Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109"

Transcript

1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα) Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Μαϊ.1 Μαϊ.11 Μαϊ.12 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.18 Μαϊ.19 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.25 Μαϊ.26 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν.1 Ιουν.2 Ιουν.6 Ιουν.7 Ιουν.8 Ιουν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Ημερήσια μεταβολή: % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 52, % 46, % % 47, , % 54, % Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 56, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 4, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 2,287.% Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 52,18 82,232 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 14, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 78, % Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) 2,977.9 Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 2,291 Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 2, % Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ 49, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % 4, % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 84, % Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια) 9.59 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό 1,342,989 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -34,526 Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής) 16,474 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -38,935 Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών 16, % -7.27% Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων 499,272. Πλήθος Διμερών Συναλλαγών Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου ,631 Πλήθος Πράξεων Δανεισμού: Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Ημερήσια μεταβολή: % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 17, % Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών Πλήθος πακέτων Μεθόδου Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων 24 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** % 52,6 52,4 52,2 52, 51,8 51,6 51,4 51,2 Μαϊ.25 Μαϊ.26 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν.1 Ιουν.2 Ιουν.6 Ιουν.7 Ιουν.8 Ιουν Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών :43 1:44 1:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 8/6/217 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 9/6/217 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 9/6/217 8/6/217 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 2,72.89 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,5.43 # % , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 2,57.63 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1,61.4 # 1, % 1, ,61.4 1, , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών # % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 51. # % % # Δείκτης FTSE Med 4, # 4, % 4,4.91 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1,2.18 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 3,16.13 # 3, % 2, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,893.9 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, , % 2, ,9.95 2, , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 3,61.28 # 3, % 3,18.7 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 8,25.8 8, % 8,25.8 8, , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9, , % 9,78.9 9, , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 4, , % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2,49.6 # 2, % 1, , , , % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων % % # Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων % % # Σημείωση 1:Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 7/6/217. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 9/6/217:.22% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 9/6/217:.7% 18,, 21 35,, 12 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, ,, 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 24 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 97 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 9/6/217:.5% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 9/6/217:.% 3,, 28 25,, ,5, 24 2,, ,, 1,5, 1,, ,, 1,, , 19 5,, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 186 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 195 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 9/6/217:.9% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 9/6/217:.93% 1,2, , 285 1,, , 28 8, 16 15, 275 6, , 158 1, 265 2, , 26 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 155 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ Πεμ Παρ 255 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 65 / 39 / 2 53 / 31 / 13 4 / 2 / 2 8 / 5 / 4 / / / 1 / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 52, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 54, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 43, , , ,169,369 48,182, ,7 15,634 15, , , , , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 84,167,537 8,97,48 76, ,971 2,994 47,946,118 4,919 95,939 46,959,48 4,919 95,939 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 17,51 16, , , ,35,625 1,122,393 1,122, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Xρηματοικονομικά Προϊόντα / / Ακίνητη Περιουσία 3 / 2 / ,97 932, % Ασφάλειες / 1 / 25 2,53 6,28.5.1% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 11 / 3 / 3 1,12 738,222 1,654, % Εμπόριο / 1 / 1 1, ,255 3,588, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 4 / 6 / ,488,997 2,577, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 1 / ,414 4,5.88.1% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / ,363 2,695, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 4 / 1 / ,131 1,182, % Πρώτες Ύλες 7 / / ,812 1,, % Ταξίδια & Αναψυχή 8 / 2 / 1 1,84 432,24 3,61, % Τεχνολογία 5 / 2 / ,343 97, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1,54 75,98 6,916, % Τράπεζες 5 / 2 / 1 3,694 41,732,99 14,983, % Τρόφιμα & Ποτά 7 / 3 / ,74 555, % Υγεία 2 / 1 / ,89 83, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 / 1 / 1 2, ,524 3,358, % Χημικά 1 / 1 / 37 15,92 37, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / / 388 1,37, , % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΙΑΣΩ (ΚΟ) % # ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % # VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) % # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % # ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 6, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 6, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 3, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 3, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 1, % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1, % ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 1, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. INTRAKAT (KO) % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) % FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) % ΟΛΠ (ΚΟ) % ΟΤΕ (ΚΟ) % ΟΠΑΠ (ΚΟ) % JUMBO (ΚΟ) % FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) % ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 19,99,396.3% # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,87, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,987, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,33,38.94% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,681, % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,128,29.% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,1, % # ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 83, % ΟΤΕ (ΚΟ) 75, % ΔΕΗ (ΚΟ) 46, % # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 153 1,25 6,865 FTSE/Χ.Α. Large Cap 153 1,25 6,865 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 2,119 81,15 56,592 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 117 2,53 19,691 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 5 2,253 4,943 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,239 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 12 5,535 35,662 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,939 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 29 7,83 9,862 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 134 2,828 5,38 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,34 JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 79 6,981 66,322 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,785 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 24 9,674 13,886 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,937 ΟΤΕ (ΚΟ) 233 1,796 7,478 ΟΛΠ (ΚΟ) ,28 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,483 ΔΕΗ (ΚΟ) 185 1,18 1,592 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 74 1,168 3,829 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 199 2,34 8,393 Δικαιώματα σε Δείκτες ,364 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,364 Δικαιώματα σε Μετοχές 2,287 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 53 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 45 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 151 ΟΤΕ (ΚΟ) 284 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 33 ΔΕΗ (ΚΟ) 542 Συνολική Δραστηριότητα 2,291 82,232 52,18 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,141,734,167 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ,121, , ,288, ,745,661 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , ,9, ,637,22 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ).1.1 8/6/ ,816, Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 1,543,699, /4/28 18/4/217 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) # 2.8 8/6/ ,681, ,548, ,288, ,162,681 7/12/216 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) #.854 8/6/ , , , ,769, /6/216 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /6/ , , ,79, ,948, /9/215 22/9/215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /6/ ,251 1,164 3,588,81. 1,332, ,26, /3/217 8/1/214 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) /6/ , , , ,59, /3/217 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) /6/ , , ,136, ,721, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /6/ , , , ,51, /4/27 29/8/214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # ,1, , , ,189,761 26/2/216 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) # /6/ , , , ,417, /5/217 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /6/ , , , ,423, /8/211 19/4/216 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # /6/ , , , ,, /7/215 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) # /6/ , ,629, , ,147,151, /5/28 3/11/215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # ,99,396 1,79 6,295, ,9, ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /6/ ,128, ,566, , ,368, /5/217 4/7/216 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # /6/ , , , ,635, /12/214 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /6/ , ,14, ,17, ,95, /6/217 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # 7.9 8/6/ , , , ,782, /12/216 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /6/ , ,555, ,957, ,915, /5/29 19/1/215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # 8. 8/6/ , , , ,, /7/216 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /5/217 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) /6/ , ,792, ,95, ,15, /6/216 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /6/ ,98 1,54 6,916, ,778, ,733,183, /5/28 27/11/215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # ,87,581 1,16 3,69, ,816, ,78, /5/217 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /6/ , , , ,314, /5/216 24/3/217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /6/ (6) , , , ,63, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /6/ , , ,22, ,185,998, /5/28 27/11/215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) #.848 8/6/ ,33, ,743, ,871, Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας 13,126,2.65 8/7/21 12/1/216 A.S. COMPANY (ΚΟ) /6/ , ,339,353, /6/28 1/12/215 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) # ,987, , , ,213, /6/216 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) # /6/ , , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.128 8/6/ , , , ,33, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /6/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/6

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 2,578, /6/217 18/5/215 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) #.657 8/6/ , , , ,5, /5/217 2/8/216 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) # /6/ , , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.49 8/6/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) #.437 8/6/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /6/217 -(6) , , /5/217 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /6/ , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /6/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,953, /6/217 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) # /6/ , ,812, /3/215 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /6/ ,79 5 1,87.7 7, ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) #.17 8/6/ , , , ,921, /9/28 5/12/216 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /6/ , , ,125, /11/1992 7/2/217 UNIBIOS (ΚΟ) /6/ , ,178, /4/21 15/12/214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.631 8/6/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) #.39 8/6/ , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /6/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) #.26 8/6/ , 1 1,42. 5, ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) , ,48. 9, ,6, /7/216 11/7/216 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) #.437 8/6/ , , ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /6/ ,1 9 2, , ,25, /7/216 9/11/215 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /6/ , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /6/ , , , ,421, /7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.987 8/6/ , , , ,37, /8/21 23/9/216 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /6/ , ,864, /3/217 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /6/ ,2 1 1, , ,3, /6/216 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /6/ , , , ,5, /12/216 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /6/ ,38 1,427 1,284, , ,53, /5/217 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,623, /6/21 3/5/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ).5.5 8/6/ , ,441, /11/214 11/8/215 ΙΑΣΩ (ΚΟ) # , , , ,58, /3/217 4/7/216 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # 1.7 8/6/ , , , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.26 8/6/ , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # 1.5 8/6/ , , , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /6/ , ,7, /6/216 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/6

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 13,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) #.515 8/6/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) #.531 8/6/ , , ,125, /6/21 18/7/216 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,497, /7/28 21/3/216 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /6/ , , , ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /6/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.177 8/6/ , , , ,8, /5/217 27/4/215 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /6/ , , , ,741, /4/215 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /6/ (6) , , , ,693, /7/26 26/5/215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,568, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /6/ , ,17.7 2,22, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /6/ , , , Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 49,63, /7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /6/ , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /6/ , ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /6/ , ,8, /8/214 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) /6/ , ,72, /8/214 4/11/215 FLEXOPACK (ΚΟ) /6/ , ,5,.95 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) /6/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) /6/ , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /6/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /6/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) #.3 8/6/ , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /6/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) # /6/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /6/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /6/ , ,848, /8/216 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.226 8/6/ , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) #.123 8/6/ , , ,828, /6/216 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /6/ , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /6/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) #.2 8/6/ , , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) # 1.1 8/6/ , , , ,9,.9 15/5/29 13/1/214 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /6/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ).8.8 8/6/217 -(6) , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ).6.6 8/6/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ).6.6 8/6/ , ,5, /6/215 5/7/216 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /6/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 3/6

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 9,742, /8/216 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /6/217 -(6) , ,22, /7/24 5/8/214 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /6/ , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /6/ , ,65, /8/216 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # 2.5 8/6/ , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) #.357 8/6/ , , , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /6/ , ,7,.4 2/6/29 2/6/217 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /6/ ,31 3 1, , ,34,.6 3/11/29 9/11/216 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,8, /7/216 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) /6/ , , ,7, /11/216 6/5/216 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /6/ , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ).4.4 8/6/ , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,497, /7/28 3/7/212 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) # , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /6/ , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /6/ ,34, /6/29 9/9/215 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ).4.4 8/6/ , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 619,82 15/6/216 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /6/ Χαμηλή Διασπορά 14,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # /6/ , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /6/ (6) ,28 8 1, , ,996, /6/211 2/2/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,69, /4/214 22/12/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /6/ , ,465,29.3 9/8/24 9/11/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /6/ , ,418, /6/217 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) # 3.9 8/6/ , ,494, /5/217 23/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) /6/ ,126, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,76, /7/216 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /6/ , ,286, /8/215 15/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /6/ , , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /6/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) #.3 8/6/ , Επιτήρηση 5,867, /8/21 28/4/ DIONIC (ΚΟ) /6/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /6/ ,97, /9/ FORTHNET (ΚΟ) /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 4/6

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 5,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) #.9 8/6/ ,5 1 1, , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /6/ , , ,419, /7/211 4/3/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /6/ , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /6/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /6/ ,, 1. 1/8/27 7/4/2 593 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.92 8/6/ ,2 17 3, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9).4.4 8/6/217 -(6) , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /6/ , ,737, /6/25 22/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) #.14 8/6/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,961, /6/24 3/8/2 58 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /6/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /6/ ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ).6.6 8/6/ ,842, /7/29 12/5/ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /6/ , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /6/ , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ).7.7 8/6/ , ,935, /6/29 13/6/2 514 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) #.17 8/6/ ,596, /7/28 27/4/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) # , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /6/ , ,77.8 3, ,186, /6/28 2/2/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) #.22 8/6/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ).7.7 8/6/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ).2.2 8/6/ ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /6/ Προς Διαγραφή 1,13, /6/23 2/7/ COMPUCON (ΚO).6.6 8/6/ ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /6/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /6/ ,5 6 1,5. 1, ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) #.88 8/6/ , ,16, /8/216 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) #.216 8/6/ , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , , , 1. 1/7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /6/ , , 1. 19/7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 5/6

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 215,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /11/215 2, ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/217 1, ,648, /7/211 31/3/ KLEEMAN HELLAS (KO) /4/217 47, ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /3/ ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/217 1, ,,.4 3/6/29 1/9/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /4/ ,122, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /4/ ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /2/216 2, ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ).7.7 2/6/215 2, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/215 17, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,68,8.42 (.3) /8/216 17/2/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) # 29/11/211 6, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) # 29/8/212 47, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,793, /7/29 11/2/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ).6.6 7/3/216 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 6/6

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης [8] - Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/212. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/2

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/1/214. Από 3/12/215, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 8/3/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/1/216. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/9/216-6/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 3/3/ Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/2

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 65, , :15:16 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,. 11:54:4 2 ΔΕΗ (ΚΟ) 5, , :23:55 18 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 2,.555 1,11. 15:34:44 18 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 2,.555 1,11. 15:36:15 18 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 225, ,75. 16::22 2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 17, , :13:59 2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 17, ,54. 16:14:39 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 46, , :33:7 2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 15, , :11:53 2 Σημειώσεις πακέτων 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση 1 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 9/6/217 5, 619,82 619,82 12,82, /6/216 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,141,734,167 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/3

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,745,661 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/3

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,637,22 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/3

27 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Αλλαγή ανώτατου ορίου διακύμανσης Από 9/6/217, το ανώτατο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής της εταιρίας «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111318) στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +2% σε +27,72% μόνο για τη συνεδρίαση της 9/6/217. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E. Ανακοίνωση Η εταιρεία Medicon Hellas A.E. ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 217 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς συνάντηση με θέμα την διευθέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων με την συμμετοχή των Τραπεζών Πειραιώς, Εθνικής, Alpha και Eurobank. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Απαντήσεις σε επιστολές του Χ.Α./ της Ε.Κ. Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 249/ ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία»), σε σχέση με την Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους 8..,, η Εταιρία ενημερώνει ότι έχει ήδη δρομολογηθεί συνάντηση με στελέχη των Ομολογιούχων Δανειστών, για την αντιμετώπιση του ανακύπτοντος θέματος και των επιπτώσεών του, στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με την παράγραφο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 9η Ιουνίου 217 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 4-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 6 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 77,69 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων. Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως: Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι Oικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες για τη χρήση 216, καθώς και οι επ αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/216 (περίοδος 1/1-31/12/216). Θέμα δεύτερο: Eγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 216. Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 216 (από 1/1/216 έως 31/12/216) και αποφασίστηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 217 του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Μιχαήλ Αγγελικής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 216, καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7., (επτά χιλιάδων) ευρώ για την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε», 5., (πέντε χιλιάδες) ευρώ για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε» και 5., (πέντε χιλιάδες) ευρώ για τα «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» Θέμα πέμπτο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα λοιπά μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των 5. ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Ανακοίνωση H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 217, σύμφωνα με τα άρθρα και της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

28 8/9/217 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 217 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 219/192 όπως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 4.. μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 15 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 5 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 19 Ιουνίου 217 μέχρι και 31 Μαΐου 219. Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, θα διαγραφούν (με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης) ή θα διατεθούν μέσω του Χρηματιστηρίου (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 217, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 217 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς - Εκτελεστικό Μέλος Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντώνιος Θ. Θεοχάρης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος. Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 217. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με την ενότητα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 217 στις 12:3 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου. Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3884/21, παρουσιάζονται κατωτέρω: Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 216 (απλών ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 216. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

29 Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 216. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά:, αποχή: Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 217 και έγκριση της αμοιβής τους. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 217. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 216 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: Θέμα 9: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: , κατά: , αποχή: ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 9/6/217 εκπροσωπήθηκε το 73,2 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν μετοχές και ψήφους. Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 1% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους , ήτοι με ποσοστό 1% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από έως , έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.219/ Εγκρίθηκε, με ψήφους , ήτοι με ποσοστό 1% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται μέρισμα από κέρδη χρήσης 216 ποσό ευρώ ή,28 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 15%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 29/6/217. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 3/6/217. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 5/7/217. Επίσης από τα κέρδη της χρήσης 216 εγκρίθηκε καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ποσό 6. ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 15%, και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. για κατανομή του ανωτέρω ποσού στα μέλη του. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 216 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 11.49,48 ευρώ, και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 217 σε μέλη του Δ.Σ. 3. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους , ήτοι με ποσοστό 1% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από έως Εκλέχθηκαν, με ψήφους , ήτοι με ποσοστό 1% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε Α.Μ. ΣΟΕΛ 1581) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE»), με Α.Μ. ΣΟΕΛ Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει ότι στο πρόσωπο των ήδη εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/217 συντρέχουν τα προβλεπόμενα από την παραπάνω διάταξη προσόντα για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την παρ.3 του άρθρου 44 του ως άνω Νόμου. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/27 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/ ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/214) κ. Gagik Apkarian, προέβη στις 6/6/217 σε απόκτηση 4. κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω συναλλαγής η οποία εκτελέστηκε από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του, συνολικής αξίας 15., ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

30 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 217, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 3371/25. Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας έχει παύσει ήδη από τις 21 Απριλίου 217. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν / 27 (άρθρα 3 παρ. 1 (ιστ) και 21), σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 596/214 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η κα Δέσποινα Παπαϊορδανίδου, πρόσωπο συνδεδεμένο βάσει του άρθρου 13 του ν. 334/25 ως σύζυγος του κου Αντώνη Παπαγεωργίου, Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, προέβη την σε αγορά 1.27 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 9.547,3, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 217 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 58,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης μετά των επά αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. γ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. δ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. 8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση. 9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία. 1. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Λοιπά θέματα. ΘΕΜΑ 1 ο : Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης , μετά των επά αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επά αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν. ΘΕΜΑ 2 ο : Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης , όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις αποφάσεις αυτές. ΘΕΜΑ 3 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση ΘΕΜΑ 4 ο : Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 217 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της. ΘΕΜΑ 5 ο : Λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την ήδη προσδιορισθείσα για την ΑΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ 6 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε με τριετή θητεία ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Κων/νο - Νικηφόρο Μακαρώνα και Ιωάννη Χατζημανώλη και λοιπά μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Κων/νο Μαρή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

31 Νικόλαο Σημαντήρα και Αλεξία Κουφοπαντελή ΘΕΜΑ 7 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Κων/νο - Νικηφόρο Μακαρώνα, Ιωάννη Χατζημανώλη και Νικόλαο Σημαντήρα ΘΕΜΑ 8 ο : Λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την ήδη προσδιορισθείσα για την ΑΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ 9 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία. ΘΕΜΑ 1 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές του έτους 216 ποσού 8., ενώ για την χρήση 217 κατά πλειοψηφία μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά μετοχές, για τον ίδιο λόγο, προενέκρινε το ποσό των 7.. Στο παρόν θέμα μειοψήφησαν (προτείνοντας αμοιβή 5., ) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά μετοχές - ψήφους. ΘΕΜΑ 11 ο : Δεν υπήρξαν. AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Ανακοίνωση Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 8η Ιουνίου 217, το μέρισμα της χρήσης 216 καθορίστηκε σε,85 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει του ν.4172/213, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε,7225 ανά μετοχή. Στο μικτό ποσό,85 ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συμπεριληφθεί η προσαύξηση που αφορά τις 57,559 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τις 15 Ιουνίου 217 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Record Date), την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 217. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους, ορίσθηκε η 21η Ιουνίου 217. Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους: Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες Χρηματιστηριακές Εταιρίες), εφ όσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους και με τον τρόπο πληρωμής που αυτοί έχουν επιλέξει. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Σημειώνεται ότι λόγω της επιβολής περιορισμών που επιβλήθηκαν με την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από την Τράπεζα γίνεται είτε με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό που τηρεί ο δικαιούχος μέτοχος, είτε με έκδοση και παράδοση στον δικαιούχο μέτοχο τραπεζικής επιταγής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την ). Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 216 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 222,παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Μετά την υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανάδειξη των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 31 ης Μαΐου 217 εξέλεξε το νέο Δ.Σ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 8 η Ιουνίου 217 ως εξής: 1. Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 2. Γεώργιος Α. Σαράντης, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 3. Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 4. Ιωάννης Χ. Τζίτζικας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικός Μέλος 5. Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Βαλαβάνης Χ. Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/27 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 334/25), προέβη σε αγορά 8 κοινών ονομαστικών μετοχών την , συνολικής καθαρής αξίας 88, ευρώ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ (στο εξής η «Εταιρεία») κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.334/25, της υπ'αριθμ.3/347/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

32 ισχύουν, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης της Εταιρείας με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, καθιστώντας το συνολικό οφειλόμενο ποσό ,82 ευρώ ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καλώντας ταυτόχρονα την Εταιρεία όπως καταβάλει το συνολικό αυτό ποσό αμέσως. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την πιστώτρια Τράπεζα να καταλήξει σε λύση ικανοποιητική και για τα δύο μέρη. ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι η «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», προέβη σε Αγορά μετοχών της ίδιας εταιρίας στις 8/6/217 συνολικής αξίας 37.9,8 ευρώ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθει στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 217 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήταν τα παρακάτω: 1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση ( έως ) Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,226% του μετοχικού κεφαλαίου) 8 ψήφοι κατά (.22% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης ( έως )). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (79,81% του μετοχικού κεφαλαίου) 8 ψήφοι κατά (.22% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (3,45% του μετοχικού κεφαλαίου). 3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου ενέκρινε τη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας,114 ευρώ ανά μετοχή και πρόσθετου μερίσματος,114 ευρώ ανά μετοχή, κατά συνέπεια συνολικά θα διανεμηθεί ως μέρισμα το ποσό των,228 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 15%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε,1938 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 217 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 6η Ιουλίου 217. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι κατά (% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 4. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι κατά (% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 5. Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,263% του μετοχικού κεφαλαίου) 1877 ψήφοι κατά (,52% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/217, όπως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι κατά (% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 216, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, Mελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 217 στα ίδια επίπεδα με αυτά του 216. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,263% του μετοχικού κεφαλαίου) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

33 1877 ψήφοι κατά (,52% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). 8. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 217 και έγκριση αμοιβών τους. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (83,27% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι υπέρ (83,266% του μετοχικού κεφαλαίου) 177 ψήφοι κατά (,3% του μετοχικού κεφαλαίου) ψήφοι αποχής (% του μετοχικού κεφαλαίου). ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/26, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 25/5/217 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω: 1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την , ο Προτείνων απέκτησε κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό,38% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν,7 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 37.9,8 Ευρώ. 2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα μετοχές. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, Tangent Investments Ltd, Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου & Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου) κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 86,45 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Όμιλος ΕΧΑΕ Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Η εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «SUNLIGHT») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 89/24 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.341/25, όπως ισχύουν, ότι από την θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως 5.., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 5. άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη 1. (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Το Χ.Α. την ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. έως 5. κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρείας, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών της σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ: ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Πέμπτη, 8 Ιουνίου Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πέμπτη, 8 Ιουνίου Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α. Πέμπτη, 8 Ιουνίου Παρασκευή, 9 Ιουνίου Τρίτη, 13 Ιουνίου Τετάρτη, 14 Ιουνίου Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο. Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης. Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

34 MEVACO Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του με αριθμό 596/214 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 214, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την , νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 1η Σεπτεμβρίου 222, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος). 3) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 4) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ελληνική υπηκοότητα. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την προέβη στην αγορά 12. ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR,1767 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 2.12,1. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (ήτοι,568% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 26 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 8/6/217 συνολικής αξίας 117 ευρώ. Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/26 (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που δεν κατέχει ήδη ο Προτείνων. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»). 1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και έδρα στο 22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Τ.Κ , Αγ. Στέφανος, Αττική η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά αλλαντικών. 2. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» η οποία έχει συσταθεί στη Κύπρο με αριθμό εμπορικού μητρώου ΗΕ και έδρα στην οδό Μπουμπουλίνας 11, Λευκωσία, 16. Αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι η παροχή εργασιών συμβούλου, διαχειριστή, καταπιστευματοδόχου (trustee), η απόκτηση και διακράτηση μετοχών, ομολόγων και άλλων χρεογράφων καθώς και η διαχείριση συμμετοχών. 3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ Η Τράπεζα Πειραιώς, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, εδρεύει στην οδό Αμερικής 4, 1564, Αθήνα και φέρει αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ , ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία (στ) και (ζ) του Ν. 366/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ 4.1. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής η «Αύξηση»), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

35 διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξία,3 η κάθε μία. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») Πριν τη συμμετοχή του Προτείνοντος στην Αύξηση, ο Προτείνων και η Chipita Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (στο εξής η «Chipita Α.Β.Ε.Ε.») κατείχαν από 1 μετοχές της Εταιρείας ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε (i) η Competrol Establishment, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Competrol Establishment Cyprus Limited, Chipita Α.Β.Ε.Ε. και Chipita Participations Limited που ελέγχονται από την Competrol Establishment και μέσω των οποίων η τελευταία ελέγχει τον Προτείνοντα και (iii) τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/27) από την Competrol Establishment (στο εξής τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας Στα πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και συνεπεία της συμμετοχής του στην Αύξηση, ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές και ως εκ τούτου, κατά την , κατείχε συνολικά Μετοχές και σε συνδυασμό με τις Μετοχές της Chipita Α.Β.Ε.Ε., Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 89,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέστη ο μεγαλύτερος μέτοχος αυτής. Ως εκ τούτου, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου και η Εταιρεία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση Κατά την , η οποία είναι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των μετοχών που εκδόθηκαν στην Αύξηση και η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, και την , η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν συνολικά Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 89,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,26% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). 6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ Στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχές. Από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε αγορές Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή εξωχρηματιστηριακά. 7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε,364 ανά μετοχή (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λογίζεται «δίκαιο και εύλογο» αφού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου και πιο συγκεκριμένα: (α) υπερβαίνει κατά 1,6% τη μέση προσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και (β) υπερβαίνει κατά,2% την τιμή των,3631 ανά Μετοχή, η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές, κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, όπως αυτή προκύπτει μετά την προσαρμογή της τιμής εξαιτίας: (i) της συνένωσης μετοχών (reverse split) και της (ii) Αύξησης. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας, που θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), θα λάβουν το ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, μείον: (α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων Μετοχών (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους,8% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 2 και του 2% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει, και (β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό,2% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των ανωτέρω, καταβλητέων από τον ίδιο, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εντούτοις, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση. 8. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση. 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

36 9.1. Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του Νόμου Η Περίοδος Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελλάδα Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 9% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων Ο Προτείνων αναγνωρίζει ότι η διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ουσιώδης για την Εταιρεία, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένων του Προτείνοντος, και ως εκ τούτου δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, προς, ή η λήψη από, τις Εξαιρούμενες Χώρες Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οιοδήποτε πρόσωπο. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 217, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής Εταιρείας κατά το ποσό των 1.43,55 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 219/192. Οι ως άνω ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από έως σε εκτέλεση της από αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ ( ,45 ) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε ( ) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών του Ευρώ (,33) η κάθε μία. Την 31 Μαΐου 217 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης η με αριθμό 6173/ (ΑΔΑ: 6ΧΨΣ465ΧΙ8-ΘΞΜ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών οι οποίες ακυρώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Κατ' εφαρμογή του Ν. 334/25, της υπ' αριθμ. 3/347/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 217, επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία»), από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους 8..,, που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ / «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους ,56. Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

37 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, παραθέτει «Ανακοίνωση Σχολιασμό δημοσιευμάτων» της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ που εκδόθηκε σήμερα. «Ανακοίνωση Σχολιασμός Δημοσιευμάτων» Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την εργολαβία «Construction of new motorway section Demir Kapija Smokvica as part of Pan- European Corridor X», η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν έχει μέχρι σήμερα λάβει γνώση περί τυχόν άσκησης ποινικής δίωξης και συνεπώς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της, εάν και εφόσον τέτοια δίωξη έχει ασκηθεί. Όσον αφορά τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουμε τα ακόλουθα: 1. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου, οι δικαστικές αρχές των Σκοπίων, ήδη από το έτος 214, διαπίστωσαν ότι δεν προέκυψαν υπόνοιες τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος και έθεσαν την υπόθεση αμετακλήτως στο αρχείο. 2. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η ίδια που και το έτος 214 είχε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων και η οποία πλέον έχει αποτελέσει αντικείμενο οριστικής δικαστικής κρίσης στα Σκόπια. 3. Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετείχε σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο υπέβαλαν προσφορά συνολικά 15 διεθνείς εργοληπτικές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας συμμετείχε ως παρατηρητής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και των τραπεζών που χρηματοδοτούν το έργο και συγκεκριμένα εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EIB και EBRD). Η εταιρεία, αναδείχθηκε μειοδότρια υποβάλλοντας τελική προσφορά ,23, ενώ η διαφορά από τον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανήλθε στο ποσό των ,77, οι δε λοιπές προσφορές ήταν σημαντικά υψηλότερες, με τον τελευταίο διαγωνιζόμενο κατά σειρά κατάταξης να έχει υποβάλλει προσφορά, σε σχέση με την προσφορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, υψηλότερη κατά ,74. Το έργο, τόσο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, όσο και κατά την εκτέλεσή του, βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ε.Ε. και των τραπεζών που το χρηματοδοτούν (ΕΙΒ, EBRD). 4. Από το έτος 212 έως και τα τέλη Μαΐου 217 η ΑΚΤΩΡ εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές, όπως επιβεβαιώνεται και από τις πιστοποιήσεις του ανεξάρτητου επιβλέποντα μηχανικού της γαλλοιταλικής εταιρείας - κοινοπραξίας EGIS- IRD, στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη, από τον Κύριο του Έργου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 96% και του οικονομικού αντικειμένου του σε 91,5%. AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 217, ώρα 13:, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 21 μέτοχοι που εκπροσώπησαν μετοχές επί συνόλου , ή 87,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1 o : Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε , τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2 o : Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 216. ΘΕΜΑ 3 o : Επέλεξε ομόφωνα την ECOVIS HELLAS S.A. να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για την εταιρική χρήση 217, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους. ΘΕΜΑ 4 o : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από έως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα έως , κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 219/192. ΘΕΜΑ 5 o : Ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 216, ποσού.85 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε.7225 ανά μετοχή. Από τις 15 Ιουνίου 217 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Παρασκευή 16 Ιουνίου 217 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 217 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK. ΘΕΜΑ 6 o : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ματαίωση της συζήτησης επί του θέματος Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία. ΘΕΜΑ 7 o : Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας. ΘΕΜΑ 8 o : Εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, τους κάτωθι: 1. Θεόδωρος Βασιλάκης 2. Ευτύχιος Βασιλάκης 3. Εμμανουέλλα Βασιλάκη 4. Γεώργιος Βασιλάκης 5. Δημήτριος Μαγγιώρος 6. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου 7. Αντωνία Δημητρακοπούλου 8. Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μέλος 9. Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μέλος 1. Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μέλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

38 Η θητεία των ως άνω μελών θα άρχεται από την ημερομηνία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές της τροποποίησης του άρθρου 6 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών, οπότε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα λάβει σχετικές αποφάσεις και για την Επιτροπή Ελέγχου, ΘΕΜΑ 9 o :Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις εγκρίσεις καταβολών προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." ( H Εταιρεία ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 19 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 1,85 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 21,65. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν την 7η Ιουνίου 217, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "EUROXXΧρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.". Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (,637% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών). Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/216 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/216, προέβη την 8/6/217 σε αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,997 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία ευρώ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8 ης Ιουνίου 217. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οδυσσεύς Μεράβογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.25 την 8η Ιουνίου 217 και ώρα 12. και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δέκα (1) μετόχους που εκπροσωπούν μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,97% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από έως μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από έως (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: Ειρήνη Αθανασιάδου Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη Μαριέττα Αθανασιάδου, Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος Οδυσσέα Μεράβογλου, Ανεξάρτητο Μέλος (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/28, η οποία αποτελείται από τους εξής: Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος) Αντώνιο Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος) Οδυσσέα Μεράβογλου, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος) (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 5. Εκλέχθηκε για τη χρήση 217 η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG (ΑΜΣΟΕΛ 17). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 19. ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως κατά άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.219/192, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8. ) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

39 7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.219/192, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων (5. ) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). 8. Αποφασίστηκε η ανάθεση σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης business plan για την αναδιοργάνωση της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. (Ποσοστό έγκρισης 1% των παρισταμένων, μετοχές σε σύνολο ). ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Εκδότρια) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/27, γνωστοποιεί, δυνάμει σχετικής γραπτής ενημέρωσης που έλαβε στις 1 Ιουνίου 217 από τον έμμεσο μέτοχό της THE AED CHILDREN S 211 TRUST που κατέχει το 1% της ARNETA Ltd, άμεσου μετόχου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., (η οποία ARNETA Ltd είναι εταιρεία συμφερόντων της Αλεξίας Δαυίδ), ότι στις 29 Μαΐου 217 αναδιαρθρώθηκε η μετοχική σύνθεση της ARNETA Ltd κατόπιν μεταβίβασης του 1% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων που κατείχε σε αυτήν o trustee ROTHSCHILD TRUST (SWITZERLAND) LTD (μεταβιβάζων) της THE AED CHILDREN S 211 TRUST στον Trustee NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED (μεταβιβαζόμενο)της AED CHILDREN S 211 TRUST. Η κα Αλεξία Δαυίδ είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει πλειοψηφικό έλεγχο στον μεταβιβαζόμενο. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω ενημέρωση η νέα μετοχική σύνθεση της ARNETA Ltd είναι η ακόλουθη: Μετοχική σύνθεση της ARNETA Ltd πριν την γνωστοποίηση Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. πριν την γνωστοποίηση Συμμετοχή (%) στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. πριν την γνωστοποίηση Μετοχική σύνθεση της ARNETA Ltd μετά την γνωστοποίηση Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Συμμετοχή (%) στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Αλεξία Ελένη Δαυίδ, του Ανδρέα THE AED CHILDREN S 211 TRUST (Trustee: ROTHSCHILD TRUST (SWITZERLAND) LTD) Arneta Ltd (Nicosia, Cyrpus)* 1.8. (έμμεσα) 13,25% (έμμεση) Αλεξία Ελένη Δαυίδ, του Ανδρέα 1.8.(έμμεσα) 13,25% (έμμεση) THE AED CHILDREN S 211 TRUST (Trustee: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED) 1.8. (άμεσα) 13,25% (άμεση) Arneta Ltd (Nicosa, Cyrpus)* *εταιρεία εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από την κα Αλεξία Ελένη Δαυίδ 1.8. (έμμεσα) 13,25% (έμμεση) 1.8. (έμμεσα) 13,25% (έμμεση) 1.8. (άμεσα) 13,25% (άμεση) Σημειώνεται ότι δεν επήλθε αλλαγή στην έμμεση συμμετοχή του φυσικού προσώπου στα δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού / Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων Τ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/6/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 1: π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από έως , έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από έως ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από έως ) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 5) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από έως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

40 6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους 7) Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου. 8) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 316/22 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 1) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217 11) Έγκριση συνάψεως συμβάσεως κατ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 219/ ) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 438/214 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 26η Ιουνίου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1: π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 7η Ιουλίου 216, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε, εφ όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

41 εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, οδός Σπετσών 1, Κερατσίνι, Αττική, τηλ: ) και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 219/192, β) με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/2 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 Κερατσίνι Αττικής (τηλ: ). SPACE HELLAS Α.Ε. 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1 ος όροφος) την 13/6/217 ημέρα Τρίτη και ώρα 12: μ.μ. να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 1/1/216-31/12/216 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 2 ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. Θέμα 3 ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού ,91 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Θέμα 4 ο : Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/211 άρθρο 14, Ν.4172/213 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 17/214 και ΠΟΛ 139/213. Θέμα 5 ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/216 31/12/216. Θέμα 6 ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/216 έως 31/12/216 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/217 έως 31/12/217. Θέμα 7 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 217, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 8 ο : Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/216 31/12/216. Θέμα 9 ο : Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 219/192. Θέμα 1 ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 219/192. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

42 Θέμα 11 ο : Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 12 ο : Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Θέμα 13 ο : Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα 14 ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας. Θέμα 15 ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της SPACE HELLAS A.E. (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής: 8 Ιουνίου 217). Η απόδειξη μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (1 Ιουνίου 217). Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική γενική συνέλευση. ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι και (3) αντιπροσώπους. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ: ), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, και κοινοποιείται, με τον ίδιο τύπο, στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δύναται να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ' ανωτέρω. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 219/192. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

43 Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 219/192. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 219/192, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/6/217, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:3, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 216 ( ), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 216 ( ). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 216 ( ). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. 1. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/ Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή 9η Ιουνίου 217 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 217, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 11η Ιουνίου 217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 14ης Ιουνίου 217, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 28η Ιουνίου 217 και ώρα 15:3 στην έδρα της εταιρίας, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 24η Ιουνίου 217 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 25η Ιουνίου 217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

44 Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3η Μαΐου 217 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 1η Ιουνίου 217, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7η Ιουνίου 217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 8η Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 8η Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρίας στο 18ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

45 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 15/6/217, ώρα 12η μεσημβρινή, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Κηφισιά, ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Ορισμός Ανεξαρτήτου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 219/ Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την παροχή εξασφαλίσεων υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 27 Ιουνίου 217, ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 1 Ιουλίου 217, ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την , ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

46 (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα, ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: και Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Επιπροσθέτως, τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 15/6/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 216 έως 31 Δεκεμβρίου 216, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

47 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 216 έως 31 Δεκεμβρίου Eκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 217 έως 31 Δεκεμβρίου 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 219/ Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12. και, επί μη επιτεύξεως κατ' αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12., αμφότερες στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall). Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 217 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την 1η Ιουνίου 217 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Μαρούσι , τηλ.: , fax: ) ή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ.: , fax: ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να ασκηθεί επίσης το δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 39 υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση υποβάλλεται από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

48 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 23 2 του Καταστατικού, μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου [1] καθώς και των Μετόχων GSO[2], εφόσον αυτοί κατέχουν κατά το χρόνο αυτό αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 1% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας του άρθρου 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 219/192, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση: (α) μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το οποιοδήποτε γεγονός ή εξέλιξη, το οποίο συμβαίνει εντός της Εταιρείας ή του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει γνώση και το οποίο θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή στις υποθέσεις του Ομίλου ή την παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, ότι θα οδηγήσει στην έξοδο των τίτλων που εκδίδει η Εταιρεία από το χρηματιστήριο αξιών ή/και τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε μια μη εισηγμένη εταιρεία, ή ότι θα προκαλέσει αδυναμία της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις ουσιώδεις υποχρεώσεις της που συνέχονται με την απόκτηση από τους Μετόχους GSO του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας της , και (β) ουσιώδεις λεπτομέρειες κάθε επίσημης γραπτής προσφοράς ή προσέγγισης από τρίτο μέρος (της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επισήμως γνώση) που θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση ή σειρά πωλήσεων ή διαθέσεων από τον μέτοχο Consolidated Lamda Holdings S.A. (ή/και από πρόσωπα που συνιστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον μέτοχο αυτό) τίτλων (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, οποιουδήποτε είδους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων απόκτησης ή μετατροπής σε μετοχές ή/και δανείου από μέτοχο) που υπερβαίνουν αθροιστικώς ποσοστό 5% των τίτλων που έχουν εκδοθεί από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία ή από τυχόν μητρική της Εταιρείας με ουσιωδώς παρόμοια δομή μετοχικού κεφαλαίου προς αυτήν της Εταιρείας, προς οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνιστά συνδεδεμένη επιχείρηση με τον μέτοχο αυτό (ή που δεν συνιστά μέτοχο, εταίρο, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο αυτής της συνδεδεμένης επιχείρησης συσταθέντα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη άμεσα ή έμμεσα με σκοπό να κατέχει αυτούς τους τίτλους για λογαριασμό αυτής ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης) και η οποία διάθεση ή σειρά διαθέσεων θα έχει ολοκληρωθεί με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την ή εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου που ακολουθεί, εκτός αν πρόκειται για καλόπιστη διάθεση που γίνεται με τήρηση των όρων ίσων αποστάσεων από κάτοχο τίτλων της Εταιρείας ο οποίος κατέχει τους εν λόγω τίτλους αποκλειστικά ως (εμπράγματη) ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, πίστωση, ενοχή ή υποχρέωση συσταθείσα προσηκόντως τηρουμένων των όρων ίσων αποστάσεων. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Μαρούσι , τηλ.: , fax: ) ή στην Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ.: , fax: ) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( [1] Όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 13 του Καταστατικού. [2] Όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 9 του Καταστατικού. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/6/217 και ώρα 11:, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 216, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 216 και προέγκριση αυτών για το έτος Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 219/192 Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου 1 Ιουνίου 217 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

49 συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 219/129, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/2: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 217. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2α Ιουνίου 217 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 217, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 217. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 219/2 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ ) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

50 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 2 Ιουνίου 217 ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 15 Ιουνίου 217 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από αποφάσεώς του: Α. Ανακαλεί την από πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 2η Ιουνίου 217 και σε τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 16η Ιουνίου 217, όπως η πρόσκληση αυτή είχε οριστεί δυνάμει της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατόπιν της ανάκλησης αυτής, η από πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας θεωρείται ως μη γενόμενη, και Β. Διατυπώνει τη νέα παρούσα πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 217 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11. π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 216 ( έως ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 216 ( έως ) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 216 ( έως ). 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 217 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 5. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 217 ( έως ) και καθορισμός της αμοιβής της. 6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11. π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 217, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 1ης Ιουνίου 217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 12η Ιουνίου 217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 217, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 217, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 26η Ιουνίου 217, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 31η Μαΐου 217, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 2η Ιουνίου 217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 24

51 των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 8η Ιουνίου 217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 9 Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιου υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 9η Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο: α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας (διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίες, ή τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Τα σχετικά έντυπα θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 25

52 ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ Τακτική Γενική Συνέλευση την 15/6/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6 Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 216(1/1/216 31/12/216) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 217(1/1/217 31/12/217). 5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, και 28α, του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3, και 6, του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος αυτής στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης ", στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31η Μαΐου 217 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 2 Ιουνίου 217, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ίδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8η Ιουνίου 217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9 η Ιουνίου 217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 26

53 Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην εταιρική της ιστοσελίδα ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6 ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (6 ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης). V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Oρθή Επανάληψη από Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση την 15/6/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. π.μ. στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, 4,2 χλμ Αττικής Οδού, Παιανία, Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων (εκ των οποίων το υπ αριθμό 9 προσετέθη κατόπιν αιτήματος μετόχου μειοψηφίας, εκπροσωπούντα ποσοστό μεγαλύτερο του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 219/192): Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 217 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. 6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 219/192, συμβάσεως που θα καταρτίσει η εταιρεία με συνδεδεμένη εταιρεία. 7. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο ενός Συμβούλου σε αντικατάσταση ενός παραιτηθέντος Συμβούλου. 8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 9. Συζήτηση επί της από επιστολής που υπεβλήθη από το μέτοχο μειοψηφίας HMG Globetrotter στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τους καταβληθέντες από την εταιρεία στην Nexans Services τόκους Ανάγνωση της εν λόγω επιστολής. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 27

54 Στη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 217 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος 'Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της 1ης Ιουνίου 217 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα (Ε.Χ.Α.Ε.) ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο έως την 12η Ιουνίου 217, ήτοι έως την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, για να έχουν οι μέτοχοι δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/2, ο μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα - μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπα πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου και ανάκλησης της πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Τα ανωτέρω έντυπα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλούν στον ως άνω αριθμό fax , το αργότερο έως την 12η Ιουνίου 217, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την εταιρεία, καλώντας στον ως άνω αριθμό τηλεφώνου Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. (2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. (3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. (4) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου και την ανάκλησή του και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 3 του Κ.Ν. 219/2 θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Επίσης, όλα τα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 28

55 ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, Αθήνα, τηλ & fax ), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP προβαίνει στην εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση") Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 15/6/217 (Πέμπτη) ώρα 1., στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ A: Διαδικαστικό Μέρος 1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης, 2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, 3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, 4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης B: Λειτουργικό Μέρος 5. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 217 Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης. Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών. Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com. Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 23 Μαΐου 217 (Τρίτη) και ώρα 16:. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com. Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com. Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά Αθήνα τηλ , , ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 217 και ώρα 15:. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και τα ΕΛ.ΠΙΣ. βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 15/6/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 216 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π&