Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου"

Transcript

1 Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου ηµήτρης Κολοκοτρώνης ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας, MSc Computer Science, Εκπ/κός Β/θµιας Εκπ/σης Βενιζέλου 28, Γιάννουλη Χριστίνα Σολοµωνίδου Αναπλ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδοµητισµού, µε στόχο να βοηθήσει µαθητές/ριες ετών να οικοδοµήσουν έννοιες σχετικά µε τον 3ο νόµο του Νεύτωνα και τη σχέση δύναµης και κίνησης. Ως βάση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα αποτελέσµατα από αρχική έρευνα που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 451 µαθητών/ριών, όσο και κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία για τις έννοιες δράσης και αντίδρασης. Ακολούθησε ένα εκτεταµένο στάδιο αξιολόγησης, διαµορφωτικής και συνολικής, του λογισµικού µέσα σε τάξεις, µε 226 µαθητές/ριες και 28 εκπαιδευτικούς. Στόχος των διδασκαλιών µε τη χρήση του λογισµικού ήταν ο µετασχηµατισµός των αρχικών εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών και η οικοδόµηση από µέρους τους αποδεκτών αντιλήψεων για τη νευτώνεια δυναµική. ιαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία µε χρήση του εκπαιδευτικού αυτού λογισµικού είχε ιδιαίτερα θετική προσφορά στην εννοιολογική κατανόηση (µάθηση και εφαρµογή) του θέµατος από τους/ις µαθητές/ριες, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα διατύπωσης µιας πρότασης για µια µεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου µε βάση τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται µε την ενεργό συµµετοχή µαθητών/ριών και εκπαιδευτικών και που ενσωµατώνει κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, εκπαιδευτικό λογισµικό εποικοδοµητικού τύπου, αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων, εννοιολογική αλλαγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα και οι εφαρµογές του αποτελούν δύσκολο θέµα για µεγάλο αριθµό µαθητών και µαθητριών όσον αφορά την εννοιολογική του κατανόηση και τη σύνδεσή του µε τους άλλους δύο νόµους για την κίνηση και την οικοδόµηση -εντέλει- του νευτώνειου παραδείγµατος. Πολλές έρευνες και µελέτες κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών (π.χ. Viennot

2 154 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών 1979; Halloun & Hestenes 1985; Terry & Jones 1986; Halloun 1997) έχουν αναδείξει τις δυσκολίες των µαθητών/ριών στην κατανόηση του θέµατος. Επίσης, ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στη διδασκαλία του 3ου νόµου του Νεύτωνα (Solomonidou & Kolokotronis, 2001). Όµως, η έννοια της αλληλεπίδρασης των σωµάτων και ο 3ος νόµος του Νεύτωνα που την περιγράφει είναι πρωταρχικής σηµασίας για την οικοδόµηση των εννοιών που σχετίζονται µε καταστάσεις κίνησης, ισορροπίας ή µεταβολής της κινητικής κατάστασης των σωµάτων, δηλαδή µε τους δύο άλλους νόµους, και δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να παραµελείται ή να εξετάζεται αποκοµµένα. Πολλές από τις έρευνες που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της µελέτης των µηχανισµών µάθησης αλλά και του σχεδιασµού νέων διδακτικών πρακτικών, εµπλέκουν την χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών (Σολοµωνίδου, 1999), και ειδικότερα την τεχνολογία των πολυµέσων που δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Οι προτεινόµενες όµως διαδικασίες και το υπάρχον λογισµικό που έρχεται να συνδράµει θετικά στην κατεύθυνση αυτή δεν καλύπτουν επαρκώς όλα τα φυσικά φαινόµενα, µε την έννοια ότι ενώ τα προβλήµατα που έχουν οι µαθητές/ριες σχετικά µε την κατανόηση των νόµων της κίνησης έχουν ερευνηθεί ποικιλοτρόπως, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα στο νόµο δράσηςαντίδρασης. Αναφορικά λοιπόν µε τον 3ο νόµο του Νεύτωνα και τη Νευτώνεια υναµική, δεν έχει αναπτυχθεί σχεδόν κανένα κατάλληλο λογισµικό που να αλλάζει τις εναλλακτικές θεωρήσεις των µαθητών/ριών (Σολοµωνίδου, 2000). Εξαίρεση αποτελεί το λογισµικό «ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Σειρήνες Οδύσσεια, στο οποίο γίνεται µία προσπάθεια στη κατεύθυνση αυτή (Grigoriadou, Mitropoulos, Samarakou, Solomonidou, Stavridou 1999; Μητρόπουλος, κ.ά., 1999). Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία του 3ου νόµου του Νεύτωνα στη µάθηση του νευτώνειου παραδείγµατος και την έλλειψη σχετικού εκπαιδευτικού λογισµικού για την υποβοήθηση της διδασκαλίας και της µάθησης στην περιοχή αυτή, σχεδιάσαµε, αναπτύξαµε και αξιολογήσαµε το εκπαιδευτικό λογισµικό µε τίτλο «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδοµητισµού (π.χ. Driver & Oldham, 1986). Η σχεδίαση και η ανάπτυξη του λογισµικού αυτού βασίστηκαν στα δεδοµένα που προέκυψαν µετά από µια εκτενή έρευνα σχετικά µε τις εµπειρικές αντιλήψεις µαθητών/ριών για το θέµα, και η αξιολόγησή του έγινε επίσης µε βάση τα µαθησιακά αποτελέσµατα από τη χρήση του από µαθητές/ριες κυρίως όσον αφορά το ζήτηµα της εννοιολογικής αλλαγή, αλλά και εκπαιδευτικούς. Στη εργασία αυτή περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση αυτού του λογισµικού (σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση), καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση του στην τάξη. ΤΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αποτελείται από τρία στάδια: 1) Πραγµατοποίηση µιας αρχικής (πριν τη διδακτική παρέµβαση) έρευνας για την ανίχνευση των αντιλήψεων των µαθητών/ριών σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ σωµάτων, η οποία περιλαµβάνει συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους/ις µαθητές/ριες. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις µε µαθητές/ριες που συµµετείχαν στην αρχική έρευνα, ώστε να διευκρινιστούν τυχόν µη ξεκάθαρες απαντήσεις τους στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ακολούθησε ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσµάτων. 2) Σχεδίαση και ανάπτυξη του αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων εποικοδοµητικού τύπου, µε προσοµοιώσεις καταστάσεων και πειραµάτων αλληλεπίδρασης µεταξύ σωµάτων, καθώς και διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) µε µαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισµικού, ώστε αυτό να δοκιµαστεί στην πράξη και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. 3) ιδασκαλίες σε πειραµατικές τάξεις µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού, πραγµατοποίηση τελικής έρευνας µε µαθητές/ριες και συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) του λογισµικού µε εκπαιδευτικούς, ώστε να εξαχθούν τα τελικά συµπεράσµατα.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 155 Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα τα τρία αυτά στάδια. 1ο στάδιο: η αρχική έρευνα Αρχικά πραγµατοποιήθηκε έρευνα για τη µελέτη των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών σχετικά µε την αλληλεπίδραση των σωµάτων και τον 3ο νόµο του Νεύτωνα. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του λογισµικού. Η έρευνα και η διδακτική παρέµβαση αφορούσε µαθητές/ριες από τις εξής τάξεις: Ε και ΣΤ ηµοτικού, Α, Β και Γ Γυµνασίου, Α και Β Ενιαίου Λυκείου, Α και Β Τ.Ε.Ε. Πιο συγκεκριµένα, αυτό το στάδιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: α) µε πιλοτική έρευνα (κλινικού τύπου προσωπικές συνεντεύξεις όπου συµµετείχαν 10 µαθητές/ριες ώστε να γίνει µία πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεών τους (Solomonidou & Kolokotronis, 2001), β) πραγµατοποίηση της κύριας έρευνας για την ανίχνευση των αντιλήψεων των µαθητών/ριών σχετικά µε τις µηχανικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ σωµάτων, µε ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν 451 µαθητές/ριες των παραπάνω τάξεων, οι ερωτήσεις του οποίου σχεδιάστηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας και γ) προσωπικές συνεντεύξεις µε 26 µαθητές/ριες που συµµετείχαν στην κύρια έρευνα, για να διευκρινιστούν περισσότερο οι απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο. Η µελέτη των απαντήσεων και των σχηµάτων των µαθητών/ριών (στατιστική επεξεργασία µε το λογισµικό SPSS για τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων και ποιοτική µελέτη για τις συνεντεύξεις) µας επέτρεψε να συναγάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα για τις αναπαραστάσεις τους σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων. Οι αρχικές εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών οµαδοποιήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: 1 η κατηγορία: αλληλεπίδραση υπάρχει όταν υπάρχει κίνηση ή δυνατότητα κίνησης (στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων, τουλάχιστον το ένα από τα δύο πρέπει να είναι ενεργό ), 2 η κατηγορία: στη φύση οι δυνάµεις δεν εµφανίζονται κατ ανάγκην σε ζεύγη αλλά χωριστά, 3η κατηγορία: στην αλληλεπίδραση υπάρχει ζεύγος δυνάµεων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά η µία δύναµη από την άλλη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται τα ακόλουθα σφάλµατα: α) µέτρου, β) χρονικό, γ) σηµείου εφαρµογής, και δ) διεύθυνσης, 4η κατηγορία: αλληλεπίδραση υπάρχει όταν υπάρχει κατακόρυφη δύναµη λόγω επαφής δύο σωµάτων, 5η κατηγορία: πολλοί/ές µαθητές/ριες θεωρούν ότι η κίνηση ενός σώµατος είναι αποτέλεσµα της επίδρασης εσωτερικών δυνάµεων πάνω σε αυτό και αγνοούν την ύπαρξη της τριβής ως δύναµης που είναι αντίθετη στην κίνηση και στη διεύθυνσή της. 6η κατηγορία: για ορισµένους/ες µαθητές/ριες η έννοια της αλληλεπίδρασης και η εφαρµογή του 3 ου νόµου του Νεύτωνα, δηλαδή η αµοιβαία άσκηση δυνάµεων ίσου µέτρου και αντίθετης φοράς µεταξύ δύο αλληλεπιδρώντων σωµάτων, ταιριάζει περισσότερο µεταξύ «ίδιων» ή «παρόµοιων» σωµάτων, δηλαδή σωµάτων µε κοινά χαρακτηριστικά όπως µέγεθος, σχήµα, µάζα, ταχύτητα, και λιγότερο µεταξύ διαφορετικών σωµάτων (συµµετρικές αναπαραστάσεις). Προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το φύλο των παιδιών (τα κορίτσια απάντησαν σωστά σε µεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια), την ηλικία (πολύ περισσότερα παιδιά ηλικίας ετών απάντησαν σωστά σε σχέση µε τα παιδιά ετών), µε τον τύπο του σχολείου (πολύ λιγότερα παιδιά από Τ.Ε.Ε έδωσαν σωστές απαντήσεις σε σχέση µε τα παιδιά του Ενιαίου Λυκείου) και µε τη γεωγραφική περιοχή (παιδιά από ηµιαστικές αγροτικές περιοχές εµπλέκουν σαφώς περισσότερο στις απαντήσεις τους το σώµα της Γης, από ότι παιδιά αστικών περιοχών). Πιο αναλυτική περιγραφή αυτού του σταδίου γίνεται στο Κολοκοτρώνης & Σολοµωνίδου (2002). 2ο στάδιο: σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού Το στάδιο αυτό περιέλαβε τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τη διαµορφωτική αξιολόγηση του

4 156 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων». Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισµικού είχε στόχο την αντιµετώπιση των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών σε θέµατα που αφορούν τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα, την πληρέστερη κατανόηση και την οικοδόµηση λειτουργικής γνώσης, ώστε να είναι σε θέση να την εφαρµόζουν σε νέες περιπτώσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ σωµάτων. Μια σύντοµη περιγραφή του λογισµικού γίνεται στην επόµενη παράγραφο (µια αναλυτική περιγραφή της σχεδίασης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αρχικής έρευνας γίνεται στο Kolokotronis & Solomonidou, 2003). Περιγραφή του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» Το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» είναι ένα αλληλεπιδραστικό λογισµικό πολυµέσων εποικοδοµητικού τύπου, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η παιδαγωγική του προσέγγιση βασίζεται στην ανάγκη εννοιολογικής κατανόησης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ σωµάτων και στο συνδυασµό µεταξύ της νέας πληροφορίας και των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και αντιλήψεων που είναι ισχυρά ριζωµένες αυθόρµητες ερµηνείες της εξωτερικής πραγµατικότητας (Solomonidou & Kolokotronis, 2001, Kolokotronis & Solomonidou, 2002). Η προσαρµογή του/ης µαθητή/ριας στη νέα γνώση χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα παρουσίας και της παλιάς γνώσης, οπότε η σύγκρισή τους είναι αναπόφευκτη και η σύγκρουσή τους οδηγεί στην επικράτηση της νέας γνώσης µε γνωστική διάψευση (Dykstra, Boyle & Monarch, 1992). Στο λογισµικό γίνεται προσπάθεια να δοµηθεί η διδασκόµενη γνώση µέσα από ποικίλες περιπτώσεις-πειράµατα που προσεγγίζουν το θεµατικό πεδίο δράσης-αντίδρασης, προσοµοιώνουν πραγµατικές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, χρησιµοποιούν κλιµακούµενο βαθµό δυσκολίας καθώς και τη µέθοδο των εκτεταµένων σχηµάτων που εισήγαγε η Viennot (1979), και µπορούν να προκαλέσουν εννοιολογική αλλαγή µε τη χρήση διαδικασιών γνωστικής σύγκρουσης (Dreyfus, Jungwirth & Eliovitch, 1990). Το τελευταίο είναι δυνατό µέσα από αλληλοσυσχέτιση των πειραµάτων και την ανάπτυξη από τους/ις µαθητές/ριες του δικού τους µοντέλου για τον πραγµατικό κόσµο και τη διαπίστωση αν η λειτουργία του έρχεται σε αντίθεση ή όχι µε τις προσωπικές τους ερµηνείες. Οι µαθητές/ριες εφαρµόζουν το δικό τους µοντέλο µέσα από µια επιλογή που είναι ανάλογη της διαδικασίας Run My Model (Hennessy et al., 1995a,b, Raghavan & Glaser, 1995). Τοποθετούν διανύσµατα στα σώµατα που αλληλεπιδρούν για να αναπαραστήσουν τις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτά σε µια δεδοµένη κατάσταση (π.χ. ισορροπίας ή κίνησης των σωµάτων αυτών). Το λογισµικό αποκρίνεται παραθέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις και παρέχοντας άµεση ανάδραση (feedback) ώστε να αντιµετωπίσει τις ιδέες των παιδιών και να µετασχηµατίσει τις απόψεις τους για τις ασκούµενες δυνάµεις σε επιστηµονικά αποδεκτές. Η ανάδραση αυτή σχεδιάστηκε µε βάση τις απαντήσεις των µαθητών/ριών στην αρχική έρευνα που προηγήθηκε. Η εξέταση ποικίλων και µερικά πολύπλοκων περιπτώσεων αλληλεπίδραση σωµάτων που προσοµοιώνονται στο λογισµικό στοχεύει να πειστεί ο/η µαθητής/ρια για την ορθότητα της νέας γνώσης, να την αποδεχθεί και να την αφοµοιώσει ως αναπόφευκτη διέξοδο. Το λογισµικό αναπτύχθηκε µε βάση το εργαλείο συγγραφής Toolbook II (το οποίο διαθέτει ενσωµατωµένη µία ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού), προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, video, ήχου και δηµιουργίας κινούµενων σκίτσων (animation). Ο κεντρικός κατάλογος επιλογών του λογισµικού (Εικόνα 1) δείχνει κοµµάτια από ένα παζλ από τα οποία τα 11 είναι αριθµηµένα και αντιστοιχούν σε 10 συνολικά οµάδες πειραµάτων και ένα τµήµα αυτο-αξιολόγησης (που αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι και ένα τοµέα «Συµπερασµάτων»). Πηγαίνοντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν αριθµό, το αντίστοιχο κοµµάτι του παζλ µεγεθύνεται, δείχνοντας την κύρια οθόνη και τον τίτλο του αντίστοιχου πειράµατος. Με αριστερό «κλικ» του ποντικιού ο/η µαθητής/ρια µεταβαίνει στο αντίστοιχο πείραµα (π.χ. στο πείραµα 9 «ιελκυστίνδα», όπως δείχνει η εικόνα 1). Οι µαθητές/ριες µπορούν να αρχίσουν το κάθε πείραµα διαβάζοντας µία θεωρητική εισαγωγή και

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 157 να συνεχίσουν εκτελώντας µια σειρά από δραστηριότητες και έργα. Τα πειράµατα 3 έως 10 αποτελούνται από 3-4 µέρη αλλά πάντα το πρώτο µέρος αφορά την «Αντιστοίχιση διανυσµάτων» (εικόνα 2): µία οθόνη όπου ο/η µαθητής/ρια πρέπει να σύρει µε το ποντίκι το καθένα από τα διανύσµατα που δίνονται και να το τοποθετήσει µέσα στο κατάλληλο ορθογώνιο, σύµφωνα µε το λεκτικό που υπάρχει δίπλα στο καθένα από αυτά (κάθε λεκτικό περιγράφει µία µονοσήµαντη αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων). Όλα τα διανύσµατα εµφανίζονται σε ζεύγη και τα δύο διανύσµατα κάθε ζεύγους έχουν το ίδιο χρώµα, µήκος και σχήµα (ποιοτική προσέγγιση). Εικόνα 1: Αρχική οθόνη και κεντρικός κατάλογος επιλογών του λογισµικού Η διαδικασία «Αντιστοίχιση διανυσµάτων» στοχεύει στο: α) να δώσει έµφαση στο γεγονός ότι όλες οι ασκούµενες δυνάµεις είναι αποτέλεσµα µιας αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο σωµάτων και β) να βοηθήσει τους/ις µαθητές/ριες να τοποθετήσουν σωστά τα διανύσµατα των δυνάµεων πάνω στα σώµατα όπου αυτές ασκούνται (στο µέρος Β). Η διαδικασία αυτή µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη, κυρίως στα µικρότερα παιδιά (11-13 ετών), καθώς το λογισµικό τα βοηθά να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις δραστηριότητές του. Μεγαλύτερα παιδιά µπορούν να παραλείψουν την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, κάθε πείραµα περιλαµβάνει, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, 1-4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου ο/η µαθητής µπορεί να συγκρίνει την απάντησή του/ης µε την αντίστοιχη του λογισµικού. Οι ερωτήσεις αυτές γίνονται διαθέσιµες αφού πρώτα ο/η µαθητής/ρια εκτελέσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες του λογισµικού. Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να καλύψουν τυχόν γνωστικά κενά που έχουν αφήσει οι προηγούµενες δραστηριότητες που έχει εκτελέσει ο/η µαθητής/ρια. Οι δυνατές επιλογές που συνθέτουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση, καθώς και οι αντίστοιχες αποκρίσεις του λογισµικού, έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις απόψεις των µαθητών/ριών, όπως αυτές εκφράστηκαν στην αρχική έρευνα (ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις), έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις διαφορετικές τους ιδέες και δίνοντας βαρύτητα σε αυτές που

6 158 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών εµφανίζονται συχνότερα. Παράλληλα, οι οθόνες αυτές θέτουν και ερωτήµατα για προβληµατισµό ή/και συζήτηση µέσα στη τάξη (ανά οµάδα ή µε τον/ην εκπαιδευτικό). Εικόνα 2: Πείραµα 5 (πρώτο µέρος): αντιστοίχιση των διανυσµάτων των δυνάµεων από αλληλεπίδραση Το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» στοχεύει να βοηθήσει τους/ις µαθητές/ριες να οικοδοµήσουν επιστηµονικά αποδεκτές ιδέες για τη Νευτώνεια δυναµική, έχοντας τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: φιλικότητα, αλληλεπιδραστικότητα, χρήση τεχνολογίας πολυµέσων, εποικοδοµητική προσέγγιση, χρήση της στρατηγικής της γνωστικής σύγκρουσης, χρήση της λειτουργίας run my model, χρήση της µεθόδου των εκτεταµένων σχηµάτων για την αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ σωµάτων και συνδυασµό µε ένα ανοιχτό περιβάλλον και διερεύνησης της γνώσης. Το λογισµικό στοχεύει στο µετασχηµατισµό των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών, όπως αυτές έχουν οµαδοποιηθεί σε έξι κατηγορίες, χρησιµοποιώντας µια σειρά από άλλα επιµέρους χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται µε το σύνολο των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών που ανιχνεύτηκαν στην αρχική έρευνα (αναλυτικότερα: Kolokotronis & Solomonidou, 2003). Επιπλέον, για την υποστήριξη των µαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών που θα χρησιµοποιήσουν το λογισµικό δηµιουργήθηκαν τρία συνοδευτικά εγχειρίδια: α) εγχειρίδιο χρήσης, β) τετράδιο δραστηριοτήτων για το/η µαθητή/ρια και γ) συµβουλευτικός οδηγός για τον/ην εκπαιδευτικό. ιαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού Προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του λογισµικού αυτού, κατά πόσο είναι ελκυστικό, εύχρηστο και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κατανόηση από τους/ις µαθητές/ριες των θεµάτων που πραγµατεύεται και διευκολύνει τους/ις εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία, πραγµατοποιήθηκε έρευνα διαµορφωτικής αξιολόγησής του µε µαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 159 Οκτώ µαθητές/ριες εργάστηκαν µε το λογισµικό (µαγνητοσκοπήθηκαν οι διαδικασίες) και στη συνέχεια συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο. Επίσης 15 εκπαιδευτικοί (5 της πρωτοβάθµιας και 10 της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) εργάστηκαν µε το λογισµικό κατ οίκον για αρκετό χρόνο (περίπου 30 ηµέρες) και στη συνέχεια συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Στόχος αυτού του τµήµατος της έρευνας ήταν η χρήση των αποτελεσµάτων για τη βελτίωση και προσαρµογή του λογισµικού στις ανάγκες των µαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών. Σε γενικές γραµµές και σε όλες τις περιπτώσεις φάνηκε ότι οι µαθητές/ριες µπορούσαν να πλοηγηθούν και να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό χωρίς καµία προηγούµενη εκπαίδευσή τους σε αυτό. Χωρίς να δοθούν ιδιαίτερες οδηγίες οι µαθητές/ριες εκτέλεσαν όλα τα πειράµατα και χρησιµοποίησαν όλα τα διαθέσιµα κουµπιά πλοήγησης. Από τις αντιδράσεις των παιδιών, τον τρόπο µε τον οποίο εκτέλεσαν τα εικονικά πειράµατα, τα επιφωνήµατα ενθουσιασµού και τη διάθεσή τους για συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι τόσο το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού, όσο και τα πειράµατα και οι ασκήσεις ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε δυσκολία να συνεχίσουν οι µαθητές/ριες την εργασία τους. Στα σηµεία αυτά έγιναν κατάλληλες διορθώσεις για να ξεπεραστεί το πρόβληµα. Για παράδειγµα: αφαιρέθηκαν τα ηχητικά σήµατα όταν ο δείκτης του ποντικιού περνούσε πάνω από κάποια κουµπιά πλοήγησης ώστε να αρχίσει η εκτέλεση των πειραµάτων, έγινε αλλαγή των χρωµατισµών των σκηνικών των πειραµάτων σε πιο φωτεινούς και χαρούµενους ώστε να είναι πιο ελκυστικά για τα παιδιά, βελτιώθηκε ο τρόπος κύλισης των κειµένων στην οθόνη µετά από µικρές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν σε κάποια παιδιά σχετικά µε την ανάγνωση των αντίστοιχων κειµένων, προστέθηκαν σχόλια όταν ο δείκτης του ποντικιού περνούσε πάνω από διανύσµατα δυνάµεων τα οποία ήταν τοποθετηµένα σε σώµατα (τα σχόλια εξηγούν σε ποιο και από ποιο σώµα ασκείται η συγκεκριµένη δύναµη), προγραµµατίστηκε να φωτίζεται έντονα το περίγραµµα του σώµατος στο οποίο επιχειρείται να τοποθετηθεί ένα διάνυσµα δύναµης ώστε να αντιλαµβάνεται αµέσως το παιδί σε ποιο σώµα πρόκειται να τοποθετήσει το διάνυσµα (διαδικασία drag and drop ), κ.ά. Όσον αφορά τη φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης όπου συµµετείχαν οι 15 εκπαιδευτικοί, προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Ο µέσος όρος της βαθµολογίας που έδωσαν ήταν 5,0 (µε ακρίβεια ενός δεκαδικού) µε άριστα το 6, δηλαδή το σύνολο του λογισµικού αξιολογήθηκε από τους/ις εκπαιδευτικούς αυτούς/ές ως «πολύ καλό». Οι προτάσεις τους για αλλαγές σε κάποια σηµεία του λογισµικού υιοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό και οδήγησαν σε αντίστοιχες διορθώσεις στα περισσότερα από τα σηµεία που προτάθηκαν. Σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις των εκπαιδευτικών, το κυρίαρχο πρόβληµα ήταν ότι ο διδακτικός χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί στη διδασκαλία του 3 ου νόµου του Νεύτωνα είναι πολύ µικρός για να γίνει η διδασκαλία µε χρήση ολόκληρου του λογισµικού. ηλαδή είναι συνήθως µία διδακτική ώρα, ενώ η εξέταση όλου του λογισµικού χρειάζεται περίπου τρεις ώρες. Αν όµως ληφθεί υπόψη ότι: α) το λογισµικό καλύπτει και άλλα θεµατικά πεδία και β) ότι δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στον 3 ο νόµο του Νεύτωνα ενώ, όπως έδειξε η αρχική έρευνα αλλά και αυτές άλλων ερευνητών/ριών, αυτός είναι ζωτικής σηµασίας για την κατανόηση όλης της Νευτώνειας υναµικής και παράλληλα υπάρχουν πολλές µαθησιακές δυσκολίες που συνδέονται µε το νόµο αυτό, τότε θα ήταν δυνατό (και θα έπρεπε) να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος διδασκαλίας του συγκεκριµένου θέµατος σε τρεις. Μέσα σ αυτές τις τρεις ώρες µπορεί να περιλαµβάνεται και το κοµµάτι της παραδοσιακής διδασκαλίας. 3ο σταδιο: η τελικη ερευνα και η συνολικη αξιολογηση του λογισµικου Αυτό το στάδιο της έρευνας αποτελούνταν από τρεις χωριστές φάσεις: α) διδασκαλίες σε πειραµατικές τάξεις µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού µε σκοπό την αναζήτηση του καλύτερου δυνατού τρόπου ενσωµάτωσης του λογισµικού στη διδακτική πράξη, β) τελική έρευνα µε µαθητές/ριες για τη διερεύνηση του µαθησιακού αποτελέσµατος των διδασκαλιών µε το λογισµικό και σύγκριση µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα που είχε η παραδοσιακή διδασκαλία, και γ) καταγραφή, από τον/ην εκπαιδευτικό, στοιχείων για τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις µιας οµάδας 2-3 παιδιών σε κάθε τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε το λογισµικό, αλλά και

8 160 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών συνολικά ολόκληρης της τάξης, µε στόχο τη συνολική αξιολόγηση του λογισµικού. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν σε 13 συνολικά σχολικά τµήµατα µε 226 µαθητές/ριες από το αρχικό δείγµα (των 451 µαθητών/ριών). Μετά τις διδασκαλίες, οι 226 µαθητές/ριες απάντησαν σε γραπτό ερωτηµατολόγιο ίδιο µε αυτό της αρχικής έρευνας. Στη τρίτη φάση συµµετείχαν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι οποίοι/ες πραγµατοποίησαν και τις διδασκαλίες µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Συγκεκριµένα συµµετείχαν 2 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 11 της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες ήταν διαφορετικοί/ές από τους/ις 15 εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα για τη διαµορφωτική αξιολόγηση του λογισµικού. Κατά τη πορεία των διδασκαλιών που πραγµατοποίησαν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε τµήµα, σηµείωναν γραπτά σε χαρτί τις αντιδράσεις των µαθητών/ριών του τµήµατος, τη συµπεριφορά και τα λεγόµενά τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών έγινε στη συνέχεια µε ποιοτική µελέτη. Η συνολική αξιολόγηση του λογισµικού από τους/ις εκπαιδευτικούς (τρίτη φάση) αφορούσε στη συµπλήρωση ενός «ηµερολογίου» από κάθε εκπαιδευτικό για την καταγραφή στοιχείων σχετικών µε τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις µιας οµάδας 2-3 µαθητών/ριών σε κάθε τµήµα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και συνολικά ολόκληρης της τάξης. Η επεξεργασία των δεδοµένων, δηλαδή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις του «ηµερολογίου», έγινε µε ποιοτική µελέτη, λόγω του µικρού αριθµού του δείγµατος. Κατά τη φάση των διδασκαλιών µε το λογισµικό διαπιστώθηκε ότι η προσήλωση των παιδιών στο αντικείµενο που διδάσκονταν, ο υψηλός ζήλος που έδειξαν για µάθηση και αναζήτηση, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τη συνέχιση της διδασκαλίας µε χρήση ανάλογου εκπαιδευτικού λογισµικού και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, ήταν κοινό χαρακτηριστικό όλων των διδασκαλιών που πραγµατοποιήθηκαν. Σε διάφορα σηµεία της διδασκαλίας οι ερωτήσεις των µαθητών/ριών προσέφεραν ερεθίσµατα για διάλογο µε το/η διδάσκοντα/ουσα, αλλά και µε τους/ις συµµαθητές/ριές τους, ο οποίος πραγµατοποιούνταν συµβάλλοντας στην εξαγωγή συµπερασµάτων, χρήσιµων για την κατανόηση των εφαρµογών του 3 ου νόµου του Νεύτωνα. Επιπλέον, όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε το «Εκπαιδευτικό παιχνίδι», όπου, στηριζόµενοι στη µεταξύ τους συνεργασία και στην ανταλλαγή απόψεων, προσπάθησαν να συγκεντρώσουν όσο υψηλότερη βαθµολογία µπορούσαν, ώστε να ανταγωνιστούν τις άλλες οµάδες της τάξης. Ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα τα παιδιά προκάλεσαν οι µη ρεαλιστικές κινήσεις αντικειµένων (π.χ. ο σκύλος του πειράµατος 3 και το βιβλίο-τραπέζι του πειράµατος 4) που «πετούσαν» προς τα επάνω, λόγω λανθασµένης τοποθέτησης των διανυσµάτων των δυνάµεων στα σώµατα του συστήµατος. Ακόµη, οι οδηγίες που δόθηκαν όσον αφορά την πλοήγηση στο λογισµικό δεν χρειάστηκε να είναι πολλές, διότι οι µαθητές/ριες δεν αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα στον τοµέα αυτόν. Μετά τη διδασκαλία µε το εκπαιδευτικό λογισµικό διαπιστώθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις απόψεις των παιδιών για την αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων και τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα, σε σχέση µε τις κατηγορίες θεµελιωδών εναλλακτικών ιδεών των µαθητών/ριών που ανιχνεύτηκαν στην αρχική έρευνα. Από την τελική έρευνα µε τους/ις 226 µαθητές/ριες αναδείχθηκε η θετική επίδραση που είχε η διδασκαλία στο σύνολο των µαθητών/ριών του δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα: 1) Τα ποσοστά των λανθασµένων απαντήσεων των µαθητών/ριών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µειώθηκαν αισθητά. Η µείωση αυτή κυµαίνονταν από 52% ως 80% ανάλογα µε την κατηγορία εναλλακτικών ιδεών, ενώ κατά µέσο όρο και για τις έξι αυτές κατηγορίες ήταν περίπου 65%. Οι σωστές απαντήσεις των µαθητών/ριών στο σύνολο των ερωτήσεων κινούνταν σε αρκετά υψηλά ποσοστά, περίπου 60% ως 90% ανάλογα µε την ηλικία και την ερώτηση. 2) Εξοµαλύνθηκαν οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των µαθητών/ριών που είχαν παρατηρηθεί πριν από τη διδασκαλία αυτή σε σχέση µε το φύλο και την περιοχή της σχολικής µονάδας, ενώ σε σχέση µε την ηλικία τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων είναι ανάλογα µε αυτήν, µε µικρή απόκλιση από τη µια χρονιά στην άλλη (γεγονός φυσιολογικό και αναµενόµενο). Όσον αφορά τον τύπο του σχολείου, οι µαθητές/ριες των Τ.Ε.Ε. συνέχιζαν να υστερούν έναντι αυτών του Ενιαίου Λυκείου (και αυτό ήταν αναµενόµενο). Εντούτοις παρουσίαζαν µεγαλύτερα

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 161 ποσοστά βελτίωσης σε σχέση µε τους/ις µαθητές/ριες του Ενιαίου Λυκείου. Το τελευταίο ενισχύει την άποψη ότι η διδακτική προσέγγιση µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, και µάλιστα εποικοδοµητικού τύπου, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία κυρίως για τα παιδιά των Τ.Ε.Ε., για τα οποία αναµφίβολα η παραδοσιακή διδασκαλία δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρατήρησης από τους/ις εκπαιδευτικούς των µαθητών/ριών που συµµετείχαν (τρίτη φάσης του σταδίου αυτού της έρευνας), προέκυψαν τα ακόλουθα: α) οι µαθητές/ριες υποδέχονται τη διδασκαλία µε τη χρήση υπολογιστή και εκπαιδευτικού λογισµικού µε θετικό ως ενθουσιώδη τρόπο, β) το ενδιαφέρον των µαθητών/ριών σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας µε χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» παρέµεινε αµείωτο και είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε µια συνηθισµένη (χωρίς λογισµικό) διδασκαλία, γ) η διδασκαλία µε χρήση του εκπαιδευτικού αυτού λογισµικού βοήθησε τη δηµιουργία συνθηκών συνεργατικής µάθησης τόσο µεταξύ των µελών της ίδιας οµάδας (µαθητές/ριες που µοιράζονται τον ίδιο υπολογιστή), όσο και µεταξύ µελών διαφορετικών οµάδων, δ) οι µαθητές/ριες συµπεριφέρθηκαν ευγενικά και πειθαρχηµένα µέσα στην τάξη, ε) το ενδιαφέρον των µαθητών/ριών, ο ρυθµός εργασίας τους και η συµµετοχή τους στη διάρκεια της διδασκαλίας µε το λογισµικό «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» (ερωτήσεις προς τον/ην διδάσκοντα/ουσα ή διάθεση να δώσουν απαντήσεις σε αυτόν/ήν) ήταν εντονότερα από ό,τι σε µια συνηθισµένη διδασκαλία, και στ) το επίπεδο του θορύβου και η µετακίνηση των µαθητών/ριών µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε τη χρήση του λογισµικού ήταν ελαφρώς µεγαλύτερα από ό,τι σε µια συνηθισµένη διδασκαλία, διότι οι µαθητές/ριες αισθάνονταν ότι είχαν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας µέσα στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας και διότι είναι στοιχεία απαραίτητα για τις ανάγκες της συνεργασίας, τα οποία όχι µόνο δεν παρεµπόδισαν την οµαλή πορεία της διδασκαλίας, αλλά λειτούργησαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά σε όφελος της µάθησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελικής έρευνας, η διδασκαλία µε τη βοήθεια του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων» είχε θετική επίδραση στη µάθηση και προήγαγε την εννοιολογική κατανόηση σε θέµατα που αφορούν τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα. Το σηµαντικότερο νέο στοιχείο που εισάγει η παρούσα ερευνητική προσέγγιση στην επιστηµονική έρευνα είναι η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση του λογισµικού «Αλληλεπιδράσεις Σωµάτων», στην οποία εξάλλου οφείλεται και η εξαρχής σχεδίασή του και η διαπίστωση της καταλληλότητάς του. Η µεθοδολογία αυτή δεν έλαβε απλά υπόψη της αρχικές ιδέες των παιδιών όπως αυτές παρατίθενται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αλλά περιέλαβε την πραγµατοποίηση µιας αρχικής έρευνας σε µεγάλο δείγµα για την ανίχνευση των ποικίλων ιδεών των παιδιών και, το κυριότερο, σε όλα τα στάδια της σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του λογισµικού συµµετείχαν ενεργά όλοι/ες αυτοί/ές που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν µελλοντικά το λογισµικό: οι µαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να λήφθηκαν επίσης υπόψη οι γενικές προδιαγραφές δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισµικού προήλθαν από µια βήµα προς βήµα συνεργασία µε τους/ις µαθητές/ριες και τους/ις εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, το κεντρικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι διδασκαλία µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού βασισµένου στις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/ριών, το οποίο έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και αξιολογηθεί (διαµορφωτικά και συνολικά) µε την ενεργό συµµετοχή µαθητών/ριών και εκπαιδευτικών και το οποίο ενσωµατώνει κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία, µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την εννοιολογική κατανόηση και την οικοδόµηση της γνώσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Dreyfus, A., Jungwirth, E. and Eliovitch, R. (1990). Applying the Cognitive Conflict strategy for

10 162 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών conceptual change Some implications, difficulties and problems, Science Education, 74(5), Dykstra, D., Boyle, C. & Monarch, I. (1992), Studying conceptual change in learning physics, Science Education, 76(6), Grigoriadou, Μ., Mitropoulos, D., Samarakou, M., Solomonidou, C., & Stavridou, H. (1999). Methodology for the design of educational software in mathematics and physics for the secondary education, Proceedings of the International Conference on Technology and Education, ICTE, Edinburgh, paperid 247, p1-3 Halloun, I. (1997). Schematic Concepts for schematic models of the real world: the Newtonian concept of force, Science & Education, (August 1997), Halloun, I., & Hestenes, D. (1985). Common sense concepts about motion, American Journal of Physics, 53(11), Hennessy, S., Twigger, D., Driver, R., O Shea, T., O Malley, C.E., Byard, M., Draper, S., Hartley, R., Mohamed, R. & Scanlon, E. (1995a). Design a computer - augmented curriculum for mechanics, International Journal of Science Education, 17(1), Hennessy, S., Twigger, D., Driver, R., O Shea, T., O Malley, C.E., Byard, M., Draper, S., Hartley, R., Mohamed, R., & Scanlon, E. (1995b). A classroom intervention using a computeraugmented curriculum for mechanics, International Journal of Science Education, 17(2), Kolokotronis, D., & Solomonidou, C. (2002). Innovative educational software to help students construct scientific views about the concept of interaction between bodies. In K. Fernstrom (ed.) Proceedings: 3 rd International Conference on Information Communication Technologies in Education, Samos, Greece: Research Training Institute of East Aegean, (INEAG, Greece), University College of the West Valley (Canada), 7/2002, Kolokotronis, D., & Solomonidou, C. (2003). A step-by-step design and development of an integrated educational software to deal with students empirical ideas about mechanical interaction, Education and Information Technologies, 8(3), Raghavan, K. and Glaser, R. (1995). Model-based analysis and reasoning in science: the MARS curriculum, Science Education, 79, Solomonidou, C., & Kolokotronis, D. (2001). Interactions between bodies: Students (aged 11-16) empirical ideas and design of appropriate educational software, Themes in Education, 2(2-3), Terry, C., & Jones, G. (1986). Alternative frameworks: Newton s third law and conceptual change. European Journal of Science Education, 8(3), Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics, European Journal of Science Education, 1(2), Κολοκοτρώνης,., Σολοµωνίδου, Χρ. (2002), Αναπαραστάσεις παιδιών ετών για την αλληλεπίδραση µεταξύ σωµάτων και για τον 3 ο νόµο του Νεύτωνα. Πρακτικά συνεδρίου «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», σελ , Αθήνα Μητρόπουλος,., Σαµαράκου, Μ., Ρηγούσος, Α., Γρηγοριάδου, Μ., Σταυρίδου, Ε., & Σολοµωνίδου, Χ. (1999). Μεθοδολογία σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού ιανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά. Επιθεώρηση Φυσικής: Αφιέρωµα στην Πληροφορική στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Τεύχος 30, Άνοιξη 1999, Περίοδος Γ, τόµος Η, Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001). Πληροφορική και εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση, Αθήνα Σολοµωνίδου, Χ. (1999), Μια κριτική θεώρηση των σύγχρονων τάσεων και απόψεων για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και µάθηση των Φυσικών Επιστηµών. Επιθεώρηση Φυσικής, Περίοδος Γ - Τόµος Η, τεύχ. 30, Σολοµωνίδου Χ. (2000). Γνωστικές δυσκολίες για ένα θέµα πάντα επίκαιρο, τη Νευτώνεια Μηχανική. Λογισµικό για διδακτική αντιµετώπιση. Επιθεώρηση Φυσικής, 31, 29-42

Χρήση στην Τάξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παρουσιάσεων για Εποικοδομητική Διδασκαλία της Νευτώνειας Δυναμικής

Χρήση στην Τάξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παρουσιάσεων για Εποικοδομητική Διδασκαλία της Νευτώνειας Δυναμικής Χρήση στην Τάξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παρουσιάσεων για Εποικοδομητική Διδασκαλία της Νευτώνειας Δυναμικής Δημήτρης Κολοκοτρώνης Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης, MSc Computer Science, Υπ. Δρ. Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Χ. Σολομωνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Το ελικόπτερο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Χωρίζεται σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ

Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ Νίκος απόντες, Γιάννης Κωτσάνης, Σπύρος Τσοβόλας, Βασίλης Οικονόµου Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης daponte@sch.gr, kotsanis@doukas.gr, stsovol@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 167 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES Καστανιώτης Δημήτρης Μαθηματικός-επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα 1 1. Εισαγωγή Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις 5 Απλή Απλή Όταν διδάσκουµε Φυσικές Επιστήµες µε ΤΠΕ πρέπει κυρίως να αποσκοπούµε στο: Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Εποπτεία: Παπασταυρίδης Σταύρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 12 ο Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας 2 Εισαγωγή Τα παιδιά µε κινητική αδεξιότητα (ή µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής) είναι αυτά χωρίς (εµφανή)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή )

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή ) ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή 136-141) Μάνου Βασιλική ασκάλα, Μετεκ. Μ Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα