ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών Εργασία 1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ"

Transcript

1 Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου με χρήση ΤΠΕ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργάζεσθε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας ASTRA bank, θα δημιουργήστε μία ενημερωτική επιστολή για το ASTRA bank Factoring και θα διαχειριστείτε μία σειρά δεδομένων..1 Επικοινωνία ουλεύετε για µια ιεθνή εταιρεία που ονοµάζεται Hothouse Design. Θα κάνετε µια σειρά διαχειριστικών ενεργειών χρησιµοποιώντας το ICT για να υποστηρίξετε το διευθυντή σας στο σχεδιασµό ενός καινούριου λογότυπου για τη Reprographics. 1. Στείλτε ένα µήνυµα στη διεύθυνση που περιέχει το θέµα STANDARD SPECIMEN και το κείµενο Please send the instructions 2. ιαβάστε την απάντηση στο µήνυµά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το URL που θα χρειαστείτε είναι 3. Ετοιµάστε ένα µήνυµα για να το στείλετε στη διεύθυνση µε θέµα ICTCOREX και επισυνάψτε το αρχείο που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα στο σας. Προσθέστε τον κωδικό σας και την ηµεροµηνία γέννησής σας στο τέλος του µηνύµατος. 4. Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του (πριν σταλεί) δείχνοντας καθαρά ότι υπάρχει η επισύναψη. 1

2 .2 ημιουργία Εγγράφου Θα επεξεργαστείτε ένα έγγραφο για το πώς να προσελκύσετε τους πελάτες. 5. Χρησιµοποιώντας ένα πακέτο επεξεργασίας κειµένου, φορτώστε το αρχείο RESEARCH.TXT 6. Ρυθµίστε το µέγεθος της σελίδας σε Α4. 7. Ρυθµίστε τον προσανατολισµό της σελίδας σε κατακόρυφο. 8. Στο πάνω µέρος κάθε σελίδας τοποθετήστε τον κωδικό σας στα αριστερά και την ηµεροµηνία γέννησής σας στα δεξιά. Βάλτε αρίθµηση σελίδας στην κάτω δεξιάπλευρά κάθε σελίδας. 9. Ρυθµίστε το επάνω, κάτω, αριστερό και δεξί περιθώριο σε 3.25 εκατοστά. 10. Ρυθµίστε το διάστιχο σε 1,5 γραµµή. 11. Στοιχίστε το κείµενο στα αριστερά. 12. Ρυθµίστε το µέγεθος του κειµένου σε 12 στιγµές. 13. Εισάγετε τον τίτλο New Publicity Strategies στο πάνω µέρος του εγγράφου. 14. Κεντράρετε τον τίτλο και κάντε τη γραµµατοσειρά διαφορετική από το υπόλοιπο κείµενο. Αλλάξτε το µέγεθος του τίτλου σε 14 στιγµές και κάντε τον έντονο. 15 Εφαρµόστε σε κάθε υπότιτλο πλάγια γραφή. Newspapers Direct Mail Leaflet Drops TV and Radio Web Adverts 16. Προσθέστε κουκκίδες στη λίστα: We should try to get internet advertising first There should be a limited newspaper campaign, preferably in closely targeted papers 2

3 There should be some radio advertising or sponsorship Adverts tried with a test group 17. Σιγουρευτείτε ότι η λίστα µε τις κουκίδες έχει εσοχή τουλάχιστο κατά 2 εκατοστά. 18. Εισάγετε τον παρακάτω πίνακα αµέσως µετά την πρόταση Adverts tried:: Description Percentage of readers who noticed it Percentage of those who saw it who responded to it A Full page, full colour B Half page, black and white C Small, classified Προσθέστε τον κωδικό σας και την ηµεροµηνία γέννησής σας σε ξεχωριστές γραµµές στο τέλος του εγγράφου και στοιχίστε τα στα δεξιά. 20. Κάντε ορθογραφικό και γραµµατικό έλεγχο στο έγγραφο. 21. Αποθηκεύστε χρησιµοποιώντας ένα νέο όνοµα αρχείου και εκτυπώστε ένα αντίγραφο του κειµένου. 3

4 .3 ιαχείριση εδομένων 22. Χρησιµοποιώντας µια βάση δεδοµένων, εισάγετε το αρχείο SURVEY.CSV 23. Εισάγετε τα δεδοµένα για τις παρακάτω τρεις εγγραφές: First Surname Age Sex Advert Bought TotalCDSpend name Rishi Krishna 28 M B No 238 Paulette Dussard 31 F C Yes 199 Bali Kharay 40 F A No 245 Ελέγξτε τα δεδοµένα σας για λάθη. 24. Αποθηκεύστε τα δεδοµένα. 25. Σχεδιάστε µια έκθεση η οποία: Εµφανίζει όλα τα δεδοµένα Είναι ταξινοµηµένη σε αύξουσα αλφαβητική σειρά της στήλης Surname Έχει οριζόντιο προσανατολισµό σελίδας Συµπεριλαµβάνει τον τίτλο All survey details στο πάνω µέρος της σελίδας Τοποθετήστε την ηµεροµηνία γέννησής σας στα αριστερά του υποσέλιδου Τοποθετήστε τον κωδικό σας στο δεξί µέρος του υποσέλιδου 26. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε την αναφορά. 27. ηµιουργήστε µια νέα αναφορά η οποία: είχνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυµήθηκαν το advert A και που δεν αγόρασαν σαν αποτέλεσµα του advert είχνει µόνο τα πεδία Surname, First name, Age, Total CD Spend Είναι ταξινοµηµένη σε φθίνουσα σειρά της στήλης total spend Έχει το µέσο όρο του spend υπολογισµένο στο κάτω µέρος της στήλης Total CD Spend. Συµπεριλαµβάνει τον τίτλο Advert Α and did not buy στην επικεφαλίδα και τον κωδικό υποψηφίου σας και την ηµεροµηνία γέννησής σας στο κάτω δεξί µέρος κάθε σελίδας. 28. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αυτή την έκθεση. 29. Επιλέξτε από όλα τα δεδοµένα: 4

5 Όλους τους males Που θυµήθηκαν το Advert Β Μόνο τα πεδία Surname, First name, Age, TotalCD spend Ταξινοµηµένα κατά αύξουσα σειρά της στήλης age 30. Αποθηκεύστε αυτά τα δεδοµένα σε µια µορφή που µπορεί να εισαχθεί στο έγγραφο κειµένου σας. 5

6 .4 Ενσωμάτωση 31. Ανοίξτε το έγγραφο που αποθηκεύσατε στην εργασία Β. 32. Ρυθµίστε το πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί περιθώριο σε 2 εκατοστά. 33. Ρυθµίστε το µέγεθος του κειµένόυ σε 14 στιγµές για όλο το έγγραφο και κάντε την επικεφαλίδα 16 στιγµές. 34. Ρυθµίστε το διάστιχο του κειµένου σε µονό. 35. Κάντε πλήρη στοίχιση σε όλο το κείµενο. Κεντράρετε την επικεφαλίδα New Publicity Strategies 36. Συµπεριλάβετε αριθµούς σελίδας στο κάτω αριστερό µέρος κάθε σελίδας, ξεκινώντας από 1 αλλά µην αριθµήσετε την πρώτη σελίδα. 37. Εισάγετε τα δεδοµένα που αποθηκεύσατε στο τέλος της εργασίας Γ σαν πίνακα αµέσως µετά τον πίνακα που εισάγατε στην Εργασία Β. Εισάγετε ένα τίτλο πάνω από τον πίνακα Males who remembered the half page advertisement. Κάντε τη γραµµατοσειρά για αυτό τον πίνακα ίδια µε το υπόλοιπο κείµενο. 38. Εισάγετε την εικόνα CD.JPG και τοποθετήστε την στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας Αλλάξτε το µέγεθος της εικόνας έτσι ώστε να ταιριάζει στο µισό πλάτος της σελίδας. Σιγουρευτείτε ότι το κείµενο τυλίγεται γύρω από την εικόνα. 40. Εισάγετε µια αλλαγή σελίδας αµέσως πριν από τον τίτλο του πίνακα που εισάγατε στο βήµα 37 για να σιγουρευτείτε ότι ο πίνακας δεν διαιρείται σε δύο σελίδες. 41. Κάντε ορθογραφικό και γραµµατικό έλεγχο του εγγράφου 42. Αποθηκεύστε χρησιµοποιώντας ένα καινούριο όνοµα αρχείου και εκτυπώστε ένα τελικό αντίγραφο του εγγράφου. 6

7 Εργασία 2 Επιλογή τόπου εγκατάστασης μιας μικρής επιχείρησης Στην περιοχή σας, μπορεί να υπάρχουν μερικές άδειες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις για το μίσθωμα ή την πώληση. Επισκεφθείτε τρεις εγκαταστάσεις και κάντε μια συνοπτική έκθεση για την καθεμία. Συντάξτε την έκθεση με οποιοδήποτε σχήμα εσείς σκεφτείτε κατάλληλο, αλλά περιλάβετε στην αναφορά την περιγραφή των εγκαταστάσεων, την περιγραφή της τοποθεσίας, την προηγούμενη χρήση τους, την προτεινόμενη χρήση από σας, και τους λόγους που σας οδήγησαν σ αυτή την πρόταση. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για καθεμία από τις τρεις εγκαταστάσεις. Γράψτε περίπου 150 λέξεις για κάθε εγκατάσταση. Ονοματεπώνυμο:. ΙΕΚ/ΤΕΕ: Κριτήριο Κτιριακή εγκατάσταση Προηγούμενη χρήση. Εμβαδόν κτιρίων. Εμβαδόν οικοπέδου. Αριθμός ορόφων και ύπαρξη ανελκυστήρων. υνατότητα επέκτασης (Ύπαρξη χώρου και κάλυψη οικοδομικού συντελεστή). Γενική κατάσταση οικοδομής και χρωματισμός κτιρίου. ιαθέσιμα φως, νερό, αποχέτευση. Απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Χώροι φόρτωσης εκφόρτωσης. Χώροι στάθμευσης. Ταίριασμα εγκατάστασης και εικόνας επιχείρησης. Περιγραφή τοποθεσίας Περιγραφή περιβάλλοντος (αστικό, αγροτικό, βιομηχανική περιοχή κ.λ.π.). Μορφολογία εδάφους. Κατάσταση συγκοινωνιακού δικτύου ως την εγκατάσταση. Απόσταση από εθνική ή κεντρική οδό, σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι. Κόστος Κόστος ενοικίασης ή κόστος πώλησης. Κόστος επιδιορθώσεων και διασκευών. εσμεύσεις εσμεύσεις (Γειτόνεμα με Αρχαιολογικό χώρο, Νοσοκομείο κ.ά.). Περιγραφή Αιτιολόγηση της επιλογής είδους προτεινόμενης επιχείρησης σε σχέση με τις συνθήκες της εγκατάστασης. Λίγα λόγια γιατί θα διαλέγατε την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Ποια είναι τα θετικά της και ποια τα αρνητικά της. 1

8 Εργασία 3.α Αναλύστε καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά - δεξιότητες, απαντώντας στα εξής ερωτήματα, για κάθε χαρακτηριστικό: Τι σημαίνει το καθένα από αυτά για εσάς; Πώς το αντιλαμβάνεστε; Γιατί είναι χρήσιμα σε μία επιχειρηματία; Πώς, δηλαδή, θα χρησιμεύσουν για να πάει μπροστά η επιχείρησή σας; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Γράψτε περίπου λέξεις για κάθε χαρακτηριστικό. 1 Επικοινωνία Ονοματεπώνυμο:. ΙΕΚ/ΤΕΕ: 2 Προσαρμοστικότητα 3 Ευρύτητα πνεύματος 4 Συνεργασία 5 Γρήγορη αντίδραση σε προκλήσεις 6 Ευρηματικότητα ιαβάστε το κεφάλαιο «Η δυναμική της επιχειρηματικότητας», ενότητα «2.5 Τα εφόδια του νέου επιχειρηματία» 1

9 Εργασία 3.β Σκέφτεστε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση. Πέρα από το δικό σας όφελος, αναλύστε ποια θα είναι η συμβολή της επιχειρηματικότητάς σας στο κοινωνικό σύνολο; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Γράψτε περίπου 100 λέξεις για κάθε παράμετρο. Ονοματεπώνυμο:. ΙΕΚ/ΤΕΕ: 1 Πώς η επιχειρηματικότητα επηρεάζει την ανεργία; 2 Πώς η επιχειρηματικότητα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα; 3 Πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές επιταγές; ιαβάστε το κεφάλαιο «Η δυναμική της επιχειρηματικότητας», ενότητα «2.2. Γιατί είναι σημαντική η επιχειρηματικότητα» 2

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN;

1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ BUSINESS PLAN 1. ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑ BUSINESS PLAN; Η προετοιμασία για το σχεδιασμό ενός business plan δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του σχεδιασμού. Η πραγματοποίηση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) DeLTTUE υλικό καθοδήγησης: Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές Σχετικά με το Articulate Τι είναι το Articulate; Το Articulate είναι ένα λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace!

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Το TwinSpace είναι το φόρουµ επικοινωνίας και συνεργασίας του etwinning. Όλα τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο ιδιωτικό τους TwinSpace µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα