ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 16-7-2013"

Transcript

1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ Σχετικά µε το θέµα συζητήσεως : ΛΕΑΔ ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για τους Δικηγόρους. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Θα θυµάστε όσοι είχατε παρευρεθεί στην ολοµέλεια της Σύρου το Καλοκαίρι του 2011, ότι είχαµε για συζήτηση το περεµφερές θέµα µε τίτλο Λ.Ε.Α.. και οι σχέσεις µε Λ.Ε..Ε, προοπτική συνεργασίας Στην τότε εισήγησή µου, όπως άλλωστε και οι άλλοι συνάδελφοι που παρενέβησαν, είχαµε εκφράσει τους φόβους µας και τους προβληµατισµούς µας για την διαφαινόµενη από τότε και επερχόµενη µείωση των εσόδων των δικηγορικών συλλόγων, λόγω της γενικής µειώσεως του αριθµού των εκδιδοµένων διπλοτύπων, από τα οποία οι δικηγορικοί Σύλλογοι παρακρατούν τα γνωστά ποσοστά, της µειώσεως των αγοραπωλησιών και γενικά λόγω της οικονοµικής κρίσεως που είχε αρχίσει ήδη. Από τότε µέχρι σήµερα τα µνηµόνια που ακολούθησαν, και το τσουνά- µι των εισπρακτικών µέτρων, µε τις εντολές της τρόικας και οι διάφοροι νό- µοι που ψηφίστηκαν για την υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δηµιούργησαν αυτήν την πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση στην χώρα µας και τις κοινωνίες της φτώχειας και της ανέχειες. Ένεκα της κρίσεως και των νόµων που ψηφίστηκαν επλήγησαν φυσικά, σε µεγάλο βαθµό, και οι δικηγόροι, από κάθε πλευρά, λόγω της δραµατικής µειώσεως των υποθέσεων όλων των κατηγοριών. Όταν ο πολίτης δεν έχει την δυνατότητα να επιβιώσει, ακόµη κι αν έχει υποθέσεις και δικαιώµατα για δικαστική διεκδίκηση, τα αφήνει στην άκρη και είναι η τελευταία του φροντίδα. Ακολούθησε, µε νόµο, η κατάργηση της υποχρεωτικής παραστάσεως στα συµβόλαια του δικηγόρου από την πλευρά του αγοραστή. Ακόµα ορίζεται ότι από η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική και για την πλευρά του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ύψος του συµβολαίου. Στους έµµισθους δικηγόρους προβλέπεται ότι η αµοιβή τους θα καθορίζεται µετά από ελεύθερη συµφωνία µε τον εργοδότη-εντολέα. Ακόµη, στα συµβολαιογ-

2 2 ραφικά έγγραφα για τη σύσταση ΑΕ (ανωνύµων εταιρειών) και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου. Σήµερα έχει διαλυθεί τελείως η κτηµαταγορά, οι συνάψεις αγοραπωλησιών αποτελούν είδος εν ανεπάρκεια µε συνέπεια να µηδενισθούν και οι διανεµητικοί λογαριασµοί των δικηγορικών συλλόγων που διένειµαν σε µας και από τους οποίους παρακρατούσαν και τα ποσά των εισφορών µας προς το ΛΕ Ε και τα απέδιδαν σ αυτόν. εν γνωρίζω ακριβώς τι συµβαίνει στους άλλους συλλόγους, το φαντάζοµαι βέβαια. Ο δικηγορικός Σύλλογος Λαρίσης, ο 4 ος σύλλογος πανελληνίως, µαζί µε την Πάτρα και το Ηράκλειο, για τελευταία φορά φέτος τον Ιούνιο είχε να διανείµει σε κάθε δικηγόρο 220. εν λάβαµε όµως τίποτα, διότι τα παρακράτησε για την καταβολή της 1 ης τετραµηνιαίας δόσεως στον ΛΕ Ε. Σας πληροφορώ δε, ότι δεν έχει χρήµατα για να καταβάλλει την 2 η δόση στον ΛΕ Ε,την χρωστάει και για να την αποδώσει θα πρέπει να καλέσει όλους του δικηγόρους για να την λάβει παρ ε- νός εκάστου. Ήδη αυτό το γεγονός, ότι θα κληθούν δηλαδή τα µέλη των συλλόγων να καταβάλλουν από την τσέπη τους την εισφορά προς τον ΛΕ Ε, και αν συνεχιστεί αυτή δυσµενής οικονοµική συγκυρία, να καταβάλλουν και στο µέλλον εξ ιδίων τις εισφορές προς τον ΛΕ Ε, έχει προβληµατίσει όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι αντιδρούν στην εξ ιδίων καταβολή, όχι γιατί δεν θέλουν να καταβάλλουν αλλά επειδή δεν µπορούν να καταβάλλουν, γιατί δεν έχουν.. Αλήθεια, τι να πρωτοπληρώσει ο νέος αλλά και ο παλιός δικηγόρος, ο ο- ποίος κι αυτός χειµάζεται, κάθε χρόνο ; Τον φόρο εισοδήµατος, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία µας, τον φόρο επιτηδεύµατος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τον ΦΠΑ ; Σας ενηµερώνω ότι στον δικηγορικό σύλλογο Λαρίσης, ο οποίος έχει εγγεγραµµένα 816 µέλη-δικηγόρους, δεν έχουν καταθέσει στον σύλλογο τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια, του Τ/Ν και του ΤΕΑ, 327 δικηγόροι, ήτοι ποσοστό 40%. Ήδη, καθηµερινά, πολλοί δικηγόροι προσέρχονται στα γραφεία του συλλόγου µας και εκφράζουν την επιθυµία τους να διαγραφούν από τον ΛΕ Ε, ερωτώντας συγχρόνως και τις συνέπειες που θα έχει η διαγραφή τους.

3 3 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 του καταστατικού του ΛΕ- Ε, η υπαίτια καθυστέρηση 3 συνεχοµένων τετραµηνιαίων δόσεων των τακτικών εισφορών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο απειλούνται πειθαρχικές ποινές, όπως επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο από 100 χιλιάδες ευρώ έως και 1 εκατοµµύριο ευρώ, η διακοπή των οικονοµικών ενισχύσεων µέχρι 2 έτη, η προσωρινή αποβολή µέχρι 1 έτος και τέλος η οριστική αποβολή. Το θέµα είναι, πώς το δ.σ. του ΛΕ Ε που θα συνέρχεται για να αποφασίζει για το πειθαρχικό παράπτωµα της µη καταβολής των τακτικών εισφορών, θα αναγράφει στην απόφαση του ότι η µη καταβολή είναι υπαίτια όταν όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχει ανυπαίτια αδυναµία καταβολής λόγω οικονοµικής ανέχειας. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί δικηγόροι επειδή δεν έχουν να πληρώσουν και πριν τους επιβληθούν οι προαναφερόµενες κυρώσεις, θα διαγραφούν µε αίτησή τους από τον ΛΕ Ε. Σε πολλούς δικηγορικούς συλλόγους οι νεοδιοριζόµενοι δικηγόροι δεν εγγράφονται καν στον ΛΕ Ε. Πριν από µερικές ηµέρες ορκίστηκαν στην Λάρισα 8 νέοι δικηγόροι. Κανένας απ αυτούς δεν ενεγράφη στον ΛΕ Ε. Θα φθάσουµε στο σηµείο, αν υπάρξει µαζική αποχώρηση από τον ΛΕ- Ε, είτε ο ΛΕ Ε να διαλυθεί, διότι δεν θα εισπράττει τακτικές εισφορές και δεν θα µπορεί να πληρώσει τις παροχές του προς τα µέλη του, είτε να καταστεί ο ΛΕ Ε ένα ευγενές σωµατείο των ολίγων ευρώστων οικονοµικά δικηγόρων οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους και να καρπώνονται τις παροχές του, εάν βέβαια µπορέσει να επιβιώσει µε ένα µικρό αριθµό µελών, κυρίως παλιών δικηγόρων, χωρίς την µεγάλη µάζα των νέων δικηγόρων που είναι και η πλειοψηφία σήµερα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους. Για παράδειγµα, στον δικηγορικό σύλλογο Λαρίσης τα 545 µέλη από τα 816 είναι έως και 15 ετών δικηγόροι. Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η µεγάλη µπόρα για τον ΛΕ Ε έχει ήδη περάσει. Έφθασε στην κακή οικονοµική κατάσταση, λόγω των λανθασµένων χειρισµών των διοικούντων αυτό µέχρι σήµερα, λόγω των µεγάλων παροχών εφ άπαξ που έδωσε στους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους, από την αρχή της λειτουργίας του και µέχρι πρότινος. Σε συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους οι οποίοι κατά τον χρόνο της αποχωρήσεώς των

4 4 είχαν δώσει ελάχιστα στον ΛΕ Ε και εισέπραξαν αντιθέτως µεγάλα ποσά σε εφ άπαξ και συντάξεις που δεν εδικαιούντο. Αλήθεια πού ακούστηκε ένα νέα σχετικά σωµατείο να δίδει εξ αρχής ευρώ εφ άπαξ σε συνταξιοδοτηθέντες δικηγόρους οι οποίοι ήταν µέλη του µόνον 1,2 και 3 χρόνια, είχαν εισφέρει 1500 ευρώ και έλαβαν ευρώ και σύνταξη µαζί, και υπάρχουν σήµερα δικηγόροι που είναι µέλη από το 1992 έχουν καταβάλλει τουλάχιστον ευρώ και κινδυνεύουν αν βρεθούν έξω από τον ΛΕ Ε, λόγω αδυναµίας καταβολής των εισφορών, να τα χάσουν όλα. Όταν το ΛΕΑ Λαρίσης, µε 50 χρόνια λειτουργίας έδιδε εφ άπαξ µέχρι πριν 5 χρόνια ευρώ και σήµερα δίδει ευρώ. Υπήρξε πιστεύω κακοδιαχείριση λανθασµένες αναλογιστικές µελέτες, και υπερβολικές παροχές πέρα από κάθε λογική. Παρόλο που φαινόταν ότι ο ΛΕ Ε αιµορραγούσε οικονοµικά,πριν 2 χρόνια στην ολοµέλεια της Σύρου ο κ.λιόσης µας παρουσιάζε µια ρόδινη κατάσταση του ΛΕ Ε. Αλήθεια δεν ήξερε τι του γινόταν ή µας έλεγε ψέµατα ; ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕ Ε Όπως προανέφερα, η µεγάλη µπόρα για τον ΛΕ Ε πέρασε. Και πέρασε διότι ή µεγάλη µάζα των δικηγόρων που ήταν να εξέλθει, συνταξιοδοτούµενη, συνταξιοδοτήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια και έλαβε τις παροχές του. Από εδώ και στο εξής θα υπάρχει µικρή σχετικά σε ρυθµό και αριθµό συνταξιοδότηση και αποχώρηση συναδέλφων. Τα αποθεµατικά κεφάλαια του ΛΕ Ε α- νέρχονται σε 18 µε 20 εκατοµµύρια ευρώ. Θα πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί ο ΛΕ Ε διότι προσφέρει σηµαντική ωφέλεια και παροχές στους δικηγόρους και είναι µεγάλος φορέας αλληλεγγύης για µας. Πρέπει όµως να συγκρατήσουµε τα µέλη µας από µια πιθανή οικειοθελή αποχώρηση ή από την αναγκαστική διαγραφή τους, διότι αδυνατούν, πρόσκαιρα, θέλω να πιστεύω, να καταβάλλουν τα ποσά των 600 ευρώ ετησίως λόγω οικονοµικής ανέχειας και διότι θεωρούν πολύ πιθανόν, κυρίως οι νέοι δικηγόροι, µε όλες τις φήµες που υπάρχουν, ότι τα ποσά των εισφορών τους δεν θα τους ανταποδοθούν στο µακρινό µέλος και ότι µαταίως θα τα καταβάλλουν. Για αυτό θα πρέπει :

5 5 1) Να µειωθεί το ποσόν που καταβάλλουν τα µέλη του ΛΕ Ε,ως τακτικές εισφορές, έστω πρόσκαιρα, στο ποσόν των 120 ευρώ ετησίως. Έτσι, και όλοι οι νεοδιοριζόµενοι δικηγόροι θα εγγράφονται και τα µέλη µας θα συγκρατήσουµε και δεν θα αποχωρήσουν. Όταν σε πολλά ΛΕΑ, όπως και στο δικό µας της Λαρίσης, η ετήσια τακτική εισφορά είναι 50 ευρώ ή 100 ευρώ, δεν µπορεί στο ΛΕ Ε να είναι 600 και 700 ευρώ. 2) Να µειωθεί περαιτέρω, πρόσκαιρα, µέχρι πλήρους βελτιώσεως των οικονοµικών του ΛΕ Ε, το χορηγούµενο εφ άπαξ στο ποσόν των ευρώ. Κι αυτό διότι, οι συνταξιοδοτούµενοι συνάδελφοι λαµβάνουν αρκετά µεγάλο ποσό ως εφ άπαξ από τα ΛΕΑ στα οποία ανήκουν. 3) Να αυξηθεί όµως το ποσόν της ηµερησίας αποζηµιώσεως λόγω α- πωλείας εισοδήµατος, στο ποσόν των 80 ευρώ ηµερησίως. Αυτός άλλωστε ήταν και ο αρχικός και βασικός σκοπός ιδρύσεως του ΛΕ Ε ήταν η δυνατότητα να καλύπτει µόνον την απώλεια εισοδήµατος των δικηγόρων µε ηµερήσια αποζηµίωση. 4) Να µειωθούν ή να καταργηθούν από τον ΛΕ Ε, όσες παροχές καλύπτονται από τα ΛΕΑ, όπως το εφ άπαξ και το επίδοµα τοκετού. Βέβαια όσα µέλη ανήκουν σε συλλόγους που δεν έχουν ΛΕΑ θα ε- ξακολουθούν να λαµβάνουν τις παροχές του ΛΕ Ε. 5) Ορθολογιστική, επιµεληµένη και νοικοκυρεµένη διαχείριση των οικονοµικών του ΛΕ Ε από δω και πέρα και επικερδή τοποθέτηση των αποθεµατικών του κεφαλαίων. 6) Σύνταξη µιας νέας αναλογιστικής µελέτης. Κύριες και κύριοι σύνεδροι µέσα σ αυτά τα πλαίσια και µε πρωταρχικό γνώµονα την παροχή βοήθειας στους συναδέλφους, µε αλληλοκατανόηση και συνεννόηση µεταξύ των διοικήσεων τους, θα ευοδοθεί η συνεργασία των ΛΕΑ µε τον ΛΕ Ε, µε σκοπό την συνύπαρξη των δυο αυτών φορέων και την προσφορά στους δικηγόρους.

6 6 Ο Πρόεδρος του ΛΕΑ ΠΛαρίσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών 11/2012 Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη Χαλβατζάκη,

Διαβάστε περισσότερα

EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ιανουάριος 2008 Αριθμός φύλλου 636 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Παρόν και μέλλον του λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της ΕΤΕ Ευθύνες και Υποχρεώσεις της ΕΤΕ για την επαρκή χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑ Π ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΛΑΡΙΣΑ 29-6-2012 ΘΕΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΑ. Τα αποθεµατικά των ΛΕΑ, αποτελούν αφ ενός µεν τα θεµέλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Τρίτη & Πέμπτη 5 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. (κατά θεματική ενότητα και ανά χρονολογική σειρά)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. (κατά θεματική ενότητα και ανά χρονολογική σειρά) Ο απολογισμός δεν δημοσιοποιείται για να προκαλέσει εντυπώσεις αλλά για να ελεγχθούν τα πορίσματά του και να κριθεί το Δ.Σ αν ανταποκρίθηκε με τον σωστό τρόπο στις ανάγκες του δικηγορικού σώματος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 400/04 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Αφιερώνεται στους γονείς µου για την υποµονή τους και στον άντρα µου για τη στήριξη και τη συµπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας K..A. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3863/10 Ο αγώνας για δηµόσια κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας Πλασµατικοί χρόνοι Ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σπουδαστές: Ανωγειανάκη Αργυρώ Καµπαναράκη Καλλιόπη Τσιριγωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 10 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ LUCY, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-5-2011

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-5-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-5-2011 Παρόντες: Μπρεντάνος Κωνσταντίνος Τοκούζης Παναγιώτης Ψαρογιάννης Αστέριος Γρέκας Γρηγόριος Καρατάσος Αντώνιος Σταθάκης Χρυσοβαλάντης Ζαρκαδάς Ελευθέριος Κουκουράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 15 ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ε.Λ.Ε.Α..Ε.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 15 ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ε.Λ.Ε.Α..Ε.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 15 ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ε.Λ.Ε.Α..Ε.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ Θεοδώρου Καλδίρη, δικηγόρου του ικηγορικού Συλλόγου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Μπερνιδάκη Άννα Αριθµός µητρώου : 8418 Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960

Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 Ο Τραπεζικός ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 Μέλος ΟΤΟΕ - UNI Αρ. Τεύχους: 643-644 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες του 47ου Παγκύπριου Συνεδρίου σελ 04-37 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Οι Προτάσεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων Μάϊος 2001 1 Εισαγωγή 1.1 Η εξυγίανση ενός βαθιά προβληματικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση, ούτε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Με επάρκεια και αξιοπιστία λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη», συνέντευξη του πρ. Εφετών Ι. Χαμηλοθώρη [σελ. 4-5]

«Με επάρκεια και αξιοπιστία λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη», συνέντευξη του πρ. Εφετών Ι. Χαμηλοθώρη [σελ. 4-5] Τριμηνιαίο Νομικό Επιστημονικό Περιοδικό ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΙ - ΤΕΥΧΟΣ 4 - ΜΑΪΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 - ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 0,50 «Με επάρκεια και αξιοπιστία λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη», συνέντευξη του πρ. Εφετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Σταμούλης Φ.Παντελεάκος ΑΘΗΝΑ 2013 1 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Συντάξιμη υπηρεσία 5 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 810/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», Θεσσαλονίκη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», Θεσσαλονίκη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 42 / Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13o PHARMA point: «Η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ευρώπη της κρίσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr

Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 145 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 www.ssete.gr Η αδιαλλαξία και οι απειλές της Διοίκησης της ΕΤΕ δεν θα μας λυγίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ

ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ 1 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα