Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων"

Transcript

1 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ 1, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 2, Α. ΣΙΑΦΛΙΑΚΗΣ 3, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ 4, Χ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΕΛΗ 5 Dental Problems during air and space flights C. PAPADELI 1, A. ILIADES 2, A. SIAFLIAKIS 3, I. PAPADELIS 4, C. KOURTIDOU-PAPADELI 5 Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των συνθηκών που αφορούν τη στοματική υγεία κατά την πτήση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, γίνεται μια παρουσίαση των οδοντιατρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πτήση σε αστροναύτες, ιπτάμενους και επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, η διερεύνηση των αιτιών, η θεραπευτική προσέγγιση και, κυρίως, η πρόληψή τους. Η εμπεριστατωμένη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι η εμφάνιση οδοντιατρικών προβλημάτων κατά την πτήση οφείλεται στις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η βαροδονταλγία (barodontalgia, παλαιότερα γνωστή ως αεροδονταλγία: aerodontalgia) είναι μια μορφή οδοντιατρικού πόνου που συνδέεται με προϋπάρχουσα οδοντιατρική παθολογία. Οι οξείες ή χρόνιες περιακρορριζικές φλεγμονές, οι τερηδονικές βλάβες, οι βαθιές ή αποτυχημένες εμφράξεις, οι κύστεις καθώς οι πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια του βαρομετρικού stress μπορεί να οδηγήσουν τα πληρώματα και τους επιβάτες σε κατάσταση έντονου πόνου. Στα συμπεράσματα της εργασίας μας γίνεται μια αξιολόγηση των υλικών αποκατάστασης για τους ιπτάμενους και παρουσιάζεται το πρωτόκολλο της NASA για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των οδοντιατρικών προβλημάτων κατά τις πτήσεις, αλλά και κατά την παραμονή στο διάστημα. Επίσης, η παραμονή στο διάστημα, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, συνδέεται με αλλαγές στους ιστούς της στοματικής κοιλότητας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οδοντιατρικά προβλήματα, αεροπορικές πτήσεις, διάστημα. NASA, αεροδονταλγία βαροδονταλγία, αιτιοπαθογένεια, πρόληψη, αντιμετώπιση. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 6ο Διεθνές συνέδριο Αεροδιαστημικής Ιατρικής, στις Σεπτεμβρίου 2010, στη Θεσσαλονίκη. 1 Χειρουργός Οδοντίατρος, Διδάκτωρ Οδοντιατρικής, Ο.Χ.Χ.Ε.Α. Οδοντιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. 2 Χειρουργός Οδοντίατρος. 3 Ιατρός. 4 Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 5 Πνευμονολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διευθύντρια του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης, Προέδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής και Διαστημικών Ερευνών. Abstract This study provides a review of the dental problems during flight, the etiology, the treatment and mainly the prevention of these problems. The international bibliography indicates that severity of dental problems of aviation personnel and air travelers correlate with duration of barometric stress. The barodontalgia (also known as aerodontalgia) is a form of dental pain which is generally marked by a predisposing dental pathology. The acute or chronic periapical infection, caries, deep or failed restoration, residual cysts and a history of recent surgery, are able to produce pain to air crew and aircraft passengers. Additionally space environment is connected with changes in oral tissues. In conclusion this study provides a review of restorative materials for air travelers and presents the NASA s protocol about preventive measures and treatment of dental problems during air and space flights. KEY WORDS: Dental problems, air flight, space, NASA, aerodontalgia, barodontalgia, etiology, prevention, therapy. The study was presented at 6th International Conference of Aerospace Medicine, in September 2010 in Thessaloniki. 1 Dr. Dentist, Department of Dentoalveolar Surgery, Implantology, Radiology, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki. 2 Dentist. 3 Doctor. 4 Dr. Department of Pedagogy, University of West Macedonia. 5 Pulmonologist, Specialist in Aerospace Medicine. Director of the Hellenic Civil Aviation Authorities Aeromedical Center (AeMC). President of the Greek Aerospace Medical Association and Space Research.

2 162 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των οδοντιατρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων, η διερεύνηση των αιτιών, η θεραπευτική προσέγγιση και, κυρίως, η πρόληψή τους. Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι η εμφάνιση οδοντιατρικών προβλημάτων στα πληρώματα αεροσκαφών, τους αστροναύτες, αλλά και τους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων οφείλεται στη διαφοροποίηση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Παπαδέλη και συν θο είναι όταν η πίεση πέφτει, ο όγκος του αερίου να αυξάνεται (διαστολή) (Εικόνα 1Β). Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις κοιλότητες του ανθρωπίνου σώματος, οι οποίες έχουν την τάση να συλλέγουν αέρα, όπως οι πνεύμονες, το μέσο ους και οι παραρρινικοί κόλποι 2. 1) Δύσοσμη αναπνοή Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών, λόγω της αλλαγής στη βαρομετρική πίεση, οι σιελογόνοι αδένες μειώνουν την παραγωγή του σάλιου. Συγχρόνως, πολλοί εναέριοι ταξιδιώτες αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο αεροδρόμιο όσο και κατά την πτήση, και παραμελούν την καθημερινή στοματική τους υγιεινή. Σύμφωνα με τον J. Nick Russo 1, πολλοί άνθρωποι αυξάνουν την κατανάλωση «γρήγορου» φαγητού και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κομμάτια τροφών να παραμένουν στη στοματική κοιλότητα. Η μείωση της ροής του σάλιου σε συνάρτηση με την παραμελημένη στοματική υγιεινή, «αφήνει» τους μικροοργανισμούς να πολλαπλασιαστούν. Η υπερανάπτυξη αυτή των μικροβίων οδηγεί στην παραγωγή πτητικών θειούχων ενώσεων, οι οποίες ευθύνονται για τη δημιουργία της δύσοσμης αναπνοής (κακοσμία στόματος) 1. 2) Βαρότραυμα και Βαροδονταλγία (παλαιότερα γνωστή και ως αεροδονταλγία) Οι έντονες αλλαγές πίεσης, γενικότερα, έχουν συσχετιστεί με τη δημιουργία σωματικής βλάβης η οποία καλείται ως «βαρότραυμα» και αφορά διάφορες περιοχές του σώματος, όπως το αυτί, τους πνεύμονες, και τα δόντια (βαροδονταλγία) 2. Υποστηρίζεται ότι, το βαρότραυμα οφείλεται στην αποτυχία εξισορρόπησης των πιέσεων μεταξύ αυτής της αεροφόρου κοιλότητας και της περιβαλλοντικής πίεσης. Όπως είναι γνωστό, όσο ανεβαίνει το υψόμετρο τόσο η πυκνότητα και η πίεση του αέρα στην ατμόσφαιρα πέφτει 2. Η πτώση της πίεσης είναι τέτοια, ώστε στα μέτρα η πίεση του αέρα να είναι περίπου η μισή σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας (Εικόνα 1Α), ενώ στα μέτρα μειώνεται στο ένα τέταρτο περίπου. Σύμφωνα με το νόμο του Boyle (συμπεριφορά των αερίων) ο όγκος ενός αερίου, σε σταθερή θερμοκρασία, είναι αντιστρόφως ανάλογος με την πίεση (P1*V1=P2*V2). Ως επακόλου- Εικόνα 1. Α) Γραφική παράσταση όπου διαγράφεται η σχέση της βαρομετρικής πίεσης με το υψόμετρο. Όσο αυξάνεται το υψόμετρο, η πίεση πέφτει (αντιστρόφως ανάλογα). Β) Σύμφωνα με το νόμο του Boyle, όσο η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει, π.χ. λόγω αύξησης του υψομέτρου, ο όγκος του αερίου αυξάνεται (διαστολή αερίων) (Από Macaluso & Galli2, τροποποιημένο). Όταν ένα άτομο ταξιδεύει με αεροπλάνο όσο αυτό ανεβαίνει ψηλότερα, η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται απότομα και ο αέρας που συλλέχθηκε εντός του σώματός του διαστέλλεται. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα όταν η συλλογή του αέρα ταυτόχρονα επικοινωνεί ελεύθερα με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως φυσιολογικά συμβαίνει διαμέσου του στόματος, της μύτης, των ιγμορείων, και των ευσταχιανών σαλπίγγων. Έτσι, ο εγκλωβισμένος αέρας απλά διαστέλλεται, επεκτείνεται και αποβάλλεται προς τα έξω. Εάν, αυτό δεν είναι εφικτό, η διαστολή του αέρα δημιουργεί μια πίεση στα τοιχώματα της κοιλότητας όπου συλλέχθηκε και αυτό μπορεί να προκαλέσει τραύμα στους γύρω ιστούς διότι δεν μπορούν να αντέξουν τις διαβαθμίσεις των πιέσεων αυτών. Έτσι, προκαλείται σοβαρός πόνος και δυσφορία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα βαροτραυμάτων είναι αυτά που αφορούν το μέσο ους, λόγω της απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας από οίδημα ή βλέννα, όπως ωταλγία, ναυτία, εμβοές και αιμορραγία.

3 Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων 163 Ακόμη, τα ιγμόρεια άντρα μπορούν να επηρεαστούν σε περίπτωση που τα στόμια τους αποφραχθούν 2. Η «βαροδονταλγία» χαρακτηρίζεται από έκθεση σε υψηλή πίεση όμοια με αυτή που βιώνουν οι υποβρύχιοι δύτες, το ιπτάμενο προσωπικό και οι ιπτάμενοι ταξιδιώτες (ειδικότερα κατά την άνοδο και κάθοδο) 2-4. Αυτή η μορφή οδοντικού άλγους έχει συνδεθεί γενικά με προϋπάρχουσα οδοντιατρική παθολογία όπως τερηδονική βλάβη, βαθιές ή αποτυχημένες εμφράξεις, οξεία ή χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή, αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία, υπολειμματικές οδοντογενείς κύστεις, ιγμορίτιδα, ή ιστορικό πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης (Πίν. Ι) 2-4. Μελέτες δείχνουν ότι η σοβαρότητα της βαροδονταλγίας και η συνακόλουθη επιδείνωση της υγείας του δοντιού συσχετίζονται με τη διάρκεια της εκθέσεως στη βαρομετρική πίεση 3,4. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Προυπάρχουσα παθολογία 27 ασθενών με εμφάνιση βαροδονταλγίας (Από Zadik και συν. 3, Τροποποιημένο). Προϋπάρχουσα παθολογία Πρόσφατη οδοντιατρική αποκαταστατική εργασία Πολφική νέκρωση ή/και ακρορριζική περιοδοντίτιδα Ιγμορίτιδα Μη-μετακλητή πολφίτιδα Αποτυχημένες εμφράξεις αμαλγάματος Επίμηκες κάταγμα ρίζας Έγκλειστα δόντια Άγνωστη 14.8% Ποσοστό ασθενών με Βαροδονταλγία 29.6% 18.5% 18.5% 7.4% 3.7% 3.7% 3.7% 14.8% Έχει βρεθεί ότι τα υλικά αποκαταστάσεων επηρεάζονται από την πτώση της βαρομετρικής πίεσης 3,4. Τα ρητινώδη σκευάσματα ενδείκνυνται ως υλικό για μόνιμη συγκόλληση ακίνητων αποκαταστάσεων σε άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση βαροδονταλγίας π.χ. ιπτάμενο προσωπικό. Κάτω από την επίδραση των διαβαθμίσεων της πίεσης, η ρητίνη διατηρεί την αρχική αντοχή του δεσμού και παρουσιάζει την ελάχιστη μικροδιείσδυση, στα όρια της έμφραξης, σε σύγκριση με άλλα υλικά συγκόλλησης 3,4. Η αιτιοπαθογένεια της βαροδονταλγίας, σύμφωνα με τον Kollman 5, συνοψίζεται σε τρείς κυρίως υποθέσεις: 1. Φυσαλίδες αέρα εγκλωβίζονται κάτω από οδοντικές εμφράξεις (π.χ. εμφράξεις αμαλγάματος) ή παραμένουν μεταξύ του υλικού έμφραξης του ριζικού σωλήνα (φύραμα ή γουταπέρκα) και των τοιχωμάτων της ρίζας 2. Η διαφορά της πίεσης που δημιουργείται κατά την πτήση (πίεση εντός της στοματικής κοιλότητας), με την πίεση των παγιδευμένων φυσαλίδων οδηγεί στην ενεργοποίηση των αλγοϋποδοχέων. 2. Διέγερση των αλγοϋποδοχέων στο ιγμόρειο άντρο, με αποτέλεσμα την αντανάκλαση του πόνου στα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου. 3. Διέγερση των νευροϋποδοχέων από χρόνια πολφίτιδα, η οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της παρασκευής μίας βαθιάς εμφρακτικής κοιλότητας και παραμονής λεπτού προστατευτικού οδοντινικού στρώματος πάνω από τον πολφό. Ενδιαφέρουσα αναφορά περιστατικού 2 «βαροτραύματος» αφορούσε 42 χρονών υγιή ασθενή, με καθαρό ιατρικό ιστορικό, ο οποίος παραπονέθηκε για προοδευτική υπαισθησία του κάτω χείλους (αριστερή πλευρά) μετά από διαδοχικές αεροπορικές πτήσεις. Η πανοραμική ακτινογραφία έδειξε έλλειψη του 38, ατελή ενδοδοντική θεραπεία και ακρορριζική αλλοίωση στον 37, καθώς επίσης και μεγάλη ακτινοδιαυγή βλάβη με σαφή ακτινοσκιερά όρια, η οποία εκτεινόταν προς τον κάτω φατνιακό πόρο (Εικόνα 2Α). Η αξονική τομογραφία που ακολούθησε έδειξε μετατόπιση του κάτω φατνιακού πόρου, στο σημείο που βρισκόταν η αλλοίωση, προς τα κάτω (Εικόνα 2Β). Η εγγύς-άπω διάμετρος της βλάβης βρέθηκε να Εικόνα 2. Α) Προεγχειρητική πανοραμική, όπου φαίνεται η ακτινοδιαυγής βλάβη στη αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου που μετατοπίζει τον κάτω φατνιακό πόρο προς τα κάτω. Το μεταλλικό αντικείμενο που φαίνεται είναι εντός των μαλακών μορίων της παρειάς και οφείλεται σε ατύχημα πριν από 20 χρόνια. Θεωρείται άσχετο με την υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου. Β) Στην αξονική τομογραφία φαίνεται το λεπτό γλωσσικό πέταλο, λόγω της οστεολυτικής διεργασίας στην περιοχή και η προς τα κάτω μετατόπιση του γναθιαίου πόρου που οφείλεται στη μεγέθυνση της κύστης (οριζόντιο βέλος: κύστη, κάθετο βέλος: κάτω φατνιακός πόρος) (Από Macaluso & Galli2, τροποποιημένο).

4 164 είναι τρία εκατοστά και η κάθετη 16 χιλιοστά. Επίσης, το γλωσσικό πέταλο της γνάθου βρέθηκε να είναι ένα χιλιοστό, λόγω της απορρόφησης από την αλλοίωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του περιστατικού έγινε με αφαίρεση της κύστης και ακρορριζεκτομή στον 37. Η τελική διάγνωση έδειξε ότι επρόκειτο για υπολειμματική κύστη από την εξαγωγή του 38. Η επαναφορά της αισθητικότητας ήταν πλήρης (Εικόνα 3). Εικόνα 3. Μετεγχειρητική πανοραμική, όπου φαίνεται η επούλωση της περιοχής μετά από αφαίρεση της υπολειμματικής κύστης και την ακρορριζεκτομή του πρώτου γομφίου (Από Macaluso & Galli 2, τροποποιημένο). 3) Οδοντικά κατάγματα ή κατάγματα εμφράξεων Υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές περιστατικών οδοντικών καταγμάτων (οδοντέκρηξη) που αφορούν άτομα, τα οποία εκτίθενται σε μειωμένη βαρομετρική πίεση. Το πρώτο περιστατικό6 αφορά 21 χρονών υγιή αξιωματικό, η οποία εκτέθηκε για πρώτη φορά σε βαρομετρικό θάλαμο (προσομοιωτής πτήσης). Στην προσομοίωση πτήσης, το μεγαλύτερο υψόμετρο ήταν πόδια. Κατά την «κάθοδο», η ασθενής ανέφερε ωταλγία στην αριστερή χώρα που αργότερα διαγνώστηκε ως μέση αεροωτίτιδα (βαρότραυμα). Μετά την βελτίωση της ωταλγίας, έγινε αισθητός πονόδοντος στην αριστερή περιοχή του άνω οδοντικού τόξου. Κατόπιν μιας εβδομάδας συνεχούς άλγους, η οδοντιατρική εξέταση αποκάλυψε κάταγμα της έμφραξης αμαλγάματος στον #26 (αριστερό άνω πρώτου γομφίο) (Εικόνα 4Α). Το ιστορικό έδειξε ότι 6 εβδομάδες πριν, η αποκατάσταση ήταν ανέπαφη. Η αξιωματικός δεν έπασχε από βρουξισμό, και ο υπόλοιπος οδοντικός φραγμός δεν είχε οποιαδήποτε φθορά. Μετά από τοπική αναισθησία, η έμφραξη αμαλγάματος αφαιρέθηκε. Βρέθηκε αποδεκτό οριακό πλάτος ισθμού. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε μικρή τερηδονική βλάβη κάτω από την έμφραξη (Εικόνα 4Β). Μετά από αφαίρεση της τερηδονικής βλάβης, έγινε στρώση υδροξειδίου του ασβεστίου και ακολούθησε έμφραξη με αμάλγαμα. Η ασθενής δεν παραπονέθηκε για λοιπά παθολογικά στοιχεία σε μετέπειτα χρόνους επανελέγχου. Το δεύτερο περιστατικό 6 αφορά άνδρα 41 χρο- Α Παπαδέλη και συν Εικόνα 4. Α) Εγγύς-μασητικό κάταγμα έμφραξης αμαλγάματος στον #26. Το βέλος δείχνει τη γραμμή κατάγματος. Β) Το ίδιο δόντι μετά την αφαίρεση της έμφραξης. Το βέλος δείχνει τερηδονική βλάβη στην εγγύς επιφάνεια της κοιλότητας (αυχενικό τοίχωμα του όμορου κιβωτιδίου). (Από Zadik και συν. 6, τροποποιημένο). νών, πιλότο, ο οποίος πέταξε με ελικόπτερο σε υψόμετρο πόδια. Η θερμοκρασία εντός της καμπίνας ήταν _ 10 C. Κατά την παραμονή του στο ύψος των ποδιών για 15 λεπτά, ο πιλότος αισθάνθηκε το κάταγμα ενός δοντιού στην οπίσθια περιοχή της δεξιάς άνω γνάθου. Ο πιλότος δεν ανέφερε κάποιο πόνο στα δόντια πριν, κατά και μετά την πτήση. Η κλινική εξέταση φανέρωσε το κάταγμα του άπω-παρειακού φύματος του #17 (Εικόνα 5Α). Ο #17 έφερε έμφραξη αμαλγάματος δευτέρας ομάδος. Οι δοκιμασίες πολφικής ζωτικότητας έδωσαν θετικά αποτελέσματα (φυσιολογικές). Ο ασθενής δεν ανέφερε στοματικές έξεις, όπως βρουξισμό ή τρίξιμο των δοντιών και δε βρέθηκαν σημεία οδοντικής φθοράς κατά την κλινική εξέταση. Μετά από τοπική αναισθησία, ακολούθησε η αφαίρεση της παλιάς έμφραξης. Αποκαλύφθηκε μεγάλη τερηδονική βλάβη (Εικόνα 5Β), η οποία και αφαιρέθηκε. Τοποθετήθηκε στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου και από πάνω παχύ στρώμα οξειδίου του ψευδαργύρου με ευγενόλη. Τέλος, ακολούθησε έμφραξη της κοιλότητας με αμάλγαμα. Ο πιλότος συνέχισε τις πτήσεις και έκτοτε δεν ανέφερε κάποιο οδοντικό πρόβλημα ή και πόνο. Α Εικόνα 5. Α) Κάταγμα του άπω-παρειακού φύματος του #17. Το βέλος δείχνει το φύμα που αποκόπηκε. Β) Το ίδιο δόντι μετά από αφαίρεση της παλιάς έμφραξης αμαλγάματος. Αποκαλύφθηκε μεγάλη τερηδονική βλάβη (βέλος) κάτω από την παλιά έμφραξη (Από Zadik και συν.6, τροποποιημένο). Β Β

5 Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων 165 Συζήτηση Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι το ιπτάμενο προσωπικό μπορεί να είναι ευάλωτο σε οδοντοστοματολογικές παθολογικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης ή/και μετά από αυτή, όπως η βαροδονταλγία και τα κατάγματα των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων 3,4,6-9. Η μειωμένη βαρομετρική πίεση, το φτωχό σε οξυγόνο περιβάλλον, η χαμηλή θερμοκρασία, και οι αυξημένες μασητικές δυνάμεις, θεωρήθηκαν ως τα πιθανά αίτια, πράγμα που δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά 6. Σπανίως, η υπαισθησία του κάτω φατνιακού (βαρότραυμα) 2 μπορεί να οφείλεται σε μετατόπιση του γναθιαίου πόρου προς τα κάτω εξ αιτίας μιας υπολειμματικής κύστης (πρωτογενές αίτιο), η οποία υπέστη διαστολή λόγω της ξαφνικής πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης (δευτερογενές αίτιο) κατά την πτήση. Οι αλλαγές των εξωτερικών πιέσεων οδήγησαν σε σταδιακή διαστολή του περιεχομένου της κυστικής κοιλότητας και την επακόλουθη πίεση αυτού προς τα τοιχώματα της κοιλότητας και του φατνιακού πόρου 2. Τα οδοντικά κατάγματα και τα κατάγματα των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων (π.χ. των εμφράξεων αμαλγάματος) συμβαίνουν κάτω από συνθήκες αλλαγής της βαρομετρικής πίεσης. Το παθολογικό αυτό φαινόμενο έχει ονομαστεί από τους Calder και Ramsey, το 19807, ως οδοντέκρηξη. Oι σχετικές αναφορές περιστατικών σχετίζονταν με αποτυχημένες εμφράξεις αμαλγάματος και δευτερογενή τερηδονική βλάβη 5. Πιθανότατα, όμως, η τερηδονική βλάβη να προέρχεται από μολυσμένο ιστό, ο οποίος δεν αφαιρέθηκε κατά την παρασκευή της κοιλότητας πριν από την πρώτη έμφραξη του δοντιού (ιατρογενές σφάλμα) 9. Ακόμη, πιθανή διείσδυση μικροβίων στον περιεμφρακτικό χώρο (όριο μεταξύ της αποκατάστασης και του δοντιού), ίσως, να ευθύνεται για τη βλάβη. Τέλος, το 20% των ιπταμένων αναφέρουν περιστατικό βαροδονταλγίας στη διάρκεια της καριέρας τους. Η αναγκαιότητα της οδοντιατρικής παρέμβασης υπογραμμίζεται και στο πρωτόκολλο της NASA (Εικόνα 6). Για το λόγο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η προληπτική παρέμβαση στην αποκατάσταση και διατήρηση της στοματικής υγείας των ιπταμένων με εξαμηνιαίους ελέγχους, τουλάχιστον, φθοριώσεις και εκμάθηση σωστής καθημερινής στοματικής υγιεινής. Τα υλικά αποκατάστασης που προτείνονται ως υλικό εκλογής είναι οι σύνθετες ρητίνες. Η κλασσική οδοντιατρική θεραπεία με αμαλγάματα, στεφάνες και γέφυρες ισχύει και σε αυτή την κατηγορία των οδοντιατρικών ασθενών. Ακόμη, τα εμφυτεύματα δεν επηρεάζονται ούτε στο διάστημα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΝASA, για αποστολές μικρής διάρκειας (Apollo 28 ημερών) επιβάλλεται εξαμηνιαίος έλεγχος, προληπτικές φθοριώσεις και οι αποκαταστάσεις να ολοκληρώνονται μέχρι τριμήνου πριν την πτήση. Ακόμη συνιστώνται ειδικές οδοντόκρεμες πλούσιες σε φθόριο και η χρήση οδοντικού νήματος. Για αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας (Skylab 56 ημερών) επιπλέον προτείνονται kit οδοντιατρικά και η εκπαίδευση του πληρώματος στη χρήση αυτών. Οι ιπτάμενοι και οι ταξιδιώτες των αεροσκαφών πέραν των γνωστών προληπτικών μέτρων και σωστών αποκαταστάσεων ενημερώνονται με οδηγίες σωστής διατροφής (φαινόμενο δύσοσμης αναπνοής). Τέλος, η συνεισφορά του οδοντιατρικού αρχείου θεωρείται υψίστης σημασίας στον Ιατροδικαστικό έλεγχο, μέσω των ακτινογραφιών και εκμαγείων. Συμπεράσματα Παρόλο που το φαινόμενο των οδοντικών καταγμάτων και της βαροδονταλγίας είναι σχετικά σπάνιο, οι υπεύθυνοι οδοντίατροι για την υγεία των ιπταμένων οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα φαινόμενα αυτά. Οι συχνές κλινικές ενδοστοματικές εξετάσεις, π.χ. για αποτυχημένες αποκαταστάσεις ή δευτερογενή τερηδόνα, και τα προληπτικά μέτρα, όπως η παρότρυνση σωστής στοματικής υγιεινής και αλλαγή διατροφικών συνηθειών, μπορούν να συνεισφέρουν στην εξάλειψη των οδοντιατρικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων ή/και μετά από αυτά. Βιβλιογραφία Εικόνα 6. Πρωτόκολλο της NASA. 1. content=article&abc=c&iid=306&aid=1252 (Όπως εμφανί-

6 166 Παπαδέλη και συν ζεται την 6/9/2010). 2. Macaluso GM, Galli C. Flight-associated inferior alveolar nerve paresthesia: A case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: Zadik Y, Zapnick L, Goldstein L. In-flight barodontalgia: analysis of 29 cases in military aircrew. Aviat Space Environ Med 2007; 78: Robichaud R, McNally ME. Barodontalgia as a Differential Diagnosis: Symptoms and Findings. J Can Dent Assoc 2005; 71: Kollmann W. Incidence and possible causes of dental pain during simulated high altitude flights. J Endod 1993; 19: Zadik Y, Einy S, Pokroy R, Dayan YB, Goldstein L. Dental fractures on acute exposure to high altitude. Aviat Space Environ Med 2006; 77: Kennebeck R, Knudtzon KF, Goldhush AA, et al. Symposium on problems of aviation dentistry. J Am Dent Assoc 1946; 33: Calder IM, Ramsey JD. Ondontecrexis the effects of rapid decompression on restored teeth. J Dent 1983; 11: Mjör IA, Toffenetti F. Secondary caries: a literature review with case reports. Quintessence Int 2000; 31:

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Σελ. 11 Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2012; 40 : 135-145 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών

Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών Εμφυτευματολογία ΣTOMA 2010; 38 : 203-218 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών Ε. ΠΕΤΣΑ 1, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(1): 5-21 5 Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων Αντωνιάδου Μ. 1, Τσιούρη Ε. 2, Σπαγόπουλος Δ. 2 Τα νέα κοινωνικά δεδομένα περί αισθητικής έχουν μειώσει σημαντικά το ηλικιακό όριο

Διαβάστε περισσότερα

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 128-137 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ 2, Α. ΒΕΗΣ 3, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ 4 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. Τίτλος: Στοματική Υγιεινή

Ερευνητική Εργασία. Τίτλος: Στοματική Υγιεινή Ερευνητική Εργασία. Τίτλος: Στοματική Υγιεινή Μαθητές: Παλαμίδη Άρτεμις Μπέκα Κατερίνα Νάνος Γιώργος Παναγιωτόπουλος Χρήστος Παπαδαϋίδ Ξανθή Καθηγητής: Μαστραφτσής Χρήστος Βόλος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...σελ.1

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 340 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 9. Εικ. 10. Εικ. 11. Συμπεράσματα. απώθησης ούλων, το πρώτο. κατά τη λήψη του αποτυπώματος και αφαιρέθηκαν μετά την αποτύπωση.

Εικ. 9. Εικ. 10. Εικ. 11. Συμπεράσματα. απώθησης ούλων, το πρώτο. κατά τη λήψη του αποτυπώματος και αφαιρέθηκαν μετά την αποτύπωση. Γενική Οδοντιατρική 4 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition DT σελίδα 2 ουργηθεί σε λιγότερο από ένα λεπτό από το βοηθό ή τον οδοντίατρο, αν διατίθενται κλινικές και τεχνικές εικόνες. Με την αλληλεπίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική συγκόλληση. σελίδα 3 σελίδα 24

Οδοντιατρική συγκόλληση. σελίδα 3 σελίδα 24 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Σεπτεμβριοσ - Οκτωβριοσ 2010 www.dental-tribune.gr Τομοσ 6, Τευχοσ 32 Συνδεθείτε τώρα Πρακτικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές Επαν/τική Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2011; 39: 133-142 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, Δ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 1, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 2 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY. Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY. Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Official Journal of the Hellenic Society of Medical Oncology Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Volume 8(B), Issue 3-4, July

Διαβάστε περισσότερα

Oral Health Dialogue

Oral Health Dialogue No 1/2009-2010 Επιστημονικό περιοδικό για τη Στοματική Υγεία John Spencer Οδοντινική Yπερευαισθησία: παρουσίαση αντιλήψεων ασθενών και οδοντιάτρων σχετικά με την αντιμετώπισή της Mark Wolff Η λύση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οδοντιατρική Σχολή. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρική Σχολή Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας Διευθυντής : o Αν.Καθηγ. Νικόλαος Παρίσης «Χειρουργικοί

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013)

ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013) ηµήτρης Τρικεριώτης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γναθολόγιο 2008-2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΟΝΤΙΑ Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόµενη µε την παρουσία άνω

Διαβάστε περισσότερα

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο.

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο. 2 49o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο αριθμός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία αυτή εμφανίζεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 45ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4. Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6. Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4. Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6. Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΟΝΤΙΑ Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω γνάθου. 6 Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο. 7 Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γοµφίο

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης.

Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 215-219 Π ρ α κ τ ι κ ό θ έ μ α Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος. Παρουσίαση περίπτωσης. I. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 1, Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Στοματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ISSN 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ISSN 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις & Εφαρμογές. Θεραπευτική πρόκληση αποκατάστασης

Τάσεις & Εφαρμογές. Θεραπευτική πρόκληση αποκατάστασης OrthO tribune DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, ΑπριΛιοσ - ΜΑ ϊ ο σ - ιο υ ν ι ο σ 2014 www.dental-tribune.gr Το Μ ο σ 10, Τε υ χ ο σ 49 Συνδεθείτε τώρα OrthO tribune The

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντική διάβρωση σε παιδιά και εφήβους

Οδοντική διάβρωση σε παιδιά και εφήβους 14 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 25(2): Οδοντική διάβρωση σε παιδιά και εφήβους Λαζαρίδη Κ. 1, Μάστορα Α. 1, Βαδιάκας Γ. 2 Ολοένα και περισσότερες μελέτες των τελευταίων χρόνων, δείχνουν την συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σύγχρονος οδοντίατρος μπορεί Η Αισθητική Οδοντιατρική ανοίγει νέους επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες στο σύγχρονο

Ο σύγχρονος οδοντίατρος μπορεί Η Αισθητική Οδοντιατρική ανοίγει νέους επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες στο σύγχρονο DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Μαϊοσ - Ιουνιοσ 2010 www.dental-tribune.gr Τομοσ 6, Τευχοσ 30 Επιστήμη & Έρευνα Πρακτικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές Συνδεθείτε τώρα Το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της σύγκλεισης για τη μείωση του ουλικού χαμόγελου

Τροποποίηση της σύγκλεισης για τη μείωση του ουλικού χαμόγελου 24 Αισθητική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Τροποποίηση της σύγκλεισης για τη μείωση του ουλικού χαμόγελου D.S.Frey, DDS Η παραδοσιακή μέθοδος για τη διόρθωση ενός ουλικού χαμόγελου

Διαβάστε περισσότερα

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης Κ.Μαριδάκη*, Κ. οντά -Μπακογιάννη**, Γ. Σίσκος *** * Οδοντίατρος. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. ιαγνωστική και Ακτινολογία Στόµατος, Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω Ν Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα,

Διαβάστε περισσότερα