ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης."

Transcript

1 / TOPMAPS

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο συμπλήρωσης της Δήλωσης Ιδιοκτησίας. Η υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας συμβάλλει στη συλλογή και καταγραφή όλων των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και πράξεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Επικαιροποίηση του Κτηματολογίου στην περιοχή σας. 1. Η προσκόμιση των εγγράφων και δικαιολογητικών (συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, κλπ.) προκειμένου να αποδειχθεί και να θεμελιωθεί το δηλωθέν δικαίωμα του ιδιοκτήτη/χρήστη μαζί με τη Δήλωση είναι υποχρεωτική. 2. Η Δήλωση αναφέρεται στο δικαίωμα κυριότητας (πλήρης ή/και ψιλή κυριότητα), επικαρπία που κατέχει ο δηλών σε γεωτεμάχιο (με ή χωρίς κτίσματα, με οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), το οποίο περιγράφεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων. 3. Η Δήλωση αναφέρεται επίσης σε δικαίωμα δουλείας (π.χ. σε δουλεία διόδου), δικαιώματα ενοικίασης και πιθανά βάρη που κατέχει ο δηλών και περιγράφονται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της Δήλωσης. 4. Στην περίπτωση που δηλώνονται πέραν του ενός δικαιώματα, η πρώτη σελίδα του εντύπου, που περιέχει τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ» συμπληρώνεται μία φορά. Για κάθε ένα από τα δηλωθέντα δικαιώματα συμπληρώνονται η ενότητα Β - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ», Γ - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΗ», Δ - «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», Ε- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ» και ΣΤ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» της Δήλωσης, τόσες φορές όσα και τα δηλωθέντα δικαιώματα. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. 6. Όπου στη Δήλωση υπάρχει πεδίο «ΣΧΟΛΙΑ», το πεδίο συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη, εάν αυτός το επιθυμεί. 7. Στο επάνω αριστερό τμήμα της Δήλωσης συμπληρώστε την Δημοτική Ενότητα, Τοπική Κοινότητα και Νομό εντός των οποίων κείται το γεωτεμάχιο επί του οποίου δηλώνετε το δικαίωμά σας. 2

3 A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΠΕΔΙΟ Α-1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως αυτά εμφανίζονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Σημείωση: Ονόματα φυσικών προσώπων που είναι σε ξένη γλώσσα συμπληρώνονται με Λατινικούς χαρακτήρες. ΠΕΔΙΟ Α-1.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε τα στοιχεία του νομικού προσώπου, όπως αυτά εμφανίζονται στην πράξη σύστασής του ή σε τυχόν τροποποίησή του. Σημείωση: Ονόματα νομικών προσώπων που είναι σε ξένη γλώσσα συμπληρώνονται με Λατινικούς χαρακτήρες. Στο τμήμα Α-1 και Α-1.2 η συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. και/ή του αριθμού ταυτότητας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που αυτά τα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί η Δήλωση ιδιοκτησίας δεν μπορεί να παραληφθεί. ΠΕΔΙΟ A-2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Σημείωση: Παρακαλούμε συμπληρώστε με Λατινικούς χαρακτήρες τη διεύθυνση της οικίας σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό. Σημείωση: Εάν ο αντίκλητος/ νομικός εκπρόσωπος / πληρεξούσιος είναι περισσότεροι του ενός επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες σελίδες που θα προσαρτηθούν στο πρώτο και θα συμπληρωθούν μόνο στα παραπάνω πεδία. Στα αντίστοιχα πεδία παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των δικαιωμάτων που δηλώνετε και τον αριθμό των εγγράφων που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση Ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, κτηματολογικοί χάρτες, κλπ.). Αφού διαβάσετε προσεκτικά τη Δήλωση, παρακαλούμε υπογράψτε και προσθέστε το μέρος και την ημερομηνία συμπλήρωσης της δήλωσης στο τέλος της 1ης σελίδας της Δήλωσης Ιδιοκτησίας. 3

4 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΔΙΟ Β-1: ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Β-1 είναι συμπληρωμένο με τη θέση/τοπωνύμιο όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία, τη διοικητική πράξη, τη χρονολογία της διοικητικής πράξης και τον αριθμό του γεωτεμαχίου σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει γνωστός αριθμός γεωτεμαχίου και δεν συνυποβάλλεται με τη Δήλωση κτηματολογικός χάρτης είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε ένα σκαρίφημα της ιδιοκτησίας/ γεωτεμαχίου το οποίο να συμπεριλαμβάνει ονόματα όμορων ιδιοκτητών στην επόμενη σελίδα της Δήλωσης και στο αντίστοιχο πεδίο Δ-2. Εάν σε ένα δηλούμενο γεωτεμάχιο υπάρχει διηρημένη ιδιοκτησία (οριζόντια, κάθετη, ή οριζόντια επί καθέτου) παρακαλούμε συμπληρώστε το τμήμα Β-3. Προσοχή! Ακόμη και αν το δικαίωμά σας έχει συσταθεί επί διαμερίσματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να συμπληρώσετε πρώτα τα τμήματα Β-1, Β-2 και μετά το τμήμα Β-3. ΠΕΔΙΟ Β-2: ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ Παρακαλούμε συμπληρώστε: Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα (εάν στον τίτλο το εμβαδόν αναφέρεται σε άλλες μονάδες μέτρησης συμπληρώστε το εμβαδόν αφού μετατραπεί σε τετραγωνικά μέτρα). Την κύρια χρήση του γεωτεμαχίου (π.χ. κατοικία, αγροτεμάχιο, καλλιέργεια κλπ). ΠΕΔΙΟ Β-3: ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (διαμέρισμα/σπίτι, επαγγελματική στέγη, βιοτεχνία/ μικρή βιομηχανία, άλλη χρήση) Παρακαλούμε συμπληρώστε: Με ένα Χ στο αντίστοιχο κουτί που αναφέρεται στη χρήση της οριζόντιας / κάθετης ιδιοκτησίας. Εάν η χρήση της οριζόντιας / κάθετης ιδιοκτησίας δεν υπάρχει στις προαναφερθείσες χρήσης γης, σημειώστε Χ στο πεδίο με τίτλο «Άλλη χρήση». Τον αριθμό του κτιρίου της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως φαίνεται στο συμβόλαιο. Τον όροφο στον οποίο ανήκει η διηρημένη ιδιοκτησία (π.χ. εάν πρόκειται για μεζονέτα συμπληρώστε π.χ. Α και Β όροφος). Τον αριθμό της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως φαίνεται στο συμβόλαιο (π.χ. Γ4). Το εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα όπως φαίνεται στο συμβόλαιο. 4

5 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΟ Γ-1: ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα είναι κυριότητα, είτε πλήρης είτε ψιλή ή επικαρπία ή δουλεία παρακαλούμε βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο πεδίο που αντιστοιχεί στον τύπο του δηλούμενου δικαιώματος. Σε περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα είναι μίσθωση τότε παρακαλούμε σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο πεδίο και συμπληρώστε το όνομα του ιδιοκτήτη/ών και τη διάρκεια μίσθωσης. Παρακαλούμε συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο που αναφέρεται στο ποσοστό του δικαιώματος είτε σε ποσοστό % ή σε κλάσμα, όπως αυτό φαίνεται στον τίτλο. Στην περίπτωση που υπάρχει βάρος στην ιδιοκτησία, τότε: Παρακαλούμε σημειώστε με Χ στο πεδίο που αντιστοιχεί στον τύπο του βάρους και μετά συμπληρώστε το όνομα του δανειστή και το ποσό του βάρους. ΠΕΔΙΟ Γ-2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Στην περίπτωση που αποκτήσατε το δηλούμενο δικαίωμα με περισσότερους από έναν τίτλους/πράξεις παρακαλούμε να τους καταχωρίσετε όλους στα αντίστοιχα πεδία της Δήλωσης. Για να θεμελιώσετε το δηλούμενο δικαίωμα παρακαλούμε να συνυποβάλετε με τη Δήλωση απλό φωτοαντίγραφο του κάθε τίτλου που αποδεικνύει το δηλούμενο δικαίωμα. Προσοχή! Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω η Δήλωση Ιδιοκτησίας δεν θα παραλαμβάνεται. Στο τμήμα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ» παρακαλούμε καταχωρίσετε: Τον αριθμό του τίτλου (αριθμό συμβολαίου κλπ.) ή τον αριθμό του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (σε περίπτωση που το δικαίωμα αποκτήθηκε με διοικητική πράξη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως π.χ. Διανομή, Αναδασμός). Την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Τα στοιχεία του εκδότη του τίτλου (π.χ. όνομα, επώνυμο και έδρα συμβολαιογράφου, σε περίπτωση δικαστικής απόφασης εισάγετε τα στοιχεία του Δικαστηρίου, όπως Πολυμελές ή Μονομελές Πρωτοδικείο και την έδρα του κλπ.). 5

6 Στο τμήμα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ» παρακαλούμε εισάγετε: Το Υποθηκοφυλακείο στο οποίο έχει μεταγραφεί ο τίτλος/πράξη. Τα στοιχεία εγγραφής του τίτλου (Τόμος και αριθμός μεταγραφής). Σε περίπτωση που δηλώνεται ως αιτία κτήσης της επικαρπίας ή της δουλείας χρησικτησία ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης παρακαλούμε συμπληρώστε τα έγγραφα που διαθέτετε για να αποδείξετε τη συνεχή και αδιάλειπτη εικοσαετή νομή και κατοχή της ιδιοκτησίας (π.χ. έγγραφα υποθήκης και γενικά έγγραφα βαρών επί της ιδιοκτησίας (γεωτεμαχίου), συμβόλαια γειτόνων που σας αναφέρουν ως ιδιοκτήτη της δηλούμενης ιδιοκτησίας, αποδείξεις ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνώρισης των ορίων της ιδιοκτησίας/γεωτεμαχίου κλπ). Σε περίπτωση που δηλώνεται ως αιτία κτήσης κληρονομιά και δεν έχετε προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής της κληρονομιάς ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, τότε: Είναι υποχρεωτικό εάν αποκτήσατε το δικαίωμα δυνάμει εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής να καταχωρίσετε και προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα: Α1. Τίτλο ιδιοκτησίας του κληρονομούμενου Α2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Α3. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών Α4. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης Α5. Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς Εάν έχετε αποκτήσει το δικαίωμα δυνάμει εκ διαθήκης κληρονομικής διαδοχής παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα και να καταχωρίσετε τα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία: Β1. Δημόσια διαθήκη ή Β2. Νομίμως δημοσιευθείσα ιδιόγραφη διαθήκη ή Β3. Δικαστική απόφαση με την οποία η διαθήκη έχει κηρυχθεί κυρία καθώς και Β4. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα υπό Α1, Α2, Α4 και Α5. Ειδικά για το πιστοποιητικό μη δημοσιεύσεως διαθήκης θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης, πλην της προσκομιζόμενης. 6

7 Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Δ-1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Παρακαλούμε συμπληρώστε το επίθετο, όνομα και πατρώνυμο των συνιδιοκτητών ή συνδικαιούχων ή άλλων ιδιοκτητών σε περίπτωση που υπάρχουν και γνωρίζετε τα στοιχεία τους. Π.χ. στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτήτης εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ή στην περίπτωση που δηλώνετε ψιλή κυριότητα εισάγετε τα στοιχεία του κλπ. ΤΜΗΜΑ Δ-2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σχεδιάστε εντός του πλαισίου ένα σκαρίφημα της ιδιοκτησίας (γεωτεμαχίου) και των όμορων ιδιοκτησιών, με το Βορρά σαν σημείο αναφοράς που θα απεικονίζεται στο πάνω αριστερά τμήμα του πλαισίου. Οι ιδιοκτησίες που συνορεύουν με τη δική σας πρέπει να αριθμούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε στο τμήμα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ», τα ονόματα των σημερινών ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών σύμφωνα με την αρίθμηση που έχετε εισάγει προηγουμένως. Τα ονόματα αυτά πρέπει να εισαχθούν μόνον όταν τα στοιχεία τους είναι απολύτως γνωστά. Στο τέλος της σελίδας θα πρέπει να εισαχθεί ο συνολικός αριθμός των όμορων ιδιοκτησιών που σχεδιάσατε, π.χ. «3» στην περίπτωση που η ιδιοκτησία σας έχει τρείς όμορες ιδιοκτησίες. Σημείωση: Το σκαρίφημα είναι υποχρεωτικό μόνον στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτηματολογικό διάγραμμα ή η ιδιοκτησία δεν έχει γνωστή διεύθυνση και αριθμό ή δεν έχει αριθμό διοικητικής πράξης (π.χ. αριθμό διανομής). 7

8 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ Τα παρακάτω τμήματα θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης της ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό άτομο από τον ιδιοκτήτη και η Δήλωση Ιδιοκτησίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη. ΤΜΗΜΑ E-1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστά στοιχεία του χρήστη. Σημείωση: Ονόματα φυσικών προσώπων που είναι σε ξένη γλώσσα συμπληρώνονται με Λατινικούς χαρακτήρες. ΤΜΗΜΑ E-2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστά στοιχεία του νομικού προσώπου Σημείωση: Ονόματα νομικών προσώπων που είναι σε ξένη γλώσσα συμπληρώνονται με Λατινικούς χαρακτήρες. ΤΜΗΜΑ E-3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αντίστοιχα πεδία με τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη. Σημείωση: Παρακαλούμε συμπληρώστε με Λατινικούς χαρακτήρες τη διεύθυνση κατοικίας ή τα στοιχεία επικοινωνίας εάν ο χρήστης διαμένει στο εξωτερικό. 8

9 ΣΤ. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤ-1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (για τα κτίρια κτίσματα που δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και για οποιαδήποτε άλλα επικείμενα του γεωτεμαχίου) Παρακαλούμε συμπληρώστε: Την ποσότητα των επικειμένων Τον συνολικό αριθμό ορόφων εάν πρόκειται για κτίριο Το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων σε τετραγωνικά μέτρα Την ηλικία / τρέχον έτος της καλλιέργειας Το είδος των επικειμένων (κατοικία, εμπορικό, δέντρα κλπ.) Την χρήση των επικειμένων Στοιχεία για την κατασκευή (σε περίπτωση κτίσματος ή άλλης κατασκευής) Κατάσταση σε περίπτωση κατασκευής όπως αποπερατωμένο, ημιτελές κ.λπ. Κάθε επικείμενο δηλώνεται ξεχωριστά στον αντίστοιχο πίνακα του τμήματος των επικειμένων σε μία εγγραφή (γραμμή) Πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποίηση των κτηματολογικών δεδομένων για τον αγωγό TAP, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεργολάβο του TAP για το έργο αυτό στην Ελλάδα: Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης Κ/Ξ TOPMAPS - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε. Δ/νση: 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκη Τηλ.: Φαξ: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας Κ/Ξ TOPMAPS - ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ/νση: Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη Τηλ.: Φαξ: Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Κ/Ξ TOPMAPS - GEOMATICS A.E. Δ/νση: Ζαϊμη Αθήνα Τηλ.: Φαξ:

10 10

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 12-3-2014 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:29476 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9) Σεπτέμβριος 2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πώς θα συµπληρώσετε σωστά ηλεκτρονικά και χειρόγραφα το έντυπο Ε9 n Τι υποχρεώνονται να κάνουν ηλεκτρονικά εκατοµµύρια Έλληνες που έχουν αγροτεµάχια και χωράφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3091/24-12-2002

Νόμος 3091/24-12-2002 Νόμος 3091/24-12-2002.. Άρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άννα Αδάμ Κόλλια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014 Με το νόμο 4223/2013, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου»

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ιάρκεια του Έργου: µέχρι. Προϋπολογισµός: 480.000 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός ΣΕΙΡΑ : Πρακτικοί Οδηγοί Με πρωτοβουλία της δικηγορικής εταιρίας Αθανασιάδης Πήλιος - Γκενεράλης και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επαγγελματιών (φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα