Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015"

Transcript

1 Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV: *σε περίπτωση που στον ίδιο λογαριασμό λειτουργεί και τηλεφωνική σύνδεση ΟΤΕ, συμπληρώνεται ο τηλεφωνικός αριθμός της PSTN/ISDN σύνδεσης. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης που λειτουργεί το πρόγραμμα ADSL/VDSL Αριθμός κινητού τηλεφώνου Cosmote ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ SMS ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : * στο συγκεκριμένο νούμερο θα λάβετε τους κωδικούς σύνδεσης στην υπηρεσία OTE TV GO. Εφόσον στα στοιχεία πρόσβασης έχετε δηλώσει κινητό τηλέφωνο δηλώστε τον ίδιο αριθμό σε αυτό το πεδίο. Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Πληροφορίες για την Υπηρεσία στο και στο 1. Το αναγνωριστικό σύνδεσης αντιστοιχεί σε οικιακό πακέτο OTE TV, ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου ή OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης. 2. Ο Συνδρομητής οικιακού πακέτου OTE TV είναι συνδρομητής της υπηρεσίας ADSL/VDSL OTE, ή/ και σύνδεσης Cosmote. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης OTE TV Μέσω Δορυφόρου ή OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης καταργείται και η παρούσα Εμπορική Πιλοτική Σύνδεση ΟΤΕ TV GO. 4. H δηλωθείσα σύνδεση Cosmote θα πρέπει να είναι ενεργή σε οποιοδήποτε Οικονομικό Πρόγραμμα Cosmote εξαιρουμένων των Προγραμμάτων: Cosmote Μηδενικό Πάγιο, Cosmote Internet On The Go με κάρτα και Cosmote My Way. 5. Ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί για την ενεργοποίηση της Yπηρεσίας και θα λάβει τους κωδικούς του με γραπτό μήνυμα στη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ανωτέρω στο πεδίο «Ενημέρωση μέσω SMS». Δηλώνω ότι: α) Διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τους παραπάνω Ειδικούς Όρους, καθώς και τους Όρους Σύμβασης Πιλοτικού Προγράμματος OTE TV GO, β) Θα χρησιμοποιώ την Υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση και σύμφωνα με τους συνημμένους Όρους της Πιλοτικής Σύνδεσης ΟΤΕ TV GO, γ) Αποδέχομαι να ενημερώνομαι στα τηλέφωνα επικοινωνίας και το που έχω δηλώσει για την Υπηρεσία ή/και για το λογαριασμό μου μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως και για τα λοιπά Προγράμματα και Υπηρεσίες ΟΤΕ, δ) Δεν επιθυμώ να λαμβάνω τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτους για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών τους, ε) Συναινώ και αποδέχομαι ότι, για τον παραπάνω σκοπό της αποφυγής όχλησής μου, τα στοιχεία της τηλεφωνικής μου σύνδεσης να ενταχθούν στο Μητρώο του άρθρου 11 του ν.3471/2006 που διατηρεί ο ΟΤΕ, ώστε να διαβιβάζονται σε τρίτους, σύμφωνα με το νόμο, στ) Τα τηλέφωνα και επικοινωνίας που δηλώνω στην παρούσα είναι αληθινά και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό μου, του ΟTE μη ευθυνόμενου για οποιαδήποτε ζημία μου από τυχόν πρόσβαση τρίτων στα ανωτέρω, ζ) Η σύνδεση Cosmote για την πρόσβαση στην υπηρεσία OTE TV GO ανήκει στα προσωπικά μου στοιχεία, η) Είμαι ενήλικος και τα στοιχεία της παρούσας Αίτησης είναι ακριβή και αληθή και σε αντίθετη περίπτωση ευθύνομαι για κάθε σχετική ζημία του ΟΤΕ ή τρίτου.

2 Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα μου περί ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερώθηκα και συμφωνώ για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από τον ΟΤΕ, καθώς και για την ανακοίνωση αυτών, σε άλλες συνεργαζόμενες με τον ΟΤΕ εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό του. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης μπορεί να είναι το προσωπικό του ΟΤΕ, καθώς και οι εμπορικοί συνεργάτες του ΟΤΕ που μεσολαβούν για τη σύναψη της σύμβασης, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, άλλοι συνεργάτες του ΟΤΕ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί. Συμφωνώ και αποδέχομαι ο ΟΤΕ να προβεί σε τυχόν έλεγχο του πιστοληπτικού μου παρελθόντος. Συναινώ στην επεξεργασία, ήτοι στην ανακοίνωση από την Cosmote προς τον ΟΤΕ και αντίστροφα, είτε απευθείας, είτε μέσω των εμπορικών τους συνεργατών, προσωπικών μου δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της παροχής της υπηρεσίας ΟΤΕ TV GO, όπως περιγράφεται στον όρο 6 των γενικών όρων της παρούσας. Τόπος & Ημερομηνία:...,.../.../... Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή Συνδρομητή : Γενικοί Όροι Σύμβασης Εμπορικής Πιλοτικής Σύνδεσης OTE TV GO 1. Οι παρόντες όροι σε συνδυασμό με την Αίτηση Εμπορικής Πιλοτικής Σύνδεσης OTE TV GO του Συνδρομητή, καθορίζουν τους όρους με τους οποίους η Εταιρία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε» (στο εξής «ΟΤΕ»), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) παρέχει στον Συνδρομητή την υπηρεσία OTE TV GO (στο εξής «Υπηρεσία» ή «υπηρεσία OTE TV GO»). Η Υπηρεσία είναι η μετάδοση στο Συνδρομητή προγραμμάτων ΟΤΕ TV, με τη χρήση δικτυακής εφαρμογής (εφεξής «Εφαρμογή»), για θέαση σε tablet και κινητό τηλέφωνο. Με την Υπηρεσία παρέχεται πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος ΟΤΕ ΤV και σε άλλες Πρόσθετες υπηρεσίες ΟΤΕ ΤV για θέαση σε tablet και κινητό τηλέφωνο, καθώς και πληροφορίες και συναφείς διαδραστικές λειτουργίες. Η εγκατάσταση της Εφαρμογής (download) με χρήση δεδομένων από τη σύνδεση Cosmote χρεώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει για τη σύνδεση Cosmote. 2. Η υπηρεσία OTE TV GO είναι Πρόσθετη Υπηρεσία OTE TV και προϋποθέτει ενεργή συνδρομή OTE TV Mέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης ή Μέσω Δορυφόρου. 3. O ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί προγράμματα και εν γένει να διαμορφώνει κατά την κρίση του, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του, το μεταδιδόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τις εφαρμογές και λοιπές υπηρεσίες της Υπηρεσίας. 4. Η χρήση της Υπηρεσίας, των Πρόσθετων υπηρεσιών και των λοιπών διαδραστικών λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και απαιτεί πρόσβαση στο Internet είτε μέσω wifi, είτε μέσω της σύνδεσης Cosmote. 5. Συνδρομητής της Υπηρεσίας είναι το πρόσωπο που διαθέτει υπηρεσία ΟΤΕ ΤV Mέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης ή ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου, έχει εγκαταστήσει την Εφαρμογή, έχει πρόσβαση στο Internet (μέσω wifi ή/και μέσω της σύνδεσης Cosmote) και επιπλέον έχει συνδεθεί με τα στοιχεία (όνομα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης) που του έχουν παρασχεθεί από τον ΟΤΕ κατά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. 6. Προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας OTE TV GO: 6.1. α) Ενεργή συνδρομή υπηρεσίας ADSL/VDSL ΟΤΕ στο ίδιο ΑΦΜ που λειτουργεί η υπηρεσία OTE TV. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώσει τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου ΟΤΕ, στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία ADSL/VDSL ΟΤΕ μέσω της οποίας θα γίνεται χρήση της Υπηρεσίας. ή/και β) Ενεργή σύνδεση Cosmote (εξαιρούνται οι συνδέσεις στα προγράμματα Cosmote Μηδενικό Πάγιο, Cosmote Internet On The Go με κάρτα και Cosmote My Way), μέσω της οποίας γίνεται χρήση της Υπηρεσίας, στο όνομα του Συνδρομητή. γ) Εγκατάσταση της Εφαρμογής σε tablet ή κινητό τηλέφωνο smartphone. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες ανακοινώνονται στο site ote.gr και συγκεκριμένα στην σελίδα Η μίσθωση ταινιών στην πρόσθετη υπηρεσία OTE Cinema On Demand μέσω συσκευών Apple δεν είναι δυνατή Προϋπόθεση για την παροχή της Υπηρεσίας μέσω σύνδεσης Cosmote, όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό 6.1.β), αποτελεί η επεξεργασία, ήτοι η ανακοίνωση από την Cosmote προς τον OTE και αντίστροφα, είτε απευθείας, είτε μέσω των εμπορικών τους συνεργατών, προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή. Για το σκοπό της επεξεργασίας αυτής, ο Συνδρομητής συναινεί ρητά με την παρούσα. Στo πλαίσιo αυτo, η Cosmote γνωστοποιεί στον ΟΤΕ τον αριθμό της εκάστοτε ενεργής σύνδεσής του στην Cosmote, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή που αφορά τη σύνδεση αυτή.

3 7. Προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ΟΤΕ TV συνεπάγεται την προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας OTE TV GO από οποιαδήποτε σύνδεση. Καταγγελία της Σύμβασης OTE TV συνεπάγεται την κατάργηση της υπηρεσίας OTE TV GO ομοίως από οποιαδήποτε σύνδεση. 8. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ADSL/VDSL OTE για οποιοδήποτε λόγο ή προσωρινής διακοπής ή οποιασδήποτε μεταβολής στην ανωτέρω σύνδεση (μεταβίβαση, αλλαγή αριθμού), δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Υπηρεσία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης της προσωρινής διακοπής της σύνδεσης ADSL/VDSL OTE, ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώσει εκ νέου τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης που λειτουργεί το πρόγραμμα ADSL/VDSL OTE, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 9. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύνδεσης Cosmote για οποιοδήποτε λόγο, ή προσωρινής φραγής της σύνδεσης λόγω οφειλών ή οποιασδήποτε μεταβολής στην ανωτέρω σύνδεση (μεταβίβαση, αλλαγή αριθμού, αλλαγή από Prepaid σε Postpaid και το αντίστροφο, ή/και αλλαγή σε μη συμβατό οικονομικό πρόγραμμα), δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Υπηρεσία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης της προσωρινής φραγής της σύνδεσης λόγω οφειλών, ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώσει εκ νέου την σύνδεση Cosmote, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 1. Χρήση της Υπηρεσίας Χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 1.1. Μέσω της ασύρματης σύνδεσης που παρέχεται στην υπηρεσία ADSL/VDSL ΟΤΕ που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας OTE TV GO σε κινητά τηλέφωνα ή tablet συσκευές Περαιτέρω, από τη συσκευή στην οποία λειτουργεί η σύνδεση Cosmote, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσα από οποιοδήποτε διαθέσιμο Wifi δίκτυο στην εμβέλεια της συσκευής του, εφόσον α. η συσκευή και η σύνδεση Cosmote του Συνδρομητή έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS και β. στείλει, από την σύνδεσή του, στην COSMOTE δωρεάν SMS στο πενταψήφιο 12112, όπως απαιτείται από την Εφαρμογή για αναγνώριση του αριθμού κινητού του. Ειδικά για συσκευές ipad που δεν έχουν τη δυνατότητα αποστολής SMS, ο Συνδρομητής θα πρέπει να συνδεθεί αρχικά μέσω του δικτύου 3G/4G της Cosmote σύνδεσης του και στη συνέχεια να συνδεθεί στο WiFi δίκτυο που επιθυμεί Μέσω της σύνδεσης Cosmote που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής, εφόσον στη σύνδεση Cosmote και τη συσκευή (smartphone ή tablet) είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (internet). Οι συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας: α) μέσω της ενσωματωμένης χρήσης δεδομένων του προγράμματός τους ή με αγορά πρόσθετων πακέτων δεδομένων (στους συνδρομητές συμβολαίου μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία Cosmote My Internet), β) με αγορά του ειδικού πακέτου Cosmote Πακέτο για ΟΤΕ TV GO 2 GB (διάρκειας 31 ημερών). Οι συνδρομητές Καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, μόνο μέσω πρόσθετων πακέτων δεδομένων ή με αγορά του ειδικού πακέτου Cosmote Πακέτο για ΟΤΕ TV GO 2 GB (διάρκειας 31 ημερών). Δεν είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας μέσω του πρόσθετου πακέτου COSMOTE Internet Day Pass για όλους τους συνδρομητές COSMOTE. Σε περίπτωση ενεργοποίησης πρόσθετου πακέτου καταναλώνονται πρώτα τα δεδομένα των πρόσθετων πακέτων (με προτεραιότητα του ειδικού πακέτου Cosmote Πακέτο για OTE TV GO 2GB) και στη συνέχεια, για τους Συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου, η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων του προγράμματος του Συνδρομητή. Μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης δεδομένων του προγράμματος ισχύουν οι χρεώσεις του εν λόγω προγράμματος. Η χρήση και χρέωση των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της Cosmote. Πληροφορίες για τους όρους χρήσης των πακέτων δεδομένων και τις χρεώσεις παρέχονται στο Ο Συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία σε δύο (2) συσκευές (smartphone ή tablet) κατ ανώτατο όριο, ενώ η θέαση του οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι δυνατή μόνο από μια (1) συσκευή κάθε φορά O Συνδρομητής δικαιούται να πραγματοποιήσει μια αλλαγή συσκευής κάθε τριάντα (30) μέρες και να δημιουργεί υπολογαριασμούς με κωδικούς για τρίτους προκειμένου να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία (Χρήστες), ορίζοντας συγκεκριμένα δικαιώματα σε αυτούς, όπως γονικό έλεγχο, κλείδωμα καναλιών και φακέλων On Demand, ορισμό ορίου για ενοικιάσεις κτλ. 1.6 Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να αλλάξει, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, την σύνδεση Cosmote ή την ADSL/VDSL OTE σύνδεση του, μέσω των οποίων του παρέχεται η Υπηρεσία, ή να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την παροχή της Υπηρεσίας μέσω της συγκεκριμένης σύνδεσης, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΟΤΕ για τα στοιχεία της νέας σύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας. Οι ως άνω αλλαγές στις συνδέσεις του Συνδρομητή είναι δυνατές μόνο μέσω του καναλιού MyOTE. 2. Οπτικοακουστικό περιεχόμενο Ορθή χρήση 2.1. Ο Συνδρομητής/Χρήστης υποχρεούται να προβαίνει σε ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου της Υπηρεσίας, και εν γένει η παρουσίαση σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, η αναπαραγωγή/διανομή μέσω διαδικτύου των προγραμμάτων της Υπηρεσίας, ή/και «κλειδιών» αποκωδικοποίησης, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση της Υπηρεσίας, ή /και του οπτικοακουστικού περιεχομένου της σε τρίτους και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή του περιεχομένου της Υπηρεσίας Ο Συνδρομητής / Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, τις εφαρμογές και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στον ΟΤΕ ή σε τρίτους, ή να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο τον ΟΤΕ. Ο Συνδρομητής/ Χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει

4 οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον ΟΤΕ από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση της Υπηρεσίας. και του περιεχομένου της Το περιεχόμενο, τα ονόματα, εικόνες, κείμενα λογότυπα, σήματα, ήχοι και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΤΕ ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Συνδρομητή/Χρήστη ή σε τρίτους Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΘΕΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚOΥΣ. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενηλίκους με τη χρήση της υπηρεσίας γονικού ελέγχου που παρέχεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. κλείδωμα καναλιών, γονικό έλεγχο προγραμμάτων), ώστε να εξασφαλίζει και να αποτρέπει την πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο από ανήλικα άτομα Ο ΟΤΕ ευθύνεται μόνο για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγει ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την ορθότητα, αξιοπιστία και χρησιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό του οπτικοακουστικού περιεχομένου που μεταδίδεται ή/και αναμεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων το οποίο ενδεχομένως θίγει την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται Η Υπηρεσία, το οπτικοακουστικό περιεχόμενο αυτής, η Εφαρμογή και λοιπές επιμέρους υπηρεσίες και λειτουργίες παρέχονται «ως έχουν». Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή, απώλεια ή ζημία του Συνδρομητή, του Χρήστη ή/και τρίτου ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση Η Υπηρεσία εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την πρόσβαση σε αυτούς ή τη χρήση του περιεχομένου τους. 3. Οικονομικοί Όροι 3.1. Η υπηρεσία OTE TV GO παρέχεται δωρεάν ως πρόσθετη υπηρεσία στην υπηρεσία OTE TV. Ο ΟΤΕ χρεώνει τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του, με το τίμημα για κάθε πρόσθετη υπηρεσία ή/και πρόγραμμα που επιλέγει (πχ. μίσθωση ταινιών, κλπ), στο λογαριασμό ΟΤΕ TV. O Φ.Π.A. και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη επιβαρύνουν τον Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά, ή άλλα), στα οποία υποβάλλεται ο ΟΤΕ λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να επιδιώξει την εξόφληση των οφειλών του συνδρομητή με κάθε νόμιμο τρόπο Χρεώσεις τρίτων (π.χ. χρεώσεις του ειδικού πακέτου δεδομένων της Cosmote ή για την εγκατάσταση της Εφαρμογής) καταβάλλονται σε αυτούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική τους. 4. Λοιπές υποχρεώσεις 4.1. Ο Συνδρομητής συμφωνεί στη χρήση του Πιλοτικού Προγράμματος της υπηρεσίας OTE TV GO. Ο ΟΤΕ δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα λειτουργία της Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, ζημία ή βλάβη υποστεί ο Συνδρομητής/Χρήστης ή/και τρίτοι από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, σφάλματα στη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Ο ΟΤΕ δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία («cookies») από τη χρήση της Υπηρεσίας για την διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε ορισμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους εμπορικής ανάπτυξης της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής με το παρόν συναινεί στη λήψη των στοιχείων προκειμένου να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία Η λειτουργικότητα «Διαγνωστικά» του OTE TV GO επιτρέπει στην Υπηρεσία να στέλνει στοιχεία για προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της για λόγους βελτιστοποίησης της και επίλυσης σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες του Συνδρομητή/Χρήστη. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνουν, ημερομηνία και ώρα σφάλματος, πληροφορίες για το λειτουργικό της συσκευής κ.α. Ο Συνδρομητής/Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση του, ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. 4.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που απορρέουν από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών ΟΤΕ και Cosmote και αφορούν τόσο στις υπηρεσίες, όσο και στις αντίστοιχες συνδέσεις του Συνδρομητή. 5. Διάρκεια Πιλοτικής Διάθεσης ΟΤΕ TV GO Η εμπορική πιλοτική διάθεση της υπηρεσίας OTE TV GO θα διαρκέσει έως τις 31/12/2015, ενώ ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να την διακόψει νωρίτερα με ενημέρωση του Συνδρομητή. Κατά τη λήξη του Πιλοτικού, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την υπηρεσία OTE TV GO μέσω της υπηρεσίας ADSL/VDSL ΟΤΕ που έχει δηλώσει. Η πρόσβαση μέσω σύνδεσης Cosmote ή άλλου wifi δικτύου, εκτός της OTE ADSL/VDSL σύνδεσης του Συνδρομητή, θα είναι δυνατή σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που θα γνωστοποιηθεί στους Συνδρομητές με ενημέρωση στη σύνδεση Cosmote που έχουν δηλώσει για χρήση της υπηρεσίας OTE TV GO. 6. Λύση Καταγγελία Η παρούσα σύμβαση λύεται:

5 6.1. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης OTE TV Σε περίπτωση που η υπηρεσία OTE TV GO παραμείνει ανενεργή για διάστημα μεγαλύτερο των (3) μηνών, ο Συνδρομητής υποχρεούται να ζητήσει εκ νέου την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΟΤΕ TV GO Ο Συνδρομητής δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως την παρούσα Ο ΟΤΕ δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα, αζημίως για τον ίδιο, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά: α) σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων όρων, ή /και της κείμενης νομοθεσίας, β) σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή/Χρήστη με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της παρούσας που θεωρούνται όλες ουσιώδεις. 7. Εκχώρηση 7.1. Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από την παρούσα σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ δύναται να εκχωρεί οποτεδήποτε τις απαιτήσεις του που απορρέουν από την παρούσα. 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 8.1 Ο ΟΤΕ δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον ΟΤΕ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της Σύμβασης και την ενημέρωση του Συνδρομητή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα ΟΤΕ. 8.2 Αποδέκτες των στοιχείων αυτών για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης είναι το προσωπικό του ΟΤΕ, καθώς και οι εμπορικοί συνεργάτες του ΟΤΕ που μεσολαβούν για την για τη σύναψη της σύμβασης, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, άλλοι συνεργάτες του ΟΤΕ και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί του Συνδρομητή. Επίσης κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο ΟΤΕ δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης. 8.3 Ο Συνδρομητής έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα με την υποβολή γραπτού αιτήματος. 9. Λοιποί Όροι 9.1 Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες όρους και να αναπροσαρμόζει τον τιμοκατάλογο σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική του και την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας την επίσημη ιστοσελίδα του ή /και τον Συνδρομητή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. 9.2 Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Συνδρομητή που μπορεί να προκύψουν κατά ή από τη χρήση της Υπηρεσίας. 9.3 Η εκ μέρους του ΟΤΕ μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον. 9.4 Αν κάποιος όρος της παρούσας κριθεί άκυρος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι αυτής παραμένουν ισχυροί και ο ΟΤΕ δικαιούται να αντικαθιστά ή τροποποιεί τον άκυρο όρο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τον επιδιωκόμενο σκοπό του άκυρου όρου. 9.5 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23853, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR.

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η ΜCH θα παρέχει στον συνδρομητή πρόσβαση, σε καταληπτή μορφή, στο περιεχόμενο των παρεχομένων συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΔOΣ ΜΑΝΗΣ, 153 51, ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 18345 (αστική χρέωση/κλήση) - FAX: 210 66 59 225, ΔOΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων - ΑΦΜ: 094429953

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα