Total Banking Solution. Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Total Banking Solution. Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική"

Transcript

1 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική

2 Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

3 Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος. Η ανάπτυξη, και ίσως και η επιβίωση τους, εξαρτάται από μία ευέλικτη, προσοδοφόρα λύση, που παρέχει μια διαφοροποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η νέα γενιά του Total Banking Solution της Natech έχει υλοποιηθεί για να βοηθήσει την τράπεζα σας να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Ολοκληρωμένο, αρθρωτό και αναλυτικό, το Natech.CSB2 Total Banking Solution είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές ανάγκες του οργανισμού σας. Η τραπεζική λύση της Natech, σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη και να ισχυροποιήσετε τη σχέση της τράπεζας με τους πελάτες της. Nα είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό, συνεπείς με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ασφάλειας, διενεργώντας μεγάλου ύψους συναλλαγές, και παράλληλα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών σας.

4 Το Natech CSB είναι ένα σύγχρονο, απλό στη χρήση και ευέλικτο τραπεζικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε δυναμικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση για μια τράπεζα καθώς είναι ένα online, real-time, πελατοκεντρικό και πολυνομισματικό σύστημα, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης ενώ ήταν το πρώτο σύστημα που κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας. Το σύστημα είναι και πολυγλωσσικό, επιτρέποντας έτσι την επέκταση των επιχειρηματικών λειτουργιών της τράπεζας στην ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια τραπεζική αγορά.

5 Ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ανάπτυξης (ISO 9001:2000), το CSB είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ευέλικτο τραπεζικό σύστημα. Διαθέτοντας ένα μοναδικό συνδυασμό λειτουργικότητας, ευελιξίας και παραμετρικότητας, το CSB υποστηρίζει πλήρως, αξιόπιστα και ενεργά 10 τράπεζες στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών τους. Έχοντας σχεδιαστεί με βάση την ελληνική τραπεζική αγορά, το CSB απαιτεί ελάχιστη μηχανογραφική υποστήριξη και προσφέρει ένα ομοιόμορφο και ευέλικτο περιβάλλον εργασιών για καταστήματα, κεντρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας 24ωρη επεξεργασία τραπεζικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο χωρίς διακοπές. Παρέχοντας πλήρη ασφάλεια πρόσβασης και παραμετρικά οριζόμενους κανόνες εξουσιοδότησης χρηστών, το CSB απλοποιεί τις διαδικασίες τυποποίησης στη ροή εργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, διατηρώντας υψηλά τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της τράπεζας. Παράλληλα, η πελατοκεντρική αρχιτεκτονική και ο σπονδυλωτός σχεδιασμός του εξασφαλίζουν την ταχεία δημιουργία νέων προϊόντων και την εφαρμογή πρακτικών relationship banking, σύμφωνα με τις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Το ολοκληρωμένο τραπεζικό σύστημα CSB της Natech Α.Ε. είναι η μοναδική εξ ολοκλήρου ελληνική λύση, που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την Τράπεζα Ελλάδος σε πραγματικό περιβάλλον μηχανογράφησης Συνεταιριστικής Τράπεζας. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά διενέργεια μεγάλου όγκου συναλλαγών Υποστήριξη πολλαπλών καναλιών συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων, ATMs, mobile banking και internet banking Ένα XML Web-based περιβάλλον διεργασίας με την ύπαρξη βοήθειας Ασφάλεια διαχείρισης της εφαρμογής με ελεγχόμενη πρόσβαση Ευκολία διασύνδεσης με υπάρχουσες άλλες εφαρμογές Έλεγχος Διαχείρισης Ρίσκου συμπεριλαμβανομένων ορίων, καλυμμάτων και nonperforming κεφαλαίων.

6 Ολοκληρωμένη τραπεζική λογική Το CSB διαθέτει ένα πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών για να καλύψει το σύνολο των τραπεζικών λειτουργιών κάθε οργανισμού - μικρού ή μεγάλου σε μέγεθος, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας. Διαθέτει ένα μεγάλο εύρος υποσυστημάτων ενσωματωμένων στο βασικό κορμό που προσφέρουν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για πολλαπλά είδη τραπεζικών εργασιών, όπως: Πολυνομισματική Λογιστική Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών και μελών Καταθέσεις Εισπράξεις-Πληρωμές Συμβάσεις Πιστοδοτικών Προϊόντων Καλύμματα Επιταγές Χορηγήσεις Κίνηση Κεφαλαίων Αγοραπωλησία Συναλλάγματος Χρεόγραφα - Αξιόγραφα Εγγυητικές Επιστολές Θυρίδες Ασφάλεια κατά των διαδικασιών ξεπλύμματος μαύρου χρήματος (AML) Ζωντανή ενημέρωση και αναγγελία σκιερών συναλλαγών Προϋπολογισμός και Κοστολόγηση Διαχείριση τραπεζικών προϊόντων Ασφάλεια Χρηστών & Διαχείριση Ηλεκτρονικών συμπράξεων Teller Υπηρεσίες Know Your Customer Διαχείριση Καταστημάτων Διαχείριση Παραμέτρων και M.I.S. Δημιουργία κανόνων λειτουργίας Business Intelligence Αναγγελία και αγοραπωλησία μερίδων

7 Μέσω επεκτάσεων που έχει αναπτύξει η Natech Α.Ε., το CSB πλαισιώνεται με πλήθος επεκτάσεων, όπως για παράδειγμα: ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω mobile/ internet Banking Natech Direct Debit: Σύστημα Πάγιων χρεώσεων (Δίας Direct Debit) Natech_Q: Σύστημα καταχώρησης/διαχείρισης και επικοινωνίας με τα συστήματα της ΓΓΠΣ και της Τειρεσίας Α.Ε. με χρήση IBM MQ Series για χρήση των προϊόντων για την εξυπηρέτηση συγκεγκριμένων λειτουργιών (ηλεκτρονικά κατασχετήρια, μητρώα λογαριασμών κοκ) Natech Dias Suite ΚΗΠ - ΑΤΜ: Σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και διαχείρισης κινήσεων μέσω ATM CSB WEB: ολοκληρωμένη πλατφόρμα internet banking KPIs reporting: Business Intelligence με χρήση Key Performance Indicators Νέες λειτουργίες Το CSB έχει πλέον εμπλουτιστεί με πλήθος νέων λειτουργιών όπως: τα πολυνομισματικά άρθρα λογιστικής την εναλλαγή γλώσσας ανάλογα με τη γλώσσα του συναλλασσόμενου και του χρήστη, την ύπαρξη διαφορετικών παραστατικών ανάλογα με τις παραμέτρους του χρήστη Έλεγχος έκδοσης χρηστών και αυτόματο αποκλεισμό χρηστών με μη ενημερωμένες εκδόσεις Νέο σύστημα Anti-money Laundering Νέα υπηρεσία know your customer Υποστήριξη κρυπτογράφησης βάσης δεδομένων Ενσωμάτωση νέων κανονιστικών πλαισίων Υποστήριξη Windows 7 και MS OFFICE 2010 Υποστήριξη διαδικασιών για προϊόντα SEPA (πχ Direct Debit και Dias Credit Transfer) Υποστήριξη του συστήματος web banking CSB Web Καθώς και μια πληθώρα ενισχύσεων και αναβαθμίσεων των υπαρχόντων λειτουργιών

8 Οφέλη Η χρήση του CSB εξασφαλίζει μέγιστα επιχειρησιακά οφέλη στις τράπεζες που το χρησιμοποιούν αφού υιοθετεί: Πελατοκεντρική Προσέγγιση Η πελατοκεντρική αρχιτεκτονική του CSB επιτρέπει στην Τράπεζα να διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τη συνολική εικόνα της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του, αυξάνοντας την ικανοποίησή του και δημιουργώντας ευκαιρίες για προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, απεγκλωβίζει την Τράπεζα από στενά πρότυπα και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Όντας ευέλικτο και καινοτόμο, το CSB παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες που προσαρμόζονται ανάλογα με την κατηγορία των πελατών, βελτιώνοντας την ποιότητα και αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των πελατειακών σχέσεων. Δημιουργία Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών Η επιχειρησιακή ανάπτυξη των σύγχρονων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι ευθέως συνδεδεμένη με την ευελιξία ανταπόκρισής τους στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και, κατά συνέπεια, τον ταχύ σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών (reduced time to market ). Το CSB εξασφαλίζει άμεση και ευέλικτη δημιουργία νέων προϊόντων μέσω κατάλληλης παραμετρικότητας, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, σχεδιάζοντας και προσφέροντας νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Ασφάλεια και άμεσες ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις Πλέον της πλήρους καταγραφής συναλλαγών (logging) και της πρόσβασης, το CSB εξασφαλίζει την εκτέλεση συναλλαγών με ηλεκτρονική σύμπραξη από αρμόδιους και εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το CSB είναι εξοπλισμένο από ένα αυστηρό και ασφαλές σύστημα εξουσιοδοτήσεων οριζόμενο παραμετρικά και δυναμικά σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας. Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Το CSB εγγυάται ευέλικτη και συνεχή ροή εργασίας μεταξύ όλων των τμημάτων της τράπεζας. Παραμετρικοί Κανόνες Συναλλαγών Ο σχεδιασμός του CSB προσφέρει στην Τράπεζα δυναμικούς κανόνες για την επιχειρησιακή λογική. Απεριόριστη και αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία Το CSB εξασφαλίζει αδιάλειπτη επεξεργασία τραπεζικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και σε 24-ώρη βάση. Έχοντας καταργήσει την ανάγκη κλεισίματος ημέρας, το CSB λειτουργεί αδιάλειπτα και σίγουρα χωρίς ανάγκη για περιττό ελέγχο, αφού λειτουργεί αυτοματοποιημένα. Το σύστημα, επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα αναλυτικής real-time πληροφόρησης σχετικά με τη θέση της Τράπεζας σε όλα τα επίπεδα (νομίσματα/χρήστες/κατάστημα κτλ). Παροχή Αναφορών σε διοικητικό επίπεδο (MIS) Το CSB παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών με δυνατότητες παραγωγής εξειδικευμένων παραμετρικών αναφορών, σε

9 Ασφάλεια κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες του πιστοδοτικού ιδρύματος. Ολοκληρωμένος Έλεγχος Λογιστικής Διαχείρισης Σε επίπεδο λογιστικής διαχείρισης, το CSB προσφέρει ευρεία και πολυνομισματική λειτουργικότητα σύμφωνα με παραμετρικά οριζόμενη λογιστική δομή, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα πλήρη έλεγχο, εξάλειψη λαθών και έγκαιρη αναλυτική και συγκεντρωτική πληροφόρηση. Αποτροπή αξιόποινων ενεργειών Για την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία της τράπεζας, το CSB προσφέρει ενσωματωμένη τη λειτουργία ξεπλύματος μαύρου χρήματος (Anti money laundering), σύμφωνα με την οδηγία των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ. Εύκολότερη κανονιστική συμμόρφωση Με το CSB είστε σίγουροι πως η τράπεζα σας έχει το πλέον ενημερωμένο και αξιόπιστο σύστημα τραπεζικής, αφού άμεσα η Natech φροντίζει για την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό του με όλα τα συστήματα και απαιτήσεις που το κάνουν ασφαλές, ευέλικτο και απλό όπως ορίζει η Τ.Ε. και οι διεθνείς οίκοι. Έχοντας αποσπάσει τα θετικότερα σχόλια όσων των χειρίζονται, το CSB ακολουθεί άμεσα όλους τους κανονισμούς που διέπουν την τραπεζική λειτουργία. Το CSB είναι ένα από τα ασφαλέστερα μηχανογραφικά συστήματα αφού διέπεται από τις αρχές και το κανονιστικό πλαίσιο τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και των κανόνων της Ε.Κ.Τ. για χρήση του συστήματος εντός αλλά και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα διαθέτει: Πολυεπίπεδη ασφάλεια 99 ομάδες χρηστών Απεριόριστοι χρήστες Ανάθεση δικαιωμάτων ανά ομάδα Ασφάλεια τρέχουσας χρήσης (κωδικός ανα χρήση και δικαίωματα ανά χρήστη/ομάδα) Κρυπτογράφηση δεδομένων Ιχνηλασιμότητα συναλλαγών και κινήσεων ανά χρήστη Ασφάλεια κωδικών συστήματος Εξουσιοδοτήσεις κινήσεων Φιλτράρισμα επιλογών εντολών Εκτυπώσεις και προβολές ανά ομάδα/παραστατικό/ κίνηση με δυνατότητα εξουσιοδότησης Ασφάλεια προβολής δεδομένων Αναλυτική καταγραφή κινήσεων Κρυπτογραφημένη πρόσβαση στην βάση δεδομένων Άμεση σύνδεση σε server εφεδρείας ζωντάνα και αδιάλλειπτα Υποστήριξη μέχρι 10 εφεδρικών server ζωντανής σύνδεσης Σύστημα διατήρησης ακεραιότητας δεδομένων Δυνατότητα αυτόνομου Backup Κεντρική διαχείριση χρηστών Κεντρική διαχείριση πρόσβασης και ενημερώσεων Κεντρική διαχείριση προβολών και αναφορών

10 Εξελίξεις Mετά από πολλά χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, η Natech αναβαθμίζει το CSB και ενσωματώνει πολλά νέα χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την ευελιξία, την ασφάλεια και την ευχρηστία του. To CSB εξελίσσεται δυναμικά και, σύντομα, θα αναβαθμιστεί στην έκδοση 2. Το CSB2 φέρνει καινοτόμα προϊόντα και λειτουργίες στη μηχανογράφηση των τραπεζών. Η νέα γενιά του συστήματος αποτελεί το επιστέγασμα πολύχρονης προσπάθειας και μια διαδικασία πολύμηνης έρευνας ώστε να δημιουργηθεί ένα προϊόν που θα ξεπερνά τον ανταγωνισμό, ενώ, παράλληλα, θα διατηρεί τα στοιχεία που έκαναν το CSB τόσο επιτυχημένο: την ασφάλεια, την απλότητα και την ευελιξία. Το CSB2 δομήθηκε με τεχνολογία που επιτρέπει τη διαρκή ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών και τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Το σύστημα στοχεύει στο relationship banking που σύντομα θα αποτελεί κοινή τραπεζική πρακτική ενώ σχεδιάστηκε με τρόπο που βοηθάει την επέκταση της τράπεζας σε νέες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση πελατών και καταστημάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γλώσσες. Το πρόγραμμα ενσωματώνει κεντρική διοικητική πληροφόρηση πραγματικού χρόνου με δυνατότητα προβλέψεων, καθιστώντας το ένα ισχυρότατο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης, ενώ παράλληλα οι πελάτες νιώθουν σίγουροι για την τράπεζα τους. Η Natech παρέχει την πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για ευέλικτους τραπεζικούς οργανισμούς με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και δεσμεύεται στους χρήστες της πα- ρούσας έκδοσης πως τα δεδομένα τους θα μεταφερθούν στο ακέραιο και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάπτωση και την εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας. Οι κυριότερες προσθήκες στο σύστημα είναι οι εξής: Διαχείριση Ρίσκου Τεχνολογία δυναμικού σχεδιασμού περιβάλλοντος εργασίας Παρακολούθηση στόχων και προϋπολογισμών Οικονομικές Προβλέψεις Υποστήριξη προτύπου NSecure / Linq με C2 level auditing Διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά Σύστημα ηλεκτρονικών υπογραφών Σύστημα αντικειμενοστραφούς βάσης δεδομένων Μεγαλύτερη ταχύτητα Υποστήριξη εισόδου με ηλεκτρονικές κάρτες & VeriFace Relationship Banking Natech FormDesigner Βελτιωτικές αλλαγές στο σύστημα: Αποτελεσματική διοικητική πληροφόρηση Αυτοματισμός διεργασιών Πολυγλωσσικότητα Υποστήριξη καταστημάτων Ιχνηλασιμότητα αλλαγών ανά χρήστη/πελάτη/κίνηση Καταγραφή λαθών & σφαλμάτων

11 Απλότητα Η χρήση του CSB διέπεται από τη λογική πως ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται οικειότητα με τη χρήση της εφαρμογής. Όλες οι λειτουργίες και οι παραμετροποιήσεις γίνονται ζωντανά με χρήση απλών πλήκτρων και κοινής φιλοσοφίας. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το πληκτρολόγιο ώστε να επιταχύνεται η χρήση της εφαρμογής σε ένα εννιαίο περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται να ανοιγοκλείνει εφαρμογές και συστήματα καθυστερώντας και περιπλέκοντας την καθημερινή του χρήση. Η εφαρμογή είναι δομημένη με τρόπο ώστε να αποτρέπονται λάθος χειρισμοί που μπορεί να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο ίδρυμα σας.

12 Έδρα/Εξυπηρέτηση Πελατών: Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου 85, 45500, Ιωάννινα Υποκ/μα Αθηνών: Λ. Κηφισίας 56, , Μαρούσι Τηλ. (+30) Fax: (+30) Natech A.E. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Προσοχή: Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από τους Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή ή μετάδοση του συνόλου του εγγράφου ή μέρους αυτού, μπορεί να επιφέρει αυστηρές ποινικές διώξεις οι οποίες θα ασκηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που προβλέπεται από το νόμο. Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα