ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µετατραυµατική ψευδοκύστη πνεύµονα είναι µια σπάνια επιπλοκή κλειστής κάκωσης του θώρακα. ηµιουργείται όταν η αύξηση της ενδοπνευµονικής πίεσης κατά την κάκωση προκαλεί διάσχιση του παρεγχύµατος χωρίς ρήξη του υπεζωκότα µε συνέπεια τον σχηµατισµό κοιλότητας.

3 Οι µετατραυµατικές ψευδοκύστεις υποχωρούν αυτόµατα σε µερικές εβδοµάδες, εκτός εάν επιπλακούν και χρήζουν µόνο συντηρητικής θεραπείας. Πολύ σπάνια απαιτείται χειρουργική αντιµετώπιση. Είναι περισσότερο συχνή σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 19 ετών διακοµίζεται στη ΜΕΘ µετά από τροχαίο ατύχηµα µε δίκυκλο. Το ιστορικό αναφέρεται ελεύθερο. Κλίµακα Γλασκόβης κατά τη διασωλήνωση GCS: 6

5 Από τον απεικονιστικό έλεγχο αρχικά µε α/α θώρακος και στη συνέχεια µε CT διαπιστώθηκαν: Πνευµοθώρακας δεξιά ( τοποθετήθηκε Bullaϋ ). Υπόνοια κοιλοτικού σχηµατισµού στο δεξιό πνεύµονα ( βέλη )

6 CT θώρακα: υο περιγεγραµµένες σκιάσεις στο δεξιό άνω λοβό µε παρουσία φυσαλίδων αέρα σε έδαφος θολής υάλου ( Πνευµονική θλάση µε δηµιουργία αιµατωµάτων?? ). Μικρός πνευµοθώρακας δεξιά ( τοποθετήθηκε Bullaϋ ). Μικρή πλευριτική συλλογή δεξιά CT εγκεφάλου: Κάταγµα αριστερού κροταφικού οστού και επισκληρίδιο αιµάτωµα αριστερά κροταφικά. CT κοιλίας: Χωρίς παθολογικά ευρήµατα

7 Ο ασθενής µετά τον απεικονιστικό έλεγχο οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου οι νευροχειρουργοί αφαίρεσαν το επισκληρίδιο αιµάτωµα και στη συνέχεια εισήχθη στην Α ΜΕΘ.

8 Κατά τη νοσηλεία ήταν αιµοδυναµικά σταθερός ενώ παρουσίαζε δεκατική πυρετική κίνηση και 1-2 κύµατα έως 38,4 C υπό κοινή αντιβίωση

9 Από τον επαναληπτικό έλεγχο µε 2η CT θώρακος µετά 4 ηµέρες διαπιστώθηκαν: ύο κοιλοτικές βλάβες στο δεξιό άνω λοβό ( πρόσθιο και οπίσθιο τµήµα ) µε tree in bud στο οπίσθιο τµήµα του ΚΛ. Με την εικόνα αυτή τέθηκε η διαφορική διάγνωση µεταξύ βρογχογενούς διασποράς TBC και µετατραυµατικής ψευδοκύστης

10 Από τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την εισαγωγή του ασθενούς είχαµε: Λευκά Πολυµ 86% Λεµφοκ 11% ΤΚΕ 70 Mantoux: Αρνητική (-) Αέρια αίµατος σε VC µε 0,4 FiO2 ph 7.44 po2 216 pco2 32 HCO3 21 SpO2 99%

11 Κατά τη νοσηλεία του έγιναν 2 λήψεις βρογχικών εκκρίσεων και τα αποτελέσµατα που πήραµε ήταν αρνητικά για: 1) κοινούς κόκκους 2) Ziehl Nielsen 3) Gene Probe για Μ.Φ 4) Μετά 2 µήνες οι καλλιέργειες για µυκοβακτηρίδιο φυµατίωσης ήταν αρνητικές. Έτσι αποκλείσθηκε η ΤΒC και εδραιώθηκε η διάγνωση της µετατραυµατικής ψευδοκύστης. Ο ασθενής παρουσίασε σταδιακή κλινική βελτίωση και µετά λίγες µέρες διακοµίστηκε στη νευροχειρουργική κλινική.

12 Μετά από 6 µήνες η CT θώρακος ήταν φυσιολογική

13 ΣΥΖΗΤΗΖΗ Οι κλειστές κακώσεις του θώρακα συχνά προκαλούν πνευµονικές θλάσεις και αιµατώµατα, ενώ πολύ σπάνια µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία κυστικών αλλοιώσεων που ονοµάζονται µετατραυµατικές ψευδοκύστεις πνεύµονα. Εµφανίζονται περισσότερο συχνά σε νεαρούς ενήλικες και σε παιδιά, µε συχνότητα εµφάνισης σύµφωνα µε την βιβλιογραφία 85% σε ηλικίες κάτω των 30 ετών.

14 Ο µηχανισµός δηµιουργίας των ψευδοκύστεων θεωρείται ο εξής: Α) Κατά τον αµβλύ τραυµατισµό του θώρακα η αύξηση της ενδοπνευµονικής πίεσης κατά την πρόσκρουση προκαλεί διάσχιση του παρεγχύµατος χωρίς όµως ρήξη του σπλαχνικού υπεζωκότα, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό κοιλότητας.

15 Β) Ένας άλλος πιθανός µηχανισµός είναι η απότοµη αύξηση και στη συνέχεια µείωση της ενδοϋπεζωκοτικής πίεσης κατά την πρόσκρουση, που εφόσον υπερβαίνει την ελαστικότητα του πνεύµονα, προκαλεί και πάλι ρήξη του παρεγχύµατος. Θεωρείται ότι η µεγαλύτερη ενδοτικότητα του θωρακικού τοιχώµατος στα νεότερα άτοµα επιτρέπει τη µεταβίβαση µεγαλύτερης δύναµης πρόσκρουσης στο πνευµονικό παρέγχυµα, γεγονός που δικαιολογεί την νεαρή ηλικία των τραυµατιών.

16 Οι µετατραυµατικές ψευδοκύστεις πνεύµονα µπορεί να γίνουν εµφανείς στην ακτινογραφία θώρακος αµέσως ή σε µερικές ώρες από τον τραυµατισµό. Αν όµως είναι γεµάτες µε αιµορραγικό υλικό µπορεί να γίνουν ορατές µετά από µερικές ηµέρες, όταν παροχετευτεί το υλικό µέσα από το τραχειοβρογχικό δένδρο.

17 Η αξονική τοµογραφία είναι σαφώς πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση τέτοιων αλλοιώσεων. Πιθανολογείται ότι πολλές ήπιες περιπτώσεις ψευδοκύστεων µπορεί να περνούν απαρατήρητες αν δεν γίνεται έλεγχος µε αξονική τοµογραφία. Το µέγεθος τους διαφέρει και σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες κυµαίνεται µεταξύ 2cm και 14cm σε διάµετρο

18 Τα κύρια συµπτώµατα στους περισσότερους ασθενείς µε µετατραυµατική ψευδοκύστη είναι αιµόπτυση, θωρακικό άλγος, δύσπνοια, βήχας και ήπιος πυρετός. Από τον εργαστηριακό έλεγχο µπορεί να παρατηρηθεί λευκοκυττάρωση χωρίς άλλα αξιοσηµείωτα ευρήµατα.

19 ιαφορική διάγνωση Φυµατικό σπήλαιο

20 ιαφορική διάγνωση Πνευµονικό απόστηµα

21 ιαφορική διάγνωση Βρογχογενές καρκίνωµα

22 ιαφορική διάγνωση Πνευµατοκήλη Ρήξη διαφράγµατος µε προβολή εντέρου στη θωρακική κοιλότητα. Το ιστορικό τραυµατισµού και η αξονική τοµογραφία θώρακος συνήθως είναι αρκετά για να θέσουν τη διάγνωση.

23 Η έκβαση των µετατραυµατικών ψευδοκύστεων είναι γενικά καλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν αυτόµατα µέσα σε διάστηµα µερικών εβδοµάδων έως 4 µηνών. Η αντιµετώπισή τους είναι συµπτωµατική µε αναλγητικά, οξυγόνο ( όπου απαιτείται ), και αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Η χορήγηση αντιβιοτικών είναι αµφισβητούµενη και η µόνη ίσως ένδειξη τους είναι η προφύλαξη των ψευδοκύστεων από επιµόλυνση

24 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ α) Η επιµόλυνση και η δηµιουργία αποστήµατος β) Η ρήξη και η δηµιουργία πνευµοθώρακα ή και αιµοπνευµοθώρακα γ) Η ενδοβρογχική αιµορραγία και διόγκωση της κύστης. Οι επιπλοκές µπορεί να απαιτήσουν επιθετική φαρµακευτική και χειρουργική αντιµετώπιση

25 Προσοχή στις κλειστές κακώσεις θώρακα για εµφάνιση ψευδοκύστεων Απαραίτητη η παρακολούθηση των ασθενών µε µετατραυµατική ψευδοκύστη πνεύµονα για την πιθανή εµφάνιση σοβαρών επιπλοκών.

26 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Για την προσοχή σας

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα :

Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα : Ασθενής µε τραχηλική λεµφαδενοπάθεια και παρασπονδυλικό απόστηµα : παρουσίαση περιστατικού. Λάτσιος 1, Λ. αγδηλέλης 2,. Σπυράτος 1, Λ. Σιχλετίδης 1 1 Πνευµονολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2 Ακτινολογικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία

Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 8 Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία Νεδελκοπούλου Ναταλία Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή Η πνευμονία αποτελεί μία από τις συνηθέστερες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ»

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ» Σπουδάστρια: Παντιέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος 1 Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 6 http://www.bronchoscopy.org/education 2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VI Καλωσήρθατε στην Ενότητα VI του

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κα. Κυπαρίση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χριστοδούλου Ελένη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καρκίνος του πνεύµονα Λάρισα 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 6 Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση παθογόνου µικροβιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - HIV Γ. Αδάµης Παθολόγος- Λοιµωξιολόγος Α Παθολογικό Τµήµα-Μονάδα Λοιµώξεων Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηµατάς Αναπνευστικό- HIV Ευκαιριακές λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΕΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΖΜΠΟΓΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΘΕΟ ΩΡΑ ΞΑΝΘΟΥ ΣΕΛΙ Α Πρόλογος 7 Εισαγωγή 8 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΕΕΙ «ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΑΛΚΟΟΛ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ; ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι "στρατηγικά" τοποθετημένα στην είσοδο των αεροφόρων οδών στο σημείο εκείνο απ' όπου εισέρχονται στον οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 43 Πίνακας: Young J.S. (1979). Συσχέτιση τραύµατος και επιπλοκών ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Ουρολοίµωξη 54 Αναπνευστικές επιπλοκές (Πνευµονία, Ατελεκτασία, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Υπεζωκοτική διαπίδυση,

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ http://www.npiatrikis.gr 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα