ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) Disclaimer: The content of this presentation reflects the views of the authors. It does not represent the opinion of the Community. The authors and the European Commission are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ EBM-Consult (The Netherlands) SBI (Denmark) Arsenal (Austria) NOA (Greece) OOI (Austria) Fraunhofer IBP (Germany) CSTB (France) TNO (The Netherlands) ENEA (Italy) EPA-NR project, EIE Programme (EIE/04/125/S ) D.G. TREN, European Commission

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EPA - NR Στάδιο 1 : Εισαγωγική Συνέντευξη Βασικές πληροφορίες για το κτίριο και τον ιδιοκτήτη - Αποσαφήνιση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη - Καθορισμός μελλοντικών σχεδίων συντήρησης & ανακαίνισης - Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων εσωτερικής άνεσης και ποιότητα αέρα - Παρουσίαση της μεθοδολογίας, του προσωπικού που θα διενεργήσει την επιθεώρηση και των παραδοτέων - Συγκέντρωση πληροφοριών: Αρχιτεκτονικά σχέδια (αρχική κατασκευή, ανακαινίσεις), Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Λογαριασμοί Εργαλείο : Εγχειρίδιο Εισαγωγικής Συνέντευξης Περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για το τι πρέπει να γίνει - Πριν - Κατά την διάρκεια - Μετά από την εισαγωγική συνέντευξη

4 Στάδιο 2 : Συλλογή Δεδομένων Ολοκληρώνεται σε τρία βήματα: - Εισαγωγική συνέντευξη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EPA - NR - Αρχιτεκτονικά και Η/Μσχέδια, τεχνικά εγχειρίδια - Επιθεώρηση κτιρίου (επαλήθευση στοιχείων, απαραίτητες επιμετρήσεις) Εργαλείο : Εγχειρίδιο Πρωτόκολλο Επιθεώρησης - Πλήρη κατάλογο με τα απαραίτητα δεδομένα για το λογισμικό - Κατάλογο με τα δεδομένα κατά την επίσκεψη στο κτίριο με παράλληλη βοήθεια για την συγκέντρωση και επαλήθευσή τους - Εθνικές παραδοχές για ελλιπή δεδομένα αλλά και εναλλακτικές λύσεις για μη διαθεσιμότητα στοιχείων (π.χ. Έτος κατασκευής αποτελεί ένδειξη για τον συντελεστή θερμοπερατότητας - U value)

5 Στάδιο 3 : Υπολογισμοί και Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου στην υπάρχουσα κατάσταση, διαμόρφωση και αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων επεμβάσεων στο κέλυφος (τοίχοι, οροφή, δάπεδο, ανοίγματα), στις εγκαταστάσεις ή σε παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα του κτιρίου. Εργαλείο : Λογισμικό EPA-NR - Φιλικό προς τον χρήστη - Γρήγοροι υπολογισμοί - Αξιόπιστα αποτελέσματα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EPA - NR Εργαλείο : Εγχειρίδιο Διαδικασίας Υπολογισμών - Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς - Απαιτήσεις & οριακές συνθήκες - Δομή του λογισμικού - Περιγραφή των αλγορίθμων - Τυπικές τιμές

6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υπολογισμοί βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (CEN) : Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου και υπολογισμός μηνιαίων & ετήσιων φορτίων και ενεργειακής κατανάλωσης (θέρμανση, ψύξη, ζεστόνερόχρήσης, φωτισμό, βοηθητικά Η/Μ συστήματα) Διαμόρφωση και αξιολόγηση σεναρίων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός θερμικής και ηλεκτρικής εξοικονομούμενης ενέργειας & μείωσης αερίων ρύπων. Υπολογισμός κόστους επεμβάσεων και χρόνου αποπληρωμής. Σενάρια που αξιολογούνται περιλαμβάνουν επεμβάσεις σε : Κέλυφος (εξωτερικοί τοίχοι, οροφή, δάπεδο, ανοίγματα) Η/Μ εγκαταστάσεις (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης, κλιματιστικές μονάδες, φωτισμός, αυτοματισμοί), λαμβάνοντας υπόψη Ηλιακούς χώρους, Ηλιακούς συλλέκτες, Φωτοβολταϊκά και Συμπαραγωγή θερμικής & ηλεκτρικής ενέργειας.

7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EPA - NR ΜΑΣΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ μηνιαίοι υπολογισμοί σύμφωνα με τους κανονισμούς CEN τυπικές τιμές, παραδοχές, οριακές συνθήκες έλεγχος με Bestest & πιλοτικές εφαρμογές ΜΑΣΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δεδομένα κτιρίου ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κλιματικα Σταθερες Καυσιμα ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Όταν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ενεργειακή απαίτηση κτιρίου/ ζωνών (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ύγρανση, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμός, αντλίες/ανεμιστήρες, εξοπλισμός, φωτοβολταϊκά, συμπαραγωγή) Αποδιδόμενη ενέργεια προς τις ζώνες μέσω του συστήματος διανομής & εκπομπής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων Παραγόμενη ενέργεια από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις με αντίστοιχη κατανάλωση πρώτης ύλης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.) Πρωτογενής ενέργεια και εκπεμπόμενη ποσότητα CO 2

9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EPA-NR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CEN Φορτίο για θέρμανση & ψύξη (EN ISO ) Εποχική μέθοδος Μηνιαία μέθοδος Ωριαία μέθοδος Λεπτομερής ωριαία μέθοδος EPA-NR Θερμικά / ψυκτικά φορτία υπολογίζονται με βάση τον συντελεστή χρήσης (εξαρτάται από το ισοζύγιο μεταξύ κερδών και απωλειών και την σταθερά χρόνου της ζώνης). Αυτός ο συντελεστής καθορίζει σε ποιο βαθμό τα θερμικά κέρδη είναι ωφέλιμα για το θερμικό φορτίο (περίοδος θέρμανσης) και σε ποιο βαθμό οι θερμικές απώλειες είναι ωφέλιμες για το ψυκτικό φορτίο (περίοδος ψύξης). Θερμικά Φορτία = Συνολικές απώλειες (συντελεστής χρήσης * Συνολικά κέρδη) Ψυκτικά Φορτία = Συνολικά κέρδη (συντελεστής χρήσης * Συνολικές απώλειες)

10 Θερμικές Απώλειες Μεταφορά (διαφανείς &, αδιαφανείς επιφάνειες) Αερισμός (διείσδυση αέρα, φυσικός αερισμός, μηχανικός αερισμός) Θερμικά Κέρδη Ηλιακά (ανοίγματα, αδιαφανείς επιφάνειες, μη θερμαινόμενοι χώροι, θερμοκήπια) Εσωτερικά (φωτισμός, άτομα και εξοπλισμός, ανακτήσιμες απώλειες από τα συστήματα) Δύο υπολογισμοί ένας για την περίοδο θέρμανσης και ένας για την περίοδο ψύξης, αφού πολλές παράμετροι διαφοροποιούνται (π.χ. εσωτερική θερμοκρασία, θερμοκρασία και παροχή κλιματισμένου αέρα, συντελεστής θερμοπερατότητας και διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία). Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, ορισμένοι μήνες παρουσιάζουν μόνο θερμικά φορτία, άλλοι μόνο ψυκτικά φορτία και οι ενδιάμεσοι και θερμικά & ψυκτικά φορτία).

11 Φυσικός αερισμός & διείσδυση αέρα (EN & EN 13779) Γενική ωριαία μέθοδος Λεπτομερής ωριαία μέθοδος EPA-NR Σταθερή εναλλαγή αέρα (Η παροχή του αέρα εισάγεται σαν δεδομένο) Μηχανικός αερισμός (EN ) Ωριαία μέθοδος Μηνιαία μέθοδος Ετήσια μέθοδος Στατιστική μέθοδος EPA-NR Σταθερή προσαγωγή αέρα (Η παροχή του αέρα εισάγεται σαν δεδομένο)

12 Φωτισμός (EN ) Μέθοδος με μετρήσεις Υπολογιστικές μέθοδοι - Λεπτομερής μέθοδος (ετήσιοι, μηνιαίοι & ημερήσιοι υπολογισμοί / περισσότερα δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία) EPA-NR - Σύντομη μέθοδος (ετήσιοι υπολογισμοί / σταθερά δεδομένα) Μηνιαίοι υπολογισμοί εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό με βάση τον συντελεστή μηνιαίας διακύμανσης από την εθνική βιβλιοθήκη σταθερών δεδομένων και την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης λαμβάνονται υπόψη η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για τον φωτισμό, οι ώρες λειτουργίας, οι αυτοματισμοί για φυσικό φωτισμό και κίνηση, ο φωτισμός ασφαλείας και το σύστημα εφεδρείας.

13 Κατανάλωση ενέργειας από συστήματα θέρμανσης, ψύξης & ζεστού νερού χρήσης (EN / EN / EN / EN / EN ) Διάφοροι συντελεστές απόδοσης και μέθοδοι για τον υπολογισμό φορτίου, εκπομπής, διανομής και παραγωγής EPA-NR Συντελεστές απόδοσης για την παραγωγή, διανομή και εκπομπή (Οι αποδόσεις εισάγονται σαν δεδομένα)

14 Πρωτογενής ενέργεια, Εκπομπές CO 2 (EN ) Μέθοδος με υπολογισμούς Μέθοδος με μετρήσεις EPA-NR Πρωτογενής ενέργεια: εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας και τον συντελεστή μετατροπής ανά φορέα ενέργειας (από εθνική βιβλιοθήκη καυσίμων ) Εκπομπές CO 2 : εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας και τον συντελεστή μετατροπής ανά φορέα ενέργειας (από εθνική βιβλιοθήκη καυσίμων) Λαμβάνεται υπόψη η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και από συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

15 EPA-NR ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ποσοστά σφάλματος κατά την επιθεώρηση : Η συλλογή των δεδομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα σφάλματος Τυπικές τιμές Επιθεώρηση Τυπικές τιμές vs Υψηλών απαιτήσεων (κόστους και απαιτούμενου χρόνου) μετρήσεις Για παράδειγμα, αεροστεγανότητα, απόδοση λέβητα/καυστήρα, θερμοφυσικές ιδιότητες υλικών. Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών εισαγωγής (δεδομένων) ανάλογα με το υπολογιστικό εργαλείο.

16 Μηνιαίοι υπολογισμοί EPA-NR ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Όλες οι επιφάνειες αναφέρονται σε εξωτερικές διαστάσεις. Πολυζωνικό κτίριο - Εσωτερική θερμοκρασία (διακύμανση > 4C). Οι μη θερμαινόμενοι χώροι αποτελούν ξεχωριστή ζώνη. - Εσωτερικά και εξωτερικά φορτία ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών & συσκευών, το φωτισμό καθώς και τα ηλιακά κέρδη. - Τύπος και ρυθμός αερισμού οι χώροι με μηχανικό αερισμό πρέπει να διαφοροποιηθούν από τους χώρους με μόνο φυσικό αερισμό. Στην περίπτωση που χώροι με μηχανικό αερισμό έχουν σημαντικά διαφορετικούς ρυθμούς αερισμού πρέπει να χωριστούν σε ζώνες. - Συστήματα θέρμανσης και ψύξης όταν διαφορετικοί χώροι έχουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης συνιστάται ο διαχωρισμός τους σε ζώνες. Χώροι με ή χωρίς συστήματα ψύξης πρέπει να αποτελούν ξεχωριστές ζώνες. Δεν υπάρχει θερμική σύζευξη μεταξύ των θερμαινόμενων ζωνών Μη θερμαινόμενοι χώροι & Θερμοκήπια: ειδικά τμήματα του κελύφους μεταξύ των ζωνών και του εξωτερικού περιβάλλοντος

17 EPA-NR - ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Περιέχουν δεδομένα ανεξάρτητα από το εκάστοτε κτίριο Προσφέρουν ευελιξία για την εισαγωγή δεδομένων σε εθνική βάση Είναι αυτόνομες και μπορούν να αναπροσαρμοστούν Βάση Κλιματικών δεδομένων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) : γεωγραφική θέση (γεωγραφικό πλάτος & μήκος), μέσες μηνιαίες τιμές κλιματικών δεδομένων (εξωτερική θερμοκρασία, αναλογία μίγματος, ολική ακτινοβολία στο οριζόντιο & σε κεκλιμένη επιφάνεια) Βάση Σταθερών δεδομένων : ποσοστό πλαισίου παραθύρων, διορθωτικοί συντελεστές, παράμετροι για την ωφελιμότητα των κερδών Βάση δεδομένων Καυσίμων : συντελεστές μετατροπής μονάδων, μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια και εκπομπή CO 2, τιμή μονάδας καυσίμου Βάση χαρακτηριστικών κτιρίου (Προαιρετική) : δεδομένα για αδιαφανείς & διαφανείς επιφάνειες, δάπεδα και εσωτερικά χωρίσματα του κτιρίου

18 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EPA-NR ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : τουλάχιστον WINDOWS 2000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : PENTIUM ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΥ CD/DVD : ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: 13 Mb REGIONAL SETTINGS (ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ): Decimal symbol. Digit grouping symbol, START Control Panel Regional and Language Options Customize Decimal symbol. Digit grouping symbol, Measurement system Metric

19 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μάσκα Εισαγωγής Δεδομένων Γενικά στοιχεία: επιφάνεια, αερισμός, εσωτερικές πηγές θερμότητας, ζεστό νερό χρήσης Κτιριακό κέλυφος: αδιαφανή & διαφανή στοιχεία, μη θερμαινόμενοι χώροι Εγκαταστάσεις: HVAC Παθητικά συστήματα: γεωμετρία & κατασκευή ηλιακών χώρων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα: ηλιακοί συλλέκτες, ΦΒ.

20 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - Μάσκα Αποτελεσμάτων Φορτία & Καταναλώσεις σε μηνιαία και ετήσια βάση Πρωτογενής Ενέργεια Εκπομπές CO 2 Εξοικονόμηση (καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών CO 2 ) Κόστος Περίοδος αποπληρωμής

21 Θερμικά φορτία ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - BESTEST Ψυκτικά φορτία

22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Επτά (7) χώρες: Αυστρία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Είκοσι έξι (26) κτίρια γραφείων, σχολείων, νοσοκομείων, βιβλιοθήκη και ξενοδοχείο (Ηλικία κτιρίων: 2 70 ετών / Επιφάνεια: m 2 ) Πραγματική ολική ετήσια κατανάλωση, kwh/m

23 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Συνολικά 6 κτίρια διαφορετικής ηλικίας, αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων τυπολογιών 4 Σχολεία 1 Γραφείο 1 Νοσοκομείο Απαιτούμενος χρόνος για συλλογή δεδομένων & επιθεώρηση του κτιρίου : Σχολεία & Γραφείο: 2-3 ημέρες Νοσοκομείο: περίπου 2 εβδομάδες Απαιτούμενος χρόνος για αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης (εισαγωγή δεδομένων, δημιουργία και αξιολόγηση σεναρίων, τελική έκθεση) : Σχολεία & Γραφείο: περίπου 1 εβδομάδα Νοσοκομείο: περίπου 3 εβδομάδες

24 Για περισσότερες πληροφορίες Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα από το ΕΑΑ

25 Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας... ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)

26 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τα έτη : Ηλεκτρική ενέργεια Μαζούτ για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Πετρέλαιο για θέρμανση χώρων kwh/m 2

27 Προβλήματα Υψηλά θερμικά φορτία (απώλειεςαπότοκτιριακόκέλυφος, υψηλές απαιτήσεις αερισμού με ΚΚΜ χωρίς economizer και υψηλές απαιτήσεις νωπού αέρα) Υψηλά ψυκτικά φορτία (υψηλές απαιτήσεις αερισμού με ΚΚΜ χωρίς economizer και υψηλές απαιτήσεις νωπού αέρα, υψηλά ηλιακά κέρδη λόγω απουσίας εξωτερικής ηλιοπροστασίας) Σενάρια - Θερμική μόνωση του κελύφους, για την μείωση των απωλειών. Εξωτερικά σκίαστρα, για την μείωση των ηλιακών κερδών. Economizers σε όλες τις ΚΚΜ, για την μείωση των απωλειών από τον απορριπτόμενο αέρα. Το κτίριο χωρίζεται σε 5 ζώνες για τους υπολογισμούς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα