Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα"

Transcript

1

2

3 Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002

4 Περισσότερες πληροφορίες για την Eυρωπαϊκή Ένωση µπορούν να αναζητηθούν στο ιαδίκτυο, µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Στο τέλος του παρόντος τεύχους παρατίθεται βιβλιογραφικό δελτίο Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002 ISBN ISSN Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 2002 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρέχουµε πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα συστήµατα, τις πολιτικές, την έρευνα και την πράξη στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Cedefop ιδρύθηκε το 1975 µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συµβουλίου. Ευρώπης 123 GR Θεσσαλονίκη (Πυλαία) Ταχυδροµική διεύθυνση: Τ.Θ GR Θεσσαλονίκη Tηλ. (30) Fax (30) Ιστοχώρος: ιαλογικές ιστοσελίδες: Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Έκδοση του: Cedefop J. Michael Adams, Anne-France Mossoux, Eleonora Schmid, Dóra Stefánsdóttir, συντονιστές προγράµµατος Υπεύθυνοι έκδοσης: Johan van Rens, ιευθυντής Σταύρος Σταύρου, Αναπληρωτής ιευθυντής

6

7 Εισαγωγή του Cedefop Ο ανά χείρας τόµος της σειράς «Πανόραµα» αποτελεί µέρος µιας σειράς συνοπτικών περιγραφών των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε κάθε κράτος µέλος. Η συγκεκριµένη σειρά εντάσσεται στην προσπάθεια του Cedefop να καταστήσει γνωστότερα ορισµένα στοιχεία που αφορούν τα συστήµατα της ΕΕΚ και την ανάπτυξή τους. Οι παρατηρήσεις των αναγνωστών της παρούσας έκδοσης, καθώς και άλλων τόµων της ίδιας σειράς, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος επιχειρήθηκε µια εκτεταταµένη αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Απώτερος σκοπός ήταν να προβληθούν ως ισότιµου κύρους οι επιλογές της επαγγελµατικής κατάρτισης σε µια κοινωνία που εκφράζει ισχυρή προτίµηση για τη γενική και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και επικεντρώνει πολύ λιγότερο την προσοχή της στις ευκαιρίες ή δυνατότητες που προσφέρει η αγορά εργασίας. Στόχος ήταν το σύστηµα να γίνει πολύ πιο κατανοητό, διευκολύνοντας έτσι τις επιλογές των µαθητών και τη δυνατότητά τους να αλλάζουν κατεύθυνση. εδοµένου ότι το νέο σύστηµα άρχισε µόλις πρόσφατα να εφαρµόζεται, τα στατιστικά στοιχεία δε δείχνουν ακόµη κατά πόσον έχουν προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα µαθητές, εκπαιδευτικοί και υπόλοιπα µέλη του προσωπικού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση που προσφέρει η αγορά εργασίας, όπου εφαρµόστηκαν πρόσφατα διάφορα µέτρα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση, η οποία αποτελεί τµήµα του διαρθρωτικού και κοινωνικού προγράµµατος της ΕΕ. Η διαδικασία επικύρωσης του προγράµµατος αυτού δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια, το παρόν έγγραφο ασχολείται περισσότερο µε τη σχολική εκπαίδευση, ενώ οι πληροφορίες που παρουσιάζει σχετικά µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και την κατάρτιση των ανέργων είναι κάπως περιορισµένες. Επικράτησε η άποψη ότι, ενόψει της ελληνικής προεδρίας, ήταν απαραίτητο να δηµοσιευθούν όλες οι διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες, ακόµη και εάν αυτές δεν είναι ολοκληρωµένες. Ευχαριστούµε τη Βασιλεία Βρετάκου και τον Παναγιώτη Ρουσέα για το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της συγκέντρωσης και σύνταξης του υλικού, καθώς και για την αγαστή τους συνεργασία µε το επιτελείο του Cedefop. Ευχαριστούµε επίσης τους εκπροσώπους της Ελλάδας στο ιοικητικό Συµβούλιο του Cedefop, κ.κ. Κικίλια, Μπούµη και Ντάσση, για τις παρατηρήσεις τους στην αρχική µορφή του κειµένου. Σεπτέµβριος 2002 Σταύρος Σταύρου Αναπληρωτής ιευθυντής 1

8

9 Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικά βήµατα στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα: νέοι θεσµοί, καινοτόµα προγράµµατα, ενεργότερη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, προσέγγιση των σχηµάτων πιστοποίησης προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εκσυγχρονισµός περιεχοµένων σπουδών κ.ά. Βέβαια πολλά µένουν ακόµη να γίνουν, και προσδοκάται ότι θα γίνουν, µε στόχο την εναρµόνιση του ελληνικού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τα αντίστοιχα των χωρών της ΕΕ, και µε τη στήριξη των νέων επιχειρησιακών προγραµµάτων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας (ΚΠΣ). Η συνοπτική περιγραφή του ελληνικού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που µας ανατέθηκε από το Cedefop, αποδείχτηκε έργο πολύ δυσκολότερο από όσο φάνηκε αρχικά. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε οφείλονταν κυρίως σε ασάφειες και αλληλεπικαλύψεις στους όρους που χρησιµοποιούνται από φορείς και υπευθύνους, στα ελλιπή ή αλληλοσυγκρουόµενα στατιστικά στοιχεία των διαφόρων επίσηµων πηγών και στην ασυµβατότητα δοµών και ορολογίας µε όσα αντιστοιχούν στα άλλα ευρωπαϊκά συστήµατα. Σηµαντική στο έργο µας ήταν η βοήθεια που µας προσφέρθηκε από στελέχη των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, του ΟΕΕΚ, του ΟΑΕ, του ΕΚΕΠΙΣ, της ΕΣΥΕ, της ΟΛΜΕ και της ΓΣΕΕ. Εκφράζουµε σε όλους θερµές ευχαριστίες. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε για την αµέριστη βοήθειά του τον Σύµβουλο ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Σταµάτη Παλαιοκρασά. Η εµπειρία του στη χάραξη πολιτικής στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στάθηκε για µας πολύτιµη και αποτέλεσε εγγύηση για την αποφυγή ολισθηµάτων και για την ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος. Τέλος, ευχαριστούµε θερµά το Cedefop για την άριστη συνεργασία. Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Σεπτέµβριος

10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Πολιτικές και διοικητικές δοµές Η Ελλάδα σε αριθµούς Εκπαιδευτικό σύστηµα Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Προσχολική εκπαίδευση Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και κατώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ανώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Οριζόντια κινητικότητα Εσπερινή εκπαίδευση Μαθητική διαρροή Ιδιαίτερες κοινωνικές οµάδες Ειδική αγωγή Εναλλακτικές δοµές Ιδιωτική εκπαίδευση Τριτοβάθµια εκπαίδευση οµή Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Οριζόντια κινητικότητα Ιδιωτική εκπαίδευση Το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Σύντοµη ιστορική αναδροµή Το κύρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Πρόσφατες µεταρρυθµίσεις Κανονιστικό πλαίσιο Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Εργασίας Κατευθύνσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Σχολική (ΤΕΕ ΥΠΕΠΘ) Εναλλασσόµενη (ΤΕΕ ΟΑΕ ) Στατιστικά στοιχεία

12 Πιστοποίηση και επαγγελµατικά προσόντα Μεταδευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Στατιστικά στοιχεία Πιστοποίηση και επαγγελµατικά προσόντα Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) οµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ Άλλες δοµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας Επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπουργείου Εργασίας Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κατάρτιση εκπαιδευτών ΤΕΕ Κατάρτιση εκπαιδευτών ΙΕΚ Κατάρτιση εκπαιδευτών ΚΕΚ Επαγγελµατικός προσανατολισµός και συµβουλευτική Τάσεις και προοπτικές...41 Παράρτηµα 1: Βιβλιογραφία.. 42 Παράρτηµα 2: Αρκτικόλεξα και συντοµογραφίες..44 Παράρτηµα 3: Χρήσιµες διευθύνσεις Υπουργεία...49 Κυβερνητικοί φορείς-οργανισµοί...49 Κοινωνικοί εταίροι

13 1. Εισαγωγή 1.1. Πολιτικές και διοικητικές δοµές Σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1975( 1 ) η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική προεδρευόµενη δηµοκρατία. Είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ιαιρείται διοικητικά σε 13 περιφέρειες µε περιορισµένη πολιτική και οικονοµική αυτοτέλεια και σε 52 νοµούς. Οι διοικητικές αρµοδιότητες κατανέµονται σε τέσσερα επίπεδα εξουσίας: κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και τοπικό. Όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), η χάραξη πολιτικής και η έγκριση προγραµµάτων σπουδών γίνoνται κεντρικά, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΑ), ενώ η διοίκηση και η προσφορά εκπαίδευσης ελέγχονται από τις περιφέρειες και τις νοµαρχίες. ιάγραµµα 1: ιοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας ( 1 ) Το Σύνταγµα του 1975 (9/6/75) αναθεωρήθηκε στις 12/3/1986 και στις 18/4/

14 1.2. Η Ελλάδα σε αριθµούς Στους πίνακες 1-4 παρουσιάζονται γενικά στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό της Ελλάδας, την απασχόληση και το επίπεδο εκπαίδευσής του. Συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα στοιχεία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µέσους όρους των 15 χωρών µελών) τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει µικρότερη φυσική αύξηση του πληθυσµού, χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης, υψηλότερη ανεργία (ιδιαίτερα µεταξύ των γυναικών και των νέων), χαµηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης και υψηλότερο ποσοστό απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα. Πίνακας 1: Γενικά στατιστικά στοιχεία Επιφάνεια Km 2 Πληθυσµός ( 1 ) Πυκνότητα πληθυσµού (κάτοικοι/km 2 ) 82,9 κατ/km 2 Φυσική αύξηση πληθυσµού (ανά 1000 κατοίκους) 3,0 (ΕΕ-15: 3,9) ( 2 ) Πληθυσµός αλλοδαπών κατοίκων Ελλάδας µε άδεια παραµονής παράνοµοι (εκτίµηση) ( 3 ) ΑΕΠ εκατοµµύρια ΕΥΡΩ ( 4 ) ΑΕΠ ανά κάτοικο ΕΥΡΩ ( 4 ) Πηγή: ( 1 ) ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001 ( 2 ) Statistics in focus (EUROSTAT) ( 3 ) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας /νση Αλλοδαπών ( 4 ) Κρατικός Προϋπολογισµός 2001 Εισηγητική έκθεση Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία για την aπασχόληση Ενεργός πληθυσµός άτοµα Table 3 Απασχολούµενοι άτοµα Ποσοστό απασχόλησης 48,7% (ΕΕ-15: 64%) Άνεργοι άτοµα Ποσοστό ανεργίας 10,2 % (ΕΕ-15: 7,6 %) Ποσοστό ανεργίας ανδρών 6,7 % (ΕΕ-15: 6,5 %) Ποσοστό ανεργίας γυναικών 15,4 % (ΕΕ-15: 8,9 %) Ποσοστό ανεργίας ετών 28,1 % (ΕΕ-15: 15,2 %) Μερική απασχόληση 4,1 % (ΕΕ-15: 17,9 %) Πηγή: EΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού 2001 (β τρίµηνο) / Statistics in focus (EUROSTAT) Πίνακας 4: Ανάλυση της απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας Γεωργία 16,0 % (ΕΕ-15: 4,3 %) Βιοµηχανία 22,8 % (ΕΕ-15: 26,5 %) Υπηρεσίες 61,2 % (ΕΕ-15: 69,2 %) Πηγή: EΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού 2001 (β τρίµηνο) / Statistics in focus (EUROSTAT) 8

15 Πίνακας 5 : Κατανοµή πληθυσµού 15+ κατά επίπεδο εκπαίδευσης Τριτοβάθµια εκπαίδευση (ISCED 4,5,6) 17,2 % Απολυτήριο ανώτερου κύκλου δευτεροβάθµιας 26,1 % εκπαίδευσης (ISCED 3) Απολυτήριο κατώτερου κύκλου δευτεροβάθµιας 12,2 % εκπαίδευσης (ISCED 2) Απολυτήριο πρωτοβάθµιας (ISCED 1) 40,4 % εν πήγε καθόλου σχολείο 4,1 % Πηγή: EΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού 2001 (β τρίµηνο) 9

16

17 2. Εκπαιδευτικό σύστηµα Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαρθρώνεται σε τρεις επάλληλες βαθµίδες: την πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση η οποία διακρίνεται σε πανεπιστηµιακή (ΑΕΙ) και µη πανεπιστηµιακή (ΤΕΙ). Στην Ελλάδα, η µεταδευτεροβάθµια αρχική επαγγελµατική κατάρτιση η οποία παρέχεται κυρίως στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (βλ ) και οδηγεί σε πιστοποίηση δε θεωρείται τυπικά µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεδοµένου ότι η πιστοποίηση που λαµβάνουν οι απόφοιτοί της αποτελεί διαβατήριο για την αγορά εργασίας και όχι για περαιτέρω σπουδές. Εποµένως η ένταξή της στο διάγραµµα 2 είναι µόνο σχηµατική. Όλα τα επίπεδα της δηµόσιας εκπαίδευσης παρέχονται από τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου δωρεάν. ιάγραµµα 2: Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας Η λ ικ ία Επίπεδο IS C E D 26 Μάστερ - ιδακτορικό Ια τρ ικ ή Πολυτεχνείο - Γεωπονική σχολή ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Ε Α Π ΙΕ Κ 4 5 Ε νια ίο Λύκειο ΤΕΕ ( 1 ) 18 Β κύκλος 17 3 Α κύκλος 16 Ανώτερος κύκλος δευτεροβάθµ ια ς εκπ αίδευσης ΙΕ Κ ( 2 ) Γυµ νάσιο Κατώτερ ο ς κύκλος δευτερ ο β άθµ ια ς εκπ αίδευσης Υποχρεωτική εκπαίδευση η µ οτικό Ειδική αγωγή Προσχολική εκπαίδευση Νηπιαγωγείο Π α ιδ ικ ο ί σταθµ οί 0 ( 1 ) Στην εναλλασσόµ ενη επ αγγελµ ατική εκπαίδευση και κ ατάρτιση ο Α κύκλος διαρκεί τρία χρόνια ( 2 ) Μεταγυµ νασιακή αρχική επ αγγελµ ατική κ ατάρτιση σε ειδικότητες ενταγµ ένες στα µ εταδευτεροβάθµ ια ΙΕ Κ AEI: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρ ύµ ατα ( Πανεπιστήµ ιο - Πολυτεχνείο) ΤΕΙ: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδ ρ ύ µ ατα ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Π α ιδ α γω γικ ή ς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης EAΠ : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµ ιο ΤΕΕ: Τεχνολογικά Επαγγελµ ατικά Εκπαιδευτήρια ΙΕ Κ : Iνστιτούτα Επαγγελµ ατικής Κατάρ τισης Πηγή: ιάγραµµα συγγραφέων (µε βάση τους Νόµ ους 2525/97, 2640/98, 2009/92) Τρόπος εισαγω γής Εκπαιδευτικές βαθµ ίδ ε ς : Χωρίς εξετάσεις : Τριτοβάθµ ια εκπ αίδευση : Με εξετάσεις : ευτεροβάθµ ια εκπ αίδευση : Με κριτήρια : Πρωτοβάθµ ια εκπ αίδευση : Με κλήρω ση : Αγορά εργασίας 11

18 2.1. Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Προσχολική εκπαίδευση Παρέχεται στους παιδικούς σταθµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας, που εντάσσονται διοικητικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Παρέχεται επίσης σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και κατώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9ετής, από την ηλικία των επτά µέχρι την ηλικία των δεκαπέντε ετών, και παρέχεται στο 6ετές ηµοτικό (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) και στο 3ετές Γυµνάσιο (κατώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Τελευταία θεσπίστηκε η λειτουργία ολοήµερων νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων. Μέχρι στιγµής µόνο το 0,5% των δηµοτικών σχολείων λειτουργεί σε ολοήµερη βάση. Στο 33% των νηπιαγωγείων και στο 45% των δηµοτικών σχολείων λειτουργούν «µη υποχρεωτικά ολοήµερα τµήµατα», το πρόγραµµα των οποίων παρακολουθούν µαθητές ύστερα από αίτηση των γονέων τους. Επιπλέον, τόσο στον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όσο και στον ανώτερο λειτουργούν, ισότιµα προς τα άλλα, σχολεία «Πειραµατικά» (σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια) «Μουσικά» (έµφαση στη µουσική), «Εκκλησιαστικά» (έµφαση στη θρησκευτική παιδεία) και «Τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης» (έµφαση στα σπορ), σε περιορισµένο όµως αριθµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκµάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Σχεδόν όλοι οι µαθητές από 9 µέχρι 15 ετών µετά τα 15 το βάρος πέφτει αποκλειστικά στην προετοιµασία για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθαίνουν ξένες γλώσσες, επιπρόσθετα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών που παρέχεται από το σχολείο, σε ιδιωτικά ινστιτούτα ξένων γλωσσών (και οι πιο εύποροι κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι). Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µπορεί κανείς να εισέλθει στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσει τη φοίτηση στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης να λάβει µεταγυµνασιακή µονοετή κατάρτιση σε ειδικότητες ενταγµένες στα µεταδευτεροβάθµια ΙΕΚ (βλ ). Για τους µαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς το ελάχιστο εκπαιδευτικό εφόδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βλ Ανώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η µεταϋποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο παρέχει γενική εκπαίδευση, και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), τα οποία παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (βλ. κεφ. 3). Η κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού στους δύο τύπους σχολείων ήταν το έτος % και 35% αντίστοιχα (Πίνακας 6). Στην πρώτη τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα κοινό για όλους τους µαθητές, ενώ από τη δεύτερη τάξη οι µαθητές εκτός από κοινό πρόγραµµα παρακολουθούν και µαθήµατα σε µία από τις τρεις κατευθύνσεις που επιλέγουν: θετική 12

19 (µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, βιολογία), θεωρητική (γλωσσικά µαθήµατα, ιστορία, φιλοσοφία) και τεχνολογική (µαθηµατικά, φυσική, τεχνολογία). Και στις τρεις τάξεις προβλέπεται περιορισµένος αριθµός διδακτικών ωρών για µαθήµατα επιλογής. Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται τίτλος σπουδών που ονοµάζεται «Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου». Το λύκειο κατηγορείται συχνά ότι δεν είναι αυτοτελές, αλλά αποτελεί απλώς προπαρασκευαστική βαθµίδα για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. (Στη λύση αυτού του προβλήµατος στοχεύουν όλες οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών.) Ωστόσο, οι µαθητές δε θεωρούν ότι εκπληρώνει τον προπαρασκευαστικό αυτό ρόλο ικανοποιητικά, µε αποτέλεσµα να προσφεύγουν σε φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια, καθαρά ελληνικό φαινόµενο, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου οι µαθητές κυρίως του Ενιαίου Λυκείου προετοιµάζονται εντατικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις από τις οποίες θα κριθεί η εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για τις διαδικασίες εισαγωγής των τελειοφοίτων του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση βλ Για τις δυνατότητες των αποφοίτων να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα ή να συµπληρώσουν τα προσόντα που ήδη διαθέτουν βλ Οριζόντια κινητικότητα Θεωρητικά υπάρχουν οριζόντιοι δίαυλοι στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην πράξη όµως το σύστηµα είναι αρκετά στεγανό, κυρίως από τα ΤΕΕ προς το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο θεωρείται ότι λόγω του ακαδηµαϊκού του χαρακτήρα και του γεγονότος ότι ουσιαστικά προετοιµάζει τους µαθητές για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο απαιτητικό και εποµένως απαγορευτικό για τους µαθητές των ΤΕΕ. Η παρατηρούµενη µικρή αντίστροφη κίνηση µαθητών από τις πρώτες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου προς την Α τάξη των ΤΕΕ οφείλεται στην αδυναµία αυτών των µαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ενιαίου Λυκείου Εσπερινή εκπαίδευση Σε όλους τους τύπους σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν εσπερινά σχήµατα για εργαζόµενους µαθητές µε διάρκεια σπουδών αυξηµένη κατά ένα έτος. Κατά το σχολικό έτος στα εσπερινά σχολεία φοιτούσαν µαθητές (το 3,6% του συνολικού δευτεροβάθµιου µαθητικού πληθυσµού) µε πενταπλάσια συµµετοχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών Μαθητική διαρροή Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα ερευνητικά στοιχεία (σχολ. έτος ) ( 2 ) η µαθητική διαρροή για όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση ανέρχεται σε 8,5% (στο Γυµνάσιο 6,9%), ενώ στο Ενιαίο Λύκειο εκτιµάται σε 22% και στα ΤΕΕ 26%. Συγκριτικά µε παλαιότερα στοιχεία ( 2 ) Παλαιοκρασάς κ.ά.: Έρευνα µαθητικής διαρροής στο Γυµνάσιο, Αθήνα

20 διαπιστώνεται πτωτική τάση της διαρροής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Για την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της µαθητικής διαρροής προσφέρεται στους µαθητές γυµνασίου ενισχυτική διδασκαλία, ενώ πρόσθετη διδακτική στήριξη προσφέρεται και στους µαθητές του ενιαίου λυκείου και των ΤΕΕ. Τέλος, για όσους νέους άνω των 18 δεν έχουν συµπληρώσει την υποχρεωτική 9-χρονη εκπαίδευση, προσφέρεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ισότιµο µε το απολυτήριο γυµνασίου φοιτώντας για 18 µήνες σε ένα από τα πέντε Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας τα οποία εποπτεύονται από το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι ΕΚΕ) Ιδιαίτερες κοινωνικές οµάδες Ειδική αγωγή Εναλλακτικές δοµές Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, το σχολικό έτος ο αριθµός των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών σε όλη τη χώρα έφτασε τους , από τους οποίους ήταν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ( από την Αλβανία, από την πρώην ΕΣΣ και από χώρες της ΕΕ) αποτελώντας το 10,7% του συνολικού µαθητικού της πληθυσµού. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση το ποσοστό ήταν µικρότερο, 4,5% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού. Για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές λειτουργούν 26 διαπολιτισµικά σχολεία, καθώς και τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα, ενώ ενισχυτικά προπαρασκευαστικά τµήµατα λειτουργούν για παιδιά Ρόµα. Επίσης λειτουργούν 232 µειονοτικά σχολεία για τους µαθητές της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης. Για παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργούν 250 περίπου αυτοτελή ειδικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 1000 Τµήµατα Ένταξης µέσα σε κανονικά σχολεία, 50 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) και 22 Κέντρα ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ ΑΥ). Σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης ειδικής αγωγής φοιτούν περίπου µαθητές Ιδιωτική εκπαίδευση Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία στα οποία φοιτά το 7,3% (2001) των µαθητών, κυρίως στην πρωτοβάθµια. Οι τίτλοι σπουδών των ιδιωτικών σχολείων είναι ισότιµοι µε αυτούς των δηµοσίων χωρίς καµία άλλη διαδικασία πιστοποίησης. Με λίγες εξαιρέσεις κοινωφελών ιδρυµάτων, τα ιδιωτικά σχολεία είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις Τριτοβάθµια εκπαίδευση οµή Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο παράλληλους τοµείς: α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια (ΑΕΙ), τα Πολυτεχνεία, την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και τη Σχολή Αξιωµατικών Αστυνοµίας 14

21 και β) τον Τεχνολογικό Τοµέα (µη πανεπιστηµιακό), ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)( 3 ). Η διάρκεια σπουδών στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 8-12 εξάµηνα. Σε σύγκριση µε τα πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ έχουν στενότερο επαγγελµατικό προσανατολισµό, εκπαιδευτικά προγράµµατα περισσότερο εφαρµοσµένου χαρακτήρα και µεγαλύτερη τη συνιστώσα της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης. Η διαµάχη η οποία υπήρχε ανέκαθεν ανάµεσα στα ΑΕΙ/Πολυτεχνεία και τα ΤΕΙ, και που αφορούσε κυρίως τον καταµερισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ συναφών ειδικοτήτων των αποφοίτων τους, εντάθηκε τελευταία µε την επιδιωκόµενη ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση. Η ένταξη επετεύχθη τελικά µε το Ν. 2916/2001, µετά από κινητοποιήσεις των συντελεστών των ΤΕΙ και παρά τη σθεναρή αντίσταση των πανεπιστηµιακών καθηγητών οι οποίοι ζητούσαν να προηγηθεί της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ αυστηρή αξιολόγηση. Με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ άρχισαν να λειτουργούν σε αυτά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών καθώς και κέντρα τεχνολογικής έρευνας. Στην τρίτη εκπαιδευτική βαθµίδα ανήκουν και ορισµένες άλλες µη πανεπιστηµιακές σχολές, όπως οι ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές (ΥΠΕΠΘ) και οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας). Όσον αφορά την εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση, λειτουργεί Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), το οποίο παρέχει πτυχίο ισότιµο µε το πτυχίο των συµβατικών πανεπιστηµίων και απορροφά µέχρι στιγµής περίπου το 2% των εγγεγραµµένων στα πανεπιστήµια φοιτητών (στοιχεία ). Η εισαγωγή στο ΕΑΠ γίνεται µε κλήρωση. Τέλος επίκειται η λειτουργία Ινστιτούτων ιά Βίου Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία µαζί µε το ΕΑΠ θα ολοκληρώσουν το εθνικό σύστηµα της δια βίου εκπαίδευσης. ιάγραµµα 3:Κατανοµή σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (σχολ. έτος ) 5% 11% 27% ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακοί 57% Πηγή: ΥΠΕΠΘ- ΙΠΕΕ, ΟΕΕΚ Για τα ΙΕΚ βλ. κεφάλαιο ( 3 ) Η ΑΣΠΑΙΤΕ αντικατέστησε πρόσφατα (Ν. 3027/2002) τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ). Ένα από τα τµήµατά της είναι και το Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων (ΓΤΠΜ), το οποίο πήρε τη θέση της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) και καλύπτει µεγάλο µέρος της παιδαγωγικής επιµόρφωσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕΕ. 15

22 Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Στην Ελλάδα παρατηρείται µεγάλη ζήτηση για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τελικά εισέρχονται 7 στους 10 αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου (σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 2 στους 10 αποφοίτους των ΤΕΕ (µόνο στα ΤΕΙ). Ο αριθµός των κατ έτος εισαγοµένων φοιτητών συνολικά σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αυξήθηκε από το 1993 σε το Ο διπλασιασµός του αριθµού των φοιτητών µέσα στη δεκαετία φέρνει την Ελλάδα σε µία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τον κρίσιµο δείκτη του ποσοστού συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των οµάδων πληθυσµού µε ηλικίες µεταξύ 18 και 21 ετών. Ο δείκτης αυτός έχει φτάσει πλέον το 2002 στο ποσοστό 58% έναντι µόλις 27% που ήταν το Η εισαγωγή των αποφοίτων του ενιαίου λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους σε εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται στις δύο τελευταίες τάξεις για όλη τη χώρα (πανελλαδικές εξετάσεις). Η εισαγωγή στις άλλες σχολές γίνεται µε ειδικές εξετάσεις. Οι προτιµήσεις της πλειονότητας των υποψηφίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση επικεντρώνονται σε ορισµένα µόνο τµήµατα των πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα πολλοί νέοι να µην εισέρχονται σε τµήµα της αρεσκείας τους και να σπουδάζουν τελικά επιστήµες για τις οποίες ελάχιστα ενδιαφέρονται. Αρκετοί από τους νέους αυτούς καταφεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το σχολικό έτος φοίτησαν στη Μ. Βρετανία Έλληνες φοιτητές) οι οποίες τους εξασφαλίζουν επαγγελµατικά δικαιώµατα σύµφωνα µε το γενικό σύστηµα αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων (Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ). Επίσης αρκετοί νέοι καταφεύγουν σε πανεπιστήµια των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως για ιατρικές σπουδές, για τις οποίες υπάρχει υπέρµετρη ζήτηση. Το πτυχίο των νέων αυτών αναγνωρίζεται στην Ελλάδα µετά από εξετάσεις που διενεργεί το ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ( ΙΚΑΤΣΑ).Τη διετία κατατέθηκαν στο ΙΚΑΤΣΑ συνολικά αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίου από τις οποίες το 65,9% αφορούσε βασικούς τίτλους σπουδών, το 27,5% µεταπτυχιακούς τίτλους και το 6,6% διδακτορικούς Οριζόντια κινητικότητα Ένα ποσοστό 10% φοιτητών οι οποίοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) εγγράφονται σε ινστιτούτα της µεταδευτεροβάθµιας αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ), για να λάβουν σε διάστηµα δύο ετών µια ειδίκευση, η οποία ελπίζουν ότι θα τους εξασφαλίσει άµεση επαγγελµατική ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι η ανεργία των πτυχιούχων επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές των φοιτητών. Υπάρχει και µια σχετική κινητικότητα από τα ΤΕΙ προς τα ΑΕΙ (1 072 πτυχιούχοι ΤΕΙ γράφτηκαν σε ΑΕΙ το διδακτικό έτος ). Αντίστροφη πορεία δεν παρατηρείται. Σχεδόν ένας στους δύο φοιτητές ΑΕΙ καθυστερεί, συνήθως ένα έως δύο έτη, να πάρει το πτυχίο του, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τα ΤΕΙ είναι ένας στους τέσσερις. 16

23 Ιδιωτική εκπαίδευση Το Σύνταγµα δεν επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Λειτουργούν µόνο τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ιδιωτικές σχολές οι οποίες είναι κερδοσκοπικές εµπορικές επιχειρήσεις και παρέχουν άτυπη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ορισµένα από αυτά συνεργάζονται µε πανεπιστήµια χωρών του εξωτερικού και παρέχουν ξένο πανεπιστηµιακό τίτλο. Ο τίτλος αυτός συχνά έχει αντίκρισµα στην αγορά εργασίας, δεν αναγνωρίζεται όµως ακόµη από την πολιτεία, παρά τις πιέσεις που ασκούν διάφορες κοινωνικές οµάδες αλλά και η ΕΕ, στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. 17

24

25 3. Το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 3.1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή Το κύρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η ελληνική εκπαίδευση χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και κατ επέκταση για πανεπιστηµιακές σπουδές. Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση είχε µικρή απήχηση στους νέους. Σήµερα η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η επαγγελµατική εκπαίδευση εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους διέξοδος ανάγκης παρά τις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιµη προς τη γενική εκπαίδευση και παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εµφανίζουν τους αποφοίτους της να συναντούν µικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από ό,τι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης Πρόσφατες µεταρρυθµίσεις Την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν δύο ιστορικές µεταρρυθµίσεις της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες υλοποιήθηκαν µε τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου: Με το νόµο 2009/1992 δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Στόχος ήταν η εξασφάλιση ευελιξίας στην προσφορά ειδικοτήτων κατάρτισης και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης. µε την εισαγωγή µιας εθνικά σταθµισµένης διαδικασίας για την πιστοποίηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Με τον ίδιο νόµο δροµολογήθηκαν αλλαγές στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο: (i) Συγκροτήθηκε ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) για την ίδρυση και εποπτεία των ΙΕΚ και για την πιστοποίηση όλων των σχηµάτων τυπικής κατάρτισης. (ii) Ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Με τους νόµους 2525/97 και 2640/98 αναδιαρθρώθηκε ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την επιβολή σηµαντικών αλλαγών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση του επιπέδου αυτού. Συγκεκριµένα, καταργήθηκαν οι παλαιοί τύποι Λυκείου, δηλαδή το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο (ΤΕΛ) και το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) καθώς και οι Τεχνικές-Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) και στη θέση τους αναπτύχθηκαν: 19

26 (i) το Ενιαίο Λύκειο, µε πρόγραµµα σπουδών απαλλαγµένο εντελώς επαγγελµατικών στοιχείων. (ii) Τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης Κανονιστικό πλαίσιο Υπουργείο Παιδείας Στο χώρο της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ ) επιτελικό όργανο είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο χρησιµοποιεί για τη χάραξη και εφαρµογή της σχετικής πολιτικής του τα παρακάτω όργανα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). Γνωµοδοτικό επιστηµονικό-παιδαγωγικό όργανο, υπεύθυνο στο χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελµατικής) για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας, το σχεδιασµό και σύνταξη ωρολογίων προγραµµάτων και προγραµµάτων σπουδών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, εργαστηριακά εγχειρίδια, οδηγίες διδασκαλίας, οπτικοακουστικά µέσα) και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. ιεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Φέρει την ευθύνη για την εφαρµογή των προγραµµάτων γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους σχετικούς περιφερειακούς και νοµαρχιακούς φορείς της ( ιευθύνσεις και Γραφεία ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ( 4 ). Αυτόνοµος οργανισµός υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ µε εκτελεστική και οικονοµική αρµοδιότητα για την τυπική µεταδευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση. Συγκεκριµένα ο ΟΕΕΚ: (i) Σχεδιάζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρµόζει τα προγράµµατα σπουδών των ΙΕΚ (ii) Πιστοποιεί επαγγελµατικά προσόντα που αντιστοιχούν στις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τυπικών επαγγελµατικών επιπέδων της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, η οποία αφορά πτυχία και διπλώµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το διοικητικό συµβούλιο του ΟΕΕΚ περιλαµβάνει τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς όµως αριθµητικά απόλυτα τριµερή σύνθεση. Σε νοµαρχιακό επίπεδο ο ΟΕΕΚ έχει συστήσει Τριµερείς Συµβουλευτικές Επιτροπές (ΤΣΕ), οι οποίες γνωµοδοτούν πάνω σε θέµατα που αφορούν στη σύνδεση της παρεχόµενης κατάρτισης στο νοµό µε την τοπική αγορά εργασίας. ( 4 ) Παρόλο που ο ΟΕΕΚ εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ, τα ΙΕΚ δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα (βλ. κεφ. 2). 20

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 5: Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 5: Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 109 3.1 Εισαγωγικά... 111 3.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (αφορά τις προπτυχιακές Θ.Ε. ΔΕΟ10, ΔΕΟ24) Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ t ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης Εκπαιδευτικός Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Ο αριθμός των μαθητών στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και ο αριθμός των καταρτιζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Περιγραφή του συστήµατος χρηµατοδότησης Ι. Τσεκούρας Μ. Σταµπουλής Μ. Λιτσαρδάκης Cedefop Panorama series; 90 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 ιάρθρωση του επίσηµου συστήµατος κατάρτισης 1.1 Επίσηµη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 1.2 Άτυπη κατάρτιση πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχολικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό εµφανίζονται στοιχεία για τις δηµόσιες σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2003-04. Ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα