Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης"

Transcript

1 Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Κώτσης Θ. Κων/νος*, Κολοβός Χρήστος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Μετεκπαιδευόµενος του ιδασκαλείου Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Θεµατική Ενότητα: Πρώιµες Φυσικές έννοιες, εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, συναισθηµατικοί παράγοντες στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Στην εργασία αυτή αφού επισηµαίνεται ο ρόλος των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών στη διδασκαλία και στη µάθηση, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας από 426 παιδιά ηµοτικού σχολείου, ηλικίας 1-12 χρονών. Ανιχνεύονται εναλλακτικές ιδέες των µαθητών για την έννοια της δύναµης, καταγράφεται ο βαθµός της εννοιολογικής αλλαγής αυτών µετά την διδασκαλία και τη διάρκεια της γνώσης που απέκτησαν Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, δύναµη Abstract: In this paper we present a search about the children s alternative conceptions about the force. The research has be done in 426 students of Primary School, age of 1-12 years old. Also it is recorded the degree of the conceptual change of these ideas and what is the duration of the new knowledge. 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τη σύγχρονη θεώρηση της ιδακτικής της Φυσικής, κυρίαρχο ρόλο στη µάθηση παίζουν οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόµενα πριν τα διδαχτούν στο σχολείο. Ο µαθητής πριν διδαχτεί στο σχολείο οποιαδήποτε έννοια έχει διαµορφώσει τη δική του άποψη για αυτήν. Τα παιδιά µέσα από την κοινωνική επαφή και τη γλώσσα αρχίζουν να οικοδοµούν ένα ευρύ φάσµα ιδεών για το πως λειτουργεί ο κόσµος. Οι ιδέες αυτές χρησιµοποιούνται για να προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ότι υποπίπτει στην αντίληψή τους. Οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών έχουν γενικότητα και διαχρονική ισχύ, παρόλο που µερικές από αυτές διαφοροποιούνται µε την ανάπτυξη του µαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. Οι ιδέες των παιδιών δεν απλές παρανοήσεις που οφείλονται σε κακή πληροφόρηση, αλλά δηµιουργούνται από τους µηχανισµούς που αυτά διαθέτουν και µε τους οποίους αντιλαµβάνονται ότι συµβαίνει γύρω τους. Πολλοί ερευνητές1 υποστηρίζουν ότι οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών δεν αποτελούν τα συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, αλλά νοητικές κατασκευές τις οποίες τα παιδιά χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα. Ο Ausubel από το 1968 έγραφε 2 «ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι αυτό που ο µαθητής ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον σύµφωνα µε αυτό». Η άποψη αυτή οριοθετεί και προσδιορίζει τη σηµασία των ιδεών στη µάθηση και στη διδασκαλία. Η εποικοδοµητική υπόθεση της µάθησης θεωρεί τα υποκείµενα ως συµµετέχοντα ενεργά στη δόµηση των δικών τους νοηµάτων. Κάθε νέα πληροφορία, από όπου και αν προέρχεται αφοµοιώνεται από το υποκείµενο µε τρόπο που εξαρτάται από τη φύση και την οργάνωση των γνωστικών δοµών. Αυτό συνεπάγεται: α) ιαφορετική δοµή θα αξιοποιήσει µε ξεχωριστό τρόπο τη νέα πληροφορία, δηλαδή ο κάθε µαθητής αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση από πλευρά γνωστικής δοµής και β) Η νέα γνώση θα αφοµοιωθεί µόνο όταν ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα δοµή του µαθητή, αλλιώς θα αποµονωθεί και θα χαθεί. Η µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες δεν περιλαµβάνει µόνο την αποδοχή των νέων ιδεών, αλλά και επίσης και την τροποποίηση ή κατάργηση των προϋπαρχουσών ιδεών του 3. Συνεπώς η γνώση δεν «µεταβιβάζεται» ούτε γίνεται αποδεκτή παθητικά, αλλά εποικοδοµείται ενεργά από τα υποκείµενα 4. Είναι φανερό ότι αυτή η αντίληψη για τη µάθηση έχει πολύ σηµαντικές συνέπειες στη διδασκαλία, αφού ο µαθητής γίνεται πρωταγωνιστής της διαδικασίας και όχι παθητικός δέκτης µηνυµάτων όπως τον ήθελε το παραδοσιακό πρότυπο. Ο δάσκαλος * Πρόσωπο επικοινωνίας 1 Gilbert, J.K., Osborne, R.J. and Fensham P.J. (1982), Children s Science and its consequences for teaching. Science Education, V66(4) 2 Ausubel D. (1968) Educational Psychology. A Cognitive View. Reinhart, N. York 3 Καριώτογλου, Π. (199). Προβλήµατα ιδασκαλίας και Μάθησης της Μηχανικής των Ρευστών. ιδακτορική ιατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 4 Wheatley, G. (1991). Constructivist Perspectives in Science and Mathematics Learning. Science Education 75.

2 προκαλεί µηνύµατα στους µαθητές, που είναι διαφορετικά για τον καθένα και έτσι το κάθε άτοµο κατασκευάζει τη δική του γνώση, που είναι δυνατόν να διαφέρει όχι µόνο από το επιστηµονικό πρότυπο αλλά και από τις απόψεις των άλλων. Ο ρόλος του δασκάλου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός γιατί µε τις στρατηγικές παρεµβάσεις του προσπαθεί να τροποποιήσει τις διαισθητικές αντιλήψεις των µαθητών για τις έννοιες της φυσικής και τα φυσικά φαινόµενα σε γνώσεις που είναι πιο συµβατές µε το αντίστοιχο επιστηµονικό πρότυπο. Η αναδόµηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης των παιδιών και η πραγµατοποίηση της εννοιολογικής αλλαγής απαιτεί την αποδοχή από τον δάσκαλο των εναλλακτικών ιδεών τους και τη χρησιµοποίησή τους στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής στο ηµοτικό Σχολείο. Η παρούσα εργασία αφού καταγράφει τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για την έννοια της δύναµης, προσπαθεί να διαπιστώσει µε τη διδασκαλία που γίνεται σήµερα στο Ελληνικό ηµοτικό Σχολείο, αν συµβαίνει εννοιολογική αλλαγή πάνω σε αυτήν την έννοια και αν έχει υφίσταται χρονική διάρκεια αυτής της νέας γνώσης. 2. Η Έρευνα Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας που έγινε σε µαθητές ηµοτικών Σχολείων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την έννοια της δύναµης. Η έρευνα έγινε το έτος 21 και απευθύνθηκε τόσο σε µαθητές της Τάξης του ηµοτικού, όσο και σε µαθητές της Ε Τάξης που είχαν πρόσφατα διδαχθεί την έννοια της δύναµης και σε µαθητές της ΣΤ Τάξης για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διάρκεια η επιστηµονική γνώση. Η διδασκαλία των µαθητών της Ε Τάξης είχε γίνει µε τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου «Ερευνώ το Φυσικό κόσµο» 5. Οι µαθητές ανήκαν σε ηµοτικά Σχολεία που βρίσκονται σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η έρευνα αποτελεί µέρος ευρύτερης προσπάθειας στο ΠΤ Ε του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία στοχεύει να καταγράψει αν η διδασκαλία της Φυσικής στην Ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση συµβάλει σε εννοιολογική αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Η έρευνα έγινε µε γραπτό ερωτηµατολόγιο, που περιλάµβανε πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Με τα ερωτήµατα επιδιώχθηκε η ανίχνευση των µαθητών στο πως ερµηνεύουν απλά φαινόµενα της καθηµερινής τους εµπειρίας που στηρίζονται στην έννοια της δύναµης. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ύναµη λέγεται η αιτία: α) Που παραµορφώνει ένα σώµα. β) Που του αλλάζει την κινητική του κατάσταση. γ) Που κάνει και τα δυο παραπάνω. δ) Τίποτε από τα παραπάνω 2) Σπρώχνουµε µια µπάλα κι αυτή κινείται. Σπρώχνουµε έναν τοίχο που µένει ακίνητος. Σε ποια περίπτωση ασκούµε δύναµη: α) Όταν σπρώχνουµε την µπάλα. β) Όταν σπρώχνουµε τον τοίχο. γ) Και στις δυο περιπτώσεις. δ) Σε καµία περίπτωση. 3) Πότε ενεργεί µια δύναµη σε µία µπάλα: α) Όταν σπρώχνουµε την µπάλα κι αυτή αρχίζει να κινείται. β) Όταν σταµατάµε την µπάλα που κινείται. γ) Και στις δυο περιπτώσεις. δ) Σε καµία περίπτωση. 4) Ένα παιδί πετά µια πέτρα, πότε εξασκεί δύναµη: α) Τη στιγµή που η πέτρα φεύγει από το χέρι του. β) Όταν η πέτρα βρίσκεται στον αέρα. γ) Και στις δυο περιπτώσεις. δ) Σε καµία περίπτωση. 5) Συναντάς ένα φίλο σου και τον χαιρετάς χτυπώντας του το χέρι «κόλα πέντε». Ασκείται στο χέρι σου και στο χέρι του φίλου σου: α) υο δυνάµεις µε την ίδια κατεύθυνση. β) ύο δυνάµεις µε την αντίθετη κατεύθυνση. γ) ύο δυνάµεις µε διαφορετικές κατευθύνσεις. 5 ΟΕ Β (1998). Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο, Φυσικά Ε τάξης. Αθήνα. 1

3 Το ερωτηµατολόγιο πριν τη διακίνησή του, τέθηκε υπόψη δασκάλων που είχαν διδάξει την έννοια της δύναµης και µας διαβεβαίωσαν ότι οι ερωτήσεις αντιστοιχούσαν στο περιεχόµενο και το επίπεδο δυσκολίας της διδασκαλίας τους. Το ερωτηµατολόγιο-πιλότος, δόθηκε στο ηµοτικό Σχολείο Λεπενούς, για τον έλεγχο της σαφήνειας των ερωτηµάτων. Εφόσον οι απαιτούµενες αλλαγές ήσαν επουσιώδεις, διακινήθηκε σε 16 ηµοτικά Σχολεία του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και το τελικό δείγµα µαθητών ανήλθε σε 426 άτοµα το οποίο αντιστοιχεί στο 9% του συνόλου των µαθητών του νοµού. Στο δείγµα υπήρχε µια ελάχιστη υπεροχή του ποσοστού των κοριτσιών (5.5%), έναντι των αγοριών (49.5%). Τα παιδιά είχαν ενηµερωθεί για τους σκοπούς της έρευνας και συµµετείχαν οικειοθελώς (δεν υπήρξαν άτοµα που αρνήθηκαν να λάβουν µέρος). Στο ερωτηµατολόγιο δεν αναζητήθηκε να καταγραφούν όλες οι παρανοήσεις και τα νοητικά µοντέλα των µαθητών στην έννοια της δύναµης 6, διότι ο σκοπός της έρευνας κατευθύνονταν στο κατά πόσο µεταβάλλονται αυτά µετά από την διδασκαλία της έννοιας της δύναµης. Με το πρώτο ερώτηµα αναζητείται να διερευνηθεί µε ποια αποτελέσµατα συνδέουν την δύναµη τα παιδιά, ενώ στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επιδιώχθηκε η ανίχνευση των αντιλήψεων της επίδρασης της δύναµης σε κινούµενα ή ακίνητα αντικείµενα. Τέλος µε την πέµπτη ερώτηση διερευνάται στο πως µπορεί να αντιληφθούν τα παιδιά τη διανυσµατική ιδιότητα της δύναµης. Οι µαθητές της Τάξης δεν έχουν διδαχθεί ποτέ έννοιες της Φυσικής, ενώ οι µαθητές της Ε Τάξης είχαν διδαχθεί δύο µήνες πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, την έννοια της δύναµης. Τέλος οι µαθητές της ΣΤ Τάξης την είχαν διδαχθεί ένα χρόνο πριν. Από τη σύγκριση των απόψεων των µαθητών της Ε και της ΣΤ Τάξης θα προκύψουν τα στοιχεία για τη διάρκεια της γνώσης που αποκτήθηκε στο σχολείο. 3. Τα αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται κατά ερώτηµα, µε την µορφή ραβδογραµµάτων των απαντήσεων των µαθητών ανά τάξη. Για κάθε ερώτηµα γίνεται σύγκριση ανά τάξη και σχολιασµός των απαντήσεων. Στο πρώτο ερώτηµα που ερωτάται ουσιαστικά ο ορισµός της δύναµης, η κατανοµή των απαντήσεων φαίνεται στο σχήµα 1. Ποσοστό (%) Που παραµορφώνει ένα σώµα Που του αλλάζει την κινητική κατάσταση Που κάνει και τα δυο παραπάνω Σχήµα 1: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο πρώτο ερώτηµα για το τι λέγεται δύναµη Από τις απαντήσεις των µαθητών προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά (58%) της Τάξης συνδέουν τη δύναµη µε τη κίνηση των αντικειµένων, ενώ µε την έννοια της παραµόρφωσης το συνδέουν το % των µαθητών. Η σωστή απάντηση (και τα δύο) σύµφωνα µε το επιστηµονικό πρότυπο δίνεται µόνο από το 18% των µαθητών. Το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται (37%) µετά από την διδασκαλία της δύναµης στην Ε Τάξη. Αυτό οφείλεται στο ότι το σχολικό εγχειρίδιο κάνει αναφορά στα αποτελέσµατα της δύναµης επάνω στα σώµατα (παραµόρφωση και αλλαγή κινητικής κατάστασης) και έτσι δίνει τον ορισµό της δύναµης. Οι µαθητές που έχουν αποκτήσει αυτή τη γνώση φαίνεται να τη διατηρούν και ένα χρόνο µετά (36%). Στο δεύτερο ερώτηµα, όπου γίνεται η σύνδεση της δύναµης µε ακίνητο και κινούµενο αντικείµενο, οι απαντήσεις των µαθητών φαίνεται στο σχήµα 2. 6 Κόκκοτας, Π. (1998). Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα 2

4 Ποσοστό (%) Όταν σπρώχνουµε την µπάλα Όταν σπρώχνουµε τον τοίχο Και στις δυο περιπτώσεις Σχήµα 2: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο δεύτερο ερώτηµα για το πότε εξασκείται µια δύναµη σε κινούµενο και σε ακίνητο σώµα. Οι µαθητές πριν διδαχθούν την έννοια της δύναµης έχουν αντίληψη σε ποσοστό (39%), ότι τόσο στη περίπτωση του ακίνητου σώµατος (τοίχος), όσο και του κινούµενου (µπάλα) εξασκείται δύναµη. ηλαδή έχουν σωστά νοητικά διαµορφωµένο το επιστηµονικό πρότυπο Ίδιο ποσοστό νοµίζει ότι η δύναµη εφαρµόζεται µόνο στη περίπτωση του τοίχου, διότι συνδέουν την ισχυρή µυϊκή προσπάθεια για τη µετακίνησή του, µε την έννοια της δύναµης, ενώ τέλος το 23% συνδέει την δύναµη µε την ορατή µετακίνηση του αντικειµένου. Οι αντιλήψεις αυτές µεταβάλλονται, όσον αφορά το επιστηµονικό πρότυπο µόνο κατά 18% και από 39% γίνεται 46% στη Ε Τάξη µετά από διδασκαλία της έννοιας της δύναµης και η γνώση αυτή φαίνεται να διατηρείται (48%) και µετά από ένα χρόνο (48%). Το τρίτο ερώτηµα αναφέρεται πάλι στη µεταβολή της κίνησης ενός σώµατος, µιας µπάλας, µόνο που εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι µεταβολής της κίνησης. Πρώτον, από ηρεµία η µπάλα αρχίζει και κινείται και δεύτερον, ενώ κινείται την σταµατάµε. Για το πότε εξασκείται δύναµη οι µαθητές έδωσαν τις απαντήσεις που φαίνεται στο σχήµα 3. Οι µαθητές της Τάξης, συνδέουν τη δύναµη περισσότερο µε την έναρξη της κίνησης (53%), ενώ µόνο το 37% θεωρούν ότι τόσο στο ξεκίνηµα, όσο και στο σταµάτηµα της µπάλας εξασκείται δύναµη. Ποσοστό (%) Όταν σπρώχνουµε την µπάλα κι κινείται Όταν σταµατάµε την µπάλα που κινείται Και στις δυο περιπτώσεις Σχήµα 3. Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο τρίτο ερώτηµα για δύο διαφορετικούς τρόπους µεταβολής της κίνησης ενός σώµατος Το ποσοστό της ορθής απάντησης, µετά τη διδασκαλία της έννοιας της δύναµης στη Ε Τάξη, µειώνεται σε 27%, γεγονός που σηµαίνει ότι ο µαθητής δεν αποκοµίζει το επιστηµονικό πρότυπο και το επαναφέρει µετά από ένα χρόνο σχεδόν, δηλαδή στη ΣΤ Τάξη, στο προηγούµενο ποσοστό (34%). Με το τρόπο της διδασκαλίας της δύναµης, ο µαθητής συνδέει ακόµα περισσότερο την δύναµη µε την ξεκίνηµα µιας κίνησης και όχι µε το σταµάτηµά της. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι, είναι πιο εύκολο ο Εκπαιδευτικός να αναφέρει ή και να δείξει ένα παράδειγµα όπου το σώµα από την ηρεµία αρχίζει να κινείται παρά ένα κινούµενο σώµα που σταµατά. Το τέταρτο ερώτηµα αναφέρεται σε ένα σώµα (πέτρα), όπου από επαφή δέχεται µια δύναµη και αρχίζει να κινείται. Το πότε εξασκείται δύναµη οι µαθητές έδωσαν τις απαντήσεις που φαίνεται στο σχήµα 4. 3

5 Ποσοστό (%) Τη στιγµή που η πέτρα φεύγει απ' το χέρι του Όταν η πέτρα βρίσκεται στον αέρα Σχήµα 4. Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο τέταρτο ερώτηµα για το αν υφίσταται η δύναµη όταν σταµατήσει η επαφή µεταξύ δύο σωµάτων. Οι µαθητές πιστεύουν ορθά σε µεγάλο ποσοστό (88%), ότι η δύναµη εξασκείται µόνο τη στιγµή που φεύγει η πέτρα από το χέρι τους. Ένα µικρό ποσοστό 12% θεωρεί ότι η δύναµη εξακολουθεί να υπάρχει και όταν η πέτρα βρίσκεται στον αέρα. Το περίεργο είναι ότι αυτό το ποσοστό αυξάνει λίγο (16%) µετά τη διδασκαλία της δύναµης στην Ε Τάξη, και ακόµα περισσότερο (2%) ένα χρόνο µετά. Μπορεί η µεταβολή να βρίσκεται στα όρια του στατιστικού σφάλµατος, αλλά σαφέστατα εµφανίζεται µια τάση αύξησης που αξίζει περισσότερο έρευνας. Τέλος στο πέµπτο ερώτηµα ανιχνεύεται το αν οι µαθητές µπορούν να συνδέσουν την έννοια της δύναµης µε το διανυσµατικό χαρακτήρα της. Στην Ε Τάξη οι µαθητές διδάσκονται το γνώρισµα αυτό της δύναµης. Το ερώτηµα τέθηκε µε τέτοιο τρόπο που δεν χρησιµοποιεί τις λέξεις διεύθυνση και φορά του επιστηµονικού προτύπου χρησιµοποιεί την κατεύθυνση που πιστεύουµε ότι είναι γνωστή και στους µαθητές της Τάξης. Τα ερωτηµατολόγια που απευθύνθηκαν στους µαθητές της Ε και ΣΤ Τάξης είχαν αντί της λέξης κατεύθυνσης, τις λέξεις διεύθυνση και φορά. Οι απαντήσεις των µαθητών σε αυτό το ερώτηµα φαίνονται στο σχήµα 5. Ποσοστό (%) υο δυνάµεις ίδιας κατεύθυνσης υο δυνάµεις αντίθετης κατεύθυνσης υο δυνάµεις διαφορετικής κατεύθυνσης Σχήµα 5. Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο πέµπτο ερώτηµα για το διανυσµατικό χαρακτήρα της δύναµης. Το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών της Τάξης δεν αντιλαµβάνονται τον διανυσµατικό χαρακτήρα της δύναµης και για αυτό µόνο 23% δίνουν την ορθή απάντηση του επιστηµονικού προτύπου. Μετά την διδασκαλία τους στην Ε Τάξη το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 4%, σχεδόν διπλασιάζεται, αλλά εξακολουθεί να είναι µικρό συγκρινόµενο µε το σύνολο των µαθητών. Η διάρκεια γνώσης παραµένει σταθερή και ένα χρόνο µετά, αλλά πάντα στα ίδια χαµηλά επίπεδα (4%). 4. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα µπορούµε να κάνουµε ορισµένες διαπιστώσεις για τις αντιλήψεις των παιδιών στην έννοια της δύναµης και κατά πόσο τις µετέβαλλε η διδασκαλία τους στο σχολείο. Η προσέγγιση των µαθητών στα προβλήµατα είναι φαινοµενολογική και όχι εννοιολογική. Γίνεται µε την βοήθεια των εµπειριών ή 4

6 χαρακτηριστικών τα οποία αντιλαµβάνονται µε τις αισθήσεις. Οι αντιλήψεις των µαθητών για τη δύναµη προέρχονται από την καθηµερινή εµπειρία της κίνησης, των συγκρούσεων και των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη µετακίνηση των σωµάτων. Οι ιδέες τους επηρεάζονται ακόµα από τις σηµασίες που αποδίδονται στη λέξη δύναµη στη καθηµερινή ζωή. Τα ευρήµατα της έρευνας βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας 7,8. Οι µαθητές πιστεύουν ότι η δύναµη συνδέεται µε την κίνηση του σώµατος 9, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηµάτων 1 και 4. Από το ερώτηµα 2 προκύπτει ότι οι µαθητές θεωρούν ότι η δύναµη σχετίζεται µε την έννοια της µυϊκής δύναµης 1. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από την αντίληψη που έχουν µαθητές της Τάξης ότι δύναµη είναι η αιτία που παραµορφώνει ένα σώµα. Από το ερώτηµα 5 προκύπτει ότι οι µαθητές δεν αντιλαµβάνονται τον διανυσµατικό χαρακτήρα της δύναµης, κάτι που εµφανίζεται και σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 11. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη παρούσα εργασία ανιχνεύθηκε και µια άλλη παρανόηση των παιδιών µε την έννοια της δύναµης. Από το ερώτηµα 3 προκύπτει ότι τα παιδιά δεν συνδέουν την δύναµη µε την ιδιότητα της, να σταµατά κινούµενα αντικείµενα. Συνδέουν το αίτιο της δύναµης µόνο µε την έναρξη της κίνησης και όχι µε το τέλος της. Οι µαθητές εµφανίζουν µεγάλη προσκόλληση στις εναλλακτικές ιδέες τους και δύσκολα επηρεάζονται από τον τρόπο διδασκαλία που γίνεται σήµερα στο ηµοτικό Σχολείο. Γνωρίσµατα της διδασκόµενης έννοιας της δύναµης δεν υιοθετούνται από τους µαθητές, όταν έρχονται σε αντίθεση µε την εµπειρία τους. Αυτοί επιστρέφουν στις προηγούµενες εδραιωµένες αντιλήψεις τους οι οποίες έχουν διαµορφωθεί από την διδασκαλία. Το κατά πόσο έχει συντελεσθεί εννοιολογική αλλαγή κατά τη διδασκαλία σε χαρακτηριστικά της έννοιας της δύναµης, παρουσιάζεται στον πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται οι ορθές απαντήσεις κατά ερώτηµα και τάξη. Μόνο για τα γνωρίσµατα της δύναµης ότι µπορεί να παραµορφώνει και να κινεί ένα σώµα (ερώτηµα 1) και ότι έχει διανυσµατικό χαρακτήρα (ερώτηµα 2), διπλασιάσθηκε σχεδόν το ποσοστό των µαθητών που ακολουθούν το επιστηµονικό πρότυπο και το ποσοστό αυτό παράµενε σταθερό και ένα χρόνο µετά, δηλώνοντας τη διάρκεια της γνώσης. Τάξη Ε Τάξη ΣΤ Τάξη Ερώτηµα 1 18 % 37 % 36 % Ερώτηµα 2 39 % 46 % 48 % Ερώτηµα 3 37 % 27 % 34 % Ερώτηµα 4 88 % 84 % 8 % Ερώτηµα 5 23 % 4 % 4 % Πίνακας 1. Τα ποσοστά των ορθών απαντήσεων κατά τάξη. Βέβαια και στις δύο αυτές περιπτώσεις το ποσοστό σε σύγκριση µε το σύνολο των µαθητών είναι κάτω του µισού ( 4%,) οπότε δεν µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής ο τρόπος διδασκαλίας της έννοιας της δύναµης στο ηµοτικό Σχολείο. Υπάρχει και η περίπτωση της σύνδεσης της δύναµης µε το σταµάτηµα της κίνησης ενός σώµατος, όπου ο µαθητής µετά την διδασκαλία εµφανίζει υψηλότερα ποσοστά παρανόησης, τα οποία επανέρχονται στα αρχικά επίπεδα µετά από ένα χρόνο. Είναι παράδειγµα κλασσικής επίδρασης των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών στη µάθηση, όπου, όταν ο Εκπαιδευτικός δεν τις λαµβάνει υπόψη του κατά τη διδασκαλία και δεν πραγµατοποιεί εννοιολογική αλλαγή, τότε ο µαθητής µετά από αυτή επανέρχεται στην αρχική του αντίληψη. Στα υπόλοιπα ερωτήµατα οι µαθητές παρουσιάζουν µικρή µεταβολή στις αντιλήψεις µετά από τη διδασκαλία. 7 Clement, J. (1982). Student s preconceptions in introductory mechanics. American Journal of Physics 5 (1), 66 8 Brown, D.E. (1989). Student s concept of force: the importance of understanding Newton;s third low, Physics Education 7 (3), Driver, R. (1984), Cognitive psychology and pupil s frameworks in mechanics, in Lijnse, P. (ed.), The many faces of teaching and learning mechanics in secondary end early tertiary education, Proceedings of conference on physics education, August, Utrecht; GIPERS/SVO-/UNESCO, WCC, Utrecht, 1985, Duit, R. (1984), Work, force, and power- words in everyday language and terms in mechanics, in Lijnse, P. (ed.), The many faces of teaching and learning mechanics in secondary end early tertiary education, Proceedings of conference on physics education, August, Utrecht; GIPERS/SVO-/UNESCO, WCC, Utrecht, 1985, Terry, C., Jones, G. and Hurford, W. (1985). Children s conceptual understanding of force and equilibrium, Physics Education 2(4), 162 5

7 Κάθε διδακτική προσέγγιση του Έλληνα Εκπαιδευτικού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών δεν µπορούν να αγνοηθούν, γιατί τότε η διδασκαλία δεν θα συνδέεται µε την µάθηση. Είναι ένα σηµείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από όλους τους φορείς του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε από το ηµοτικό Σχολείο, ο µαθητής να αρχίζει να αποκτά την επιστηµονική γνώση. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποιητική δεξιότητα των τυφλών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ A Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Πέτρος Π. Καριώτογλου Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤ Ε, ΑΠΘ kariotog@eled.auth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μιχάλης Σκουµιός*, Βασιλεία Χατζηνικήτα skoumios@rho.forthnet.gr, hatzinikita@rhodes.aegean.gr Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις και νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» «Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η επίδρασή τους στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γραμμένος Στέργιος, Χημικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους Αγορίτσα Σχιζοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound 63. Αρβανιτάκης, Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου: υπό έκδοση) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ υκείου για την ξείδωση και την Καύση Νίκος Βαλανίδης (*), Αθανασία Νικολαϊδου nichri@ucy.ac.cy, soulanic@cytanet.com.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, ευκωσία, Κύπρος Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφάνου ΑΜ 200721

Σοφία Χατζηστεφάνου ΑΜ 200721 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα