ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας σε εφαρµογή του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού, και µε απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 11 ης Φεβρουαρίου 2015, Σ υ γ κ α λ ε ί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα σωµατεία-µέλη της ΕΛΑΟ, που θα γίνει, την Κυριακή 5 Απριλίου 2015, στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΟΣΥΠΑ στην Παλαιά Αµερικανική Βάση στο Ελληνικό και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.µ. Τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης είναι τα παρακάτω. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγµένων 2014 Παρουσίαση οικονοµικού απολογισµού και ισολογισµού χρήσης οικονοµικού έτους Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονοµικού έτους Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγµένα και τον οικονοµικό απολογισµό. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή µη του ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη. Ανάγνωση προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραµµα δράσης και τον προϋπολογισµό Έγκριση Προγράµµατος ράσης και Προϋπολογισµού ιαγραφή Μελών Παρουσίαση δραστηριότητας Επιτροπών Αεραθληµάτων 2014 και προγραµµατισµός Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των Σωµατείων- µελών µε αθλητική αναγνώριση, που έχουν δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε την δραστηριότητα αγωνιστικής περιόδου 2014, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΛΑΟ µέχρι την ηµεροµηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το καταστατικό. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια µέρα, δηλ. Κυριακή 5 Απριλίου 2015, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 12:00 µ.µ. Ταµειακώς εντάξει θα είναι τα µέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδροµή τους. Η συνδροµή για το έτος 2015, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει καθοριστεί στα 250 (διακόσια πενήντα) Ευρώ. Τ.Θ , Γλυφάδα - Tηλ : (210) Fax : (210) , 1

2 ικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τον Ν.2725/99 όπως ισχύει σήµερα, έχουν τα αθλητικά σωµατεία που, έλαβαν µέρος σε αγώνες του αγωνιστικού προγράµµατος της ΕΛΑΟ, ή διεθνείς αγώνες του επισήµου προγράµµατος της FAI του 2013, µε τουλάχιστον 10 αεραθλητές. Στην πρόσκληση αυτή επισυνάπτονται και τα παρακάτω έγγραφα τα οποία και αποτελούν µέρος αυτής. 1. Κατάσταση σωµατείων που έχουν δικαίωµα ψήφου 2. Οικονοµικός απολογισµός οικονοµικού έτους Προϋπολογισµός Υπόδειγµα επιστολής ορισµού αντιπροσώπου Παραθέτουµε επίσης απόσπασµα του άρθρου 7 του καταστατικού της ΕΛΑΟ περί ορισµού αντιπροσώπου σωµατείου.... Ο ορισµός του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή αυτού πραγµατοποιείται µε έγγραφο του Σωµατείου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, αποκλειόµενης της αποστολής του µε Fax, Telex, ή τηλεγραφήµατος, και περιέρχεται στην ΕΛ.Α.Ο. µέχρι και την έναρξη της Γ.Σ. Υποχρεωτικά όµως, γίνεται προαναγγελία του εγγράφου αυτού µε οποιονδήποτε µέσο, τουλάχιστον τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη από την πρόσκληση ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης Επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους, απαγορευµένης της δια πληρεξουσίου συµµετοχής.... Για την Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία Μάλαµας Χρήστος Πρόεδρος Παπαδόπουλος Αντώνης Γεν. Γραµµατέας 2

3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΣ Αρ. Πρωτ. Ηµεροµηνία Το ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου, µε απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της, αποφάσισε τον ορισµό του µέλους του, ως αντιπροσώπου του, για τις εργασίες της 83ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Απριλίου Αντίστοιχα όρισε ως αναπληρωτή αυτού τον / την. ηλώνουµε ότι τόσο ο / η αντιπρόσωπος όσο και ο / η αναπληρωτής αυτού έχουν αποκτήσει το δικαίωµα του να εκλέγουν και να εκλέγονται στον χρόνο του ορισµού τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/99 όπως ισχύει σήµερα. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας (Υπογραφή Όνοµα) Σφραγίδα (Υπογραφή Όνοµα) 3

4 84η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Σύµφωνα µε την κατάσταση συµµετοχών σε αγώνες για το έτος 2014, τα παρακάτω σωµατεία έχουν σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό δικαίωµα ψήφου κατά την 84 η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΑΟ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ Κωδ. ΓΓΑ 1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17 ΦΗ74 2 ΑΛΑΟ 10 ΟΡ35 3 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 12 ΦΠ44 4 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΗΠΕΙΡΟΣ" 12 ΦΖ15 5 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 42 ΦΛ16 6 Αερολέσχη ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11 ΟΤ12 7 Αερολέσχη ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 17 ΦΕ04 8 Αερολέσχη ΗΜΑΘΙΑΣ 11 ΩΨ02 9 Αερολέσχη ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 ΝΕ11 10 Αερολέσχη ΛΑΡΙΣΑΣ 15 ΞΕ34 11 Αερολέσχη ΣΕΡΡΩΝ 13 ΩΩ64 12 Αερολέσχη ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10 ΝΟ31 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 16 ΦΛ08 14 ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 21 ΞΤ96 15 ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ΩΩ65 16 ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΟΤ74 17 ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 12 ΟΡ40 Όλα τα υπόλοιπα σωµατεία έχουν δικαίωµα συµµετοχής, µετά λόγου µόνο. 4

5 0100- ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2.350, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Α-TAK.ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 5.530,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : , ΔΑΠΑΝΕΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 3.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 422,00 ΣΥΝΟΛΑ: , Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 234, ΤΗΛΕΦΩΝΑ 885, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ - ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 942, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 54, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 275, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 311, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 3.683, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 80,00 ΣΥΝΟΛΑ: 6.156, Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 255α ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 240,00 255β ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 735, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 4.026,69 ΣΥΝΟΛΑ : 5.001, Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0272 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.584,38 ΣΥΝΟΛΑ : 1.584,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,35 5

6 Ισολογισµός 2014 Οικονοµική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.ΠΑΓΙΑ 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,76 α. Επιπλα κ σκεύη 3.058,00 - αποσβέσεις 3.057,99 0,01 β.μηχανές γραφείου 7.658,00 - αποσβέσεις 7.657,99 0,01 γ.μηχανογραφικος 2.655,00 εξοπλισµος 2.654,99 0,01 δ. Οργανα µετρήσεων ,80 - αποσβέσεις ,52 56,28 3. ΙΑΘΕΣΙΜΑ α.καταθέσεις Οψεως ,57 β.ταµείο 308, ,45 2.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α.φμυ 244,00 244,00 Σύνολο Ενεργητικού ,76 Σύνολο Παθητικού ,76 6

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ I. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 5.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Α. - TAKΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ,00 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/1999 ή ΑΠΟ το 0109 ΚαταστατικΟ 0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 7.000, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : , ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 0214 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 7.000, ΕΙΣΦΟΡΕΣ σε ΙΚΑ - ΤΕΑΜ κλπ 2.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ: , Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.000, ΤΗΛΕΦΩΝΑ α) ΟΤΕ 1.500,00 β) ΚΙΝΗΤΑ 0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 3.000, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1.500, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.000, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 1.000, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 1.500, ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: ,00 7

8 ΚΩΔ. ΑΡ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.000, ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 1.500, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1.000, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ) 1.000,00 ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.000, α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.000, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 7.000, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.000, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΑ : , Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.000, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ , ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 2.000, ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2.000, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.000, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.000, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΟΛΑ : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 8 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. 124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 22ας Φεβρουαρίου 2011, καλεί τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 17 Φεβρουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 66 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 6 ης Φεβρουαρίου 2012, καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 19 ης Μαρτίου 2011 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 19/03/2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης αριθμ.1/29-3-2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 (1 ος όροφος) γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Στην Αθήνα και επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα 13/10/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά Η Ε.Φ.Ο.T. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015. Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 9/ της 7 ης Οκτωβρίου 2009 Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 16.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 17/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα