air-born hellenic aviation enthusiasts society

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "air-born hellenic aviation enthusiasts society"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012 Αθήνα, εκέµβριος 2012 Αγαπητά µέλη, Άλλη µια χρονιά - οµολογουµένως µία από τις δυσκολότερες της νεότερης ιστορίας της χώρας µας - φτάνει στο τέλος της, και ένα ακόµα ιοικητικό Συµβούλιο το 8ο από το 2005 όταν και εγκρίθηκε το Καταστατικό του Συλλόγου στο τέλος της θητείας του. Ο Σύλλογός µας, µέσα σε αυτή τη συγκυρία, προσπάθησε να λειτουργήσει ως µια διέξοδος για τα µέλη του και πιστεύουµε πως και φέτος το πέτυχε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Οι δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) αµέσως µετά τη σύστασή του σε σώµα (18 εκ. 2011), συνέταξε το πλάνο δραστηριοτήτων για ολόκληρο το 2012 αξιοποιώντας τις προτάσεις µελών του Συλλόγου. Όπως και τις προηγούµενες χρονιές, για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκεκριµενοποίηση των στόχων του Σ, δόθηκε έµφαση στην προσέγγιση των εξής κατευθύνσεων: την καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση της επικοινωνίας των µελών, την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Σ και το Συλλόγου, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των µελών την αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του Συλλόγου στο ελληνικό και διεθνές κοινό καθώς και τη συνεργασία του µε τους αεροπορικούς φορείς και αρχές της χώρας. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Β1. Οργάνωση Σ και λειτουργίας Συλλόγου Το Σ κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγµατοποίησε συνολικά 11 τακτικές συνεδριάσεις, τα πρακτικά των οποίων γίνονταν άµεσα διαθέσιµα στα µέλη µέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Αξίζει να σηµειωθεί, πως στην αποτελεσµατικότητα του Σ βοήθησε καταλυτικά η συστηµατική χρήση της άτυπης διαβουλευτικής διαδικασίας και συζήτησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επιτρέποντας την καλύτερη οργάνωση των ενεργειών και την προετοιµασία των συνεδριάσεων. Υπολογίζεται πως ανταλλάχτηκαν σχεδόν 4000 µηνύµατα (πάνω από s, καθώς και µηνύµατα µέσω άλλων µέσων), περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Στις 10 Ιουνίου και έπειτα από πρόσκληση του Σ προγραµµατίστηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών. υστυχώς, η ΓΣ δεν είχε την απαιτούµενη απαρτία που ορίζεται από το καταστατικό και έτσι δεν µπόρεσε να λάβει τις απαιτούµενες αποφάσεις. Μιας

2 και η ΓΣ ήταν έκτακτη (παράδοση που έχει επικρατήσει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου για να διεκπεραιώνουµε διοικητικά ζητήµατα αλλά κυρίως να συναντιόµαστε πιο συχνά όλοι µαζί), το Σ προτίµησε να αναβάλει οριστικά τη διεξαγωγή της (και όχι να τη µεταθέσει κατά µία εβδοµάδα όπως ορίζεται από το Καταστατικό) και να τη µετατρέψει σε µία άτυπη αλλά ουσιαστική συζήτηση για τη µέχρι τώρα πορεία των δράσεων του Συλλόγου και προετοιµασία των επόµενων. Αξίζει να σηµειωθεί πως ήταν η πρώτη φορά που Γενική Συνέλευση του Συλλόγου δεν είχε την απαιτούµενη απαρτία. Έτσι έµειναν πίσω ορισµένες διαδικασίες (ονοµασίες τακτικών µελών, συζήτηση προσχεδίου επισκέψεων) και οι οποίες µετατίθενται για τη Γενική Συνέλευση του εκεµβρίου. Βάσει του αρχικού προγραµµατισµού, η Τακτική Απολογιστική Συνέλευση αναµένεται να λάβει χώρα στις 2 εκεµβρίου και θα αποφανθεί επί του διοικητικού και οικονοµικού απολογισµού του 2012 και του προυπολογισµού και της οργάνωσης δράσεων του Σε περίπτωση µη συγκέντρωσης του απαραίτητου αριθµού µελών, η Τακτική Απολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Κυριακή 9 εκεµβρίου. Με την έναρξη της θητείας του.σ., έγινε αναδιοργάνωση του Ταµείου (το οποίο είχε παραληφθεί µε αρκετές εκκρεµότητες/παραλήψεις) και παράλληλη ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου Ταµείου ώστε να γίνεται πιο εύκολα ο υπολογισµός εσόδων/εξόδων, η παρακολούθηση της εξόφλησης ηµερολογίων και άλλων ειδών του Συλλόγου καθώς και να είναι εν γένει πιο εύκολη η διαχείριση του Ταµείου. Επίσης, στα πλαίσια της διαφάνειας του Ταµείου, ο Ταµίας αναρτούσε στο τέλος κάθε µήνα µια αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων του περασµένου µήνα ώστε όλα τα µέλη να έχουν εικόνα των οικονοµικών του Συλλόγου. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη πλέον και η δουλειά της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία δεν χρειάζεται να περιµένει το τέλος της χρονιάς για να εντοπίσει λάθη και παραλήψεις, αλλά µπορεί να το κάνει και κατά τη διάρκειά της. Σηµαντική προσθήκη προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης των µελών ήταν και η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ταµειακής τους κατάστασης µέσα από την αντίστοιχη εφαρµογή στην Περιοχή µελών της ιστοσελίδας. Επίσης στα πλαίσια της οργάνωσης και της σωστής λειτουργίας του Συλλόγου, το.σ. δηµιούργησε µία λίστα µε τα πράγµατα που ανήκουν στο Σύλλογο (Απογραφή Υλικού Συλλόγου) καθώς αυτά δεν βρίσκονται συγκεντρωµένα κάπου όλα µαζί αλλά είναι διάσπαρτα στα σπίτια διαφόρων µελών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε να χαθούν αντικείµενα του Συλλόγου καθώς γνωρίζουµε πού βρίσκεται το κάθε τι και καταγράφονται όλες οι αλλαγές χρήσης και θέσης του. υστυχώς µέχρι να βρούµε τον δικό µας χώρο που θα µπορέσουµε να αποθηκεύσουµε όλα αυτά τα αντικείµενα, αυτός είναι ο µόνος τρόπος διάσωσής τους και ευχαριστούµε όσα µέλη έχουν διαθέσει κάποιο δικό τους χώρο για την προσωρινή αποθήκευση κάποιων τέτοιων αντικειµένων. Β2. Εγγραφές νέων µελών και αρχείο µελών Κατά τη διάρκεια του έτους γράφτηκαν 2 νέα µέλη τα οποία σε τούτη τη Γενική Συνέλευση θα ονοµαστούν Τακτικά από Απλά, µε δικαίωµα ψήφου, µαζί µε 1 µέλος που γράφτηκε το 2011.

3 Β3. Επικοινωνία και παροχές µελών Όπως και τα προηγούµενα Σ, έτσι και το παρών, έπειτα και από τις βελτιώσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, έδωσε µεγάλη έµφαση στην επικοινωνία µεταξύ των µελών. Αξίζει να αναφερθεί ο όγκος των 1000 SMS (κατά προσέγγιση) που εστάλησαν στα µέλη µε χρέωση του Συλλόγου µε σκοπό την άµεση ενηµέρωση για δραστηριότητες. Ωστόσο, στα πλαίσια της µείωσης των δαπανών, η χρήση κινητού από το σύλλογο διακόπηκε εντός του έτους, και η αποστολή ενηµερωτικών SMS πραγµατοποιείται πλέον µε τη χρήση δωρεάν υπηρεσίας. Επιπλέον, ο Σύλλογος αξιοποιεί τη συσκευή φαξ που διαθέτει ώστε το κόστος της αποστολής των φαξ να είναι το ελάχιστο δυνατό. Γ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Το 2012 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 18 δραστηριότητες: 6 σχετιζόµενες αµιγώς µε την Πολιτική Αεροπορία, 6 σχετιζόµενες µε την Πολεµική Αεροπορία/Αεροπορία Στρατού και 6 Γενικής Φύσεως. Αναλυτικά η φύση των δραστηριοτήτων και η συµµετοχή των µελών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : Είδος ράσης Σύνολο ραστηριοτήτων Μ.Ο. µελών / % επί των ενεργών δραστηριότητα µελών Γενικής Φύσεως Πολιτική Αεροπορία % ΠΑ/ΑΣ % Γ1. ραστηριότητες Γενικής Φύσεως Στις αρχές Φεβρουαρίου µας δόθηκε η ευκαιρία της συνάντησης πολλών µελών στην καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Όπως πάντα, η συγκεκριµένη µέρα συνεισφέρει στην ανταλλαγή απόψεων και στην υποβολή προτάσεων/ιδεών/παρατηρήσεων προς το Σ. Φέτος και µετά την ήδη επιτυχηµένη περσινή µας παρουσία, συνοδεύτηκε εκ νέου από επίσκεψη στον Πύργο Ελέγχου Αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος (βλέπε ενότητα Γ2). Στα πλαίσια της συνεργασίας του Συλλόγου µε άλλους αεροπορικούς φορείς της χώρας, τα µέλη µας βρέθηκαν την Κυριακή 1/4 στους χώρου της Αερολέσχης Αθηνών στο ιστορικό αεροδρόµιο του Τατοΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε αµφίδροµη ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της Αερολέσχης και τις δράσεις του Συλλόγου ενώ ακολούθησε ξενάγηση στα υπόστεγα της αερολέσχης, που φιλοξενούν τα αεροσκάφη της.

4 Τον Ιούνιο, µέλη του Συλλόγου παρέστησαν στο καθιερωµένο Fly-In που διοργανώθηκε από αερολέσχες στο αεροδρόµιο της Καβάλας, µια συµµετοχή δείγµα της πολύπλευρης δράσης και της θέλησης συµµετοχής των µελών στη Γενική Αεροπορία. Και φέτος όπως και πέρυσι, συνεχίστηκε σε συνεργασία µε την IPMS Hellas η απονοµή του βραβείου Απογείωση στο καλύτερο µοντέλο πολιτικής στα πλαίσια της 31ης έκθεσης Πλαστικοµοντελισµού από 18 έως 21 Οκτωβρίου Τελειώνοντας µε τις δραστηριότητες Γενικής φύσεως, έχει προγραµµατιστεί η συµµετοχή φωτογραφιών, µελών του Συλλόγου, στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνεται στο ΚΕΠΑΘ, στα πλαίσια της πρώτης Αεροπορικής Εβδοµάδας Εναέριας Κυκλοφορίας. Γ2. ραστηριότητες Πολιτικής Αεροπορίας Η πρώτη δραστηριότητα για το 2012 συνέπεσε µε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ήταν η επίσκεψη για άλλη µια χρονιά στον Πύργο Ελέγχου του αεροδροµίου (ΠΕΑ) Ελευθέριος Βενιζέλος. Η φετινή επίσκεψη είχε συµµετοχή 29 µελών (σε 2 βάρδιες). Τον Μάιο του 2012, τα πλαίσια των επαφών του Συλλόγου µε σωµατεία του εξωτερικού, καταφέραµε να γίνουµε δεκτοί και να παραστούµε µε 13 µέλη στην 3η Open Day του αεροδροµίου Barajas της Μαδρίτης. Η "Απογείωση" έδωσε το παρών σε µία από τις καθιερωµένες πια µέρες "ανοιχτού αεροδροµίου" για τους απανταχού λάτρεις της, ανάµεσα σε πλήθος "συναδέλφων" από ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά την ήδη επιτυχηµένη µας παρουσία στη ολοήµερη επίσκεψη που πραγµατοποιηθηκε στην πίστα του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος το 2011, έρχεται να ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη µέσα σε λιγότερο απο ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν στις 11/6/2012 ο Σύλλογος φιλοξενήθηκε ξανά στην πίστα του αεροδροµίου και η αδρεναλίνη εκτινάχθηκε στα ύψη για ακόµα µια φορά, ικανοποιώντας την επιθυµία των περισσοτέρων απο εµάς. Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά 23 άτοµα Ο Ιούνιος τελείωσε µε µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες της χρονιάς: για πρώτη φορά καταφέραµε να πετάξουµε δωρεάν πληρώνοντας µόνο τους φόρους, σε πτήση ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. 21 µέλη του Συλλόγου πέταξαν µε πτήση της Astra Airlines από Θεσσαλονίκη και Αθήνα στον αερολιµένα της Σητείας στην Κρήτη. Τα µέλη επισκέφθηκαν τους χώρους του αεροδροµίου και ενηµερώθηκαν από το προσωπικό του ενώ είχαν τη µοναδική ευκαιρία να κάνουν µια µονοήµερη εκδροµή σε µια πανέµορφη αλλά δυσπρόσιτη γωνιά της Ελλάδας. Τη ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 µέλη του Συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να παραστούν σε µία ιδιαίτερης φύσης δραστηριότητα που αφορούσε στην παρακολούθηση της εξυπηρέτησης µιας εµπορευµατικής πτήσης στον εµπορευµατικό σταθµό της DHL στο αεροδρόµιο "Ελ. Βενιζέλος". Τα µέλη µας παρακολούθησαν τις διαδικασίες εκφόρτωσης/φόρτωσης και προώθησης εµπορευµάτων και είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην πίστα του αεροδροµίου κοντά στο αεροσκάφος και να παρακολουθήσουν την εξυπηρέτηση της πτήσης. υστυχώς η προγραµµατισµένη επίσκεψη για τον Αερολιµένα Κω καθώς και η πτήση µε άγονη γραµµή στα ωδεκάνησα δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω απουσίας ενδιαφέροντος από τα µέλη. Επιπλέον εξετάστηκε η πραγµατοποίηση πτήσης µελών µε αεροσκάφος An-2

5 στην Ιταλία, η οποία όµως προς το παρόν αναβλήθηκε λόγω υψηλού κόστους σε σχέση µε τη διάρκεια της πτήσης. Επίσης αναβλήθηκε για τη νέα χρόνια επίσκεψη που θα πραγµατοποιούνταν στους χώρους του πρώην Αερολιµένα Ελληνικού λόγω καθυστέρησης έγκρισης της από την εταιρεία διαχείρισης Ελληνικό Α.Ε. Γ3. ραστηριότητες Πολεµικής Αεροπορίας / Αεροπορίας Στρατού Η σειρά επισκέψεων σε µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού ξεκίνησε τον Μάρτιο του Έτσι λοιπόν την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου ο Σύλλογος πραγµατοποίησε επίσκεψη στο αεροδρόµιο των Μεγάρων. Με συµµετοχή 18 µελών, η επίσκεψη περιελάµβανε εκτός από την ξενάγηση στους χώρους του 4ου ΤΕΑΣ µε τα ελικόπτερα της Αεροπορίας Στράτου, πέρασµα και από τον πολιτικό αερολιµένα όπου εδρεύει η Γενική Αεροπορία. Στο τέλος του Μαΐου πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη επίσκεψη στην 111ΠΜ στο αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου. Τα µέλη µας παρακολούθησαν εργασίες σε διάφορα µέρη της Πτέρυγας και φυσικά είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν µε τις φωτογραφικές τους µηχανές και να ζήσουν µε όλες τους τις αισθήσεις, εντυπωσιακές στιγµές. Στις 6 Ιουλίου συµµετείχαµε στον εορτασµό των 60 χρόνων της 339ης Μοίρας και 117ΠΜ στην Ανδραβίδα, ενώ στις 20 Ιουλίου, η 338 Μοίρα µε έδρα επίσης την Ανδραβίδα συµπληρώνοντας επίσης 60 χρόνια στην ιστορία της πολεµικής, άνοιξε τις πύλες της και δέχθηκε ξανά τα µέλη του Συλλόγου µας. Στις 5 Οκτωβρίου έπειτα από σχετική πρόσκληση συµµετείχαµε στον εορτασµό των 40 χρόνων της 363ης Μοίρας Εκπαιδεύσεως Αέρος στο αεροδρόµιο της Καλαµάτας. Στις 23 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην 112 ΠΜ στο αεροδρόµιο Ελευσίνας όπου τα µέλη µας είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στις επιµέρους µονάδες της βάσης της ΠΑ µε τη µεγαλύτερη πολυτυπία αεροσκαφών. Λόγω ακριβώς του µεγάλου αριθµού των µονάδων του συγκεκριµένου αεροδροµίου, µας προτάθηκε να επισκεφθούµε εκ νέου το αεροδρόµιο στο άµεσο µέλλον. Στο πρόγραµµα υπήρχαν επιπλέον επισκέψεις προς την 116 ΠΜ και την 120 ΠΕΑ οι οποίες όµως αναβλήθηκαν αρχικά λόγω φορτωµένου πρόγραµµατος των µονάδων και στη συνέχεια λόγω γενικής απαγόρευσης επισκέψεων σε µονάδες της ΠΑ που αποφασίστηκε από το ΓΕΑ. Επιπλέον ο Σύλλογος πέτυχε µετά από σηµαντικές προσπάθειες την έγκριση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα, η οποία όµως, δυστυχώς, δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος από τα µέλη.. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 1. Ιστοσελίδα του Συλλόγου Ενίσχυση δράσεων προβολής Όσο αφορά στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκε, δηµιουργήθηκε και ενισχύθηκε η Περιοχή Μελών όπου συγκεντρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά προς τα µέλη του Συλλόγου. Πιο συγκεκριµένα προστέθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες:

6 α) Αρχείο σηµαντικών κινήσεων ελληνικών αεροδροµίων: µε δυνατότητα προσθήκης κινήσεων µόνο από τα µέλη το αρχείο είναι ελεύθερα προσβάσιµο στο αεροπορικό κοινό και θα αποτελέσει µετά το σταδιακό εµπλουτισµό του µια πολύτιµη βάση καταγραφής της αεροπορικής µας ιστορίας. (1092 κινήσεις ήδη) β) Προσωπικές σελίδες µελών: δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στα µέλη να παρουσιάσουν τον εαυτό τους µε απώτερο σκοπό την καλύτερη γνωριµία µεταξύ τους, την αναζήτηση κοινών τόπων και την ενίσχυση της συνεργασίας. (33 µέλη έχουν ασχοληθεί µε την σελίδα τους) γ) Ταµειακή κατάσταση µέλους: τα µέλη µπορούν να ενηµερωθούν άµεσα για τις οικονοµικές τους οφειλές προς το Σύλλογο δ) ήλωση συµµετοχής σε δραστηριότητες: Αναπτύχθηκε ειδική εφαρµογή που επιτρέπει εύκολη και γρήγορη δήλωση συµµετοχής σε δραστηριότητες µε "2-κλικ", χωρίς να χρειάζεται πλέον η αποστολή . Η εφαρµογή ελέγχει αυτόµατα την οικονοµική ενηµερότητα του µέλους και αποδέχεται ή όχι τη συµµετοχή αποστέλλοντας και σχετικό . Η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας διευκολύνει την άρτια προετοιµασία της λίστας ονοµάτων για την επίσκεψη και αποφορτίζει τα µέλη του Σ που απλά θα παρακολουθούν τη διαδικασία. ε) Ηλεκτρονικό Ταµείο - Μηνιαία κατάσταση Ταµείου: οπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο Β1 Οργάνωση του.σ., δηµιουργηθηκε ηλεκτρονικό (άτυπο) Βιβλίο Ταµείου, αναδιοργανώθηκαν ηλεκτρονικά οι εισφορές/συνδροµές των µελών, οι επιδοτήσεις δροµολογίων και οι πωλήσεις ηµερολογίων και άλλων ειδών του Συλλόγου. Παράλληλα κάθε µήνα αναρτάται στο forum η Μηνιαία κατάσταση Ταµείου προς ενηµέρωση όλων των µελών για τα έσοδα/έξοδα του µήνα και τη διευκόλυνση του ελέγχου του Ταµείου από την Εξελεγκτική Επιτροπή. στ) JP Fleets: ανανεώθηκε η συνδροµή στο JP Fleets, έναν αναλυτικό οδηγό µε όλα τα αεροσκάφη της παγκόσµιας τον οποίο τα µέλη µπορούν να κατεβάσουν δωρεάν µέσα από την Περιοχή Μελών. ζ) Προωθητικό υλικό: Παραγγέλθηκε νέο προωθητικό υλικό για τις ανάγκες προβολής του Συλλόγου όπως φυλλάδια και µπλουζάκια. Τα τελευταία, µαζί µε τα γιλέκα που είναι απαραίτητα σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, δηµιουργούν θετικότατη εντύπωση στις επισκέψεις µας. Αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια του 2012, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 30% (µε µέσο όρο επισκέψεων πάνω από 75 τη µέρα) Περισσότερα στοιχεία για την κίνηση της ιστοσελίδας στον ακόλουθο πίνακα:

7 Σηµαντικότερα µεγέθη /- Επισκέψεις % Επισκέψεις ανά ηµέρα % Pageviews % Χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα (min) 03:25 03:16 01: % Επιπρόσθετα ο Σύλλογος, µετά από πρόταση µέλους, δηµιούργησε group στο site αεροπορικών φωτογραφιών jetphotos.net µε το όνοµα Air-Born Hellenic Aviation Enthusiasts ώστε όσα µέλη µας ανεβάζουν φωτογραφίες σε αυτό το site, να αναδεικνύουν παράλληλα και τον Σύλλογό µας. Τέλος, ο Σύλλογος διατηρεί και συντηρεί λογαριασµούς στις σηµαντικότερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, που παρακολουθούνται από σηµαντικό αριθµό φίλων και ενδιαφεροµένων του Συλλόγου. 2. Επαφές µε σωµατεία και άλλους φορείς Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που φεύγει εστάλησαν 28 επιστολές και έγιναν τουλάχιστον άλλες τόσες άτυπες επαφές µε φορείς, αρχές και λοιπούς εµπλεκοµένους στις δράσεις του Συλλόγου, αποδεικνύοντας τη σταθερή προσπάθεια της ιοίκησης για διαρκή εξωστρέφεια και επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα. Το ηµερολόγιο του Συλλόγου καθώς και ευχετήρια κάρτα για το νέο έτος στάλθηκε επίσης σε µια πληθώρα εταιρειών, φορέων και υπηρεσιών του ευρύτερου αεροπορικού τοµέα όπως αερολιµένες, διευθύνσεις της ΥΠΑ, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες Ground Handling, Αερολέσχες, µονάδες της ΠΑ κ.α. Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν η συνάντηση αντιπροσωπίας του Συλλόγου (1 µέλος του Σ και 1 τακτικό µέλος) µε τον ιευθυντή του Γραφείου ηµοσίων Σχέσεων του ΓΕΑ, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο. Συζητήθηκαν ο ρόλος του Συλλόγου στα αεροπορικά δρώµενα της χώρας, οι µακροχρόνιες άριστες σχέσεις µε την ΠΑ και η συνέχισή τους, καθώς και οι σχεδιαζόµενες επισκέψεις σε µονάδες της ΠΑ. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο Σύλλογός µας ξεκίνησε συνεργασία µε την Αερολέσχη Αθηνών η οποία συνοδεύτηκε από επίσκεψη των µελών µας στις εγκαταστάσεις της. Οι προοπτικές αυτής της συνεργασίας, όπως και µε άλλους φορείς αυτού του είδους, είναι σηµαντικές και σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσουν τα επόµενα Σ.

8 Αξίζει να αναφερθεί και η επαφή του Συλλόγου µε τα ΕΛΤΑ µε επίσηµο αίτηµα έκδοσης σειράς γραµµατοσήµων µε θέµα τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Οι ενδείξεις είναι θετικές και αναµένεται απάντηση. Όσο αφορά τις επαφές µε Συλλόγους του εξωτερικού, διερευνήσαµε τη δυνατότητα συµµετοχής µελών του Συλλόγου σε Open Day διεθνών αερολιµένων όπως στην Τουρκία, την Ρωσία κ.α. και θεωρούµε όπως µε την περίπτωση της Μαδρίτης θα υπάρξει συνέχεια. Στα πλαίσια της εύρεσης χορηγού για το ηµερολόγιο του 2013 κατά τη φετεινή χρονιά έγιναν ίσως οι περισσότερες επαφές από κάθε άλλη φορά αφού προσεγγίστηκαν διαδοχικά η σουηδική εταιρεία Novair καθώς και οι ελληνικές εταιρείες Astra Airlines και Skyexpress. Για διάφορους λόγους, ενώ υπήρξε αρχικά θετική ανταπόκριση και επαινετικά σχόλια για το φετεινό ηµερολόγιο, η συνεργασία δεν προχώρησε τουλάχιστον για φέτος, χωρίς να αποκλείεται βέβαια το ενδεχόµενο µελλοντικής συνεργασίας. Ειδικά στην περίπτωση της Astra Airlines, η πολύ επιτυχηµένη φετεινή συνεργασία µαζί τους, στα πλαίσια της πτήσης για την Σητεία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και είναι δεδοµένο πως θα υπάρξει συνέχεια. Επιπλέον, χαρακτηριστική περίπτωση της αναγνώρισής µας από τους διάφορους φορείς, ήταν η αίτηση φωτογραφιών του Συλλόγου µε θέµα τη Γενική Αεροπορία, για να κοσµίσουν το περίπτερο της ΑΟΡΑ στο Fly-in της Καβάλας Σε συνέχεια των καλών σχέσεων µε το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος µέλη του.σ. συναντήθηκαν αρκετές φορές µε τη ιευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ για τη διευθέτηση θεµάτων όπως το Ramp Tour, η αποστολή επιστολής στον John Travolta για επίσκεψη µε το αεροπλάνο του στο Ελ. Βενιζέλος, η επίσκεψη στην DHL, η νέα ιστοσελίδα του αεροδροµίου που θα περιλαµβάνει κατηγορία planespotting κ.α. Τέλος, ο Σύλλογος σε συνεργασία µε την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας θα πραγµατοποιήσει έκθεση φωτογραφίας στους χώρους του ΚΕΠΑΘ στα πλάισια της πρώτης Αεροπορικής Εβδοµάδας Εναέριας Κυκλοφορίας, εγκαινιάζοντας έτσι µια νέα συνεργασία µε αεροπορικό φορέα. ~.~ Το παρόν Σ έκανε κάθε προσπάθεια ώστε τα µέλη του Συλλόγου να απολαµβάνουν τα οφέλη της συµµετοχής τους σε µια συλλογική προσπάθεια, µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα. Ανεξάρτητα από τους ανθρώπους, ο Σύλλογος Απογείωση οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια διάδοσης της αεροπορικής ιδέας και της ιστορικής καταγραφής. Οι συνθήκες είναι αντίξοες και η πρόκληση µεγάλη, αλλά η αγάπη µας για το αεροπλάνο και την αεροπορία είναι µεγαλύτερη. Για το Σ, ηµήτρης Παπαδάκος Γενικός Γραµµατέας

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY 4 th AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είναι ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού αφιερωμένη στον αεροπορικό κλάδο και στα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστική Έκθεση.Σ.

Απολογιστική Έκθεση.Σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Απολογιστική Έκθεση.Σ. 2009-2011 7 Απριλίου 2011 Περιεχόµενα ιοικητικός Απολογισµός Συµµετοχή σε Προγράµµατα Θέµατα Επικοινωνίας Θεσµικά Θέµατα Εξελίξεις στην Αγορά Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ : 163/2012 Προς : Όλα τα Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ. Έδρα τους ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών Αρ. Πρωτ: 011 Πειραιάς : 25/03/2006 ΘΕΜΑ: Αναφορά Πεπραγμένων έτους Μάιος 2005- Μάρτιος 2006 ΣΧΕΤ: α. Σύνδεσμος Βελανιδιωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 2 ο /2009 Τακτικής Συνεδρίασης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 31 η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 10 Μάρτιος 2008 - Οκτώβριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Eυχαριστίες... 3. Διοργάνωση - Οργάνωση... 4. Επιτροπές... 5. Πρόσκληση Προέδρου... 6. Κύρια Θέματα Σεμιναρίου... 7. Επιστημονικό Πρόγραμμα...

Eυχαριστίες... 3. Διοργάνωση - Οργάνωση... 4. Επιτροπές... 5. Πρόσκληση Προέδρου... 6. Κύρια Θέματα Σεμιναρίου... 7. Επιστημονικό Πρόγραμμα... Eυχαριστίες... 3 Διοργάνωση - Οργάνωση... 4 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Επιτροπές... 5 Πρόσκληση Προέδρου... 6 Κύρια Θέματα Σεμιναρίου... 7 Επιστημονικό Πρόγραμμα... 8-10 Γενικές Πληροφορίες... 11-15 2 Eυχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο

θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 10Iουλίου Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Προκαταρκτικο o θερινο σχολειο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΕΜΜΟ 6-10 Gran Melia Crete Βαθύ, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 10Iουλίου 201 Προκαταρκτικο προγραµµα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες - Χορηγοί Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 38o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. I. ΡΕΠΟΡΤΑΖ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 26.1.2012

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 38o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. I. ΡΕΠΟΡΤΑΖ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 26.1.2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: I. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 26.1.2012 II. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι αρχιτέκτονες της Δωδεκανήσου και οι αρχιτέκτονες του Νομού Μούγλων της Τουρκίας (ακριβώς απέναντι από τα Δωδεκάνησα) οργανώνουν κάθε χρόνο τριήμερες συναντήσεις. Οι συναντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Εθνική Εταιρεία Μέλος της EFNDT και της ICNDT National Society Member of EFNDT and ICNDT ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Αγαπητά µέλη και φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ το. Σ. της ΕΛΕΜΚΕ σας εύχεται καλά Χριστούγεννα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Αεροδρόµιο 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Ελευθέριος Βενιζέλος Ελευθέριος Βενιζέλος Φωτογραφίες: 11aviation.com, Νώντας Μαυροκέφαλος, AIA Στις 27 Μαρτίου 2011 ο ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών γιόρτασε τα δέκατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!!

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο 4, Σεπτέμβριος 2015 Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους και όλες μία δημιουργική και καλή Σχολική Χρονιά 2015-2016! Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΕΚΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2012-2014

ΠΕΕΚΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΠΕΕΚΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2012-2014 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση - Νέα Κίος, 29 Ιουνίου 2014 Στις 18/9/2013 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Παραρτήματος. Η Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 122 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 04.03.2014 Τόπος: Ακαδηµίας 39, Αθήνα ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

4 η Aviation Career Day

4 η Aviation Career Day 24 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Intercontinental Καλώς ήλθατε Η Aviation Career Day είναι ηµερίδα επαγγελµατικού προσανατολισµού αφιερωµένη αποκλειστικά στον αεροπορικό κλάδο και στα συναφή µε αυτόν επαγγέλµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011

1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011 1 ος Δηµόσιος Απολογισµός της Διοίκησης του Σ.Π.Α.Π. 2011 Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π. Δήµαρχος Αµαρουσίου Πέµπτη 22 Μαρτίου 2012 2 Μαρτίου 2011: Αναλάβαµε ως Δήµος Αµαρουσίου τη Διοίκηση του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007

ΚΑΒΑΛΑ 17-19 Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόεδρος: Καθηγητής Θ. Παταργιάς Γραµµατεία: Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας, Τηλ.: 7274637, Fax: 7274635, e-mail: smanol@biol.uoa.gr 1 ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»

Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Νίκης 20 Αθήνα 105 57 Τηλ.: 210 3314563 Fax: 210 3225285 E mail: hspn@hol.gr Website: www.eepf.gr Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» Απρίλιος 2008/1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε!

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο3, Μάρτιος 2015 Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Είμαστε σχεδόν προ των πυλών! Σε 1,5-2 περίπου μήνες θα αρχίσει να υλοποιείται το παιχνίδι «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι» στα (έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.09.2012 Αρ. πρωτ.: 6562 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ 2 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ Σελίδα 1 από 6 για αρχή Οι Βαθµοφόροι που θα συµµετάσχουν στην ραστηριότητα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Φίλες και φίλοι, Σας ευχαριστούμε!

Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Φίλες και φίλοι, Σας ευχαριστούμε! Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Newsletter 24 Νοέμβριος 2014 Φίλες και φίλοι, Με το τέλος του Οκτώβρη τέλειωσε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος... ήρθε η ώρα για ανασύνταξη και για τις χειμερινές δραστηριότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 1 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ DEPARTMENT OF PRODUCT AND SYSTEMS ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DESIGN ENGINEERING ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

UNIVERSITY OF THE AEGEAN ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ DEPARTMENT OF PRODUCT AND SYSTEMS ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DESIGN ENGINEERING ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ UNIVERSITY OF THE AEGEAN ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ DEPARTMENT OF PRODUCT AND SYSTEMS ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DESIGN ENGINEERING ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ LIAISON OFFICE Ερµούπολη Σύρος 84100

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΚΟΜΜΩΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΓΙΑ ΣΟ 2009

ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΚΟΜΜΩΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΓΙΑ ΣΟ 2009 ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΚΟΜΜΩΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΓΙΑ ΣΟ 2009 O Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός OMC Europe Cup είναι το μεγαλύτερο σε ενδιαφέρον γεγονός παγκοσμίως για το 2009. Την αποκλειστική διοργάνωση του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Μετά από το γεμάτο ψεύδη και ανακρίβειες δελτίο τύπου συνδυασμού της μειοψηφίας στις 19 Ιουνίου, θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον λαό της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα