ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΕΙΔΙK EΣ AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ. Π Ο ΣΟ Τ Η Τ Α κουτ/κιβ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. www.ntountoulakis.gr ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΕΙΔΙK EΣ AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ. Π Ο ΣΟ Τ Η Τ Α κουτ/κιβ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

2 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ N T-ΑΑΑR 3-B4 N T-ΑΑR 6-B4 N T-C R 14-B2 N T-D R 20-B2 N T-9VR 22-B1 N T-ΑΑΑΑ-B2 N T-Ν R 1-Β2 N T-3R 12-B1 N T-4R 25-B1 N T-991-B1 AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ 4 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΑΑ Π ΑΚΕΤΟ 4 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ C Π ΑΚΕΤΟ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ D Π ΑΚΕΤΟ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ D Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙK EΣ AΛΚΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΑΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ Ν (LR1) Π ΑΚΕΤΟ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ Π ΛΑΚ Ε 3R 12 Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V(4R 25) ΕΛΑΤΗΡΙΟ Υ Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V(4R 25-2) Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ 10/80 10/80 10/80 10/80 10/80 4/24 3/12 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

3 EΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ N T-ΑΑΑ85-B2 N T-ΑΑΑ85-B4 N T-ΑΑΑ100-B2 N T-ΑΑΑ100-B4 N T-ΑΑΑ120-B2 N T-ΑΑΑ120-B4 N T-ΑΑΑ130-B2 N T-ΑΑΑ130-B4 N T-ΑΑ130-B50 N T-ΑΑ250-B2 N T-ΑΑ250-B4 ΕΠΑΝ ΑΦ Ο ΡΤΙΖΟ Μ ΕΝΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΑΑΑ - R 3 ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ 2 850mAh ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ 4 850mAh ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAhh H igh Energy ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAh H igh Energy ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAh ΑΑΑ Π ΑΚΕΤΟ mAh ΑΑ - R 6 Π ΑΚΕΤΟ mAh Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se 1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

4 EΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ N T-ΑΑ270-B2 N T-ΑΑ270-B4 N T-ΑΑ290-B2 N T-ΑΑ290-B4 N T-ΑΑ300-B2 N T-ΑΑ300-B4 N T-C 300-B2 N T-C 350-B2 N T-C 600-B2 N T-D 450-B2 N T-D 1150-B2 ΕΠΑΝ ΑΦ Ο ΡΤΙΖΟ Μ ΕΝΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΑΑ - R 6 Π ΑΚΕΤΟ mAh Π ΑΚΕΤΟ mAh Π ΑΚΕΤΟ mAh H igh Energy Π ΑΚΕΤΟ mAh H igh Energy Π ΑΚΕΤΟ mAh Π ΑΚΕΤΟ mAh C - R 14 C Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se C Π ΑΚΕΤΟ mAh C Π ΑΚΕΤΟ mAh H igh Energy D - R 20 D Π ΑΚΕΤΟ mAh R eady For U se D Π ΑΚΕΤΟ mAh H igh Energy 6/24 6/24 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

5 EΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ N T-9V25-B1 N T-9V30-B1 N T-ΑΑC -B2 N T-ΑΑD -B2 9V - R 22 9V Π ΑΚΕΤΟ 1 250mAh R eady For U se 9V Π ΑΚΕΤΟ 1 300mAh H igh Energy Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ ΕΤΑΤΡΟ Π ΕΩΝ ΑΠ Ό ΑΑ Σ Ε C Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ ΕΤΑΤΡΟ Π ΕΩΝ ΑΠ Ό ΑΑ Σ Ε D N T-100-B1 Π ΑΚΕΤΟ 1 Φ Ο ΡΤΙΣ ΤΗ ΓΙΑ ΑΑ & ΑΑΑ N T-200-B1 N T-700-B1 ΕΠΑΝ ΑΦ Ο ΡΤΙΖΟ Μ ΕΝΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ Μ ΕΤΑΤ ΡΟΠΕΑΣ ΑΑ => C ή D Φ Ο ΡΤΙΣΤ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΩ Ν ΧΩ ΡΙΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ Π ΑΚΕΤΟ 1 Φ Ο ΡΤΙΣ ΤΗ ΓΙΑ ΑΑ,ΑΑΑ,C,D & 9V Π ΑΚΕΤΟ 1 Φ Ο ΡΤΙΣ ΤΗ - ΑΝ ΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΑ & ΑΑΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

6 ΛΙΘΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ N T-C R 1216-B N T-C R 1220-B N T-C R 1225-B N T-C R 1616-B N T-C R 1620-B2 N T-C R 1632-B N T-C R 2016-B2 N T-C R 2025-B2 N T-C R 2032-B2 N T-C R 2430-B2 N T-C R 2450-B2 N T-C R 927-B2 N T-C R 1/3N -B1 Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΛΙΘ ΙΟ Υ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 927 3V Π ΑΚΕΤΟ 2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ V Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙAΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

7 ΔΙΑΦΟΡΕΣ AΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΚΟΥΜΠΙΑ Δ ΙΑΦΟ ΡΕΣ AΛΚ ΑΛΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤΑΡΙΕΣ & Κ Ο ΥΜ Π ΙΑ N T-R 10A-B N T-R 11A-Β N T-R 23A-B N T-R 27A-B N T-4R 44-B N T-R 29A-B N T-AG 1-B3 N T-AG 3-B3 N T-AG 4-B3 N T-AG 5-B3 N T-AG 8-B3 N T-AG 10-B3 N T-AG 12-B3 N T-AG 13-B3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 9V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 9V ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 60 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 41 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 66 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 48 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 55 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 54 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 43 Π ΑΚΕΤΟ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ LR 44 Π ΑΚΕΤΟ 3 N T-R 625-B ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 625 N T-4LR 61-B ΑΛΚΑΛΙΚΗ Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 4LR 61 ΔΙΑΦΟΡΕΣ AΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

8 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ N T-Μ Ε10-B6 Π ΑΚΕΤΟ 6 Κ ΙΤ ΡΙΝ Ο ΖΑ10 N T-Μ Ε13-B6 Μ Π ΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚ Ο ΥΣΤΙΚ Ω Ν Β ΑΡΥΚ Ο ΪΑΣ Π ΑΚΕΤΟ 6 Π Ο ΡΤ Ο Κ ΑΛΙ ΖΑ13 N T-Μ Ε312-B6 Π ΑΚΕΤΟ 6 Κ ΑΦΕ ΖΑ312 N T-Μ Ε675-B6 Π ΑΚΕΤΟ 6 Μ Π ΛΕ ΖΑ675 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Μ Π ΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚ Ω Ν N T-C R 2-B1 Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ 3V ΛΙΘ ΙΟ Υ 10 N T-C R 123A-B1 Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ 3V ΛΙΘ ΙΟ Υ 10 N T-C R P2-B1 Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ 6V ΛΙΘ ΙΟ Υ 10 N T-2C R 5-B1 Π ΑΚΕΤΟ 1 Μ Π ΑΤΑΡΙΑΣ 6V ΛΙΘ ΙΟ Υ 10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

9 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ N T-SO 303-B N T-SO 315-B N T-SO 317-B N T-SO 319-B N T-SO 321-B N T-SO 329-B N T-SO 362-B N T-SO 364-B N T-SO 371-B N T-SO 373-B N T-SO 377-B N T-SO 379-B N T-SO 386-B N T-SO 389-B N T-SO 391-B N T-SO 392-B N T-SO 393-B N T-SO 394-B N T-SO 395-B N T-SO 397-B N T-SO 399-B Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩ Ν ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NiMH Β ΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ N T-N M -AAAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AAAA 1/10 N T-N M -2/3AAAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2/3AAAA 1/10 N T-N M -1/4AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 1/4AAA 1/10 N T-N M -1/3AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 1/3AAA 1/10 N T-N M -1/2AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 1/2AAA 1/10 N T-N M -2/3AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2/3AAA 1/10 N T-N M -4/5AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 4/5AAA 1/10 N T-N M -AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AAA 1/10 N T-N M -AAAN Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AAA H igh Energy 1/10 N T-N M -7/5AAA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 7/5AAA 1/10 N T-N M -1/3AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 1/3AA 1/10 N T-N M -2/3AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2/3AA 1/10 N T-N M -4/5AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 4/5AA 1/10 N T-N M -AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AA 1/10 N T-N M -AAN Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AA H igh C apacity 1/10 N T-N M -AAH E Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AA H igh Energy 1/10 N T-N M -2/3AF Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2/3AF 1/10 N T-N M -4/5AF Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 4/5AF 1/10 N T-N M -AF Μ Π ΑΤΑΡΙΑ AF 1/10 N T-N M -7/5AF Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 7/5AF 1/10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NiMH

11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NiMH Β ΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΚ ΕΣ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ N T-N M -4/5SC Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 4/5SC 1/10 N T-N M -SC Μ Π ΑΤΑΡΙΑ SC 1/10 N T-N M -SC N Μ Π ΑΤΑΡΙΑ SC H igh C apacity 1/10 N T-N M -SC H E Μ Π ΑΤΑΡΙΑ SC H igh Enargy 1/10 N T-N M -C Μ Π ΑΤΑΡΙΑ C 1/10 N T-N M -1/2D Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 1/2D 1/10 N T-N M -D Μ Π ΑΤΑΡΙΑ D 1/10 N T-N M -D N Μ Π ΑΤΑΡΙΑ D H igh C apacity 1/10 N T-N M -F Μ Π ΑΤΑΡΙΑ F 1/10 Κατασκευή Συστοιχιών Κατασκευή Συστοιχιών Μπαταριών Ni-Mh/Ni-Cd (battery packs) με επαγγελματική ηλεκτροπόντα. Σας δίνουμε την δυνατότητα να κατασκευάσετε εκ νέου την συστοιχία που εσείς επιθυμείτε ή αντικαθιστούμε τις κατεστραμμένες μπαταρίες της συστοιχίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον τύπο των μπαταριών που θα χρησιμοποιηθούν και την χωρητικότητά τους σε mah, για να φτιάξουμε την δική σας μπαταρία για: -Επαναφορτιζόμενα Εργαλεία -Ασύρματους Πομποδέκτες -Τηλεχειρισμό -Μοντελισμό -Ιατρικά Μηχανήματα -Τοπογραφικά Μηχανήματα..και για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. -Όργανα Μετρήσεων -Επαναφορτιζόμενα Σκουπάκια -Βιντεοκάμερα -Συστήμάτα Ασφαλείας -Φωτιστικά Ασφαλείας -Ασύρματα Τηλέφωνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NiMH

12 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ ΛΙΘ ΙΟ Υ N T-LS Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-LS Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-LS Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-LS Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-LSH -14 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-LSH -20 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -1/2AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -AA Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -C Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -D Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -6V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 N T-ER -3V Μ Π ΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘ ΙΟ Υ 3.6V Μ Ε ΛΑΜ ΑΚΙ 1/10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ

13 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Μ Π ΑΤ ΑΡΙΕΣ Μ Ο ΛΥΒ ΔΟΥ N T-Μ Ο -22,5 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2V 2,5A 1 N T-Μ Ο -25 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 2V 5,0A 1 N T-Μ Ο -61,3 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 1,3A 97x24x52 1/30 Ν Τ-Μ Ο -62,8 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 2,8A 66x33x97 1/20 Ν Τ-Μ Ο -63,4 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 3,4A 134x34x61 1/20 Ν Τ-Μ Ο -64,5 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 4,5A 70x47x101 1/20 Ν Τ-Μ Ο -67 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 7A 151x64x97,5 1/10 Ν Τ-Μ Ο -612 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 6V 12A 151x50x101 1/10 Ν Τ-Μ Ο -83,2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 8V 3,2A Ν Τ-Μ Ο -121,3 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 1,3A 97x43x52 1/10 Ν Τ-Μ Ο -122,4 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 2,4A 178x35x60 1/10 Ν Τ-Μ Ο -123,4 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 3,4A 134x67x60 1/10 Ν Τ-Μ Ο -125 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 5A 90x70x100 1/10 Ν Τ-Μ Ο -125 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 5Α 151x51x94 1/10 Ν Τ-Μ Ο -127 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 7Α 151x65x95 1/8 Ν Τ-Μ Ο -127,2 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 7,2Α 151x65x95 1/8 Ν Τ-Μ Ο -129 Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 9Α 151x65x95 1/8 Ν Τ-Μ Ο Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 12Α 151x99x96 1/6 Ν Τ-Μ Ο Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 18Α 181x77x167 1/2 Ν Τ-Μ Ο Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 26Α 166x176x128 1/1 Ν Τ-Μ Ο Μ Π ΑΤΑΡΙΑ 12V 40Α 198x166x170 1/1 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΑΚΟΙ. FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: 800 11 12 500 475 a 17/12/2012

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΑΚΟΙ. FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: 800 11 12 500 475 a 17/12/2012 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ & ΦΑΚΟΙ 7//0 FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: 800 500 75 a 75 b THΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 0 55 98 00 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ best seller best seller ΕΥΑΣΙΑ BY ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΑΑ 33 385 MINI MINION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο ACTION CAMERAS... 1 BABY CARE... 30 CAR STEREO.. 36 INVERTER - TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.. 26 LASERPOINTER.. 35 TABLET ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ...

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο ACTION CAMERAS... 1 BABY CARE... 30 CAR STEREO.. 36 INVERTER - TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.. 26 LASERPOINTER.. 35 TABLET ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ... Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο ACTION CAMERAS... 1 BABY CARE... 30 CAR STEREO.. 36 INVERTER - TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.. 26 LASERPOINTER.. 35 TABLET ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ.... 3 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 14 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ... 28 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ VHF - UHF...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Σχολική Παρουσίαση ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ποιοί είμαστε. H Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. είναι ένα συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης φορητών μπαταριών. Ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που έχει σαν αποστολή του την συλλογή και

Διαβάστε περισσότερα

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ www.olympiaelectronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν

Διαβάστε περισσότερα

V H F ΚΤ - 370 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

V H F ΚΤ - 370 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ V H F ΚΤ - 380 ΕΕ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF FM ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5W80ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Η/Υ 80 κανάλια VHF + VFO control. Φωτιζόμενη Dot Matrix οθόνη υγρών κρυστάλων (LCD). Ρυθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGISAT MULTI της EMITOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του οργάνου DIGISAT MULTI της EMITOR AB. Το εγχειρίδιο καλύπτει την λειτουργία και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Επικοινωνία, Άνεση, Ασφάλεια. v113

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Επικοινωνία, Άνεση, Ασφάλεια. v113 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Επικοινωνία, Άνεση, Ασφάλεια v113 Η ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008 από τον οργανισμό BVQI. Η ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1964

Διαβάστε περισσότερα

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Peltor DECT-Com II Κουμπί Λειτουργία [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 12-05-2015 Τιμοκατάλογος Λιανικής

Τελευταία ενημέρωση: 12-05-2015 Τιμοκατάλογος Λιανικής Τελευταία ενημέρωση: 12-05-2015 Τιμοκατάλογος Λιανικής Πίνακας Περιεχομένων UPS-->UPS LINE INTERACTIVE-->UPS TECNOWARE ECO 900VA-1100VA... 1 UPS-->UPS LINE INTERACTIVE-->UPS TECNOWARE ERA LCD 850VA-2,6KVA

Διαβάστε περισσότερα

www.evik-karanikolas.gr

www.evik-karanikolas.gr - Εισαγωγέας ιανοµέας www.evik-karanikolas.gr www.evik-karanikolas.gr www.stanleyworks.gr Κωδικός: 1-77-910 Μοντέλο: TLM 100i Κωδικός: 1-77-922 Μοντέλο: TLM 210i Κωδικός: 1-77-930 Μοντέλο: TLM 300 Χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων

Κατάλογος περιεχομένων 1 2 Κατάλογος περιεχομένων Εισαγωγή...5 Η δομή του εγχειριδίου...7 Τα βασικά που πρέπει να ξέρεις για τα φωτοβολταϊκά...9 Watt, Volt, Ampere: Ισχύς, Τάση, Ένταση...9 Προσοχή στο πάχος των καλωδίων...10

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014)

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αυτοματισμού σπιτιών και επιχειρήσεων Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) 1. Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g www.trevi.it TABLET PC TAB 7 C8 7 WI-FI /ANDROID 4.2 RE O -C L A U DATI TECNICI D x x Tablet PC con connessione internet Wi-Fi x x Display TFT 7 Touchscreen capacitivo risoluzione 800x480 px, formato 16:9

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g

Lifestyle TABLET PC TAB 7 C8. www.trevi.it. technology 7 WI-FI /ANDROID 4.2. x x Dimensions: 192 x 114 x 12 mm. x x Peso: 497g www.trevi.it TABLET PC TAB 7 C8 7 WI-FI /ANDROID 4.2 RE O -C L A U DATI TECNICI D x x Tablet PC con connessione internet Wi-Fi x x Display TFT 7 Touchscreen capacitivo risoluzione 800x480 px, formato 16:9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Gigaset A120/A120A/A220/A220A Gigaset A120/A120A/A220/A220A 1 Σύντομη συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου τηλεφώνου 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας = e V U (κενή έως γεμάτη) = αναβοσβήνει: Μπαταρίες σχεδόν κενές e V U αναβοσβήνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας Η προετοιμασία του φαγητού και οι εργασίες στην κουζίνα γίνονται πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο διασκεδαστικές, όταν έχετε έναν καλό και ομοιόμορφο φωτισμό κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία µας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίζει την εικοσάχρονη ανοδική της πορεία, µε κύριο στόχο και

Η εταιρεία µας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίζει την εικοσάχρονη ανοδική της πορεία, µε κύριο στόχο και ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Χαρακτηριστικό Γνώρισµα της εταιρείας µας Η Γνώση Η Συνέπεια Πλεονεκτήµατα Οι Άνθρωποι Εξειδικευµένο προσωπικό Ποιότητα υπηρεσιών Αποτελεσµατικότητα Αγαπητοί Συνεργάτες Η εταιρεία µας ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Φωτισμός Κουζίνας Η προετοιμασία του φαγητού και οι εργασίες στην κουζίνα γίνονται πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο διασκεδαστικές, όταν έχετε έναν καλό και ομοιόμορφο φωτισμό κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http://www.ilka.gr. ACC v.3.

ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http://www.ilka.gr. ACC v.3. ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http://www.ilka.gr ACC v.3.4 Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στα συστήµατα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ SHELL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ SHELL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ SHELL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Μόνο με AIR MILES! 2014 2 Μαγείρεμα και Φαγητό Αριθμός παραγγελίας 002616 Αριθμός παραγγελίας 003526 PRINCESS Ηλεκτρικό γκριλ / τοστιέρα SEVERIN βραστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία Θέμα : Σύστημα συναγερμού-εντοπισμού-ελέγχου οχήματος με κύκλωμα 3G,GSM & GPS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 6 ΗΧΕΙΑ 7 SUBWOOFER 10 ΕΝΕΡΓΑ ΗΧΕΙΑ 10 WOOFER 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου με Συνεχή και Διακοπτόμενη Εκφόρτιση και Ανάλυση με Αλυσίδες Marcov

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου με Συνεχή και Διακοπτόμενη Εκφόρτιση και Ανάλυση με Αλυσίδες Marcov ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση Χωρητικότητας Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου

Διαβάστε περισσότερα