ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ , Fax Web site Προς: Πρόεδρο ΔΣ ΙΤΕ και Δ/ντη Κ. Διεύθυνσης Καθ. κ. Κ. Φωτάκη Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2013 Aρ. πρωτ: 227 Κοιν: Δ/ντες Ινστιτούτων ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Επισ: Επιλεκτική εφαρμογή κείμενης Νομοθεσίας σε εργαζομένους στο ΙΤΕ 1. Η με αρ. πρωτ. 225/ επιστολή με θέμα «Υποβολή θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του ενιαίου Μισθολογίου και της διαδικασίας Αξιολόγησης και Κρίσης προσωπικού στο ΙΤΕ» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Σε συνέχεια σχετικού (1), και επιπλέον των περιπτώσεων εργαζομένων για τους οποίους εκκρεμεί η διευθέτηση της επανακατάταξης τους αναδρομικά από την 1/1/2013 με όποιο τρόπο αποφασίσει το ΔΣ του ΙΤΕ, σας αναφέρουμε ονομαστικές περιπτώσεις μη εφαρμογής ή επιλεκτικής εφαρμογής του Ν. 4024/2011, καθώς και με ποιο τρόπο τα αιτήματα αυτά των εργαζομένων έχουν υποβληθεί αρμοδίως. Συγκεκριμένα (αναφέρονται αλφαβητικά): 1. ************************: Λανθασμένη προσμέτρηση εργασιακής προϋπηρεσίας (αποστολή στις προς την Δ/ση Προσωπικού). 2. ************************: Λανθασμένη μερική απορρόφηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στην προσωπική διαφορά αναδρομικά από (υποβολή εγγράφου αιτήματος προς ΔΣ ΙΤΕ Δεκέμβριο 2012). 3. ************************: Μη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης με την αιτιολογία της εφαρμογής μειωμένου ωραρίου (υποβολή υπηρεσιακού σημειώματος και προφορική προς τον Διευθυντή του). ΣΕΙΤΕ Σελίδα 1

2 4. ************************: Εκκρεμής επαναπροσμέτρηση εργασιακής προϋπηρεσίας λόγω κατάθεσης επιπρόσθετων επίσημων δικαιολογητικών (κατάθεση στις στην Γραμματεία ΙΗΔΛ επιπρόσθετων επίσημων δικαιολογητικών). 5. ************************: Λανθασμένη ολική απορρόφηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στην προσωπική διαφορά αναδρομικά από (έως και ), και επαναϋπολογισμός βάση της προηγούμενης διόρθωσης της καταβολής υπερωριών για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των Επιχειρησιακών, Οικονομικών και Διοικητικών διαδικασιών του ΙΤΕ» (υποβολή εγγράφου αιτήματος στις προς Διευθυντή ΙΠ/ΙΤΕ, υποβολή εγγράφου αιτήματος την προς Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού ΚΔ/ΙΤΕ). Εκκρεμής επαναπροσμέτρηση εργασιακής προϋπηρεσίας λόγω κατάθεσης επιπρόσθετων επίσημων δικαιολογητικών (υποβολή αιτήματος προς Διευθυντή ΙΠ/ΙΤΕ και προς Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού ΚΔ/ΙΤΕ). 6. ************************: Καθυστέρηση απόδοσης επιπρόσθετης προϋπηρεσίας δύο (2) ετών λόγω κτίσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (υποβολή εγγράφου αιτήματος με αρ. πρωτ στις στην ΚΔ και 06/09/2013 προς Διευθυντή ΙΥΜ/ΙΤΕ). 7. ************************: Λανθασμένη αποτύπωση του μισθολογικού κλιμακίου και προϋπηρεσίας στο σύστημα SAP. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα δεν αποτελεί υποβολή συνολικού αιτήματος, καθότι οι αναφερόμενοι εργαζόμενοι έχουν ήδη υποβάλει εγγράφως και αρμοδίως τα συγκεκριμένα αιτήματα στα οποία ζητούν ανά περίπτωση αναδρομικά την επιδιόρθωση των κακώς κειμένων και την καταβολή των οικονομικών διαφορών. Είναι δε λογικό να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι με τα ίδια ή και παρόμοια προβλήματα οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα αποτύπωση. Πέραν της πρωτοβουλίας του ΣΕΙΤΕ να ελέγξει τα προσωπικά στοιχεία προϋπηρεσίας και κατάταξης βάσει της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου αρκετών συναδέλφων ώστε να αναδειχτούν και να τεκμηριωθούν πέραν οιασδήποτε αμφιβολίας τα παραπάνω συγκεκριμένα προβλήματα, σημειώνουμε ότι μας χαροποιεί ιδιαιτέρως που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Συλλόγου μας βρίσκει ανταπόκριση από το ΙΤΕ ώστε, στην προσεχή συνεδρία του ΔΣ του ΙΤΕ, να εγκριθούν ενέργειες για την επιδιόρθωση προβλημάτων και άλλων εργαζομένων από τους αναφερόμενους, με παρόμοιες ή ίδιες περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης και εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας. ΣΕΙΤΕ Σελίδα 2

3 Προς τούτο παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ ώστε τα αναφερόμενα στην παρούσα προβλήματα να επιλυθούν οριστικά. Με εκτίμηση, Για το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Α. Πετράκης Δρ. Ι. Μπασδέκης ΣΕΙΤΕ Σελίδα 3

4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ , Fax Web site Προς: Πρόεδρο ΔΣ ΙΤΕ και Δ/ντη Κ. Διεύθυνσης Καθ. κ. Κ. Φωτάκη Ηράκλειο, 1 Νοεμβρίου 2013 Aρ. πρωτ: 225 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Υποβολή θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του ενιαίου Μισθολογίου και της διαδικασίας Αξιολόγησης και Κρίσης προσωπικού στο ΙΤΕ Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημαντικά θέματα: Α. Θέματα μη ενιαίας εφαρμογής του ενιαίου Μισθολογίου Κατόπιν επισταμένης ανάλυσης των στοιχείων που προσκόμισαν στον ΣΕΙΤΕ τα μέλη του, αναφορικά με την εργασιακή προϋπηρεσία, την απόδοση βαθμίδας και μισθολογικού κλιμακίου, και την καταβολή (ή μη) επιδομάτων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικονομικές πτυχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 και των εκκρεμοτήτων από την μέχρι τώρα εφαρμογή του στο ΙΤΕ, αναδεικνύονται περιπτώσεις μη εφαρμογής ή επιλεκτικής εφαρμογής του Νόμου. Αυτές, βάσει των στοιχείων μας, περιλαμβάνουν: Την μη ενιαία μέθοδο καταβολής του επιδόματος θέσης ευθύνης. Συγκεκριμένα, προκύπτουν περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι λαμβάνουν ορθώς το επίδομα αυτό επιπλέον του μισθού τους όπως αυτός προσδιορίστηκε την και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, βάσει των κανόνων του ενιαίου Μισθολογίου, ενώ σε άλλες έχει γίνει μερική ή ολική απορρόφηση αυτού από τις προσωπικές διαφορές. Προς τούτο αυτό πρέπει να επαναϋπολογιστεί και να αποδοθεί αναδρομικά από Την απορρόφηση, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων, της μισθολογικής αύξησης λόγω αλλαγής μισθολογικής κλίμακας από την υπάρχουσα προσωπική διαφορά. Την μη ενιαία μέθοδο υπολογισμού της εργασιακής προϋπηρεσίας. O ad hoc υπολογισμός έχει προκαλέσει σύγχυση σε αρκετούς εργαζομένους για το πως προσμετράται και με ποια διαδικασία. ΣΕΙΤΕ Σελίδα 1

5 Την λανθασμένη αποτύπωση του μισθολογικού κλιμακίου και της προϋπηρεσίας στο μηνιαίο μισθολογικό σημείωμα που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος SAP για όλους τους εργαζομένους. Την επιλεκτική άρνηση προαγωγής, στην από τον Νόμο προβλεπόμενη βαθμίδα, λόγω ανάληψης θέσης ευθύνης, που γίνεται εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας γενικών κρίσεων. Την μη απόδοση σε κάποιους εργαζόμενους του επομένου μισθολογικού κλιμακίου μετά την συμπλήρωση της εκ του Νόμου οριζόμενης χρονικής περιόδου. Την καθυστέρηση εφαρμογής των αποφάσεων του ΔΣ του ΙΤΕ για μετάταξη εργαζομένων σε άλλη κατηγορία εκπαίδευσης. Σημειώνεται δε, ότι οι περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής του Νόμου ή διακριτικής εφαρμογής του είναι περισσότερες σε αριθμό σε σχέση με αυτών που αποτάθηκαν στον ΣΕΙΤΕ, για την ανάδειξη των προσωπικών τους περιπτώσεων. Β. Θέματα κανονισμού Aξιολόγησης και Κρίσης για προαγωγή προσωπικού Στο κείμενο με τίτλο «AΞIOΛOΓHΣH & ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΠPOΣΩΠIKOY» που αποφασίστηκε η τροποποίηση του στην προηγούμενη συνεδρία του ΔΣ του ΙΤΕ, το οποίο κατά την εκτίμησή μας αποτελεί σημαντικό βήμα για την οριοθέτηση ξεκάθαρων κριτηρίων και κανόνων αξιολόγησης, δεν έχει προβλεφτεί διαδικασία υποβολής ένστασης κατά της κρίσης για προαγωγή που έχει λάβει ο εργαζόμενος, διαδικασία που βεβαίως προβλέπεται από τον Ε. Κ. του ΙΤΕ και οφείλει να υφίσταται λόγω της κείμενης νομοθεσίας. Ο ΣΕΙΤΕ σας έχει ήδη θέσει το θέμα, πλην όμως αυτή η πρόβλεψη, δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί στο κείμενο που ήδη στάλθηκε από ορισμένα Ινστιτούτα προς τους εργαζομένους, προκαλώντας ορισμένες αντιδράσεις. Προς τούτο ζητούμε να συμπεριληφθεί η σχετική πρόβλεψη με ταυτόσημο τρόπο εκείνης της διαδικασίας αξιολόγησης. Επίσης, κρίνουμε απολύτως σημαντικό το ζήτημα του αριθμού των προϊσταμένων και του «βάρους» τους στην αξιολόγηση. Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις στα Ινστιτούτα ένας εργαζόμενος έχει μονάχα έναν προϊστάμενο και σε κάποιες αυτός δεν είναι καν ο άμεσος προϊστάμενός του, με σοβαρό ενδεχόμενο η όποια αξιολόγηση να μην είναι αντικειμενική, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις Επιτροπές Αξιολόγησης των Ινστιτούτων, εφόσον το κρίνουν σημαντικό, να διαφοροποιήσουν κατά περίπτωση και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης τα βάρη των κρίσεων (προϊσταμένου χρηστών), προς χάριν της αξιοπιστίας της διαδικασίας. Τέλος, στο Έντυπο Δ όπου αναγράφεται: «3. Αναφέρετε όλα τα στοιχεία για τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου Νέου που σας αφορούν.», αυτό πρέπει να διορθωθεί ως προς το ορθό: «του άρθρου 70 που σας αφορούν». ΣΕΙΤΕ Σελίδα 2

6 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Η μη ενιαία εφαρμογή του Ν. 4024/2011 πλήττει οικονομικά ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων, και δημιουργεί σύγχυση και αγανάκτηση στους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, στην φάση αυτή των διαδικασιών αξιολογήσεων και κρίσεων για προαγωγή των εργαζομένων, η μη επίλυση των παραπάνω ζητημάτων τυχόν να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα, με προαλειφόμενες δυσχερέστατες συνέπειες στην περίπτωση εφαρμογής της διαθεσιμότητας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε από τη Διοίκηση να εξαλείψει τις όποιες διακρίσεις, εφαρμόζοντας ενιαία την κείμενη Νομοθεσία για το σύνολο των εργαζομένων του ΙΤΕ, καθώς επίσης να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΣΕΙΤΕ όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω σχετικά με την Αξιολόγηση και Κρίση για προαγωγή του προσωπικού. Με εκτίμηση, Για το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Α. Πετράκης Δρ. Ι. Μπασδέκης ΣΕΙΤΕ Σελίδα 3

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΣ (έως 2) (έως 3) ΓΕΥΜΑΤΟΣ NEWSLETTER του χορηγού με την ένδειξη βλ. ανάλογη στήλη δίπλα στα έντυπα της και αναφορά στα δελτία τύπου που θα δημοσιευθούν

Διαβάστε περισσότερα

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «,

: 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «, : 83- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.16 15:08:49 EET Reason: Location: Athens, 2. / : 56. : 115 27 :.,..: 210 7450896, 7450817 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 51216 12x28cm 68.307 51215 33x37cm 612.207 51206 24x43cm 68.707 51214 26x35cm 510.507 51217 12x38cm 611.407 51208 20x15cm 58.707 51210 25x18cm 57.807 51205 s/3 30x5cm 512.207 51207

Διαβάστε περισσότερα

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

«Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 «Το σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ και οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης της ΑΣΥΚ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Ατζέντα Παρουσίαση της ΑΣΥΚ Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ΑΕ Υπηρεσίες PKI/CA - Τo σύστημα ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

έδρα : Σάμου 4, 177 78, Ταύρος τηλ : 210 3466101-210 3468680 fax : 210 3478053 web site : www.astorchocolate.gr email : astor@ath.forthnet.

έδρα : Σάμου 4, 177 78, Ταύρος τηλ : 210 3466101-210 3468680 fax : 210 3478053 web site : www.astorchocolate.gr email : astor@ath.forthnet. έδρα : Σάμου 4, 177 78, Ταύρος τηλ : 210 3466101-210 3468680 fax : 210 3478053 web site : www.astorchocolate.gr email : astor@ath.forthnet.gr 1015 1012 1010 1009 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΣΟΚ/ΤΑ ΕΞΤΡΑ 55% Σ.Κ. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 001 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 002 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 003 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 004 (μαύρο) Λογότυπο όπως σχέδιο 005 ασημί Email. pr@trendybusiness

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Τα ένζυμα για να δράσουν στο βόθρο (εάν έχετε) και να πολλαπλασιαστούν, απαιτούνται 20-30 ημέρες ίσως και λιγότερο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Τα ένζυμα για να δράσουν στο βόθρο (εάν έχετε) και να πολλαπλασιαστούν, απαιτούνται 20-30 ημέρες ίσως και λιγότερο. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ρίχνουμε το SEPTONIC σε κάθε της κουζίνας (νεροχύτες), της ς (νιπτήρα, λεκάνη ς) και του λουτρού (νιπτήρα, ντουζιέρα, μπανιέρα, λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα