ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων"

Transcript

1 144 ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότητες Σύµφωνα µ αυτά που ειπώθηκαν στη Γενική Εισαγωγική, κατά τη µετατροπή ενός σώµατος από στερεό σε υγρό και αντίστροφα το σώµα περνάει από µια κατάσταση, που χαρακτηρίζεται ως «µεσόµορφη» ή µεσοφάση». Στην κατάσταση αυτή το σώµα χαρακτηρίζεται ως «µεσόµορφο» ή «µεσογενές» ή «υγρός κρύσταλλος» η «ανισότροπο υγρό». Όπως για τα αέρια, υγρά και στερεά, έτσι και για τα µεσόµορφα ορίζονται οι συνηθισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας για την κατάταξη ενός σώµατος στην κατηγορία αυτή. Παλιότερα θεωρούσαν ότι ο αριθµός των ουσιών, που σε συνηθισµένες συνθήκες ανήκουν στην κατάσταση αυτή, ήταν µικρός και αφορούσε κύρια σε ορισµένους αλκαλιστεατικούς σάπωνες, σε ελαϊκά άλατα, στη λεκιθίνη, στην π-αζωξυφενετόλη και σε οργανικές ουσίες µε µεγάλη αλυσίδα, που περιείχαν ακραίες οµάδες τις ΟR ή CΟΟR ή ενδιάµεσες οµάδες C= C, C = Ν, Ν = ΝΟ κ.τ.λ., θεωρούσαν δηλ. ότι η κατάσταση αυτή αποτελούσε ιδιοτυπία ορισµένων µόνον ενώσεων. Σήµερα έχει αποδειχθεί, όχι µόνο ότι σε συνηθισµένες συνθήκες ο αριθµός των ουσιών που ανήκουν στη µεσόµορφη κατάσταση, είναι πολύ µεγαλύτερος, αλλά και ότι όλες οι ουσίες πριν λιώσουν ή στερεοποιηθούν περνούν από τη κατάσταση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις η θερµοκρασιακή περιοχή ύπαρξης της µεσόµορφης κατάστασης είναι πολύ στενή η και η µετατροπή υγρό µεσόµορφο Σχ. 68. ιάγραµµα µαγνητικής διαπε- ρατότητας (Χ ν ) θερµοκρασίας (Τ) στερεό, πολύ απότοµη. Ακόµη η µακροσκοπική εµφάνιση των διαφόρων κατηγοριών µεσόµορφων θα οδηγούσε στην κατάταξη τους είτε στα υγρά (η µόνη οπτική διαφορά απ αυτά είναι ότι είναι θολά) είτε στα στερεά (η µόνη οπτική διαφορά απ αυτά είναι ότι είναι λιπαρά). Όλ αυτά δικαιολογούν, γιατί στην αρχή η µεσόµορφη κατάσταση δεν θεωρήθηκε ως τέταρτη κατάσταση των καθαρών ουσιών, όπως αποδείχτηκε αργότερα µε τη βοήθεια της µέτρησης της µαγνητικής διαπερατότητας (Φυσικ. ΙΙ1γ3) σε διάφορες θερµοκρασίες. Η µέθοδος αυτή είναι πολύ ευαίσθητη και, ανεξάρτητα απ τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν, εντοπίζει µε σαφήνεια τη µεσόµορφη κατάσταση (Σχ. 68). Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων Τα µεσόµορφα σώµατα διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στους «πλαστικούς κρυστάλλους», που ανήκουν στην «άτακτη κρυσταλλική µεσοφάση», και στους «υγρούς κρυστάλλους», που ανήκουν στην «τακτική ρευστή µεσοφάση».

2 145 Οι πλαστικοί κρύσταλλοι αποτελούνται από σφαιρικά µόρια και διατηρούν το κρυσταλλικό πλέγµα του στερεού, απ όπου προήλθαν µε θέρµανση. Η µόνη µακροσκοπική διαφορά τους από το αντίστοιχο στερεό είναι η λιπαρότητά τους, που είναι αποτέλεσµα της περιστροφικής κίνησης των µορίων τους σε χαµηλές θερµοκρασίες. Το ακτινογράφηµά τους περιέχει τον ίδιο αριθµό κύριων γραµµών και στις ίδιες θέσεις, µόνο που είναι πιο παχιές από του στερεού. Οι πλαστικοί δηλ. κρύσταλλοι είναι στερεά µε σχετική αταξία σ όλα τα µόριά τους, εξαιτίας της περιστροφής τους, και µε µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια. Έχουν κύρια ιδιότητες στερεού, αλλά και σε µικρό βαθµό ιδιότητες στερεού, αλλά και σε µικρό βαθµό ιδιότητες υγρού (σχετική αταξία των µορίων στο κρυσταλλικό πλέγµα και σχετική επιφανειακή ρευστότητα). Οι υγροί κρύσταλλοι αποτελούνται από επιµήκη µόρια, δεν διατηρούν το κρυσταλλικό πλέγµα του στερεού, απ όπου προήλθαν µε θέρµανση, έχουν όµως τάξη. Η µόνη µακροσκοπική διαφορά τους από το αντίστοιχο υγρό είναι η θολερότητά τους, που είναι αποτέλεσµα της τάξης των µορίων τους. Το ακτινογράφηµά τους µπορεί να περιέχει όλες τις κύριες γραµµές του αντίστοιχου στερεού και στις ίδιες θέσεις, µόνο που είναι πιο παχιές και από εκείνες των πλαστικών κρυστάλλων, ή να περιέχει µικρότερο αριθµό γραµµών, όπως στα αντίστοιχα υγρά, µόνο που οι γραµµές αυτές είναι λεπτότερες από τις αντίστοιχες γραµµές του υγρού, εξαιτίας της τάξης στα µόριά τους. Οι υγροί δηλ. κρύσταλλοι είναι υγρά µε µεγάλη τάξη σ όλα τα µόρια τους και µε µικρότερη εσωτερική ενέργεια απ ό,τι τα αντίστοιχα υγρά. Έχουν κύρια ιδιότητες υγρού (ρευστότητα), αλλά και σε µεγάλο βαθµό ιδιότητες στερεού (τάξη, ανισοτροπία). Έτσι τα µεσόµορφα έχουν ιδιότητες στερεών και υγρών. Οι υγροί κρύσταλλοι ανήκουν σε δύο τύπους, στους «θερµότροπους» και στους «λυότροπους». Στους πρώτους οι µεσόµορφες ιδιότητες παρουσιάζονται µε θέρµανση του αντίστοιχου στερεού ή µε ψύξη του αντίστοιχου υγρού. Στους δεύτερους οι µεσόµορφες ιδιότητες παρουσιάζονται µόνο σε διάλυµά τους και αποτελούν συνέπεια της αµοιβαίας επίδρασης των µορίων τους και των µορίων του διαλυτικού. Αν η ταυτοποίηση της µεσόµορφης κατάστασης είναι εύκολη και όταν οι θερµότροποι υγροί κρύσταλλοι προέλθουν από το αντίστοιχο στερεό µε θέρµανση και από το αντίστοιχο υγρό µε ψύξη, τότε ανήκουν στους «εναντιότροπους θερµότροπους υγρούς κρυστάλλους». Αν η ταυτοποίηση είναι εύκολη µόνο από τη µία πλευρά (απ την άλλη είναι πολύ απότοµη η µεταβολή), τότε ανήκουν στους «µονότροπους θρµότροπους υγρούς κρυστάλλους». Οι θερµότροποι υγροί κρύσταλλοι διακρίνονται σε «σµηκτικούς», «νηµατικούς» και «χοληστερινικούς». Η βασική διαφορά τους οφείλεται στον τρόπο, που διατάσσονται τα επιµήκη µόριά τους στο χώρο (Σχ. 69). Στους σµηκτικούς υγρούς κρυστάλλους τα µόριά τους έχουν παράλληλη διάταξη µεγάλης τάξης στο χώρο. Στους νηµατικούς, µερική παραλία, µερικές φορές κατά περιοχές. Στους χοληστερινικούς ισχύει ό,τι και για τους νηµατικούς, µόνο που τα παράλληλα επίπεδα στο χώρο έχουν νηµατικούς κρυστάλλους παράλληλους µεταξύ τους για κάθε επίπεδο, αλλά σε γωνία ως προς το προηγούµενο. ηµιουργείται, έτσι στο χώρο µία έλικα µε ορισµένο βήµα.

3 146 Σχ. 69. ιάταξη µορίων στα τρία είδη θερµότροπων υγρών κρυστάλλων Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται όλες οι κατηγορίες, οι τύποι και τα είδη των µεσόµορφων.

4 147 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΟΜΟΡΦΩΝ Από τις παραπάνω κατηγορίες, είδη και τύπους µεσόµορφων το µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θερµότροποι υγροί κρύσταλλοι και ιδιαίτερα οι νηµατικοί και χοληστερινικοί. Πρώτ απ όλα είναι δυνατές οι ακόλουθες µετατροπές: στερεό σµηκτικό Ι σµηκτικό ΙΙ νηµατικό υγρό (αίθυλο-πάρα-αµινοκινναµωµική ανισόλη), στερεό χοληστερινικό υγρό, στερεό σµηκτικό Ι χοληστερινικό υγρό, µε αύξηση της θερµοκρασίας. Η µεταβολή χοληστερινικό νηµατικό γίνεται µόνο µε ηλεκτρικά ή µαγνητικά πεδία. Αυτό σηµαίνει ότι στη µεσόµορφη κατάσταση µπορεί να υπάρχει αλλοτροπία και πολυµορφία όπως στην περίπτωση του S µ και. S λ Ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία µπορούν ν αλλάζουν τον προσανατολισµό των νηµατικών υγρών κρυστάλλων. Παρουσιάζεται ακόµη σ αυτούς και το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Οι χοληστερινικοί υγροί κρύσταλλοι ανακλούν εκλεκτικά το φως. Το µήκος κύµατος, που ανακλάται, εξαρτάται από το µέγεθος του βήµατος της έλικάς τους. Το βήµα της έλικας είναι πολύ ευαίσθητο σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, στην πίεση (µε αύξηση της το µήκος κύµατος, που εκπέµπεται, αυξάνει), στις προσµίξεις και ιδιαίτερα στη θερµοκρασία. Ακόµη και για διαφορά εκατοστού του βαθµού µεταβάλλεται το µήκος κύµατος, που ανακλάται, δηλ. αλλάζει το χρώµα. Με αύξηση της θερµοκρασίας το µήκος κύµατος, που ανακλάται, συνήθως ελαττώνεται. Τελευταία βρέθηκε στο εργαστήριό µας µια νέα παράµετρος, που επηρεάζει το µήκος κύµατος: οι ροφητικές ιδιότητες του υποστρώµατος (µε αύξηση των ροφητικών ιδιοτήτων το µήκος κύµατος αυξάνει) και µάλιστα ισχύει η σχέση: όπου 6 10 λ λ = 0,1Τ s + 121, Τ + Τ ( ) ( ) λ : µήκος κύµατος µεγίστου, λ : µήκος κύµατος µεγίστου µε υπόστρωµα µαύρο γυαλί, s : ροφητικές ικανότητες υποστρώµατος ( mg m µεθυλενοκυανού για 23 ώρες ρόφηση) και 2 Τ : απόλυτη θερµοκρασία). ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι πλαστικοί κρύσταλλοι δεν έχουν βρει εφαρµογή µέχρι τώρα, ούτε, οι σµηκτικοί υγροί κρύσταλλοι. Όµως οι τελευταίοι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον στη βιολογία και γενικά στους ζωντανούς οργανισµούς. Οι νηµατικοί υγροί κρύσταλλοι έχουν πολλές εφαρµογές: α) Συστήµατα απεικόνισης. Χρησιµοποιούνται σε οθόνες τηλεόρασης (και µεγάλων διαστάσεων), υπολογιστών (µικρών και µεγάλων), ρολογιών, για φωτεινές υπογραφές σε συνδυασµό µε µικρής έντασης ηλεκτρικά πεδία. Η φωτεινότητα είναι πολύ µεγάλη µε µικρή κατανάλωση ενέργειας. β) Πολωτικά φίλτρα. Η παράλληλη διάταξη των µορίων των νηµατικών υγρών κρυστάλλων και επόµενα η ανισοτροπία τους προκαλεί πόλωση του φωτός. Ετσι χρησιµοποιούνται ως πολωτικά φίλτρα.

5 148 γ) Χρήση στη Φυσικοχηµεία. Αν µία ουσία διαλυθεί σε νηµατικό υγρό κρύσταλλο, είναι δυνατό στο διάλυµα αυτό να γίνουν προσδιορισµοί για τη διαλυµένη ουσία, όπως για τη δοµή του µορίου της [φασµατοσκοπίες UV, IR, N.M.R., E.S.R, Mössbauer (Φυσικ. ΙΙ 1γ2 )], για τις διηλεκτρικές ιδιότητες της και το ιξώδες της (για υγρή ουσία σε διάλυση), που δεν µπορούν να γίνουν σε διάλυµα της ίδιας ουσίας σε υγρό διαλυτικό. Χρησιµοποιούνται ακόµη ως υγρή φάση στην αέρια-υγρή χρωµατογραφία µε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα, ως προς τον διαχωρισµό και προσδιορισµό των αερίων ουσιών. δ) Υπολογιστές. Οι παραµορφώσεις (αλλαγή προσανατολισµού), που παθαίνουν οι νηµατικοί υγροί κρύσταλλοι µε την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, είναι αντιστρεπτές. Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υπολογιστές για µνήµη. Οι χοληστερινικοί υγροί κρύσταλλοι έχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εφαρµογές: α) Θερµόµετρα. Η ευαισθησία τους σε θερµοκρασιακές αλλαγές (αλλαγή χρώµατος) οδήγησε στη χρησιµοποίησή τους για θερµόµετρα. Συνήθως είναι εγκλωβισµένοι σε µικρά πλαστικά σφαιρίδια σε χαρτί. β) Θερµογραφία. Η κυριότερη εφαρµογή τους είναι στην Ιατρική, όπου χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση του καρκίνου του στήθους γυναικών και του δέρµατος. γ) Εντοπισµός βλάβης στα ηλεκτρονικά συστήµατα. Μη αλλαγή χρώµατος στη βλάβη. δ) Στους αεροδυναµικούς και υδροδυναµικούς ελέγχους. Στις περιοχές τυρβώδους ροής η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη από τις περιοχές στρωτής ροής και αυτό ανιχνεύεται µε την αλλαγή χρώµατος των χοληστερινικών. ε)μη καταστρεπτικές δοκιµές. Ελέγχονται κακές συγκολλήσεις µετάλλων, ρωγµές κ.τ.λ. στ) Μέτρηση πίεσης. Η αλλαγή χρώµατος µε τη πίεση οδήγησε στην κατασκευή οργάνων για τη µέτρησή της. ζ) Μέτρηση τάσης. Απ την αλλαγή χρώµατος. η) Μέτρηση ροφητικών και καταλυτικών µε ρόφηση ιδιοτήτων. Αποτελεσµατικότητα αµµοβολής (Εφαρµ. Ηλεκτρ. Α). Χηµική δραστηριότητα. Προδιάθεση διάβρωσης. οµή χοληστερινικών. Προέκταση χρήσης. Η παράµετρος, που βρέθηκε τελευταία, της εξάρτησης του µήκους κύµατος που ανακλάται, από τις ροφητικές ικανότητες του υποστρώµατος οδηγεί στην δυνατότητα: α) Μέτρησης των ροφητικών και καταλυτικών µε ρόφηση ικανοτήτων επιφανειών στερεών: όσο µεγαλύτερο το µήκος κύµατος, τόσο µεγαλύτερες αυτές οι ιδιότητες. β) Οι επιφάνειες των µετάλλων, πριν επιµεταλλωθούν µε ανθεκτικότερα µέταλλα στη διάβρωση ή µε παθητικότερα (Εφαρµ. Ηλεκτρ. Α) ή να βαφούν µε αντιδιαβρωτικά χρώµατα (Εφαρµ. Ηλεκτρ. Α), καθαρίζονται κύρια µε αµµοβολή (Εφαρµ. Ηλεκτρ. Α). Σε µερικά τµήµατα των επιφανειών µπορεί να µείνουν οξείδια (κύρια FeΟ, που είναι διαφανές και άχρωµο και δεν φαίνεται). Η επίχρισή τους µε χοληστερινικούς υγρούς κρυστάλλους θα οδηγήσει σε σαφή χρωµατική διαφορά µεταξύ καθαρής και ακάθαρτης επιφάνειας (διαφορετικές ικανότητες ρόφησης). γ) Η χηµική αντίδραση αρχίζει στα ενεργά κέντρα του στερεού, δηλ. όσο οι ροφητικές ικανότητες είναι µεγαλύτερες, τόσο η δραστικότητα µεγαλύτερη. δ) Το ίδιο µε το (γ) ισχύει και για τη διάβρωση.

6 149 ε) Η παραµορφωσιµότητα (η µεταβολή του βήµατος και έλικας) των χοληστερινικών οδηγεί σε συµπεράσµατα για τη δοµή τους. στ) Η µετατόπιση από ροφητικά υποστρώµατα του µήκους κύµατος, που ανακλάται, προς µεγαλύτερο, οδηγεί στη δυνατότητα χρησιµοποίησης για τα α-ε χοληστερινικών, που ανακλούν υπεριώδες χωρίς το υπόστρωµα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Επιβλέπων: Χατζηαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. α) Ανηγµένη καταστατική εξίσωση van der Waals. Θεώρηµα αντίστοιχων καταστάσεων

ΥΓΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. α) Ανηγµένη καταστατική εξίσωση van der Waals. Θεώρηµα αντίστοιχων καταστάσεων 101 ΥΓΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Γενικότητες Παρά την ισχύ της αρχής της συνέχειας της αέριας και υγρής κατάστασης και της οµοιότητας συ- µπεριφοράς των υγρών και των αερίων, η ύπαρξη εντονοτέρων δυνάµεων van der

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα... Επιλέγοντας μια νέα τηλεόραση Θεματική ενότητα: Φυσική Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Εννέα 45-λεπτα μαθήματα Σχεδιασμός: Διονύσης Αποστολίδης Περίληψη Η ακολουθία των δραστηριοτήτων σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πάτρα, 01/12/2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέμα: Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς τριφασικού μετασχηματιστή. Study of thermal behavior of a

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER Α.Τ.E.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER 1 Σπουδαστής : Καμπάνταης Παναγιώτης Εισηγητής : Γεωργίου Ευστράτιος Ηράκλειο, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Μ.:5267)

ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Μ.:5267) «ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑ ΙΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Μ.:5267) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Πυρανίχνευση Πυροπροστασία Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Εκρηκτικών υλών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Πυρανίχνευση Πυροπροστασία Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Εκρηκτικών υλών 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Πυρανίχνευση Πυροπροστασία Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Αυτό που πραγµατικά βλέπουµε µε τα µάτια µας ή ανιχνεύουµε µε αισθητήρες δεν είναι το φως, ως µια ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεωρητικό υπόβαθρο

1. Θεωρητικό υπόβαθρο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο 1 1.1. Εισαγωγή Η συνεχώς αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος µε διάφορα βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα και η ανάγκη περιορισµού των εκπεµπόµ ενων αερίων που οδηγούν στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Αρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ Τηλ.24210 74097, 74053 FAX 74096, Email: stam@uth.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα