Κεφάλαιο. Διάγνωση Οδοντικών Βλαβών - Προσδιορισμός Τερηδονικού Κινδύνου - Σχέδιο Θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο. Διάγνωση Οδοντικών Βλαβών - Προσδιορισμός Τερηδονικού Κινδύνου - Σχέδιο Θεραπείας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Διάγνωση Οδοντικών Βλαβών - Προσδιορισμός Τερηδονικού Κινδύνου - Σχέδιο Θεραπείας

2 10 Η στρατηγική διατήρησης της υγείας των οδοντικών ιστών, αυτό που αποκαλείται ως σχέδιο θεραπείας έχει διπλή στόχευση. Τη διατήρηση της καλής κατάστασης όσων από τα δόντια δεν εμφανίζουν βλάβες και την αντιμετώπιση αυτών που παρουσιάζουν απώλειες ιστών με τον πλέον συντηρητικό, λειτουργικό, μακροχρόνιο και αισθητικό τρόπο. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται σωστή εξέταση των δοντιών και λήψη ιστορικού για τον εντοπισμό των αίτιων πρόκλησης των διαφόρων βλαβών. Επειδή η τερηδόνα αποτελεί το συχνότερο αίτιο πρόκλησης οδοντικών βλαβών, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εξέταση των δοντιών στρέφεται στον εντοπισμό τερηδονικών βλαβών και στη διάγνωση του βαθμού προσβολής που έχουν προκαλέσει στους οδοντικούς ιστούς. Πρόσθετα, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο βαθμός τερηδονικού κινδύνου του στοματικού περιβάλλοντος που εξετάζεται γιατί καθορίζει σημαντικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα πρωτόκολλα τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών. Ένα σημαντικό ποσοστό δοντιών φέρουν ήδη αποκαταστάσεις, οι οποίες κατά την εξέταση του οδοντικού φραγμού θα πρέπει, επίσης, να αξιολογούνται. Η αξιολόγησή τους βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, και μαζί με άλλους παράγοντες που συνεκτιμούνται οδηγεί στη λήψη απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση της κάθε τέτοιας αποκατάστασης. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν: ο τρόπος εξέτασης των δοντιών, τα κλινικά κριτήρια διάγνωσης της τερηδόνας σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών και σε υπάρχουσες αποκαταστάσεις, η διάγνωση των αυχενικών μη τερηδονικών βλαβών, τα κριτήρια αξιολόγησης αποκαταστάσεων που φέρουν ήδη τα δόντια, ο τρόπος προσδιορισμού του τερηδονικού κινδύνου, τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της τερηδόνας ως νόσου καθώς και των τερηδονικών βλαβών των δοντιών.

3 11 1 KΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ Η κλινική εξέταση των δοντιών είναι το σπουδαιότερο στάδιο της διαγνωστικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στην Οδοντική Χειρουργική. Δίνει δε τις πληροφορίες εκείνες που θα χρησιμεύσουν για να τεθεί η διάγνωση περί παθολογικής ή υγιούς κατάστασης κάθε δοντιού ώστε να διαμορφωθεί το Σχέδιο Θεραπείας. Γενικά, ο οδοντικός φραγμός εξετάζεται ως προς τον αριθμό των δοντιών (π.χ. εξαγωγές, συγγενείς ελλείψεις, υπεράριθμα), τη θέση των δοντιών (π.χ. στροφές, σημεία επαφής), την κατάσταση των οδοντικών ιστών κάθε επιφάνειας δοντιού (π.χ. τερηδόνα, αποτριβή, υποπλασία) και τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις (π.χ. εμφράξεις, στεφάνες, γέφυρες). Για να είναι δυνατή η λεπτομερής εξέταση δοντιών και αποκαταστάσεων, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί υπό έλεγχο τα τυχόν έντονα περιοδοντικά προβλήματα και τα δόντια να είναι ελεύθερα από μαλακές και σκληρές εναποθέσεις. Για την κλινική εξέταση ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο: α) πριν την έναρξή της ζητάται από τον ασθενή να αφαιρέσει κάθε κινητή εργασία και να βουρτσίσει τα δόντια του με την οδοντόβουρτσά του, και β) καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι τοποθετημένη σιελαντλία στο στόμα του ασθενή. Για την εξέταση των δοντιών ακολουθείται μία συγκεκριμένη σειρά (Εικ. 1.1). Αυτή ξεκινά από το δεξιό άνω τεταρτημόριο (από το δόντι 18 προς το 11), συνεχίζεται με το άνω αριστερό (από το δόντι 21 προς το 28), ακολουθεί το κάτω αριστερό (από το δόντι 38 προς το 31) και τέλος, το κάτω δεξιό (από το δόντι 41 προς το 48). Η εξέταση γίνεται ανά επιφάνεια δοντιού και δεν προχωράμε στο επόμενο δόντι αν δεν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ευρημάτων του προηγούμενου. Το κάθε δόντι εξετάζεται για την ύπαρξη τερηδονικών βλαβών, αυχενικών βλαβών μη τερηδονικής αιτιολογίας, καταγμάτων, δυσπλασιών (υποπλασία αδαμαντίνης, ατελής αδαμαντινογένεση, ατελής οδοντινογένεση κ.α.), δυσχρωμιών (φθορίαση, χρώση από τετρακυκλίνες κ.α.) και παθολογικών καταστάσεων του πολφού που είναι εμφανείς κατά την κλινική εξέταση (δυσχρωμία λόγω νέκρωσης ή και ενδοδοντικής θεραπείας) (Εικ ). Εικ 1.1. Σειρά κλινικής εξέτασης των δοντιών. Οι τερηδονικές βλάβες στη μύλη και τη ρίζα των δοντιών αποτελούν την παθολογική κατάσταση με τη μεγαλύτερη συχνότητα και ακολουθούν οι απώλειες οδοντικών ιστών στις αυχενικές περιοχές των δοντιών, οι οποίες δεν είναι τερηδονικής αιτιολογίας. Πρόσθετα, πολλά από τα δόντια που εξετάζονται φέρουν ήδη αποκαταστάσεις, οι οποίες έχουν από μικρό έως μεγάλο χρόνο λειτουργίας μέσα στο στόμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ανατομικότητα, χρώμα) να έχουν διαφοροποιηθεί, σε ποικίλο βαθμό το καθένα, σε σχέση με την αρχική κατάστασή τους. Μάλιστα, η διαφοροποίησή τους αυτή μπορεί να φθάνει μέχρι το σημείο η αποκατάσταση να είναι πλέον λειτουργικά επιβλαβής ή και αισθητικά μη αποδεκτή. Γι αυτό και η αξιολόγηση των υπαρχόντων αποκαταστάσεων συνιστά απαραίτητο στάδιο κατά τη διαδικασία εξέτασης των δοντιών.

4 12 Εικ 1.2. Εξέταση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου για ύπαρξη τερηδόνας. Εικ 1.3. Κάταγμα της κοπτικής επιφάνειας του κεντρικού τομέα (#11). Εικ 1.4. Υποπλαστικές κηλίδες στα δόντια 12, 11 και 21. Στη συνέχεια θα αναλυθούν: α) η εξέταση δοντιών για διάγνωση τερηδόνων, β) η εξέταση μη τερηδονικών βλαβών στην περιοχή του αυχένα των δοντιών και, γ) η εξέταση αποκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν στα δόντια. Α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ TEΡΗΔΟΝΑΣ Η εξέταση των δοντιών γίνεται ΚΛΙΝΙΚΑ και όπου απαιτείται και ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ. Η κλινική εξέταση πραγματοποιείται με άμεση, προσεκτική οπτική παρατήρηση των επιφανειών των δοντιών, υποβοηθούμενη, ανάλογα με την επιφάνεια, από το κάτοπτρο. Αν και υπάρχουν σήμερα διάφοροι μέθοδοι διάγνωσης τερηδόνας, που χρησιμοποιούν μια ποικιλία συσκευών, αυτές στην καθημερινή κλινική πράξη εξακολουθούν να είναι συμπληρωματικές της οπτικής παρατήρησης. Εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε δόντι: Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός, εστιασμένος στο δόντι που εξετάζεται. Ο φωτισμός από τον οδοντιατρικό προβολέα έδρας είναι ικανοποιητικός. Η σειρά εξέτασης των επιφανειών του δοντιών είναι: μασητική, παρειακή, γλωσσική, εγγύς και άπω όμορη. Η εξέταση των όμορων επιφανειών απαιτεί οπτική παρατήρηση με μασητική, παρειακή και γλωσσική κατεύθυνση. Το εξεταζόμενο δόντι φυσάται ήπια με την αεροσύρριγγα για να απομακρυνθεί τυχόν σάλιο.

5 13 Αρχικά, εξετάζονται οι επιφάνειες των δοντιών σε υγρές συνθήκες - μετά το ήπιο στέγνωμα - και στη συνέχεια, οι ίδιες αυτές επιφάνειες στεγνώνονται με την αεροσύρριγγα για χρονικό διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων και ξαναπαρατηρούνται. Κατά την εξέταση, αποφεύγεται η χρήση του ανιχνευτήρα. Ο ανιχνευτήρας χρησιμοποιείται μόνο όταν με την οπτική παρατήρηση διαπιστώνεται ύπαρξη κοιλότητας, οπότε ελέγχεται το βάθος και η έκταση της ανοικτής κοιλότητας. Σε αυτή την περίπτωση, προτιμάται η χρήση ανιχνευτήρα αποστρογγυλεμένου άκρου ή περιοδοντικής μύλης και δεν ασκείται πίεση στους οδοντικούς ιστούς (Εικ. 1.5). Η αξιολόγηση των οδοντικών επιφανειών ως προς το βαθμό της τερηδονικής προσβολής τους, όπως προκύπτει από την οπτική παρατήρηση, γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ονομάζονται ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι στατικά, έχουν ακολουθήσει μία εξελικτική πορεία στο χρόνο ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εικόνα της τερηδόνας στο γενικό πληθυσμό. Εικ 1.5. Εξέταση τερηδόνας σε ανοικτή κοιλότητα με το αμβλύ άκρο περιοδοντικής μύλης. Έτσι, από το 2005, υιοθετήθηκε ένα νέο διεθνές σύστημα κριτηρίων, το ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System). Σε αυτό ταξινομούνται οι τερηδονικές βλάβες σε μια επταβάθμια κλίμακα (0-6) ανάλογα με την έκταση της τερηδονικής προσβολής από την εξωτερική επιφάνεια του δοντιού προς τον πολφό, ανάλογα με την περιοχή εντόπισής τους στο δόντι (οπές/σχισμές/αύλακες, ελεύθερες λείες επιφάνειες, όμορες λείες επιφάνειες και επιφάνειες ρίζας) και τη συσχέτισή τους ή μη με ήδη υπάρχουσα αποκατάσταση. Στο σύστημα ICDAS ΙΙ για την καταγραφή της κάθε τερηδονικής βλάβης χρησιμοποιείται ένας διψήφιος αριθμός (π.χ. 12, 04, 30). Το πρώτο ψηφίο συμβολίζει την παρουσία ή μη οποιουδήποτε τύπου αποκατάστασης του δοντιού και τον τύπο αυτής, ενώ το δεύτερο την ύπαρξη τερηδονικής βλάβης και το βαθμό της έκτασής της. 1ο ψηφίο (τύπος αποκατάστασης) 0=καμία αποκατάσταση 1= κάλυψη οπών και σχισμών (ΚΟΣ), μερική 2=ΚΟΣ, πλήρης 3=σύνθετη ρητίνη 4=αμάλγαμα 5=χυτή στεφάνη 6= κεραμική στεφάνη ή όψη ή επένθετο 7=σπασμένη ή απολεσθείσα αποκατάσταση 8=προσωρινή αποκατάσταση 2ο ψηφίο (βαθμός τερηδονικής βλάβης) στη συνέχεια 4 5 6}Αναλύονται Ακολουθεί η ανάλυση των κριτηρίων διάγνωσης τερηδόνας ICDAS II ανά περιοχή εντόπισης στο δόντι και ανά βαθμό βλάβης.

6 14 0 MAΣΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Κλινική σημειολογία. Καμιά μεταβολή στη διαφάνεια της αδαμαντίνης μετά από παρατεταμένο φύσημα της επιφάνειας με αεροσύριγγα, διάρκειας 5 δευτερολέπτων (Εικ. 1.6, 1.7). Διάγνωση. Δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης τερηδόνας. Πρόσθετα. Διαγιγνώσκονται ως υγιείς επιφάνειες με: α) αναπτυξιακές ανωμαλίες όπως υποπλασία αδαμαντίνης, φθορίαση, β) αποτριβή και, γ) εξωτερικές ή εσωτερικές χρώσεις. Εικ Καμία ένδειξη τερηδόνας στη μασητική επιφάνεια του γομφίου. Η επιφάνεια θεωρείται υγιής (βαθμός 0). Εικ Οι χρώσεις στις μασητικές επιφάνειες των προγομφίων δε συνιστούν ένδειξη τερηδόνας (βαθμός 0). 1 Κλινική σημειολογία. Όταν η μασητική επιφάνεια εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μεταβολής του χρώματος ή της διαφάνειάς της. Όταν η ίδια επιφάνεια εξετάζεται μετά από παρατεταμένο φύσημα αέρα (5 δευτερόλεπτα) είναι ορατή αδιαφάνεια ή αποχρωματισμός (λευκή ή καφέ περιοχή) (Εικ. 1.8, 1.9). Διάγνωση. Ύπαρξη τερηδόνας στην αδαμαντίνη (η οποία ιστολογικά αντιστοιχεί στο εξωτερικό ήμισύ της). Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας γομφίου σε ελαφρά υγρές συνθήκες. Ύπαρξη χρωστικών, χωρίς καμία άλλη οπτική ένδειξη μεταβολής του χρώματος ή της διαφάνειας (βαθμός 1). Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου (εικ. 1.8) μετά από φύσημα αέρα 5 δευτ. Παρατηρείται μεταβολή χρώματος και διεύρυνση της φυσιολογικής σχισμής (βαθμός 1).

7 Κλινική σημειολογία. Όταν η μασητική επιφάνεια εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, παρατηρείται αδιαφάνεια (λευκή περιοχή) ή αποχρωματισμός της επιφάνειας (καφέ περιοχή), η/ο οποία/ος είναι ευρύτερη/ος από τη φυσιολογική σχισμή και δε βρίσκεται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της παρακείμενης υγιούς αδαμαντινικής επιφάνειας. Η ίδια εικόνα παραμένει και μετά το στέγνωμα της επιφάνειας (Εικ. 1.10, 1.11). Διάγνωση. Ύπαρξη τερηδόνας στην αδαμαντίνη (η οποία ιστολογικά αντιστοιχεί σε όλο το πάχος της αδαμαντίνης). Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας γομφίου σε ελαφρά υγρές συνθήκες. Ύπαρξη καφέ αποχρωματισμού, ευρύτερου της φυσιολογικής σχισμής (βαθμός 2). kef.1.indd Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του προγομφίου μετά από φύσημα αέρα για 5 δευτ. Ύπαρξη καφέ αποχρωματισμού, ευρύτερου της φυσιολογικής σχισμής (βαθμός 2) Κλινική σημειολογία. Όταν η μασητική επιφάνεια εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, παρατηρείται αδιαφάνεια (λευκή περιοχή) ή αποχρωματισμός της επιφάνειας (καφέ περιοχή), ευρύτερη/ος από τη φυσιολογική σχισμή η οποία δε βρίσκεται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της υγιούς αδαμαντινικής επιφάνειας. Συνήθως, η επιφάνεια εμφανίζει επιφανειακή αδρότητα, που φαίνεται πιο έντονα μετά από στέγνωμα για 5 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να παρατηρούνται στοιχεία εμπλοκής της υποκείμενης οδοντίνης (Εικ. 1.12, 1.13). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλο το πάχος της αδαμαντίνης (ιστολογικά διαπερνά την αδαμαντινο-οδοντινική σύναψη). Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου σε ελαφρά υγρές συνθήκες. Καφέ αποχρωματισμός, ευρύτερος της φυσιολογικής σχισμής (βαθμός 3). 15 Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου μετά από φύσημα αέρα για 5 δευτ. Καφέ αποχρωματισμός, ευρύτερος της φυσιολογικής σχισμής (βαθμός 3). 7/15/10 10:28:08 AM

8 16 4 Κλινική σημειολογία. Η βλάβη εμφανίζεται με τη μορφή σκίασης, η οποία είναι ορατή διαμέσου του άθικτου επιφανειακού τμήματος της αδαμαντίνης αλλά μπορεί να εμφανίζει και στοιχεία τοπικής αποδόμησης (λύση της συνέχειας χωρίς όμως αποκάλυψη της επιφάνειας της οδοντίνης). Η εμφάνιση της σκίασης είναι πιο εύκολα ορατή όταν η επιφάνεια είναι υγρή. Η σκίαση προβάλλεται από το εσωτερικό του δοντιού και μπορεί να εμφανίζεται με γκρι, μπλε ή καφέ απόχρωση (Εικ. 1.14, 1.15). Διάγνωση. Η τερηδόνα εντοπίζεται μέσα στην οδοντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εξωτερικό τριτημόριο της οδοντίνης). Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου σε υγρές συνθήκες. Ύπαρξη μαύρου αποχρωματισμού και εσωτερική σκίαση της οδοντίνης, χωρίς λύση της συνέχειας της αδαμαντίνης (βαθμός 4). 5 Κλινική σημειολογία. Σε οπτική παρατήρηση, χωρίς στέγνωμα του δοντιού, η οδοντίνη φαίνεται σκούρα. Μετά από στέγνωμα, είναι ορατή ανοικτή κοιλότητα με έκθεση της υποκείμενης οδοντίνης. Η αδαμαντίνη είναι αδιαφανής ή αποχρωματισμένη (Εικ. 1.16, 1.17). Διάγνωση. Η τερηδόνα εντοπίζεται μέσα στην οδοντίνη (ιστολογικά εκτείνεται στο μέσο τριτημόριο αυτής ή και βαθύτερα). Εικ Παρατηρείται ανοικτή κοιλότητα στη μασητική επιφάνεια του γομφίου και εκτεθειμένη οδοντίνη (βαθμός 5). kef.1.indd 16 Εικ Παρατήρηση της μασητικής επιφάνειας του γομφίου μετά από φύσημα αέρα για 5 δευτ. Ύπαρξη μαύρου αποχρωματισμού και εσωτερική σκίαση της οδοντίνης, χωρίς λύση της συνέχειας της αδαμαντίνης (βαθμός 4). Εικ Παρατηρείται ανοικτή κοιλότητα στη μασητική επιφάνεια του γομφίου και εκτεθειμένη οδοντίνη (βαθμός 5). 7/15/10 10:28:09 AM

9 Κλινική σημειολογία. Σχηματισμός κλινικά εμφανούς κοιλότητας τόσο σε βάθος, όσο και σε έκταση. Η οδοντίνη είναι ορατή στο βάθος και στα πλάγια τοιχώματα της κοιλότητας. Η ανοικτή κοιλότητα καταλαμβάνει τουλάχιστον τη μισή μασητική επιφάνεια (Εικ. 1.18). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει σχεδόν όλη την οδοντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εσωτερικό τριτημόριο της οδοντίνης και πιθανότατα η βλάβη να φτάνει και στον πολφό). Εικ Παρατηρούνται ανοικτές κοιλότητες και εκτεθειμένη οδοντίνη στο 2 ο κάτω προγόμφιο και γομφίο (βαθμός 6). 17 6

10 18 0 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Περιλαμβάνονται οι παρειακές, οι γλωσσικές επιφάνειες καθώς και οι εγγύς και άπω όμορες, όταν επιτρέπεται η άμεση οπτική επαφή, δηλαδή σε περίπτωση που λείπουν τα παρακείμενα δόντια. Κλινική σημειολογία. Μετά από παρατεταμένο φύσημα αέρα διάρκειας 5 δευτερολέπτων δεν παρατηρείται μεταβολή στη διαφάνεια της αδαμαντίνης ή παρατηρείται αλλά με πολλές αμφιβολίες (Εικ. 1.19). Διάγνωση. Δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης τερηδόνας. Πρόσθετα. Διαγιγνώσκονται ως υγιείς επιφάνειες με: α) αναπτυξιακές ανωμαλίες όπως υποπλασία αδαμαντίνης, φθορίαση, β) αποτριβή και, γ) εξωτερικές ή εσωτερικές χρώσεις (Εικ. 1.20, 1.21). Εικ Δεν υπάρχει ένδειξη τερηδόνας στην παρειακή επιφάνεια του 1 ου και 2 ου άνω προγομφίου (βαθμός 0). Εικ Λευκή υποπλαστική κηλίδα στην παρειακή επιφάνεια του πλάγιου τομέα. Η επιφάνεια θεωρείται υγιής (βαθμός 0). Εικ Καφέ υποπλαστική κηλίδα στην παρειακή επιφάνεια του γομφίου. Η επιφάνεια θεωρείται υγιής (βαθμός 0).

11 Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μεταβολής του χρώματος (αδιαφάνεια), αλλά μετά από παρατεταμένο φύσημα αέρα (5 δευτερόλεπτα) είναι ορατή αδιαφάνεια ή αποχρωματισμός (λευκή ή καφέ περιοχή) που δε βρίσκεται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της υγιούς αδαμαντίνης (Εικ. 1.22, 1.23). Διάγνωση. Ύπαρξη τερηδόνας στην αδαμαντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εξωτερικό ήμισύ της). Εικ Παρατήρηση της προστομιακής επιφάνειας του κυνόδοντα σε υγρές συνθήκες. Δεν υπάρχει οπτική ένδειξη καμίας μεταβολής του χρώματος ή της διαφάνειας. Εικ Η ίδια επιφάνεια με της εικ μετά από φύσημα αέρα για 5 δευτ. Παρατηρείται αδιαφάνεια και λευκή περιοχή (βαθμός 1) Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια του δοντιού εξετάζεται σε ελαφρά διαβρεγμένες συνθήκες παρατηρείται είτε αδιαφάνεια (λευκή περιοχή) είτε αποχρωματισμός της (καφέ περιοχή) που δε βρίσκονται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της παρακείμενης υγιούς αδαμαντινικής επιφάνειας. Η ίδια εικόνα παραμένει και μετά το στέγνωμα της επιφάνειας. Συνήθως, η βλάβη εντοπίζεται σε εγγύτητα (σε επαφή ή τουλάχιστον σε απόσταση 1 χιλ.) από την παρυφή των ελεύθερων ούλων (Εικ. 1.24, 1.25). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλη την αδαμαντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί σε όλο το πάχος της αδαμαντίνης). 2 Εικ Παρατηρούνται καφέ κηλίδες στην αυχενική περιοχή των προγομφίων (βαθμός 2). Εικ Παρατηρείται λευκή κηλίδα στην αυχενική περιοχή του κυνόδοντα, και καφέ κηλίδα κοπτικότερα (βαθμός 2).

12 20 3 Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια του δοντιού εξετάζεται σε ελαφρά διαβρεγμένες συνθήκες παρατηρείται είτε αδιαφάνεια (λευκή περιοχή), είτε αποχρωματισμός της (καφέ περιοχή). Μετά από στέγνωμα της επιφάνειας για 5 δευτερόλεπτα, παρατηρείται απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης χωρίς οπτική ένδειξη εμπλοκής της υποκείμενης οδοντίνης (Εικ. 1.26, 1.27). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλη την αδαμαντίνη (ιστολογικά διαπερνά την αδαμαντινο-οδοντινική σύναψη). Εικ Καφέ κηλίδες στην αυχενική περιοχή των γομφίων και απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης (στικτή επιφάνεια) (βαθμός 3). 4 Εικ Καφέ αποχρωματισμός στην αυχενική περιοχή των δοντιών και απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης, χωρίς αποκάλυψη της υποκείμενης οδοντίνης (βαθμός 3). Κλινική σημειολογία. Η βλάβη εμφανίζεται με τη μορφή σκίασης, η οποία είναι ορατή διαμέσου του άθικτου επιφανειακού τμήματος της αδαμαντίνης και μπορεί να εμφανίζει, ή και όχι, στοιχεία τοπικής αποδόμησης (λύση της συνέχειας της αδαμαντίνης χωρίς όμως αποκάλυψη της οδοντίνης). Η σκίαση είναι πιο εύκολα ορατή όταν η επιφάνεια είναι υγρή. Η σκίαση προβάλλεται από το εσωτερικό του δοντιού και μπορεί να εμφανίζεται με γκρι, μπλε ή καφέ απόχρωση (Εικ. 1.28). Διάγνωση. Η τερηδόνα εντοπίζεται μέσα στην οδοντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εξωτερικό τριτημόριο της οδοντίνης). Εικ Παρατηρείται καφέ κηλίδα στο γομφίο, γκρίζα σκίαση της οδοντίνης και απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης (βαθμός 4).

13 Κλινική σημειολογία. Είναι ορατός ο σχηματισμός ανοικτής κοιλότητας με έκθεση της υποκείμενης οδοντίνης. Η αδαμαντίνη είναι αδιαφανής ή αποχρωματισμένη (Εικ. 1.29, 1.30). Διάγνωση. Η τερηδόνα εντοπίζεται μέσα στην οδοντίνη (ιστολογικά εκτείνεται στο μέσο τριτημόριο του πάχους της και ίσως και πέραν αυτού). Εικ Ανοικτή κοιλότητα και έκθεση της υποκείμενης οδοντίνης στην αυχενική περιοχή του τομέα (βαθμός 5). kef.1.indd Εικ Ανοικτές κοιλότητες και αποκάλυψη της υποκείμενης οδοντίνης στην αυχενική περιοχή των προγομφίων (βαθμός 5). Κλινική σημειολογία. Σχηματισμός κλινικά εμφανούς κοιλότητας τόσο σε βάθος όσο και σε έκταση. Η οδοντίνη είναι ορατή στο βάθος και στα πλάγια τοιχώματα της κοιλότητας. Η ανοικτή κοιλότητα καταλαμβάνει τουλάχιστον τη μισή επιφάνεια και πιθανόν η βλάβη να φτάνει στον πολφό (Εικ. 1.31, 1.32). Διάγνωση: Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλη σχεδόν την οδοντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εσωτερικό τριτημόριο της οδοντίνης και πιθανόν πέραν αυτού, μέχρι τον πολφό). Εικ Ανοικτές κοιλότητες και αποκάλυψη της οδοντίνης στις παρειακές επιφάνειες των γομφίων (βαθμός 6). 21 Εικ Ανοικτή κοιλότητα και αποκάλυψη της οδοντίνης στην παρειακή επιφάνεια του κυνόδοντα (βαθμός 6). 7/15/10 10:28:15 AM

14 22 ΟΜΟΡΕΣ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 0 Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια παρατηρείται μασητικά, παρειακά ή γλωσσικά, μετά από παρατεταμένο φύσημα αέρα διάρκειας 5 δευτερολέπτων δεν υπάρχει καμία ένδειξη τερηδόνας ή μεταβολής στη διαφάνεια της αδαμαντίνης (Εικ. 1.33). Διάγνωση. Δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης τερηδόνας. Πρόσθετα. Διαγιγνώσκονται ως υγιείς επιφάνειες με: α) αναπτυξιακές ανωμαλίες όπως υποπλασία αδαμαντίνης, φθορίαση, β) αποτριβή και, γ) εξωτερικές ή εσωτερικές χρώσεις (Εικ. 1.34). Εικ Δεν υπάρχει ένδειξη τερηδόνας στις όμορες επιφάνειες του 1ου προγομφίου, από μασητική άποψη (βαθμός 0). 1 Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μεταβολής του χρώματος (ύπαρξη αδιαφάνειας) αλλά μετά από παρατεταμένο φύσημα αέρα (5 δευτερόλεπτα) παρατηρείται αδιαφάνεια ή αποχρωματισμός (λευκή ή καφέ περιοχή) που δε βρίσκεται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της υγιούς αδαμαντίνης. Η βλάβη αυτή είναι ορατή από παρειακή ή γλωσσική κατεύθυνση (Εικ. 1.35, 1.36). Διάγνωση. Ύπαρξη τερηδόνας στην αδαμαντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί στο εξωτερικό ήμισύ της). Εικ Παρατήρηση της εγγύς όμορης επιφάνειας του 1ου γομφίου σε ελαφρά υγρές συνθήκες. Ύπαρξη χρωστικών, χωρίς καμία άλλη οπτική ένδειξη μεταβολής του χρώματος ή της διαφάνειας. kef.1.indd 22 Εικ Παρατηρούνται χρωστικές στην εγγύς όμορη επιφάνεια του γομφίου, από παρειακή άποψη. Η επιφάνεια θεωρείται υγιής (βαθμός 0). Εικ Παρατήρηση της εγγύς όμορης επιφάνειας του 1ου γομφίου (εικ. 1.35) μετά από φύσημα αέρα για 5 δευτ. Παρατηρείται καφετίζουσα, τραχιά περιοχή (βαθμός 1). 7/15/10 10:28:16 AM

15 Κλινική σημειολογία. Στην επιφάνεια του δοντιού, όταν εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, παρατηρείται είτε αδιαφάνεια (λευκή περιοχή) είτε αποχρωματισμός (καφέ περιοχή), που δε βρίσκονται σε συνέχεια με την κλινική εμφάνιση της παρακείμενης υγιούς αδαμαντινικής επιφάνειας. Η ίδια εικόνα παραμένει και μετά το στέγνωμα της επιφάνειας. Η βλάβη αυτή είναι ορατή από παρειακή ή γλωσσική κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, όταν η βλάβη παρατηρείται από μασητικά, η αδιαφάνεια ή ο αποχρωματισμός φαίνονται ως σκίαση, η οποία περιορίζεται στην αδαμαντίνη και είναι ορατή διαμέσου της όμορης ακρολοφίας (Εικ. 1.37, 1.38). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλη την αδαμαντίνη (ιστολογικά αντιστοιχεί σε όλο το πάχος της αδαμαντίνης) Εικ Παρατηρείται αποχρωματισμός στην εγγύς όμορη επιφάνεια του πλάγιου τομέα, από παρειακή άποψη (βαθμός 2). Εικ Παρατηρείται αποχρωματισμός στην άπω όμορη επιφάνεια του άνω προγόμφιου, από μασητική άποψη (βαθμός 2). Κλινική σημειολογία. Όταν η επιφάνεια του δοντιού εξετάζεται ελαφρά διαβρεγμένη, παρατηρείται είτε αδιαφάνεια (λευκή περιοχή) είτε αποχρωματισμός της (καφέ περιοχή). Μετά από στέγνωμα της επιφάνειας με αέρα για 5 δευτερόλεπτα, παρατηρείται, από παρειακή ή γλωσσική άποψη, απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης, χωρίς να είναι εμφανής εμπλοκή της υποκείμενης οδοντίνης (Εικ. 1.39, 1.40). Διάγνωση. Η τερηδόνα καταλαμβάνει όλη την αδαμαντίνη (ιστολογικά διαπερνά την αδαμαντινο-οδοντινική σύναψη). 3 Εικ Παρατηρείται καφέ κηλίδα στην εγγύς όμορη επιφάνεια του 1 ου προγομφίου, από παρειακή άποψη, και απώλεια της επιφανειακής ακεραιότητας της αδαμαντίνης (βαθμός 3). Εικ Παρατηρείται αποχρωματισμός (καφέμαύρη κηλίδα) στην εγγύς όμορη επιφάνεια του κυνόδοντα, από παρειακή άποψη (βαθμός 3).

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Ενότητα: Κλινική εικόνα τερηδόνας. Ραχιώτης Χρήστος Οδοντιατρική Σχολή Κλινική εικόνα τερηδόνας Εισαγωγή Η τερηδόνα αποτελεί μια σύνθετη νόσο που χαρακτηρίζεται από κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Κεφάλαιο 1 Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Η μορφολογία των νεογιλών δοντιών. Οι βασικές διαφορές ως προς τη μύλη, τη ρίζα και τον πολφό στα νεογιλά και τα μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άγκιστρο: το λεγόμενο "γατζάκι", συντελεί στη συγκράτηση μίας μερικής οδοντοστοιχίας

Άγκιστρο: το λεγόμενο γατζάκι, συντελεί στη συγκράτηση μίας μερικής οδοντοστοιχίας Άγκιστρο: το λεγόμενο "γατζάκι", συντελεί στη συγκράτηση μίας μερικής οδοντοστοιχίας Αδαμαντίνη (σμάλτο) : η σκληρή και λευκή ουσία που καλύπτει εξωτερικά τη μύλη του κάθε δοντιού Αμάλγαμα : ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

1β. Οδηγίες για Οδοντιάτρους

1β. Οδηγίες για Οδοντιάτρους 1β. Οδηγίες για Οδοντιάτρους Ο οδοντίατρος εξεταστής και ο καταγραφέας προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον για το παιδί και σ αυτό το κλίμα μπορούν να συζητήσουν και να ρωτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν οι μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών σε ιστολογικό επίπεδο, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε μία κοιλότητα V ομάδας ποιο τοίχωμα δεν υπάρχει: Α. το παρειακό Β. το κοπτικό Γ. το αυχενικό Δ. το αξονικό

9. Σε μία κοιλότητα V ομάδας ποιο τοίχωμα δεν υπάρχει: Α. το παρειακό Β. το κοπτικό Γ. το αυχενικό Δ. το αξονικό ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ζ (7 ου ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εξεταστική περίοδος Ιανουάριος 2019 Υπεύθυνος μαθήματος: Ε. Κουλαουζίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια 1. Η αφαίρεση βαθιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναφέρει τα στάδια προετοιμασίας των δοντιών για ενδοδοντική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της άνω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της κάτω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια

Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια Κεφάλαιο 5 Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Τερηδονικές βλάβες Ιης και ΙΙης ομάδας στους νεογιλούς γομφίους. Χαρακτηριστικά κοιλοτήτων σε νεογιλούς

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

10. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 10. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ των νεογιλών και των μονίμων δοντιών, όπως επίσης και μεταξύ των μονίμων δοντιών, στοιχεία απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναγνωρίζει τα ιατρογενή σφάλματα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχιαία αναισθησία

Στελεχιαία αναισθησία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Στελεχιαία αναισθησία Ενδείξεις και εφαρμογές Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ Στελεχιαία αναισθησία Είναι η τοπική αναισθησία ενός μεγάλου νευρικού στελέχους Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών

Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 25(4): 151-172 149 Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών Ουλής Κ. 1, Λαγουβάρδος Π. 2 Η τερηδόνα λόγω καλλίτερης διατροφής, διαβίωσης αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ Έγινε λήψη αρχικών αποτυπωμάτων; Επιλέχθηκε το σωστό σε μέγεθος δισκάριο; Το αποτύπωμα τοποθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού.

Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού. Γράφει: Μόσχου Παρασκευή, Οδοντίατρος Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού. Τις δυσχρωμίες τις χωρίζουμε σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική εφαρμογή φθορίου 50 15

Τοπική εφαρμογή φθορίου 50 15 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Στη χειρουργική και στη συντηρητική αποκατάσταση ατυχήματος δεν υπάρχει περίοδος αναμονής. Οδοντιατρική εξέταση 30 15 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο φορές το χρόνο 50 15 Ενδοστοματικές λήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ελαστικού Απομονωτήρα

Χρήση Ελαστικού Απομονωτήρα Κεφάλαιο 2 Χρήση Ελαστικού Απομονωτήρα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Τι είναι ο ελαστικός απομονωτήρας. Εξοπλισμός για την τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. Προετοιμασία για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί ασθενείς χρειάζονται επιπλέον φθόριο για τον έλεγχο της τερηδόνας

Πολλοί ασθενείς χρειάζονται επιπλέον φθόριο για τον έλεγχο της τερηδόνας Οδηγός για διάφορες ομάδες ασθενών με τερηδονικό κίνδυνο Aσθενείς με τερηδονικό κίνδυνο που χρειάζονται διαφορετικές λύσεις για την αποτελεσματική πρόληψη της τερηδόνας ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Colgate Duraphat

Διαβάστε περισσότερα

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( ) CLEVER Ασφαλιζόμενοι DENTAL 65+ CLEVER DENTAL 65+ Basic Κυρίως Ασφαλιζόμενος 192,00 118,00 2ος Ασφαλιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 09.00-10.00 Προσέλευση- Εγγραφές Α ΑΙΘΟΥΣΑ (TULIP ROOM) 12.00-14.30 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Προεδρεύοντες: Ν ΘΕΜΑΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 12.00-13.00 Ενδοδοντική Επανεπέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Dental Tr i b u n e Greek Edition Κλινικά Θέματα 15 Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα των έμμεσων οπίσθιων αποκαταστάσεων από σύνθετη ρητίνη L. Berland, FAACD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ -17- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. ναγνωρίζει σε εικόνες και σε εκμαγεία τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΚΛΕΙΔΗ ΣΑΠΦΩ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Παθολογική κατάσταση των ούλων που χαρακτηρίζεται από αιμορραγία

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα.

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα. Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Οι ολοκεραμικές στεφάνες, ή αλλιώς ολοκεραμικές θήκες, είναι κατασκευασμένες από έναν πορσελάνινο σκελετό που καλύπτεται με ειδικό κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

8. ΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

8. ΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 8. ΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου, δεύτερου και τρίτου γομφίου της άνω

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ (14, 15 24, 25)

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ (14, 15 24, 25) ΠΡΩΤΟΙ Ι ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ (14, 15 24, 25) -69- ΠΡΩΤΟΙ Ι ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ (14, 15-24, 25) τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Περιγράφει τις βασικές μορφολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Κ.Υ.Α.Τ. ΕΥΟΣΜΟΥ Νοέμβριος, 2015 Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Μάιος 2018 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών φοιτητών,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

9. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 9. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ Συνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου, δεύτερου και τρίτου γομφίου της

Διαβάστε περισσότερα

Προσχηματισμένες Στεφάνες για Νεογιλά Δόντια

Προσχηματισμένες Στεφάνες για Νεογιλά Δόντια Κεφάλαιο 6 Προσχηματισμένες Στεφάνες για Νεογιλά Δόντια Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Διαδικασία τοποθέτησης προσχηματισμένων μεταλλικών στεφανών. Διαδικασία τοποθέτησης προσχηματισμένων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Ενότητα: Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας. Ραχιώτης Χρήστος Οδοντιατρική Σχολή Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

GEOSOFT DENT / PULP EST Ηλεκτρονική- ενδοδοντική συσκευή

GEOSOFT DENT / PULP EST Ηλεκτρονική- ενδοδοντική συσκευή GEOSOFT DENT / PULP EST Ηλεκτρονική- ενδοδοντική συσκευή Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα 1) Υποδείξεις 2) Περιεχόµενα 3) Αξεσουάρ 4) Τεχνικά χαρακτηριστικά 5) Σύντοµη περιγραφή της συσκευής 6) Προετοιµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία

Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία 12 Ορθοδοντική Μίνι Βίδες Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία B.Ludwig B.Glast T.Lietz J.A.Lisson Οριζόντια μετατόπιση δοντιών Η απουσία χώρους αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για

Διαβάστε περισσότερα

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Παρουσίαση Από τη στιγμή της πρόσκλησής μου από το Quintessence International Publishing Group Brazil να γράψω ένα βιβλίο για την ενδοδοντία, το κεντρικό θέμα αυτής της δουλειάς

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ:

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ: Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ: Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι (20) στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα, μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών

Διαβάστε περισσότερα

IPS e.max Smile Award

IPS e.max Smile Award IPS e.max Smile Award Δείγμα περίπτωσης μελέτης Dr Urs Brodbeck (οδοντίατρος) / Jürgen Seger (οδοντοτεχνίτης) Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν Τα ακόλουθα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν*: IPS e.max Press IPS e.max

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία

Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία Δρ. Σωτηρία Γκιζάνη Επικ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 6 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2241 2 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 345 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 9440 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 53 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 49: ΕΑ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ - Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2016 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού 10 Τάσεις και Εφαρµογές - Εµφυτεύµατα Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού X.Vela Καθώς η Εµφυτευµατολογία συνεχίζει να εξελίσσεται για την ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ;

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ; Τι είναι τα εμφυτεύματα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων; Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία; Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Στρατής Παπάζογλου Επίκ. Καθηγητής Προσθετολόγος, MS, PhD Τι είναι κεραμικά υλικά; Είναι υλικά που αποτελούνται από ενώσεις μετάλλων με μη μεταλλικά στοιχεία Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Η ανατολή των νεογιλών δοντιών ξεκινάει στον 6ο με 7ο μήνα της ζωής του παιδιού και ολοκληρώνεται στο 2ο -3ο έτος. Η νεογιλή οδοντοφυΐα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1 Το πεπτικό σύστημα αποτελείται Από όργανα (Γαστρεντερικός σωλήνας) Αρχίζει από το σώμα και καταλήγει στον πρωκτό Χωρίζεται σε: Στοματική

Διαβάστε περισσότερα

7. Κρημνός για την αφαίρεση οστού.

7. Κρημνός για την αφαίρεση οστού. 1 2 1. Ασθενής ετών 30, προσήλθε με την επιθυμία να αλλάξει και να βελτιώσει το χαμόγελό της. Μετά από κλινική και ακτινογραφική εξέταση βρέθηκε ότι οι 2 μεταλλοκεραμικές στεφάνες στα #11, 21 ήταν μη αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Εργαστηριο οδοντικησ ΧΕιρουργικησ οδοντιατρικη σχολη αριστοτελειου ΠανΕΠιστημιου ΘΕσσαλονικησ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Εργαστηριο οδοντικησ ΧΕιρουργικησ οδοντιατρικη σχολη αριστοτελειου ΠανΕΠιστημιου ΘΕσσαλονικησ Εργαστηριο οδοντικησ ΧΕιρουργικησ οδοντιατρικη σχολη αριστοτελειου ΠανΕΠιστημιου ΘΕσσαλονικησ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Με την υποστήριξη της ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (36, 37 46, 47*)

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (36, 37 46, 47*) ΠΡΩΤΟΙ Ι ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΤΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (36, 37 46, 47*) * Ο κάτω 3ος γομφίος μαζί με τον αντίστοιχο άνω είναι τα δόντια με τις μεγαλύτερες μορφολογικές παραλλαγές στο φραγμό γι αυτό και δεν είναι δυνατή η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΝΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (16, 17 26, 27*)

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΝΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (16, 17 26, 27*) ΠΡΩΤΟΙ Ι ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΝΩ ΓΟΜΦΙΟΙ (16, 17 26, 27*) * Ο άνω 3ος γομφίος μαζί με τον αντίστοιχο κάτω από τα δόντια με τις μεγαλύτερες μορφολογικές παραλλαγές στο φραγμό γι αυτό και δεν είναι δυνατή η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10011 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1368 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 624 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Κλινικής Εξέτασης. Σπύρος Δαμάσκος

Βασικές Αρχές Κλινικής Εξέτασης. Σπύρος Δαμάσκος Βασικές Αρχές Κλινικής Εξέτασης Σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος...... ο φοιτητής να είναι σε θέση να κάνει ενδοστοματική και εξωστοματική κλινική εξέταση, και να αναγνωρίσει τα φυσιολογικά ανατομικά

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα