air-born hellenic aviation enthusiasts society

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "air-born hellenic aviation enthusiasts society"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012 Αθήνα, εκέµβριος 2012 Αγαπητά µέλη, Άλλη µια χρονιά - οµολογουµένως µία από τις δυσκολότερες της νεότερης ιστορίας της χώρας µας - φτάνει στο τέλος της, και ένα ακόµα ιοικητικό Συµβούλιο το 8ο από το 2005 όταν και εγκρίθηκε το Καταστατικό του Συλλόγου στο τέλος της θητείας του. Ο Σύλλογός µας, µέσα σε αυτή τη συγκυρία, προσπάθησε να λειτουργήσει ως µια διέξοδος για τα µέλη του και πιστεύουµε πως και φέτος το πέτυχε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Οι δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) αµέσως µετά τη σύστασή του σε σώµα (18 εκ. 2011), συνέταξε το πλάνο δραστηριοτήτων για ολόκληρο το 2012 αξιοποιώντας τις προτάσεις µελών του Συλλόγου. Όπως και τις προηγούµενες χρονιές, για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκεκριµενοποίηση των στόχων του Σ, δόθηκε έµφαση στην προσέγγιση των εξής κατευθύνσεων: την καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση της επικοινωνίας των µελών, την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Σ και το Συλλόγου, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των µελών την αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του Συλλόγου στο ελληνικό και διεθνές κοινό καθώς και τη συνεργασία του µε τους αεροπορικούς φορείς και αρχές της χώρας. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Β1. Οργάνωση Σ και λειτουργίας Συλλόγου Το Σ κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγµατοποίησε συνολικά 11 τακτικές συνεδριάσεις, τα πρακτικά των οποίων γίνονταν άµεσα διαθέσιµα στα µέλη µέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Αξίζει να σηµειωθεί, πως στην αποτελεσµατικότητα του Σ βοήθησε καταλυτικά η συστηµατική χρήση της άτυπης διαβουλευτικής διαδικασίας και συζήτησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επιτρέποντας την καλύτερη οργάνωση των ενεργειών και την προετοιµασία των συνεδριάσεων. Υπολογίζεται πως ανταλλάχτηκαν σχεδόν 4000 µηνύµατα (πάνω από s, καθώς και µηνύµατα µέσω άλλων µέσων), περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Στις 10 Ιουνίου και έπειτα από πρόσκληση του Σ προγραµµατίστηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών. υστυχώς, η ΓΣ δεν είχε την απαιτούµενη απαρτία που ορίζεται από το καταστατικό και έτσι δεν µπόρεσε να λάβει τις απαιτούµενες αποφάσεις. Μιας

2 και η ΓΣ ήταν έκτακτη (παράδοση που έχει επικρατήσει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου για να διεκπεραιώνουµε διοικητικά ζητήµατα αλλά κυρίως να συναντιόµαστε πιο συχνά όλοι µαζί), το Σ προτίµησε να αναβάλει οριστικά τη διεξαγωγή της (και όχι να τη µεταθέσει κατά µία εβδοµάδα όπως ορίζεται από το Καταστατικό) και να τη µετατρέψει σε µία άτυπη αλλά ουσιαστική συζήτηση για τη µέχρι τώρα πορεία των δράσεων του Συλλόγου και προετοιµασία των επόµενων. Αξίζει να σηµειωθεί πως ήταν η πρώτη φορά που Γενική Συνέλευση του Συλλόγου δεν είχε την απαιτούµενη απαρτία. Έτσι έµειναν πίσω ορισµένες διαδικασίες (ονοµασίες τακτικών µελών, συζήτηση προσχεδίου επισκέψεων) και οι οποίες µετατίθενται για τη Γενική Συνέλευση του εκεµβρίου. Βάσει του αρχικού προγραµµατισµού, η Τακτική Απολογιστική Συνέλευση αναµένεται να λάβει χώρα στις 2 εκεµβρίου και θα αποφανθεί επί του διοικητικού και οικονοµικού απολογισµού του 2012 και του προυπολογισµού και της οργάνωσης δράσεων του Σε περίπτωση µη συγκέντρωσης του απαραίτητου αριθµού µελών, η Τακτική Απολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόµενη Κυριακή 9 εκεµβρίου. Με την έναρξη της θητείας του.σ., έγινε αναδιοργάνωση του Ταµείου (το οποίο είχε παραληφθεί µε αρκετές εκκρεµότητες/παραλήψεις) και παράλληλη ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου Ταµείου ώστε να γίνεται πιο εύκολα ο υπολογισµός εσόδων/εξόδων, η παρακολούθηση της εξόφλησης ηµερολογίων και άλλων ειδών του Συλλόγου καθώς και να είναι εν γένει πιο εύκολη η διαχείριση του Ταµείου. Επίσης, στα πλαίσια της διαφάνειας του Ταµείου, ο Ταµίας αναρτούσε στο τέλος κάθε µήνα µια αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων του περασµένου µήνα ώστε όλα τα µέλη να έχουν εικόνα των οικονοµικών του Συλλόγου. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη πλέον και η δουλειά της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία δεν χρειάζεται να περιµένει το τέλος της χρονιάς για να εντοπίσει λάθη και παραλήψεις, αλλά µπορεί να το κάνει και κατά τη διάρκειά της. Σηµαντική προσθήκη προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης των µελών ήταν και η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ταµειακής τους κατάστασης µέσα από την αντίστοιχη εφαρµογή στην Περιοχή µελών της ιστοσελίδας. Επίσης στα πλαίσια της οργάνωσης και της σωστής λειτουργίας του Συλλόγου, το.σ. δηµιούργησε µία λίστα µε τα πράγµατα που ανήκουν στο Σύλλογο (Απογραφή Υλικού Συλλόγου) καθώς αυτά δεν βρίσκονται συγκεντρωµένα κάπου όλα µαζί αλλά είναι διάσπαρτα στα σπίτια διαφόρων µελών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε να χαθούν αντικείµενα του Συλλόγου καθώς γνωρίζουµε πού βρίσκεται το κάθε τι και καταγράφονται όλες οι αλλαγές χρήσης και θέσης του. υστυχώς µέχρι να βρούµε τον δικό µας χώρο που θα µπορέσουµε να αποθηκεύσουµε όλα αυτά τα αντικείµενα, αυτός είναι ο µόνος τρόπος διάσωσής τους και ευχαριστούµε όσα µέλη έχουν διαθέσει κάποιο δικό τους χώρο για την προσωρινή αποθήκευση κάποιων τέτοιων αντικειµένων. Β2. Εγγραφές νέων µελών και αρχείο µελών Κατά τη διάρκεια του έτους γράφτηκαν 2 νέα µέλη τα οποία σε τούτη τη Γενική Συνέλευση θα ονοµαστούν Τακτικά από Απλά, µε δικαίωµα ψήφου, µαζί µε 1 µέλος που γράφτηκε το 2011.

3 Β3. Επικοινωνία και παροχές µελών Όπως και τα προηγούµενα Σ, έτσι και το παρών, έπειτα και από τις βελτιώσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, έδωσε µεγάλη έµφαση στην επικοινωνία µεταξύ των µελών. Αξίζει να αναφερθεί ο όγκος των 1000 SMS (κατά προσέγγιση) που εστάλησαν στα µέλη µε χρέωση του Συλλόγου µε σκοπό την άµεση ενηµέρωση για δραστηριότητες. Ωστόσο, στα πλαίσια της µείωσης των δαπανών, η χρήση κινητού από το σύλλογο διακόπηκε εντός του έτους, και η αποστολή ενηµερωτικών SMS πραγµατοποιείται πλέον µε τη χρήση δωρεάν υπηρεσίας. Επιπλέον, ο Σύλλογος αξιοποιεί τη συσκευή φαξ που διαθέτει ώστε το κόστος της αποστολής των φαξ να είναι το ελάχιστο δυνατό. Γ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Το 2012 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 18 δραστηριότητες: 6 σχετιζόµενες αµιγώς µε την Πολιτική Αεροπορία, 6 σχετιζόµενες µε την Πολεµική Αεροπορία/Αεροπορία Στρατού και 6 Γενικής Φύσεως. Αναλυτικά η φύση των δραστηριοτήτων και η συµµετοχή των µελών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : Είδος ράσης Σύνολο ραστηριοτήτων Μ.Ο. µελών / % επί των ενεργών δραστηριότητα µελών Γενικής Φύσεως Πολιτική Αεροπορία % ΠΑ/ΑΣ % Γ1. ραστηριότητες Γενικής Φύσεως Στις αρχές Φεβρουαρίου µας δόθηκε η ευκαιρία της συνάντησης πολλών µελών στην καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Όπως πάντα, η συγκεκριµένη µέρα συνεισφέρει στην ανταλλαγή απόψεων και στην υποβολή προτάσεων/ιδεών/παρατηρήσεων προς το Σ. Φέτος και µετά την ήδη επιτυχηµένη περσινή µας παρουσία, συνοδεύτηκε εκ νέου από επίσκεψη στον Πύργο Ελέγχου Αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος (βλέπε ενότητα Γ2). Στα πλαίσια της συνεργασίας του Συλλόγου µε άλλους αεροπορικούς φορείς της χώρας, τα µέλη µας βρέθηκαν την Κυριακή 1/4 στους χώρου της Αερολέσχης Αθηνών στο ιστορικό αεροδρόµιο του Τατοΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε αµφίδροµη ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της Αερολέσχης και τις δράσεις του Συλλόγου ενώ ακολούθησε ξενάγηση στα υπόστεγα της αερολέσχης, που φιλοξενούν τα αεροσκάφη της.

4 Τον Ιούνιο, µέλη του Συλλόγου παρέστησαν στο καθιερωµένο Fly-In που διοργανώθηκε από αερολέσχες στο αεροδρόµιο της Καβάλας, µια συµµετοχή δείγµα της πολύπλευρης δράσης και της θέλησης συµµετοχής των µελών στη Γενική Αεροπορία. Και φέτος όπως και πέρυσι, συνεχίστηκε σε συνεργασία µε την IPMS Hellas η απονοµή του βραβείου Απογείωση στο καλύτερο µοντέλο πολιτικής στα πλαίσια της 31ης έκθεσης Πλαστικοµοντελισµού από 18 έως 21 Οκτωβρίου Τελειώνοντας µε τις δραστηριότητες Γενικής φύσεως, έχει προγραµµατιστεί η συµµετοχή φωτογραφιών, µελών του Συλλόγου, στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνεται στο ΚΕΠΑΘ, στα πλαίσια της πρώτης Αεροπορικής Εβδοµάδας Εναέριας Κυκλοφορίας. Γ2. ραστηριότητες Πολιτικής Αεροπορίας Η πρώτη δραστηριότητα για το 2012 συνέπεσε µε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ήταν η επίσκεψη για άλλη µια χρονιά στον Πύργο Ελέγχου του αεροδροµίου (ΠΕΑ) Ελευθέριος Βενιζέλος. Η φετινή επίσκεψη είχε συµµετοχή 29 µελών (σε 2 βάρδιες). Τον Μάιο του 2012, τα πλαίσια των επαφών του Συλλόγου µε σωµατεία του εξωτερικού, καταφέραµε να γίνουµε δεκτοί και να παραστούµε µε 13 µέλη στην 3η Open Day του αεροδροµίου Barajas της Μαδρίτης. Η "Απογείωση" έδωσε το παρών σε µία από τις καθιερωµένες πια µέρες "ανοιχτού αεροδροµίου" για τους απανταχού λάτρεις της, ανάµεσα σε πλήθος "συναδέλφων" από ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά την ήδη επιτυχηµένη µας παρουσία στη ολοήµερη επίσκεψη που πραγµατοποιηθηκε στην πίστα του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος το 2011, έρχεται να ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη µέσα σε λιγότερο απο ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν στις 11/6/2012 ο Σύλλογος φιλοξενήθηκε ξανά στην πίστα του αεροδροµίου και η αδρεναλίνη εκτινάχθηκε στα ύψη για ακόµα µια φορά, ικανοποιώντας την επιθυµία των περισσοτέρων απο εµάς. Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά 23 άτοµα Ο Ιούνιος τελείωσε µε µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες της χρονιάς: για πρώτη φορά καταφέραµε να πετάξουµε δωρεάν πληρώνοντας µόνο τους φόρους, σε πτήση ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. 21 µέλη του Συλλόγου πέταξαν µε πτήση της Astra Airlines από Θεσσαλονίκη και Αθήνα στον αερολιµένα της Σητείας στην Κρήτη. Τα µέλη επισκέφθηκαν τους χώρους του αεροδροµίου και ενηµερώθηκαν από το προσωπικό του ενώ είχαν τη µοναδική ευκαιρία να κάνουν µια µονοήµερη εκδροµή σε µια πανέµορφη αλλά δυσπρόσιτη γωνιά της Ελλάδας. Τη ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 µέλη του Συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να παραστούν σε µία ιδιαίτερης φύσης δραστηριότητα που αφορούσε στην παρακολούθηση της εξυπηρέτησης µιας εµπορευµατικής πτήσης στον εµπορευµατικό σταθµό της DHL στο αεροδρόµιο "Ελ. Βενιζέλος". Τα µέλη µας παρακολούθησαν τις διαδικασίες εκφόρτωσης/φόρτωσης και προώθησης εµπορευµάτων και είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην πίστα του αεροδροµίου κοντά στο αεροσκάφος και να παρακολουθήσουν την εξυπηρέτηση της πτήσης. υστυχώς η προγραµµατισµένη επίσκεψη για τον Αερολιµένα Κω καθώς και η πτήση µε άγονη γραµµή στα ωδεκάνησα δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω απουσίας ενδιαφέροντος από τα µέλη. Επιπλέον εξετάστηκε η πραγµατοποίηση πτήσης µελών µε αεροσκάφος An-2

5 στην Ιταλία, η οποία όµως προς το παρόν αναβλήθηκε λόγω υψηλού κόστους σε σχέση µε τη διάρκεια της πτήσης. Επίσης αναβλήθηκε για τη νέα χρόνια επίσκεψη που θα πραγµατοποιούνταν στους χώρους του πρώην Αερολιµένα Ελληνικού λόγω καθυστέρησης έγκρισης της από την εταιρεία διαχείρισης Ελληνικό Α.Ε. Γ3. ραστηριότητες Πολεµικής Αεροπορίας / Αεροπορίας Στρατού Η σειρά επισκέψεων σε µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού ξεκίνησε τον Μάρτιο του Έτσι λοιπόν την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου ο Σύλλογος πραγµατοποίησε επίσκεψη στο αεροδρόµιο των Μεγάρων. Με συµµετοχή 18 µελών, η επίσκεψη περιελάµβανε εκτός από την ξενάγηση στους χώρους του 4ου ΤΕΑΣ µε τα ελικόπτερα της Αεροπορίας Στράτου, πέρασµα και από τον πολιτικό αερολιµένα όπου εδρεύει η Γενική Αεροπορία. Στο τέλος του Μαΐου πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη επίσκεψη στην 111ΠΜ στο αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου. Τα µέλη µας παρακολούθησαν εργασίες σε διάφορα µέρη της Πτέρυγας και φυσικά είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν µε τις φωτογραφικές τους µηχανές και να ζήσουν µε όλες τους τις αισθήσεις, εντυπωσιακές στιγµές. Στις 6 Ιουλίου συµµετείχαµε στον εορτασµό των 60 χρόνων της 339ης Μοίρας και 117ΠΜ στην Ανδραβίδα, ενώ στις 20 Ιουλίου, η 338 Μοίρα µε έδρα επίσης την Ανδραβίδα συµπληρώνοντας επίσης 60 χρόνια στην ιστορία της πολεµικής, άνοιξε τις πύλες της και δέχθηκε ξανά τα µέλη του Συλλόγου µας. Στις 5 Οκτωβρίου έπειτα από σχετική πρόσκληση συµµετείχαµε στον εορτασµό των 40 χρόνων της 363ης Μοίρας Εκπαιδεύσεως Αέρος στο αεροδρόµιο της Καλαµάτας. Στις 23 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην 112 ΠΜ στο αεροδρόµιο Ελευσίνας όπου τα µέλη µας είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στις επιµέρους µονάδες της βάσης της ΠΑ µε τη µεγαλύτερη πολυτυπία αεροσκαφών. Λόγω ακριβώς του µεγάλου αριθµού των µονάδων του συγκεκριµένου αεροδροµίου, µας προτάθηκε να επισκεφθούµε εκ νέου το αεροδρόµιο στο άµεσο µέλλον. Στο πρόγραµµα υπήρχαν επιπλέον επισκέψεις προς την 116 ΠΜ και την 120 ΠΕΑ οι οποίες όµως αναβλήθηκαν αρχικά λόγω φορτωµένου πρόγραµµατος των µονάδων και στη συνέχεια λόγω γενικής απαγόρευσης επισκέψεων σε µονάδες της ΠΑ που αποφασίστηκε από το ΓΕΑ. Επιπλέον ο Σύλλογος πέτυχε µετά από σηµαντικές προσπάθειες την έγκριση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα, η οποία όµως, δυστυχώς, δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος από τα µέλη.. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 1. Ιστοσελίδα του Συλλόγου Ενίσχυση δράσεων προβολής Όσο αφορά στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκε, δηµιουργήθηκε και ενισχύθηκε η Περιοχή Μελών όπου συγκεντρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά προς τα µέλη του Συλλόγου. Πιο συγκεκριµένα προστέθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες:

6 α) Αρχείο σηµαντικών κινήσεων ελληνικών αεροδροµίων: µε δυνατότητα προσθήκης κινήσεων µόνο από τα µέλη το αρχείο είναι ελεύθερα προσβάσιµο στο αεροπορικό κοινό και θα αποτελέσει µετά το σταδιακό εµπλουτισµό του µια πολύτιµη βάση καταγραφής της αεροπορικής µας ιστορίας. (1092 κινήσεις ήδη) β) Προσωπικές σελίδες µελών: δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στα µέλη να παρουσιάσουν τον εαυτό τους µε απώτερο σκοπό την καλύτερη γνωριµία µεταξύ τους, την αναζήτηση κοινών τόπων και την ενίσχυση της συνεργασίας. (33 µέλη έχουν ασχοληθεί µε την σελίδα τους) γ) Ταµειακή κατάσταση µέλους: τα µέλη µπορούν να ενηµερωθούν άµεσα για τις οικονοµικές τους οφειλές προς το Σύλλογο δ) ήλωση συµµετοχής σε δραστηριότητες: Αναπτύχθηκε ειδική εφαρµογή που επιτρέπει εύκολη και γρήγορη δήλωση συµµετοχής σε δραστηριότητες µε "2-κλικ", χωρίς να χρειάζεται πλέον η αποστολή . Η εφαρµογή ελέγχει αυτόµατα την οικονοµική ενηµερότητα του µέλους και αποδέχεται ή όχι τη συµµετοχή αποστέλλοντας και σχετικό . Η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας διευκολύνει την άρτια προετοιµασία της λίστας ονοµάτων για την επίσκεψη και αποφορτίζει τα µέλη του Σ που απλά θα παρακολουθούν τη διαδικασία. ε) Ηλεκτρονικό Ταµείο - Μηνιαία κατάσταση Ταµείου: οπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο Β1 Οργάνωση του.σ., δηµιουργηθηκε ηλεκτρονικό (άτυπο) Βιβλίο Ταµείου, αναδιοργανώθηκαν ηλεκτρονικά οι εισφορές/συνδροµές των µελών, οι επιδοτήσεις δροµολογίων και οι πωλήσεις ηµερολογίων και άλλων ειδών του Συλλόγου. Παράλληλα κάθε µήνα αναρτάται στο forum η Μηνιαία κατάσταση Ταµείου προς ενηµέρωση όλων των µελών για τα έσοδα/έξοδα του µήνα και τη διευκόλυνση του ελέγχου του Ταµείου από την Εξελεγκτική Επιτροπή. στ) JP Fleets: ανανεώθηκε η συνδροµή στο JP Fleets, έναν αναλυτικό οδηγό µε όλα τα αεροσκάφη της παγκόσµιας τον οποίο τα µέλη µπορούν να κατεβάσουν δωρεάν µέσα από την Περιοχή Μελών. ζ) Προωθητικό υλικό: Παραγγέλθηκε νέο προωθητικό υλικό για τις ανάγκες προβολής του Συλλόγου όπως φυλλάδια και µπλουζάκια. Τα τελευταία, µαζί µε τα γιλέκα που είναι απαραίτητα σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, δηµιουργούν θετικότατη εντύπωση στις επισκέψεις µας. Αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια του 2012, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 30% (µε µέσο όρο επισκέψεων πάνω από 75 τη µέρα) Περισσότερα στοιχεία για την κίνηση της ιστοσελίδας στον ακόλουθο πίνακα:

7 Σηµαντικότερα µεγέθη /- Επισκέψεις % Επισκέψεις ανά ηµέρα % Pageviews % Χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα (min) 03:25 03:16 01: % Επιπρόσθετα ο Σύλλογος, µετά από πρόταση µέλους, δηµιούργησε group στο site αεροπορικών φωτογραφιών jetphotos.net µε το όνοµα Air-Born Hellenic Aviation Enthusiasts ώστε όσα µέλη µας ανεβάζουν φωτογραφίες σε αυτό το site, να αναδεικνύουν παράλληλα και τον Σύλλογό µας. Τέλος, ο Σύλλογος διατηρεί και συντηρεί λογαριασµούς στις σηµαντικότερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, που παρακολουθούνται από σηµαντικό αριθµό φίλων και ενδιαφεροµένων του Συλλόγου. 2. Επαφές µε σωµατεία και άλλους φορείς Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που φεύγει εστάλησαν 28 επιστολές και έγιναν τουλάχιστον άλλες τόσες άτυπες επαφές µε φορείς, αρχές και λοιπούς εµπλεκοµένους στις δράσεις του Συλλόγου, αποδεικνύοντας τη σταθερή προσπάθεια της ιοίκησης για διαρκή εξωστρέφεια και επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα. Το ηµερολόγιο του Συλλόγου καθώς και ευχετήρια κάρτα για το νέο έτος στάλθηκε επίσης σε µια πληθώρα εταιρειών, φορέων και υπηρεσιών του ευρύτερου αεροπορικού τοµέα όπως αερολιµένες, διευθύνσεις της ΥΠΑ, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες Ground Handling, Αερολέσχες, µονάδες της ΠΑ κ.α. Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν η συνάντηση αντιπροσωπίας του Συλλόγου (1 µέλος του Σ και 1 τακτικό µέλος) µε τον ιευθυντή του Γραφείου ηµοσίων Σχέσεων του ΓΕΑ, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο. Συζητήθηκαν ο ρόλος του Συλλόγου στα αεροπορικά δρώµενα της χώρας, οι µακροχρόνιες άριστες σχέσεις µε την ΠΑ και η συνέχισή τους, καθώς και οι σχεδιαζόµενες επισκέψεις σε µονάδες της ΠΑ. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο Σύλλογός µας ξεκίνησε συνεργασία µε την Αερολέσχη Αθηνών η οποία συνοδεύτηκε από επίσκεψη των µελών µας στις εγκαταστάσεις της. Οι προοπτικές αυτής της συνεργασίας, όπως και µε άλλους φορείς αυτού του είδους, είναι σηµαντικές και σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσουν τα επόµενα Σ.

8 Αξίζει να αναφερθεί και η επαφή του Συλλόγου µε τα ΕΛΤΑ µε επίσηµο αίτηµα έκδοσης σειράς γραµµατοσήµων µε θέµα τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Οι ενδείξεις είναι θετικές και αναµένεται απάντηση. Όσο αφορά τις επαφές µε Συλλόγους του εξωτερικού, διερευνήσαµε τη δυνατότητα συµµετοχής µελών του Συλλόγου σε Open Day διεθνών αερολιµένων όπως στην Τουρκία, την Ρωσία κ.α. και θεωρούµε όπως µε την περίπτωση της Μαδρίτης θα υπάρξει συνέχεια. Στα πλαίσια της εύρεσης χορηγού για το ηµερολόγιο του 2013 κατά τη φετεινή χρονιά έγιναν ίσως οι περισσότερες επαφές από κάθε άλλη φορά αφού προσεγγίστηκαν διαδοχικά η σουηδική εταιρεία Novair καθώς και οι ελληνικές εταιρείες Astra Airlines και Skyexpress. Για διάφορους λόγους, ενώ υπήρξε αρχικά θετική ανταπόκριση και επαινετικά σχόλια για το φετεινό ηµερολόγιο, η συνεργασία δεν προχώρησε τουλάχιστον για φέτος, χωρίς να αποκλείεται βέβαια το ενδεχόµενο µελλοντικής συνεργασίας. Ειδικά στην περίπτωση της Astra Airlines, η πολύ επιτυχηµένη φετεινή συνεργασία µαζί τους, στα πλαίσια της πτήσης για την Σητεία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και είναι δεδοµένο πως θα υπάρξει συνέχεια. Επιπλέον, χαρακτηριστική περίπτωση της αναγνώρισής µας από τους διάφορους φορείς, ήταν η αίτηση φωτογραφιών του Συλλόγου µε θέµα τη Γενική Αεροπορία, για να κοσµίσουν το περίπτερο της ΑΟΡΑ στο Fly-in της Καβάλας Σε συνέχεια των καλών σχέσεων µε το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος µέλη του.σ. συναντήθηκαν αρκετές φορές µε τη ιευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ για τη διευθέτηση θεµάτων όπως το Ramp Tour, η αποστολή επιστολής στον John Travolta για επίσκεψη µε το αεροπλάνο του στο Ελ. Βενιζέλος, η επίσκεψη στην DHL, η νέα ιστοσελίδα του αεροδροµίου που θα περιλαµβάνει κατηγορία planespotting κ.α. Τέλος, ο Σύλλογος σε συνεργασία µε την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας θα πραγµατοποιήσει έκθεση φωτογραφίας στους χώρους του ΚΕΠΑΘ στα πλάισια της πρώτης Αεροπορικής Εβδοµάδας Εναέριας Κυκλοφορίας, εγκαινιάζοντας έτσι µια νέα συνεργασία µε αεροπορικό φορέα. ~.~ Το παρόν Σ έκανε κάθε προσπάθεια ώστε τα µέλη του Συλλόγου να απολαµβάνουν τα οφέλη της συµµετοχής τους σε µια συλλογική προσπάθεια, µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα. Ανεξάρτητα από τους ανθρώπους, ο Σύλλογος Απογείωση οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια διάδοσης της αεροπορικής ιδέας και της ιστορικής καταγραφής. Οι συνθήκες είναι αντίξοες και η πρόκληση µεγάλη, αλλά η αγάπη µας για το αεροπλάνο και την αεροπορία είναι µεγαλύτερη. Για το Σ, ηµήτρης Παπαδάκος Γενικός Γραµµατέας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ,

Περιεχόμενα. Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Τεύχος 20 - ΜΑΪΟΣ 2015 Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Compliance Hub... 4 Διαβάσαμε... 6 Εκπαίδευση... 7 Εκδηλώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ελληνική Εταιρεία Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου Επιστημονική Εταιρεία για την προώθηση της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα 1 από 60 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου. Γιώργος & Μαρία

Στους γονείς μου. Γιώργος & Μαρία Στους γονείς μου Γιώργος & Μαρία Περίληψη Η παρούσα εργασία υποβάλλεται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΜΒΑ-ΤΜ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αφορά την προμελέτη σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

12 ώρες στη φωλιά των. Παρακολουθούµε την εκπαίδευση των ελικοπτεράδων του Λιµενικού

12 ώρες στη φωλιά των. Παρακολουθούµε την εκπαίδευση των ελικοπτεράδων του Λιµενικού 12 ώρες στη φωλιά των Παρακολουθούµε την εκπαίδευση των ελικοπτεράδων του Λιµενικού Σώµατος στην έδρα της EN ιοίκησης από τους Ελικοπτέρων χειριστές-εκπαιδευτές Ναυτικού του ΠΝ Aegean Dolphin Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Ne w sletter Ιανουαριου 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ. Μ. Αγιοµυργιανάκης, Καθηγητής ΕΑΠ Δ. Α Γιαννιάς, Καθηγητής ΕΑΠ Α. Μιχιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση για την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2 Για σένα... 4 Αυτοδιοίκηση 8 Προγραµµατισµός 15 Ατοµική Πρόοδος 21 Ο Κλάδος ΜΟ στην Κατασκήνωση 25 Ο Κώδικας της Φύσης 29 Η Στολή µας 44 Παιχνίδια 47 Σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/ ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ -------------------------------------------------------------- 1 ΔΡΑΣΕΙΣ 2009 -----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση

ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Mobile Marketing: Ο ρόλος των sms στη διαφήµιση Εισηγήτρια: Σοφία Τσουκλίδη Α.Μ: 234/Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο και Λειτουργία του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 1. Νόμος 3480/2006 2. Οργάνωση και Δομή 3. Λειτουργία - Αιτήματα Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ALAMY/LEGION MEDIA ΡΩΣΙΑ Αισιοδοξία για ακόμα μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα το 2013 Οι θετικές αντιδράσεις, με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου στον Ετήσιο Απολογισμός Δράσης

Χαιρετισμός Προέδρου στον Ετήσιο Απολογισμός Δράσης Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Προέδρου στον Ετήσιο Απολογισμός Δράσης Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζουμε για τρίτη χρονιά τον απολογισμό δράσης του ΗΑΤΤΑ. Κλείνοντας το τριετή κύκλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας _2 Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ εφορείες υποστήριξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έργου γ.ε. εφορεία διοίκησης Η Εφορεία Διοίκησης με την ομάδα εργασίας της συνέχισε το έργο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr, URL:www.omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, 546 26 Θεσσαλονίκη 2310 517 128 2310 517

Διαβάστε περισσότερα

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2008. Ζήσε τη στιγμή

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2008. Ζήσε τη στιγμή Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2008 Ζήσε τη στιγμή Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Vodafone 2007-2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συμβούλου 3 Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα