ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι"

Transcript

1 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 [ποσά σε χιλ. εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά] ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 28 Νοεμβρίου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι εν λόγω Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και της εταιρίας (www.elbisco.gr). Στον ημερήσιο Τύπο έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/ /09/2012, βάσει της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01/01/ /09/2012 στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της ς και του Ομίλου. ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σελίδα 2 από 27

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/ /09/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 6 ΚΊΝΗΣΗ ΕΝΝΙΑΜΉΝΟΥ ΌΜΙΛΟΣ... 6 ΚΊΝΗΣΗ ΕΝΝΙΑΜΉΝΟΥ ΕΤΑΙΡΊΑ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 7 ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΝΔΙΆΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΈΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΑΘΑΡΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 30/09/ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σελίδα 3 από 27

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ.) Σημ. 30/09/ /12/ /9/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως κατεχόμενα προς πώληση Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Κέρδη / (ζημιές) εις νέον (54.912) (52.976) (17.141) (17.532) Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Ταμειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ληφθείσες Επιχορηγήσεις Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Ταμειακές Υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Σελίδα 4 από 27

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/ /09/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε χιλ.) Σημ. από 1/1 έως 30/9/12 από 1/1 έως 30/9/11 από 1/7 έως 30/9/12 από 1/7 έως 30/9/11 από 1/1 έως 30/9/12 από 1/1 έως 30/9/11 από 1/7 έως 30/9/12 από 1/7 έως 30/9/11 Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 9 (485) 516 (230) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (18) Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (1.054) (442) (361) (80) Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων (1.094) (1.470) (1.258) Φόρος εισοδήματος 11 (928) 334 (206) (118) 109 (175) (32) (20) Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α) (2.022) (1.136) (1.465) Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (128) 0 (128) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (2.022) (1.264) (1.465) κατανέμονται σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.859) (1.514) (1.396) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (163) 250 (68) Σύνολο (2.022) (1.264) (1.465) Λοιπά συνολικά έσοδα Ποσά καταχωρηθέντα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (4) (0) Αποτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση μέσω ιδίων κεφαλαίων (66) (666) (18) (39) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (66) Εκκαθάριση θυγατρικής Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (137) (77) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (2.158) (1.341) (1.444) κατανέμονται σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.929) (1.491) (1.380) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (229) 149 (64) Σύνολο (2.158) (1.341) (1.444) Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε χιλ ) 23 (0,038) (0,021) (0,027) 0,024 0,007 0,002 0,002 0,002 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων Σελίδα 5 από 27

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κίνηση Εννιαμήνου Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά Κέρδη / (ζημιές) εις νέον Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Υπόλοιπο 01/01/ (51.246) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου (1.514) 250 (1.264) Αποτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς (358) (308) (666) πώληση καταχωρηθείσα απευθείας στα ίδια κεφάλαια Ποσά καταχωρηθέντα απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων Εκκαθάριση Θυγατρικής ς (1) 128 Υπόλοιπο 30/09/ (52.747) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά Κέρδη / (ζημιές) εις νέον Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Υπόλοιπο 01 /01/ (52.976) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου (1.859) (163) (2.022) Αποτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς (36) (31) (66) πώληση καταχωρηθείσα απευθείας στα ίδια κεφάλαια Κίνηση αποθεματικών συνδεδεμένων (6) (5) (4) επιχειρήσεων Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (36) (31) (66) θυγατρικών εξωτερικού αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 30 /09/ (54.912) Κίνηση Εννιαμήνου Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά εύλογης αξίας Κέρδη / (ζημιές) εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 01/01/ (17.722) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου Υπόλοιπο 30/09/ (17.641) Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά εύλογης αξίας Κέρδη / (ζημιές) εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 01 /01/ Καθαρό κέρδος / (ζημιά) περιόδου Υπόλοιπο 30 /09/ (17.141) Σελίδα 6 από 27

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθοδος ταμειακών ροών από 1/1 έως 30/9/12 από 1/1 έως 30/9/11 από 1/1 έως 30/9/12 από 1/1 έως 30/9/11 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (1.094) (1.470) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Ζημιές / (Κέρδη) από συνδεδεμένες εταιρίες Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (89) Προβλέψεις (265) (3.112) (200) 0 Συναλλαγματικές διαφορές Κέρδος /(Ζημιά) από πώληση παγίων 14 (24) 0 0 Διαγραφή παγίων Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής (228) (1.270) 0 0 δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (607) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (535) (467) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.117) Μείον:.. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.883) (2.917) (124) (141) Καταβεβλημένοι φόροι (1.650) (1.331) 0 (318) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.361) (1.958) 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (821) (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (240) 0 Εξοφλήσεις δανείων (21.753) (7.166) 0 (460) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 (64) 0 0 (χρεολύσια) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές (2.726) (2.684) (240) (460) δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και (21) (11) ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Σελίδα 7 από 27

8 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Πληροφοριών 1. Γενικές πληροφορίες Η ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές της (μαζί ο ) δραστηριοποιούνται στον χώρο παραγωγής αρτοσκευασμάτων και εμπορίας δημητριακών (άλευρα, φρυγανιές, μπισκότα, ψωμί και λοιπά αρτοσκευάσματα) καθώς και ειδών πλαστικής συσκευασίας. Ο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη FYROM. H «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA ΣYMMETOXΩN», με διακριτικό τίτλο «ELBISCO A.E.» ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 (ΦEK 3019/ ) δι αποσχίσεως και μετατροπής σε Aνώνυμη Eταιρία του κλάδου παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών της Aνώνυμης Eταιρίας AΛΛATINH A.B.E.E. (εταιρία εισηγμένη στο X.A.A. από το 1950). H αρχική επωνυμία της Eταιρίας ήταν «EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPIA EIΔΩN ΔIATPOΦHΣ ANTIΠPOΣΩΠEIΩN KAI ΔIANOMΩN», με διακριτικό τίτλο «EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN A.B.E.E.». H Eταιρία μετονομάστηκε σε «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA ΣYMMETOXΩN», σύμφωνα με την από 20/11/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 21/12/2000 εγκριτική απόφαση του Yπουργείου Aνάπτυξης αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 3 (σκοπός) του Kαταστατικού της Eταιρίας. Η Eταιρία έχει έδρα το Πικέρμι Αττικής επί του 21ου χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης [Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως] με αρ. πρωτ/λου Κ / H Eταιρία είναι καταχωρημένη στα Mητρώα Aνωνύμων Eταιριών του Yπουργείου Aνάπτυξης, Γ.Γ. Eσωτερικού Eμπορίου, με Aρ /06/B/87/03. H διάρκεια της Eταιρίας ορίσθηκε μέχρι το έτος Μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/11/2000, ο σκοπός της ς έχει ως εξής: α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού. β) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης προς εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, σε θέματα πωλήσεων, παραγωγής, προβολής και προώθησης προϊόντων. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι Οικονομικές Πληροφορίες της ς και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28/11/ Αρχές σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Πληροφοριών Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της ELBISCO Α.Ε. με ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου 2012,έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ 34 και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και παρουσιάζουν την οικονομική θέση της εταιρίας ELBISCO A.E και των θυγατρικών αυτής, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές ροές τους με βάση την αρχή της συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ς και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι συνοπτικές ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση. Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών πληροφοριών και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Σελίδα 8 από 27

9 Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες αναφέρονται στην σημείωση 5. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες αποτελούνται από τις οικονομικές πληροφορίες της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής καθώς και τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής. Επωνυμία ς Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής (%) Μέθοδος Ενοποίησης Σχέση ενοποίησης ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Πικέρμι - Αττική 99,55% Ολική Άμεση ZITOLUKS A.D. Σκόπια 53,79% Ολική Άμεση Κατά το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας KARAT BULGARIA S.A. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το Η εν λόγω θυγατρική δεν παρήγαγε οικονομικό αποτέλεσμα από το 2005 και μετά. Αναταξινομήσεις και στρογγυλοποιήσεις Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου. Τυχόν διαφορές σε ποσά των Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί με βάση τη δυνατότητα της ς να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιτυχή προσπάθεια της εταιρείας να διασφαλίσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση εκτός η και εντός Ομίλου για να ανταποκριθεί στις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών της στο άμεσο μέλλον. 3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση θα εφαρμοστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2012) Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη από τον Όμιλο. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Σελίδα 9 από 27

10 Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σελίδα 10 από 27

11 βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Σελίδα 11 από 27

12 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Ο δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (futures/forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps) με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένους κινδύνους. Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει την ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του (α) Κίνδυνος αγοράς (i) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όµως των αγορών εµπορευµάτων του Οµίλου γίνεται σε ολάριο Αµερικής. Η γρήγορη πληρωµή των προµηθευτών αυτών µειώνει σηµαντικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο Όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. Ο έχει συμμετοχές σε θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε χώρες της αλλοδαπής, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη πιθανόν σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την μετατροπή των οικονομικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο δεν εκτίθεται σε σημαντικό βαθμό σε αυτή την μορφή κινδύνου, καθώς οι περισσότερες εταιρίες του έχουν ως λειτουργικό νόμισμα το Ευρώ, με εξαίρεση την θυγατρική στην F.Y.R.O.M. Σελίδα 12 από 27

13 (ii) Κίνδυνος από μεταβολές τιμών Ο κατέχει κάποια χρεόγραφα μειωμένης αξίας που έχουν χαρακτηριστεί ως Διαθέσιμα προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία,τα οποία αποτυπώνονται στην εύλογη αξία μέσω Ιδίων Κεφαλαίων. Ο εκτίθεται στις μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Η κερδοφορία του Ομίλου και των θυγατρικών του μπορεί να επηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) από τη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών. Η βασική πρώτη ύλη, δηλαδή το σιτάρι, αποτελεί το βασικό παράγοντα κόστους παραγωγής για τις εταιρίες του κλάδου. Το σιτάρι διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά στο εξωτερικό και η διαμόρφωση της τιμής του είναι αποτέλεσμα της διεθνούς προσφοράς και ζήτησης. Οι καιρικές συνθήκες επιδρούν άμεσα στην ποσότητα των παραγόμενων σιτηρών και συνεπώς καθορίζουν την προσφορά. Εν αντιθέσει, η ζήτηση κινείται σε σταθερά επίπεδα. Κατά συνέπεια σε περιόδους καλής παραγωγής, οι τιμές των σιτηρών διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ σε περιόδους µε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή κατά τη συγκομιδή ή ξηρασία στους μήνες ωρίμανσης των δημητριακών), λόγω μειωμένης παραγωγής, διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλύονται εύκολα στην τελική τιμή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου. (iii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται µε κυμαινόμενα επιτόκια. Ο δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εταιρίες του Ομίλου χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και µέσω τραπεζικού δανεισμού, µε συνέπεια να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα τους µε χρεωστικούς τόκους. Σημαντικές αυξήσεις στα επιτόκια ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν έχει τέτοια ποσοστά αγορών από τον Όμιλο που να δικαιολογεί αυξημένη εξάρτηση και επομένως εμπορικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από την Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Στην σημείωση 17 αναλύονται τα υπόλοιπα των πελατών βάσει κατηγοριοποιήσεων υπέρβασης ή μη των καθορισμένων πιστωτικών ορίων, καθώς και οι αντίστοιχες προβλέψεις κάλυψης του σχετικού πιστωτικού κινδύνου. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Η χρονική ανάλυση των ταμειακών εκροών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρίας αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα: Εντός 1 έτους Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη Εντός 1 έτους Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη Δανεισμός Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο 30 Σεπτεμβρίου Δανεισμός Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο 31 Δεκεμβρίου Εγχώριο Τραπεζικό σύστημα και ρευστότητα Το νέο συμφωνηθέν πακέτο και το PSI αναμένεται να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στις Ελληνικές τράπεζες. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από οποιαδήποτε διαδικασία από-μόχλευσης αναμένεται να εμφανιστούν τους επόμενους 6 με 24 μήνες και θα επηρεάσουν άμεσα την εταιρεία και τους εμπορικούς συνεργάτες της. Η διοίκηση Σελίδα 13 από 27

14 θα επιβλέπει συνεχώς την κατάσταση και θα αντιδράσει ανάλογα προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. (δ) Διαχείριση Κεφαλαιακού Κινδύνου Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς εμπλεκόμενους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, την απόδοση του κεφαλαίου στους μετόχους, την έκδοση νέων μετοχών ή την προσφυγή σε δανεισμό. Κεφαλαιακή μόχλευση 30/09/ /12/2011 Σύνολο Δανεισμού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Καθαρή Οφειλή Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(χωρίς μη ελέγχουσες συμμετοχές) Σύνολο Κεφαλαίου Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης 57,71% 57,78% Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός). Σημειώνεται ότι η αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα δεν άλλαξε στην περίοδο αναφοράς (57,71%). (ε) Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Η ονομαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής : (α) Φόρος εισοδήματος Ο υπόκειται σε φορολόγηση σε διάφορες χώρες και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα του επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Σελίδα 14 από 27

15 6. Εποχικότητα Σύμφωνα με τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα, οι δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου δεν επηρεάζονται από εποχικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που επηρεάζουν τις επιμέρους εταιρίες του Ομίλου (π.χ. πωλήσεις αλεύρων την περίοδο των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων). 7. Πληροφόρηση κατά τομέα Ο όμιλος διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς : 1. παραγωγή και εμπορία φρυγανιάς 2. παραγωγή και εμπορία αλεύρων 3. παραγωγή και εμπορία μπισκότων 4. παραγωγή και εμπορία αρτοσκευασμάτων 5. λοιπά Τα αποτελέσματα ανά τομέα για την περίοδο από 1/1/2011 έως 30/09/2011 και από 1/1/2012 έως 30/09/2012 καθώς και η ανάλυση των ενσώματων παγίων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2011 και 30/09/2012 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα Ανάλυση κατάστασης αποτελεσμάτων ανά τομέα Φρυγανιά Άλευρα Μπισκότα Αρτοσκευάσματα Λοιπά Σύνολο δραστηριότητας οικονομικής χρήσης 01/01-30/9/2011 Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (187) (289) Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (442) (442) Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων 887 (108) (302) (1.171) (777) (1.470) Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης 31/12/2011 Φρυγανιά Άλευρα Μπισκότα Αρτοσκευάσματα Λοιπά Σύνολο Ενσώματα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις Ανάλυση κατάστασης αποτελεσμάτων ανά τομέα Φρυγανιά Άλευρα Μπισκότα Αρτοσκευάσματα Λοιπά Σύνολο δραστηριότητας οικονομικής χρήσης 01/01-30/9/2012 Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) (119) (76) (108) (177) (6) (485) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (218) Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (1.054) (1.054) Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων (86) (914) (1.307) (1.094) Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης 30/9/2012 Φρυγανιά Άλευρα Μπισκότα Αρτοσκευάσματα Λοιπά Σύνολο Ενσώματα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις Σελίδα 15 από 27

16 8. Έξοδα ανά κατηγορία Κόστος πωληθέντων 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 Κόστος πρώτων & βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Γενικά βιομηχανικά έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Έξοδα διάθεσης 1/1-1/1-1/1-1/1-30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Έξοδα προώθησης & διαφήμισης Μεταφορικά έξοδα Αποσβέσεις Γενικά έξοδα Σύνολο Έξοδα διοίκησης 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 Γενικά έξοδα Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Σύνολο Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα (καθαρά) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης 1/1-1/1-1/1-1/1-30/9/ /9/ /9/ /9/2011 Έσοδα από δικαιώματα χρήσης σήματος Έσοδα ενοικίων Κέρδη / (ζημιές) από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών διανομής Έσοδα/ (έξοδα) προηγούμενων χρήσεων (94) (1.010) (14) 16 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (903) (56) (1) (18) Σύνολο (485) Χρηματοοικονομικό κόστος καθαρό Έξοδα τόκων 1/1-1/1-1/1-1/1-30/9/ /9/ /9/ /9/2011 -Τραπεζικά δάνεια Πρόβλεψη απόδοσης Ομολογιακού δανείου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Σύνολο Χρεωστικές / (Πιστωτικές) συναλλαγματικές διαφορές (4) (1) (0) 0 Σύνολο Σελίδα 16 από 27

17 11. Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 Φόρος εισοδήματος & Λοιποί Φόροι (358) (377) 117 (51) Διαφορές φορολογικού ελέγχου (314) (125) 0 (125) Χρέωση / (πίστωση) αναβαλλόμενης φορολογίας (256) 836 (8) 1 Σύνολο (928) (175) 12. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 1. Κίνηση οικονομικής χρήσης 2011 () Ενσώματα πάγια Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & Μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο - Κόστος ή εύλογη αξία 01/01/ Υπόλοιπο 30/09/ Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01/01/2011 (290) 0 (3) (293) - Αποσβέσεις περιόδου (20) 0 0 (20) - Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30/09/2011 (310) 0 (3) (313) Αναπόσβεστη αξία 30/09/ Κίνηση οικονομικής χρήσης 2011 ( ) Ενσώματα πάγια Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & Μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο - Κόστος ή εύλογη αξία 01/01/ Μειώσεις 450 (555) (133) (238) Συναλλαγματικές διαφορές Προσθήκες περιόδου Πωλήσεις περιόδου (1.287) (3.426) (113) (4.826) Μεταφορά από "έργα σε εκτέλεση" στις σχετικές κατηγορίες (1.552) (371) Διαγραφή Παγίων (1.139) 0 0 (1.139) Προκαταβολές για έξοδα κεφαλαίου 0 0 (865) (865) Υπόλοιπο 30/09/ Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01/01/ Συναλλαγματικές διαφορές Αποσβέσεις περιόδου (701) (2.713) (301) (3.715) Αποσβέσεις εκποιηθέντων Μεταφορά σε πάγια εκτός λειτουργίας Διαγραφή Παγίων Αποσβέσεις παγίων κατηγοριοποιημένων ως διαθέσιμα προς πώληση Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30/09/ Αναπόσβεστη αξία 30/09/ Σελίδα 17 από 27

18 3. Κίνηση οικονομικής χρήσης 2012 () Ενσώματα πάγια Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & Μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κόστος 01/01/ Προσθήκες περιόδου Κόστος 01/01/ Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01/01/2012 (317) 0 (3) (320) Αποσβέσεις περιόδου (20) 0 0 (20) Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30/09/2012 (336) 0 (3) (340) Αναπόσβεστη αξία 30/09/ Κίνηση οικονομικής χρήσης 2012 () Ενσώματα πάγια Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & Μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κόστος 01/01/ Προσθήκες χρήσης Πωλήσεις περιόδου (274) (407) (6) (687) Μεταφορές στις σχετικές κατηγορίες από τα "υπό εκτέλεση" (2.347) (329) Συναλλαγματικές διαφορές (93) 1 0 (91) Προκαταβολές για έξοδα κεφαλαίου 0 0 (108) (108) Κόστος 30/9/ Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01/01/2012 (10.171) (40.060) (4.994) (55.225) Αποσβέσεις χρήσης (664) (2.669) (301) (3.634) Αποσβέσεις εκποιηθέντων Συναλλαγματικές διαφορές (0) (1) (0) (1) Μεταφορά σε πάγια εκτός λειτουργίας (22) Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30/9/2012 (10.748) (42.175) (5.284) (58.206) Αναπόσβεστη αξία 30/9/ Επί των ακινήτων των θυγατρικών εταιριών έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικής αξίας χιλ. για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων στις 30/09/2012 ανέρχεται σε χιλ. 13. Άυλα περιουσιακά Στοιχεία Σήματα Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών Έρευνα & ανάπτυξη Σύνολο Κόστος 01 Ιανουαρίου Προσθήκες χρήσης 0 Μεταφορές 0 Κόστος ή εκτίμηση 30 Σεπτεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01 Ιανουαρίου 2011 (809) (3.191) (542) (4.542) Αποσβέσεις χρήσης 0 Αποσβέσεις εκποιημένων 0 Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (809) (3.191) (542) (4.542) Αναπόσβεστη αξία 30 Σεπτεμβρίου Σελίδα 18 από 27

19 Σήματα Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών Έρευνα & ανάπτυξη Σύνολο Κόστος 01 Ιανουαρίου Προσθήκες χρήσης Κόστος 30 Σεπτεμβρίου Συσσωρευμένες αποσβέσεις 01 Ιανουαρίου 2012 (809) (3.541) (718) (5.068) Αποσβέσεις χρήσης 0 (336) (106) (442) Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (809) (3.877) (824) (5.510) Αναπόσβεστη αξία 30 Σεπτεμβρίου Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 30/09/ /12/ /09/ /12/2011 ELBISCO ABEE ZITOLUKS AD SKOPJE ΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχή σε συνδεδεμένη εταιρία Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 31/12/ Μερίδιο Κέρδους /(Ζημίας) (1.170) Κέρδη/(Ζημίες) απευθείας στην Καθαρή Θέση Συνδεδεμένης 2 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 31/12/ Μερίδιο Κέρδους /(Ζημίας) (1.054) Κέρδη/(Ζημίες) απευθείας στην Καθαρή Θέση Συνδεδεμένης 7 Υπόλοιπο Περιόδου έως 30/09/ Συνδεδεμένη Έδρα Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη/(Ζημιές) Μετά Φόρων Μόρνος Α.Ε. Θήβα (3.285) Τα ποσά για ενεργητικό και υποχρεώσεις αφορούν την περίοδο 30/09/2012. Τα ποσά για πωλήσεις και Κέρδη /(Ζημιές) μετά από φόρους αφορούν την περίοδο 01/01/2012 έως 30/09/ Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Ο λογαριασμός λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στις 30/09/2012 περιλαμβάνει ποσά που αφορούν εγγυήσεις και προκαταβολές δημοσίων οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) συνολικής αξίας 320 χιλ ευρώ. 17. Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις (κυκλοφορούν ενεργητικό) Οι απαιτήσεις της ς και του Ομίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 30/09/ /12/ /09/ /12/2011 Πελάτες μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.351) (1.873) 0 0 Σύνολο Προκαταβολές Λοιποί χρεώστες Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Σύνολο Η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους (fair-value). Σελίδα 19 από 27

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 Σελίδα 1 από 43 Πίνακας περιεχομένων I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Αρ. Μ.Α.Ε.: 7375/01ΝΤ/B/86/284

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 32332/01ΑΤ/Β/94/2571 Έδρα: Αγίου Ιωάννη 12-14,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

5.6.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές... 29 5.6.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 30

5.6.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές... 29 5.6.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 30 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012 31/03/2012) Η παρούσα τριµηνιαία οικονοµική έκθεση, που συντάχθηκε σύµφωνα µε τον νόµο 3556/2007 και την επ αυτού εκδοθείσα απόφαση του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2011 μέχρι 30η Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε.

LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») Γ.Ε.Μ.Η.: 4308101000 (πρώην AP.M.A.E: 48192/01AT/B/01/099)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39915/01ΑΤ/Β/98/32 12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 0002661101000 AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/9/2012 Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα