Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα :"

Transcript

1 Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα : παρουσίαση περιστατικού. Λάτσιος 1, Λ. αγδηλέλης 2,. Σπυράτος 1, Λ. Σιχλετίδης 1 1 Πνευµονολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2 Ακτινολογικό Τµήµα Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη 19 Οκτωβρίου 2009

2 Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας, 63 ετών, ασυµπτωµατικός από το αναπνευστικό, προσέρχεται αιτιώµενος δεκατική πυρετική κίνηση από τριµήνου, µε συνοδό καταβολή δυνάµεων και απώλεια βάρους (~10 κιλών / τρίµηνο) Ατοµικό αναµνηστικό : ήπια χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, παλαιός καπνιστής (~60 packyears), υπερουριχαιµία

3 Κλινική εξέταση Κλινική εξέταση : παράταση εκπνοής, εκπνευστικοί συρίττοντες ψηλαφητοί, ανώδυνοι τραχηλικοί λεµφαδένες άµφω (υπερκλείδιοι, υπογενείδιος, πρόσθιοι τραχηλικοί) ψηλαφητός µασχαλιαίος λεµφαδένας αριστερά

4 Απεικονιστικός έλεγχος Α/α, CT θώρακα : χωρίς παθολογικά ευρήµατα CT τραχήλου : εκτεταµένη λεµφαδενοπάθεια CT κοιλίας : ευµεγέθης κυστική εξεργασία, που άρχεται από το ύψος περίπου του διχασµού της αορτής και σε επαφή µε τον δεξιό ψοΐτη κατέρχεται κατά µήκος των δεξιών λαγόνιων αγγείων, επεκτεινόµενη στη δεξιά βουβωνική και µηριαία χώρα

5 Εργαστηριακός έλεγχος λευκοκυττάρωση µεπολυµορφοπυρήνωση ΤΚΕ, CRP, φυσιολογική προκαλσιτονίνη θετική Mantoux (15 mm) αρνητικές καλλιέργειες αίµατος τιµές καρκινικών δεικτών εντός φυσιολογικών ορίων Εξέταση πτυέλων : αρνητικές Z-L, Gen-probe, καλλιέργειες για ΜΦ

6 ιαγνωστική προσέγγιση FNA τραχηλικού λεµφαδένα : αρνητικές Z-L αρνητικές Gen-probe θετική καλλιέργεια για ΜΦ δοκιµασία ευαισθησίας: ανθεκτικότητα σε PZA FNA µασχαλιαίου λεµφαδένα : αρνητικές Z-L αρνητικές Gen-probe θετική καλλιέργεια για ΜΦ δοκιµασία ευαισθησίας: ανθεκτικότητα σε PZA

7 Τεκµηρίωση διάγνωσης : φυµατιώδης λεµφαδενίτιδα

8 Αγωγή Έναρξη αγωγής µε INH, RMP, STM και EMB Φαρµακευτική ηπατίτιδα αποδιδόµενη σε RMP Τροποποίηση αγωγής σε INH, STM, EMB και moxifloxacin Κλινικοεργαστηριακή ανταπόκριση : Ύφεση εµπυρέτου Υποχώρηση µεγέθους λεµφαδένων Υποχώρηση λευκοκυττάρωσης, TKE και CRP

9 Επιδείνωση Άλγος δεξιού ισχίου και περιορισµός κινητικότητας ( Ε) κατ ισχίον άρθρωσης Εκ νέου λευκοκυττάρωση µεπολυµορφοπυρήνωση και αύξηση CRP Α/α λεκάνης-ισχίων : χωρίς παθολογικά ευρήµατα ιενέργεια MRI λεκάνης-ισχίου

10 MRI λεκάνης-ισχίου 1/2

11 MRI λεκάνης-ισχίου 2/2

12 MRI λεκάνης-ισχίου-σσ 2 µήνες υπό αγωγή 1/2

13 MRI λεκάνης-ισχίου-σσ 2 µήνες υπό αγωγή 2/2

14 MRI λεκάνης-ισχίου-σσ 3 µήνες υπό αγωγή 1/2

15 MRI λεκάνης-ισχίου-σσ 3 µήνες υπό αγωγή 2/2

16 ιαδερµική παροχέτευση Παροχέτευση του ψυχρού αποστήµατος µέσω καθετήρα ο οποίος εισάγεται διαδερµικά : αρνητικές καλλιέργειες για αερόβια και αναερόβια αρνητικές Z-L τιµές Gen-probe ( RLU, RLU ) αναµονή καλλιεργειών για ΜΦ Κλινικοεργαστηριακή ανταπόκριση : ύφεση άλγους και βελτίωση κινητικότητας ( Ε) κατ ισχίον α. υποχώρηση λευκοκυττάρωσης και CRP ακτινολογική βελτίωση

17 ιαδερµική παροχέτευση

18 MRI λεκάνης-ισχίου µετά την PD

19 Φυµατιώδης λεµφαδενίτιδα

20 Φυµατιώδης λεµφαδενίτιδα Προσβάλλει συνηθέστερα γυναίκες (2:1) νεαρής ηλικίας Αποτέλεσµα αιµατογενούς/λεµφογενούς διασποράς είτε κατά την πρωτοµόλυνση είτε από την επαναδραστηριοποίηση παλαιών φυµατικών βλαβών Κυρίως υπερκλείδιοι, πρόσθιοι και οπίσθιοι τραχηλικοί Κλινική εικόνα : Συνήθως γενική συµπτωµατολογία Ανώδυνη, βραδεία αύξηση µεγέθους των λεµφαδένων Σταθεροί : σύµφυση µετουςγύρωιστούς Σχεδόν πάντα (+) Mantoux Ατυπα µυκοβακτηρίδια : αποτέλεσµα πρωτοπαθούς, εντοπισµένης λοίµωξης, µέσω επέκτασης των παθογόνων µέσω του στοµατοφαρυγγικού βλεννογόνου, των σιελογόνων αδένων, των αµυγδαλών, των ούλων ανώτεροι τραχηλικοί λεµφαδένες

21 ιάγνωση TBC λεµφαδενίτιδας Κλινική εικόνα, ηλικία, ιστορικό επαφής µεπάσχοντααπό φυµατίωση, θετική Mantoux, θετική α/α θώρακα ( παλαιά ή ενεργός φυµατίωση ) Λήψη υλικού από τον λεµφαδένα µε αναρρόφηση µέσω λεπτής βελόνης (FNA) : ευαισθησία > 80 %, πολύ υψηλή ειδικότητα Βιοψία λεµφαδένα µε πλήρη εκτοµή του Εργαστηριακός έλεγχου υλικού λεµφαδένα : Βακτηριολογική εξέταση : απλή εξέταση (25-50%), καλλιέργεια (70%), δοκιµασία ευαισθησίας Ιστολογική και κυτταρολογική εξέταση : κοκκίωµα από λεµφοκύτταρα, µακροφάγα και γιγαντοκύτταρα (Langerhans) µε τυροειδή νέκρωση στο κέντρο Μοριακές τεχνικές : Gen-probe amplified MTD

22 Θεραπεία TBC λεµφαδενίτιδας Η θεραπεία είναι κατά βάση χηµειοθεραπευτική Επιτυχία 90% ATS/CDC 2003 : 6µηνο σχήµα INH, RMP, PZA και EMB Επιπλοκές : υποτροπή, διόγκωση άλλου λεµφαδένα, δηµιουργία συριγγίου Η χειρουργική αντιµετώπιση είναι συµπληρωµατική παρέµβαση επί µη ανταπόκρισης στην κλασική αντιφυµατική αγωγή Συµπτωµατική ανακούφιση Παροχέτευση ενός λεµφαδένα που κλυδάζει και δεν υποχωρεί πρόληψη τυροειδοποίησης και ρήξης προς το δέρµα (αναρρόφηση µε λεπτή βελόνα από την περιφέρεια του λεµφαδένα) Ατυπα µυκοβακτηρίδια : χειρουργική αφαίρεση του λεµφαδένα και των γειτονικών ιστών

23 Ψυχρό απόστηµα

24 Ψυχρό απόστηµα Ηδηµιουργία του είναι πιθανή σε κάθε περίπτωση φυµατίωσης των οστών και των αρθρώσεων Προέρχεται από την επέκταση της φλεγµονώδους αντίδρασης, του κοκκιωµατώδους ιστού και της τυροειδούς νέκρωσης γύρω από το προσβεβληµένο οστό / άρθρωση διαπύηση γειτονικών ιστών ψυχρό απόστηµα ρήξη, συριγγοποίηση Νόσος του Pott : φυµατιώδης σπονδυλίτιδα % : παρασπονδυλικό απόστηµα

25 Φυµατίωση σπονδυλικής στήλης 40,7 % των περιπτώσεων φυµατίωσης οστών και αρθρώσεων Συχνότητα : 1 5,5 % της συχνότητας της φυµατίωσης ως σύνολο Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα Παλαιότερα : κυρίως παιδιά Σήµερα : συχνότερη στους ενήλικες (σταδιακή µετατόπιση της πρωτοµόλυνσης προς µεγαλύτερες ηλικίες) Συνήθως 1-5 χρόνια µετά την πρωτοπαθή λοίµωξη Αιµατογενής (λεµφογενής) διασπορά των βακίλλων της φυµατίωσης, που προέρχονται από την επαναδραστηριοποίηση παλαιών εστιών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν κατά την πρωτοπαθή λοίµωξη µεαιµατογενή διασπορά Συνήθως κατώτερη θωρακική και ανώτερη οσφυϊκή ΜΣΣ Κλασικά προσβάλλει δύο γειτονικούς σπονδύλους (πρόσθια τµήµατα σπονδυλικών σωµάτων) και τον µεταξύ αυτών µεσοσπονδύλιο δίσκο

26 παρασπονδυλικό απόστηµα ΑΜΣΣ : πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο, οπισθοφαρυγγικό χώρο ΘΜΣΣ : υπεζωκοτική κοιλότητα εµπύηµα, προσβολή πνεύµονα ΟΜΣΣ : θήκη λαγόνιου µυός, µηριαίο τρίγωνο Ιερό οστό : περίνεο, γλουτιαία χώρα

27 Κλινική εικόνα παρασπονδυλικού αποστήµατος Ψηλαφητή εξεργασία, συρίγγιο Χαρακτηριστικός γωνιώδης ύβος ΣΣ: σφηνοειδής διαµόρφωση σπονδυλικού σώµατος µε µετατόπιση προς τα πίσω Γενική συµπτωµατολογία : δεκατική πυρετική κίνηση, καταβολή δυνάµεων, απώλεια βάρους, νυκτερινοί ιδρώτες Ήπιος, χρόνιος, εντοπισµένος πόνος, µεσυνοδόοίδηµα µαλακών µορίων Κύφωση, οστεοπόρωση Νευρολογική συµπτωµατολογία : νευραλγία, υπαισθησία, παραπληγία

28 ιάγνωση ψυχρού αποστήµατος Κλινική εικόνα, ιστορικό επαφής µεπάσχοντααπόφυµατίωση, θετική Mantoux Α/α θώρακα: ασβεστοποιηµένο παρασπονδυλικό απόστηµα ασύµµετρη ετερόπλευρη παρασπονδυλική σκίαση ψοΐτη µυός µε τοξοειδή διαµόρφωση παρασπονδυλική διόγκωση µαλακών µορίων κατά µήκος της ΣΣ σµίκρυνση µεσοσπονδύλιου διαστήµατος παλαιά ή ενεργός φυµατίωση πνεύµονα (35-70 %) CT : εξαιρετική για την απεικόνιση των παρασπονδυλικών αποστηµάτων MRI : υπερέχει στην απεικόνιση της φυµατίωσης της ΣΣ Σπινθηρογράφηµα µε Ga-67m και Tc-99m : χαµηλή ευασθησία

29 ιάγνωση ψυχρού αποστήµατος Τεκµηρίωση διάγνωσης µε βιοψία ή αναρρόφηση υλικού από το απόστηµα/άρθρωση/οστό είτε µε ανοικτό χειρουργείο είτε διαδερµικά µελεπτή βελόνη υπό ακτινολογική καθοδήγηση (US ή CT) Εργαστηριακός έλεγχου υλικού αποστήµατος : Βακτηριολογική εξέταση : απλή εξέταση, καλλιέργεια (50-60%), δοκιµασία ευαισθησίας Ιστολογική και κυτταρολογική εξέταση Μοριακές τεχνικές : Gen-probe amplified MTD

30 Θεραπεία ψυχρού αποστήµατος Η θεραπεία είναι κατά βάση χηµειοθεραπευτική Επιτυχία 80-98% ATS/CDC 2003 : 9µηνο σχήµα INH, RMP, PZA και EMB ATS/CDC 2003 : 18µηνο σχήµα που δεν περιέχει RMP Ακινητοποίηση (;) µεήχωρίςκλινοστατισµό Φυσικοθεραπεία Ενδείξεις χειρουργικής αντιµετώπισης : Αποτυχία χηµειοθεραπευτικής αντιφυµατικής αγωγής Επιδεινούµενη νευρολογική συµπτωµατολογία από την φυµατιώδη σπονδυλίτιδα, παρά την αγωγή προσθία σπονδυλοδεσία Παραπληγία Χειρουργική αποσυµπίεση Πολύ σπάνια στη φυµατίωση οστών και αρθρώσεων εκτός από τη ΣΣ: διόρθωση της µηχανικής λειτουργίας της άρθρωσης (µετά την έναρξη χηµειοθεραπείας)

31 Θεραπεία ψυχρού αποστήµατος ιαδερµική αναρρόφηση µε λεπτή βελόνη και παροχέτευση του ψυχρού αποστήµατος µέσω καθετήρα (τεχνική Seldinger) εισαγωγή βελόνης κατά την παρακέντηση υπό γωνία µείωση κινδύνου σχηµατισµού συριγγίου Επιτυχία : 100 % Συχνότητα υποτροπών : 29 % Dinc H et al. Radiology 2002 Gupta S et al. Clin Radiol 1997

32 Συµπεράσµατα

33 Ηφυµατιώδης λεµφαδενίτιδα και το ψυχρό απόστηµα Αποτελούν συχνές περιπτώσεις εξωπνευµονικής φυµατίωσης Χρήσιµη για τη διάγνωση της TBC λεµφαδενίτιδας είναι η FNA Η θεραπεία τους είναι κατά βάση η χηµειοθεραπεία Καλά αποτελέσµατα έχει στην αντιµετώπιση του ψυχρού αποστήµατος η διαδερµική παροχέτευση µέσω καθετήρα

34 IF Τέλος... If you can talk with crowds and keep your virtue, Or walk with kings-nor lose the common touch, If neither foes nor loving friends can hurt you; If all men count with you, but none too much, If you can fill the unforgiving minute With sixty seconds' worth of distance run, Yours is the Earth and everything that's in it, And-which is more-you'll be a Man, my son! Rudyard Kipling ( ) 1936)

H απεικόνιση στην διάγνωση της πνευμονικής έξω πνευμονικής φυματίωσης και των επιπλοκών της

H απεικόνιση στην διάγνωση της πνευμονικής έξω πνευμονικής φυματίωσης και των επιπλοκών της H απεικόνιση στην διάγνωση της πνευμονικής έξω πνευμονικής φυματίωσης και των επιπλοκών της ΠΑΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρωτοπαθής

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο 09 Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο Ιδιοκτησία Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας Εκδότης Παπασταµατάκης Γεώργιος ιεύθυνση Περιοδικού Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

67 ΑΡΘΡΟ 9 9.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37,00 9.2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20η Γυναίκα, 50 ετών, υπάλληλος τράπεζας. Αιτία εισόδου: Διόγκωση μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων άκρας

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α Τι είδους νόσος είναι; Η νεανική δερµατοµυοσίτιδα (Ν Μ) ανήκει στην οµάδα των λεγόµενων αυτοάνοσων νόσων. Στις αυτοάνοσες νόσους µία µη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα