Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ: 0080 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ.Α.ΕΙ ΟΥΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ: 25 ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, για την προµήθεια από το εµπόριο αυτοκινήτων µεταφοράς αστυνοµικών σκύλων. 1.2 Σχετικά βοηθήµατα Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πληροφορίες από το εµπόριο Η ισχύουσα νοµοθεσία. Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2. Γενική περιγραφή Το όχηµα πρέπει να είναι φορτηγό ανοικτού τύπου «ΑΓΡΟΤΙΚΟ», καινούργιο (ηµεροµηνία κατασκευής µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κατάθεσης τεχνικής προσφοράς), σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, από τους νεότερους τύπους, µε κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς. Να έχει διπλή καµπίνα επιβατών µε τέσσερις πλευρικές πόρτες για την άνετη µεταφορά πέντε (5) ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού) και πίσω από την καµπίνα να έχει χώρο φόρτωσης (καρότσα). 2.1 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Τύπος οχήµατος Έκδοση Εργοστάσιο κατασκευής. 2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, άµεσου ψεκασµού (common rail), κυβισµού της τάξης των 2500 κυβικών εκατοστών και άνω. Γίνεται αποδεκτή, η ύπαρξη υπερσυµπιεστή (TURBO) και συστήµατος που συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία Απαιτούµενη ισχύς τουλάχιστον 95KW Οι εκποµπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

2 32 κινητήρα: Κυβισµός Τύπος κινητήρα Μέγιστη ισχύς στις αντίστοιχες στροφές Μέγιστη ροπή στις αντίστοιχες στροφές Μέγιστος αριθµός στροφών Σύστηµα ελέγχου ρύπων Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου. 2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Συµπλέκτης Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί υδραυλικά ή µηχανικά Κιβώτιο ταχυτήτων Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες εµπρόσθιας κίνησης και µία (1) όπισθεν. Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά ελεγχόµενο κιβώτιο συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης Το βήµα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να µπορεί το όχηµα, µε πλήρες φορτίο, να ανέλθει σε κλίσεις άνω του 35%. Η κίνηση του οχήµατος να µεταδίδεται και στους τέσσερις (4) τροχούς (4Χ4). Να φέρει αξιόπιστα συστήµατα περιορισµού της ολίσθησης των τροχών τουλάχιστον σ ένα άξονα (εµπρός ή πίσω), ώστε το όχηµα να µπορεί να κινηθεί εντός ή εκτός δρόµου (άσφαλτο, χώµα, χιόνι, πάγο, λάσπη). Σε περίπτωση ύπαρξης µεσαίου διαφορικού, αυτό να φέρει αξιόπιστο σύστηµα περιορισµού της ολίσθησης Να περιγραφεί το προσφερόµενο σύστηµα µετάδοσης και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου. 2.4 ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ Η τελική ταχύτητα του οχήµατος να είναι τουλάχιστον 150Km/h. Η γωνία προσέγγισης να είναι τουλάχιστον 30 ο και η γωνία φυγής τουλάχιστον 20 ο Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Μέγιστη ταχύτητα (Κm/h) Επιτάχυνση 0-100Km/h (sec) Γωνία προσέγγισης Γωνία φυγής Γωνία ράµπας. 2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το τιµόνι να είναι στο αριστερό µέρος µε υποβοήθηση, µε σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς και να µπορεί να κλειδώνει. Η διάµετρος του κύκλου στροφής να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη Να περιγραφεί το σύστηµα διεύθυνσης και να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : ιάµετρος στροφής (m) µεταξύ πεζοδροµίων. 2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Να φέρει αξιόπιστο και ενισχυµένο εργοστασιακό σύστηµα ανάρτησης, µε αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό, το οποίο να εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνησή του, δεδοµένου ότι τα οχήµατα προορίζονται για αστυνοµική χρήση σε

3 33 δύσβατα εδάφη Να περιγραφεί το σύστηµα ανάρτησης και να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Τύπος εµπρόσθιας ανάρτησης Τύπος πίσω ανάρτησης. 2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος µε υποβοήθηση τύπου SERVO. Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθµευση. Η πέδηση να γίνεται εµπρός µε δίσκους και πίσω κατά προτίµηση µε δίσκους. Να υπάρχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (Α.Β.S.) Να περιγραφεί το σύστηµα πέδησης και να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : ιάµετρος των δίσκων εµπρός ιάµετρος των δίσκων ή ταµπούρων πίσω. 2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασµένοι κατά προτίµηση από χάλυβα µεγάλης αντοχής µε τάσι. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής τελευταίου έτους πριν από την παράδοση των οχηµάτων, καινούργια, όχι από αναγόµωση, χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS), κατάλληλα για εντός και εκτός δρόµου χρήση, να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός κατά προτίµηση όµοιος µε τους κανονικούς. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος, να παρέχουν την καλύτερη πρόσφυση, ο δε κωδικός ταχύτητας των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα του οχήµατος Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόµενων ελαστικών, του εφεδρικού τροχού και κατά προτίµηση το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης αυτών Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόµενων τροχών. 2.9 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Η εδαφική ανοχή του οχήµατος να είναι τουλάχιστον 200mm Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Εξωτερικό µήκος Εξωτερικό πλάτος - χωρίς τους καθρέπτες Εξωτερικό ύψος - χωρίς την κεραία Μεταξόνιο Εµπρόσθιο µετατρόχιο Οπίσθιο µετατρόχιο ιαστάσεις καρότσας Απόβαρο Ωφέλιµο (χωρίς οδηγό) Μέγιστο µεικτό βάρος Ικανότητα έλξης µε φρένα (Kg) / χωρίς φρένα (Kg).

4 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου (λίτρα) Εδαφική ανοχή ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ Να υπάρχει κατά προτίµηση σύστηµα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση και κατά προτίµηση σύστηµα «Start & Stop» ή «ισοδύναµο» Να δοθούν οι τιµές ως ακολούθως: Αστική-Εντός πόλεως κατανάλωση (l/100km) Υπεραστική-Εκτός πόλεως κατανάλωση (l/100km) Συνδυασµένη-Μικτή κατανάλωση (l/100km) Τιµές εκπεµπόµενων καυσαερίων ανά ρύπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενεργητική ασφάλεια Να υπάρχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (Α.Β.S.) και κατά προτίµηση ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας. Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόµενα συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας Παθητική ασφάλεια Το όχηµα να φέρει προσαρµοσµένα ρυθµιζόµενα υποστηρίγµατα κεφαλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών ασφαλείας Το όχηµα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) να είναι τριών σηµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών ασφαλείας Να φέρει τουλάχιστον δυο (2) αερόσακους οδηγούσυνοδηγού Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες και κατά προτίµηση πτυσσόµενη κολώνα τιµονιού Να περιγραφούν όλα τα προσφερόµενα συστήµατα παθητικής ασφάλειας (κλωβοί ασφαλείας, δοκοί πλευρικής πρόσκρουσης κ.λπ) ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το αµάξωµα να είναι ισχυρής µεταλλικής κατασκευής, να έχει καλή µόνωση έναντι του ήχου και της θερµότητας και να έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισµού. Να έχει τέσσερις (4) πλευρικές πόρτες µε κρύσταλλα ασφαλείας. Όλες οι πόρτες να είναι µεταλλικές και να ασφαλίζουν Στο θάλαµο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετηµένα ένα ή δύο φωτιστικά που θα ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει µια από τις πόρτες του οχήµατος. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευµατοδότης για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (µπαλαντέζα) Το δάπεδο της καµπίνας να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά πατάκια τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται Να φέρει ηλεκτρικό παράθυρο τουλάχιστον στη θέση του οδηγού. Σε περίπτωση που κάποια από τα λοιπά παράθυρα του οχήµατος είναι ηλεκτρικά, ο χειρισµός

5 35 τους να γίνεται για το καθένα ξεχωριστά, αλλά και από τον οδηγό, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να ασφαλίζει τα κρύσταλλα των πίσω παραθύρων. Όλα τα κρύσταλλα ασφαλείας της καµπίνας (πλην του εµπρόσθιου ανεµοθώρακα) να φέρουν αντιβανδαλιστικές µεµβράνες, αποχρώσεως σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ανάµεσα στην καµπίνα του οχήµατος και στο κουβούκλιο του πίσω χώρου να υφίσταται παράθυρο, στο οποίο να µην τοποθετηθεί κρύσταλλο ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία των επιβαινόντων µε το χώρο του Αστυνοµικού Σκύλου Τα καθίσµατα να είναι άνετα µε επένδυση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης Η πρόσβαση της δεξαµενής του καυσίµου να ασφαλίζει Να φέρει στο µπροστινό τµήµα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυµούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του Να φέρει υποχρεωτικά σύστηµα θέρµανσης (καλοριφέρ) και εργοστασιακή συσκευή ψύξης (Air Condition ή Clima) µε ανάλογη θερµαντική και ψυκτική ικανότητα και µε ρυθµιζόµενη παροχή αέρα. Να υπάρχει σύστηµα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεµο και κατά προτίµηση προς τους πίσω επιβαίνοντες. Να υπάρχει σύστηµα διοχέτευσης αέρα(αεραγωγός), τοποθετηµένος στην οροφή του πίσω χώρου (καρότσα), ο οποίος να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης της έντασης και της θερµοκρασίας για το χώρο αυτό, µε στόχο την άνετη µεταφορά του Αστυνοµικού Σκύλου Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα οµίχλης εµπρόςπίσω, φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόµατα µόλις τεθεί η όπισθεν και τρίτο φως πέδησης Το όχηµα να είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και τους δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήµατος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: Ταχύµετρο και στροφόµετρο είκτη ποσότητας καυσίµου και όργανο θερµοκρασιών Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και χαµηλής πίεσης λαδιού Ηχητικό όργανο ύο (2) αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού υο (2) εξωτερικούς καθρέπτες ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους και έναν (1) εσωτερικό Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον (2) ταχυτήτων και σύστηµα πλύσεως αλεξήνεµου µε νερό Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήµατος Α.Β.S. και λειτουργίας αερόσακων Χειριστήρια συστήµατος θέρµανσης ψύξης - αερισµού Ρολόι.

6 Ηλεκτρικό αναπτήρα Εργοστασιακό ράδιοcd µε ηχεία και κεραία Μια (1) τουλάχιστον ποτηροθήκη εµπρός Κεντρικό κλείδωµα και κλειδί µε τηλεχειρισµό Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες του τυχόν επιπλέον προσφεροµένου εξοπλισµού (εσωτερικού, εξωτερικού), των οργάνων ελέγχου οδήγησης κ.λπ Να κατατεθούν τα πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερόµενου οχήµατος, καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του οχήµατος (προ της διασκευής) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση Ελληνικό Ειδικές κατασκευές Το όχηµα να φέρει κουβούκλιο πολυεστερικής ή άλλης εφάµιλλης ποιότητας και αντοχής υλικού, στιβαρής κατασκευής, το οποίο να καλύπτει όλη τη καρότσα του οχήµατος και να έχει ύψος στο επίπεδο της καµπίνας αυτού Η προσαρµογή και η στήριξη αυτού επί των πλαϊνών και του εµπρόσθιου µέρους της καρότσας να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο και να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η πλήρης στεγανότητα Να δηλώνονται οι εξωτερικές διαστάσεις του κουβουκλίου και το πάχος των τοιχωµάτων αυτού. Στο πίσω µέρος να υπάρχει ανοιγόµενη προς τα επάνω πόρτα, µε φως πέδησης, η οποία να συγκρατείται µε τουλάχιστον τρεις (3) µεντεσέδες, να στηρίζεται µε δυο (2) αµορτισέρ αέρος και να ασφαλίζει µε κλειδαριά ασφαλείας, καλύπτοντας την πόρτα της καρότσας του φορτηγού Η πόρτα να φέρει συρόµενο παράθυρο µε κρύσταλλο ασφαλείας τύπου securit, µε αντιηλιακή µεµβράνη σκούρας απόχρωσης και µε δυνατότητα να κλειδώνει Το κουβούκλιο να φέρει επιπλέον δύο (2) συρόµενα παράθυρα µικρών διαστάσεων, τα οποία να τοποθετηθούν σε σηµείο το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (κοντά στην καµπίνα και όχι πλησίον στο κλουβί του σκύλου) και να φέρουν κρύσταλλο ασφαλείας τύπου securit, αντιηλιακή µεµβράνη σκούρας απόχρωσης και να µπορούν να κλειδώνουν Στο κουβούκλιο να τοποθετηθεί σταθερά, αποσπώµενος κλωβός µεταφοράς του Αστυνοµικού Σκύλου, διαστάσεων 110x60εκατοστά (±5%), κατασκευασµένος από αντιολισθητικά φύλλα αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 4χιλιοστών (χωρίς το αντιολισθητικό νεύρο), µε ενδιάµεσες κάθετες και οριζόντιες στιβαρές ενισχύσεις και να φέρει ανοιγόµενες εξόδους εκατέρωθεν µε κάγκελα Στον υπόλοιπο χώρο του κουβουκλίου και κατά µήκος του κλουβιού να τοποθετηθεί σταθερά αποσπώµενο κυτίο στιβαρής κατασκευής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την αποθήκευση του απαραίτητου για την εκπαίδευση και φροντίδα εξοπλισµού του Αστυνοµικού Σκύλου.

7 Το δάπεδο του χώρου φόρτωσης να είναι εργοστασιακό, αντιολισθητικό, χωρίς αυλακώσεις κατά προτίµηση, ώστε να επιτυγχάνεται ο εύκολος καθαρισµός του και η στιβαρή στερέωση του περιγραφόµενου εξοπλισµού Στο πίσω χώρο να υπάρχει επαρκής φωτισµός µε φωτιστικό σώµα µε διακόπτη Το κουβούκλιο να είναι ιδίου χρώµατος µε το όχηµα. Η όλη κατασκευή να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα, στιβαρότητα και άριστη ποιότητα σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του κουβούκλιου. Το εργοστάσιο κατασκευής και τοποθέτησης αυτού να έχουν πιστοποίηση ISO σειράς 9000, επικυρωµένα αντίγραφα των οποίων να κατατεθούν µε την τεχνική προσφορά ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Να φέρει συσσωρευτή 12VDC, κατάλληλης χωρητικότητας και έντασης εναλλάκτη. Ο συσσωρευτής να έχει αντιπαρασιτική διάταξη µε γειωµένο τον αρνητικό πόλο. Να κατατεθεί δήλωση του προµηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες καταναλώσεις του οχήµατος σε ηλεκτρικό ρεύµα. Να δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα του συσσωρευτή και η ένταση του εναλλάκτη Να φέρει αναµονή πλησίον της θέσης του συνοδηγού, για την τοποθέτηση ποµποδέκτη (ασυρµάτου) και κεραίας αυτού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Φωτεινή σήµανση Η φωτεινή σήµανση να γίνεται µε έναν (1) µαγνητικό φανό οροφής τεχνολογίας «LED», µε σπειροειδές καλώδιο και προστατευτικό κάλυµµα του µαγνήτη, για την προστασία του χρώµατος του οχήµατος, ο οποίος να εκπέµπει περιµετρικά έντονες δέσµες χρώµατος µπλε και να παραµένει προσκολληµένος στην οροφή του οχήµατος, σε ταχύτητες άνω των 150Km/h Ο φανός να αποτελείται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λυχνίες «LED» µε κάτοπτρο, γενιάς III ή µεταγενέστερης και να έχει τη δυνατότητα εκποµπής τουλάχιστον δυο (2) διαφορετικών τρόπων αναλαµπών (µοτίβα) µε αριθµό επαναλήψεων µεγαλύτερο από 70 αναλαµπές ανά λεπτό. Η εναλλαγή των µοτίβων της φωτεινής σήµανσης να πραγµατοποιείται µε διακόπτη επί του σπειροειδές καλωδίου της. Να λειτουργεί µε συνεχές ρεύµα τάσεως 12VDC και γείωση είτε αρνητικού είτε θετικού πόλου. Το συνολικό ύψος του φανού να είναι µέχρι και 10cm και το βάρος του µέχρι και ένα (1) κιλό. Να δηλώνονται τα τεχνικά

8 38 χαρακτηριστικά και η ταχύτητα σε χιλιόµετρα που αντέχει ο φανός, όταν είναι προσκολληµένος επί της οροφής Η όλη κατασκευή του φανού να καλύπτεται στεγανά µε µονοκόµµατο κάλυµµα από πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής polycarbonate, σε µπλε απόχρωση, που δε θα ξεθωριάζει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών και να παρέχει απόλυτη στεγανότητα στη σκόνη και το νερό. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί την ανθεκτικότητά του καλύµµατος για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης φωτεινής σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής Ηχητική σήµανση Η ηχητική σήµανση όλων των οχηµάτων να γίνεται µέσω ηλεκτρονικής σειρήνας. Αυτή να λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 12 VDC µε γείωση θετικού ή αρνητικού πόλου και να έχει µικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε θέση STAND-BY να είναι µικρότερη από 150mA. Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή να είναι τουλάχιστον 100Watts. Ο ενισχυτής να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τριών (3) διαφορετικών ήχων σειρήνας (απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), σε περιοχή συχνότητας από 500 έως 1800 Hz, καθώς και εκποµπής οµιλίας από το ηχείο µε ένα µικρόφωνο-χειριστήριο O ενισχυτής της ηλεκτρονικής σειρήνας να έχει όσο το δυνατόν µικρότερες διαστάσεις και να τοποθετηθεί µε τρόπο που δεν θα είναι ορατός από το εξωτερικό µέρος του οχήµατος (εκτός από το ντουλαπάκι) Ο ενισχυτής να φέρει διάταξη προστασίας από τυχαία αναστροφή των πόλων και να είναι εφοδιασµένος µε ασφάλεια, που να αντικαθίσταται εύκολα και χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Επίσης, να φέρει διακόπτη πλήρους απενεργοποίησης-ενεργοποίησης αυτού, στο χώρο του οδηγού Το ηχείο εκποµπής ήχου της σειρήνας να έχει ισχύ τουλάχιστον 100 Watts και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σηµείο. Η ένταση εξόδου του ήχου «σειρήνας» από το ηχείο να είναι τουλάχιστον 113 db, σε απόσταση 3 µέτρων από αυτό, για όλους τους ζητούµενους ήχους Όλοι οι χειρισµοί της ηχητικής σήµανσης να πραγµατοποιούνται από το µικρόφωνο χειριστήριο, το οποίο να φέρει κατάλληλο αριθµό διακοπτών, για την επιλογή των τόνων σειρήνας. Αυτό να συνδέεται στον ενισχυτή µε αποσπώµενο σπειροειδές καλώδιο και να φέρει κόµβιο ρύθµισης της έντασης της οµιλίας Η τροφοδοσία της ηχητικής σήµανσης να γίνεται µέσω ανεξάρτητου ηλεκτρολογικού κυκλώµατος, το οποίο θα ασφαλίζεται µε ξεχωριστή ασφάλεια, η οποία θα αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την ανάγκη εργαλείων Ο προµηθευτής οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του πιστοποιητικό δοκιµών και µετρήσεων του εκπεµπόµενου ήχου της σειρήνας.

9 Να δοθεί ο τύπος της προσφερόµενης ηχητικής σήµανσης και το εργοστάσιο κατασκευής Να κατατεθούν πρωτότυπα εργοστασιακά ή νοµίµως επικυρωµένα φυλλάδια, από όπου να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης Η φωτεινή και ηχητική σήµανση να είναι σύµφωνη µε τα Ευρωπαϊκά standards, να φέρει σήµανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για οχήµατα, νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί µε την προσφορά. Τα προσφερόµενα φωτιστικά κατά την παράδοση να φέρουν υποχρεωτικά και πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Κανονισµού R65 για το εκπεµπόµενο φως, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά Η τοποθέτηση της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης να γίνει σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των κατατιθέµενων τεχνικών φυλλαδίων και επιβεβαίωσης των αναφερόµενων τεχνικών χαρακτηριστικών της φωτεινής και ηχητικής σήµανσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών Χρωµατισµός Ο εξωτερικός χρωµατισµός των οχηµάτων να γίνει σε χρώµα λευκό ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Κάθε όχηµα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από µία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκοµένων αµέσου εξυπηρέτησης (εργαλεία αλλαγής τροχού, κατσαβίδι, πένσα, κ.λπ.), τοποθετηµένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωµιωµένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά του προµηθευτή Εκτός των ανωτέρω κάθε όχηµα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισµό: Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθµευσης) Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντιολισθητικό σύστηµα, ευκόλως προσθαφαιρούµενες, χωρίς να χρειάζεται µετακίνηση του οχήµατος, τοποθετηµένες σε ειδική θήκη Ένα (1) πυροσβεστήρα µε καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά τοποθετηµένο Ένα (1) κιβώτιο Α Βοηθειών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση ή σε θέση που να υποδεικνύεται µέσω κατάλληλης σήµανσης και το οποίο να περιέχει τα κατωτέρω: Οινόπνευµα

10 Ιώδιο τύπου Betadine ή ισοδύναµο Οξυζενέ Αντιβιοτικό αερόλυµα τύπου Pulvo ή ισοδύναµο Γάζες (1 πακέτο µη αποστειρωµένες) Γάζες (1 πακέτο αποστειρωµένες) Βαµβάκι (1 πακέτο) Επιδέσµους ελαστικούς µεσαίου µεγέθους (3τεµάχια) Αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή ισοδύναµο Φυσιολογικό ορό Ν15 0,9% 10ml (15 αµπούλες) Αµµωνία Αντιισταµινική αλοιφή τύπου Fenistil ή ισοδύναµο Ψαλίδι Επιδεσµική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναµο Ένα (1) κουτί πλαστικά γάντια µεγάλου µεγέθους Ένα (1) κουτί µάσκες προσώπου µιας χρήσεως Ένα (1) πτυσσόµενο φτυάρι σε θήκη µεταφοράς Μία (1) λυχνία επίσκεψης (µπαλαντέζα) µε τουλάχιστον πέντε (5) µέτρα καλώδιο Επίσης, µαζί µε τα οχήµατα και έναντι χωριστής τιµής, να προσφερθούν δύο (2) πλήρεις σειρές ειδικών εργαλείων κατάλληλων για οποιαδήποτε επισκευή ή εργασία προετοιµασίας (Service). Η τιµή των ειδικών εργαλείων, τα οποία στις προσφορές θα πρέπει να κατονοµάζονται αναλυτικά δεν σχετίζεται µε την τιµή του οχήµατος για την κατακύρωση του διαγωνισµού και είναι στην κρίση της Υπηρεσίας αν θα προβεί στην προµήθεια του συνόλου ή µέρους αυτών. 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προµηθευτή, η οποία να αναφέρεται στην οµαλή και ανεµπόδιστη λειτουργία του πλήρους οχήµατος για τρία (3) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, καθώς και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 3.2 Στη διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτηµάτων του οχήµατος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισµό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. 3.3 Σε περίπτωση ολικής µη επισκευάσιµης βλάβης µη προερχόµενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήµατος, το όχηµα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προµηθεύτρια εταιρεία. 3.4 Ο προµηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήµατος σε ανταλλακτικά και οργανωµένο σέρβις, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προµηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άµεσα. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του προµηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 40

11 Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προµηθευτή µε την οποία αναλαµβάνει τόσο στα κεντρικά, όσο και στα εξουσιοδοτηµένα ή συνεργαζόµενα συνεργεία, την οικονοµική επιβάρυνση όλων των ελέγχων και των Service του οχήµατος (εργατικά και αναλώσιµα) τουλάχιστον έως και τα χλµ, χωρίς χρονικό περιορισµό. Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόµετρα ή τα χρονικά διαστήµατα που πραγµατοποιούνται αυτά, σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του κατασκευαστή. 3.6 Ο προµηθευτής να δηλώνει το σταθερό ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης στις τιµές των ανταλλακτικώναναλώσιµων (τουλάχιστον 20%) και της εργασίας (τουλάχιστον 15%) του εκάστοτε ισχύοντος επίσηµου τιµοκαταλόγου. Η παρεχόµενη έκπτωση να ισχύει υποχρεωτικά, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος και για όσο χρόνο το όχηµα κατέχεται και χρησιµοποιείται από την Ελληνική Αστυνοµία. 3.7 Ο προµηθευτής να παρέχει χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας των οχηµάτων, ηλεκτρονικό έλεγχο µπαταρίας και δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται µια (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος. 3.8 Ο προµηθευτής υποχρεούται µαζί µε την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. Υποχρεωτικά να υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο στους Νοµούς Έβρου, Ιωαννίνων, Φλώρινα, Πέλλας, Κιλκίς, ράµας και Ξάνθης. Γίνεται δε αποδεκτό, εφόσον δεν υφίσταται συνεργείο δικτύου σε κάποιον από τους ανωτέρω Νοµούς, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής από κινητή µονάδα προµηθεύτριας εταιρείας εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενηµέρωση σε αυτόν (Νοµό). 3.9 Οι ανωτέρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 & 3.8) υποχρεωτικά να ισχύουν και για τη φωτεινή και ηχητική σήµανση Επιπλέον, ο προµηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η οποιαδήποτε βλάβη από κινητή µονάδα προµηθευτή, αναλαµβάνει να καλύπτει µε δαπάνες του τη µεταφορά των προσφερόµενων οχηµάτων, εντός 48ωρών από τη ληφθείσα ενηµέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο, στις περιπτώσεις που : α. Το όχηµα δεν µπορεί να συντηρηθεί ή επισκευασθεί

12 42 για οποιονδήποτε λόγο, από τα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα ή συνεργαζόµενα συνεργεία του δηλωθέντος δικτύου εξυπηρέτησης. β. Κάποιο από τα δηλωθέντα συνεργεία παύσει να ανήκει στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προµηθευτή, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν υφίσταται άλλο εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο του προµηθευτή, εντός του ίδιου Νοµού Ο προµηθευτής, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης, υποχρεούται να ενηµερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση πραγµατοποιηθεί στο δηλωθέν δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόµενου οχήµατος και εντός 24ωρών από αυτήν, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας/ ιεύθυνση Τεχνικών. 4 Παράδοση παραλαβή 4.1 Παράδοση Τοποθεσία Η παράδοση των οχηµάτων να γίνει µε δαπάνες του προµηθευτή στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνοµίας ( ιεύθυνση ιαχείρισης Υλικού) στην Αµυγδαλέζα Αττικής Τα οχήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, µε πληρότητα καυσίµου στη δεξαµενή τους, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθµη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήµατος υγρών-διαλυµάτων να βρίσκεται στα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή επίπεδα Χρόνος Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντοµότερος δυνατός και µέχρι τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου Κατά τα στάδια κατασκευής των διαφόρων τµηµάτων του οχήµατος θα γίνεται παρακολούθηση των εργασιών από αρµόδια 3µελή επιτροπή παρακολούθησης, προς διαπίστωση συµφωνίας της όλης κατασκευής µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής σύµβασης. Εφόσον, η κατασκευή-τοποθέτηση αστυνοµικού εξοπλισµού γίνει στην αλλοδαπή η προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως για το ηµόσιο, την αποστολή της ανωτέρω Επιτροπής τουλάχιστον µια (1) φορά στο εργοστάσιο διασκευής. 5.2 Παραλαβή Χρόνος Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι έως δύο (2) µήνες από τη παράδοση των Μακροσκοπικός έλεγχος Καθένα από τα οχήµατα θα επιθεωρείται για την επιµεληµένη κατασκευή, τον εξοπλισµό, τα παρελκόµενα και γενικά την συµφωνία µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής Λειτουργικός έλεγχος Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγµατοληπτικά σε τέσσερα (4) οχήµατα, κατ επιλογή της Επιτροπής

13 6 43 παραλαβής. Κατά αυτόν τα επιλεγέντα οχήµατα θα οδηγούνται από οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδροµή 50 χιλιοµέτρων, όπου γίνεται έλεγχος του κουβουκλίου και γενικά όλου του εξοπλισµού του οχήµατος, καθώς και της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, φωτεινής και ηχητικής σήµανσης, κλείσιµο θυρών, των συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, αερισµού, πέδησης. Μετά το τέλος της διαδροµής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων υγρών στο όχηµα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή (π.χ. καύσιµα). Εκπαίδευση 6.1 Με την παράδοση των οχηµάτων ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, µε κατάλληλο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις του εφόσον του ζητηθεί, τρεις (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέµατα χειρισµού, συντήρησης και επισκευής του οχήµατος. 6.2 Με την παράδοση των οχηµάτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα, µε κατάλληλο προσωπικό του, σε χώρο της ιεύθυνσης ιαχείρισης Υλικού, ισάριθµους οδηγούς της Υπηρεσίας, σε θέµατα χειρισµού αυτών. 7 Εγχειρίδια 7.1 Κάθε όχηµα να συνοδεύεται µε πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων οδηγιών, χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, κάθε όχηµα να συνοδεύεται από έντυπο οδηγιών χρήσης της φωτεινής ηχητικής σήµανσης και των αντιβανδαλιστικών µεµβρανών στα Ελληνικά. 7.2 Επίσης, να δοθούν τρεις (3) πλήρεις ξεχωριστές σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης και επισκευών, καθώς και εικονογραφηµένος κατάλογος ή διαφάνειες ανταλλακτικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για τη ιαχείριση Υλικού και τα Κεντρικά Συνεργεία. 8 Παρατηρήσεις 8.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων. 8.2 Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού την κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου οχήµατος, όπου ο προσφέρων θα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση (ΣΤΗΛΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ), παραπέµποντας κατά το δυνατόν στις αντίστοιχες σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή της έγκρισης τύπου του προσφερόµενου οχήµατος. Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συµµόρφωσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

14 44 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 8.3 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά», σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικής χρήσης. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α ΟΜΑ Α 1 Ισχύς κινητήρα 10% 2 Ροπή στρέψης 10% 3 Γωνία φυγής 10% 4 Γωνία προσέγγισης 10% 5 Συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας 7,5% 6 Συστήµατα παθητικής ασφάλειας 7,5% 7 Εδαφική ανοχή 10% 8 Κατανάλωση καυσίµου για µικτό κύκλο 5% 9 Εξοπλισµός οχήµατος 10 % Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ο Μ Α Α Σ 80 % Β ΟΜΑ Α 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 7,5% 2 Προσφερόµενα Service Παρεχόµενη έκπτωση 7,5% 3 Χρόνος παράδοσης 5% Σ Υ Ν Ο Λ Ο Β Ο Μ Α Α Σ 20% Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 100 % Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Α/Υ ΚΑΛΥΒΑΣ Ιωάννης (τακτικός) 2. Α/Β ΤΣΙΩΛΗ Πολυξένη (τακτικό) 3. Υ/Β ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος (τακτικό) -ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ - Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ιευθυντής ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αστυνοµικός ιευθυντής

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1)

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) 1 Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) Κωδικός 001U 0213 0240 0268 0294 0410 0440 04U5 050U 0584 0840 0916 0927 09U6 0B01 0B03 0B51 0B80 0B90 0C65 0E18 0E23 0I09 0I15 0I16 0I22 0I34 0I39 0I60 0J36 0J56 0J60

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Αυτοκίνητο -κινητή µονάδα αιµοληψιών τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Mazda MPV Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Μηχανικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: 2.3 l MZR Τετρακύλινδρος σε σειρά χωρητικότητας (βενζινοκι- 2260 κ.εκ, 16 βαλβίδων, DOHC, νητήρας) τοποθετηµένος µπροστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. f i o r i n o ΣΕ ΠΑ Ε Α ΕΙ ΠΑΝΤΟΥ Συμπαγές εξωτερικό, ευρύχωρο εσωτερικό και πάνω απ όλα οικονομικό. Είναι ένα από τα μικρότερα επαγγελματικά αυτοκίνητα της Fiat Professional αλλά καταφέρνει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ν-2250-1A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν-2250-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GLF Ισχύει από 17/10/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ MΟΝΤΕΛΟ CC / P / KW ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ C2 (g/km) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr

ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟ DOBLO CARGO. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΕΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΆΘΙΣΜΑ ΤΡΙΏΝ ΘΈΣΕΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TO TOUAREG. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. Έκδοση Κυβισμός, Lt Ιπποδύναμη, PS Κατανάλωση, lt/100 km Εκπομπές CO2, gr/km Κιβώτιο Ταχυτήτων, σχέσεις Λιανική Τιμή V6 TDI BlueMotion

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Quargo ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ σειρά Quargo Quargo QUARGO, Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ Ευέλικτο, συμπαγές και αξιόπιστο: Το Quargo είναι το πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό όχημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το Quargo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Sport ανάρτηση. Εφεδρικός τροχός / Ρεζέρβα ανάγκης / Kit επισκευής ελαστικού (4MOTION & BLUEMOTION) S S S S S. Φώτα ημέρας S S S S S Νέο Golf Design Generation Highline 4MOTION BLUEMOTION Ατσάλινες ζάντες 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 Ζάντες αλουμινίου ''Lyon'' 6 J X 15 με ελαστικά 195 / 65 / R15 με αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALES FLASH Ιανουάριος 2013

SALES FLASH Ιανουάριος 2013 SALES FLASH Ιανουάριος 2013 Νέα γενιά φορτωτών Bobcat σειρά 500 Η νέα σειρά 500 φορτωτών της Bobcat συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των compact ελαστικοφόρων φορτωτών με νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 15-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ

σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ σειρά Porter ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Porter.indd 1 18/3/2009 12:06:29 µµ Porter Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ Η Piaggio, ο ηγέτης στην επαγγελματική μεταφορά, παρουσιάζει την Porter, μία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp

500 C ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ STD ---- 500 C 500 C. 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1.269hp 1242 1242 POP XXX ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/65 R14 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ---- XXX ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ XXX ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (SOFT TOP) 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis.gr Θεσσαλονίκη, 12 /02/2015 Αρ. Πρωτ.: 3737 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA 1.2 8v 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 69hp 1242 1242 1242 POP LOUNGE LOUNGE 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ 5ΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) 10.500 11.100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro 2 Μοντέλα Citaro (628.083) Citaro (628.085) Citaro (628.090) 3 Διαστάσεις/Βάρη Citaro, 2 πόρτες Citaro, 3 πόρτες Citaro, όρθιος κινητήρας Μήκος οχήματος 11.950 mm 11.950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και

Το Transporter Van. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και Το Transporter Το Transporter Van. Van με κοντό μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με κοντό μεταξόνιο και απλή υπερύψωση. Van με μακρύ μεταξόνιο και κανονική οροφή. Van με μακρύ μεταξόνιο και απλή υπερύψωση.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα