Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

2 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητης Τ.Ε.Ι. Κρητης Επιστημονικοί Συνεργάτες: 1. Μακρίδης Λάζαρος Τεχνολόγος Γεωπόνος 2. Πηρουνάκη Ευλαβία Κορίνα Τεχνολόγος Γεωπόνος 3. Σαμπαθιανάκης Γιάννης Τεχνολόγος Γεωπόνος

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Προσδιορισμός υγρασίας Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V) Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα Προσδιορισμός ολικού αζώτου Εκπομπές αερίων ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις-μετρήσεις επί του κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Έξοδος υλικών από τους λάκκους Αξιολόγηση τελικού κόμποστ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών και μετρήσεις κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Εφαρμογή τελικού κόμποστ Γενικά συμπεράσματα κομποστοποίησης τροφικών υπολειμμάτων σε κομποστοποιητές ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ 1 m Περιγραφή κιβωτίου Τα υλικά προς κομποστοποίηση και η προετοιμασία τους Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης Χειρισμοί μετά το άνοιγμα του κιβωτίου Αγρονομική αξιολόγηση κόμποστ Συμπεράσματα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των Ενεργών Μικροοργανισμών (Ε.Μ.) στην αναερόβια και αερόβια αποδόμηση οργανικών υπολειμμάτων για την παρασκευή οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών υλικών. Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα δυο πειράματα: Κομποστοποίηση τροφικών υπολειμμάτων κουζίνας σε μικρούς οικογενειακούς κομποστοποιητές με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών, σε διάφορα επίπεδα (Εικόνα 1α). Το πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Κομποστοποίηση κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών σε κιβώτιο 1m 3 (Εικόνα 1β). Εικόνα 1α. Οικογενειακοί μικροκομποστοποιητές Εικόνα 1β. Κιβώτιο κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης

5 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατά την πραγματοποίηση των ανωτέρω πειραματικών εργασιών και με σκοπό να εκτιμηθεί, κυρίως, η ποιότητα των τελικών παρασκευασμάτων εφαρμόστηκαν οι ακόλουθοι μέθοδοι: 2.1 Προσδιορισμός υγρασίας. Ο προσδιορισμός της υγρασίας σε υλικά που προορίζονται για κομποστοποίηση αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί, κατά πόσο η έλλειψη ή η περίσσεια νερού αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη διαδικασία. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ρυθμισμένος στους C, πυρίμαχες κάψες και ζυγαριά ακριβείας. Εικόνα 2. Φούρνος ξήρανσης. 2.2 Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V). Είναι γνωστό ότι με το ph εκφράζουμε την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου και υδροξυλίου. Ως άριστο ph για την αποδόμηση του οργανικού υλικού από τους μικροοργανισμούς θεωρείται εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής. Με την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) εκφράζουμε την συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων του οργανικού υλικού. Η EC κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης αυξάνεται σταδιακά. Το τελικό προϊόν όμως θα πρέπει να μην έχει υψηλή αλατότητα (Μανιός 2006β). Σε αυτό συμβάλλει κυρίως η ποιότητα της πρώτης ύλης

6 Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτό είναι το Πεχάμετρο (Εικόνα 3), το Αγωγιμόμετρο (Εικόνα 4), και η συσκευή λήψης συγκεκριμένου όγκου του δείγματος (Εικόνα 5). Εικόνα 3. Όργανο μέτρησης του ph (πεχάμετρο). Εικόνα 4. Όργανο μέτρησης EC (αγωγιμόμετρο). Εικόνα 5. Συσκευή λήψης του δείγματος. 2.3 Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα. Για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N του υλικού θα πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητά του σε άνθρακα και άζωτο. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ο φούρνος αποτέφρωσης (Εικόνα 6), πορσελάνινες κάψες, εργαστηριακός μύλος και ζυγός ακριβείας. Ο υπολογισμός του οργανικού άνθρακα καθώς και της οργανικής ουσίας έγινε με τους ακόλουθους τύπους: Οργανικός C % = 100 τέφρα% 1,8 Οργανική ουσία (πτητικά στερεά) % = 100 τέφρα% - 4 -

7 Εικόνα 6. Φούρνος αποτέφρωσης. 2.4 Προσδιορισμός ολικού αζώτου. Ο προσδιορισμός του αζώτου είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N. Τα όργανα και οι συσκευές που απαιτούνται για να γίνει ο προσδιορισμός αυτός είναι η εστία πέψης (Εικόνα 7) και η αποστακτική συσκευή ατμού (Εικόνα 8). Η διαδικασία για τον προσδιορισμό του αζώτου χωρίζεται σε δυο στάδια, την πέψη και την απόσταξη. Ο υπολογισμός του αζώτου γίνεται με την βοήθεια του παρακάτω τύπου: Ν % = ( A B) *14 Ξ. Β. Όπου Α: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το δείγμα. Β: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το τυφλό. Εικόνα 7. Εστία πέψης Εικόνα 8. Αποστακτική συσκευή ατμού - 5 -

8 2.5 Εκπομπές αερίων. Στο καπάκι των κομοστοποιητών προσαρμόστηκε στρόφιγγα δειγματοληψίας με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου (septum). Από το σημείο αυτό με την βοήθεια σύριγγας λαμβάνονταν αέρια δείγματα. Τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο για ανάλυση. Για την ανάλυση των αερίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), λαμβάνονταν 1ml δείγματος από την σύριγγα δειγματοληψίας, το οποίο διοχετεύονταν σε ενέσιμη μορφή στον αέριο χρωματογράφο (Agilent 6890N, GC system) εφοδιασμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και ιονισμού φλόγας (FID) (Εικόνα 9). Ως φέρον αέριο χρησιμοποιήθηκε το Ήλιο με σταθερό ρυθμό ροής 15ml/min. Εικόνα 9. Αέριος χρωματογράφος (Agilent 6890N, GC system) - 6 -

9 3. ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Οι οικιακοί κομποστοποιητές είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πλαστικό και κλείνουν αεροστεγώς με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση αναερόβιων συνθηκών. Εσωτερικά στον πυθμένα υπάρχει διάτρητο διαχωριστικό πάτωμα ώστε να απορρέουν μόνο τα διασταλλάζοντα υγρά από τα τροφικά υπολείμματα. Στο κατώτερο σημείο υπάρχει στρόφιγγα από την οποία μπορούν να παραλαμβάνονται τα διασταλάζοντα υγρά. Το βάρος του κάθε κομποστοποιητή ήταν 1,01 Kg 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν υπολείμματα: τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότου, φακών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου καθώς επίσης και μπανάνας, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριού και φράουλας. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού (Εικόνα 10). Εικόνα 10. Ανάμιξη τροφικών υπολειμμάτων. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη (Εικόνα 11) και έγινε η προσθήκη του 50% των ενεργών μικροοργανισμών. Ακολούθησε η πλήρωση των - 7 -

10 οικιακών κομποστοποιητών (Εικόνα 12), η οποία γινόταν κατά στρώσεις με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα, με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών. Στον πρώτο κομποστοποιητή προστέθηκε συνολικά 1,5 l ενεργών μικροοργανισμών σε υγρή μορφή, στον δεύτερο κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στον τρίτο κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα. Εικόνα 11. Διαχωρισμός τροφικών υπολειμμάτων. Το βάρος του υλικού μαζί με τις προσθήκες των Ε.Μ., στον πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 10,46 Kg, στον δεύτερο 10,60 Kg και στον τρίτο 12,46 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. Εικόνα 12. Πλήρωση κομποστοποιητών

11 3.2. Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλάζοντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 13). Εικόνα 13. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στους Πίνακες 1 και 2 και στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες των διασταλαζόντων υγρών μετά την συλλογή και το ph και η ηλεκτρική αγωγιμότητα τους (EC). Πίνακας 1. Ποσότητες διασταλαζόντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή (ml). Ημερομηνίες 1 ος 2 ος 3 ος κομποστοποιητής κομποστοποιητής κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 01/04/08 60 ml - 70 ml 2 η Συλλογή 04/04/08 60 ml - 70 ml 3 η Συλλογή 08/04/08 60 ml 60 ml 70 ml 4 η Συλλογή 15/04/ ml 160 ml 250 ml 5 η Συλλογή 22/04/ ml 80 ml 75 ml 6 η Συλλογή 01/05/ ml 60 ml 90 ml 7 η Συλλογή 07/05/ ml 45 ml 65 ml 8 η Συλλογή 13/05/ ml 40 ml 55 ml Σύνολο Πίνακας 2. Τιμές ph διασταλαζόντων υγρών. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,84 4,64 2 η Συλλογή 3,84 4,64 3 η Συλλογή 3,97 4,10 4,34 4 η Συλλογή 3,74 4,04 4,07 5 η Συλλογή 3,73 4,01 4,07 6 η Συλλογή 3,71 3,95 4,07 7 η Συλλογή 3,73 3,96 3,93 8 η Συλλογή 3,86 4,03 4,06-9 -

12 ph 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα Διάγραμμα 1. Η διακύμανση του ph. 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Πίνακας 3. Τιμές EC διασταλαζόντων υγρών. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 10,76 11,11 2 η Συλλογή 10,76 11,11 3 η Συλλογή 11,23 11,22 12,26 4 η Συλλογή 12,43 12,85 13,59 5 η Συλλογή 12,03 12,00 13,44 6 η Συλλογή 11,36 11,44 11,87 7 η Συλλογή 9,28 9,91 10,50 8 η Συλλογή 8,46 8,83 8,82 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 2. Η διακύμανση της EC

13 Από τις παραπάνω μετρήσεις του ph και της E.C. των διασταλαζόντων επισημαίνεται το εξαιρετικά χαμηλό ph τους και ιδιαίτερα στον 1 ο κομποστοποιητή (υγρή μορφή Ε.Μ.) και η εξαιρετικά υψηλή E.C. τους Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Μετά την συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών, καταγράφονταν η ποσότητά τους (ml) και μεταφέρονταν σε ογκομετρικό κύλινδρο όπου γινόταν η αραίωση τους με νερό μέχρι τα 490 ml. Κάθε φυτό αγγουριού, τομάτας και πιπεριάς, ποτίζονταν με 70 ml. Τα φυτά στη συνέχεια κόπηκαν και ξηράνθηκαν στους C. Η ξηρή ουσία των φυτών κατά κομποστοποιητή αναγράφεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Πίνακας 4. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Φυτά 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Μάρτυρας (Με νερό) Αγγούρι - 14,05 16,15 14,30 Τομάτα 11,43 14,56 14,90 10,60 Πιπεριά 10,45 12,10 14,36 12,60 Συμπερασματικά και όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Συνεπώς η αυξημένη προσθήκη Ε.Μ. φαίνεται να επενεργεί θετικά στην αποδόμηση των οργανικών υλικών και επομένως στην ελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων τα οποία και ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών

14 Εικόνα 14. Τα φυτά τομάτας όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 15. Τα φυτά αγγουριού όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 16. Τα φυτά πιπεριάς όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4)

15 3.4. Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Από τις μετρήσεις των αερίων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Εικόνα 17. Λήψη των παραγόμενων αερίων. Πίνακας 5. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/ , /3/2008 0, ,936 4/4/ ,58 7/4/ ,73 10/4/ ,244 15/4/ ,135 17/4/2008 0, ,768 18/4/ ,719 22/4/2008 0, ,223 23/4/ ,73 1/5/2008 0, ,584 5/5/2008 0, ,0878 7/5/2008 0, ,6534 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

16 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 1ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 3. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 6. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/2008 0, , /4/2008 0, ,1575 7/4/ ,085 10/4/ ,996 15/4/ ,941 17/4/ ,663 18/4/ ,212 22/4/ /4/ ,9464 1/5/2008 0, ,2209 5/5/2008 0, ,0701 7/5/2008 0, ,8434 9/5/2008 2, /5/2008 0, ,

17 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 4. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 7. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/ ,855 4/4/ ,2198 7/4/ ,417 10/4/ ,153 15/4/ ,331 17/4/ ,368 18/4/ ,466 22/4/ ,47 23/4/2008 0, ,7213 1/5/2008 0, ,3069 5/5/2008 0, ,8096 7/5/2008 0, ,9605 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

18 3ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 3ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 5. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 3 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Συμπερασματικά από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι κατά τα πρώτα στάδια της κομποστοποίησης (27/3 24/4) και στους τρείς κομποστοποιητές παράγονται αυξημένες ποσότητες CO 2 και σχεδόν καθόλου CH 4. Μετά από ένα μήνα περίπου αρχίζει να παράγεται CH 4 η ποσότητα του οποίου βαίνει αυξανόμενη από τον πρώτο στον δεύτερο και κυρίως στον τρίτο κομποστοποιητή. Η παρουσιαζόμενη αύξηση του CH 4 μετά από ένα μήνα (13/4 24/4) μπορεί να αποδοθεί στην εξάντληση του εγκλωβισμένου O 2 και την επικράτηση αναερόβιων συνθηκών. Ακόμη φαίνεται πως η αυξημένη ποσότητα Ε.Μ. στον τρίτο κομποστοποιητή (1600gr) διαμορφώνει συνθήκες εντονότερης αποδόμησης των οργανικών υλικών και την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου

19 3.5. Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις μετρήσεις επί του κόμποστ. Μετά από χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων ανοίχτηκαν οι κομποστοποιητές και καταγράφηκαν τα ακόλουθα: Ως προς την εμφάνιση του υλικού. Στον πρώτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν ανοιχτόχρωμο, περίπου όπως το χρώμα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, στο δεύτερο κομποστοποιητή το υλικό ήταν σκουρόχρωμο και στον τρίτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν πολύ πιο σκουρόχρωμο (Εικόνα 18). Εικόνα 18. Εμφάνιση υλικού αμέσως μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές. Ως προς την μεταβολή του βάρους των τριών υλικών. Tο βάρος του υλικού του πρώτου κομποστοποιητή ήταν 8,29 Kg, του δεύτερου κομποστοποιητή 9,25 Kg και του τρίτου 11,27 Kg, από 10,46 Kg, 10,6 Kg, 12,46 Kg που ήταν αντίστοιχα κατά την τοποθέτησή τους στους μικροκομποστοποιητές (Πίνακας 7α). α β γ δ Εικόνα 19. α: Προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών στο υλικό. β: Ανάμιξη υλικού 1 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. γ: Ανάμιξη υλικού 2 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. δ: Ανάμιξη υλικού 3 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

20 Ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών. Μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες και ιστογράμματα. Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 55,88% 2ος κομποστοποιητής 55,00% 3ος κομποστοποιητής 55,34% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 56,00% 55,80% 55,60% 55,40% 55,20% 55,00% 54,80% 54,60% 54,40% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 53,02% 2ος κομποστοποιητής 53,04% 3ος κομποστοποιητής 52,21% C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 53,20% 53,00% 52,80% 52,60% 52,40% 52,20% 52,00% 51,80% 51,60% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Επισημαίνεται η ελαφρώς χαμηλότερη περιεκτικότητα σε C στο υλικό του 3 ου κομποστοποιητή

21 N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 1,90% 2ος κομποστοποιητής 2,00% 3ος κομποστοποιητής 2,60% N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 3.6. Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους. Σε κάθε ένα από τα τρία αυτά υλικά που βγήκαν από τους κομποστοποιητές προσθέσαμε 500 gr υγρό με ενεργούς μικροοργανισμούς, ακολούθησε καλή ανάμιξη των υλικών και τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους. Τα υλικά τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους διαστάσεων περίπου 30 x 40 x 40cm (Εικόνες 20, 21). Στην συνέχεια σκεπάστηκαν με ένα λεπτό στρώμα χώματος περίπου 5 cm (Εικόνα 22). Τα υλικά παρέμειναν στους λάκκους για δέκα εβδομάδες. Εικόνα 20. Υπεδάφιοι λάκκοι. Εικόνα 21. Τοποθέτηση υλικών στους λάκκους

22 Εικόνα 22. Σκέπασμα υλικού Έξοδος υλικών από τους λάκκους. Μετά από δέκα εβδομάδες τα τρία υλικά βγήκαν από τους λάκκους και έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις (ph και EC, Υγρασία, Ολικός άνθρακας και ολικό άζωτο καθώς και της οργανικής ουσίας). p H (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 7,12 2ος κομποστοποιητής 7,27 3ος κομποστοποιητής 6,24 ph (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

23 E C (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 2,01 2ος κομποστοποιητής 2,89 3ος κομποστοποιητής 3,14 EC (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 6,22% 2ος κομποστοποιητής 4,00% 3ος κομποστοποιητής 9,24% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

24 C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 5,41% 2ος κομποστοποιητής 10,74% 3ος κομποστοποιητής 21,37% C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 0,70% 2ος κομποστοποιητής 0,30% 3ος κομποστοποιητής 1,20% N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Από τα παραπάνω στοιχεία που προέκυψαν μετά την έξοδο των κόμποστ από το έδαφος φαίνεται ότι η πρόσμιξη του εδάφους με τα κόμποστ σε απροσδιόριστες αναλογίες και ακόμη η έντονη ξήρανση των υλικών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων

25 3.8. Αξιολόγηση τελικού κόμποστ. Για την αξιολόγηση του τελικού κόμποστ παρασκευάστηκαν μίγματα και η σύνθεσή τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Σε αυτά τα μίγματα έγινε σπορά καρδάμου και αξιολογήθηκε η ανάπτυξη των φυτωρίων του. Πίνακας 8. Υποστρώματα ανάπτυξης φυτών καρδάμου. Υλικά Μίγματα 1 ο 2 ο 3 ο Χώμα 60% 60% 60% Υλικό κομποστοποιητή * 0% 5% 10% Τύρφη 10% 5% 0% Άμμος 30% 30% 30% * Για κάθε κοποστοποιητή παρασκευάστηκαν αυτά τα τρία μίγματα Εικόνα 23. Σπορά σπόρων καρδάμου. 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Εικόνα 24. Αξιολόγηση φυτών καρδάμου

26 Όπως φαίνεται από τις παραπάνω Εικόνες τα κόμποστ και των τριών κομποστοποιητών έδωσαν την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών με το δεύτερο μίγμα, στο οποίο τα κόμποστ συμμετείχαν με 5% ν/ν

27 4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 4.1 Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν, όπως και την πρώτη φορά υπολείμματα τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότων, φακιών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριών, φραουλών, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου, μπανάνας και πεπονιού. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη και έγινε η προσθήκη του 50% περίπου των ενεργών μικροοργανισμών. Η πλήρωση των οικιακών κομποστοποιητών γινόταν κατά στρώσεις με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών, με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα. Συνολικά στο κλάσμα του πρώτου κομποστοποιητή προστέθηκε 1,5 l διάλυμα ενεργών μικροοργανισμών, στο κλάσμα του δεύτερου κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στο κλάσμα του τρίτου κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα, όπως ακριβώς και στην πρώτη πειραματική κομποστοποίηση. Το βάρος του υλικού μαζί με τους Ε.Μ. στο πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 11,46 Kg, στο δεύτερο 11,46 Kg και στο τρίτο 10,96 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. 4.2 Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 25)

28 Εικόνα 25. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στην Εικόνα 26 παρουσιάζονται τα διασταλάζοντα υγρά και όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί τα διασταλάζοντα του 1 ου κομποστοποιητή, με τους Ε.Μ. σε υγρή μορφή, είναι ανοικτού χρώματος ενώ του δεύτερου είναι σκούρου χρώματος και του τρίτου ακόμα σκουρότερου χρώματος, στους οποίους οι Ε.Μ. προστέθηκαν με πίτουρα. Εικόνα 26. Διασταλάζοντα υγρά από τους τρεις κομποστοποιητές. Πίνακας 9. Ποσότητα (ml) διασταλάζοντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή. 1 ος κομποστοποιητής 2 ος κομποστοποιητής 3 ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 02/06/ ml 22 ml 30 ml 2 η Συλλογή 10/06/ ml 42 ml 39 ml 3 η Συλλογή 17/06/ ml 45 ml 29 ml 4 η Συλλογή 24/06/ ml 74 ml 33 ml 5 η Συλλογή 01/07/ ml 90 ml 20 ml 6 η Συλλογή 08/07/ ml 80 ml 30 ml 7 η Συλλογή 15/07/08 80 ml 58 ml 22 ml Σύνολον

29 Κάθε συλλογή διασταλαζόντων συμπληρώνονταν μέχρι τα 330 ml και ακλουθούσε η άρδευση των φυτών. Μόνο στην 5 η και 6 η συλλογή ο πρώτος κομποστοποιητής έδωσε 500 ml και 330 ml αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό το πότισμα έγινε μόνο με αυτά τα διασταλλάζοντα χωρίς την αραίωσή τους με νερό. Με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν πέντε φυτά ντομάτας για κάθε κομποστοποιητή και η ποσότητα που αντιστοιχούσε ανά φυτό ήταν 60 ml. Πίνακας 10. Τιμές ph διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,73 3,70 3,54 2 η Συλλογή 3,21 3,37 3,42 3 η Συλλογή 3,76 3,75 3,53 4 η Συλλογή 3,30 3,39 3,38 5 η Συλλογή 3,20 3,32 3,35 6 η Συλλογή 3,60 3,68 3,74 7 η Συλλογή 3,44 3,37 3,44 ph 4 3,5 3 2,5 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 6. Η διακύμανση διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Πίνακας 11. Τιμές EC κατά διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 o Συλλογή 1,34 1,21 1,17 2 o Συλλογή 3,40 3,75 3,90 3 o Συλλογή 2,14 2,25 2,26 4 o Συλλογή 2,90 2,64 2,94 5 o Συλλογή 2,18 2,76 2,33 6 o Συλλογή 6,35 6,96 6,77 7 o Συλλογή 8,79 9,25 9,

30 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 7. Η διακύμανση του EC διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Επισημαίνονται οι χαμηλές τιμές της EC των διασταλαζόντων υγρών κατά τις πέντε πρώτες συλλογές τους, σε αντίθεση με την πρώτη δοκιμή. 4.3 Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Όπως προαναφέραμε με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν φυτά τομάτας. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των φυτών τομάτας, τα οποία ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των τριών κομποστοποιητών. Εικόνα 27. Φυτά τομάτας που ποτίζονται με διασταλλάζοντα υγρά. Η ξηρή ουσία των φυτών που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των κομποστοποιητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 12, που ακολουθεί

31 Πίνακας 12. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Κομποστοποιητές Φυτά Ξηρή ουσία (gr/φυτό) 1 ος τομάτα 9,30 2 ος τομάτα 24,02 3 ος τομάτα 27,76 Μάρτυρας (νερό) τομάτα 15,80 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν και πάλι τα καλύτερα αποτελέσματα. 4.4 Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Πάνω στο καπάκι του κάθε κομποστοποιητή τοποθετήθηκε ένα ειδικό λαστιχένιο πώμα (septum) πάνω στο οποίο προσαρμόζονταν σύριγγα για την καθημερινή λήψη των παραγόμενων αερίων CH 4 και CO 2. Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των αερίων που παράχθηκαν από τον κάθε κομποστοποιητή. Πίνακας 13. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,165 2/6/ ,714 4/6/ ,0583 7/6/ ,451 10/6/ ,356 12/6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,4406 1/7/2008 0, ,7525 4/7/2008 0, ,5544 7/7/2008 0, ,548 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

32 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,01 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 1ος κομποστοποιητής units ml/l /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία CO2 Ημερομηνία Διάγραμμα 8. Μεταβολή της παραγωγής του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 14. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,6238 2/6/ ,9318 4/6/2008 0, , /6/ ,059 10/6/ , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,934 26/6/2008 0, ,0819 1/7/2008 0, ,2056 4/7/2008 0, ,0019 7/7/2008 1, /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

33 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 9. Μεταβολή της παραγωγής CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 15. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/2008 3, /5/ ,6686 2/6/ ,8402 4/6/2008 0, ,3905 7/6/ , /6/2008 3, /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,3268 1/7/2008 0, , /7/2008 0, ,1435 7/7/2008 0, ,2862 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Γιώργος Ζερβάκης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση.

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.1. Τι είναι κομποστοποίηση - Τι ονομάζεται compost. Οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΛΕΥΡΙ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΛΕΥΡΙ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Παραδοτέο Έργου του Καν. 2080/ 2005 της ΕΑΣ Ρεθύμνου, Δράσης Biv (1) Πρακτική επίδειξη τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας (βιολογική, ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Προγράμματος WASMAN, το οποίο προτίθεται να προωθήσει τη συνεργασία και τη διάδοση ορθών

Διαβάστε περισσότερα