"H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 2010", Φεβρουαρίου 2005, ΑΘΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 2010", 23-25 Φεβρουαρίου 2005, ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ/ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος 1, Σ. Τσελεπής 2, Μ. Σουλιώτης 1, J. K. Tonui 1 1 Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Πάτρας, Πάτρα, 2500 Ελλάς Τηλ./Fax: , 2 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αθήνα, Ελλάς Τηλ.: , Fax: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερµικά ηλιακά συστήµατα (φβ/θ) αποτελούνται από φωτοβολταϊκές γεννήτριες και µονάδες απαγωγής θερµότητας ενσωµατωµένες σε ενιαίες συσκευές, µετατρέποντας την απορροφούµενη ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική, καθώς και σε θερµική ενέργεια µέσω ρευστού αποµάκρυνσης της θερµότητας που κυκλοφορεί στην πίσω επιφάνεια του φωτοβολταϊκού (φβ). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η ενεργειακή συµπεριφορά υβριδικών ηλιακών φβ/θ συστηµάτων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης. Η µελέτη αφορά διατάξεις δύο βασικών µεγεθών ως προς την επιφάνεια εγκατάστασης συσκευών, ενός µεγάλου 40 m 2 και 2000 l ζεστού νερού και ενός µικρού µεγέθους 4 m 2 και 200 l ζεστού νερού, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά αντί των διαδεδοµένων θερµοσιφωνικών ηλιακών συστηµάτων σε εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες µε το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά και σε αυτόνοµες ενεργειακά εφαρµογές. Επιπλέον, µελετάται η βελτίωση της προτεινόµενης διάταξης µε την χρήση πρόσθετου γυάλινου καλύµµατος για την αύξηση της αποδιδόµενης θερµότητας καθώς επίσης και η εφαρµογή ενός συµπληρωµατικού διάχυτου ανακλαστήρα, ο οποίος αυξάνει την ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των φβ/θ συσκευών και ισορροπεί κατά έναν τρόπο τη µείωση της ηλεκτρικής παραγωγής λόγω των οπτικών απωλειών από την πρόσθετη τοποθέτηση υαλοπινάκων. Γίνεται επίσης οικονοµική ανάλυση σχετικά µε τον χρόνο αποπληρωµής των υβριδικών φβ/θ συστηµάτων µε µια επιδότηση του κόστους αγοράς 40%, ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός σε σχέση µε τα συµβατικά φβ και θερµικά συστήµατα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το µεγαλύτερο µέρος της απορροφούµενης ηλιακής ακτινοβολίας από τα φωτοβολταϊκά (φβ) κύτταρα δεν µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό αλλά σε θερµότητα, η οποία συντελεί στην αύξηση της θερµοκρασίας τους µε συνέπεια την µείωση της ηλεκτρικής τους απόδοσης. Η απαγωγή της θερµότητας από τα φβ πλαίσια βοηθά όχι µόνο στη µείωση της θερµοκρασίας λειτουργίας τους αλλά µπορεί και να αξιοποιηθεί αυξάνοντας τη συνολική ενεργειακή τους απόδοση. Τα ηλιακά συστήµατα που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τόσο ηλεκτρική όσο και θερµική ενέργεια είναι τα υβριδικά φωτοβολταϊκά / θερµικά (φβ/θ ή PV/T) συστήµατα, τα οποία αναπτύσσονται τελευταία και έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται σε επιδεικτικές εφαρµογές. Τα υβριδικά φβ/θ συστήµατα συνίστανται από φβ πλαίσια µε ενσωµατωµένη θερµική µονάδα απολαβής της θερµότητας του φβ, όπου ένα κυκλοφορούν ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας αυτής του φβ θερµαίνεται ψύχοντάς το. Η χρήση του νερού ως ρευστού απολαβής της θερµότητας είναι αποδοτική όλο το έτος, κυρίως σε χώρες µε ήπιο ή θερµό κλίµα. Αυτές οι υβριδικές διατάξεις µπορούν να αξιοποιηθούν για την θέρµανση του νερού σε χαµηλές θερµοκρασίες (µέχρι 40º C) ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλα και η διατήρηση χαµηλής θερµοκρασίας στα φβ πλαίσια. Η απαγωγή θερµότητας µε κυκλοφορία αέρα απαιτεί απλούστερη και φθηνότερη διάταξη, αλλά η ψύξη του φωτοβολταϊκού είναι λιγότερο αποδοτική. Όταν ο αέρας του περιβάλλοντος έχει θερµοκρασία µεγαλύτερη των 20 ºC τα φβ/θ συστήµατα αέρα έχουν περιορισµένες δυνατότητες εφαρµογής (κυρίως φυσικός αερισµός σε κτίρια και θέρµανση αέρα για ορισµένες βιοµηχανικές και αγροτικές διεργασίες). Η µείωση της ηλεκτρικής απόδοσης των φβ λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας τους µπορεί να αποφευχθεί σε κάποιο βαθµό µε την απαγωγή της θερµότητας µέσω της κυκλοφορίας νερού ή αέρα σε επαφή µε την επιφάνειά τους. Η θέρµανση των φβ οφείλεται στην απορροφούµενη ηλιακή ενέργεια που δεν µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό και η ψύξη τους θεωρείται αναγκαία για να διατηρηθεί η ηλεκτρική απόδοση σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η φυσική ή ακόµη και η βεβιασµένη κυκλοφορία αέρα είναι απλές και φθηνές µέθοδοι για την αποµάκρυνση της θερµότητας από τα φβ, αλλά έχουν µικρότερη πρακτική αξία όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 20 ο C, όπως αυτό συµβαίνει πολλούς µήνες το έτος σε τοποθεσίες που βρίσκονται γενικά σε µικρά γεωγραφικά πλάτη. Η απαγωγή θερµότητας µε κυκλοφορία νερού είναι πιο ακριβή διαδικασία σε σχέση µε την απαγωγή θερµότητας µε αέρα, αλλά θεωρείται πιο πρακτική για την προαναφερόµενη περίπτωση επειδή η θερµοκρασία του νερού του δικτύου είναι κάτω των 20 ο C σχεδόν όλο το έτος. Ο συνήθης τρόπος ψύξης του φβ µε νερό είναι η κυκλοφορία του διαµέσου εναλλάκτη θερµότητας σε επαφή µε την πίσω επιφάνεια του φβ πλαισίου, ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα σχετικά µε την πίεση του νερού και τον παραγόµενο ηλεκτρισµό. Αν το ρευστό απολαβής της θερµότητας δεν χρησιµοποιείται µόνο για την ψύξη του φβ αλλά και για άλλες πρακτικές εφαρµογές τότε οι συσκευές αυτού του τύπου συνιστούν τα υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερµικά (φβ/θ) συστήµατα. Στις συσκευές αυτές τα φβ πλαίσια και οι θερµικές µονάδες αποτελούν ενιαίες συσκευές και µπορούν να µετατρέπουν την απορροφούµενη ηλιακή ακτινοβολία ταυτόχρονα σε ηλεκτρισµό και θερµότητα. Οι υβριδικές φβ/θ συσκευές παρέχουν ποσότητα θερµότητας επιπλέον της ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια έχουν µεγαλύτερη ολική αποδιδόµενη ενέργεια 1

2 σε σχέση µε τα απλά φβ πλαίσια και µπορεί να καταστούν οικονοµικά αποδοτικές αν το κόστος της πρόσθετης θερµικής µονάδας είναι σχετικά µικρό. Τα υβριδικά φβ/θ συστήµατα αέρα έχουν χρησιµοποιηθεί τελευταία σε εφαρµογές σε κτίρια (εγκατάσταση στην πρόσοψη ή στην επικλινή οροφή τους), ενώ τα φβ/θ νερού έχουν πολύ µικρότερη εφαρµογή και δεν έχουν ακόµη αναπτυχθεί πολλά εµπορικά µοντέλα (1). Από τις πρώτες εργασίες που αναφέρονται στην αξιοποίηση της θερµότητας στα φβ είναι των Kern και Russel (2), της Hendrie (3), του Florschuetz (4), του Raghuraman (5) και των Cox και Raghuraman (). Σχετικά µε τα υβριδικά συστήµατα νερού, ξεχωρίζουν οι εργασίες των Bergene και Lovvik (7), Kalogirou (), Huang κ.ά. (9), Sandness και Rekstad (), Chow (11), Coventry και Lovegrove (12) και πρόσφατα των Zondag κ.ά. (13,14). Τέλος µεταξύ των ερευνητών που αναφέρονται σε φβ/θ συστήµατα σε συνδυασµό µε µικρής συγκέντρωσης ανακλαστήρες είναι ο Baali (), o Garg κ.ά. (1), ο Garg και Adhikari (17) και Brogren κ.ά. (1). ιάφορες µορφές διατάξεων φβ/θ συστηµάτων µε σκοπό την βελτίωση της συνολικής τους ενεργειακής απόδοσης µελετώνται στο Τµ. Φυσικής του Παν/µίου Πατρών. Η έρευνα αφορά συστήµατα µε νερό (19,20) καθώς και µε αέρα για εφαρµογές ενσωµάτωσής τους στις προσόψεις κτιρίων (21,22,23). Στο αντικείµενο αυτό µελετήθηκε και ο συνδυασµός φβ/θ µε διάχυτο ανακλαστήρα για αύξηση της αποδιδόµενης συνολικής ενέργειας (24). Επίσης, µια νέα σχεδίαση υβριδικών συστηµάτων φβ/θ, στα οποία η απαγωγή της θερµότητας γίνεται µε νερό ή µε αέρα έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα (25). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειραµατικά αποτελέσµατα από µοντέλα υβριδικών φβ/θ συστηµάτων νερού, γίνεται µελέτη της αποδιδόµενης ηλεκτρικής και θερµικής τους ενέργειας και υπολογίζεται ο χρόνος αποπληρωµής τους για ενδεικτική εφαρµογή τους. Τα εξεταζόµενα φβ/θ συστήµατα αφορούν µεγάλη εγκατάσταση 40 m 2 καθώς και µικρή µονάδα 4.0 m 2 ως εναλλακτική συσκευή των γνωστών ηλιακών θερµοσιφωνικών θερµαντήρων νερού. 2. ΥΒΡΙ ΙΚΕΣ ΦΒ/Θ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό κατά ένα µικρό ποσοστό (5%-% ανάλογα τον τύπο του φβ) ενώ το µεγαλύτερο µέρος της µετατρέπεται σε θερµότητα, αυξάνοντας την θερµοκρασία λειτουργίας του φβ. Η αύξηση αυτή επιφέρει µείωση της ηλεκτρικής απόδοσης του φβ και για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η µείωση της θερµοκρασίας του ώστε να παραµείνει η ηλεκτρική του απόδοση σε αποδεκτό επίπεδο. Τα υβριδικά ηλιακά φβ/θ συστήµατα βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης µε πιο ανεπτυγµένα αυτά που χρησιµοποιούν αέρα ως ρευστό απολαβής της θερµότητας, που εφαρµόστηκαν κυρίως σε διατάξεις BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) για µείωση της µη επιθυµητής θέρµανσης του κτιρίου από την θερµική ενέργεια του φβ (κυρίως το καλοκαίρι) και χρήση του θερµαινόµενου αέρα για θέρµανση χώρων (την χειµερινή περίοδο). Στο εργαστήριό µας µελετούµε τα τελευταία χρόνια διάφορα υβριδικά φβ/θ συστήµατα τόσο µε κυκλοφορία νερού (21,24,25,2,27) όσο και µε αέρα (21,22,23,25) για την βελτίωση της ηλεκτρικής η el και της θερµικής η th απόδοσης του φβ. Χρησιµοποιούµε εµπορικά φβ πλαίσια pc-si ή a-si, στα οποία προστίθεται κατάλληλα στο πίσω µέρος τους εναλλάκτης νερού από µεταλλική πλάκα χαλκού µε σωλήνες ή αεραγωγός µε προσαρτήσεις βελτίωσης της εναλλαγής θερµότητας για την κυκλοφορία αέρα (23). Τα υβριδικά φβ/θ συστήµατα µπορεί να θεωρηθούν πολύ κατάλληλα για εγκατάσταση σε κτίρια που έχουν ανάγκη τόσο σε ηλεκτρισµό όσο και σε θερµότητα (κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, αθλητικά κέντρα, βιοµηχανία). Αν και πιο πολύ έχει γίνει (επιδεικτική) χρήση υβριδικών φβ/θ συστηµάτων σε επικλινείς οροφές ή σε προσόψεις κτιρίων σε χώρες της Ευρώπης, ΗΠΑ και αλλού, τα συστήµατα αυτά είναι κατάλληλα και για εφαρµογή σε οριζόντιες οροφές των προαναφερθέντων τύπων κτιρίων. Οι εγκαταστάσεις φβ/θ συσκευών σε παράλληλες σειρές στις οριζόντιες οροφές των κτιρίων είναι η καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιµης επιφάνειας σε πολλά κτίρια και ειδικά για την χώρα µας έχει µεγάλη σηµασία λόγω της αυξηµένης ηλιοφάνειας και των υψηλότερων τιµών της θερµοκρασίας λειτουργίας των φ/β πλαισίων. Από τις πειραµατικές δοκιµές που έχουµε πραγµατοποιήσει προκύπτει ότι η ουσιαστική αύξηση της ηλεκτρικής απόδοσης των φβ/θ συστηµάτων δεν υπερβαίνει συχνά το 5% της αντίστοιχης απόδοσης των φβ πλαισίων χωρίς θερµοµόνωση της πίσω επιφάνειάς τους. Βέβαια η θερµική απόδοση που µπορεί να φθάσει για µικρή θερµοκρασιακή άνοδο του ρευστού ακόµη και πάνω από 50%, είναι το ουσιαστικό όφελος των φβ/θ συσκευών. Όµως, η ηλεκτρική απόδοση των φβ έχει προτεραιότητα σε σχέση µε τη θερµική απόδοση, επειδή η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερµότητα µπορεί να γίνει και µε πιο απλό, φθηνό και αποδοτικό τρόπο. Έτσι η βελτίωση της αποδιδόµενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι το κύριο ζητούµενο και στην κατεύθυνση αυτή αναζητούνται ορισµένες λύσεις. Τα υβριδικά φβ/θ συστήµατα µπορούν να συµβάλλουν στην κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων και διαχωρίζονται σε συστήµατα χαµηλών, µέσων και υψηλών θερµοκρασιών. Οι εφαρµογές των χαµηλών θερµοκρασιών, µέχρι περίπου τους 45 C, αφορούν την προθέρµανση νερού, τη θέρµανση νερού για κολυµβητικές δεξαµενές και για εφαρµογές σε συνδυασµό µε αντλία θερµότητας. Οι εφαρµογές των µέσων θερµοκρασιών σχετίζονται µε τη θέρµανση νερού µεταξύ 45 C και 5 C για κάλυψη αναγκών θερµού νερού οικιακής χρήσης, θέρµανση χώρων και άλλες ενεργειακές ανάγκες. Τα συστήµατα που θερµαίνουν νερό πάνω από 5 C µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές ψύξης χώρων και βιοµηχανικές εφαρµογές, αλλά δεν έχουν γίνει τέτοιες χρήσεις µέχρι τώρα. Η ενσωµάτωση φβ στα κτίρια περιλαµβάνει την εγκατάστασή τους στις διαθέσιµες επιφάνειες του κτιρίου (οριζόντια ή επικλινή οροφή, πρόσοψη) και είναι ένας τοµέας µε αξιόλογα βήµατα στην επίτευξη οικονοµικά αποδοτικών φβ (ηµιδιαφανή πλαίσια για στέγαστρα, φωτοβολταϊκά λεπτού φίλµ) καθώς επίσης και στις απαραίτητες συµπληρωµατικές ηλεκτρονικές συσκευές (controllers, inverters).. 2

3 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τα περισσότερα φβ/θ µοντέλα αποτελούνται από φβ πυριτίου και µονάδα απαγωγής της θερµότητας από µεταλλικό φύλλο και σωλήνες για την κυκλοφορία του νερού, ώστε να αποφεύγεται η άµεση επαφή του νερού µε το φβ πλαίσιο. Ο εναλλάκτης θερµότητας είναι σε θερµική επαφή µε την πίσω επιφάνεια του φβ πλαισίου και προστατεύεται θερµικά µε µόνωση από το περιβάλλον. Η θερµότητα που απάγεται από το φβ καθιστά τα υβριδικά φβ/θ συστήµατα ενδιαφέροντα για πρακτική εφαρµογή και κάτω από ορισµένες λειτουργικές συνθήκες πιο οικονοµικά αποδοτικά σε σχέση µε τα συνήθη φβ. Στις εφαρµογές των υβριδικών φβ/θ συστηµάτων, η παραγωγή ηλεκτρισµού έχει προτεραιότητα και έτσι η λειτουργία των συσκευών σε χαµηλές θερµοκρασίες συµβάλλει στην πιο αποδοτική τους χρήση καθώς τα φβ παρέχουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και παραµένουν σε αποδεκτό θερµοκρασιακό επίπεδο. Αυτή η απαίτηση περιορίζει το ενεργό θερµοκρασιακό εύρος αποδοτικής λειτουργίας και οι εφαρµογές αφορούν κυρίως την προθέρµανση νερού. Όταν χρησιµοποιούνται φβ χωρίς πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα (PVT/UNGLAZED ή PVT/UNGL) η αποδιδόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά η θερµική ενέργεια δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη λόγω των µεγάλων θερµικών απωλειών. PVT/UNGL PVT/GL Σχ. 1 Τοµή των δύο βασικών τύπων φβ/θ συσκευών, χωρίς πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα (PVT/UNGL) και µε πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα (PVT/GL). Η προσθήκη ενός γυάλινου καλύµµατος (PVT/GLAZED ή PVT/GL) αυξάνει σηµαντικά την θερµική απόδοση σε ένα µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας, αλλά οι πρόσθετες οπτικές απώλειες µειώνουν την ηλεκτρική απόδοση του φβ. Η ηλεκτρική απόδοση είναι πιο σηµαντική από την θερµική καθώς το φβ κοστίζει µερικές φορές περισσότερο από την θερµική µονάδα. Η διαφορά στην απόδοση µεταξύ των δύο υποσυστηµάτων (φβ και θερµικό) επηρεάζει την οικονοµική θεώρηση των συσκευών και υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις. Τα φβ µονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου (c-si or pc-si) έχουν σχεδόν το διπλάσιο κόστος ανά επιφάνεια ανοίγµατος σε σχέση µε τα φβ άµορφου (a-si) πυριτίου. Έτσι η προσθήκη της θερµικής µονάδας κοστίζει σχετικά φθηνότερα για τα φβ c-si ή pc-si (περί το %-%) σε σχέση µε τα φβ a-si (περί το %-20%) για ίδια επιφάνεια φβ πλαισίων. Ακόµη, θα πρέπει το επιπλέον κόστος της θερµικής µονάδας να υπερκαλυφθεί από την αύξηση της αποδιδόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας για να καταστήσει τα φβ/θ συστήµατα οικονοµικά αποδοτικά. 4. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΦΒ/Θ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ Στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναπτυχθεί µια σηµαντική αγορά ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης νερού οικιακής χρήσεως, όπου ουσιαστική συµβολή είχε τα πρώτα χρόνια η επιδότηση από την Πολιτεία. Η ηλιακή θερµοσιφωνική συσκευή που αφορά µια οικογένεια είναι συνήθως 1. έως 4.0 m 2 συλλεκτική επιφάνεια και δοχείο αποθήκευσης θερµού νερού 120 έως 250 λίτρα. Από την άλλη πλευρά η αγορά δεν έχει διευρυνθεί ανάλογα µε τις δυνατότητες και παραµένει στάσιµη τα τελευταία 5- χρόνια, καθώς έχει µειωθεί το ενδιαφέρον και επιπλέον σταµάτησε κάθε επιδότηση από το Η προοπτική εφαρµογής υβριδικών φβ/θ συσκευών θα έχει θετική συµβολή στην ευρύτερη αγορά των φβ και θα είναι πιθανόν ένας άλλος τρόπος για διεύρυνση της αξιοποίησης των φβ, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να χρησιµοποιηθούν µέσω των υβριδικών φβ/θ συσκευών χωρίς την ανάγκη µεγάλης επιδότησης. Έτσι εκτιµάται ότι τα φβ/θ συστήµατα είναι µια ευκαιρία για την ευρύτερη διάδοση των φβ, όπου ακόµη και στην περίπτωση που το % των θερµοσιφωνικών συλλεκτών αντικατασταθούν από υβριδικά φβ/θ συστήµατα, αυτό θα οδηγήσει σε ετήσιες πωλήσεις περί το 1.0 έως 1. MWp, ανάλογα µτ την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία των φβ. Έτσι, µια λίγο µεγαλύτερη επιφάνεια φβ θα δώσει το ίδιο σχεδόν ποσό θερµού νερού που προέρχεται από µια τυπική θερµική ηλιακή συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, αν λάβουµε υπ όψην ότι οι περισσότερες θερµικές ηλιακές συσκευές χρησιµοποιούνται για την θέρµανση νερού µε αντικατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η θέρµανση του νερού ισοδυναµεί µε υποκατάσταση του ηλεκτρισµού. Επιπλέον, η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και έτσι έχουµε µια πιο αποτελεσµατική λειτουργία της συσκευής. Όµως, πρέπει να τονίσουµε ότι η πιο αποδοτική παραγωγή ηλεκτρισµού επιτυγχάνεται για χαµηλή θερµοκρασία λειτουργίας του φβ και αυτό σηµαίνει µεγάλη απόδοση αλλά µικρή ανύψωση της θερµοκρασίας του προς χρήση νερού. Με την σηµερινή τεχνολογία των φβ/θ συσκευών, η συνολική απόδοση είναι µικρότερη από αυτή δύο ξεχωριστών συσκευών (φβ και θερµική) για την περίπτωση ανύψωσης της θερµοκρασίας του νερού στο επίπεδο πρακτικής χρήσης (50 C - 0 C). Η βασική διαφορά βρίσκεται όµως στην ενέργεια που αποδίδεται από µια συγκεκριµένη επιφάνεια, όπου η φβ/θ συσκευή υπερτερεί των δύο ξεχωριστών συσκευών, µε κριτήριο όµως την παραγωγή ηλεκτρισµού. Επίσης υπερτερεί σε εφαρµογές χαµηλών θερµοκρασιών (π.χ. θέρµανση κολυµβητικών δεξαµενών, προθέρµανση νερού) και από πλευράς χρησιµοποιουµένων υλικών και αισθητικής, όπου οι δύο ξεχωριστές συσκευές διαφορετικής όψης έχουν αντικατασταθεί από µία ενιαίας όψης. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης στην πρόσοψη κτιρίων η ενιαία όψη πλεονεκτεί των ξεχωριστών συσκευών και η αποφυγή υπερθέρµανσης του κτιρίου το καλοκαίρι είναι µια σηµαντική συµβολή στην µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια στον βαθµό που υπάρξει τεχνολογική βελτίωση µε µείωση του κόστους οι φβ/θ συσκευές αναµένεται να είναι πιο ελκυστικές. Όµως περισσότερη έρευνα είναι αναγκαία για την επίτευξη των βελτιώσεων αυτών. 3

4 5. ΙΑΧΥΤΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ Τα κτίρια που βρίσκονται σε τοποθεσίες µικρού γεωγραφικού πλάτους διαθέτουν συνήθως οριζόντιες οροφές στις οποίες είναι εύκολη η εγκατάσταση διατάξεων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας όπως είναι οι θερµικοί συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Η εγκατάσταση των ηλιακών συσκευών στις οριζόντιες οροφές κτιρίων διαφέρει από την εγκατάσταση στις επικλινείς οροφές ή στις προσόψεις των κτιρίων, επειδή αν και µπορεί να επιτευχθεί πιο καλός ενεργειακά προσανατολισµός (νότιος) των ηλιακών συσκευών, η εποχιακή διαφορά στο ύψος του ήλιου (κυρίως το χειµώνα) επιβάλλει την τοποθέτησή τους σε ορισµένη απόσταση για την αποφυγή σκίασης. Η σκίαση της µιας σειράς ηλιακών συσκευών από την άλλη µειώνει σε κάποιο βαθµό την απόδοση των θερµικών ηλιακών συλλεκτών αλλά πολύ περισσότερο των φβ πλαισίων. Τα φβ έχουν και τις δύο επιφάνειές τους εκτεθειµένες στο περιβάλλον, σε αντίθεση µε τα φβ που εγκαθίστανται σε επικλινείς οροφές ή σε προσόψεις κτιρίων και που έχουν καλυµµένη την πίσω πλευρά τους. Το θετικό αποτέλεσµα της διάταξης των φβ σε παράλληλες σειρές είναι η διατήρησή τους σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία µε συνέπεια την ικανοποιητική ηλεκτρική τους απόδοσή. Στην περίπτωση που συνδυάζονται τα φβ µε ακίνητα κάτοπτρα προτείνεται η χρήση διάχυτων ανακλαστήρων. Με τους ανακλαστήρες αυτούς εξασφαλίζεται µια σχεδόν οµοιόµορφη κατανοµή της πρόσθετης ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια των φβ πλαισίων. Οι διάχυτοι ανακλαστήρες παρέχουν λιγότερη πρόσθετη ενέργεια σε σύγκριση µε τις συνήθεις κατοπτρικές διατάξεις, αλλά αυτές προκαλούν έντονες διαφορές της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια των φβ πλαισίων, που οδηγεί στη µείωση της ηλεκτρικής τους απόδοσης. Σχ. 2 Συνδυασµός φβ/θ συσκευών µε επίπεδους διάχυτους ανακλαστήρες σε διάταξη οριζόντιας οροφής κτιρίου. Οι διάχυτοι ανακλαστήρες ακουµπούν στο πάνω µέρος των φβ/θ συσκευών της µιας σειράς και στο κάτω µέρος των φβ/θ συσκευών της πίσω σειράς. Με την διάταξη αυτή η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στα φβ πλαίσια είναι αυξηµένη όλο το έτος και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της αποδιδόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας της εγκατάστασης. Οι διάχυτοι ανακλαστήρες προτείνεται αντί των συνήθων κατοπτρικών επιφανειών, επειδή εξασφαλίζει µια σχεδόν οµοιόµορφη κατανοµή της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια των φβ πλαισίων (24) και κατά συνέπεια αποφεύγεται η µείωση της ηλεκτρικής απόδοσης λόγω διαφορετικής έντασης φωτός στην επιφάνειά τους. Η εφαρµογή των διάχυτων ανακλαστήρων στις θερµοσιφωνικές συσκευές µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατική καθώς είναι δυνατή η χρήση ρυθµιζόµενου ανακλαστήρα µε συνέπεια την βέλτιστη συλλογή ανακλώµενης ηλιακής ακτινοβολίας. Η διάταξη αυτή µπορεί να είναι και πρακτικά λειτουργική, καθώς είναι αρκετά αποδοτική ακόµη και µε 4- ρυθµίσεις κατά την διάρκεια τη χρονιάς.. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ηλεκτρική και θερµική απόδοση των υβριδικών φβ/θ συσκευών δείχνει την ικανοποιητική ενεργειακή συµπεριφορά τους για λειτουργία της συσκευής PVT/UNGL σε χαµηλές και της PVT/GL σε µέσες θερµοκρασίες. Χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι φβ πλαισίων (pc-si and a-si) σε δύο τύπους υβριδικών φβ/θ συσκευών ως προς τη χρήση πρόσθετου γυάλινου καλύµµατος (PVT/UNGL και PVT/GL) και επιπλέον οι συσκευές δοκιµάστηκαν σε συνδυασµό µε διάχυτο ανακλαστήρα. (+REF). Οι πειραµατικές δοκιµές των φβ/θ συσκευών έγιναν σε εξωτερικές φυσικές συνθήκες και µε τα αποτελέσµατα υπολογίστηκε η θερµική απόδοση (η th ) σε συνάρτηση του λόγου Τ/G. Κατά τις δοκιµές τα φβ ήσαν συνδεδεµένα µε φορτίο για να µην επηρεάζεται η θερµική συµπεριφορά τους από την µη µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η η th υπολογίζεται από την σχέση η th = m& Cp(T 0 -T i )/A α G και ο λόγος Τ/G από την σχέση T/G=(T i -T α )/G. Τα µεγέθη που υπεισέρχονται στις σχέσεις αυτές είναι: m& η ροή µάζας του ρευστού και Cp η ειδική θερµότητα του, T i και T 0 η θερµοκρασία εισόδου και εξόδου του ρευστού, T α η θερµοκρασία περιβάλλοντος, G η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και A α η επιφάνεια ανοίγµατος του φβ πλαισίου. Σε όλα τα πειράµατα το φβ συνδέετο µε φορτίο για την κατανάλωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης γινόταν µέτρηση της ηλεκτρικής απόδοσης σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας λειτουργίας του φβ. Η ηλεκτρική απόδοση υπολογίστηκε από την σχέση η el =I m V m /A α G, όπου I m, V m το ρεύµα και η τάση για τη συνθήκη λειτουργίας του φβ στο σηµείο µέγιστης ισχύος. Οι διάφορες θερµοκρασίες µετρώνται µε θερµοζεύγη τύπου T (Cu-CuNi), η ηλιακή ακτινοβολία µε πυρανόµετρο Kipp & Zonen και η ροή του νερού ογκοµετρικά. Οι πειραµατικές δοκιµές γίνονται για διάφορες θερµοκρασίες εισόδου του νερού, µε ελάχιστη θερµοκρασία του δικτύου ύδρευσης. Στα πειράµατα η ροή µάζας του νερού ήταν συνήθως m& =0.02 Κgs -1. Τα διάφορα µοντέλα φβ/θ συσκευών δοκιµάστηκαν πειραµατικά για τον προσδιορισµό της θερµικής και ηλεκτρικής συµπεριφοράς τους µε τη χρήση διάχυτου ανακλαστήρα. Πραγµατοποιήθηκε πειραµατική διάταξη που επιτυγχάνει µεταβλητό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του φβ πλαισίου. Μεταβάλλοντας την κλίση και το εύρος του ανακλαστήρα λήφθηκαν µετρήσεις της ηλεκτρικής συµπεριφοράς του φωτοβολταϊκού για ορισµένες συγκεντρώσεις CR της ηλιακής ακτινοβολίας (CR=1.0 έως 1.5, µε CR=1.0 για την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, πλην αυτής από ανάκλαση). Με τον τρόπο αυτό έγινε εξοµοίωση συστήµατος ακίνητος διάχυτος ανακλαστήρας-φβ πλαίσιο για τα διάφορα ύψη του ήλιου, ώστε να εκτιµηθεί το 4

5 αποτέλεσµα για όλες τις εποχές του έτους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την σηµαντική επίδραση του διάχυτου ανακλαστήρα, ιδιαίτερα µε την αύξηση του λόγου CR, που επιτυγχάνει ακόµη και αύξηση πάνω από 30% για την µέγιστη πρακτικά επιτυγχανόµενη συγκέντρωση CR=1.5. Για την µεγαλύτερη περίοδο του έτους και κυρίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο η λειτουργία της διάταξης γίνεται µε λόγο CR~1.3, αυξάνοντας έτσι την αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ κατά τουλάχιστον % (24). Πίνακας 1. Ηλεκτρική και θερµική απόδοση των δοκιµασθέντων συσκευών φβ, φβ/θ και του θερµικού συστήµατος SYSTEM (pc-si) PVT/UNGL (pc-si) PVT/GL (a-si) PVT/UNGL (a-si) PVT/GL EFFICIENCY η el = T PV η el = T PV η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η th = ( T/G) Πίνακας 2. Ηλεκτρική και θερµική απόδοση των δοκιµασθέντων φβ, φβ/θ και θερµικού συστήµατος µε 20% πρόσθετη ηλιακή ακτινοβολία από διάχυτο ανακλαστήρα SYSTEM +REF +REF (pc-si) PVT/UNGL+REF (pc-si) PVT/GL+REF (a-si) PVT/UNGL+REF (a-si) PVT/GL+REF +REF EFFICIENCY η el = T PV η el = T PV η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η el = T PV,eff η th = ( T/G) η th = ( T/G) Ο υπολογισµός της θερµικής και ηλεκτρικής απόδοσης των συσκευών µε διάχυτους ανακλαστήρες βασίστηκε στην ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει απ ευθείας στο φβ πλαίσιο χωρίς την ανακλώµενη, για να είναι εµφανής η σύγκριση της συµπεριφοράς των δύο διατάξεων (µε και χωρίς διάχυτο ανακλαστήρα). Σε ότι αφορά τις µεγάλες µονάδες συστηµάτων υπολογίστηκε ο µέσος λόγος της επιτυγχανόµενης συγκέντρωσης για κάθε µήνα για εγκατάσταση σε οριζόντια οροφή κτιρίου στην Αθήνα, για κλίση συσκευών ίση προς το γεωγραφικό πλάτος και για ελάχιστη απόσταση µεταξύ των σειρών των συσκευών για την αποφυγή της σκίασης. Ο υπολογισµός έδωσε για κάθε µήνα τον ακόλουθο λόγο συγκέντρωσης: Ι: 1.05, Φ:1., Μ: 1., Α: 1.20, Μ:1.25, Ι:1.30, Ι:1.25, Α:1.20, Σ:1., Ο:1., Ν:1.05, :1.00. Στην περίπτωση της θερµοσιφωνικής φβ/θ συσκευής, όπου υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης του κατόπτρου, θεωρούµε για απλοποίηση των υπολογισµών ότι η λειτουργία του ανακλαστήρα συµβάλλει κατ ελάχιστον σε µια προσαύξηση 20% για κάθε µήνα του έτους και έτσι ο λόγος συγκέντρωσης λαµβάνεται CR=1.2 για όλο το έτος. Τα αποτελέσµατα από τα διεξαχθέντα πειράµατα για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής και θερµικής απόδοσης περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1. Στον ίδιο Πίνακα περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των δύο τυπικών φβ πλαισίων (PV pc-si και PV a-si) καθώς και ενός τυπικού επίπεδου ηλιακού συλλέκτη (). Όλες οι συσκευές (φβ, φβ/θ, θερµική) δοκιµάστηκαν πειραµατικά σε συνδυασµό µε διάχυτο ανακλαστήρα. Λόγω της πληθώρας των αποτελεσµάτων για τις συσκευές µε τον ανακλαστήρα (πολλές περιπτώσεις µε διαφορετικό λόγο συγκέντρωσης) στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την περίπτωση που οι συσκευές δοκιµάστηκαν µε λόγο συγκέντρωσης CR=1.2, που αφορά βέβαια όλες τις θερµοσιφωνικού τύπου συσκευές, αλλά είναι και αντιπροσωπευτική των άλλων συσκευών οριζόντιας οροφής επειδή η αύξηση κατά 20% είναι η µέση τιµή αν θεωρήσουµε όλους τους µήνες (από 0% τον εκέµβριο έως 30% τον Ιούνιο). 7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΒ/Θ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Για την εκτίµηση της πρακτικής αξίας των προτεινόµενων φβ/θ συσκευών είναι χρήσιµος ο υπολογισµός της ενεργειακής απολαβής τους ώστε να είναι δυνατή η οικονοµική τους θεώρηση. Μεταξύ των διαφόρων φβ/θ συστηµάτων, στην παρούσα µελέτη εξετάζονται δύο βασικές περιπτώσεις, ενός συστήµατος µεγάλης σχετικά επιφάνειας, π.χ. 40 m 2 και µιας µικρής µονάδας, π.χ. 4 m 2. Η µεγάλη µονάδα θεωρείται ότι είναι εγκατεστηµένη στην οροφή ενός κτιρίου και συνοδεύεται από µεγάλη θερµοµονωµένη δεξαµενή 2000 l εντός του κτιρίου. Αν θεωρήσουµε την εγκατάσταση του συστήµατος αυτού σε οριζόντια οροφή κτιρίου τότε µπορούµε να εξετάσουµε και την εφαρµογή των διάχυτων ανακλαστήρων µεταξύ των παράλληλων σειρών των φβ/θ συσκευών. Για εγκατάσταση στη περιοχή της Αθήνας, προσανατολισµό στον νότο και κλίση συσκευών 40 ο (1.7 Wm -2 ολική ηλιακή ακτινοβολία για κλίση 40 ο ), τότε η αξιοποίηση των ανακλαστήρων διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους, συµβάλλοντας περισσότερο το καλοκαίρι και λιγότερο τον χειµώνα λόγω του διαφορετικού ύψους του ήλιου. Οι παράλληλες σειρές των συσκευών πρέπει να έχουν µια ορισµένη απόσταση µεταξύ τους, που συσχετίζεται µε το ύψος και την κλίση τους, οπότε και η συµβολή των διάχυτων ανακλαστήρων εξαρτάται από τα γεωµετρικά στοιχεία της όλης διάταξης. Στην περίπτωση της µικρής µονάδας των 4 m 2 το σύστηµα περιλαµβάνει τις φβ/θ συσκευές και δοχείο αποθήκευσης θερµού νερού όγκου 200 l, το οποίο προσλαµβάνει µε φυσική κυκλοφορία του νερού την θερµότητα που αποδίδουν τα φβ/θ πλαίσια. Οι θερµοσιφωνικές φβ/θ συσκευές µπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επικλινείς οροφές κτιρίων. Στη χώρα µας οι θερµοσιφωνικές ηλιακές συσκευές επίπεδου συλλέκτη για 5

6 τη θέρµανση νερού εγκαθίστανται συνήθως σε οριζόντιες οροφές και έτσι είναι δυνατός ο συνδυασµός τους µε ανακλαστήρες ρυθµιζόµενης κλίσης. Με τέτοιες διατάξεις µπορεί να ληφθεί µεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας στη διάρκεια του έτους, σε σχέση µε τους ακίνητους ανακλαστήρες των µεγάλων µονάδων. Για πρακτικούς λόγους µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι αλλαγές της κλίσης θα είναι ελάχιστες µέσα στη χρονιά και η ελάχιστη συµβολή τους, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, θα είναι µια αύξηση 20% της επιπλέον λαµβανόµενης ηλιακής ακτινοβολίας (CR=1.2). Στους ενεργειακούς υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά στοιχεία (σε ωριαίες τιµές) του αντιπροσωπευτικού έτους της Αθήνας. Οι υπολογισµοί της αποδιδόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας βασίστηκαν στις πειραµατικές αποδόσεις που αναφέρθηκαν προηγούµενα (Πίνακες 1 και 2) και στην στην µεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί σε παρεµφερείς προηγούµενες εργασίες (2,27). Στους υπολογισµούς, η ηλεκτρική απόδοση των φβ βασίζεται στην µεταβολή της ως προς την θερµοκρασία τους (2), η οποία είναι συνάρτηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, ενώ η αποδιδόµενη θερµότητα υπολογίζεται για επαρκή θέρµανση του νερού της δεξαµενής (περί τους 40 o C). Πίνακας 3. Ηλεκτρική απόδοση των µελετηθέντων φβ πλαισίων για τις συνθήκες της Αθήνας. ΜΗΝΑΣ Ηλιακή ακτινοβ. κλίση 40º kwh/m 2 Μέση Θερµ. αέρα ο C Μέση Θερµ. νερού ο C PV sys pc-si kwh/m 2 PV sys a-si kwh/m 2 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρατίθενται στους Πίνακες 3, 4 και 5, από όπου φαίνεται η διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων εξεταζοµένων τύπων συσκευών. Οι υπολογισµοί αφορούν τη µελέτη των συσκευών µε επιπλέον γυάλινο κάλυµµα (PVT/GL), χωρίς επιπλέον γυάλινο κάλυµµα (PVT/UNGL), µε επιπλέον διάχυτο ανακλαστήρα (+REF) και επίσης τα τυπικά φβ (PV, ίδιας επιφάνειας και κλίσης µε τα φβ/θ) και συνδυασµό τους µε ανακλαστήρα (PV+REF), καθώς και µια ίδιου µεγέθους τυπική θερµική µονάδα () και συνδυασµό της µε διάχυτο ανακλαστήρα (+REF). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τα συνήθη φβ και η ανάλυση αφορά όλους τους µήνες του έτους, όπου περιλαµβάνεται και η µηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και η µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα και του νερού. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι αποδιδόµενες ενέργειες σε kwh όλων των µελετηθέντων συσκευών για την περίπτωση της µεγάλης εγκατάστασης των 40 m 2. Τα ετήσια αποτελέσµατα αφορούν την αποδιδόµενη για τελική χρήση ηλεκτρική και θερµική ενέργεια, όπου έχει συµπεριληφθεί µείωση της αποδιδόµενης ενέργειας τόσο στον ηλεκτρισµό (απώλειες αντιστροφέα DC/AC, κλπ) όσο και στην θερµότητα (απώλειες σωλήνων, εναλλάκτη θερµότητας, κλπ), εκτιµώντας µείωση % και για τις δύο ενεργειακές µορφές. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την θερµοσιφωνική φβ/θ συσκευή των 4 m 2 (µείωση λόγω απωλειών % στον ηλεκτρισµό και 20% στην θερµότητα). Πίνακας 4. Υπολογισθείσα ηλεκτρική και θερµική ενέργεια των συσκευών φβ, φβ/θ και θερµικού συλλέκτη για την µεγάλη εγκατάσταση των 40 m 2 ΣΥΣΤΗΜΑ T/UNGL T/GL T/UNGL T/GL + REF ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh Πίνακας 5. Υπολογισθείσα ηλεκτρική και θερµική ενέργεια των συσκευών φβ, φβ/θ και θερµικού συλλέκτη για την θερµοσιφωνική µικρή µονάδα των 4 m 2 ΣΥΣΤΗΜΑ T/UNGL T/GL T/UNGL T/GL + REF ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh

7 Πίνακας. Κόστος φβ, φβ/θ και θερµικού συστήµατος και χρόνος αποπληρωµής των συσκευών για την µεγάλη εγκατάσταση των 40 m 2 ΣΥΣΤΗΜΑ 40 m l water tank T/UNGL PVΤ/UNGL +REF T/GL T/UNGL T/GL + REF ΚΟΣΤΟΣ /system CPBT (ΕΜΠ) years CPBT (ΚΑΤ) years κατοικίες ή πολυκατοικίες (ΚΑΤ) όπου υπάρχει η επιδότηση µόνο του 40%. Στους Πίνακες και 7 περιλαµβάνεται το κόστος των συστηµάτων και οι υπολογισθέντες χρόνοι αποπληρωµής τους, οι οποίοι δείχνουν την µείωση του CPBT για τις φβ/θ συσκευές σε σχέση µε τα τυπικά φβ. Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί και από τον Leeders (30) και από τον Frank κ. ά. (31). Οι υπολογισθείσες τιµές CPBT δείχνουν πως οι προτεινόµενες φβ/θ συσκευές έχουν καλές οικονοµικές προοπτικές. Το πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα και ο διάχυτος ανακλαστήρας επιδρούν θετικά στη µείωση του χρόνου αποπληρωµής (αν και δεν φαίνεται καθαρά στα διδόµενα αποτελέσµατα λόγω λήψης του CPBT σε ακέραια έτη). Επίσης η χρήση ρυθµιζόµενου ανακλαστήρα στις θερµοσιφωνικές φβ/θ συσκευές δίνει ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα ως προς τον χρόνο αποπληρωµής. Συγκρίνοντας τις ληφθείσες τιµές για τους δύο τύπους φβ, παρατηρούµε πως τα φβ a-si δείχνουν πιο µικρούς χρόνους αποπληρωµής, αν και παρέχουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά m 2. Πίνακας 7. Κόστος φβ, φβ/θ και θερµικής συσκευής και χρόνος αποπληρωµής των συσκευών για την θερµοσιφωνική συσκευή των 4 m 2 ΣΥΣΤΗΜΑ 4 m l water tank T/UNGL PVΤ/UNGL +REF T/GL T/UNGL T/GL + REF. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΣ /system CPBT (ΚΑΤ) years Τα αποτελέσµατα των Πινάκων 4, 5 χρησιµοποιήθηκαν για την οικονοµική ανάλυση των συσκευών µε σκοπό τον προσδιορισµό του χρόνου αποπληρωµής των συστηµάτων (Cost Pay Back Time, CPBT), όπου χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία που αφορούσε τα τυπικά φωτοβολταϊκά (29) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα για την µεγάλη µονάδα των 40 m 2 και στον Πίνακα 7 για την θερµοσιφωνική φβ/θ µονάδα των 4 m 2. Όσον αφορά τη µεγάλη µονάδα θεωρήθηκε πως η παραγόµενη θερµότητα αντιστοιχεί σε εξοικονόµηση πετρελαίου και για τη µικρή µονάδα σε εξοικονόµηση ηλεκτρισµού. Στην ανάλυση λαµβάνεται κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 0.1 /kwh και θερµικής ενέργειας 0.03 /kwh και επιδότηση 40% στο κόστος του συστήµατος. Στην ανάλυση για τη µεγάλη διάταξη των 40 m 2 ο CPBT υπολογίστηκε για εµπορική εφαρµογή (ΕΜΠ) όπου υπάρχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις στην αποπληρωµή της επένδυσης και για εφαρµογή σε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν σχεδιαστικές, ενεργειακές και οικονοµικές πλευρές ορισµένων τύπων υβριδικών ηλιακών φβ/θ συστηµάτων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης. Η µελέτη αφορά διατάξεις φβ πολυκρυσταλλικού και άµορφου πυριτίου µε ή χωρίς πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα και δύο βασικών µεγεθών ως προς την επιφάνεια εγκατάστασης των συσκευών, ενός µεγάλου 40 m 2 και 2000 l ζεστού νερού για έµπορικές εφαρµογές και επίσης για κατοικίες και πολυκατοικίες και ενός µικρού µεγέθους 4 m 2 και 200 l ζεστού νερού, που αντιπροσωπεύει τις οικιακές φβ/θ συσκευές θερµοσιφωνικού τύπου. Τα συστήµατα µελετήθηκαν ως προς την χρήση ενός συµπληρωµατικού διάχυτου ανακλαστήρα, ο οποίος αυξάνει την ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των φβ/θ συσκευών και ισορροπεί κατά έναν τρόπο τη µείωση της ηλεκτρικής παραγωγής λόγω των οπτικών απωλειών από το πρόσθετο γυάλινο κάλυµµα. Τα ενεργειακά αποτελέσµατα έδειξαν πως αν και το άµορφο πυρίτιο αποδίδει µικρότερη ηλεκτρική ενέργεια, εντούτοις παρουσιάζει λίγο καλύτερη συνολική ενεργειακή συµπεριφορά σε σύγκριση µε το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Από την οικονοµική ανάλυση που γίνεται µε κριτήριο τον χρόνο αποπληρωµής όλων των συστηµάτων και µε επιδότηση του κόστους αγοράς 40% προκύπτει πάλι η σχετική υπεροχή των φβ/θ συσκευών άµορφου πυριτίου. Στους υπολογισµούς θεωρήθηκε πως στην µεγάλη εγκατάσταση υποκαθίσταται πετρέλαιο και στη µικρή ηλεκτρισµός για την αποδιδόµενη θερµότητα. Η χρήση του πρόσθετου γυάλινου καλύµµατος συµβάλλει σε σηµαντική αύξηση της αποδιδόµενης θερµότητας και των διάχυτων ανακλαστήρων είναι ελαφρώς θετική. Τέλος, οι χρόνοι αποπληρωµής κρίνονται ικανοποιητικοί καθώς είναι αρκετά µικρότεροι των αντίστοιχων των συνήθων φβ συστηµάτων και συγκρίσιµοι µε τις συνήθεις θερµικές συσκευές. 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Elazari A. Multi Solar System Solar multimodule for electrical and hot water supply for residentially building. In Proc. 2 nd World Conf. on Photovoltaic Solar Energy Conversion. - July 199, Vienna, Austria, pp Kern E.C. Jr and Russel M.C., Combined photovoltaic and thermal hybrid collector systems. Proc. of 13 th IEEE Photovoltaic Specialists, Washington DC, USA, pp , Hendrie S.D., Evaluation of combined Photovoltaic/Thermal collectors. Proc. of Int. Conf. ISES, Atlanta, Georgia, USA, May 2 June 1, Vol.3 pp , Huang B.J. Lin T.H. 4. Florschuetz L.W., Extention of the Hottel -Whillier model to the analysis of combined photovoltaic / thermal flat plate collectors. Solar Energy, Vol. 22, pp. 31-3, Raghuraman P., Analytical Predictions of liquid and air Photovoltaic / Thermal, flat plate collector performance. Journal of Solar Energy Enginnering, Vol 3, pp , Cox C.H. III and Raghuraman P., Design considerations for flat - plate- photovoltaic/thermal collectors. Solar Energy, Vol. 35, pp , Bergene T. and Lovvik O.M., Model calculations on a flat-plate solar heat collector with integrated solar cells. Solar Energy Vol. 55, pp , Kalogirou S.A. Use of TRNSYS for modelling and simulation of a hybrid pv-thermal solar system for Cyprus. Renewable Energy, 2001; 23: Huang W.C. and Sun F.S. Performance evaluation of solar photovoltaic/thermal systems. Solar Energy, 2001; 70: Sandness B., Rekstad J. A photovoltaic/thermal (PV/T) collector with a polymer absorber plateexperimental study and analytical model. Solar Energy, 2002; 72, 1: Chow T.T. Performance analysis of photovoltaicthermal collector by explicit dynamic model. Solar Energy, 2003; 75: Coventry J.S., Lovegrove K. Development of an approach to compare the value of electric and thermal output from a domestic PV/thermal system. Solar Energy, 2003; 75: Zondag, H. A., De Vries D.W., Van Helden W.G.J., Van Zolingen R.J.C. and Van Steenhoven A.A., The thermal and electrical yield of a PV-Thermal collector. Solar Energy, Vol. 72, pp , Zondag, H. A., De Vries D.W., Van Helden W.G.J., Van Zolingen R.J.C. and Van Steenhoven A.A., The yield of different combined PV-thermal collector designs. Solar Energy, Vol. 74, pp , Baali A.A.Al. Improving the power of a solar panel by cooling and light concentrating. Solar & Wind Technology 3, pp (19). 1. Garg H.P., Agarwal P.K., Bhargava A.K., The effect of plane booster reflectors on the performance of a solar air heater with solar cells suitable for a solar dryer. Energy Conv. Mgmt. 32, pp (1991). 17. Garg H.P. and Adhikari R.S., Performance analysis of a hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) collector with integrated CPC troughs. Int. J. Energy Res. 23 pp (1999) 1. Brogren M., Nostell P. and Karlsson B. Optical efficiency of a PV-Thermal hybrid CPC module for high latitudes. Solar Energy, 2000; 9, 1-: Tripanagnostopoulos Y., Yianoulis P. and Patrikios D. "Hybrid PV-TC solar systems",proc. Int. Conf. WREC Vol I, pp , Denver Col. USA, -21 June Tripanagnostopoulos Y., Nousia Th. and Souliotis M. "Hybrid PV-ICS systems" Proc. Int. Conf. WREC V, Part III,pp ,Florence, Italy, Sep Tripanagnostopoulos Y., Nousia Th. and Souliotis M. "Low cost improvements to building integrated air cooled Hybrid PV-Thermal systems",proc. Int. Conf. th Eur. PV Solar Energy Conf. Vol II, pp , Glasgow, UK, 1-5 May Tripanagnostopoulos Y., Nousia Th. and Souliotis M. Test results of air cooled modified PV modules. In Proc. 17 th PV Confer Oct, Munich, Germany, pp (2001a). 23. Tripanagnostopoulos Y., Bazilian M. and Zoulia I., Battisti R.. Hybrid PV/T system with improved air heat extaction modification. Presented in Int. Conf. PV in Europe, Rome, Italy, 7-11 Oct. pp (2002). 24. Tripanagnostopoulos Y., Nousia Th., Souliotis M. and Yianoulis P. Hybrid Photovoltaic/Thermal solar systems. Solar Energy, 2002; 72, 3: Tripanagnostopoulos Y., Tzavellas D., Zoulia I. and Chortatou M.. Hybrid PV/T systems with dual heat extraction operation. Proc. 17 th European PV Solar Energy Conf. Vol III, pp , Munich, Germany, 22-2 Oct (2001). 2. Tselepis S. and Tripanagnostopoulos Y. Economic analysis of hybrid photovoltaic/thermal solar systems and comparison with standard PV modules. In Proc. Int. Conf. PV in Europe 7-11 Oct. Rome, Italy, 2002; Tripanagnostopoulos Y. Tselepis S. Souliotis M. Tonui J.K. Design aspects of hybrid PVT/WATER solar systems. In Proc. 19 th European PV Solae Energy Conf June, Paris, France, Lasnier F.and Ang T.G Photovoltaic Enginnering Handbook, Adam Higler, 1990; Tselepis S. Financial analysis of grid connected photovoltaic systems in Greece, towards a national PV roof programme. In Proc. 17 th PV Solar Energy Conf. Munich 22-2 Oct 2001, pp Leenders F. Shaap A.B, van der Helden B.G.C. Technology review on PV/Thermal concepts. In Proc. 1 th European PV Solar Energy Conference, 1-5 May, Glasgow, U.K., 2000; pp Frankl P., Gamberale M., Battisti R., Life Cycle Assessment of a PV Cogenerative System: Comparison with a Solar Thermal and a PV System. In Proc. 1 th European PV Solar Energy Conf., 1-5 May, Glasgow, U.K. 2000;

ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ/ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ

ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ/ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ/ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος,. Τζαβέλλας και Ειρ. Ζούλια Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26500 Τηλ/Fax: 061 0 997472, e-mail: yiantrip@physics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σωτήρης Καλογήρου 1 και Γιάννης Τρυπαναγνωστόπουλος 2 1 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, τ.κ. 2423, 2152, Κύπρος Τηλ: +357 22 46466, Φαξ: +357 22 4648,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών 1. Εισαγωγή 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Μιχάλαινα 1 και Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος 2 1 Πανεπιστήμιο Σορβόννης, 191, Rue Saint Jacques, 75016, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Θέματα Παρουσίασης Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες Είδη συλλεκτών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας Εκδήλωση ASHRAE, 07.04.2015 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Γιαννακόπουλος, Σ. Στάθης, Β. Περράκη* *Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών - 2611 Πάτρα Tel: +3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική)

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) HOTELS & SPA HOT WATER L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) 02.2012 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η παραγωγή ζεστού νερού αποτελεί σημαντικό κόστος για την ξενοδοχειακή σας επιχείρηση 1000 lit /day 3.000 1000 lit /day

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων / ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προς μια μακρόχρονη κρίση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας

Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας Φ. Μαυροµατάκης και Ι. Φραγκιαδάκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

PV Technology, University of Cyprus 07/05/2015. Κρυφά ρίσκα σε φωτοβολταϊκά πλαίσια χαμηλής ποιότητας

PV Technology, University of Cyprus 07/05/2015. Κρυφά ρίσκα σε φωτοβολταϊκά πλαίσια χαμηλής ποιότητας PV Technology, University of Cyprus Κρυφά ρίσκα σε φωτοβολταϊκά πλαίσια χαμηλής ποιότητας Αλέξανδρος Φοινικαρίδης(Υποψήφιος Διδάκτορας, Τεχνικός Υπεύθυνος) Πανεπιστήμιο Κύπρου, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική συνάντηση Παραγωγή επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008. Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ

Τεχνική συνάντηση Παραγωγή επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008. Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ Τεχνική συνάντηση Παραγωγή ηλεκτρισμού με ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΚΑΠΕ,, 22 Οκτωβρίου 2008 Παρουσίαση επιλεγμένων εφαρμογών, Ε. Τάξερη, ΚΑΠΕ ΣΗΘ: Βουλγαρία, Σόφια 2002-2003. Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός συστημάτων ΖΝΧ εσωτερικός εναλλάκτης 1 Σχεδιασμός συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ήαπλά combi : ηλιακά θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου

Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου Καρτέρης Μαρίνος, Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα