ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών

2 Ονόματα, Διευθύνσεις, Διαδρομές Όνομα (ποιος) Διεύθυνση (πού) Διαδρομή (πώς) Θέση (location) Ταυτότητα (identifier)

3 Διευθυνσιοδότηση Οι διευθύνσεις πρέπει να είναι μοναδικές Δεν έχουν κατ ανάγκη ιεραρχική μορφή, παρότι αυτό διευκολύνει

4 Οντότητες Οι οντότητες που χρήζουν ονομάτων ή διευθύνσεων στο διαδίκτυο είναι Διεργασίες (πόρτα TCP) Υπολογιστές (όνομα) Διεπαφές (διεύθυνση IP) Κάρτες δικτύου (φυσική διεύθυνση) Διεύθυνση IP διαδίκτυο Θύρα Διεργασία TCP IP Κάρτα δικτύου Όνομα Ελεγχόμενο από την εφαρμογή Ελεγχόμενο από το λειτουργικό σύστημα Φυσική διεύθυνση

5 Θύρες Δίκτυα Υπολογιστών

6 Θύρες Αριθμός 16 bit που υποδηλώνει την εφαρμογή οι θύρες στο TCP ονοματίζουν τα λογικά άκρα συνδέσεων Για να δοθούν υπηρεσίες προς άγνωστους καλούντες (πελάτες) καθορίζεται μια θύρα ως σημείο πρώτης επαφής (πασίγνωστη θύρα) αριθμοί μικρότεροι από 1024 αποκαλούνται πασίγνωστοι (well known) Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιούνται οι ίδιες και για το UDP Οι πασίγνωστες θύρες αποδίδονται από το IANA (Internet Assigned Numbers Authority) και χρησιμοποιούνται από διεργασίες του λειτουργικού συστήματος (root) Αριθμοί από 1024 μέχρι αποκαλούνται καταχωρημένες (registered) και αριθμοί από μέχρι είναι ιδιωτικοί ή δυναμικοί

7 Πασίγνωστες Θύρες 7 ECHO 20 FTP Data 21 FTP Control 22 SSH Remote Login Protocol 23 Telnet 25 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 37 Time 53 Domain Name System (DNS) 69 Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 70 Gopher Services 79 Finger

8 Πασίγνωστες Θύρες 80 HTTP 110 POP3 119 Newsgroup (NNTP) 143 Interim Mail Access Protocol (IMAP) 161 SNMP 179 Border Gateway Protocol (BGP) 194 Internet Relay Chat (IRC) 389 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 443 HTTPS 546 DHCP Client 547 DHCP Server

9 Φυσικές διευθύνσεις Δίκτυα Υπολογιστών

10 Διευθύνσεις MAC Οι φυσικές διευθύνσεις συνήθως ταυτίζονται με τις διευθύνσεις MAC ή διευθύνσεις Ethernet Είναι μοναδικές κάθε διεύθυνση αντιστοιχεί σε μία κάρτα δικτύου Η δομή των διευθύνσεων MAC ορίζεται στο πρότυπο IEEE 802 Μήκος 48 bit 1 bit για Ομαδική ή Ατομική διεύθυνση 1 bit για Τοπική ή Μοναδική διεύθυνση 22 bit για τον κατασκευαστή ή πωλητή της κάρτας 24 bit για τον αύξοντα αριθμό της κάρτας

11 Δομή διεύθυνσης Ethernet

12 Μετάδοση διευθύνσεων Ethernet Οι διευθύνσεις MAC συνήθως αναπαριστάνονται σε δεκαεξαδική μορφή όπου κάθε byte διαχωρίζεται με : ή - π.χ. " C-7F-1D", "FF:FF:FF:FF:FF:FF" Στην αναπαράσταση σε κανονική μορφή (canonical format) το πρώτο bit κάθε byte του πλαισίου Ethernet που μεταδίδεται είναι το λιγότερο σημαντικό bit του byte που καταγράφεται στη μνήμη Η διεύθυνση A-BC στη μνήμη θα μεταδοθεί ως

13 Πλήθος διευθύνσεων Ethernet Τα 48 bit επαρκούν για την εκχώρηση μοναδικών διευθύνσεων διεθνώς ο χώρος δεν προβλέπεται να εξαντληθεί πριν το 2100 Τα πρώτα 3 byte της διεύθυνσης, Organizationally Unique Identifier (OUI), εκχωρούνται από το IEEE σε κατασκευαστές ή οργανισμούς Ο αύξων αριθμός της κάρτας εκχωρείται από τον κατασκευαστή έτσι ώστε η διεύθυνση της κάρτας να είναι παγκοσμίως μοναδική Ο χρήστης όμως μπορεί να τις αλλάξει (MAC spoofing)

14 Πολλαπλή διανομή, εκπομπή, μονο-εκπομπή Το πρώτο bit της διεύθυνσης υποδηλώνει πολλαπλή διανομή (multicast) Εάν το πρώτο bit της διεύθυνσης που μεταδίδεται (τελευταίο του πρώτου byte) είναι ίσο με 1 το πλαίσιο θα εκπεμφθεί μία φορά, αλλά θα ληφθεί από πολλές κάρτες Πλαίσια που αποστέλλονται στη διεύθυνση εκπομπής (broadcast), FF:FF:FF:FF:FF:FF (όλα τα bit ίσα με 1) λαμβάνονται από όλες τις κάρτες του τοπικού δικτύου Πλαίσια που αποστέλλονται σε διευθύνσεις πολλαπλής διανομής λαμβάνονται από όλες τις κάρτες του τοπικού δικτύου που έχουν ρυθμισθεί να ακούν τις συγκεκριμένες διευθύνσεις Εάν το πρώτο bit της διεύθυνσης που μεταδίδεται είναι ίσο με 0, μονο-εκπομπή (unicast), το πλαίσιο θα εκπεμφθεί μία φορά αλλά θα ληφθεί μόνο από τη συγκεκριμένη κάρτα και όποιον κρυφακούει (promiscuous mode)

15 Παγκόσμια μοναδική ή τοπικά διαχειρίσιμη διεύθυνση Το δεύτερο bit της διεύθυνσης υποδηλώνει παγκόσμια μοναδική ή τοπικά διαχειρίσιμη διεύθυνση Εάν το δεύτερο bit της διεύθυνσης που μεταδίδεται (προτελευταίο του πρώτου byte) είναι ίσο με 0, η διεύθυνση είναι μοναδική Εξασφαλίζεται μέσω του κατασκευαστή Εάν το δεύτερο bit της διεύθυνσης που μεταδίδεται (προτελευταίο του πρώτου byte) είναι ίσο με 1, η διεύθυνση είναι τοπική Οι τοπικές διευθύνσεις ορίζονται από τους διαχειριστές και υποκαθιστούν αυτές του κατασκευαστή Δεν περιέχουν OUI και έχουν νόημα μόνο εντός της διαχειριστικής επικράτειας

16 Το μέλλον των φυσικών διευθύνσεων To IEEE χρησιμοποιεί πλέον τον όρο EUI (Extended Unique Identifier) EUI-48 είναι οι συνήθεις διευθύνσεις των 6 byte σε περίπτωση που αναφέρονται στο υλικό (κάρτες δικτύου), έχουν όμως γενικότερη χρήση και μπορεί να αφορούν άλλες συσκευές ή λογισμικό EUI-64 είναι διευθύνσεις των 8 byte, που δε προβλέπεται να εξαντληθούν στο μέλλον, και χρησιμοποιούνται από πρωτόκολλα όπως Firewire Zigbee IPv6

17 Διευθύνσεις IP Δίκτυα Υπολογιστών

18 Διευθυνσιοδότηση στο Internet Κάθε διεπαφή host έχει τη δική της διεύθυνση IP Οι δρομολογητές έχουν πολλαπλές διεπαφές, κάθε μία έχει την δική της διεύθυνση IP Η τρέχουσα έκδοση του IP είναι η 4. Οι διευθύνσεις IPv4 έχουν μήκος 4 byte και δομή ιεραρχίας δύο επιπέδων αριθμός δικτύου και αριθμός host το όριο καθορίζεται από την μάσκα υποδικτύου (subnet) Η νεότερη έκδοση του IP είναι η 6. Οι διευθύνσεις IPv6 έχουν μήκος 16 byte και δομή δύο λογικών επιπέδων Ένα πρόθεμα 64 bit για το (υπο-)δίκτυο 64 bit για τον host που είτε παράγεται αυτόματα από τη διεύθυνση MAC είτε εκχωρείται σειριακά

19 Διευθύνσεις ΙΡ Οι διευθύνσεις ΙΡ είναι λογικές διευθύνσεις (όχι φυσικές) O αριθμός δικτύου και ο αριθμός host χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση Οι αριθμοί host χορηγούνται τοπικά από τον διαχειριστή δικτύου Οι αριθμοί δικτύου εκχωρούνται από την IΑΝΑ: Internet Assigned Numbers Authority Η IANA λειτουργεί υπό την εποπτεία της ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Εκχωρεί διευθύνσεις και ονόματα περιοχών, διαχειρίζεται το DNS, επιλύει διαφορές

20 Συμβολισμός διευθύνσεων ΙΡ Οι διευθύνσεις ΙΡ γράφονται με δεκαδικό συμβολισμό και τελείες (dotted decimal notation) Διεύθυνση κατηγορίας B Η κατώτατη διεύθυνση ΙΡ είναι και η ανώτατη

21 Διευθύνσεις IP: παράδειγμα =

22 Διευθύνσεις IP: παράδειγμα Διευθύνσεις IP: μέρος δικτύου (τα πρώτα bit) μέρος host (τα τελευταία bit) Τι είναι δίκτυο? (από πλευράς διευθύνσεων IP) διεπαφές με το ίδιο μέρος διεύθυνσης δικτύου IP προσεγγίσιμες χωρίς την παρέμβαση δρομολογητή LAN Τρία δίκτυα IP

23 Διευθύνσεις IP: παράδειγμα Πώς βρίσκουμε το δίκτυο? Αποσπάστε τη διεπαφή από τον δρομολογητή ή host δημιουργείστε απομονωμένες νησίδες Έξι δίκτυα IP

24 Κατηγορίες διευθύνσεων IP Δίκτυα Υπολογιστών

25 Κατηγορίες διευθύνσεων IP Διακρίνονται από τα αρχικά bit της διεύθυνσης 0 => class A (πρώτο byte < 128) 10 => class B (πρώτο byte στην περιοχή ) 110 => class C (πρώτο byte στην περιοχή ) 1110 => class D (πρώτο byte στην περιοχή ) => class E (πρώτο byte στην περιοχή )

26 Κατηγορίες διευθύνσεων ΙΡ Κατηγορία A B C D 0 Δίκτυο Δίκτυο Host Δίκτυο Host 1110 Πολλαπλή διανομή E Για μελλοντική χρήση μέχρι μέχρι μέχρι Host μέχρι μέχρι bit 8 bit 8 bit 8 bit

27 Δρομολόγηση Η χρήση κατηγοριών διευθύνσεων διευκολύνει τη λειτουργία της δρομολόγησης Οι δρομολογητές προωθούν τα πακέτα στον προορισμό με βάση το μέρος της διεύθυνσης που προσδιορίζει το δίκτυο ταξική δρομολόγηση Δεν απαιτείται η γνώση του επόμενου προορισμού για όλες τις διευθύνσεις IP Αρκεί η γνώση του προορισμού μόνο για τα δίκτυα

28 Ταξική διευθυνσιοδότηση Classful Addressing Με ταξικές διευθύνσεις, oι δρομολογητές έχουν μία καταχώρηση για κάθε δίκτυο κατηγορίας A, B ή C Για δίκτυα κατηγορίας A ή B είναι αποδεκτό 2 7 = 128 Class A 2 14 = Class B Για δίκτυα κατηγορίας C είναι απαράδεκτο 2 21 = Class C Τι ισχύει όμως για δρομολόγηση εντός του ιδίου δικτύου;

29 Υποδίκτυα Δίκτυα Υπολογιστών

30 Υποδίκτυα Επιτρέπεται ο διαμελισμός του δικτύου σε πολλά μέρη για εσωτερική χρήση δίκτυο όμως συμπεριφέρεται σαν ένα και μοναδικό προς όλον τον υπόλοιπο κόσμο Ο αριθμός υποδικτύου χρησιμοποιείται γενικά για να ομαδοποιήσει host με βάση τη φυσική τοπολογία δικτύου Η εκχώρηση ενός νέου αριθμού υποδικτύου δεν απαιτεί επικοινωνία με το ICANN 10 Δίκτυο Υποδίκτυο Host

31 Υποδίκτυα (subnets) router Διαδίκτυ ο Υποδίκτυο x Υποδίκτυο x Υποδίκτυο x

32 Λειτουργία υποδικτύων Κάθε δρομολογητής έχει καταχωρήσεις της μορφής: (δίκτυο, 0) για κάποιο αριθμό διευθύνσεων ΙΡ (αυτό το δίκτυο, host) για κάποιο άλλο αριθμό διευθύνσεων Η πρώτη μορφή δείχνει το πώς φθάνει σε απομακρυσμένα δίκτυα και η δεύτερη στους τοπικούς host Ένας δρομολογητής υποδικτύου γνωρίζει πώς να πάει στα άλλα υποδίκτυα Δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τους host των άλλων υποδικτύων Όταν έχουμε υποδίκτυα, οι πίνακες τροποποιούνται ως εξής: (αυτό το δίκτυο, υποδίκτυο, 0) (αυτό το δίκτυο, αυτό το υποδίκτυο, host)

33 CIDR, Classless InterDomain Routing Δίκτυα Υπολογιστών

34 Αταξική δρομολόγηση μεταξύ περιοχών Λύση του 1993 στο πρόβλημα της έλλειψης διευθύνσεων κατηγορίας Β του μεγάλου μεγέθους των πινάκων δρομολόγησης Οι εναπομείνασες διευθύνσεις κατηγορίας Α, Β και C εκχωρούνται σε μπλοκ μεταβλητού μεγέθους 2000 διευθύνσεις ομάδα 2048 διευθύνσεων (8 συνεχόμενα δίκτυα κατηγορίας C) 8000 διευθύνσεις 32 συνεχόμενα δίκτυα C

35 Αταξική δρομολόγηση μεταξύ περιοχών Σκοπός: Αναδόμηση του τρόπου εκχώρησης των IP διευθύνσεων για αύξηση της αποδοτικότητας Ιεραρχική δρομολόγηση για μείωση μεγέθους πινάκων δρομολόγησης CIDR εγκαταλείπει την έννοια της κατηγορίας/τάξης Βασική έννοια: Το μήκος της διεύθυνσης δικτύου είναι αυθαίρετο Οι δρομολογητές διαφημίζουν διευθύνσεις IP και πρόθεμα (prefix)

36 Αταξική δρομολόγηση μεταξύ περιοχών Συμβολισμός διευθύνσεων σύμφωνα με CIDR: /18 "18" δηλώνει ότι τα πρώτα 18 bit αποτελούν τη διεύθυνση του δικτύου άρα τα υπόλοιπα 14 bit είναι διαθέσιμα για διευθύνσεις host το μέρος για διεύθυνση δικτύου αποκαλείται πρόθεμα (prefix) Με πρόθεμα 22 bit, το CIDR επιτρέπει ένα συνεχές μπλοκ από 1024 διευθύνσεις host μέρος δικτύου /22 μέρος host

37 Σύντμηση (aggregation) διευθύνσεων Για να μην υπάρχουν πολλές καταχωρήσεις και διογκώνονται οι πίνακες δρομολόγησης, επιβάλλεται η σύντμηση (aggregation) διευθύνσεων μέσω του προθέματος Όταν φθάσει ένα πακέτο, αποσπάται η διεύθυνση προορισμού και ερευνάται ο πίνακας δρομολόγησης, καταχώρηση προς καταχώρηση, με εφαρμογή της μάσκας στη διεύθυνση προορισμού Όταν στην αναζήτηση βρεθούν πολλά ταιριάσματα, το πακέτο δρομολογείται στο δίκτυο με το μακρύτερο πρόθεμα

38 Σύντμηση διευθύνσεων Οργανισμός /23 Οργανισμός /23 Οργανισμός /23 Οργανισμός /23. ISP1 Στείλε οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινάνε με /20 Διαδίκτυο ISP2 Στείλε οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινάνε με /16

39 Σύντμηση διευθύνσεων ISP2 έχει συγκεκριμένη διαδρομή για τον οργανισμό 1 Οργανισμός /23 Οργανισμός /23 Οργανισμός /23. ISP1 Στείλε οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινάν με /20 Διαδίκτυο Οργανισμός /23 ISP2 Στείλε οτιδήποτε με διευθύνσεις που ξεκινάν με /16 ή /23

40 Ειδικές διευθύνσεις Δίκτυα Υπολογιστών

41 Ειδικές διευθύνσεις IP Κάποιες από τις διαθέσιμες διευθύνσεις IP έχουν ειδική χρήση διεπαφή βρόχου επιστροφής (loopback) Διεύθυνση όπου το hostid περιέχει μόνο μηδενικά 0 0 είναι το όνομα του υποδικτύου π.χ Διεύθυνση όπου το hostid περιέχει μόνο άσσους 1 1 είναι εκπομπή στο υποδίκτυο π.χ

42 Ειδικές διευθύνσεις IP

43 Πολλαπλή διανομή στο Internet Το ΙΡ υποστηρίζει πολλαπλή διανομή, χρησιμοποιώντας τις πρώην διευθύνσεις κατηγορίας D Για τις ταυτότητες των ομάδων διατίθενται 28 bit (250 εκατ. ομάδες) Μόνιμες και προσωρινές διευθύνσεις Παράδειγμα μόνιμων ομάδων Όλα τα συστήματα του LAN Όλοι οι δρομολογητές του LAN Όλοι οι δρομολογητές OSPF του LAN Όλοι οι εκλεγμένοι δρομολογητές OSPF του LAN Οι προσωρινές ομάδες πρέπει να δημιουργηθούν προτού χρησιμοποιηθούν

44 Ελεύθερα διαθέσιμες διευθύνσεις IP Πακέτα με αυτές τις διευθύνσεις δεν δρομολογούνται στο Internet / / / Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό δικτύων (ιδιωτικά δίκτυα) Για την επικοινωνία με τον έξω κόσμο παρεμβάλλεται κάποια πύλη (NAT)

45 Τοπικές ανά ζεύξη διευθύνσεις Διατίθενται ακόμη ιδιωτικές διευθύνσεις που αποκαλούνται τοπικές ανά ζεύξη (link local) Το σύνολο των διευθύνσεων /16 το είναι διαθέσιμο για τη δημιουργία μικρών αυτόρυθμιζόμενων δικτύων (Zero Configuration Networking) Δεν απαιτείται χειροκίνητη διάρθρωση των κόμβων Αποδίδονται τυχαία Συγκρούσεις επιλύονται φιλικά Δεν δρομολογούνται

46 Προβλήματα με τις διευθύνσεις IPv4 Δίκτυα Υπολογιστών

47 Προβλήματα με τις διευθύνσεις IP Προβλήματα με το αρχικό σχήμα ταξικών (classful) διευθύνσεων Πρόβλημα 1. Η ιεραρχία δύο επιπέδων δεν είναι κατάλληλη για δρομολόγηση εντός μεγάλων δικτύων Class A, Class B Λύση #1: Υποδίκτυα Πρόβλημα 2. Πολύ λίγες διευθύνσεις για μεγάλα δίκτυα Κατηγορίες σύμφωνα με τον ταξικό τρόπο (classful) οδήγησαν σε εξάντληση των διευθύνσεων κατηγορίας B ένας μέσου μεγέθους οργανισμός δεν ήταν ικανοποιημένος με class C, ενώ η class B υπερ-επαρκούσε Λύση #2: Αταξική δρομολόγηση μεταξύ περιοχών (CIDR)

48 Προβλήματα με τις διευθύνσεις IP Πρόβλημα 3: Τεράστιοι πίνακες δρομολόγησης Οι δρομολογητές χρειάζονται μια καταχώρηση για κάθε δίκτυο Το 1993, το μέγεθος των πινάκων έγινε απαγορευτικό Λύση #2: CIDR Πρόβλημα 4. Εξάντληση διευθύνσεων 32 bit Λύση #3: NAT (προσωρινή) Λύση #4: IPv6 (μακροπρόθεσμη)

49 Εξάντληση διευθύνσεων IPv4 Υπάρχουν συνολικά 2 32 = 4,294,967,296 διευθύνσεις IP Class A (/8): 7 bit δηλώνουν το δίκτυο μόνο 126 δίκτυα Class A κάθε δίκτυο μπορεί να έχει 16 εκατομμύρια (2 24 ) hosts. Class B (/16): 14 bit δηλώνουν το δίκτυο περίπου 16,000 δίκτυα περίπου 65,000 (2 16 ) host ανά δίκτυο Class C (/24): 21 bit δηλώνουν το δίκτυο περίπου 2 εκατομμύρια δίκτυα περίπου 254 host ανά δίκτυο

50 Χάρτης του Internet (από το )

51 Η χρήση των εκχωρημένων διευθύνσεων από το

52 Εξάντληση διευθύνσεων IPv4 H IANA διαχειρίζεται ομάδες διευθύνσεων σε παγκόσμια επίπεδο Ανά γεωγραφική περιοχή οι διευθύνσεις διαχειρίζονται από πέντε ληξίαρχους RIR (Regional Internet Registry) Κάθε RIR εκχωρεί διευθύνσεις σε χρήστες ή τοπικούς ληξίαρχους Οι RIR χωρίζουν τις διευθύνσεις που διαχειρίζονται σε μικρότερες ομάδες και τις εκχωρούν σε παρόχους ή άλλους οργανισμούς Με την εισαγωγή του CIDR, η IANA τυπικά εκχωρεί χώρους διευθύνσεων με πρόθεμα /8 για IPv4

53 Οι πέντε ληξίαρχοι (RIR)

54 Ήρθε το τέλος; Η IANA εξάντλησε τις διευθύνσεις που διαθέτει σε RIR την 31/1/2011 Το APNIC άρχισε να εκχωρεί διευθύνσεις από το τελευταίο /8 την 15/4/2011 Το RIPE NCC άρχισε να εκχωρεί διευθύνσεις από το τελευταίο /8 την 14/9/2012 Οι υπόλοιποι RIR σε λίγα χρόνια Θα περάσει αρκετός ακόμη καιρός μέχρι να εκχωρηθεί και η τελευταία διεύθυνση σε χρήστη Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πλέον να αρχίσουν την εγκατάσταση IPv6 προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας τους

55 Έλλειψη διευθύνσεων: η προσωρινή λύση NAT: Network Address Translation Δίκτυα Υπολογιστών

56 Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (ΝΑΤ) Internet Τοπικό δίκτυο (π.χ. στο σπίτι) / Όλα τα πακέτα που φεύγουν από το τοπικό δίκτυο έχουν την ίδια διεύθυνση: , αλλά διαφορετικούς αριθμούς θυρών πακέτα εντός του τοπικού δικτύου έχουν τις συνήθεις /24 διευθύνσεις πηγής προορισμού

57 Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου Το τοπικό δίκτυο προβάλλει μόνο μία διεύθυνση IP προς τον εξωτερικό κόσμο: δεν απαιτείται να εκχωρηθεί ομάδα διευθύνσεων από τον ISP: μία μόνο διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από όλες τις συσκευές μπορεί να αλλάξουν οι διευθύνσεις των συσκευών σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς να λάβει γνώση ο εξωτερικός κόσμος μπορεί να αλλάξει ο ISP χωρίς να αλλάξουν οι διευθύνσεις των συσκευών στο τοπικό δίκτυο οι συσκευές μέσα στο τοπικό δίκτυο δεν έχουν άμεσες διευθύνσεις, ορατές από τον έξω κόσμο

58 NAT Ο δρομολογητής NAT: εξερχόμενα πακέτα: αντικαθιστά τη διεύθυνση IP πηγής και τον αριθμό θύρας κάθε εξερχόμενου πακέτου με τη διεύθυνση ΙΡ του NAT και ένα νέο αριθμό θύρας οι μακρινοί host απαντούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ΙΡ του NAT ως διεύθυνση προορισμού πίνακας μετατροπής: διατηρεί πίνακα με τις αντιστοιχίες για κάθε μετατρεπόμενο ζεύγος εισερχόμενα πακέτα: αντικαθιστά τη διεύθυνση ΙΡ NAT και τον αριθμό θύρας των πεδίων προορισμού κάθε εισερχόμενου πακέτου με τον αντίστοιχο συνδυασμό διεύθυνσης IP πηγής και αριθμού θύρας που διατηρεί στον πίνακά του

59 NAT: Network Address Translation Πίνακας μετάφρασης NAT WAN addr LAN addr 2: Ο δρομολογητής NAT αλλάζει την διεύθυνση , , 3345 πηγής από , 3345 σε , 5001 και ενημερώνει τον πίνακα 2 S: , 5001 D: , S: , 3345 D: , : Ο host στέλνει πακέτο στο , S: , 80 D: , : Η απάντηση φτάνει με διεύθυνση προορισμού: , 5001 S: , 80 D: , : Ο δρομολογητής NAT αλλάζει την διεύθυνση προορισμού από , 5001 σε , 3345

60 NAT πεδίο των 16-bit για τον αριθμό θύρας: 60,000 ταυτόχρονες συνδέσεις με μία μόνο διεύθυνση από την πλευρά του LAN Αμφισβητούμενη χρήση του NAT: καταστρατήγηση της έννοιας απ άκρη σ άκρη οι δρομολογητές πρέπει να επεξεργάζονται πληροφορίες μέχρι το στρώμα δικτύου η έλλειψη διευθύνσεων θα απαλειφθεί στο IPv6 εάν δε ληφθεί ειδική πρόνοια, πολλά πρωτόκολλα εφαρμογής δεν δουλεύουν με NAT (π.χ. FTP, SIP, IPsec)

61 Έλλειψη διευθύνσεων: η μακροπρόθεσμη λύση IPv6: Internet Protocol version 6 Δίκτυα Υπολογιστών

62 IPv6 IP version 6 Διάδοχος του σημερινού IPv4 Οι προδιαγραφές είναι έτοιμες από το 1994 Κάνει προσθήκες στο IPv4 (όχι ριζικές αλλαγλές) Η πιο σημαντική αλλαγή: Αυξάνει το μήκος της διεύθυνσης στο 128 bit Δε χρησιμοποιείται ακόμη ευρέως Την 8/6/2011 έγινε η πρώτη IPv6 day Σημαντική παγκόσμια δοκιμή (trial) χρήσης του IPv6 Συμμετείχαν Google, Facebook, Yahoo!, Akamai κλπ και άλλοι 1000 οργανισμοί

63 Διευθύνσεις IPv6 Μήκος 128 bit γράφονται ως 8 δεκαεξαδικοί ακέραιοι αριθμοί των 16- bit χωρισμένοι με : Συντομεύσεις: Τα αρχικά μηδενικά παραλείπονται: , 0db8 db8 Το :0000 :0000 γράφεται σαν :: Όλες αυτές είναι η ίδια διεύθυνση 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:db8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:db8:0:0::1428:57ab 2001:db8::1428:57ab

64 Πότε θα εξαντληθούν? Πρακτικά ποτέ! Υπάρχουν διευθύνσεις που αντιστοιχούν περίπου σε 3, διαφορετικές διεπαφές host Ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος και επαρκεί για το απώτερο μέλλον, ακόμα και εάν όλα τα κινητά τηλέφωνα και όλες οι φορητές συσκευές απαιτούσαν πρόσβαση στο Internet Υπάρχουν περίπου 6, διευθύνσεις για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας της Γης

65 Είδη διευθύνσεων IPv6 Τρεις κατηγορίες διευθύνσεων Unicast Multicast Anycast Δεν υπάρχουν διευθύνσεις για εκπομπή (broadcast) στο IPv6 Οι διευθύνσεις μονο-εκπομπής (unicast) προσδιορίζουν μοναδικές δικτυακές διεπαφές

66 Είδη διευθύνσεων IPv6 Οι διευθύνσεις πολλαπλής διανομής (multicast) προσδιορίζουν διεπαφές που ανήκουν σε μια ομάδα κόμβων Πακέτα προς μια διεύθυνση πολλαπλής διανομής παραδίδονται σε όλα τα μέλη της ομάδας Αρχίζουν με το πρόθεμα FF00::/8 Οι διευθύνσεις προς οποιονδήποτε της ομάδας (anycast), όπως και οι πολλαπλής διανομής, προσδιορίζουν μια ομάδα Το πακέτο που στέλνεται σε τέτοια διεύθυνση παραδίδεται μόνο σε μία διεπαφή των κόμβων της ομάδας, συνήθως, την κοντινότερη

67 Ειδικές διευθύνσεις ΙΡv6 ::1/128 loopback, ότι και η στο IPv4 2001:db8::/32 στα κείμενα όπου δίδεται παράδειγμα έχει αυτό το πρόθεμα fc00::/7 unique local address (ULA) για εσωτερικά δίκτυα, ότι και η /8 στο IPv4 fe80::/10 link-local address (LLA) ότι και η /16 για το IPv4. ::ffff:0:0/96 IPv4 mapped address σε dual stack υλοποιήσεις Οι παραπάνω δεν είναι δρομολογίσιμες στο διαδίκτυο

68 Ειδικές διευθύνσεις ΙΡv6 ::2002::/16 μηχανισμός μετάβασης 6to4 Η διεύθυνση IPv4 μετατρέπεται σε IPv6 με πρόθεμα 48 επισυνάπτοντάς την στο :9366:0701::/ :0::/32 μηχανισμός μετάβασης Teredo tunneling όταν υπάρχει NAT πρέπει να χρησιμοποιηθεί η IPv4 διεύθυνση ενός ενδιάμεσου 64:ff9b::/96 μετάφραση IPv4/IPv6 Στατική αντιστοίχιση κατά RFC6052 ff00::/8 πολλαπλή διανομή ff02::1 όλοι οι κόμβοι στη τοπική ζεύξη ff02::2 όλοι οι δρομολογητές στη τοπική ζεύξη

69 Ονοματοδοσία Δίκτυα Υπολογιστών

70 Ονόματα των host Οι διευθύνσεις IP προσδιορίζουν διεπαφές υπολογιστών ή δρομολογητών Η διεύθυνση IP περιέχει πληροφορία που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση. Οι διευθύνσεις ΙΡ είναι δύσκολο να απομνημονεύονται από τους ανθρώπους. Τις διευθύνσεις IP είναι αδύνατο να τις μαντέψει κάποιος. π.χ. από το όνομα μιας ιστοθέσης

71 Σύστημα ονομασίας περιοχών Domain Name System (DNS): κατανεμημένη βάση δεδομένων που εφαρμόζεται σε μια ιεραρχία πολλών εξυπηρετητών ονομάτων πρωτόκολλο στρώματος εφαρμογών που επιτρέπει σε hosts, routers και name servers να επικοινωνούν για να αναλύσουν ονόματα (μετάφραση ονόματος σε διεύθυνση) είναι λειτουργία του κορμού του Internet, που εφαρμόζεται ως πρωτόκολλο του στρώματος εφαρμογών Τα ονόματα των περιοχών απαρτίζουν μια ιεραρχία κατά τρόπο που τα ονόματα είναι μοναδικά και εύκολα απομνημονεύονται

72 Χώρος ονομάτων του DNS Χρήση ιεραρχίας ονομάτων Το Internet είναι χωρισμένο νοητά σε εκατοντάδες διαφορετικές περιοχές (domains) υψηλού επιπέδου, με πολλούς host η καθεμία Sub-domains, κ.ο.κ. Οι περιοχές μπορεί να παρασταθούν μ ένα δέντρο

73 Ιεραρχία του DNS edu com org jp arpa rpi albany in-addr

74 Δομή ονόματος του Host Το όνομα κάθε host αποτελείται από μια ακολουθία ετικετών (Labels) που χωρίζονται με τελείες. κάθε ετικέτα μπορεί να έχει μέχρι 63 χαρακτήρες το όνομα συνολικά μπορεί να έχει το πολύ 255 χαρακτήρες. Παραδείγματα: whitehouse.gov barney.the.purple.dinosaur.com monica.cs.rpi.edu

75 Όνομα περιοχής Το όνομα περιοχής (domain name) για έναν host είναι η ακολουθία των ετικετών που οδηγούν από τον host (φύλλο στο δέντρο ονομάτων) στην κορυφή του παγκόσμιου δέντρου ονομάτων. Μια περιοχή είναι ένα υποδέντρο του παγκόσμιου δέντρου ονομάτων.

76 Περιοχές επιπέδου κορυφής αρχικά υπήρχαν edu, gov, com, net, org, mil, int μετά προστέθηκαν περιοχές για κάθε χώρα (όνομα περιοχής με 2 γράμματα). gr, nl, uk, us, jp,... προσφάτως εγκρίθηκαν 4 νέες γενικού σκοπού biz, info, name, pro καθώς και 3 ειδικού σκοπού aero, coop, museums

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης

Μάθηµα 4ο. Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 24 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 4ο Απόδοση ικτύου (εξαρτάται) Καθυστέρηση Μετάδοσης & Ρυθµός ιέλευσης Καθυστέρηση Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS)

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8 ύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) Ερωτήσεις 1. Γιατί χρησιµοποιούµε συµβολικά ονόµατα αντί για τις διευθύνσεις; 2. ε τι αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 4ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 4-1 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ INTERNET IP Διευθύνσεις, Συμβολικές Διευθύνσεις, DNS http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο InterNIC (Internet Network Information Center) Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο

Διαβάστε περισσότερα

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1.

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1. Εργαστήριο 3 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διευθυνσιοδότηση Μοντέλα Διευθυνσιοδότησης και Καθορισμός Διευθύνσεων Στόχος Στόχος σε αυτό το εργαστήριο είναι η εξοικείωση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Κεφάλαιο 7 7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Σελ. 251-254 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Υποδίκτυα - Κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλυση Ονομάτων (Name Resolution) και DNS 16.1. Εισαγωγή Τα προγράμματα σπανίως απευθύνονται σε host, ταχυδρομικά κουτιά και σ άλλους πόρους με τη δυαδική τους διεύθυνση δικτύου. Αντί για

Διαβάστε περισσότερα

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση Δρ Σ. Βελούδης Φυσικές Διευθύνσεις Κάθε κάρτα δικτύου χαρακτηρίζεται από μία μοναδική φυσική διεύθυνση Ένας 12-ψήφιος δεκαεξαδικός αριθμός Π.χ. 00-00-0E-64-54-32 Μέχρι 281474976710656

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο εφαρμογής To Σύστημα Ονομασίας Τομέων DNS

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο εφαρμογής To Σύστημα Ονομασίας Τομέων DNS Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο εφαρμογής To Σύστημα Ονομασίας Τομέων DNS Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το DNS (Domain Name System) Αντιστοίχιση ονομάτων: η κύρια υπηρεσία του DNS

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο χώρος ονομάτων του συστήματος DNS χρησιμοποιεί ιεραρχική αρχιτεκτονική, που διαιρεί το χώρο σε σύνολο περιοχών, οι οποίες περαιτέρω μπορούν να διαιρεθούν σε άλλες υποπεριοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 13

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 13 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 13 Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματα μας σήμερα Το διαδίκτυο και η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00».

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00». Cisco gatekeeper Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα configuration Cisco gatekeeper ενός ιδρύματος που έχει συνδεθεί στην υπηρεσία του GUnet, στην οποία ο directory gatekeeper

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο DNS lookup

Εισαγωγή στο DNS lookup Εισαγωγή στο DNS lookup DNS lookup made easy by finrod για την Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ(2011) Εισαγωγικά... IP lookup Μετάφραση (resolution) μίας FQDN διεύθυνσης (Fully Qualified Domain Name)

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000 υαδικό Σύστημα Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πως γίνεται το Subnetting, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε καλά το δυαδικό σύστημα, τις Classes των δικτύων και τι ακριβώς γίνεται στην καθεμία. Όπως γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 6ο Δικτύωση - Διαδίκτυο Μιχαηλίδης Παναγιώτης Δίκτυο υπολογιστών και οφέλη Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο Βασικές αρχές δικτύων Τοπικά δίκτυα Διασύνδεση δικτύων, το Διαδίκτυο Υπηρεσίες Οι διαφάνειες περιλαµβάνουν σε βασικές γραµµές το υλικό του βιβλίου αλλά µε διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Το σύστημα ονομασίας περιοχών DNS. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Το σύστημα ονομασίας περιοχών DNS. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Το σύστημα ονομασίας περιοχών DNS Δίκτυα Υπολογιστών Ονόματα των host Οι διευθύνσεις IP προσδιορίζουν διεπαφές υπολογιστών ή δρομολογητών Η διεύθυνση IP περιέχει πληροφορία που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7 η - Networks

Διάλεξη 7 η - Networks Διάλεξη 7 η - Networks Ομιλητής: Κιντσάκης Θάνος Σύνταξη - Επιμέλεια Διαφανειών: ü Αυδίκου Χριστίνα ü Κιντσάκης Θάνος ü Πάπιστας Γιάννης ü Τούμπας Κώστας De. Co. De Ορισμός Δικτύου Ένα δίκτυο είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Τι είναι το όνομα ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου; Επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να θυμούνται τις IP διευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1 τρία βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές:

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές: Cisco gateway Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης δρομολογητή Cisco 3600 ως voice gateway. Διευκρινίζεται (προς αποφυγήν σύγχυσης) ότι στο συγκεκριμένο δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ

Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ σελίδα 1 Χρ. Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΜ6/ΕΑΙΤΥ Περιεχόµενα Αναφορά στις βασικές αρχές του IPv6 Περιορισµοί του IPv4, προσωρινές λύσεις σελίδα 2 Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στο σημερινό εργαστήριο θα μάθετε την έννοια της υποδικτύωσης, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε υποδικτύωση. 1. Εισαγωγή Η λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο και Ασύρματη Τεχνολογία Τάσεις στα Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

5.2.1 Mobile IPv6...37

5.2.1 Mobile IPv6...37 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μελέτη και Υλοποίηση Πιλοτικού ικτύου IPv6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Επιβλέπων :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein)

ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein) ICANN και ιακυβέρνηση του Internet (Hans Klein) ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ιακυβέρνηση: Η ύπαρξη µιας ικανής αρχής που καταρτίζει εφαρµόσιµους κανόνες. Ανυπαρξία συνεπούς και αποτελεσµατικού συστήµατος δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Σκοπός της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι, κατ αρχήν, η εξοικείωση με τις βασικές δικτυακές δυνατότητες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα