Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99"

Transcript

1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πίνακας Περιεχομένων Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα) Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Απρ.25 Απρ.26 Απρ.27 Απρ.28 Μαϊ.2 Μαϊ.3 Μαϊ.4 Μαϊ.5 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.11 Μαϊ.12 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.18 Μαϊ.19 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Ημερήσια μεταβολή: % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 51, % 45, % % 47, , , % 53, % Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 515, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 3, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 2, % Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 527,644 29,84 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 28, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 78, % Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) 2,741.1 Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. ).8 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 5,88 Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 2, % Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ 194, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % 18, % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 84, % Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια).7 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό 1,155,592 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 45, Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής) 51, Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 18,86 Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών 48, 4.5% 58.41% Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων 153,728. Πλήθος Διμερών Συναλλαγών 3, Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 3,944 Πλήθος Πράξεων Δανεισμού: Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Ημερήσια μεταβολή: % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 16, % Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών Πλήθος πακέτων Μεθόδου Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων 12 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** % 53, 52,5 52, 51,5 51, 5,5 Μαϊ.1 Μαϊ.11 Μαϊ.12 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.18 Μαϊ.19 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών :43 1:44 1:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 24/5/217 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 25/5/217 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 25/5/217 24/5/217 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 2,61.27 # 2, % 2,8.84 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,11.33 # 1, % , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, , % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς # % % # Δείκτης FTSE Med 4, , % 4,4.91 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 2, # 2, % 2, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap % % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1,16.15 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, , % 2,91.6 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 8, # 8, % 8, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9, , % 9, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 4,2.1 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1,31.97 # 1, % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2,99.98 # 2, % 2,5.2 2,13.3 1, , % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων # % % # Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων # % % # Σημείωση 1:Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 23/5/217. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 25/5/217:.74% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 25/5/217: 1.11% 18,, 214 5,, 18 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, ,, 4,, 35,, 3,, 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 2 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 9 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 25/5/217:.98% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25/5/217: -.54% 3,, 199 8,, 25 2,5, 2,, ,, 6,, 5,, ,5, ,, ,, 5, ,, 2,, 1,, Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 188 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 195 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 25/5/217: -.5% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 25/5/217:.9% 7, , 28 6, , 275 5, 4, , 2, 27 3, 2, , 1, , , 255 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 156 Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ 25 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 42 / 52 / 2 35 / 44 / 17 1 / 1 / 2 5 / 5 / 1 / 1 / 1 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 51, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 53, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 19, , , ,268, ,559,733 78,648 3,945 3, , , , , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 84,52,24 81,45,455 82, ,122 3, ,76,27 5, , ,997,559 5, , Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 16,767 16, , , ,288, , , (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Xρηματοικονομικά Προϊόντα / 1 / ,8.99.% Ακίνητη Περιουσία 2 / 3 / ,69 1,391, % Ασφάλειες / / ,96.42.% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4 / 6 / ,772 1,935, % Εμπόριο 2 / 2 / ,737 2,53, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 5 / 7 / 2 1, ,66 3,44, % Μέσα Ενημέρωσης 2 / / 9 3, % Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 1 / 1, ,821 3,544, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 1 / 6 / 2 1, ,62 6,134, % Πρώτες Ύλες 3 / 3 / 2 1,156 44,98 2,831, % Ταξίδια & Αναψυχή 3 / 4 / 2 1,58 891,2 5,765, % Τεχνολογία 3 / 5 / ,652 9, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1,192 82,467 8,396, % Τράπεζες 7 / 1 / 16, ,666,773 67,59, % Τρόφιμα & Ποτά 3 / 5 / ,25 1,475, % Υγεία 1 / 2 / ,541 85, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 3 / 1,15 487,727 1,934, % Χημικά / 1 / ,336 22, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 1 / 1,195 3,323,235 1,95, % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % # J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) % # ΔΕΗ (ΚΟ) % # CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) % # ΙΑΣΩ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 19, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 9, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 8, % JUMBO (ΚΟ) 5, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4, % # ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 2, % ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 2, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) % ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) % ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 7,818,137.93% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 65,128, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 26,334, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 11,841,212.47% # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,125, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 3,67, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 82, % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 66, % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 59, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 523, % # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 936 8,24 6,242 FTSE/Χ.Α. Large Cap 936 8,24 6,242 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 4,761 2, ,267 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,854 2,684 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) ,885 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,533 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 97 35,739 4,998 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,377 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 183 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,228 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 127 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,528 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,676 JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 119 3,923 65,92 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 282 1,562 9,934 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,361 19,63 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,844 ΟΤΕ (ΚΟ) ,826 ΟΛΠ (ΚΟ) ,52 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 982 8, ,968 ΔΕΗ (ΚΟ) 21 1,474 5,882 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,226 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,228 Δικαιώματα σε Δείκτες ,681 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,681 Δικαιώματα σε Μετοχές ,454 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 45 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 33 ΔΕΗ (ΚΟ) Συνολική Δραστηριότητα 5,88 29,84 527,644 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,141,734,167 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , ,318, ,745,661 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # , , ,899, ,637,22 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /5/ ,93, Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 1,543,699, /4/28 18/4/217 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) # /5/ ,125,991 2,766 2,83, ,318, ,162,681 7/12/216 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) # /5/ , , , ,64, /6/216 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /5/ , ,31, ,484, ,948, /9/215 22/9/215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /5/ , ,56, ,338, ,26, /3/217 8/1/214 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) /5/ , , , ,59, /3/217 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) # /5/ ,92 1,23 5,177, ,175, ,721, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /5/ , , , ,51, /4/27 29/8/214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # ,67, , , ,189,761 26/2/216 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /5/ , , , ,417, /5/217 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , , , ,423, /8/211 19/4/216 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,, /7/215 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) # /5/ , ,591, , ,147,151, /5/28 3/11/215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # ,128,816 4,321 19,598, ,899, ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /5/ , , , ,368, /5/216 4/7/216 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) /5/ , ,313, , ,635, /12/214 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /5/ , ,852, ,968, ,95, /5/216 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,782, /12/216 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /5/ , ,691,67.2 1,872, ,915, /5/29 19/1/215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /5/ ,153 1,7 2,783, , ,, /7/216 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /5/ , ,144, , ,, /5/217 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /5/ , ,94, ,33, ,15, /6/216 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /5/ ,467 1,192 8,396, ,131, ,733,183, /5/28 27/11/215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # ,818,137 4,17 14,784, ,93, ,78, /5/217 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /5/ , , , ,314, /5/216 24/3/217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,63, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /5/ , ,128,347. 2,68, ,185,998, /5/28 27/11/215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) # /5/ ,841,212 3,364 9,789, ,858, Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας 13,126,2.65 8/7/21 12/1/216 A.S. COMPANY (ΚΟ) /5/ , , , ,339,353, /6/28 1/12/215 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) # ,334,717 1,619 2,534, , ,213, /6/216 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) /5/ , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # , , , ,33, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/6

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 2,578, /7/216 18/5/215 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) #.71 24/5/ , ,5, /5/217 2/8/216 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) /5/ , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) # /5/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) # /5/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /5/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /5/217 -(6) , , /5/217 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /5/ , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /5/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,953, /12/216 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) # /5/ , ,812, /3/215 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /5/ , ,39.9 7, ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /5/ , , , ,921, /9/28 5/12/216 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /5/ , , ,125, /11/1992 7/2/217 UNIBIOS (ΚΟ) /5/ , , , ,178, /4/21 15/12/214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /5/ , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) # /5/ , ,59.6 8, , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /5/ , , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /5/ , ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) # /5/ , , , ,6, /7/216 11/7/216 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , , ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /5/ ,4 9 2, , ,25, /7/216 9/11/215 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , , , ,421, /7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /5/ , , , ,37, /8/21 23/9/216 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,864, /3/217 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /5/ , , , ,3, /6/216 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /5/ , , , ,5, /12/216 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /5/ , , , ,53, /5/217 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /5/ , , ,623, /6/21 3/5/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,441, /11/214 11/8/215 ΙΑΣΩ (ΚΟ) #.75 24/5/ , , , ,58, /3/217 4/7/216 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.99 24/5/ , , , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.33 24/5/ , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /5/ , , , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,7, /6/216 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) # /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/6

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 13,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /5/ , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /5/ , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,125, /6/21 18/7/216 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,497, /7/28 21/3/216 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /5/ , , , ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /5/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,8, /5/216 27/4/215 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /5/ , , , ,741, /4/215 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,693, /7/26 26/5/215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,568, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /5/ , ,68, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /5/ ,9 6 38, , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /5/ , , , Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 48,184,91.7 1/7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) #.58 24/5/ , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /5/ , ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /5/ , ,8, /8/214 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) /5/ , ,72, /8/214 4/11/215 FLEXOPACK (ΚΟ) /5/ , ,5,.95 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) /5/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) # /5/ , , , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /5/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /5/ , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /5/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,848, /8/216 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /5/ , ,828, /6/216 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /5/ , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /5/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /5/ , , , ,9,.9 15/5/29 13/1/214 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /5/217 -(6) , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /5/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /5/ , , ,5, /6/215 5/7/216 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /5/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 3/6

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 9,742, /8/216 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /5/ (6) , 14 15,2. 18, ,22, /7/24 5/8/214 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /5/ ,58 7 1,44.5 3, ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /5/ , , ,65, /8/216 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /5/ ,56 5 2, , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /5/ , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /5/ , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) #.65 24/5/ , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /5/ , ,34,.6 3/11/29 9/11/216 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,8, /7/216 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) # /5/ , , , ,7, /11/216 6/5/216 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /5/ , , , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,497, /7/28 3/7/212 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /5/ , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /5/ , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ ,34, /6/29 9/9/215 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /5/ , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 619,82 15/6/216 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /5/ , Χαμηλή Διασπορά 14,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /5/ , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ (6) , , ,996, /6/211 2/2/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,69, /4/214 22/12/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) # , ,465,29.3 9/8/24 9/11/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /5/ , ,418, /12/215 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /5/ , ,494, /5/217 23/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) /5/ ,124, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , , ,76, /7/216 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /5/ , ,286, /8/215 15/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /5/ , , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /5/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /5/ , Επιτήρηση 5,867, /8/21 28/4/ DIONIC (ΚΟ) /5/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /5/ ,97, /9/ FORTHNET (ΚΟ) /5/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 4/6

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 5,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /5/ , , ,419, /7/211 4/3/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /5/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /5/ ,, 1. 1/8/27 7/4/2 593 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.79 24/5/ , , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /5/217 -(6) , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /5/ , ,737, /6/25 22/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ ,2 5 3, , ,961, /6/24 3/8/2 58 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /5/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) # /5/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /5/ ,842, /7/29 12/5/ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /5/ , ,935, /6/29 13/6/2 514 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /5/ ,596, /7/28 27/4/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) # ,186, /6/28 2/2/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) #.54 24/5/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /5/ ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /5/ Προς Διαγραφή 1,13, /6/23 2/7/ COMPUCON (ΚO) /5/ ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /5/ , , ,16, /8/216 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) # , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , 1. 1/7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /5/ , , 1. 19/7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 5/6

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 215,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /11/215 2, ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/217 1, ,648, /7/211 31/3/ KLEEMAN HELLAS (KO) /4/217 47, ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /3/ ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/217 1, ,,.4 3/6/29 1/9/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /4/ ,122, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /4/ ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /2/216 2, ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ).7.7 2/6/215 2, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/215 17, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,68,8.42 (.3) /8/216 17/2/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) # 29/11/211 6, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) # 29/8/212 47, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,793, /7/29 11/2/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ).6.6 7/3/216 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 6/6

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης [8] - Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/212. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/2

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/1/214. Από 3/12/215, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 8/3/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/1/216. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/9/216-6/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 3/3/ Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/2

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 5, ,5. 14:8:23 2 ΕΛΤΟΝ (KΟ) :2:12 18 ΟΛΠ (ΚΟ) 36, , :19:36 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 16, 9.5 1,52,. 17:11:14 2 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 12, , :12:33 2 Σημειώσεις πακέτων 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση 1 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 25/5/217 5, 619,82 619,82 12,666, /6/216 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

24 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. Ανακοίνωση ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) ανακοινώνουν την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/26 (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους. Την , ο Προτείνων και τα πρόσωπα: Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, Tangent Investments Ltd, Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου, Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου (στο εξής τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»), οι οποίοι αθροιστικά κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 78,86% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπέγραψαν συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων στην Εταιρεία διαμορφώθηκαν ως εξής: Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Μετοχών Ποσοστό άμεσων Δικαιωμάτων Ψήφου πριν και μετά τη Συμφωνία Μετόχων Ποσοστό έμμεσων Δικαιωμάτων Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ,11% 59,11% 19,74% 78,86% Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ ,81% 5,81% 73,4% 78,86% Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ ,39% 4,39% 74,47% 78,86% Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν ,48% 2,48% 76,37% 78,86% Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου ,84% 1,84% 77,2% 78,86% Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν ,72% 1,72% 77,13% 78,86% Tangent Investments Ltd (1) ,42% 1,42% 77,44% 78,86% Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ,87%,87% 77,98% 78,86% Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 12.18,85%,85% 78,% 78,86% Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου ,2%,2% 78,66% 78,86% Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου 21.,15%,15% 78,71% 78,86% Σύνολο ,86% 78,86% - - *Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Η εταιρεία ελέγχεται από κοινού από τους κκ. Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

25 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»). 1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και έδρα στη θέση «Ανεμοκάμπι» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών, Τ.Κ , Νομός Φωκίδας η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας. 2. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία έχει συσταθεί στην Αθήνα, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Πειραιώς, αριθμ. 165, Τ.Κ και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών. Το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντος ανήκουν κατά 1% στην κα. Αθανασία Παντελεημονίτου. 3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ Η Τράπεζα Πειραιώς, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εδρεύει στην οδό Αμερικής 4, 1564, Αθήνα και φέρει αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ , ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία (στ) και (ζ) του Ν. 366/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ 4.1. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, κατά την ημερομηνία της παρούσης, σε ,2 και διαιρείται σε κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας,37 η κάθε μία. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης κατείχαν Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 78,86% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι κατ ανώτατο Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 21,14% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). 6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ Στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ ανώτατο αριθμό Μετοχές. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέρα εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/27 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/214 (MAR), όπου απαιτείται. 7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

26 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε,7 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς στην παρούσα Δημόσια Πρόταση: (α) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει κατά 13,5% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ισούται με,344 και (β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων Μετοχών (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους,8% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 2 και του 2% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει. Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό,2% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των ανωτέρω, καταβλητέων από τον ίδιο, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εντούτοις, η Τράπεζα Πειραιώς δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση. 8. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση. 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 9.1. Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του Νόμου Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελλάδα Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 9% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: (α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»). (β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

27 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/25 και ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα επιδιώξουν τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς ή η λήψη από τις Εξαιρούμενες Χώρες Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν την παρούσα ανακοίνωση, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οιοδήποτε πρόσωπο. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Εκποίηση Μετοχών Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την Απόφαση 114/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας στην εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και τον ορισμό της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης μετοχών έκδοσης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» κυριότητας του κ. Χρήστου Βουτσινά του Σπυρίδωνα. 2. Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 217, κατά τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 28 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3. Ως τιμή εκκίνησης της εκποίησης ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δύο τοις εκατό (-2%). 4. Μετά το πέρας της εκποίησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η αρμόδια Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει την ορισθείσα συμβολαιογράφο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Δελτίο Τύπου Η φετινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας «Πλαίσιο» ήταν η πλέον πολυπληθής. Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Διοίκησης, διανομής και logistics στην Μαγούλα που έχει έκταση 22.5 τ.μ. και απασχολούνται περί τα 35 άτομα προσωπικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Γεράρδος σε μία αναδρομή στα ιστορικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των εισηγμένων ανέδειξε το γεγονός ότι η εταιρεία Πλαίσιο είναι μια από τις, μόλις, 32 εισηγμένες οι οποίες παρουσιάζουν συστηματική κερδοφορία από το 28 έως το 216 και μάλιστα κατέχοντας τη 18η θέση σε κατάταξη αθροιστικών κερδών μετά φόρων στα εννέα έτη. Στα έτη η Πλαίσιο άνοιξε 5 καταστήματα, προσθέτοντας 7. τετραγωνικά μέτρα στα σημεία πώλησής της. Ο καταναλωτής σήμερα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να επιλέξει μέσα από 22. προϊόντα στα 31. τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων της Πλαίσιο, ενώ μπορεί να επισκεφθεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα plaisio.gr, το οποίο αριθμεί 1. επισκέπτες την ημέρα. Το 216 ο Όμιλος «Πλαίσιο» πέτυχε αύξηση των πωλήσεων κατά 4,% και κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 1,1 εκ. ευρώ. Αναφορά έγινε από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Κώστα Γεράρδο, στις δράσεις της εθελοντικής ομάδας Πλαισίου #plai_sou, με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή στην αποστολή του Ναυτίλου «Σταγόνα Αγάπης» σε ακριτικές περιοχές και την προσφορά εξοπλισμού και γραφικής ύλης στα νησιά Αρκιοί, Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι. Ο κ. Κώστας Γεράρδος μίλησε για το «retail του μέλλοντος» λέγοντας ότι θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε τα τελευταία πενήντα χρόνια. «Πιστεύουμε ότι το μοντέλο που θα επικρατήσει είναι το omnichannel αλλά με διαφορετική ισορροπία μεταξύ των καναλιών και κύρια ειδοποιό διαφορά τη γνώση για τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του πελάτη» ανέφερε μεταξύ άλλων. Στην Ελλάδα της κρίσης, το Πλαίσιο διακρίθηκε και βραβεύτηκε φέτος ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες με το καλύτερο περιβάλλον εργασίας στη χώρα στα βραβεία «Best Workplaces» του διεθνούς θεσμού Great Place to Work, στην κατηγορία μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 25 εργαζόμενους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

28 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Το Πλαίσιο απασχολεί περισσότερα από 1.2 άτομα και επενδύει σε 43. ανθρωποώρες ανά έτος για την εκπαίδευση του προσωπικού. Η παραπάνω διάκριση είναι η πιο ξεχωριστή για τη Διοίκηση και τους μετόχους, ανάμεσα από τις δέκα διακρίσεις που έλαβε η εταιρεία το 216, γιατί εκφράζει την αναγνώριση των ίδιων των ανθρώπων μας. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ Δελτίο Τύπου «Ολοκλήρωση έργου στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος(ATH)» Την Τρίτη, 23 Μαΐου 217, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σταθερών και πτυσσόμενων διαχωριστικών με γυαλί, ειδικών απαιτήσεων και σχεδιασμού, στους χώρους του νέου δορυφορικού σταθμού (STB) του Αεροδρομίου Αθηνών, Ελ. Βενιζέλος. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου επιβεβαιώνει, για ακόμα μια φορά, την δυνατότητα της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ να ανταποκριθεί στα δεδομένα απαιτήσεων έργων υψηλών προδιαγραφών. ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. Ανακοίνωση Το Δ.Σ. της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι εξεδόθη η υπ'αριθμ.278/217 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η οποία απέρριψε την Έφεση κατά της Απόφασης Εξυγίανσης 779/15 του Π.Π.Α., ως προς το σκέλος της έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πώληση των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την εγκριθείσα Αίτηση Εξυγίανσης, καθώς το Εφετείο αποφάσισε ότι η απόφαση του Π.Π.Α. που δέχεται την αίτηση και επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης δεν υπόκειται σε έφεση. Η απόφαση 278/217 δέχεται ότι ο αναφερόμενος στην υπό κρίση έφεση, όρος της συμφωνίας (περί αποδεικτικού ενημερότητας χρεών), δεν αποτελεί κατά νόμο περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης και συνακόλουθα δεν αποτελεί αντικείμενο επικύρωσης από το δικαστήριο, αλλά για το θέμα αυτό ισχύει, ότι ορίζει κάθε φορά ο εκάστοτε νόμος (βλ. ήδη Άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 4446/216, όπως αντικατέστησε το άρθρο 16 γ του Πτ.Κ.). Δηλαδή, οι ρυθμιζόμενες μετά την συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες, υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης, και οι αρμόδιες αρχές (Δημόσιο, Ι.Κ.Α. κλπ) οφείλουν να χορηγούν βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την συμφωνία εξυγίανσης. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 4 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 24/5/217 συνολικής αξίας 1.8 ευρώ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/27 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 334/25), προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών την , συνολικής καθαρής αξίας 1.212,75 ευρώ. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." ( H Εταιρεία ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 25 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 1,9 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 47,5. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν την 24 η Μαΐου 217, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.". Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (,63% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών). ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία την απόκτηση μετοχών της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα δικαιώματα ψήφου DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία DIMERA LTD. Τα δικαιώματα ψήφου DIMERA LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα κατά ποσοστό 86,21% από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία BELTERRA HOLDINGS LTD, κατά ποσοστό 12,55% από τον κ. Νίκο Σαββίδη του Ιωάννη και κατά ποσοστό 1,24% από τον κ. Γεώργη Σαββίδη του Ιωάννη. Τα δικαιώματα ψήφου της BELTERRA HOLDINGS LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα κατά ποσοστό 91% από τον κ. Νίκο Σαββίδη του Ιωάννη και κατά ποσοστό 9% από την κα Κυριακή Σαββίδη (ή Σαββίδου) του Γεωργίου. ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. Ανακοίνωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

29 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/27 και Ν.334/25, καθώς και της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. της οποίας η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ είναι η σύζυγος του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.334/25), προέβη την 24/5/217 σε αγορά 3.5 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 413,. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την προέβη στην αγορά 1.6 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR,1773 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (ήτοι,338% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι ανήρτησε στην ιστοσελίδα της ( την πληροφόρηση που ορίζει το άρθρο 6 του ν.4374/216 περί Διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα για το 1 ο τρίμηνο του 217. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24 Μαΐου 217, το μέρισμα για τη χρήση 216 ανέρχεται σε,6 ευρώ ανά μετοχή. Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των,6499 ευρώ ανά μετοχή. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/213 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% (,97485 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό, ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 31 Μαΐου 217 (αποκοπή Τρίτη 3 Μαΐου 217 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 217 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως: 1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. 2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 3. Από την 1 Ιουνίου 217 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τους υπόλοιπους επενδυτές. Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η είσπραξη του μερίσματος στην περίπτωση (iii) παραπάνω είναι δυνατή μέσω της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) (Τηλ ). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου 217 πραγματοποιήθηκε η 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 6,5% επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων ιδίων μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής: Στο πρώτο (1 ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης έκτης (16 ης ) εταιρικής χρήσης (1/1/216-31/12/216) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16 ης ) Εταιρικής Χρήσης 216 (1/1/216-31/12/216) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

30 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Στο δεύτερο (2 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16 ης ) εταιρικής χρήσης (από 1/1/216 έως 31/12/216), και τη διανομή μερίσματος ποσού,6 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό,6499 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) η 3 η Μαΐου και 31 η Μαΐου 217 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 6 Ιουνίου 217. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους. Στο τρίτο (3 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16 ης ) εταιρικής χρήσης (1/1/216-31/12/216) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στο τέταρτο (4 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση. Στο πέμπτο (5 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17 η ) Εταιρική Χρήση (1/1/217-31/12/217) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση. Στο έκτο (6 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης έβδομης (17 ης ) εταιρικής χρήσης, δηλαδή: Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.». Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές η κα Δέσποινα Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17681) και ο κ. Φώτιος Σμυρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ: 52861) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Δημήτριος Σούρμπης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16891) και Μάριος Ψάλτης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 3881). Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης έβδομης (17 ης ) εταιρικής χρήσης (1/1/217-31/12/217) ορίσθηκε το ποσό των 2. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 1. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο έβδομο (7 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 219/192. Στο όγδοο (8 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις τροποποιήσεις συμβάσεων, που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, ως επακριβώς προτάθηκε. Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας: Θέμα 9 ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά,24 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Θέμα 1 ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ ,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9 ο και 1 ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 9/6/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 24/4/217 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 219/192. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις , αποφάσισε την ανανέωση των συμβάσεων των κατωτέρω στελεχών, ως Γενικών Διευθυντών, με τα αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες, ως εξής: Δημήτριου Καποτόπουλου Εταιρικής Τραπεζικής, Ιωάννη Βαγιονίτη Chief Credit Officer (CCO), Κωνσταντίνου Βόσικα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης, Γεωργίου Καλορίτη Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης της Τράπεζας & του Ομίλου, Γεωργίου Τριανταφυλλάκη Νομικών Υπηρεσιών και Αλέξανδρου Μπένου Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας και Ομίλου, Chief Risk Officer (CRO). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση (και 3% σε ετήσια βάση) και διαμορφώθηκαν σε 244 εκατ. το Α τρίμηνο του 217 o Η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας στην Ελλάδα αντανακλά τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+2,3% σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (-7,1% σε τριμηνιαία βάση) o Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 398 εκατ. (+1,4% σε τριμηνιαία βάση) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 31 μ.β. (34 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου), ενισχυμένο κατά 15 μ.β. σε τριμηνιαία βάση (και 33 μ.β. σε ετήσια βάση) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

31 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 o Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 52 εκατ. το Α τρίμηνο του 217 o Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 227 εκατ. (-6,7% σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των δαπανών προσωπικού (-11,7% σε ετήσια βάση). O δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε σε 48% από 53% το προηγούμενο τρίμηνο και 56% το Α τρίμηνο του 216 o Χωρίς το κέρδος από την πώληση της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ύψους 15 εκατ. το Δ τρίμηνο του 216, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμειναν σε θετικό έδαφος το Α τρίμηνο του 217, απορροφώντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+7,7% σε τριμηνιαία βάση) Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο o Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο (-,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση) o Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 3, δισ. από το τέλος του 215, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) κατά,7 δισ. o Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 45,1%, στα χαμηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου 1. Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,6% στην Ελλάδα, το υψηλότερο του κλάδου 1 o Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών ανήλθε σε 33,9% στην Ελλάδα, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου 1. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,2% στην Ελλάδα, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου 1 o Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 294 μ.β. (+42 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής στις τιμές των ακινήτων το 216. Εξαίροντας την εν λόγω αρνητική επίπτωση που αφορούσε το σύνολο του 216, το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου του τριμήνου διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του Γ τριμήνου του 216 (περίπου 19 μ.β.) Χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου 1. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 87% στην Ελλάδα, ο χαμηλότερος του κλάδου 1 o Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση στα 5,6 δισ. το τέλος του Α τριμήνου του 217, παρά τις εκροές καταθέσεων λόγω εποχικότητας και της προσωρινής αύξησης της αβεβαιότητας o Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. κατά το τέλος του Α τριμήνου του 217 από 12,3 δισ. το τέλος του Δ Τριμήνου 216 o Με δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 87% στην Ελλάδα και τη χαμηλότερη εξάρτηση από το μηχανισμό ELA1, η Τράπεζα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί το Β εξάμηνο του 217 Δείκτης CET 1 στο 16,% o o Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,% και σε 15,8% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας 1 Η σύγκριση με τις λοιπές εγχώριες συστημικές τράπεζες βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου του 217 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Εθνικής Τράπεζας εν μέσω της παρατεταμένης αβεβαιότητας που επικρατούσε τους πρώτους μήνες του έτους. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η σημαντική ανάκαμψη των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 27% σε ετήσια βάση ήταν επαρκής για να απορροφήσει την πρόσκαιρη αύξηση στις προβλέψεις για επισφαλής απαιτήσεις, εν μέρει λόγω αβεβαιότητας, οδηγώντας σε λειτουργικό κέρδος της τάξεως των 24 εκατ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σε θετικά επίπεδα, παρά την απουσία των σημαντικών κεφαλαιακών κερδών του 216, τα οποία τώρα αντικαθίστανται από οργανική κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα τους πρώτους μήνες του έτους, η ΕΤΕ κατάφερε να μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) για ένα ακόμη τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η επίτευξη των επιμέρους στόχων για το 217 είναι εφικτή. Παρά την εκροή καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, εν μέρει λόγω εποχικότητας, η εξάρτηση της Τράπεζας από τον ELA παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος του 216, στα 5,7 δισ. ήτοι 8% του συνολικού ενεργητικού, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 87% στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕ παραμένει σε θέση ισχύος συγκριτικά με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά (CET1) διαμορφώθηκαν σε 16,%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Όμιλο. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, η οποία θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Το σταθερά βελτιούμενο οικονομικό κλίμα αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των βασικών μας στόχων για το 217: ενίσχυση της κερδοφορίας, βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μας, περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με ή πλέον των στόχων μας προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και χρήση της ρευστότητάς μας για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση. Αθήνα, 24 Μαΐου 217 Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

32 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ Κερδοφορία Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση (και 3% σε ετήσια βάση) το Α τρίμηνο του 217 και διαμορφώθηκαν σε 244 εκατ., αντανακλώντας την περεταίρω ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και την περιστολή των λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 398 εκατ. από 393 εκατ. το Δ τρίμηνο του 216, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κόστους καταθέσεων και την περιορισμένη απομόχλευση δανείων. Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση (και 33 μ.β. σε ετήσια βάση) σε 31 μ.β. το Α τρίμηνο του 217. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν σε 52 εκατ. το Α τρίμηνο του 217 από 47 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν σε 227 εκατ. το Α τρίμηνο του 217 από 245 εκατ. το Δ τρίμηνο του 216, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 48% από 53% το προηγούμενο τρίμηνο και 56% το Α τρίμηνο του 216. Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 6,4% σε τριμηνιαία βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 216 και αφορούσε σε εργαζομένους ήτοι περίπου το 1% του προσωπικού στην Ελλάδα. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποκλιμάκωσης των διαφημιστικών δαπανών και των αμοιβών προς τρίτους. Ο Όμιλος σημείωσε οριακές ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (- 3 εκατ.) έναντι κερδών ύψους 72 εκατ. το Δ Τρίμηνο του 216, παρά την απουσία του κέρδους από την πώληση της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ( 15 εκατ. που προσαύξησαν τα λοιπά έσοδα το Δ τρίμηνο του 216) και τη σημαντική προσωρινή αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Η εν λόγω αύξηση αντανακλά την ετήσια αναπροσαρμογή στις τιμές των ακινήτων για το σύνολο του 216. ΝΑ Ευρώπη: 1 Στη ΝΑ Ευρώπη1, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένης της UBB) ύψους 8 εκατ. από 1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (-6,1% σε τριμηνιαία βάση) και την περιστολή των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια ( 4 εκατ. από 18 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο). Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο Παρά την αβεβαιότητα κατά τους πρώτους μήνες της χρονιάς, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο (-,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας το σχεδόν μηδενικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά 3, δισ. από το τέλος του 215, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) κατά,7 δισ. Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου, σε 45,1% το Α τρίμηνο του 217 (αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση). Το ποσοστό κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,6% στην Ελλάδα (+1 μ.β.. σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 216), στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου 2. Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών ανήλθε σε 139 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις νέες επισφάλειες στα εγχώρια στεγαστικά δάνεια ( 145 εκατ. από 42 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο), οι περισσότερες εκ των οποίων, όμως, έχουν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 294 μ.β. το Α τρίμηνο του 217 από 252 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των προβλέψεων στο στεγαστικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. Εξαιρώντας την εν λόγω αρνητική επίπτωση, το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του Γ τριμήνου του 216 (περίπου 19 μ.β.). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,2% στην Ελλάδα, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου 1 (74,1% σε επίπεδο Ομίλου). Στη ΝΑ Ευρώπη 1, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών μειώθηκε κατά 4 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 23,6% το Α' τρίμηνο του 217, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 58,5% από 58,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Ενισχυμένη ρευστότητα Ύστερα από ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, εν μέρει λόγω εποχικότητας, και εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 39,7 δισ. το Α τρίμηνο του 217, αντανακλώντας τις εκροές καταθέσεων ύψους,8 δισ. στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη2 μειώθηκαν κατά,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. Παρά τις εκροές καταθέσεων, η εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος του Δ τριμήνου του 216 σε μόλις 5,6 δισ. το τέλος του Α τριμήνου του 217, με τη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα να μειώνεται κατά 2,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε 1,2 δισ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ παραμένει η Τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα1, με τη χρηματοδότηση μέσω ELA προς Ενεργητικό, εξαιρουμένων των ομολόγων ΕΤΧΣ & ΕΜΣ να διαμορφώνεται σε 8%. Η Τράπεζα είχε δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το μηχανισμό ELA έως και 8,4 δισ. στο τέλος του Α τριμήνου του 217. Η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από τις Βουλγαρικές θυγατρικές, UBB & Interlease, καθώς και από τη S.A.B.A., αναμένεται να μειώσει την εξάρτηση της ΕΤΕ από το μηχανισμό ELA κατά περίπου,8 δισ. Η υλοποίηση των υπολοίπων κεφαλαιακών ενεργειών σε συνδυασμό με επιπλέον πρωτοβουλίες καθιστά το στόχο της Τράπεζας για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA εφικτό. Με την εξάρτηση από το μηχανισμό ELA σε μόλις 5,6 δισ. και το χαμηλότερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου 1 (87% στην Ελλάδα και σε 88% σε επίπεδο Ομίλου), η ΕΤΕ διατηρεί ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα και είναι σε θέση ισχύος ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

33 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Ο όμιλος εξαιρεί τα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση (Finansbank, NBGI, ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, UBB & Interlease και S.A.B.A.) 2 Τα δάνεια προ προβλέψεων και οι καταθέσεις για το Α τρίμηνο του 217 και τα τρίμηνα του 216 εξαιρούν τη S.A.B.A., UBB και Interlease που έχουν ταξινομηθεί το 216 ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 3 Τα ίδια Κεφάλαια εξαιρούν τα δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 2,29 εκατ. για το Α τρίμηνο του 216 Κεφαλαιακή επάρκεια Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 16,% και σε 15,8% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Παράρτημα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

34 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 ( εκατ.) Α Τρίμηνο 217 Δ Τρίμηνο 216 Δ Α Τρίμηνο 216 Δ Αποτελέσματα ( εκατ.) Κέρδη μετά φόρων Ομίλου (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ,3% 12-59,4% Ελλάδα ,9% Καθαρά Επιτοκιακά Έσοδα ( εκατ.) Ομίλου ,% 443,3% Ελλάδα ,4% 396,7% Οργανικά Έσοδα ( εκατ.) Ομίλου ,4% 492 7,6% Ελλάδα ,3% 432 9,1% Λειτουργικά Έξοδα ( εκατ.) Ομίλου ,% 287-5,9% Ελλάδα ,1% 244-6,7% Προβλέψεις για Επισφαλή Δάνεια ( εκατ.) Ομίλου ,7% 14 67,9% Ελλάδα ,7% ,7% Ισολογισμός-Ομίλου ( εκατ.) Συνολικό Ενεργητικό ,1% ,5% Δάνεια προ Προβλέψεων ,2% ,5% Καταθέσεις ,% ,8% Ίδια Κεφάλαια Μετόχων ,1% ,6% Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ,2% ,6% Δείκτες Ομίλου Δάνεια (μετά προβλέψεων): Καταθέσεις (%) 88,4% 87,7% -,7 μ.β. 92.3% -4,3 μ.β. Επιτοκιακό Περιθώριο (μ.β.) μ.β μ.β. Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (μ.β.) μ.β μ.β. Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου (%) Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση +9 ημερών Ομίλου 33,% 32,9%,1 μ.β. 33,8% -,8 μ.β. Ελλάδα 33,9% 33,8%,1 μ.β. 34,7% -,8 μ.β. Δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση +9 ημερών Ομίλου 74,1% 74,3% -,2 μ.β. 75,4% -1,3μ.β. Ελλάδα 75,2% 75,4% -,2 μ.β. 76,5% -1,3 μ.β. Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Ομίλου 43,6% 43,6%, μ.β. 48,% -4,4 μ.β. Ελλάδα 45,1% 45,1%, μ.β. 49,6% -4,5 μ.β. Δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετ/νων Ανοιγμάτων Ομίλου 56,% 56,%, μ.β. 53,1% 2,9 μ.β. Ελλάδα 56,6% 56,5%,1 μ.β. 53,6% 3, μ.β. 1 Ο όμιλος εξαιρεί τα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση (Finansbank, NBGI, ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, UBB & Interlease και S.A.B.A.) 2 Τα δάνεια προ προβλέψεων και οι καταθέσεις για το Α τρίμηνο του 217 και τα τρίμηνα του 216 εξαιρούν τη S.A.B.A., UBB και Interlease που έχουν ταξινομηθεί το 216 ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 3 Τα ίδια Κεφάλαια εξαιρούν τα δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 2,29 εκατ. για το Α τρίμηνο του 216 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

35 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Ονομασία Συντομ/φία Ορισμός Δάνεια μετά Προβλέψεων -- Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, εξαιρουμένου του δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 6,2 δισ. Δάνεια προ Προβλέψεων -- Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ προβλέψεων απομείωσης, εξαιρουμένου του δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 6, δισ. Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις -- Δάνεια μετά προβλέψεων προς καταθέσεις, τέλος περιόδου Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση +9 Ημερών -- Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος περιόδου Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση +9 Ημερών -- Σωρευμένες προβλέψεις (πρόβλεψη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών) προς δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 9 ημερών, τέλος περιόδου Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων -- Σωρευμένες προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τέλος περιόδου Δείκτης Κόστους προς Έσοδα -- Λειτουργικά έξοδα προς καθαρά λειτουργικά έσοδα Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα -- Λειτουργικά έξοδα προς οργανικά έσοδα Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Δείκτης CET1 Κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EU) 575/213, με σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων στα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με Πλήρη Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ Δείκτης CET1, CRD IV FL Κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EU) 575/213, χωρίς τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων στα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων -- Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος περιόδου Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια -- Κοινά ίδια κεφάλαια μείον υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα Έσοδα από Χρηματ/κες Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου + Πράξεις και Λοιπά Έσοδα -- καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα) + αναλογία κερδών από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) -- Κέρδη / (ζημίες) περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας Καθαρό Επιτοκιακό Καθαρά έσοδα από τόκους ετησιοποιημένα προς το μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων Περιθώριο -- Ενεργητικού Καταθέσεις -- Υποχρεώσεις προς πελάτες Κέρδη / (Ζημίες) μετά Φόρων -- Κέρδη προ Προβλέψεων -- Κοινά Ίδια Κεφάλαια -- Κόστος Άντλησης Ρευστότητας -- Κόστος πιστωτικού κινδύνου -- Λειτουργικά Έξοδα -- Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) -- Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα NPEs Κέρδη / (ζημίες) περιόδου (κέρδη / ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μείον φόροι) Καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα, προ προβλέψεων απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας μείον μη ελέγχουσες συμμετοχές και υπο αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) Το μίγμα του κόστους καταθέσεων, χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και τον ELA, καθώς και των συναλλαγών σε repos Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ετησιοποιημένες προς μέσο δανείων προ προβλέψεων Δαπάνες προσωπικού + γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα + αποσβέσεις και προβλέψεις απομείωσης αξίας ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων επενδύσεων + αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων) Σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA, ITS Τechnical Standards) ως μη εξυπηρετούμενα ορίζονται τα ανοίγματα που πληρούν μία εκ ή και τις δύο κάτωθι προϋποθέσεις: (Ι) σημαντικά ανοίγματα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ημερών και (ii) Ανοίγματα αβέβαιης πλήρους είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή ημερών καθυστέρησης Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια -- Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ημερών Οργανικά Έσοδα -- Καθαρά έσοδα από τόκους + καθαρά έσοδα από προμήθειες + καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Οργανικά Κέρδη / (Ζημίες) -- Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων Οργανικά Κέρδη / (Ζημίες) προ Προβλέψεων -- Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα, πριν από προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων Ρυθμός Δημιουργίας Νέων Δανείων σε Καθυστέρηση+9 ημερών -- Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού -- Καθαρή αύξηση / (μείωση) των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ημερών, προ διαγραφών και μετά από ρυθμίσεις Στοιχεία Ενεργητικού και στοιχεία εκτός Ισολογισμού, προσδιορισμένα βάσει σταθμισμένου κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 575/213 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

36 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ο «Όμιλος») δεν προβαίνει και δεν θα προβεί σε καμία εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχτεί ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και τίποτε από τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοια δήλωση ή εγγύηση. Παρόλο που οι δηλώσεις που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα και ορισμένες πληροφορίες για τον κλάδο, την αγορά και τον ανταγωνισμό που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, έχουν προκύψει από και είναι βασισμένες σε πηγές που θεωρούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αξιόπιστες, η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε τέτοια πληροφορία μπορεί να είναι ελλιπής ή συνοπτική. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι υποκείμενες σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη να επικαιροποιεί ή να διατηρεί ως έχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία προέρχονται από εσωτερική έρευνα και εκτιμήσεις του ίδιου του Ομίλου βάσει γνώσεως και εμπειρίας στη διαχείριση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Η εν λόγω έρευνα και οι εκτιμήσεις, καθώς και η υποκείμενη μεθοδολογία τους δεν έχουν ελεγχθεί από οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει ο αναγνώστης να βασίζεται υπέρμετρα σε αυτές. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις. FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανακοίνωση H FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου για το έτος 217, ανακοινώνει το αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους 217 σύμφωνα με τα άρθρα και της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: 16/6/217 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 21/7/217 Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου*. 24/7/217 Προσδιορισμός δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου Record Date. 27/7/217 Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου. 5/9/217 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/217 έως 3/6/217 κατά IFRS. 21/11/217 Δημοσίευση Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 1/1/217 έως 3/9/217 κατά IFRS. * Σημειώνεται ότι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης επιστροφής κεφαλαίου είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία θα τεθεί προς έγκριση το θέμα Νο 7 της Πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική συνέλευση των Μετόχων όπως αυτή δημοσιεύθηκε την 23 η Μαΐου 217. Σε περίπτωση λήψης της απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η διανομή του κεφαλαίου προς επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Ανακοίνωση Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η "Εκδότρια") κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 3556/7, του Ν. 334/5, των αποφάσεων 1/434/3.7.7, 12/754/ και της εγκυκλίου 33/7 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και το άρθρο 19 του Κανονισμού Ε.Ε. 596/14 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως ενημερώθηκε στις 23/5/217, την Παρασκευή 19 Μαΐου 217 ο κ. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς, ο οποίος είναι συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο με την εκδότρια και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25), διέθεσε 375. μετοχές INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΙΝΤΕΡΚΟ) συνολικής αξίας ευρώ μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (Over-The-Counter Transaction) στην εταιρεία Ajolico Trading Ltd.. Επίσης, την ίδια ημέρα, 23/5/217, η εκδότρια έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο με την επωνυμία «Ajolico Trading Ltd.» σύμφωνα με την οποία την 19 Μαΐου 217 το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω μετόχου στην Εκδότρια επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου από 71,42857%, ανήλθε σε 75,%, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, επί συνόλου 1.5. μετοχών της εταιρείας. UNIBIOS Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Unibios Συμμετοχών θα ενημερώσει τους αναλυτές σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 216 την Παρασκευή και ώρα 11: στα γραφεία της εταιρίας 1 η και 18 η Οδός ΒΙΟ. ΠΑ Άνω Λιοσίων. Παρακαλείται όποιος εκ των αναλυτών επιθυμεί να συμμετέχει στην ενημέρωση να επικοινωνήσει με την εταιρία (Τμήμα Μετόχων, υπεύθυνος Α. Σβορώνος στο τηλέφωνο ). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

37 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 24η Μαΐου 217 και ώρα 9: π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 6 μέτοχοι με μετοχές επί συνόλου , εκπροσωπώντας το 77,52% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων: Ειδικότερα: - Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από έως , έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή». Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση αφ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 93ης εταιρικής χρήσης από έως , μετά την επ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση. - Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έως ». Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.». Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «HLB Hellas SA» και ειδικότερα τον κύριο Γιάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ , ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 217 και όρισε την αμοιβή τους. - Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 219/2, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία». Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 219/2. - Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου, μετοχής της Εταιρείας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και β) για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από,35 Ευρώ σε,7 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, της Εταιρείας από σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα, (β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ,2 δια μειώσεως της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, από,7 σε,3 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών. Συνεπεία της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε ,4, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε θα επιφέρει αναπροσαρμογή της τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών (γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και (δ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από το reverse split σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ιωάννη Σχοινά ή/και Χριστίνα Νικολάου, ή/και Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω, τη χορήγηση σχετικών εγκρίσεων από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, το αρμόδιο Υπουργείο και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και να επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να εξουσιοδοτούν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρείας. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για λόγους συναφείας την ταυτόχρονη συζήτηση του 6 ου και του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

38 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Επί του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 219/2. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου». - Επί του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 219/192) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος» Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7-9 Κ.Ν. 219/2, και έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ( ) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας,3 η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου η Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων ( 5..,) β) να δύναται να είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, γ) να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 219/2, και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και των τεχνικών και διαδικαστικών όρων εγγραφής και προεγγραφής περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 219/192), και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατετέθησαν στο προεδρείο της, οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών μετόχων, κατ' άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α.: 1) της Εταιρείας INTRAPAR- Εταιρεία Επενδύσεων, Συναλλαγών & Συμμετοχών Α.Ε. περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και 2) της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών, περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. δ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. - Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις». Επί του θέματος αυτού η Εταιρεία σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της γνωστοποίησε ότι την 2/11/216 συζητήθηκε ενώπιον του Γ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η κατατεθείσα από αυτήν Αίτηση Αναιρέσεως της με αριθμό 341/214 απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Επί της συζητήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 447/217 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία διετάχθη η κλήτευση και των λοιπών, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, διαδίκων, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό νέας δικασίμου για τη συζήτηση της ως άνω Αιτήσεως Αναιρέσεως και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/216 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/216, προέβη την 24/5/217 σε αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,9499 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 6.44 ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τoν Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( παρ 3) ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου 217 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17 ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 41 ης εταιρικής χρήσεως ( ) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 216 και διανομής μερίσματος. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

39 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 216, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 219/ Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 216 και καθορισμός της αποζημίωσης τους, για το έτος Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 217, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 178 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση ανεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει, και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. κάτοχος μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 45,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 23 Ιουνίου 217 και ώρα 1.3 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Η μετ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας ( πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το 216. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν σε 11,6 εκ., έναντι κερδών 1,4 εκ. το 216. Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 217. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 216. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τριμήνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 11,5% και ανήλθαν στα 11,6 εκ. Διευκρινίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 217 και 216, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 1 του Ν. 4172/213(ΦΕΚ Α' 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι εκατ. Όμιλος YΓΕΙΑ 3Μ 217 3Μ 216 % Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 61,6 59, 4,4% EBITDA (1) 11,6 1,4 11,5% ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/5/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. πμ. στο ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 216, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 217 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.219/ Πώληση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.» αποκλειστικής κυριότητας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, κατ' άρθρο 23 α παρ.2 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

40 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21/5/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 23/5/217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28 α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις παρ. 2, 2 α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου που είναι τα εξής: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/5/217,δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/5/217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 2/5/217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/5/217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 2/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

41 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Eταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Eταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 2/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/5/217 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:3, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. 'Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης ( έως ) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 217 και τον έλεγχο της χρήσης 217 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/ Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 216 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 219/192 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών. 8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 219/ Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:, στην Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο. Στη Γενική Συνέλευση της 26η Μαΐου 217 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την , χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση, στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 6η Ιουνίου 217 θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω αρχείο κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, στην ιστοσελίδα και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα (1ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

42 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/192 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, και στην ιστοσελίδα ΑΝΕΚ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την , καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 199 και 1996 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την 26/5/217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12: π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 216 έως 31ης Δεκεμβρίου 216 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 216 έως 31 ης Δεκεμβρίου 216 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 216 έως 31ης Δεκεμβρίου Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 217 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 216 και προέγκριση για την περίοδο έως Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 216 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο έως Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 219/2, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν. 7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/2, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 438/214, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 8. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 219/2. 9. Τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 316/22, όπως ισχύει σήμερα. 11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/28. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 22ας Μαΐου 217. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 12: π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 2γ και 28α του κ.ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21 η /5/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/5/217 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/5/217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2 ας /6/217, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

43 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 3/6/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/2, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή Χανιά ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρ ότι προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 219/2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

44 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω στοιχεία θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά. ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/5/217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1. στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 (1/1/216-31/12/216) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 217 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 1/1/216 έως 31/12/ Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 219/2, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.316/22 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/28, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( 4..,) 9. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24/5/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26/5/217, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

45 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι, Τ.Κ ος όροφος, ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κα. Όρκουλα Ιωάννα. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι έχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δικαιώματα, που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν. 219/192: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14/5/217, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16/5/217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 23/5/217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 22/5/217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 23/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. (στ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ορισμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται διά ονομαστικής κλήσης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικούς δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

46 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι Τ.Κ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:3, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 216, και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 217 και καθορισμός αμοιβής τους 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του 6. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 8. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 9 «Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.» του Καταστατικού 9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ219/2 1. Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12 η Ιουνίου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:3 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25/5/217 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 3/5/217 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27/5/217 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 8/6/217, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9/6/217, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15/5/217, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/5/217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 24/5/217, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/5/217, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

47 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/5/217, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. ΔΡΟΜΕΑΣ Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης , μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 24

48 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρ. 44 Ν. 4449/ Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης Έγκριση Συμβάσεων άρθρου 23α Κ.Ν. 219/192 Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως, στα γραφεία της έδρας της (ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ως επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και η ψήφος στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15H Μαΐου 217 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24α Μαΐου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 25

49 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα Το πλήρες κείμενο σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών. Ε. Διαθέσιμες Πληροφορίες Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 3/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 11. στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1/ , μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1/ Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1/ και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1/ Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1/ Διάφορα θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 15 Ιουνίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 219/192, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 3884/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι την (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την Στην επαναληπτική γενική συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι την (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της (άρθρο 28α παρ. 6) Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 26

50 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Ιατρού Γωγούση 8, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στα fax: ή (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματιστηριακών υποθέσεων ΑΛΟΥΜΥΛ, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: , ή στο ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( CENERGY HOLDINGS Τακτική Γενική Συνέλευση (η Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 3/5/217, στις 1. πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 3 Avenue Marnix, 1, Βρυξέλλες, Βέλγιο. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης. 3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 216 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 216, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 27

51 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευστράτιου Θωμαδάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Η κα. Zakos πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Wiliam Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 216, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 216, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών. 8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Μαΐου 217 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 218. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 536, 2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω: A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 16 Μαΐου 217, 12. μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο: -για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή -για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής, B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 217, 5. μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών. Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 8 Μαΐου 217, 5. μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία. Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 217. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 28

52 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 217, 5.μ.μ.. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικά ερωτήματα ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά τη Συνέλευση. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη 24 Μαΐου 217, 5. μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετόχων αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπε το σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεως τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω). Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 547 επόμ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 217, 5. μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία. Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (3 avenue Marnix, 1, Βρυξέλλες, Βέλγιο). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, Cenergy Holdings SA, 3 avenue Marnix, 1, Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 () / cenergyholdings.com) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως. VIOHALCO SA/NV Τακτική Γενική Συνέλευση (η Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 3/5/217, στις 12.μ.μ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρείας, 3AvenueMarnix, 1,Βρυξέλλες, Βέλγιο. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης. 3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 216 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 216, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 29

53 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Vincent de Launoit, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 218. Ο κ. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 216, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 216, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών. 8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται (i) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ, και (ii) η χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25. ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Μαΐου 217 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 218. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 536, 2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω: A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη,16Μαΐου 217,12.μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο: -για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή -για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής, B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 217, 5. μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 533terτου Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών. Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

54 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 217 Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα,8 Μαΐου 217, 5. μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία. Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα,15 Μαΐου 217. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής έως την Τετάρτη,24Μαΐου 217, 5.μ.μ..(ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικά ερωτήματα ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά τη Συνέλευση. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως την Τετάρτη 24 Μαΐου 217, 5. μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Όσον αφορά τους κατόχους των άυλων μετοχών, η Εταιρεία πρέπει να λάβει την ίδια ημέρα πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου κατόχου λογαριασμού ή πιστοποιητικό φορέα εκκαθάρισης δηλώνοντας τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα των μετόχων αυτών στα βιβλία τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (βλέπε το σημείο Α) και την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεως τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση (βλέπε σημείο Β ανωτέρω). Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 547 επόμ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 217, 5.μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία. Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (3 avenue Marnix, 1, Βρυξέλλες, Βέλγιο). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 3 avenue Marnix, 1 Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ: + 32 () / κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατό, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 31/5/217 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 216, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 216 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 216 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 217. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 31

55 ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 6. Τροποποίηση του άρθρου 6 (Μετοχές) του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 6α στο Καταστατικό υπό τον τίτλο "Προνομιούχες Μετοχές". 7. Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος &epsil