Πέμπτη, 30 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 1"

Transcript

1 Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου" του ΕΠΕΑΕΚ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% και Εθνικούς πόρους κατά 25% στ: "Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών" 4.1.1:"Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" 4.1: "Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" ρ Σαράφης Ηλίας Περιεχόμενο Προγράμματος Επιμόρφωσης εξιοτήτων ΤΠΕ Επιχειρηματικού Σεναρίου Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφερθούν οι πληροφορίες & οι γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες αφενός να εξοικειωθούν με την χρήση των ΤΠΕ και με την επιχειρηματικότητα, αφετέρου δε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για παρουσίαση περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις. Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση: στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές. Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει ως εξής: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

2 ανάθεση των εργασιών από τους δια ζώσης επιμορφωτές και οδηγίες για την εκπόνηση αυτών καθώς και για την χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών από τις μαθήτριες/σπουδάστριες: o μέσα από τις έντυπες και ηλεκτρονικές σημειώσεις που θα τις διανεμηθούν o δια ζώσης, με επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες και λοιπές πηγές πληροφόρησης o μέσω του διαδικτύου, από μία κατάσταση με συνδέσμους που θα τους δοθεί και μέσα από τις μηχανές αναζήτησης o μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line εκπόνηση των εργασιών, εν μέρει στο σπίτι και στη συνέχεια στο εργαστήριο Η/Υ που έλαβαν την δια ζώσης εκπαίδευση υποβολή των εργασιών μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τα σεμινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών: 10 τρίωρα μαθήματα δια ζώσης κατά την διάρκεια 5 εβδομάδων (1,3 μήνας 2 τρίωρα την εβδομάδα σύνολο 30 ώρες) 20 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατανεμημένη σε 6 τρίωρες και μία δίωρη συνεδρία κατά την διάρκεια 6 εβδομάδων, ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες να έχουν αρκετό χρόνο για την εκπόνηση των εργασιών τους συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος: 11 εβδομάδες (περίπου 3 μήνες) Λοιποί όροι εφαρμογής σεμιναρίων: Το κάθε σεμινάριο θα αποτελείται από μαθήτριες/σπουδάστριες, ανάλογα με την χωρητικότητα του κάθε ΚΣΕ. Κατά την δια ζώσης εκπαίδευση των 30 ωρών θα υπάρχει ένας επιμορφωτής και ένας τεχνικός υποστήριξης Η/Υ και εξοπλισμού, ενώ κατά την τηλεκπαίδευση των 20 ωρών θα υπάρχει μόνο ο τεχνικός υποστήριξης ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για το εργαστήριο Η/Υ. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και χωρίς να παρακωλύουν το έργο της. Κάθε μαθήτρια θα μπορεί να επιλέγει το ΚΣΕ και σεμινάριο που θέλει, ανάλογα με το σχολικό της πρόγραμμα. Το κάθε ΚΣΕ θα μπορεί να υλοποιεί μέχρι 3 σεμινάρια ταυτόχρονα και μέχρι 6 σεμινάρια συνολικά. Επίσης θα είναι δυνατόν τα σεμινάρια να επεκτείνονται χρονικά και εντός σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι), μετά από συνεννόηση και με τις μαθήτριες/σπουδάστριες. Θα υλοποιηθούν 370 σεμινάρια με μέσο όρο 11,9 μαθήτριες ανά σεμινάριο (σύνολο 4400 μαθήτριες). Οι συνολικές ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης θα είναι ενώ οι συνολικές ώρες τηλεκπαίδευσης Θα χρησιμοποιηθούν περίπου 120 σχολικές μονάδες ως ΚΣΕ στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στο κάθε σεμινάριο θα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθήτριες/σπουδάστριες από άλλες σχολικές μονάδες εκτός του ΚΣΕ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ στους ίδιους χώρους που θα διεξάγονται και τα σεμινάρια, δηλαδή στις σχολικές μονάδες. Η χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού εξετάσεων εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των εξεταζομένων, ενώ το αδιάβλητο των εξετάσεων θα Πέμπτη, 30 Ιουνίου

3 εξασφαλιστεί με την επιτήρηση από υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό των εξετάσεων θα είναι στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ και μετά το πέρας του έργου, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα του έργου. Η δομή του περιεχομένου βασίζεται σε τρεις Ενότητες με διαφορετικό στόχο η καθεμία: Τίτλος Ώρες Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα ιαδίκτυο και επικοινωνίες Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ 3 Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 6 Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ 5 Σύνολο 50 Η Ενότητα 1 θα διεξαχθεί δια ζώσης, ενώ οι ενότητες 2 & 3 εξ αποστάσεως. Περιεχόμενο Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ εδομένα και Πληροφορίες. ομή και λειτουργία του υπολογιστή. Υλικό Υπολογιστή - περιφερειακές μονάδες. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. Το λογισμικό και οι βασικές κατηγορίες λογισμικού. 1.2 Επεξεργασία κειμένου Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρές, παράγραφοι). Λειτουργίες cut/copy/paste. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. Χρήση ορθογραφικού ελέγχου. ιαμόρφωση σελίδας. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

4 Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Συγχώνευση αλληλογραφίας. 1.3 Υπολογιστικά φύλλα Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών, στηλών. Λειτουργίες cut/copy/paste. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή περιεχομένου κελιών. Τύποι, βασικές και προηγμένες συναρτήσεις. ιαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. ημιουργία γραφημάτων. ημιουργία πελατολογίου. 1.4 ιαδίκτυο και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών και διαδίκτυο. Χρήση προγραμμάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - αξιοποίηση της δομής υπερμέσων του Παγκόσμιου Ιστού. Πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. Μηχανές αναζήτησης. Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδία μηνύματος, οργάνωση μηνυμάτων, χειρισμός συνημμένων αρχείων). Προστασία από ιούς. Το περιβάλλον και η χρήση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 1.5 Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ Η δομή μιας αναφοράς έκθεσης. Σύνταξη, σχεδιάγραμμα, παρουσίαση, ύφος. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας λογισμικού παρουσιάσεων. Μορφοποίηση παρουσίασης. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή διαφάνειας. ιαμόρφωση διαφάνειας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Παρουσίαση της ύλης και των εργασιών που θα εκπονηθούν με τηλεκπαίδευση. Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 1. Περιγραφή μιας επιχειρηματικής ιδέας. Λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση. Επιλογή μιας επιχειρησιακής ιδέας. Στοιχεία του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Ανταγωνισμός. 2. Προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Προσωπικές φιλοδοξίες, κίνητρα και δέσμευση, επαγγελματική εμπειρία. Προσωπικά χαρακτηριστικά (αυτοπειθαρχία, φαντασία, όραμα, εκπαίδευση). Πρακτικές ικανότητες (ξένες γλώσσες, Η/Υ, τεχνικές δυνατότητες). 3. Προσδιορίστε και εξηγήστε τις πηγές βοήθειας. Επαγγελματικές: λογιστικά, διαφημιστικά πρακτορεία / σύμβουλοι δημόσιων σχέσεων, τραπεζικά, επιχειρησιακός σύμβουλος, κτηματομεσίτης, δικηγόρος. Θεσμικές: εμπορικό επιμελητήριο, τοπική κυβέρνηση, οικονομικές εφορίες, κλαδικές ενώσεις. 4. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση της επιχείρησης. Κτίρια και εγκαταστάσεις, αναλώσιμα χαρτικά, τραπεζικές ρυθμίσεις, τρόποι χρηματοδότησης, ασφάλεια, σύστημα λογιστικής. Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Σκέφτεστε να εργαστείτε μόνος σας. Σε σχέση με το θέμα στις προσωπικές δεξιότητες, σκεφτείτε για τα προσωπικά γνωρίσματά σας και κατηγοριοποιείστε τα έπειτα σε έναν πίνακα: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

5 Προσωπικά χαρακτηριστικά Περιγραφές Φιλοδοξίες Επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία Προσωπικά γνωρίσματα Πρακτικές δεξιότητες 3.2 Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Στην περιοχή σας, μπορεί να υπάρχουν μερικές άδειες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις για το μίσθωμα ή την πώληση. Επισκεφθείτε τρεις εγκαταστάσεις και κάντε μια συνοπτική έκθεση για την καθεμία. Συντάξτε την έκθεση με οποιοδήποτε σχήμα εσείς σκεφτείτε κατάλληλο, αλλά περιλάβετε στην αναφορά την περιγραφή των εγκαταστάσεων, την περιγραφή της τοποθεσίας, την προηγούμενη χρήση τους, την προτεινόμενη χρήση από σας, και τους λόγους που σας οδήγησαν σ αυτή την πρόταση. 3.3 Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε μία σειρά δεδομένων Επικοινωνία 1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση και αναζητήστε τα ASTRAFILES. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εικόνα με το όνομα money.jpg, το αρχείο κειμένου ASTRAbank.txt και το αρχείο δεδομένων ASTRABANK.csv. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα σχετικό φάκελο για την εύκολη διαχείριση των αρχείων για αυτό το project. 2. Στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση με θέμα ASTRA BANK και κείμενο Συνήθως οι τράπεζες και ιδιαίτερα η ASTRA BANK, διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας σε ξεχωριστή σειρά στο τέλος του κειμένου. 3. Ετοιμάστε ένα άλλο νέο μήνυμα για να το στείλετε στη διεύθυνση με θέμα FACTORING και κείμενο Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας, επισυνάψτε το αρχείο ASTRABANK.csv που κατεβάσατε από το website Προσθέστε την ημερομηνία γέννησής σας και το ονοματεπώνυμό σας στο τέλος του μηνύματος σε ξεχωριστές σειρές. 4. Στη συνέχεια στείλτε το e mail και εκτυπώστε ένα αντίγραφο του, έτσι ώστε να δείχνει καθαρά πως υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο ημιουργία Εγγράφου Θα επεξεργαστείτε ένα έγγραφο της ASTRA Bank. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες σας. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο δημιουργίας εγγράφων, φορτώστε το αρχείο ASTRAbank.txt Ρυθμίστε το μέγεθος του χαρτιού σε Α4 και τον προσανατολισμό του σε οριζόντιο. 2. Στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας τοποθετήστε το επώνυμό σας στα αριστερά και τον τίτλο Cambridge International Examinations στα δεξιά. Τοποθετήστε αρίθμηση σελίδας στην κάτω αριστερή γωνία της κάθε σελίδας και στην κάτω δεξιά γωνία τον τίτλο ASTRA Factoring. 3. Ρυθμίστε το πάνω - κάτω περιθώριο σε 1,9 εκατ. και το αριστερό δεξί περιθώριο σε 2,1 εκατοστά. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

6 4. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε ιπλό και στοιχίστε αριστερά όλο το κείμενο. 5. Ρυθμίστε το μέγεθος των γραμμάτων όλου του κειμένου σε 10 στιγμές με γραμματοσειρά Arial. 6. Εισάγετε τον τίτλο Factoring από την ASTRA Bank S.A. στην κορυφή του κειμένου, στοιχίστε τον τίτλο στο κέντρο. Ρυθμίστε μόνο για τον τίτλο, τη γραμματοσειρά διαφορετική από το υπόλοιπο κείμενο και αλλάξτε το μέγεθός των γραμμάτων του τίτλου σε 14 στιγμές με έντονη γραφή. 7. Στο κέντρο περίπου του εγγράφου, κάτω από την παράγραφο που τελειώνει με τη φράση χρηματοοικονομικό πακέτο που συνδυάζει:, προσθέστε αυτόματη αρίθμηση με εσοχή τουλάχιστον 3 εκατοστά και στοίχιση στα 2 εκατοστά στις παραγράφους που ακολουθούν έως και την παράγραφο Συνεχή αξιολόγηση 8. Εισάγετε μια αλλαγή σελίδας πριν από τον υπότιτλο Προκαταβολές, Εφαρμόστε έντονη και πλάγια γραφή στους υπότιτλους κειμένου: Τι είναι το Factoring; Χρηματοοικονομικές ωφέλειες, Το κόστος του Factoring, Προκαταβολές, Επικοινωνία 9. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο έγγραφο. 10. Αποθηκεύστε το έγγραφο με ένα νέο όνομα αρχείου και εκτυπώστε ένα αντίγραφο ιαχείριση εδομένων Θα διαχειριστείτε τα δεδομένα. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο διαχείρισης δεδομένων, εισάγετε το αρχείο autorent.csv 2. Εισάγετε τα δεδομένα για τις παρακάτω τρεις εγγραφές και αποθηκεύστε τα. (Αν ζητηθεί όνομα αρχείου, δώστε ένα όνομα της επιλογής σας) ASTRA Credit Φοιτητικό Κοινοπρακτικά άνεια (Ευρώ ή Ξ.Ν) άνειο Αυτοκινήτου Ι ΙΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΩΝ 9,80% 9,89% ΧΟΡΗΓΗΣΕ 11,50 11, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΝ % % 0 0 Ι ΙΩΤΩΝ&ΕΠΙΧ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 13,90 ΕΙΡ. ΩΝ % 14, % ημιουργήστε μια αναφορά η οποία: Εμφανίζει όλα τα δεδομένα. Ταξινομεί τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά πρώτα της στήλης ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και έπειτα της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Έχει οριζόντιο προσανατολισμό σελίδας και αναδίπλωση στη στοίχιση κειμένου μόνο για τους τίτλους των πεδίων. Στο πάνω μέρος της σελίδας γράψτε τον τίτλο ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Στο υποσέλιδο γράψτε το επώνυμό σας στα αριστερά και τη σημερινή ημερομηνία στα δεξιά. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα. 4. ημιουργήστε απ όλα τα δεδομένα μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς καταθέσεων με κατώτερο ποσό ανοίγματος κάτω των 800. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

7 Στο κάτω μέρος της στήλης ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ να εμφανίζει την Μεγαλύτερη τιμή με έντονα γράμματα και δεξιά ή αριστερά της τιμής την ένδειξη «ΜΑΧ». Εμφανίζει μόνο τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ, ΚΑΤ. ΠΟΣΟ. Είναι ταξινομημένη με φθίνουσα σειρά της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. Έχει κατακόρυφη διάταξη σελίδας. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά. 5. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους λογαριασμούς χορηγήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις και ιδιώτες Εμφανίζει στο τέλος της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ τον μέσο όρο των επιτοκίων με 2 δεκαδικά ψηφία και αριστερά ή δεξιά του Μέσου όρου την ένδειξη «Μ.Ο.» Εμφανίζει όλα τα πεδία. Έχει φθίνουσα ταξινόμηση της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ. Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα με οριζόντια διάταξη. 6. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους 5 πρώτους λογαριασμούς χορηγήσεων με το μικρότερο Σταθερό επιτόκιο. Εμφανίζει τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ 7. Αποθηκεύστε αυτά τα δεδομένα σε μια φόρμα που μπορεί να εισαχθεί σε ένα έγγραφο κειμένου Ενσωμάτωση - Ολοκλήρωση 1. Ανοίξτε το έγγραφο που αποθηκεύσατε στην εργασία Β. 2. Αφαιρέστε την αλλαγή σελίδας που είχατε εισάγει στην ΕΡΓΑΣΙΑ Β στην ερώτηση 8 3. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της σελίδας σε κατακόρυφη 4. Μετακινήστε την αρίθμηση των σελίδων στο κέντρο, στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας. 5. Ρυθμίστε το πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί περιθώριο σε 1,9 εκατοστά 6. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε μονό 7. Κάντε πλήρη στοίχιση και συλλαβισμό σε όλο το κείμενο (εκτός από την επικεφαλίδα) 8. Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου σε 11 στιγμές (εκτός από την επικεφαλίδα) 9. ιορθώστε την κεφαλίδα του εγγράφου έτσι ώστε να εμφανίζεται σε μία σειρά. 10. Εισάγετε πριν από την υπογραφή του εγγράφου ( Με τιμή κ.τ.λ.), το κείμενο «Τα υποκαταστήματα μας στην πόλη σας είναι τα παρακάτω: 11. ημιουργήστε αυτό τον πίνακα, κάτω από την παραπάνω πρόταση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΡΗΝΗΣ Γ. ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Πέμπτη, 30 Ιουνίου

8 12. Εισάγετε την εικόνα money.jpg που είχατε κατεβάσει στο πρώτο βήμα της άσκησης και τοποθετήστε την στη δεξιά κάτω γωνία της πρώτης σελίδας. 13. Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας (αύξηση ή μείωση) έτσι ώστε να καταλαμβάνει περίπου ένα τέταρτο της σελίδας, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σιγουρευτείτε ότι το κείμενο τυλίγεται γύρω από την εικόνα. Στη συνέχεια εισάγετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο τέλος της εργασίας Γ σαν ένα πίνακα μετά την παράγραφο Μην ξεχνάτε ότι, η Τράπεζα μας έχει πάντα τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. (που βρίσκεται πριν τον υπότιτλο Προκαταβολές). Πριν και μετά τον πίνακα να υπάρχει μια κενή γραμμή. 14. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο του εγγράφου. 15. Αποθηκεύστε χρησιμοποιώντας ένα καινούργιο όνομα και εκτυπώστε ένα τελικό αντίγραφο του εγγράφου. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

9 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και τεχνικές, στο προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες (ταξινόμηση κατά A. Rogers, 1993): Μέθοδοι παρουσίασης (δραστηριότητες εκπαιδευτή, όπως εισήγηση, επίδειξη, χρήση πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων, κ.ά.). Συμμετοχικές μέθοδοι (αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων ή μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας, κ.ά.). Ευρετικές μέθοδοι (όπου οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες ή ατομικά εκπονούν εργασίες, διερευνούν και συλλέγουν δεδομένα, μελετούν και συντάσσουν κείμενα, όπως case studies, project work, κ.ά.). Ο ευρύς αριθμός των προτεινόμενων τεχνικών εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως: τη διασύνδεση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, την τήρηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη σωστή ανάλυση του επαγγελματικού πλαισίου των συμμετεχόντων, το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων και του διαθέσιμου χρόνου,των μέσων και εργαλείων Η διάλεξη εισήγηση επιδιώκει την αποτελεσματικότερη απόκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους, αν και παρουσιάζει το μειονέκτημα της μονόδρομης επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων περιορίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Με τη συζήτηση και την επίδειξη προωθείται η απόκτηση γνώσεων, καθώς και η διαμόρφωση συμπεριφορών από τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας διαύλους επικοινωνίας και συλλογικότητας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Η απόκτηση δεξιοτήτων και η διαμόρφωση συμπεριφορών ενισχύεται με την άσκηση, όπου αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο δραστηριότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και σε επίπεδο ομαδικής επεξεργασίας προωθούνται αισθήματα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων (case studies) είναι πολύ αποτελεσματική για την κατανόηση σε βάθος της πολυπλοκότητας του αντικειμένου από τους εκπαιδευόμενους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, αφού καταλήγοντας σε μια μόνο λύση ή πρόταση καλλιεργούν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Το «παιχνίδι ρόλων» (role play) επιδιώκει τη διαμόρφωση στάσεων και ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους στο να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν πιθανές δυσκολίες, που ίσως συναντήσουν, όταν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες. Με την εφαρμογή της προσχεδιασμένης εργασίας (project work) επιτυγχάνεται η εκπαίδευση σε πρακτικά και θεωρητικά θέματα, ταυτόχρονα και η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένης γνώσης Πέμπτη, 30 Ιουνίου

10 εξασφαλίζοντας την άμεση πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία τους, η επιμονή, η υπομονή, η υπευθυνότητά τους και συνήθως το ενδιαφέρον και η ενεργητικότητά τους ώστε να υλοποιήσουν την εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, συνδέονται πρωτίστως με την επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων και συνεπώς αντιστοιχούν πλήρως: στα χαρακτηριστικά, στα εκπαιδευτικά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευόμενων, στην απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση συμπεριφορών, στο θεματικό περιεχόμενο των ενοτήτων, τη χρονική διάρκεια και την κατανομή τους, στη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και στα κριτήρια επιλογής του κάθε εκπαιδευτή για την εφαρμογή τους. Σε κάθε επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτής ελέγχει και αξιολογεί τις μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους στους προκαθορισμένους στόχους και έχει τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων ή συνδυασμό πολλαπλών τεχνικών. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 14/3/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτισης για Γυναίκες" 4.1: "Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατάρτισης για Γυναίκες 4.1: Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Για τις παρακάτω ασκήσεις, κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο reports.zip, αποσυµπιέστε το. Θα δουλέψτε µε το αρχείο reports.mdb που υπάρχει µέσα σ αυτό. Θα σας χρειαστεί και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο)

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο) Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας για την Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α Επίπεδο) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγός Ενηµέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Παρουσιάσεις Microsoft Powerpoint Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Παρουσιάσεις Microsoft Powerpoint Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή Costas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ACCESS 1. Κατεβάστε το αρχείο της άσκησης στον υπολογιστή σας και αποσυμπιέστε το σε δικό σας φάκελο. 2. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο της Access, μέσα στον αποσυμπιεσμένο φάκελο, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Εγχειρίδιο Χρηστών www.epimelitiriofokidas.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα... 2 Βασικό Οριζόντιο μενού... 3 Αρχική Σελίδα... 3 Το Επιμελητήριο... 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εργαστηρίου για το MICROSOFT POWERPOINT Δρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΝΤΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΝΤΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΝΤΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης Αποθήκη Γ, Τ.Κ. 54110 Τηλ. 2310 593161 Fax. 2310 593595 Θεσσαλονίκη 27.11.2012 Αρ. Πρωτ. 36/27.11.2012

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα