Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

2 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητης Τ.Ε.Ι. Κρητης Επιστημονικοί Συνεργάτες: 1. Μακρίδης Λάζαρος Τεχνολόγος Γεωπόνος 2. Πηρουνάκη Ευλαβία Κορίνα Τεχνολόγος Γεωπόνος 3. Σαμπαθιανάκης Γιάννης Τεχνολόγος Γεωπόνος

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1. Προσδιορισμός υγρασίας Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V) Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα Προσδιορισμός ολικού αζώτου Εκπομπές αερίων ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις-μετρήσεις επί του κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Έξοδος υλικών από τους λάκκους Αξιολόγηση τελικού κόμποστ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών Άνοιγμα κομποστοποιητών και μετρήσεις κόμποστ Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους Εφαρμογή τελικού κόμποστ Γενικά συμπεράσματα κομποστοποίησης τροφικών υπολειμμάτων σε κομποστοποιητές ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ 1 m Περιγραφή κιβωτίου Τα υλικά προς κομποστοποίηση και η προετοιμασία τους Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης Χειρισμοί μετά το άνοιγμα του κιβωτίου Αγρονομική αξιολόγηση κόμποστ Συμπεράσματα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσης εργασίας ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των Ενεργών Μικροοργανισμών (Ε.Μ.) στην αναερόβια και αερόβια αποδόμηση οργανικών υπολειμμάτων για την παρασκευή οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών υλικών. Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα δυο πειράματα: Κομποστοποίηση τροφικών υπολειμμάτων κουζίνας σε μικρούς οικογενειακούς κομποστοποιητές με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών, σε διάφορα επίπεδα (Εικόνα 1α). Το πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Κομποστοποίηση κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης με την προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών σε κιβώτιο 1m 3 (Εικόνα 1β). Εικόνα 1α. Οικογενειακοί μικροκομποστοποιητές Εικόνα 1β. Κιβώτιο κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων και λυματολάσπης

5 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατά την πραγματοποίηση των ανωτέρω πειραματικών εργασιών και με σκοπό να εκτιμηθεί, κυρίως, η ποιότητα των τελικών παρασκευασμάτων εφαρμόστηκαν οι ακόλουθοι μέθοδοι: 2.1 Προσδιορισμός υγρασίας. Ο προσδιορισμός της υγρασίας σε υλικά που προορίζονται για κομποστοποίηση αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί, κατά πόσο η έλλειψη ή η περίσσεια νερού αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη διαδικασία. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ρυθμισμένος στους C, πυρίμαχες κάψες και ζυγαριά ακριβείας. Εικόνα 2. Φούρνος ξήρανσης. 2.2 Προσδιορισμός του ph και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) με νερό στην αναλογία 1:1,5 (V/V). Είναι γνωστό ότι με το ph εκφράζουμε την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου και υδροξυλίου. Ως άριστο ph για την αποδόμηση του οργανικού υλικού από τους μικροοργανισμούς θεωρείται εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής. Με την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) εκφράζουμε την συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων του οργανικού υλικού. Η EC κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης αυξάνεται σταδιακά. Το τελικό προϊόν όμως θα πρέπει να μην έχει υψηλή αλατότητα (Μανιός 2006β). Σε αυτό συμβάλλει κυρίως η ποιότητα της πρώτης ύλης

6 Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτό είναι το Πεχάμετρο (Εικόνα 3), το Αγωγιμόμετρο (Εικόνα 4), και η συσκευή λήψης συγκεκριμένου όγκου του δείγματος (Εικόνα 5). Εικόνα 3. Όργανο μέτρησης του ph (πεχάμετρο). Εικόνα 4. Όργανο μέτρησης EC (αγωγιμόμετρο). Εικόνα 5. Συσκευή λήψης του δείγματος. 2.3 Προσδιορισμός οργανικής ουσίας και οργανικού άνθρακα. Για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N του υλικού θα πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητά του σε άνθρακα και άζωτο. Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα είναι ο φούρνος ξήρανσης (Εικόνα 2), ο φούρνος αποτέφρωσης (Εικόνα 6), πορσελάνινες κάψες, εργαστηριακός μύλος και ζυγός ακριβείας. Ο υπολογισμός του οργανικού άνθρακα καθώς και της οργανικής ουσίας έγινε με τους ακόλουθους τύπους: Οργανικός C % = 100 τέφρα% 1,8 Οργανική ουσία (πτητικά στερεά) % = 100 τέφρα% - 4 -

7 Εικόνα 6. Φούρνος αποτέφρωσης. 2.4 Προσδιορισμός ολικού αζώτου. Ο προσδιορισμός του αζώτου είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της σχέσης C/N. Τα όργανα και οι συσκευές που απαιτούνται για να γίνει ο προσδιορισμός αυτός είναι η εστία πέψης (Εικόνα 7) και η αποστακτική συσκευή ατμού (Εικόνα 8). Η διαδικασία για τον προσδιορισμό του αζώτου χωρίζεται σε δυο στάδια, την πέψη και την απόσταξη. Ο υπολογισμός του αζώτου γίνεται με την βοήθεια του παρακάτω τύπου: Ν % = ( A B) *14 Ξ. Β. Όπου Α: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το δείγμα. Β: η κατανάλωση H 2 SO 4 για το τυφλό. Εικόνα 7. Εστία πέψης Εικόνα 8. Αποστακτική συσκευή ατμού - 5 -

8 2.5 Εκπομπές αερίων. Στο καπάκι των κομοστοποιητών προσαρμόστηκε στρόφιγγα δειγματοληψίας με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου (septum). Από το σημείο αυτό με την βοήθεια σύριγγας λαμβάνονταν αέρια δείγματα. Τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο για ανάλυση. Για την ανάλυση των αερίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), λαμβάνονταν 1ml δείγματος από την σύριγγα δειγματοληψίας, το οποίο διοχετεύονταν σε ενέσιμη μορφή στον αέριο χρωματογράφο (Agilent 6890N, GC system) εφοδιασμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και ιονισμού φλόγας (FID) (Εικόνα 9). Ως φέρον αέριο χρησιμοποιήθηκε το Ήλιο με σταθερό ρυθμό ροής 15ml/min. Εικόνα 9. Αέριος χρωματογράφος (Agilent 6890N, GC system) - 6 -

9 3. ΠΡΩΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Οι οικιακοί κομποστοποιητές είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πλαστικό και κλείνουν αεροστεγώς με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση αναερόβιων συνθηκών. Εσωτερικά στον πυθμένα υπάρχει διάτρητο διαχωριστικό πάτωμα ώστε να απορρέουν μόνο τα διασταλλάζοντα υγρά από τα τροφικά υπολείμματα. Στο κατώτερο σημείο υπάρχει στρόφιγγα από την οποία μπορούν να παραλαμβάνονται τα διασταλάζοντα υγρά. Το βάρος του κάθε κομποστοποιητή ήταν 1,01 Kg 3.1. Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν υπολείμματα: τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότου, φακών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου καθώς επίσης και μπανάνας, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριού και φράουλας. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού (Εικόνα 10). Εικόνα 10. Ανάμιξη τροφικών υπολειμμάτων. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη (Εικόνα 11) και έγινε η προσθήκη του 50% των ενεργών μικροοργανισμών. Ακολούθησε η πλήρωση των - 7 -

10 οικιακών κομποστοποιητών (Εικόνα 12), η οποία γινόταν κατά στρώσεις με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα, με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών. Στον πρώτο κομποστοποιητή προστέθηκε συνολικά 1,5 l ενεργών μικροοργανισμών σε υγρή μορφή, στον δεύτερο κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στον τρίτο κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα. Εικόνα 11. Διαχωρισμός τροφικών υπολειμμάτων. Το βάρος του υλικού μαζί με τις προσθήκες των Ε.Μ., στον πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 10,46 Kg, στον δεύτερο 10,60 Kg και στον τρίτο 12,46 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. Εικόνα 12. Πλήρωση κομποστοποιητών

11 3.2. Μέτρηση διασταλαζόντων στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλάζοντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 13). Εικόνα 13. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στους Πίνακες 1 και 2 και στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες των διασταλαζόντων υγρών μετά την συλλογή και το ph και η ηλεκτρική αγωγιμότητα τους (EC). Πίνακας 1. Ποσότητες διασταλαζόντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή (ml). Ημερομηνίες 1 ος 2 ος 3 ος κομποστοποιητής κομποστοποιητής κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 01/04/08 60 ml - 70 ml 2 η Συλλογή 04/04/08 60 ml - 70 ml 3 η Συλλογή 08/04/08 60 ml 60 ml 70 ml 4 η Συλλογή 15/04/ ml 160 ml 250 ml 5 η Συλλογή 22/04/ ml 80 ml 75 ml 6 η Συλλογή 01/05/ ml 60 ml 90 ml 7 η Συλλογή 07/05/ ml 45 ml 65 ml 8 η Συλλογή 13/05/ ml 40 ml 55 ml Σύνολο Πίνακας 2. Τιμές ph διασταλαζόντων υγρών. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,84 4,64 2 η Συλλογή 3,84 4,64 3 η Συλλογή 3,97 4,10 4,34 4 η Συλλογή 3,74 4,04 4,07 5 η Συλλογή 3,73 4,01 4,07 6 η Συλλογή 3,71 3,95 4,07 7 η Συλλογή 3,73 3,96 3,93 8 η Συλλογή 3,86 4,03 4,06-9 -

12 ph 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα Διάγραμμα 1. Η διακύμανση του ph. 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Πίνακας 3. Τιμές EC διασταλαζόντων υγρών. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 10,76 11,11 2 η Συλλογή 10,76 11,11 3 η Συλλογή 11,23 11,22 12,26 4 η Συλλογή 12,43 12,85 13,59 5 η Συλλογή 12,03 12,00 13,44 6 η Συλλογή 11,36 11,44 11,87 7 η Συλλογή 9,28 9,91 10,50 8 η Συλλογή 8,46 8,83 8,82 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3oΠότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 8o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 2. Η διακύμανση της EC

13 Από τις παραπάνω μετρήσεις του ph και της E.C. των διασταλαζόντων επισημαίνεται το εξαιρετικά χαμηλό ph τους και ιδιαίτερα στον 1 ο κομποστοποιητή (υγρή μορφή Ε.Μ.) και η εξαιρετικά υψηλή E.C. τους Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Μετά την συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών, καταγράφονταν η ποσότητά τους (ml) και μεταφέρονταν σε ογκομετρικό κύλινδρο όπου γινόταν η αραίωση τους με νερό μέχρι τα 490 ml. Κάθε φυτό αγγουριού, τομάτας και πιπεριάς, ποτίζονταν με 70 ml. Τα φυτά στη συνέχεια κόπηκαν και ξηράνθηκαν στους C. Η ξηρή ουσία των φυτών κατά κομποστοποιητή αναγράφεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Πίνακας 4. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Φυτά 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Μάρτυρας (Με νερό) Αγγούρι - 14,05 16,15 14,30 Τομάτα 11,43 14,56 14,90 10,60 Πιπεριά 10,45 12,10 14,36 12,60 Συμπερασματικά και όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Συνεπώς η αυξημένη προσθήκη Ε.Μ. φαίνεται να επενεργεί θετικά στην αποδόμηση των οργανικών υλικών και επομένως στην ελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων τα οποία και ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών

14 Εικόνα 14. Τα φυτά τομάτας όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 15. Τα φυτά αγγουριού όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4). Εικόνα 16. Τα φυτά πιπεριάς όπως διαμορφώθηκαν με την άρδευσή τους με τα διασταλλάζοντα του 1 ου, 2 ου και 3 ου κομποστοποιητή και το μάρτυρα με νερό (4)

15 3.4. Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Από τις μετρήσεις των αερίων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Εικόνα 17. Λήψη των παραγόμενων αερίων. Πίνακας 5. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/ , /3/2008 0, ,936 4/4/ ,58 7/4/ ,73 10/4/ ,244 15/4/ ,135 17/4/2008 0, ,768 18/4/ ,719 22/4/2008 0, ,223 23/4/ ,73 1/5/2008 0, ,584 5/5/2008 0, ,0878 7/5/2008 0, ,6534 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

16 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 1ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 3. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 6. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/2008 0, , /4/2008 0, ,1575 7/4/ ,085 10/4/ ,996 15/4/ ,941 17/4/ ,663 18/4/ ,212 22/4/ /4/ ,9464 1/5/2008 0, ,2209 5/5/2008 0, ,0701 7/5/2008 0, ,8434 9/5/2008 2, /5/2008 0, ,

17 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 4. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 7. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/3/2008 0, , /3/ ,855 4/4/ ,2198 7/4/ ,417 10/4/ ,153 15/4/ ,331 17/4/ ,368 18/4/ ,466 22/4/ ,47 23/4/2008 0, ,7213 1/5/2008 0, ,3069 5/5/2008 0, ,8096 7/5/2008 0, ,9605 9/5/2008 0, , /5/2008 0, ,

18 3ος κομποστοποιητής units ml/l 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία 3ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/3/2008 3/4/ /4/ /4/ /4/2008 1/5/2008 8/5/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 5. Μεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 και του CO 2 στον 3 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Συμπερασματικά από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι κατά τα πρώτα στάδια της κομποστοποίησης (27/3 24/4) και στους τρείς κομποστοποιητές παράγονται αυξημένες ποσότητες CO 2 και σχεδόν καθόλου CH 4. Μετά από ένα μήνα περίπου αρχίζει να παράγεται CH 4 η ποσότητα του οποίου βαίνει αυξανόμενη από τον πρώτο στον δεύτερο και κυρίως στον τρίτο κομποστοποιητή. Η παρουσιαζόμενη αύξηση του CH 4 μετά από ένα μήνα (13/4 24/4) μπορεί να αποδοθεί στην εξάντληση του εγκλωβισμένου O 2 και την επικράτηση αναερόβιων συνθηκών. Ακόμη φαίνεται πως η αυξημένη ποσότητα Ε.Μ. στον τρίτο κομποστοποιητή (1600gr) διαμορφώνει συνθήκες εντονότερης αποδόμησης των οργανικών υλικών και την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου

19 3.5. Άνοιγμα κομποστοποιητών πρώτης δοκιμής και παρατηρήσεις μετρήσεις επί του κόμποστ. Μετά από χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων ανοίχτηκαν οι κομποστοποιητές και καταγράφηκαν τα ακόλουθα: Ως προς την εμφάνιση του υλικού. Στον πρώτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν ανοιχτόχρωμο, περίπου όπως το χρώμα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, στο δεύτερο κομποστοποιητή το υλικό ήταν σκουρόχρωμο και στον τρίτο κομποστοποιητή το υλικό ήταν πολύ πιο σκουρόχρωμο (Εικόνα 18). Εικόνα 18. Εμφάνιση υλικού αμέσως μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές. Ως προς την μεταβολή του βάρους των τριών υλικών. Tο βάρος του υλικού του πρώτου κομποστοποιητή ήταν 8,29 Kg, του δεύτερου κομποστοποιητή 9,25 Kg και του τρίτου 11,27 Kg, από 10,46 Kg, 10,6 Kg, 12,46 Kg που ήταν αντίστοιχα κατά την τοποθέτησή τους στους μικροκομποστοποιητές (Πίνακας 7α). α β γ δ Εικόνα 19. α: Προσθήκη Ενεργών Μικροοργανισμών στο υλικό. β: Ανάμιξη υλικού 1 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. γ: Ανάμιξη υλικού 2 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. δ: Ανάμιξη υλικού 3 ου κόμποστ. με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

20 Ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών. Μετά την έξοδο τους από τους μικροκομποστοποιητές προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες και ιστογράμματα. Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 55,88% 2ος κομποστοποιητής 55,00% 3ος κομποστοποιητής 55,34% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 56,00% 55,80% 55,60% 55,40% 55,20% 55,00% 54,80% 54,60% 54,40% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 53,02% 2ος κομποστοποιητής 53,04% 3ος κομποστοποιητής 52,21% C % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 53,20% 53,00% 52,80% 52,60% 52,40% 52,20% 52,00% 51,80% 51,60% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Επισημαίνεται η ελαφρώς χαμηλότερη περιεκτικότητα σε C στο υλικό του 3 ου κομποστοποιητή

21 N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 1ος κομποστοποιητής 1,90% 2ος κομποστοποιητής 2,00% 3ος κομποστοποιητής 2,60% N % (Μόλις βγήκαν από τους κομποστοποιητές ) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 3.6. Τοποθέτηση κόμποστ σε υπεδάφιους λάκκους. Σε κάθε ένα από τα τρία αυτά υλικά που βγήκαν από τους κομποστοποιητές προσθέσαμε 500 gr υγρό με ενεργούς μικροοργανισμούς, ακολούθησε καλή ανάμιξη των υλικών και τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους. Τα υλικά τοποθετήθηκαν σε υπεδάφιους λάκκους διαστάσεων περίπου 30 x 40 x 40cm (Εικόνες 20, 21). Στην συνέχεια σκεπάστηκαν με ένα λεπτό στρώμα χώματος περίπου 5 cm (Εικόνα 22). Τα υλικά παρέμειναν στους λάκκους για δέκα εβδομάδες. Εικόνα 20. Υπεδάφιοι λάκκοι. Εικόνα 21. Τοποθέτηση υλικών στους λάκκους

22 Εικόνα 22. Σκέπασμα υλικού Έξοδος υλικών από τους λάκκους. Μετά από δέκα εβδομάδες τα τρία υλικά βγήκαν από τους λάκκους και έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις (ph και EC, Υγρασία, Ολικός άνθρακας και ολικό άζωτο καθώς και της οργανικής ουσίας). p H (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 7,12 2ος κομποστοποιητής 7,27 3ος κομποστοποιητής 6,24 ph (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

23 E C (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 2,01 2ος κομποστοποιητής 2,89 3ος κομποστοποιητής 3,14 EC (Μόλις βγήκαν από το χώμα) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 6,22% 2ος κομποστοποιητής 4,00% 3ος κομποστοποιητής 9,24% Υγρασία (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής

24 C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 5,41% 2ος κομποστοποιητής 10,74% 3ος κομποστοποιητής 21,37% C % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1ος κομποστοποιητής 0,70% 2ος κομποστοποιητής 0,30% 3ος κομποστοποιητής 1,20% N % (Μόλις βγήκαν από το χώμα ) 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Από τα παραπάνω στοιχεία που προέκυψαν μετά την έξοδο των κόμποστ από το έδαφος φαίνεται ότι η πρόσμιξη του εδάφους με τα κόμποστ σε απροσδιόριστες αναλογίες και ακόμη η έντονη ξήρανση των υλικών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων

25 3.8. Αξιολόγηση τελικού κόμποστ. Για την αξιολόγηση του τελικού κόμποστ παρασκευάστηκαν μίγματα και η σύνθεσή τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Σε αυτά τα μίγματα έγινε σπορά καρδάμου και αξιολογήθηκε η ανάπτυξη των φυτωρίων του. Πίνακας 8. Υποστρώματα ανάπτυξης φυτών καρδάμου. Υλικά Μίγματα 1 ο 2 ο 3 ο Χώμα 60% 60% 60% Υλικό κομποστοποιητή * 0% 5% 10% Τύρφη 10% 5% 0% Άμμος 30% 30% 30% * Για κάθε κοποστοποιητή παρασκευάστηκαν αυτά τα τρία μίγματα Εικόνα 23. Σπορά σπόρων καρδάμου. 1 ος Κομποστοποιητής 2 ος Κομποστοποιητής 3 ος Κομποστοποιητής Εικόνα 24. Αξιολόγηση φυτών καρδάμου

26 Όπως φαίνεται από τις παραπάνω Εικόνες τα κόμποστ και των τριών κομποστοποιητών έδωσαν την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών με το δεύτερο μίγμα, στο οποίο τα κόμποστ συμμετείχαν με 5% ν/ν

27 4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 4.1 Πλήρωση οικιακών κομποστοποιητών. Τα τροφικά υπολείμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση των κομποστοποιητών περιείχαν, όπως και την πρώτη φορά υπολείμματα τομάτας, ρεβιθιών, σταφίδων, καρότων, φακιών, πατατών, πιπεριών, ρυζιού, κρεμμυδιών, ζυμαρικών, καλαμποκιού, μαρουλιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, μελιτζάνας, αυγών, φασολιών, αρακά, ψωμιού, παξιμαδιών, αγγουριών, φραουλών, φλούδας πορτοκαλιού, μήλου, μπανάνας και πεπονιού. Τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα τοποθετήθηκαν πάνω σε πλαστικό και ανακατεύτηκαν ώστε να γίνει πλήρης ομογενοποίηση του υλικού. Στη συνέχεια το υλικό χωρίστηκε σε τρία ίσα περίπου μέρη και έγινε η προσθήκη του 50% περίπου των ενεργών μικροοργανισμών. Η πλήρωση των οικιακών κομποστοποιητών γινόταν κατά στρώσεις με παράλληλη προσθήκη της υπόλοιπης ποσότητας των ενεργών μικροοργανισμών, με τα παραπάνω τροφικά υπολείμματα. Συνολικά στο κλάσμα του πρώτου κομποστοποιητή προστέθηκε 1,5 l διάλυμα ενεργών μικροοργανισμών, στο κλάσμα του δεύτερου κομποστοποιητή προστέθηκαν 800gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα και στο κλάσμα του τρίτου κομποστοποιητή 1600gr ενεργών μικροοργανισμών σε πίτουρα, όπως ακριβώς και στην πρώτη πειραματική κομποστοποίηση. Το βάρος του υλικού μαζί με τους Ε.Μ. στο πρώτο κομποστοποιητή ανέρχονταν στα 11,46 Kg, στο δεύτερο 11,46 Kg και στο τρίτο 10,96 Kg. Πάνω από το υλικό τοποθετήθηκαν πλακάκια για συμπίεση του υλικού μέσα στους κομποστοποιητές. 4.2 Μέτρηση ποσότητας, ph και E.C. διασταλαζόντων υγρών στη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η συλλογή των διασταλλαζόντων υγρών γινόταν μια φορά την εβδομάδα προσαρμόζοντας ειδική κωνική φιάλη στην στρόφιγγα κάθε κομποστοποιητή (Εικόνα 25)

28 Εικόνα 25. Συλλογή υγρών απορροής από τους κομποστοποιητές. Στην Εικόνα 26 παρουσιάζονται τα διασταλάζοντα υγρά και όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί τα διασταλάζοντα του 1 ου κομποστοποιητή, με τους Ε.Μ. σε υγρή μορφή, είναι ανοικτού χρώματος ενώ του δεύτερου είναι σκούρου χρώματος και του τρίτου ακόμα σκουρότερου χρώματος, στους οποίους οι Ε.Μ. προστέθηκαν με πίτουρα. Εικόνα 26. Διασταλάζοντα υγρά από τους τρεις κομποστοποιητές. Πίνακας 9. Ποσότητα (ml) διασταλάζοντων υγρών από κάθε κομποστοποιητή. 1 ος κομποστοποιητής 2 ος κομποστοποιητής 3 ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 02/06/ ml 22 ml 30 ml 2 η Συλλογή 10/06/ ml 42 ml 39 ml 3 η Συλλογή 17/06/ ml 45 ml 29 ml 4 η Συλλογή 24/06/ ml 74 ml 33 ml 5 η Συλλογή 01/07/ ml 90 ml 20 ml 6 η Συλλογή 08/07/ ml 80 ml 30 ml 7 η Συλλογή 15/07/08 80 ml 58 ml 22 ml Σύνολον

29 Κάθε συλλογή διασταλαζόντων συμπληρώνονταν μέχρι τα 330 ml και ακλουθούσε η άρδευση των φυτών. Μόνο στην 5 η και 6 η συλλογή ο πρώτος κομποστοποιητής έδωσε 500 ml και 330 ml αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό το πότισμα έγινε μόνο με αυτά τα διασταλλάζοντα χωρίς την αραίωσή τους με νερό. Με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν πέντε φυτά ντομάτας για κάθε κομποστοποιητή και η ποσότητα που αντιστοιχούσε ανά φυτό ήταν 60 ml. Πίνακας 10. Τιμές ph διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. p H 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 η Συλλογή 3,73 3,70 3,54 2 η Συλλογή 3,21 3,37 3,42 3 η Συλλογή 3,76 3,75 3,53 4 η Συλλογή 3,30 3,39 3,38 5 η Συλλογή 3,20 3,32 3,35 6 η Συλλογή 3,60 3,68 3,74 7 η Συλλογή 3,44 3,37 3,44 ph 4 3,5 3 2,5 1o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 6. Η διακύμανση διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Πίνακας 11. Τιμές EC κατά διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. E C 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής 1 o Συλλογή 1,34 1,21 1,17 2 o Συλλογή 3,40 3,75 3,90 3 o Συλλογή 2,14 2,25 2,26 4 o Συλλογή 2,90 2,64 2,94 5 o Συλλογή 2,18 2,76 2,33 6 o Συλλογή 6,35 6,96 6,77 7 o Συλλογή 8,79 9,25 9,

30 EC o Πότισμα 2o Πότισμα 3o Πότισμα 4o Πότισμα 5o Πότισμα 6o Πότισμα 7o Πότισμα 1ος κομποστοποιητής 2ος κομποστοποιητής 3ος κομποστοποιητής Διάγραμμα 7. Η διακύμανση του EC διασταλαζόντων κατά κομποστοποιητή. Επισημαίνονται οι χαμηλές τιμές της EC των διασταλαζόντων υγρών κατά τις πέντε πρώτες συλλογές τους, σε αντίθεση με την πρώτη δοκιμή. 4.3 Εφαρμογή διασταλαζόντων στην άρδευση φυτών. Όπως προαναφέραμε με τα διασταλλάζοντα υγρά ποτίζονταν φυτά τομάτας. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των φυτών τομάτας, τα οποία ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των τριών κομποστοποιητών. Εικόνα 27. Φυτά τομάτας που ποτίζονται με διασταλλάζοντα υγρά. Η ξηρή ουσία των φυτών που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά των κομποστοποιητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 12, που ακολουθεί

31 Πίνακας 12. Ξηρή ουσία φυτών (gr/φυτό). Κομποστοποιητές Φυτά Ξηρή ουσία (gr/φυτό) 1 ος τομάτα 9,30 2 ος τομάτα 24,02 3 ος τομάτα 27,76 Μάρτυρας (νερό) τομάτα 15,80 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η ξηρή ουσία που παράχθηκε από τα φυτά που ποτίζονταν με τα διασταλλάζοντα υγρά του 3 ου κομποστοποιητή, έδωσαν και πάλι τα καλύτερα αποτελέσματα. 4.4 Μετρήσεις αερίων κομποστοποιητών. Πάνω στο καπάκι του κάθε κομποστοποιητή τοποθετήθηκε ένα ειδικό λαστιχένιο πώμα (septum) πάνω στο οποίο προσαρμόζονταν σύριγγα για την καθημερινή λήψη των παραγόμενων αερίων CH 4 και CO 2. Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των αερίων που παράχθηκαν από τον κάθε κομποστοποιητή. Πίνακας 13. Εκπομπές αερίων 1 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 1ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,165 2/6/ ,714 4/6/ ,0583 7/6/ ,451 10/6/ ,356 12/6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,4406 1/7/2008 0, ,7525 4/7/2008 0, ,5544 7/7/2008 0, ,548 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

32 1ος κομποστοποιητής units ml/l 0,01 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 CH4 1ος κομποστοποιητής units ml/l /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία CO2 Ημερομηνία Διάγραμμα 8. Μεταβολή της παραγωγής του CH 4 και του CO 2 στον 1 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 14. Εκπομπές αερίων 2 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 2ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/ , /5/ ,6238 2/6/ ,9318 4/6/2008 0, , /6/ ,059 10/6/ , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,934 26/6/2008 0, ,0819 1/7/2008 0, ,2056 4/7/2008 0, ,0019 7/7/2008 1, /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

33 2ος κομποστοποιητής units ml/l 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 CH4 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία 2ος κομποστοποιητής units ml/l CO2 27/5/ /5/ /5/2008 2/6/2008 4/6/2008 6/6/2008 8/6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2008 2/7/2008 4/7/2008 6/7/2008 8/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2008 Ημερομηνία Διάγραμμα 9. Μεταβολή της παραγωγής CH 4 και του CO 2 στον 2 ο κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. Πίνακας 15. Εκπομπές αερίων 3 ου κομποστοποιητή κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 3ος κομποστοποιητής (units (ml/l)) CH 4 CO 2 27/5/2008 3, /5/ ,6686 2/6/ ,8402 4/6/2008 0, ,3905 7/6/ , /6/2008 3, /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, , /6/2008 0, ,3268 1/7/2008 0, , /7/2008 0, ,1435 7/7/2008 0, ,2862 8/7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, , /7/2008 0, ,

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι.

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας «Κομποστοποίηση» Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Χρήστος Μουρούτογλου Κομποστοποίηση (Composting) Κομποστοποίηση είναι ο μετασχηματισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων:

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Για παραγωγή σποροφύτων στα φυτώρια Για καλλιέργεια βρώσιμων λαχανικών Εδαφικά υποστρώματα Ως εδαφικό υπόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε είδος διαθέσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Όπως ήδη αναφέρθηκε για να αναλυθεί ένα δείγμα φυτικών ιστών ή φύλλων θα πρέπει αυτό να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων

Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Κομποστοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητής Μάιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κομπόστ από αγρόκτηνοτροφικά

Παραγωγή κομπόστ από αγρόκτηνοτροφικά Παραγωγή κομπόστ από αγρόκτηνοτροφικά υπολείμματα Δρ Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης Δρ Μιχάλης Φουντουλάκης, Χημικός Μηχανικός Κομποστοποίηση «η βιολογική αποδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα Δήμος Λαγκαδά ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γρασίδι Κλαδέματα Compost Διατροφικά υπολείμματα Φύλλα H κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις Α και Β Γυμνασίου

Εργαστηριακές ασκήσεις Α και Β Γυμνασίου Εργαστηριακές ασκήσεις Α και Β Γυμνασίου Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤOΣΥΝΘΕΣΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση των Φυτικών Υπολειμμάτων Πάρκων και Δεντροστοιχιών

Η Διαχείριση των Φυτικών Υπολειμμάτων Πάρκων και Δεντροστοιχιών καινοτοµία Η Διαχείριση των Φυτικών Υπολειμμάτων Πάρκων και Δεντροστοιχιών ενηµέρωση του Δήμου Ηρακλείου στο ΤΕΙ Κρήτης Τα φυτικά υπολείμματα των δημοτικών πάρκων και δεντροστοιχιών, αλλά και των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (4 η εργαστηριακή άσκηση Β Γυμνασίου)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (4 η εργαστηριακή άσκηση Β Γυμνασίου) 2 ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επιμέλεια: Ορφανάκη Πόπη Χημικός Φωτογραφίες: Κωτίτσας Αριστοτέλης Βιολόγος ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (4 η εργαστηριακή άσκηση Β Γυμνασίου) 1. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση Με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δήμος Καλαμαριάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Σταύρος Ζαμπέτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια προϊόντα του βιολογικού μεταβολισμού είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και θερμότητα.

Τα κύρια προϊόντα του βιολογικού μεταβολισμού είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και θερμότητα. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Ορισμός και αρχές κομποστοποίησης Ως κομποστοποίηση ορίζεται η βιολογική, αερόβια, θερμόφιλη και ελεγχόμενη διεργασία μερικής αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Νiαρϊα Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας: Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας Γιώργος Ζερβάκης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα μαθητών: 1) 2). 3) 1 Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 3 4 5 Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων ενός σταδίου 6 Διαστασιολόγηση αντιδραστήρα 7 Παράδειγμα Η πόλη της Αβωχαράς

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015 14 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2016 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 05/12/2015 Σύνολο μορίων:..... Α. Δράση των ενζύμων

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Μακροστοιχεία ( C O Η ) Ν Ρ Κ Με αυτή τη σειρά και στα λιπάσματα Ιχνοστοιχεία Mn Mg Zn B... (Fe) 15/10/2011 ΚΠΕ Λαυρίου 2 Ανόργανη Οργανική (χηλική)

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231 Δράση 3 η : Ποιότητα σφαγίου και κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΤΩΝ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα;

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Nα εργαστείτε ατομικά 1. Με ποια μέθοδο διαχωρισμού των μειγμάτων στα συστατικά τους μπορείτε να πάρετε: α) ένα ευδιάλυτο άλας από το διάλυμά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 Πως εφάρμοσα την μέθοδο αυτή στην τάξη: Το θέμα που επέλεξα ήταν «ΑΟΡΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα