Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83"

Transcript

1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα) Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Απρ.3 Απρ.4 Απρ.5 Απρ.6 Απρ.7 Απρ.1 Απρ.11 Απρ.12 Απρ.13 Απρ.18 Απρ.19 Απρ.2 Απρ.21 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.27 Απρ.28 Μαϊ.2 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Ημερήσια μεταβολή: % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 49, % 44, % % 45, , , % 44, % Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 7, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 458, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 2, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ % Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 469,227 12,91 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -45, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 69, % Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) 6,77.34 Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 4,26 Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 2, % Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ 14, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % -1, % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 71, % Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια) 6,77.8 Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια) 1,31.2 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό 1,49,8 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 16,621 Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής) 145,723 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -464,277 Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών 2, % % Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων 173,. Πλήθος Διμερών Συναλλαγών 125, Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου ,243 Πλήθος Πράξεων Δανεισμού: Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -8, % Ημερήσια μεταβολή: % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 14, % Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών Πλήθος πακέτων Μεθόδου Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 5, 48, % 46, 44, 42, Απρ.18 Απρ.19 Απρ.2 Απρ.21 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.27 Απρ.28 Μαϊ.2 Μαϊ.3 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών :42 1:44 1:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 2/5/217 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 3/5/217 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 3/5/217 2/5/217 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 2,1.43 # 1, % 1, ,1.43 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap % % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,87.9 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, , % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών # % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2,589.9 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς # % % # Δείκτης FTSE Med 4, # 4, % 4,4.91 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 2,99.65 # 2, % 2, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, , % , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 1,2.42 # % , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,68.28 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3,68.4 # 2, % 2, ,68.4 2, , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7, # 7, % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9,465. # 9, % 9, ,465. 7, , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3,88.24 # 3, % 3, ,97.4 2, , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3, # 3, % 3,61.4 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1,62.59 # 1, % 1,58. 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, # 2, % 2,48.7 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1, # 1, % 1, , , , % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων # % % # Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων # % % # Σημείωση 1:Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 28/4/217. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 3/5/217: 2.2% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3/5/217: -.17% 25,, 25 25,, 94 2,, ,, ,, 19 15,, ,, 18 1,, 86 5,, ,, Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 165 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 8 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 3/5/217: 1.2% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 3/5/217:.58% 1,8, 182 5,, 188 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, ,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 17 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 172 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3/5/217: -.6% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3/5/217: 1.32% 6, , 26 5, , 258 4, 156 1, 8, , 2, , 4, , 153 2, 246 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 152 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι Τετ 244 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 62 / 45 / / 37 / 16 3 / 1 / 6 1 / 7 / 1 1 / / / / 2 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 49, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 44, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 15,9.4 98, , ,854, ,745,434 7,18,811 27,247 27, , , ,77, , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 71,979,591 69,142,489 95,43 147,662 1,769 14,397,269 21,328 29, ,319,458 21,328 29, Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 14,953 14, , , ,616,77 1,225,63 1,194,63 31, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Xρηματοικονομικά Προϊόντα 1 / / ,22.43.% Ακίνητη Περιουσία 3 / 1 / ,86 447, % Ασφάλειες 1 / / 31 12,644 34, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8 / 8 / 3 1, ,938 1,447, % Εμπόριο 3 / 2 / 1, ,485 2,65, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 3 / 8 / 3 3,265 2,414,887 5,255, % Μέσα Ενημέρωσης / / % Πετρέλαιο & Αέριο 2 / / 1, ,119 3,499, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 6 / 1 / 5 1, ,717 4,336, % Πρώτες Ύλες 5 / 3 / ,871 1,19, % Ταξίδια & Αναψυχή 5 / 4 / 2 1,661 1,111,527 6,697, % Τεχνολογία 5 / 5 / , , % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 1,4 55,767 5,37, % Τράπεζες 5 / 1 / 2 11, ,284,59 68,514, % Τρόφιμα & Ποτά 6 / 6 / ,69 2,685, % Υγεία 2 / 2 / , , % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 / 2 / 1,48 646,155 2,11, % Χημικά / 1 / ,316 33, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 1 / 881 2,226,743 1,39, % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΔΕΗ (ΚΟ) % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) % # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) % # ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) % # JUMBO (ΚΟ) % # ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) % # GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 3, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 18, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 5, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 5, % # JUMBO (ΚΟ) 3, % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 2, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 2, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % ΙΑΣΩ (ΚΟ) % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % ΟΛΘ (ΚΟ) % ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 61,475, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,488, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 14,341, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 12,45, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,698, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 2,96, % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,427, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 658, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 55, % # J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 527, % Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 51 3,233 7,378 FTSE/Χ.Α. Large Cap 51 3,233 7,378 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 3, , ,662 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 421 9,939 23,81 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) ,438 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 35 2,27 5,47 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,33 5,12 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,471 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,831 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,945 JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 82 2,212 71,48 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,82 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,94 7,67 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,61 ΟΤΕ (ΚΟ) 168 1,9 6,876 ΟΛΠ (ΚΟ) 616 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,73 183,571 ΔΕΗ (ΚΟ) 253 1,221 5,18 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,498 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,118 Δικαιώματα σε Δείκτες ,353 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,353 Δικαιώματα σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 12 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 25 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 92 ΟΤΕ (ΚΟ) 85 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) Συνολική Δραστηριότητα 4,26 12,91 469,227 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,141,734,167 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , , ,442, ,745,661 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , , ,88, ,637,22 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ).1.1 2/5/ ,921, Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 1,543,699, /4/28 18/4/217 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) # 2.7 2/5/ ,341,18 2,494 3,651, ,442, ,162,681 7/12/216 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) /5/ , , , ,64, /6/216 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) # /5/ , ,615, ,312, ,948, /9/215 22/9/215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # 2. 2/5/ ,937 1,185 2,639, ,45, ,26, /3/217 8/1/214 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) # 8.6 2/5/ , , , ,59, /3/217 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) # /5/ , ,911, ,93, ,721, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /5/ , , , ,51, /4/27 29/8/214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # ,96, , , ,189,761 26/2/216 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) # /5/ , , , ,417, /5/216 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , , , ,423, /8/211 19/4/216 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,, /7/215 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) # /5/ , ,667, , ,147,151, /5/28 3/11/215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # ,475,772 3,135 18,66, ,88, ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /5/ ,427,711 1,459 1,953, , ,368, /5/216 4/7/216 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # 5.7 2/5/ , , , ,635, /12/214 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /5/ , , ,68, ,95, /5/216 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,782, /12/216 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /5/ , ,655, ,753, ,915, /5/29 19/1/215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,, /7/216 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /5/ , , , ,, /5/217 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /5/ , ,837, ,851, ,15, /6/216 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) # 9.5 2/5/ ,767 1,4 5,37, ,553, ,733,183, /5/28 27/11/215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # ,488,941 2,551 8,871, ,921, ,78, /4/216 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /5/ , , , ,314, /5/216 24/3/217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /5/ (6) , , , ,63, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /5/ , ,983, ,974, ,185,998, /5/28 27/11/215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) #.836 2/5/ ,45,487 3,287 1,73, ,879, Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας 13,126,2.65 8/7/21 12/1/216 A.S. COMPANY (ΚΟ) # /5/ , , , ,339,353, /6/28 1/12/215 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.53 2/5/ ,698, , , ,213, /6/216 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) # /5/ , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /5/ ,9 17 1, , ,33, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/6

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 2,578, /7/216 18/5/215 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /5/ , , , ,5, 4. 2/8/216 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) # 5.5 2/5/ , , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.434 2/5/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) /5/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /5/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /5/217 -(6) , /4/216 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /5/ , , , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /5/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,953, /12/216 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) # /5/ , ,911. 7, ,812, /3/215 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) #.541 2/5/ , , , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) #.22 2/5/ , , , ,921, /9/28 5/12/216 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # 8.6 2/5/ , , ,125, /11/1992 7/2/217 UNIBIOS (ΚΟ) #.62 2/5/ , , , ,178, /4/21 15/12/214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) #.383 2/5/ , , , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /5/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /5/ , ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /5/ , , , ,6, /7/216 11/7/216 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) #.41 2/5/ , , ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) # ,2 46 9, , ,25, /7/216 9/11/215 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , , , ,421, /7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.926 2/5/ , , , ,37, /8/21 23/9/216 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,864, /3/217 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /5/ , , , ,3, /6/216 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /5/ , , , ,5, /12/216 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /5/ , , , ,53, /6/216 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,623, /6/21 3/5/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) #.45 2/5/ , ,441, /11/214 11/8/215 ΙΑΣΩ (ΚΟ) /5/ , , , ,58, /3/217 4/7/216 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.92 2/5/ , , , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /5/ , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /5/ , , , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,7, /6/216 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /5/ , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) #.316 2/5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/6

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 13,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /5/ , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) #.418 2/5/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,16, /8/216 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /5/ , , ,125, /6/21 18/7/216 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /5/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , , ,497, /7/28 21/3/216 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /5/ , , , ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) #.197 2/5/ , , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.18 2/5/ , , , ,8, /5/216 27/4/215 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /5/ , , , ,741, /4/215 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,693, /7/26 26/5/215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,568, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /5/ , , ,974, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) #.286 2/5/ , , , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) #.54 2/5/ , , , Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 48,184,91.7 1/7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ).8.8 2/5/ , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /5/ , ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /5/ , , ,8, /8/214 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO).52.6 #.499 2/5/ , , , ,72, /8/214 4/11/215 FLEXOPACK (ΚΟ) /5/ , ,5,.95 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) # 1.5 2/5/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) #.631 2/5/ ,45 8 1, , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /5/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /5/ , , , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /5/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) #.34 2/5/ , ,848, /8/216 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /5/ , ,828, /6/216 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /5/ , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /5/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) #.85 2/5/ , , , ,9,.9 15/5/29 13/1/214 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /5/217 -(6) , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ).6.6 2/5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 3/6

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 34,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ).6.6 2/5/ , ,5, /6/215 5/7/216 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /5/ , , , ,742, /8/216 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /5/ (6) ,5 5 3, , ,22, /7/24 5/8/214 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /5/ , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /5/ , ,65, /8/216 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /5/ , , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) #.36 2/5/ ,17 4 1, , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) # /5/ , , ,939, /7/23 3/1/22 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /5/ , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /5/ , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /5/ , ,34,.6 3/11/29 9/11/216 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /5/ ,2 5 2, , ,935, /6/29 13/6/2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,8, /7/216 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) /5/ , , , ,7, /11/216 6/5/216 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) #.314 2/5/ ,4 58 6, , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,497, /7/28 3/7/212 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /5/ , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /5/ , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ ,34, /6/29 9/9/215 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /5/ , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 619,82 15/6/216 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /5/ , Χαμηλή Διασπορά 14,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /5/ ,83. 7, ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) #.9 2/5/ (6) ,3 1 3, , ,996, /6/211 2/2/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.921 2/5/ , 3 2,. 22, ,69, /4/214 22/12/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /5/ , , , ,465,29.3 9/8/24 9/11/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /5/ , ,418, /12/215 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /5/ ,52. 31, ,494, /12/216 23/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) /5/ ,124, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , , ,76, /7/216 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # 26. 2/5/ , ,286, /8/215 15/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /5/ , , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 4/6

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 17,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ).2.2 2/5/ , Επιτήρηση 5,867, /8/21 28/4/ DIONIC (ΚΟ) /5/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /5/ ,97, /9/ FORTHNET (ΚΟ) /5/ , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) /5/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /5/ , , ,419, /7/211 4/3/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /5/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /5/ ,, 1. 1/8/27 7/4/2 593 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.83 2/5/ ,41 2 3, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9).4.4 2/5/217 -(6) , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /5/ , ,737, /6/25 22/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,961, /6/24 3/8/2 58 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /5/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ).6.6 2/5/ ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /5/ , ,596, /7/28 27/4/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /5/ ,186, /6/28 2/2/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /5/ ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /5/ Προς Διαγραφή 1,13, /6/23 2/7/ COMPUCON (ΚO).6.6 2/5/ ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , 1. 1/7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /5/ , , 1. 19/7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 5/6

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 215,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /11/215 2, ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/217 1, ,648, /7/211 31/3/ KLEEMAN HELLAS (KO) /4/217 47, ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /3/ ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/217 1, ,,.4 3/6/29 1/9/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /4/ ,122, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /4/ ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /2/216 2, ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ).7.7 2/6/215 2, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/215 17, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,68,8.42 (.3) /8/216 17/2/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) # 29/11/211 6, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) # 29/8/212 47, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,793, /7/29 11/2/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ).6.6 7/3/216 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 6/6

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης [8] - Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/2

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/1/214. Από 3/12/215, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 8/3/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/1/216. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/9/216-6/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 3/3/ Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/217. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/2

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 371, , :7:4 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 25, ,5. 14:1:27 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,,.31 62,. 14:1:56 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,973, , :3:17 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 12, ,2. 16:8:9 2 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) :34:29 18 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 15, ,75. 16:41:27 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 31, :44:28 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 27,.31 83,7. 16:48:42 18 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 43, , :49:26 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,. 16:49:31 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 73, ,84. 16:52:27 18 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2, , :11:32 2 JUMBO (ΚΟ) 1, ,539,. 17:19:34 2 Σημειώσεις πακέτων 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση 1 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3/5/217 5, 619,82 619,82 12,127, /6/216 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/4

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/4

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/4

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 4/4

27 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,141,734,167 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/3

28 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,745,661 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/3

29 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,637,22 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/3

30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 2/5/217 συνολικής αξίας ,5 ευρώ. DIONIC A.E.B.E. Ανακοίνωση Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/27 και την από 3/5/217 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας του μετόχου ΡΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑ ότι το άμεσο ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. στις 28/4/217 ανέρχεται σε 9,% από 9,3% ήτοι κοινές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου και το έμμεσο (μέσω της ελεγχόμενης TEVACOM AE η οποία κατέχει 1,22%, της συζύγου του Θεοδώρα Παππά η οποία κατέχει 1,83% και της θυγατέρας του Ευαγγελία Ρούμπα η οποία κατέχει,22%) ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις 28/4/217 ανέρχεται σε 12,27% από 1,48% ήτοι κοινές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου. Η ανωτέρω μεταβολή επήλθε λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του από 1/11/216 ΜΟΔ σε μετοχές των οποίων η εισαγωγή στο Χ.Α εγκρίθηκε στις 25/4/217 από το Δ.Σ του Χ.Α. F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/26, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 13/2/217 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω: 1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την 2/5/217, ο Προτείνων απέκτησε κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό.4% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,5 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά ,5 Ευρώ. 2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα μετοχές. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Κυριακίδης Ηλίας, Κυριακίδης Στυλιανός, Κυριακίδου Βασιλική, Κυριακίδης Ιωάννης, Καλιονίδης Κωνσταντίνος, Καλλιονίδης Χρύσανθος/ Καλλονίδου Μυροφόρα, Καλλιονίδου Ευαγγελία, Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος, Ζαμανόπουλος Ανέστης, Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία, Κονδύλης Ελευθέριος, Κονδύλης Λάσκαρης, Κονδύλης Γεώργιος, Κυριακίδης Παντελής, Κυριακίδης Νικόλαος και Σίντος Γεώργιος) κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου στο 94,91 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. DIONIC A.E.B.E. Ανακοίνωση Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/27 και την από 3/5/217 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας του μετόχου ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι το ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. στις 28/4/217 ανέρχεται σε 6,9% από 3,88% ήτοι 45. κοινές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου. Η ανωτέρω μεταβολή επήλθε λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του από 1/11/216 ΜΟΔ σε μετοχές των οποίων η εισαγωγή στο Χ.Α εγκρίθηκε στις 25/4/217 από το Δ.Σ του Χ.Α. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 26/4/217 σε αγορά 2. κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας 4.785, και στις 27/4/217 σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας 2.671,2. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

31 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/27 Η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν.3556/27, όπως ισχύει, και κατόπιν της από 27/4/217 γνωστοποίησης της εταιρείας AGC Equity Partners Holding Ltd, η οποία διενεργήθηκε δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3556/27 για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ελεγχόμενων, άμεσα και έμμεσα, από αυτήν εταιρειών AGC Equity Partners Investment Management Ltd, AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd, Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. και APOLLO INVESTMENT Holdco S.A.R.L. (στο εξής η «Apollo»), ανακοινώνει ότι, συνεπεία της απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από την Apollo στις 27/4/217 δυνάμει του κατ άρθρο 27 του Ν. 3461/26 δικαιώματος εξαγοράς, ο αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η Apollo και έμμεσα έκαστη εκ των AGC Equity Partners Holding Ltd, AGC Equity Partners Investment Management Ltd, AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd και Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P., ανήλθαν σε , ήτοι ποσοστό 1%, από , ήτοι ποσοστό περίπου 96,2%, την 1/2/217. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ανακοίνωση Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου 217, την Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 216, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 216, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 541,2 εκ έναντι 456,2 εκ το 215. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες το 216 ανέρχεται σε ζημιά ύψους 43,2 εκ έναντι ζημιάς 37,6 εκ το 215. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του 216 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους 59,3 εκ ( 13,5 εκ το 215), για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 3,5 εκ καθώς επίσης την απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους 28,8 εκ. Προ των παροαναφερόμενων έκτακτων και μη οργανικών χρεώσεων, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχεται σε κέρδος 16,1 εκ το 216 έναντι ζημιάς 24,1 εκ το 215. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 216 ανήλθαν σε 46,4 εκ έναντι 26,4 εκ στο προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα του 215 αναμορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιμότητας λόγω της οριστικής διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο τέλος του 216 ανέρχονταν περίπου σε 2, δις. Ο Όμιλος έχει επίσης προεπιλεγεί και διεκδικεί κι άλλες συμβάσεις σημαντικού ύψους για έργα στο εξωτερικό. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου 217, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 216, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαΐου 217. * Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2 ης Μαϊου 217, μετατίθεται η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αρχικώς είχε ορισθεί για την 17 η Μαΐου 217, για την την 8 η Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13: μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 Κηφισιά. Η σχετική πρόσκληση για την καινούρια ημερομηνία καθώς και τα σχετικά έγγραφα έχουν δημοσιευθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει ο νόμος. EUROMEDICA Α.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 216, και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας παρουσιάζει διαχρονικά σημαντικές ιδιαιτερότητες. Η δυσλειτουργία, η αδυναμία κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης και η χαμηλή ποιότητα των κρατικών δομών έχουν αποτελέσει τους βασικούς λόγους μετατόπισης στον ιδιωτικό τομέα. Την τελευταία δεκαετία οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη ενώ κάλυψαν την αδυναμία εξυπηρέτησης της αυξανόμενης ζήτησης και την χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών των κρατικών δομών. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

32 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Η επίδραση ωστόσο των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών με την παρατεταμένη ύφεση έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και στη σημαντική επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ρευστότητας, η επιβολή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και η στενότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωση των προβλημάτων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα που ο κλάδος Ιδιωτικής Υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει είναι: 1. Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου αναμένεται βάσει των νομοθετικών δεσμεύσεων εντός της τρέχουσας χρήσης, 2. Η καταχρηστική και μονομερής επιβολή των περικοπών clawback και rebate που επιβλήθηκαν το 213, θα διαρκέσουν έως το 218, 3. Οι μεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωμής των τρεχουσών απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και η καθυστέρηση στην υπογραφή της νέας σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, 4. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στις παρεχόμενες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, 5. Οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές αποζημίωσης προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας. Σημειώνεται ότι ενώ οι τιμές διαμορφώθηκαν και παρέμεναν αμετάβλητες από το 1991, ο ΕΟΠΥΥ προέβη σε μείωση αυτών, η οποία ανήλθε μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξεως του 43, %, σε σημαντικό αριθμό (51) βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της χρήσεως που έληξε την 31/12/216 έχουν ως ακολούθως: 1. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας (προ της επίδρασης του clawback & rebate), κατά την κλειόμενη περίοδο, ανήλθε σε (215: ) για τον Όμιλο και σε (215: ) για την Εταιρεία, εμφανίζοντας μείωση 5,7 % και 5,5 % αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική χρήση 215. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως παρουσιάζουν αύξηση στον αριθμό των εξυπηρετούμενων περιστατικών σε σχέση με την συγκριτική χρήση 215 χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών καθώς ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε σημαντική μείωση των αποζημιούμενων τιμών. 2. Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό [215: (11.169)]. Αντίστοιχα, τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε [215: (16.253)]. Η σημαντική βελτίωση του εν λόγω κονδυλίου οφείλεται στην επιτυχή υιοθέτηση και υλοποίηση απόφάσεων της Διοίκησης για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, στο πλαίσιο ενός στοχευμένου πλάνου πενταετίας που η υλοποίηση του συνεχίζεται. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της , αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης αναφέρουμε ότι οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την , οφείλονται στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων που έχει ως συνέπεια τη μη εξόφληση των αυξημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και σημαντικές καθυστερήσεις στην αποπληρωμή παρασχεμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, η συνεχής εξαγγελία και εφαρμογή περιοριστικών και φορολογικών μέτρων έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Σε αυτό το ασταθές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός στοχευμένου πλάνου πενταετίας που περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες με στόχο την αναδιοργάνωση και ενοποίηση τμημάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του δικτύου, τη μείωση των μεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης των δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και στην βελτίωση του μηχανισμού εισπραξιμότητας των απαιτήσεων καθώς και της διεύρυνσης του πελατολογίου. Στόχος της Εταιρείας και του Ομίλου είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεών και παράλληλα να παραμένει σε ετοιμότητα για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της ανταγωνιστικής του θέσης, την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και την διασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, επιτυγχάνοντας στην λήξη της χρήσεως 216 την έναρξη λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναμικότητας 56 κλινών, στην περιοχή της Αττικής ενώ εντός της χρήσεως 217 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της συγγενούς εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. H Εταιρεία τον Μάιο του 215 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιμο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσημη κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ανακοινώσεις. Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση σημαντικού μέρους του τραπεζικού δανεισμού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει εντός του 217 και το προσχέδιο των όρων σύμβασης (term sheet). Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που οδηγούν σε μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής και μείωση των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εταιρειών και του Ομίλου και θα συμβάλουν στην βελτίωση της ρευστότητας. Τα σημαντικότερα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για την τρέχουσα οικονομική χρήση 217 έχουν ως ακολούθως: Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

33 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της. Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τη μετακύλιση σημαντικού μέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές του Ομίλου οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων. Αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών. Συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των ασθενών. Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου με την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας με την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου ασχολείται συστηματικά με την ενίσχυση και ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), με στόχο να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της Εταιρείας και του Ομίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή οι εταιρείες του Ομίλου έχουν εξασφαλίσει σχετικές πιστοποιήσεις, που βασίζονται σε αυστηρά προγράμματα ελέγχου και διαδικασιών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 216 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Το 216, οι εξελίξεις στην Ελληνική Oικονομία οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας αρνητικά και τον κλάδο των κατασκευαστικών έργων. Σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη του τουριστικού, ξενοδοχειακού κλάδου, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες από τον κατασκευαστικό κλάδο και με σκοπό την δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, όπως απεικονίζεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Για την τρέχουσα χρήση ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού/ ξενοδοχειακού κλάδου αφενός μέσω επενδύσεων και συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και αφετέρου μέσω διεύρυνσης του πλαισίου αγοραστικής πλατφόρμας την οποία έχει αναπτύξει με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Σε επίπεδο ομίλου: α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 216 σε ευρώ 28,92 εκατ. έναντι ευρώ 42,11 εκατ. την χρήση 215 μειωμένος κατά 31,%. β)τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν για τη χρήση 216 σε ζημιές ευρώ 2,43 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 8,19 εκατ. της χρήσης 215 σημειώνοντας μείωση των ζημιών κατά 7,33%. γ)τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA για τη χρήση 216 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα στα ευρώ 3,43 εκατ. έναντι ευρώ 1,84 εκατ. την χρήση 215 σημειώνοντας αύξηση κατά 86,41%.Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των λειτουργικών δαπανών σε όλους τους τομείς. δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την χρήση 216 σε ζημιές ευρώ 8,65 εκατ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 13,37 εκατ. τη χρήση 215. ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στη χρήση 216 σε ευρώ 295,45 εκατ. έναντι ευρώ 33,1 εκατ. στο τέλος του 215. Σε επίπεδο εταιρείας: α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 216 σε ευρώ,65 εκατ. όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 215 εξαιρώντας το ποσό των ευρώ 2,1 εκατ. του κατασκευαστικού κλάδου που αποσχίσθηκε. β) Τα μικτά αποτελέσματα για τη χρήση 216 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα σε ευρώ,21 εκατ., έναντι ευρώ ζημιών,34 εκατ. της χρήσης 215. γ) Τα λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA - για τη χρήση 216 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ευρώ,86 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,3 εκατ. την χρήση 215. δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 216 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,56 εκατ. την χρήση 215. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/27 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/214, ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Νέλλο Κανελλόπουλο, προέβη την 28/4/217 σε αγορά 1.5 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 36.15,55. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Διοίκηση του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, καθώς και της τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα 16:, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

34 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ( και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου Χρήσης 216. ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης,9374 ευρώ ανά μετοχή, 1.9 μετοχές αξίας ευρώ 1.781,1. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 2ας Μαΐου 217, προέβη, μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 15, ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.55,8 ευρώ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 13,97 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,5785% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η "Εταιρία"), καθώς και κατ εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι: Α) Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14 ης Απριλίου 216 αποφασίστηκε σε εφαρμογή του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α. η μεταφορά των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης από την κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω αύξησης των εσόδων της κατά τη χρήση 215. Σημειώνεται ότι κατά την από 7 Απριλίου 215 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα , παρ. 1α, κριτήριο «χαμηλών εσόδων»), δεδομένου ότι τα έσοδά της κατά τη χρήση έως ήσαν μικρότερα των 2 εκατ. Ευρώ. Νωρίτερα, κατά την από 9 Απριλίου 21 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα , κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης έως ήταν μεγαλύτερες από το 3% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Β) Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις υποδομής και εκτιμά ότι βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση έργων στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι προσπάθειες και η δραστηριότητά της στις χώρες του Αραβικού κόσμου μέσω των θυγατρικών της Εταιρίας στα Η.Α.Ε. και στο Κατάρ. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και τη μελέτη και παράγωγη εξαρτημάτων/προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας για την εν λόγω αγορά, με πλήρη χρήση του εργοστασίου στο Σχηματάρι, το οποίο επαναλειτούργησε εντός του 216, για την υλοποίησή τους. Παράλληλα συνεχίζονται και το 216 ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων δαπανών, καθώς και οι προσπάθειες να προσαρμοστεί η παραγωγική βάση με σκοπό το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση του λειτουργικού του αποτελέσματος, ενώ συγχρόνως επιβραδύνθηκε η μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Οι προαναφερόμενες ενέργειες αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση του 216 όπου: To 92% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου προέρχονται από έργα ειδικής κατασκευής στο εξωτερικό. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις καταγράφουν αύξηση έναντι του 215 κατά 17% Τα έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 19% σε σχέση με το 215 Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων είναι βελτιωμένες κατά 32% Οι ζημιές μετά φόρων καταγράφουν μείωση κατά 21%. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με το 215. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 24% Παράλληλα η Εταιρία προχώρησε σε μερική αναδιάρθρωση του δανεισμού της μέσω της έκδοσης και διάθεσης (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης), τον Δεκέμβριο 216, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 7,4 εκατ., το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις Το εν λόγω ΜΟΔ χρησιμοποιήθηκε για την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας ποσού 4.71 χιλ., ενώ η έκδοσή του σε συνδυασμό με τις μειωμένες ζημιές οδήγησαν στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας από μείον 7.99 χιλ. στις σε μείον χιλ. στις Οι παραπάνω συνεχιζόμενες ενέργειες εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στη συνέχιση της βελτίωσης των λειτουργικών μεγεθών του Ομίλου, παρά τις πιέσεις στην εγχώρια οικονομία, έχοντας ήδη ξεκινήσει εντός του 217 την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 5,8 εκατ. Ευρώ. MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP Ανακοίνωση Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 24 Απριλίου 217 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θα διανεμηθούν κέρδη εις νέον που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 215. Το διανεμόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό του 1, Ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε,75 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 8 Μαΐου 217, (record date). Από την Παρασκευή 5 Μαΐου 217, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 217 από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

35 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής). 3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. 4.Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση των ανωτέρω ποσών μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή τους από την Τετάρτη 17 Μαΐου 217 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή μερισμάτων και άλλων σχετικών χρηματικών διανομών σε μετρητά υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει της ΠΝΠ της 18/7/215 (ΦΕΚ Α ), όπως ισχύει. Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού για τις παραπάνω 2. και 4. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των κατόχων. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. μπορούν να απευθύνονται στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε (κα Ευαγγελίου τηλ , κα Βλαχάκη , κα Τσακίρη τηλ ). AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2 ης Μαϊου 217, μετατίθεται η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αρχικώς είχε ορισθεί για την 17 η Μαΐου 217, για την την 8 η Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13: μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 Κηφισιά. Η σχετική πρόσκληση για την καινούρια ημερομηνία καθώς και τα σχετικά έγγραφα έχουν δημοσιευθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει ο νόμος. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 216, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) [1]. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 216 ανήλθε σε 1.942,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.533,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 215, σημειώνοντας αύξηση 26,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν για τη χρήση 216 σε 31,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,% σε σχέση με τη χρήση 215 (τα οποία ήταν 28,8 εκατ. ευρώ), που όμως έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες ζημιές ποσού 66,7 εκατ. που περιλαμβάνει: α. ποσό 4, εκατ., λόγω πρόβλεψης, η οποία σχηματίστηκε σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτίμηση της Διοίκησης, βάσει διαθέσιμων πληροφοριών έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκύψει με την ολοκλήρωση της Έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αφορά δραστηριότητα Κατασκευής), β. ποσό 4,6 εκατ. λόγω απομειώσεων σε εταιρείες διαχείρισης πάρκινγκ (αφορά δραστηριότητα Παραχωρήσεων), γ. ποσό 1,5 εκατ. λόγω απομείωσης επενδυτικών ακινήτων στη δραστηριότητα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων, δ. ποσό 8,5 εκατ. λόγω απομείωσης της υπεραξίας στην ELPEDISON (αφορά Λοιπές δραστηριότητες), ε. ποσό 12,1 εκατ. λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ( 9,9 εκατ. αφορά δραστηριότητα Κατασκευής και 2,2 εκατ. αφορά δραστηριότητα Παραχωρήσεων). Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων επιβαρύνσεων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για το 216 θα ανέρχονταν σε 97,8 εκατ. έναντι των αντίστοιχα προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης για το 215 ποσού 87,1 εκατ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15,6 εκατ., έναντι των 154,5 εκατ. για τη χρήση 215, μειωμένα κατά 2,6%. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 37,8 εκατ., κυρίως λόγω των προαναφερόμενων απομειώσεων, έναντι ζημιών 53,9 εκατ. το 215. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 96,8 εκατ. έναντι ζημιών μετά τους φόρους 9,4 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες,77 ευρώ έναντι ζημιών,615 ευρώ για τη χρήση 215. Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας: O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 216 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.552,7 εκατ. έναντι 1.161,3 εκατ. για τη χρήση 215, σημειώνοντας αύξηση 33,7%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 66,9 εκατ., περιλαμβάνουν όμως μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 49,9 εκατ. (ποσό 4, εκατ., λόγω πρόβλεψης για τη διευθέτηση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, και ποσό 9,9 εκατ. από απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση), έναντι ζημιών 39,9 εκατ. πέρυσι. Εξαιρουμένων αυτών των εκτάκτων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης του κλάδου Κατασκευής για το 216 θα ανέρχονταν σε ζημιές 17, εκατ. έναντι αντίστοιχα προσαρμοσμένων λειτουργικών ζημιών 2,7 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17,8 εκατ. έναντι ζημιών 63,5 εκατ. για τη χρήση 215. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ, με το 58% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 473 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 216 ενοποιημένα έσοδα 23,3 εκατ. έναντι 26, εκατ. για τη χρήση 215, αύξηση 11,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 83,7 εκατ. (περιλαμβάνουν απομειώσεις εταιρειών πάρκινγκ 4,6 εκατ. και απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 2,2 εκατ.), έναντι των 58,7 εκατ. πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 32,8 εκατ. έναντι 5,1 εκατ. το 215. Διευκρινίζεται ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

36 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. όμως ότι τα αποτελέσματα του 215 έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 7,6 εκατ. αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%. Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε το 216 κύκλο εργασιών 16,9 εκατ. έναντι 118,2 εκατ. για το 215, μειωμένος κατά 9,6%, (κυρίως λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου). Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5, εκατ. έναντι 18,2 εκατ., μειωμένα κατά 72,5% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 1,2 εκατ. έναντι κερδών 11,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 216 ενοποιημένα έσοδα 45,2 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. το 215, αυξημένα κατά 12,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 21,7 εκατ. έναντι 19,6 εκατ. πέρυσι αυξημένα κατά 1,4%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται για τη χρήση 216 σε 48,% έναντι 49% πέρυσι. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,6 εκατ. έναντι 7,5 εκατ. αυξημένα κατά 41,1%. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 216 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 7, εκατ. έναντι 7,2 εκατ. την περσινή χρήση, οριακά μειωμένα, αποτελέσματα εκμετάλλευσης,6 εκατ. (που περιλαμβάνει απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού 1,5 εκατ.) έναντι 3,7 εκατ. στη χρήση του 215 και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες 2,2 εκατ. έναντι ζημιών 1,4 εκατ. για το 215. Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις διαμορφώθηκε σε 527, εκατ. ευρώ έναντι 527,2 εκατ. ευρώ στις Μητρική Εταιρεία: Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας υπήρξαν έσοδα,1 εκατ. για τη χρήση 216, όπως και στη χρήση 215. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 183,6 εκατ. έναντι ζημιών 3,7 εκατ., επίσης τα προ φόρων σε ζημίες 186,6 εκατ. έναντι ζημιών 16,8 εκατ. και τα μετά από φόρους σε ζημίες 186,6 εκατ. έναντι ζημιών 17,6 εκατ. στη χρήση 215. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 216, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 216. [1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης ΕΔΜΑ αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Β.1. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 216). ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «APOLLO INVESTMENT Holdco S.A.R.L.» Η εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» (στο εξής, η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 του Νόμου 3461/26 και σε συνέχεια της από 2 Μαΐου 217 αντίστοιχης ενημέρωσης από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, ότι στις 27 Απριλίου 217 ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας «APOLLO INVESTMENT Holdco S.A.R.L.» (στο εξής, η «Apollo») στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Apollo κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 217, το οποίο έχει ως εξής: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 216: Τρίτη 2/5/217 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 3/6/217 Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 216. Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 216, θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Δελτίο Τύπου Η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Πλάτων Μονοκρούσος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.»), υπέβαλε την παραίτησή του με ημερομηνία ισχύος την 1η Μαΐου 217. Το Δ.Σ., αφού ευχαρίστησε τον κ. Μονοκρούσο για τη σημαντική συνεισφορά του μέσω της συσσωρευμένης εμπειρίας του και της ευρύτητας των γνώσεών του, στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας από το Νοέμβριο του 213 έως και σήμερα, αποφάσισε σήμερα, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών- Ανάδειξης Υποψηφίων, την εκλογή του κ. Σταύρου Ιωάννου στη θέση του και για το υπόλοιπο της θητείας του. Ο κ. Σταύρος Ιωάννου είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας Eurobank καθώς και μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου Eurobank τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Στο παρελθόν διετέλεσε ανώτατο στέλεχος στις τράπεζες Barclays PLC και Millennium Bank. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

37 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Από τον Νοέμβριο του 213 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενώ για την περίοδο διετέλεσε Αντιπρόεδρός της. Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Masters in Banking & Finance από το University of Wales, United Kingdom. Εν συνεχεία το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, μη εκτελεστικός Πρόεδρος 2. Wade Sebastian Burton, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 3. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 4. Σταύρος Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος 5. Απόστολος Καζάκος, μη εκτελεστικό μέλος 6. Τάκης Κανελλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 7. Γεώργιος Κατσιμπρής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 8. Γεώργιος Μπερσής, μη εκτελεστικό μέλος 9. Δημήτριος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 1. Γεώργιος Παπάζογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11. Ignace Charles Rotman, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 12. Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Κανελλόπουλος, Κατσιμπρής, Παπαδόπουλος, Παπάζογλου και Rotman ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει σχετικής απόφασης της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η ανωτέρω εκλογή θα τεθεί προς επικύρωση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όπως ο νόμος ορίζει. ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. Ανακοίνωση Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14/4/216 αποφάσισε τη μεταφορά της μετοχής της «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου του κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/215 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 3% της ενοποιημένης καθαρής θέσης. Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, αύξηση φορολογίας κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει, χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες συνίστανται στις αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, η ανακατάταξη δανείων που έγινε από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα επιβάρυνε το κεφάλαιο κίνησης. Οι ζημιές της χρήσεως εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση λόγω των αυξημένων λειτουργικών ζημιών που συνίστανται στην μεγάλη μείωση του τζίρου και την παραμονή των εξόδων στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Επίσης, διενεργήθηκαν διαγραφές απαιτήσεων που κρίθηκαν από την Διοίκηση ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν και προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του Ενεργητικού. Όλα αυτά εν γένει συνέτειναν στις αυξημένες λειτουργικές ζημιές και στην σώρευση ζημιών με συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Σημαντικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων έγιναν και στις προηγούμενες χρήσεις 213 και 214. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό οφείλεται στο γενικότερο κακό οικονομικό κλίμα της χώρας και ειδικότερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του. UNIBIOS Α.Ε. Ανακοίνωση H εταιρεία Unibios Συμμέτοχων ΑΕ ανακοινώνει ότι δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η τετράμηνη προθεσμία που τάσσεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του Νόμου 219/192 χωρίς να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή (μέσω Δημόσιας Προσφοράς) του κεφαλαίου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της , η διαδικασία εκδόσεως του Δανείου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να εξετάσει τις επόμενες ενέργειες του. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/216 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/216, προέβη την 2/5/217 σε αγορά 126 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,6337 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 584 ευρώ. Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31 ης Δεκεμβρίου 216 (περίοδος 1/1/216 31/12/216) και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα εξής: Οι μετοχές της εταιρείας με την από 7/4/215 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στη κατηγορία επιτήρησης κατ' εφαρμογή του κριτηρίου 1α του άρθρου του κανονισμού του Χ.Α. με κριτήριο την σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσης 214 (αρνητικά ίδια κεφάλαια). Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη κατηγορία επιτήρησης, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία και να αποκατασταθούν σταδιακά τα ίδια κεφάλαια: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

38 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. - Προχώρησε ήδη στην υλοποίηση σχεδίου εσωτερικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με την ανάληψη της δραστηριότητας από δύο - κατά 1% - θυγατρικές, εκ των οποίων η μία αναλαμβάνει τη δραστηριότητα του Κλάδου Εμπορίας & Τεχνικής Υποστήριξης της Μητρικής και η δεύτερη των Προϊόντων Singer και μικρών ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των δύο - κατά 1% θυγατρικών, ώστε με την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση να διασφαλιστεί η αδιάκοπη τροφοδοσία των πελατών και ο οργανωτικός διαχωρισμός και η εξειδίκευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την επίτευξη πολλαπλών συνεργείων κόστους και κερδοφορίας. - Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Όμιλος και η Εταιρεία να διατηρούν διαχρονικά ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, οι δε διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την διασφάλιση των πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, είναι συνεχείς, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα να κρίνονται ικανοποιητικά. - Μετά τη διάθεση των λευκών οικιακών συσκευών, με το σήμα «Ιζόλα» και τη σύναψη συνεργασίας για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Sharp, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την Daikin για την διάθεση οικιακών κλιματιστικών. Η Εταιρεία και Όμιλος, συνεχίζοντας να έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά κλιματιστικών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αλλαγές που επέρχονται με τις οδηγίες της Ε.Ε. που αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης κλιματιστικών νέας γενιάς. Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση πιστεύει ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρείας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την προέβη στην αγορά 5. ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR,179 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 895. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (ήτοι,113% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 217, σύμφωνα με τα άρθρα παρ. 1β και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: 1. Ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται και τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 216, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( 2 Μαΐου Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 16 Ιουνίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 216. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 217 Η Autohellas A.T.E.E. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο και (1) του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 217. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 216 &ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 216, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας ( & του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Δευτέρα 2 Μαρτίου 217. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων: Πέμπτη 8 Ιουνίου 217 Αποκοπή μερίσματος: Πέμπτη 15 Ιουνίου 217 Δικαιούχοι μερίσματος (record-date): Παρασκευή 16 Ιουνίου 217 Έναρξη καταβολής μερίσματος: Τετάρτη 21 Ιουνίου 217. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΕΚ Α.Ε. Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του 9 και 96 την 4 η Μαΐου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 219/2 και του ν. 3156/23 μέχρι ποσού Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων ( 22..,), με χορήγηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

39 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. της Εταιρείας το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση, κατ άρθρον 13 παρ. 1 του κ.ν. 219/2, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και τη διενέργεια εν γένει κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 15 η Μαΐου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 26 η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 2γ και 28α του Κ.Ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 29 η /4/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης της 4 ης /5/217 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 1 η /5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11 ης /5/217, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 12/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22 ας /5/217, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/2, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρ ότι προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για την διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

40 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Ιδιαίτερων Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ'' και δ'' του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/5/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:3, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 219/ Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 6. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:3 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

41 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 29/4/217 (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 1/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα της τυχόν α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 12/5/217 (ημερομηνία καταγραφής της α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4/5/217 ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως έως την 1/5/217 ενώ για την τυχόν α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16/5/217, έως την 13/5/217. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, , Μαρούσι Αττικής), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην Ενότητα: Ενημέρωση Επενδυτών ( Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας που εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/4/217, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 21/4/217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 28/4/217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27/4/217 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28/4/217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβασή τους με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

42 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28/4/217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών. Το πλήρες κείμενο των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, , Μαρούσι Αττικής (τηλ , fax ). ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 217 και ώρα 16: μμ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16 η Μαΐου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 16: μμ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ,) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/23, έως την 1/6/217. 2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού. 3) Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 29 η Απριλίου 217 ή την έναρξη της τέταρτης μέρας που προηγείται της τυχόν Α' Επαναληπτικής ήτοι 12 η Μαΐου 217 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης βεβαίωσης ή της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι αριθ 5 Αιγάλεω (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι Αριθ. 5 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 1 η Μαΐου 217. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 219/129, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/2: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 19 η Απριλίου 217. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21 η Απριλίου 217 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

43 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27 η Απριλίου 217. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Μαρκόνι αριθ. 5 - Αιγάλεω, τηλ ) ή να τους αποσταλούν κατόπιν συνεννοήσεως. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 5 Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κτίριο Β', 16 ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση του συνόλου των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Έγκριση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Ο. Παπακωνσταντίνου και της εκ νέου συγκρότησης του Δ.Σ. 3. Λοιπά θέματα Αποφάσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16 η Μαΐου 217 (τουλάχιστον 1 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 1: π.μ. στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι' ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύνανται να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας 16 ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 16 ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κα. Γκούση Κυβέλη). Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως τις 1. π.μ. της 5 ης Μαΐου 217 ή της 16 ης Μαΐου 217 σε περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

44 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16 ο χλμ. Αθηνών Λαυρίου 192 Παιανία, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κα. Γκούση Κυβέλη). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την , δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη µέκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 ιδία της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο συνολικό αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφων, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

45 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16 ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 192 Παιανία, Αθήνα. AS COMPANY Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: πμ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί του 2 ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 216 (1/1-31/12/216) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απόφαση διάθεσης κερδών της εικοστής πέμπτης (25 ης ) εταιρικής χρήσης (από 1 η Ιανουαρίου 216 έως 31 η Δεκεμβρίου 216). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 216 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ. 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 217 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Προέγκριση και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού. 8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 525.4,8 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από,65 ευρώ σε,61 ευρώ, ήτοι κατά,4 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου. 9. Κωδικοποίηση του καταστατικού για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των άρθρων 4 και 5 αυτού. 1. Λοιπές ανακοινώσεις εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 η Μαΐου 217, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9: πμ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 219/192. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

46 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκα σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, όπως και κάθε παροχή που παρασχέθηκε προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση: 2 o χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής οδού, ΤΚ 5713, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: (υπόψη Υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων, κας Σόνια Στρίκου) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας και η εταιρία θα τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

47 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (προσθήκη 11 ου θέματος σύμφωνα με το ά. 39 παρ. 2 ν. 219/192) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 21 η Απριλίου 217, έκανε δεκτή την από αίτηση μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 219/192, εκπροσωπούντες ποσοστό 5,967% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για την προσθήκη του 11 ου θέματος («Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217») στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για το έτος 217, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 1 Απριλίου 217 απόφασης και της από 1 Απριλίου 217 νομίμως δημοσιευθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 9 η Μαΐου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.3, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 193 Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.), και αποφάσισε ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την προσθήκη 11 ου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρία θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση , μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 217 ( ) και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,59 ευρώ σε,56 ευρώ, ήτοι κατά,3 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους,3 ευρώ ανά μετοχή Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,56 ευρώ σε,4 ευρώ, ήτοι κατά,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 7. Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23 α παρ. 2 κ.ν. 219/2. 8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.. κατ' άρθρο 1 2 ν. 3156/23 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους. 9. Αγορά ιδίων μετοχών. 1. Διάφορες Ανακοινώσεις. 11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 217, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.3 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατά την συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.3 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 ης («Ημερομηνία Καταγραφής»), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6 ης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

48 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. («Ημερομηνία Καταγραφής»), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρία, η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28 α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στη αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 193, τηλ.: , , φαξ: , Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ: , , φαξ: , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δύο επαναληπτικές συνελεύσεις, ήτοι μέχρι την για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και μέχρι την για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

49 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 27 παρ. 3 ν. 219/192 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 193, τηλ.: , , φαξ: , από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα, και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Τακτική Γενική Συνέλευση την 9/5/217 ημέρα Τρίτη και ώρα 12: στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1 ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 216 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής της. 5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 216 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 217 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 219/ Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 219/ Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής των κ.κ Ιωάννη Κυριακόπουλου και Νικολάου Ιατρού ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22 η Μαΐου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1 ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

50 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καρ. Σερβίας 6, Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 15 57, Αθήνα, 1 ος όροφος (τηλ , , , και Fax , ) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την , και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις , και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την , σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την (γ) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή." Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου του φορέα και της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Διαθέσιμα έγγραφα και Πληροφορίες (άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει). Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Καρ. Σερβίας 6 Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (προσθήκη νέου 7ου και 8ου θέματος στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 24 η Απριλίου 217, προχώρησε σύμφωνα με το άρθρ. 39 παρ. 2 του Ν. 219/192 στην προσθήκη νέου 7 ου και 8 ου θέματος στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συγκλήθηκε δυνάμει της από 1 Απριλίου 217 απόφασης του Δ.Σ. και Πρόσκλησης για την 1 η Μαΐου 217, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε , που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

51 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 219/ Έγκριση διανομής κερδών της χρήσης 216. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 217 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 216 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23 α του KΝ 219/2. 7. Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Έλεγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1/5/217, ήτοι κατά την 5/5/217 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 7/5/217. Στην αυτή προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 13., η δε δεύτερη την 6/6/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 13., αμφότερες στον ίδιο τόπο, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19/5/217 και την 2/6/217, αντιστοίχως (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 2/5/217 και 3/6/217, αντιστοίχως. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ. 27 Ν. 219/2 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά). ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 11 Μαίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 216 ( ), μετά της ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή επ' αυτών. 2. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 216 ( ) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 216 ( ). 4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 217 ( ) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 216 ( ) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 217 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 6. Παροχή εγκρίσεως-αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 11 ης Μαίου 217, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 25 Μαίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:3 σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 8 Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.3, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

52 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο, 6 Μαίου 217 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη Δευτέρα, 8 Μαίου 217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Κυριακή, 21 Μαίου 217 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Δευτέρα, 22 Μαίου 217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντίστοιχα για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Κυριακή, 4 Ιουνίου 217 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Δευτέρα, 5 Ιουνίου 217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων: Κάθε μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο εν λόγω Τμήμα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική πρόβλεψη δεν έχει μέχρι σήμερα τύχει εφαρμογής, εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/21. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου 217, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την Παρασκευή, 28 Απριλίου 217, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

53 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαίου 217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την Πέμπτη, 4 Μαίου 217, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαίου 217, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαίου 217, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 2, Άλιμος, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση τηλ ). PROFILE A.E.B.E. Τακτική Γενική Συνέλευση την 12 η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 216 ( ) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. Θέμα 2 ο : Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 216 ( ). Θέμα 3 ο : Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 216 ( ) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος. Θέμα 4 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 216 ( ) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Θέμα 5 ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 217 ( ) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 6 ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 216 ( ) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 7 ο : Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192. Θέμα 8 ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 24

54 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την , δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 25

55 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 138ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 83 ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ΚΝ 219/2 και το Καταστατικό της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) και την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές (Προνομιούχοι Μέτοχοι), σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12/5/217 και ώρα 15.3, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, την Παρασκευή 26 Μαΐου 217 και ώρα 14., στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22Α, Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ ( ), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ ( 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ ( 4) σε τρία ευρώ ( 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων Στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων &delt