Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook"

Transcript

1 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook Αύγουστος 2011

2 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας περισσότερες από 500 πιστοποιήσεις σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, για όλα τα επίπεδα επαγγελματικής καταξίωσης και κατάρτισης. Με περισσότερα από Κέντρα σε 100 χώρες, ο οργανισμός City & Guilds αναγνωρίζεται από τους εργοδότες παγκοσμίως για την παροχή πιστοποιήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία στον εργασιακό χώρο. Ο Όμιλος City & Guilds. Ο Όμιλος City & Guilds περιλαμβάνει τον οργανισμό City & Guilds, το Ινστιτούτο City & Guilds, το ILM (Institute of Leadership and Management) που προσφέρει πιστοποιήσεις Management, εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες μελών, το NPTC που προσφέρει πιστοποιήσεις σχετικές με επαγγελματικές ειδικότητες στο χώρο της γεωργίας, καθώς και υπηρεσίες μελών, και το HAB (Hospitality Awarding Body). Ο οργανισμός City & Guilds διαχειρίζεται, επίσης, τις Εξετάσεις Μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό του Συμβουλίου Μηχανικών(Engineering Council). Πολιτική Ίσων Ευκαιριών Ο οργανισμός City & Guilds υποστηρίζει πλήρως την αρχή των ίσων ευκαιριών και δεσμεύεται προς την ικανοποίηση αυτής της αρχής σε όλες τις δραστηριότητές του και το υλικό που εκδίδεται. Αντίγραφο της δήλωσης πολιτικής ίσων ευκαιριών είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα του City & Guilds. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου The City and Guilds of London (2008) και απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η διανομή χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds και υποψήφιοι που προετοιμάζονται για πιστοποιήσεις City & Guilds μπορούν να φωτοτυπήσουν ελεύθερα το έγγραφο αυτό χωρίς χρέωση ή/και να περιλάβουν μια κλειδωμένη έκδοσή του σε μορφή PDF στο ενδοδίκτυό (intranet) τους με τους ακόλουθους όρους: Το προσωπικό του κέντρου μπορεί να αντιγράψει το υλικό με σκοπό μόνο τη διδασκαλία των υποψηφίων που προετοιμάζονται για μια πιστοποίηση City & Guilds, ή για εσωτερικούς διαχειριστικούς σκοπούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντιγράψουν το υλικό μόνο για προσωπική τους χρήση όταν προετοιμάζονται για μια πιστοποίηση City & Guilds. Να τηρούνται, επίσης, οι Πρότυπες Προϋποθέσεις Αντιγραφής (Standard Copying Conditions) που ορίζονται στη ιστοσελίδα του οργανισμού City & Guilds. Σημείωση: τα Εθνικά Πρότυπα Απασχόλησης δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του The City & Guilds of London. Παρακαλούμε ελέγξτε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να αντιγραφούν σύμφωνα με τη σχετική Επιτροπή Τομέα Δεξιοτήτων (Sector Skills Council). Εκδόσεις Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκδοση αυτή είναι αληθείς και σωστές την στιγμή που εκδόθηκε. Επομένως, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του City & Guilds βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση και διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο οργανισμός City & Guilds δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προέρχεται από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση. PeopleCert Κοραή 3, Αθήνα Τηλ: Fax: PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 1 από 26

3 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook Αύγουστος PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 2 από 26

4 City & Guilds Δεξιότητες για ένα καλύτερο μέλλον PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 3 από 26

5 Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification handbook Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στα προγράμματα πιστοποίησης Δομή πιστοποίησης Ευκαιρίες εξέλιξης Υποστηρικτικό υλικό 7 2 Προδιαγραφές Κέντρου Απαιτήσεις πόρων Προϋποθέσεις εγγραφής υποψηφίου 8 3 Units 10 Unit 001 Business Studies - Level 1 12 Unit 002 Business Studies - Level Αξιολόγηση Περίληψη απαιτήσεων αξιολόγησης 24 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος Αρχική αξιολόγηση και εισαγωγή υποψηφίων Προτεινόμενη στρατηγική παράδοσης PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 4 από 26

6 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 5 από 26

7 1 Εισαγωγή στα προγράμματα πιστοποίησης Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα City & Guilds να είναι σε θέση να προσφέρουν τα παρακάτω προγράμματα πιστοποίησης: Επίπεδα και Τίτλοι Πιστοποιήσεων Level 1 & 2 Award in Business Studies Τελευταία ημερομηνία εγγραφής 30/09/2013 Τελευταία ημερομηνία πιστοποίησης 30/09/2014 Οι πιστοποιήσεις έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις ανάγκες των εργοδοτών για σύντομα και ευέλικτα τμήματα στον τομέα των Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (Business Skills). Πρόκειται για αυτόνομες πιστοποιήσεις οι οποίες συμπληρώνουν την υπάρχουσα σειρά προγραμμάτων πιστοποίησης City & Guilds Business Skills. Οι πιστοποιήσεις City & Guilds Business Studies διατίθενται στα Levels 1 και 2 και προσφέρουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και την αντίληψη που έχουν για τις διαδικασίες του σύγχρονου γραφείου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων που οργανώνονται από τον Οργανισμό City & Guilds και διορθώνονται/ αξιολογούνται από διορθωτές του City & Guilds για κάθε Level. Για κάθε πρόγραμμα πιστοποίησης είναι διαθέσιμο και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 6 από 26

8 1.1 Δομή πιστοποίησης Για να αποκτήσει ο υποψήφιος την πιστοποίηση σε κάθε ένα εκ των Level 1 και 2 Award in Business Studies, πρέπει να πετύχει στις εξετάσεις των αντιστοίχων Units. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τίτλοι των Units, οι προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά Unit και η αξία των διδακτικών Μονάδων που θα προσμετρηθεί στους υποψηφίους όταν συμπληρώσουν επιτυχώς τα απαιτούμενα units και τις διδακτικές Μονάδες.. Αριθμός Μητρώου QCF Αριθμός Unit City & Guilds Τίτλος Unit F/600/3784 Unit 001 Level 1 Business Studies L/600/3786 Unit 002 Level 2 Business Studies Υποχρεωτικό ή Επιλογής για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διδακτικές Μονάδες (Credit Value) Υποχρεωτικό 5 30 Υποχρεωτικό 7 60 Ώρες Εκπαίδευσης υπό καθοδήγηση 1.2 Ευκαιρίες εξέλιξης Με την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να : προοδεύσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία συνεχίσουν στις υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος πιστοποίησης City & Guilds Office Procedures συνεχίσουν σε άλλο πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων ή ΙΤ. 1.3 Υποστηρικτικό υλικό Για τα συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης παρέχεται επίσης το παρακάτω υποστηρικτικό υλικό. Υποστηρικτικό Υλικό Δείγματα θεμάτων Πηγή πρόσβασης PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 7 από 26

9 2 Προδιαγραφές Κέντρου Παρακάτω αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κέντρο, ώστε να μπορεί να προσφέρει τα προγράμματα πιστοποίησης. Υπάρχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds Τα υπάρχοντα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds δε χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τον φορέα για να πάρουν ξεχωριστή έγκριση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος πιστοποίησης. 2.1 Απαιτήσεις πόρων Προσωπικό εκπαιδευτικού κέντρου Το προσωπικό που παραδίδει τις πιστοποιήσεις θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να: είναι επαγγελματικά πεπειραμένοι στον τομέα Επιχειρησιακών Σπουδών, για τον οποίο και παραδίδουν τα μαθήματα. Η πείρα αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου με το διδασκόμενο μάθημα έχουν αποδειγμένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη Τα κέντρα τελούν υπό την υποχρέωση να διασφαλίζουν τον επίκαιρο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου του ανθρώπινου δυναμικού τους στον επαγγελματικό τομέα που καλούνται να καλύψουν, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή σε ότι αφορά την παράδοση, καθοδήγηση, αξιολόγηση και επαλήθευση λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες κρατικές ή νομοθετικές εξελίξεις. 2.2 Προϋποθέσεις εγγραφής υποψηφίου Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εγγράφονται για κάποια πιστοποίηση του ιδίου τύπου, περιεχομένου και επιπέδου με πιστοποίηση που ήδη έχουν. Δεν υπάρχουν τυπικές απαιτήσεις εγγραφής για τους υποψηφίους που επιλέγουν αυτές τις πιστοποιήσεις. Παρόλα αυτά, τα κέντρα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα και τις ικανότητες να αποκτήσουν επιτυχώς τις πιστοποιήσεις. Περιορισμοί ηλικίας Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός σε ότι αφορά υποψήφιους οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν τα προγράμματα πιστοποίησης εκτός κι αν το παραπάνω αποτελεί νομική προϋπόθεση της προβλεπόμενης διαδικασίας ή του εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Τα εκπαιδευτικά κέντρα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τελούν υπό την τοπική και κρατική νομοθεσία η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει την παράδοση των πιστοποιήσεων PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 8 από 26

10 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 9 από 26

11 3 Units Διαθεσιμότητα Unit Ακολουθούν τα units για τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Δομή των Unit Tα unit των πιστοποιήσεων είναι γραμμένa σε τυποποιημένο έντυπο και περιλαμβάνουν τα εξής: Αριθμός αναφοράς City & Guilds Τίτλος Επίπεδο Διδακτικές Μονάδες (Credit Value) Στόχος του Unit Σχέση με Εθνικά Εργασιακά Πρότυπα (NOS)/ με άλλες πιστοποιήσεις Επικύρωση ενότητας από αρμόδιο τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Αναφορά ωρών εκμάθησης υπό καθοδήγηση Αναφορά τρόπου βαθμολόγησης Μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν διάφορα κριτήρια αξιολόγησης βασισμένα στη γνώση συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων με τις οδηγίες 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 10 από 26

12 Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 11 από 26

13 Unit 001 Business Studies - Level 1 Level: 1 Διδακτικές Μονάδες: 5 Στόχος του Unit Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους υποψήφιους μια γενική κατανόηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, οργανισμών και του εμπορικού περιεχομένου. Μαθησιακά αποτελέσματα Υπάρχουν πέντε μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτή την ενότητα. Ο υποψήφιος θα μπορεί να: γνωρίζει τις βασικές αρχές θεωρίας επιχειρήσεων κατανοεί την οργάνωση μιας επιχείρησης γνωρίζει πώς λειτουργεί μια επιχείρηση γνωρίζει τις προσδοκίες μιας επιχείρησης από το ανθρώπινο δυναμικό της γνωρίζει τις επιδράσεις και τους ελέγχους σε μια επιχείρηση. Προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης Ο προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι 30 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να καλυφθεί είτε με πλήρη, είτε με μερική παρακολούθηση μαθημάτων. Επικύρωση της ενότητας από κάποιον τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Η ενότητα αυτή επικυρώνεται από το Council of Administration της Μ. Βρετανίας. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση Η ενότητα αυτή αξιολογείται με: Γραπτό διαγώνισμα που δίνεται από τoν City & Guilds και βαθμολογείται από διορθωτές του City & Guilds PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 12 από 26

14 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Γνώση των βασικών αρχών θεωρίας επιχειρήσεων Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει τις βασικές αρχές θεωρίας των επιχειρήσεων. 2. Αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους οικονομιών. 3. Κατατάσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 4. Περιγράφει τις επιπτώσεις του εμπορίου. 5. Αναγνωρίζει και επιλέγει τους παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τους όρους: ανάγκες και επιθυμίες (needs and wants), ζήτηση και προσφορά (demand and supply), υλικά αγαθά και υπηρεσίες (goods and services), ειδίκευση (specialization) και καταμερισμός εργασιών (division of labour) επιδεικνύοντας κατανόηση των όρων αυτών αναφέροντας αντίστοιχα κατάλληλα παραδείγματα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εξηγεί το πώς η ανάγκη για εργασία και παραγωγή προκύπτει από τη ζήτηση (demand). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τους όρους: ελεγχόμενες (ή κεντρικά κατευθυνόμενες) οικονομίες (planned economies), οικονομίες ελεύθερης αγοράς (market economies), οικονομίες μικτού σχήματος (ή μικτές οικονομίες) (mixed economies. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατατάσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον πρωτογενή (primary), το δευτερογενή (secondary)και τον τριτογενή (tertiary) τομέα. Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί πώς η ανταλλαγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών οδηγεί στην αλληλεξάρτηση της επιχείρησης σε τοπικό (local), εθνικό (national) και διεθνές (international) επίπεδο, καθώς και να περιγράφει και να επεξηγεί τους όρους εμπόριο αγαθών (visible trade) και εμπόριο υπηρεσιών (invisible trade), εισαγωγές (imports) και εξαγωγές (exports). Για το κριτήριο 5 Παράγοντες: πρώτες ύλες (raw material), πληθυσμός (population), αγορές (markets), δίκτυο μεταφορών (transport network), φυσικοί πόροι (natural resources), κυβερνητικά κίνητρα (government incentives) και ανταγωνισμός (competition) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 13 από 26

15 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Κατανόηση της οργάνωσης μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει διαφορετικά είδη επιχειρήσεων. 2. Περιγράφει τη δομή μιας επιχείρησης. 3. Επεξηγεί τις μεθόδους ανάπτυξης μιας επιχείρησης. 4. Περιγράφει τις διάφορες μεθόδους εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων αναφορικά με την ιδιοκτησία (ownership), τον έλεγχο (control), τις πηγές χρηματοδότησης (sources of funding) και τη διανομή των κερδών ή του πλεονάσματος (distribution of profit or surplus) - ατομική επιχείρηση (sole trader), προσωπική εταιρεία (partnership), Ανώνυμες Εταιρίες(εισηγμένες και μη) και πολυεθνικοί οργανισμοί (multi-national). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει τι σημαίνει δημόσιος τομέας (public sector) καθώς και τους όρους περιορισμένη ευθύνη (limited liability) και δικαιόχρηση (franchise), αναφέροντας τους αντικειμενικούς σκοπούς μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να συμπληρώνει ένα οργανόγραμμα (organizational chart), εξηγώντας τις πληροφορίες που απεικονίζονται σ ένα τέτοιο διάγραμμα καθώς και να δίνει παραδείγματα διάρθρωσης οργανισμών αναφορικά με τις λειτουργίες (functions), τα προϊόντα (products) και την αγορά (market). Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει τους λόγους ανάπτυξης και να εξηγήσει τις μεθόδους ανάπτυξης μιας επιχείρησης π.χ. εσωτερική επέκταση (internal expansion), οριζόντια (vertical) και πλευρική (lateral) ολοκλήρωση (integration). Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζει μεταξύ των εσωτερικών (internal) και των εξωτερικών (external) οικονομιών κλίμακας (economies of scale) καθώς και να περιγράφει τους διάφορους τύπους ασφαλιστικών κινδύνων (insurance risks). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διαφορετικές μεθόδους εσωτερικής (internal) και εξωτερικής (external) επικοινωνίας και να μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 14 από 26

16 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Γνώση της λειτουργίας μια επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Περιγράφει τις διαφορετικές μορφές παραγωγής και την αλυσίδα παραγωγής. 2. Περιγράφει το ρόλο του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. 3. Περιγράφει τα οικονομικά θέματα μιας επιχείρησης. 4. Επιλέγει διαφορετικούς τύπους μεταφοράς για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τις διαφορετικές μορφές παραγωγής π.χ. παραγωγή κατά παραγγελία (job production), παραγωγή σε στάδια (batch production), μαζική παραγωγή (flow production) και να εξηγεί τη διαφορά μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να περιγράφει την έννοια της αλυσίδας παραγωγής (chain of production), από τον κατασκευαστή μέχρι τον καταναλωτή καθώς και να ορίζει την έννοια «κύκλος ζωής προϊόντος» (product life cycle). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει το ρόλο της έρευνας αγοράς (market research) και τις βασικές μεθόδους προώθησης/ μάρκετινγκ και της καταλληλότητάς τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τον όρο «μείγμα μάρκετινγκ/marketing mix» και να απεικονίζει τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες: Προϊόν-Product, Τοποθέτηση-Place, Τιμή-Price, Προώθηση- Promotion. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τους όρους σταθερό (fixed) και μεταβλητό (variable) κόστος (cost), μικτό και καθαρό κέρδος (gross and net profit) και περιθώριο κέρδους (profit margin) και να μπορεί να υπολογίζει την τιμή ενός προϊόντος με βάση απλές πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσδιορίζει τους όρους πιστωτής (creditor) και χρεώστης/οφειλέτης (debtor) και να περιγράφει τις πηγές χρηματοδότησης (sources of financing) όπως δάνεια (loans), λογαριασμοί υπερανάληψης (overdrafts), χρονομισθώσεις (hire purchase) και αδιανέμητα κέρδη (retained profits) καθώς και τις δάφορες μεθόδους πληρωμής όπως επιταγές (cheques), λογιστικές μεταφορές (credit transfers), πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες (credit/debit cards), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (online banking). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους μεταφοράς και να εξηγεί τους λόγους της επιλογής τους.` 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 15 από 26

17 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 4 Γνώση του τι προσδοκά μια επιχείρηση από το ανθρώπινο δυναμικό της Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Παραθέτει τις διάφορες μορφές χρηματικών (monetary) και μη-χρηματικών (nonmonetary) επιβραβεύσεων (rewards) από την εργασία. 2. Περιγράφει το ρόλο του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού (προσωπικού) (human resources personnel department) στη διαδικασία εύρεσης υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment). 3. Περιγράφει συνοπτικά τη διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης επί της εργασίας (onthe-job) και εκτός της εργασίας (off-the-job). 4. Αναφέρει τη σπουδαιότητα της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 2 Συμπεριλαμβάνονται η περιγραφή αρμοδιοτήτων της θέσης (job description), η διαφήμιση της θέσης εργασίας και η διαδικασία επιλογής PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 16 από 26

18 Unit 001 Business Studies - Level 1 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 5 Γνώση των επιδράσεων και των ελέγχων μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Προσδιορίζει τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς. 2. Αναφέρει το ρόλο των ομάδων άσκησης πίεσης (pressure groups) αναφορικά με την επιρροή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Οργανισμοί: Εμπορικά Επιμελητήρια (Chambers of Commerce), εμπορικοί σύλλογοι (trade associations), τράπεζες (banks), οργανισμοί προστασίας του καταναλωτή (consumer protection groups). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις γνωστές ομάδες άσκησης πίεσης (pressure groups) και να προσδιορίζει και να εκτιμά το ρόλο που έχουν στην επίδραση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 17 από 26

19 Unit 002 Business Studies - Level 2 Level: 2 Διδακτικές Μονάδες: 7 Στόχος του Unit Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους υποψήφιους τις δεξιότητες καθώς και τις θεωρητικές γνώσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να λειτουργούν αποτελεσματικά και να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα μιας επιχείρησης σε μια πληθώρα καταστάσεων. Μαθησιακά αποτελέσματα Υπάρχουν πέντε μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτή την ενότητα. Ο υποψήφιος θα μπορεί να: κατανοεί το επιχειρησιακό πλαίσιο σε μια οικονομία κατανοεί τη δομή και την οργάνωση μιας επιχείρησης γνωρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και ελέγχου μιας επιχείρησης κατανοεί το κοινωνικό πλαίσιο μιας επιχείρησης γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν και ελέγχουν μια επιχείρηση. Προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης Ο προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι 60 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να καλυφθεί είτε με πλήρη, είτε με μερική παρακολούθηση μαθημάτων. Επικύρωση της ενότητας από κάποιον τομέα ή άλλο κατάλληλο οργανισμό Η ενότητα αυτή επικυρώνεται από το Council of Administration της Μ. Βρετανίας. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση Η ενότητα αυτή αξιολογείται με: Γραπτό διαγώνισμα που δίνεται από τoν City & Guilds και αξιολογείται από διορθωτές του City & Guilds PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 18 από 26

20 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 1 Κατανόηση του επιχειρησιακού πλαισίου στην οικονομία Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τη θεωρία του επιχειρείν και τις βασικές αρχές οικονομίας. 2. Επεξηγεί τι σημαίνουν οι όροι ειδίκευση (specialization) και καταμερισμός εργασίας (division of labour). 3. Επεξηγεί τους παράγοντες που καθορίζουν την χωροθέτηση (εγκατάσταση) μιας επιχείρησης. 4. Αντιλαμβάνεται τις έννοιες και τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει γνώση και αντίληψη της θεωρίας του επιχειρείν και των βασικών αρχών οικονομίας πάνω στις οποίες λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε μέγεθος και δραστηριότητες. Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει και να επεξηγεί τους παράγοντες όπως πρώτες ύλες (raw materials), πληθυσμός, αγορές (markets), δίκτυο μεταφορών (transport network), φυσικές πηγές (natural resources), κυβερνητικά κίνητρα (incentives) και ανταγωνισμός (competition). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου (international trade), τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage) και το σκοπό των εμπορικών συνασπισμών (trade blocs) π.χ. συνεταιριστικών (co-operative) και προστατευτικών (protective) οργανισμών. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να περιγράψει τους όρους εμπορικό ισοζύγιο (balance of trade) και ισοζύγιο πληρωμών (balance of payments) καθώς και να προβαίνει σε σχετικούς υπολογισμούς PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 19 από 26

21 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2 Γνώση της δομής και της οργάνωσης των επιχειρήσεων Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τι σημαίνει ο όρος «επιχειρησιακοί οικονομικοί στόχοι» (organization s business objectives). 2. Περιγράφει την επίσημη δομή ενός οργανισμού και τις βασικές αρχές της διοίκησης (management). 3. Επεξηγεί τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος, την ανάπτυξη και τους κινδύνους οποιουδήποτε επιχειρηματικού οργανισμού. 4. Περιγράφει το ενεργητικό (assets) μιας επιχείρησης. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να απεικονίζει την επίσημη δομή μιας επιχείρησης μέσω της χρήσης διαγραμμάτων ή σχημάτων, καθώς και να περιγράφει τις βασικές αρχές διοίκησης: - ανάθεση/εκχώρηση αρμοδιοτήτων (delegation), ιεραρχία (chain of command), εύρος ελέγχου (span of control). Για το κριτήριο 3 Συμπεριλαμβάνει και τις πολυεθνικές (multi-nationals). Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ των: κεφάλαιο κτήσης (ή μετοχικό κεφάλαιο) (owner capital), κεφάλαιο δανεισμού (ή δανειακό κεφάλαιο) (loan capital), κυκλοφορούν κεφάλαιο (capital employed), κεφάλαιο κίνησης (working capital), πάγια στοιχεία ενεργητικού (fixed assets), κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets), κύκλος εργασιών (turnover) και κέρδος (profit) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 20 από 26

22 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Γνώση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, των εργαλείων σχεδιασμού και ελέγχου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1. Επεξηγεί τις βασικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση. 2. Επεξηγεί το ρόλο της διοίκησης σχετικά με το σχεδιασμό και τον έλεγχο λειτουργιών και τμημάτων. 3. Αναγνωρίζει το ρόλο του μάρκετινγκ. 4. Αναλύει απλά οικονομικά δεδομένα. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να επεξηγεί τα κύρια τμήματα μιας επιχείρησης και τις μεμονωμένες λειτουργίες τους καθώς και τη σχέση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων μιας επιχείρησης. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η διοίκηση μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό και τον έλεγχο των λειτουργιών και των τμημάτων μιας επιχείρησης μέσα από την εισαγωγή των ακόλουθων τεχνικών: προϋπολογισμός (budgeting), δαπάνες και τιμολογιακή πολιτική (costs and pricing), έλεγχος μετρητών (cash control), έλεγχος αποθεμάτων (stock control), πιστωτικός έλεγχος (credit control). Για το κριτήριο 3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το ρόλο και τις μεθόδους της έρευνας αγοράς (market research) και του μάρκετινγκ αναφορικά με το σχεδιασμό και την απόφαση του κατάλληλου συνδυασμού των μεθόδων αυτών. Για το κριτήριο 4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει οικονομικά δεδομένα τελικών απολογισμών συμπεριλαμβανομένων και συγκριτικών διαγραμμάτων (comparative figures) και διαγραμμάτων νεκρού-σημείου (break-even charts) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 21 από 26

23 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 Κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί πώς η εργασία ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες. 2. Περιγράφει τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment and selection) και της διαδικασίας ενημέρωσης και καθοδήγησης των νέων υπαλλήλων στις εργασίες τους (induction). Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις θεωρίες που αφορούν τα κίνητρα συμπεριφοράς (motivational theories) των Maslow, Herzberg και McGregor και να διακρίνουν μεταξύ των οικονομικών και μη-οικονομικών ανταμοιβών (financial, non-financial awards). Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων προς πρόσληψη (recruitment and selection) από την προδιαγραφή του προσώπου μέχρι και τον διορισμό του, και όλα τα ενδιάμεσα στάδια, καθώς και τον κύριο σκοπό και τα κύρια οφέλη της ενημέρωσης και καθοδήγησης των νέων υπαλλήλων στις εργασίες τους (induction) PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 22 από 26

24 Unit 002 Business Studies - Level 2 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 5 Κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου μιας επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να: 1. Επεξηγεί τις επιρροές στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 2. Επεξηγεί την επίπτωση της πληροφορικής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης Για το κριτήριο 1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιρροών στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Για το κριτήριο 2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξηγεί την επίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 2011 PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 23 από 26

25 4 Αξιολόγηση 4.1 Περίληψη απαιτήσεων αξιολόγησης Για κάθε μία από τις πιστοποιήσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν μία εξέταση, η οποία δίνεται και διορθώνεται από τον City & Guilds και περιλαμβάνει τα εξής: Εξετάσεις Business Studies Level 1 Οι εξετάσεις του Level 1 διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (παρέχεται επιπλέον χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά). Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση αποτελείται απο δύο μέρη. Το τεστ δίνεται σε συγκεκριμένο έγγραφο με τις ερωτήσεις/τα θέματα που λαμβάνει ο υποψήφιος, όπου και συμπληρώνονται οι απαντήσεις. Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότερες κόλλες χαρτί, φροντίστε να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υποψηφίου πάνω σε καθεμία από αυτές. Μέρος Α 15 ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες απαντήσεις και καλύπτουν θεματικά όλα τα μέρη της εξεταστέας ύλης 1-3 βαθμοί θα δοθούν για κάθε ερώτηση σε αυτό το μέρος Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 35 βαθμούς. Μέρος Β Δύο ερωτήσεις που απαιτούν εκτενείς απαντήσεις και καλύπτουν κυρίως τις θεματικές ενότητες 2 και 3 της εξεταστέας ύλης και αξιολογούνται με 15 βαθμούς η καθεμία Μία ερώτηση που καλύπτει τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης (1, 4 και 5) και αξιολογείται με 5 βαθμούς Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 35 βαθμούς. Αξιολόγηση Business Studies Level 1 Οι βαθμολογίες από τα Μέρη Α και Β αθροίζονται. Για να περάσουν με Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 54%. Για να περάσουν με First Class Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 70% PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 24 από 26

26 Εξετάσεις Business Studies Level 2 Οι εξετάσεις του Level 2 διαρκούν 2 ώρες (παρέχεται επιπλέον χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά). Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το τεστ δίνεται σε συγκεκριμένο έγγραφο με τις ερωτήσεις/θέματα που λαμβάνει ο υποψήφιος, όπου και συμπληρώνονται οι απαντήσεις. Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότερες κόλλες χαρτί, φροντίστε να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υποψηφίου πάνω σε καθεμία από αυτές. Μέρος Α 12 ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες απαντήσεις και καλύπτουν θεματικά όλα τα μέρη της εξεταστέας ύλης 1-3 βαθμοί θα δοθούν για κάθε ερώτηση σε αυτό το μέρος Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 30 βαθμούς. Μέρος Β Δύο ερωτήσεις που απαιτούν εκτενείς απαντήσεις και καλύπτουν κυρίως τις θεματικές ενότητες 2 και 3 της εξεταστέας ύλης και αξιολογούνται με 15 βαθμούς η καθεμία Μία ερώτηση που καλύπτει τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης (1, 4 και 5) και αξιολογείται με 10 βαθμούς Το μέρος αυτό βαθμολογείται συνολικά με 40 βαθμούς. Αξιολόγηση Business Studies Level 2 Οι βαθμοί από τα Μέρη Α και Β αθροίζονται. Για να περάσουν με Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 54%. Για να περάσουν με First Class Pass οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 70% PeopleCert - All rights reserved Σελίδα 25 από 26

Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Business Studies Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Αύγουστος 2011 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Business Studies Επίπεδο 1

Business Studies Επίπεδο 1 Business Studies Επίπεδο 1 8994-11-011 (PR-BS 11) Δείγμα 00001 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Level 1/2/3 Award in Customer Service Qualification Handbook

Level 1/2/3 Award in Customer Service Qualification Handbook Level 1/2/3 Award in Customer Service Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Business Studies Επίπεδο 2

Business Studies Επίπεδο 2 Business Studies Επίπεδο 2 8994-12-012 (PR-BS 12) Δείγμα 00002 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66)

IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-64) Κομμωτική Ανδρών (6902-65) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-66) www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 International Advanced Awards

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0

Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Diploma. www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 IVQ in Hairdressing: Κομμωτική Γυναικών (6902-61) Κομμωτική Ανδρών (6902-62) Κομμωτική με ειδικότητα African Caribbean (6902-63) International Award in Hairdressing Salon Reception (Χώρου Υποδοχής Κομμωτηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-64) Body Treatments (Περιποίηση Σώματος) (6903-65)

IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-64) Body Treatments (Περιποίηση Σώματος) (6903-65) IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-64) Body Treatments (Περιποίηση Σώματος) (6903-65) www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 International Advanced Awards in Beauty Therapy (Αισθητική) Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-61) Beauty Consultancy (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αισθητικής) (6903-62)

IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-61) Beauty Consultancy (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αισθητικής) (6903-62) IVQ in: Beauty Therapy (Αισθητική) (6903-61) Beauty Consultancy (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αισθητικής) (6903-62) www.cityandguilds.gr Μάιος 2010 Έκδοση 2.0 Nail Technology (Περιποίηση Νυχιών) (6903-63)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας ASSET 1 Το Πρόγραμμα ECVET ASSET Ποιοι έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος 1 Ανδρέας Έλληνας 1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα