Πέμπτη, 30 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 1"

Transcript

1 Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου" του ΕΠΕΑΕΚ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% και Εθνικούς πόρους κατά 25% στ: "Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών" 4.1.1:"Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" 4.1: "Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" ρ Σαράφης Ηλίας Περιεχόμενο Προγράμματος Επιμόρφωσης εξιοτήτων ΤΠΕ Επιχειρηματικού Σεναρίου Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφερθούν οι πληροφορίες & οι γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες αφενός να εξοικειωθούν με την χρήση των ΤΠΕ και με την επιχειρηματικότητα, αφετέρου δε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για παρουσίαση περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις. Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση: στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές. Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει ως εξής: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

2 ανάθεση των εργασιών από τους δια ζώσης επιμορφωτές και οδηγίες για την εκπόνηση αυτών καθώς και για την χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών από τις μαθήτριες/σπουδάστριες: o μέσα από τις έντυπες και ηλεκτρονικές σημειώσεις που θα τις διανεμηθούν o δια ζώσης, με επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες και λοιπές πηγές πληροφόρησης o μέσω του διαδικτύου, από μία κατάσταση με συνδέσμους που θα τους δοθεί και μέσα από τις μηχανές αναζήτησης o μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line εκπόνηση των εργασιών, εν μέρει στο σπίτι και στη συνέχεια στο εργαστήριο Η/Υ που έλαβαν την δια ζώσης εκπαίδευση υποβολή των εργασιών μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τα σεμινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών: 10 τρίωρα μαθήματα δια ζώσης κατά την διάρκεια 5 εβδομάδων (1,3 μήνας 2 τρίωρα την εβδομάδα σύνολο 30 ώρες) 20 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατανεμημένη σε 6 τρίωρες και μία δίωρη συνεδρία κατά την διάρκεια 6 εβδομάδων, ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες να έχουν αρκετό χρόνο για την εκπόνηση των εργασιών τους συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος: 11 εβδομάδες (περίπου 3 μήνες) Λοιποί όροι εφαρμογής σεμιναρίων: Το κάθε σεμινάριο θα αποτελείται από μαθήτριες/σπουδάστριες, ανάλογα με την χωρητικότητα του κάθε ΚΣΕ. Κατά την δια ζώσης εκπαίδευση των 30 ωρών θα υπάρχει ένας επιμορφωτής και ένας τεχνικός υποστήριξης Η/Υ και εξοπλισμού, ενώ κατά την τηλεκπαίδευση των 20 ωρών θα υπάρχει μόνο ο τεχνικός υποστήριξης ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για το εργαστήριο Η/Υ. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και χωρίς να παρακωλύουν το έργο της. Κάθε μαθήτρια θα μπορεί να επιλέγει το ΚΣΕ και σεμινάριο που θέλει, ανάλογα με το σχολικό της πρόγραμμα. Το κάθε ΚΣΕ θα μπορεί να υλοποιεί μέχρι 3 σεμινάρια ταυτόχρονα και μέχρι 6 σεμινάρια συνολικά. Επίσης θα είναι δυνατόν τα σεμινάρια να επεκτείνονται χρονικά και εντός σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι), μετά από συνεννόηση και με τις μαθήτριες/σπουδάστριες. Θα υλοποιηθούν 370 σεμινάρια με μέσο όρο 11,9 μαθήτριες ανά σεμινάριο (σύνολο 4400 μαθήτριες). Οι συνολικές ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης θα είναι ενώ οι συνολικές ώρες τηλεκπαίδευσης Θα χρησιμοποιηθούν περίπου 120 σχολικές μονάδες ως ΚΣΕ στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στο κάθε σεμινάριο θα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθήτριες/σπουδάστριες από άλλες σχολικές μονάδες εκτός του ΚΣΕ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ στους ίδιους χώρους που θα διεξάγονται και τα σεμινάρια, δηλαδή στις σχολικές μονάδες. Η χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού εξετάσεων εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των εξεταζομένων, ενώ το αδιάβλητο των εξετάσεων θα Πέμπτη, 30 Ιουνίου

3 εξασφαλιστεί με την επιτήρηση από υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό των εξετάσεων θα είναι στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ και μετά το πέρας του έργου, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα του έργου. Η δομή του περιεχομένου βασίζεται σε τρεις Ενότητες με διαφορετικό στόχο η καθεμία: Τίτλος Ώρες Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα ιαδίκτυο και επικοινωνίες Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ 3 Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 6 Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ 5 Σύνολο 50 Η Ενότητα 1 θα διεξαχθεί δια ζώσης, ενώ οι ενότητες 2 & 3 εξ αποστάσεως. Περιεχόμενο Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ εδομένα και Πληροφορίες. ομή και λειτουργία του υπολογιστή. Υλικό Υπολογιστή - περιφερειακές μονάδες. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. Το λογισμικό και οι βασικές κατηγορίες λογισμικού. 1.2 Επεξεργασία κειμένου Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρές, παράγραφοι). Λειτουργίες cut/copy/paste. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. Χρήση ορθογραφικού ελέγχου. ιαμόρφωση σελίδας. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

4 Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Συγχώνευση αλληλογραφίας. 1.3 Υπολογιστικά φύλλα Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών, στηλών. Λειτουργίες cut/copy/paste. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή περιεχομένου κελιών. Τύποι, βασικές και προηγμένες συναρτήσεις. ιαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. ημιουργία γραφημάτων. ημιουργία πελατολογίου. 1.4 ιαδίκτυο και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών και διαδίκτυο. Χρήση προγραμμάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - αξιοποίηση της δομής υπερμέσων του Παγκόσμιου Ιστού. Πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. Μηχανές αναζήτησης. Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδία μηνύματος, οργάνωση μηνυμάτων, χειρισμός συνημμένων αρχείων). Προστασία από ιούς. Το περιβάλλον και η χρήση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 1.5 Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ Η δομή μιας αναφοράς έκθεσης. Σύνταξη, σχεδιάγραμμα, παρουσίαση, ύφος. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας λογισμικού παρουσιάσεων. Μορφοποίηση παρουσίασης. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή διαφάνειας. ιαμόρφωση διαφάνειας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Παρουσίαση της ύλης και των εργασιών που θα εκπονηθούν με τηλεκπαίδευση. Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 1. Περιγραφή μιας επιχειρηματικής ιδέας. Λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση. Επιλογή μιας επιχειρησιακής ιδέας. Στοιχεία του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Ανταγωνισμός. 2. Προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Προσωπικές φιλοδοξίες, κίνητρα και δέσμευση, επαγγελματική εμπειρία. Προσωπικά χαρακτηριστικά (αυτοπειθαρχία, φαντασία, όραμα, εκπαίδευση). Πρακτικές ικανότητες (ξένες γλώσσες, Η/Υ, τεχνικές δυνατότητες). 3. Προσδιορίστε και εξηγήστε τις πηγές βοήθειας. Επαγγελματικές: λογιστικά, διαφημιστικά πρακτορεία / σύμβουλοι δημόσιων σχέσεων, τραπεζικά, επιχειρησιακός σύμβουλος, κτηματομεσίτης, δικηγόρος. Θεσμικές: εμπορικό επιμελητήριο, τοπική κυβέρνηση, οικονομικές εφορίες, κλαδικές ενώσεις. 4. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση της επιχείρησης. Κτίρια και εγκαταστάσεις, αναλώσιμα χαρτικά, τραπεζικές ρυθμίσεις, τρόποι χρηματοδότησης, ασφάλεια, σύστημα λογιστικής. Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Σκέφτεστε να εργαστείτε μόνος σας. Σε σχέση με το θέμα στις προσωπικές δεξιότητες, σκεφτείτε για τα προσωπικά γνωρίσματά σας και κατηγοριοποιείστε τα έπειτα σε έναν πίνακα: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

5 Προσωπικά χαρακτηριστικά Περιγραφές Φιλοδοξίες Επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία Προσωπικά γνωρίσματα Πρακτικές δεξιότητες 3.2 Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Στην περιοχή σας, μπορεί να υπάρχουν μερικές άδειες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις για το μίσθωμα ή την πώληση. Επισκεφθείτε τρεις εγκαταστάσεις και κάντε μια συνοπτική έκθεση για την καθεμία. Συντάξτε την έκθεση με οποιοδήποτε σχήμα εσείς σκεφτείτε κατάλληλο, αλλά περιλάβετε στην αναφορά την περιγραφή των εγκαταστάσεων, την περιγραφή της τοποθεσίας, την προηγούμενη χρήση τους, την προτεινόμενη χρήση από σας, και τους λόγους που σας οδήγησαν σ αυτή την πρόταση. 3.3 Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε μία σειρά δεδομένων Επικοινωνία 1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση και αναζητήστε τα ASTRAFILES. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εικόνα με το όνομα money.jpg, το αρχείο κειμένου ASTRAbank.txt και το αρχείο δεδομένων ASTRABANK.csv. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα σχετικό φάκελο για την εύκολη διαχείριση των αρχείων για αυτό το project. 2. Στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση με θέμα ASTRA BANK και κείμενο Συνήθως οι τράπεζες και ιδιαίτερα η ASTRA BANK, διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας σε ξεχωριστή σειρά στο τέλος του κειμένου. 3. Ετοιμάστε ένα άλλο νέο μήνυμα για να το στείλετε στη διεύθυνση με θέμα FACTORING και κείμενο Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας, επισυνάψτε το αρχείο ASTRABANK.csv που κατεβάσατε από το website Προσθέστε την ημερομηνία γέννησής σας και το ονοματεπώνυμό σας στο τέλος του μηνύματος σε ξεχωριστές σειρές. 4. Στη συνέχεια στείλτε το e mail και εκτυπώστε ένα αντίγραφο του, έτσι ώστε να δείχνει καθαρά πως υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο ημιουργία Εγγράφου Θα επεξεργαστείτε ένα έγγραφο της ASTRA Bank. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες σας. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο δημιουργίας εγγράφων, φορτώστε το αρχείο ASTRAbank.txt Ρυθμίστε το μέγεθος του χαρτιού σε Α4 και τον προσανατολισμό του σε οριζόντιο. 2. Στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας τοποθετήστε το επώνυμό σας στα αριστερά και τον τίτλο Cambridge International Examinations στα δεξιά. Τοποθετήστε αρίθμηση σελίδας στην κάτω αριστερή γωνία της κάθε σελίδας και στην κάτω δεξιά γωνία τον τίτλο ASTRA Factoring. 3. Ρυθμίστε το πάνω - κάτω περιθώριο σε 1,9 εκατ. και το αριστερό δεξί περιθώριο σε 2,1 εκατοστά. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

6 4. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε ιπλό και στοιχίστε αριστερά όλο το κείμενο. 5. Ρυθμίστε το μέγεθος των γραμμάτων όλου του κειμένου σε 10 στιγμές με γραμματοσειρά Arial. 6. Εισάγετε τον τίτλο Factoring από την ASTRA Bank S.A. στην κορυφή του κειμένου, στοιχίστε τον τίτλο στο κέντρο. Ρυθμίστε μόνο για τον τίτλο, τη γραμματοσειρά διαφορετική από το υπόλοιπο κείμενο και αλλάξτε το μέγεθός των γραμμάτων του τίτλου σε 14 στιγμές με έντονη γραφή. 7. Στο κέντρο περίπου του εγγράφου, κάτω από την παράγραφο που τελειώνει με τη φράση χρηματοοικονομικό πακέτο που συνδυάζει:, προσθέστε αυτόματη αρίθμηση με εσοχή τουλάχιστον 3 εκατοστά και στοίχιση στα 2 εκατοστά στις παραγράφους που ακολουθούν έως και την παράγραφο Συνεχή αξιολόγηση 8. Εισάγετε μια αλλαγή σελίδας πριν από τον υπότιτλο Προκαταβολές, Εφαρμόστε έντονη και πλάγια γραφή στους υπότιτλους κειμένου: Τι είναι το Factoring; Χρηματοοικονομικές ωφέλειες, Το κόστος του Factoring, Προκαταβολές, Επικοινωνία 9. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο έγγραφο. 10. Αποθηκεύστε το έγγραφο με ένα νέο όνομα αρχείου και εκτυπώστε ένα αντίγραφο ιαχείριση εδομένων Θα διαχειριστείτε τα δεδομένα. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο διαχείρισης δεδομένων, εισάγετε το αρχείο autorent.csv 2. Εισάγετε τα δεδομένα για τις παρακάτω τρεις εγγραφές και αποθηκεύστε τα. (Αν ζητηθεί όνομα αρχείου, δώστε ένα όνομα της επιλογής σας) ASTRA Credit Φοιτητικό Κοινοπρακτικά άνεια (Ευρώ ή Ξ.Ν) άνειο Αυτοκινήτου Ι ΙΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΩΝ 9,80% 9,89% ΧΟΡΗΓΗΣΕ 11,50 11, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΝ % % 0 0 Ι ΙΩΤΩΝ&ΕΠΙΧ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 13,90 ΕΙΡ. ΩΝ % 14, % ημιουργήστε μια αναφορά η οποία: Εμφανίζει όλα τα δεδομένα. Ταξινομεί τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά πρώτα της στήλης ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και έπειτα της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Έχει οριζόντιο προσανατολισμό σελίδας και αναδίπλωση στη στοίχιση κειμένου μόνο για τους τίτλους των πεδίων. Στο πάνω μέρος της σελίδας γράψτε τον τίτλο ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Στο υποσέλιδο γράψτε το επώνυμό σας στα αριστερά και τη σημερινή ημερομηνία στα δεξιά. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα. 4. ημιουργήστε απ όλα τα δεδομένα μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς καταθέσεων με κατώτερο ποσό ανοίγματος κάτω των 800. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

7 Στο κάτω μέρος της στήλης ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ να εμφανίζει την Μεγαλύτερη τιμή με έντονα γράμματα και δεξιά ή αριστερά της τιμής την ένδειξη «ΜΑΧ». Εμφανίζει μόνο τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ, ΚΑΤ. ΠΟΣΟ. Είναι ταξινομημένη με φθίνουσα σειρά της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. Έχει κατακόρυφη διάταξη σελίδας. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά. 5. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους λογαριασμούς χορηγήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις και ιδιώτες Εμφανίζει στο τέλος της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ τον μέσο όρο των επιτοκίων με 2 δεκαδικά ψηφία και αριστερά ή δεξιά του Μέσου όρου την ένδειξη «Μ.Ο.» Εμφανίζει όλα τα πεδία. Έχει φθίνουσα ταξινόμηση της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ. Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα με οριζόντια διάταξη. 6. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους 5 πρώτους λογαριασμούς χορηγήσεων με το μικρότερο Σταθερό επιτόκιο. Εμφανίζει τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ 7. Αποθηκεύστε αυτά τα δεδομένα σε μια φόρμα που μπορεί να εισαχθεί σε ένα έγγραφο κειμένου Ενσωμάτωση - Ολοκλήρωση 1. Ανοίξτε το έγγραφο που αποθηκεύσατε στην εργασία Β. 2. Αφαιρέστε την αλλαγή σελίδας που είχατε εισάγει στην ΕΡΓΑΣΙΑ Β στην ερώτηση 8 3. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της σελίδας σε κατακόρυφη 4. Μετακινήστε την αρίθμηση των σελίδων στο κέντρο, στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας. 5. Ρυθμίστε το πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί περιθώριο σε 1,9 εκατοστά 6. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε μονό 7. Κάντε πλήρη στοίχιση και συλλαβισμό σε όλο το κείμενο (εκτός από την επικεφαλίδα) 8. Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου σε 11 στιγμές (εκτός από την επικεφαλίδα) 9. ιορθώστε την κεφαλίδα του εγγράφου έτσι ώστε να εμφανίζεται σε μία σειρά. 10. Εισάγετε πριν από την υπογραφή του εγγράφου ( Με τιμή κ.τ.λ.), το κείμενο «Τα υποκαταστήματα μας στην πόλη σας είναι τα παρακάτω: 11. ημιουργήστε αυτό τον πίνακα, κάτω από την παραπάνω πρόταση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΡΗΝΗΣ Γ. ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Πέμπτη, 30 Ιουνίου

8 12. Εισάγετε την εικόνα money.jpg που είχατε κατεβάσει στο πρώτο βήμα της άσκησης και τοποθετήστε την στη δεξιά κάτω γωνία της πρώτης σελίδας. 13. Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας (αύξηση ή μείωση) έτσι ώστε να καταλαμβάνει περίπου ένα τέταρτο της σελίδας, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σιγουρευτείτε ότι το κείμενο τυλίγεται γύρω από την εικόνα. Στη συνέχεια εισάγετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο τέλος της εργασίας Γ σαν ένα πίνακα μετά την παράγραφο Μην ξεχνάτε ότι, η Τράπεζα μας έχει πάντα τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. (που βρίσκεται πριν τον υπότιτλο Προκαταβολές). Πριν και μετά τον πίνακα να υπάρχει μια κενή γραμμή. 14. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο του εγγράφου. 15. Αποθηκεύστε χρησιμοποιώντας ένα καινούργιο όνομα και εκτυπώστε ένα τελικό αντίγραφο του εγγράφου. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

9 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και τεχνικές, στο προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες (ταξινόμηση κατά A. Rogers, 1993): Μέθοδοι παρουσίασης (δραστηριότητες εκπαιδευτή, όπως εισήγηση, επίδειξη, χρήση πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων, κ.ά.). Συμμετοχικές μέθοδοι (αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων ή μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας, κ.ά.). Ευρετικές μέθοδοι (όπου οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες ή ατομικά εκπονούν εργασίες, διερευνούν και συλλέγουν δεδομένα, μελετούν και συντάσσουν κείμενα, όπως case studies, project work, κ.ά.). Ο ευρύς αριθμός των προτεινόμενων τεχνικών εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως: τη διασύνδεση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, την τήρηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη σωστή ανάλυση του επαγγελματικού πλαισίου των συμμετεχόντων, το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων και του διαθέσιμου χρόνου,των μέσων και εργαλείων Η διάλεξη εισήγηση επιδιώκει την αποτελεσματικότερη απόκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους, αν και παρουσιάζει το μειονέκτημα της μονόδρομης επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων περιορίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Με τη συζήτηση και την επίδειξη προωθείται η απόκτηση γνώσεων, καθώς και η διαμόρφωση συμπεριφορών από τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας διαύλους επικοινωνίας και συλλογικότητας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Η απόκτηση δεξιοτήτων και η διαμόρφωση συμπεριφορών ενισχύεται με την άσκηση, όπου αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο δραστηριότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και σε επίπεδο ομαδικής επεξεργασίας προωθούνται αισθήματα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων (case studies) είναι πολύ αποτελεσματική για την κατανόηση σε βάθος της πολυπλοκότητας του αντικειμένου από τους εκπαιδευόμενους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, αφού καταλήγοντας σε μια μόνο λύση ή πρόταση καλλιεργούν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Το «παιχνίδι ρόλων» (role play) επιδιώκει τη διαμόρφωση στάσεων και ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους στο να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν πιθανές δυσκολίες, που ίσως συναντήσουν, όταν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες. Με την εφαρμογή της προσχεδιασμένης εργασίας (project work) επιτυγχάνεται η εκπαίδευση σε πρακτικά και θεωρητικά θέματα, ταυτόχρονα και η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένης γνώσης Πέμπτη, 30 Ιουνίου

10 εξασφαλίζοντας την άμεση πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία τους, η επιμονή, η υπομονή, η υπευθυνότητά τους και συνήθως το ενδιαφέρον και η ενεργητικότητά τους ώστε να υλοποιήσουν την εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, συνδέονται πρωτίστως με την επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων και συνεπώς αντιστοιχούν πλήρως: στα χαρακτηριστικά, στα εκπαιδευτικά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευόμενων, στην απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση συμπεριφορών, στο θεματικό περιεχόμενο των ενοτήτων, τη χρονική διάρκεια και την κατανομή τους, στη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και στα κριτήρια επιλογής του κάθε εκπαιδευτή για την εφαρμογή τους. Σε κάθε επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτής ελέγχει και αξιολογεί τις μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους στους προκαθορισμένους στόχους και έχει τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων ή συνδυασμό πολλαπλών τεχνικών. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ A C C E S S ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Δημιουργήστε μια κενή βάση δεδομένων με όνομα «ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ» και αποθηκεύστε την στο φάκελο «Τα έγγραφά μου». 2. Δημιουργήστε πίνακα με ένα πεδίο με όνομα «ΝΟΜΟΣ» το οποίο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας.

1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας. Άσκηση 1 1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας. 2. Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε Κανονική. 3. Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή για κρύψετε τον οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ασκήσεις Εργαστηρίου Word / Excel

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ασκήσεις Εργαστηρίου Word / Excel Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ασκήσεις Εργαστηρίου Word / Excel Ανδρέας Βέγλης Ευαγγελία Αβραάμ Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 14/3/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ IC3 ΑΡΘΡΟ 48. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ IC3 ΑΡΘΡΟ 48. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ IC3 ΑΡΘΡΟ 48. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή α. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις α1. Εκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Για τις παρακάτω ασκήσεις, κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο reports.zip, αποσυµπιέστε το. Θα δουλέψτε µε το αρχείο reports.mdb που υπάρχει µέσα σ αυτό. Θα σας χρειαστεί και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτισης για Γυναίκες" 4.1: "Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατάρτισης για Γυναίκες 4.1: Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου"

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πρόκειται για ένα από τα πλέον χρήσιμα και ισχυρά εργαλεία του Word. Οι πίνακες αποτελούνται από κατακόρυφες στήλες και οριζόντιες γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο)

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο) Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγός Ενηµέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013

7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013 7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. _CONT_office8.indd

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Παρουσιάσεις Microsoft Powerpoint Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Παρουσιάσεις Microsoft Powerpoint Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή Costas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ , Λευκωσία. Αρ. Φακ.: ΠΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ , Λευκωσία. Αρ. Φακ.: ΠΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720 2252, Λευκωσία Αρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ε.Κ...Α. / Ηλεκτρονική Γραµµατειακή Υποστήριξη Α. 1. Γενικά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ε.Κ...Α. / Ηλεκτρονική Γραµµατειακή Υποστήριξη Α. 1. Γενικά Α. 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικά Η άσκηση προϋποθέτει τον χωρισµό των εκπαιδευόµενων σε δύο οµάδες, που να διαφέρουν αριθµητικά το πολύ κατά ένα εκπαιδευόµενο. Το σενάριο της άσκησης υποθέτει, ότι θα δεχτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS 1. Κατεβάστε το αρχείο της άσκησης στον υπολογιστή σας και αποσυμπιέστε το σε δικό σας φάκελο. 2. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο της Access, μέσα στον αποσυμπιεσμένο φάκελο, με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15 150 Περιεχ μενα Ενότητα 1 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15 Κεφάλαιο 1 Εργασία με τα Windows 98... 17 Το περιβάλλον των Windows 98...18 Χρήση του πληκτρολογίου...19 Χειρισμοί με το ποντίκι...22

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 5

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 5 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Εγχειρίδιο Χρηστών www.epimelitiriofokidas.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα... 2 Βασικό Οριζόντιο μενού... 3 Αρχική Σελίδα... 3 Το Επιμελητήριο... 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα