ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ"

Transcript

1 Αντλίες

2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 400 SP Watt 750 Watt ÐÁÑO Ç (max) 7000 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) 8,5m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x33 cm 22x18x34 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x31 cm 23x32 cm 4,49 kg 5,33 kg TÉÌÇ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια νέας σχεδίασης κατάλληλα για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα SPD SPD 750 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 750 SPD Watt 1000 Watt ÐÁÑO Ç (max) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) 9.5m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 35 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x36 cm 24x19x41 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 21x35 cm 24x40 cm 5,38 kg 7,18 kg ÔÉÌÇ * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. 196

3 43577 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ / ΙΝΟΧ SP 550 X SP 900 X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 550 X SP 900 X 550 Watt 900 Watt ÐÁÑO Ç (max) 8500 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ,5m (max) 9m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 5m ÓÔOÌÉO 1-1 1/ /4 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x16x31 cm 22x16x32 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ 31x15 cm 30x15 cm 5,63 kg 6,25 kg ÔÉÌÇ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ / ΙΝΟΧ SPD 550X SPD 1100XP * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 550 X SPD 1100 XP 550 Watt 1100 Watt ÐÁÑO Ç (max) 9500 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7m (max) 8m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 20 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x38 cm 24x18x41 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x36 cm 24x39 cm 5,86 kg 7,71 kg ÔÉÌÇ

4 SP 800X-3V ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 800X-3V ΙΣΧΥΣ 800 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΠΑΡΟΧΗ (max.) 5500lt/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 30m ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ 7m ΣΤΟΜΙΟ 1~~ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 0,5mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x16x37 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x36 cm 7,81 kg ÔÉÌÇ 115 Mανομετρικό (m) Παροχή lt/h * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. DWP 900 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ DWP Watt ÐÁÑO Ç (max) 4500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 60 m (max) BÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 16 m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 20 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 1.5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 18x23x57 ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ 10x50 cm ÂÁÑÏÓ 12,36 ÔÉÌÇ Ìå êáëþäéï 20 m. êáé ðßíáêá ÏÍ/OFF (m) Mανομετρικό Παροχή (lt/h) ÏÉ ÁÍÔËÉÅÓ ÓÕÍÏÄÅÕÏÍÔÁÉ ÌÅ 4 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ ÊÁÉ ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÖÉËÔÑÏ BIOCELL ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ FP 38 FP 50 FP 50X (ÉÍÏ ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ FP 38 FP 50 FP 50X 38 Watt 50 Watt 50 Watt ÐÁÑO Ç (max) 1500 lt/h 2000 lt/h 1750 lt/h ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max) 2 m 2,5 m 1,6 m ÌÅÃÉÓÔÇ ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 3 m 3 m 3 m ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ 1/2 1/2 1/2 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ 10 m 10 m 10 m ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÍÅÑÏÕ (max) 35 O C 35 O C 35 O C ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 20x20x16 20x20x16 20x20x16 ÂÁÑÏÓ 2,26 Kg 2,30 Kg 2,35 Kg ΤΙΜΗ ,5 cm 8 cm 35,5 cm 15 cm 198

5 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ SMD-14S SMD-20S Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. ÖôåñùôÞ áðü õôïóßäçñï. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m. Èåñìïêñáóßá íåñïý 40 ο C (max.). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SMD-14S (KSS-100) SMD-20S (KSS-200) 750 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 14m (max.) 20m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 2 2 ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 26x42 cm 26x45 cm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 54x27x25 cm 55x26x31 cm 22,8 kg 23,3 kg ÔÉÌÇ * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (INOX) KSC KSC Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα κατάλληλες για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εμποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 ο C. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) (Kg) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. MxΠxY (cm) ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤ. ΠxY (cm) KSC / 50 2 /(50mm) ,85 56x31x25 24x KSC / 50 3 /(75mm) x35x26 39x TIMH * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. 199

6 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4 ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãüäéá Þ äåîáìåíýò, ãéá ïéêéáêþ êáé åðáããåëìáôéêþ ñþóç. ÅëÜ éóôç äéüìåôñïò ðçãáäéïý 4. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35 ï C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 100 m. Ç êáôáóêåýç ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôü ÍÅÌÁ, Ý åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóüëé,öôåñùôýò êáé äéá ùñéóôéêü áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. (m) / / l/min 96 mm ÐÁÑÏ Ç Q (Lt/min) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÕØÏÓ ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ (Watt) (V/Hz) (mm) ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) SDM4/10 (4KWP100/10) /50 1 1/ SDM4/ (4KWP150/14) 230/50 1 1/ SDM4/18 (4KWP200/18) /50 1 1/ SD4/18 (4KWP200/18T) /50 1 1/ SDM4/24 (4KWP300/24) /50 1 1/ SD4/ /50 1 1/ ÔÉÌÇ SD4/ /50 1 1/ (4KWP400/32T) SD10/14 4SD10/18 4SD10/22 (m) mm l/min ÊÙÄ. ÔÕÐÏÓ (Watt) (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ ÕØÏÓ ÁÍÔËÉÁÓ (mm) ÐÁÑÏ Ç Q (Lt/min) ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) ÔÉÌÇ SD10/ / SD10/ / SD10/ / ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉΝÁΚÅÓ ÕÐÏÂÑÕ ÉÙÍ ÁÍÔËÉÙÍ 4 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ,0 HP / 230 Volt 20 1,0-1,5-2,0 HP / 230V 3,0 HP / 230V 2,0-3,0-4,0-5,5 HP / 400V ,5 HP / 230 Volt ,0 HP / 230 Volt ,0 HP / 230 Volt ,0 HP / 400 Volt ,0 HP / 400 Volt ,0 HP / 400 Volt ,5 HP / 400 Volt

7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ KRAFT QGZ 25-30B Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ QGZ 25-30B ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 700Watt ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 0,6 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1 x 1 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 29 ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) 8 ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (cm) 34,5x26,5x31,5 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 6,5/7,0 ÔÉÌÇ 195 KP 20 & KP 30 Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KP 20 KP 30 ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 4,1 4,8 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 3 x 3 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 5 5 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 49x38x42 52x41x45 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 24/26 26/28 ÔÉÌÇ QGZ Υψηλού μανομετρικού (κατάλληλη και για πυρόσβεση) Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ QGZ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 7,4 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 6,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 374 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x2 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) 30 ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 5 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 63,5x52x54 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 58/60 ÔÉÌÇ

8 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ SGP 20/800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/ Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 48x28x59 cm 12,5 kg ÔÉÌÇ 135 JET100M/24L ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JET100M/24L (KSP-100L) 750 Watt ÐÁÑO Ç (max) 4200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 50m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,5 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 44x25x25 cm 14,15 kg ÔÉÌÇ 155 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/800X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/800X 800 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 47x28x59 cm 11,8 kg TIMH 177 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/1000X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/1000X 1000 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4,4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 47x28x59 12,8 kg ÔÉÌÇ

9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SGP 800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 1,0 m ÐÉÅÓÇ (max) 3,8 bar ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 37x21x26 cm 7,3 kg ÔÉÌÇ 75 SGP 800X / SGP 1000X / SGP 1200X ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ / INOX INOX ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 800X SGP 1000X SGP Watt 1000 Watt 1200 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h 3500 lt/h 3700 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max) 44m (max) 46m (max) ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO 1,0 m 1,0 m 1,0 m ÐÉÅÓÇ (max) 3,8 bar 4,4 bar 4,6 bar ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) 8 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 37x21x26 cm 37x21x26 cm 37x21x26 cm 7,8 kg 8,1 kg 8,5 kg ÔÉÌÇ JTDMm750 INOX ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JDTm750 (KSP 100I) 750 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 2700 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 50m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 40x23x25 cm 9,5 kg ÔÉÌÇ

10 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JSWm10M KSP-150 L KSP-200 A 750 Watt 1100 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 4200 lt/h 4800 lt/h 9000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max.) 50m (max.) 41m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /4 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) 9 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 44x25x25 cm 55x24x27 cm 57x24x28 cm 15 kg 24,5 kg 29 kg ÔÉÌÇ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PKM 60 (KPF-50) PKM 80 (KPF-100) 370 Watt 750 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 2100 lt/h 3000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 33m (max.) 58m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 28x15x18 cm 34x18x22 cm 6,5 kg 9 kg ÔÉÌÇ

11 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ CPm158 / CPm190 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CPm158 (KCF-100) CPm190 (KCF-200) 750 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 6000 lt/h 8400 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 32m (max.) 43m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 34x20x26 cm 42x26x31 cm 12 kg 21,5 kg ÔÉÌÇ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ 2CPm-52 / 2CPm-60 / 2CPm-68 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 2CPm-52 (KDC-150) 2CPm-60 (KDC-200) 2CPm-68 (KDC-300) 2CP-68 (KDC-300T) 1100 Watt 1500 Watt 2200 Watt 2200 Watt 400V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 7200 lt/h 8400 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 46m (max.) 55m (max.) 55m (max.) 55m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /4 1 1/4 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 39x21x26 cm 43x26x30 cm 48x27x33 cm 48x27x33 cm 21 kg 24,5 kg 30 kg 29 kg ÔÉÌÇ

12 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CPm100/1.5 CPm150/2 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CPm100/1.5 (KCH-100) CPm150/2 (KCH-150) 750 Watt 1100 Watt ÐÁÑO Ç (max.) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 20m (max.) 19m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/2 2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1/2 2 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 34x20x26 cm 42x25x29 cm 14 kg 18 kg ÔÉÌÇ PSR255M / PSR354M / PSR453M / ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. Áíïîåßäùôåò öôåñùôýò. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PSR255M (KMC-150I) PSR345M (KMC-200I) PSR453M (KMC-300I) 1100 Watt 1500 Watt 2200 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 6000 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 54m (max.) 58m (max.) 46m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 52x19x22 cm 58x19x24 cm 58x21x28 cm 15 kg 23 kg 26,5 kg ÔÉÌÇ

13 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ KRAFT ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. 1. ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ 2. ΣΦΑΙΡΙΚΟ 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 4. ΚΑΘΕΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ max. ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D ΥΨΟΣ H ΜΗΚΟΣ L ÔÉÌÇ VT24L 24 lt 8 bar mm 450 mm SF24L 24 lt 8 bar mm 320 mm CF19L (ΜΠΛΕ) 19 lt 8 bar mm 320 mm 395 mm CF24L 24 lt 8 bar mm 295 mm 450 mm CF50L 50 lt 8 bar mm 375 mm 540 mm CF60L 60 lt 8 bar mm 415 mm 620 mm CF80L 80 lt 8 bar mm 470 mm 590 mm CF100L 100 lt 8 bar mm 470 mm 670 mm TVT50L 50 lt 8 bar mm 650 mm TVT60L 60 lt 8 bar mm 790 mm TVT80L 80 lt 8 bar mm 745 mm WVT100L 100 lt 8 bar mm 845 mm - 95 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ (INOX) Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. 1. ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ 2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 3. ΚΑΘΕΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ max. ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D ΥΨΟΣ H ΜΗΚΟΣ L ÔÉÌÇ STV24L 24 lt 8 bar mm 450 mm SCF19L 19 lt 8 bar mm 320 mm 395 mm SCF24L 24 lt 8 bar mm 295 mm 450 mm SCF50L 50 lt 8 bar mm 375 mm 540 mm SCF100L 100 lt 8 bar mm 470 mm 670 mm STVT-50L 50 lt 8 bar mm 650 mm STVT-80L 80 lt 8 bar mm 745 mm ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 19 lt lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 50 lt. & 60 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 16 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 80 lt. & 100 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ:

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ó Å É Ñ Á Á Ó Å É Ñ Á H R

Ó Å É Ñ Á Á Ó Å É Ñ Á H R XÕÔÏÓÉÄÇÑÏÉ ËÅÂÇÔÅÓ ÁÌÇËÙÍ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÙÍ ZAEGEL HELD Ó Å É Ñ Á Á ÔÕÐÏÓ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÏÍÏÌ. ÁÐÏÄÏÓÇ ÅÎÏÄÏÕ KW Kg ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ ÕØÏÓ ÂÁÈÏÓ ÔÉÌÇ AX 270 4 19-27 159 600 890 600 920 AX 350 5 28-35 183 600 890

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD.

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Επώνυμα & πιστοποιημένα προϊόντα NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Eισαγωγές Κατασκευές Εμπορία Aντλίων - Πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων Κυκλοφορητών - Πιεστικών δοχείων - Φίλτρων νερού Πλήρης παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) 2013 ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R ΤΙΜΗ: 21 Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB ΤΙΜΗ: 50 Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EBARA Ηλεκτρικές αντλίες αυτοµάτου αναρροφήσεως µε υδραυλικό µέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Kατάλληλες για οικιακά πιεστικά συγκροτήµατα, µικρά αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα