8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.1 Ο ΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το πυκνότερο επαρχιακό δίκτυο και έχει συνολικό µήκος χλµ. δίνοντας µια µέση πυκνότητα 200 τρέχοντα µέτρα ανά τετρ. χλµ. έκτασης. Πιο αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα, όπου προστίθεται και η υπό κατασκευή Εγνατία Οδός που διέρχεται από 4 νοµούς, εκτός ράµας. Πίνακας 8.1 : Οδικό ίκτυο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Κύριο οδικό δίκτυο (km.) Έκταση Πυκνότητα Εθνικό Επαρχιακό Σύνολο (km 2 ) (m/km 2 ) N. ράµας Ν. Καβάλας 203,6 392,3 595, Ν. Ξάνθης 121, , Ν. Ροδόπης 61,8 458,9 520, Ν. Έβρου ,3 827, Περιφέρεια 775, , , Ελλάδα Ποσοστό Περιφέρειας 8,4 % 7,0 % 8,0 % 10,7 % - Πηγή : Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (στοιχεία 1997) Η κατάσταση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά των Ε.Ο.2 και Ε.Ο.51, οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν εντατικά. Από άποψη βατότητας και είδους οδοστρώµατος η κατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Προβλήµατα υπάρχουν σε τµήµατα της Ε.Ο.2 στους Νοµούς Καβάλας και Ξάνθης και στην Ε.Ο.12 (Καβάλα ράµα), τα ο- ποία διέρχονται µέσα από οικισµούς ή συνοδεύονται από την εκτός σχεδίου παρόδια δόµηση. Σηµαντική εξάλλου αναµένεται η βελτίωση στο επίπεδο των µεταφορικών υ- ποδοµών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από την ολοκλήρωση ανατολικού το- µέα της Εγνατίας Οδού και των τεσσάρων κάθετων αξόνων. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της χώρας σε πυκνότητα του θεσµοθετηµένου κύριου οδικού δικτύου.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 116 Πίνακας 8.2 : Στοιχεία των οδικών µεταφορών της Περιφέρειας Α. Μ.Θράκης ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ σε κυκλοφορία (χιλιάδες) 86,7 91,0 98,2 105,7 115,9 127,0 136,5 Εγγραφές νέων επιβατικών IX Ταξί σε κυκλοφορία Λεωφορεία σε κυκλοφορία Φορτηγά σε κυκλοφορία (χιλ.) 46,4 48,4 51,6 54,6 57,4 59,8 61,9 Τροχαία ατυχήµατα Επιβατικά αυτοκίνητα IX ανά 100 κατοίκους 15,4 16,2 17,5 18,8 20,6 22,5 22,3 Πηγή : Περιφέρεια Α.Μ.Θ Οδικό ίκτυο Νοµού Καβάλας Εθνικό ίκτυο Το εθνικό δίκτυο που βρίσκεται εντός των ορίων του Νοµού Καβάλας καλύπτει συνολικό µήκος 162 χιλιοµέτρων. Χαρακτηρισµένες ως εθνικές οδοί είναι η οδός Αµφίπολης - Καβάλας - Ξάνθης (Ε.Ο. 2), η οδός Σταυρός Αµυγδαλεώνα - ράµα (Ε.Ο.12), και η οδός Θάσος - Πρίνος - Λιµενάρια (Ε.Ο. 69). Εθνική οδός θεωρείται ακόµη και η παραλιακή οδός από τα δυτικά όρια του Νοµού στον ποταµό Στρυµόνα µέχρι την πόλη της Καβάλας. Με εξαίρεση το τελευταίο τµήµα, το εθνικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει χαράξεις που ανάγονται στην προπολεµική εποχή και που δηµιουργήθηκαν ακολουθώντας τους δρόµους σύνδεσης µεταξύ των οικισµών. Από τότε, οι βασικές κατευθύνσεις παρέµειναν οι ίδιες αλλά γίνονται συνεχείς τοπικές βελτιώσεις των χαράξεων, τόσο σε τµήµατα αυξηµένης επικινδυνότητας όσο και µε την κατασκευή παρακάµψεων οικισµών, τους οποίους διέσχιζε το εθνικό οδικό δίκτυο. Πίνακας 8.3 : Εθνικό ίκτυο εντός του Ν. Καβάλας Περιγραφή ιαδροµής Ονοµασία Οδού Αµφίπολη - Καβάλα Ε.Ο. 2 Καβάλα - Ξάνθη Ε.Ο. 2 Σταυρός Αµυγδαλεώνα - ράµα Ε.Ο. 12 Θάσος Πρίµος - Λιµενάρια Ε.Ο. 69 Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας, τµήµα Συγκοινωνιών, 1999 Σηµαντικές επεµβάσεις βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου γίνονται και σε επίπεδο γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Το πλάτος του οδοστρώµατος αλλά και των ερεισµάτων στο µεγαλύτερο τµήµα του Εθνικού δικτύου µέσα στον Νοµό Καβάλας έφθασε να είναι εντός των διεθνών προδιαγραφών για τους υπέρ-τοπικούς άξονες. Η κατάσταση του οδοστρώµατος είναι σε γενικές γραµµές καλή και µόνο τοπικά χρειάζονται βελ-

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 117 τιώσεις εξαιτίας του αυξηµένου ρυθµού φθοράς που προκαλεί το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων. Στα ίδια επίπεδα είναι και ο εξοπλισµός της οδού σε θέµατα ασφαλείας. Η οριζόντια και κατακόρυφη ρυθµιστική σήµανση είναι στα περισσότερα τµήµατα επαρκής και σε καλή κατάσταση και µόνο σηµειακά χρειάζεται βελτιώσεις, ενώ και η πληροφοριακή σήµανση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και απαιτείται παρέµβαση ώστε να παρουσιάζει ενιαία εικόνα. Προστατευτικά στηθαία και δίχτυα κατολισθήσεων υπάρχουν σε όλα τα σηµεία όπου αυτό απαιτείται, ενώ σε λίγα σηµεία του Εθνικού δικτύου υπάρχουν και τηλέφωνα άµεσης ανάγκης. Γενικά, η συνολική εικόνα του Εθνικού οδικού δικτύου παρουσιάζει σχετική επάρκεια αλλά χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Αναλυτικά στοιχεία φόρτων του Εθνικού δικτύου δεν τηρούνται τα τελευταία χρόνια και µόνο η 2 η.ε.κ.ε, που έχει την ευθύνη του ελέγχου και της συντήρησης, κάνει περιοδικές µετρήσεις. Ενδεικτικά αποτελέσµατα από αυτές τις µετρήσεις δείχνουν ότι το τµήµα Καβάλας Ξάνθης (το οποίο και παρουσιάζει τους υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους από το σύνολο του Εθνικού δικτύου) έχει ηµερήσιο φόρτο ΜΕΑ (µονάδες επιβατικών αυτοκινήτων). Το ποσοστό των φορτηγών, λεωφορείων και γενικά των βαρέων οχηµάτων σε αυτό το φόρτο αγγίζει το 42 %. Κόστος τροχαίων ατυχηµάτων Στο διάστηµα έχουν καταγραφεί τα τροχαία ατυχήµατα για την Υπερνοµαρχία ράµας-καβάλας-ξάνθης. Σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία, το µέσο κόστος ενός τροχαίου ατυχήµατος ανερχόταν για τη συγκεκριµένη 5ετία στα Ευρώ. Αναλυτικά, παρατίθενται τα δεδοµένα του Ν. Καβάλας στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 8.4 : Μέσο Κόστος Ατυχήµατος/ Χλµ./ Έτος για το Εθνικό Οδικό ίκτυο του Ν. Καβάλας Περιγραφή ιαδροµής Κόστος Ατυχήµατος (Ευρώ) Καβάλα Ξάνθη Καβάλα Στρυµόνας (Εγνατία) Καβάλα ράµα Καβάλα Στρυµόνας (παλαιά εθνική οδός) Πηγή : Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα TRANSPORT (RIMES) Επαρχιακό ίκτυο Το Επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του νοµού Καβάλας, καλύπτει συνολικό µήκος 378 χιλιοµέτρων. Έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο, µε Βασιλικό ιάταγµα του 1956 και περιλαµβάνει δρόµους που συνδέουν τους κυριότερους οικισµούς του νοµού µεταξύ τους και µε αντίστοιχους γειτονικών νοµών. Από τους οικισµούς αυτούς, οι περισσότεροι είναι σήµερα διοικητικά κέντρα νέων ήµων (Καποδιστριακών). Το Επαρχιακό δίκτυο αποτελείται από τις παρακάτω οδούς : Νο 1 : Αµυγδαλεώνας - Πλαταµώνας προς Σταυρούπολη µέσω Παλιάς Καβάλας και Κορυφών. Νο 2 : Πλαταµώνας - Λεκάνη - Κεχρόκαµπος. Νο 3 : Πλαταµώνας - Λυκόστοµο προς ράµα από το 25ο χλµ. της. οδού 1.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 118 Νο 4 : Αµυγδαλεώνας - Ζυγός - Λυκόστοµο µέσω Κρυονερίου και Ληµνιάς. Νο 5 : Νέα Καρβάλη - Μακρυχώρι - Σκοπός από Λεύκη, Ελαφοχώρι και Στενωπό. Νο 6 : Νέα Καρβάλη - Ερατεινό - Κεραµωτή από Ποντολίβαδο και µέσω Αγιάσµατος και Πηγών. Νο 7 : Χρυσούπολη - Μακρυχώρι - Πλαταµώνας. Νο 8 : Χρυσούπολη - Χρυσοχώρι - Κεραµωτή. Νο 9 : Χρυσούπολη - Ερατεινό. Νο 10 : Καβάλα - Λιµάνι Ελευθερών - Αµφίπολη από Παληό, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα Πέραµο, Ελαιοχώρι, Φωλιά, Λουτρά Ελευθερών και Ορφανό. Νο 11 : Ελευθερούπολη - Γεωργιανή προς Σιδηροδροµικό Σταθµό Αγγίστης µέσω Αντιφιλίππων. Νο 12 : Ελευθερούπολη - Λιµάνι Ελευθερών. Νο 13 : Ελευθερούπολη - Φωλιά από Μελισσοκοµείο και από Μεσότοπο και Σιδηροχώρι. Νο 14 : Ποδοχώρι - Ακροπόταµος - Κάρυανη. Νο 15 : Γαληψός προς Μεσολακιά Νοµού Σερρών. Νο 16 : Νικήσιανη προς Καλαµπόκι και ράµα. Νο 17 : Λιµένας - Άνω Θεολόγος - Λιµενάρια Θάσου µέσω Παναγίας και Ποτα- µιάς. Γενικά, η συνολική εικόνα που παρουσιάζει το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι συγκριτικά κατώτερη της αντίστοιχης του εθνικού. Πολλές από τις χαράξεις των οδών χρήζουν σηµαντικής βελτίωσης, και ειδικά στις ορεινές περιοχές του Νοµού (στους ή- µους Ορεινού, Παγγαίου και Θάσου), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η κατασκευή οδών παράκαµψης οικισµών µε αυξηµένη συγκοινωνιακή κίνηση, είτε λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών (τουριστικοί κ.α.) είτε λόγω σχετικά µεγάλων πληθυσµιακών µεγεθών. Βελτιώσεις απαιτούνται και στις διασταυρώσεις οδών του ηµοτικού δικτύου µε το επαρχιακό δίκτυο, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδιαµόρφωτες και χωρίς σηµατοδότηση. Οι σηµαντικές επεµβάσεις και τα έργα που γίνονται πρόσφατα για την βελτίωση τόσο του οδοστρώµατος όσο και των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών, έχουν σαν συνέπεια την δηµιουργία µεγάλων ποιοτικών διαφορών µεταξύ τµηµάτων του ε- παρχιακού δικτύου. Έτσι, στα τµήµατα εκείνα που τα τελευταία χρόνια έγιναν έργα, το οδόστρωµα βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά είναι επαρκή, ενώ στα υπόλοιπα τµήµατα, υπάρχουν σηµαντικές υστερήσεις και στους δύο αυτούς τοµείς. Χειρότερη, ίσως, είναι η κατάσταση του επαρχιακού δικτύου στον τοµέα του εξοπλισµού των οδών και της σήµανσης. υστυχώς, οι δύο αυτοί τοµείς είναι ανύπαρκτοι σε παλιές χαράξεις ενώ και σε πολλές νεότερες, τόσο ο εξοπλισµός όσο και η σήµανση των οδών δεν είναι ικανοποιητικοί.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ηµοτικό δίκτυο Το εντός των οικισµών οδικό δίκτυο καθώς και οι οδοί που συνδέουν τους οικισµούς µεταξύ τους ανήκουν στο ηµοτικό οδικό δίκτυο. Σε γενικές γραµµές η εικόνα που παρουσιάζει το δηµοτικό οδικό δίκτυο δεν είναι ικανοποιητική. Οι δρόµοι που συνδέουν τα δηµοτικά διαµερίσµατα µεταξύ τους και µε την διοικητική έδρα του δήµου, παρέχουν µεν ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης των µετακινήσεων, δεν πληρούν ό- µως στοιχειώδεις προδιαγραφές ως προς την χάραξη, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα του οδοστρώµατος και τον εξοπλισµό ασφαλείας που θα έπρεπε να έ- χουν, οδικές αρτηρίες τόσο σηµαντικές για την συνοχή και την αυξηµένη κινητικότητα ενός ενιαίου δήµου. Μεγαλύτερα προβλήµατα παρουσιάζονται στους ορεινούς δήµους του νοµού και το ήµο Θάσου ενώ καλύτερη κατάσταση επικρατεί στους πεδινούς δή- µους όπως της Χρυσούπολης και της Κεραµωτής. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο εντός των οικισµών είναι χειρότερη. Με εξαίρεση τους οικισµούς µε αυξηµένο, συγκριτικά, πληθυσµό (Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη, Λιµένας Θάσου), στους οποίους εκτελούνται συχνά έργα βελτίωσης και συντήρησης του εσωτερικού οδικού δικτύου, στους υπόλοιπους οικισµούς η πλειοψηφία των δρό- µων έχει κατασκευαστεί χωρίς προγραµµατισµό και ιεράρχηση, και έργα συντήρησης - βελτίωσης τους εκτελούνται µόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, γενικά, µόνο οι κεντρικοί δρόµοι των οικισµών είναι ασφαλτοστρωµένοι ενώ στην µεγάλη τους πλειοψηφία, οι υπόλοιποι είναι είτε τσιµεντοστρωµένοι είτε χωµατόδροµοι Αγροτικό - ασικό δίκτυο Μεγάλης έκτασης έργα βελτίωσης απαιτούνται και στο οδικό δίκτυο της πλειοψηφίας των αγροτικών και δασικών περιοχών. Οι δρόµοι αυτοί στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι χωµατόδροµοι και παρουσιάζουν προβλήµατα εποχιακής βατότητας, κυρίως το χειµώνα. Έτσι, το οδικό δίκτυο, αν και σχετικά εκτεταµένο, δεν δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισµός ή ο χειµερινός - δασικός τουρισµός Εγνατία Οδός Το έργο της Εγνατίας Οδού στο Νοµό Καβάλας έχει προϋπολογισθεί στα 40 δισ. δραχµές και περιλαµβάνει τέσσερα τµήµατα: το τµήµα από τη Γέφυρα Στρυµόνα µέχρι τον Άγιο Ανδρέα. το τµήµα από τον Άγιο Ανδρέα µέχρι τα Άσπρα Χώµατα (παράκαµψη Καβάλας). το τµήµα από τα Άσπρα Χώµατα έως τη Νέα Καρβάλη και το τµήµα από την Νέα Καρβάλη έως το Βανιάνο (γέφυρα Νέστου).

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 120 Χάρτης 8.1 : Χάραξη της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Πηγή : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παράκαµψη Καβάλας Η παράκαµψη της Καβάλας έχει συνολικό µήκος 25 χιλιοµέτρων και χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Στο τµήµα από τον Άγιο Ανδρέα ως τον Άγιο Συλά, µήκους 14 χλµ. και στο τµήµα από τον Άγιο Συλά ως τα Άσπρα Χώµατα µήκους 11 χλµ. Το τµήµα της παράκαµψης, όπως και όλη η οδός, κατασκευάστηκε µε διατοµή αυτοκινητόδροµου δύο λωρίδων σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, µε κεντρική νησίδα πλάτους 2 µέτρων και µε στηθαίο. Για τη σύνδεση της παράκαµψης µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο προβλέπονται 4 κόµβοι (πλήρως ανισόπεδοι): στον Άγιο Ανδρέα, στο Παληό, στον Άγιο Συλά και στα Άσπρα Χώµατα. Υπόλοιπα τµήµατα Εγνατίας Οδού στο Νοµό Καβάλας Στο τµήµα από τον ποταµό Στρυµόνα µέχρι τον Άγιο Ανδρέα έχει ήδη εκπονηθεί µελέτη µεσόγειας χάραξης και τα έργα κατασκευής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παλιότερα και µε βάση επιλογές εκείνης της περιόδου, ξεκίνησε η εκπόνηση µελέτης µετατροπής της υπάρχουσας, από το 1980, παραλιακής οδού Καβάλας - Στρυµόνα σε κλειστό διεθνή αυτοκινητόδροµο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, µε διαχωριστική νησίδα, και µάλιστα είχαν παραδοθεί οι οριστικές µελέτες για τα πρώτα 34 χλµ., οι γεωλογικές µελέτες και οι προκαταρκτικές µελέτες των κόµβων. Τα προβλήµατα όµως που ανέδειξαν οι γεωλογικές µελέτες αναφορικά µε τις κατολισθήσεις και την ευστάθεια των πρανών, σε συνάρτηση µε τα χωροταξικά και συγκοινωνιακά πλεονεκτήµατα που παρουσίαζε η «µεσογειακή χάραξη» -από την Πιερία κοιλάδα στην ενδοχώρα του νοµού- και οι πιέσεις όλων των τοπικών φορέων προς αυτή την κατεύθυνση, οδήγησαν σε µελέτη σύγκρισης των δύο λύσεων, επιλογή της µεσογειακής χάραξης και εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης. Το τµήµα από τα Άσπρα Χώµατα µέχρι τη Νέα Καρβάλη έχει δηµοπρατηθεί και οι εργασίες βρίσκονται στην φάση της ασφαλτόστρωσης, ενώ έχουν γίνει και τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Το συνολικό µήκος του τµήµατος αυτού είναι 7,5 χιλιόµετρα.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 121 Για το τελευταίο τµήµα της Εγνατίας Οδού, από την Νέα Καρβάλη ως τον ποταµό Νέστο, µήκους 25 χιλιοµέτρων, που βρίσκεται στα όρια του νοµού Καβάλας, είναι υπό εκπόνηση µελέτη. υσκολίες έχουν προκύψει µε την επιλογή θέσης της γέφυρας στον ποταµό Νέστο, καθώς η περιοχή προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR και για αυτό το λόγο εξετάζονται εναλλακτικές χαράξεις. Τέλος, θετική εξέλιξη για το νοµό Καβάλας πρέπει να θεωρηθεί η απόφαση για την δηµιουργία κόµβου στο ύψος του αεροδροµίου Μέγας Αλέξανδρος κάτι που δεν προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασµό του έργου Κάθετος Οδικός άξονας Καβάλας - ράµας - Εξοχής - Goce Delcev Βουλγαρίας Οι αρχικές φιλοδοξίες της Εγνατίας οδού ήταν να αποτελέσει έναν πλήρη συγκοινωνιακό άξονα συνδυασµένων µεταφορών που θα συνέδεε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Ασία, τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσθηκαν οκτώ συγκοινωνιακοί άξονες, κάθετοι στην Εγνατία, που θα αποτελούσαν πρόσβαση στην Βαλκανική ενδοχώρα. Στους νοµούς Καβάλας και ράµας σχεδιάστηκε κάθετος συγκοινωνιακός άξονας από το Γκάτσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας προς τη ράµα και την Καβάλα µε σκοπό να συνδυάσει τον οδικό άξονα, σιδηροδροµική σύνδεση του Βουλγαρικού δικτύου µε το υπάρχον Ελληνικό στο νοµό ράµας και πιθανή κάθοδο του έως την Καβάλα και το νέο λιµάνι της, συνδυασµένες αεροπορικές µεταφορές από τα αεροδρόµια Καβάλας και Γκάτσε Ντέλτσεφ και θαλάσσιες µεταφορές από το νέο λιµάνι της Νέας Καρβάλης. Από τα παραπάνω πάντως, το µόνο που φαίνεται να υλοποιείται είναι ο κάθετος οδικός άξονας, του οποίου τµήµατα έχουν µελετηθεί και άλλα κατασκευάζονται ήδη, µέχρι την Εξοχή, στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, όπου προβλέπεται συνοριακός σταθµός. Η µελέτη και η κατασκευή του κάθετου αυτού άξονα, όπως και των υπολοίπων επτά, έχει ανατεθεί στην Εγνατία Α.Ε. που έχει συστήσει ειδική διεύθυνση Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Οι οδικές µεταφορές στο νοµό Καβάλας διεξάγονται στο σύνολο τους από ιδιωτικούς φορείς. Στον τοµέα των µετακινήσεων επιβατών τον κύριο ρόλο παίζει το τοπικό Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) το οποίο εκτελεί δροµολόγια από την Καβάλα προς την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την ράµα, τις Σέρρες αλλά και πολυάριθµα δροµολόγια προς τους οικισµούς των υπολοίπων νοµών. Επίσης, δροµολόγια εκτελούνται και από την Χρυσούπολη και την Ελευθερούπολη προς γειτονικούς οικισµούς. Το ΚΤΕΛ για όλα αυτά τα δροµολόγια διαθέτει ένα στόλο 152 λεωφορείων (στοιχεία 1998) τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι σύγχρονα και σε καλή κατάσταση. Το ΚΤΕΛ παρέχει συνολικά ένα πολύ καλό επίπεδο εξυπηρέτησης µε συχνά δροµολόγια προς πολλούς προορισµούς, αξιοπιστία και σχετικά χαµηλό κόστος εισιτηρίου, υστερεί όµως κάπως στον τοµέα της οργάνωσης και του σχεδιασµού συγκοινωνιών αφού σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται σπατάλη πόρων.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 122 Πίνακας 8.5 : Χαρακτηριστικά των ΚΤΕΛ ανά νοµό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ράµα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Λεωφορεία ΚΤΕΛ ροµολόγια από/προς Θεσ/νίκη ανά ηµέρα ροµολόγια από/προς Αθήνα ανά ηµέρα Μέσος αριθµός επιβατών από/προς Θεσ/νίκη Χρονοαπόσταση Θεσ/νίκης από πρωτεύουσες Νοµών (ώρες) Πηγή : ΚΤΕΛ Νοµών Περιφέρειας Α.Μ-Θ, ,5 2,5 4,0 3,5 5,0 Πίνακας 8.6 : Μεταφορικό έργο υπεραστικών συγκοινωνιών Οχήµατα ιανυθέντα Χιλιόµετρα Επιβάτες (χιλ.) Εισπράξεις (εκατ. δρχ.) Ελλάδα Περιφέρεια Α.Μ.Θ Ν. Καβάλας Πηγή : ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, 1996 Σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των επιβατικών οδικών µεταφορών παίζουν και τα ταξί. Στο νοµό Καβάλας συνολικά εδρεύουν 353 ταξί (στοιχεία 1998) κατανεµηµένα στους ήµους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 8.7 : Αριθµός ταξί ανά δηµοτικό διαµέρισµα Ν. Καβάλας ηµοτικό ιαµέρισµα Αριθµός ταξί Καβάλας 187 Ελευθερούπολης 29 Ελευθέρων 5 Θάσου 28 Κεραµωτής 15 Ορεινού 3 Ορφανού 5 Παγγαίου 8 Πιερέων 4 Φιλίππων 17 Χρυσούπολης 52 Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας, 1999

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αεροπορική υποδοµή Νοµού Καβάλας Στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη λειτουργούν σήµερα δύο κρατικά πολιτικά αεροδρόµια, της Καβάλας που εξυπηρετεί και τους νοµούς ράµας και Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης που εξυπηρετεί και το νοµό Ροδόπης. Αεροπορική σύνδεση υπάρχει µόνο µε την Αθήνα. Στο νοµό Καβάλας υπάρχουν δύο αεροδρόµια από τα οποία αυτή τη στιγµή µόνο το αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Χρυσούπολη παρουσιάζει επιβατική κίνηση. Το αεροδρόµιο Αµυγδαλεώνα, το πιο παλιό στο νοµό, µετά την έναρξη λειτουργίας του άλλου αεροδροµίου, γενικά υπολειτουργεί και χρησιµοποιείται µόνο από µικρά στρατιωτικά αεροσκάφη, από την αερολέσχη Καβάλας και από πυροσβεστικά αεροσκάφη, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού. Το αεροδρόµιο της Χρυσούπολης εξυπηρετεί τους νοµούς Καβάλας, ράµας και Ξάνθης, συνδέοντας τους µε την Αθήνα. Θεωρείται περιφερειακός κόµβος, µε σχετικά εσωστρεφή προσανατολισµό και χωρίς να µετατρέπεται σε κόµβο διαπεριφερειακής ή διακρατικής σηµασίας. Η τεχνική υποδοµή που διαθέτει είναι ένας διάδροµος προσγείωσης - απογείωσης αεροσκαφών µήκους 3 χιλιοµέτρων και πλάτους 45 µέτρων και έχει ικανότητα εξυπηρέτησης ενός αεροσκάφους ανά 45 λεπτά. Η ετήσια επιβατική κίνηση του αεροδροµίου είναι περίπου επιβάτες και η αντίστοιχη εµπορευµατική περίπου 700 τόνοι ε- µπορευµάτων Επιβατική κίνηση Η κίνηση παρουσιάζεται αυξηµένη τους καλοκαιρινούς µήνες εξαιτίας της τουριστικής δραστηριότητας (πτήσεις τσάρτερ κυρίως από Αγγλία, Γερµανία και Αυστρία), ενώ το χειµώνα περιορίζεται στην επιβατική κίνηση εσωτερικού (σύνδεση µε Αθήνα από δύο αεροπορικές εταιρίες) και σε τακτικές πτήσεις προς ορισµένες πόλεις της Γερµανίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 1999 στο αεροδρόµιο αφίχθησαν και αναχώρησαν αεροσκάφη, ενώ για το έτος 2000 υπολογίζεται να φτάσουν τις (σύµφωνα µε προβλέψεις από τις αερολιµενικές αρχές). Πίνακας 8.8 : Επιβατική Κίνηση αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος» Επιβατική Κίνηση Αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος» Κίνηση εσωτερικού Κίνηση εξωτερικού Με ελληνικές εταιρίες Με ξένες εταιρίες Σύνολο επιβατικής κίνησης επιβάτες επιβάτες επιβάτες επιβάτες επιβάτες Πηγή : Αεροδρόµιο Καβάλας, 1998 Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται η επιβατική κίνηση του αεροδροµίου κατά το έτος Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αναφέρονται σε εποχή που τα δροµολόγια εσωτερικού εκτελούσε µόνο η Ολυµπιακή Αεροπορία και η επιβατική κίνηση ήταν

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 124 αισθητά µικρότερη από την σηµερινή (κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιµων θέσεων στα δροµολόγια). Η σύνδεση µε το αεροδρόµιο γίνεται από Καβάλα µε λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. (παλαιότερα γινόταν µε λεωφορείο της Ολυµπιακής), µε ταξί που σταθµεύουν εκεί ή µε ι- διωτικά αυτοκίνητα. Από τη ράµα η σύνδεση γίνεται µέσω Καβάλας, ενώ µε την Ξάνθη, η σύνδεση παρουσιάζει προβλήµατα λόγω διαφωνιών των οδηγών ταξί. Μόλις πρόσφατα το αεροδρόµιο απέκτησε καινούργιο και σύγχρονο επιβατικό σταθµό, οι εµπορευµατικές υποδοµές, όµως, είναι ακόµη υποτυπώδεις και δεν έχουν εκσυγχρονιστεί. Σε γενικές γραµµές, οι αεροπορικές µεταφορές στο νοµό δίνουν µία εικόνα εσωστρέφειας και κύρια αιτία γι' αυτό είναι το γεγονός της µικρής απόστασης του αεροδροµίου της Χρυσούπολης από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αυξηµένη εσωτέρου και διεθνή κίνηση. Παρόλα αυτό, η παρουσία του αεροδροµίου παίζει καταλυτικό ρολό στην σύνδεση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την Αθήνα, ενώ στο µέλλον θα πρέπει να διεκδικήσει µεγαλύτερο ρόλο ως τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών µε στοιχεία : την Εγνατία οδό, τον κάθετο οδικό άξονα από Βουλγαρία, το νέο µεγάλο λιµάνι του Νοµού στη Νέα Καρβάλη και, πιθανώς, τις µελλοντικές σιδηροδροµικές συνδέσεις Θεσσαλονίκης - Καβάλας, ράµας - Καβάλας και Τοξοτών - Νέας Καρβάλης Έργα υποδοµής στις εναέριες µεταφορές Με την ολοκλήρωση του νέου επιβατικού σταθµού συνολικού κόστους 2,5 δις δραχµών, το αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος της Χρυσούπολης εκσυγχρονίστηκε και ταυτόχρονα απέκτησε την δυνατότητα εξυπηρέτησης µεγαλύτερου όγκου εναέριων µεταφορών. Ταυτόχρονα, έργα επέκτασης και εκσυγχρονισµού και των υπολοίπων εγκαταστάσεων βρίσκονται εξέλιξη, όπως ο χώρος στάθµευσης αεροσκαφών, ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, και τα µέσα εξυπηρέτησης των πτήσεων. Σηµαντικό έργο θα πρέπει να θεωρηθεί η κατασκευή του νέου πύργου ελέγχου στον οποίο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αναµένεται να µεταφερθούν οι υπηρεσίες εναέριου ελέγχου. Για το αεροδρόµιο του Αµυγδαλεώνα δεν έχουν προγραµµατισθεί έργα εκτός από τα έργα συντήρησης που εκτελεί η Πολεµική Αεροπορία που έχει την ευθύνη και την εκµετάλλευση του. θα πρέπει όµως και σε αυτή την περίπτωση να εξεταστούν όλοι οι τρόποι και τα µέσα αξιοποίησης µιας τόσο σηµαντικής υποδοµής µεταφορών.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Θαλάσσιες µεταφορές στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. διαθέτει σήµερα 8 λιµάνια, τα οποία διακρίνονται σε εθνικής και τοπικής σηµασίας. Εθνικής σηµασίας έχουν χαρακτηριστεί τα νέα εµπορικά λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που περιλαµβάνονται στους 13 σηµαντικότερους λιµένες της χώρας από πλευράς διακίνησης επιβατών και εµπορευµάτων, ενώ τοπικής σηµασίας έχουν χαρακτηριστεί 2 στον ηπειρωτικό χώρο, 3 στη Θάσο και 1 στη Σαµοθράκη. Επίσης υφίστανται 7 αλιευτικά καταφύγια στον ηπειρωτικό χώρο, 2 στη Θάσο και 1 στη Σαµοθράκη Θαλάσσιες Μεταφορές στο Ν. Καβάλας Ο νοµός Καβάλας, εξαιτίας του µεγάλου µήκους ακτών που διαθέτει, παρουσιάζει σηµαντικό ποσοστό θαλάσσιων µεταφορών, τόσο επιβατικών όσο και εµπορευµατικών. Στο νοµό υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός λιµανιών, µε µεγαλύτερο και σηµαντικότερο, από πλευράς κίνησης, το λιµάνι της Καβάλας και σε δεύτερο επίπεδο τα λιµάνια της Κεραµωτής και της Νέας Περάµου στο χερσαίο τµήµα του νοµού, και του Λιµένα και του Πρίνου στη Θάσο. Η εµπορευµατική κίνηση, που εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από το λιµάνι της Καβάλας, από παλιά παρουσίαζε σηµαντική κίνηση, την οποία και διατηρεί µέχρι σή- µερα, δίνοντας στον Νοµό και στην πόλη προεξέχουσα θέση σε πανελλήνιο επίπεδο. Πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι το είδος των εµπορευµάτων έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και ενώ παλιότερα αποτελούνταν κυρίως από καπνά, τώρα παρουσιάζει µεγαλύτερη ποικιλία. Η κίνηση του συνόλου των λιµένων του νοµού ανέρχεται σε φορτοεκφορτώσεις άνω των τόνων ετησίως, εκ των οποίων οι φορτώσεις αποτελούν το 75% της συνολικής κίνησης Το λιµάνι της Καβάλας Το κεντρικό λιµάνι της Καβάλας διαθέτει έξι κρηπιδώµατα συνολικού µήκους µέτρων και τρεις µόλους, συνολικού µήκους 760 µέτρων. Το ωφέλιµο βάθος κυµαίνεται από 4,5 µέχρι 10 µέτρα ενώ οι αποθηκευτικοί του χώροι καλύπτουν συνολική επιφάνεια τετρ. µέτρων, από τα οποία µόνο τα 800 είναι στεγασµένα. Επίσης, διαθέτει κτίρια συνολικής επιφάνειας τετρ. µέτρα. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης είναι τετρ. µέτρα. Στον µηχανολογικό του εξοπλισµό περιλαµβάνονται τρεις αυτοκινούµενοι γερανοί οκτώ ανυψωτικά µηχανήµατα (εκ των οποίων ένα για εµπορευµατοκιβώτια), ένας αυτοκινούµενος φορτωτής καθώς και δύο γεφυροπλάστιγγες 40 και 80 τόνων. Η συνολική ικανότητα εξυπηρέτησης φτάνει τους τόνους εµπορευµάτων ετησίως. Ενδεικτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση του λιµανιού µε κύριες κατευθύνσεις την Θάσο, την Σαµοθράκη, την Λήµνο και την Μυτιλήνη, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 126 Πίνακας 8.9 : Επιβατική κίνηση λιµένα Καβάλας Πηγή : Λιµεναρχείο Καβάλας Έτος Επιβάτες Ο αριθµός των τροχοφόρων που µετακινούνται από το λιµάνι της Καβάλας προς τους ίδιους προορισµούς αγγίζει τα ετησίως. Από το λιµάνι της Καβάλας, εκτός από τα οχηµαταγωγά πλοία κλειστού τύπου, που εκτελούν δροµολόγια προς τα νησιά του Βορείου και κεντρικού Αιγαίου και τα οχηµαταγωγά πλοία ανοικτού τύπου που ε- κτελούν δροµολόγια προς Θάσο, ξεκινούν και υδροπτέρυγα (flying dolphins) µε προορισµό τη Θάσο. Όλες οι γραµµές της ακτοπλοΐας χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια στην συχνότητα των δροµολογίων και ειδικά στην σύνδεση µε τη Θάσο Ο νέος µείζων λιµένας στη Νέα Καρβάλη Στην περιοχή της Νέας Καρβάλης εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του νέου λιµένα της Καβάλας. Η αποπεράτωση των λιµενικών έργων και η τελική δηµιουργία ενός ενιαίου λιµενικού συστήµατος, θα δώσει τη δυνατότητα στην Καβάλα να µετατραπεί σε σηµαντικό συγκοινωνιακό και µεταφορικό κόµβο. Αναµένονται αυξητικές τάσεις προσέλκυσης επιβατών και εµπορευµάτων από ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο τόσο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και της Βαλκανικής ενδοχώρας. Άλλωστε, τόσο η σκοπιµότητα του έργου όσο και η χωροθέτησή του έχουν τεκµηριωθεί από σειρά µελετών (Γενική Μελέτη και προγραµµατικό σχέδιο, οικονοµοτεχνική µελέτη, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικές µελέτες, προκαταρκτική µελέτη Ελεύθερης Ζώνης). Η αποπεράτωση και λειτουργία του νέου λιµένα κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων για την περιοχή, διότι ση- µαντικό στοιχείο τους αποτελεί η συνιστώσα των θαλάσσιων µεταφορών. Το νέο λιµάνι, στο οποίο έχει δοθεί η ονοµασία «Φίλιππος Β», κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει κυρίως εµπορευµατικές µεταφορές και να αποτελέσει µείζονα µεταφορικό κόµβο. Αυτή τη στιγµή εξυπηρετεί περιορισµένες εµπορευµατικές µεταφορές λιπασµάτων και πετρελαίου, αφού τα λιµενικά έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και δεν έχει εγκατασταθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την ανάπτυξη πλήρους δραστηριότητας. Ο νέος µείζων λιµένας στη Νέα Καρβάλη µε ηµιτελείς, µέχρι σήµερα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, διαθέτει τέσσερις θέσεις εξυπηρέτησης µεταφορών: Η θέση Β.Φ.Λ. εξυπηρετεί τη φόρτωση λιπασµάτων και την εκφόρτωση επεξεργασµένων καυσίµων και διαθέτει προβλήτα 265 µέτρων, ηµιτελή µόλο µήκους 250 µέτρων, δύο γερανογέφυρες επί σιδηροτροχιών 10 τόνων, δύο ειδικές γερανογέφυρες απόδοσης 100 τόνων ανά ώρα, ένα γερανό φόρτωσης χύµα υλικών απόδοσης 250 τόνων/ώρα και ταινιόδροµους µεταφοράς υλικών.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 127 Η θέση Ν.Α.Ρ.C εξυπηρετεί τη φόρτωση αργού πετρελαίου και την εκφόρτωση επεξεργασµένων καυσίµων και διαθέτει προβλήτα µήκους 150 µέτρων, αποβάθρα 40X25 µέτρων, µόλο µήκους 80 µέτρων και είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιους αγωγούς αργού πετρελαίου. Η θέση Ιχθυόσκαλα (δεν έχει σχέση µε την ιχθυόσκαλα στην πόλη της Καβάλας, όπου γίνεται το εµπόριο ιχθυρών) εξυπηρετεί αυτή τη στιγµή την φορτοεκφόρτωση τσιµέντου. Τα κεντρικά κρηπιδώµατα, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως τη φόρτωση µαρµάρων και δηµητριακών αλλά και άλλων προϊόντων όπως, καπνός, δοµικά υλικά κ.α. καθώς και την εκφόρτωση χαρτοµάζας, πολυαιθυλενίου και γενικού φορτίου. Αποθηκευτικούς χώρους, χερσαίες εγκαταστάσεις ή άλλου είδους χερσαίας ζώνη προς το παρόν δεν διαθέτει το λιµάνι ως φορέας. Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις ανήκουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από το λιµάνι. Με την αποπεράτωση της κατασκευής του νέου µείζονα λιµένα στην Νέα Καρβάλη αναµένεται να προκύψουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στις θαλάσσιες µεταφορές και τον τουρισµό. Η µεταφορά των εµπορικών δραστηριοτήτων από το λιµάνι της Καβάλας στο νέο λιµάνι της Ν. Καρβάλης θα συµβάλλει στην αξιοποίηση του πρώτου προς την κατεύθυνση της επιβατικής κίνησης, του τουρισµού και της αναψυχής, ενώ το δεύτερο θα αναδειχθεί σε εµπορευµατικό και µεταφορικό κόµβο Τα υπόλοιπα λιµάνια του Νοµού Καβάλας Από τα υπόλοιπα λιµάνια του νοµού ξεχωρίζουν τα λιµάνια της Κεραµωτής και Νέας Περάµου στο χερσαίο τµήµα του νοµού, και Λιµένα και Πρίνου στο νησί της Θάσου. Η εµπορευµατική κίνηση των παραπάνω λιµανιών όπως και των υπολοίπων λι- µανιών του νοµού είναι περιορισµένη και συνίσταται στην µεταφορά προϊόντων όπως οικοδοµικά υλικά, δηµητριακά (από το λιµάνι Νέας Περάµου), προϊόντα λατοµείων µαρµάρου (από Θάσο, κυρίως µέσω Λιµένα και Κεραµωτής, αλλά και από Πρίνο προς Καβάλα και δευτερευόντως προς Νέα Πέραµο) κ.α. Τα λιµάνια εξυπηρετούν κυρίως επιβατική κίνηση (ferry boats και δελφίνια), σκάφη αναψυχής και τουριστικά σκάφη, καθώς και αλιευτικά σκάφη. Από πλευράς υποδοµών, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια έργα βελτίωσης - εκσυγχρονισµού των λιµενικών εγκαταστάσεων. υστυχώς όµως, οι λιµενικές υποδο- µές των υπολοίπων λιµανιών του νησιού εξακολουθούν γενικά να υστερούν σε τοµείς όπως οι δρόµοι προσπέλασης από και προς αυτά, οι αποθηκευτικοί χώροι, ο µηχανολογικός εξοπλισµός αλλά και η εικόνα που δίνουν στον επισκέπτη - τουρίστα. Τα έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχιστούν και µάλιστα να ενταχθούν κάτω από τον συνολικό σχεδιασµό ενός διαδη- µοτικού - νοµαρχιακού πλάνου αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σιδηροδροµικές µεταφορές στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Η σιδηροδροµική γραµµή που εξυπηρετεί την Ανατολική Μακεδονία Θράκη διασχίζει 4 νοµούς, εκτός της Καβάλας µε 34 σιδηροδροµικούς σταθµούς και 36 στάσεις, σε συνολικό µήκος δικτύου 400 χλµ. περίπου από τα όρια των Νοµών Σερρών και ράµας µέχρι το µεθοριακό σταθµό Ορµένιου στα σύνορα µε τη Βουλγαρία. Η χάραξη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της σιδηροδροµικής γραµµής επιτρέπουν µέγιστη ταχύτητα 90 έως 100 χλµ./ώρα και σε µικρά τµήµατα µέχρι 120 χλµ./ώρα, µε αποτέλεσµα η διαδροµή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης (442 χλµ.) να καλύπτεται σε 6,5 ώρες. Σιδηροδροµικές µεταφορές στο Ν. Καβάλας Σιδηροδροµικό δίκτυο που να διέρχεται από το Νοµό Καβάλας δεν υπάρχει. Οι κοντινότεροι στο νοµό σιδηροδροµικοί σταθµοί βρίσκονται στη ράµα, τη Σταυρούπολη και τους Τοξότες, εξυπηρετώντας ελάχιστα τόσο τις εµπορευµατικές µεταφορές όσο και τις µετακινήσεις κατοίκων του νοµού. Η σιδηροδροµική σύνδεση της Καβάλας είναι ένα θέµα που έχει συζητηθεί πολύ καθώς αποτελεί πάγιο αίτηµα των φορέων του Ν. Καβάλας. Πάνω σε αυτό το θέµα έχουν αναπτυχθεί διάφορες σκέψεις και έχουν εξεταστεί σε προκαταρκτικό επίπεδο διάφορες λύσεις. Ο φορέας υλοποίησης του έργου σύνδεσης της Καβάλας µε το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας είναι ο Ο.Σ.Ε. ο οποίος κινείται µε πολύ αργούς ρυθµούς και παρουσιάζει δυσκαµψία στην λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων. Οι εναλλακτικές δυνατότητες σιδηροδροµικής σύνδεσης της Καβάλας που έχουν παρουσιαστεί είναι η σύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη µέσω Ασπροβάλτας, η σύνδεση µε την ράµα και η σύνδεση µε τους Τοξότες Ξάνθης. Υπάρχει, ωστόσο, σχέδιο σύνδεσης του λιµανιού Νέας Καρβάλης µε τον σταθµό των Τοξοτών σε πρώτη φάση, ενώ για το µέλλον σχεδιάζεται σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Ασπροβάλτας - Καβάλας δια της Πιερίας Κοιλάδας σε συνδυασµό µε την Εγνατία οδό (υπάρχει προκαταρκτική µελέτη). Τέλος, υπό εξέταση βρίσκεται και πρόταση σιδηροδροµικής σύνδεσης ράµας - Καβάλας, µε πιθανή σύνδεση και µε την Βουλγαρία και σε συνδυασµό µε τον κάθετο οδικό άξονα Γκότσε Ντέλτσεφ - ράµας - Καβάλας. Αναλυτικά οι 3 προτεινόµενες συνδέσεις είναι οι εξής : Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Ασπροβάλτας - Καβάλας Το 1993 έγινε η ανάθεση της µελέτης σκοπιµότητας και της αναγνωριστικής µελέτης χάραξης της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης - Αµφίπολης - Καβάλας - Τοξοτών µε την εξέταση δύο σεναρίων ταχυτήτων 150 και 200 χλµ/ώρα. Η µελέτη προβλέπει χάραξη της γραµµής µέσω Λαγυνών, νότια των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης, βόρεια της Ρεντίνας, δια της Αµφίπολης, διαµέσου της Πιερίας κοιλάδας, από την Καβάλα, την Νέα Καρβάλη και παράλληλα µε την Εγνατία οδό έως τον σιδηροδροµικό σταθµό Τοξοτών. Το έργο δεν έχει ενταχθεί στις χρηµατοδοτήσεις του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β' Κ.Π.Σ.).

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 129 Σιδηροδροµική σύνδεση Τοξοτών Ξάνθης - Νέου Λιµανιού Καβάλας (Νέας Καρβάλης) Η αποτυχία ένταξης της σιδηροδροµικής σύνδεσης Καβάλας - Θεσσαλονίκης στα προς χρηµατοδότηση έργα του Β' Κ.Π.Σ. οδήγησε την ένταξη της γραµµής Τοξότες - Νέο Λιµάνι στο πρόγραµµα έργων σιδηροδρόµου που είχε ήδη ενταχθεί στο Β' Κ.Π.Σ. Έτσι, η σύνδεση αυτή εξασφάλισε χρηµατοδότηση 10 δις. δραχµών η οποία προοριζόταν για την περίοδο Παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκαν όλες οι µελέτες για το έργο, η κατασκευή δεν έχει ξεκινήσει και σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την παραπάνω χρηµατοδότηση. Σιδηροδροµική σύνδεση ράµας - Καβάλας Η πρόταση για την σιδηροδροµική σύνδεση της ράµας µε την Καβάλα διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της πρότασης για τον κάθετο συγκοινωνιακό άξονα Γκάτσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας - Εξοχής - ράµας - Καβάλας. Ο άξονας αυτός θα συνδύαζε µεταφορές οδικές, συγκοινωνιακές, αεροπορικές και θαλάσσιες και θα αποτελούσε την αναπτυξιακή «σπονδυλική στήλη» µιας γεωγραφικής ζώνης µε όρια από το Γκότσε Ντέλτσεφ µέχρι το Αιγαίο. Η σιδηροδροµική σύνδεση ράµας - Καβάλας αποτελούσε τµήµα της παραπάνω πρότασης. 8.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο σχεδιασµός και η κατασκευή των έργων υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών για τα επόµενα χρόνια στο νοµό Καβάλας, περιλαµβάνει µια σειρά από µεγάλα έργα που θα αλλάξουν σηµαντικά την αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως τους τοµείς των οδικών µεταφορών (µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων), των λιµενικών υποδοµών (µε την ολοκλήρωση και τον εξοπλισµό του νέου µείζονα λιµένα Καβάλας) και των σιδηροδροµικών υποδοµών (µε τη σύνδεση της Καβάλας και του νέου λιµανιού µε το υπάρχον σιδηροδροµικό δίκτυο και αργότερα µε την Θεσσαλονίκη και την Βουλγαρία). Τα έργα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο και αποσκοπούν στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας - και κατά συνέπεια και του νοµού Καβάλας - ως συγκοινωνιακό κόµβο για σηµαντικό τµήµα των ελληνικών και ευρωπαϊκών µεταφορών και πύλη της Ευρώπης προς την Ανατολική Θράκη, τον Εύξεινο Πόντο και την Ανατολική και Βόρεια Βαλκανική. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών επιχειρείται ένταξη των περιφερειακών µεταφορικών υποδοµών στα διευρωπαϊκά δίκτυα και δηµιουργία πόλων συνδυασµένων δραστηριοτήτων στις µεταφορές.

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ο συνολικός πληθυσµός του νοµού Καβάλας, µε πρωτεύουσα την Καβάλα, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 145.054 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1 Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία 1

Σιδηροδρομική Εγνατία 1 29.1.10 Σιδηροδρομική Εγνατία 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ - 29.1.2010 2010 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα

Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα H ιστορική επιλογή του Σουλτάνου Στα 1867 ο Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι και επίσης άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γοητεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ G.I.S. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΛΕΣΒΟΥ 1 Η αναφορά µας περιορίζεται στο οδικό δίκτυο του νησιού Λέσβου που έχει και τα περισσότερα προβλήµατα. Η Λήµνος µε το πεδινό στην ουσία έδαφος έχει καλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Σ7 (4.1.2s) Γέφυρα Άραχθου Γέφυρα Μετσοβίτικου Γέφυρα Νέστου Α/Κ Αρδανίου Α/Κ Αμφίπολης Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 Αξιότιμη κα Πρόεδρε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης. Κύριοι Βουλευτές Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEXNIKA (αριθµός) Ροδόπης Πρωτεύον Εθνικό ίκτυο Ν.Ε.Ο. 2 Όρια Νοµού Ξάνθης (Λάγος) - Κοµοτηνή 8 Ροδόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 7 Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Γεώργιος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 31 / 7 / 1976, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκότητα: Ελληνική 5. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών

Διαβάστε περισσότερα

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή Διατηρητέο Σαπουντζή Το Διατηρητέο Σαπουντζή αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κτίριο, με αξιόλογα και σπάνια αισθητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή Περιγιαλίου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Β.Ο.Α.Κ. (Γιώργος Αγαπάκης /ντής ΕΥ Ε/ΒΟΑΚ)

ράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Β.Ο.Α.Κ. (Γιώργος Αγαπάκης /ντής ΕΥ Ε/ΒΟΑΚ) ράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Β.Ο.Α.Κ. Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα µέτρα (Γιώργος Αγαπάκης /ντής ΕΥ Ε/ΒΟΑΚ) Ιούλιος 2008 ΣύντοµοΙστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 22 Σεπτεµβρίου 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναγραφές προορισµών

3. Αναγραφές προορισµών 3. Αναγραφές προορισµών 3.1 Κανόνες (1) Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Π Ε Π ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ) ημοπρατήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -----

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Κομοτηνή, 13-05-2014 Αρ. Πρωτ. : Φ.25.2 / 4890

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. και οικονοµική δραστηριότητα Οι µεταφορές αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της οικονοµίας. Αντιπροσωπεύουν το 7,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις 27 χώρες

Διαβάστε περισσότερα