Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education & Sport Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Λόλα Α., Τζέτζης Γ., Τσίτσκαρη Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE ROLE OF DECLARATIVE AND PROCEDURAL KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF SELECTIVE ATTENTION IN VOLLEYBALL A. Lola, G. Tzetzis, E. Tsitskari Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S., Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του ρόλου της διαδικαστικής και της δηλωτικής γνώσης στην βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής στην πετοσφαίριση. Η δηλωτική γνώση δημιουργείται από έκδηλες (explicit) μεθόδους εξάσκησης μέσω της διαμεσολάβησης της λειτουργικής μνήμης, ενώ η διαδικαστική γνώση από άδηλες (implicit) μεθόδους. Εξετάστηκε ο ρόλος της διαδικαστικής και δηλωτικής γνώσης στη βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής στην πετοσφαίριση. Το δείγμα αποτέλεσαν 48 αθλήτριες του πετοσφαίρισης, ηλικίας ετών, με μικρή προπονητική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρείς πειραματικές ομάδες και μια ομάδα ελέγχου. Οι πειραματικές ομάδες ασκήθηκαν και αξιολογήθηκαν σε προσομοιωμένες εργαστηριακές συνθήκες, παρακολουθώντας φωτογραφίες από αθλητές πετοσφαίρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η πρώτη ομάδα ακολούθησε την έκδηλη μέθοδο εξάσκησης, κατά την οποία ενώ έβλεπαν την φωτογραφία, άκουγαν οδηγίες επικέντρωσης της προσοχής σε σημεία-κλειδιά της δεξιότητας. Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε την άδηλη μέθοδο εξάσκησης, κατά την οποία οι συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα έβλεπαν τη φωτογραφία έπρεπε να προσέχουν και να απαντούν σε ένα δευτερεύον ερέθισμα. Η τρίτη ομάδα ακολούθησε τη συνδυασμένη μέθοδο εξάσκησης (άδηλη στο πρώτο μισό και έκδηλη στη συνέχεια) και τέλος η ομάδα ελέγχου αποτελούσε την τέταρτη ομάδα. Οι ομάδες αξιολογήθηκαν τρεις φορές σε μια αρχική μέτρηση, μια τελική μετά από 12 προπονητικές μονάδες και μια μέτρηση διατήρησης μετά από δύο εβδομάδες. Αξιολογήθηκε η επιλεκτική προσοχή βλέποντας μία φωτογραφίες από στιγμιότυπα αγώνων πετοσφαίρισης για 3, σε σύνολο 20 φωτογραφιών. Οι δείκτες 1

2 αξιολόγησης ήταν το ποσοστό της ορθότητας απάντησης σχετικών με το άθλημα φάσεων. Έγινε ανάλυση διακύμανσης (4 ομάδες x 3 μετρήσεις) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα και βρέθηκε ότι όλες οι ομάδες, εκτός της ελέγχου, βελτιώθηκαν στη διάρκεια του χρόνου. Βρέθηκαν σημαντικές κύριες επιδράσεις τόσο μεταξύ των περιόδων μέτρησης όσο και των μεθόδων εξάσκησης. Από την Sheffe post hoc ανάλυση βρέθηκε ότι η συνδυασμένη μέθοδος εξάσκησης ήταν η πιο αποτελεσματική κατά το τεστ διατήρησης και η έκδηλη και άδηλη ομάδα ήταν καλύτερη από την ομάδα ελέγχου. Πιθανά η αρχική ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης από την άδηλη εξάσκηση να βοήθησε στη ανακάλυψη διαφορετικών πηγών πληροφόρησης και στη συνέχεια η δηλωτική γνώση να καθοδηγεί στις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης και στη βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διάρθρωση των προπονητικών μονάδων με στόχο τη βελτίωση της επιλεκτικής προσοχής μέσω του συνδυασμού άδηλων και έκδηλων μεθόδων εξάσκησης. Λέξεις κλειδιά: επιλεκτική προσοχή, άδηλη μέθοδος, έκδηλη μέθοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ζάραγκας Χ., Καμπίτσης Χ., Γιαγκάζογλου Β. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών INTERVENTION PROGRAM FOR THE KINETIC SKILLFULNESS PROMOTION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISTURBANCES OF KINETIC CO-ORDINATION H. Zaragas, C. Kabitsis, V. Giagazoglou University of Ioannina, Department of Preschool Education, Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. of Serres Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γονείς και εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών με τα χαρακτηριστικά της κινητικής αδεξιότητας. Τα ερευνητικά δεδομένα τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο αναφέρουν ποσοστό 5% τέτοιων περιπτώσεων που επισκέπτονται το νηπιαγωγείο. Κινητικά αδέξια χαρακτηρίζονται τα παιδιά εκείνα χωρίς νευρομυϊκά προβλήματα τα οποία αποτυγχάνουν να εκτελέσουν πολιτισμικά τυπικές κινητικές δεξιότητες με επάρκεια (Wall, 1985). Στόχος του παρεμβατικού προγράμματος ήταν η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων παιδιών με διαταραχές του κινητικού συντονισμού. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε εντός σχολικού περιβάλλοντος (νηπιαγωγείο). Συμμετείχαν εφτά παιδιά (6 αγόρια και 1 κορίτσι) τα οποία φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία των Ιωαννίνων και κατατάχθηκαν βάση της αξιολόγησης από το κινητικό τεστ «Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992)» που αφορά τις δυσλειτουργίες του κινητικού συντονισμού 2

3 σε ομάδες με ελαφρύτερες και σοβαρότερες δυσλειτουργίες κινητικού συντονισμού. Η ψυχοκινητική παρέμβαση είχε διάρκεια δώδεκα εβδομάδες με συχνότητα πέντε φορές την εβδομάδα χρονικής διάρκειας τριάντα λεπτών κάθε φορά. Η ομάδα ελέγχου απαρτίζονταν από παιδιά που παρουσίαζαν κινητικές δυσκολίες αλλά δεν συμμετείχαν στην παρέμβαση και ακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η πειραματική ομάδα ακολούθησε ένα πρόγραμμα κινητικών δραστηριοτήτων και μεθόδους νοητικής απεικόνισης. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο παραμετρικές (MANOVA) όσο και μη παραμετρικές μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης (Mann-Whitney U test). Έγιναν αρχικές και τελικές δοκιμασίες. Από την αρχική σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων διαπιστώθηκε ότι η ομάδα ελέγχου αλλά και η πειραματική αρχικά δεν διαφέρουν καθόλου ως προς την κινητική αδεξιότητα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο τεστ. Στις τελικές μετρήσεις η πειραματική ομάδα παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση τόσο στις κινητικές δραστηριότητες (χειρισμός, χειρισμός μπάλας και ισορροπίας) όσο και στο γενικό κινητικό σκορ σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα διακρίνεται από τα αποτελέσματα, ότι οι κινητικές δραστηριότητες χειρισμού (λεπτή κινητικότητα) και χειρισμού αντικειμένου (μπάλας) στο τέλος της παρέμβασης βελτιώθηκαν σημαντικά για την πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου η οποία δεν βελτιώθηκε, και με τις αρχικές της μετρήσεις. Οι δραστηριότητες (στατικής και δυναμικής) ισορροπίας στο τέλος της παρέμβασης βελτιώθηκαν οριακά σημαντικά για την πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου η οποία δεν βελτιώθηκε, και με τις αρχικές της μετρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν ότι υπήρξαν σημαντικά θετικές οι επιδράσεις του ψυχοκινητικού παρεμβατικού προγράμματος, και ακόμη οι διαταραχές κινητικού συντονισμού αντιμετωπίζονται με εξάσκηση όχι μόνο σε επίπεδο κίνησης αλλά και της αντιληπτικής - γνωστικής διαδικασίας. Χρειάζεται μακροχρόνια εφαρμογή τέτοιου προγράμματος και συχνή συμμετοχή σε αυτό. Οι παιδαγωγοί χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση στην ψυχοκινητική αγωγή για τη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών κινητικού συντονισμού, οργάνωση, προγραμματισμό και εκτέλεση ανάλογων προγραμμάτων παρέμβασης. Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου δείχνει κατάλληλο για την εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων. Λέξεις κλειδιά: κινητική αδεξιότητα, ψυχοκινητική παρέμβαση, νοητική απεικόνιση ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Βογιατζογλου Μ., Κουρτέσης Θ., Κίτσιος Α., Συκαράς Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. PHYSICAL ABILITIES AND MOTOR COORDINATION OF FORMAL POPULATION WITH LEARNING DIFFICULTIES AND WITH MARGINAL INTELLECTUAL DELAY 3

4 M. Vogiatzoglou, T. Kourtessis, A. Kitsios, E. Sikaras Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S., Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. H παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση, καταγραφή και αξιολόγηση τεσσάρων βασικών παραμέτρων της φυσικής κατάστασης των παιδιών, της δύναμης, της αντοχής και της ευλυγισίας από τις φυσικές ικανότητες και της κινητικής συναρμογής από τις κινητικές δεξιότητες σε τρεις ομάδες μαθητών, σε μαθητές τυπικού πληθυσμού, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και σε μαθητές με οριακή νοητική καθυστέρηση. Επίσης, διερευνήθηκε η συσχέτιση επιμέρους παραγόντων, του φύλου, της σχέσης ύψους-σωματικού βάρους και της σχολικής επίδοσης, με τις φυσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν εβδομήντα (70) παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων που φοιτούν στην Ε και ΣΤ τάξη. Από αυτούς, τριάντα (30) ανήκαν στον τυπικό πληθυσμό, τριάντα (30) παρουσιάζαν μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα υπόλοιπα δέκα (10) εμφανίζαν προβλήματα οριακής νοητικής καθυστέρησης. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία κινητικά test, το MABC test, το Youth Fitness test (AAHPERD) και το Sit and Reach test. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι δύο πρώτες ομάδες (παιδιά τυπικού πληθυσμού και με μαθησιακές δυσκολίες) επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα Γ (παιδιά με οριακή νοητική καθυστέρηση) και στα τρία κινητικά test (p < 0,01). Επίσης, φάνηκε ότι η ομάδα του τυπικού πληθυσμού δεν παρουσιάζει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με τα τρία test από την ομάδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, δείχθηκε ο παράγοντας του φύλου δεν επηρεάζει τις επιδόσεις των παιδιών στα τρία κινητικά test. Λέξεις κλειδιά: natural faculties, kinetic fitting, training difficulties ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΥΣΛΕΞΙΑ Τζίβα-Κωσταλά Β., Κωσταλά Μ., Κουρτέσης Θ. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ψυχολογίας ASSESSMENT OF MOTOR PROFICIENCY IN CHILDREN WITH DYSLEXIA V. Tziva-Kostala, M. Kostala, T. Kourtessis Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., National and Kapodestrian University of Athens, Department of Phychology Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών με δυσλεξία είναι ο φτωχός κινητικός συντονισμός. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης των παιδιών με δυσλεξία σε σχέση με «τυπικά» αναπτυσσόμενα παιδιά. Στην έρευνα συμμετείχαν 122 παιδιά αγόρια (n=68) και κορίτσια (n=54) ηλικίας 108 έως 143 μηνών (με ΤΑ=10.81). Εξήντα ένα παιδιά (34 αγόρια και 27 κορίτσια) με διαγνωσμένη δυσλεξία αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Τα υπόλοιπα εξήντα ένα παιδιά, ιδίας ηλικίας και φύλου χωρίς δυσλεξία αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Για την αξιολόγηση 4

5 της κινητικής απόδοσης των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η δέσμη κινητικής αξιολόγησης «Movement Assessment Battery for Children» (MABC, Henderson & Sugden, 1992), η οποία έχει δημιουργηθεί για να ανιχνεύει κινητικές δυσκολίες, και αξιολογεί τρεις κινητικούς τομείς: λεπτή επιδεξιότητα χεριών (τρεις δεξιότητες), δεξιότητες μπάλας (δύο δεξιότητες), ισορροπία σε στάση (μία δεξιότητα), και ισορροπία σε κίνηση (δύο δεξιότητες). Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι ο Μ.Ο. της γενικής κινητικής απόδοσης ήταν υψηλότερος στην πειραματική ομάδα (17.24) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (6.11).Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της πειραματικής ομάδας την κατατάσσει στις νόρμες της Αναπτυξιακής ιαταραχής του κινητικού Συντονισμού, ενώ η ομάδα ελέγχου κατατάχθηκε στις νόρμες του «τυπικού» πληθυσμού. Συγχρόνως, η πειραματική ομάδα παρουσίασε υψηλότερους Μ.Ο. και στους τρεις κινητικούς τομείς της δέσμης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες σε όλες τις δεξιότητες της κινητικής δέσμης. εν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλου και ομάδας στις δεξιότητες που αφορούσαν την επιδεξιότητα χεριών και τη στατική και δυναμική ισορροπία. Αντιθέτως, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλου και ομάδας και στις δύο δεξιότητες μπάλας, με τα κορίτσια να σημειώνουν υψηλότερα σκορ και στη πειραματική ομάδα αλλά και στην ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει ότι τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν φτωχό κινητικό συντονισμό, και ότι συχνά βρίσκονται στις νόρμες της Αναπτυξιακής ιαταραχής του κινητικού Συντονισμού. Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της κινητικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν τα κατάλληλα παρεμβατικά προγράμματα που θα καλύπτουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών με δυσλεξία. Λέξεις κλειδιά: δυσλεξία, κινητική απόδοση, αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού. 5

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 48-60 2008 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αλέξανδρος Νικολόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Oral Presentations of the 18 th

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος (), 13 11 Δημοσιεύτηκε: 3 Σεπτεμβρίου 1 Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 13-11 Released: September 3, 1 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Φυσική Δραστηριότητα Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 280 289 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 280-289 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sports Psychology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Πίνακας Περιεχομένων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 25 Μαΐου 2014 Last updated: Sunday, May 25, 2014 Πίνακας Περιεχομένων Αναρτημένες Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Table of Contents Poster

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 25 Μαΐου 2014 Last updated: Sunday, May 25, 2014 Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Table of Contents Oral Presentations

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Rehabilitation Oral Presentations of the 19 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Κακώσεων & Παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 15-18 Απριλίου 2010 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα:

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ιπλωματική εργασία με θέμα: «Το προφίλ των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος

Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 17-29 2008 Ε.Α.Ψ. Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος Φλώρα Ν. Παντελή, Παναγιώτης Βεληγκέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη

Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη Δημήτρης ΖΜΠΑΙΝΟΣ Αικατερίνη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ η οποία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Nutrition Poster Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα