Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας"

Transcript

1 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας Συντάκτης: Θωμόπουλος Δημήτρης, Γραμματέας ΟΕΥ Β Επιμέλεια: Στάντζος Εμμανουήλ, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β Νοέμβριος 2013

2 Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση της Κινεζικής Οικονομίας Εμπόριο Αγαθών Εμπόριο Υπηρεσιών Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Εισροή επενδύσεων Εκροή επενδύσεων Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Διμερές Εμπόριο Αγαθών Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών Επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Διμερές Θεσμικό πλαίσιο II. Επίσημες επισκέψεις / επισκέψεις αντιπροσωπειών III. Άλλες πηγές πληροφόρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΙΣΡΟΗ ΞΑΕ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ,

3 1. Επισκόπηση της Κινεζικής Οικονομίας Το 2012 ήταν ο δεύτερος χρόνος εφαρμογής του 12 ου πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης της Κίνας ( ), που θεμελίωσε την επιχειρούμενη στροφή της χώρας σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην ποιότητα της ανάπτυξης, στηρίζεται περισσότερο στην κατανάλωση και λιγότερο στις εξαγωγές, οι οποίες, επιπλέον, αφορούν προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι στόχοι που έχουν υιοθετηθεί είναι: - Μείωση του επιθυμητού μέσου ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας σε 7%. - Αύξηση εισαγωγής ειδών υψηλής και πράσινης τεχνολογίας, καταναλωτικών αγαθών και πρώτων υλών, απλοποίηση εισαγωγικών διατυπώσεων και επιλεκτική μείωση δασμών, προκειμένου να περιοριστεί το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας. - Από «εργοστάσια του κόσμου», μεταστροφή των παράκτιων επαρχιών σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, υψηλού επιπέδου κέντρα βιομηχανικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. - Προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. - Βελτίωση της ποιότητας ζωής και μερίδιο για όλους στην ανάπτυξη της χώρας. Η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε το 2012 εντός του στόχου που είχε τεθεί στις αρχές του έτους, παρά τις αντίξοες διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τη διαδικασία αναδιάταξης του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. ανήλθε το 2012 στο 7,8%, εκπληρώνοντας τον ετήσιο στόχο του 7,5%. Το Α.Ε.Π. ανήλθε στα 8,28 τρισ. USD. Μολονότι αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση ετήσιας αύξησης του Α.Ε.Π. από το 1999, η επιβράδυνση ήταν ελεγχόμενη και εν πολλοίς αναμενόμενη, όχι μόνο λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας διεθνώς, αλλά και λόγω του ιδιότυπου, εσωτερικού πολιτικού κύκλου, με την αλλαγή κομματικής και κυβερνητικής ηγεσίας, η οποία προκαλεί ανάσχεση σημαντικών αποφάσεων και σχετική αβεβαιότητα μεταξύ των πολιτικών και οικονομικών δρώντων. Η κινεζική κυβέρνηση, πάντως, έλαβε διορθωτικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης, όταν ο ρυθμός επιβράδυνσης έφτασε σε ανησυχητικά επίπεδα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Τα διορθωτικά μέτρα περιελάμβαναν πιστωτική χαλάρωση, επιτάχυνση της αδειοδότησης για νέες επενδύσεις και των έργων υποδομών, παροχή επιδοτήσεων για καταναλωτικές δαπάνες, φορολογικές μειώσεις, καθώς και μείωση της γραφειοκρατίας και των δασμών για την τόνωση του διεθνούς εμπορίου. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με βάσιμες πλέον τις εκτιμήσεις για επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης άνω του 8% το Με τις εξαγωγές σε πορεία επιβράδυνσης και οριακής συμβολής στην αύξηση του Α.Ε.Π., η μεγέθυνση της οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζεται κατά βάση στις επενδύσεις, στις οποίες αποδίδεται σχεδόν το μισό ΑΕΠ της Κίνας. Οι ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις ανήλθαν στα 5,8 τρισ. USD, αυξημένες κατά 20,6% σε ετήσια βάση. Οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 14,7%, ενώ οι ιδιωτικές κατά 24,7%. Οι επενδύσεις κατευθύνονται, κυρίως, σε έργα υποδομών και σε έργα αστικής ανάπτυξης. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,3% ενώ η κατανάλωση, παρά την αύξηση της κατά 14,3% (3,23 τρισ. USD), εξακολουθεί να έχει σχετικά χαμηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ. Με αύξηση συντάξεων και δαπανών για ιατρική περίθαλψη, με επιδοτήσεις για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και 3

4 συναφή μέτρα, η κινεζική Κυβέρνηση ελπίζει σε τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, στόχος που θα επιδιωχθεί και το Επιπλέον, καθώς η εισοδηματική ανισότητα συνεχίζει να βρίσκεται σε ανησυχητικό επίπεδο και η δυσαρέσκεια των πολιτών βρίσκει νέους τρόπους έκφρασης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφασίστηκε εν νέου η αύξηση του ελάχιστου επιδόματος διαβίωσης και του μισθού των χαμηλότερα αμειβόμενων κοινωνικών ομάδων, όπως αντίστοιχα η συγκράτηση μισθών στους κλάδους που προσφέρουν τα υψηλότερα εισοδήματα, σε μια προσπάθεια διασφάλισης δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Η συγκράτηση του πληθωρισμού επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό. Ο συνδυασμός «συνετής» νομισματικής πολιτικής και διοικητικών μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών, περιόρισαν την αύξηση του πληθωρισμού (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) στο 2,5%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού σημείωσε μείωση κατά -1,9%. Στην περίπτωση των ακινήτων, τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν από το 2011 και περιλαμβάνουν περιορισμούς στο δανεισμό για την αγορά δεύτερης και πλέον κατοικίας, επιβολή φόρου ακινήτων πιλοτικά σε μεγάλα αστικά κέντρα και κατασκευή 36 εκ. προσιτών διαμερισμάτων με κρατική επιδότηση συγκράτησαν την εκρηκτική άνοδο των τιμών και επιβράδυναν τη ζήτηση για κατοικία. Δεν αναμένεται προς το παρόν άρση των ανωτέρω περιορισμών, παρά μόνο σταδιακή χαλάρωσή του, καθώς από τα τέλη του 2012, διαφαίνεται εκ νέου τόνωση της ζήτησης. Επιπλέον, αναμένεται συνέχεια στον επιλεκτικό περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης προς τις τοπικές Κυβερνήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς εκτιμάται ότι πολλές τοπικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που ανέλαβαν και διοχέτευσαν προς τον κατασκευαστικό κλάδο (υποδομές, κατοικίες). Από την άλλη πλευρά, η κινεζική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της μειωμένης ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προτίμηση του επίσημου τραπεζικού τομέα στο δανεισμό κρατικών επιχειρήσεων και η περιοριστική νομισματική πολιτική, οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη δράση το «σκιώδη τραπεζικό τομέα», που δανείζει τις ΜΜΕ με επιτόκια πολύ υψηλότερα από αυτά του επίσημου (αναφέρονται επιτόκια της τάξης του %), οδηγώντας πολλές από αυτές σε χρεοκοπία. Δεδομένων των ανωτέρω, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBC) προέβη σε μείωση του επιτοκίου αναφοράς δύο φορές μέσα σε ένα μήνα (επιτόκιο καταθέσεων από 3,5% σε 3% και χορηγήσεων από 6,56% σε 6%), καθώς και σε μείωση του ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων που πρέπει να διατηρούν οι εμπορικές τράπεζες κατά 1% (RRR: 20% για τις μεγάλες τράπεζες και 16,5% για τις μικρότερες) και αύξηση χορήγησης νέων δανείων κατά 9,8%. Στο διεθνές πεδίο, δεδομένης της αβεβαιότητας για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και της σχετικά ασθενούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, η Λ.Δ. Κίνας επεδίωξε τη σύσφιγξη των οικονομικών και εμπορικών δεσμών της με τις ανεπτυγμένες περιφερειακές δυνάμεις της Ν.Α. Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη στις 13/5/2012, τριμερής Συμφωνία στον τομέα των Επενδύσεων μεταξύ Λ.Δ. Κίνας, Ιαπωνίας και Ν. Κορέας, ενώ αποφασίστηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων για επίτευξη τριμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου (FTA) από τις αρχές του Σημειώνεται ότι αντίστοιχες συμφωνίες στον τομέα των επενδύσεων με την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. βρίσκονται, ακόμη, στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και επηρεάζονται αρνητικά από ακανθώδη διμερή ζητήματα, όπως η αύξηση των εμπορικών διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ (δασμοί anti- 4

5 dumping, σπάνιες γαίες κ.λπ.) και πολιτικής φύσεως ζητήματα. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη συνεργασιών σε χαμηλότερου επίπεδου ζητήματα συνεχίζεται, όπως για παράδειγμα η υπογραφή Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. Κίνας για συνεργασία στους τομείς της βιώσιμης αστικοποίησης, της ενεργειακής ασφάλειας και της αγοράς ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού LI Keqiang στις Βρυξέλλες το Μάιο Όσον αφορά τις νομισματικές εξελίξεις, το 2012 έγιναν μερικά ακόμα βήματα στην κατεύθυνση διεθνοποίησης του κινεζικού νομίσματος ως μέσο συναλλαγών, με τη δημιουργία offshore κέντρου συναλλαγών σε RMB στο Λονδίνο, τη δημιουργία ειδικής ζώνης στην πόλη Qianhai της Ν. Κίνας, όπου επιτρέπεται η λήψη δανείων από τράπεζες του Χόνγκ Κόνγκ σε γιουάν, τη λήψη διοικητικών μέτρων που εν μέρει απελευθερώνουν τη μετατρεψιμότητα του και τη σύναψη διμερών συμφωνιών με κράτη όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Τουρκία, η Μαλαισία κ.ά., για ανταλλαγές τοπικού συναλλάγματος μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών (local currency swap agreements) για τις μεταξύ τους εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν την πρόθεση της κινεζικής Κυβέρνησης να χαλαρώσει τον έλεγχο στο γιουάν και να επιτρέψει σταδιακά τη διεθνοποίησή του, καθώς είναι προφανές ότι η ισχύς της κινεζικής οικονομίας παγκοσμίως δε συμβαδίζει με αυτήν του νομίσματός της. Προς το παρόν και σε ότι αφορά τη σχέση του γιουάν με το δολάριο, η κινεζική Κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις φθίνουσες εξαγωγές και στον αυξανόμενο προστατευτισμό από την πλευρά των εταίρων της, από τη μία, και στην ανάγκη αγοράς διαρκώς ακριβότερων πρώτων υλών και ενέργειας, όπως και σε αυτήν ενίσχυσης της εσωτερικής κατανάλωσης, από την άλλη. Πιο πιθανό σενάριο φαίνεται πως θα είναι η ήπια ανατίμηση του γιουάν έναντι του δολαρίου μεσοπρόθεσμα, ενώ καθώς το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σταδιακά θα συρρικνώνεται, δεν αποκλείεται και η αντίθετη πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το διεθνές εμπόριο της Κίνας ανήλθε στα 3,87 τρισ. USD, αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά ο στόχος ετήσιας αύξησης κατά 10% δεν επιτεύχθηκε. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9%, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,3%, διαμορφώνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για το 2012 στα 231,1 δισ. USD. Η μη επίτευξη του στόχου αποδίδεται, κυρίως, στη μειωμένη ζήτηση από τις ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Αντίθετα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι εμπορικές ροές με τις αναπτυσσόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Η Κίνα συνεχίζει να ενισχύει τις εμπορικές συναλλαγές της με αναδυόμενες οικονομίες σε ταχύτερο βαθμό από τις ανεπτυγμένες, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλότερη διαφοροποίηση, όσον αφορά την προϊοντική και γεωγραφική διάρθρωση του εξαγωγικού εμπορίου της. Είναι, ακόμη, αξιοσημείωτο ότι οι Η.Π.Α. υπήρξε το 2012 ο σημαντικότερος προορισμός των κινεζικών εξαγωγών, ξεπερνώντας την Ε.Ε. που ήταν για πολλά χρόνια στην πρώτη θέση. Η Ε.Ε. παραμένει, πάντως, ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λ.Δ. Κίνας. Όσον αφορά τις διεθνείς επενδυτικές ροές, είναι ενδεικτικό ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις προς τη Λ.Δ. Κίνας σημείωσαν πτώση κατά -3,7% το 2012, στα 111,72 δισ. USD, ως απόρροια της διεθνούς κατάστασης, αλλά και της αύξησης του κόστους εργασίας στην Κίνα. Αντίθετα, οι κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν αλματωδώς, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,6%, στα 77,22 δισ. USD. Δεδομένης της πολιτικής ενθάρρυνσης της κινεζικής κυβέρνησης για αύξηση των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό, η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί. 5

6 Παρά τις δεσμεύσεις, πάντως, για φιλελευθεροποίηση, η Κίνα εξακολουθεί να εφαρμόζει σημαντικούς περιορισμούς και εμπόδια στο εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις, ενώ ενισχύει με διάφορες προτιμησιακές πολιτικές την εγχώρια βιομηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρησή της στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες (GPA) του ΠΟΕ δεν έχουν ακόμη ευοδωθεί, με τη χώρα να εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτικές προτίμησης κινεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις κρατικές της προμήθειες. Εξάλλου, οι έρευνες για εμπορικά μέτρα εναντίον της Κίνας εντάθηκαν, όσον αφορά τον όγκο υπό εξέταση, το 2012, παρότι σε απόλυτο αριθμό ήταν ελαφρώς μειωμένες (53 υποθέσεις έναντι 69 το 2011). Οι έρευνες αφορούν προϊόντα με ύψος εξαγωγών 24,2 δισ. USD (2011: 5,9 δισ. USD). Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φωτοβολταϊκά συστήματα που αποτελούν το 7% των συνολικών κινεζικών εξαγωγών προς την Ε.Ε.. Ενδεχόμενη επιβολή μέτρων anti-dumping ή κατά των κινεζικών επιδοτήσεων αναμένεται να πυροδοτήσει αντίποινα της κινεζικής πλευράς σε ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα με πιθανότερο το κρασί. Οι Η.Π.Α. έχουν προβεί, επίσης, σε σειρά ερευνών για λήψη εμπορικών μέτρων εναντίον εισαγωγών κινεζικών προϊόντων, με πλέον πρόσφατη την επιβολή δασμών anti-dumping και αντισταθμιστικών δασμών σε φωτοβολταϊκά προϊόντα. Βάσει των εκτεθέντων, της κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας, και της ανόδου του κόστους εργασίας, η Κίνα δε θα πρέπει να αναμένει βραχυπρόθεσμα σημαντική αναπτυξιακή ώθηση μέσω εξαγωγών. Για το 2013, ο στόχος για άνοδο της αξίας του διεθνούς εμπορίου κατά 8% κρίνεται επιτεύξιμος. Εν κατακλείδι, το 2012 υπήρξε μεταβατικό έτος, λόγω της αλλαγής ηγεσίας και της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Το 2013 θα αποτελέσει το πρώτο έτος προσπαθειών της νέας ηγεσίας για εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου και αντιμετώπιση των εσωτερικών προκλήσεων. Παρότι δεν αναμένονται σημαντικές αποφάσεις, πριν την εγκαθίδρυση και σταθεροποίηση της νέας ηγεσίας, η εκλογή των Xi και Li αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης του Κ.Κ.Κ. για εμβάθυνση της φιλελευθεροποίησης της κινεζικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, η Κίνα θα εξακολουθήσει την εντυπωσιακή της πορεία και, στο βαθμό που θα καταφέρει να εφαρμόσει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προβλέπει το 12 ο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης, με παράλληλη εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, μπορεί να ελπίζει σε ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης πολύ πάνω του μέσου όρου για μια ακόμα δεκαετία. Με δεδηλωμένους στόχους την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης, την ενθάρρυνση της εισαγωγής τεχνολογίας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της, η αγορά και τα κεφάλαια της Κίνας θα εξακολουθήσουν να αποτελούν δέλεαρ για όλες τις χώρες. Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται τα βασικά μεγέθη της κινεζικής οικονομίας. 6

7 Πίνακας 1: Κύρια μεγέθη της κινεζικής οικονομίας Ονομαστικό ΑΕΠ Σύνθεση ΑΕΠ ,798 τρισ. γιουάν (6,05 τρισ. δολάρια ΗΠΑ) Πρωτογενής τομέας: 10,17% Δευτερογενής τομέας: 46,86% Τριτογενής τομέας: 42,97% 47,16 τρισ. γιουάν (7,26 τρισ. δολάρια ΗΠΑ) Πρωτογενής τομέας: 10,1% Δευτερογενής τομέας: 46,8% Τριτογενής τομέας: 43,1% ΑΕΠ μεταβολή 10,3% 9,2% 7,8% Δείκτης τιμών καταναλωτή 4,6% 5,4% 2,5% Κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα Συναλλαγματικά αποθέματα Προσφορά χρήματος μεταβολή Εισαγωγές Εξαγωγές Εισροή ΞΑΕ Εκροή ΞΑΕ Αστικά κέντρα: γιουάν Ύπαιθρος: γιουάν 2,85 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 18,7% μεταβολή Μ0: 16,7% Μ1: 21,2% M2: 19,7% 1,3948 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 38,7% μεταβολή 1,5779 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 31,3% μεταβολή 105,74 δισ. δολάρια ΗΠΑ 17,4% μεταβολή 59 δισ. δολάρια ΗΠΑ 36,3% μεταβολή Αστικά κέντρα: γιουάν Ύπαιθρος: γιουάν 3,18 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 11,6% μεταβολή Μ0: 13,8% Μ1: 7,9% M2: 13,6% 1,74 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 24,9% μεταβολή 1,9 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 20,3% μεταβολή 116,01 δισ. δολάρια ΗΠΑ 9,72% μεταβολή 60,07 δισ. δολάρια ΗΠΑ 1,8% μεταβολή 51,93 τρισ. Γιουάν (8,28 τρισ. Δολάρια ΗΠΑ) Πρωτογενής τομέας: 10,1% Δευτερογενής τομέας: 45,3% Τριτογενής τομέας: 44,6% Αστικά κέντρα: γιουάν Ύπαιθρος: γιουάν 3,31 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 4,1% μεταβολή Μ0: 7,7% Μ1: 6,5% M2: 13,8% 1,82 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 4,3% μεταβολή 2,05 τρισ. δολάρια ΗΠΑ 7,9% μεταβολή 111,72 δισ. δολάρια ΗΠΑ -3,7% μεταβολή 77,22 δισ. δολάρια ΗΠΑ 28,6% μεταβολή 2. Εμπόριο Αγαθών Η Λ.Δ. Κίνας διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές αγαθών κατά το Ο συνολικός όγκος εμπορικών ροών ανήλθε στα 3,87 τρισ. USD, αυξημένος κατά 6,2% σε σχέση με το Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9%, στα 2,05 τρισ. USD, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 1,82 τρισ. USD (+4,3%). Το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 231 δισ. USD. Αναλύοντας τη γεωγραφική κατανομή του διεθνούς εμπορίου της Λ.Δ. Κίνας για το 2012, παρατηρούμε πως το εμπόριο με χώρες της Ασίας αντιπροσωπεύει πλέον του ημίσεος του συνολικού όγκου (53%), ενώ είναι ελλειμματικό για τη Λ.Δ. Κίνας. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιαπωνία, το Χόνγκ Κόνγκ, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Εξ αυτών, η Λ.Δ. Κίνας εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα μόνο με το Χόνγκ Κόνγκ. Το εμπόριο με την αμερικανική ήπειρο αντιπροσωπεύει το 21% του συνολικού όγκου, με τις Η.Π.Α. να αποτελούν το 13% και να συνεισφέρει σχεδόν καθ ολοκληρίαν στο εμπορικό πλεόνασμα ύψους 233 δισ. USD. Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία και η Χιλή είναι σημαντικοί προμηθευτές μετάλλων και αγροτοδιατροφικών προϊόντων, με αποτέλεσμα η Λ.Δ. Κίνας να παρουσιάζει υψηλό εμπορικό έλλειμμα με τις δύο χώρες. Το εμπόριο με την Ευρώπη ανέρχεται στο 18% του συνολικού όγκου και παρουσιάζει πλεόνασμα για τη Λ.Δ. Κίνας ύψους 122 δισ. USD. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος (μετά τις Η.Π.Α.) 7

8 σημαντικότερος πελάτης των κινεζικών εξαγωγών (16% επί του συνόλου), με τη Γερμανία να αποτελεί την εξαίρεση ως προς το πρόσημο των εμπορικών ροών (έλλειμμα 23 δισ. USD για τη Λ.Δ. Κίνας), καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 45% των συνολικών εξαγωγών της Ε.Ε.. Ο δεύτερος σημαντικότερος εταίρος από την Ε.Ε. είναι η Ολλανδία, με ένα ακραία πλεονασματικό ισοζύγιο της Λ.Δ. Κίνας, λόγω του Rotterdam Effect. Το διμερές εμπόριο με τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ισορροπημένο, ενώ αξίζει επισήμανσης το ισχυρό πλεόνασμα που παρουσιάζει η Ελβετία με τη Λ.Δ. Κίνας, ύψους 19,3 δισ. USD. Το εμπόριο με την Αφρική αποτελεί το 5% του συνολικού και είναι ελλειμματικό για τη Λ.Δ. Κίνας. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Νότια Αφρική και η Αγκόλα, με ελλειμματικό ισοζύγιο ως προς τις δύο χώρες, κυρίως λόγω πολύτιμων μετάλλων και πετρελαίου αντίστοιχα. Τέλος, στην ήπειρο της Ωκεανίας, δεσπόζει η Αυστραλία που απολαμβάνει εμπορικό πλεόνασμα με τη Λ.Δ. Κίνας, ύψους 47 δισ. USD για το 2012, χάρις στις εξαγωγές μεταλλευμάτων και πρώτων υλών προς τη Λ.Δ. Κίνας. Πίνακας 2: Διεθνές Εμπόριο Αγαθών Λ.Δ. Κίνας ανά γεωγραφική περιοχή, 2012 Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές Αξία σε δισ. USD Ισοζύγιο Μερίδιο % ΣΥΝΟΛΟ % 100% 100% Ασία % 49% 57% Χόνγκ Κόνγκ % 16% 1% Ιαπωνία % 7% 10% Νότια Κορέα % 4% 9% Ταϊβάν % 2% 7% Αμερική % 25% 16% Λατινική Αμερική % 7% 7% Βραζιλία % 2% 3% Μεξικό % 1% 0% Χιλή % 1% 1% Βόρεια Αμερική % 19% 9% Η.Π.Α % 17% 7% Καναδάς % 1% 1% Ευρώπη % 19% 16% Ε.Ε % 16% 12% Γερμανία % 3% 5% Ολλανδία % 3% 0% Ρωσία % 2% 2% Αφρική % 4% 6% Νότια Αφρική % 1% 2% Αγκόλα % 0% 2% Ωκεανία % 2% 5% Αυστραλία % 2% 5% Πηγή: GAC, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου 8

9 Αναλύοντας τη κλαδική διάρθρωση του εμπορίου αγαθών της Λ.Δ. Κίνας, παρατηρούμε ότι η Λ.Δ. Κίνας είναι καθαρός εισαγωγέας πρώτων υλών, πλαστικών σε πρωτογενή μορφή και καυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών, ενδυμάτων, παιχνιδιών και λοιπών προϊόντων στα οποία κατέχει παραγωγική εξειδίκευση. Πίνακας 3: Διεθνές Εμπόριο Αγαθών Λ.Δ. Κίνας ανά κλαδική διάρθρωση, 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές Αξία σε Αξία σε δις Αξία σε δις ΚΛΑΔΟΣ SITC δις USD % USD % USD % Ισοζύγιο 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 87 2% 52 3% 35 2% 17 1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 7 0% 3 0% 4 0% -1 2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 284 7% 14 1% % ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ % 31 2% % ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 14 0% 1 0% 13 1% ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 293 8% 114 6% % ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ % % 146 8% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ % % % ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ % % 137 8% ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 70 2% 1 0% 69 4% -68 ΣΥΝΟΛΟ % % % 231 Πηγή: GAC, προσωρινά στοιχεία Πέραν της γεωγραφικής και κλαδικής διάρθρωσης του εμπορίου αγαθών της Λ.Δ. Κίνας, θα πρέπει να αναφερθούν οι εξής σημαντικές παράμετροι: πρώτον, περίπου το 50% του εμπορίου διεξάγεται από εταιρίες με ξένα επενδεδυμένα κεφάλαια (foreign-invested enterprises) και δεύτερον, ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου (περίπου το 1/3 επί του συνόλου) αφορά processing trade, δηλαδή εισαγωγή πρώτων υλών ή υλικών για συναρμολόγηση ή κατασκευή του προϊόντος και άμεση εξαγωγή του. 3. Εμπόριο Υπηρεσιών Η Κίνα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών μετά τις ΗΠΑ και Γερμανία (5 η στις εξαγωγές, 3 η στις εισαγωγές). Σύμφωνα με τα στοιχεία του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, το εμπόριο υπηρεσιών της Λ.Δ. της Κίνας αυξήθηκε κατά 12,3%, στα 470,58 δισ. USD και αποτελεί πλέον το 5,6% του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν στα 190,44 δισ. USD (+4,6%), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 280,14 δισ. USD (+18,2%). Όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα, η Λ.Δ. Κίνας παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενο έλλειμμα στο εμπόριο υπηρεσιών, το οποίο ανήλθε το 2012 στα 89,7 δισ. USD. 9

10 Πίνακας 4: Εξέλιξη Εμπορίου Υπηρεσιών Λ.Δ. Κίνας, Έτος Αξία σε δισ. $ Όγκος Εμπορίου Εξαγωγές Εισαγωγές % y-o-y Μερίδιο Αξία σε δισ. $ % y-o-y Μερίδιο Αξία σε δισ. $ % y-o-y Μερίδιο ,9 30,9 3,8 121,7 33,1 3,6 129,3 28,8 4, ,5 21,4 4,1 146,4 20,4 3,8 158,0 22,2 4, ,7-5,8 4,3 128,6-12,2 3,8 158,1 0,1 4, ,4 26,4 5,0 170,2 32,4 4,6 192,2 21,5 5, ,1 15,6 5,2 182,1 7,0 4,6 237,0 23,3 6, ,6 12,3 5,6 190,4 4,6 4,4 280,1 18,2 6,8 Πηγή: WTO, UNCTAD, MOFCOM Αναλύοντας τις κινεζικές εξαγωγές ανά κλάδο (στ. 2012), διακρίνουμε πως οι σημαντικότεροι κλάδοι υπηρεσιών είναι οι λοιπές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (66,6 δισ. USD), οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (50 δισ. USD) και οι μεταφορικές υπηρεσίες (38,9 δισ. USD). Η αντίστοιχη ανάλυση των κινεζικών εισαγωγών δείχνει πως οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (102 δισ. USD), οι μεταφορές (85,9 δισ. USD), οι λοιπές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (42,4 δισ. USD) και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες (20,6 δισ. USD). Πίνακας 5: Εμπόριο Υπηρεσιών Λ.Δ. Κίνας ανά κλάδο, 2012 Εξαγωγές Εισαγωγές 2012 Αξία σε δισ. $ % y-o-y Μερίδιο Αξία σε δισ. $ % y-o-y Μερίδιο ΣΎΝΟΛΟ 190,4 4,6 100% 280,1 18,2 100% Μεταφορές 38,9 9,4 20,4% 85,9 6,7 30,7% Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 50,0 3,2 26,3% 102,0 40,5 36,4% Υπηρεσίες επικοινωνιών 1,8 3,9 0,9% 1,6 38,4 0,6% Κατασκευές 12,3-16,8 6,4% 3,6-2,9 1,3% Ασφάλειες 3,3 10,3 1,7% 20,6 4,4 7,4% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1,9 122,0 1,0% 1,9 157,9 0,7% Υπηρεσίες πληροφοριών και πληροφορικής 14,4 18,7 7,6% 3,8 0,0 1,4% Δικαιώματα εκμετάλλευσης και τέλη αδείας 1,0 40,4 0,5% 17,7 20,7 6,3% Λοιπές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 66,6-1,8 35,0% 42,4-13,9 15,1% Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 33,4 17,8 17,5% 20,0 7,7 7,1% Διαφήμιση, ΜΜΕ 4,8 18,2 2,5% 2,8 0,0 1,0% Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες 0,1 2,3 0,1% 0,6 41,3 0,2% Πηγή: UN, MOFCOM 10

11 Αναλύοντας το κινεζικό εμπόριο υπηρεσιών ανά χώρα, βλέπουμε πως οι σημαντικότεροι εταίροι είναι το Χόνγκ Κόνγκ (Σύν.: 127 δισ. USD, πλεόνασμα: 40 δις. USD), η Ευρωπαϊκή Ένωση (Σύν.: 61 δισ. USD, έλλειμμα: 17,5 δις. USD), οι Η.Π.Α. (Σύν.: 42 δισ. USD, έλλειμμα: 17 δις. USD) και οι χώρες ASEAN. Το εμπόριο υπηρεσιών της Λ.Δ. Κίνας αντιπροσωπεύει μόλις το 11% των διεθνών συναλλαγών της (το 89% είναι εμπόριο αγαθών), σε αντίθεση με το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει το 19% του διεθνούς διεξαγόμενου εμπορίου. Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναντιστοιχία, η κινέζικη κυβέρνηση έχει περιλάβει στους στόχους του 12 ου Πενταετούς Σχεδίου την ανάπτυξη του εμπορίου υπηρεσιών, με κύριους κλάδους-στόχους τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες (τουρισμός), τις υπηρεσίες ΤΠΕ, τις υπηρεσίες logistics και outsourcing, καθώς και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (κυρίως κινηματογράφος). Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του γιουάν, αναμένεται πως ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα γνωρίσει άνθηση. 4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 4.1. Εισροή επενδύσεων Σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, η Κίνα αποτελεί δεύτερο επενδυτικό προορισμό διεθνώς μετά τις ΗΠΑ, με την εισροή ΑΞΕ να φτάνει τα 111,7 δισ. USD το 2012, παρουσιάζοντας μείωσή κατά -3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2012 ιδρύθηκαν νέες επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων, μειωμένες κατά -10%, σε σχέση με το Βασικές πηγές επενδυτικών κεφαλαίων ήταν το Χόνγκ Κόνγκ (71,3 δισ. USD), η Ιαπωνία (7,4 δισ. USD), η Σιγκαπούρη (6,5 δισ. USD) η Ταϊβάν (6,2 δισ. USD), η Ε.Ε. (6,1 δισ. USD), και οι ΗΠΑ (3,1 δισ. USD). Πίνακας 6: Εισροή ΞΑΕ στη Λ.Δ. Κίνας, 2012 Χώρα/Περιοχή Αξία σε εκατ. $ Χόνγκ Κόνγκ Ιαπωνία Σιγκαπούρη Ταϊβάν Η.Π.Α Νότια Κορέα Γερμανία Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία 878 Άλλες χώρες/περιοχές Σύνολο Πηγή: MOFCOM 11

12 4.2. Εκροή επενδύσεων Η εκροή επενδύσεων από τη Λ.Δ. Κίνας το 2012 παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 17,6%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κίνα πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών σημαντικότερων επενδυτών παγκοσμίως, καθώς την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 41%. των επενδύσεων στο εξωτερικό. Ειδικότερα, οι επενδύσεις εκτός χρηματοοικονομικού τομέα ανήλθαν στα 77,73 δισ. USD (+13,3% y-o-y), ενώ οι επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα στα 10,07 δισ. USD. Μέχρι το τέλος του 2012, είχαν ιδρυθεί περίπου επιχειρήσεις κινεζικών κεφαλαίων σε 179 χώρες/περιοχές, ενώ το απόθεμα ΑΞΕ ανήλθε στα 532 δισ. USD (13 ο υψηλότερο παγκοσμίως). Οι σημαντικότεροι κλάδοι προορισμού των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό ήταν ο κλάδος της μεταποίησης, η ενέργεια (εξόρυξη, ηλεκτρισμός), οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές. Για πιο αναλυτικά στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας, παρακαλούμε αναφερθείτε στο Σημείωμα του Γραφείου μας για τις Επενδύσεις. 5. Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 5.1. Διμερές Εμπόριο Αγαθών Το διμερές εμπόριο αγαθών με τη Λ.Δ. Κίνας εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ελλειμματικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2012, παρατηρήθηκε περαιτέρω κάμψη των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων στα 2,29 δισ. (-8,1%), οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην κάμψη της παγκόσμιας ναυτιλίας, που είχε ως αποτέλεσμα μειωμένες παραγγελίες και παραδόσεις πλοίων. Αντίθετα, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν στα 382,01 εκατ. (+25%), ενισχυμένες, κυρίως, από ενδεχομένως μη επαναλαμβανόμενες εξαγωγές πρώτων υλών (βαμβάκι) και καυσίμων 1. 1 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων της Κίνας, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του διμερούς εμπορίου είναι αρκετά διαφοροποιημένη. Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν μείωση, σε σχέση με το 2010, κατά 9,4% (353,87 εκ. US$), ενώ οι ελληνικές εισαγωγές εμφανίζουν ανεπαίσθητη μείωση κατά 0,2% (3,95 δις. US$). Η διαφορά στην ποσοστιαία μεταβολή των ελληνικών εξαγωγών προκύπτει, κυρίως, από την καταγραφή της Γ.Δ. Τελωνείων το 2010 ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (αξίας άνω των 100 εκατ. US$). 12

13 Πίνακας 7: Ελληνικές εισαγωγές από Λ.Δ. Κίνας, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚO SITC Ετήσια Μεταβολή 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ,56% 1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ,84% 2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ,97% 3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ ,47% 4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ,37% 5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) ,96% 6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ,68% 7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,30% 8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ,57% 9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,99% ΣΥΝΟΛΟ ,10% Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων από Γρ. ΟΕΥ Πεκίνου Η κάμψη των ελληνικών εισαγωγών οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις συνεχιζόμενες λιγότερες παραδόσεις πλοίων στους Έλληνες εφοπλιστές (-54%), καθώς και στη σημαντική μείωση των εισαγωγών σκραπ αλουμινίου (-78%). Αντίθετα, ισχυρή αύξηση της ζήτησης παρουσιάστηκε για ακόμη ένα έτος για φωτοβολταϊκά πάνελ (+49%), όπως επίσης για κλιματιστικά (+39%) και τηλεοράσεις (+291%). Πίνακας 8: Ελληνικές Εξαγωγές προς Λ.Δ. Κίνας, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚO SITC Ετήσια Μεταβολή 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ,49% 1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ,25% 2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ,72% 3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ ,82% 4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ,43% 5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) ,60% 6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ,67% 7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,84% 8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ,63% 9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,22% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων από Γρ. ΟΕΥ Πεκίνου Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών κατά 25% οφείλεται εν πολλοίς στην εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου (+253%) και στις σταθερά καλές επιδόσεις των Ελλήνων εξαγωγέων μαρμάρου (+12%). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων αλουμινίου και τροφίμων & ποτών. Αντίθετα, η σημαντικότερη ετήσια μείωση επήλθε στις εξαγωγές ελληνικού βαμβακιού (- 13

14 15%). Για περισσότερο αναλυτικά στοιχεία, συμβουλευτείτε το Σημείωμα του Γραφείου μας για το Διμερές Εμπόριο Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών Όσον αφορά το διμερές εμπόριο υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2012, οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 103 εκατ. (2011: 264,33 εκατ. ), ενώ οι εισαγωγές κινεζικών υπηρεσιών στα 221 εκατ. (2011: 210,5 εκατ. ). Μεταφορές (80 εκατ. ), ταξιδιωτικές υπηρεσίες (14 εκατ. ) και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις σχετιζόμενες με το εμπόριο (5 εκατ. ) συνεισφέρουν στο διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών, ενώ οι σημαντικότερες εξαγόμενες υπηρεσίες της Κίνας προς την Ελλάδα είναι μεταφορές (161 εκατ. ), ταξιδιωτικές υπηρεσίες (37 εκατ. ) και ασφάλιση εμπορευμάτων (11 εκατ. ). Επισημαίνουμε, πάντως, ότι στο διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδας- Κίνας δεν καταγράφονται πλήρως οι ελληνικές εισπράξεις από τη ναυτιλία, λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου να διεξάγει συναλλαγές και μέσω άλλων χωρών. Εκτιμάται, όμως, ότι η ναυτιλία καλύπτει ένα μέρος του εμπορικού ελλείμματος, δεδομένου, ότι ελληνικά πλοία είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία μεταφέρουν μεγάλο μέρος των καυσίμων που εισάγονται στην Κίνα, καθώς και σημαντικό ποσοστό των κινεζικών εμπορευμάτων διεθνώς. Εξάλλου, περισσότερα από 400 πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ εκκρεμούν περ. 300 νέες παραγγελίες ναυπήγησης. Παράλληλα, περ. 100 ελληνικά πλοία επισκευάζονται ετησίως σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ το 10% περ. των ελληνικών εμπορικών πλοίων άνω των 100 τόνων έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από κινεζικές τράπεζες για τη ναυπήγηση πλοίων ελληνικών συμφερόντων σε κινεζικά ναυπηγεία αναμένεται να ενισχύσει τους αμοιβαία επωφελείς δεσμούς μεταξύ δύο χωρών στους τομείς ναυπήγησης και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών Επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας Στον τομέα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το σύνολο των ελληνικών παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα, από το 1978 μέχρι τον Αύγουστο 2012 αναλύεται σε 114 επενδυτικά σχέδια με υλοποιηθείσες επενδύσεις της τάξης των 92,99 εκ. δολ. ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται στην Κίνα περίπου 50 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στους τομείς εξόρυξης, επαγγελματικών ψυγείων, κοσμημάτων, καλλυντικών, πλαστικών, επίπλων, πληροφορικής, τυχερών παιχνιδιών, τροφίμων, ναυτιλίας, παροχής συμβουλευτικών και τουριστικών υπηρεσιών, εμπορίας, εστίασης κ.α. Η σημαντικότερη κινεζική επένδυση στην Ελλάδα είναι η συμμετοχή της COSCO Pacific Ltd. στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του Λιμένα Πειραιά. Πέραν αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα επενδύσεις από δύο σημαντικές κινεζικές εταιρίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υψηλής τεχνολογίας, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων (ZTE, Huawei), ενώ επίκειται η κατασκευή του Piraeus Plaza, μετά την υπογραφή συμφωνίας το 2010, μεταξύ των Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd και Helios Plaza S.A. Πέραν αυτών, σημαντική δραστηριοποίηση παρουσιάστηκε το 2012 στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την 14

15 εξαγορά αδειών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων από μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις, όπως η Three Gorges Corporation και η Winsun Energy. Εκτιμάται ότι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας θα συμβάλει στην ενίσχυση των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως, άλλωστε, διαφαίνεται από το ενδιαφέρον κινεζικών ομίλων για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, κυρίως στον τομέα των λιμενικών υποδομών και της ψυχαγωγίας. 6. Συμπεράσματα Καθώς η Λ.Δ. Κίνας έχει καταστεί πλέον η δεύτερη σημαντικότερη οικονομία παγκοσμίως και η ατμομηχανή της παγκόσμιας ανάπτυξης, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευκαιρίες που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία από αυτή την εξέλιξη. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, εξάγονται αναφορικά με την Ελλάδα τα εξής συμπεράσματα: Στον τομέα του εμπορίου αγαθών, βασική αιτία της σημαντικής απόκλισης μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών αποτελεί η απουσία ισόρροπου διμερούς δια-τομεακού εμπορίου στους κλάδους μεταποίησης, μηχανολογικού εξοπλισμού και υψηλής τεχνολογίας, που συνθέτουν άνω του 80% του διεξαγόμενου διεθνούς εμπορίου με την Κίνα. Αυτή η ανισορροπία οφείλεται κυρίως στην ισχνή παραγωγική βάση της Ελλάδας σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κίνα, όπως φθηνό εργατικό δυναμικό, φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων στους συγκεκριμένους κλάδους και συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας, λόγω μεγέθους εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους μεταποίησης (ενδύματα, υποδήματα, παιχνίδια κ.ά.), που η χώρα μας είχε στο παρελθόν συγκριτικά πλεονεκτήματα, η Κίνα κυριαρχεί σήμερα όχι μόνον έναντι της χώρας μας αλλά σχεδόν έναντι όλων των ανεπτυγμένων οικονομιών. Αντίστοιχα, στον κλάδο τροφίμων-ποτών, όπου η χώρα μας διαθέτει, ακόμα, συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, κυρίως σε επίπεδο ποιότητας, η πρόσβαση στην κινεζική αγορά δυσχεραίνεται, μεταξύ άλλων, από μη δασμολογικά εμπόδια καθώς και από την πολιτική επισιτιστικής επάρκειας και διασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού. Συγκρίνοντας το εξαγωγικό πρότυπο της χώρας μας με αυτό της Κίνας, το οποίο ως έναν βαθμό υποδηλώνει και το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή, διαπιστώνεται ότι υπάρχει, ακόμη, ανεκμετάλλευτο εξαγωγικό δυναμικό, δεδομένου ότι η Ελλάδα εισήλθε στην κινεζική αγορά καθυστερημένα και σε πολλούς τομείς βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης ή διαδικασίας εισόδου. Επίσης, αναμένεται θετική επίδραση στις προοπτικές εισόδου των ελληνικών προϊόντων από το διακηρυγμένο κυβερνητικό στόχο στο 12ο Πενταετές Σχέδιο για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης κατανάλωσης. Η Ελλάδα, στην παρούσα συγκυρία, δείχνει να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, κυρίως, στην εξαγωγή τροφίμων και ποτών, ορυκτών (κυρίως μάρμαρα) και ακατέργαστων ή ημικατεργασμένων υλών (απορρίμματα μετάλλων, χαρτοπολτός, δέρματα). Σημειώνεται, ότι το εισαγωγικό δυναμικό της Κίνας σε τεχνολογικά προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα (ενδιάμεσα και τελικά) δεν έχει αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρόλο που τα πεδία αυτά θα 15

16 αποδεικνύονταν, ενδεχομένως, πολύ πιο πρόσφορα και αποδοτικά σε σχέση με τους παραδοσιακούς κλάδους με τους οποίους η Ελλάδα εκπροσωπείται, αυτή τη στιγμή, στην Κίνα. Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για το μέλλον, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ανόδου, κατά το προηγούμενο έτος, οφείλεται σε εξαγωγές προϊόντων που δεν έχουν δείξει σταθερότητα εμφάνισης στα στοιχεία διμερούς εμπορίου. Ιδιαίτερα για το βαμβάκι και τα προϊόντα πετρελαίου, παρότι η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ολοένα μικρότερο μέρος της εγχώριας ζήτησης και, επομένως, οι προοπτικές διατήρησης και διεύρυνσης των ελληνικών εξαγωγών είναι ευνοϊκές, δεν έχουν δημιουργηθεί σταθεροί εμπορικοί δεσμοί που να εξασφαλίζουν συνεχή ροή προς την Κίνα. Είναι, πάντως, βέβαιο ότι η κρατική πολιτική της Λ.Δ. Κίνας για τόνωση της εγχώριας ζήτησης και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της θα επιδράσει θετικά και στις ελληνικές εξαγωγές. Ο τομέας τροφίμων & ποτών, καθώς και ο τομέας των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των καλλυντικών δύνανται να αποτελέσουν δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Δεδομένων, όμως, των δυσχερειών της τοπικής αγοράς, θα πρέπει να αναζητηθούν από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους περισσότερο συνεργατικές μέθοδοι προσέγγισης της, ώστε να διευρυνθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Αντίθετα, η κρατική πολιτική συγκράτησης των τιμών της κτηματαγοράς και επακόλουθα της κατασκευαστικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα τροχοπέδη στον κλάδο του μαρμάρου. Στον τομέα των υπηρεσιών, η διακηρυγμένη πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης για αύξηση του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, ώστε να διευρύνει το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών στη Λ.Δ. Κίνας, πέραν των θαλάσσιων μεταφορών. Ο τομέας του τουρισμού είναι ίσως ο πλέον ελπιδοφόρος για την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων, αλλά εκτός αυτού, θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες σε τομείς με ισχυρή ελληνική παρουσία, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτων) οι ιατρικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεοπτικές παραγωγές) και η εκπαίδευση (επιστημονική έρευνα και τεχνολογία). Τέλος στον τομέα των επενδύσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει να προσελκύσει επενδύσεις από τη Λ.Δ. Κίνας, ώστε αφενός να προσελκυστούν κεφάλαια στην ελληνική αγορά που θα ενισχύσουν την εγχώρια οικονομία και αφετέρου να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δίαυλοι για την καλύτερη πρόσβαση ελληνικών προϊόντων στην κινεζική αγορά μέσω εταιρικής σύμπραξης ελληνικών με κινεζικές εταιρίες (ενδεικτική περίπτωση η εξαγορά μετοχικού μεριδίου 13,8% της Folli Follie από τη Fosun στις αρχές του 2012). Δεδομένης, επομένως, της κινεζικής πολιτικής για αύξηση των επενδύσεων στο εξωτερικό, θα πρέπει να αναζητηθούν μετοχικές συνεργασίες σε τομείς όπως, ενδεικτικά, τα ξενοδοχεία, που συνδέονται άρρηκτα με την προσέλκυση κινεζικού τουριστικού ρεύματος, τα τρόφιμα-ποτά (ενδ. ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά), τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Διμερές Θεσμικό πλαίσιο Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας στον οικονομικό τομέα διέπονται από τα εξής κείμενα: - Συμφωνία πολιτικών αεροπορικών μεταφορών (Πεκίνο, ) και συμπληρωματικό Μνημόνιο Κατανοήσεως, το οποίο τροποποιεί επί το πλέον φιλελεύθερο τις διατάξεις της ισχύουσας Συμφωνίας. - Συμφωνία Εμπορίου-Πληρωμών (Πεκίνο, ) και Τροποποίηση Συμφωνίας Εμπορίου- Πληρωμών (Αθήνα, ). Η τροποποιημένη συμφωνία ισχύει πλέον μόνο στο βαθμό που ρυθμίζει θέματα μη καλυπτόμενα από κοινοτική αρμοδιότητα. - Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προστασίας των Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων (Πεκίνο, , Ν. 242/1975, ΦΕΚ 295/Α/ ) - Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού (Πεκίνο, , Ν.1944/1991, ΦΕΚ 194/Α/ ). Οι δύο πλευρές υπέγραψαν στο Πεκίνο νέα Συμφωνία ( ). Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Π/Θ στην Αθήνα ( ) υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού και κ/εθνικής Αρχής Τουρισμού. - Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Πεκίνο, , Ν.1613/1986, ΦΕΚ 111/Α/ ) - Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, , Ν. 2140/1993, ΦΕΚ 85/Α/1993) - Συμφωνία για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Πεκίνο, , Ν. 2136/1993, ΦΕΚ 83/Α/ ) - Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος και της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας (Πεκίνο, , N.3222/ΦΕΚ19/Α/ ). - Συμφωνία των Υπουργείων Ελλάδος-Κίνας για Συνεργασία στον τομέα Δασοπονίας (Πεκίνο, , Ν.3117/2003, ΦΕΚ 52/Α/ ) - Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, , Ν. 1097/1980, ΦΕΚ 285/Α/ ). Στο πλαίσιο αυτής έχουν υπογραφεί από το 1987 μέχρι σήμερα 10 πρωτόκολλα συνεργασίας (διετούς διάρκειας έκαστο), το τελευταίο εκ των οποίων στο Πεκίνο στις ). Ενδιάμεσα πραγματοποιείται Συνάντηση Εργασίας (τελευταία στις στην Αθήνα). - Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, , Ν.2419/1996, ΦΕΚ 141/Α/ ) - Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, Κύρωση με το Ν.3331/2005.) Εφαρμόζεται από την

18 - Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (Πεκίνο, ). Η πρώτη (και τελευταία) σύνοδος της Κοινής Ομάδας Εργασίας έλαβε χώρα στην Αθήνα στις Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων» (Πεκίνο, ). - Μνημόνιο Κατανόησης Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2008 στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Πεκίνο ( ). Παραμένει ανενεργό. - Πρωτόκολλο Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων. Υπογράφηκε στις στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/προέδρου στην Ελλάδα. - Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και Διοίκησης Τυποποίησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (SAC) στον τομέα της τυποποίησης ( ). Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Π/Θ στην Αθήνα ( ) υπογράφηκε νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. - Μνημόνιο Συνεργασίας σε τεχνικά ζητήματα για τη διαπίστευση μεταξύ Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και Εθνικής Κινέζικης Υπηρεσίας Διαπίστευσης της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (CNAS). Υπογράφηκε στις στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/προέδρου στην Ελλάδα. - Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in Greece Agency και κινεζικού Οργανισμού Beijing Investment Promotion Bureau (BIPB), Πεκίνο Κείμενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in Greece Agency και κινεζικού Οργανισμού China Beijing Equity Exchange (CBEX), Πεκίνο Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στο Ναυτιλιακό Τομέα μεταξύ ΥπΟιΑΝ και κ/υπ. Μεταφορών. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στην Αθήνα, ( ). - Μνημόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ ΥπΟιΑΝ και κ/υπ. Εμπορίου. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Π/Θ στην Αθήνα ( ). - Κείμενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in Greece Agency και China Investment Promotion Agency (CIPA). Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου Π/Θ στην Αθήνα ( ). 18

19 - Σχέδιο Δράσης για το 2011 και το 2012 για τη συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και του κ/ Υπουργείου Μεταφορών ( ) - Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για τη συνεργασία σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ( ) - Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της μεταποίησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κ/υπουργείου Εμπορίου. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/ Προέδρου της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης στην Αθήνα ( ). - Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο και της Διοίκησης Τουρισμού της Επαρχίας Guangdong. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου στην Επαρχία Guangdong ( ). Βασικό πλαίσιο διαλόγου για θέματα οικονομίας εμπορίου αποτελεί η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συγκαλείται κάθε δύο. Τυπικά, ενδιάμεσα, πραγματοποιείται αντίστοιχη συνάντηση σε επίπεδο Γενικών Δ/ντών (τελευταία Νοέμβριος 2006). Η 11 η Μ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το Νοέμβριο. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρέμεινε στο Πεκίνο μεταξύ Τα αποτελέσματα της Μ.Δ.Ε. που συνεκλήθη στις αποτυπώθηκαν στα υπογράφοντα συμπεφωνημένα πρακτικά στα οποία οι δύο χώρες αναγνωρίζουν τις δυνατότητες για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και του τουρισμού. Πέραν της συμμετοχής στην 11 η ΜΔΕ o Υφυπουργός κ. Κούρκουλας και ο Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ. Μίχαλος συμμετείχαν ως ομιλητές στο Σεμινάριο για τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα (27.11.) που συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία και το Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. Κίνας. Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε, επίσης, την 1 η Έκθεση Ελληνο-κινεζικής Πολιτιστικής & Οικονομικής Συνεργασίας που διοργανώθηκε κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας (29.11.). Στο περιθώριο των εργασιών της 11 ης ΜΔΕ, η αντιπροσωπεία είχε σειρά διμερών επαφών. Ο κ. Υφυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της COSCO, κ. WEI Jiafu, συνοδευόμενος από τον κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ, καθώς και συνάντηση με τον Κινέζο Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για προξενικές υποθέσεις κ. ΧΙΕ Hangsheng. Ο κ. Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της China Investment Corporation, κ. LOU Jiwei, τον Αντιπρόεδρο του Κινεζικού Επιμελητηρίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου, κ. YU Ping, το Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων στο Εξωτερικό του κ/ Υπουργείου Εμπορίου, κ. WANG Shenyang, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της China Cinda Asset Management Co., Ltd., κ. WU Songyun. 19

20 Ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη, ακολούθως, στη Σαγκάη, όπου συμμετείχε σε Επενδυτικό Forum που συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο στη Σαγκάης και την 21 st Century Business Media μεταξύ , ενώ είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης και τοπικών φορέων. II. Επίσημες επισκέψεις / επισκέψεις αντιπροσωπειών Επίσκεψη στην Κίνα Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλα και Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Π. Μίχαλου, επ ευκαιρία της σύγκλησης της 11ης ΜΔΕ (Πεκίνο - Σαγκάη, ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λ.Δ. Κίνας ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας Κεντρικής Τράπεζας της Λ.Δ. Κίνας ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας του Γραφείου Υποθέσεων Χόνγκ Κόνγκ και Μακάο Τοπικής Κυβέρνησης επαρχίας Γκουανγκντόνγκ ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας Λ.Δ. Κίνας ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας Εθνικού Λαϊκού κογκρέσου και Εθνικής Διοίκησης Τουρισμού Λ.Δ. Κίνας ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Υφυπουργού Γεωργίας Λ.Δ. Κίνας κ. YU Xinrong ( ) - Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας CCPIT ( ) III. Άλλες πηγές πληροφόρησης Στην πύλη Agora, στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου (www.agora.mfa.gr/cn89 ), είναι επίσης διαθέσιμα τα εξής κείμενα γενικής ενημέρωσης για την Κίνα: - Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για τη δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά στους τομείς επενδύσεων, εξαγωγών, εισαγωγών και δημόσιων προμηθειών. - Επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας - Διμερές Εμπόριο Ελλάδος Κίνας Εμπορικές Εκθέσεις στη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο εκθέσεων, που διοργανώνονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου, και αφορούν τους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος ελληνικών επιχειρήσεων. - Χρήσιμες Διευθύνσεις για τη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις αρχών, επιμελητηρίων, τραπεζών, κλπ., στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου. 20

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας

Ετήσια Έκθεση 2011 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση 2011 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την κινεζική κυβέρνηση; Συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων XINHUA 28/9/2009 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φέτος τον Οκτώβριο, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα διοργανώσει έναν μεγάλο εορτασμό για την 60 η επέτειο από την ίδρυσή της. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Το πρώτο 6μηνο 2015, ανεκόπη η πτωτική τάση που εμφάνιζε ο κατασκευαστικός κλάδος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν την αξία τους το 2014 πάρα τις αντίξοες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Πληρ. Βουκουρέστι, 26 Φεβρουαρίου 2016 004 021 2100748 Α.Π. Φ. 2700/260

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας

Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση 2010 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Νοέμβριος ( Προσωρινά στοιχεία )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Νοέμβριος ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : 2016 ( Προσωρινά στοιχεία ) Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ

Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης Χρηματοδότηση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Δεκέμβριος ( Προσωρινά στοιχεία )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Δεκέμβριος ( Προσωρινά στοιχεία ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2017 Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 25.411,4 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα