ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων Γενικά, δικαιολογία Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα Τυπική δημοσιότητα στα κινητά Τυπική δημοσιότητα στα ακίνητα Ουσιαστική δημοσιότητα στα κινητά Ουσιαστική δημοσιότητα στα ακίνητα Το σύστημα μεταγραφών και εγγραφών Έννοια μεταγραφής Έννοια εγγραφής Άλλες σημειώσεις Κριτική του συστήματος Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων Γενικά, είδη καταχωρίσεων Η πρώτη εγγραφή Βασικές αρχές Καταχώριση αμφισβητήσεως του τεκμηρίου ακρίβειας Ο νέος θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου Παρέκβαση ΙΧ ΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ 1. Έννοια Εθνικού Κτηματολογίου... 15

2 512 Περιεχόμενα 1.1. Έννοια Εθνικό Κτηματολόγιο και επί μέρους Κτηματολόγια Εννοιολογικά στοιχεία Τυπικό και ουσιαστικό Δίκαιο Κτηματολογίου Αρχές του Κτηματολογίου Φορείς συντάξεως και τηρήσεως του Εθνικού Κτηματολογίου Γενικά Φορέας συντάξεως Φορέας τηρήσεως Τα Κτηματολογικά Γραφεία Γενικά, έννοια Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων, τοπική αρμοδιότητα Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Προσωπικό Κτηματολογικού Γραφείου Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Τα κτηματολογικά στοιχεία Στοιχεία κτηματογραφήσεως Κτηματολογικά στοιχεία ως στοιχεία του Κτηματολογίου Ειδικές παρατηρήσεις Το κτηματολογικό βιβλίο Γενικά Τα κτηματολογικά φύλλα Τα καταχωριζόμενα στοιχεία Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Μεταβολές σε ακίνητα Εγγραφές στα κτηματολογικά φύλλα Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις, συνέπειες Γενικά Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1192 ΑΚ Παραχωρήσεις του Δημοσίου, αναδασμός Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας, κληρονομητήριο Υποθήκη, προσημείωση υποθήκης... 38

3 Περιεχόμενα Εκχώρηση, ενεχυρίαση ασφαλισμένης με υποθήκη απαιτήσεως Διάρρηξη καταδολιευτικών δικαιοπραξιών Κατασχέσεις, δέσμευση εξουσίας διαθέσεως Αγωγές και ανακοπές Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων Χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων Περιπτώσεις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους Απαλλοτρίωση, αναδασμός Συνέπειες μη καταχωρίσεως Όργανα του Εθνικού Κτηματολογίου III. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 1. Γενικά Έννοια, φύση κτηματογραφήσεως Σκοπός Περιοχές κτηματογραφήσεως Αρμοδιότητα κτηματογραφήσεως Ρύθμιση, «Δίκαιο Κτηματογραφήσεως» Η κτηματογράφηση, γενικά Πρόχειρη κτηματογράφηση Υπουργική απόφαση κτηματογραφήσεως Περιεχόμενο κτηματογραφήσεως Αρμοδιότητα κτηματογραφήσεως, Γραφεία Κτηματογραφήσεως Η έννομη κτηματογραφική σχέση Πέρας της κτηματογραφήσεως «Τεχνικό» και «νομικό» Κτηματολόγιο Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων Γενικά Η πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων Υποχρέωση και δικαίωμα υποβολής δηλώσεως, τέλη Είδη δηλώσεων, τρόποι υποβολής, αρμόδιο όργανο, φύση δηλώσεως Προθεσμία υποβολής της δηλώσεως Ειδικά θέματα... 56

4 514 Περιεχόμενα 4.1. Συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση έγγραφα Κοινωνία δικαιώματος Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Ψευδής δήλωση Εκπρόθεσμες δηλώσεις Απόδειξη υποβολής δηλώσεως Ρυθμίσεις για το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα δάση, τον αιγιαλό κλπ Συνέπειες μη υποβολής δηλώσεως Απαγορεύσεις, ακυρότητες Πρόστιμο Άρση απαγορεύσεων και ακυροτήτων Άλλα θέματα Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Ορολογία Αρμοδιότητα Περιεχόμενο Στοιχεία για την κατάρτιση Νομικός έλεγχος Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Γενικά Ανακοίνωση της ΕΚΧΑ Διάρκεια αναρτήσεως Αποστολή αποσπασμάτων Η ειδική ρύθμιση του εδ. στ του άρθρου Συμβόλαια, δίκες, καταχωρίσεις στα υποθηκοφυλακεία μετά την ανάρτηση Γενικά Σύνταξη συμβολαίων Δίκες Καταχώριση πράξεων σε υποθηκοφυλακείο Υποχρεώσεις υποθηκοφύλακα και Γραφείου Κτηματογραφήσεως Αιτήσεις διορθώσεως Γενικά... 75

5 Περιεχόμενα Αρμοδιότητα Αιτών Η αίτηση Προθεσμίες Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος Αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων Αίτηση αντικαταστάσεως δικαιώματος Ενέργειες του Γραφείου Κτηματογραφήσεως Τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες Ενστάσεις Γενικά Αρμοδιότητα Ενιστάμενος Η ένσταση Προθεσμία Ειδικές περιπτώσεις ενστάσεων Διαδικασία στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Πληροφορίες, πιστοποιητικά κλπ. από υποθηκοφυλακεία, αμοιβές για επαλήθευση στοιχείων Περάτωση της κτηματογραφήσεως Γενικά Αναμόρφωση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Δημοσιοποίηση αναμορφώσεως πινάκων και διαγραμμάτων Διαπιστωτική πράξη περαιώσεως Περαίωση κτηματογραφήσεως κτηματολογικής ενότητας IV. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά Έννοια εγγραφής Είδη εγγραφών Ακρίβεια και ανακρίβεια εγγραφών Νομική φύση εγγραφής Η πρώτη εγγραφή... 97

6 516 Περιεχόμενα 2.1. Έννοια, χαρακτηριστικά, σημασία Η εγγραφή Βεβαίωση για την πρώτη εγγραφή; Άρνηση καταχωρίσεως; Αμφισβητήσεις ακρίβειας πρώτης εγγραφής Αμφισβητήσεις ακρίβειας εγγραφών, γενικά Ειδικότερα ως προς τις πρώτες εγγραφές Αμφισβήτηση / διόρθωση (αν)ακρίβειας πρώτης εγγραφής με αγωγή Η ρύθμιση Η αγωγή Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία Ενάγων Εναγόμενος Προθεσμία Καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο Προσκομιζόμενα στοιχεία Η απόφαση Ειδικά για το Δημόσιο Η περίπτωση ακινήτου «άγνωστου ιδιοκτήτη» Γενικά Σχέση μεταξύ των δυνατοτήτων διορθώσεως του άρθρου 6 3 του ν. 2664/ Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή, γενικά Η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου Διόρθωση από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή επί «άγνωστου ιδιοκτήτη» Γενικά Αρμοδιότητα Αιτών. Καθού η αίτηση; Η αίτηση Προθεσμία ασκήσεως. Προθεσμία κοινοποιήσεως Επί κύριας παρεμβάσεως Προσκομιζόμενα στοιχεία Η απόφαση, γενικά

7 Περιεχόμενα Ειδικότερα για την απόφαση που δέχεται την αίτηση και για την διόρθωση της εγγραφής Προστασία τρίτου Νέα αίτηση μετά την απόρριψη προηγουμένης; Σωρεύσεις Περιπτώσεις αποκλεισμού της αιτήσεως προς τον Κτηματολογικό Δανειστή; Η περίπτωση της 4 του άρθρου Η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου επί «άγνωστου ιδιοκτήτη» Γενικά Αγωγή μετά την απόρριψη της αιτήσεως από τον Κτηματολογικό Δικαστή Αγωγή επί μερικής καταχωρίσεως «άγνωστου ιδιοκτήτη» Αγωγή επί επικλήσεως έκτακτης χρησικτησίας Αγωγή τρίτου κατά εγγραφέντος ως δικαιούχου με απόφαση Κτηματολογικού Δικαστή Αγωγή και κατά τρίτου; Διόρθωση πρώτης εγγραφής με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Γενικά Διόρθωση κατά το άρθρο 6 4, γενικά Διαδικασία και αποτελέσματα καταχωρίσεως της διορθώσεως Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Η ειδική περίπτωση της 4α του άρθρου Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, γενικά Ειδικές ρυθμίσεις επί διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος Ειδικά θέματα Αντί δικαστικής αποφάσεως, διαιτητική απόφαση, πρακτικό συμβιβασμού, πρακτικό δικαστικής μεσολαβήσεως; Ενημέρωση κτηματολογικών βιβλίων, κατά άρθρο

8 518 Περιεχόμενα 9.3. Μεταβολές επί κυρώσεως δασικού χάρτη Μεταβολές επί αιγιαλού κλπ Διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής με αίτηση του καταχωρισμένου ως δικαιούχου Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών Έννοια οριστικοποιήσεως Τρόποι οριστικοποιήσεως Numerus clausus των τρόπων οριστικοποιήσεως Διακρίσεις των πρώτων εγγραφών Το αμάχητο τεκμήριο της οριστικής πρώτης εγγραφής Έννοια αμάχητου τεκμηρίου Συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου Η λειτουργία του αμάχητου τεκμηρίου ως προς τον φερόμενο ως δικαιούχο Περιπτώσεις δημιουργίας αμάχητου τεκμηρίου Απολυτότητα και σχετικότητα αμάχητου τεκμηρίου Αποκλεισμός μεταβολής περιεχομένου πρώτης εγγραφής Αξιώσεις του ζημιούμενου από το αμάχητο τεκμήριο πραγματικού δικαιούχου Γενικά Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Η αξίωση αποζημιώσεως Αξίωση αυτούσιας αποδόσεως Ευθύνη Δημοσίου επί «άγνωστου ιδιοκτήτη» Η περίπτωση, κατά την οποία ο πραγματικός δικαιούχος έχει την αγωγή του άρθρου Η άσκηση των αξιώσεων Σχέσεις έως την οριστικοποίηση ανακριβούς πρώτης εγγραφής Γενικά Μεταβίβαση μη καταχωρισθέντος δικαιώματος Επί κληρονομικής διαδοχής Σύσταση περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος ή εγγραπτέου ενοχικού δικαιώματος Μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση

9 Περιεχόμενα Κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση Βάρη και περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως μη καταχωρισθέντος δικαιώματος Βάρη και περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως καταχωρισθέντος δικαιώματος μη εμφαινόμενα στην πρώτη εγγραφή Επί διαρρήξεως καταδολιευτικών δικαιοπραξιών Επί κατασχέσεως μετά την πρώτη εγγραφή Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής Γενικά Παραδείγματα Το μαχητό τεκμήριο της 1 του άρθρου Η ισχύς του μαχητού τεκμηρίου Πρώτες εγγραφές και χρησικτησία Χρησικτησία και Δίκαιο Κτηματολογίου Συμπλήρωση έκτακτης χρησικτησίας πριν από την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής Συμπλήρωση έκτακτης χρησικτησίας μετά την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής V. ΟΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά Τα τυπικά της καταχωρίσεως / εγγραφής Γενικά Αρμοδιότητα Δράση Προϊσταμένου Λόγος καταχωρίσεως Ακυρότητα κλπ. καταχωριζόμενης πράξεως Αίτηση και δικαιολογητικά Γενικά Η αίτηση Περιεχόμενο της αιτήσεως Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Νομιμοποιούμενοι σε υποβολή αιτήσεως Η διαδικασία: Α. Εγγραφή στο ημερολόγιο Γενικά

10 520 Περιεχόμενα 4.2. Η καταχώριση της αιτήσεως στο ημερολόγιο Ρυθμίσεις με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ Η διαδικασία: Β. Έλεγχος νομιμότητας Γενικά Αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας Αρμοδιότητα ελέγχου Η απόφαση του Προϊσταμένου Διαδικασία: Γ. Εγγραφή Γενικά Ο ενεργών την εγγραφή Η καταχώριση / εγγραφή καθεαυτήν Η σειρά καταχωρίσεως Τύχη συνυποβαλλομένων στοιχείων / εγγράφων Διαδικασία: Δ. Προσωρινή εγγραφή Γενικά Η τυπική έλλειψη Η προθεσμία για την συμπλήρωση Η προσωρινή καταχώριση Εμπρόθεσμη συμπλήρωση ελλείψεως Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας Αποκλεισμός άλλων καταχωρίσεων Διαδικασία: Ε. Άρνηση εγγραφής, αντιρρήσεις Γενικά Οι «αντιρρήσεις», γενικά Αρμοδιότητα, διαδικασία Αιτών Η θέση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Αίτηση / αντιρρήσεις, περιεχόμενο, εγγραφή Αποδοχή της αιτήσεως Απόρριψη της αιτήσεως Λοιπά θέματα Διαδικασία: ΣΤ. Διόρθωση εγγραφής επί δικαστικής αμφισβητήσεως Γενικά Επισκόπηση της ρυθμίσεως του άρθρου Η αμφισβήτηση δικαιώματος

11 Περιεχόμενα Τρόπος αμφισβητήσεως Η αίτηση διορθώσεως Ενέργειες του Προϊσταμένου Δικαιώματα αιτούντος επί αρνήσεως της διορθώσεως Διαδικασία: Ζ. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων Επισκόπηση ρυθμίσεως Έννοια πρόδηλου σφάλματος Η εξωδικαστική διαδικασία Και δικαστική διαδικασία Επί καθυστερήσεως ή αρνήσεως του Προϊσταμένου Διαδικασία: Η. Διόρθωση ληξιαρχικών και γεωμετρικών στοιχείων Γενικά Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, γενικά Αίτηση, υποβολή, καταχώριση Κοινοποίηση της αιτήσεως Η απόφαση του Προϊσταμένου, προσωρινή καταχώριση Προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή Οριστικοποίηση προσωρινής καταχωρίσεως Σχέση αιτήσεως άρθρου 19 2 και άλλων αιτήσεων και αγωγών Ειδικότερα ο κίνδυνος μεταβολών νομικής καταστάσεως ακινήτων με διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Διαδικασία: Θ. Κύρωση αναδασμού, δασικές διαφορές Γενικά Επί κυρώσεως αναδασμού Επί δασικών διαφορών Διαδικασία: Ι. Επαναπροσδιορισμός θέσεως και ορίων γεωτεμαχίων προσαρμογή κτηματολογικών διαγραμμάτων Γενικά Ενέργειες Κτηματολογικού Γραφείου Ζητήματα σχετικά με εγγραπτέες πράξεις Δημόσια πίστη Κτηματολογίου. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας μεταγενέστερων εγγραφών

12 522 Περιεχόμενα Γενικά Επισκόπηση της ρυθμίσεως Προϋποθέσεις του μαχητού τεκμηρίου, γενικά Η προϋπόθεση της εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο Η «αρνητική» προϋπόθεση της μη καταχωρίσεως αγωγής ανατροπής Η προϋπόθεση της καλής πίστεως Η προϋπόθεση της κτήσεως από μη χαριστική αιτία Αντικείμενο και έκταση του τεκμηρίου Λειτουργία του τεκμηρίου Η δημόσια πίστη των εγγραφών Αξιώσεις του απολέσαντος δικαίωμα Ανατροπή του τεκμηρίου Γενικά Η αγωγή ανατροπής του τεκμηρίου Η λειτουργία της καταχωρίσεως της αγωγής Ανακριβής εγγραφή και (τακτική) χρησικτησία Γενικά Η τακτική χρησικτησία Προστασία κατά του χρησιδεσπόζοντος Η έκτακτη χρησικτησία Εμβαδόν ακινήτου και «αποδεκτή απόκλιση» Γενικά Η «αποδεκτή απόκλιση» Καταχώριση πράξεων επί αποκλίσεως «Ζώνη κανονισμού ορίων» Γενικά Η «ζώνη κανονισμού ορίων» VI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Γενικά Το δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα

13 Περιεχόμενα 523 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 2308/1995 «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1: Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση Κήρυξη Σύνταξη Κτηματολογίου Εγγραπτέες στα υποθηκοφυλακεία πράξεις ( 4) Λειτουργική αποστολή κτηματογραφήσεως Άρθρο 2: Δηλώσεις εγγραπτέεων δικαιωμάτων Η δήλωση Σύσταση Γραφείου Κτηματογραφήσεως Προθεσμία υποβολής δηλώσεως Διορθωτικές δηλώσεις Ψευδής δήλωση Μη υποβολή δηλώσεως Εκπρόθεσμες δηλώσεις Ακίνητο άγνωστου ιδιοκτήτη Ανταποδοτικό τέλος, πάγιο και αναλογικό Άρθρο 2α [Παραθαλάσσιες, παραλίμνιες περιοχές] Παραθαλάσσιες, παραλίμνιες, παραποτάμιες περιοχές, διάγραμμα Καθορισμός αιγιαλού κλπ Άρθρο 2β [Δασικοί χάρτες, γεωτεμάχια δασικά και μη, ακίνητα Δημοσίου] Δασικοί χάρτες κατάρτιση Κτηματολογικά διαγράμματα, στοιχεία ακινήτων Δημοσίου Γεωτεμάχια δασικά και μη Άρθρο 3: Κτηματογράφηση. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Σύνταξη Παροχή στοιχείων, πληροφοριών Τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα Άρθρο 3α: Ελεγχος νομιμότητας

14 524 Περιεχόμενα 1. Αρμοδιότητα, περιεχόμενο ελέγχου Αντίθετες δηλώσεις, αμφιβολίες Άρθρο 4: Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης Τόπος αναρτήσεως και διάρκεια Ανακοίνωση ΕΚΧΑ Α.Ε Συνέχιση διαδικασίας Αποστολή αποσπασμάτων Άρθρο 5 [Δικαιοπραξίες, δίκες κ.λπ. μετά την ανάρτηση] Πιστοποιητικό κτηματογραφήσεως, εμπράγματες δικαιοπραξίες, δίκες Καταχωρίσεις σε υποθηκοφυλακεία, ενημέρωση Γραφείου Κτηματογραφήσεως Άρθρο 6: Αιτήσεις διόρθωσης Νομιμοποίηση, δικαιολογητικά, τόπος υποβολής Προθεσμία υποβολής Εξέταση αιτήσεως, αρμοδιότητα Τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα Άρθρο 7: Ενστάσεις Αρμόδιο όργανο Ένσταση Διαδικασία Άρθρο 8 [Χορήγηση στοιχείων από υποθηκοφύλακα] Άρθρο 8α Άρθρο 8β Άρθρο Άρθρο 9α Άρθρο Άρθρο 10α Άρθρο 11: Περάτωση της κτηματογράφησης Αναμόρφωση πινάκων και διαγραμμάτων Ανάρτηση αναμορφωμένων στοιχείων Περαίωση κτηματογραφήσεως Άρθρο 12: Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία Άρθρο 13: Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις Άρθρο 13α

15 Περιεχόμενα 525 Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου Ορισμός, περιεχόμενο Φορέας συντάξεως και τηρήσεως Έναρξη ισχύος Κτηματολογίου Άρθρο 2: [Αρχές κτηματολογίου] Άρθρο 3: Κτηματολογικά Γραφεία Κτηματολογικά στοιχεία Κτηματολογικά Γραφεία Μητρώο μηχανικών Υπηρεσίες ΕΚΧΑ Α.Ε Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων από ΟΤΑ Στοιχεία τηρούμενα από Κτηματολογικά Γραφεία Άρθρο 4: Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών Δαπάνη εγγραφής Κτηματολογικές εγγραφές, γενικά Τέλη και δικαιώματα Έσοδα ΕΚΧΑ Α.Ε Άρθρο 5: Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Άρθρο 6: Πρώτες εγγραφές. Προθεσμία αμφισβήτησης Έννοια πρώτων εγγραφών, σημασία Έννοια Σημασία Διόρθωση ανακριβών εγγραφών, γενικά, περιπτωσιολογία Αγωγή διορθώσεως κατά Επί «άγνωστου ιδιοκτήτη» Η περίπτωση της 3 β Επί προγενέστερης μεταβολής καταχωρισθέντος δικαιώματος Επί διοικητικών πράξεων, δασικών χαρτών, αιγιαλού κλπ Διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων

16 526 Περιεχόμενα 9. Ανακριβής πρώτη εγγραφή ως νόμιμος τίτλος τακτικής χρησικτησίας Άρθρο 7: Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής Η οριστικοποίηση Περιπτώσεις οριστικοποιήσεως Απολυτότητα και σχετικότητα της οριστικοποιήσεως Αμάχητο τεκμήριο Έννοια Αμετάβλητο της οριστικής πρώτης εγγραφής Αξιώσεις πραγματικού δικαιούχου Πρόκληση ανακριβούς εγγραφής Τεκμήριο επί μη οριστικής πρώτης εγγραφής Άρθρο 7α: [Κατάσταση έως την οριστικοποίηση ανακριβούς πρώτης εγγραφής] Γενικά Μεταβολές σε μη καταχωρισθέντα δικαιώματα Σύσταση βαρών σε μη καταχωρισθέν δικαίωμα από δανειστή Τελεσίδικη διάρρηξη καταδολιευτικής εκποιήσεως μη καταχωρισθέντος δικαιώματος Μη εμφαινόμενα βάρη καταχωρισμένου δικαιώματος Κατάσχεση μετά τις πρώτες εγγραφές Άρθρο 8: Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής Το μαχητό τεκμήριο Κατά ποιων (δεν) αντιτάσσεται Άρθρο 9: Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 10: Κτηματολογικό βιβλίο Άρθρο 11: Κτηματολογικά φύλλα Κτηματοκεντρικό σύστημα Καταχωριζόμενα στοιχεία Ρυθμίσεις λεπτομερειών

17 Περιεχόμενα 527 Άρθρο 12: Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις Γενικός κανόνας Ειδικές περιπτώσεις Λειτουργία εγγραφής Άρθρο 13: Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη Γενικά Προϋποθέσεις μαχητού τεκμηρίου Το τεκμήριο Ανατροπή τεκμηρίου Η 2α Αξιώσεις απολέσαντος δικαίωμα Ανακριβής εγγραφή και τακτική χρησικτησία Νομολογία Άρθρο 13 α: [«Αποδεκτή απόκλιση». «Ζώνη κανονισμού ορίων»] Γενικά «Αποδεκτή απόκλιση» εμβαδού «Ζώνη κανονισμού ορίων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 14: Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Στοιχεία αιτήσεως Νομιμοποιούμενοι να υποβάλουν αίτηση Άρθρο 15: Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο. Χρονική προτεραιότητα Άρθρο 16: Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Άρνηση καταχώρισης. Διαδικασία επίλυσης διαφορών Γενικά Αρμοδιότητα Αντικείμενο ελέγχου Η απόφαση του Προϊσταμένου, γενικά Εγγραφή Τυπικές ελλείψεις, προσωρινή καταχώριση Άρνηση εγγραφής, αντιρρήσεις

18 528 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο 17: Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των αναγραφόμενων στα κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων Γενικά Η αμφισβήτηση δικαιώματος Η διόρθωση Άρθρο 18: Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων Γενικά Διαδικασία Ειδικά θέματα Άρθρο 19: Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, γενικά Η διόρθωση δεν επηρεάζει όμορους Η διόρθωση επηρεάζει όμορους Προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή Κύρωση αναδασμού Δασικές αμφισβητήσεις Άρθρο 19Α: Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων Άρθρο 20: Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων Άρθρο 20α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο 21: Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία Άρθρο 22: Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23: Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου

19 Περιεχόμενα 529 Άρθρο 24: Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Αγωγή άρθρου 6 2 α του ν. 2664/1998 (αναγνωριστική) α. Αγωγή άρθρου 6 2α δανειστή του παραλειφθέντος Αγωγή άρθρου 6 2 α παραλειφθέντος δικαιούχου άλλου δικαιώματος Αγωγή άρθρου 6 2 α χρησιδεσπόσαντος (τακτική χρησικτησία) α. Αγωγή άρθρου 6 2α χρησιδεσπόσαντος (έκτακτη χρησικτησία) β. Αγωγή άρθρου 6 2α χρησιδεσπόσαντος δουλεία γ. Αγωγή άρθρου 6 2α επί χρησικτησίας ελευθερώσεως Αγωγή άρθρου 6 3α, αα Αγωγή άρθρου 6 3α, ββ Αίτηση άρθρου 6 3α («άγνωστος ιδιοκτήτης») α. Αίτηση άρθρου 6 2α (δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος) Αίτηση άρθρου 6 4α (καταχωρίσεις βαρών σε υποθηκοφυλακείο) α. Αίτηση άρθρου 6 4 α (καταχώριση μεταβιβάσεως σε υποθηκοφυλακείο) β. Αντιρρήσεις κατά άρθρο 6 4γ (κατά αποφάσεως Προϊσταμένου) Αίτηση άρθρου 6 8 (διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής) α. Αίτηση άρθρου 6 8 (διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων) Αγωγή για την εγγραφή διαρρήξεως κατά ΑΚ 939επ Αίτηση κατά αρνήσεως του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου να καταχωρίσει εγγραπτέα πράξη α. Αίτηση κατά εξαλείψεως προσωρινής καταχωρίσεως Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος α. Αίτηση κατά της αρνητικής αποφάσεως του Προϊσταμένου Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων α. Αίτηση κατά της αρνήσεως του Προϊσταμένου Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

20 530 Περιεχόμενα 14α. Αίτηση κατά της αρνήσεως (ή αποδοχής) του Προϊσταμένου Αγωγή άρθρου Αλφαβητικό ευρετήριο Βασική βιβλιογραφία

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ; (*2003 αντί 2013, σελ. 1) ημερομηνία Χολαργός, 18.11.2015 Α.Π.:1531834/ΝΔ4105 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας & Εθνικό Κτηματολόγιο

Σύνθετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας & Εθνικό Κτηματολόγιο Σύνθετα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας & Εθνικό Κτηματολόγιο Δρ. Διονυσία Γεωργία Χ. Περπερίδου 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, Αθήνα 14-15 Οκρωβρίου 2017 Πως οι νόμοι επιρεάζουν τα χωρικά δεδομένα, ή απλώς τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_4_V4_

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_4_V4_ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ8_4_V4_09-01-2014 Η ανάρτηση, µέσω της δηµοσιότητας των στοιχείων κτηµατογράφησης έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Προς: {Πίνακας Αποδεκτών} ΘΕΜΑ: Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γλίνου (πρώην Κοινότητα Γλίνου) του Νομού Τρικάλων _ Οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΙΙ;ΟΡΙΚΟΣ ΣΥλ/ΟΓΟΣ ΑθΉΝαι. '.,'- t4~c)(

ΔΙΙΙΙ;ΟΡΙΚΟΣ ΣΥλ/ΟΓΟΣ ΑθΉΝαι. '.,'- t4~c)( ,J ~ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ~~~-,", j.'1 ΔΙΙΙΙ;ΟΡΙΚΟΣ ΣΥλ/ΟΓΟΣ ΑθΉΝαι '.,'- t4~c)( ΑΡΙθ.. IIPΩ1'ιr 1 I.ιl ~ I,Αθ"ΝΑ ".....A..~ι~.. :.2Ω.\; Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. f)kffrop!koi ΣΥΛΛαΓΟΙ AgHr~1% "ΑΡΙ$. ΠΡΩΙ f~{ί. ΑθΗΙΜ....~.$.~..::~~..ι; Νομική Διεύθυνσ Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018. Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανάρτηση Κτηματογράφησης σε προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Λακωνίας και της Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.643. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.643. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 23.6.2008 Αρ.Πρωτ.643 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων στο σύστημα Κτηματολογίου. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας, τα άνω σχετικά έγγραφα της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας, τα άνω σχετικά έγγραφα της Κτηματολόγιο Α.Ε. Θεσσαλονίκη 23-6-2009 Αριθμ.πρωτ.603,604 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: α) Επισύναψη επικυρωμένου αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος β) Διαδικασία κοινοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική εγκύκλιο υπ αριθμ. 26/2006 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, στην ενάριθμη έρευνα.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική εγκύκλιο υπ αριθμ. 26/2006 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, στην ενάριθμη έρευνα. ΝΟΜΟΣ 3481, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. και την σχετική εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-9-2011 Αριθμ.πρωτ.803 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν.4014/2011 στις προσημειώσεις υποθήκης Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ «Οι χαρτογραφικές πτυχές της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στις περιοχές του Λειτουργούντος Κτηματολογίου, στις οποίες εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα στον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. , ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.,/ Αθήνα, 02.03.2015 Α.Ι1.:0ικ. 1503819ΙΝΔ416 Νομική Δ/νση Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας Αποδεκτών} ΘΕΜΑ: Παρέλευση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 3-5-2004 Αρ.Πρωτ.322,346 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.2787/853δπ/28-4-2004 έγγραφο του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.2308/95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.2308/95 ΕΝΤΥΠΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο Πατέρα: Ονοματεπώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία & Τόπος Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1167 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Διόρθωση αρχικής κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/ )

ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/ ) ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/15.06.1995) Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Κήρυξη περιοχής υπό

Διαβάστε περισσότερα

~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5

~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟ. ΓΡΑΦ.,"ΗΣ Α.Ε.. " -''..',,ι:.~ ~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5 / C - (~-\- "",>--

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Θεσσαλονίκη 15.9.2005 Αρ.Πρωτ.777 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6617/3160/9

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Θεσσαλονίκη 14-7-2011 Αριθ.Πρωτ.601 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 468/9-6-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΩΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΩΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Διατμηματικό ΠΜΣ Α.Π.Θ. Κτηματολόγιο: Νομικές Τεχνικές & Περιβαλλοντικές Διαστάσεις ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΩΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής Α.Π.Θ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η αναφορά στη σύνδεση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.713 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.713 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αθήνα, 9-10-2017 Α.Π: Οικ.1728041/ΔΛΚ.713 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ. 2310 370509 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Δάφνης του

Διαβάστε περισσότερα

Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις Ν. 2308 ΤΗΣ 15/15.6.1995 (ΦΕΚ 114Α ) Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Η ανάγκη ρυθμίσεων για τον αιγιαλό και την παραλία... 3 2. Επισκόπηση του ν. 2971/2001... 6 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε. ,ΓΟΡΙΚΟςΙΥΛΛΟΓ^^ x Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία : ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε. i S ^ * M t f c ' Χ ο λ «Ργός, 04.08.2015 \33*1. ^. ^ ι r Α.Π.:Οικ.1516390/ΝΔ2634 Υποδ/νση Λειτουργούντ Νομική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Χρίστος Κούσουλας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Χρίστος Κούσουλας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Επιβλέπων καθηγητής: κ. Χρίστος Κούσουλας Διπλωματική εργασία με θέμα : «Τα πρόδηλα σφάλματα των κτηματολογικών εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σταμάτας και Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).

Σταμάτας και Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής). Αθήνα, 2/08/2017 Α.Π: Οικ.1722591/ΔΛΚ.501 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ. 2310 370509 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Δήμων Αγίου Στεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.709 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.709 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αθήνα, 9-10-2017 Α.Π: Οικ.1728019/ΔΛΚ.709 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ. 2310 370509 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.704 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Α.Π: Οικ /ΔΛΚ.704 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αθήνα, 9-10-2017 Α.Π: Οικ.1728002/ΔΛΚ.704 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ. 2310 370509 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Μοσχάτου του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σχετικό: υπ αριθμ.4592/2071δπ και 4591/2070ΔΠ έγγραφα του ΟΚΧΕ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σχετικό: υπ αριθμ.4592/2071δπ και 4591/2070ΔΠ έγγραφα του ΟΚΧΕ Θεσσαλονίκη 23.6.2005 Αρ.Πρωτ.575 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση της βάσης κτηματολογικών δεδομένων στη περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Σχετικό: υπ αριθμ.4592/2071δπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ημερίδα: «ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Οικογένεια... 3 1.1. Έννοια οικογένειας... 3 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 5 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη 6.2.2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Απόστολος Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Ένταξη ιοικητικών Πράξεων στο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Το Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Δήμων Αλίμου και Ελληνικού του Νομού Αττικής

Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Δήμων Αλίμου και Ελληνικού του Νομού Αττικής Αθήνα, 9/10/2017 Α.Π:Οικ.1727965/ΔΛΚ.692 Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος Τηλ. 2310 370509 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των πρώην Δήμων Αλίμου και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 14.7.2005 Αρ.πρωτ.640,641 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.5190/2412δπ/11-7-2005 έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 προστίθενται τρία εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 προστίθενται τρία εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής: "2. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 10. Η εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε" παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα Φεβρουάριος 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Σελίδα 1 από 79

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12.12.2003 Αρ.Πρωτ.855, 866 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.3844/φ.60/5-12-2003 έγγραφο του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 19-11-2003 Αρ.Πρωτ.762,775 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.3521/φ.60/11-11-2003 έγγραφο του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 6.9.2005 Αρ.Πρωτ.752 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση της βάσης κτηματολογικών δεδομένων στη περιοχή του Δημ. Διαμερίσματος Πλατέος Ν.Φλώρινας

Διαβάστε περισσότερα

α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών

α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών Ί ΔΙΚΗΓΟΡ/Κοχ ΣνΝ,ΟΓΟΣ ΑθΗΗΩΝ 1.Ρ1θ. np,qt. ~.:... "., ΑθΗΝΑ A:?:.:::.g,..:::.~, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ;-... -.,~vα;;ji.u"t.-'u15 '-". Α.i:;';-l~-1~916IΝΔΙ09~ Νομική Δfνσιi\ Υποδ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις

Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΔ, 25 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Συµπλήρωση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμος Σωτήρης - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα - 2432024401, 6938076648. Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοχυρώνει την περιουσία των πολιτών

Αδάμος Σωτήρης - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα - 2432024401, 6938076648. 
Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοχυρώνει την περιουσία των πολιτών Αδάμος Σωτήρης Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα, τηλ.2432024401, κιν.6938076648. http://topografoskalabaka.blogspot.gr Αδάμος Σωτήρης Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης και κατάργηση αμ ',χητου χαρακτήρα του τεκμηρίου των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης και κατάργηση αμ ',χητου χαρακτήρα του τεκμηρίου των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών. ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝΕΛΛΑΔΟΣ Αγίας Κυριακής 45 Παλαώ Φάληρο Τ.Κ 17564 Τηλ: 210 4251254,2108017359 210 6252249 Fax: 210 4251254, 210 6620482 E-mail: info@greeklandregisters.gr ΠΡΟΣ: [Πίνακας αποδεκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΨΛ-ΩΝ8 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΨΛ-ΩΝ8 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 2/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 21-4-2004 Αρ.Πρωτ.256,286,280,293 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.1946/564δπ/ 19-3-2004 έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα