ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1. Απαιτήσεις 1.1. Γενική περιγραφή Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου τύπου και μοντέλου που κυκλοφορεί στην αγορά και να ανήκουν στην κατηγορία μοτοσικλέτας Διπλής Χρήσης (ON OFF) και ιδιαίτερα ενισχυμένη από το εργοστάσιο κατασκευής για Αστυνομική χρήση, αποκλειόμενων μοτοσικλετών άλλης παρεμφερούς κατηγορίας ή χαρακτήρα, όπως Ταχύτητας ή Ασφάλτου ή Εκτός Δρόμου Να προσκομιστούν στοιχεία αναφορικά με το έτος πρώτης παρουσίασης και με τα ενδιάμεσα εξελικτικά μοντέλα μέχρι το προσφερόμενο Πρέπει επίσης να διαθέτουν και έγκριση τύπου για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα (αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή αποδεικτικού) Να αναφερθεί η προηγούμενη εμπειρία του κατασκευαστή σε εξολοκλήρου από αυτόν ανεπτυγμένα προϊόντα (αστυνομικές μοτοσικλέτες) που έχουν υιοθετηθεί από επίσημους κρατικούς φορείς με το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού τους. Να προσκομισθεί σχετικός πίνακας με στοιχεία ως άνω αγοραστών, έτους προμήθειας, αριθμού αγορασθέντων τεμαχίων, εντός της τελευταίας δεκαετίας. 1.2 Τεχνικά Λειτουργικά χαρακτηριστικά Κινητήρας επιδόσεις Βενζινοκίνητος, τετράχρονος, τεχνολογικά σύγχρονος, τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυβισμού μέχρι 650cc. Να αναφέρονται στην προσφορά οι εκπομπές ρύπων, καθώς και το επίπεδο του προκαλούμενου θορύβου Απαιτούμενη ισχύς τουλάχιστον 45 HP (κατά DIN) Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου να εξασφαλίζει ελάχιστη αυτονομία 200km Η εκκίνηση του κινητήρα να επιτυγχάνεται με ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) Σύστημα μετάδοσης της κίνησης Ο συμπλέκτης να είναι υδραυλικός ή μηχανικός, πολλών δίσκων Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και ελεγχόμενες από το πόδι του οδηγού. Να φέρει κατάλληλο σύστημα για τη μετάδοση της κίνησης Σύστημα διεύθυνσης Το τιμόνι να έχει κλειδί για την ακινητοποίησή του και η διάμετρος του κύκλου στροφής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη Σύστημα ανάρτησης Να φέρει αξιόπιστο σύστημα ανάρτησης, το οποίο να εξασφαλίζει την ευσταθή και ασφαλή κίνησή του Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα ανάρτησης Σύστημα πέδησης Η πέδηση να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με διπλά δισκόφρενα στο μπροστινό τροχό και ένα πίσω Να περιγράφει το σύστημα πέδησης και να δοθούν οι διαστάσεις και το είδος των δίσκων.

2 1.2.6 Τροχοί ελαστικά Το όχημα θα διαθέτει δύο τροχούς από ανοξείδωτο κράμα αλουμινίου μεγάλης αντοχής με αντίστοιχα ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους που θα συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τη συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους, καθώς και την εβδομάδα παραγωγής τους. Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα των ελαστικών, το έτος παραγωγής, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η αναγραφόμενη εβδομάδα παραγωγής (χρόνος & εβδομάδα) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης Ηλεκτρικό σύστημα Ο φωτισμός να είναι σύμφωνος με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ Η οπτική σήμανση να γίνεται για το μπροστινό μέρος με δύο (2) κατευθυντικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED κυανού διακοπτόμενου φωτισμού σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους αναλαμπής και ένα στο πίσω μέρος αντίστοιχα σταθερά τοποθετημένου σε βάση επί του δικύκλου. Τα προαναφερόμενα φωτιστικά κατά την παράδοση τους να φέρουν υποχρεωτικά και πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού R 65 για το εκπεμπόμενο φως, αντίγραφο του οποίου να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά Η ηχητική σήμανση να γίνεται εκτός του προβλεπόμενου από τον Κ.Ο.Κ. οργάνου και με ηλεκτρονική σειρήνα μετά των παρελκομένων της, που να παράγει συνεχή ήχο τουλάχιστον 90 db καθώς και ο χειρισμός της οποίας να γίνεται από τη θέση του οδηγού με δύο (2) διακόπτες για διακοπτόμενο ήχο και για συνεχή αυτόματο ήχο Η φωτεινή και ηχητική σήμανση να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη και να είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά standard και να φέρει την ένδειξη CE. Μεγαλύτερη εγγύηση θα θεωρείται πλεονέκτημα Συσσωρευτής Θα φέρει ένα (1) συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητας μεγαλύτερης από 8 Αh με γεν νήτρια (δυναμό) αναλόγου ισχύος. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο, και να διαθέτει σωληνάκι εξόδου των αναθυμιάσεων Το δίκυκλο να φέρει υποχρεωτικά ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) Όργανα ελέγχου Τα όργανα ελέγχου να είναι ευανάγνωστα, φωτιζόμενα και λειτουργικά, συγκεντρωμένα σε κατάλληλο πίνακα στη μέση του τιμονιού, ο οποίος τουλάχιστον να περιλαμβάνει: Ταχύμετρο με χιλιομετρητή Στροφόμετρο Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού Ενδεικτική λυχνία νεκράς ταχύτητας Ενδεικτική λυχνία σκάλας προβολέα Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φλας -alarm Σώμα μηχανής Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή αλουμίνιο, τετραγωνικής ή κυκλικής διατομής ισχυρής κατασκευής με πλήρες σύστημα αιώρησης Χειριστήρια ποδωστήρια Τα χειριστήρια θα πρέπει να είναι συμβατικής διάταξης (συμπλέκτης αριστερά, εμπρόσθια πέδη δεξιά) με ρυθμιζόμενη την κλίση των χειρολαβών. Τα ποδωστήρια θα πρέπει επίσης να είναι

3 συμβατικής διάταξης (ταχυτήτων αριστερά, οπίσθιας πέδης δεξιά) με αντιολισθητική διαμόρφωση ή κάλυψη στα άκρα Να διατίθενται με δύο εκατέρωθεν πλευρικούς καθρέπτες με τη μικρότερη δυνατή παραμόρφωση ειδώλου Να προσφέρεται με ανεμοθώρακα (windscreen) κατάλληλου μεγέθους και χαρακτηριστικών για τη μετωπική προστασία του αναβάτη από άνεμο και καιρικές συνθήκες Να προσφέρεται με ενσωματωμένη ισχυρή κλειδαριά τιμονιού (λαιμού) Να διατίθεται φαρμακείο σε προστατευμένη θέση φύλαξης Να προσφέρεται οποιαδήποτε πρόσθετη διάταξη ή εξοπλισμός, απαραίτητος για την προστασία των αναβατών, της μοτοσικλέτας και του εξοπλισμού της (π.χ. χούφτες, πλευρικές προστατευτικές μπάρες κλπ) Χώρος εφοδίων Να υπάρχει χώρος εφοδίων στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας (μπαγκαζιέρα), επαρκούς χωρητικότητας, χωρίς να επηρεάζεται η ασφαλής επιβίβαση αποβίβαση των αναβατών, καθώς και η ευστάθεια της μοτοσικλέτας, κατασκευασμένες από σκληρό υλικό (σταθερού σχήματος - όγκου), προσαρμοζόμενες με σταθερό τρόπο στο πλαίσιο και να ασφαλίζουν με κλειδιά, κλείνοντας στεγανά Να φέρει μία (1) θέση αναπαυτική από πορώδες υλικό, άριστης ποιότητας με επένδυση ειδικού πλαστικού δέρματος που να μπορεί να πλυθεί Να φέρει πλάγια ανακλινόμενη βάση στήριξης επί του εδάφους, και εφόσον προβλέπεται από εργοστάσιο κατασκευής να τοποθετηθεί και κεντρική βάση στήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή στάθμευση Να φέρει εκατέρωθεν στα fairing διακριτικά του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Ηλεκτρικό σύστημα Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ Όλοι οι διακόπτες θα πρέπει να είναι διατεταγμένοι κατά τρόπον ώστε να χειρίζονται με ευκολία και ασφάλεια, χωρίς να απομακρύνονται τα χέρια του αναβάτη από τις χειρολαβές Μεταφορική ικανότητα Είναι επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή μεταφορική ικανότητα της μοτοσικλέτας, που οπωσδήποτε πρέπει να υπερκαλύπτει τη μεταφορά δύο (2) ατόμων και όλου του πρόσθετου εξοπλισμού που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, με πλήρη την δεξαμενή καυσίμου και σε κάθε περίπτωση να μην είναι κατώτερη των 190kg Χρωματισμός Στην τελική της μορφή η μοτοσικλέτα θα είναι εξ ολοκλήρου βαμμένη (εκτός πλαισίου και μηχανικών μερών) σε χρωματισμό γκρι (ασημί) κατόπιν τελικής έγκρισης από αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Λοιπά παρελκόμενα Κάθε δίκυκλο να συνοδεύεται απαραίτητα, από μία πλήρη σειρά εργαλεία - παρελκόμενα αμέσου εξυπηρέτησης, τοποθετημένων μέσα σε εργαλειοθήκη. Όλα τα εργαλεία πρέπει να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά του προμηθευτή Κάθε δίκυκλο να συνοδεύονται από δυο (02) κράνη χρώματος λευκο ύ, ανοιγόμενα μπροστά τα οποία θα φέρουν αντιθαμπωτική ζελατίνα και επιπλέον ενσωματωμένη αντιηλιακή προστατευτική

4 ζελατίνα. Το κέλυφος του κράνους θα είναι χυτό (δεν θα έχει ραφή στη μέση) και θα έχει πιστοποίηση C.E. σύμφωνα με την Ε.Ν 1621 ECE R22.05 προδιαγραφή της Ε.Ε. Τα μεγέθη θα καθορισθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ 2. Απαιτήσεις υποβολής με τις προσφορές 2.1 Τεχνικών χαρακτηριστικών Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών που να συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη των προσφερόμενων μοτοσικλετών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα κατωτέρω: Εργοστάσιο κατασκευής και έτος Τύπος και μοντέλο μοτοσικλέτας Μεγίστη ισχύς και μεγίστη ροπή στρέψης κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα Ανώτατη ταχύτητα οχήματος Σχέση συμπίεσης Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων Κατανάλωση καυσίμου και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου Τύπος συμπλέκτη, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού και συστήματος ανάρτησης Είδος, διαστάσεις και χρόνος κατασκευής ελαστικών Τύπος συστήματος διεύθυνσης και πέδησης Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή Εξωτερικές διαστάσεις μοτοσικλέτας Μεταξόνιο Απόσταση οχήματος από το έδαφος Βάρος μοτοσικλέτας με τα παρελκόμενα και πλήρες φορτίο Τύπος καθίσματος και επένδυσή του Εργαλεία μοτοσικλέτας Χρόνος και τόπος παράδοσης Εγγύηση καλής λειτουργίας (ολική ή/και μερική) Εξοπλισμός Όργανα ελέγχου οδήγησης Σχέδιο πλάγιας όψης και πρόσοψης, με πλήρεις διαστάσεις Πρόσθετα συστήματα ενεργητικής (ABS απαραίτητα) ασφάλειας Ιδιαίτερα γνωρίσματα Να κατατεθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνεται ότι, μετά τη διασκευή των μοτοσικλετών σε Αστυνομική τύπου μοτοσικλέτες, αυτές είναι ασφαλείς, δεν επηρεάζεται η οδική τους συμπεριφορά και δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους επιβαίνοντες Ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του να καταθέσει πίνακα Υπηρεσιών (Αστυνομικών) οι οποίες κατά τα τελευταία τρία (3) έτη έχουν εφοδιαστεί και χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένο τύπο δικύκλου Εγγύηση καλής λειτουργίας Αυτή αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία των μοτοσικλετών για δύο (2) τουλάχιστον έτη χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη. Σ αυτή την διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της

5 Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης προερχομένης από κακή κατασκευή (αστοχία υλικού κ.λ.π.) ή λόγω ατυχήματος από την ίδια αιτία (κακή κατασκευή), το όχημα θα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία. Επίσης πρέπει ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε οργανωμένο service και ανταλλακτικά για μία δεκαετία από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για τα ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα για τα ανταλλακτικά που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα-επιχειρησιακή εκμετάλλευση του οχήματος, εντός μηνός δε για τα λοιπά Στην προσφορά να υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση του εδώ αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου με την οποία αναλαμβάνει την οικονομική επιβάρυνση του Α και Β Service των οχημάτων (εργασία και ανταλλακτικά). Να προσκομισθεί πίνακας των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε τακτικά διαστήματα (έλεγχοι ρυθμίσεις αντικαταστάσεις) όπως προβλέπονται από τα σχετικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, καθώς και η περιοδικότητα των εργασιών αυτών Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το σταθερό ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης επί των τιμών των ανταλλακτικών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου. 3. Παράδοση - έλεγχοι παραλαβής 3.1 Η παράδοση των μοτοσικλετών θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στο ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ΕΒ/ΛΣ, το συντομότερο δυνατόν και εντός τριάντα (30) ημερών από υπογραφής της σύμβασης με γεμάτο ρεζερβουάρ. 3.2 Μακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής. Οι μοτοσικλέτες θα επιθεωρηθούν για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 3.3 Λειτουργικός έλεγχος. Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά σε ποσοστό 10 % επί του συνόλου των δικύκλων της προμήθειας. Κατά αυτόν τα επιλεγέντα δίκυκλα θα οδηγούνται από οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδρομή 100 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, συστήματος πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και των σωληνώσεων υγρών στο δίκυκλο για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 4. Εκπαίδευση Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με κατάλληλο προσωπικό πέντε (05) εκπροσώπους της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντ ήρησης, εκμετάλλευσης και επισκευής των μοτοσικλετών. 5. Βιβλιογραφία 5.1 Το όχημα θα συνοδεύεται με εγχειρίδιο οδηγιών, συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 5.2 Η παραπάνω βιβλιογραφία να δοθεί σε τρία ακόμη αντίτυπα, καθώς και εικονογραφημένος κατάλογος ή διαφάνειες ανταλλακτικών και πίνακας εξουσιοδοτημένων συνεργείων. 6. Παρατηρήσεις

6 6.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των μοτοσικλετών. 6.2 Απαραίτητα κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των προσφερομένων μοτοσικλετών στην οποία κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση, σε όλα τα στοιχεία της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. 7. Κριτήριο κατακύρωσης Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Οι προσφορές που δεν απορρίπτονται θα κατατάσσονται σε σειρά υπολογίζοντας τον παράγοντα κατάταξης ΣΠ, (ΣΠ= Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά), σύμφωνα με τον τύπο: ΣΠ=ΣΤ/ΣΒ, όπου ΣΤ= Συγκριτική Τιμή και ΣΒ= Σταθμισμένη Βαθμολογία. Για τον υπολογισμό του παράγοντα ΣΒ θα συμπληρώνεται ο ακόλουθος Πίνακας ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 650cc Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ % ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:80% Α.1 Κινητήρας / ισχύς, ροπή, στροφές 25 Α.2 Ανάρτηση/ φρένα και λοιπά συστήματα 20 ενεργητικής ασφάλειας. Α.3 Όργανα ελέγχου- γενικός εξοπλισμός 15 Α.4 Εξωτερικές διαστάσεις βάρος 15 (επιθυμητά τα μικρότερα, για μεγαλύτερη ευελιξία) Α.5 Αντικλεπτικά συστήματα οχήματος 05 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100%-110%) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 80 Α= Β ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 20% Β.1 Μεγαλύτερη εγγύηση φωτεινής και 02 ηχητικής σήμανσης σε σχέση με την αναφερόμενη στην παρ Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 05 Β.3 Δυνατότητα συντήρησης (service), 05 ανταλλακτικά (τιμές - έκπτωση) B.4 Χρόνος παράδοσης 05 Εκπαίδευση 03 Β= 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β=

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ν-2250-1A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν-2250-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1]

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα