ΑΘΗΝΑ 2/10/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ 2/10/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : Fax: Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 2/10/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:17618 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ.πρωτ.30/ (θεμα13) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2013 ΜΕ CPV , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ TH ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 2.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. 3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις 03/10/14 έως και 09/10/14 4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

2 5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : 6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την Ανάθεση της συντήρησης, της παρ.1 μαζί με τις τελικές προδιαγραφές, θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών. 7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

3 Α. Αντικείμενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόμενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (σύνολο: 16τεμ). Α. 8όροφου κτιρίου 1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός 2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός 3. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόμων 4. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόμων 5. υδραυλική πλατφόρμα Κεντρικών Χειρουργείων Β. 4όροφου κτιρίου 1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος 2. ηλεκτρικός προσώπων Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών 1. υδραυλικός Δ. Κτίριο Διοικητικό 1.ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ Ε. Κτίριο Παραρτήματος 1. ηλεκτρικός προσώπων 2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος 3. υδραυλική πλατφόρμα ΣΤ. Κτίριο Έβρου υδραυλικός προσώπων Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών 1. ηλεκτρικός προσώπων H. Kτίριο οδού Φαραντάτων 1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ 1. υδραυλική πλατφόρμα Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (προς Συντήρηση) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΘΕΣΗ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ( )

4 Α. Κτίριο 8 όροφο 1. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος δεξιός 2. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος αριστερός 3. Ηλεκτρικός προσώπων 5 ατόμων 4. Ηλεκτρικός προσώπων 3 ατόμων 5. Υδραυλικός / πλατφόρμα Κ. Χειρουργεία Β. Κτίριο 4 όροφο 6. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος ασθενοφόρος 7. Ηλεκτρικός προσώπου προσώπου Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών 8. Υδραυλικός Υδραυλικός Δ. Κτίριο Διοικητικό 9. Ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ ΚΑΡΕΚΛΑ Ε. Κτίριο Παραρτήματος 10. Ηλεκτρικός προσώπων ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 12. Υδραυλική πλατφόρμα ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤ. Κτίριο Έβρου Υδραυλικός προσώπων Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/ Παιδική Πολυκλινική Αθηνών 14. Ηλεκτρικός προσώπων Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων 15. Ηλεκτρικός ανελκυστήρας Θ. ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ 16. Υδραυλική πλατφόρμα ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Σύμφωνα με τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιημένου φορέα (TUV AUSTRIA HELLAS). Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του πιστοποιημένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες μετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα. Συγκεκριμένα οι ανελκυστήρες είναι: α/ ΟΝΟΜΑΣΙΑ α ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS) 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός) 28353/14 2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός) 28354/ ατόμων (8ορ.Κτιρίου) 28351/ ατόμων (8ορ.Κτιρίου) 28350/14 5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 28357/14 (4ορ.Κτρίου) 6 4 ατόμων (4ορ.Κτρίου) 28356/14

5 7 Υδραυλικός (μαγειρείων) 28352/14 8 Προσώπων Παραρτήματος 28355/14 Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι: 1. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων Ελλείψεων του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες. 2. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου με: μηχανολογικό σχέδιο, μηχανολογική & ηλεκτρολογική μελέτη, σχεδιάγραμμα πίνακα αυτοματισμού, βεβαιώσεις μηχανισμών εξαρτημάτων και ότι άλλο πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. 3. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου στο μητρώο του Δήμου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων καταχωρήσεων στην Υπηρεσία μας μετά των τεχνικών φακέλων. 4. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CEmark και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. 5. Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των καταχωρήσεων από το Δήμο Αθηναίων ορίζεται σε τρείς μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης. Το κόστος σύμφωνα με την προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας που αφορά την πλήρη αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα και όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω θα έχει ως εξής: α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS) 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός) 28353/14 2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός) 28354/ ατόμων (8ορ.Κτιρίου) 28351/ ατόμων (8ορ.Κτιρίου) 28350/14 5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτρίου) 28357/ ατόμων (4ορ.Κτρίου) 28356/14 7 Υδραυλικός (μαγειρείων) 28352/14 8 Προσώπων Παραρτήματος 28355/14 Μερικό Σύνολο Σύνολο συμπεριλαμβαν ομένου του ΦΠΑ (Β) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μειοδότης θεωρεί ότι απαιτούνται και κάποιες άλλες εργασίες - διαδικασίες ή ανταλλακτικά και δεν περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες εκθέσεις ή την παρούσα περιγραφή, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην τεχνική προσφορά του, καθώς και το κόστος αυτών.

6 ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιμελή ανελλιπή και υπεύθυνη συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, τακτική και έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους: α) Καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/ (ΦΕΚ 664/Β/ ). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια και λειτουργία των ανελκυστήρων. Η συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με: Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ιι) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ιιι) τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. Iv) To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως και εφόσον αυτό είναι εφικτό. β) Η συντήρηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 έως και 15.00, ανεξαρτήτως υπάρξεως ή μη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συμφώνως προς τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών που ισχύουν. γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του μαζί με το μηχανικό της Τ.Υ του Νοσοκομείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κεχωρισμένως ενημερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρημένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτημάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα υπογράφει αυτό καθ εκάστη επιθεώρηση, μαζί με την επιτροπή που θα ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία. δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης επισκευής ελέγχου θεωρημένο (ή μη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε μηχανοστάσιο με αναλυτική περιγραφή κάθε παρέμβασης σε αυτούς. ε) Η υπό του Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχημα, ο μη γένοιτο, ήθελε τυχόν συμβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την εν γένει χρήση των ανελκυστήρων, εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. Το μικρότερο ποσό ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για μεμονωμένο ατύχημα ενός ατόμου μέχρι του ποσού ,00EURO και για ομαδικό ατύχημα τουλάχιστον για ,00 EURO ή ότι

7 προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο συντηρητής υποχρεούται να παρέμβει εις την δίκη, αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου και με ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωμισθεί ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ Ι) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει με δική του ευθύνη και δαπάνη, σύμφωνα με την προσφορά του όλες ανεξαιρέτως τις επισκευάσιμες βλάβες που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η μετ αυτού επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού. ΙΙ) Γενικώς εν περιπτώσει μη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή καθυστερήσεως αφίξεως του, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει εις τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαιτέρας ειδοποιήσεως του συντηρητή, εκπιπτουσών των σχετικών δαπανών εκ της μηνιαίας αμοιβής τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συμβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το Νοσοκομείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αποκαταστήσει την βλάβη με όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο. ΙΙΙ) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε πρόσωπα οριζόμενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισμούς για την απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόμων, ή για την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων, εάν επισημανθεί βλάβη σε αυτούς. IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ αυτού αμέσως εκτός χρήσεως, αναρτωμένων επί των θυρών των ειδικών πινακίδων ένδειξης βλάβης και σημειωμένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο επιθεώρησης. V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας πλέον των δεκαπέντε συνεχών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της μηνιαίως αποζημιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν κατά την ημέρα λήξης της συμβάσεως υφίστανται σε εκκρεμότητα βλάβες των ανελκυστήρων.

8 VI) Δια πάσα βλάβη ή ζημιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που προξενήθηκε οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την αποκατάστασή της, αμέσως με ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν μηνιαία αμοιβή συντηρήσεως. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιμοποιούμενο προσωπικό δέον να είναι το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενο, απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως ακατάλληλων ατόμων, η της ανάθεσης του έργου εις τρίτους υπεργολαβικώς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο. β) Αναλαμβάνει να διαθέτει στο Νοσοκομείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη ανελκυστήρων σε καθημερινή βάση στο πρωινό ωράριο ( ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας (ανά 4 ημέρες). Διευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες και τις μη εργάσιμες ημέρες. Για έκτακτες (και σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου συνεργείου. γ) Το καθ όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως χρησιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισμένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαμβάνουσα και την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ ατυχημάτων, του εργολάβου επιβαρυνόμενου και ευθυνόμενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών και επιδομάτων, ως και των οικείων ασφαλιστικών εισφορών. δ) Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον συντηρητή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, ή ήθελε εκτελέσει πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα μειούται η αμοιβή στο ήμισυ της μηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε επαναληφθεί για δεύτερη φορά. Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική ή άλλη τινά παρέμβαση, παραιτούμενος από τούδε κάθε προσβολής ή

9 ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του Δ.Σ περί κηρύξεως εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία προκηρύσσει νέο διαγωνισμό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιμής, αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου και ειδικότερα: α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 300,00. Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε μια των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών. β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 EURO ή παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον μήνα μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται με απόφαση του Δ..Σ του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ανελκυστήρων. γ) Η ποινή θα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις του συντηρητή. δ) Στο διάστημα μεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθμός ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ο συντηρητής αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιμέρους εξαρτήματος, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως, αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει συμφωνηθεί η τιμή αυτού, βάσει του πίνακα ανταλλακτικών, με την περιγραφή της προμήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο, όμως δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί από άλλη πηγή το υπό αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως μη συμφέρουσα ή ως μη αναγκαία την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιμείνει στην επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, η πληρωμή του συντηρητή, θα γίνεται μετά την τιμολόγηση και με προσκόμιση

10 της εντολής, και εφ όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Οι τιμές των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις αναφερόμενες τιμές και θα είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ( ) 1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ13 8Χ19 ΑΝΑ Μ 7,00 2 ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 18,00 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α ΤΕΜ 89,00 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α ΤΕΜ 143,00 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α ΤΕΜ 158,00 6 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300KVA ΤΕΜ 104,00 7 M/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 300KVA ΤΕΜ 178,00 8 M/Σ -"- -"- ΜΟΝΟΦΑΣ 600KVA ΤΕΜ 133,00 9 M/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 600KVA ΤΕΜ 163,00 10 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜ 172,00 11 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP ΤΕΜ 197,00 12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑC Ή DC 2 Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜ 27,00 13 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 60, ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 41,00 15 ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 35,00 16 ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 6,00 17 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ 35, "- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 45, "- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ 50, "- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 60, "- ΑΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΤΕΜ 38, "- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΤΕΜ 66,00 23 ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 15,00 24 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜ 113,00 25 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP ΤΕΜ 152,00 26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 25,00 27 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ 134,00 28 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ 177,00 29 ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜ 48,00 30 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α ΤΕΜ 12,00 31 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α ΤΕΜ 15,00 32 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 ΜF ΤΕΜ 8,00 33 ΔΙΟΔΟΣ ΤΕΜ 4,00 34 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 32,00

11 35 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 36,00 36 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜ 89, "- -"- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC ΤΕΜ 14, "- -"- -"- ERTALON ΤΕΜ 32,00 39 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 5,00 40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 42/220V ΤΕΜ 1,00 41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 5,00 42 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 1,00 43 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 9,00 44 ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜ 14,00 45 ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ ΤΕΜ 45,00 46 ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 23,00 47 DISPLAY & ΤΟΞΑ ΤΕΜ 81,00 48 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ ΤΕΜ 23,00 49 ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜ 9,00 50 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΤΕΜ 89,00 51 ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 8,00 52 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1:1 ΤΕΜ 318,00 53 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2:1 ΤΕΜ 420,00 54 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 162,00 55 ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΤΕΜ 27,00 56 ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 8,00 57 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 63,00 58 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 10,00 59 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 122,00 60 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝ ( ) CONTROL SIMPLEX 2 ΤΑΧ. -6 ΣΤΑΣ. 10HP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ- MODEM ΤΕΜ 900,00 2 -"- -"- 2 ΤΑΧ.-6 ΣΤΑΣ. 20HP -"- - ΤΕΜ 1.100,00 3 -"- -"- 2 ΤΑΧ.-14 ΣΤΑΣ. 10HP -"- - ΤΕΜ 1.881,00 4 -"- -"- 2 ΤΑΧ.-14 ΣΤΑΣ. 20HP -"- - ΤΕΜ 2.142,00 5 -"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 25HP -"- - ΤΕΜ 750,00 6 -"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 25HP - "- - ΤΕΜ 930,00 7 -"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 40HP -"- - ΤΕΜ 890,00 8 -"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 40HP -"- - ΤΕΜ 985,00 9 ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2 ΤΑΧ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 295, "- -"- 2 ΤΑΧ. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 472, "- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ. ΤΕΜ 558, "- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ. ΤΕΜ 567,00 13 ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 31, "- -"- -"- -"- ΩΣ 14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 41, "- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 52, "- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 62,00

12 17 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 380,00 18 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 224,00 19 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 342,00 20 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 72,00 21 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 174, "- -"- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 213,00 23 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP ΤΕΜ 196,00 24 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP ΤΕΜ 227, "- -"- 1TAX. ΩΣ 20HP ΤΕΜ 227, ΣΑΣΙ ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΤΕΜ 998,00 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΜ 330,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ 167,00 29 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ 112,00 30 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 504,00 31 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 692,00 32 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ ΤΕΜ 788,00 33 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ10 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ ΤΕΜ 967,00 34 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΚΟΝΤΑΚ ΤΕΜ 24,00 35 ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΜ 1.585,00 36 ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΜΠΛΕ ΑΝΑ Μ 11, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ 39,00 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ 53,00 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜ 155,00 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ20Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΜ 245,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 η Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ( ) 1 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 10ΗP ΤΕΜ 623,00 2 -"- -"- 1TAX. ΩΣ 20HP ΤΕΜ 708,00 3 -"- -"- 2TAX. ΩΣ 10HP ΤΕΜ 772,00 4 -"- -"- 2TAX. ΩΣ 20HP ΤΕΜ 835,00 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ 5 ΚΟΜΠΛΕ) ΤΕΜ 410,00 6 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 116,00 7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ. ΤΕΜ 109,00 8 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 387,00 9 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 410,00 10 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 436,00 11 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ 462,00 12 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 509,00 13 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 547,00 14 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ 394,00

13 15 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 441,00 16 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 480,00 17 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ 536,00 18 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 564,00 19 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 593,00 20 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 352,00 21 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 370,00 22 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 398,00 23 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 434,00 24 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 453,00 25 TΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 478,00 26 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΤΕΜ 194,00 27 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΤΕΜ 242,00 28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΤΕΜ 138,00 29 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΤΕΜ ΤΕΜ 176,00 30 ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜ 42,00 31 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 473,00 32 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 538,00 33 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 788, ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 197,00 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 245,00 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 286,00 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ. ΤΕΜ 80,00 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 99,00 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 288,00 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 370,00 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 479,00 42 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 72,00 43 ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 27,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 η Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ( ) 1 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP ΤΕΜ 1.458,00 2 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14HP ΤΕΜ 1.616,00 3 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP ΤΕΜ 1.663,00 4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΕΜ 669, ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ ΤΕΜ 317,00 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 417,00 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 14ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 470,00

14 8 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 1.145,00 9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ). ΤΕΜ 277,00 10 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜ 109, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 119,00 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ ΤΕΜ 872,00 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ ΤΕΜ 919,00 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 14 ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ ΤΕΜ 1.068,00 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 36,00 16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΙΣ ΤΕΜ 385,00 17 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 455,00 18 ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ ΤΕΜ 258,00 19 ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ ΤΕΜ 321,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 η Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ( ) 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 M/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER ΤΕΜ 3.157,00 2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΜ 7.257,00 3 ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 7.774,00 4 ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 8.654,00 5 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 1.283,00 6 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 2.680,00 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 266,00 8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 614,00 9 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 14,00 10 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7Χ1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 23,00 11 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 18,00 12 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 27,00 13 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 32,00 14 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 36,00 15 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 45,00 16 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEXΦ12 ΑΝΑ Μ 14,00 17 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16 ΑΝΑ Μ 16,00 18 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20 ΑΝΑ Μ 20,00 19 ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ100 ΑΝΑ Μ 14,00 20 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ100 ΤΕΜ 9,00

15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Δήλωση ότι σε όλους του ανελκυστήρες υπάρχει δυνατότητα επέμβασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση λόγω μη εύρεσης του λογισμικού, σχέδιων ή ανταλλακτικών, κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές κόστος, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού. Ο μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει από το παρακάτω τύπο: Μ = Α + Β Όπου: Α: ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ To πιθανό κόστος ανέρχεται στα ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Απαιτείται η επίσκεψη του μειοδότη στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων και η χορήγηση βεβαίωσης από την ΤΥ για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

16 1. Με τον διαγωνισμό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που : α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και ουσιαστικά σύμφωνοι με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται. γ) θα είναι και ο οικονομικά φθηνότερος. Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου συντηρητή ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίμηνο ή όποτε υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει με το τιμολόγιο της συντήρησης του μήνα ή μετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της τέχνης. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη με άδεια του ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητας σε συνεργασία με αδειούχο βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης. Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον μήνα από το ανωτέρω συνεργείο και θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ημερολόγιο η επίσκεψη και ότι οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει σχετική έκθεση, που θα υποβάλλεται αυθημερόν. Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν. Σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω. Το τιμολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό πρότυπο. 2. Σχετικά με την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει ή παρουσιάζει συμπτώματα πλημμελούς λειτουργίας: α. Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει με την τεχνική προσφορά του και τον χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης β. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές.. γ. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί επισκευών. δ. Σε περίπτωση που η απαιτουμένη ρύθμιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε μία ώρα από την κλήση. ε. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί χρόνο πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 προληπτική συντήρηση. στ. Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, οφείλεται σε προφανή βανδαλισμό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 προληπτική συντήρηση. 3.Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης-λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα.

17 Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού. 4.Για υλικά εμπορίου των οποίων η τιμή στις λίστες των κατηγοριών είναι ίση ή μικρότερη των 150. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο θα αναπληρώνεται εντός δύο ημερών μετά από κάθε χρήση. 5.Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκομίζονται στην εγκατάσταση την επομένη εργάσιμη της σχετικής εντολής. 6.Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται την επομένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον παραγωγό. 7.Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία, παραγγέλλονται την επομένη της εντολής και η παραλαβή τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό. Σχετικά με τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών: 1. Για υλικά της αγοράς μετά την προσκόμισή τους στην εγκατάσταση 2. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα επιστραφεί μετά την περαίωση της σύμβασης και την διαδοχή του από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό και μετά από παράδοση όπως ανωτέρω περιγράφεται. ΠΛΗΡΩΜΗ : Α. Η αμοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα Α.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ(προς συντήρηση) Οι προσφερόμενες τιμές (συντήρησης, ανταλλακτικών κ.λ.π), αρχική τιμή προσφοράς στο διαγωνισμό, παραμένουν σταθερές, χωρίς αναπροσαρμογή, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ.118/2007. Το συμβατικό μηνιαίο τίμημα θα δοθεί χωριστά για κάθε ανελκυστήρα Β. Η Αμοιβή για τις εργασίες Πιστοποίησης μετά των ανταλλακτικών των 8 Ανελκυστήρων θα καταβληθεί άπαξ, μετά την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο Μητρώο του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση αιτιολογημένου κολλήματος Πιστοποίησης κάποιου ανελκυστήρα η δαπάνη για αυτόν θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα πιστοποίησης και θα ισούται με την δαπάνη που θα αναφέρεται στην προσφορά του μειοδότη. Η μείωση αυτή θα γίνει μετά από την λήψη σχετικής απόφασης από το ΔΣ του Νοσοκομείου.

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 24-07-2015 Αριθ. πρωτ. 9485

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4810/20-3-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.040,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.159,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.199,20 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015 ΕΡΓΟ : Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2015 ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 23867 ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 25/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/9/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:16956 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α > 1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφόρα τη συντήρηση των Ανελκυστήρων του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος που αφορά συγκεκριμένα τις Πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005)

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) «ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) Φροντίζουμε για εσάς... Η εταιρεία μας έπειτα από εκτενή μελέτη για την σωστή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003011430 2015-09-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ:

15PROC003011430 2015-09-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 6/5/15. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 6/5/15. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 6/5/15 ΑΡ.ΠΡΩΤ:7022/7-5-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : : : : : : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά την παραγγελία αυστηρά εντός (3) τριών ημερών.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά την παραγγελία αυστηρά εντός (3) τριών ημερών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 17/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5220 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η, ημέρα Παρασκευή, του μήνα Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: 17.000,00 Κ.Α.: 02.30.6262.002 CPVS: 50000000-5 ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα