Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook"

Transcript

1 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook Αύγουστος 2011

2 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας περισσότερες από 500 πιστοποιήσεις σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, για όλα τα επίπεδα επαγγελματικής καταξίωσης και κατάρτισης. Με περισσότερα από Κέντρα σε 100 χώρες, ο οργανισμός City & Guilds αναγνωρίζεται από τους εργοδότες παγκοσμίως για την παροχή πιστοποιήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία στον εργασιακό χώρο. Ο Όμιλος City & Guilds. Ο Όμιλος City & Guilds περιλαμβάνει τον οργανισμό City & Guilds, το Ινστιτούτο City & Guilds, το ILM (Institute of Leadership and Management) που προσφέρει πιστοποιήσεις Management, εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες μελών, το NPTC που προσφέρει πιστοποιήσεις σχετικές με επαγγελματικές ειδικότητες στο χώρο της γεωργίας, καθώς και υπηρεσίες μελών, και το HAB (Hospitality Awarding Body). Ο οργανισμός City & Guilds διαχειρίζεται, επίσης, τις Εξετάσεις Μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό του Συμβουλίου Μηχανικών(Engineering Council). Πολιτική Ίσων Ευκαιριών Ο οργανισμός City & Guilds υποστηρίζει πλήρως την αρχή των ίσων ευκαιριών και δεσμεύεται προς την ικανοποίηση αυτής της αρχής σε όλες τις δραστηριότητές του και το υλικό που εκδίδεται. Αντίγραφο της δήλωσης πολιτικής ίσων ευκαιριών είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα του City & Guilds. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου The City and Guilds of London (2008) και απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η διανομή χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds και υποψήφιοι που προετοιμάζονται για πιστοποιήσεις City & Guilds μπορούν να φωτοτυπήσουν ελεύθερα το έγγραφο αυτό χωρίς χρέωση ή/και να περιλάβουν μια κλειδωμένη έκδοσή του σε μορφή PDF στο ενδοδίκτυό (intranet) τους με τους ακόλουθους όρους: Το προσωπικό του κέντρου μπορεί να αντιγράψει το υλικό με σκοπό μόνο τη διδασκαλία των υποψηφίων που προετοιμάζονται για μια πιστοποίηση City & Guilds, ή για εσωτερικούς διαχειριστικούς σκοπούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντιγράψουν το υλικό μόνο για προσωπική τους χρήση όταν προετοιμάζονται για μια πιστοποίηση City & Guilds. Να τηρούνται, επίσης, οι Πρότυπες Προϋποθέσεις Αντιγραφής (Standard Copying Conditions) που ορίζονται στη ιστοσελίδα του οργανισμού City & Guilds. Σημείωση: τα Εθνικά Πρότυπα Απασχόλησης δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του The City & Guilds of London. Παρακαλούμε ελέγξτε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να αντιγραφούν σύμφωνα με τη σχετική Επιτροπή Τομέα Δεξιοτήτων (Sector Skills Council). Εκδόσεις Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκδοση αυτή είναι αληθείς και σωστές την στιγμή που εκδόθηκε. Επομένως, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του City & Guilds βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση και διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο οργανισμός City & Guilds δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προέρχεται από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση. PeopleCert Κοραή 3, Αθήνα Τηλ: Fax: PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 1 από 26

3 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook Αύγουστος PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 2 από 26

4 City & Guilds Δεξιότητες για ένα καλύτερο μέλλον PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 3 από 26

5 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification handbook Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στα προγράμματα πιστοποίησης Δομή πιστοποίησης Ευκαιρίες εξέλιξης Υποστηρικτικό υλικό 7 2 Προδιαγραφές Κέντρου Απαιτήσεις πόρων Προϋποθέσεις εγγραφής υποψηφίου 8 3 Units 10 Unit 001 Business Studies - Level 1 12 Unit 002 Business Studies - Level Αξιολόγηση Περίληψη απαιτήσεων αξιολόγησης 24 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος Αρχική αξιολόγηση και εισαγωγή υποψηφίων Προτεινόμενη στρατηγική παράδοσης PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 4 από 26

6 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 5 από 26

7 1 Εισαγωγή στα προγράμματα πιστοποίησης Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα City & Guilds να είναι σε θέση να προσφέρουν τα παρακάτω προγράμματα πιστοποίησης: Επίπεδα και Τίτλοι Πιστοποιήσεων Level 1 & 2 Award in Business Studies Τελευταία ημερομηνία εγγραφής 30/09/2013 Τελευταία ημερομηνία πιστοποίησης 30/09/2014 Οι πιστοποιήσεις έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες των εργοδοτών για σύντομα και ευέλικτα τμήματα στον τομέα των Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (Business Skills). Πρόκειται για αυτόνομες πιστοποιήσεις οι οποίες συμπληρώνουν την υπάρχουσα σειρά προγραμμάτων πιστοποίησης City & Guilds Business Skills. Οι πιστοποιήσεις City & Guilds Business Studies διατίθενται στα Levels 1 και 2 και προσφέρουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και την αντίληψη που έχουν για τις διαδικασίες του σύγχρονου γραφείου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων που οργανώνονται από τον Οργανισμό City & Guilds και διορθώνονται/ αξιολογούνται από διορθωτές του City & Guilds για κάθε Level. Για κάθε πρόγραμμα πιστοποίησης είναι διαθέσιμο και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 6 από 26

8 1.1 Δομή πιστοποίησης Για να αποκτήσει ο υποψήφιος την πιστοποίηση σε κάθε ένα εκ των Level 1 και 2 Award in Business Studies, πρέπει να πετύχει στις εξετάσεις των αντιστοίχων Units. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τίτλοι των Units, οι προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά Unit και η αξία των διδακτικών Μονάδων που θα προσμετρηθεί στους υποψηφίους όταν συμπληρώσουν επιτυχώς τα απαιτούμενα units και τις διδακτικές Μονάδες.. Αριθμός Μητρώου QCF Αριθμός Unit City & Guilds Τίτλος Unit F/600/3784 Unit 001 Level 1 Business Studies L/600/3786 Unit 002 Level 2 Business Studies Υποχρεωτικό ή Επιλογής για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διδακτικές Μονάδες (Credit Value) Υποχρεωτικό 5 30 Υποχρεωτικό 7 60 Ώρες Εκπαίδευσης υπό καθοδήγηση 1.2 Ευκαιρίες εξέλιξης Με την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να : προοδεύσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία συνεχίσουν στις υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος πιστοποίησης City & Guilds Office Procedures συνεχίσουν σε άλλο πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων ή ΙΤ. 1.3 Υποστηρικτικό υλικό Για τα συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης παρέχεται επίσης το παρακάτω υποστηρικτικό υλικό. Υποστηρικτικό Υλικό Δείγματα θεμάτων Πηγή πρόσβασης PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 7 από 26

9 2 Προδιαγραφές Κέντρου Παρακάτω αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κέντρο, ώστε να μπορεί να προσφέρει τα προγράμματα πιστοποίησης. Υπάρχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds Τα υπάρχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds δε χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τον φορέα για να πάρουν ξεχωριστή έγκριση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος πιστοποίησης. 2.1 Απαιτήσεις πόρων Προσωπικό εκπαιδευτικού κέντρου Το προσωπικό που παραδίδει τις πιστοποιήσεις θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να: είναι επαγγελματικά πεπειραμένοι στον τομέα Επιχειρησιακών Σπουδών, για τον οποίο και παραδίδουν τα μαθήματα. Η πείρα αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου με το διδασκόμενο μάθημα έχουν αποδειγμένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη Τα κέντρα τελούν υπό την υποχρέωση να διασφαλίζουν τον επίκαιρο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου του ανθρώπινου δυναμικού τους στον επαγγελματικό τομέα που καλούνται να καλύψουν, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή σε ότι αφορά την παράδοση, καθοδήγηση, αξιολόγηση και επαλήθευση λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες κρατικές ή νομοθετικές εξελίξεις. 2.2 Προϋποθέσεις εγγραφής υποψηφίου Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εγγράφονται για κάποια πιστοποίηση του ιδίου τύπου, περιεχομένου και επιπέδου με πιστοποίηση που ήδη έχουν. Δεν υπάρχουν τυπικές απαιτήσεις εγγραφής για τους υποψηφίους που επιλέγουν αυτές τις πιστοποιήσεις. Παρόλα αυτά, τα κέντρα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα και τις ικανότητες να αποκτήσουν επιτυχώς τις πιστοποιήσεις. Περιορισμοί ηλικίας Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός σε ότι αφορά υποψήφιους οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν τα προγράμματα πιστοποίησης εκτός κι αν το παραπάνω αποτελεί νομική προϋπόθεση της προβλεπόμενης διαδικασίας ή του εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Τα εκπαιδευτικά κέντρα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τελούν υπό την τοπική και κρατική νομοθεσία η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει την παράδοση των πιστοποιήσεων PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 8 από 26

10 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 9 από 26

11 3 Units Διαθεσιμότητα Unit Ακολουθούν τα units για τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Δομή των Unit Tα unit των πιστοποιήσεων είναι γραμμένa σε τυποποιημένο έντυπο και περιλαμβάνουν τα εξής: Αριθμός αναφοράς City & Guilds Τίτλος Επίπεδο Διδακτικές Μονάδες (Credit Value) Στόχος του Unit Σχέση με Εθνικά Εργασιακά Πρότυπα (NOS)/ με άλλες πιστοποιήσεις Επικύρωση ενότητας από αρμόδιο τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Αναφορά ωρών εκμάθησης υπό καθοδήγηση Αναφορά τρόπου βαθμολόγησης Μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν διάφορα κριτήρια αξιολόγησης βασισμένα στη γνώση συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων με τις οδηγίες 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 10 από 26

12 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 11 από 26

13 Unit 001 Business Studies - Level 1 Level: 1 Διδακτικές Μονάδες: 5 Στόχος του Unit Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους υποψήφιους μια γενική κατανόηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, οργανισμών και του εμπορικού περιεχομένου. Μαθησιακά αποτελέσματα Υπάρχουν πέντε μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτή την ενότητα. Ο υποψήφιος θα μπορεί να: γνωρίζει τις βασικές αρχές θεωρίας επιχειρήσεων κατανοεί την οργάνωση μιας επιχείρησης γνωρίζει πώς λειτουργεί μια επιχείρηση γνωρίζει τις προσδοκίες μιας επιχείρησης από το ανθρώπινο δυναμικό της γνωρίζει τις επιδράσεις και τους ελέγχους σε μια επιχείρηση. Προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης Ο προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι 30 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να καλυφθεί είτε με πλήρη, είτε με μερική παρακολούθηση μαθημάτων. Επικύρωση της ενότητας από κάποιον τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Η ενότητα αυτή επικυρώνεται από το Council of Administration της Μ. Βρετανίας. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση Η ενότητα αυτή αξιολογείται με: Γραπτό διαγώνισμα που δίνεται από τoν City & Guilds και βαθμολογείται από διορθωτές του City & Guilds PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 12 από 26

14 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Γνώση των βασικών αρχών θεωρίας επιχειρήσεων Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει τις βασικές αρχές θεωρίας των επιχειρήσεων. 2. Αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους οικονομιών. 3. Κατατάσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 4. Περιγράφει τις επιπτώσεις του εμπορίου. 5. Αναγνωρίζει και επιλέγει τους παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τους όρους: ανάγκες και επιθυμίες (needs and wants), ζήτηση και προσφορά (demand and supply), υλικά αγαθά και υπηρεσίες (goods and services), ειδίκευση (specialization) και καταμερισμός εργασιών (division of labour) επιδεικνύοντας κατανόηση των όρων αυτών αναφέροντας αντίστοιχα κατάλληλα παραδείγματα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εξηγεί το πώς η ανάγκη για εργασία και παραγωγή προκύπτει από τη ζήτηση (demand). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τους όρους: ελεγχόμενες (ή κεντρικά κατευθυνόμενες) οικονομίες (planned economies), οικονομίες ελεύθερης αγοράς (market economies), οικονομίες μικτού σχήματος (ή μικτές οικονομίες) (mixed economies. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατατάσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον πρωτογενή (primary), το δευτερογενή (secondary)και τον τριτογενή (tertiary) τομέα. Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί πώς η ανταλλαγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών οδηγεί στην αλληλεξάρτηση της επιχείρησης σε τοπικό (local), εθνικό (national) και διεθνές (international) επίπεδο, καθώς και να περιγράφει και να επεξηγεί τους όρους εμπόριο αγαθών (visible trade) και εμπόριο υπηρεσιών (invisible trade), εισαγωγές (imports) και εξαγωγές (exports). Για το κριτήριο 5 Παράγοντες: πρώτες ύλες (raw material), πληθυσμός (population), αγορές (markets), δίκτυο μεταφορών (transport network), φυσικοί πόροι (natural resources), κυβερνητικά κίνητρα (government incentives) και ανταγωνισμός (competition) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 13 από 26

15 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Κατανόηση της οργάνωσης μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει διαφορετικά είδη επιχειρήσεων. 2. Περιγράφει τη δομή μιας επιχείρησης. 3. Επεξηγεί τις μεθόδους ανάπτυξης μιας επιχείρησης. 4. Περιγράφει τις διάφορες μεθόδους εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων αναφορικά με την ιδιοκτησία (ownership), τον έλεγχο (control), τις πηγές χρηματοδότησης (sources of funding) και τη διανομή των κερδών ή του πλεονάσματος (distribution of profit or surplus) - ατομική επιχείρηση (sole trader), προσωπική εταιρεία (partnership), Ανώνυμες Εταιρίες(εισηγμένες και μη) και πολυεθνικοί οργανισμοί (multi-national). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει τι σημαίνει δημόσιος τομέας (public sector) καθώς και τους όρους περιορισμένη ευθύνη (limited liability) και δικαιόχρηση (franchise), αναφέροντας τους αντικειμενικούς σκοπούς μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να συμπληρώνει ένα οργανόγραμμα (organizational chart), εξηγώντας τις πληροφορίες που απεικονίζονται σ ένα τέτοιο διάγραμμα καθώς και να δίνει παραδείγματα διάρθρωσης οργανισμών αναφορικά με τις λειτουργίες (functions), τα προϊόντα (products) και την αγορά (market). Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει τους λόγους ανάπτυξης και να εξηγήσει τις μεθόδους ανάπτυξης μιας επιχείρησης π.χ. εσωτερική επέκταση (internal expansion), οριζόντια (vertical) και πλευρική (lateral) ολοκλήρωση (integration). Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζει μεταξύ των εσωτερικών (internal) και των εξωτερικών (external) οικονομιών κλίμακας (economies of scale) καθώς και να περιγράφει τους διάφορους τύπους ασφαλιστικών κινδύνων (insurance risks). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διαφορετικές μεθόδους εσωτερικής (internal) και εξωτερικής (external) επικοινωνίας και να μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 14 από 26

16 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Γνώση της λειτουργίας μια επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει τις διαφορετικές μορφές παραγωγής και την αλυσίδα παραγωγής. 2. Περιγράφει το ρόλο του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. 3. Περιγράφει τα οικονομικά θέματα μιας επιχείρησης. 4. Επιλέγει διαφορετικούς τύπους μεταφοράς για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τις διαφορετικές μορφές παραγωγής π.χ. παραγωγή κατά παραγγελία (job production), παραγωγή σε στάδια (batch production), μαζική παραγωγή (flow production) και να εξηγεί τη διαφορά μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να περιγράφει την έννοια της αλυσίδας παραγωγής (chain of production), από τον κατασκευαστή μέχρι τον καταναλωτή καθώς και να ορίζει την έννοια «κύκλος ζωής προϊόντος» (product life cycle). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει το ρόλο της έρευνας αγοράς (market research) και τις βασικές μεθόδους προώθησης/ μάρκετινγκ και της καταλληλότητάς τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τον όρο «μείγμα μάρκετινγκ/marketing mix» και να απεικονίζει τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες: Προϊόν-Product, Τοποθέτηση-Place, Τιμή-Price, Προώθηση- Promotion. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τους όρους σταθερό (fixed) και μεταβλητό (variable) κόστος (cost), μικτό και καθαρό κέρδος (gross and net profit) και περιθώριο κέρδους (profit margin) και να μπορεί να υπολογίζει την τιμή ενός προϊόντος με βάση απλές πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσδιορίζει τους όρους πιστωτής (creditor) και χρεώστης/οφειλέτης (debtor) και να περιγράφει τις πηγές χρηματοδότησης (sources of financing) όπως δάνεια (loans), λογαριασμοί υπερανάληψης (overdrafts), χρονομισθώσεις (hire purchase) και αδιανέμητα κέρδη (retained profits) καθώς και τις δάφορες μεθόδους πληρωμής όπως επιταγές (cheques), λογιστικές μεταφορές (credit transfers), πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες (credit/debit cards), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (online banking). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους μεταφοράς και να εξηγεί τους λόγους της επιλογής τους.` 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 15 από 26

17 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 4 Γνώση του τι προσδοκά μια επιχείρηση από το ανθρώπινο δυναμικό της Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Παραθέτει τις διάφορες μορφές χρηματικών (monetary) και μη-χρηματικών (nonmonetary) επιβραβεύσεων (rewards) από την εργασία. 2. Περιγράφει το ρόλο του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού (προσωπικού) (human resources personnel department) στη διαδικασία εύρεσης υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment). 3. Περιγράφει συνοπτικά τη διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης επί της εργασίας (onthe-job) και εκτός της εργασίας (off-the-job). 4. Αναφέρει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 2 Συμπεριλαμβάνονται η περιγραφή αρμοδιοτήτων της θέσης (job description), η διαφήμιση της θέσης εργασίας και η διαδικασία επιλογής PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 16 από 26

18 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 5 Γνώση των επιδράσεων και των ελέγχων μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Προσδιορίζει τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς. 2. Αναφέρει το ρόλο των ομάδων άσκησης πίεσης (pressure groups) αναφορικά με την επιρροή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Οργανισμοί: Εμπορικά Επιμελητήρια (Chambers of Commerce), εμπορικοί σύλλογοι (trade associations), τράπεζες (banks), οργανισμοί προστασίας του καταναλωτή (consumer protection groups). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις γνωστές ομάδες άσκησης πίεσης (pressure groups) και να προσδιορίζει και να εκτιμά το ρόλο που έχουν στην επίδραση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 17 από 26

19 Unit 002 Business Studies - Level 2 Level: 2 Διδακτικές Μονάδες: 7 Στόχος του Unit Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους υποψήφιους τις δεξιότητες καθώς και τις θεωρητικές γνώσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να λειτουργούν αποτελεσματικά και να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα μιας επιχείρησης σε μια πληθώρα καταστάσεων. Μαθησιακά αποτελέσματα Υπάρχουν πέντε μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτή την ενότητα. Ο υποψήφιος θα μπορεί να: κατανοεί το επιχειρησιακό πλαίσιο σε μια οικονομία κατανοεί τη δομή και την οργάνωση μιας επιχείρησης γνωρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και ελέγχου μιας επιχείρησης κατανοεί το κοινωνικό πλαίσιο μιας επιχείρησης γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν και ελέγχουν μια επιχείρηση. Προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης Ο προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι 60 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να καλυφθεί είτε με πλήρη, είτε με μερική παρακολούθηση μαθημάτων. Επικύρωση της ενότητας από κάποιον τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Η ενότητα αυτή επικυρώνεται από το Council of Administration της Μ. Βρετανίας. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση Η ενότητα αυτή αξιολογείται με: Γραπτό διαγώνισμα που δίνεται από τoν City & Guilds και αξιολογείται από διορθωτές του City & Guilds PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 18 από 26

20 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Κατανόηση του επιχειρησιακού πλαισίου στην οικονομία Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τη θεωρία του επιχειρείν και τις βασικές αρχές οικονομίας. 2. Επεξηγεί τι σημαίνουν οι όροι ειδίκευση (specialization) και καταμερισμός εργασίας (division of labour). 3. Επεξηγεί τους παράγοντες που καθορίζουν την χωροθέτηση (εγκατάσταση) μιας επιχείρησης. 4. Αντιλαμβάνεται τις έννοιες και τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει γνώση και αντίληψη της θεωρίας του επιχειρείν και των βασικών αρχών οικονομίας πάνω στις οποίες λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε μέγεθος και δραστηριότητες. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει και να επεξηγεί τους παράγοντες όπως πρώτες ύλες (raw materials), πληθυσμός, αγορές (markets), δίκτυο μεταφορών (transport network), φυσικές πηγές (natural resources), κυβερνητικά κίνητρα (incentives) και ανταγωνισμός (competition). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου (international trade), τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage) και το σκοπό των εμπορικών συνασπισμών (trade blocs) π.χ. συνεταιριστικών (co-operative) και προστατευτικών (protective) οργανισμών. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να περιγράψει τους όρους εμπορικό ισοζύγιο (balance of trade) και ισοζύγιο πληρωμών (balance of payments) καθώς και να προβαίνει σε σχετικούς υπολογισμούς PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 19 από 26

21 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Γνώση της δομής και της οργάνωσης των επιχειρήσεων Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τι σημαίνει ο όρος «επιχειρησιακοί οικονομικοί στόχοι» (organization s business objectives). 2. Περιγράφει την επίσημη δομή ενός οργανισμού και τις βασικές αρχές της διοίκησης (management). 3. Επεξηγεί τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος, την ανάπτυξη και τους κινδύνους οποιουδήποτε επιχειρηματικού οργανισμού. 4. Περιγράφει το ενεργητικό (assets) μιας επιχείρησης. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να απεικονίζει την επίσημη δομή μιας επιχείρησης μέσω της χρήσης διαγραμμάτων ή σχημάτων, καθώς και να περιγράφει τις βασικές αρχές διοίκησης: - ανάθεση/εκχώρηση αρμοδιοτήτων (delegation), ιεραρχία (chain of command), εύρος ελέγχου (span of control). Για το κριτήριο 3 Συμπεριλαμβάνει και τις πολυεθνικές (multi-nationals). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ των: κεφάλαιο κτήσης (ή μετοχικό κεφάλαιο) (owner capital), κεφάλαιο δανεισμού (ή δανειακό κεφάλαιο) (loan capital), κυκλοφορούν κεφάλαιο (capital employed), κεφάλαιο κίνησης (working capital), πάγια στοιχεία ενεργητικού (fixed assets), κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets), κύκλος εργασιών (turnover) και κέρδος (profit) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 20 από 26

22 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Γνώση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, των εργαλείων σχεδιασμού και ελέγχου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1. Επεξηγεί τις βασικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση. 2. Επεξηγεί το ρόλο της διοίκησης σχετικά με το σχεδιασμό και τον έλεγχο λειτουργιών και τμημάτων. 3. Αναγνωρίζει το ρόλο του μάρκετινγκ. 4. Αναλύει απλά οικονομικά δεδομένα. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να επεξηγεί τα κύρια τμήματα μιας επιχείρησης και τις μεμονωμένες λειτουργίες τους καθώς και τη σχέση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων μιας επιχείρησης. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η διοίκηση μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό και τον έλεγχο των λειτουργιών και των τμημάτων μιας επιχείρησης μέσα από την εισαγωγή των ακόλουθων τεχνικών: προϋπολογισμός (budgeting), δαπάνες και τιμολογιακή πολιτική (costs and pricing), έλεγχος μετρητών (cash control), έλεγχος αποθεμάτων (stock control), πιστωτικός έλεγχος (credit control). Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το ρόλο και τις μεθόδους της έρευνας αγοράς (market research) και του μάρκετινγκ αναφορικά με το σχεδιασμό και την απόφαση του κατάλληλου συνδυασμού των μεθόδων αυτών. Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει οικονομικά δεδομένα τελικών απολογισμών συμπεριλαμβανομένων και συγκριτικών διαγραμμάτων (comparative figures) και διαγραμμάτων νεκρού-σημείου (break-even charts) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 21 από 26

23 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί πώς η εργασία ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες. 2. Περιγράφει τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment and selection) και της διαδικασίας ενημέρωσης και καθοδήγησης των νέων υπαλλήλων στις εργασίες τους (induction). Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις θεωρίες που αφορούν τα κίνητρα συμπεριφοράς (motivational theories) των Maslow, Herzberg και McGregor και να διακρίνουν μεταξύ των οικονομικών και μη-οικονομικών ανταμοιβών (financial, non-financial awards). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment and selection) από την προδιαγραφή του προσώπου μέχρι και τον διορισμό του, και όλα τα ενδιάμεσα στάδια, καθώς και τον κύριο σκοπό και τα κύρια οφέλη της ενημέρωσης και καθοδήγησης των νέων υπαλλήλων στις εργασίες τους (induction) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 22 από 26

24 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 5 Κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τις επιρροές στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 2. Επεξηγεί την επίπτωση της πληροφορικής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιρροών στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί την επίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 23 από 26

25 4 Αξιολόγηση 4.1 Περίληψη απαιτήσεων αξιολόγησης Για κάθε μία από τις πιστοποιήσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν μία εξέταση, η οποία δίνεται και διορθώνεται από τον City & Guilds και περιλαμβάνει τα εξής: Εξετάσεις Business Studies Level 1 Οι εξετάσεις του Level 1 διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (παρέχεται επιπλέον χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά). Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση αποτελείται απο δύο μέρη. Το τεστ δίνεται σε συγκεκριμένο έγγραφο με τις ερωτήσεις/τα θέματα που λαμβάνει ο υποψήφιος, όπου και συμπληρώνονται οι απαντήσεις. Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότερες κόλλες χαρτί, φροντίστε να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υποψηφίου πάνω σε καθεμία από αυτές. Μέρος Α 15 ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες απαντήσεις και καλύπτουν θεματικά όλα τα μέρη της εξεταστέας ύλης 1-3 βαθμοί θα δοθούν για κάθε ερώτηση σε αυτό το μέρος Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 35 βαθμούς. Μέρος Β Δύο ερωτήσεις που απαιτούν εκτενείς απαντήσεις και καλύπτουν κυρίως τις θεματικές ενότητες 2 και 3 της εξεταστέας ύλης και αξιολογούνται με 15 βαθμούς η καθεμία Μία ερώτηση που καλύπτει τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης (1, 4 και 5) και αξιολογείται με 5 βαθμούς Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 35 βαθμούς. Αξιολόγηση Business Studies Level 1 Οι βαθμολογίες από τα Μέρη Α και Β αθροίζονται. Για να περάσουν με Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 54%. Για να περάσουν με First Class Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 70% PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 24 από 26

26 Εξετάσεις Business Studies Level 2 Οι εξετάσεις του Level 2 διαρκούν 2 ώρες (παρέχεται επιπλέον χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά). Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το τεστ δίνεται σε συγκεκριμένο έγγραφο με τις ερωτήσεις/θέματα που λαμβάνει ο υποψήφιος, όπου και συμπληρώνονται οι απαντήσεις. Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότερες κόλλες χαρτί, φροντίστε να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υποψηφίου πάνω σε καθεμία από αυτές. Μέρος Α 12 ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες απαντήσεις και καλύπτουν θεματικά όλα τα μέρη της εξεταστέας ύλης 1-3 βαθμοί θα δοθούν για κάθε ερώτηση σε αυτό το μέρος Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 30 βαθμούς. Μέρος Β Δύο ερωτήσεις που απαιτούν εκτενείς απαντήσεις και καλύπτουν κυρίως τις θεματικές ενότητες 2 και 3 της εξεταστέας ύλης και αξιολογούνται με 15 βαθμούς η καθεμία Μία ερώτηση που καλύπτει τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης (1, 4 και 5) και αξιολογείται με 10 βαθμούς Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 40 βαθμούς. Αξιολόγηση Business Studies Level 2 Οι βαθμοί από τα Μέρη Α και Β αθροίζονται. Για να περάσουν με Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 54%. Για να περάσουν με First Class Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 70% PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 25 από 26

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66)

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 International Advanced Awards

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKETA 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498.100 Fax: 2310 498.180 web: www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα