ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING"

Transcript

1 23 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TOOLING 23

2 ΠΡΕΣΣΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ CRIMPING TOOLS FOR MULTILAYER AND COPPER PIPE ΝΕΟ ÊÙÄ.1695TM01 Πρέσσα μπαταρίας TIEMME standard για σωλήνες έως Φ 63Χ4,5 ή Φ64 Standard Battery crimping machine pipe size up to Φ 63Χ4,5 or Φ 64 ÊÙÄ.1695TM02 Πρέσσα μπαταρίας TIEMME έκδοση ΜΙΝΙ για σωλήνες έως Φ 32Χ3 ή Φ28 MINI Battery crimping machine pipe size up to Φ 32Χ3 or Φ 28 ΔΑΓΚΑΝΕΣ Jaws χωρίς/no 1.895,00 1/ ,00 1/1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION Η πρέσσα διατείθεται σε βαλίτσα που περιέχει: επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMh 12 Vdc/2,0 Ah, φορτιστή, σιαγώνες (προαιρετικά) Φ 16, Φ 20, Φ 26 The metallic box supplied with the crimp machine includes : rechargeable battery NiMh 12 Vdc/1,9 Ah, battery recharger, set of jaws Φ 16, Φ 20, Φ 26 (if expected) ΔΑΓΚΑΝΕΣ Jaws χωρίς/no 1.540,00 1/ ,00 1/1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION Η πρέσσα διατείθεται σε βαλίτσα που περιέχει: επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMh 12 Vdc/1,9 Ah, φορτιστή, σιαγώνες (προαιρετικά) Φ 16, Φ 20, Φ 26 The metallic box supplied with the crimp machine includes : rechargeable battery NiMh 12 Vdc/1,9 Ah, battery recharger, set of jaws Φ 16, Φ 20, Φ 26 (if expected) ÊÙÄ.1695TM01B Μπαταρία NiMh 12 Vdc / 2,0 Ah για την πρέσσα ΤΙΕΜΜΕ NiMh Battery 12 Vdc / 2,0 Ah for crimping machine ÊÙÄ.1695TM02B Μπαταρία NiMh 12 Vdc / 1,9 Ah για την πρέσσα ΤΙΕΜΜΕ MINI NiMh Battery 12 Vdc / 1,9 Ah for MINI crimping machine ΤΑΣΗ Voltage Vdc/1,5 Ah 215,00 1/1 ΤΑΣΗ Voltage Vdc/1,5 Ah 150,00 1/1 ÊÙÄ.1695TM01C Φορτιστής για την μπαταρία 1695TM01B Battery charger for art. 1695TM01B ÊÙÄ.1695TM02C Φορτιστής για την μπαταρία1695tm02b Battery charger for art. 1695TM02B ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Power supply Vac 195,00 1/1 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Power supply Vac 160,00 1/1 234

3 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ AL-COBRAPEX JAWS AND TOOLS FOR MULTILAYER PIPE AL-COBRAPEX ÊÙÄ.1681 Σιαγώνες προφίλ TH - μαρκαρισμένες TM για την πρέσσα ΤΙΕΜΜΕ standard Pressing jaws - TH profile - branded TM ÊÙÄ.1681MINI Σιαγώνες προφίλ TH - μαρκαρισμένες TM για την πρέσσα ΤΙΕΜΜΕ MINI Pressing jaws - TH profile - branded TM for MINI crimping machine * Σιαγώνα 3 τεμαχίων - 3 pieces pressing jaws ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ * ,00 1/ * ,00 1/ x 2,0 50,00 1/ x 2,0 53,00 1/ x 2,0 53,00 1/ x 3,0 58,00 1/ x 3,0 70,00 1/1 ÊÙÄ.1498UM Åñãáëåßï êáèáñéóìïý - êáëéìðñáñßóìáôïò ìå åíóùìáôùìýíç ëáâþ Ô Deburring tools with fixed T handle ÊÙÄ.1498US Åñãáëåßï êáèáñéóìïý - êáëéìðñáñßóìáôïò ùñßò ëáâþ Interchangeable deburring tools x 2,0 40,00 1/ x 2,0 42,00 1/ x 2,0 45,00 1/ x 3,0 48,00 1/ x 3,0 60,00 1/ x 3,5 70,00 1/ * 50 x 4,0 72,00 1/ * 63 x 4,5 80,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/1 ÊÙÄ.1498SET Πλαστική βαλίτσα που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σετ εργαλείων καθαρισμού - καλιμπραρίσματος Plastic case with deburring tools set ,00 1/ ,00 1/1 ÐåñéëáìâÜíåé ëáâþ ó Þìáôïò Ô êáé åñãáëåßá ãéá óùëþíåò: complete of interchangeable T handle and deburring tools Φ14x2,0 - Φ16x2,0 - Φ18x2,0 - Φ20x2,0 - Φ26x3,0 Φ32x3,0 - Φ40x3,5 ÊÙÄ.1498MT ËáâÞ Ô ãéá åñãáëåßá êáèáñéóìïý - êáëéìðñáñßóìáôïò Interchangeable T handle T 42,00 1/1 ãéá ñþóç ìå ôïí ÊÙÄ. 1498US ãéá åéñïêßíçôï êáëéìðñüñéóìá to be used with art. 1498US for manual operations Ðñïåôïéìáóßá åîùôåñéêþò áêìþò Ðñïåôïéìáóßá ìåôùðéêþò åðéöüíåéáò Ðñïåôïéìáóßá åóùôåñéêþò áêìþò ãéá ñþóç ìå ôïí ÊÙÄ. 1498MT ãéá åéñïêßíçôï êáëéìðñüñéóìá Þ ìå äñüðáíï to be used with art. 1498MT for manual operations or with drilling machine * ãéá ñþóç ìå åîüãùíï êëåéäß äéáóôáóçò 10 to be used with pipe wrench 10 hexagonal

4 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ AL-COBRAPEX JAWS AND TOOLS FOR MULTILAYER PIPE AL-COBRAPEX ÊÙÄ.1497 ÅëáôÞñéá êïõñìðáñßóìáôïò Pipe bending spring with square section ÊÙÄ.1684 Êïõñìðáäüñïò óùëþíá Pipe bending machine Åóùôåñéêü L = 100 cm/for inside of pipe L = 100 cm ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/80 Åîùôåñéêü L = 50 cm/for outside of pipe L = 50 cm ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/60 ÊÙÄ.4530 ÁíÝìç îåôéëßãìáôïò óùëþíá Pipe decoiler ÊÙÄ.1689 ÑÜïõëá åõèõãñüììéóçò óùëþíùí "Al-Cobrapex" ÓõíáñìïëïãÞôáé óôïí êùä.4530 Straightening device ,00 1/ ,00 1/1 ÊÙÄ. 1689X Μπράτσο προσαρμογής του ράουλου ευθυγράμμισης στην ανέμη Adaptor to fix the pipe straighten onto the uncoiler ,00 1/1 ÊÙÄ.1495 Êüöôçò óùëþíùí Pipe cutter ,00 1/1 ÊÙÄ.1496 Øáëßäé êïøßìáôïò óùëþíùí Pipe cutter ,00 1/1 ÊÙÄ.1682 Åñãáëåßï êáèáñéóìïý ãñåæéþí Cleaner ,00 1/1 ÊÙÄ.1683 Êüöôçò óùëþíùí êáé åñãáëåßï êáèáñéóìïý ãñåæéþí Pipe cutter with cleaner ,00 1/1 ÊÙÄ.1685US íèåôåò óéáãþíåò ãéá åéñïêßíçôç ðñýóóá. ÐÑÏÖÉË TH Insert for manual crimping machine TH PROFILE ,50 1/ ,50 1/ ,50 1/ ,50 1/ ,00 1/ ,00 1/1 ÊÙÄ.1685M ÐñÝóóá óýóöéîçò åéñïêßíçôç Manual crimping machine Φ16 - Φ26 463,00 1/1 236

5 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ JAWS AND TOOLS FOR COPPER PIPE ÊÙÄ.PAG87V Σιαγώνες προφίλ V για την πρεσσα ΤΙΕΜΜΕ standard Pressing tongs - V PROFILE ÊÙÄ.PAG87P Σιαγώνες προφίλ V για την πρεσσα ΤΙΕΜΜΕ MINI Pressing tongs - V PROFILE PAG87V ,00 1 PAG87V ,00 1 PAG87V ,00 1 PAG87V ,00 1 PAG87V ,00 1 PAG87V PAG87V PAG87P ,00 1 PAG87P ,00 1 PAG87P ,00 1 PAG87P ,00 1 ÊÙÄ.PA82G Εργαλείο καθαρισμού χαλοσωλήνων Pipe reamer ÊÙÄ.PA82G Εργαλείο καθαρισμού χαλοσωλήνων Pipe reamer PA82G ,00 1 PA82G ,90 1 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ JAWS FOR PEX-PIPE PRESS FITTINGS ΚΩΔ.1681MINIRF Σιαγόνες προφίλ RF - μαρκαρισμένες TM για πρέσαmini Pressing jaws - RF profile - branded TM for MINI crimping machine ΚΩΔ.1681RF Σιαγόνες προφίλ RF - μαρκαρισμένες TM Pressing jaws - RF profile - branded TM ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/ ,00 1/1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TOOLS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING ÊÙÄ.4520F ñãáëåßï áõôüìáôçò ôïðïèýôçóçò ðëáóôéêþí êëßðò óõãêñüôçóçò Stapler tool ÊÙÄ.4535 ÐñÝóóá õäñáõëéêþò äïêéìþò ìå óðåßñùìá 1/2 ùñçôéêüôçôá äï åßïõ 13 l Pressure testing pump with 1/2 connection. tank capacity 13 l , bar 200,

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TOOLS AND ACCESSORIES FOR UNDERFLOOR HEATING ΚΩΔ Στεγνωτής θερμομπετόν Screed dryer PATENTED V 2,5KW 2.732,00 1/1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ APPLICATION ExAMPLE Ηλ. παροχή 230 Vac 230 Vac supply Στεγ. θερμομπετόν Κωδ.4522 Dry screed Art Πίνακας συλλέκτες 3871 Box distribution manifold 3871 Επιστροφή από την ενδοδαπέδια Water return Αντλία Pump Πλήρωση από το δίκτυο Cold water inlet Ζεστό νερό προς την ενδοδαπέδια Hot water delivery 238

7 PRODUCTS QUALITY FACSIMILE COPY The original document and the whole text of indicated norms are available by the legal office in TIEMME RACCORDERIE S.p.A. Via Cavallera 6/A (loc. Barco) Castegnato (BS) TIEMME RACCORDERIE S.p.A. manufacturer of complete heating systems, sanitary and gas installations situaed in Castegnato (BS) Via Cavallera 6/A according to 46/1990 standards Regulations on systems safety and to D.P.R. 447 of 6th December 1991 Regulation for implementation of Law 46/1990, concerning the installations safety DECLARES that all the products distributed to customers are planned and produced according to technical norms And according to quality requirements Indicated in EN ISO 9000 International standards The quality of TIEMME products was recognized through ISO 9001 from KIWA which certificates the seriousness of company In development, production and sale of catalogue articles The Managing Director 239

8 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πελάτης:... Υπεύθυνος:... Διεύθυνση:...Τ.Κ:... Πόλη:...Α.Φ.Μ:... Τηλέφωνο:...Fax:... Για την έγκριση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των κάτωθι στοιχείων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Συμπλήρωνεται από την ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ: ΔΕΚΤΗ: ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:... Ημ/νια Υπεύθυνος Υπογραφή ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ν.101 Για την αποστολή / παραλαβή των προϊόντων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρία στο τηλέφωνο

TIEMME TIEMME. TIEMME Eργοστάσιο σφυρηλάτησης ορειχάλκου Odolo (BS) TIEMME Eργοστάσιο παραγωγής Torbole Cazaglia (BS) Έδρα και εργοστάσιο παραγωγής

TIEMME TIEMME. TIEMME Eργοστάσιο σφυρηλάτησης ορειχάλκου Odolo (BS) TIEMME Eργοστάσιο παραγωγής Torbole Cazaglia (BS) Έδρα και εργοστάσιο παραγωγής Τιµοκατάλογος 2009 TIEMME >> Έδρα και εργοστάσιο παραγωγής Castegnato(BS) >> TIEMME Έδρα και εργοστάσιο παραγωγής Lumezzane (BS) Επικεφαλής εταιρία του Group Gnutti η Gnutti Cirillo S.p.A, μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ìç áíþìáôá - Åñãáëåßá ÊáôÜëïãïò

Ìç áíþìáôá - Åñãáëåßá ÊáôÜëïãïò Ìç áíþìáôá - Åñãáëåßá ÊáôÜëïãïò Ìç áíþìáôá - Åñãáëåßá ÊáôÜëïãïò Ïé Åôáéñåßåò Η ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1991 µε σκοπό την εµπορία µηχανηµάτων επεξεργασίας αλουµινίου, εξαρτηµάτων, συστηµάτων αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα

CONTENTS. ISOTUBE Pre-Insulated copper tubes BANNINGER Χάλκινα εξαρτήματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products BANNINGER ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, BANNINGER FITTING, ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ COPPER TUBE TALOS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Τιμοκατάλογος 2015 Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Λύσεις Προ-μονωμένων Σωλήνων Χαλκός Pre-insulated Pipe Solutions SOLAR Inox 6mm - 22mm 1/4-3/4 *Το Solar είναι διαθέσιμο σε γκρι, μαύρο & λευκό (Silver, Black

Διαβάστε περισσότερα

FIT FOR THE JOB! CUSTOMER SERVICE Enquiries and orders can reach us through our wide network of local agents and sales representatives.

FIT FOR THE JOB! CUSTOMER SERVICE Enquiries and orders can reach us through our wide network of local agents and sales representatives. 2009/10 Founded in 1969, Elys e was initially dedicated to the cultivation of flowers. This gave the founders firsthand experience and a full understanding of the diversity of irrigation needs. With such

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Uponor Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor

Underfloor Heating Uponor Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor Underfloor Heating Uponor Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ Κεντρικά γραφεία: Καστοριάς 12 & Λ. Αθηνών 36, 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. κέντρο: 210 3456768, Fax: 210 3457617 Αποθήκες: Αγ. Όρους

Διαβάστε περισσότερα

PALATHERM-FLEX PALATHERM-PERT PALATHERM-3L-PERT THERMOPAL

PALATHERM-FLEX PALATHERM-PERT PALATHERM-3L-PERT THERMOPAL Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Geothermia Σωλήνες Δικτυωμένου PE Ύδρευσης - Θέρμανσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR Γεωθερμία PALATHERM-PEx PALATHERM-PEx/FLEX PALATHERM-FLEX

Διαβάστε περισσότερα

Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters

Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters GB RO HU RU EL Gas-fired wall-mounted condensation boiler with rapid storage boiler Instructions manual for users and fitters Centrală murală pe gaz cu condensare şi acumulare rapidă Manual de instrucţiuni

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης. Installation and Servicing Instructions PIGMA GREEN

Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης. Installation and Servicing Instructions PIGMA GREEN Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης GR Installation and Servicing Instructions ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER 25 3 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 CORDLESS IMPACT DRIVER Translation of the original instructions ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Eίδη Θέρμανσης 6/7

Τιμοκατάλογος 2015. Eίδη Θέρμανσης 6/7 Τιμοκατάλογος 2015 Eίδη Θέρμανσης 6/7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Ζητήστε μας τώρα το πλήρες ΣΕΤ των τιμοκαταλόγων μας - Ask us for the full set of our lists. Τιμοκατάλογος 1/7 Προϊόντα Μόνωσης list 1/7 Insulation

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER

ALIXIA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER OK ESC Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης GR Installation and Servicing Instructions ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER 24 29 ALIXIA green V00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER esc menu/ok Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR User's manual on/off reset R mode sra comfort PIGMA GREEN TALIA GREEN SYSTEM URBIA GREEN

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Διάφορα 7/7

Τιμοκατάλογος 2015. Διάφορα 7/7 Τιμοκατάλογος 2015 Διάφορα 7/7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Ζητήστε μας τώρα το πλήρες ΣΕΤ των τιμοκαταλόγων μας - Ask us for the full set of our Pricelists. Τιμοκατάλογος 1/7 Προϊόντα Μόνωσης Pricelist 1/7

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2 Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Κλαδευτήρι θαμνων μπαταριας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Akku-HeCkensCHere Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης / ελεγκτής τηλεθέρμανσης SDC Heating Controller / District Heating Controller SDC

Ελεγκτής θέρμανσης / ελεγκτής τηλεθέρμανσης SDC Heating Controller / District Heating Controller SDC Ελεγκτής θέρμανσης / ελεγκτής τηλεθέρμανσης Heating Controller / District Heating Controller ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONS Ελληνικά 3 English 18 MU1H-0438GE51 R0308 MU1H-0438GE51 R0308

Διαβάστε περισσότερα

WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2

WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2 WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2 WET & DRY VACUUM CLEANER Translation of original operation manual ΣΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER Translation of original operation manual ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

Range Catalogue. www.termoluxradiators.com. English / Ελληνικά

Range Catalogue. www.termoluxradiators.com. English / Ελληνικά Range Catalogue www.termoluxradiators.com English / Ελληνικά index 8 VK & Eco - Set Ventil Introduction 3 9 Eco - Set Ventil 4 Termolux Classic TermoDesign 10 12 TermoDesign Vertical 5 Termolux VK TermoStyle

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12.

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ ΜΟΝΤΕΛΑ: L2VO-09 L2VO-12 Τ Η Μ Α Τ Α Outdoor Unit Owner s Manual Εξωτερική μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER GR 24 29 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service Nitromix P24 & P28 & P Εγκατάσταση και Service Λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά... 5 Εντυπα προιόντος... 5 Εγγύηση...5 Περιγραφή... 5 Εξαρτήματα ασφαλείας... 5 Ασφάλεια υπερθέρμανσης...

Διαβάστε περισσότερα

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα