ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ"

Transcript

1 Αντλίες

2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 400 SP Watt 750 Watt ÐÁÑO Ç (max) 7000 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) 8,5m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x33 cm 22x18x34 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x31 cm 23x32 cm 4,49 kg 5,33 kg TÉÌÇ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια νέας σχεδίασης κατάλληλα για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα SPD SPD 750 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 750 SPD Watt 1000 Watt ÐÁÑO Ç (max) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) 9.5m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 35 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x36 cm 24x19x41 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 21x35 cm 24x40 cm 5,38 kg 7,18 kg ÔÉÌÇ * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. 196

3 43577 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ / ΙΝΟΧ SP 550 X SP 900 X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 550 X SP 900 X 550 Watt 900 Watt ÐÁÑO Ç (max) 8500 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ,5m (max) 9m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 5m ÓÔOÌÉO 1-1 1/ /4 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max) 5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x16x31 cm 22x16x32 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ 31x15 cm 30x15 cm 5,63 kg 6,25 kg ÔÉÌÇ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ / ΙΝΟΧ SPD 550X SPD 1100XP * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SPD 550 X SPD 1100 XP 550 Watt 1100 Watt ÐÁÑO Ç (max) 9500 lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7m (max) 8m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ max. 7m 7m ÓÔOÌÉO 1-1 1/4-1 1/ /4-1 1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max) 20 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x18x38 cm 24x18x41 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x36 cm 24x39 cm 5,86 kg 7,71 kg ÔÉÌÇ

4 SP 800X-3V ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SP 800X-3V ΙΣΧΥΣ 800 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΠΑΡΟΧΗ (max.) 5500lt/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 30m ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ 7m ΣΤΟΜΙΟ 1~~ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 0,5mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 22x16x37 cm ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 23x36 cm 7,81 kg ÔÉÌÇ 115 Mανομετρικό (m) Παροχή lt/h * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. DWP 900 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ DWP Watt ÐÁÑO Ç (max) 4500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 60 m (max) BÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 16 m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 20 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 1.5 mm (max) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 18x23x57 ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ 10x50 cm ÂÁÑÏÓ 12,36 ÔÉÌÇ Ìå êáëþäéï 20 m. êáé ðßíáêá ÏÍ/OFF (m) Mανομετρικό Παροχή (lt/h) ÏÉ ÁÍÔËÉÅÓ ÓÕÍÏÄÅÕÏÍÔÁÉ ÌÅ 4 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ ÊÁÉ ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÖÉËÔÑÏ BIOCELL ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ FP 38 FP 50 FP 50X (ÉÍÏ ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ FP 38 FP 50 FP 50X 38 Watt 50 Watt 50 Watt ÐÁÑO Ç (max) 1500 lt/h 2000 lt/h 1750 lt/h ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max) 2 m 2,5 m 1,6 m ÌÅÃÉÓÔÇ ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 3 m 3 m 3 m ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ 1/2 1/2 1/2 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ 10 m 10 m 10 m ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ÍÅÑÏÕ (max) 35 O C 35 O C 35 O C ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 20x20x16 20x20x16 20x20x16 ÂÁÑÏÓ 2,26 Kg 2,30 Kg 2,35 Kg ΤΙΜΗ ,5 cm 8 cm 35,5 cm 15 cm 198

5 ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ SMD-14S SMD-20S Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. ÖôåñùôÞ áðü õôïóßäçñï. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. Åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m. Èåñìïêñáóßá íåñïý 40 ο C (max.). ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SMD-14S (KSS-100) SMD-20S (KSS-200) 750 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 14m (max.) 20m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 2 2 ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ* (ΠxΥ) 26x42 cm 26x45 cm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 54x27x25 cm 55x26x31 cm 22,8 kg 23,3 kg ÔÉÌÇ * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (INOX) KSC KSC Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα κατάλληλες για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εμποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. Μήκος καλωδίου 6m. Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40 ο C. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.) ΠΑΡΟΧΗ (lt / min) (Kg) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. MxΠxY (cm) ΔΙΑΣΤ. ΑΝΤ. ΠxY (cm) KSC / 50 2 /(50mm) ,85 56x31x25 24x KSC / 50 3 /(75mm) x35x26 39x TIMH * Στις διαστάσεις το πλάτος αναφέρεται στην ολική διάσταση της αντλίας και της γωνίας εξόδου. 199

6 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4 ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãüäéá Þ äåîáìåíýò, ãéá ïéêéáêþ êáé åðáããåëìáôéêþ ñþóç. ÅëÜ éóôç äéüìåôñïò ðçãáäéïý 4. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35 ï C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 100 m. Ç êáôáóêåýç ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôü ÍÅÌÁ, Ý åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóüëé,öôåñùôýò êáé äéá ùñéóôéêü áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôýñ. (m) / / l/min 96 mm ÐÁÑÏ Ç Q (Lt/min) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÕØÏÓ ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ (Watt) (V/Hz) (mm) ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) SDM4/10 (4KWP100/10) /50 1 1/ SDM4/ (4KWP150/14) 230/50 1 1/ SDM4/18 (4KWP200/18) /50 1 1/ SD4/18 (4KWP200/18T) /50 1 1/ SDM4/24 (4KWP300/24) /50 1 1/ SD4/ /50 1 1/ ÔÉÌÇ SD4/ /50 1 1/ (4KWP400/32T) SD10/14 4SD10/18 4SD10/22 (m) mm l/min ÊÙÄ. ÔÕÐÏÓ (Watt) (V/Hz) ÓÔÏÌÉÏ ÕØÏÓ ÁÍÔËÉÁÓ (mm) ÐÁÑÏ Ç Q (Lt/min) ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) ÔÉÌÇ SD10/ / SD10/ / SD10/ / ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉΝÁΚÅÓ ÕÐÏÂÑÕ ÉÙÍ ÁÍÔËÉÙÍ 4 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ,0 HP / 230 Volt 20 1,0-1,5-2,0 HP / 230V 3,0 HP / 230V 2,0-3,0-4,0-5,5 HP / 400V ,5 HP / 230 Volt ,0 HP / 230 Volt ,0 HP / 230 Volt ,0 HP / 400 Volt ,0 HP / 400 Volt ,0 HP / 400 Volt ,5 HP / 400 Volt

7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ KRAFT QGZ 25-30B Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ QGZ 25-30B ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 700Watt ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 0,6 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1 x 1 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 29 ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) 8 ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (cm) 34,5x26,5x31,5 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 6,5/7,0 ÔÉÌÇ 195 KP 20 & KP 30 Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KP 20 KP 30 ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 4,1 4,8 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 395 # 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x 2 3 x 3 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 5 5 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 49x38x42 52x41x45 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 24/26 26/28 ÔÉÌÇ QGZ Υψηλού μανομετρικού (κατάλληλη και για πυρόσβεση) Áυτόματου αναρροφήσεως Τετράχρονος κινητήρας ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ QGZ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (kw) 7,4 ÄÏ ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 6,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) # 374 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2 x2 ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ Ç max.(m³/h) 30 ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ max. (m) 5 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 63,5x52x54 ÂÁÑÏÓ K/M (Kg) 58/60 ÔÉÌÇ

8 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ SGP 20/800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/ Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 48x28x59 cm 12,5 kg ÔÉÌÇ 135 JET100M/24L ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JET100M/24L (KSP-100L) 750 Watt ÐÁÑO Ç (max) 4200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 50m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 24 lt ÊÁËÙÄÉO - ÐÉÅÓÇ (max) 4,5 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 44x25x25 cm 14,15 kg ÔÉÌÇ 155 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/800X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/800X 800 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 47x28x59 cm 11,8 kg TIMH 177 INOX Με αντλία και δοχείο ΙNOX SGP 20/1000X ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 20/1000X 1000 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÄO ÅÉO 20 lt INOX ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4,4 bar ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 47x28x59 12,8 kg ÔÉÌÇ

9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SGP 800 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max) ÓÔOÌÉO 1 ÊÁËÙÄÉO 1,0 m ÐÉÅÓÇ (max) 3,8 bar ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 37x21x26 cm 7,3 kg ÔÉÌÇ 75 SGP 800X / SGP 1000X / SGP 1200X ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ / INOX INOX ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SGP 800X SGP 1000X SGP Watt 1000 Watt 1200 Watt ÐÁÑO Ç (max) 3200 lt/h 3500 lt/h 3700 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max) 44m (max) 46m (max) ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO 1,0 m 1,0 m 1,0 m ÐÉÅÓÇ (max) 3,8 bar 4,4 bar 4,6 bar ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) 8 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 37x21x26 cm 37x21x26 cm 37x21x26 cm 7,8 kg 8,1 kg 8,5 kg ÔÉÌÇ JTDMm750 INOX ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JDTm750 (KSP 100I) 750 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 2700 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 50m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 40x23x25 cm 9,5 kg ÔÉÌÇ

10 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ JSWm10M KSP-150 L KSP-200 A 750 Watt 1100 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 4200 lt/h 4800 lt/h 9000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max.) 50m (max.) 41m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /4 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 9 m (max.) 9 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 44x25x25 cm 55x24x27 cm 57x24x28 cm 15 kg 24,5 kg 29 kg ÔÉÌÇ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PKM 60 (KPF-50) PKM 80 (KPF-100) 370 Watt 750 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 2100 lt/h 3000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 33m (max.) 58m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 8 m (max.) 8 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 28x15x18 cm 34x18x22 cm 6,5 kg 9 kg ÔÉÌÇ

11 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ CPm158 / CPm190 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CPm158 (KCF-100) CPm190 (KCF-200) 750 Watt 1500 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 6000 lt/h 8400 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 32m (max.) 43m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 34x20x26 cm 42x26x31 cm 12 kg 21,5 kg ÔÉÌÇ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ 2CPm-52 / 2CPm-60 / 2CPm-68 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 2CPm-52 (KDC-150) 2CPm-60 (KDC-200) 2CPm-68 (KDC-300) 2CP-68 (KDC-300T) 1100 Watt 1500 Watt 2200 Watt 2200 Watt 400V / 50Hz ÐÁÑO Ç (max.) 7200 lt/h 8400 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 46m (max.) 55m (max.) 55m (max.) 55m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ /4 1 1/4 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 39x21x26 cm 43x26x30 cm 48x27x33 cm 48x27x33 cm 21 kg 24,5 kg 30 kg 29 kg ÔÉÌÇ

12 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ KRAFT ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CPm100/1.5 CPm150/2 Óþìá áíôëßáò áðü õôïóßäçñï. Ìðñïýíôæéíç öôåñùôþ. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç äéüìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CPm100/1.5 (KCH-100) CPm150/2 (KCH-150) 750 Watt 1100 Watt ÐÁÑO Ç (max.) lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 20m (max.) 19m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1/2 2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1/2 2 ÕØÏÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ 7 m (max.) 7 m (max.) ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 34x20x26 cm 42x25x29 cm 14 kg 18 kg ÔÉÌÇ PSR255M / PSR354M / PSR453M / ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò. Áíïîåßäùôåò öôåñùôýò. Áíïîåßäùôïò Üîïíáò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40 C. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ PSR255M (KMC-150I) PSR345M (KMC-200I) PSR453M (KMC-300I) 1100 Watt 1500 Watt 2200 Watt ÐÁÑO Ç (max.) 6000 lt/h lt/h lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 54m (max.) 58m (max.) 46m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ÓÔOÌÉO ÅÎÏÄÏÕ 1 1 1/4 1 1/2 ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (MxΠxΥ) 52x19x22 cm 58x19x24 cm 58x21x28 cm 15 kg 23 kg 26,5 kg ÔÉÌÇ

13 ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ KRAFT ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. 1. ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ 2. ΣΦΑΙΡΙΚΟ 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 4. ΚΑΘΕΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ max. ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D ΥΨΟΣ H ΜΗΚΟΣ L ÔÉÌÇ VT24L 24 lt 8 bar mm 450 mm SF24L 24 lt 8 bar mm 320 mm CF19L (ΜΠΛΕ) 19 lt 8 bar mm 320 mm 395 mm CF24L 24 lt 8 bar mm 295 mm 450 mm CF50L 50 lt 8 bar mm 375 mm 540 mm CF60L 60 lt 8 bar mm 415 mm 620 mm CF80L 80 lt 8 bar mm 470 mm 590 mm CF100L 100 lt 8 bar mm 470 mm 670 mm TVT50L 50 lt 8 bar mm 650 mm TVT60L 60 lt 8 bar mm 790 mm TVT80L 80 lt 8 bar mm 745 mm WVT100L 100 lt 8 bar mm 845 mm - 95 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ (INOX) Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C έως 99 C. 1. ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ 2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 3. ΚΑΘΕΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ max. ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D ΥΨΟΣ H ΜΗΚΟΣ L ÔÉÌÇ STV24L 24 lt 8 bar mm 450 mm SCF19L 19 lt 8 bar mm 320 mm 395 mm SCF24L 24 lt 8 bar mm 295 mm 450 mm SCF50L 50 lt 8 bar mm 375 mm 540 mm SCF100L 100 lt 8 bar mm 470 mm 670 mm STVT-50L 50 lt 8 bar mm 650 mm STVT-80L 80 lt 8 bar mm 745 mm ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 19 lt lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 50 lt. & 60 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 16 Υλικό κατασκευής EPDM. Κατάλληλη για δοχεία 80 lt. & 100 lt. ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ:

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντλίες επιφανείας UMBRA POMPE...3 Υποβρύχιες αντλίες φρεάτων ACUATEC 5...4 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 1960 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε

Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 1960 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 215 Η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την πολύχρονη πείρα της από το 196 στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής αντλιών, είναι σε θέση να προσφέρει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα

Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter EBARA Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter Ανοξείδωτα ίδυµα Πιεστικά Συγκροτήµατα ΡΟΗ PUMPS, µε αντλίες της σειράς 3Μ κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Κατάλληλα για

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Σκαπτικά. Ηλεκτρικά Σκαπτικά 1050 Watt & 1360 Watt. Βενζινοκίνητα Σκαπτικά. Με κάλυμμα και προβολέα

Σκαπτικά. Ηλεκτρικά Σκαπτικά 1050 Watt & 1360 Watt. Βενζινοκίνητα Σκαπτικά. Με κάλυμμα και προβολέα Σκαπτικά Ηλεκτρικά Σκαπτικά 1050 Watt & 1360 Watt Διαθέσιμο 85 125 από 31/03/2016 Κωδικός: 49836 Κωδικός: 49846 1050 Watt 1360 Watt 30 cm πλάτος εργασίας Βάρος: 10,7 kg 40 cm πλάτος εργασίας Βάρος: 13,2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 1 2 Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 4 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 12 18 22

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 1 2 Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 5 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 13 19 23

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ô1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 B έκδοση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Ô1 Ηλεκτρονικοί και συμβατικοί κυκλοφορητές με ρακόρ Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. Copyright 2016 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα

ΣΕΛ. Copyright 2016 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 1 2 Copyright 2016 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 4 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 12 18 22

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ e-pumps.gr ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EBARA Ηλεκτρικές αντλίες αυτοµάτου αναρροφήσεως µε υδραυλικό µέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Kατάλληλες για οικιακά πιεστικά συγκροτήµατα, µικρά αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ 4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292 Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12/24V - 12V/24 DRAINAGE PUMPS. TYPE CODE W V OUTLET MAX Lt/h MAX m3/h MAX H(m) PRICE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12/24V - 12V/24 DRAINAGE PUMPS. TYPE CODE W V OUTLET MAX Lt/h MAX m3/h MAX H(m) PRICE ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ DRAINAGE PUMPS - FOUNTAIN PUMPS ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12/24V - 12V/24 DRAINAGE PUMPS Βυθιζόµενες πλαστικές αντλίες αποστράγγισης 12/24V, ιδανικές για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ46907Κ-Ε4Θ. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για ϖροµήθεια κινητήρων και αντλιών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις του Γ.Ν Ρόδου.

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ46907Κ-Ε4Θ. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για ϖροµήθεια κινητήρων και αντλιών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις του Γ.Ν Ρόδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ.

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. Κεφάλαιο 15 Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» Διάφορα Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331 Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. 334 REFLE - Δοχεία διαστολής Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτες Νερού ΣΕΙΡΑ Α 10 ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. ΣΕΙΡΑ Α MONTEΛO TEXNIKA TIMH ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΡΩΜΑ

Ψύκτες Νερού ΣΕΙΡΑ Α 10 ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Φ.Π.Α. ΣΕΙΡΑ Α MONTEΛO TEXNIKA TIMH ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕΙΡΑ Α ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΕΙΡΑ Α HΛEKTPIKOΣ ΨYKTHΣ NEPOY. Kάδος ανοξείδωτος 18/8. Tο στοιχείο εξωτερικά του κάδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της E.O.K. Διαστάσεις: (MxΠxY): 360X320X1000 mm A - 250 KOMΠPEΣΣEP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ITALIAN PRODUCT

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ITALIAN PRODUCT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 009 ITALIAN PRODUCT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ-ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΕΓΚΑΤ - UP/DOWN ELECTROPUMPS - ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 7 - BOOSTER SETS - ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 5 - SUBMERGED PUMP 5" 9 - ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -35% ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ / ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Έκπτωση -35% ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ / ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ / ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ Σαλατών... 48-49 Βιτρίνα ψυχόμενη... 50-51 Θερμαινόμενη βιτρίνα επιδαπέδια / επιτραπέζια... 52-53 Μπαιν μαρί με βιτρίνα επιδαπέδιο / επιτραπέζιο... 54-55

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

119 Êùäéêüò: 135 Êùäéêüò: 149 Êùäéêüò: 85 Êùäéêüò:

119 Êùäéêüò: 135 Êùäéêüò: 149 Êùäéêüò: 85 Êùäéêüò: Β Εκδοση Φθινόπωρο - Χειμώνας 2016 Αλυσοπρίονα 119 Êùäéêüò: 691012 Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα 139 Êùäéêüò: 49893 Ôýðïò: NCS 2525 Εξελιγμένος κινητήρας για μεγαλύτερη αντοχή στην πολύωρη και απαιτική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτες Νερού Φίλτρα Είδη υγειονομικής Χρήσης

Ψύκτες Νερού Φίλτρα Είδη υγειονομικής Χρήσης >> Ψύκτες Νερού Φίλτρα Είδη υγειονομικής Χρήσης Ψύκτες Νερού ΣΕΙΡΑ Α Kάδος ανοξείδωτος 18/8. Tο στοιχείο εξωτερικά του κάδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της E.O.K. Διαστάσεις: (MxΠxY): 360χ320χ1000 mm

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Η/Ζ σ. 2 Μοτοσκαπτικά σ. 14 Ψεκαστικά σ. 15 Αντλητικά σ. 17 Πλυστικά σ. 19 Δονητικά σ. 23 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SUBARU ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΟΛΟΙ / ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛ/ΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3 / 8 ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗ : 1500 L/h ΕΞΩΤ. ΙΑΣΤ.(mm): 165x165x120 ΒΑΡΟΣ : 2,5 Kg 1 / 2 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές 200,00 350,00 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ BΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 699,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 129,99 199,99 200,00 59,99 Σχιστήρι ξύλων ποδιού Hecht6 Χειροκίνητος σπαστήρας µε αναδευτήρα 64,99 οµβρίων Μakita PF0300

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

119 Êùäéêüò: 135 Êùäéêüò: 149 Êùäéêüò: 85 Êùäéêüò:

119 Êùäéêüò: 135 Êùäéêüò: 149 Êùäéêüò: 85 Êùäéêüò: Φθινόπωρο 2016 Αλυσοπρίονα 119 Êùäéêüò: 691012 28/10/2016 Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα 139 Êùäéêüò: 49893 Ôýðïò: NCS 2525 Εξελιγμένος κινητήρας για μεγαλύτερη αντοχή στην πολύωρη και απαιτική εργασία του κλαδέματος

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο τιμοκατάλογος είναι τυπωμένος σε χαρτί με πιστοποίηση FSC. Ο FSC (Forest Stewardship Council) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός και

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play.

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ. work. don t play. TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΘΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ work. don t play. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ Είναι νέα. Είναι δυνατή. Και δεν φοβάται κανένα είδος εργασίας. Η βυθιζόμενη αντλία πολλών δυνατοτήτων TPS 16000 S Combi

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για μελετητές Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μισθωμένα, διοικητικά και επαγγελματικά κτίρια. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD.

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Επώνυμα & πιστοποιημένα προϊόντα NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Eισαγωγές Κατασκευές Εμπορία Aντλίων - Πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων Κυκλοφορητών - Πιεστικών δοχείων - Φίλτρων νερού Πλήρης παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ X.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕΕ, Αριθμός τηλεφώνου: 210-9635869 Ε-mail: h.gerpinis@gmail.com www.gerpinis.gr v3.0-30.9.2014 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ριεχόμενα ECOPLUS PALM ALK 35-38 SUN POWER. VORTEX 45-56 HAGEN WILLIAMS κυκλοφορητές 57-59 ORAN Εναλλάκτες 60-64. www.mechanicalsolutions.

Π ε ριεχόμενα ECOPLUS PALM ALK 35-38 SUN POWER. VORTEX 45-56 HAGEN WILLIAMS κυκλοφορητές 57-59 ORAN Εναλλάκτες 60-64. www.mechanicalsolutions. Απρίλιος Π ε ριεχόμενα ECOPLUS ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΛ ΕKΠΤΩΣΗ 1 ΕΚΠΤΩΣΗ 2 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών _SWBH 6 Αντλία θερμότητας χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών_ SWBM 8 Αντλία θερμότητας για θέρμανση ΖΝΧ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.000 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ με μονά τοιχώματα σειρά PRIMA : 4.001-4.002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.000 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ με μονά τοιχώματα σειρά PRIMA : 4.001-4.002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ με μονά τοιχώματα σειρά PRIMA : 4.001-4.002 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ με διπλά τοιχώματα : 4.003-4.004 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ τύπου HOOD TYPE : 4.005-4.006 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ προδιαγραφές HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα