Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ)"

Transcript

1 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Σεπτέμβριος 2015

2 Πρόλογος Ο, στο πλαίσιο ενός μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, συνέταξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής τους με στόχο την αλλαγή του πεπαλαιωμένου μοντέλου αποκομιδής που είναι βλαβερό προς το περιβάλλον, ανθυγιεινό για τον εργαζόμενο στο δίκτυο αποκομιδής και μη φιλικό για τον δημότη. Το προτεινόμενο σχέδιο δίνει έμφαση στη «διαλογή στην πηγή», όπου ως πηγή θεωρούμε την «οικία» και τους «επαγγελματικούς χώρους», όπου παράγονται τα απορρίμματα, με άμεση συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων σε σύμμεικτη μορφή. Το όφελος από την εφαρμογή του σχεδίου είναι πολλαπλό : κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό. Στην κατεύθυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης- ανακύκλωσης αναπτύσσονται νέες δράσεις, μέσω των οποίων ευαισθητοποιούνται οι πολίτες, ενισχύεται κοινωνική συμμετοχή, βελτιώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και διασφαλίζονται χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Στρατηγικός στόχος είναι το τέλος του σημερινού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο έχει επίκεντρο την ΟΕΔΑ Φυλής. Για μας που ζούμε στη Δυτική Αθήνα, η εναπόθεση του μεγαλύτερου μέρους των παραγόμενων απορριμμάτων της Αττικής στην Φυλή, αποτελεί αδικία και αιτία υποβάθμισης για την ευρύτερη περιοχή μας. Είτε λόγω της διάχυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ, είτε λόγω των παράπλευρων επιβαρύνσεων όπως είναι η διέλευση τόσων απορριμματοφόρων καθημερινά από τις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου μας. Με την εγκαθίδρυση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισής των απορριμμάτων στην Αττική και την δραστική μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν σήμερα στη Φυλή, αποφεύγεται και η κατασκευή τεράστιων εργοστασίων καύσης τα οποία θα επιβάρυναν υπέρμετρα το κόστος για τους Δήμους και τελικά για τους κατοίκους. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε να είμαστε παρόντες. Ο έχει σκοπό να αποδείξει ότι η Αυτοδιοίκηση, με θέληση και ικανότητα, μπορεί να καταστήσει τη διαχείριση απορριμμάτων πρότυπο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι Αντιδήμαρχοι Ο Δήμαρχος Θεμιστοκλής Ντάβιος Παντελής Πρεντάκης Γιώργος Καπλάνης 2

3 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 2 Κεφάλαιο Α... 4 Α.1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες... 4 Α.2. Διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής... 4 Α.3. Διαδικασία εκπόνησης του ΤΣΔΑ... 4 Κεφάλαιο Β... 5 Β1. Εισαγωγή... 5 Β1.1. Πλεονεκτήματα του ΤΣΔΑ... 5 Β1.2. Στάδια της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων... 5 Β1.3. Περίληψη... 6 Β.2. Θεσμικό πλαίσιο... 6 Β.3. Υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας... 6 Β.3.1. Περιγραφή του Δήμου... 6 Β.3.2. Πληθυσμιακά στοιχεία... 7 Β.3.3. Το σύστημα αποκομιδής... 8 Β.3.4. Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος... 8 Β.3.5. Ποσότητα και σύνθεση παραγόμενων ΑΣΑ... 9 Β.3.6. Αποτύπωση δράσεων στα όρια του Δήμου Β.3.7. Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού Β.3.8. Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαχείρισης Β.3.9. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Β.4. ΣΤΟΧΟΙ Β.4.1. Γενικοί στόχοι Β.4.2. Στόχοι τοπικού σχεδίου Β.5. Ανάπτυξη δράσεων Β.5.1. Πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση Β.5.2. Πρώτο επίπεδο: Διαλογή στην πηγή Β.5.3. Δεύτερο επίπεδο: Δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών Β.5.4. Διαχείριση σύμμεικτων Β.5.5. Σταδιοποίηση δράσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων κάθε σταδίου Β.6. Οικονομικά στοιχεία - χρηματοδότηση Κεφάλαιο Γ Γ.1. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Παράρτημα

4 Κεφάλαιο Α. Α.1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες Ο, θα συγκροτήσει ομάδα έργου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων, αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, στελέχη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και διοικητικούς υπαλλήλους για γραμματειακή υποστήριξη που θα ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ), σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, έχει καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου Το ΤΣΔΑ θα ενταχθεί άμεσα στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για το χρονικό διάστημα Μετά την εκπόνηση του σχεδίου, θα ακολουθήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και θα διερευνηθεί η περίπτωση διαδημοτικών συνεργασιών, την οποία ο Δήμος επιθυμεί. Πιθανότεροι Δήμοι για συνεργασία είναι οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού και Αιγάλεω. Α.2. Διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. Α.3. Διαδικασία εκπόνησης του ΤΣΔΑ Το ΤΣΔΑ θα εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 4

5 Κεφάλαιο Β. Β1. Εισαγωγή Β1.1. Πλεονεκτήματα του ΤΣΔΑ Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας δημιουργεί θέσεις απασχόλησης ευαισθητοποιεί τους πολίτες δημιουργεί προϊόντα ανακύκλωσης «ποιοτικότερα» άρα μεγαλύτερης αξίας εξασφαλίζει χαμηλότερα δημοτικά τέλη δημιουργεί ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση συγκριτικά με την υπάρχουσα κατάσταση διασφαλίζει καλύτερο έλεγχο στη διάθεση των απορριμμάτων Β1.2. Στάδια της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τα στάδια της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων είναι δημιουργία δικτύου o κάδων προδιαλογής βιοαποβλήτων o κάδων ανακύκλωσης δημιουργία πράσινων σημείων δημιουργία o χώρων στάθμευσης o σταθμών μεταφόρτωσης o χώρων υποδοχής και διαλογής ανακυκλώσιμων o μονάδων κομποστοποίησης από βιοαπόβλητα 1 o χώρων επεξεργασίας αδρανών και υλικών κατεδάφισης δράσεις o ενημέρωσης επαγγελματιών - επιχειρήσεων o υποκίνησης - ενημέρωσης πολιτών 1 Ως «βιολογικά απόβλητα» ή «βιοαπορρίμματα» ή «βιοαπόβλητα» ορίζονται τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα απορρίµµατα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων. 5

6 Β1.3. Περίληψη Προς ενημέρωση του κοινού συντάσσεται περίληψη του σχεδίου που συνοδεύεται από χάρτη του Δήμου στον οποίο σημειώνονται οι θέσεις που αναπτύσσονται οι δράσεις. Β.2. Θεσμικό πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου είναι: α) Ελληνική νομοθεσία: Ν.4042/12 Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ν.3852/10 (Καλλικράτης) άρθρο 94 παρ.25, άρθρο 186 παρ. στ, και άρθρο 29 και Ν3463/06(κώδικας δήμων και κοινοτήτων) άρθρο 75. β) Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Η οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ Β.3. Υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας Β.3.1. Περιγραφή του Δήμου Η Αγία Βαρβάρα είναι προάστιος Δήμος της Δυτικής Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω. Βρίσκεται σε απόσταση 10 km βορειοδυτικά από το κέντρο της πόλης των Αθηνών. Συνορεύει με τους δήμους Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Κορυδαλλού. Έγινε Κοινότητα το 1949, αποσπαζόμενη από το Δήμο Αιγάλεω και αναγνωρίσθηκε ως Δήμος το Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011 έχει έκταση km 2 και μόνιμο πληθυσμό κατοίκους (πυκνότητα κάτοικοι ανά km 2 ). 6

7 Εικόνα 1: Ο χάρτης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Η Αγία Βαρβάρα έχει μεγάλη ομοιομορφία στη δόμηση, καθώς ο επισκέπτης συναντά μικρές κλασικές μονοκατοικίες, ως συγκροτήματα το ένα δίπλα στο άλλο, με παραδοσιακές αυλές της δεκαετίας του '60 από την πίσω μεριά αλλά και τις παραδοσιακές εισόδους που θυμίζουν την Αθήνα της παλιάς εποχής. Είναι μια περιοχή πλούσια σε πράσινο και ιδανικό κλίμα. Β.3.2. Πληθυσμιακά στοιχεία Στους επόμενους πίνακες δίνονται συγκριτικά πληθυσμιακά στοιχεία για τη Χώρα, την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας με τις αντίστοιχες μεταβολές τους ανά δεκαετία. 7

8 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πληθυσμός Περιοχή Χώρα Περιφέρεια Αττικής Δήμος Αγίας Βαρβάρας Μεταβολή % , , , ,3-1,7 6, ,5-13,3-7,7 Πίνακας 1: Πληθυσμιακά στοιχεία Στη συνέχεια δίνονται συγκριτικά στοιχεία για την πυκνότητα κατοίκησης (άτομα / km2) για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, την Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών την Περιφέρεια Αττικής και τον Εθνικό μέσο όρο. Πυκνότητα κατοίκησης (άτομα / km2) Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής Εθνικός μέσος όρος ,75 Πίνακας 2: Πυκνότητα κατοίκησης Β.3.3. Το σύστημα αποκομιδής Το σύστημα αποκομιδής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας σήμερα περιλαμβάνει τέσσερα (4) καθημερινά προγράμματα αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και ένα (1) καθημερινό προγράμματα ανακύκλωσης. Β.3.4. Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος Το σύστημα αποκομιδής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας περιλαμβάνει τα εξής σημεία ειδικού ενδιαφέροντος: 8 Δημόσιες υπηρεσίες Σχολεία ΚΑΠΗ και δομές σίτισης Super markets Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Λαϊκές αγορές

9 Πάρκα - πλατείες Σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης Β.3.5. Ποσότητα και σύνθεση παραγόμενων ΑΣΑ Στην είσοδο των μονάδων του ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ, ΣΜΑ Σχιστού) έχουν εγκατασταθεί συστήματα πληροφορικής που καταγράφουν την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων, η εικόνα της οποίας είναι η εξής: Είδος ΑΣΑ Πηγή-τρόπος υπολογισμού Ποσότητα (tn) Ποσοστό (%) Ογκώδη Σύμμεικτα Πράσινα Ηλεκτρικά Ελαστικά Συσσωρευτές - Μπαταρίες Άλλα Πίνακας 3: Ειδικές κατηγορίες ΑΣΑ Προσέγγιση από Δήμο Ζυγολόγια ΕΔΣΝΑ Προσέγγιση από Δήμο Καταγραφή από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Καταγραφή από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Καταγραφή από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Καταγραφή από Δήμο Ποσότητες (σε tn) 2011 Σύμμεικτα Δήμων Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής Ανακυκλώσιμα μπλε κάδων Σύνολο (ταφή και ανακύκλωση) ,53 330, ,53 539, ,48 Πίνακας 4: Ποσότητες ΑΣΑ 2011 για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας Ποσότητες (σε tn) 2012 Σύμμεικτα Δήμων Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής Ανακυκλώσιμα μπλε κάδων Σύνολο (ταφή και ανακύκλωση) ,63 313, ,63 419, ,42 Πίνακας 5: Ποσότητες ΑΣΑ 2012 για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας 9

10 Ποσότητες (σε tn) 2013 Σύμμεικτα Δήμων Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής Ανακυκλώσιμα μπλε κάδων Σύνολο (ταφή και ανακύκλωση) ,42 357, ,78 224, ,08 Πίνακας 6: Ποσότητες ΑΣΑ 2013 για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας Περιοχή Σύμμεικτα Μεικτά ΚΔΑΥ Υπόλειμμα Καθαρά ανακυκλώσιμα Σύνολο ΑΣΑ Ποσοστό ανακύκλωσης (%) ,42 581,66 357,36 224, ,07 2,18 Περιφέρεια , , , ,4 5,33 Πίνακας 7: Αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι) για το έτος 2012 ΥΛΙΚΟ Ποσοστό (%) Ποσότητες (tn/έτος) Πράσινα 3 325,28 Οργανικά ,71 Χαρτί ,91 Χαρτί συσκευασίας ,39 Πλαστικά ,41 Αλουμίνιο 1 108,49 Σιδηρούχα 3 325,48 Γυαλί 3 325,48 Διάφορα ,93 Σύνολο ,07 Πίνακας 8: Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας το έτος 2012 πληθυσμός Σύνολο ΑΣΑ Ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ οργανικά ανακυκλώσιμα ανακτήσιμα λοιπά _ 10849, , ,06 325,28 759,43 100% 43% 47% 3% 7% Πίνακας 9: Σύνθεση των ΑΣΑ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έτος

11 Β.3.6. Αποτύπωση δράσεων στα όρια του Δήμου Στα όρια του Δήμου μας αναπτύσσεται δραστηριότητα του ΕΔΣΝΑ με τη συμμετοχή του Δήμου για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων. Ο Δήμος μας έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο). Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόζεται με 600 κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) 1100 lt περίπου. Η ΕΕΑΑ έχει προμηθεύσει το Δήμο με ένα (1) όχημα ανακύκλωσης 16 m 3. Δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση αναπτύσσουν στα όρια του Δήμου μας και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, πιο συγκεκριμένα οι εξής: ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ (για την ανακύκλωση λαμπτήρων ατμών Υδραργύρου, Νατρίου, Φθορίου και άλλων λαμπτήρων) ΑΦΗΣ ΑΕ (για την ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών μπαταριών και γίνεται σε ειδικούς κάδους σε κεντρικά σημεία του Δήμου καθώς και σε άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις, φορείς, σχολεία και εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σ ότι αφορά τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, αυτά συλλέγονται χωριστά από τα σύμμεικτα απόβλητα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων (έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα, πράσινα κλπ), γίνεται μέσα σε 3 ημέρες, από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Στο Δήμο λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή στην οποία οι δημότες μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την καθαριότητα και την ανακύκλωση. Δράσεις που δεν υλοποιούνται στο Δήμο μας είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων), η ανακύκλωση ενδυμάτων, υποδημάτων και οικιακού εξοπλισμού, όπως επίσης και η ανακύκλωση φαρμάκων. 11

12 Β.3.7. Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού Η υπηρεσία καθαριότητας είναι Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 27 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Απασχολούμενοι στην Ανακύκλωση Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 10: Ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη διαχείριση των ΑΣΑ Ο εξοπλισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και τα οχήματα που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των ΑΣΑ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πλήθος Όχημα Καθαρό Βάρος Καύσιμο Έτος Κυκλοφορίας 7 Απορριμματοφόρα Πετρέλαιο Κατάσταση Καλή (5) Μέτρια (2) 2 Φορτηγά (Μικρά) Βενζίνη 1997 Μέτρια (2) 2 Φορτηγά (Μεγάλα) Πετρέλαιο Καλή (1) Μέτρια (1) 1 Υδροφόρες Πετρέλαιο 2007 Καλή (1) 1 Σάρωθρα Πετρέλαιο 2007 Καλή (1) 1 Πλυντήριο Κάδων Πετρέλαιο 2007 Καλή (1) 2 Δίκυκλα Βενζίνη 2000 Καλή (2) Πίνακας 11: Οχήματα και εξοπλισμός καθαριότητας 12

13 Το αμαξοστάσιο του Δήμου απέχει οδικά απόσταση 25 km από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Φυλής, στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των σύμμεικτων αποβλήτων. Ο βασικός οδικός άξονας που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, είναι η Λεωφόρος Φυλής. Στην αποκομιδή σύμμεικτων (μεταλλικοί κάδοι και μεγάλοι υπόγειοι κάδοι) απασχολούνται έξι (6) απορριμματοφόρα επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, εκτελώντας ένα δρομολόγιο από το αμαξοστάσιο του Δήμου προς ΧΥΤΑ στη βάρδια και διανύοντας 80 km (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής), άρα συνολικά περίπου 400 km την εβδομάδα ή 1600 km το μήνα. Στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων (μπλε κάδοι), απασχολείται επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ένα (1) απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, εκτελώντας ένα δρομολόγιο προς ΚΔΑΥ σε κάθε βάρδια, διανύοντας 50 km (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής), άρα συνολικά περίπου 250 km την εβδομάδα ή 1000 km το μήνα. Στο Δήμο υπάρχουν ανεπτυγμένοι επτακόσιοι (700) μεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι καθώς και έξι (6) υπόγειοι κάδοι που ο καθένας αντιστοιχεί σε τρεις (3) κοινούς κάδους. Ομοίως, υπάρχουν ανεπτυγμένοι εξακόσιοι (600) μπλε κάδοι και διαθέσιμοι επιπλέον δεκαπέντε (15) μπλε κάδοι των 1100 lit. Άλλους κάδους (π.χ. έντυπου χαρτιού), ο Δήμος δεν διαθέτει. Β.3.8. Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαχείρισης Η ακριβής εκτίμηση του κόστους διαχείρισης της υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει: εργατικό κόστος (αμοιβές, ασφάλιση) κόστος συντήρησης-ανανέωσης εξοπλισμού κόστος κίνησης (συλλογής και μεταφοράς) κόστος τέλους εισόδου στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ κόστος σύμμεικτων ανά τόνο κόστος ανακυκλώσιμων ανά τόνο κόστος βιοαποβλήτων (αν δεν συμπεριλαμβάνονται στα σύμμεικτα) ανά τόνο Το κόστος των παραπάνω, με στοιχεία του 2014, ανέρχεται σε ,00 ενώ το ύψος των ανταποδοτικών τελών το ίδιο έτος, ανέρχεται σε

14 Β.3.9. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος γίνεται με τη SWOT Ανάλυση 2 και αφορά την Οργάνωση & Διαδικασίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Υλικοτεχνική Υποδομή. Δυνατότητες Άμεση και εύκολη πρόσβαση στη Διεύθυνση για προώθηση των αιτημάτων του πολίτη Ικανοποιητική εξυπηρέτηση του πολίτη ως προς τα γραπτά του αιτήματα μέσα στα προβλεπόμενα εκ του νόμου χρονικά όρια Kαταγραφή τηλεφωνημάτων για αιτήματα / προβλήματα πολιτών, δυνατότητα μεταφοράς των αιτημάτων στους αρμόδιους υπαλλήλους και παρακολούθηση της υλοποίησης των αιτημάτων αυτών Οργάνωση & Διαδικασίες Πιστοποίηση των υπηρεσιών ως δικαιούχου σε έργα υποδομών για το ΕΣΠΑ (Διαχειριστική Επάρκεια) Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Επαρκέστατος χώρος στάθμευσης του στόλου των οχημάτων Δυνατότητα διαδημοτικών συνεργασιών με γειτονικούς και άλλους δήμους Δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα Ευκαιρίες Εφαρμογή συστήματος διοίκησης ποιότητας, διοίκησης μέσω στόχων σε εφαρμογή του Ν. 3230/2004 Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Αλλαγή στο σύστημα επιλογής Αδυναμίες Γραφειοκρατία Καθυστέρηση στις διαδικασίες όταν μεσολαβούν άλλοι φορείς Αδυναμία υλοποίησης μέρους των έργων του τεχνικού προγράμματος λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων Απαρχαιωμένο hardware και software Έλλειψη λειτουργίας διαδικασιών γραφείου κίνησης Μη αξιοποίηση δυνατοτήτων βιολογικής χρήσης κομμένων κλαδιών Έλλειψη λεπτομερούς χαρτογράφησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κάδων απορριμμάτων δρομολογίων οχημάτων Έλλειψη συστήματος τηλεδιαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Αδυναμία εξεύρεσης εξωτερικών συνεργατών - προμηθευτών λόγω οικονομικής δυσχέρειας Απειλές Έλλειψη συντονισμού με άλλες υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών Έλλειψη συνεργασίας - συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου 2 Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές). 14

15 προϊσταμένων Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους του εξωτερικού για αλληλοενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, κλπ για αντιμετώπιση προβλημάτων ή εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Έλλειψη συντονισμού με άλλες υπηρεσίες Πίνακας 12: Ανάλυση Οργάνωσης & Διαδικασιών Δυνατότητες Συσσωρευμένη εμπειρία στη διαχείριση υπηρεσιών καθαριότητας Συσσωρευμένη εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων πολιτικής προστασίας, εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων προκαλουμένων από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, ισχυρές χιονοπτώσεις και καύσωνες Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων Έμπειρο και ικανό προσωπικό Ευκαιρίες Προσλήψεις έκτακτου εποχιακού προσωπικού 5μηνης ή 8μηνης σύμβασης Ανθρώπινο Δυναμικό Αδυναμίες Έλλειψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού και ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων πχ Μηχανικών ΤΕ και εργατών, οδηγών, κηπουρών, τεχνιτών ηλεκτροφωτισμού Έλλειψη διοικητικών υπαλλήλων Έλλειψη σχεδίου επιμόρφωσης του προσωπικού και μειωμένο ενδιαφέρον από ορισμένους υπαλλήλους για αυτήν Ο ισχύων Ο.Ε.Υ. δεν ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες Απειλές Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού Ελάχιστες ευκαιρίες κατάρτισης, ενώ για τις κατηγορίες των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πιθανά δεν υπάρχουν. Μεγάλες πιθανότητες τραυματισμών και ασθενειών Πίνακας 13: Ανάλυση Ανθρωπίνου Δυναμικού 15

16 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Υλικοτεχνική Υποδομή Δυνατότητες Αξιοποίηση χώρων και κτιρίων που διαθέτει το Υπουργείο Γεωργίας για χρήση από το Δήμο Ευκαιρίες Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης και αξιοποίησης σχετικής εμπειρίας Αδυναμίες Μη ικανοποιητική συντήρηση απορριμματοφόρων και φορτηγών Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή (πχ μικρός αριθμός κάδων απορριμμάτων, προβληματικό σύστημα κοπής κλαδιών, ελλείψεις στον τομέα ηλεκτροφωτισμού) Έλλειψη οργανωμένης αποθήκης υλικών και λογισμικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός Χωροταξιακή διασπορά των υποδομών της αρμόδιας Διοικητικής Μονάδας ( Διεύθυνσης) Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι Απειλές Έλλειψη πόρων για αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής και σταδιακή ανανέωση του στόλου Πίνακας 14: Ανάλυση Υλικοτεχνικής Υποδομής Β.4. Στόχοι Β.4.1. Γενικοί στόχοι Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 ο ποσοτικός στόχος για το 2020 που αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης παρόμοιας προέλευσης, πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία (βλ. σχετ. πίνακα), το ποσοστό των υλικών προς ανακύκλωση λαμβάνεται κατά μέσο όρο 47% κ.β. των αστικών 16

17 Σύμμεικτα Χαρτί συσκευασίας Εντυπο χαρτί πλαστικό μέταλλα γυαλί Οικιακή κομποστοποίηση Μηχανικοί κομποστοποιητές Καφέ κάδος Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων αποβλήτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος ανακύκλωσης του 50% κ.β. αντιστοιχεί σε ποσοστό ανακύκλωσης 23,5% κ.β. των συνολικών Α.Σ.Α. για το έτος Ο στόχος για την προετοιμασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών για το Δήμο μας ποσοτικοποιείται ως ακολούθως: Έτος 2020 Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) ,07 Ανακυκλώσιμα υλικά (47%) στα ΑΣΑ (tn) 5.099,06 Στόχος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 50% (tn) 2.549,53 Πίνακας 15: Στόχος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών - έτος 2020 Β.4.2. Στόχοι τοπικού σχεδίου Ποσότητες (tn/έτος) Προδιαλογή υλικών Έτος Ανακυκλώσιμα Οργανικά , , , ,41 433,97 325,48 325, , Πίνακας 16: Ποσοτικοί ενδεικτικοί στόχοι προδιαλογής ανά έτος Β.5. Ανάπτυξη δράσεων Β.5.1. Πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα. Το σχέδιο του Δήμου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 17

18 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Είδος δράσης Ενημέρωση με φυλλάδια Επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ Τόπος Περιοδικότητα Λαϊκές, Super market Τριμηνιαίως Πράσινο σημείο Διαρκώς Σεμινάρια κατασκευών Οδηγός για την κομποστοποίηση Ενημέρωση, συμβουλές Πόρτα-πόρτα Σχολεία, Φορείς, Σύλλογοι Ηλεκτρονικά μηνύματα Άρθρα, δημοσιεύσεις Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση Πίνακας 17: Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης Έτος Ποσοστό (%) μείωσης παραγωγής αποβλήτων Πίνακας 18: Ποσοτικά αποτελέσματα Β.5.2. Πρώτο επίπεδο: Διαλογή στην πηγή α. Δίκτυο κάδων Το δίκτυο των κάδων έχει ικανοποιητική πυκνότητα αλλά θα βελτιωθεί περισσότερο. Οι κάδοι θα αναπτύσσονται κατά συστάδες (ξεχωριστά τα σύμμεικτα από την ανακύκλωση) και θα υποδέχονται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, τα μέταλλα. Σε πρώτη φάση ο Δήμος θα καταγράψει και θα εξετάσει, κατά περίπτωση, τα μεγαλύτερα οικοδομικά συγκροτήματα, στις πυλωτές ή στους ακάλυπτους χώρους, των οποίων θα εγκαταστήσει συστάδα κάδων ανακύκλωσης και σε συνεννόηση με το διαχειριστή θα κάνει την περισυλλογή όταν αυτοί είναι πλήρεις. Ο στόχος είναι 18

19 να πυκνώσει το δίκτυο με την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και σε μικρότερες πολυκατοικίες. Στη συστάδα κάδων θα συμπεριλαμβάνεται και ειδικός κάδος κομποστοποίησης. Οι μονοκατοικίες θα καλύπτονται από κάδους ανακύκλωσης που θα βρίσκονται σε κοινόχρηστα σημεία. Αρχικά θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματιών και οικιακών χρηστών και θα αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Όσον αφορά στους οικιακούς χρήστες (κατοικίες) θα εφαρμοστεί το σύστημα πόρτα-πόρτα και το σύστημα συλλογής με κεντρικούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό ή κατοικία. Τα υπολείμματα τροφών θα τοποθετούνται στον κάδο κουζίνας, μέσα σε ειδική σακούλα, η οποία όταν γεμίζει θα μεταφέρεται στον εξωτερικό κεντρικό καφέ κάδο. Στους ξεχωριστούς καφέ κάδους που θα βρίσκονται σε κοινόχρηστα σημεία, θα συλλέγονται τα βιοαπόβλητα. Απορριμματοφόρο του Δήμου θα αδειάζει τους καφέ κάδους. Εικόνα 2: Οι καφέ κάδοι όπου θα συλλέγονται τα βιοαπόβλητα Όσον αφορά στους επαγγελματίες (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια και καφετέριες) η συλλογή θα γίνεται σε κεντρικούς κάδους με την τοποθέτηση του κάδου μπροστά από την επιχείρηση. 19

20 Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας όπου θα υφίστανται ξεχωριστή επεξεργασία με σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) υψηλής ποιότητας. Στις περιοχές με χαμηλή οικιστική πυκνότητα πρέπει να προωθηθεί η οικιακή κομποστοποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και ταφής) λόγω μείωσης των ποσοτήτων Η οικιακή κομποστοποίηση, θα γίνεται με τα φυτικά υπολείμματα (φρούτα, λαχανικά) καθώς και τα υπολείμματα κήπου (γκαζόν, φύλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.). Η προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης και η δράση της κομποστοποίησης θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα και οι ποσότητες που κομποστοποιούνται θα καταγράφονται από μηχανισμούς του Δήμου. Ο τύπος των κάδων θα ποικίλει ως προς το χρώμα και τη χωρητικότητα. - Κάδοι lt για τα νοικοκυριά: Τοποθετούνται σε ιδιόκτητο εξωτερικό χώρο ενώ τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τοποθετούνται εξωτερικά του κτιρίου/οικίας ώστε να γίνει εκκένωση του κάδου από το Δήμο. - Κάδοι 60lt με ποδομοχλό για τους εμπορικούς χρήστες - Κάδοι 360 lt για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους και διανομή σε μεγάλους παραγωγούς του Δήμου (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες) - Κάδοι 1100 lt για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και διανομή σε μεγάλους παραγωγούς του Δήμου (λαϊκές αγορές, super markets). - Κάδοι μπλε για ανακύκλωση - Κάδοι καφέ για βιοαπόβλητα - Κάδοι μεταλλικοί ή πράσινοι για σύμμεικτα έως τη σταδιακή απόσυρσή τους 20

21 Εικόνα 3: Διάφοροι τύποι κάδων Το υφιστάμενο δίκτυο κάδων για τα σύμμεικτα απόβλητα καθώς και το υφιστάμενο σύστημα διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών θα διατηρηθεί ώστε να προσαρμοστούν εύκολα οι δημότες αποφεύγοντας αντιδράσεις ή παράπονα κατά την τοποθέτηση τους. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, που θα έχει τον τελευταίο λόγο στην χωροθέτησή τους θα συνεκτιμήσει την επάρκεια χώρου και τους εξυπηρετούμενους κατοίκους. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των «πράσινων» από τους κήπους θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης με ειδικά οχήματα-σκαφάκια. β. Δίκτυο πράσινων σημείων Ο οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων ονομάζεται Πράσινο Σημείο. Στο Πράσινο Σημείο γίνεται η διαλογή, ο διαχωρισμός των αποβλήτων και η προώθησή τους με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Εικόνα 4: Εσωτερικός χώρος εγκαταστάσεων ενός πράσινου σημείου 21

22 Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ένα πράσινο σημείο θα πρέπει να είναι χωροταξικά κεντροβαρικό και να εξυπηρετεί μία περιοχή ακτίνας 7 Km. Στην περίπτωση του Δήμου μας οι περιορισμοί αυτοί καλύπτονται με ένα τουλάχιστον πράσινο σημείο. Ο χώρος που προτείνονται στο παρόν σχέδιο είναι το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Σιπύλου 16 όπου σήμερα στεγάζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου. Εικόνα 5: Το προτεινόμενο πράσινο σημείο στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αξιολόγηση των Επιτρεπόμενων Χρήσεων Γης. Είναι σημαντικό, παρόλα αυτά, να εξεταστεί η διαθεσιμότητα οικοπέδων, κατάλληλης έκτασης, ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση των υποδομών. απαιτούμενων Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 και την Υ. Α. 1958/2012 για την δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το πράσινο σημείο 22

23 κατατάσσεται στην Ομάδα 4η Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και συγκεκριμένα στην κατηγορία 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ., Κατηγορία Β, για συνολική αποθηκευτική ικανότητα Q<200 tn εντός ορίων οικισμών και πόλεων. Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3982/2011, θα μπορούσε να ενταχθεί: - στις «Αποθήκες» σημείο ε παρ. 4 του άρθρου 17 - στα Επαγγελματικά Εργαστήρια παρ. 2 του άρθρου 17. Τα «πράσινα» σημεία είναι επιλεγμένοι χώροι, γνωστοί και προσιτοί στους πολίτες, που διαθέτουν ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και τον αναγκαίο εξοπλισμό. Λειτουργούν καθημερινά σε δυο βάρδιες και το Σαββατοκύριακο μόνο το πρωινό. Ο πολίτης μπορεί να φέρνει σε αυτά τα σημεία ογκώδη έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ειδικά απόβλητα όπως χρώματα, μπαταρίες, φάρμακα κλπ. Οι πολίτες προσεγγίζουν το πράσινο σημείο με δικό τους μεταφορικό μέσο και εισέρχονται με τα όχημά τους στο κτίριο ή στεγασμένο χώρο. Αν μεταφέρουν μικρά ανακυκλώσιμα απόβλητα κατευθύνονται στο χώρο συλλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ενώ αν επιθυμούν να αποθέσουν ογκώδη απόβλητα, κατευθύνονται στο χώρο συλλογής των ογκωδών αποβλήτων. Στα προς απόθεση είδη αποβλήτων, μπορούν επίσης να παραδίδουν και χρήσιμα υλικά (π.χ. έπιπλα, παιχνίδια) προς επαναχρησιμοποίηση. Ο Δήμος τροφοδοτεί το πράσινο σημείο απ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη) που απέθεσαν οι πολίτες στο δρόμο. Για όσα είδη (πχ μπαταρίες, λαμπτήρες κλπ) λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ), τα Συστήματα αυτά οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται στο πράσινο σημείο. Για τα λοιπά η διαχείριση θα 23

24 πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους φορείς με τους οποίους ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις. Ο Δήμος, ως φορέας διαχείρισης του πράσινου σημείου, μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των υλικών και τη μεταφορά τους. Η συχνότητα μεταφοράς τους εξαρτάται από την αποθηκευτική ικανότητα του χώρου. Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σημείο, μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Για την ευχερέστερη μεταφορά τους μπορεί να προηγηθεί προ-επεξεργασία των υλικών όπως δεματοποίηση για χαρτιά και πλαστικά, τεμαχισμό για πράσινα απόβλητα κτλ. Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα είδη αποβλήτων που συλλέγονται στα πράσινα σημεία: Είδη οικιακού εξοπλισμού Μικρά ειδικά απόβλητα Πράσινα απόβλητα Απόβλητα κατασκευών Έπιπλα, στρώματα, χαλιά, παιχνίδια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σπασμένα είδη υγιεινής Φάρμακα, χρώματα, τηγανέλαια, χημικά Κλαδέματα, γκαζόν Τούβλα, σπασμένα πλακίδια, μπάζα από ανακατασκευές Πίνακας 19: Είδη αποβλήτων που συλλέγονται στα πράσινα σημεία ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Επιπλέον των κεντρικών πράσινων σημείων που προτείνονται στην προηγούμενη ενότητα, η ομάδα εργασίας μας, επιπλέον των απαιτήσεων του προσχεδίου της Περιφερειάρχη Αττικής, κρίνει σκόπιμη τη δημιουργία μικρών πράσινων σημείων σε διάφορες γειτονιές του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους όπου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση και θα έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση των δημοτών σε επίπεδο γειτονιάς και θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση οι πολίτες. Η επιλογή των χώρων για την εγκατάσταση των εν λόγω σημείων συλλογής θα γίνει με προσοχή και όχι εντός των πλατειών ώστε να μην αλλοιώνεται η φυσιογνωμία των πλατειών. Τα μικρά πράσινα σημεία είναι τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης και αποτελούν ειδικές μεταλλικές κατασκευές, όπου είναι τοποθετημένα και λειτουργούν 24

25 αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υλικών. Καταλαμβάνουν μικρή έκταση εντός κοινόχρηστου χώρου ή χώρου κοινής ωφέλειας. Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες τυποποιημένων κέντρων ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία (πλατείες) Δήμων της Αττικής. Εικόνα 6: Κατασκευές προκάτ που εξυπηρετούν τα μικρά πράσινα σημεία Τα μικρά πράσινα σημεία, λόγω της μικρής απαιτούμενης έκτασης, δεν απαιτείται να διαθέτουν περιβαλλοντική άδεια και δύναται να διαθέτουν χρήσεις για τη συλλογή και ανακύκλωση: - Κουτιών αλουμινίου (από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.) - Κουτιών λευκοσιδήρου (από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα, κονσέρβες κ.α.) - Πλαστικών μπουκαλιών (από νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.) - Γυάλινων φιαλών (από νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά, κρασιά και ποτά) Για το Δήμο μας, προτείνεται η δημιουργία Πράσινο Σημείο Δήμου τουλάχιστον τριών (3) μικρών πράσινων σημείων συλλογής για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Δήμου και συγκεκριμένα: Πλατεία Προφήτη Ηλία Πλατεία Παναγίας Ελεούσας Πλατεία 19ης Μαΐου 25

26 γ. Δράσεις για ειδικά ρεύματα Ο Δήμος στοχεύει επιπλέον στην προώθηση των παρακάτω δράσεων: ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ Οι μεγάλοι παραγωγοί όπως οι χώροι μαζικής εστίασης αλλά και οι μικροί παραγωγοί σε επίπεδο νοικοκυριού είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται αυτή η δράση. Η συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών δύναται να υλοποιηθεί με ειδικούς κάδους σε κατάλληλες θέσεις εντός του Δήμου (πχ. πλησίον των μεγάλων παραγωγών) αλλά και εντός των πράσινων σημείων. Η συλλογή θα γίνεται σε ειδικούς κάδους στο προαύλιο κάθε Δημοτικού σχολείου. Οι κάδοι θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία για κάθε λίτρο τηγανέλαιου θα προσφέρει μπόνους (απονομή επαίνων στους μαθητές κλπ). Προτεινόμενοι χώροι εφαρμογής είναι οι σχολικές μονάδες (λύκεια, γυμνάσια, δημοτικά, νηπιαγωγεία), τα δημοτικά καταστήματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα πολιτιστικά κέντρα. ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πράσινα μη ογκώδη (όπως υπολείμματα από κήπους σε μικρές ποσότητες) Τα πράσινα θα συλλέγονται μαζί με τα υπολείμματα τροφών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όσοι πολίτες διαθέτουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης, θα μπορούν να διαθέτουν το σύνολο των πράσινων με υπολείμματα τροφών. Τα ογκώδη πράσινα (όπως μεγάλες ποσότητες από κλαδέματα, κορμοί δέντρων, κλπ.) θα συλλέγονται από το Δήμο χωριστά από τα λοιπά ογκώδη και θα οδηγούνται είτε στο πράσινο σημείο για προεπεξεργασία (π.χ τεμαχισμός), είτε απευθείας σε κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης για περαιτέρω επεξεργασία ή ακόμη για παραγωγή πέλετ προς πώληση. 26

27 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Τα αδρανή και υλικά κατεδάφισης (όπως μεγάλες ποσότητες από μπάζα, τούβλα, πλακίδια κλπ.) θα συλλέγονται από το Δήμο χωριστά από τα λοιπά ογκώδη και θα οδηγούνται είτε στο πράσινο σημείο για προεπεξεργασία, είτε απευθείας σε κεντρικές μονάδες χώρων επεξεργασίας για δημιουργία αδρανών χρήσιμων για εργασίες οδοποϊίας του Δήμου. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Θα γίνει ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των δημοτών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ) που υλοποιεί ήδη τη δράση. ΑΗΗΕ Θα γίνει ενίσχυση της προσπάθειας σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. που υλοποιεί ήδη τη δράση. ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ Θα γίνει ενίσχυση της προσπάθειας σε συνεργασία με την συνεργασία με την ΑΦΗΣ ΑΕ που υλοποιεί ήδη τη δράση. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Στα όρια του Δήμου μας υπάρχουν δράσεις παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων (υγειονομικών, ιατρείων, βιοτεχνιών) η συλλογή των οποίων γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες (π.χ. Αποτεφρωτήρας Α.Ε.). Συγκεκριμένα είδη αποβλήτων, όπως τα ληγμένα φάρμακα θα συλλέγονται στα φαρμακεία και θα προωθούνται σε εταιρείες που κατέχουν κατάλληλες άδειες μεταφοράς και διαχείρισης. δ. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού Προκειμένου να πετύχει το ΣΔΑ του Δήμου, απαιτείται η συμμετοχή των δημοτών. 27

28 Όλες οι δράσεις απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το κοινό της προτεινόμενης εκστρατείας αποτελείται από τους κατοίκους-νοικοκυριά του Δήμου και τους «μεγάλους» παραγωγούς αποβλήτων του Δήμου (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις, σχολεία, συλλογικοί φορείς, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων). Οι υπηρεσίες του Δήμου θα καταρτίσουν πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της ανακύκλωσης, την προώθηση του οποίου θα αναλάβουν εθελοντές και άνεργοι που θα υποστηριχθούν οικονομικά. Η πληροφόρηση θα ξεκινήσει πριν την έναρξη του προγράμματος και θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκειά του. Η ενημέρωση στοχεύει στην πρώτη επαφή του δημότη με τη νέα δράση, το νέο υπό ανάπτυξη σύστημα. Πρέπει να γίνει εξοικείωση του κοινού με τα συστήματα διαλογής στην πηγή γιατί οι προτεινόμενες νέες δράσεις αποτελούν νέες εφαρμογές στην Ελλάδα και πρέπει να υπάρξει κατανόηση των νέων εννοιών, όπως ο ορισμός των πράσινων σημείων, των βιοαποβλήτων, η οικιακή κομποστοποίηση, η εξοικείωση με νέες έννοιες και πρακτικές. Η φάση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μερικούς μήνες πριν την έναρξη των προτεινόμενων νέων δράσεων. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Ενημέρωση δημοτών πόρτα πόρτα. 2. Διοργάνωση επισκέψεων των μαθητών σχολείων του Δήμου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 3. Διοργάνωση Προγράμματος με θέμα:«ημερίδες Ανακύκλωσης στα σχολεία». 4. Διοργάνωση «φεστιβάλ Ανακύκλωσης» σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. 5. Διαφημιστικές ενέργειες σε εμπορικά κέντρα, πλατεία, πεζόδρομους, καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. 6. Συνεργασία με φορείς συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 28

29 Η ενημέρωση θα γίνει από: την ιστοσελίδα του Δήμου, έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο, ενημερωτική αφίσα, επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες, ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου & στελεχών του Δήμου, γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.) Με την έναρξη των νέων δράσεων ξεκινάει και η ενεργοποίηση των πολιτών για την έναρξη της συμμετοχής τους. Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα πράσινα σημεία (θέση και πρόσβαση, είδη αποβλήτων, οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή, κλπ.), τον τρόπο χρήσης του νέου εξοπλισμού (πχ εσωτερικών κάδων κουζίνας, οικιακοί κομποστοποιητές κλπ.), τα είδη των αποβλήτων που συλλέγουν χωριστά, το πρόγραμμα αποκομιδής, το τρόπο επικοινωνίας τους με το Δήμο. Οι προτεινόμενες δράσεις της φάσης αυτής περιλαμβάνουν: Ενημέρωση πόρτα πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες, έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού, περίπτερο ενημέρωσης σε πλατείες για αναλυτική προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένους νέους, εθελοντές ή άνεργους. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η συνεχής ευαισθητοποίηση των πολιτών θα γίνει: με την ενθάρρυνση όσων συμμετέχουν ήδη στη νέα δράση/ πρόγραμμα με σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων με συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου με κινητό περίπτερο ενημέρωσης για τη συνεχή ενημέρωση, με δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.) με απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 29

30 ε. Σύστημα συλλογής και μεταφοράς Το σύστημα συλλογής και μεταφοράς των κάδων και των υλικών που συγκεντρώνονται στα «πράσινα» σημεία απαιτεί περισσότερα οχήματα και πυκνότερα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής. Β.5.3. Δεύτερο επίπεδο: Δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών Οι δράσεις για την υποδοχή και αξιοποίηση των προδιαλεγμένων υλικών αναπτύσσονται σε δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές διαχείρισης. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, έχει στα διοικητικά του όρια, χώρους που μπορεί να αναπτυχθούν αυτές οι δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία του συστήματος απαιτεί την εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής, καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, που θα επιλεγεί με βάση τη μελέτη σχεδιασμού και τις προς διαχείριση ποσότητες αποβλήτων. Ενδεικτικά για τη διαμόρφωση του χώρου απαιτούνται οι παρακάτω υποδομές και εξοπλισμός: Διαμόρφωση ασφαλτοστρωμένης οδικής πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας ελιγμών των απορριμματοφόρων οχημάτων Κατασκευή εξωτερικού δικτύου όμβριων του χώρου των εγκαταστάσεων, Έργα διαχείρισης των αστικών λυμάτων Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, κλπ.) και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού πυρασφάλειας του χώρου (πυροσβεστήρες, δεξαμενή νερού κλπ.). Περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου μεταφόρτωσης με δενδροφύτευση. Στεγασμένος χώρος γραφείων Στεγασμένος χώρος εργασίας 30

31 Όχημα τύπου κλαρκ Γεφυροπλάστιγγας ζύγισης των απορριμματοφόρων. Πρέσσα Δεματοποιητής Χώρος για κομποστοποίηση Μηχανικός εξοπλισμός κομποστοποίησης Σπαστήρας αδρανών Χώρος επεξεργασίας υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων Εργαστήριο ανακατασκευής υλικών Οι δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται είναι: Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων και πράσινων Παρασκευή πέλετ Συσκευασία του παραγόμενου προϊόντος Διαχωρισμός, αποθήκευση και διάθεση υλικών ανακύκλωσης Επισκευή και διάθεση των επισκευασμένων Β.5.4. Διαχείριση σύμμεικτων Στόχος του ΤΣΔ είναι η μείωση μέχρι την εξαφάνιση του κλάσματος των σύμμεικτων. Β.5.5. Σταδιοποίηση δράσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων κάθε σταδίου Μια ενδεικτική χρονική κατανομή των στόχων ανάκτησης μπορεί να είναι η παρακάτω: Διαδικασία Ανακύκλωση συσκευασιών Κομποστοποίηση πράσινων

32 Ανάκτηση άλλων υλικών Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων Πίνακας 20: Κατανομή ποσοστιαίων στόχων α και β επιπέδου Β.6. Οικονομικά στοιχεία - χρηματοδότηση Τα έσοδα από το ΤΣΔ αναμένονται από: την εξοικονόμηση τέλους υγειονομικής ταφής την επιδότηση εναλλακτικής διαχείρισης την εμπορική διάθεση των υλικών (πέλετ, αδρανή, εδαφοβελτιωτικό, βιοαέριο, υλικό επικάλυψης ΧΥΤΥ) χρηματοδότηση ΕΣΠΑ χρηματοδότηση πράσινου ταμείου χρηματοδότηση από ανταποδοτικά τέλη Υλικό Ποσοστό (%) Πλαστικό 13 Ποσότητες (tn) Τιμή πώλησης ( /tn) Σύνολο ( ) Αλουμίνιο 1 Σιδηρούχα 3 Γυαλί 3 Χαρτί έντυπο 12 Χαρτί συσκευασίας-χαρτόνι 15 Πίνακας 21: Στοιχεία ετήσιων εσόδων από ανακυκλώσιμα υλικά (ενδεικτικά για το 2015) Στους παρακάτω πίνακες παραθέτουμε ενδεικτικούς προϋπολογισμούς δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και του πράσινου σημείου, προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης και εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης. 32

33 Εργασία Ενδεικτικό κόστος Περιγραφή εργασιών Έργα υποδομής ασφαλτοστρώσεις στις οδούς πρόσβασης και εσωτερικά του χώρου, χωματουργικά, αποχετεύσεις ομβρίων, περιφράξεις, διαμόρφωση εισόδου, ηλεκτρικά, υδραυλικά κλπ Κτιριακά μεταλλικό στέγαστρο, γραφεία, φυλάκιο Κτιριακά πράσινων σημείων Συνδέσεις με τα δίκτυα Μηχανολογικός εξοπλισμός μεταλλικό στέγαστρο, χώρος γραφείων, εξωτερικοί χώροι ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση τεμαχιστής κλαδιών, πρέσσες ανακυκλώσιμων, παλλετοφόρο όχημα, πάγκοι, κάδοι, κοντέινερ, κλαρκ, Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης, δεματοποιητής, εξοπλισμός κομποστοποίησης, σπαστήρας αδρανών, εργαστήριο ανακατασκευής υλικών, κλπ Απρόβλεπτα Σύνολο Πίνακας 22: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και των δυο πράσινων σημείων του Δήμου Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος Δύο απορριμματοφόρα Κάδοι διαφόρων χωρητικοτήτων (για νοικοκυριά, καταστήματα εσωτερικοί και εξωτερικοί) Σακούλες αυτοδιασπόμενες Σύνολο Πίνακας 23: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης Εργασία-Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος Αυτοκόλλητα για τους εξωτερικούς κάδους και το Α/Φ Ενημερωτικό φυλλάδιο Αφίσα( τεμ) Έντυπο οδηγιών χρήσης ( τεμ)

34 Κινητό περίπτερο ενημέρωσης(1 τεμ) Οργάνωση δραστηριοτήτων Σύνολο Πίνακας 24: Ενδεικτικό Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης Το κόστος εγκατάστασης αναλύεται ως εξής: Δραστηριότητα Τρόπος υπολογισμού Πηγή χρηματοδότησης Ενημερωτικό υλικό Τεμ Χ Ευρώ/τεμ ΕΣΠΑ Προμήθεια κομποστοποιητών Τεμ Χ Ευρώ/τεμ ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο Προμήθεια κάδων Τεμ Χ Ευρώ/τεμ ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο Προμήθεια απορριμματοφόρων κλπ οχημάτων Δημιουργία πράσινων σημείων Δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης Δημιουργία ΚΔΑΥ Δημιουργία μονάδα κομποστοποίησης Κατασκευή ΑΕΔΑ Κατασκευή χώρου επεξεργασίας αδρανών Τεμ Χ Ευρώ/τεμ Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων Αγορά οικοπέδων, προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ Αγορά οικοπέδου, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδου, κατασκευή κτιρίων, Η/Μ εξοπλισμός Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο Ίδιοι πόροι ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΣΠΑ-Πράσινο ταμείο 34

35 εξοπλισμού Σύνολο Πίνακας 25: Κόστος εγκατάστασης Το κόστος λειτουργίας αναφέρεται στο ενημερωτικό υλικό, στις συμπληρωματικές προμήθειες, στις συντηρήσεις του εξοπλισμού και στα κόστη εγκατάστασης, μεταφορών και εργασιών και αναλύεται ως εξής: Είδος Τρόπος υπολογισμού Ετήσιο κόστος Προσωπικό Προσωπικό αποκομιδής Προσωπικό πράσινου κέντρου Προσωπικό διοικητικό Προσωπικό λειτουργίας ΑΟΕΔΑ-αδρανών Μέσα προστασίας Έμμεσες θέσεις εργασίας Λειτουργικές δαπάνες Συντηρήσεις κάδων καύσιμα Συντηρήσεις οχημάτων Συντηρήσεις εξοπλισμού Συντηρήσεις εξοπλισμού ΑΟΕΔΑ Συντηρήσεις χώρου αδρανών Μεταφορά υπολείμματος Γενικό σύνολο Πίνακας 26: Κόστος λειτουργίας 35

36 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Επιμέρους Δαπάνες Κατανάλωση ΔΕΗ Καύσιμα Συντήρηση Διάθεση άχρηστων υλικών Λοιπά έξοδα λειτουργίας Σύνολο Εξόδων Έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμων υλικών Σύνολο Κόστος ( / έτος) Πίνακας 27: Συγκεντρωτικός πίνακας εκτιμώμενου λειτουργικού κόστους-εσόδων Παρόλα αυτά, ο Δήμος έχει σημαντικά οφέλη από την εκτροπή των βιοαποβλήτων από την ταφή ή από την επεξεργασία τους ως σύμμεικτα απόβλητα. Επίσης, μετά την έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής αποβλήτων, η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος πρόκειται να ανέλθει έως και 60 /τόνο αποβλήτου. Κεφάλαιο Γ. Γ.1. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Το παρόν «Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» εκπονείται σε συνέχεια της από Επιστολής της Περιφερειάρχη Αττικής. Οι δημότες θα ενημερώνονται για το ΤΣΔ με Ειδική τηλεφωνική γραμμή Διανομή ερωτηματολογίων Έντυπα και ηλεκτρονικά Συνελεύσεις και εκδηλώσεις Και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δέχεται περιοδική αναφορά αποτελεσμάτων. 36

37 Παράρτημα. Στον πίνακα που ακολουθεί αναπτύσσονται οι συντομογραφίες του παρόντος. ΑΕΔΑ ΑΣΑ ΕΔΣΝΑ ΕΕΑΑ ΚΔΑΥ ΟΕΔΑ ΠΕΣΔΑ ΣΕΔ ΣΜΑ ΤΣΔΑ ΧΑΔΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικά Στερεά Απόβλητα Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 37

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ OKTΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Οκτώβριος 2015 ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δεκέμβριος 2014 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Νίκαια 14/10/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Σοφία Γιαννάκη Βιολόγος, Μηχανικός περιβάλλοντος-χωροταξίας M.Sc. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Παρατηρήσεις και σχόλια στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) αποβλήτων του δήμου Ηλιούπολης Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης (ΤΣΔ) αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραμα, Σεπτέμβριος 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 2 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων... σελ. 2 1.1. Αποκεντρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κιλελέρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622)

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622) Development and Demonstra/on of a Waste Preven/on Support Tool for Local Authori/es - WASP Tool (LIFE10 ENV/GR/ 622) Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... 1 3. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ... 1 4. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 8-12-2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 34302 Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ. 2132140136 2132140124 FAX :2108136129 ΠΡΟΣ Τον κ. Δήμαρχο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 Β.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Β.1.1. Πλεονεκτήµατα αποκεντρωµένης διαχείρισης µε έµφαση στην προδιαλογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Μάρτιος 2016 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δήμος Νεμέας. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Νεμέας

Ελληνική Δημοκρατία Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δήμος Νεμέας. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Νεμέας Ελληνική Δημοκρατία Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δήμος Νεμέας Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Νεμέας Απρίλιος 2016 Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή... 6 1.1. Παρουσίαση Τοπικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δήμος Βριλησσίων

Στρατηγικό. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δήμος Βριλησσίων Στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμος Βριλησσίων Ομάδα Σύνταξης: Α. Μαυραγάνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας Σ. Κουκλάδας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Α ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΘΕΣΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ έστειλε προς τον πρόεδρο της Περιφ. Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Αγρινίου κ. Μοσχολιό και τους δημάρχους της

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα