Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

2 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητης Τ.Ε.Ι. Κρητης Επιστημονικοί Συνεργάτες: 1. Μακρίδης Λάζαρος Τεχνολόγος Γεωπόνος 2. Πηρουνάκη Ευλαβία Κορίνα Τεχνολόγος Γεωπόνος 3. Σαμπαθιανάκης Γιάννης Τεχνολόγος Γεωπόνος

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Προσδιορισμός υγρασίας Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V) Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα Προσδιορισμός ολικού αζώτου Εκπομπές αερίων ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις-μετρήσεις επί του κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Έξοδος υλικών από τους λάκκους Αξιολόγηση τελικού κόμποστ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών και μετρήσεις κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Εφαρμογή τελικού κόμποστ Γενικά συμπεράσματα κομποστοποίησης τροφικών υπολειμμάτων σε κομποστοποιητές ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ 1 m Περιγραφή κιβωτίου Τα υλικά προς κομποστοποίηση και η προετοιμασία τους Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης Χειρισμοί μετά το άνοιγμα του κιβωτίου Αγρονομική αξιολόγηση κόμποστ Συμπεράσματα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των Ενεργών Μικροοργανισμών (Ε.Μ.) στην αναερόβια και αερόβια αποδόμηση οργανικών υπολειμμάτων για την παρασκευή οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών υλικών. Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα δυο πειράματα: Κομποστοποίηση τροφικών υπολειμμάτων κουζίνας σε μικρούς οικογενειακούς κομποστοποιητές με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών, σε διάφορα επίπεδα (Εικόνα 1α). Το πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Κομποστοποίηση κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών σε κιβώτιο 1m 3 (Εικόνα 1β). Εικόνα 1α. Οικογενειακοί μικροκομποστοποιητές Εικόνα 1β. Κιβώτιο κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης

5 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατά την πραγματοποίηση των ανωτέρω πειραματικών εργασιών και με σκοπό να εκτιμηθεί, κυρίως, η ποιότητα των τελικών παρασκευασμάτων εφαρμόστηκαν οι ακόλουθοι μέθοδοι: 2.1 Προσδιορισμός υγρασίας. Ο προσδιορισμός της υγρασίας σε υλικά που προορίζονται για κομποστοποίηση αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί, κατά πόσο η έλλειψη ή η περίσσεια νερού αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη διαδικασία. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ρυθμισμένος στους C, πυρίμαχες κάψες και ζυγαριά ακριβείας. Εικόνα 2. Φούρνος ξήρανσης. 2.2 Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V). Είναι γνωστό ότι με το ph εκφράζουμε την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου και υδροξυλίου. Ως άριστο ph για την αποδόμηση του οργανικού υλικού από τους μικροοργανισμούς θεωρείται εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής. Με την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) εκφράζουμε την συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων του οργανικού υλικού. Η EC κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης αυξάνεται σταδιακά. Το τελικό προϊόν όμως θα πρέπει να μην έχει υψηλή αλατότητα (Μανιός 2006β). Σε αυτό συμβάλλει κυρίως η ποιότητα της πρώτης ύλης

6 Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτό είναι το Πεχάμετρο (Εικόνα 3), το Αγωγιμόμετρο (Εικόνα 4), και η συσκευή λήψης συγκεκριμένου όγκου του δείγματος (Εικόνα 5). Εικόνα 3. Όργανο μέτρησης του ph (πεχάμετρο). Εικόνα 4. Όργανο μέτρησης EC (αγωγιμόμετρο). Εικόνα 5. Συσκευή λήψης του δείγματος. 2.3 Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα. Για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N του υλικού θα πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητά του σε άνθρακα και άζωτο. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ο φούρνος αποτέφρωσης (Εικόνα 6), πορσελάνινες κάψες, εργαστηριακός μύλος και ζυγός ακριβείας. Ο υπολογισμός του οργανικού άνθρακα καθώς και της οργανικής ουσίας έγινε με τους ακόλουθους τύπους: Οργανικός C % = 100 τέφρα% 1,8 Οργανική ουσία (πτητικά στερεά) % = 100 τέφρα% - 4 -

7 Εικόνα 6. Φούρνος αποτέφρωσης. 2.4 Προσδιορισμός ολικού αζώτου. Ο προσδιορισμός του αζώτου είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N. Τα όργανα και οι συσκευές που απαιτούνται για να γίνει ο προσδιορισμός αυτός είναι η εστία πέψης (Εικόνα 7) και η αποστακτική συσκευή ατμού (Εικόνα 8). Η διαδικασία για τον προσδιορισμό του αζώτου χωρίζεται σε δυο στάδια, την πέψη και την απόσταξη. Ο υπολογισμός του αζώτου γίνεται με την βοήθεια του παρακάτω τύπου: Ν % = ( A B) *14 Ξ. Β. Όπου Α: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το δείγμα. Β: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το τυφλό. Εικόνα 7. Εστία πέψης Εικόνα 8. Αποστακτική συσκευή ατμού - 5 -

8 2.5 Εκπομπές αερίων. Στο καπάκι των κομοστοποιητών προσαρμόστηκε στρόφιγγα δειγματοληψίας με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου (septum). Από το σημείο αυτό με την βοήθεια σύριγγας λαμβάνονταν αέρια δείγματα. Τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο για ανάλυση. Για την ανάλυση των αερίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), λαμβάνονταν 1ml δείγματος από την σύριγγα δειγματοληψίας, το οποίο διοχετεύονταν σε ενέσιμη μορφή στον αέριο χρωματογράφο (Agilent 6890N, GC system) εφοδιασμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και ιονισμού φλόγας (FID) (Εικόνα 9). Ως φέρον αέριο χρησιμοποιήθηκε το Ήλιο με σταθερό ρυθμό ροής 15ml/min. Εικόνα 9. Αέριος χρωματογράφος (Agilent 6890N, GC system) - 6 -

9 3. ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Οι οικιακοί κομποστοποιητές είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πλαστικό και κλείνουν αεροστεγώς με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση αναερόβιων συνθηκών. Εσωτερικά στον πυθμένα υπάρχει διάτρητο διαχωριστικό πάτωμα ώστε να απορρέουν μόνο τα διασταλλάζοντα υγρά από τα τροφικά υπολείμματα. Στο κατώτερο σημείο υπάρχει στρόφιγγα από την οποία μπορούν να παραλαμβάνονται τα διασταλάζοντα υγρά. Το βάρος του κάθε κομποστοποιητή ήταν 1,01 Kg 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν υπολείμματα: τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότου, φακών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου καθώς επίσης και μπανάνας, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριού και φράουλας. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού (Εικόνα 10). Εικόνα 10. Ανάμιξη τροφικών υπολειμμάτων. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη (Εικόνα 11) και έγινε η προσθήκη του 50% των ενεργών μικροοργανισμών. Ακολούθησε η πλήρωση των - 7 -

10 οικιακών κομποστοποιητών (Εικόνα 12), η οποία γινόταν κατά στρώσεις με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα, με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών. Στον πρώτο κομποστοποιητή προστέθηκε συνολικά 1,5 l ενεργών μικροοργανισμών σε υγρή μορφή, στον δεύτερο κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στον τρίτο κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα. Εικόνα 11. Διαχωρισμός τροφικών υπολειμμάτων. Το βάρος του υλικού μαζί με τις προσθήκες των Ε.Μ., στον πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 10,46 Kg, στον δεύτερο 10,60 Kg και στον τρίτο 12,46 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. Εικόνα 12. Πλήρωση κομποστοποιητών

11 3.2. Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλάζοντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 13). Εικόνα 13. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στους Πίνακες 1 και 2 και στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες των διασταλαζόντων υγρών μετά την συλλογή και το ph και η ηλεκτρική αγωγιμότητα τους (EC). Πίνακας 1. Ποσότητες διασταλαζόντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή (ml). Ημερομηνίες 1 ος 2 ος 3 ος κομποστοποιητής κομποστοποιητής κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 01/04/08 60 ml - 70 ml 2 η Συλλογή 04/04/08 60 ml - 70 ml 3 η Συλλογή 08/04/08 60 ml 60 ml 70 ml 4 η Συλλογή 15/04/ ml 160 ml 250 ml 5 η Συλλογή 22/04/ ml 80 ml 75 ml 6 η Συλλογή 01/05/ ml 60 ml 90 ml 7 η Συλλογή 07/05/ ml 45 ml 65 ml 8 η Συλλογή 13/05/ ml 40 ml 55 ml Σύνολο Πίνακας 2. Τιμές ph διασταλαζόντων υγρών. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,84 4,64 2 η Συλλογή 3,84 4,64 3 η Συλλογή 3,97 4,10 4,34 4 η Συλλογή 3,74 4,04 4,07 5 η Συλλογή 3,73 4,01 4,07 6 η Συλλογή 3,71 3,95 4,07 7 η Συλλογή 3,73 3,96 3,93 8 η Συλλογή 3,86 4,03 4,06-9 -

12 ph 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα Διάγραμμα 1. Η διακύμανση του ph. 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Πίνακας 3. Τιμές EC διασταλαζόντων υγρών. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 10,76 11,11 2 η Συλλογή 10,76 11,11 3 η Συλλογή 11,23 11,22 12,26 4 η Συλλογή 12,43 12,85 13,59 5 η Συλλογή 12,03 12,00 13,44 6 η Συλλογή 11,36 11,44 11,87 7 η Συλλογή 9,28 9,91 10,50 8 η Συλλογή 8,46 8,83 8,82 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 2. Η διακύμανση της EC

13 Από τις παραπάνω μετρήσεις του ph και της E.C. των διασταλαζόντων επισημαίνεται το εξαιρετικά χαμηλό ph τους και ιδιαίτερα στον 1 ο κομποστοποιητή (υγρή μορφή Ε.Μ.) και η εξαιρετικά υψηλή E.C. τους Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Μετά την συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών, καταγράφονταν η ποσότητά τους (ml) και μεταφέρονταν σε ογκομετρικό κύλινδρο όπου γινόταν η αραίωση τους με νερό μέχρι τα 490 ml. Κάθε φυτό αγγουριού, τομάτας και πιπεριάς, ποτίζονταν με 70 ml. Τα φυτά στη συνέχεια κόπηκαν και ξηράνθηκαν στους C. Η ξηρή ουσία των φυτών κατά κομποστοποιητή αναγράφεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Πίνακας 4. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Φυτά 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Μάρτυρας (Με νερό) Αγγούρι - 14,05 16,15 14,30 Τομάτα 11,43 14,56 14,90 10,60 Πιπεριά 10,45 12,10 14,36 12,60 Συμπερασματικά και όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Συνεπώς η αυξημένη προσθήκη Ε.Μ. φαίνεται να επενεργεί θετικά στην αποδόμηση των οργανικών υλικών και επομένως στην ελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων τα οποία και ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών

14 Εικόνα 14. Τα φυτά τομάτας όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 15. Τα φυτά αγγουριού όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 16. Τα φυτά πιπεριάς όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4)

15 3.4. Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Από τις μετρήσεις των αερίων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Εικόνα 17. Λήψη των παραγόμενων αερίων. Πίνακας 5. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/ , /3/2008 0, ,936 4/4/ ,58 7/4/ ,73 10/4/ ,244 15/4/ ,135 17/4/2008 0, ,768 18/4/ ,719 22/4/2008 0, ,223 23/4/ ,73 1/5/2008 0, ,584 5/5/2008 0, ,0878 7/5/2008 0, ,6534 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

16 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 1ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 3. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 6. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/2008 0, , /4/2008 0, ,1575 7/4/ ,085 10/4/ ,996 15/4/ ,941 17/4/ ,663 18/4/ ,212 22/4/ /4/ ,9464 1/5/2008 0, ,2209 5/5/2008 0, ,0701 7/5/2008 0, ,8434 9/5/2008 2, /5/2008 0, ,

17 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 4. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 7. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/ ,855 4/4/ ,2198 7/4/ ,417 10/4/ ,153 15/4/ ,331 17/4/ ,368 18/4/ ,466 22/4/ ,47 23/4/2008 0, ,7213 1/5/2008 0, ,3069 5/5/2008 0, ,8096 7/5/2008 0, ,9605 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

18 3ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 3ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 5. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 3 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Συμπερασματικά από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι κατά τα πρώτα στάδια της κομποστοποίησης (27/3 24/4) και στους τρείς κομποστοποιητές παράγονται αυξημένες ποσότητες CO 2 και σχεδόν καθόλου CH 4. Μετά από ένα μήνα περίπου αρχίζει να παράγεται CH 4 η ποσότητα του οποίου βαίνει αυξανόμενη από τον πρώτο στον δεύτερο και κυρίως στον τρίτο κομποστοποιητή. Η παρουσιαζόμενη αύξηση του CH 4 μετά από ένα μήνα (13/4 24/4) μπορεί να αποδοθεί στην εξάντληση του εγκλωβισμένου O 2 και την επικράτηση αναερόβιων συνθηκών. Ακόμη φαίνεται πως η αυξημένη ποσότητα Ε.Μ. στον τρίτο κομποστοποιητή (1600gr) διαμορφώνει συνθήκες εντονότερης αποδόμησης των οργανικών υλικών και την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου

19 3.5. Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις μετρήσεις επί του κόμποστ. Μετά από χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων ανοίχτηκαν οι κομποστοποιητές και καταγράφηκαν τα ακόλουθα: Ως προς την εμφάνιση του υλικού. Στον πρώτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν ανοιχτόχρωμο, περίπου όπως το χρώμα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, στο δεύτερο κομποστοποιητή το υλικό ήταν σκουρόχρωμο και στον τρίτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν πολύ πιο σκουρόχρωμο (Εικόνα 18). Εικόνα 18. Εμφάνιση υλικού αμέσως μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές. Ως προς την μεταβολή του βάρους των τριών υλικών. Tο βάρος του υλικού του πρώτου κομποστοποιητή ήταν 8,29 Kg, του δεύτερου κομποστοποιητή 9,25 Kg και του τρίτου 11,27 Kg, από 10,46 Kg, 10,6 Kg, 12,46 Kg που ήταν αντίστοιχα κατά την τοποθέτησή τους στους μικροκομποστοποιητές (Πίνακας 7α). α β γ δ Εικόνα 19. α: Προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών στο υλικό. β: Ανάμιξη υλικού 1 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. γ: Ανάμιξη υλικού 2 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. δ: Ανάμιξη υλικού 3 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

20 Ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών. Μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες και ιστογράμματα. Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 55,88% 2ος κομποστοποιητής 55,00% 3ος κομποστοποιητής 55,34% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 56,00% 55,80% 55,60% 55,40% 55,20% 55,00% 54,80% 54,60% 54,40% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 53,02% 2ος κομποστοποιητής 53,04% 3ος κομποστοποιητής 52,21% C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 53,20% 53,00% 52,80% 52,60% 52,40% 52,20% 52,00% 51,80% 51,60% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Επισημαίνεται η ελαφρώς χαμηλότερη περιεκτικότητα σε C στο υλικό του 3 ου κομποστοποιητή

21 N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 1,90% 2ος κομποστοποιητής 2,00% 3ος κομποστοποιητής 2,60% N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 3.6. Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους. Σε κάθε ένα από τα τρία αυτά υλικά που βγήκαν από τους κομποστοποιητές προσθέσαμε 500 gr υγρό με ενεργούς μικροοργανισμούς, ακολούθησε καλή ανάμιξη των υλικών και τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους. Τα υλικά τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους διαστάσεων περίπου 30 x 40 x 40cm (Εικόνες 20, 21). Στην συνέχεια σκεπάστηκαν με ένα λεπτό στρώμα χώματος περίπου 5 cm (Εικόνα 22). Τα υλικά παρέμειναν στους λάκκους για δέκα εβδομάδες. Εικόνα 20. Υπεδάφιοι λάκκοι. Εικόνα 21. Τοποθέτηση υλικών στους λάκκους

22 Εικόνα 22. Σκέπασμα υλικού Έξοδος υλικών από τους λάκκους. Μετά από δέκα εβδομάδες τα τρία υλικά βγήκαν από τους λάκκους και έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις (ph και EC, Υγρασία, Ολικός άνθρακας και ολικό άζωτο καθώς και της οργανικής ουσίας). p H (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 7,12 2ος κομποστοποιητής 7,27 3ος κομποστοποιητής 6,24 ph (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

23 E C (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 2,01 2ος κομποστοποιητής 2,89 3ος κομποστοποιητής 3,14 EC (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 6,22% 2ος κομποστοποιητής 4,00% 3ος κομποστοποιητής 9,24% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

24 C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 5,41% 2ος κομποστοποιητής 10,74% 3ος κομποστοποιητής 21,37% C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 0,70% 2ος κομποστοποιητής 0,30% 3ος κομποστοποιητής 1,20% N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Από τα παραπάνω στοιχεία που προέκυψαν μετά την έξοδο των κόμποστ από το έδαφος φαίνεται ότι η πρόσμιξη του εδάφους με τα κόμποστ σε απροσδιόριστες αναλογίες και ακόμη η έντονη ξήρανση των υλικών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων

25 3.8. Αξιολόγηση τελικού κόμποστ. Για την αξιολόγηση του τελικού κόμποστ παρασκευάστηκαν μίγματα και η σύνθεσή τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Σε αυτά τα μίγματα έγινε σπορά καρδάμου και αξιολογήθηκε η ανάπτυξη των φυτωρίων του. Πίνακας 8. Υποστρώματα ανάπτυξης φυτών καρδάμου. Υλικά Μίγματα 1 ο 2 ο 3 ο Χώμα 60% 60% 60% Υλικό κομποστοποιητή * 0% 5% 10% Τύρφη 10% 5% 0% Άμμος 30% 30% 30% * Για κάθε κοποστοποιητή παρασκευάστηκαν αυτά τα τρία μίγματα Εικόνα 23. Σπορά σπόρων καρδάμου. 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Εικόνα 24. Αξιολόγηση φυτών καρδάμου

26 Όπως φαίνεται από τις παραπάνω Εικόνες τα κόμποστ και των τριών κομποστοποιητών έδωσαν την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών με το δεύτερο μίγμα, στο οποίο τα κόμποστ συμμετείχαν με 5% ν/ν

27 4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 4.1 Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν, όπως και την πρώτη φορά υπολείμματα τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότων, φακιών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριών, φραουλών, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου, μπανάνας και πεπονιού. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη και έγινε η προσθήκη του 50% περίπου των ενεργών μικροοργανισμών. Η πλήρωση των οικιακών κομποστοποιητών γινόταν κατά στρώσεις με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών, με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα. Συνολικά στο κλάσμα του πρώτου κομποστοποιητή προστέθηκε 1,5 l διάλυμα ενεργών μικροοργανισμών, στο κλάσμα του δεύτερου κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στο κλάσμα του τρίτου κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα, όπως ακριβώς και στην πρώτη πειραματική κομποστοποίηση. Το βάρος του υλικού μαζί με τους Ε.Μ. στο πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 11,46 Kg, στο δεύτερο 11,46 Kg και στο τρίτο 10,96 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. 4.2 Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 25)

28 Εικόνα 25. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στην Εικόνα 26 παρουσιάζονται τα διασταλάζοντα υγρά και όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί τα διασταλάζοντα του 1 ου κομποστοποιητή, με τους Ε.Μ. σε υγρή μορφή, είναι ανοικτού χρώματος ενώ του δεύτερου είναι σκούρου χρώματος και του τρίτου ακόμα σκουρότερου χρώματος, στους οποίους οι Ε.Μ. προστέθηκαν με πίτουρα. Εικόνα 26. Διασταλάζοντα υγρά από τους τρεις κομποστοποιητές. Πίνακας 9. Ποσότητα (ml) διασταλάζοντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή. 1 ος κομποστοποιητής 2 ος κομποστοποιητής 3 ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 02/06/ ml 22 ml 30 ml 2 η Συλλογή 10/06/ ml 42 ml 39 ml 3 η Συλλογή 17/06/ ml 45 ml 29 ml 4 η Συλλογή 24/06/ ml 74 ml 33 ml 5 η Συλλογή 01/07/ ml 90 ml 20 ml 6 η Συλλογή 08/07/ ml 80 ml 30 ml 7 η Συλλογή 15/07/08 80 ml 58 ml 22 ml Σύνολον

29 Κάθε συλλογή διασταλαζόντων συμπληρώνονταν μέχρι τα 330 ml και ακλουθούσε η άρδευση των φυτών. Μόνο στην 5 η και 6 η συλλογή ο πρώτος κομποστοποιητής έδωσε 500 ml και 330 ml αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό το πότισμα έγινε μόνο με αυτά τα διασταλλάζοντα χωρίς την αραίωσή τους με νερό. Με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν πέντε φυτά ντομάτας για κάθε κομποστοποιητή και η ποσότητα που αντιστοιχούσε ανά φυτό ήταν 60 ml. Πίνακας 10. Τιμές ph διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,73 3,70 3,54 2 η Συλλογή 3,21 3,37 3,42 3 η Συλλογή 3,76 3,75 3,53 4 η Συλλογή 3,30 3,39 3,38 5 η Συλλογή 3,20 3,32 3,35 6 η Συλλογή 3,60 3,68 3,74 7 η Συλλογή 3,44 3,37 3,44 ph 4 3,5 3 2,5 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 6. Η διακύμανση διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Πίνακας 11. Τιμές EC κατά διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 o Συλλογή 1,34 1,21 1,17 2 o Συλλογή 3,40 3,75 3,90 3 o Συλλογή 2,14 2,25 2,26 4 o Συλλογή 2,90 2,64 2,94 5 o Συλλογή 2,18 2,76 2,33 6 o Συλλογή 6,35 6,96 6,77 7 o Συλλογή 8,79 9,25 9,

30 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 7. Η διακύμανση του EC διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Επισημαίνονται οι χαμηλές τιμές της EC των διασταλαζόντων υγρών κατά τις πέντε πρώτες συλλογές τους, σε αντίθεση με την πρώτη δοκιμή. 4.3 Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Όπως προαναφέραμε με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν φυτά τομάτας. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των φυτών τομάτας, τα οποία ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των τριών κομποστοποιητών. Εικόνα 27. Φυτά τομάτας που ποτίζονται με διασταλλάζοντα υγρά. Η ξηρή ουσία των φυτών που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των κομποστοποιητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 12, που ακολουθεί

31 Πίνακας 12. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Κομποστοποιητές Φυτά Ξηρή ουσία (gr/φυτό) 1 ος τομάτα 9,30 2 ος τομάτα 24,02 3 ος τομάτα 27,76 Μάρτυρας (νερό) τομάτα 15,80 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν και πάλι τα καλύτερα αποτελέσματα. 4.4 Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Πάνω στο καπάκι του κάθε κομποστοποιητή τοποθετήθηκε ένα ειδικό λαστιχένιο πώμα (septum) πάνω στο οποίο προσαρμόζονταν σύριγγα για την καθημερινή λήψη των παραγόμενων αερίων CH 4 και CO 2. Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των αερίων που παράχθηκαν από τον κάθε κομποστοποιητή. Πίνακας 13. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,165 2/6/ ,714 4/6/ ,0583 7/6/ ,451 10/6/ ,356 12/6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,4406 1/7/2008 0, ,7525 4/7/2008 0, ,5544 7/7/2008 0, ,548 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

32 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,01 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 1ος κομποστοποιητής units ml/l /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία CO2 Ημερομηνία Διάγραμμα 8. Μεταβολή της παραγωγής του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 14. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,6238 2/6/ ,9318 4/6/2008 0, , /6/ ,059 10/6/ , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,934 26/6/2008 0, ,0819 1/7/2008 0, ,2056 4/7/2008 0, ,0019 7/7/2008 1, /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

33 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 9. Μεταβολή της παραγωγής CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 15. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/2008 3, /5/ ,6686 2/6/ ,8402 4/6/2008 0, ,3905 7/6/ , /6/2008 3, /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,3268 1/7/2008 0, , /7/2008 0, ,1435 7/7/2008 0, ,2862 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Γιώργος Ζερβάκης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα μαθητών: 1) 2). 3) 1 Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 Πως εφάρμοσα την μέθοδο αυτή στην τάξη: Το θέμα που επέλεξα ήταν «ΑΟΡΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΩΝ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα;

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Nα εργαστείτε ατομικά 1. Με ποια μέθοδο διαχωρισμού των μειγμάτων στα συστατικά τους μπορείτε να πάρετε: α) ένα ευδιάλυτο άλας από το διάλυμά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.1.1. Ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση & τελική έκθεση Ερωτηματολογίων στην Κρήτη ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων 5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων Σκοπός Τα λευκαντικά είναι συνήθως υδατικά διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου, NaOCl, και κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία «χλωρίνη». Σκοπός αυτού του πειράματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Α! τριμήνου - 10 ώρες (Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία)

Οργάνωση Α! τριμήνου - 10 ώρες (Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία) Οργάνωση Α! τριμήνου - 10 ώρες (Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία) Σεπτέμβριος *Παρουσίαση ετήσιου προγράμματος - Παρουσίαση ερευνών από προηγούμενα έτη *Ορολογία τεχνολογίας Οκτώβριος *Ορισμός, είδη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Μακροστοιχεία ( C O Η ) Ν Ρ Κ Με αυτή τη σειρά και στα λιπάσματα Ιχνοστοιχεία Mn Mg Zn B... (Fe) 15/10/2011 ΚΠΕ Λαυρίου 2 Ανόργανη Οργανική (χηλική)

Διαβάστε περισσότερα

Προκριματικός διαγωνισμός για την 14 th EUSO 2016 στην Βιολογία. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων Ανίχνευση αμύλου και πρωτεϊνών

Προκριματικός διαγωνισμός για την 14 th EUSO 2016 στην Βιολογία. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων Ανίχνευση αμύλου και πρωτεϊνών Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Προκριματικός διαγωνισμός για την 14 th EUSO 2016 στην Βιολογία Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) 2) 3) Σχολείο: Σάββατο 5/12/2015 Διάρκεια: 45 λεπτά Μικροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) 6 ο Km Χαριλάου - Θέρµης Τ.Θ. Box

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι ελαιοτριβείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα

3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα 3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα 1. Οι περιοχές ph αλλαγής χρώματος των δύο δεικτών είναι: Πορτοκαλί του μεθυλίου: 3,1 4,5 (σε ph < 3,1 χρωματίζει το διάλυμα κόκκινο και σε ph > 4,5 χρωματίζει το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε μικροί επιστήμονες! Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Γινόμαστε μικροί επιστήμονες! Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Γινόμαστε μικροί επιστήμονες! Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο αθησιακοί στόχοι της δραστηριότητας Να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας Να διατυπώσουμε ερωτήματα προς διερεύνηση Να εργαστούμε με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΗ ΖΩΝΗ Γερ. Μαρτζόπουλος, Θ. Κωτσόπουλος, Χ. Νικήτα- Μαρτζοπούλου Εργ. Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία, Τµ.

Διαβάστε περισσότερα