ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ 2.1 Η έννοια της Εκπαίδευσης Κάθε γενιά θεωρεί ως αυτονόητο καθήκον της να ποδηγετήσει την άλλη, να την ενηµερώσει για την κοινωνική και πολιτιστική κληρονοµιά που παρέλαβε και να την µεταβάλει σε φορέα κοινωνικής και πολιτικής δηµιουργίας. Είναι γεγονός ότι ακόµη και στις πιο πρωτόγονες κοινωνίες, τα ώριµα µέλη της κοινωνικής οµάδας προσπαθούν να επιδράσουν στα νεότερα, να τους µεταδώσουν τη γλώσσα τους, τις τεχνικές τους γνώσεις, τις αξίες τους, τις ιδέες τους, τον τρόπο ζωής τους. Όσο πιο ώριµη κι εξελιγµένη είναι µια κοινωνία, τόσο πιο οργανωµένα και µελετηµένα γίνεται αυτή η προσπάθεια επίδρασης. Θέτονται προκαθορισµένοι στόχοι που εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες, επιλέγονται ή δηµιουργούνται φορείς που θα επιχειρήσουν την επίτευξη αυτών των στόχων, προγραµµατίζεται συγκεκριµένη µεθοδολογία, εξευρίσκεται υλική υποδοµή, δηλαδή τελικά µπαίνουν σε ενέργεια µια σειρά από δραστηριότητες συντονισµένες µεταξύ τους και σε λογική συνάφεια µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών απαρτίζει τους θεσµούς της Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση σκοπεύει σε διπλό στόχο : από τη µια να αναπτύξει στον εκπαιδευόµενο ικανότητες τέτοιες, που να του επιτρέπουν να ταξινοµήσει συστηµατικά τις όποιες πολιτιστικές ή τεχνικές γνώσεις απόκτησε µέχρι τώρα µε τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και να πάρει κριτική στάση απέναντί τους και από την άλλη να τον ενηµερώσει ότι η εικόνα του κόσµου που µέχρι τώρα είχε σχηµατίσει είναι περιορισµένη και να τον πείσει ότι πρέπει να ψάξει ενεργά για πηγές που θα βαθαίνουν την προοπτική και θα καλυτερεύουν την ποιότητα αυτής της εικόνας. Αναλαµβάνει τη βαριά ευθύνη να ξυπνήσει, να καλλιεργήσει και ν αναπτύξει όλες τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές δυνάµεις και όλες τις προδιαθέσεις που από τη γέννησή του 3

2 φέρει ο άνθρωπος και να τον µεταβάλει από ένα, έστω και προικισµένο δηµιούργηµα, σε κορωνίδα της ηµιουργίας. Είναι προφανές ότι η Εκπαίδευση συµβάλλει καθοριστικά στην οµαλή διαδοχή της γενιάς που φεύγει από τη γενιά που έρχεται. Κυρίως αυτή συγκρατεί την εσωτερική ενότητα του λαού, διατηρεί και ανανεώνει τον κοινωνικό µηχανισµό και γίνεται έτσι η σπονδυλική στήλη κάθε οργανωµένης κοινωνίας. Η ευθύνη της εκπαίδευσης είναι δικαίωµα αλλά και καθήκον της Πολιτείας. Σε κάθε κράτος ανάλογα µε τις ανάγκες του, τις ιδιαιτερότητές του και τους οραµατισµούς του, η επίσηµη Πολιτεία καθορίζει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα Εκπαίδευσης, το οποίο εξυπηρετεί προκαθορισµένους σκοπούς. Είναι αυτονόητο ότι οι σκοποί αυτοί εξαρτώνται από την πολιτικοοικονοµική δοµή της κοινωνίας, από την πολιτιστική της παράδοση και τους ιδιαίτερους στόχους της συγκεκριµένης χρονικής, πολιτικής και πολιτιστικής στιγµής. Γι αυτό δεν µπορεί να είναι γενικοί και κοινοί για όλους τους λαούς. Υπάρχουν σκοποί που διαφέρουν από χώρα σε χώρα κι από εποχή σε εποχή. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλοι, που µπορεί και πρέπει να είναι σταθεροί και κοινοί για όλους τους λαούς όλων των εποχών. Οι πρώτοι ονοµάζονται µεταβλητοί και οι δεύτεροι διαχρονικοί σκοποί της Εκπαίδευσης. 2.2 Μεταβλητοί σκοποί της Εκπαίδευσης Η πολιτική, κοινωνική και οικονοµική δοµή µιας συγκεκριµένης χώρας, οι ιδιαιτερότητές της, οι ανάγκες που αντιµετωπίζει και που περιµένει να αντιµετωπίσει µελλοντικά, καθώς επίσης και οι οραµατισµοί της Πολιτείας της για το αυριανό πρόσωπο και τη ζωή του λαού της, είναι παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν και καθορίζουν σκοπούς και στόχους που πρέπει να πραγµατωθούν. Τέτοιοι σκοποί µπορεί να είναι : Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας Η βιοµηχανική εξέλιξή της Η καταπολέµηση του πληθωρισµού και της ανεργίας Η διατήρηση, εξέλιξη ή δηµιουργία νέων επαγγελµάτων, απαραίτητων στο κοινωνικό σύνολο 4

3 Η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για κοινωνικό µετασχηµατισµό, σύµφωνα µε τους οραµατισµούς της Πολιτείας Ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους, η Πολιτεία προγραµµατίζει προσεκτικά την Εκπαίδευση που θα προσφέρει στο λαό της και καθορίζει ως σκοπούς της Εκπαίδευσης εκείνους που θα συµβάλουν περισσότερο στην υλοποίηση των οραµατισµών της. Είναι φανερό ότι οι σκοποί της Εκπαίδευσης µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε περιοχή, ή ακόµα κι ανάµεσα σε διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα της ίδιας χώρας ακόµα και την ίδια εποχή. Πολλά παραδείγµατα επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισµό. Άλλοι είναι οι σκοποί της Εκπαίδευσης σε µια αναπτυγµένη χώρα, άλλοι σε µια αναπτυσσόµενη και άλλοι σε µια υπανάπτυκτη. Στη Μεγάλη Βρετανία, η Εκπαίδευση διαφέρει όχι µόνο από περιοχή σε περιοχή αλλά και ανάµεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώµατα της ίδιας περιοχής. Άλλη είναι η Εκπαίδευση στην Αγγλία, άλλη στη Σκοτία και άλλη στη Β. Ιρλανδία. Επίσης πριν από το 1944 το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Αγγλία ήταν διαµορφωµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει µόνο Στοιχειώδη Εκπαίδευση στα παιδιά της εργατικής τάξης, µέχρι και Μέση Εκπαίδευση στα παιδιά της µέσης τάξης και µόνο τα παιδιά της ανώτερης τάξης (upper class) µπορούσαν να φοιτήσουν σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία Ανώτερης Εκπαίδευσης. Το 1944 µε το νόµο για την Εκπαίδευση τροποποιήθηκε το σύστηµα αυτό, αλλά στην ουσία του δεν άλλαξε. Ακόµα και σήµερα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σχολείων για µαθητές που προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώµατα. Στη χώρα µας σήµερα, µε την ανάπτυξη της Βιοµηχανίας και την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σκοποί της Εκπαίδευσης έχουν µεταβληθεί. ηµιουργήθηκαν τα Τεχνικά και Επαγγελµατικά Λύκεια, τα Ενιαία Λύκεια, η υποχρεωτική εκπαίδευση έγινε εννιάχρονη, διδάσκονται νέα µαθήµατα. 2.3 ιαχρονικοί σκοποί της Εκπαίδευσης Οι σκοποί αυτοί πρέπει να είναι µέληµα και καθήκον κάθε Πολιτείας και δικαίωµα των πολιτών κάθε χώρας. ιακρίνονται σε µορφωτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς. 5

4 (α) Μορφωτικοί σκοποί Οι σκοποί αυτοί είναι εκείνοι που αποβλέπουν στη µόρφωση του πολίτη, δηλαδή στην πνευµατική, ψυχική και σωµατική του καλλιέργεια, που επιτυγχάνεται µε την καλλιέργεια του γνωστικού, του βουλητικού και του συναισθηµατικού του στοιχείου. Οι µορφωτικοί σκοποί πραγµατώνονται όταν, από τη µια µεριά έχει καλλιεργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον κι έχουν δηµιουργηθεί όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στο άτοµο ν αναπτύξει τις ικανότητές του (πνευµατικές, ψυχικές, σωµατικές) και από την άλλη η Εκπαίδευση στοχεύει ώστε το άτοµο : Να ενεργοποιήσει τη λανθάνουσα γνωστική του ικανότητα, ν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ενταχθεί οµαλά στο κοινωνικό περιβάλλον, ν ασκεί - ενδεχοµένως - κάποιο επάγγελµα και τελικά να πάρει τη θέση που το ικανοποιεί στην κοινωνική διεργασία. Να δηµιουργήσει αίσθηµα αγάπης και ενδιαφέροντος για τη γνώση και να αποκτήσει τέτοιες ικανότητες, ώστε να µπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και µόνο του µετά την αποφοίτησή του από το σχολείο. Ν ασκηθεί στην ακριβολογία, τη σαφήνεια και την ορθότητα της έκφρασης. Ν αποκτήσει συλλογιστική ικανότητα και λογική συνέπεια. Ν ασκήσει τη φαντασία, να δυναµώσει τη µνήµη και ν αναπτύξει την κριτική του σκέψη. Ν αποκτήσει συνέπεια και υπευθυνότητα, που είναι σηµάδια ψυχικής ανωτερότητας, ωριµότητας και ηθικής ελευθερίας. Ν αποκτήσει αυτογνωσία και ετερογνωσία. Μ αυτού του είδους τη γνώση το άτοµο αποκτά αυτοπεποίθηση, σχηµατίζει την πραγµατική εικόνα του εαυτού του µέσα στο κοινωνικό σύνολο, αποφεύγει την αλαζονεία, την έπαρση, τη µαταιοδοξία, καθώς επίσης και τη δειλία, την ατολµία, τη µικροψυχία και το φθόνο. Γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του και τους άλλους κινείται µε σιγουριά και αισθάνεται άνετα κι ελεύθερα ανάµεσα στους συνανθρώπους του. 6

5 Να γίνει άτοµο µε ηθικές αξίες, αυτοπειθαρχούµενο, ελεύθερο, τολµηρό, πνευµατικά και ψυχικά ισορροπηµένο, σταθερό θεµέλιο µιας οργανωµένης, δηµοκρατικής, ελεύθερης και προοδευτικής κοινωνίας. (β) Κοινωνικοί σκοποί Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση του ατόµου, η ένταξή του µέσα στο κοινωνικό σύνολο έτσι ώστε : Να γνωρίσει τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους. Να µάθει τους ρόλους που καλείται να παίξει µέσα στην οικογένεια, την κοινωνία, το σχολικό περιβάλλον, σε κάθε οµάδα ή οργάνωση που ενδεχοµένως µετέχει. Να συνειδητοποιήσει ότι ο ρόλος ή οι ρόλοι που καλείται να παίξει δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο σπουδαίοι από τους ρόλους των άλλων ατόµων της κοινωνικής οµάδας. Ν αντιληφθεί ότι σαν µέλος του κοινωνικού συνόλου έχει δικαιώµατα, αλλά και υποχρεώσεις. Να εκτελεί χωρίς φόβο, προκατάληψη ή δυσανασχέτηση τις υποχρεώσεις του, αλλά ν απαιτεί από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώµατά του. Να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Να συνεργάζεται µε τα άλλα µέλη της κοινωνικής οµάδας. Να µάθει ν αγαπά το διάλογο, ν αποφεύγει το δογµατισµό, τις προκαταλήψεις, την εµπάθεια και τη µισαλλοδοξία. Να οµαλοποιεί τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να κάνει την επικοινωνία του µε τους άλλους εύκολη, χρήσιµη και ευχάριστη. (γ) Πολιτιστικοί σκοποί Κάθε κοινωνία έχει τη δική της πολιτιστική ταυτότητα, το δικό της πνευµατικό πολιτισµό. Ένας βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης είναι να περάσει αυτή την πολιτιστική κληρονοµιά στη νεότερη γενιά. Είναι απαραίτητο : 7

6 Να µάθει το άτοµο τη γλώσσα του, τη δοµή και τη λογική της, την αρµονία και την οµορφιά της. Να µάθει την ιστορία του τόπου του και τα πολιτιστικά επιτεύγµατα των προγόνων του. Να µπορεί ν αξιολογεί τα επιτεύγµατα αυτά και να τα συγκρίνει µε τα σηµερινά και µε τα επιτεύγµατα άλλων λαών και εποχών. Να ενηµερωθεί για την καλλιτεχνική παράδοση, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, τη µουσική, τους χορούς, τα ήθη και έθιµα του τόπου του. Και όχι µόνο να ενηµερωθεί, αλλά να µυηθεί και να γίνει ικανό να επιλέγει τα στοιχεία εκείνα που θα µπορούσαν ν αποτελέσουν βάσεις για παραπέρα πολιτιστική δηµιουργία. 2.4 Παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των σκοπών της Εκπαίδευσης Επειδή η Εκπαίδευση αποτελεί θεµέλιο και ραχοκοκαλιά κάθε κοινωνίας, πάρα πολλοί είναι οι παράγοντες που µάχονται για να διαµορφώσουν τους σκοπούς και το περιεχόµενό της : Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί, πολιτιστικοί είναι οι πιο ουσιώδεις, µε την επισήµανση ότι δε λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά ο καθένας τους µπορεί να επηρεάσει τους άλλους ή να επηρεαστεί απ αυτούς. (α) Πολιτικοί παράγοντες Η Εκπαίδευση στο µέτρο που αποβλέπει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό, είναι θέµα πολιτικό και εποµένως είναι φυσικό οι σκοποί της Εκπαίδευσης σε κάθε χώρα να επηρεάζονται από την πολιτική φιλοσοφία του λαού της. Στη χώρα µας, όπως και σε πολλές άλλες, το όλο εκπαιδευτικό σύστηµα καθορίζεται και κατευθύνεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι επόµενο ότι η πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης επηρεάζει ουσιαστικά και καθοριστικά τη διαµόρφωση των σκοπών Εκπαίδευσης της χώρας, αφού η κυβέρνηση καθορίζει τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των προγραµµάτων Εκπαίδευσης, δίνει τις 8

7 γενικές αρχές διδασκαλίας και µπορεί να ελέγχει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. (β) Κοινωνικοί παράγοντες Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στους πρώτους ανήκει η Πολιτεία που επιδιώκει κοινωνικό µετασχηµατισµό. Ανάλογα µε το κοινωνικό µοντέλο που έχει καθορίσει για την αυριανή κοινωνία της προσανατολίζει και τους σκοπούς της Εκπαίδευσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι διάφορες κοινωνικές οµάδες, τα πολιτικά κόµµατα και κοινωνικοί φορείς, που ενεργούν ως οµάδες πίεσης και που, στο µέτρο των δυνάµεών τους, προσπαθούν να διαµορφώσουν τους σκοπούς της Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα δικά τους συµφέροντα και τη δική τους φιλοσοφία και ιδεολογία. Ανάλογα µε τους οραµατισµούς κάθε µιας από τις παραπάνω οµάδες, το βαθµό που µπορεί να παρεµβαίνει, τους θεσµούς που µπορεί να επηρεάζει, τη διαφορά αντίληψης πάνω στον κοινωνικό µετασχηµατισµό, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί παίρνουν διάφορες µορφές. (γ) Οικονοµικοί παράγοντες Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη βρίσκεται η Πολιτεία, που διαµορφώνει το περιεχόµενο της Εκπαίδευσης µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, την καταπολέµηση του πληθωρισµού, την αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, την αντιµετώπιση της ανεργίας. Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων η υτική Γερµανία και η Ιαπωνία, άλλαξαν τους σκοπούς Εκπαίδευσης µε στόχο την οικονοµική τους ανάπτυξη. Και είναι γνωστά τα οικονοµικά θαύµατα που πέτυχαν οι χώρες αυτές. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι ποικίλοι παράγοντες της οικονοµικής ζωής της χώρας, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί. Καθένας απ όλους αυτούς προσπαθεί στο µέτρο των δυνάµεών του, να επηρεάσει τη διαµόρφωση των σκοπών της Εκπαίδευσης µε κριτήριο το δικό του συµφέρον και το δικό του οικονοµικό όφελος. 9

8 (δ) Πολιτιστικοί παράγοντες Η προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης, τα ήθη και τα έθιµα του λαού, καθώς και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις έργων τέχνης, διεθνείς ολυµπιάδες, πολιτιστικές ανταλλαγές), επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαµόρφωση των σκοπών της Εκπαίδευσης κάθε χώρας. (ε) Ρεύµατα, ιδιοµορφίες και ανάγκες της συγκεκριµένης χρονικής, πολιτιστικής ή πολιτικής στιγµής Η ισότητα των δυο φύλων, η γλωσσική διαµάχη στη χώρα µας, η σεξουαλική απελευθέρωση, η εξάπλωση των ναρκωτικών, η τεράστια αύξηση των τροχοφόρων, οι καταστροφικοί και συχνοί σεισµοί, το AIDS, είναι κάποια παραδείγµατα παραγόντων αυτής της κατηγορίας, που µπορούν να επηρεάσουν τους σκοπούς της Εκπαίδευσης. 10

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ»

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ» 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Από τότε που χρησιμοποιήθηκε ο όρος πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό, που να καλύπτει την ταχύτητα της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφείς: Πάρις Μηλίτσης, Γεώργιος Μηλίτσης ΘΕΜΑΤΑ [ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Προοίμιο Μεταρρυθμίσεις αναλυτικών προγραμμάτων Ο δικός μας δρόμος Αποστολή και σκοποί της εκπαίδευσης Θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία»

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Με πρακτικό θέμα : «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΑΕΜ: 1085 ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Σπουδάστριες: ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Υπεύθυνος καθηγητής: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);»

«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» ΠΠΣΠΑ Project Β τετραμήνου 2014-15 «Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» Τμήμα: Δ1-Δ2 Μαθήτριες: Αναστασία Αγγελάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βαθµός ικανοποίησης των γονέων - παιδιών που βρίσκονται στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Ηρακλείου». ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» της Πράξης. «Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» του Μέτρου 4.

«Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» της Πράξης. «Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» του Μέτρου 4. 1 Έργο «Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής- Ολυµπιακής Παιδείας-Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράµµατος σπουδών, επιµορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου ράσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα