Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 1,, 8, 6, 4, 2, Μαϊ.7 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.12 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.19 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν.3 Ιουν.4 Ιουν.5 Ιουν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 414, , , % 72, % 1, % 76, ,547.8 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα 752,4 Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 63,263.61% Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 298,85.57% Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 1, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 8,84.61% Ανοικτές θέσεις σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 37, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 388, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 26, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 73, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -15, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 149, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 4, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία..% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία 6.3.% Αξία Συναλλαγών Πακέτων 54,54.4 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Όγκος Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Όγκος Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Όγκος Όγκος Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 268, , , %..53 4, , Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 37, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -8,537.%.% 31, % % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 42, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 2, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Όγκος Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 85, 8, 75, 7, 65, , 76, 74, 72, 7, 68, 66, 64, Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν.3 Ιουν.4 Ιουν.5 Ιουν.6 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν.3 Ιουν.4 Ιουν.5 Ιουν.6 Όγκος Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ανοικτές θέσεις Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 5/6/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 6/6/214 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 6/6/214 5/6/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,35.16 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1,35.4 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1, # 1, % 1, , ,6.67 1, % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,81.8 # 1, % 1, ,81.8 1, , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2,3.61 # 2, % 1, ,3.61 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1,42.38 # 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών # % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1,11.44 # % , , % # Δείκτης FTSE Med 5, # 5, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1,4.58 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1,51.11 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1,25.16 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % % # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2,68.2 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 4, # 4, % 4, ,5.1 3,9.34 4, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2,86.26 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6, # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6, # 6, % 6, , , , % FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3,5.61 3, % 3,7.72 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2,638.3 # 2, % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Χημικά 6,51.3 # 6, % 6,2.32 6, , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2,38.86 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1,61.78 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4, # 4, % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία % % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 5/6/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 6/6/214: 1.83% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 6/6/214:.73% 3,, 43 9,, 12 25,, ,, 7,, ,, 4 6,, ,, ,, 4,, ,, 37 3,, 18 5,, ,, 1,, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 34 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 12 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 6/6/214:.33% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 6/6/214: 1.8% 3,, ,, 25 2,5, 18 12,, 2 2,, ,, 8,, ,5, 1,, ,, 4,, , 15 2,, 17 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 145 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 165 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 6/6/214:.75% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 6/6/214:.99% 25, , 32 2, 15, 1, 5, , 25, 2, 15, 1, 5, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 132 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 28 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 71 / 58 / / 44 / 18 4 / 2 / 2 6 / 12 / 5 3 / / 3 / / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 81, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 149, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 388, , , ,647, ,339,595 4,37,549 4,96 4, , , ,562, , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 1,25,642 91,42,345 21, ,864 15,64 253,912,759 8, , ,35,21 8, , Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 31,552 29, , , , , , ,712,66 14,18,848 13,363, , 2,189 3,727 3,725 2 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 3 / 2 / ,157 46, % Ασφάλειες / 1 / 36 7,889 11,64.31.% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 6 / 7 / 8 1,19 693,391 1,299, % Δ.Α.Κ. 3 / / ,36.84.% Εμπόριο 4 / 2 / ,453 1,481, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 1 / 5 / 3 1, ,736 1,954, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 3 / 15 18,985 4, % Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 1 / 1, ,66 3,553, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 8 / 9 / 2 1,19 514,54 2,134, % Πρώτες Ύλες 3 / 5 / ,9 1,449, % Ταξίδια & Αναψυχή 1 / 8 / 1 1,682 79,923 7,489, % Τεχνολογία 6 / 4 / ,211 12, % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 3,92 1,69,537 18,475, % Τράπεζες 9 / / 1 24, ,132, ,85, % Τρόφιμα & Ποτά 5 / 4 / , , % Υγεία 1 / 3 / , , % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 / 1 / 1, ,3 5,489, % Χημικά 5 / 1 / ,775 54, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 / 2 / 1,156 2,788,143 9,742, % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % # ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) % # ΟΤΕ (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΕΥΑΘ (ΚΟ) % # ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) % # ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 166, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 62, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 33, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 18, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 1, % # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 8, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6, % ΔΕΗ (ΚΟ) 4, % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 2, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) % ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) % VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 83,765, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 8,24, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 58,78, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,996, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,87, % ΟΤΕ (ΚΟ) 1,69, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,524, % # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 98,184.78% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 56, % ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 555, % Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 618 7,34 63,263 15,261, FTSE/Χ.Α. Large Cap 618 7,34 63,263 15,261, Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,688 26,66 298,85 7,813,975.9 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 223 8,781 43, ,964.8 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,11. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 691. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,879 18,219. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 13 4,196 72, ,793.9 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,384. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,262. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,275. FRIGOGLASS (KO) ,149 9,487. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ,288. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ,954. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,351 17,17. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,897 17,441. JUMBO (ΚΟ) ,13. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,73 12,886.2 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,26 111,519. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,384. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,285 53,711. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 35 6,38 4,195 1,79,231. ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,138. ΟΤΕ (ΚΟ) 321 2,173 12,821 2,494,381. ΟΛΠ (ΚΟ) ,19. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 111 2,622 22,65 56,416. ΔΕΗ (ΚΟ) , ,977. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,4 1,989. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,842 5,438. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,428. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,259. Δικαιώματα σε Δείκτες 75 1,265 1,42 2,456,7. FTSE/Χ.Α. Large Cap 75 1,265 1,42 2,456,7. Δικαιώματα σε Μετοχές 13 1,22 8,84 268,4. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 13 1,22 8,82 268,4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 19. ΟΤΕ (ΚΟ) 53. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 65. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , ,918.8 Stock Reverse Repos , ,183.4 Stock Repos ,42 3,8. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου ,43 61,935.4 Συνολική Δραστηριότητα 2,423 37,87 752,4 26,184, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 245,748, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) #.93 5/6/ , , ,246, ,591, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) # 1.8 5/6/ ,281, ,783, ,776, ,24,72, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /6/ ,831,867 2,672 15,255, ,74, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /6/ , , , ,178, /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /6/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,, /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /6/ , , , /4/214 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /6/ , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /6/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /6/ ,56 6 1, , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) #.517 4/6/ , , , ,325, /5/214 17/2/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /6/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /6/ ,5 25 4, , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /6/ , ,462, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /6/ , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) # 2.6 5/6/ , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) # /6/ ,947 1,23 4,197, ,797, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) #.244 5/6/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /6/ ,72 5 1, , ,533,149, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # /6/ ,78,151 6, ,4, ,246, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) #.66 5/6/ , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /6/ , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.82 5/6/ , , , ,1, /5/214 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /6/ , , , ,23, /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) #.594 5/6/ ,5 3 1,192. 7, ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /6/ , , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /6/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /6/ , , , ,864, /3/214 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /6/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /6/ , ,414, ,864, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/7

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # 9. 5/6/ (6) , ,866, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /6/ , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /6/ , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /6/ ,1 7 2, , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) /6/ , , , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /6/ , , , ,5, /5/214 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,959, /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) # /6/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /6/ , , , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /6/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /6/ , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /6/ , , , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # /6/ , ,474,37.8 2,135, ,5, /6/21 1/2/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /6/ , , , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /6/ , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /6/ , ,7, /5/214 29/5/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.65 5/6/ ,2 14 3, , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /6/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,586, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # 3.6 5/6/ , , , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /6/ , , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /6/ , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /6/ , ,474, /8/28 3/1/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) # 2.5 5/6/ , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /6/ (6) , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /6/ , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /3/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /5/ , ,125, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/7

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 51,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # /6/ , , , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , ,782, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /6/ (6) , ,139, , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /6/ , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) # /6/ , , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,334, , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /6/ ,69 4 2, , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) #.245 5/6/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /5/ , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) /6/ , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /5/214 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) /6/ ,143 1,195 6,992, ,987, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) # /6/ ,69,537 3,92 18,475, ,754, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) #.288 5/6/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,11,979, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # 1.9 5/6/ ,996,718 2,518 4,598, ,776, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,8, /5/214 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /6/ , , , ,94, /4/214 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # /6/ , , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) #.54 5/6/ ,1 22 3, , ,77, /1/214 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # 7.3 5/6/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /6/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) #.288 5/6/ , , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) # /6/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /6/ (6) , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) # /6/ , , , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /6/ , , ,981, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /6/ , , ,981, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /6/ , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /6/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/7

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 4,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) #.235 5/6/ ,252, /7/21 1/2/ A.S. COMPANY (ΚΟ) #.362 5/6/ ,34 1 2, , ,769,59, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) #.728 5/6/ ,765,556 6,22 62,23, ,74, ,41,56, /6/28 1/2/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.152 5/6/ ,524, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) #.27 5/6/ , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) /6/ , , , ,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) #.456 5/6/ , 5 1,371. 7, ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /6/ , , , ,69, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) # /6/ , , ,247, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /6/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) #.49 5/6/ , , , ,77,876, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) #.414 5/6/ ,24,378 4,812 33,27, ,177, ,26, /4/214 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) # /6/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) /6/ , , , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) /6/ , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /6/ , , , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) # /6/ , , , ,962, /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /6/ , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /6/ , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.759 5/6/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) #.967 5/6/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /6/ , , , ,59, /12/21 5/3/ JUMBO (ΚΟ) /6/ , ,599, ,727, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # /6/ , , , ,412, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /6/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /6/ , , , ,36, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /6/ ,87, , , , /2/214 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /6/ , ,5, /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) /6/ , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) #.459 5/6/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /6/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) /6/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) /6/ ,35 8 1, , ,345, /7/25 26/2/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /6/ , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /6/ , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) # /6/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/7

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 54,888, /4/214 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) # 1.2 5/6/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) /6/ , , , ,611, /2/ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /6/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY # /6/ , /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α # /6/ , ,848, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /6/ Χαμηλή Διασπορά 9,92, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /4/ , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /6/ ,8 16 7, , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /6/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) # /6/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ (6) , ,6, /6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /6/ , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /6/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) #.25 5/6/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /6/ ,99 5 6, , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) #.646 5/6/ , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) #.75 5/6/ , , ,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /6/ , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /6/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /6/ , , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , 2 2,72. 2, ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /6/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) #.149 5/6/ , , ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /6/ , , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ , ,39, /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.77 4/6/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /5/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/7

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 322,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /6/ , , , ,179, /8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /6/ , , ,54, /8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /3/ , ,459, /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /6/ , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,75, /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /6/ , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.93 5/6/ , , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /6/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) #.94 5/6/ , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /4/ , ,793, /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /4/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /6/ , , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /6/ ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) /6/ ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /6/ , , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /6/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /6/ , , , ,81, /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /6/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /6/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /6/ , , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) #.41 5/6/ , , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /6/ , , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /5/ , Προς Διαγραφή 9,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /1/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /6/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93, /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/29 4, ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/214 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 6/7

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 7,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/21 2, ,182, /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/29 2, ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/212 4, ,75, /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/212 2, ,92, /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/21 3, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/211 1, ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/211 1, ,616, /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/21 4, ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/21 4, ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/29 4, ,544, /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/212 2, ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/29 1, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,21, /6/1997 2/3/2 561 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /5/214 1, ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/211 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) # 3/3/212 1, ,221, /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/ , ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/212 47, ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/212 2, ,92, /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/212 2, ,48, /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/28 3, ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/213 1, ,382, /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/21 2, ,25, /7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,555, /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/213 2, ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/211 11, ,262, /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688, /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/211 6, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 7/7

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/3

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/214. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/3

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 14/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/214. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/3

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 1:35:11 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3, ,5. 1:38:59 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 4,5,.42 1,89,. 1:41:57 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,,.74 74,. 1:42:45 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 1:51:23 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,, ,81,. 1:56:17 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.74 1,48,. 11:7:49 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.742 1,483,. 11:22:9 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 11, , :28:56 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 15, ,348,5. 11:51:6 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 132, ,188, :56:8 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 41, ,316, :4:3 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 91, , :11:7 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,,.74 74,. 12:16:53 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,, ,66,. 12:17:22 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 359, , :18:18 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 12:41:14 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 575, ,626, :45:6 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 12:5:13 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 5, ,41,. 13:1:26 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 26, , :43:16 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 13:44:44 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 2, ,2. 13:53:4 2 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1, ,2. 13:54:19 18 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 35, ,132, :34:44 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,5. 15:26:51 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,1, ,74. 15:28:52 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 445, ,5. 15:31:27 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 15, ,38. 15:34:29 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,5. 15:34:59 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,5. 15:39:31 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.737 1,474,. 15:43:42 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5,.737 1,15,5. 15:48:7 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 3, ,. 15:52:57 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5,.737 1,15,5. 15:57:32 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 16:1:55 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,, ,825,. 16:7:13 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/2

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.745 1,49,. 16:19:27 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.745 1,49,. 16:2:41 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5, ,. 16:25:42 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5,.75 1,125,. 16:26:1 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 15, ,346,25. 16:34:2 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 81, ,2, :34:28 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 5, ,. 16:42:55 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 394, ,597, :4:11 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 15, ,5. 17:5:41 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5,.76 1,14,. 17:11:28 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 2/2

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Μετοχές Αξία Συναλλαγών Όγκος Συναλλαγών % στον Συνολικό Αξία Συν/γών Κλείσιμο Θέσης Όγκος Συν/γών Κλείσιμο Θέσης % στον Συνολικό ΟΠΑΠ (ΚΟ) --- 6, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) Σημειώσεις Ανοικτών Πωλήσεων [1] - Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη 637η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (Short selling) μόνο για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και απαρτίζουν τον FTSE XA -XAK Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα έως και την 3/4/213. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 11,575,6 129,523, ,99,66 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 33, , COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 84,7 72, ,276 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 15,2 23,369 38,569 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 8,3 12,6 92,36 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) --- 1,915 1,915 FRIGOGLASS (KO) 7, ,4 JUMBO (ΚΟ) 126, ,1 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) --- 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 16, 85, ,379 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3, ,6 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, --- 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3, ,3 ΔΕΗ (ΚΟ) 95,7 7,45 166,15 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 665,7 1,936,327 2,62,27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 27, ,4 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 65,8 367, ,923 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 2, ,4 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 7,1 2, 9,1 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 49,8 4,45 54,25 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 11,2 34, ,329 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 17,5 7, 24,5 ΟΛΠ (ΚΟ) 4,7 28 4,98 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2,1 27, ,456 ΟΤΕ (ΚΟ) 1, 243, ,773 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 211,3 18,779,3 18,99,6 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 9, ,8 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) --- 2, 2, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 71,1 8,61 79,71 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,745,6 3,833,691 6,579,291 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

27 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 6/6/214 25, 294, ,878 4,185, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 6/6/214 5, 5,848,618 5,848,618 24,27, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 6/6/214 25, 388,55 388,55 3,341, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

28 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/3

29 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 2/3

30 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 3/3

31 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,24,72,851 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/3

32 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,58 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 2/3

33 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 848,591,85 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 3/3

34 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Την Παρασκευή 6 Ιουνίου 214 στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (επί της οδού Κατούνη 16-18) έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα: Τα αποτελέσματα της χρήσης 213 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα. Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 72,3 εκατ. ευρώ έναντι 73,8 εκατ. ευρώ της οικονομικής χρήσης του 212 (μείωση 2,1%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ (μείωση 15,53%). Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 17,7 εκατ. έναντι 21,4 εκατ. ευρώ (μείωση 17,3%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. (μείωση 26,2%). Η εταιρεία κατά τη χρήση του 213 εμφάνισε υψηλή ρευστότητα, η οποία προσέγγισε τα 53,5 εκατ. ευρώ αυξανόμενη κατά 2,6 εκατ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, εισπράχθηκαν οικονομικές απαιτήσεις από τους ΟΤΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου και ρυθμίστηκαν υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ Παγίων με τη μεταβίβαση έργων υποδομής. Επιπλέον, την περίοδο αυτήν η εταιρεία επιβαρύνθηκε με τη διαγραφή τόκων κι απαιτήσεων από τους ΟΤΑ -σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση- ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου. Εξάλλου, το α' τρίμηνο 214, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν, η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρουσίασε αύξηση του τζίρου και των μικτών κερδών της με θετικές ταμειακές ροές, σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 214, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 4,96%. Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ( ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 29/5/213 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 5/6/214, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 58 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,399 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 246,55 ευρώ. Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο του Ν.334/25 Αρθρο 13 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 της Απόφασης 3/347/ της Ε.Κ., η Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κα. Αννα Γερασίμου, σύζυγος του κ. Αλέξανδρου Δούφου, Αντιπροέδρου της Εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενημέρωσε την Εταιρεία σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών που προέβη. Συγκεκριμένα στις αποκτήθηκαν 3. μετοχές "ΛΟΓΟΣ" συνολικής αξίας 1.8, Ευρώ μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ («Εταιρεία») ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 334/25 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Γεώργιος Γκούφας του Κωνσταντίνου, σύζυγος της Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού, Αναπ/τριας Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, προέβη στις 4 Ιουνίου 214 σε αγορά 1. κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.846,35 Ευρώ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από Πέμπτη 26 Ιουνίου 214 σε Δευτέρα 3 Ιουνίου 214. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,4936 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.927,78 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ανακοίνωση Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank), oι κ.κ. Γεώργιος Δαυίδ, Γεώργιος Γόντικας, Ευστράτιος - Γεώργιος Αράπογλου και Δημήτρης Παπαλεξόπουλος εξεδήλωσαν την επιθυμία τους η θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να περαιωθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

35 Μετόχων της Eurobank του έτους 214, η οποία θα προβεί σε εκλογή νέων μελών. Η Eurobank εκφράζει προς τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις θερμές ευχαριστίες της για την πολύτιμη συμμετοχή και προσφορά τους στο έργο και την πρόοδό της. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Κατ εφαρμογή του άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «MIGREALESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας»,ανακοινώνει τα ακόλουθα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 5η Ιουνίου214 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι με απαρτία 83,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι ) ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από πρόσκληση, τα εξής: Θέμα 1 ο : Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των αναμορφωμένων (αναθεωρημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από έως λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19. Θέμα2ο: Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση και της σχετικής επ αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης Θέμα 4 ο : Τη μη διανομή μερίσματος. Θέμα 5 ο : Την εκλογήτης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANTTHORNTONA.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 214.Για την αμοιβή της εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ. Θέμα 6 ο : Την εκλογή τουιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως τακτικού ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, και της Σταυρούλας Γουρδουπάρη του Θεοδώρου, ως αναπληρωματικού για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 214 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Για την αμοιβή τους εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ. Θέμα 7 ο : Την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής. Θέμα 8 ο : Την έγκρισητων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ.,την έγκριση της συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και την παροχή αμοιβής 6. σε έκαστο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η α' φάση του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σχετικά με την πυρκαγιά της 24/12/213, με την είσπραξη ποσού 1.53 χιλ.σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση από τις ασφαλίστριες εταιρείες Generali HELLAS Α.A.E. και Groupama ΦΟΙΝΙΞ A.E.Α.Ε. Για την απαίτηση του υπολοίπου ποσού της ζημιάς, η εταιρεία συνεχίζει τις ενέργειες διακανονισμού της και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις παραγράφους & του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 214, αποφάσισε να προτείνει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, των μετόχων της Εταιρίας (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών) της 3ης Ιουνίου 214. α) την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 219/192, κατά το ποσό των , Ευρώ ή μέχρι το ποσό της κάλυψης, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πλήρης, με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 337. νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 2,83 Ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές, μετά ψήφου μετοχές ή προνομιούχες, άνευ ψήφου μετοχές ή β) την κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων λόγω του άρθρ. 47 Κ.Ν. 219/192 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των πλαισίων του Κανονισμού του Χ.Α. και θα υποβληθεί στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών) της 3ης Ιουνίου 214. Α. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση - Εντός του 213 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας, για την αποπληρωμή δανεισμού και για την χρηματοδότηση της νέας δραστηριότητας της επένδυσης της εταιρίας σε ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά πάρκα) η οποία αποφασίστηκε με την από 1/9/212 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας (κοινών και προνομιούχων μετοχών). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπελήφθη σημαντικά του στόχου της, και αντί των νέων κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν μόνο , διότι αντί των 793. υπήρξε εγγραφή μόνον για 41. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Από τον πίνακα των νέων μετοχών, προκύπτει ότι, πέραν της οικογένειας Μηνά Εφραίμογλου ελάχιστοι άλλοι μέτοχοι ενεγράφησαν. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται κατά τη χρήση 213 σε , Ευρώ, διαιρούμενο σε 766. κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 245. προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία. Συγκεκριμένα, τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διατέθηκαν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σκοπός Ποσά σε Ευρώ Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 1.75., Δαπάνες Έκδοσης 37.82,22 Διαθέσιμα για Επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 22.9,78 (Φωτοβολταϊκά Πάρκα) Σύνολο , Πιο αναλυτικά, το ποσό της Αύξησης Ευρώ, αφού αφαιρέθηκαν οι δαπάνες έκδοσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 37.82,22 Ευρώ, διατέθηκε ως εξής: Α) ποσό Ευρώ διατέθηκε για την αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων της Εταιρίας σε Τράπεζα του εξωτερικού («EFG Eurobank Luxembourg»), με σκοπό να απαλλαγεί η Εταιρία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προέκυπτε σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη εξόφληση πραγματοποιήθηκε εντός μερικών ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών την παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Β) Από τα προεκτεθέντα, καθίσταται σαφές ότι δεν συγκεντρώθηκαν κεφάλαια επαρκή για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Εδώ όμως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

36 πρέπει να σημειωθεί ότι και αν υπήρχαν, κατέστη αμφιβόλου σκοπιμότητας η επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Διότι η πολιτεία με δύο διαδοχικές μειώσεις τιμών (φορολογήσεις), πραγματοποιώντας στροφή 18 μοιρών, κατέστησε την επένδυση σε φωτοβολταϊκά από εξόχως συμφέρουσα σε σχεδόν αρνητική και επιπλέον διέκοψε τη χορήγηση νέων αδειών. Δυστυχώς, αποδειχθήκαμε μάντεις καλοί, κακών εξελίξεων. Ίσως τώρα πρέπει να προβλέψουμε νέα μεταβολή της κυβερνητικής πολιτικής, αφού δεν είναι λογικό μια χώρα ηλίου (θυμηθείτε το σχέδιο Ήλιος με το οποίο επρόκειτο να πλημμυρίσει με ενέργεια η Ελλάς τη Γερμανία) να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πάντως, όσον αφορά την εταιρία μας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε άλλες διεξόδους επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ευτυχώς, υπάρχουν, και η καταφανής μεταβολή του επενδυτικού κλίματος, συνεχώς εμφανίζει νέες. Πρώτον : πρέπει να σημειωθεί ότι άρχισε να ξαναζωντανεύει ο τομέας του κρατικών προμηθειών, δηλαδή ο τομέας στον οποίο επί τόσα χρόνια (δεκαετίες) διακρινόμαστε και που συνιστούσε το κύριο πεδίο δραστηριότητας μας και συνάθροιζε τον κύκλο εργασιών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ύψος των κατά το πρώτο τετράμηνο τρέχοντος έτους προκηρυχθέντων μειοδοτικών διαγωνισμών ανέρχεται σε πλέον των 6 εκατομμύριων ευρώ, έναντι των μηδενικού σχεδόν ύψους αντίστοιχους περυσινούς και προπερσινούς διαγωνισμούς. Όπως ήταν φυσικό, φαίνεται ότι τα παλαιά αποθέματα μετά τόσα έτη, χωρίς αγορές, εξαντλήθηκαν, ενώ οι ένστολες δυνάμεις δεν γίνεται να κυκλοφορούν με πολιτικά! Δεύτερον : εξετάζουμε πρόταση συνεργασίας με σχεδιαστή μόδας και ξένο οίκο, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε δύο φορές το χρόνο (χειμώνα θέρος) σύγχρονες συλλογές (μόδα) απευθυνόμενοι στην ελληνική αγορά κυρίως (αλλά όχι μόνο). Όπως είναι φανερό, η προοπτική αυτή, που βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με παλαιότερες επιδόσεις μας (όταν η μόδα ενδύσεως αφορούσε κυρίως το ύφασμα (σχέδιο χρώμα) και όχι το ένδυμα (κοπή ραφή) μας συγκινεί ιδιαιτέρως, άλλα, προφανώς η υλοποίησή της δεν εξαρτάται κυρίως από εμάς. Τρίτον : το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι το ακίνητο της (οικοδομικό τετράγωνο περίπου πέντε στρέμματα). Σε πολλές παλαιότερες ανακοινώσεις μας, είχαμε αναφερθεί σε σχετικές προσπάθειές μας και σχέδια, που ευτυχώς, όπως εκ των υστέρων εφάνει, δεν είχαν οδηγήσει σε έναρξη εργασιών. Με την έλευση της κρίσης, οι σχετικές προσπάθειες είχαν καταστεί άνευ νοήματος, πρόσφατα όμως, με την παρατηρούμενη αλλαγή κλίματος, αναζωπυρώθηκαν. Ήδη, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές, που αναφέρονται είτε σε μεταβίβαση του ακινήτου, είτε σε μακροχρόνια μίσθωση αλλά ακόμα και σε διατήρηση του, αλλά με σημαντικές οικοδομικές παρεμβάσεις, που θα αποβλέπουν σε νέα, πρωτοποριακής μορφής, αξιοποίηση των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, η εταιρία θα προβεί άμεσα σε νέες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Β. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων - Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα διατεθούν κυρίως για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και συγκεκριμένα για την αποπληρωμή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της. Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων - Οι βασικοί μέτοχοι (οικογένεια Εφραίμογλου) όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προτίθενται να καλύψουν την αναλογία τους στη παρούσα αύξηση, καθώς και να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία, μέχρι: α) την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και β) εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δ. διάθεσης - Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να ορισθεί σε 2,83 Ευρώ ανά μετοχή. Επίσης προτείνεται η τιμή διάθεσης να μπορεί να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 334/25 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 4 Ιουνίου 214, σε αγορά 5 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 575, Ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.(υπό ειδική εκκαθάριση) ανακοινώνει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση , οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ανακοίνωση Η τιμή για το ΑΔΑΚ2 για την ημερομηνία είναι 4,139. Για τα στοιχεία ενεργητικού Διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ2, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 4/6/214 σε αγορά 546 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας 819,. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Ανακοίνωση Γνωστοποιείται από την LAMDA Development S.A., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουνίου 214, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως: - Δρ. Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος - Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος - Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος - Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος - Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος - Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Θεοδώρα Ζερβού, μη εκτελεστικό μέλος - Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 5 Ιουνίου 214, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 24 μέτοχοι, εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές επί ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

37 συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 73,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΥΠΕΡ μετοχές (99,82%). ΚΑΤΑ μετοχές (,%) ΑΠΟΧΗ 6.66 μετοχές (,18%). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213. ΥΠΕΡ μετοχές (1,%) ΚΑΤΑ μετοχές (,%) ΑΠΟΧΗ μετοχές (,%). 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 214 έως 31 Δεκεμβρίου 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 214 έως 31 Δεκεμβρίου 214 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 214, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 18.,. ΥΠΕΡ μετοχές (99,82%) ΚΑΤΑ 6.66 μετοχές (,18%). ΑΠΟΧΗ μετοχές (,%). 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 219/ 192. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 219/192), ως ακολούθως: Για τη χρήση Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ ,48. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 115.,. Για τη χρήση 214: Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 213, και αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 2., σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. ΥΠΕΡ μετοχές (99,77%) ΚΑΤΑ μετοχές (,23%). ΑΠΟΧΗ μετοχές (,%). 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και εξελέγη νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους: - Δρ. Πέτρο Καλαντζή - Ευάγγελο Χρόνη - Οδυσσέα Αθανασίου - Φώτιο Αντωνάτο - Δημήτριο Πολίτη - Γεώργιο Γεράρδο - Θεοδώρα Ζερβού - Οδυσσέα Κυριακόπουλο - Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση, οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος, Οδυσσέας Κυριακόπουλος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. ΥΠΕΡ μετοχές (99,77%) ΚΑΤΑ μετοχές (,23%). ΑΠΟΧΗ μετοχές (,%). 6. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/28. Ορίστηκαν νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/28. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται πλέον από τους κ.κ. - Δρ. Πέτρο Καλαντζή, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Δημήτριο Πολίτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΥΠΕΡ μετοχές (99,99%) ΚΑΤΑ μετοχές (,1%). ΑΠΟΧΗ μετοχές (,%). ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανακοίνωση Σε εφαρμογή της διάταξης του κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Η διοίκηση του Ομίλου έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ήδη γίνει εμφανή, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο, στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το A' Τρίμηνο του 214. Οι ενέργειες, στις οποίες έχει μέχρι στιγμής προβεί η εταιρεία, στην κατεύθυνση της άρσης της Επιτήρησης και της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης, είναι οι εξής: - Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της- Εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της- Απεμπλοκή από ζημιογόνες και μη παραγωγικές επενδύσεις- Ρύθμιση υποχρεώσεων προς πιστωτές και προμηθευτές- Ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης- Αξιοποίηση συνεργιών Ομίλου. Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 214, παρέστησαν και ψήφισαν 121 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 77,% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων πλέον Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/212 31/12/212, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους». Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/212 31/12/212, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους». Ψήφοι Υπέρ: , Αποχή: ΘΕΜΑ 2: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε , που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε , όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο στο Φ.Ε.Κ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: Ψήφοι Υπέρ: , Αποχή: ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη της ελεγκτικής εταιρίας ECOVIS HELLAS Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 213. Ψήφοι Υπέρ: , Αποχή: ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 214 και έγκριση της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 214, την ελεγκτική εταιρία ECOVIS HELLAS Α.Ε. και όρισε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτρη Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), και ενέκρινε την αμοιβή τους. Ψήφοι Υπέρ: , Ψήφοι Κατά: , Αποχή : ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 213 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 214. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

38 Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι μεικτές αμοιβές Δ.Σ. των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 213 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 214. Ψήφοι Υπέρ: , ΘΕΜΑ 6: Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Ν. 219/2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία βάσει του άρθρου 23α παρ. 2 του Ν.219/2: (α) τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας Πρόεδρος και μέτοχος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» τακτικών δρομολογίων προς/από Καλαμάτα για το έτος 214, με συμφωνημένες συχνότητες και χωρητικότητα, με αεροσκάφη τύπου Airbus A32, Α319, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους. (β) τη σύναψη σύμβασης παροχής εγγύησης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της εταιρείας «Elviria leasing Limited», υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σε αντικατάσταση αντίστοιχης εγγύησης της «Marfin Investment Group ανώνυμος εταιρία συμμετοχών», αναφορικά με την καλή και προσήκουσα εκτέλεση των όρων της από 3 Ιουλίου 29 σύμβασης μίσθωσης ενός αεροσκάφους Α319-1, MSN 3748, μεταξύ της ΟΑ και της Elviria leasing Limited (διάρκεια μέχρι 215). (γ) τη σύναψη συμβάσεων παροχής εγγύησης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και των εταιρειών «Nac Aviation Cyprus 2 Limited» και «Nac Aviation UK 1 Limited», υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σε αντικατάσταση αντίστοιχων εγγυήσεων της «Marfin Investment Group ανώνυμος εταιρία συμμετοχών», αναφορικά με την καλή και προσήκουσα εκτέλεση των όρων δέκα συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών Bombardier D8 Q4, με MSNs 4267, 4268, 4276, 4311, 4314, 4318, 4321, 4327, 4152 & 4148, μεταξύ της ΟΑ και της «Nac Aviation UK 1 Limited», και τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών Bombardier Dash 8-1, με MSNs 33, 361, 347 & 364, μεταξύ της ΟΑ και της «Nac Aviation Cyprus 2 Limited» (διάρκεια μέχρι 216). Ψήφοι Υπέρ: , Ψήφοι Κατά: , Αποχή : ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 219/192, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 219/192. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 219/192, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Ψήφοι Υπέρ: F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,4937 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.721,76 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,4896 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.565,3 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 29/5/213 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4/6/214, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 57 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,363 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 222,3 ευρώ. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. Ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 214 αντί για την Πέμπτη 26 Ιουνίου 214. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3556/27, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του μέτοχου της KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V., ότι την 2 Ιουνίου 214 επήλθε μεταβολή της εξουσίας ασκήσεως των δικαιωμάτων ψήφου με αποτέλεσμα η KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. να ασκεί έμμεσα το δικαίωμα ψήφου επί των κοινών μετοχών εκδόσεως της ΜΕΤΚΑ ΑΕ και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,9% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η εν λόγω μεταβολή δεν προήλθε λόγω εξαγοράς ή πώλησης μετοχών. Οι μέτοχοι των οποίων η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ξεπερνά το 5% είναι οι εξής: MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25,975,31, 5% +1, KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V, 3,66,198, 5.9%. Δικαιώματα Ψήφου (Άμεσα) Δικαιώματα Ψήφου Έμμεσα) Σύνολο %. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του ν. 334/25 προέβη στις 4 Ιουνίου του 214 σε αγορά 5 μετοχών συνολικής αξίας 529 ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

39 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 214, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου 214 και ώρα 12. μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι (κτίριο Α). ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7/6/214 ημέρα Σάββατο και ώρα 11. π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/213, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αλλαγής χρήσης ποσού 48., ευρώ, που κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/11/213 για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 7. Σχηματισμός ειδικού φορολογημένου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. 8. Φορολόγηση αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/213 και μεταφορά τους σε λογαριασμό αποθεματικών προς διάθεση. 9. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως Επικύρωση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/11/213, για τη μεταφορά ποσού ,57 ευρώ από τον λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» σε λογαριασμό ειδικού φορολογημένου αποθεματικού, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. 11. Διάφορα άλλα θέματα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 214, στον ίδιο χώρο, ημέρα Τρίτη και ώρα 11: π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 3η Ιουνίου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Α, τηλ , φαξ ). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 1/6/214, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:3μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16, Παράδεισος Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ,9 με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας,3 και με τιμή διάθεσης 1,74 ευρώ ανά μετοχή, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και διάθεση των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο και μέλος ΔΣ κ. Ιωάννη Στρούτση. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν ΑΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:3 μμ, και η τυχόν ΒΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 8/7/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:3 μμ, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 2 στο Περιστέρι Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κυρία Σπύρου Παναγιώτα) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Χαράλαμπο Ξανθόπουλο του Μιχαήλ, μέλος ΔΣ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση και την υποβολή της πρόσκλησης καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1/6/214 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.3 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου Ορεστιάδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από έως μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 214 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από έως Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την Πέμπτη 5/6/214. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο το Σάββατο 7/6/214. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

40 την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: ( μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/6/214 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 212, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 212 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 213, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 213 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση και έγκριση της αμοιβής τους. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 213 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 214. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου - Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 5η Ιουνίου 214), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 7η Ιουνίου 214). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής (record date). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώληση και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα πρόσκληση και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας (Σωκράτη Οικονόμου 3, 681, Αλεξανδρούπολη). ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ενδεκάτη (11η) Ιουνίου του 214, 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13: στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 και των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση ( ). 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/ Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 213 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 214, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 219/192 και 5 του Ν. 316/ Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού προσώπων συνδεδεμένων με την εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο μετά την , κατ'αρθ. 23α του Κ.Ν. 219/ Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του Κ.Ν. 219/192 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. 8. Έγκριση σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από μερίσματα εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Έγκριση της δέσμευσης για μία πενταετία του ποσού των από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας για το σχηματισμό έκτακτου ειδικού αποθεματικού εντός του 213, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ICT4 GROWTH, Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.1 του οδηγού της δράσης ICT4 GROWTH. 1. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων. 11. Ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, Μαρούσι Αττικής. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

41 KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14: μ.μ., στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 212. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 213, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 213. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 213 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 214. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού , ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού , ευρώ και μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. Μεταφορά Αφορολόγητου αποθεματικού ν. 2238/1994 με λογαριασμό φορολογημένου αποθεματικού κατ εφαρμογή του αρθ. 72 παρ 12 & 13 του ν. 4172/213. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11/6/214, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12. στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 25, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από έως και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από έως ) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.219/192. 5) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έως ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

42 περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (οδός Λένορμαν 25, Αθήνα Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Λένορμαν 25, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 25, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:3 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/212. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 213 ( ) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στην σύνθεση του Δ.Σ. Επικύρωση αλλαγών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/28. Απόφαση περί διανομής ή μή μερίσματος. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα αρχεία του φορέα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Κ.Α.Α.), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας Σάββατο 7 Ιουνίου 214 που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 27 Ιουνίου 214 και ώρα 1.3 στο ως άνω ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β' Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουλίου 214 και ώρα 1.3 ομοίως στο ως άνω ξενοδοχείο. Οι ημερομηνίες καταγραφής είναι η 23 Ιουνίου 214 και η 7 Ιουλίου 214 για την Α' και τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α' ή της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση. Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

43 μετοχές CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:.α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ. Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Λεωφ. Μεγαρίδος 124-Ασπρόπυργος) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: αρμόδιος κος Σαράφογλου). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι : Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 2) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 2α) Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά της Συνέλευσης (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 5). Το πλήρες κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ. Ν. 219/192 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις, ή/και: Ενημέρωση Επενδυτών/Μετοχική Σύνθεση). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Μεγαρίδος 124-Ασπρόπυργος τηλ: ). ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.& ΜΙΝΕΡΒΑ Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 213. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 213. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 213. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 213. Προέγκριση και καθορισμός ανώτατου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/214 έως 3/6/215. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής των. Έγκριση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών του Ν2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 4172/213. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. όπως λάβει αποφάσεις για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 48 του Ν219 /192 λύσης για την Θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις - Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος αυτής στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης ", στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

44 μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 28η Μαΐου 214 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 3 Μαΐου 214, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 6η Ιουνίου 214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 5η Ιουνίου 214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 6η Ιουνίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 6η Ιουνίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην εταιρική της ιστοσελίδα ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ56429 Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ56429 Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης). V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

45 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας την 12/6/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11. πμ. στον Ρέντη,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 213 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 213. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από έως , προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 214. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 21/5/214 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1.85 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,2 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο 32, ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας, για μία πενταετία, για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/23 και του Κ.Ν. 219/192 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους έως 1.. ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 219/192, άδειας στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιευθυντές της Εταιρείας να µμετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 219/192, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων µμεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.219/192,εταιρειών. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τον νόμο 316/22 όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/6/214 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 7/6/214 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 9/6/214. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν. 219/192, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 19/6/214 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και - Σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4/7/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 3/6/214 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 2/6/214 και 1/7/214, αντιστοίχως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων,Επιδαύρου 5, Ρέντη, και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 9/6/214 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 2/6/214 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 1/7/214 για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπων κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση, Επιδαύρου 5, , Ρέντη ή αποστέλλεται στο φαξ εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος, καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του διορισμού. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τίθεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

46 διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω. (Β) Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, μετά από αίτησή οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Δ) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 Ν. 219/2, εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/2 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Ρέντης, οδός Επιδαύρου5, τηλ. επικοινωνίας ) και στην ιστοσελίδα ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 213 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 213 και προέγκριση για το έτος Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 8. Σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 398/ Έγκριση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4172/ Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192) εταιριών. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 1η Ιουλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 7η Ιουνίου 214 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 9η Ιουνίου 214. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 214 και 1ης Ιουλίου 214 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22ης Ιουνίου 214 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 6ης Ιουλίου 214 για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α και Β Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α και Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 214 και 7η Ιουλίου 214 αντίστοιχα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

47 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Αγ. Ιωάννης, 193, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ ). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 9η Ιουνίου 214. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 214 για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 7η Ιουλίου 214 για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 τoυ κ.ν.219/192 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό της Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 28η Μαΐου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Μαΐου 214 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 219/192. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 6η Ιουνίου 214, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 5η Ιουνίου 214. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. δ)μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 6η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεώς τους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: - Λεωφ. Αγ. Ιωάννου Θέση Άγιος Ιωάννης, 193, Ασπρόπυργος Αττικής. ΙΑΣΩ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 13/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας (Ισόγειο Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της χρήσης , λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την , της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.219/192, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης εντός του 214 προς διανομή αφορολογήτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.219/2, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.219/2, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

48 και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.219/192, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.219/192 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΚΑΤ, η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192 στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα ανωτέρω αρχεία. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 8η Ιουνίου 214, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 214 (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 1η Ιουνίου 214. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 214 και 11ης Ιουλίου 214 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23ης Ιουνίου 214 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 7ης Ιουλίου 214 για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α και Β, αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η σχετική ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρία μέχρι και την 24η Ιουνίου 214 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι και την 8η Ιουλίου 214 για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α και Β, αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.219/192 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.219/192 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: α)με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν.219/192. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν.219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό γ) περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΛΚΑΤ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛΚΑΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τουλάχιστον ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

49 τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κάθε Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν.219/192. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο, στην ιστοσελίδα της έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ οι μέτοχοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το ανωτέρω έντυπο και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, τηλ ). Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας εγγράφως και να έχει παραληφθεί από αυτή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της πραγματοποιηθείσας επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον ανωτέρω αριθμό, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν.219/192, όπως ισχύει, θα διατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις», και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Υπηρεσία Μετόχων, επί της Λεωφ. Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής. FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-2, στο Μαρούσι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/213-31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/213-31/12/ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/214-31/12/214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/213-31/12/213 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/214-31/12/ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με το Ν. 4172/213 και β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 6. Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α Ν. 219/ Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στο φορέα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" («ΕΧΑΕ»). Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ. Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ (Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές) και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικών). Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 Ν.219/192, όπως ισχύει. Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (Β) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

50 από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 219/192 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ και στην ιστοσελίδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14/6/214, ημέρα Σάββαρο ώρα 12:, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου ΔιοίκησηςΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-1 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης τουολπα.ε. για την περίοδο από έως , που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/213-31/12/213). Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/213 μέχρι 31/12/213. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/214 μέχρι 31/12/214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 213, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.219/192 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 214. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας). Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/28). Διάφορες Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 219/192 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/21 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει του μετόχους για τα εξής: Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 9η Ιουνίου 214, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουνίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις 11/6/214. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Eξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 1- Πειραιάς. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγησή του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Ι. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 219/192 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 3η Μαίου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του ΚΝ 219/192. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 1η Ιουνίου 214, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. ΙΙ. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7η Ιουνίου 214, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙΙ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

51 Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. IV. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 214, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Ακτή Μιαούλη 1- Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλέφωνο του Ο.Λ.Π Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 15/6/214, ημέρα Κυριακή και ώρα 11: π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/ Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 213 έως 31ης Δεκεμβρίου 213 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 213 έως 31ης Δεκεμβρίου 213 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 213 έως 31ης Δεκεμβρίου Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 213 και προέγκριση για την περίοδο έως Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 213 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο έως Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/2, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 219/2 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 8. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 219/2. 9. Λήψη αποφάσεως περί συμψηφισμού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» με το τακτικό αποθεματικό, με τα έκτακτα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και με το ειδικό αποθεματικό, το οποίο σχηματίσθηκε δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 219/2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 2γ και 28α του κ.ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 1/6/214 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15/6/214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 12/6/214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/6/214, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/6/214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/2, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

52 Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρ ότι προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 219/2. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731, Χανιά. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/6/214 και ώρα 11:, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 213, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 213 και προέγκριση αυτών για το έτος Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Τετάρτης 11ης Ιουνίου 214 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

53 κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 219/129, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/2: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 214. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Ιουνίου 214 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 214, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 214. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 219/2 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τo Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ ) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1: στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/213 έως 31/12/213, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/213 έως 31/12/213. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 213 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 214. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/213 31/12/213. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/214 31/12/214. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27 Ιουνίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Ιουλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 1: στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11/6/214 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 16/6/214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

54 σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 13/6/214 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23/6/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24/6/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4/7/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 5/7/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 219/192 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1/6/214, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 3/6/214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 1/6/214, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9/6/214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 1/6/214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρ&epsil