Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας"

Transcript

1 Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Γιώργος Ζερβάκης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2

3

4 Ποσότητες αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργείων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραλαβής του ελαιολάδου 100 kg ελαιόκαρπος: l ΥΑΕ 55 kg πυρήνας ( 35 kg πυρηνόξυλο), 4 kg λιόφυλλα ή 80 kg διφασικό απόβλητο + 20 l ΥΑΕ Μέση ετήσια 10 x 10 6 m 3 ΥΑΕ, 4x10 6 tn πυρηνόξυλο, 0.5 x 10 6 tn λιόφυλλα παραγωγή και 18 x 10 6 tn υπολείμματα κλαδευμάτων στη Μεσόγειο: + 5 x 10 6 τόνοι διφασικό απόβλητο με έντονη εποχικότητα παραγωγής (από Νοέμβριο έως Μάρτιο)

5 Έργο ΦΠ66 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

6 Ο κύριος στόχος έργου ήταν να συνδυαστεί η αποτελεσματική αποδόμησηαποτοξικοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείων με την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Το πρώτο μέρος του στόχου πραγματοποιήθηκε μέσω της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιουργείων. Επιλεγμένοι μικροοργανισμοί με υψηλή αποτελεσματικότητα αποδόμησης και αποτοξικοποίησης οργανικών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των λιόζουμων (αρχικώς σε ειδικά αναπτυγμένους βιοαντιδραστήρες εργαστηριακής κλίμακας και κατόπιν σε πιλοτικές μονάδες). Παράλληλα, αξιολογήθηκε η in situ αποδόμηση των λιόζουμων, εξετάστηκε η ανακύκλωση των αποβλήτων ελαιουργείων σε γεωργικά εδάφη και η διαδικασία κομποστοποίησης αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας με στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και την παραγωγή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (λιπαντικών εισροών με επισχετική δράση στην ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών εδάφους)

7 Για την επίτευξη του δεύτερου μέρους του στόχου, η αξιοποίηση των λιόζουμων πραγματοποιήθηκε μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης, με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση των άλλων παραπροϊόντων της ελαιουργίας (συμπεριλαμβανομένου και ελαιοπυρηνολύματος που παράγεται από τα ελαιοτριβεία δύο φάσεων), ώστε να προκύψουν: εδαφοβελτιωτικά και κομπόστ για χρήση σε κηπευτικές και δενδρώδεις καλλιέργειες, μυκητιακή πρωτεϊνη (π.χ. για εμπλουτισμό ζωοτροφών), εδώδιμα μανιτάρια Pleurotus, χημικές ενώσεις (από ενδιάμεσα προϊόντα αποδόμησης των YAE με επιλεγμένους μικροοργανισμούς) με φαρμακευτικό ή/και βιομηχανικό ενδιαφέρον.

8 Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε. Διαχείριση αποβλήτων διφασικού ελαιοτριβείου

9 Τα υλικά των οποίων η διαχείρισηαξιοποίηση αποτελούσε άμεση προτεραιότητα ήταν τα απόβλητα του διφασικού ελαιοτριβείου της εταιρείας που είχαν συσσωρευτεί από τη αρχή της λειτουργίας του ( ), δηλαδή περί τα κ.μ. από: - Αφυδατωμένο-παλιό απόβλητο και - Φρέσκο απόβλητο

10

11 3 1 2

12 Στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιοκαλλιεργητές Σητείας πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση η παρασκευή κομπόστ με βάση τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την αναγκαιότητα άμεσης διαχείρισης των ποσοτήτων αποβλήτων που είχαν συσσωρευτεί. Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των επιμέρους υλικών που απαιτούνταν για το σχηματισμό μιγμάτων προς κομποστοποίηση, προσδιορίστηκαν βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πρώτων υλών (C, N, υγρασία, ειδικό βάρος, κ.λ.π.). Ενδεικτικά παραθέτονται οι τιμές C/N που μετρήθηκαν: Ελαιοπυρηνόλυμα φρέσκο 53 Ελαιοπυρηνόλυμα αφυδατωμένο 74 Λιόφυλλα 37 Πυρηνόξυλο 65 Στέμφυλα 25 Κοπριά βοειδών 20 Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν έξι μίγματα και τελικά διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος της διαδικασίας πέντε κομπόστ με την ακόλουθη σύνθεση: Κομπόστ 1 - Κομπόστ 2 - Κομπόστ 3 - Κομπόστ 4 - Κομπόστ 6 - απόβλητο + λιόφυλλα + στέμφυλα απόβλητο + λιόφυλλα + στέμφυλα + οργ. άζωτο απόβλητο + λιόφυλλα + κοπριά απόβλητο* + λιόφυλλα + κοπριά + στέμφυλα + πυρηνόξυλο απόβλητο** + λιόφυλλα + κοπριά + στέμφυλα

13

14 Τα έξι σειράδια (windrows) που δημιουργήθηκαν είχαν τις ακόλουθες αρχικές διαστάσεις: Μήκος - 45,0 μ. Πλάτος - 2,0 μ. Ύψος - 1,3 μ. και περιείχαν από κ.μ. υλικών το κάθε ένα. Οι αρχικές μετρήσεις που έγιναν στα επιμέρους μίγματα στην αρχή της κομποστοποίησης, είχαν ως εξής: C/N ph Moisture (%) Κομπόστ Κομπόστ Κομπόστ Κομπόστ Κομπόστ Κομπόστ Στη συνέχεια μετρήθηκαν καθημερινά οι θερμοκρασίες σε έξι σημεία του εσωτερικού κάθε σειραδιού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις την εβδομάδα για την κατανάλωση οξυγόνου, το ph και την υγρασία του κομπόστ.

15 Οι τιμές της σχετικής υγρασίας διατηρήθηκαν στο 45-60% από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας κομποστοποίησης Οι τιμές του ph αρχικά κυμάνθηκαν μεταξύ 7,3-8,0 και αργότερα σταθεροποιήθηκαν στο 8,5-8,8 ph 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7, Μετρήσεις Κομπόστ 1 Κομπόστ 2 Κομπόστ 3 Κομπόστ 4 Κομπόστ 6

16 Temperature Compost 1 Compost 2 Compost 3 Compost 4 Compost 5 Compost 6 Ambient Measurements Μεταβολή της θερμοκρασίας των κομπόστ κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης διάρκειας 90 ημερών

17 25 Oxygen (% Compost 1 Compost 2 Compost 3 Compost 4 Compost 5 Compost Measurements Μεταβολή της περιεκτικότητας σε οξυγόνο (%) στο εσωτερικό των κομπόστ κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης διάρκειας 90 ημερών

18 Μετά το πέρας της διαδικασίας κομποστοποίησης που διήρκεσε 90 ημέρες, το κομπόστ μεταφέρθηκε σε παρακείμενο χώρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του Παράλληλα έγιναν αναλύσεις των βασικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των κομπόστ και ακολούθησε αξιολόγηση τους τόσο σε εργαστηριακά πειράματα όσο και σε δοκιμές πεδίου

19 Αποτελέσματα αναλύσεων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τριών επιλεγμένων κομπόστ Αγωγιμότητα (ms/cm) 2,03 1,89 1,65 ph 8,15 8,36 8,41 Ειδικό βάρος (g/cm3) 0,76 0,59 0,67 Οργανική ουσία (% Ξ.Ο.) 39,14 44,01 48,62 Τέφρα (% Ξ.Ο.) 60,86 55,99 51,38 Ολικό άζωτο (% Ξ.Ο.) 2,10 2,00 2,09 Φώσφορος (% Ξ.Ο.) 0,15 0,21 0,19 Κάλιο (% Ξ.Ο.) 0,48 0,36 0,44 Μαγνήσιο (% Ξ.Ο.) 0,83 0,62 0,67 Νάτριο (% Ξ.Ο.) 0,09 0,13 0,10 Σίδηρος (ppm) Μαγγάνιο (ppm) Ψευδάργυρος (ppm) 42,5 52,5 46,5 Βόριο (ppm) 35,2 36,5 32,6

20 Αξιολόγηση παραγόμενων κομπόστ ως προς την ανάπτυξη και την καρποφορία φυτών ντομάτας Φυτό: Ντομάτα (cv.principe Borghese ) Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών. Τα φυτά ντομάτας τοποθετήθηκαν σε γλάστρες χωρητικότητας 3 l. Υποστρώματα ανάπτυξης: Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε χώμα με αυξημένη οργανική ουσία. Εξετάστηκαν τα Compost 2, Compost 3 και Compost 4 σε δοσολογίες 25% και 50% (w/w) ως προς τον μάρτυρα. Σε όλες τις επεμβάσεις γινόταν προσθήκη θρεπτικού διαλύματος Hoagland κάθε δύο ημέρες Κάθε επέμβαση περιελάμβανε έξι επαναλήψεις (1 φυτό ανά γλάστρα) Η καλλιέργεια των φυτών διήρκεσε τρεις μήνες Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των φυτών και της συγκομιδής των καρπών μετρήθηκαν η αύξηση των φυτών, μελετήθηκε η φυσιολογία της φωτοσύνθεσης, τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους (γλυκόζη, φρουκτόζη, διαλυτά στερεά, ασκορβικό οξύ και φαινόλες)

21 Plant shoot shoot length length (cm) (cm) Σ4(50) Σ4(25) Σ3(50) Σ3(25) Σ2(50) Σ2(25) Co Plant f.w. fresh (gr) weight (g) Σ4(50) Σ3(50) Σ2(50) Co Μήκος βλαστών και βιομάζα (νωπό βάρος) φυτών ντομάτας μετά από καλλιέργεια διάρκειας τριών μηνών σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης (χώμα και μίγματα χώματος και τριών κομπόστ σε αναλογίες 3:1 και 1:1 αντίστοιχα)

22 Αξιολογήθηκαν τρία κομπόστ (τα Νο2, Νο3, Νο4) που προέρχονταν από τη Μονάδα Κομποστοποίησης της εταιρείας «Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε.» σε καλλιέργειες τομάτας (υπαίθρια), αγγουριού (θερμοκηπίου), πεπονιού (υπαίθρια), τομάτας (θερμοκηπίου, όψιμη εφαρμογή) και βιολογικού καρότου (όψιμη εφαρμογή). Η εγκατάσταση των καλλιεργειών και η επίβλεψη των πειραμάτων έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία «Γεωπονική Χαραντώνης». Ως προϊόντα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δύο εμπορικά σκευάσματα ευρέως διαδεδομένα κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες (ή και στα σχήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης) οπωροκηπευτικών, δηλαδή τα Fertor και Siforga προέλευσης Ολλανδίας. Το Fertor είναι οργανικό προϊόν που παράγεται από κοτίσια κοπριά, ενώ το Siforga παράγεται επίσης από κοτίσια κοπριά εμπλουτισμένο με φυτικής προέλευσης κομπόστ και με φύτρα κριθαριού.

23 Σε υπαίθρια καλλιέργεια ντομάτας (περιοχή Άνω Σούλι Μαραθώνας Αττικής), τα κομπόστ ενσωματώθηκαν στο έδαφος σε δοσολογίες 500 και 1500 kg/στρέμμα, ενώ υπήρξαν και επεμβάσεις με το εμπορικό σκεύασμα Fertor (250 kg/στρέμμα) καθώς και μάρτυρας με βασική μόνο λίπανση. Τα αποτελέσματα έδειξαν: - παρόμοιες τιμές μεταξύ των επεμβάσεων με οργανική λίπανση όσον αφορά στο ολικό βάρος των συγκομισθέντων καρπών και - μικρή υπεροχή τους σε σχέση με τον μάρτυρα, - ελαφρά καλύτερες αποδόσεις στην παραγωγή καρπών ανά φυτό για τα δύο από τρία κομπόστ στη μεγάλη δοσολογία και σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις με οργανικά λιπάσματα και - παρόμοιες τιμές στο ύψος των φυτών και στη συνολικά παραγόμενη φυτική βιομάζα. - Αξιοσημείωτο είναι πως δεν παρατηρήθηκε φυτοτοξικότητα σε καμία επέμβαση.

24 Υπαίθρια καλλιέργεια πεπονιού (Κολινδρός Πιερίας), όπου τα τρία κομπόστ ενσωματώθηκαν σε ποσότητες 50 kg/σειρά το καθένα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ισόποσο μίγμα τους σε 75 kg/σειρά και Fertor σε ποσότητα 25 kg/σειρά (συνολικά εξετάστηκαν 500 φυτά τοποθετημένα σε 10 σειρές και σε έκταση 1,5 στρέμματος. Υπήρξε επίσης και μάρτυρας με χημική λίπανση. Τα αποτελέσματα έδειξαν: - υψηλότερη παραγωγικότητα καρπών ανά φυτό για το μίγμα των κομπόστ σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις και πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον μάρτυρα, - ενώ όσον αφορά στο βάρος των καρπών, δύο από τα τρία κομπόστ που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το μίγμα των κομπόστ εμφανίστηκαν συγκριτικά καλύτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα.

25 Θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού (ποικιλία Myrthos, περιοχή Ριζάρι Πέλλας), όπου ενσωματώθηκαν τα τρία κομπόστ σε ποσότητες 500 kg/στρέμμα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το εμπορικό σκεύασμα Siforga (250 kg/στρέμμα) ((συνολικά εξετάστηκαν 752 φυτά σε έκταση 750 τ.μ). και Υπαίθρια βιολογική καλλιέργεια καρότου (περιοχή Άσπρο Πέλλας), όπου ενσωματώθηκαν δύο από τα τρία κομπόστ (Νο2 & Νο4, 300 kg/στρέμμα) και το εμπορικό σκεύασμα Montera (150 kg/στρέμμα), ενώ και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε και μάρτυρας με χημική λίπανση. Στην περίπτωση του αγγουριού οι επεμβάσεις με το Siforga υπερείχαν ελαφρά τόσο σε αριθμό καρπών ανά φυτό όσο και στο συνολικό ύψος παραγωγής σε σχέση με τις επεμβάσεις με τα κομπόστ, ενώ ανάλογα ευνοϊκή ήταν και η επίδραση του Montera στην ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών καρότου σε σχέση με τα δύο κομπόστ. Όμως, και στις δύο καλλιέργειες οι ποσότητες των κομπόστ που εφαρμόστηκαν κρίνονται ως ιδιαίτερα χαμηλές (καθώς υπήρχε αδικαιολόγητος όπως αποδείχτηκεφόβος από τους παραγωγούς για τυχόν εμφάνιση φαινομένων φυτοτοξικότητας σε περίπτωση τυχόν αυξημένης εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων). θεωρείται λοιπόν επιβεβλημένη η χρησιμοποίηση υψηλότερης-επαρκούς δοσολογίας κομπόστ.

26 Αξιολόγηση παραγόμενων κομπόστ ως προς την επισχετικότητα στην ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μυκήτων Φυτό: Ντομάτα (ποικιλία ACE) Παθογόνος μύκητας Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL, στέλεχος IK25) Mη παθογόνο στέλεχος του μύκητα Fusarium solani (στέλεχος FsK, Ινστ. Καλαμάτας), «ανταγωνιστής» Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Καλαμάτας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών Εμβολιασμός στελεχών παθογόνου και FsK: 10 5 σπόρια/ml υποστρώματος Χρονικές περίοδοι εμβολιασμού μυκήτων στα υποστρώματα: FsK - 7 ημέρες μετά τη σπορά και FORL με την έκπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου Υποστρώματα ανάπτυξης: Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε τύρφη. Εξετάστηκαν τα Compost 2, Compost 3 και Compost 4 σε δόση 25% (w/w) σε υποστρώματα τύρφης. Σε όλες τις επεμβάσεις έγινε προσθήκη λιπάσματος Ν-Ρ-Κ Το πείραμα περιελάμβανε 4 επαναλήψεις ανά επέμβαση, κάθε επανάληψη είχε έξι φυτά και ολοκληρώθηκε 52 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του παθογόνου

27 Disease (% peat Compost 2 Compost 3 Compost FORL treatment Προσβολή (%) από τον μύκητα F. oxysporum f.sp. radicis- lycopersici (FORL) φυτών ντομάτας σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης μετά από παρέλευση 50 ημερών από τον εμβολιασμό τους με το παθογόνο

28 Disease (% FORL FORL + FsK 0 Peat 1 Compost 2 2 Compost 3 3 Compost 4 4 Substrates Προσβολή (%) από τον μύκητα F. oxysporum f.sp. radicis- lycopersici (FORL) φυτών ντομάτας σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης μετά από παρέλευση 50 ημερών από τον εμβολιασμό τους με το παθογόνο με την ταυτόχρονη παρουσία ή μη ανταγωνιστή μύκητα (FsK)

29 Σε εργαστηριακή κλίμακα αξιολογήθηκε η καταλληλότητα παραπροϊόντων ελαιουργίας ως υποστρώματα για την ανάπτυξη του μυκηλίου και για την παραγωγή μανιταριών Pleurotus. Στελέχη των ειδών P. pulmonarius και P. eryngii αναπτύχθηκαν πολύ ικανοποιητική όταν ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε πυρηνόξυλο χωρίς προσθήκη λιόζουμων ή όταν η προσθήκη λιόζουμων γινόταν σε συγκεντρώσεις ως 12,5% για το P. eryngii και 25% για το P. pulmonarius. Oι τιμές που αφορούν την πρωιμότητα εμφάνισης των καρποφοριών κυμάνθηκαν για το μεν P. pulmonarius μεταξύ 40 και 50 ημερών (μάρτυρας-άχυρο: ημέρες), για το δε P. eryngii μεταξύ 75 και 85 ημερών (μάρτυρας-άχυρο: ημέρες). Ανάλογα υψηλές ήταν και οι τιμές για άλλες καλλιεργητικές παραμέτρους που εξετάστηκαν (ποσότητα και η ποιότητα των καρποφοριών, καθώς και ο δείκτης βιολογικής αποδοτικότητας. Στο πυρηνόξυλο στο οποίο δεν είχε γίνει καμία προσθήκη ΥΑΕ παρατηρήθηκε γενικά υψηλή παραγωγή και στα δύο είδη Pleurotus (32 έως 181 γρ., ή 9-46% B.A) που εξετάστηκαν, ενώ αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα του P. pulmonarius να εμφανίζει τη μεγαλύτερη βιολογική αποδοτικότητα σε υπόστρωμα που είχε προηγουμένως διαβραχεί με συγκέντρωση 25% ΥΑΕ.

30 Οι δοκιμές μεγάλης (εμπορικής) κλίμακας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παραπροϊόντων ελαιουργίας ως υποστρώματα καλλιέργειας εδώδιμων μανιταριών Pleurotus πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματία Ε. Λαχουβάρη (Καθενοί Ευβοίας. Παρασκευάστηκαν τέσσερα υποστρώματα με βάση το πυρηνόξυλο, δηλ. 1: Άχυρο σιταριού (Μάρτυρας), 2: Πυρηνόξυλο, 3: Πυρηνόξυλο + Τριφύλλι, 4: Πυρηνόξυλο + Πίτουρο σε 6 επαναλήψεις, αφού είχαν προηγηθεί προκαταρκτικά πειράματα με ανάμιξη διαφόρων πρώτων υλών. Στα ανωτέρω υποστρώματα εξετάστηκαν δύο εμπορικά στελέχη του είδους P. ostreatus. Τα εν λόγω υλικά αφού διαβρέχτηκαν, αναμίχτηκαν και παστεριώθηκαν (κύρια φάση: 65 C επί 20 ώρες) εμβολιάστηκαν με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τοποθετήθηκαν σε σάκους των 3 κιλών.

31 Η επώαση του μυκηλίου πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία αέρα 23 C και σε σχετική υγρασία 90%. H εμφάνιση των καρποφοριών σημειώθηκε στις 27 έως 33 ημέρες για το πρώτο στέλεχος (ταχύτερος αποικισμός επιτεύχθηκε στο εμπλουτισμένο πυρηνόξυλο) και από 26 έως 52 ημέρες για το δεύτερο στέλεχος (ταχύτερος αποικισμός επιτεύχθηκε στον μάρτυρα).

32 Η βιολογική αποδοτικότητα των δύο στελεχών ήταν παρόμοια στα δύο από τα τέσσερα υποστρώματα και μετρήθηκε ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τον μάρτυρα στις επεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκε πυρηνόξυλο και πυρηνόξυλο εμπλουτισμένο με τριφύλλι (τιμές για το πρώτο κύμα παραγωγής: 8-10% έναντι 6-7%), ενώ η ποιότητα των παραγόμενων καρποφοριών ήταν πολύ καλή σε όλες τις επεμβάσεις.

33 Ευχαριστώ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση.

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.1. Τι είναι κομποστοποίηση - Τι ονομάζεται compost. Οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτηριστικών τριών υβριδίων τομάτας Μαυροβασίλης Κ. Βασίλης ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ MΕΡΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΓEΩΠONIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του ανθρώπου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικός Κατάλογος

Περιγραφικός Κατάλογος Περιγραφικός Κατάλογος COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αιγιαλείας 54, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 211 1769, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE Compo Expert Hellas Application

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η διαθεσιμότητα του αζώτου Το άζωτο είναι από τα πιο διαδομένα στοιχεία στη φύση αφού υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ σε εδάφη [ Αξιολόγηση μιας καλλιέργειας του ψευδοσιτηρού χωρίς γλουτένη κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ-ΚΑΡΠΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ-ΚΑΡΠΟΣ ÐÅÑ ÉÂ Á ÔÉÊÇ ÅÊ ÐÁ ÓÇ ÅÕ ÉÄ ÏÍ ËË ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Ð.Å. ÅÈÍÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Ð.Å. «ÅËÉÁ» ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Tο ΚΠΕ Στυλίδας συμμετέχει στο δίκτυο ΕΛΙΑ που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας. Στα πλαίσια των δράσεών του(συντονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα