Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82"

Transcript

1 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μετατρέψιμα) Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Οργανωμένη Αγορά (Μη Μετατρέψιμα) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Απρ.3 Απρ.4 Απρ.5 Απρ.6 Απρ.7 Απρ.1 Απρ.11 Απρ.12 Απρ.13 Απρ.18 Απρ.19 Απρ.2 Απρ.21 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.27 Απρ.28 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) Ημερήσια μεταβολή: % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 48, , % 44, % % 44, , , , % 43, % Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 8, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 451, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 2, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ % Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 462, ,78 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 27, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 68, % Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. ) 14, Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. ). Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 5,72 Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 2, % Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τμχ 24,854.2 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % 17, % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 71, % Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια) 14, Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια). Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό 1,473,459 Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 9,4 Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής) 61, Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 54,784 Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών 1,.64% 781.3% Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων 57,892. Πλήθος Διμερών Συναλλαγών 6, Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου ,583 Πλήθος Πράξεων Δανεισμού: Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 13, % Ημερήσια μεταβολή: % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: % Μετβλ Μέσο προηγ. Έτος 14, % Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών Πλήθος πακέτων Μεθόδου Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων 25 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** % 5, 49, 48, 47, 46, 45, 44, Απρ.18 Απρ.19 Απρ.2 Απρ.21 Απρ.24 Απρ.25 Απρ.26 Απρ.27 Απρ.28 Μαϊ.2 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών :48 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 28/4/217 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 2/5/217 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 2/5/217 28/4/217 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap # % % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1,854.5 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών # % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς # % % # Δείκτης FTSE Med 4, # 4, % 4,4.91 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 2, # 2, % 2, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1,124.2 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,679.6 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7, # 7, % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9, , % 9, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3,57.44 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3,61.4 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2,491.8 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1, # 1, % 1, , , , % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων # % % # Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων # % % # Σημείωση 1:Το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων και, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 27/4/217. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 2/5/217: 2.81% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 2/5/217: 3.14% 25,, 2 25,, 94 2,, 195 2,, 92 15,, 19 15,, ,, 18 1,, ,, 175 5,, 82 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 17 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 8 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 2/5/217: 1.47% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2/5/217: 1.78% 1,8, 18 4,5, 188 1,6, 179 4,, 186 1,4, 178 3,5, 184 1,2, 1,, 8, 6, ,, 2,5, 2,, 1,5, , 173 1,, 176 2, 172 5, 174 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 171 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 172 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 2/5/217: 1.41% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2/5/217: 1.81% 6, , 258 5, , 256 4, 156 1, 254 8, 252 3, 155 6, 25 2, 154 4, 248 1, 153 2, 246 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 152 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Τρι 244 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 85 / 24 / / 19 / 14 2 / 2 / 3 6 / 3 / 2 1 / / / / 3 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 48, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 43, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Όγκος Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 158, , , ,854,17 226,53,258 14,323,759 35,583 35, , , ,323, , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 71,14,34 68,273,528 96, ,92 1,79 239,861,432 17, , ,537,673 17, ,268 5 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 14,83 14, , , ,633,34 781,22 781, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χρηματιστηρίου Αθηνών & Χρηματοοικονομικών Προιόντων (Δ.Α.Κ.) Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Xρηματοικονομικά Προϊόντα 1 / / 1 5 9,84..1% Ακίνητη Περιουσία 3 / 2 / ,79 1,435, % Ασφάλειες 1 / / 16 2,332 6, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 11 / 4 / 2 1, ,883 1,715, % Εμπόριο 3 / 1 / ,74 3,557, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 7 / 2 / 3 1,883 1,133,237 3,354, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / / 2 9 2, % Πετρέλαιο & Αέριο 3 / / 1, ,469 2,848, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 9 / 5 / 3 1, ,999 5,595, % Πρώτες Ύλες 7 / / 84 38,48 1,6, % Ταξίδια & Αναψυχή 7 / 3 / 2,581 1,414,624 1,78, % Τεχνολογία 6 / 3 / ,243 1,76, % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 1, ,28 7,491, % Τράπεζες 6 / / 3 19,84 227,833,67 111,47, % Τρόφιμα & Ποτά 6 / 4 / ,84 3,553, % Υγεία 4 / / ,12 148, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 / / 1 1, ,937 2,286, % Χημικά 1 / / ,16 25, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / / 1,428 5,32,783 2,17, % Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % # ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) % # ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % # ΔΕΗ (ΚΟ) % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 47, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 28, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 18, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 16, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9, % ΟΤΕ (ΚΟ) 7, % # JUMBO (ΚΟ) 4, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 3, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 3, % ΔΕΗ (ΚΟ) 1, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΟΠΑΠ (ΚΟ) % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % INTRAKAT (KO) % ΟΛΘ (ΚΟ) % COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 94,3, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 78,129, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 22,867, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 22,5, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 9,544, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 5,47, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,53, % ΟΤΕ (ΚΟ) 828, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 512, % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 434, % # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Xρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 52 3,349 8,326 FTSE/Χ.Α. Large Cap 52 3,349 8,326 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 4, ,72 451,366 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 424 1,847 24,597 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) ,371 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,288 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,74 3,739 51,92 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 89 1,238 9,97 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,835 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,421 JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,3 71,163 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,936 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,95 84,435 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 155 1,172 2,813 ΟΤΕ (ΚΟ) 152 1,123 6,719 ΟΛΠ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,714 16,565 ΔΕΗ (ΚΟ) 197 1,141 5,316 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,456 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,878 Δικαιώματα σε Δείκτες ,112 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,112 Δικαιώματα σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 25 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) 85 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) 122 Συνολική Δραστηριότητα 5,72 166,78 462,473 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,141,734,167 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /4/ , ,195, ,745,661 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /4/ , , ,771, ,637,22 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /4/ ,886, Κύρια Αγορά - Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 1,543,699, /4/28 18/4/217 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) # /4/ ,867,938 3,726 47,217, ,195, ,162,681 7/12/216 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) # /4/ , , , ,64, /6/216 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /4/ , ,48, ,29, ,948, /9/215 22/9/215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # /4/ , ,524, ,338, ,26, /3/217 8/1/214 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) # /4/ , ,246, , ,59, /3/217 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) # /4/ , ,841, ,23, ,721, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /4/ , , , ,51, /4/27 29/8/214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # /4/ ,47, , , ,189,761 26/2/216 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) # /4/ , , , ,417, /5/216 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /4/ , , , ,423, /8/211 19/4/216 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # /4/ , ,37, , ,, /7/215 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) # /4/ , ,84, , ,147,151, /5/28 3/11/215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # /4/ ,3,34 4,959 28,437,24.3 2,771, ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) # /4/ , , , ,368, /5/216 4/7/216 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # /4/ , ,265, , ,635, /12/214 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /4/ , ,273, ,647, ,95, /5/216 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # 7. 28/4/ , , , ,782, /12/216 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /4/ , ,574, ,739, ,915, /5/29 19/1/215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /4/ , ,552, , ,, /7/216 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) # /4/ , , , ,, /5/217 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) /4/ ,53,131 1,996 9,226, ,816, ,15, /6/216 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) # /4/ ,28 1,235 7,491, ,435, ,733,183, /5/28 27/11/215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /4/ ,129,96 4,248 16,787, ,886, ,78, /4/216 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /4/ , , , ,314, /5/216 24/3/217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /4/ (6) , , , ,63, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /4/ , ,46, ,985, ,185,998, /5/28 27/11/215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) # /4/ ,5,456 5,499 18,371, ,827, Κύρια Αγορά - Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας 13,126,2.65 8/7/21 12/1/216 A.S. COMPANY (ΚΟ) # /4/ , , , ,339,353, /6/28 1/12/215 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.52 28/4/ ,544, , , ,213, /6/216 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) # /4/ , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /4/ , , , ,33, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /4/ , , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/6

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 2,578, /7/216 18/5/215 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /4/ , , , ,5, 4. 2/8/216 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) /4/ , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.42 28/4/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) /4/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) #.56 28/4/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /4/217 -(6) , /4/216 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /4/ , , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /4/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,953, /12/216 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) /4/ ,65 7 4,88.9 7, ,812, /3/215 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) # /4/ , , , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ).22.5 #.21 28/4/ , , , ,921, /9/28 5/12/216 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/ , , , ,125, /11/1992 7/2/217 UNIBIOS (ΚΟ) # /4/ , , , ,178, /4/21 15/12/214 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ).65.5 #.62 28/4/ ,1 5 1, , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) # /4/ , , , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /4/ , , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /4/ , ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) #.33 28/4/ , , , ,6, /7/216 11/7/216 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) # /4/ ,6 11 3, , ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /4/ , , , ,25, /7/216 9/11/215 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) # /4/ , , , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) # /4/ , , , ,421, /7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) # /4/ , , , ,37, /8/21 23/9/216 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /4/ , ,864, /3/217 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /4/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /4/ , , , ,3, /6/216 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /4/ , , , ,5, /12/216 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /4/ , , , ,53, /6/216 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,623, /6/21 3/5/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) # /4/ , ,441, /11/214 11/8/215 ΙΑΣΩ (ΚΟ) # /4/ , , , ,58, /3/217 4/7/216 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , , , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /4/ , , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # /4/ , , , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,7, /6/216 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.47 28/4/ , , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) # /4/ , , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/6

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 13,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # /4/ , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /4/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,16, /8/216 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) # /4/ , , ,125, /6/21 18/7/216 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /4/ , ,497, /7/28 21/3/216 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) # /4/ , , , ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /4/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) # /4/ , , , ,8, /5/216 27/4/215 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /4/ , , , ,741, /4/215 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /4/ (6) , , , ,693, /7/26 26/5/215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /4/ , , , ,568, /6/216 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) # /4/ , , ,985, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) # /4/ , , , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) # /4/ , , , Κύρια Αγορά - Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας 48,184,91.7 1/7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /4/ , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) # /4/ , ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /4/ , ,8, /8/214 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) /4/ , ,72, /8/214 4/11/215 FLEXOPACK (ΚΟ) /4/ , ,5,.95 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) #.99 28/4/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) #.62 28/4/ , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /4/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /4/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) # /4/ , , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /4/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /4/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /4/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) # /4/ , , ,848, /8/216 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /4/ , ,828, /6/216 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) #.9 28/4/ ,4 3 1, , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /4/ , , , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) # /4/ , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /4/ , , , ,9,.9 15/5/29 13/1/214 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /4/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /4/ (6) , 4 7,5.1 6, ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /4/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 3/6

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 34,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /4/ , ,5, /6/215 5/7/216 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /4/ , , , ,742, /8/216 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /4/217 -(6) , ,22, /7/24 5/8/214 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /4/ , , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /4/ , ,65, /8/216 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /4/ , , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /4/ , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) # /4/ , , ,939, /7/23 3/1/22 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /4/ , ,321, /8/27 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /4/ , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /4/ , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /4/ ,19 8 3, , ,34,.6 3/11/29 9/11/216 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) # /4/ ,2 2 12,364. 8, ,935, /6/29 13/6/2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,8, /7/216 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) /4/ , , , ,7, /11/216 6/5/216 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /4/ , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /4/ ,92 1 1, , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , ,497, /7/28 3/7/212 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) # /4/ , , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /4/ , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /4/ ,34, /6/29 9/9/215 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /4/ , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 619,82 15/6/216 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /4/ , Χαμηλή Διασπορά 14,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /4/ ,25. 7, ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /4/ (6) , , , ,996, /6/211 2/2/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,69, /4/214 22/12/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /4/ , , , ,465,29.3 9/8/24 9/11/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /4/ , ,418, /12/215 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /4/ , ,494, /12/216 23/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) /4/ ,124, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /4/ , ,76, /7/216 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /4/ , ,286, /8/215 15/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /4/ , , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /4/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 4/6

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 17,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /4/ , Επιτήρηση 5,867, /8/21 28/4/ DIONIC (ΚΟ) /4/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /4/ ,97, /9/ FORTHNET (ΚΟ) /4/ , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) #.81 28/4/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) #.87 28/4/ ,4 18 3,37.4 4, ,419, /7/211 4/3/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /4/ , 3 2, , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /4/ , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /4/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /4/ ,, 1. 1/8/27 7/4/2 593 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.82 28/4/ , , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /4/217 -(6) , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /4/ , ,737, /6/25 22/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) #.1 28/4/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /4/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /4/ , , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,961, /6/24 3/8/2 58 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /4/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /4/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /4/ ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /4/ ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /4/ , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /4/ , ,596, /7/28 27/4/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) #.3 28/4/ ,186, /6/28 2/2/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /4/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /4/ ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /4/ Προς Διαγραφή 1,13, /6/23 2/7/ COMPUCON (ΚO) /4/ ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , , 1. 1/7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /4/ , , 1. 19/7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /4/ , Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 5/6

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών[8] Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 215,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /11/215 2, ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/217 1, ,648, /7/211 31/3/ KLEEMAN HELLAS (KO) /4/217 47, ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /3/ ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/217 1, ,,.4 3/6/29 1/9/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /4/ ,122, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /4/ ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /2/216 2, ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ).7.7 2/6/215 2, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/215 17, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,68,8.42 (.3) /8/216 17/2/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /4/ , ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) # 29/11/211 6, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) # 29/8/212 47, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,793, /7/29 11/2/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ).6.6 7/3/216 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 6/6

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης [8] - Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 1/2

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/1/214. Από 3/12/215, η επωνυμία της εταιρείας " MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π." αλλάζει σε " ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 8/3/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 15/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Σε εξέλιξη έκδοση Μ.Ο.Δ. με καταβολή μετρητών έως και 3/1/216. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 22/9/216-6/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 3/3/ Μεταφορά στην Κατηγορίας Χαμηλής Διασποράς από 24/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/217. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 2, 2/2

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 16, , :57:6 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3,,.3 9,. 11:52:18 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,5, ,. 12:6:2 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,,.32 32,. 12:13:18 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,,.34 34,. 12:3:4 2 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 68, , :55:34 2 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6, 8. 48,. 13:1:15 2 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4, 8. 32,. 13:13:21 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,, ,. 13:35:42 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 6, 2.1 1,26,. 13:54:33 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,1, ,1. 13:56:15 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,2, ,. 14:1:24 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 425, ,. 14:38:42 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 43, , :39:25 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 161, ,467, :44: 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 15, ,5. 15:59:2 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 5, ,. 16::12 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 24, ,. 16:7:1 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 24, ,. 16:7:33 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 235, ,45. 16:19:34 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 27, ,56. 16:28:2 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 75, 2.8 1,56,. 16:47:12 2 JUMBO (ΚΟ) 1, ,487,. 17:11:16 2 Σημειώσεις πακέτων 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση 1 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-2 / SPOT Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 2/5/217 5, 619,82 619,82 11,737, /6/216 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/4

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF1534 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,82 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/4

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/4

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 4/4

27 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,141,734,167 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 1/3

28 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,745,661 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 2/3

29 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,637,22 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Υπηρεσία Πληροφόρησης Αγορών Ενότητα 3, 3/3

30 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αναστολή διαπραγμάτευσης Από 2/5/217, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS19737) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αναστολή διαπραγμάτευσης Από 2/5/217, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS47936) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δελτίο Τύπου Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 2 Μαΐου 217, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/25, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών: "ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", καθώς κρίθηκε ότι σε συνέχεια της από 28 Απριλίου 217 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 216 εντός της προβλεπόμενης εκ του ν.3556/27 προθεσμίας, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/27. "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.", καθώς ο αρμόδιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 216, και έως ότου διατυπώσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων και άρα διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου της ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. (η "Εταιρία"), καθώς και κατ εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι: Α. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο 216 σε 2.367,48 χιλ. έναντι 3.272,68 αντίστοιχα στο 215, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,66%. Επισημαίνεται επίσης ότι για τις ποσότητες πώλησης αλεύρων στα αντίστοιχα έτη 216 και 215, είχαμε μείωση κατά 25,89%., η οποία ζήτηση λόγω της κρίσης που διανύουμε στην ελληνική οικονομία. Β. Η μειωμένη παραγωγικότητα που λειτουργεί η επιχείρηση λόγω μειωμένης ζήτησης, συνδυάστηκε με την πτώση του τζίρου και επιβάρυνε τα αποτελέσματα παρόλο που μειώθηκαν τα σταθερά έξοδα. Αμοιβές και έξοδα προσωπ. 668,29 χιλ. το 216 και 722,79 χιλ. το 215 αντίστοιχα. Αμοιβές τρίτων και παροχές 3,87 χιλ. το 216 και 348,88 χιλ. το 215 αντίστοιχα. Λοιπά έξοδα 26,35 χιλ. το 216 και 289,17 χιλ 215 αντίστοιχα. Τα σταθερά έξοδα σε καθεστώς μειωμένης παραγωγής λόγω μειωμένης ζήτησης αν και μειούμενα στο 216, επιδεινώνουν το περιθώριο μικτού κέρδους. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της εταιρείας για το 216 ανήλθαν σε ζημίες 524,78 χιλ. έναντι ζημιών 57,47 χιλ. στο 215. Η αύξηση αυτή της ζημίας εκμετάλλευσης, παρά την μείωση των λειτουργικών εξόδων, οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών και την επιδείνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους. Η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στα προηγούμενα έτη για τον εκσυγχρονισμό της και αφορούσαν την αναδιάρθρωση της γραμμής παραγωγής του μαλακού σίτου και την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής του σκληρού σίτου για την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

31 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων αλεύρων και η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου μας ανήλθε σε 18 τόννους/24ωρο. Η παραγωγικότητα του εργοστασίου σήμερα κυμαίνεται περίπου σε 3 τόννους/24ωρο. Γ. Συσσωρευμένες ζημίες τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το δυσχερές οικονομικό κλίμα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μείωσαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Δ. Η εταιρεία δεν μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του κόστους παραγωγής με αύξηση στις τιμές πώλησης λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Ε. Μεγάλη πίεση ασκούν οι επισφαλείς πελάτες με τις εκκρεμοδικίες που υπάρχουν ύψους ,. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διασπορά του πελατολογίου μας και στις ιδιαιτερότητες του κλάδου που δραστηριοποιούμαστε (κλάδος διατροφής με αρτοποιεία, εταιρείες ειδών διατροφής κλπ) με περίοδο καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι διεκδικήσεις μας έναντι των πελατών αυτών περιλαμβάνουν εκτός από τα ποσά των αρχικών υπολοίπων των απαιτήσεων αυτών και επιπλέον υπολογισθέντα ποσά νόμιμων τόκων και επιβαρύνσεων, τα οποία ποσά αυτά καλύπτουν την απομείωση που θα προέκυπτε από τις μελλοντικές εκτιμώμενες εισπράξεις αυτών. Επίσης για τις απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός - ρύθμιση λόγω και της μακροχρόνιας σχέσης με τους περισσότερους πελάτες. Ωστόσο παρατηρείται μία καθυστέρηση λόγω του κακού οικονομικού κλίματος που δεν επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας. Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της εταιρείας σήμερα, είναι ότι θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές και ότι οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες αυτών. ΛΥΣΕΙΣ Α. Περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους με περαιτέρω μείωση σταθερών εξόδων εντός του 217. Όπως φαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία κατάφερε και μείωσε το σύνολο των εξόδων της. Β. Μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων περαιτέρω, πλέον της μείωσης κατά ( το 216 και το 215). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει στις τράπεζες σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανεισμού της που θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. Γ. Η Διοίκηση της εταιρείας με το τρέχον πενταετές επιχειρησιακό της πλάνο , στοχεύει στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της με αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας του εργοστασίου, και στην εύρεση νέων μεγάλων συνεργασιών, που θα οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της και την μείωση του κόστους παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων της αναλογικά και σε συνδυασμό με τα ήδη μειωθέντα έξοδα, με επακόλουθο την θετική επίδραση στα αποτελέσματα της. Δ. Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρείας. Η μείωση αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, μείωση τραπεζικού δανεισμού. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι: Η εταιρία EFG Bank European Financial Group SA ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατέχει για λογαριασμό της Melcourt (Jersey) Ltd ποσοστό 32,39% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/27 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/214, ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 28/4/217 σε πώληση κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ,8. INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Ανακοίνωση Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει τον θάνατο του κ. Κυριάκου Μπερμπεράκη, Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας μας, την 29 Απριλίου 217. Η εταιρεία μας προχωρά ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση αντικαταστάτη και θα επανέλθουμε με τα στοιχεία του νέου Εσωτερικού Ελεγκτή με νεότερη ανακοίνωση, κατόπιν της επιλογής του καταλλήλου υποψηφίου και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην αντικατάσταση της από 3/4/217 δημοσιοποιηθείσας Οικονομικής Έκθεσης 216, προκειμένου να διορθωθεί εκ παραδρομής σφάλμα στην κατάσταση ταμειακών ροών της σελίδας 34. Συγκεκριμένα, στην ενότητα των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων του ομίλου υπήρξε αναταξινόμηση των κονδυλίων, χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ούτε το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων. Αναλυτικά η ορθή απεικόνιση των ταμειακών ροών του ομίλου από χρηματοδοτικές δραστηριότητες έχει ως εξής: Αναληφθέντα Δάνεια: , αντί του αρχικού 49. Εξοφλήσεις Δανείων: ( ), αντί του αρχικού Καταβολή ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου: 49., αντί του αρχικού ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων: , όμοιο με το αρχικό. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

32 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 28/4/217 συνολικής αξίας 63.76,5 ευρώ. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/26, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 13/2/217 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω: 1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την 28/4/217, ο Προτείνων απέκτησε κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό.6% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,5 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 63.76,5 Ευρώ. 2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα μετοχές. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Κυριακίδης Ηλίας, Κυριακίδης Στυλιανός, Κυριακίδου Βασιλική, Κυριακίδης Ιωάννης, Καλιονίδης Κωνσταντίνος, Καλλιονίδης Χρύσανθος/ Καλλονίδου Μυροφόρα, Καλλιονίδου Ευαγγελία, Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος, Ζαμανόπουλος Ανέστης, Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία, Κονδύλης Ελευθέριος, Κονδύλης Λάσκαρης, Κονδύλης Γεώργιος, Κυριακίδης Παντελής, Κυριακίδης Νικόλαος και Σίντος Γεώργιος) κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου στο 94,87 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/27 και την από 2/5/217 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας του μετόχου ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ότι το ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις 28/4/217 ανέρχεται σε 14,15% από 2,13% ήτοι 83.2 κοινές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου. Η ανωτέρω μεταβολή επήλθε λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του από 1/11/216 ΜΟΔ σε μετοχές των οποίων η εισαγωγή στο Χ.Α εγκρίθηκε στις 25/4/217 από το Δ.Σ του Χ.Α. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Γνωστοποίηση Γνωστοποιείται ότι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κκ. Κυριακίδη Ηλίας του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρίας, προέβη σε Αγορά 43.1 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 27/4/217 συνολικής αξίας ευρώ. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/26, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 13/2/217 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω: 1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την 27/4/217, ο Προτείνων απέκτησε 43.1 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό.18% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,5 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά , Ευρώ. 2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα μετοχές. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Κυριακίδης Ηλίας, Κυριακίδης Στυλιανός, Κυριακίδου Βασιλική, Κυριακίδης Ιωάννης, Καλιονίδης Κωνσταντίνος, Καλλιονίδης Χρύσανθος/ Καλλονίδου Μυροφόρα, Καλλιονίδου Ευαγγελία, Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος, Ζαμανόπουλος Ανέστης, Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία, Κονδύλης Ελευθέριος, Κονδύλης Λάσκαρης, Κονδύλης Γεώργιος, Κυριακίδης Παντελής, Κυριακίδης Νικόλαος και Σίντος Γεώργιος) κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου στο 94,81 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/27 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 334/25), προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών την , συνολικής καθαρής αξίας 13.29,5 ευρώ. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η NTIONIK A.E.B.E. (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των επαναδιατυπωμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: H Διοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ στη συνεδρίασή της 9ης Απριλίου 214, εξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

33 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ την αποφάσισε την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ είναι σημαντικό. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις ανήλθαν σε 2,16 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την χρήση του 216 και μέχρι την δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 216 είναι τα κάτωθι: Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εκδότριας αποφάσισε, στη συνεδρίαση της : (α) την έκδοση μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.. ), μη διαπραγματεύσιμου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/23 και του κ.ν. 219/192, ως εκάστοτε ισχύουν, το οποίο θα εκδοθεί άπαξ ή σε Σειρές, εντός της αμέσως κατωτέρω οριζόμενης περιόδου διαθεσιμότητας, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση και των διαθεσίμων της Εταιρείας, σε περίπτωση δε μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλυφθεί. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, στην από συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το ανωτέρω μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας, καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 Ομολογιούχους, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ Σημαντικό γεγονός είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνολικού της δανεισμού με την τράπεζα Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 219/2 και το άρθρο 8 του ν.3156/23 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων ( 12..) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση για την Έκδοση θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο αποφασίστηκε να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό κατ' άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 219/192, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων. Επίσης η εταιρεία αναμένει να προχωρήσει με αντίστοιχους όρους στη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες συστημικές τράπεζες. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναδιάρθρωση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και η Εταιρεία και ο Όμιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/216-31/12/216 ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 53,55 εκατ. έναντι 47,79 το 215 αυξημένος κατά 12,5%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1,11 εκατ. έναντι 13,95 εκατ. το 215. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. έναντι,4 εκατ. το 215. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε,19 εκατ. έναντι ζημιών 1,96 εκατ. το 215 ενώ οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε 5,2 εκατ. έναντι κερδών 2,45 εκατ. το 215. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν 5,6 εκατ. έναντι κερδών 1,7 εκατ. το 215. M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Παρασκευή σε αγορά 1.7 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,291 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.294,7 ευρώ. Οι ως άνω 1.7 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 217, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, - Σάββατο 29 Απριλίου 217 Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσεως 216, ανακοίνωση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 216 καθώς και ανακοίνωση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ. Α ). - Παρασκευή 3 Ιουνίου 217 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 216. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ανακοίνωση H εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται αναρτημένο IR REPORT, με τα αποτελέσματα της χρήσης 216. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

34 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 LAVIPHARM Α.Ε. Δελτίο Τύπου Κατά το 216, παρά τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, την περαιτέρω συμπίεση του κλάδου της Υγείας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η Lavipharm παρουσιάζει ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών της, που προέρχεται κυρίως από τη σημαντική αύξηση των Πωλήσεων της εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, η μείωση του δανεισμού και συνεπώς και των χρηματοοικονομικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της, ενώ έκτακτα αποτελέσματα επηρέασαν την κερδοφορία της, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 18,1% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 31,1 εκατ. από Ευρώ 26,3 εκατ. το 215. Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 13,8%, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν μόνον κατά 4,3%. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση του EBITDA κατά 2,5%, το οποίο ανήλθε στα Ευρώ 4,7 εκατ. έναντι Ευρώ 3,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επαναλαμβανόμενο EBITDA το 216 ήταν Ευρώ 6,4 εκατ., καθώς δεν περιλαμβάνει Ευρώ 1,8 εκατ. απομείωση απαιτήσεων. Επομένως, η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA το 216 σε σχέση με το 215 ήταν 64% κι οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Πωλήσεων και του Μικτού Κέρδους. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων Ευρώ 11,5 εκατ. από ζημίες Ευρώ 1,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Ευρώ 8,7 εκατ. από ζημίες Ευρώ 1,7 εκατ. το 215. Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το 216 σημείωσε άνοδο 7,8% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3,5 εκατ. έναντι Ευρώ 28,3 εκατ. το 215. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των διαδερμικών συστημάτων της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 34%. Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 28,2%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ,3 εκατ. από Ευρώ 4,9 εκατ. το 215, ωστόσο το επαναλαμβανόμενο EBITDA το 216 ήταν Ευρώ 6,6 εκατ., καθώς δεν περιλαμβάνει Ευρώ 6,3 εκατ. απομείωση απαιτήσεων. Επομένως, η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA το 216 σε σχέση με το 215 ήταν 34,7%. Ομοίως, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων Ευρώ 3,4 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,9 εκατ. το 215 και ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 4,9 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 1 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα. YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. Ορθή Επανάληψη από Εταιρία - Ανακοίνωση Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 7/4/211 οι μετοχές της Εταιρείας Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 8/4/211, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, την 23/12/216 ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η συμφωνία αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μετατράπηκαν σε μεσο-μακροπρόθεσμες και δεν υπάρχουν πλέον ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Πέραν αυτού, και με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτιμήθηκε η παρούσα αξία των νέων ομολογιακών δανείων, εξαιτίας του σημαντικά χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους, και ως αποτέλεσμα ποσό ,9 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης, το οποίο θα αποσβεσθεί ετήσια στη διάρκεια των δανείων, ενώ ποσό ,62 μεταφέρθηκε στην καθαρή θέση με την δημιουργία «αποθεματικού μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου». LAVIPHARM Α.Ε. Ανακοίνωση Η Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 216 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει μέτρα, προσαρμοζόμενα πάντα στις νέες συνθήκες της αγοράς, τα οποία βελτιώνουν σταδιακά τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη δημιουργία εσόδων από νέες συνεργασίες, επικεντρωμένες σε στοχευμένους τομείς, προσαρμοζόμενη πάντα στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου. YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 7/4/211 οι μετοχές της Εταιρείας Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 8/4/211, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων. Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, την 23/12/216 ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η συμφωνία αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μετατράπηκαν σε μεσο-μακροπρόθεσμες και δεν υπάρχουν πλέον ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Πέραν αυτού, και με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτιμήθηκε η παρούσα αξία των νέων ομολογιακών δανείων, εξαιτίας του σημαντικά χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους, και ως αποτέλεσμα ποσό ,9 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης, το οποίο θα αποσβεσθεί ετήσια στη διάρκεια των δανείων, ενώ ποσό ,62 μεταφέρθηκε στην καθαρή θέση με την δημιουργία «αποθεματικού μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου». Μετά τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας θα ζητήσει την επανένταξη των μετοχών της στη κατηγορία που ανήκουν. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο & του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 217: Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 216 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ Παρασκευή 28 Απριλίου 217 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

35 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή 4 Αυγούστου 217 Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 216 Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 217 Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 216 Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( VIOHALCO SA/NV Δελτίο Τύπου Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 27 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικής Έκθεσης 216 Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι δημοσίευσε σήμερα τον Ετήσιο Απολογισμό - Οικονομική Έκθεση για το έτος 216, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα ( Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα CENERGY HOLDINGS Ανακοίνωση Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 27 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικής Έκθεσης 216 Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι δημοσίευσε σήμερα τον Ετήσιο Απολογισμό - Οικονομική Έκθεση για το έτος 216, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα ( Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 217 ανακοινώνει η Creta farms Αναλυτικά: Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 216 ( ), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: 3 η Απριλίου 217 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 13 η Ιουνίου 217 Σημειώνεται ότι η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 216. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ A.E. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/216-3/6/216 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/211 με την από 5/9/211 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/21 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 3% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Το 216 η Ελληνική οικονομία παρέμεινε για δεύτερη χρονιά σε φάση στασιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 215 χαρακτηρίστηκε ως έτος με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν καταλυτικά το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, σε έντονο κλίμα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Η παρατεινόμενη προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, είχε επηρεάσει αρνητικά το κλείσιμο του τέταρτου τριμήνου 216 αλλά και το α τρίμηνο του 217. Ο τουρισμός και το 216 παρουσίασε αύξηση στις αφίξεις κατά 5,1% σε σχέση με το 215, παρουσίασε όμως μείωση στα τουριστικά έσοδα κατά 6,4% έναντι του 215 Ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το 216. Η εγχώρια κατανάλωση τροφίμων και ποτών παρουσίασε μείωση το 216. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NIELSEN ο κύκλος εργασιών στο οργανωμένο λιανεμπόριο (Σούπερ Μάρκετ) που καταμετρείται, υποχώρησε κατά 4.5% (9,5 δις Ευρώ) στο σύνολο του έτους έναντι του 215, ενώ η κατανάλωση σε τρόφιμα και ποτά μειώθηκε σε όγκο κατά 7,2%. Αντίστοιχη έκθεση της εταιρίας μετρήσεων IRI παρουσιάζει την μείωση της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών στο 12,4% έναντι του 215. Ειδικότερα η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε πτωτικά το 216 ακολουθώντας την γενικότερη τάση του κλάδου των ποτών παρά τη θετική επίδραση του τουρισμού. Η κατανάλωση του χύμα κρασιού να διατηρείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια της στην αγορά των Σ/Μ, θέτοντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 217. Ο όμιλος συνέχισε και το 216 τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της παραγωγικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Στα πλαίσια αυτά ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 3/12/216 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche. Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς. Η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 16β του Ν. 3588/27) στο Πρωτοδικείο Ημαθίας και η οποία συζητήθηκε την 8 η Φεβρουαρίου 217. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

36 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται: H ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας. Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη διάρκεια. Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι. Πώληση θυγατρικών εταιρειών. Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδίου με κύριους πυλώνες την διεύρυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών. (2) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 216 Κύκλος Εργασιών Η συνολική κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού το 216 κινήθηκε για μια ακόμη χρονιά σε χαμηλότερα επίπεδα από το 215. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η μείωση του όγκου πωλήσεων συνεχίστηκε τόσο στην αγορά της επιτόπιας κατανάλωσης (εστίαση) όσο και στην αγορά των σημείων λιανικής πώλησης (S/M κλπ) όπου η μείωση στο εμφιαλωμένο κρασί διαμορφώθηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της IRI στο 17,1%. Η εταιρία, στο πλαίσιο αυτό, διατήρησε τα μερίδια της στην αγορά των S/M στα οποία κατέχει την πρώτη θέση (στοιχεία IRI). Στο περιβάλλον αυτό ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 216 παρουσίασε μείωση κατά 11,8% σε σχέση με την χρήση 215 και διαμορφώθηκε στα 11,11 εκ. έναντι 12, 59 εκ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται αντίστοιχα στην μείωση της αγοράς εσωτερικού αλλά και στις εξαγωγές. Το ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού αποτελεί το 3,% του συνολικού κύκλου εργασιών της παραγωγικής θυγατρικής εταιρίας και διαμορφώθηκε στα 3,1 εκ. Μικτό Περιθώριο Κέρδους Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) μειώθηκε κατά 2.3% την χρήση 216 και ανήλθε στο ποσό των 3,9 εκ η ποσοστό 35,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 4,7 εκ. και ποσοστού 37,5% της προηγούμενης χρονιάς. Έσοδα - Έξοδα Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν το 216 και διαμορφώθηκαν στα 33 χιλ έναντι χιλ. το 215. Τα άλλα έξοδα αντίστοιχα αυξήθηκαν σε χιλ. το 216 από 31 χιλ το 215 γεγονός που οφείλεται για μεν το 215 στην αποτύπωση ολοκλήρωση της ρύθμισης των υποχρεώσεων σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς (όφελος από προσαυξήσεις και πρόστιμα), για δε το 216 στον αντιλογισμό τους λόγω της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης η οποία υποβλήθηκε στις 3/12/216 και αναμένεται η επικύρωσή της από το δικαστήριο στην χρήση 217. Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) μειώθηκαν σημαντικά κατά 941 χιλ. το 216 ή ποσοστό 16,3% και διαμορφώθηκαν σε έναντι χιλ. το 215. Χρηματοοικονομικά Το χρηματοοικονομικό κόστος το 216 αυξήθηκε σημαντικά στη χρήση κατά 45 και διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. από χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση και οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση πρόσθετων τόκων με βάση την νέα συμφωνία ρύθμισης με τις τράπεζες. Λειτουργικό Αποτέλεσμα Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων 3.88 από ζημίες 84 χιλ. το 215. Η αύξηση των ζημιών κατά την τρέχουσα χρήση οφείλεται στην αύξηση των εκτάκτων εξόδων κατά χιλ (κυρίως αφορούν τον αντιλογισμό της ωφέλειας των προστίμων και προσαυξήσεων λόγω της νέας συμφωνίας ρύθμισης ) και κατά 45 χιλ. από την αύξηση των τόκων περιόδου που κεφαλαιοποιήθηκαν λόγω της συμφωνίας ρύθμισης με τις τράπεζες. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 217 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 217, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αλλά και οι απρόβλεπτες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επαναφέρουν σε ένα σημαντικό βαθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και αναδεικνύουν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Η ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων και η θετική αξιολόγηση αναμένεται να αλλάξει επί το θετικότερο το γενικό οικονομικό κλίμα και ιδιαίτερα να τονώσει το αίσθημα εμπιστοσύνης στην αγορά. Με βάση τις εξελίξεις αυτές αναμένεται αντιστροφή σε θετικό ρυθμό του Α.Ε.Π το οποίο εκτιμάται σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος στο 2.5% με έμφαση το δεύτερο εξάμηνο. Αναμένονται επίσης θετικές εξελίξεις στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση των εξαγωγών. Η αναμενόμενη για τέταρτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά, και η αναμενόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού. Οι στόχοι της εταιρείας για το 217, εστιάζονται τόσο στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές. ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο έως με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 215, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12,8%, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

37 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Κατ' αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,1 εκατ. ευρώ για το 215, σημειώνοντας αύξηση 11,5%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 215, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 215, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. για το οικονομικό έτος του 215, καταγράφοντας αύξηση 44,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε,122 ευρώ έναντι,832 ευρώ για το 215. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 124, εκατ. ευρώ έναντι 123,2 εκατ. για το οικονομικό έτος 215. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο του 215. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3, εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το 215, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 215. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 215 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε,1247 ευρώ έναντι,93 ευρώ αντίστοιχα για το 215. Στα τέλη του 216 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αιολικό πάρκο στο όρος Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις να ανέρχεται σε 247 MW περίπου, τα οποία αφορούσαν σε δεκαπέντε (15) αιολικά πάρκα 24,2 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2, MW. Σήμερα, επενδυτικά σχέδια αιολικών πάρκων (εγκατεστημένης ισχύος περίπου 145 MW) είναι σε στάδιο υλοποίησης, εκ των οποίων 17 MW αφορούν το υπολειπόμενο του επενδυτικού σχεδίου του Ιουλίου 214 (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών). Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 639 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο & του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/216 και Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1/1-31/12/216), με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και της Εταιρείας ( Η Διοίκηση της «Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.», γνωστοποιεί ότι δεν θα προβεί εμπρόθεσμα στη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 216, επειδή δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, με την αποτύπωση όψιμων γεγονότων που αφορούν την εταιρεία. 2. Ετήσια Γενική Συνέλευση: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 217. Η Εταιρεία δεν αναμένεται να προβεί σε ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 216, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 216 της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της , αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 211. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 1/4/212. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 216, η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε χιλ έναντι χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε χιλ έναντι σε 1.15 χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε (17) χιλ έναντι (251) χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε (1.97) χιλ έναντι (1.16) χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ως άνω ζημίες (1.97) χιλ προέρχονται κυρίως από την απομείωση ακινήτων, η οποία έχει διαμορφωθεί σε (1.52) χιλ.. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε (8) χιλ έναντι (1.3) χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε (819) χιλ έναντι (1.1) χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες ανά μετοχή ανέρχονται σε (,1333) έναντι (,1675) της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 33 χιλ έναντι 71 χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε (5.43) χιλ έναντι (4.584) χιλ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν διαμορφωθεί σε ζημία (28) χιλ. έναντι ζημία (499) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου και αναλύονται ως κάτωθι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

38 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Στη συνεδρίαση της 8 ης Οκτωβρίου 29 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία από στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 3% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Η Εταιρία υλοποίησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, η διάρκεια του οποίου παρατάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 218, σύμφωνα με το Ν. 4399/216. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το έτος 216 διαμορφώθηκε σε 18,97 εκατ. Ευρώ έναντι 18,7 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 215, ήταν δε αυξημένες κατά 1,44%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 13,26 εκατ. Ευρώ ποσοστό 69,9% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 216 ανήλθαν σε ζημίες 217,26 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,259 εκατ. Ευρώ του 215, σημαντική μείωση ζημιών της τάξεως του 82,7%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 91χιλ. Ευρώ (ποσοστό 4,79%) έναντι 217χιλ. Ευρώ (ποσοστό 1,16%) της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 1,96 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,8 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου δηλαδή μια μείωση των ζημιών κατά 36% Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 216 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Αύξηση κύκλου εργασιών Αύξηση EBITDA Αύξηση προ φόρων και μετά φόρων, κερδοφορίας Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 216 ανήλθε σε 1.296,2 εκατ. έναντι 1.29,1 εκατ. το 215, καταγράφοντας αύξηση 26%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου όσο και στην καλή πορεία των θυγατρικών. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 216 ανήλθαν σε 44,2 εκατ. έναντι 41,9 εκατ. το 215 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,3 εκατ. έναντι 12,3 εκατ. το 215, παρουσιάζοντας αύξηση 8%. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 6,8 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 4,8 εκατ. έναντι 3,7 εκατ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 216 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,8 εκατ. έναντι 11, εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το 215, τα κέρδη προ φόρων σε 5,2 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. το 215 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 3,7 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 216 είναι το αποτέλεσμα της τήρησης με απόλυτη συνέπεια, τριετούς επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση πωλήσεων, τη σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 216 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 68 πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με την πρωτοποριακή σειρά καυσίμων Crystal κάλυψε ιδανικά τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, ενισχύοντας την πιστότητα τους στο brand ελίν προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της αφού εκτός από άριστη ποιότητα καυσίμων, προσφέρει πλέον και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο Ομίλου, η ελίν Ναυτική διατήρησε και το 216 εξαιρετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοίων της, η ελίν Τεχνική πέτυχε να αυξήσει τη ροή νέων έργων και να βελτιώσει το ήδη θετικό οικονομικό αποτελέσματα της, κόντρα στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και η ελίν Σταθμοί σταθεροποίησε τα θετικά αποτελέσματα της. Τέλος, η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα είχε θετική συνεισφορά στο αποτέλεσμα του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ. Για το 217, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία στηριζόμενη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση, στη ρευστότητα που διαθέτει, στα διαφοροποιημένα καύσιμα αλλά και την υψηλή ποιότητα που προσφέρει. Η εταιρία θα συνεχίσει τη στοχευμένη ανάπτυξη και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της, ενώ παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες σε πρωτοποριακές υπηρεσίες. Σημείωση: Η Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1/216 31/12/216 της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου 217 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδια ημερομηνία. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 217 σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 216: Παρασκευή 28 Απριλίου 217 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Πέμπτη 15 Ιουνίου 217 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

39 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Με νεότερη ανακοίνωση της η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης 216. Εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος, στην ίδια ανακοίνωση θα δοθούν και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία σύμφωνα με τη διάταξη του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: Oι μετοχές της εταιρίας από τις 5/4/213 έχουν μεταφερθεί στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω σημαντικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τράπεζες. Για την έξοδο από την Κατηγορία Επιτήρησης, η εταιρία προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων. Η ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. Ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περιόδου 1/1/216-31/12/216 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκε στις 28/4/217 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση LAVIPHARM Α.Ε. Ανακοίνωση «Η Lavipharm AE, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 217: Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών αποτελεσμάτων 216: Παρασκευή, 28 Απριλίου 217 Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών: Παρασκευή, 12 Μαΐου 217. Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι αναλυτές παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ως την Παρασκευή, 5 Μαΐου 217 στο για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων: Παρασκευή, 16 Ιουνίου 217. Η Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 216.» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας Το 216, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,16 δις ευρώ, έναντι 971 εκατ. ευρώ το 215, αυξημένες κατά 19,7%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA)[1] του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 252,7 εκατ. ευρώ, έναντι 155,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένη κατά 62,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 93,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,8 εκατ. ευρώ το 215, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 34,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 216 ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 621 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,24 δις ευρώ, ως εκ τούτου, ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός1 στο τέλος του 216, διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 598 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,5 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 954,8 εκατ. ευρώ έναντι 778,9 εκατ. ευρώ το 215. Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 8,8 εκατ. ευρώ λειτουργική ζημία προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ)1. Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε λειτουργικές ζημίες προ χρηματοοικονομικών (EBIT)1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών,5 εκατ. ευρώ το 215. Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών παραχωρήσεων, στις δύο εκ των οποίων (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του το προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 165 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα. Στον τομέα της ενέργειας τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων1 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε καθαρά κέρδη 18,1 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 17,6 εκατ. ευρώ το 215. Πληροφορίες: Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ , Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη, τηλ , [1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ αναφέρονται στη σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/216. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. Ανακοίνωση Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι ο κ. Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

40 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 λόγω της αποχώρησής του από τον όμιλο DUBAI GROUP που αποτελεί μέτοχο της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αντικαταστήσει επί του παρόντος το παραιτηθέν μέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία. LOGISMOS Α.Ε. Ανακοίνωση H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 216, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.93 χιλ. ευρώ. σε σχέση με το 215 που ήταν 2.75 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση,9%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 639,6 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 215 που ήταν 746,5 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 16,7%. Ως προς το αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,16 χιλ. ευρώ έναντι (9,9) χιλ. ευρώ στη χρήση 215. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Σημαντική διεύρυνση του κύκλου εργασιών. Η υποχώρηση του μεικτού κέρδους οδήγησε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 216 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Κύκλος Εργασιών: εκατ. έναντι 858,9 εκατ. το 215 (+3,88%) Μικτό Κέρδος: 8,8 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. το 215 (-16,3%) EBITDA: -2,4 εκατ. έναντι -,8 εκατ. το 215 Κέρδη προ φόρων: -2,8 εκατ. έναντι -2,8 εκατ. το 215 (-3,4%) Ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: -3,8 εκατ. έναντι ζημιών 4,1 εκατ. το 215 (+7,87%) Ίδια κεφάλαια (31/12/216): 42,3 εκατ. (-8,24%) Κύκλος Εργασιών Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 216 ανήλθε σε 1,1 εκατ. έναντι 858,9 εκατ. το 215, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,9% και καταγράφοντας το υψηλότερο σημείο στην ιστορία του ομίλου. Η αύξηση αποδίδεται αφενός στην αποδοχή των εταιρικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου και αφετέρου στη θετική επίδραση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το 215 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την επιβολή ελέγχου στις κινήσεις κεφαλαίων τον Ιούνιο του 215. Κερδοφορία Το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά 16,3% και διαμορφώθηκε σε 8,8 εκατ. Η μείωση του μεικτού κέρδους, και πάρα την αύξηση του κύκλου εργασιών, υποδηλώνει μια ουσιαστική επιδείνωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους, το οποίο υποχώρησε σε,78% έναντι 1,22% κατά τη χρήση του 215. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη είναι η ένταση του ανταγωνισμού στον τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας που με τη σειρά της οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού απόδοσης κερδών προς τους παίκτες. Σημαντική ήταν και η επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος των υπηρεσιών πληρωμών. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σωρευτικά σε 12,1 εκατ. στα ίδια επίπεδα του 215 (-,8%). Όμως παρατηρείται μια αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 12,1% η οποία όμως αντισταθμίζεται από τη μείωση των εξόδων διοίκησης κατά 23,8%. Οι αυξημένες δαπάνες προώθησης εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εκτός της συνήθους διαφημιστικής προβολής συμβάσεις χορηγιών σημαντικού ύψους. Η μείωση των δαπανών διοίκησης αντανακλά την προσπάθεια της διοίκησης για τον περιορισμό των δαπανών ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας του. Ο σημαντικός περιορισμός του μεικτού κέρδους αποτελεί το λόγο επιδείνωσης της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν αρνητικά κατά 2,4 εκατ. για τη χρήση του 216. Τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν μηδενικά και δεν είχαν επίδραση στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων του ομίλου. Σε ακολουθία των παραπάνω τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν ζημιογόνα κατά ποσό 2,8 εκατ. στα ίδια επίπεδα με τη χρήση του 215. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν ζημιογόνα για τη χρήση κατά ποσό 3,8 εκατ. εμφανίζοντας βελτίωση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τη χρήση του 215. Κεφαλαιακή διάρθρωση Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις ανήλθαν 37,9 εκατ. Παρά την υποχώρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων στις η Εταιρεία και ο όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας. Το σημαντικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες δανειακές υποχρεώσεις και τις περιορισμένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης παρέχουν προστασία για την Εταιρεία αναφορικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/12/216 στο,23. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 42/211 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 16/212. Στοιχεία Έτους 216: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

41 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Ποσά σε χιλ. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 216 Αποτελέσματα χρήσης 216 Αποτελέσματα χρήσης 215 Δ% 216 vs 215 Πωλήσεις ,88% Μικτό Κέρδος ,3% (%),78% 1,22% EBITDA ,4% (%) -,22% -,1% ΕΒΙΤ ,62% (%) -,25% -,14% EBT ,4% (%) -,25% -,32% EATAM ,87% (%) -,33% -,48% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Ανακοίνωση Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/216, οι οποίες αφορούν το έτος 216, περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 216, η οποία έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 216»): ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για το 216, ανακοινώνει για τον Όμιλο, αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 5,7%, φθάνοντας τα euro 22,1 εκ., (έναντι euro 191,2 εκ. του 215). Επίσης παρουσιάζεται αύξηση του μικτού κέρδους κατά 26,7% περίπου, στα euro 47,1 εκ. (έναντι euro 37,2 εκ. του 215). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 75,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν στα euro 15, εκ. περίπου (έναντι euro 8,6 εκ. για το 215). Στα αποτελέσματα (προ φόρων και μετά φόρων) παρουσιάζονται κέρδη έναντι ζημιών της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδη euro,1 εκ. (έναντι ζημιών euro 7,8 εκ. για το 215) και τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν κέρδη euro,1 εκ. (έναντι ζημιών euro 8,1 εκ. για το 215). Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις για το 216 αυξήθηκαν κατά 9,% περίπου, στα euro 121,7 εκ. (έναντι euro 111,6 εκ. του 215). Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 37,7% περίπου, στα euro 15,3 εκ. (έναντι euro 11,1 εκ. του 215). Οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα μείον euro 5,5 εκ. περίπου έναντι ζημιών euro 12,9 εκ. για το 215. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι, η αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο στον όμιλο όσο και στη μητρική εταιρία, οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης (δηλ. profil Αλουμινίου, σε Kg) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση των ποσοτήτων πώλησης ήταν 14% περίπου για τον όμιλο και 25% περίπου για τη μητρική, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα πρέπει να τονιστεί ότι ο κύκλος εργασιών σε αξίες επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση των τιμών του αλουμινίου διεθνώς, ειδικά το α' 9μηνο. Ο όμιλος συνεχίζοντας την στρατηγική εξωστρέφειας, ενισχύει συνεχώς την εμπορική παρουσία του σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία, Αμερική και Αυστραλία, µε σκοπό την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς. Επίσης με την αναδιάρθρωση του Ομίλου, τον εξ ορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας του και με την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η διοίκηση του ομίλου έχει καταφέρει όπως δείχνουν και τα παραπάνω αποτελέσματα, την αύξηση του κύκλου εργασιών, την σημαντική αύξηση του EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), καθώς και την επίτευξη κερδών στα αποτελέσματα του ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 216 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τονίζεται πως οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς επίσης τα Στοιχεία και Πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρίας είναι από σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 217, διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΛΟΥΜΥΛ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Δελτίο Τύπου Με αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το έτος για τον Όμιλο Kleemann. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 216 ανέρχεται σε 115,9 εκ. ευρώ έναντι 17, εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 215. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 216 ανήλθαν σε 5,3 εκ. από 4,8 εκ. το 215 ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,3 εκ. από 7,8 εκ.. Το αντίστοιχο περιθώριο για τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 4,6% από 4,5%, ενώ το ΕBITDA 7,2% όσο και πέρσι. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκ. ευρώ από 2,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 215, με το περιθώριο να ανέρχεται σε 3,1% από 2,7%. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

42 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις το 216 σε σημαντικές διεθνείς αγορές όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η διοίκηση για το 217 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, ενώ συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης. Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η δέκατη έβδομη (17 η ) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 27 Απριλίου 217 και ώρα 14: στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 581 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν μετοχές επί συνόλου μετοχών (σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρούμενων των ιδίων μετοχών ), ήτοι ποσοστό 71,43% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα: Θέμα 1 ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,81%) τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17 ης ) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 216 έως 31η Δεκεμβρίου 216), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 2 ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (1,%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών συνολικού μικτού ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (ευρώ ,36) και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος ευρώ,72 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 216. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ,12 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση έτους 216 ανέρχεται στα,6 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 216 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη Η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη , μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Θέμα 3 ο : Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (99,71%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 216 έως 31η Δεκεμβρίου 216), και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Θέμα 4 ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,68%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 216 έως την 31 η Δεκεμβρίου 216). Θέμα 5 ο : Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,68%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 217 έως την 31η Δεκεμβρίου 217). Θέμα 6 ο : Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,5%) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 217 έως την 31η Δεκεμβρίου 217) καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Θέμα 7 ο : Χορήγησε κατά πλειοψηφία (98,63%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών. Θέμα 8 ο : Α. Παρείχε κατά πλειοψηφία (93,98%, ενώ για το θέμα Α2iv η πλειοψηφία ανήλθε σε 93,53%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, ειδική άδεια για την έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας που έχουν ήδη καταρτισθεί με συνδεδεμένα μέρη. Β. Παρείχε εκ των προτέρων κατά πλειοψηφία (67,15%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, ειδική άδεια σύναψης συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εταιρεία Emerging Markets Capital a.s. Θέμα 9 o : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (74,64%) την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας κ. Konstantin Yanakov (Κονσταντίν Γιανάκοφ) από τον κ. Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ). Θέμα 1 ο : Eνέκρινε κατά πλειοψηφία (99,99%) τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, σύμφωνα με το περιεχόμενο που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και την αντίστοιχη τροποποίηση με την προσθήκη ενός εδαφίου υπό το γράμμα κ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να απεικονίζει την εν λόγω αλλαγή. Θέμα 11 o : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,21%) την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου (α) να προβεί σε όλες τις τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών ή/ και (β) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για τις εν λόγω ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Θέμα 12 o : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (76,41%) διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 216 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επίσης παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Επιπλέον χορήγησε κατά πλειοψηφία (76,41%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α του ΚΝ 219/192, την παράγραφο 2 του άρθρου 24 και το άρθρο 45 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Σχέδιο Επιβράβευσης. Θέμα 13 ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (8,21%) το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

43 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 διάρκειας 3 ετών (για τη χρονική περίοδο ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Επιπλέον, χορήγησε κατά πλειοψηφία (8,21%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α του ΚΝ 219/192 και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/27 και 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: α/α Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ) 1 27/4/217 26/4/217 Αγορά 1.56 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 7.488, 2 27/4/217 26/4/217 Πώληση 13 ΣΜΕ EXAE 6.224, 3 28/4/217 27/4/217 Αγορά 1.2 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 5.849, 4 28/4/217 27/4/217 Αγορά 1. Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.88, 5 28/4/217 27/4/217 Πώληση 1. Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.88, 6 28/4/217 27/4/217 Πώληση 18 ΣΜΕ EXAE 8.713, Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ). Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα & του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό ημερολόγιο του έτους 217 : Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης της χρήσεως 216 καθώς και η ανακοίνωση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 216, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 217, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 217 Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 216 Καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους Ημερομηνία αποκοπής 4 Αυγούστου 217 Δικαιούχοι τόκου (RECORD DATE) 7 Αυγούστου 217 Ημερομηνία καταβολή τόκων στου Προνομιούχους Μετόχους 11 Αυγούστου 217 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Γνωστοποίηση Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγή των νέων μετοχών στις ανακοινώνουμε ότι μέτοχοι η συμμετοχή των οποίων υπερβαίνει το όριο του 5% του μετοχικού μας κεφαλαίου, είναι οι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 32,73% Καβρουλάκης Νικόλαος 14,15% TEVACOM A.E. 1,22% Ρούμπας Θωμάς 9,% Ροδόπουλος Κω/νος 6,9%. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Γνωστοποίηση Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», (εφεξής «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 214 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου 218. Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

44 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ανακοίνωση H εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται αναρτημένο IR REPORT, με τα αποτελέσματα της χρήσης 216. ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Δελτίο Τύπου Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 216 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 75,2 εκ. από ευρώ 63,5 εκ. πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 11,6 εκ. ή 15,4% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 6,9 εκ. ή 1,9% επί των πωλήσεων το 215, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν εντυπωσιακά και ανήλθαν σε ευρώ 5, εκ. έναντι ευρώ,9 εκ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης μεγάλη άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 7,4 εκ. έναντι κερδών ευρώ 2,9 εκ., ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 2,3 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,9 εκ. πέρυσι. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 15% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 7,1 εκ. έναντι ευρώ 61, εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος βελτιώθηκε αισθητά και ανήλθε σε ευρώ 1,2 εκ. ή 14,5% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,6 εκ. ή 9,2% επί των πωλήσεων το 215. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε ευρώ 3,8 εκ. έναντι ευρώ 1,9 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ,7 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,1 εκ. πέρυσι. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την σημαντική αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου, την άνοδο του ποσοστού των εξαγωγών καθώς και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνέπεια της αποδοτικότητας των νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και υποδομές. Ταυτόχρονα, η επωφελής χρήση των διαθέσιμων ιδίων και ξένων κεφαλαίων στην κατεύθυνση της προμήθειας πρώτων υλών και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των μεταβολών της τιμής του χάλυβα διεθνώς, είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους του χαλυβουργικού τομέα και ως εκ τούτου την ενίσχυση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων. Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν από μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού ευρώ 852 χιλ. από την εξαγορά της συμμετοχής της εταιρίας ΤΑΤΑ STEEL NEDERLAND στην συνδεδεμένη CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ. Από το 2ο εξάμηνο του 216 η δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν της μητρικής ΕΛΑΣΤΡΟΝ εμπλουτίζοντας την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων της, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό της καθώς ποσοστό άνω του 5% των παραγόμενων προϊόντων της απορροφηθείσας εταιρίας κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Από την εν λόγω συγχώνευση τα αποτελέσματα της μητρικής ΕΛΑΣΤΡΟΝ επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενη ζημιά ποσού ευρώ 969 χιλ. Όσον αφορά την αγροτική δραστηριότητα του ομίλου, σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση των παραγωγικών του εγκαταστάσεων σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης επενδυτικό πρόγραμμα, με το σύνολο της έκτασης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων υδροπονίας να ανέρχεται σήμερα στα 5 στρέμματα. Η περιγραφείσα επέκταση, τμήμα της οποίας ολοκληρώθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας και κατ επέκταση του επιπέδου δραστηριότητας της εταιρίας. Ταυτόχρονα, η διάθεση του συνόλου της παραγωγής καθώς και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση των αποτελεσμάτων πιστοποιώντας την αποδοτικότητα της επένδυσης καθώς και την δυναμική ανάπτυξης του κλάδου. Τέλος, στον ενεργειακό τομέα του Ομίλου συνεχίστηκε η επίτευξη υψηλών λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) συνεισφέροντας στην βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα ωστόσο του ελλείμματος ρευστότητας στην αγορά ενέργειας παραμένει έως σήμερα δισεπίλυτο. Η πορεία του ομίλου κατά το επόμενο έτος αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την αποκατάσταση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας, την βελτίωση του επιχειρηματικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και την δυνατότητα προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των logistics, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου καθιστώντας επισφαλή οποιαδήποτε πρόβλεψη. Όσον αφορά τους στόχους της διοίκησης για το 217, αυτοί συνοψίζονται στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εξαγωγών των χαλυβουργικών προϊόντων, στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η είσπραξη των απαιτήσεων, στην μείωση του κόστους παραγωγής και στην διάθεση καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της ολοκλήρωσης επενδύσεων σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του κόστους λειτουργίας και αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της απορροφηθείσας εταιρίας CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από το 1ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Στον αγροτικό τομέα του ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Έλαστρον Αγροτική αποφάσισε την συγχώνευση της με απορρόφηση από την εταιρία Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ. Κριτήριο για την συγχώνευση αποτέλεσε η λειτουργία όμορων παραγωγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Ξάνθης, καθώς και η κοινή στρατηγική στα πλαίσια ανάπτυξης μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας προϊόντων θερμοκηπίου με νέες τεχνολογίες. Το νέο εταιρικό σχήμα το οποίο θα διοικείται από κοινού, θα εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία των δυο ομίλων σε παραγωγικό και διοικητικό επίπεδο ενώ θα δημιουργήσει συνέργειες που αναμένεται να συμβάλουν στην βελτίωση των μεγεθών του καθώς και στην ταχύτερη ανάπτυξη μιας εκ των ισχυρότερων μονάδων παραγωγής κηπευτικών στην Ελλάδα. Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 216 της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ θα αναρτηθούν την Παρασκευή 28 Απριλίου 217 μαζί με την «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

45 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 216 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι: Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 4/4/212 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 1/4/212. Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία. Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας. Περαιτέρω, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 216 υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 216), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η Εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και η οποία διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης, αναμένεται να εξορθολογισθεί συνολικά η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και να περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον και κάτω από τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες, στρατηγική του Ομίλου είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες αλλαντικών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και η ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής, με επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος. Από το συνδυασμό των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής του το 217. Στοιχεία επικοινωνίας: Άρτεμις Ντούσια, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, τηλ , fax: , Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 216 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Μητρική Εταιρεία: Παρ' όλες τις αντιξοότητες στην Ελληνική αγορά και την πτώση που κατέγραψε η αγορά αλλαντικών, η εταιρεία πέτυχε, μετά από μακρά περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα, να εδραιώσει την επιστροφή της στην κερδοφορία, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση του λειτουργικού EBITDA, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,27χιλ. έναντι,153χιλ το προηγούμενο έτος. Η Συνολική αγορά αλλαντικών κινήθηκε πτωτικά το 216 έναντι του προηγούμενου έτους κατά 1% σε όγκους και 7,9% σε αξίες, Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,8% σε όγκους και στο 13,2% σε αξία. (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 216). Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το 216 ανήλθε σε 41,8 εκατ. έναντι 45,42 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 8%, ακολουθώντας την τάση της αγοράς Αλλαντικών για το ίδιο διάστημα. Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αγοράς το 216 είχαν, πέραν της συνεχιζόμενης μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, οι δυναμικές ανακατατάξεις στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου και η παύση λειτουργίας του Ομίλου Μαρινόπουλου. Η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει το ποσοστό μικτού κέρδους κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρες δραστηριότητες, στην θετική εξέλιξη των τιμών αγοράς ορισμένων βασικών Α Υλών, την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών και στην προσεκτική διαχείριση των εξόδων παραγωγής. Έτσι τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 216 ανήλθαν στο ποσό των 11,49 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε, και ανήλθε στο 27,5% κατά τη χρήση του 216 έναντι 26,% της προηγούμενης χρήσης. Με την ορθή διαχείριση και τον εξορθολογισμό που ακολουθήθηκε τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά,8εκ, ήτοι,2 εκ τα έξοδα διοικήσεως και,6εκ τα έξοδα διαθέσεως. Στα λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως του 216 περιλαμβάνεται πρόβλεψη 1,83 εκατ. που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 5% των απαιτήσεων της Εταιρείας από τον Όμιλο Μαρινόπουλου, και κέρδη από πώληση παγίων,4εκ, ενώ κατά την χρήση 215 στο ίδιο κονδύλι περιλαμβάνετο πρόβλεψη για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 1,7εκ. Τελικώς τα λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμεταλλεύσεως παρουσιάζουν βελτίωση της τάξεως των 1,1εκ.,με τα 9,3εκ εξ' αυτών να προέρχονται από διαφορά σε μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα. Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 216 ανήλθαν σε ζημιά,86 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 215 σημειώνοντας βελτίωση κατά 9,8εκ. Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT), που ανήλθαν για το 216 σε ζημιές 7,3 εκατ. έναντι ζημιών 18,2 εκατ. το 215. Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 216 υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

46 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Φεβρουαρίου 216), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η Εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και η οποία διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία. Η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της υπογραφείσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία να αγοράζει Α' & Β' ύλες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, να σχεδιάσει και να αναπτύξει νέα προϊόντα και να υλοποιήσει ένα πλάνο marketing για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της δραστηριότητάς της. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού, αναμένεται να εξορθολογισθεί συνολικά η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και να περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον και κάτω από τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες, στρατηγική του Ομίλου είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες αλλαντικών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και η ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής, με επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος. Από το συνδυασμό των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής του το 217. Όμιλος: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 216 σε 43,69 εκατ. έναντι 48,93 εκατ. το 215. Η μείωση των πωλήσεων στον Όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στην Βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 215 και στην πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 28,2% κατά το 216 έναντι 26,% της χρήσης του 215, σημειώνοντας βελτίωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη του 216 ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 215. Σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 216 ανήλθαν σε ζημιά,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 14,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 215. Η μείωση της ζημιάς έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα ευρώ 14,3 εκατ. που είχε διενεργηθεί το 215 ενώ στο 216 το μόνο μη επαναλαμβανόμενο έξοδο είναι η πρόβλεψη 1,83εκ. που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 5% των απαιτήσεων της Εταιρείας από τον Όμιλο Μαρινόπουλου Εάν από τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 216 αφαιρεθούν τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, το EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος 1,4εκ. έναντι μηδενικού της χρήσεως 215, σημειώνοντας βελτίωση 1,4εκ. Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές 7,55 εκατ. έναντι ζημιών 22,7 εκατ. το 215. Σημείωση: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 216 βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/216 31/12/216 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 27 Απριλίου 217 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. Στοιχεία επικοινωνίας: Άρτεμις Ντούσια, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ , fax: , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Δελτίο Τύπου Τα ετήσια αποτελέσματα 216 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 216 ανήλθαν σε 225,5 εκατ. ευρώ, έναντι 198,6 εκατ. ευρώ το 215, αυξημένες κατά 13,5%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 151,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 7,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ το 215. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 215. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)[1] ανήλθε σε 115,7 εκατ. ευρώ, έναντι 99,3 εκατ. ευρώ το 215, αυξημένη κατά 16,5%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 1 ανήλθαν σε 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 215, αυξημένα κατά 19,4 %. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,8%. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός1 μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 216 διαμορφώθηκε στα 554 εκατ. ευρώ έναντι 394 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου του 216, αντανακλώντας τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον ανέρχεται σε 738 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 12 MW στην Πολωνία και 3 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 242 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως δανειοδοτήσει 98 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να υπερβεί τα 1. MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της. Πληροφορίες: Επενδυτικές Σχέσεις : Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ , Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη, τηλ , [1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ αναφέρονται στο κεφάλαιο ΣΤ της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

47 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 από 5/4/216 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/216, προέβη την 28/4/217 σε αγορά 117 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,62 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 54 ευρώ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 216/152 και 596/214, και σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την προέβη στην αγορά 4.8 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR,184 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 865,92. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές (ήτοι,13% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανακοίνωση Η Εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό του Χ.Α., γνωστοποιεί στους μετόχους της, το επενδυτικό κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω της αναδιάρθρωσης των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων που θα περιληφθούν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 216, δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσίευσή της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. H δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων έτους 216 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαΐου 217. INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Ανακοίνωση Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Απριλίου 217 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού,28 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό). Από την Πέμπτη 18 Μαΐου 217 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Παρασκευή 19 Μαΐου 217 («record date»). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Τετάρτη 24 Μαΐου 217 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.) ως εξής: i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. iii. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Μέσω του καταστήματος της Πληρώτριας Τράπεζας για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (i) και (ii) παραπάνω. Για την είσπραξη του μερίσματος από το κατάστημα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την κυρία 'Αννα Βαμβακάρη στo Τμήμα Ταμείου Χρημάτων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. στο τηλέφωνο και στο ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. Ανακοίνωση H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 217 σύμφωνα με τα άρθρα και της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: Ανακοίνωση και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 216: Τρίτη 2 Μαΐου 217, Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Παρασκευή 23 Ιουνίου 217. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 216. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. Ανακοίνωση H ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 217, το οποίο έχει ως ακολούθως: Παρασκευή 28 Απριλίου 217: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 216 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της εταιρείας (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.). Δευτέρα 26 Ιουνίου 217: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 217: Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 217 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της εταιρείας (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.). Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση. Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. την ίδια ημέρα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

48 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Ανακοίνωση H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 217, σύμφωνα με τα άρθρα και της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: 2/5/217: Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 216 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ ( και στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Coca-Cola HBC AG Ανακοίνωση Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC") today announces in respect of the month ended 3 April 217, the issue of 66, shares of CHF 6.7 each fully paid ("Ordinary Shares"), following the exercise of options granted under Coca-Cola HBC's share option plan. Such Ordinary Shares were also admitted to the Official List of the UK Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities under Coca-Cola HBC's block listing facility. Following this issue, Coca-Cola HBC has the ability to admit a further 32,577,688 Ordinary Shares under its block listing facility. As at 3 April 217, Coca-Cola HBC's issued share capital consisted of 367,57,88 Ordinary Shares, of which 14,925 Ordinary shares are held by Coca-Cola HBC AG and 3,43,135 shares are held by its subsidiary, Coca-Cola HBC Services MEPE, in treasury. Accordingly, as at 3 April 217, the total number of voting rights in Coca-Cola HBC is 364,125,748 for the purposes of the Disclosure Guidance and Transparency Rules of the Financial Conduct Authority ("DTRs"). Shareholders may use the above total voting rights figure as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the share capital of Coca-Cola HBC under the DTRs. This announcement is made in accordance with DTR COCA-COLA HBC A.G. Ανακοίνωση Name of applicant: Coca-Cola HBC AG Name of scheme: Coca-Cola HBC's Stock Option and Performance Share Award Plan Period of return: From: 1 November 216 To: 28 April 217 Balance of unallotted securities under scheme(s) from previous 33,627,264 return: Plus: The amount by which the block scheme(s) has been N/A increased since the date of the last return (if any increase has been applied for): Less: Number of securities issued/allotted under scheme(s) during 1,49,576 ordinary shares of CHF 6.7 each period (see LR3.5.7G): Equals: Balance under scheme(s) not yet issued/allotted at end of 32,577,688 period: Name of contact: Jan Gustavsson - General Counsel and Company Secretary Telephone number of contact: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Τετάρτη 3 Μαΐου 217 και ώρα 14: και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 1/1/216 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 1/1/217 31/12/217, και ορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

49 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 16 Μαΐου 217 και ώρα 14:, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 3 Μαΐου 217 και ώρα 14:. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 28 ης Απριλίου 217 (ημερομηνία καταγραφής), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 3 ης Απριλίου 217. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της 1 ης και 2 ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 12 ης Μαΐου 217 και της 26 ης Μαΐου 217, αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής 1 ης και 2 ης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 13 η Μαΐου 217 και της 27 ης Μαΐου 217, αντίστοιχα). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τις τυχόν επαναληπτικές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

50 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ ). ΑΝΕΚ Α.Ε. Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του 9 και 96 την 4 η Μαΐου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 219/2 και του ν. 3156/23 μέχρι ποσού Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων ( 22..,), με χορήγηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση, κατ άρθρον 13 παρ. 1 του κ.ν. 219/2, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και τη διενέργεια εν γένει κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 15 η Μαΐου 217, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 26 η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: πμ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 2γ και 28α του Κ.Ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 29 η /4/217 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης της 4 ης /5/217 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 1 η /5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11 ης /5/217, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 12/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22 ας /5/217, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/2, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

51 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρ ότι προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για την διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Ιδιαίτερων Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ'' και δ'' του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 731 Χανιά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

52 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/5/217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:3, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 219/ Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 6. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16/5/217, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:3 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 29/4/217 (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 1/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα της τυχόν α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 12/5/217 (ημερομηνία καταγραφής της α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13/5/217, ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4/5/217 ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως έως την 1/5/217 ενώ για την τυχόν α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16/5/217, έως την 13/5/217. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, , Μαρούσι Αττικής), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην Ενότητα: Ενημέρωση Επενδυτών ( Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας που εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

53 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/4/217, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 21/4/217, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 28/4/217, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27/4/217 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28/4/217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβασή τους με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 28/4/217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών. Το πλήρες κείμενο των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, , Μαρούσι Αττικής (τηλ , fax ). ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 217 και ώρα 16: μμ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16 η Μαΐου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 16: μμ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ,) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/23, έως την 1/6/217. 2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού. 3) Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 29 η Απριλίου 217 ή την έναρξη της τέταρτης μέρας που προηγείται της τυχόν Α' Επαναληπτικής ήτοι 12 η Μαΐου 217 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης βεβαίωσης ή της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 24

54 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι αριθ 5 Αιγάλεω (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι Αριθ. 5 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 1 η Μαΐου 217. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 219/129, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 219/2: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 19 η Απριλίου 217. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21 η Απριλίου 217 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27 η Απριλίου 217. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 28 η Απριλίου 217, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/2 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Μαρκόνι αριθ. 5 - Αιγάλεω, τηλ ) ή να τους αποσταλούν κατόπιν συνεννοήσεως. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 5 Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κτίριο Β', 16 ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση του συνόλου των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Έγκριση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Ο. Παπακωνσταντίνου και της εκ νέου συγκρότησης του Δ.Σ. 3. Λοιπά θέματα Αποφάσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16 η Μαΐου 217 (τουλάχιστον 1 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 1: π.μ. στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 25

55 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι' ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύνανται να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας 16 ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 16 ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κα. Γκούση Κυβέλη). Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως τις 1. π.μ. της 5 ης Μαΐου 217 ή της 16 ης Μαΐου 217 σε περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16 ο χλμ. Αθηνών Λαυρίου 192 Παιανία, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κα. Γκούση Κυβέλη). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την , δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη µέκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 26

56 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Το πλήρες κείμενο που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 ιδία της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο συνολικό αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφων, θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16 ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 192 Παιανία, Αθήνα. AS COMPANY Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 η Μαΐου 217, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: πμ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί του 2 ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 216 (1/1-31/12/216) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απόφαση διάθεσης κερδών της εικοστής πέμπτης (25 ης ) εταιρικής χρήσης (από 1 η Ιανουαρίου 216 έως 31 η Δεκεμβρίου 216). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 216 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ. 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 217 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Προέγκριση και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού. 8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 525.4,8 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από,65 ευρώ σε,61 ευρώ, ήτοι κατά,4 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου. 9. Κωδικοποίηση του καταστατικού για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των άρθρων 4 και 5 αυτού. 1. Λοιπές ανακοινώσεις εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 η Μαΐου 217, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9: πμ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κωδ. νόμου 219/192. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3 η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 27

57 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Συνέλευσης, δηλ (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκα σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, όπως και κάθε παροχή που παρασχέθηκε προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 28

58 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση: 2 o χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής οδού, ΤΚ 5713, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: (υπόψη Υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων, κας Σόνια Στρίκου) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας και η εταιρία θα τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (προσθήκη 11 ου θέματος σύμφωνα με το ά. 39 παρ. 2 ν. 219/192) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 21 η Απριλίου 217, έκανε δεκτή την από αίτηση μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 219/192, εκπροσωπούντες ποσοστό 5,967% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για την προσθήκη του 11 ου θέματος («Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217») στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για το έτος 217, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 1 Απριλίου 217 απόφασης και της από 1 Απριλίου 217 νομίμως δημοσιευθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 9 η Μαΐου 217, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.3, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 193 Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.), και αποφάσισε ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την προσθήκη 11 ου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρία θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση , μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 217 ( ) και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 216 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,59 ευρώ σε,56 ευρώ, ήτοι κατά,3 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους,3 ευρώ ανά μετοχή Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,56 ευρώ σε,4 ευρώ, ήτοι κατά,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 7. Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23 α παρ. 2 κ.ν. 219/2. 8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.. κατ' άρθρο 1 2 ν. 3156/23 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους. 9. Αγορά ιδίων μετοχών. 1. Διάφορες Ανακοινώσεις. 11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/217. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 29

59 ΤΡΙΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 217 Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ετα&iot