Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις"

Transcript

1

2 Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων Ταχύτατα μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες 2

3 Οι Δυσκολίες: Τρέχουσα Κατάσταση Δημόσιων Νοσοκομείων Σοβαρά θέματα προς επίλυση Αδυναμία καθορισμού προϋπολογισμών, ελέγχου κόστους, συστηματοποίησης διαχειριστικού ελέγχου από πλευράς Υπουργείου Διασπαρμένη και αποσπασματική πληροφορία διαχείρισης ασθενών Ανομοιογενή συστήματα με χαμηλή λειτουργικότητα και χωρίς ενιαίες λειτουργικές δομές και δεδομένα Χαμηλός βαθμός ολοκλήρωσης συστημάτων ανά νοσοκομείο και σχεδόν παντελής έλλειψη ολοκλήρωσης σε επίπεδο ΥΠΕ & ΥΠΚΑ Έλλειψη τυποποίησης διαγνώσεων και ιστορικού ασθενών Αδυναμία διαχείρισης απεικονιστικών εργαστηρίων και προγραμματισμού εξετάσεων Χειρόγραφη παρακολούθηση συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία Μη μηχανογραφημένη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλισμένων Μη μηχανογραφημένος τρόπος διαχείρισης: 3 εισαγωγών / χειρουργείων / ΤΕΠ προμηθειών παρακολούθηση κόστους κεντρικών αποθηκών και κλινικών αναλώσεων φαρμακείου Έλλειψη κωδικοποίησης κεντρικών οντοτήτων (π.χ. λειτουργικό Λογιστικό Σχέδιο ανά Νοσοκομείο, Λογιστικό Σχέδιο ενοποίησης σε επίπεδο ΥΠΕ ή / και ΥΠΚΑ κλπ)

4 Πλεονεκτήματα και Οφέλη του MHMS Διαχείριση Ασθενών Προδιαγεγραμμένες επιχειρησιακές διαδιασίες βασισμένες: Στις βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές του χώρου της Υγείας Στη συσσωρευμένη εμπειρία υλοποιήσεων της SL, που είναι ενσωματωμένη στο MHMS Βέλτιστη εξυπηρέτηση ασθενών, με δυνατότητες πλήρους παρακολούθησης της πορείας τους εντός του Νοσοκομείου και της κλινικής εξέλιξής τους. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς Κοινά Ηλεκτρονικά Αρχεία ασθενών για όλα τα Νοσοκομεία Διευρυμένες δυνατότητες χρήσης κοινών υποδομών για όλα τα Νοσοκομεία (κεντρική υποδομή PACS, κοινά Κεντρικά εργαστήρια, κλπ) Ολοκληρωμένες διαδικασίες που καλύπτουν πλήρως λειτουργικές ανάγκες όπως: Νοσηλευτική Διαχείριση (εισαγωγή, διαχείριση κλινικών ορόφων, εξιτήρια, τιμολόγηση, εισπράξεις) Κεντρικές αυτοματοποιημένες διαδικασίες αγορών και αναπλήρωσης αποθεμάτων Διαχείριση Φαρμακείου Ομοιογενές περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες όλων των λειτουργικών περιοχών σε όλα τα Νοσοκομεία : Διαχείριση κλινικών ορόφων, διαχείριση εξωτερικών ασθενών, κλπ

5 Πλεονεκτήματα και Οφέλη του MHMS Έλεγχος Κόστους Βελτιστοποιημένη εκμετάλλευση όλων των πόρων του Νοσοκομείου Προγραμματισμός για όλα τα Τμήματα On-line διασύνδεση με τους Προμηθευτές Κοστολόγηση και ανάλυση σε βάθος (σε επίπεδο κέντρου κόστους, περιστατικού ή υπηρεσίας) Αναφορές Ανάλυσης Κερδοφορίας σε (P&L) σε πολλαπλά επίπεδα Σύστημα ενημέρωσης-προειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο Πλήρες πακέτο Διοικητικών Αναφορών που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, μέσω Business Intelligence Ταχεία υλοποίηση-επέκταση (Rollout) σε νέα Νοσοκομεία, που εξασφαλίζει: Ποιότητα και αξιοπιστία Σύντομους χρόνους υλοποίησης, ελαχιστοποίηση του ρίσκου

6 Πλεονεκτήματα και Οφέλη του MHMS Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Καλύπτει πλήρως τις νομικές απαιτήσεις του χώρου της Υγείας σε όλες της χώρες που έχει εφαρμοστεί: Βιβλίο Ασθενών, Βιβλίο επισκέψεων εξωτερικών ασθενών, κλπ Ημερήσιο και Μηνιαίο Μεριδολόγιο Ιατρών, κλπ Καλύπτει πλήρως τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες του χώρου της Υγείας σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί: Ευέλικτος μηχανισμός υπολογισμού και διαχείρισης των Αμοιβών Ιατρών Υποβολές σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Ασφαλιστικούς Φορείς Υποχρεωτικές Αναφορές προς τις Κρατικές Υπηρεσίες: Έτοιμες αναφορές που παρέχουν όλη την απαιτούμενη πληροφορία στην προδιαγεγραμμένη μορφή, για υποβολή προς τις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες

7 Πλεονεκτήματα και Οφέλη του MHMS Ασφάλεια Δεδομένων Ισχυρό σύστημα ασφάλειας: Βασίζεται στο αποδεδειγμένα αξιόπιστο σύστημα εξουσιοδοτήσεων του SAP Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού ρόλων χρηστών, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές του Οργανισμού Υλοποίηση του «Ηλεκτρονικού Νοσοκομείου» (Paperless Hospital) Ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας εντύπων εντός του Οργανισμού Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες ασφάλειας δεδομένων: «Ειδικού τύπου» Ασθενείς Ειδικές κλινικές (ψυχιατρική παρακολούθηση, κλπ)

8 Το Όραμά μας: εφαρμογή του MHMS στα Δημόσια Νοσοκομεία Αναμενόμενα αποτελέσματα συνολικής υλοποίησης MHMS: Έγκυρη & έγκαιρη διοικητική ενημέρωση συνολικά σε επίπεδο χώρας και ανά Νοσοκομείο Ενιαία Οικονομική Διαχείριση Κοστολόγηση Προγραμματισμός, παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού Κύκλωμα προμηθειών Μετρικοί δείκτες απόδοσης Διαθεσιμότητα κλινών Κόστη ιατρικής φροντίδας (φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά, κλπ) Βελτίωση εξυπηρέτησης Ασθενών Διαλειτουργικότητα με Συστήματα Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Ταμείων Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού (διοικητικού, νοσηλευτικού & ιατρικού) Ομογενοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων Ενιαία παρακολούθηση Φακέλου Ασθενούς Ευνοϊκή βάση για την υλοποίηση Κάρτας Υγείας Ασφαλισμένου 8

9 Οικονομική Διαχείριση προ & μετά MHMS Προ MHMS: Διακριτά και ανομοιογενή λογιστικά σχέδια ως προς την ανάπτυξή τους Ανομοιογενείς διαδικασίες και κανόνες καταχωρήσεων στη λογιστική, με αποτέλεσμα τη δυσκολία σύγκρισης στοιχείων μεταξύ Νοσοκομείων Επίπονο και χρονοβόρο κλείσιμο περιόδων Μετά την υλοποίηση MHMS: Διακριτά Λογιστικά Σχέδια για τα συμμετέχοντα Νοσοκομεία Όμοια και Αντιστοιχισμένα (σε συγκεκριμένο επίπεδο) Λογιστικά Σχέδια και ομογενοποιημένες διαδικασίες καταχωρήσεων στη λογιστική Ύπαρξη συνολικού Λογιστικού Σχεδίου, στο Προϋπολογισμός ο Ισολογισμός και το P&L οποίο θα βασίζονται ο Γρήγορο και ακριβές κλείσιμο περιόδων και έκδοση αποτελεσμάτων σε συνολικό επίπεδο Ενιαίες και ενοποιημένες οικονομικές αναφορές (reporting) 9 9

10 Κοστολόγηση Ελεγκτική προ & μετά MHMS Προ MHMS: Ανομοιογενείς διαδικασίες και αρχές κοστολόγησης, οι οποίες σε ένα βαθμό εκτελούνται εξω-συστημικά Ανομοιογένεια στους P&L λογαριασμούς-στοιχεία κόστους/εσόδων Κοστολόγηση σε διαφορετικά επίπεδα για κάθε Νοσοκομείο Έλλειψη συστηματικής ανάλυσης κερδοφορίας σε όλα τα Νοσοκομεία Έλλειψη προϋπολογισμού (planning) εσόδων-εξόδων Μετά την υλοποίηση MHMS: Ομογενοποίηση διαδικασιών καταχώρησης εσόδων-εξόδων σε κέντρα κόστους Αντιστοιχισμένες κοστολογικές δομές μεταξύ των Νοσοκομείων Αξιόπιστο και άμεσα διαθέσιμο P&L σε συνολικό επίπεδο Αξιόπιστη ανάλυση κερδοφορίας και κοστολόγηση σε μεγαλύτερη ανάλυση από τα κέντρα κόστους (π.χ. ανά Περιστατικό, ανά υπηρεσία, κλπ) σε συνολικό επίπεδο Εκπόνηση και παρακολούθηση προϋπολογισμού (budget & planning) εσόδων και εξόδων στα συμμετέχοντα Νοσοκομεία και παρακολούθηση σε συνολικό επίπεδο 10 10

11 Logistics προ & μετά MHMS Προ MHMS: Σημαντικές ανά περίπτωση διαφορές μεταξύ λογιστικών πραγματικών αποθεμάτων υλικών Ανομοιογένεια στις διαδικασίες προμηθειών, αναπλήρωσης διαχείρισης αποθεμάτων Έλλειψη προϋπολογισμού (planning) προμηθειών Μετά την υλοποίηση MHMS: και και Παρακολούθηση προμηθειών όλων των συμμετεχόντων Νοσοκομείων Κοινή κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση υλικών και φαρμάκων για λόγους Reporting Ομογενοποιημένες διαδικασίες προμηθειών-αναπλήρωσης αποθεμάτων Καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων υλικών και φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών κατηγοριών υλικών Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαχείριση και εκτέλεση των εντολών προμήθειας μεταξύ Νοσοκομείων και προμηθευτών Εκπόνηση και παρακολούθηση προϋπολογισμού (planning) προμηθειών Εφαρμογή του Unitdose δηλαδή της πλήρους παρακολούθησης της χρέωσης / ανάλωσης ανά χάπι ανά νοσηλευόμενο ανά κλινικό όροφο, απολύτως σύμφωνο με τις τελευταίες διατάξεις του υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική εφαρμογή παρακολούθησης διαιτολογίου/διατροφολογίου 11 11

12 Διαχείριση Ασθενών προ & μετά MHMS Προ MHMS: Έλλειψη πλήρους παρακολούθησης του ασθενούς κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο Έλλειψη κεντρικής διαχείρισης ραντεβού για όλα τα Τμήματα Σε πολλές περιπτώσεις έλλειψη μοναδιαίας ταυτοποίησης ασθενούς Μετά την υλοποίηση MHMS: 12 Μοναδιαία ταυτοποίηση ασθενούς, για καλύτερη διαχείριση και ακριβές Reporting Αντιστοιχισμένες Οργανωτικές Δομές Διαχείρισης ασθενών μεταξύ των Νοσοκομείων για επίτευξη συνολικού Reporting Ομαδοποίηση Θέσεων Νοσηλείας και κοινή κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Φορέων για καλύτερη συνολική παρακολούθησή μέσω του αντίστοιχου Reporting Ολοκληρωμένη υποστήριξη του κυκλώματος χρέωσης, ανάλωσης και αναπλήρωσης υλικών και φαρμάκων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων και της ανατροφοδότησής τους Πλήρες tracking του ασθενούς κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο Κεντρική διαχείριση ραντεβού για τα βασικά Τμήματα, που επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (Ιατροί, modalities, κλπ) Διάχυση της ενημέρωσης στους Ιατρούς για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ή των διαγνώσεων των απεικονιστικών μονάδων, μέσα από πολλαπλά κανάλια (Κινητή Τηλεφωνία, Internet, κλπ). Αυτόματο Speech to text transcription, εφαρμογή η οποία μετατρέπει φωνή σε κείμενο και η οποία αποτελεί βασικό κορμό για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς 12

13 Διαχείριση Προσωπικού προ & μετά MHMS Προ MHMS: Έλλειψη υποσυστήματος Διαχείρισης Προσωπικού σε όλα τα Νοσοκομεία Έλλειψη συνολικής εικόνας του προσωπικού σε επίπεδο περιοχής/χώρας Μετά την υλοποίηση MHMS: Πλήρες Υποσύστημα Νοσοκομεία Διαχείρισης Προσωπικού για όλα τα Ομογενοποιημένες διαδικασίες Διαχείρισης Προσωπικού (διαχείριση χρόνου, διαχείριση αδειών, κλπ) Ηλεκτρονικές Διαδικασίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης του προσωπικού (Employee Self Service), όπως: Υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τον ίδιο τον εργαζόμενο Υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων άδειας, συμμετοχή σε σεμινάρια Ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας / χώρας Αξιόπιστο HR Reporting σε συνολικό επίπεδο 13 13

14 Management Reporting προ MHMS Προ MHMS: Έλλειψη κεντρικού συστήματος MIS Reporting για τα Νοσοκομεία (συλλογή των δεδομένων χειρωνακτικά σε excel όπου και αυτό είναι εφικτό) Στατικό MIS Reporting χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης Επίπονη έως αδύνατη εκπόνηση συνολικού Reporting (χρονοβόρα και σε σημαντικό ποσοστό χειρωνακτική επομένως προσπάθεια) επιρρεπής σε λάθη

15 Management Reporting μετά MHMS Μετά την υλοποίηση MHMS: Εξελιγμένη αναλυτική διοικητική πληροφόρηση Business Intelligence (BI) Υλοποίηση των προδιαγεγραμμένων Reports που περιλαμβάνονται στο Model Hospital Το HealthCare Group Reporting παράγεται σε ένα κεντρικό σύστημα Business Intelligence στο οποίο συλλέγονται τα δεδομένα όλων των συμμετεχόντων Νοσοκομείων Ποιοτικό reporting σε κεντρικό επίπεδο, το οποίο προσφέρει: παρακολούθηση των κρίσιμων KPIs ουσιαστικές συγκρίσεις μεγεθών και επιτυγχάνεται μέσω: Της ομογενοποίησης των βασικών διαδικασιών σε συνολικό επίπεδο στον απαιτούμενο βαθμό Της αντιστοίχησης των βασικών οργανωτικών και κοστολογικών δομών των συμμετεχόντων Νοσοκομείων Της αντιστοίχισης των λογιστικών σχεδίων Ταχεία εκτέλεση και άμεση διαθεσιμότητα όλων των Reports, με επικαιροποιημένα δεδομένα 15 15

16 Management Reporting μετά MHMS Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) Βασισμένοι στις Βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές Έτοιμοι να υποστηρίξουν τον Οργανισμό Σύγκριση KPIs μεταξύ χρονικών περιόδων ή μεταξύ Νοσοκομείων ή με βάση τα benchmarks της αγοράς Βέλτιστο επίπεδο στελέχωσης σε πλήθος και αναλογίες ειδικοτήτων Άμεση ενημέρωση για θετικές ή αρνητικές τάσεις Δ/νση Λειτουργιών 16 Δ/νση Νοσηλευτική Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης ασθενών και προσωπικού Ενδεικτικά KPIs Πληρότητα Νοσοκομείου Προγραμματισμένα Χειρουργεία Ποσοστά λάθος χρεώσεων Ενδεικτικά KPIs Διαγνώσεις εξιτηρίου Περιπτώσεις μετάδοσης Νόσων Ποσοστά επανεισαγωνής Θετικά οικονομικά αποτελέσματα και ROI Διοίκηση Δ/νση Οικονομική Βελτιωμένοι οικονομικοί δείκτες Ενδεικτικά KPIs Εικόνα ρευστότητας Κερδοφορία ανά Τμήμα Εισπράξεις Συνολική Εικόνα Πληρότητα Νοσοκομείου Έσοδα κατά ICD-9 Κίνηση χειρουργείων Ανάπτυξη κύκλου εργασιών

17 Management Reporting μετά MHMS 17 17

18 Συμπέρασμα Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης MHMS σε Δημόσιο Νοσοκομείο: Θα αλλάξει συνολικά αποτελεσματικότητα την εικόνα λειτουργίας για το Δημόσιο & για τον Ασθενή Θα διασφαλίσει για το Κράτος διαφάνεια και αμεσότητα πληροφόρησης ευελιξία στη λήψη αποφάσεων μείωση του κόστους διαχείρισης έλεγχο των διαδικασιών Θα εγγυηθεί καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την

19

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ.

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Τόλης 4 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως Πρόταση για ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος με δύο σκέλη : α) Frontend Σύστημα Ξενοδοχειακού Λογισμικού και β) Σύστημα Λογιστικής Διαχείρισης (διασυνδεδεμένο με το frontend) και Μισθοδοσίας, στην «ΑΜΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με εκτενέστερη αναφορά στους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία. Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η εταιρία. Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Η εταιρία Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου: Απαραίτητη υποδοµή στο σύγχρονο Νοσοκοµείο Α. Βαγγελάτος 1, Ι. Σαριβουγιούκας 2 1 Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) 2 Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα