Πέμπτη, 30 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 1"

Transcript

1 Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου" του ΕΠΕΑΕΚ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% και Εθνικούς πόρους κατά 25% στ: "Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών" 4.1.1:"Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" 4.1: "Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες" ρ Σαράφης Ηλίας Περιεχόμενο Προγράμματος Επιμόρφωσης εξιοτήτων ΤΠΕ Επιχειρηματικού Σεναρίου Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφερθούν οι πληροφορίες & οι γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες αφενός να εξοικειωθούν με την χρήση των ΤΠΕ και με την επιχειρηματικότητα, αφετέρου δε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για παρουσίαση περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις. Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση: στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές. Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει ως εξής: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

2 ανάθεση των εργασιών από τους δια ζώσης επιμορφωτές και οδηγίες για την εκπόνηση αυτών καθώς και για την χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών από τις μαθήτριες/σπουδάστριες: o μέσα από τις έντυπες και ηλεκτρονικές σημειώσεις που θα τις διανεμηθούν o δια ζώσης, με επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες και λοιπές πηγές πληροφόρησης o μέσω του διαδικτύου, από μία κατάσταση με συνδέσμους που θα τους δοθεί και μέσα από τις μηχανές αναζήτησης o μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line εκπόνηση των εργασιών, εν μέρει στο σπίτι και στη συνέχεια στο εργαστήριο Η/Υ που έλαβαν την δια ζώσης εκπαίδευση υποβολή των εργασιών μέσω του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τα σεμινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών: 10 τρίωρα μαθήματα δια ζώσης κατά την διάρκεια 5 εβδομάδων (1,3 μήνας 2 τρίωρα την εβδομάδα σύνολο 30 ώρες) 20 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατανεμημένη σε 6 τρίωρες και μία δίωρη συνεδρία κατά την διάρκεια 6 εβδομάδων, ώστε οι μαθήτριες/σπουδάστριες να έχουν αρκετό χρόνο για την εκπόνηση των εργασιών τους συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος: 11 εβδομάδες (περίπου 3 μήνες) Λοιποί όροι εφαρμογής σεμιναρίων: Το κάθε σεμινάριο θα αποτελείται από μαθήτριες/σπουδάστριες, ανάλογα με την χωρητικότητα του κάθε ΚΣΕ. Κατά την δια ζώσης εκπαίδευση των 30 ωρών θα υπάρχει ένας επιμορφωτής και ένας τεχνικός υποστήριξης Η/Υ και εξοπλισμού, ενώ κατά την τηλεκπαίδευση των 20 ωρών θα υπάρχει μόνο ο τεχνικός υποστήριξης ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για το εργαστήριο Η/Υ. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και χωρίς να παρακωλύουν το έργο της. Κάθε μαθήτρια θα μπορεί να επιλέγει το ΚΣΕ και σεμινάριο που θέλει, ανάλογα με το σχολικό της πρόγραμμα. Το κάθε ΚΣΕ θα μπορεί να υλοποιεί μέχρι 3 σεμινάρια ταυτόχρονα και μέχρι 6 σεμινάρια συνολικά. Επίσης θα είναι δυνατόν τα σεμινάρια να επεκτείνονται χρονικά και εντός σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι), μετά από συνεννόηση και με τις μαθήτριες/σπουδάστριες. Θα υλοποιηθούν 370 σεμινάρια με μέσο όρο 11,9 μαθήτριες ανά σεμινάριο (σύνολο 4400 μαθήτριες). Οι συνολικές ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης θα είναι ενώ οι συνολικές ώρες τηλεκπαίδευσης Θα χρησιμοποιηθούν περίπου 120 σχολικές μονάδες ως ΚΣΕ στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στο κάθε σεμινάριο θα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθήτριες/σπουδάστριες από άλλες σχολικές μονάδες εκτός του ΚΣΕ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ στους ίδιους χώρους που θα διεξάγονται και τα σεμινάρια, δηλαδή στις σχολικές μονάδες. Η χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού εξετάσεων εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των εξεταζομένων, ενώ το αδιάβλητο των εξετάσεων θα Πέμπτη, 30 Ιουνίου

3 εξασφαλιστεί με την επιτήρηση από υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό των εξετάσεων θα είναι στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ και μετά το πέρας του έργου, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα του έργου. Η δομή του περιεχομένου βασίζεται σε τρεις Ενότητες με διαφορετικό στόχο η καθεμία: Τίτλος Ώρες Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα ιαδίκτυο και επικοινωνίες Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ 3 Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 6 Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ 5 Σύνολο 50 Η Ενότητα 1 θα διεξαχθεί δια ζώσης, ενώ οι ενότητες 2 & 3 εξ αποστάσεως. Περιεχόμενο Ενότητα 1: Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών 1.1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, χρήση προσωπικού Η/Υ εδομένα και Πληροφορίες. ομή και λειτουργία του υπολογιστή. Υλικό Υπολογιστή - περιφερειακές μονάδες. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. Το λογισμικό και οι βασικές κατηγορίες λογισμικού. 1.2 Επεξεργασία κειμένου Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση κειμένου (γραμματοσειρές, παράγραφοι). Λειτουργίες cut/copy/paste. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. Χρήση ορθογραφικού ελέγχου. ιαμόρφωση σελίδας. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

4 Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Συγχώνευση αλληλογραφίας. 1.3 Υπολογιστικά φύλλα Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών, γραμμών, στηλών. Λειτουργίες cut/copy/paste. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή περιεχομένου κελιών. Τύποι, βασικές και προηγμένες συναρτήσεις. ιαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. ημιουργία γραφημάτων. ημιουργία πελατολογίου. 1.4 ιαδίκτυο και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών και διαδίκτυο. Χρήση προγραμμάτων περιήγησης, πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - αξιοποίηση της δομής υπερμέσων του Παγκόσμιου Ιστού. Πλοήγηση, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών. Μηχανές αναζήτησης. Χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδία μηνύματος, οργάνωση μηνυμάτων, χειρισμός συνημμένων αρχείων). Προστασία από ιούς. Το περιβάλλον και η χρήση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 1.5 Σύνταξη εκθέσεων & παρουσιάσεις με Η/Υ Η δομή μιας αναφοράς έκθεσης. Σύνταξη, σχεδιάγραμμα, παρουσίαση, ύφος. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας λογισμικού παρουσιάσεων. Μορφοποίηση παρουσίασης. Αντιγραφή - Μετακίνηση - ιαγραφή διαφάνειας. ιαμόρφωση διαφάνειας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Προβολή παρουσίασης και εφέ προβολής. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες και σχεδίαση). Παρουσίαση της ύλης και των εργασιών που θα εκπονηθούν με τηλεκπαίδευση. Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα 2.1 Εκκίνηση Επιχειρηματικότητας 1. Περιγραφή μιας επιχειρηματικής ιδέας. Λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση. Επιλογή μιας επιχειρησιακής ιδέας. Στοιχεία του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Ανταγωνισμός. 2. Προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Προσωπικές φιλοδοξίες, κίνητρα και δέσμευση, επαγγελματική εμπειρία. Προσωπικά χαρακτηριστικά (αυτοπειθαρχία, φαντασία, όραμα, εκπαίδευση). Πρακτικές ικανότητες (ξένες γλώσσες, Η/Υ, τεχνικές δυνατότητες). 3. Προσδιορίστε και εξηγήστε τις πηγές βοήθειας. Επαγγελματικές: λογιστικά, διαφημιστικά πρακτορεία / σύμβουλοι δημόσιων σχέσεων, τραπεζικά, επιχειρησιακός σύμβουλος, κτηματομεσίτης, δικηγόρος. Θεσμικές: εμπορικό επιμελητήριο, τοπική κυβέρνηση, οικονομικές εφορίες, κλαδικές ενώσεις. 4. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση της επιχείρησης. Κτίρια και εγκαταστάσεις, αναλώσιμα χαρτικά, τραπεζικές ρυθμίσεις, τρόποι χρηματοδότησης, ασφάλεια, σύστημα λογιστικής. Ενότητα 3: Εκπόνηση Εργασιών 3.1 Προσωπικές δεξιότητες για την επιχείρηση Σκέφτεστε να εργαστείτε μόνος σας. Σε σχέση με το θέμα στις προσωπικές δεξιότητες, σκεφτείτε για τα προσωπικά γνωρίσματά σας και κατηγοριοποιείστε τα έπειτα σε έναν πίνακα: Πέμπτη, 30 Ιουνίου

5 Προσωπικά χαρακτηριστικά Περιγραφές Φιλοδοξίες Επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία Προσωπικά γνωρίσματα Πρακτικές δεξιότητες 3.2 Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Στην περιοχή σας, μπορεί να υπάρχουν μερικές άδειες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις για το μίσθωμα ή την πώληση. Επισκεφθείτε τρεις εγκαταστάσεις και κάντε μια συνοπτική έκθεση για την καθεμία. Συντάξτε την έκθεση με οποιοδήποτε σχήμα εσείς σκεφτείτε κατάλληλο, αλλά περιλάβετε στην αναφορά την περιγραφή των εγκαταστάσεων, την περιγραφή της τοποθεσίας, την προηγούμενη χρήση τους, την προτεινόμενη χρήση από σας, και τους λόγους που σας οδήγησαν σ αυτή την πρόταση. 3.3 Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε μία σειρά δεδομένων Επικοινωνία 1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση και αναζητήστε τα ASTRAFILES. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εικόνα με το όνομα money.jpg, το αρχείο κειμένου ASTRAbank.txt και το αρχείο δεδομένων ASTRABANK.csv. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα σχετικό φάκελο για την εύκολη διαχείριση των αρχείων για αυτό το project. 2. Στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση με θέμα ASTRA BANK και κείμενο Συνήθως οι τράπεζες και ιδιαίτερα η ASTRA BANK, διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας σε ξεχωριστή σειρά στο τέλος του κειμένου. 3. Ετοιμάστε ένα άλλο νέο μήνυμα για να το στείλετε στη διεύθυνση με θέμα FACTORING και κείμενο Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας, επισυνάψτε το αρχείο ASTRABANK.csv που κατεβάσατε από το website Προσθέστε την ημερομηνία γέννησής σας και το ονοματεπώνυμό σας στο τέλος του μηνύματος σε ξεχωριστές σειρές. 4. Στη συνέχεια στείλτε το e mail και εκτυπώστε ένα αντίγραφο του, έτσι ώστε να δείχνει καθαρά πως υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο ημιουργία Εγγράφου Θα επεξεργαστείτε ένα έγγραφο της ASTRA Bank. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες σας. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο δημιουργίας εγγράφων, φορτώστε το αρχείο ASTRAbank.txt Ρυθμίστε το μέγεθος του χαρτιού σε Α4 και τον προσανατολισμό του σε οριζόντιο. 2. Στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας τοποθετήστε το επώνυμό σας στα αριστερά και τον τίτλο Cambridge International Examinations στα δεξιά. Τοποθετήστε αρίθμηση σελίδας στην κάτω αριστερή γωνία της κάθε σελίδας και στην κάτω δεξιά γωνία τον τίτλο ASTRA Factoring. 3. Ρυθμίστε το πάνω - κάτω περιθώριο σε 1,9 εκατ. και το αριστερό δεξί περιθώριο σε 2,1 εκατοστά. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

6 4. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε ιπλό και στοιχίστε αριστερά όλο το κείμενο. 5. Ρυθμίστε το μέγεθος των γραμμάτων όλου του κειμένου σε 10 στιγμές με γραμματοσειρά Arial. 6. Εισάγετε τον τίτλο Factoring από την ASTRA Bank S.A. στην κορυφή του κειμένου, στοιχίστε τον τίτλο στο κέντρο. Ρυθμίστε μόνο για τον τίτλο, τη γραμματοσειρά διαφορετική από το υπόλοιπο κείμενο και αλλάξτε το μέγεθός των γραμμάτων του τίτλου σε 14 στιγμές με έντονη γραφή. 7. Στο κέντρο περίπου του εγγράφου, κάτω από την παράγραφο που τελειώνει με τη φράση χρηματοοικονομικό πακέτο που συνδυάζει:, προσθέστε αυτόματη αρίθμηση με εσοχή τουλάχιστον 3 εκατοστά και στοίχιση στα 2 εκατοστά στις παραγράφους που ακολουθούν έως και την παράγραφο Συνεχή αξιολόγηση 8. Εισάγετε μια αλλαγή σελίδας πριν από τον υπότιτλο Προκαταβολές, Εφαρμόστε έντονη και πλάγια γραφή στους υπότιτλους κειμένου: Τι είναι το Factoring; Χρηματοοικονομικές ωφέλειες, Το κόστος του Factoring, Προκαταβολές, Επικοινωνία 9. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο έγγραφο. 10. Αποθηκεύστε το έγγραφο με ένα νέο όνομα αρχείου και εκτυπώστε ένα αντίγραφο ιαχείριση εδομένων Θα διαχειριστείτε τα δεδομένα. 1. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πακέτο διαχείρισης δεδομένων, εισάγετε το αρχείο autorent.csv 2. Εισάγετε τα δεδομένα για τις παρακάτω τρεις εγγραφές και αποθηκεύστε τα. (Αν ζητηθεί όνομα αρχείου, δώστε ένα όνομα της επιλογής σας) ASTRA Credit Φοιτητικό Κοινοπρακτικά άνεια (Ευρώ ή Ξ.Ν) άνειο Αυτοκινήτου Ι ΙΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΩΝ 9,80% 9,89% ΧΟΡΗΓΗΣΕ 11,50 11, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΝ % % 0 0 Ι ΙΩΤΩΝ&ΕΠΙΧ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 13,90 ΕΙΡ. ΩΝ % 14, % ημιουργήστε μια αναφορά η οποία: Εμφανίζει όλα τα δεδομένα. Ταξινομεί τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά πρώτα της στήλης ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και έπειτα της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Έχει οριζόντιο προσανατολισμό σελίδας και αναδίπλωση στη στοίχιση κειμένου μόνο για τους τίτλους των πεδίων. Στο πάνω μέρος της σελίδας γράψτε τον τίτλο ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Στο υποσέλιδο γράψτε το επώνυμό σας στα αριστερά και τη σημερινή ημερομηνία στα δεξιά. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα. 4. ημιουργήστε απ όλα τα δεδομένα μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς καταθέσεων με κατώτερο ποσό ανοίγματος κάτω των 800. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

7 Στο κάτω μέρος της στήλης ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ να εμφανίζει την Μεγαλύτερη τιμή με έντονα γράμματα και δεξιά ή αριστερά της τιμής την ένδειξη «ΜΑΧ». Εμφανίζει μόνο τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ, ΚΑΤ. ΠΟΣΟ. Είναι ταξινομημένη με φθίνουσα σειρά της στήλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. Έχει κατακόρυφη διάταξη σελίδας. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά. 5. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους λογαριασμούς χορηγήσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις και ιδιώτες Εμφανίζει στο τέλος της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ τον μέσο όρο των επιτοκίων με 2 δεκαδικά ψηφία και αριστερά ή δεξιά του Μέσου όρου την ένδειξη «Μ.Ο.» Εμφανίζει όλα τα πεδία. Έχει φθίνουσα ταξινόμηση της στήλης ΕΠΙΤ. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ. Ως επικεφαλίδα έχει τον τίτλο ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στο υποσέλιδο έχει το ονοματεπώνυμό σας στο κεντρικό τμήμα. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την αναφορά σε μία μόνο σελίδα με οριζόντια διάταξη. 6. Επιλέξτε από όλα τα δεδομένα και δημιουργήστε μια νέα αναφορά η οποία: Εμφανίζει τους 5 πρώτους λογαριασμούς χορηγήσεων με το μικρότερο Σταθερό επιτόκιο. Εμφανίζει τα πεδία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡ., ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΕΠΙΤ. ΣΤΑΘΕΡΟ 7. Αποθηκεύστε αυτά τα δεδομένα σε μια φόρμα που μπορεί να εισαχθεί σε ένα έγγραφο κειμένου Ενσωμάτωση - Ολοκλήρωση 1. Ανοίξτε το έγγραφο που αποθηκεύσατε στην εργασία Β. 2. Αφαιρέστε την αλλαγή σελίδας που είχατε εισάγει στην ΕΡΓΑΣΙΑ Β στην ερώτηση 8 3. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της σελίδας σε κατακόρυφη 4. Μετακινήστε την αρίθμηση των σελίδων στο κέντρο, στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας. 5. Ρυθμίστε το πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί περιθώριο σε 1,9 εκατοστά 6. Ρυθμίστε το διάστιχο του κειμένου σε μονό 7. Κάντε πλήρη στοίχιση και συλλαβισμό σε όλο το κείμενο (εκτός από την επικεφαλίδα) 8. Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου σε 11 στιγμές (εκτός από την επικεφαλίδα) 9. ιορθώστε την κεφαλίδα του εγγράφου έτσι ώστε να εμφανίζεται σε μία σειρά. 10. Εισάγετε πριν από την υπογραφή του εγγράφου ( Με τιμή κ.τ.λ.), το κείμενο «Τα υποκαταστήματα μας στην πόλη σας είναι τα παρακάτω: 11. ημιουργήστε αυτό τον πίνακα, κάτω από την παραπάνω πρόταση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΡΗΝΗΣ Γ. ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Πέμπτη, 30 Ιουνίου

8 12. Εισάγετε την εικόνα money.jpg που είχατε κατεβάσει στο πρώτο βήμα της άσκησης και τοποθετήστε την στη δεξιά κάτω γωνία της πρώτης σελίδας. 13. Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας (αύξηση ή μείωση) έτσι ώστε να καταλαμβάνει περίπου ένα τέταρτο της σελίδας, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σιγουρευτείτε ότι το κείμενο τυλίγεται γύρω από την εικόνα. Στη συνέχεια εισάγετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο τέλος της εργασίας Γ σαν ένα πίνακα μετά την παράγραφο Μην ξεχνάτε ότι, η Τράπεζα μας έχει πάντα τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. (που βρίσκεται πριν τον υπότιτλο Προκαταβολές). Πριν και μετά τον πίνακα να υπάρχει μια κενή γραμμή. 14. Κάντε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο του εγγράφου. 15. Αποθηκεύστε χρησιμοποιώντας ένα καινούργιο όνομα και εκτυπώστε ένα τελικό αντίγραφο του εγγράφου. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

9 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και τεχνικές, στο προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες (ταξινόμηση κατά A. Rogers, 1993): Μέθοδοι παρουσίασης (δραστηριότητες εκπαιδευτή, όπως εισήγηση, επίδειξη, χρήση πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων, κ.ά.). Συμμετοχικές μέθοδοι (αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων ή μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας, κ.ά.). Ευρετικές μέθοδοι (όπου οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες ή ατομικά εκπονούν εργασίες, διερευνούν και συλλέγουν δεδομένα, μελετούν και συντάσσουν κείμενα, όπως case studies, project work, κ.ά.). Ο ευρύς αριθμός των προτεινόμενων τεχνικών εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε εναλλακτικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως: τη διασύνδεση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, την τήρηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη σωστή ανάλυση του επαγγελματικού πλαισίου των συμμετεχόντων, το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων και του διαθέσιμου χρόνου,των μέσων και εργαλείων Η διάλεξη εισήγηση επιδιώκει την αποτελεσματικότερη απόκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους, αν και παρουσιάζει το μειονέκτημα της μονόδρομης επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων περιορίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Με τη συζήτηση και την επίδειξη προωθείται η απόκτηση γνώσεων, καθώς και η διαμόρφωση συμπεριφορών από τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας διαύλους επικοινωνίας και συλλογικότητας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Η απόκτηση δεξιοτήτων και η διαμόρφωση συμπεριφορών ενισχύεται με την άσκηση, όπου αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο δραστηριότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και σε επίπεδο ομαδικής επεξεργασίας προωθούνται αισθήματα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων (case studies) είναι πολύ αποτελεσματική για την κατανόηση σε βάθος της πολυπλοκότητας του αντικειμένου από τους εκπαιδευόμενους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, αφού καταλήγοντας σε μια μόνο λύση ή πρόταση καλλιεργούν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Το «παιχνίδι ρόλων» (role play) επιδιώκει τη διαμόρφωση στάσεων και ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους στο να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν πιθανές δυσκολίες, που ίσως συναντήσουν, όταν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες. Με την εφαρμογή της προσχεδιασμένης εργασίας (project work) επιτυγχάνεται η εκπαίδευση σε πρακτικά και θεωρητικά θέματα, ταυτόχρονα και η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένης γνώσης Πέμπτη, 30 Ιουνίου

10 εξασφαλίζοντας την άμεση πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία τους, η επιμονή, η υπομονή, η υπευθυνότητά τους και συνήθως το ενδιαφέρον και η ενεργητικότητά τους ώστε να υλοποιήσουν την εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, συνδέονται πρωτίστως με την επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων και συνεπώς αντιστοιχούν πλήρως: στα χαρακτηριστικά, στα εκπαιδευτικά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευόμενων, στην απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση συμπεριφορών, στο θεματικό περιεχόμενο των ενοτήτων, τη χρονική διάρκεια και την κατανομή τους, στη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και στα κριτήρια επιλογής του κάθε εκπαιδευτή για την εφαρμογή τους. Σε κάθε επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτής ελέγχει και αξιολογεί τις μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους στους προκαθορισμένους στόχους και έχει τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων ή συνδυασμό πολλαπλών τεχνικών. Πέμπτη, 30 Ιουνίου

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ

ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα