ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Παραδοτέο 4.1 Προδιαγραφές συστήματος ΣΥΣΔΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ/ΚΩΔΙΚΟΣ: INCEPTION/940 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Β. Καλογεράκη (ΟΠΑ), Ι. Μπούτσης (ΟΠΑ), Δ. Γουνόπουλος (ΕΚΠΑ)

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΔΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Παραγωγή Δεδομένων Προσθήκη δεδομένων στο MarketBoard Δημοσίευση Αναφορών Ανάκτηση Δεδομένων ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 17

3 1. Εισαγωγή Ο στόχος του έργου INCEPTION είναι να διερευνήσει τα κοινωνικοοικονομικά κίνητρα ενός περιβάλλοντος χρηστών που συμμετέχουν σε δίκτυα αισθητήρων, και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με άλλες κοινωνικές ομάδες με σκοπό να επιτύχουν ανάπτυξη και οικονομική βιωσιμότητα. Στην προσέγγισή μας, οι χρήστες που διαθέτουν αισθητήρες αντιμετωπίζονται ως οικονομικές οντότητες: υφίστανται κόστος όταν συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα, αλλά ωφελούνται από τη χρήση εφαρμογών που βασίζονται στην συλλογή πληροφοριών που παρέχονται σε συνδυασμό και από τα άλλα μέλη της αντίστοιχης κοινότητας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο σύστημα για ΣΥΣΔΑ, δηλ. για «ΣΥμμετοχική Συλλογή Δεδομένων Αισθητήρων», που να προωθεί τη συμβατότητα των κινήτρων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών και των εφαρμογών. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί λεπτομερώς στο Παραδοτέο 2.1 του έργου «Απαιτήσεις συστήματος, αρχιτεκτονική και σενάρια αξιολόγησης», οι βασικές απαιτήσεις του παρόντος συστήματος είναι οι εξής 1. Οι εφαρμογές που αξιοποιούν τα δεδομένα που δύνανται να συνεισφέρουν οι χρήστες πρέπει να βασίζονται στα κίνητρα των χρηστών, και συνεπώς, να τούς παρέχουν τις κατάλληλες ανταμοιβές, όταν η συμπεριφορά τους στη συγκέντρωση δεδομένων είναι χρήσιμη στους άλλους χρήστες, αυξάνοντας έτσι την οικονομική αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση των συνολικά διαθέσιμων δεδομένων στο σύστημα, και συντελώντας στην οικονομική βιωσιμότητα του. Οι χρήστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν τα δεδομένα εκείνα που είναι πιο χρήσιμα για τις εφαρμογές και τις κοινωνικές ομάδες που είναι ενεργές, αποφεύγοντας παράλληλα την παραγωγή αυτών που είναι δαπανηρά και λιγότερο χρήσιμα. Αυτή η δυναμική πτυχή της προστιθέμενης αξίας των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό που προτείνει το έργο INCEPTION. 2. Σε τεχνολογικό επίπεδο πρέπει το σύστημα να επιτρέπει την αλληλεπίδραση των χρηστών μέσω κινητών συσκευών που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα ευρείας χρήσης και αποδοχής όπως το Android. Επίσης, το ενδιάμεσο λογισμικό (βλέπε κατωτέρω) θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε ένα βασικό αριθμών αισθητήρων που υποστηρίζουν οι σύγχρονες έξυπνες συσκευές, όπως για παράδειγμα πρόσβαση στον αισθητήρα GPS. Επιπρόσθετα, το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και εγγυημένη ανώνυμη επικοινωνία με τον χρήστη, ώστε να προστατεύει τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και τα δεδομένα του από τρίτους, και έτσι να αίρονται τυχόν ενδοιασμοί του χρήστη για την χρήση του συστήματος του INCEPTION. 3. Σε κοινωνικό επίπεδο, η κύρια απαίτηση είναι η προαναφερθείσα για προστασία της ιδιωτικότητας (privacy) του χρήστη, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα γενικώς για τα νέα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, και θέτει αντίστοιχες τεχνολογικές απαιτήσεις στην υλοποίηση τους. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η ερευνητική ομάδα του έργου έχει ήδη προτείνει την υλοποίηση μας αρχιτεκτονικής για το σύστημα ΣΥΣΔΑ η οποία περιγράφηκε στο Παραδοτέο 2.1 «Απαιτήσεις συστήματος, αρχιτεκτονική και σενάρια αξιολόγησης» και παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Σε αυτή παρουσιάζονται επίσης οι διεπαφές του συστήματος και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υποσυστημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

4 Buyers (Data consumers) and Application space Transportation Environmental Social Health Streamed data Processed data Data requests and economic information exchange INCEPTION Economic Mechanisms Overlay (EMO) Authentication Component Market Service Incentive Mechanisms MarketBoard Structure for Virtual Resources Streamed data Processed data MarketBoard API INCEPTION Connectivity Middleware (ICM) Pub/Sub Mechanisms MapReduce Mechanisms Data Stream flow Open, OSindependent APIs Sellers (Data producers) Σχήμα 1. Η αρχιτεκτονική του INCEPTION Υποσύστημα Οικονομικών Μηχανισμών (Economic Mechanisms Overlay), που περιλαμβάνει και εκτελεί τους μηχανισμούς αγοράς και διαχειρίζεται τις περιγραφές των δεδομένων που διατίθενται από χρήστες και τα οποία εκχωρούνται μέσω των μηχανισμών αυτών. Ενδιάμεσο Λογισμικό (Connectivity Middleware), το οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα τα διατιθέμενα από χρήστες και αποθηκεύει την διαθεσιμότητά τους. Σημειωτέον ότι σε μια υλοποίηση της αρχιτεκτονικής αυτής για πρακτική εφαρμογή, τα ανωτέρω υποσυστήματα θα συμπληρώνονταν από το Λογισμικό Αυθεντικοποίησης (authentication component) για πιστοποίηση της αυθεντικότητας του χρήστη (ταυτότητα, δικαιώματα χρήσης κτλ.) σε κάθε συναλλαγή του με το σύστημα, το οποίο όπως εκφεύγει από τα ερευνητικά πλαίσια του έργου. Συνοπτικά, ένας χρήστης του INCEPTION αλληλεπιδρά με την αρχιτεκτονική σε τρία επίπεδα: 1. Εγγραφή: Ο χρήστης-πάροχος δεδομένων συνδέεται με το σύστημα χρησιμοποιώντας Open APIs (Application Programming Interfaces) μέσω μιας έξυπνης συσκευής. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, ο χρήστης εγκαθιστά τo κατάλληλο πρόγραμμα που θα

5 επιτρέψει τη χρήση του συστήματος. 2. Αλληλεπίδραση με την Υπηρεσία Αγοράς: Ο χρήστης καταχωρεί και περιγράφει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του μέσω του συγκεκριμένου API. Οι περιγραφές στη συνέχεια φορτώνονται στην δομή της Αγοράς (Marketboard), και είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες του συστήματος. Οι εγγραφές αυτές μπορούν να ανανεωθούν από τους χρήστες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δεδομένων και τις ανάγκες συναλλαγών των χρηστών. Ο χρήστης μπορεί ο ίδιος να ορίσει μία τιμή για τα δεδομένα, ή να του προτείνει το σύστημα μία με βάση τις άλλες προσφορές. Ένας χρήστης-αγοραστής δεδομένων από την άλλη χρησιμοποιεί το API ως μηχανισμό αναζήτησης για να μάθει τί διαθέσιμα δεδομένα υπάρχουν που ταιριάζουν με τα κριτήρια που έθεσε και ενδεχομένως να τα ζητήσει. 3. Η ανταλλαγή δεδομένων: Όταν μια συναλλαγή αποφασίζεται από την υπηρεσία αγοράς, η πραγματική ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός ενδιάμεσου λογισμικού που υλοποιεί τις συναλλαγές που αποφασίστηκαν. Σε μια τέτοια δομή αγοράς ωστόσο μπορεί τελικά να συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα χρηστών οι οποίοι παράγουν μεγάλες ποσότητες από παροδικές ροές δεδομένων. Μάλιστα αυτή η ευρεία συμμετοχή είναι επιθυμητή, γιατί έτσι το σύστημα παράγει μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία των χρηστών. Στις επιμέρους ενότητες που ακολουθούν, θα αναλυθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα παραπάνω στάδια κατά την περιγραφή των υποσυστημάτων επικοινωνίας της αρχιτεκτονικής του έργου και των προδιαγραφών της, λαμβάνοντας υπ όψιν και την ανωτέρω απαίτηση για κλιμακωσιμότητα του συστήματος ΣΥΣΔΑ. Στο παρόν παραδοτέο αναλύουμε την Προδιαγραφές του συστήματος ΣΥΣΔΑ για την Υποδομή Επικοινωνίας του έργου Inception. Περιγράφουμε αναλυτικά τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων μαζί με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την αποδοτική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Επίσης, αναφέρουμε την αλληλεπίδραση αυτών των μηχανισμών με τους μηχανισμούς αγοράς για την δημοπράτηση των δεδομένων των χρήστες, οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς στο Παραδοτέο 3.1 του έργου. Τέλος, παρουσιάζουμε ενδεικτικά έναν αλγόριθμο επιλογής των δεδομένων από τους αισθητήρες που προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στους χρήστες με βάση την ποιότητα των δεδομένων τους, προκειμένου να καταδείξουμε το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι δομές και τα δεδομένα του συστήματος.

6 2. Προδιαγραφές Υποδομής Επικοινωνίας Συστήματος ΣΥΣΔΑ Η ενότητα αυτή περιγράφει και προδιαγράφει τους μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και των μηχανισμών αγοράς/πώλησης δεδομένων στην αρχιτεκτονική του συστήματος ΣΥμμετοχικής Συλλογή Δεδομένων Αισθητήρων (ΣΥΣΔΑ) του έργου Inception. Το μέρος αυτό της αρχιτεκτονικής σημειώνεται σε κόκκινο περίγραμμα στο σχήμα 2. Σχήμα 2. Μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ αισθητήρων και μηχανισμών Στο σύστημα μας κάθε χρήστης μπορεί να έχει δύο διακριτούς ρόλους: Να προσφέρει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Να κάνει επερωτήσεις για δεδομένα. Ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί και τους δύο ρόλους ώστε να παράγει αλλά και να ζητάει δεδομένα από το σύστημα. Χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς για αυτούς τους δύο ρόλους ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες διαδικασίες αποδοτικά. Ουσιαστικά η παραγωγή των δεδομένων και η δημοσίευση των αναφορών στην δομή Αγοράς MarketBoard αναφέρεται στην λειτουργία Publish ενώ η ανάκτησή τους όταν υπάρχει ζήτηση από κάποιους χρήστες αναφέρεται στην λειτουργία Subscribe μίας Pub/Sub (Publish/

7 Subscribe) αρχιτεκτονικής [4][5]. Σε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να παραχθεί ένας μεγάλος όγκος δεδομένων. Για να μπορούμε να διαχειριστούμε αποδοτικά τον μεγάλο όγκο των δεδομένω χρησιμοποιούμε την Map Reduce αρχιτεκτονική [1][2] τόσο για την αποθήκευση όσο και για την ανάκτηση των δεδομένων. Σημειωτέον ότι τόσο μια περιληπτική εισαγωγή σε αρχιτεκτονικές Pub/Sub και Map Reduce έχει ήδη γίνει στο Παραδοτέο 2.1 του έργου. 2.1 Χρήστες Θεωρούμε ότι το σύστημα αποτελείται από N χρήστες που συμμετέχουν μέσω των συσκευών τους (κινητά, tablets κτλ) στο μηχανισμό παραγωγής δημοπρασίας δεδομένων. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Android, στο οποίο θα υλοποιηθούν οι τεχνικές μας. Ο αριθμός των χρηστών παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία του συστήματος γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αριθμό των αισθητήρων που προσφέρονται στο MarketBoard. Μια τέτοια δομή αγοράς ωστόσο, μπορεί (και είναι επιθυμητό) να προκαλέσει να συμμετέχουν ένα ευρύ φάσμα χρηστών που μπορεί να παράγουν μεγάλες ποσότητες από παροδικές ροές δεδομένων. Σε ένα τέτοιο σύστημα όμως δεν είναι όλα τα δεδομένα εξ ίσου σημαντικά. Η πραγματική αξία των δεδομένων του χρήστη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: τα χαρακτηριστικά των δεδομένων τηλεπισκόπησης, το περιβάλλον του χρήστη (π.χ., γεωγραφική θέση), τους διαθέσιμους πόρους (π.χ., επικοινωνία), την πυκνότητα της περιοχής όπου εξάγονται δεδομένα, το χρόνο που μεσολαβεί από τις προηγούμενες μετρήσεις, κλπ. Μια σημαντική ερώτηση που αφορά το σύστημα αυτό είναι πώς να επιλέξουμε ένα κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα δεδομένα, το οποίο να διατηρεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των δεδομένων, αλλά με παράλληλη εξοικονόμηση του κόστους επεξεργασίας και επικοινωνίας κατά τη λήψη της δεδομένων και να ικανοποιήσει οποιουσδήποτε περιορισμούς εφαρμογής. Το πρόβλημα αυτό είναι δύσκολο εξ αιτίας των ακόλουθων πτυχών που θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν: Αποτελεσματικότητα: χρειαζόμαστε μια μέθοδο για να εκπροσωπεί αποτελεσματικά την ροή δεδομένων που διατηρεί τις ιδιότητες των χωροχρονικών πληροφοριών με ελάχιστα λάθη. Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο: η τεχνική πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται το κινητό ρεύμα δεδομένων στο πλαίσιο πραγματικού χρόνου και των περιορισμένων πόρων. Πολυπλοκότητα: η τεχνική πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα ρεύματα πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων που δημιουργούνται από τα κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, οι χρήστες επιθυμούν να λάβουν κάποια αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο σύστημα, και γι αυτό το λόγο οι χρήστες πρέπει να ανταμειφθούν για τα δεδομένα που παρέχουν. Το ζήτημα αυτό καλύπτεται λεπτομερώς στο Παραδοτέο 3.1 «Παραδοτέο 3.1 Προδιαγραφή υπηρεσίας αγοράς και μηχανισμού κινήτρων».

8 2.2 Δεδομένα Τα δεδομένα παράγονται από τους αισθητήρες των συσκευών των χρηστών του συστήματος και αποθηκεύονται τοπικά σε κάθε συσκευή χωρίς να δημοσιεύονται στο MarketBoard. Έτσι το MarketBoard γνωρίζει μόνο τις αναφορές των δεδομένων που μπορεί κάποιος να δημοπρατήσει αλλά όχι τα ίδια τα δεδομένα. Εφόσον οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι συνεχώς στο σύστημα, είτε λόγω της διακοπτόμενης συνδεσιμότητας των φορητών συσκευών είτε επειδή μπορεί να μην επιθυμούν να συμμετέχουν στο σύστημα για κάποιο χρονικό διάστημα, αντίστοιχα ούτε τα δεδομένα τους θα προσφέρονται συνεχώς στο MarketBoard Παραγωγή Δεδομένων Η παραγωγή των δεδομένων γίνεται από χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία. Παράλληλα οι χρήστες εγγράφονται και σε μία υπηρεσία Push Notifications ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και να λάβουν αιτήσεις (για παράδειγμα, για ανάκτηση των δεδομένων τους) χωρίς να χρειάζεται το σύστημα να τους «παρακολουθεί» συνεχώς διατηρώντας ανοιχτές συνδέσεις. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και υποστηρίζονται από όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών (πχ. Android, ios, Windows Phone). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα στο σύστημα να στέλνει μηνύματα σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, γνωρίζοντας μόνο το id του (δηλ. τον συνδυασμό χαρακτήρων με τον οποίο ταυτοποιείται ο χρήστης στο επίπεδο εφαρμογής βλέπε κατωτέρω), χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει την διεύθυνση IP του, τον τρόπο σύνδεσης του (WiFI ή 3g) και χωρίς να είναι το σύστημα συνεχώς συνδεδεμένο με το χρήστη μέσω κάποιου socket, όπως έχει ήδη εξηγηθεί. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικός γιατί επιτρέπει την δημιουργία κλιμακώσιμων συστημάτων. Οπότε, όταν το σύστημα χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον χρήστη αρκεί να στείλει το μήνυμα στην υπηρεσία Push Notifications μαζί με το id του χρήστη και η υπηρεσία είναι υπεύθυνη να του το προωθήσει. Η επικοινωνία αυτή που διενεργείται από το MarketBoard για να ειδοποιήσει τους χρήστες παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Σχήμα 3. Push Notifications Οι χρήστες που συμμετέχουν προσφέροντας δεδομένα στο σύστημα θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στην εφαρμογή τους το αντίστοιχο λογισμικό το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα αφότου συνδεθούν να διαλέξουν το σύνολο των αισθητήρων τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή δεδομένων, καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνεται μία νέα δειγματοληψία. Η επιλογή αυτή θα μπορεί να αλλάξει αργότερα εφόσον ο χρήστης το θελήσει. Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να παράγουν και δεδομένα, όποτε το

9 θελήσουν, για αισθητήρες στους οποίους χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση (πχ. κάμερα). Κάθε συσκευή (κινητό τηλέφωνο, tablet, κτλ) παράγει πλειάδες δεδομένων για το σύνολο των αισθητήρων που έχουν επιλεχθεί από το χρήστη στο δεδομένο περιοδικό διάστημα. Κάθε πλειάδα δεδομένων που παράγεται από τον χρήστη i για μία χρονική στιγμή t αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή του χρήστη που τις παράγει. Η μορφή των δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά και είναι: <ID, id_χρήστη, latitude, longitude, χρονοσφραγίδα, τύπος αισθητήρα, δεδομένα> όπου: Το ID αναφέρεται στο μοναδικό κωδικό της πλειάδας που δημιουργείται από τον κατακερματισμό (hashing) της θέσης και της χρονοσφραγίδας. Θεωρούμε ότι η ακρίβεια της θέσης είναι τέτοια ώστε να μην μπορούν να υπάρχουν 2 χρήστες στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα. Το id_χρήστη είναι το id του χρήστη στο σύστημα το οποίο είναι αλφαριθμητικής μορφής. Τα latitude, longitude προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση της πλειάδας ως γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος. Η χρονοσφραγίδα αναφέρεται στο χρόνο παραγωγής των δεδομένων. Ο τύπος αισθητήρα προσδιορίζεται με το αντίστοιχο αναγνωριστικό. Tα δεδομένα αναφέρονται στα δεδομένα που παρήγαγε η συσκευή και έχουν τη μορφή που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο τύπο αισθητήρα. Για παράδειγμα μία πλειάδα θα μπορούσε να περιέχει τις ακόλουθες τιμές: <322, aueb_123, , , 09/16 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ_ΥΓΡΑΣΙΑΣ, 64%> Το μέγεθος των πλειάδων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα Προσθήκη δεδομένων στο MarketBoard Για να αποθηκευτούν τα δεδομένα από τους χρήστες στο σύστημα μας, χρησιμοποιούμε το MISCO [3][8][9] το οποίο είναι ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής (framework) για εφαρμογή του MapReduce [1][6][7] εξειδικευμένο σε κινητές συσκευές, το οποίο και μας επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Η συνάρτηση Map εκτελείται σε κάθε χρήστη και χρησιμοποιείται: για την παραγωγή των μονάδων δεδομένων (Application Data Units - ADU) όπως περιγράψαμε παραπάνω (χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες της συσκευής) για την αποστολή τους στον κεντρικό κόμβο. Μόλις ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος που έχει οριστεί για την παραγωγή δεδομένων η συσκευή χρησιμοποιεί το API του λειτουργικού για να αποκτήσει πρόσβαση στους αισθητήρες που έχουν επιλεχθεί από το χρήστη και να κάνει δειγματοληψία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μίας νέας πλειάδας για κάθε αισθητήρα. Η πλειάδα αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή είτε σαν σειριακό αρχείο είτε σε κάποια ενσωματωμένη βάση δεδομένων του λειτουργικού συστήματος της συσκευής (πχ. SQLite), ώστε να μπορεί να ανακτηθεί όταν

10 ζητηθεί από το MarketBoard. Μόλις παραχθούν τα δεδομένα, δημιουργείται μία δεύτερη πλειάδα με το ID της πλειάδας και του χρήστη, τη γεωγραφική περιοχή των δεδομένων, τη χρονοσφραγίδα και τον τύπο του αισθητήρα ως εξής: <ID, id_χρήστη, latitude, longitude, χρονοσφραγίδα, τύπος αισθητήρα>. Αυτή η πλειάδα προσδιορίζει την αναφορά των δεδομένων και δεν περιέχει τα δεδομένα του αισθητήρα. Η πλειάδα αυτή μεταφέρεται σε ένα κεντρικό κόμβο σαν έξοδος της Map συνάρτησης και σαν είσοδος της Reduce συνάρτησης (που παράγει ενδιάμεσα αποτελέσματα). Η επικοινωνία μεταξύ της Map και της Reduce συνάρτησης βασίζεται σε TCP Sockets με βάση το πρωτόκολλο που έχει οριστεί στο MISCO [3]. Ο σκοπός της χρήσης TCP sockets υποστηρίζεται από την ανάγκη να μην χαθούν πακέτα μηνυμάτων, ειδικά σε ένα ασταθές περιβάλλον όπως είναι αυτό των κινητών συσκευών. Οι Reduce συναρτήσεις παίρνουν ως είσοδο τις αναφορές πλειάδων των χρηστών (ενδιάμεσα αποτελέσματα) που παρήχθησαν για μια προκαθορισμένη τη χρονική περίοδο. Ο σκοπός της κάθε Reduce συνάρτησης είναι να πάρει τη λίστα των αναφορών που αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και αποθηκεύει τις αναφορές αυτές σε μια δενδρική δομή. Η δενδρική δομή αυτή χρησιμοποιείται για να διαιρέσει κάθε περιοχή σε ένα σύνολο υποπεριοχών σε κάθε επίπεδο του δένδρου (Σχήμα 4). Έτσι στα φύλλα του δένδρου υπάρχουν όλες οι υποπεριοχές και για κάθε μία από αυτές χρησιμοποιείται μία ξεχωριστή reduce συνάρτηση για να αποθηκεύσει τις αναφορές. Σχήμα 4. Δενδρική Δομή Για την αποθήκευση των αναφορών σε κάθε φύλλο χρησιμοποιούμε μια δομή κατακερματισμού όπου αποθηκεύεται το σύνολο των αναφορών που ανήκουν σε αυτή τη περιοχή (Σχήμα 5). Οι αναφορές που αποθηκεύονται μέσω της Reduce και η αποθήκευση γίνεται σε μία βάση δεδομένων βασισμένη σε SQL, παρόλο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί και σε άλλο τύπο βάσης δεδομένων. Θεωρούμε ότι μας ενδιαφέρουν μόνο τα τρέχοντα δεδομένα και όχι τα ιστορικά. Συνεπώς, ο κατακερματισμός λαμβάνει υπ όψιν το id του χρήστη και τον τύπο του αισθητήρα. Έτσι κάθε φορά που ένας χρήστης παράγει νέα δεδομένα για τον ίδιο αισθητήρα, και στην ίδια περιοχή, αυτά θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στη συνάρτηση κατακερματισμού και έτσι θα αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη αναφορά. Η διαδικασία αυτή μειώνει το κόστος αποθήκευσης και την ταχύτητα ανάκτησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η κλιμακωσιμότητα του συστήματος. Φυσικά, με κατάλληλες επεκτάσεις του συστήματος, θα μπορούσε να γίνει αποθήκευση και των ιστορικών δεδομένων.

11 Σχήμα 5. Δομή Κατακερματισμού Τέλος, τα δεδομένα παραμένουν τοπικά στη συσκευή που τα παράγει και μπορούν να ανακτηθούν από αυτή όταν ζητηθούν από κάποιο χρήστη στο MarketBoard, όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο Δημοσίευση Αναφορών Η δημοσίευση των αισθητήρων που είναι διαθέσιμοι προς δημοπρασία γίνεται από κάποιο σύστημα δημόσιας πρόσβασης, όπως μια ιστοσελίδα, και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που τρέχουν οι χρήστες που παράγουν τα δεδομένα. Στην ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να διαλέξει ένα σύνολο από γεωγραφικές υποπεριοχές που τον ενδιαφέρουν και να του επιστραφούν οι αισθητήρες για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα προς πώληση. Αυτή η διαδικασία γίνεται με την ανάκτηση των αποθηκευμένων αναφορών για τη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο από τη παρούσα χρονική στιγμή. Το χρονικό παράθυρο χρησιμοποιείται για να μην δημοπρατηθούν δεδομένα που έχουν «λήξει», όταν ένας χρήστης έχει καθυστερήσει πολύ να προσφέρει νέα δεδομένα στο σύστημα. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πλέον μπορεί να επιλέξει για αγορά τα δεδομένα των αισθητήρων που τον ενδιαφέρουν με βάση τις τιμές αγοράς/ανάκτησης τους που προκύπτουν από τους μηχανισμούς δημοπρασίας, όπως περιγράφονται στο Παραδοτέο 3.1 «Προδιαγραφή υπηρεσίας αγοράς και μηχανισμού κινήτρων» Ανάκτηση Δεδομένων Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει επερωτήσεις μέσω της ιστοσελίδας στο σύστημα για να πάρει τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από τους χρήστες. Έτσι, κάθε επερώτηση θα πρέπει να περιέχει ένα προσδιορισμό του συνόλου των πλειάδων που θα επιστραφούν. Για παράδειγμα, οι υπερωτήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή: «Δώσε μου δεδομένα από 4 αισθητήρες υγρασίας που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή» ή (όπως προαναφέρθηκε) θα μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένους αισθητήρες που προσφέρονται στο σύστημα για να ανακτήσει τα δεδομένα που έχουν συλλέξει. Η ανάκτηση των δεδομένων βασίζεται και αυτή στην αρχιτεκτονική MapReduce και ξεκινάει

12 μόλις ένας χρήστης επιλέξει τους αισθητήρες μέσω της διεπαφής του συστήματος. Η αναζήτηση των δεδομένων που θα ανακτηθούν γίνεται στους κεντρικούς κόμβους του συστήματος (όχι στα κινητά) με βάση τις αναφορές των δεδομένων. Για την ανάκτηση χρησιμοποιούμε το σύστημα Misco [8][9], το οποίο παίρνει σαν είσοδο για τη συγκεκριμένη εργασία, την επερώτηση του χρήστη, η οποία προσδιορίζει το σύνολο των πλειάδων για τα οποία θέλει να λάβει δεδομένα. Μόλις το σύστημα λάβει ένα τέτοιο επερώτημα από κάποιον χρήστη, μέσω της ιστοσελίδας όπου δημοσιεύονται οι αναφορές, ξεκινάει τη Map συνάρτηση η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο από workers («εργάτες») για να αναγνωρίσουν το σύνολο των δεδομένων που ανήκουν στο εύρος του επερωτήματος. Ένα τέτοιο επερώτημα μπορεί για παράδειγμα να είναι: «Δώσε μου δεδομένα από 2 αισθητήρες θερμοκρασίας που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από το γεωγραφικό σημείο , ». Έτσι οι workers αναζητούν στα υποσύνολα του δένδρου (φύλλα) που ορίσαμε προηγουμένως τις αναφορές που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή που αναζητάει ο χρήστης (πχ υποσύνολα 1.1, 1.2, 2.1 στο Σχήμα 4) για να βρουν τις αναφορές που προσδιορίζονται από το ερώτημα. Στη συνέχεια προδιαγράφονται λεπτομερώς τα επιμέρους βήματα που πρέπει να επιτελεστούν σε κάθε τέτοια αναζήτηση. Κάθε worker εξετάζει ένα ή περισσότερα υποσύνολα του δένδρου (φύλλα), χωρίς όμως να υπάρχουν επικαλύψεις με άλλους εργάτες, με βάση τις περιοχές που έχει διαλέξει ο χρήστης Σε αυτά αναζητάει είτε τις αναφορές που ταιριάζουν στο επερώτημα είτε τον συγκεκριμένο αισθητήρα που έχει επιλεχθεί από το χρήστη. Για κάθε τέτοια αναφορά που ταιριάζει στα κριτήρια του επερωτήματος επικοινωνεί με τη συσκευή του χρήστη που έχει δημοσιεύσει την αναφορά και εφόσον η συσκευή είναι ενεργή, ζητάει τις αντίστοιχες πλειάδες. Για να γίνει αυτή η επικοινωνία η συσκευή λαμβάνει μία ειδοποίηση με τη χρήση της υπηρεσίας Push Notifications (γνωρίζοντας το id του χρήστη που δημοσίευσε την αναφορά) η οποία είναι υπεύθυνη να ξεκινήσει την επικοινωνία ανάκτησης των δεδομένων. Κάθε χρήστης που λαμβάνει μία τέτοια αίτηση, προωθεί τα δεδομένα του στον κεντρικό κόμβο, ως ενδιάμεσα αποτελέσματα της Map Reduce αρχιτεκτονικής, μέσω του αντίστοιχου TCP Socket. Τα δεδομένα των διαφόρων χρηστών έρχονται σαν είσοδος στην Reduce συνάρτηση που είναι υπεύθυνη ώστε να λάβει αυτή το σύνολο των δεδομένων και στη συνέχεια να τα ενώσει. Στην συνάρτηση αυτή επιβάλλονται και οι περιορισμοί του επερωτήματος. Έτσι, για το παράδειγμα που ορίσαμε, εφόσον έχουν επιστραφεί δεδομένα για περισσότερους από 2 αισθητήρες, θα πρέπει να τα φιλτράρουμε ώστε να επιστρέψουμε στο χρήστη μόνο εκείνα για τα οποία έχει αγοράσει μέσω της δημοπρασίας. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα επιστρέφουν στον χρήστη που έκανε την επερώτηση. Τέλος οι παραγωγοί των δεδομένων εξοφλούνται από τους καταναλωτές για την πώληση αυτών.

13 3. Αλγόριθμος επιλογής δεδομένων αισθητήρων Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουμε έναν αλγόριθμο επιλογής δεδομένων αισθητήρων που παράγονται από τους χρήστες που έχουμε ήδη αναπτύξει [9], έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι δομές και τα δεδομένα του συστήματος ΣΥΣΔΑ που περιγράφηκαν στην ενότητα 2 για την βέλτιστη επιλογή δεδομένων. Η λεπτομερής ανάπτυξη των μηχανισμών δημοπρασίας/αγοράς του έργου περιγράφεται στο Παραδοτέο 3.1. Θεωρούμε τις περιοχές R 1, R 2,..., R k μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής όπου βρίσκονται Μ κινητοί κόμβοι. Κάθε κινητός κόμβος i (δηλ. χρήστης με κινητό τηλέφωνο) παράγει μονάδες δεδομένων (ADUs) συναρτήσει του χρόνου t με μια συνάρτηση ποιότητας των πληροφοριών QoI i(t) και ένα κόστος Cost i(t). Η συνάρτηση ποιότητας αντανακλά τη σχετική χρησιμότητα (σημασία) των δεδομένων που παρέχεται από το κινητό τηλέφωνο i στο σύστημα. Το σύστημα επιλέγει πολλαπλές ροές δεδομένων βάσει ενός προϋπολογισμού (Budget) έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της πληροφορίας. Η επιλογή των δεδομένων θα πρέπει επίσης να εξετάσει τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους πόρους του συστήματος, ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρυθμό επεξεργασίας Rate q της εφαρμογής q σε ένα χρονικό διάστημα Deadline q, όπως αυτό καθορίζεται από το μηχανισμό κατανομής των ροών δεδομένων. Έτσι, ο στόχος μας είναι να καθορίσουμε αυτά τα ADUs, τα οποία οδηγούν σε μεγιστοποίηση του οφέλους των πληροφοριών, αλλά ικανοποιώντας και τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Το όφελος των πληροφοριών Information i(t) που μας δίνει κάθε κινητός κόμβος μπορεί να είναι διαφορετικό από την ποιότητα των πληροφοριών QoI i(t) και μπορεί να εκφραστεί με διάφορες μετρικές [9]. Το υπό εξέταση πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Maximize Information i (t) ι Μ subject to cost i (t) Budget ι Μ ADU i (t) /Deadline q Rate q ι Μ Ο σκοπός μας είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, στη διάρκεια της εκτέλεσης του συστήματος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πληροφορία που διατίθενται στους χρήστες επιλέγοντας τις πιο σημαντικές ροές δεδομένων. Ωστόσο, η ακριβής επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος μεγιστοποίησης είναι υπολογιστικά ιδιαίτερα περίπλοκη (βλέπε κατωτέρω), και συνεπώς προσφέρει την ευκαιρία για εφαρμογή διαφορετικών ευριστικών λύσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μελετήσουμε διαφορετικές ευριστικές στρατηγικές για την επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις του. Η βασική ιδέα της προσέγγισή μας είναι να κατατμηθεί η τροχιά κάθε κινητής συσκευής σε τμήματα με γραμμικά μέρη, με βάση τα χωρικά χαρακτηριστικά των δεδομένων αισθητήρων. Αυτή η τμηματοποίηση είναι στατική και μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις υπο-περιοχές που ορίζονται στη γεωγραφική περιοχή. Η βασική ιδέα είναι ότι όταν υπάρχουν πολλαπλά τμήματα εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, το σύστημα μπορεί να εκχωρήσει διαφορετικό κόστος ανά τομέα με βάση τη διαθεσιμότητα των τμημάτων. Με αυτόν

14 τον τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που ορίζεται από την ποιότητα των δεδομένων, το κόστος των πόρων και την πολυπλοκότητα του χρόνου αναζήτησης. Μια άλλη εύλογη αναπαράσταση θα ήταν η τμηματοποίηση με βάση τη χρονική διάσταση. Ωστόσο, μια τέτοια τμηματοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, αφού κάθε τροχιά θα μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικό αριθμό χρονικών περιόδων, ποικίλης διάρκειας. Έτσι, θα πρέπει να συγκριθούν τα διάφορα τμήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. Έχουμε υλοποιήσει μια τεχνική δειγματοληψίας που είναι υπεύθυνη για την απόκτηση των προσφορών που αντιστοιχούν στα δεδομένα κάθε κινητού κόμβου και αποφασίζει ποιές θα είναι οι ροές δεδομένων που θα προσφερθούν στους χρήστες. Στην τεχνική αυτή παίρνουμε υπ όψιν μας τους περιορισμούς πόρων οι οποίες καθορίζουν ένα ανώτατο ποσό ροών δεδομένων όπου το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν m i κινητοί κόμβοι στην περιοχή R j. Ο στόχος της τεχνικής είναι να επιλέξουμε ένα υποσύνολο των ροών δεδομένων s i, (όπου s i <m i) για να υποβληθούν σε επεξεργασία. Η βασική ιδέα της τεχνικής που αναπτύξαμε είναι να επιλέξει το σύστημα τις βέλτιστες προσφορές, που παρέχουν την υψηλότερη χρησιμότητα των πληροφοριών, όταν κάθε προσφορά έχει ένα QoI i(t) και ένα αντίστοιχο cost i(t), χωρίς να γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού (Budget) ή των πόρων του συστήματος. Έχει αποδειχθεί ότι ο καθορισμός των βέλτιστων προσφορών, όπου κάθε προσφορά έχει ένα όφελος και ένα αντίστοιχο κόστος και δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό προϋπολογισμό είναι ένα NP-hard πρόβλημα, δεδομένου ότι μπορεί να αναχθεί στο γνωστό πρόβλημα Knapsack. Στην προσέγγισή μας παρέχουμε επιπλέον περιορισμούς, για να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των προσφορών δεν θα υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους που μπορεί να επεξεργαστεί το συστήμα σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, εισάγουμε τους περιορισμούς αυτούς χωρίς να επηρεάζει η πολυπλοκότητα ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των μηχανισμών αυτών. Στην προσέγγισή μας, όλοι οι κόμβοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δειγματοληψία, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους <QoI i(t), Cost i(t)> στο σύστημα. Η τεχνική που ακολουθείται για την κατανομή ρυθμού επεξεργασίας στο σύστημα ενημερώνει την τεχνική δειγματοληψίας για το σύνολο των ADUs που το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί στο επόμενο χρονικό παράθυρο (Rate q), για την κάλυψη του καθορισμένου χρονικού περιορισμού (Deadline q). Έτσι, η τεχνική δειγματοληψίας θα είναι σε θέση να επιλέξει τους κόμβους με τις υψηλότερες προσφορές, με βάση την στρατηγική δειγματοληψίας, και θα τους ενημερώσει να μεταδώσουν τα αντίστοιχα δεδομένα (ADUs). Στο τέλος της διαδικασίας δειγματοληψίας, η μικρότερη τιμή ποιότητας QoI από το σύνολο των επιλεγμένων προσφορών (την οποία καλούμε Τhreshold), ταυτοποιείται και επιστρέφεται στους κόμβους που δεν έχουν επιλεγεί για τη δειγματοληψία, έτσι ώστε στον επόμενο γύρο δειγματοληψίας, να μπορούν να επιλέξουν να μην υποβάλουν τις προσφορές τους, αν η αξία του QoI i(t) είναι μικρότερη από το Threshold. Η χρήση αυτού του απλού ορίου, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης. Στρατηγική ISAM (Information-based SAMpling): Στην πρώτη στρατηγική που αναπτύξαμε, οι κινητοί κόμβοι επιλέγονται από την τεχνική δειγματοληψίας, λαμβάνοντας την ίδια,

15 προκαθορισμένη τιμή για την πληρωμή τους. Αυτός ο μηχανισμός είναι εμπνευσμένος από δημοπρασίες τύπου Sealed-bid. Στην Δημοπρασία First-Price Sealed-bid οι συμμετέχοντες υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο και η υψηλότερη προσφορά κερδίζει τη δημοπρασία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δημοπρασία Sealed-bid που εφαρμόζεται για πολλαπλά «αγαθά» και με ενιαία τιμή. Δηλαδή, για τη συγκεκριμένη στρατηγική θεωρούμε ότι το cost i(t) είναι μια σταθερή τιμή για κάθε προσφορά, που προσδιορίζεται από το σύστημα και συμβολίζεται ως K. Δεδομένου ότι το σύστημα πληρώνει τους επιλεγμένους κόμβους με το ίδιο ποσό χρημάτων, ανεξάρτητα από το QoI τους, η στρατηγική ISAM πρόκειται να επιλέξει αυτούς τούς κινητούς κόμβους που παρέχουν την υψηλότερη QoI(t). Έτσι, το πρόβλημα μετατρέπεται στο: ι Μ Mazimize QoI i (t) ι Μ subjecto to cost i (t) Budget ι Μ ADU i (t) /Deadline q Rate q ι Μ Ο μηχανισμός δουλεύει ως εξής: Ταξινομούμε όλες τις προσφορές στο σύνολο Α ώστε QoI 1(t) QoI 2(t) QoI Α (t) Θέτουμε ως νικητήριο σύνολο το S = Ø και τη μεταβλητή k = 1 Θέτουμε Cost i(t) = K, i A While (k A && S +1/Deadlineq Rateq && cost k(t) Budget (QoI k(t)/ i S {k} QoI(t) ) { S S {k}; k k + 1; } Τελικά ο μηχανισμός επιστρέφει το σύνολο S ώστε να γίνει η δειγματοληψία των αντίστοιχων κινητών συσκευών. Η αξιολόγηση του μηχανισμού παρουσιάζεται στο [9]. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η τεχνική αυτή είναι πρακτική, αποδοτική και έχει καλή επίδοση.

16 4. Σύνοψη Συμπεράσματα Μελλοντική Εργασία Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τις προδιαγραφές των μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο INCEPTION για την επικοινωνία μεταξύ των αισθητήρων, των έξυπνων κινητών συσκευών που διαθέτουν οι χρήστες και την αλληλεπίδραση τους με τους μηχανισμούς αγοράς/πώλησης των δεδομένων των αισθητήρων αυτών. Στα πλαίσια αυτά, αναλύθηκαν λεπτομερώς η αρχιτεκτονική και οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία αλλά και οι μηχανισμοί για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων, και παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές τους. Στο σύστημα μας κάθε χρήστης μπορεί να έχει δύο διακριτούς ρόλους (ή και τους δύο ταυτόχρονα): Να προσφέρει δεδομένα ή να κάνει επερωτήσεις για δεδομένα. Το σύστημα στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Map Reduce τόσο για την αποθήκευση όσο και για την ανάκτηση των δεδομένων, και γενικά στην προσέγγιση αρχιτεκτονικής Publish/Subscribe. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο τρόπος επικοινωνίας των μηχανισμών αυτών με τα υπόλοιπα μέρη της πλατφόρμας του Inception, καθώς και η σύνδεση με τους μηχανισμούς αγοράς των δεδομένων. Επίσης αναπτύχθηκε ένας πρώτος αλγόριθμος επιλογής δεδομένων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: αποτελεσματικότητα, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και πολυπλοκότητα, που στοχεύει να προσδιορίσει το κατάλληλο υποσύνολο των δεδομένων ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρηστών για δεδομένα αισθητήρων καθώς και τα αντίστοιχα κόστη. Τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης δείχνουν ότι η τεχνική αυτή είναι πρακτική, αποδοτική και έχει καλή επίδοση. Η αξιολόγηση των διαφόρων αλγορίθμων επιλογής δεδομένων θα γίνει στο Παραδοτέο 3.2 «Υλοποίηση και αξιολόγηση υπηρεσίας αγοράς και μηχανισμού κινήτρων»,, ενώ η υλοποίηση του συστήματος ΣΥΣΔΑ θα παρουσιαστεί στο Παραδοτέο 4.2 «Ανάπτυξη συστήματος ΣΥΣΔΑ».

17 5. Αναφορές [1] Dean, Jeffrey, and Sanjay Ghemawat. "MapReduce: simplified data processing on large clusters." Communications of the ACM 51.1 (2008): [2] Marinelli, Eugene E. Hyrax: cloud computing on mobile devices using MapReduce. No. CMU-CS CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, [3] A. Dou, V. Kalogeraki, D. Gunopulos, T. Mielikainen and V.H. Tuulos, Misco: A MapReduce Framework for Mobile Systems, PETRA 2010 Samos, Greece, June [4] Eugster, Patrick Th, et al. "The many faces of publish/subscribe." ACM Computing Surveys (CSUR) 35.2 (2003): [5] N. Fotiou, G. C. Polyzos and D. Trossen. "Illustrating a Publish-Subscribe Internet Architecture", Telecommunication Systems, Springer, February 2011, available on-line in [6] Borthakur, Dhruba. "The hadoop distributed file system: Architecture and design." (2007). [7] Shvachko, Konstantin, et al. "The hadoop distributed file system." Mass Storage Systems and Technologies (MSST), 2010 IEEE 26th Symposium on. IEEE, [8] Kakantousis, Theofilos, et al. "Misco: A system for data analysis applications on networks of smartphones using mapreduce." Mobile Data Management (MDM), 2012 IEEE 13th International Conference on. IEEE, [9] I. Boutsis, V. Kalogeraki, Mobile Stream Sampling under Time Constraints, 14th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM 2013), Milan, Italy, June 2013.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 19 Ιουλίου 2015 Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη των λειτουργιών προσφοράς/ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενέργειες Πρακτικής Άσκησης από Φορείς Αγαπητοί Φορείς/ Επιχειρήσεις, Μπορείτε πλέον, ηλεκτρονικά, να αναρτήσετε τις νέες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να υποβάλετε σε δεύτερο χρόνο (και εφόσον ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο Συνεισφοράς. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eclass. Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014

Το Έργο Συνεισφοράς. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eclass. Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Έργο Συνεισφοράς Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eclass Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Θέμα Γενική Περιγραφή 2 Συνεργατική ανάπτυξη Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ipad for Business Applications Outline

ipad for Business Applications Outline ipad for Business Applications Outline Περιγραφή Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται ο τρόπος απόκτησης και δυνατότητες πρόσβασης των εφαρμογών μας. Ψηφ. Οδοντιατρείο Ψηφ. Iατρείο igyn: Mobile Gynecologist

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή . Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή Τι είναι οι πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις ή για να οργανώνουμε καλύτερα τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ www.dimosdelfon.gr/egov ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Δελφών Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 2 Αρχική Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα