 49 ετών). Εµφανής είναι επίσης η δυσανάλογα µεγάλη διάδοση της συµπληρωµατικής τηλεεργασίας στις µικρότερες ηλικίες. Η τηλεργασία εν κινήσει είναι πιο διαδεδοµένη στις ηλικίες 30-39, ενώ οι αυτοαπασχολούµενοι τηλεργαζόµενοι είναι µεταξύ ετών. Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανοµή των τηλεργαζόµενων ως προς την ηλικία και τον τύπο τηλεργασίας Ηλικία Τηλεργασία ΣΥΝ Κατ οίκον Αυτοαπασχ. Κινητή Συµπληρ/κή τηλεργασία Σύνολο ,6 13,7 17,6 15,3 25,2 16, ,6 32,3 20,8 51,5 32,9 34, ,6 30,5 50,5 20,7 20,7 28, ,4 17,0 4,1 11,7 13,6 12, ,2 5,0 3,2 0,8 5,7 4,0 Αγν. 1,6 1,5 3,8-1,9 1,7 ΣΥΝ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Πηγή: ECaTT Final Report 2000 Νεώτερα στοιχεία που συλλέχθηκαν από ένα ευρύ δείγµα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος EMERGECE 4 φανερώνουν ότι η σηµαντικότερη δραστηριότητα για την οποία εφαρµόζουν πρακτικές τηλεργασίας είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η σχεδίαση, τα πολυµέσα, κλπ. Ακολουθούν ο τοµέας της εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και η εξυπηρέτηση πελατών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. Πίνακας 16: Εφαρµογή τηλεργασίας από επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα Κλάδος Ποσοστό (%) επί του συνόλου του δείγµατος Εξυπηρέτηση πελατών 18 Πωλήσεις 6 ακτυλογράφηση/ επεξεργασία κειµένου 9 Ανάπτυξη λογισµικού 68 Λογιστική - Χρηµατο-οικονοµικά 8 Εκπαίδευση - HRM 19 ηµιουργικές δραστηριότητες 38 Πηγή: EMERGECE European Employer Survey, Βάση: Έρευνα σε δείγµα 4,657 επιχειρήσεων µε >50 υπαλλήλους στην ΕΕ και Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία. Αποτελέσµατα σταθµισµένα. Αν και η τηλεργασία θεωρείται µέσο για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, τα ευρήµατα έρευνας που διεξήχθη το 1999 δείχνουν πως δεν είναι ιδιαίτερα 4 Βλέπε 17

18 διαδεδοµένη σε αυτές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 17, οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι κυρίως αυτές που εφαρµόζουν περισσότερο αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανοµή των τηλεργαζόµενων κατά µέγεθος επιχείρησης Αριθµός εργαζόµενων Τηλεργαζόµενοι Συµπληρωµατικά τηλεργαζόµενοι ,1 9,1 15, ,0 12,8 22, ,3 12,7 19, ,5 15,9 11, ,4 40,7 16,0 Αγν. 13,8 8,8 15,8 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 Πηγή: ECaTT Final Report 2000 Λοιποί εργαζόµενοι Συµπερασµατικά, η τηλεργασία έχει τύχει πολιτικής υποστήριξης την τελευταία δεκαετία τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε µερικά Κράτη Μέλη αλλά αναπτύχθηκε διαφορετικά από ότι αναµενόταν. Οι µόνιµοι τηλεργαζόµενοι αυξάνονται αριθµητικά αργά σε αντίθεση µε τους συµπληρωµατικά τηλεργαζόµενους. Η τηλεργασία δεν είχε την αναµενόµενη απήχηση στις γυναίκες και τους νέους µια και ο Ευρωπαίος τηλεργαζόµενος είναι συνήθως άνδρας, διαθέτει υψηλή µόρφωση και ανήκει συνήθως στη µέση ηλικία. Η τηλεργασία χρησιµοποιείται σήµερα ως µέσο αύξησης της ευελιξίας και ως µέσο ευθυγράµµισης µε τις σύγχρονες επιχειρηµατικές απαιτήσεις. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Σκανδιναβία, Ολλανδία, Βρετανία) θεωρούνται πρωτοπόρες, ενώ υστέρηση παρουσιάζουν οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου. Όπως και να έχει, η τεχνολογία προσφέρει καθηµερινά νέες δυνατότητες, τα κόστη εξοπλισµού µειώνονται, οι επιχειρήσεις επιζητούν την ευελιξία και οι εργαζόµενοι δείχνουν να προτιµούν να εργάζονται µακριά από τα παραδοσιακά γραφεία. Ενώ τη δεκαετία του 80 το πρόβληµα για την εφαρµογή της τηλεργασίας ήταν τεχνολογικό, τη δεκαετία του 90 οργανωτικό και διοικητικό, τώρα φαίνεται να είναι περισσότερο θεσµικό και κοινωνικό. Οι προσπάθειες για 'µέτρηση' του φαινοµένου της τηλεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν σ' αυτή την ενότητα, σίγουρα δεν είναι πλήρης µια και στη δικτυακή οικονοµία η πρακτική της τηλεργασίας τείνει να αποκτήσει νέες διαστάσεις (eoutsourcing, call centres, κλπ) που είναι δύσκολο να καταγραφούν και να αξιολογηθούν µέσω δειγµατοληπτικών ερευνών σε νοικοκυριά και την µέτρηση του αριθµού των τηλεργαζοµένων. Αποτελούν όµως µια σοβαρή ένδειξη για την δυναµική του νέου τρόπου οργάνωσης της εργασίας και δείχνουν το δρόµο σε φορείς της πολιτείας και στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ώστε να συµβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη µελέτη και απεικόνιση του φαινοµένου. 3.3 Συµφωνίες και εργαλεία για την ρύθµιση της τηλεργασίας στην Ευρώπη 18

19 Από σχετική µελέτη αναφορικά µε την τηλεργασία και τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη (Weißbach, 2000), έχουν καταγραφεί διαφορετικά είδη ρυθµιστικών πλαισίων στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά διακρίνονται σε: Ρυθµίσεις που θεσπίζονται µέσω σχετικού νόµου Ρυθµίσεις που επιτυγχάνονται µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων Ατοµικές συµβάσεις εργασίας, ή παραρτήµατα σε υπάρχοντες τύπους συµβάσεων µετά από διαπραγµάτευση σε ατοµικό επίπεδο. Σε επίπεδο συλλογικών συµβάσεων, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι αυτές διαφοροποιούνται ανάµεσα σε: Κλαδικές συµφωνίες (µε ένα ή περισσότερα σωµατεία) Συµφωνίες σε επίπεδο βιοµηχανίας (µε ένα ή περισσότερα σωµατεία) Συµφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης µε (α) σωµατεία ή τους τοπικούς εκπροσώπους τους ή (β) τους εκλεγµένους εκπροσώπους των εργατών (π.χ. Εργατικά Συµβούλια) Σε εθνικό επίπεδο, ο σκοπός και τα θέµατα που συζητούνται αναφορικά µε την εισαγωγή της τηλεργασίας και το περιεχόµενο των συλλογικών συµφωνιών εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Τέτοιοι παράγοντες είναι : Η ύπαρξη θεσµοθετηµένων (µε νόµο) προϋποθέσεων που δεν χρειάζεται να γίνουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε επίπεδο κλάδου ή επιχείρησης Πολιτισµικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι διαπραγµατεύσεις σε συλλογικό επίπεδο (π.χ. εξοικείωση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, ιδιαιτερότητες στο τρόπο διοίκησης, κλπ) Οι θέσεις των ενδιαφερόµενων φορέων (π.χ. µικρά ή µεγάλα σωµατεία, η συµµετοχή γυναικών σ' αυτά) φαίνεται να επηρεάζει τις συµφωνίες Η εξάπλωση της τηλεργασίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων και για τα θέµατα που αυτές πρέπει να θίγουν. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερους κανόνες ή/και νόµους που να διέπουν την τηλεργασία αναφορικά µε: Τις συµβάσεις εργασίας των τηλεργαζοµένων (εξαίρεση αποτελούν η Γαλλία και η Φινλανδία) Τα δικαιώµατά ως προς τη κοινωνική ασφάλιση Ειδικούς κανόνες επαγγελµατικής ασφάλειας και υγιεινής Η ρύθµιση της τηλεργασίας φαίνεται να διέπεται από τους ίδιους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και τους νόµους αναφορικά µε τη προστασία των εργαζοµένων Πάντως, έως σήµερα οι περισσότερες συλλογικές συµφωνίες µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στη τηλεργασία έχουν αναπτυχθεί στους κλάδους των νέων τεχνολογιών (πληροφορική και τηλεπικοινωνίες) από µεγάλες επιχειρήσεις κυρίως στην Ιταλία, Γερµανία, και Αυστρία. Ακολουθούν ο κλάδος των τραπεζών και των ασφαλειών (κυρίως στη Μεγ. Βρετανία και Γερµανία) και ο δηµόσιος τοµέας. Στις παραδοσιακές µεταποιητικές επιχειρήσεις υπάρχει περιορισµένος αριθµός συµφωνιών αναφορικά µε την τηλεργασία (ο κλάδος πετρελαιοειδών στην Αυστρία αποτελεί εξαίρεση) 19

20 Τυπικά θέµατα που περιέχονται σε συλλογικές συµφωνίες τηλεργασίας στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες είναι τα εξής: 5 Σκοπός εισαγωγής της τηλεργασίας Χώρος και θέσεις εργασίας Αφετηρία και τέλος τηλεργασίας Θέση υπαλλήλων και µεµονωµένες αλλαγές στις συµβάσεις εργασίας Οργάνωση και τύπος τηλεργασίας Προσόντα και προετοιµασία για τηλεργασία Χρόνος εργασίας Έλεγχος Συµµετοχή των τηλεργαζοµένων στο επικοινωνιακό σύστηµα της επιχείρησης Ειδικά µέτρα για γυναίκες Ειδικά µέτρα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Κόστος οργάνωσης Ευθύνες και υποχρεώσεις των τηλεργαζοµένων Πρόσβαση επιθεωρητών στο χώρο εργασίας Επίλυση διαφορών Άµεση συµµετοχή τηλεργαζοµένων ικαιώµατα σε συνδικαλιστικούς φορείς Υγιεινή και Ασφάλεια Επίδραση σε άλλες συµφωνίες Αναφορικά µε τις ατοµικές συµφωνίες τηλεργασίας, αυτές συνήθως παρέχουν µια λεπτοµερή περιγραφή των όρων και συνθηκών τηλεργασίας του συγκεκριµένου εργαζόµενου. Οι συµφωνίες αυτές περιλαµβάνουν συνήθως τα ακόλουθα: Το όνοµα του ενδιαφεροµένου µε τον οποίο γίνεται η συµφωνία Αναφορά στον χώρο στον οποίο θα γίνεται η τηλεργασία Καθορισµός των ωρών εργασίας του εργαζόµενου Καθορισµός ωρών κατά τις οποίες ο εργαζόµενος µπορεί να επικοινωνήσει µε (ή να αναζητηθεί από) την εργασία του Οδηγίες σχετικά µε την χρήση τηλεπικοινωνιακού και άλλου υλικού που παρέχει ο εργοδότης Καθορισµός των επιτρεπόµενων εξόδων και της αποζηµίωσης εφόσον ο εργαζόµενος χρησιµοποιεί δική του υποδοµή επικοινωνίας Ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας Ειδικούς όρους που διέπουν τον τερµατισµό της συµφωνίας Από τα παραπάνω φαίνεται ότι σηµαντικά θέµατα που αφορούν τους εργαζόµενους και τα δικαιώµατά τους παραµένουν τις περισσότερες φορές εκτός πλαισίου συµφωνιών. Τέτοια θέµατα αφορούν στην γενικότερη εκπαίδευση των εργαζοµένων, στο δικαίωµά τους να διαµαρτυρηθούν εφόσον η αίτησή τους για τηλεργασία δεν γίνει δεκτή, στα διατήρηση ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών, στις προοπτικές προσωπικής εξέλιξης, και στην παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της τηλεργασίας. 5 Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε επισκόπηση που έγινε το 2000 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής µελέτης για την τηλεργασία και περιέχονται στο Weißbach (2000). 20

21 Σχήµα 1: Εργατικές σχέσεις και τηλεργασία Είδος εργασίας (Status of workers) Υπαλληλική (Formal employees) Αυτοαπασχόληση (Self-employed (1)) (1) Συµπεριλαµβάνει και νέες µορφές εργασίας Ελεύθερη επιλογή για τηλεργασία Υποχρεωτική τηλεργασία Τηλεργασία ως επιχειρησιακή επιλογή Τηλεργασία σε άτυπη µορφή Ατοµικές ή συλλογικές συµφωνίες Καµία ρύθµιση ή νοµοθεσία Νέες υποστηρικτι κές δοµές Εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο Ύπαρξη συλλογικών συµφωνιών ανά κλάδο Βαθµός εµπλοκής εργαζοµένων σε συνδικαλιστικά όργανα Ανταγωνισµός µεταξύ συνδικάτων Πηγή: Hans-Jürgen Weißbach (2000) 3.4 Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία Πλαίσιο για την τηλεργασία Το 2000 υπολογίστηκε ότι δραστηριοποιούνται περί τα 9 εκατοµµύρια τηλεργαζόµενοι διαφόρων µορφών στην Ευρώπη. Ο αριθµός αυτόν αναµένεται να τριπλασιαστεί µέχρι το Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εργασία και µε δεδοµένη την ραγδαία αύξηση συγκεκριµένων µορφών τηλεργασίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατευτούν το τρόπο µε τον οποίο θα υπάρξει εκσυγχρονισµός στην οργάνωση της εργασίας και θα διευθετηθεί το θέµα της ευελιξίας στην εργασία ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χωρίς να απειληθεί η ασφάλεια των συναλλαγών και των εργαζοµένων. Μετά από διαπραγµατεύσεις ενός έτους οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε µια συµφωνία- πλαίσιο για την τηλεργασία την οποία καλούνται οι εταίροι στα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν σε συµφωνία µε τους εθνικούς κανονισµούς. Το πλήρες κείµενο της Συµφωνίας έχει ως εξής: 6 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εκτιµήσεις αυτές και τον τρόπο υπολογισµού βλέπε 21

22 ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατευθούν συµφωνίες που θα εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων για ευέλικτη εργασία, µε στόχο οι επιχειρήσεις να καταστούν παραγωγικές και ανταγωνιστικές και να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαβούλευσής της κατά το δεύτερο στάδιο µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις για την τηλεργασία. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, η ETUC (και η επιτροπή-σύνδεσµος EUROCADRES/CEC), η UICE/UEAPME και το CEEP 7 ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις µε στόχο µία συµφωνία προς υλοποίηση από τους υπογράφοντες στα Κράτη Μέλη και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Μέσω αυτών, επιθυµούσαν να συµβάλουν στην προετοιµασία της µετάβασης σε µία οικονοµία και κοινωνία της γνώσης, όπως αυτή είχε συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας. Η τηλεργασία καλύπτει ένα ευρύ και ραγδαίως εξελισσόµενο φάσµα συνθηκών και πρακτικών. Για το λόγο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι επέλεξαν έναν ορισµό της τηλεργασίας ο οποίος επιτρέπει την κάλυψη διαφόρων µορφών τηλεργασίας που διεξάγεται σε τακτική βάση. Οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι η τηλεργασία είναι τόσο ένας τρόπος προκειµένου οι εταιρείες και οι δηµόσιοι οργανισµοί να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας, όσο και ένας τρόπος προκειµένου οι εργαζόµενοι να συµβιβάσουν τις απαιτήσεις εργασίας και κοινωνικών δραστηριοτήτων και να αποκτήσουν µεγαλύτερη αυτονοµία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εφόσον η Ευρώπη επιθυµεί να αξιοποιήσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό την κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να ενθαρρύνει αυτή τη νέα µορφή οργάνωσης της εργασίας µε τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η ευελιξία συµβαδίζει µε την ασφάλεια, ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας αναβαθµίζεται και ότι οι πιθανότητες απασχόλησης για τα άτοµα µε αναπηρίες αυξάνονται στην αγορά εργασίας. Η οικειοθελής αυτή συµφωνία στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός γενικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα υλοποιηθεί από τα µέλη των υπογραφόντων σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν ειδικά στη διοίκηση και την εργασία. Οι υπογράφοντες καλούν επίσης και τις οργανώσεις-µέλη τους στις υποψήφιες χώρες να υλοποιήσουν την παρούσα συµφωνία. Η υλοποίηση της παρούσας συµφωνίας δεν συνιστά ισχυρό λόγο για την µείωση του γενικού επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζοµένους στο πλαίσιο της παρούσας 7 ETUC (European Trade Union Confederation): Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων. UICE (Union des Confédérations de l Industrie et des Employeurs d Europe): Ένωση Βιοµηχανιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. UEAPME (Union Européenne de l artisanat et des PME) : Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. CEEP (Centre Européen des Entreprises à Participation Publique): Ευρωπαϊκό Κέντρο ηµοσίων Επιχειρήσεων. 22

23 συµφωνίας. Κατά την υλοποίηση της παρούσας συµφωνίας, τα µέλη των υπογραφόντων θα αποφύγουν την περιττή επιβάρυνση των ΜΜΕ. Η παρούσα συµφωνία δεν προκαταλαµβάνει το δικαίωµα των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού επιπέδου, συµφωνίες οι οποίες θα προσαρµόζουν ή/και θα συµπληρώνουν την παρούσα συµφωνία µε τρόπο που θα λαµβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ενδιαφερόµενων κοινωνικών εταίρων. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η τηλεργασία είναι µία µορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης της εργασίας, µε τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών, στο πλαίσιο µίας εργασιακής σύµβασης/σχέσης, όπου η εργασία, η οποία θα µπορούσε επίσης να εκτελείται στους χώρους του εργοδότη, εκτελείται µακριά από τους χώρους αυτούς σε τακτική βάση. Η συµφωνία αυτή καλύπτει τους τηλεργαζοµένους. Τηλεργαζόµενος 8 πρόσωπο εκτελεί τηλεργασία όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. είναι οποιοδήποτε 3. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η τηλεργασία είναι οικειοθελής για τον ενδιαφερόµενο εργαζόµενο και για τον ενδιαφερόµενο εργοδότη. Η τηλεργασία µπορεί να απαιτείται ως µέρος της αρχικής περιγραφής καθηκόντων ενός εργαζοµένου ή µπορεί να τίθεται σε εφαρµογή στη συνέχεια ως οικειοθελής συµφωνία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόµενο σχετικές γραπτές πληροφορίες σύµφωνα µε την Οδηγία 91/533/ΕΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τις εφαρµοζόµενες συλλογικές συµβάσεις, περιγραφή της προς εκτέλεση εργασίας κλπ. Οι ιδιαιτερότητες της τηλεργασίας απαιτούν συνήθως συµπληρωµατικές γραπτές πληροφορίες για θέµατα όπως το τµήµα της επιχείρησης στο οποίο ο τηλεργαζόµενος ανήκει, ο άµεσος προϊστάµενος αυτού ή τα άλλα πρόσωπα στα οποία ο τηλεργαζόµενος µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα επαγγελµατικού ή προσωπικού χαρακτήρα, οι συνεννοήσεις σχετικά µε την ιεραρχία αναφοράς κλπ. Εάν η τηλεργασία δεν περιλαµβάνεται στην αρχική περιγραφή καθηκόντων και ο εργοδότης προβεί σε προσφορά τηλεργασίας, ο εργαζόµενος µπορεί να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την προσφορά αυτή. Εάν ένας εργαζόµενος εκφράσει την επιθυµία να επιλέξει την τηλεργασία, ο εργοδότης µπορεί να αποδεχθεί ή να αρνηθεί το αίτηµα αυτό. εδοµένου ότι δεν µεταβάλει παρά µόνον τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία, αυτή καθαυτή η µετάβαση στην τηλεργασία δεν επηρεάζει το καθεστώς απασχόλησης του τηλεργαζοµένου. Η άρνηση ενός εργαζοµένου να επιλέξει την τηλεργασία δεν αποτελεί αυτή καθαυτή λόγο για τη λύση της σχέσης εργασίας ή για τη µεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων απασχόλησης του εργαζοµένου αυτού. Εάν η τηλεργασία δεν περιλαµβάνεται στην αρχική περιγραφή καθηκόντων, η απόφαση για τη µετάβαση στην τηλεργασία είναι ανατρέψιµη µέσω ατοµικής ή/και συλλογικής σύµβασης. Η ανατρεψιµότητα θα µπορούσε να υπονοεί την επιστροφή προς εργασία στους χώρους του εργοδότη, κατόπιν αιτήµατος εκ µέρους του εργαζοµένου ή του εργοδότη. Οι διατυπώσεις αυτής της ανατρεψιµότητας καθορίζονται από ατοµική ή/και συλλογική σύµβαση. 8 ΣτΜ: σε όλο το κείµενο, µε τον όρο «τηλεργαζόµενος» εννοείται τόσο το αρσενικό όσο και το θηλυκό γένος. 23

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη

Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Στατιστικά Στοιχεία Πίνακες για την Ευρώπη Με βάση τις έρευνες Eirobserver, «Social Partners sign teleworking accord», Ecat - IST Programme Key ActionII, SIBIS General Population surveys, 2002 EMERGENCE

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατ οίκον (πλήρη απασχόληση, µερική, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.λ.π.) 2. Εν κινήσει εργαζόµενοι 3. Με σύνδεση µε τους εργοδότες 4. Μέσω τηλεκέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα I. Εισαγωγή Μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια από τη σύναψη της Συμφωνίας-πλαίσιο για την τηλε-εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παναγιώτα Σουρτζή. Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Πρόκληση για την Προαγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας Παναγιώτα Σουρτζή Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας Τµήµα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Ηλικιωµένοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Απευθείας Πώλησης. Οι απευθείας πωλήσεις στην Ευρώπη Επισκόπηση του κλάδου μας για το 2007

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Απευθείας Πώλησης. Οι απευθείας πωλήσεις στην Ευρώπη Επισκόπηση του κλάδου μας για το 2007 Οι απευθείας πωλήσεις στην Ευρώπη Επισκόπηση του κλάδου μας για το 2007 Ο κλάδος απευθείας πωλήσεων το 2007 Απευθείας πώληση - η πώληση καταναλωτικών αγαθών ή/και υπηρεσιών από άμεσους πωλητές που εξηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 4: Εργασία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Τηλεργασία και οι προοπτικές της ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΝΑ Επιβλέπων:Σαμαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3. Το πλαίσιο των εφαρμογών 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3.1 Το νέο μοντέλο της απασχόλησης στην ΚτΠ 3.1.1 Η έννοια και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα