ΣTHPIKTIKA KYTTAPA - EΞΩKYTTAPIA ΘEMEΛIA OYΣIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣTHPIKTIKA KYTTAPA - EΞΩKYTTAPIA ΘEMEΛIA OYΣIA"

Transcript

1 ΣTHPIKTIKA KYTTAPA - EΞΩKYTTAPIA ΘEMEΛIA OYΣIA µηχανική στήριξη Στηρικτικά κυτ. > παράγουν συστατικά εξωκυτ. θεµέλιας ουσίας για & οργάνωση τους χαρακτηριστικά τους > προέρχονται από το µεσέγχυµα παράγουν ποικιλία συστατικών εξωκυτ. θεµέλιας ουσίας όταν ωριµάσουν σχηµατίζουν > ιστό µε λίγα κύτταρα & θεµέλια ουσία ως κύριο στοιχείο έχουν µηχανισµούς προσκόλλησης > ώστε να αλληλεπιδρούν κυρίως µε την εξωκυττάρια θεµέλια ουσία στηρικτικά κυτ. είναι ινοβλάστες > εκκρίνουν συστατικά εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας περισσότερων ιστών χονδροβλάστες > εκκρίνουν συστατικά θεµέλιας ουσίας χονδρικού ιστού οστεοκύτταρα > εκκρίνουν συστατατικά θεµέλιας ουσίας οστίτη ιστού µυοϊνοβλάστες > εκκρίνουν συστατικά θεµέλιας ουσίας & έχουν συσταλτές ιδιότητες λιποκύτταρα > αποθηκεύουν λιπίδια στηρικτικά κυτ. + εξωκ. θεµ. ουσία σχηµατίζουν ιστούς µε ειδική χωροταξική οργάνωση (π.χ., τένοντες) λιποκύτταρα αποθηκεύουν λίπος > ως πηγή ενέργειας & ως προστατευτικό άλλων ιστών Eξωκυττάρια θεµέλια ουσία αποτελείται από 2 κύρια συστατικά γλυκοζαµινογλυκάνες (ΓAΓ) ινιδικές πρωτεΐνες η δοµή στηρικτικού ιστού συνίσταται από > δίκτυο στηρικτικών κυτ. που παράγουν ένα οργανωµένο - άφθονο εξωκυττάριο δίκτυο ινιδικών πρωτεϊνών που αναπτύσσονται µέσα σε ενυδατοµένη ζελατινοειδή δοµή > τις ΓAΓ 41

2 γλυκοζαµινογλυκάνες είναι µεγάλες µη διακλαδιζόµενες αλυσίδες πολυσακχαρ. από επαναλαµβανόµενες δισακχαριδικές µονάδες ιδιότητες των ΓAΓ µεγάλο αρνητικό φορτίο > µια από τις επαναλαµβανόµενες µονάδες είναι ένα αµινοσάκχαρο (N- ακετυλογλυκοζαµινογλυκάνες ή N- ακετυλογαλακτοζαµίνη) που φέρει συνήθως θειϊκές ρίζες (SO 3 ) στις περισσότερες ΓAΓ το δεύτερο σάκχαρο > είναι ουρονικό οξύ µε καρβοξυλική οµάδα έντονη υδροφιλική συµπεριφορά > σχηµατίζοντας ελικοειδή στερεοδιάταξη κατακρατούν > θετικά ιόντα +H 2 O > διατηρώντας αρχιτεκτονική δοµή ιστού συνδέονται οµοιοπολικά + πρωτεΐνες > σχηµατίζοντας πρωτεογλυκάνες µεγάλα µόρια (σε µεγάλο ενυδατωµένο χώρο στην εξωκυτ. θεµέλ. ουσία) µε χωροταξική οργάνωση & φορτίο που διευκολύνει την εκλεκτική διάχυση διαφορετικών µορίων (µέσω πόρων) ΓAΓ διαιρούνται σε > υαλουρονικό οξύ θειϊκή χονδροϊτίνη θειϊκή δερµατάνη θειϊκή ηπαράνη ηπαρίνη θειϊκή κερατάνη ινιδικές πρωτεΐνες 4 κύριες πρωτεΐνες που σχηµατίζουν ινίδια στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία είναι > κολλαγόνο ινιδίνη ελαστίνη ινονεκτίνη κολλαγόνο > αποτελείται από οµάδα πρωτεϊνών που σχετίζονται στενά µεταξύ τους είναι αφθονότερες σηµαντικότερες εξωκυτ. ινιδικές πρωτεΐνες ο ρόλος τους συνίσταται στην ενίσχυση αντοχής ιστών µε την δηµιουργία κολλαγόνων ινών που αποτελούνται από πρόδροµες πρωτεΐνες (α - αλυσίδες) σχηµατίζουν σταθερή τριπλή έλικα (προκολλαγόνο) συγκροτούν επιµήκη νηµάτια κολλαγόνου > ίνες > δεσµίδες 42

3 κολλαγόνο τύπου I, II, III > σχηµατίζει σχοινοειδή ινίδια & αποτελεί την κύρια µορφή ινιδώδους κολλαγόνου κολλαγόνες ίνες τύπου I > παρουσιάζουν αντίσταση σε δυνάµεις έκτασης κολλαγόνο τύπου III > δικτυωτές ίνες (ρετικουλίνες) > σχηµατίζουν χαλαρό δίκτυο σε στηρικτικούς ιστούς & σε µια ζώνη κάτω από τη βασική µεµβράνη υποστηρικτικός ρόλος (τµήµα του ινοδικτυωτού υµένα) σχηµατίζουν λεπτό υπόστρωµα που στηρίζει εξειδικευµένα συστατικά εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας στους λεµφαδένες σπλήνα => υποστήριξη λεµφικού & αιµοποιητικού ιστού µυελού οστών ήπαρ νεφρούς => υποστήριξη των επιθηλιακών κυττάρων κολλαγόνο τύπου IV > αθροίζεται συµµετέχοντας στο σχηµατισµό της βασικής µεµβράνης κολλαγόνο τύπου VII > σχηµατίζει ινίδια πρόσδεσης µερικών βασικών µεµβρανών το κολλαγόνο παράγεται κυρίως από > ινοβλάστες κύτταρα µεσεγχυµατικής προέλευσης επιθηλιακά ενδοθηλιακά κυτ. > κολλαγόνο τύπου IV ινιδίνη > είναι γλυκοπρωτεΐνη που σχηµατίζει ινίδια αποτελεί κύριο συστατικό > των εξωκυττάριων µικροϊνιδίων που αποτελούν συστατικό των ελαστικών ινών συναντώνται στην εξωκυτ. θεµ. ουσία των νεφρικών σπειραµάτων & στο σπλήνα αποτελούν κύριο στοιχείο εξωκυτ. θεµ. ουσίας > πνεύµονες δέρµα τοίχωµα αγγείων 43

4 ελαστίνη > είναι υδρόφοβη πρωτεΐνη που διαπλέκεται > σχηµατίζει νηµάτια & έλυτρα αποτελεί κύριο συστατικό των ελαστικών ινών που είναι υπεύθυνες για την ελαστικότητα των ιστών (οφείλεται στην αλληλεπίδραση > ελαστίνης - ινιδίνης) µικροϊνίδια ινιδίνης υπεύθυνα για την οργάνωση της εκκρινόµεν. ελαστίνης ινονεκτίνη > είναι γλυκοπρωτεΐνη > υπάρχει σε 3 µορφές * διαλυτή πρωτεΐνη στο πλάσµα * πρωτεΐνη που προσκολλάται στην επιφάνεια των κυττάρων * αδιάλυτα ινίδια (διµερή ινονεκ. ενώνονται µεταξύ τους µε δισουλφ. δεσµό) προσκολλάται σε διαφορετικά στοιχεία των ιστών > διότι περιέχει θέσεις δέσµευσης για το & µόρια προσκόλλησης κολλαγόνο & την ηπαρίνη των κυττάρων οι κυτταρικές µεµβράνες φέρουν > πρωτεϊνικούς υποδοχείς για την ινονεκτίνη λειτουργεί ως µεσολαβητική πρωτεΐνη για προσκόλληση κυτ.> στην εξωκυτ. θεµ. ουσία συνδέονται µε ενδοκυττάρια ακτίνη > έτσι ο προσανατολισµός του κυτταροσκελετού επηρεάζει τον προσανατολισµό > εξωκ. θεµ. ουσίας Eξωκυττάριες δοµικές πρωτεΐνες είναι µη νηµατοειδείς πρωτεΐνες διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε > κύτταρα & εξωκυτ. θεµέλια ουσία λαµινίνη > είναι θειωµένη γλυκοπρωτεΐνη > αποτελεί το κύριο συστατικό της B.M παράγεται από > επιθηλιακά & ενδοθηλιακά κυτ. > είναι σχήµατος σταυρού > διαθέτει περιοχές σύνδεσης µε * θειϊκή ηπαράνη * κολλαγόνο IV * εντακτίνη είναι κύριο εξωκυττάριο συνδετικό µόριο µεταξύ > κυττάρων & εξωκυτ. θεµ. ουσίας εντακτίνη > είναι θειωµένη γλυκοπρωτεΐνη που αποτελεί στοιχείο όλων B.M συνδέεται µε την λαµινίνη (επιτρέπει τη σύνδεσή της µε το κολλαγόνο IV) τενασκίνη > είναι γλυκοπρωτεΐνη > που συµµετέχει στην κυτταρική προσκόλληση (κυρίως σε εµβρυϊκούς ιστούς) 44

5 παίζει ρόλο στη κυτταρική µετανάστευση κατά την µορφογένεση του νευρικού συστήµατος Bασική µεµβράνη είναι εξειδικευµένες φυλλοειδείς δοµές > που αποτελούνται από πρωτεΐνες της εξωκυτ. θεµέλιας ουσίας & από ΓAΓ δρούν σαν ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα > σε παρεγχυµατικά κύτταρα & τους στηρικτικούς ιστούς B.M > έχουν σχέση µε > επιθηλιακά κυτ. µυϊκά κυτ. κυτ Schwann σχηµατίζουν αφοριστική µεµβρ. στο KNΣ B.M > περιέχουν > κολλαγόνο IV λαµινίνη θειϊκή ηπαρίνη εντακτίνη ινονεκτίνη B.M > έχει3 κύριες λειτουργίες > σχηµατίζει ενδιάµεσο χώρο πρόσφυσης ανάµεσα στα παρεγχυµατικά κυτ (µηχανισµούς πρόσφυσης µε B.M) & την εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (κολλαγόνο) όταν γύρο από µη επιθηλιακά κυτ. > σχηµατίζεται ενδιάµεσος χώρος πρόσφυσης ονοµάζεται εξωτερικός υµένας λειτουργεί σαν µοριακό φίλτρο µε µέγεθος πόρων που εξαρτάται από τη χωροταξική κατανοµή & το φορτίο των ΓAΓ ελέγχει κυτταρική > οργάνωση & διαφοροποίηση > µέσω αλληλεπίδρασης των υποδοχέων της κυτ. µεµβράνης µε τα µόρια της εξωκυτ. θεµ. ουσίας Kυτταρική προσκόλληση στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία οι ενώσεις > µεταξύ κυττάρων & > είναι σηµαντικές για τη διατήρηση της δοµικής εξωκ. θεµέλιας ουσίας ακεραιότητας των ιστών > εξίσου σηµαντικές όσο & µεταξύ των κυττάρων 45

6 περιλαµβάνουν τις παρακάτω µορφές ηµιδεσµοσώµατα > που συνδέουν τον κυτταροσκελετό ενδιάµεσων νηµατίων κυτ.> B.M περιοχές εστιακής επαφής > που συνδέουν τον κυτταροσκελετό ακτίνης > µε την B.M υποδοχέις λαµινίνης > που συνδέουν τα κύτταρα > µε την B.M γλυκοπρωτεΐνες που βρίσκονται σε κύτταρα > ενώνονται µε το κολλαγόνο & µε συστατικά του κυτταροπλάσµατος Στηρικτικά κύτταρα µέρος των αναπτυσσόµενων ατρακτοειδών µεσεγχυµατικών κυττάρων διαφοροποιούνται σε > ινοβλάστες (στην εµβρυογένεση) µυοϊνοβλάστες λιποβλάστες οστεοβλάστες χονδροβλάστες ο όρος βλάστες > σηµαίνει ενεργά αναπτυσσόµενο κύτταρο ή κυτ. που εκκρίνει συστατικά εξωκυτ. θεµ. ουσίας ινοβλάστες > παράγουν τον ινοκολλαγονώδη ιστό > από κολλαγόνες ίνες + ΓAΓ ελαστικές δικτυωτές χαλαρός πυκνός οι κολλαγόνες ίνες > είναι λεπτές είναι παχιές σε αραιά διαστήµατα σε πυκνή διάταξη µε τυχαία διάταξη ο καλά οργανωµένος ινοκολλαγονώδης ιστός > σχηµατίζει > τους τένοντες & τους συνδέσµους αποτελεί τον κύριο στηρικτικό ιστό περισσότερων οργάνων & έχει εξειδικευµένες λειτουργίες στήριξη των νεύρων των αγγείων (χαλαρός) & των λεµφικών αγγείων διαχωρισµό λειτουργικών στιβάδων σε > όργανα & ιστούς στήριξη > µεταβατικών & µόνιµων κυτ. > του ανοσοποιητικού συστήµατος 46

7 σχηµατισµός ινώδους κάψας > που περιβάλλει τα παρεγχυµατικά όργανα σχηµατισµός ινολιπώδους ιστού > που αποτελεί στοιχείο πολλών ιστών ινοβλάστες > είναι ανθεκτικά κυτ. παίζουν ρόλο στην επανόρθωση αλλοιωµένου ιστού µυοϊνοβλάστες > εµφανίζουν ίδια µορφολογία µε τους ινοβλάστες στο > Φ/ M H/ M > περιέχουν αθροίσµατα νηµατίων > ακτίνης & µυοσίνης υπεύθυνα για την συσταλτική λειτουργία αναπτύσσονται στην διάρκεια επανόρθωσης του ιστού > µετά από τραύµα προέρχονται > από τον πολ/σµό µυοϊνοβλαστών ή από διαφοροποίηση των ινοκυττάρων παράγουν κολλαγόνο ενώ η συστολή & η συρρίκνωση > του νεοσχηµατιζόµενου ινοκολλαγονώδη ιστού της ουλής οφείλεται στις συσταλτές ιδιότητες (λειτουργία µυοϊνοβλάστη είναι αυτή του ινοβλάστη & λείου µυϊκού κυτ.) χονδροβλάστες > συνθέτουν & σχηµατίζουν ειδικό στηρικτικό ιστό > τον χόνδρο προέρχονται από το εµβρυϊκό µεσέγχυµα έχουν µορφή οµάδων κενοτοπιωδών κυττάρων µε υποστρόγγυλη µορφολογία τα δε κύτταρα του αδιαφοροποίητου µεσεγχύµατος που περιβάλλουν αυτές τις οµάδες διαφοροποιούνται σε ινοβλάστες > σχηµατίζοντας αφοριστικό έλυτρο κυτ. > το περιχόνδριο περιέχουν > άφθονο γλυκογόνο λιπίδια άφθονο αδρό E (βασεοφιλία κυτταροπλάσµ.) η αύξηση του χόνδρου > οφείλεται στον πολ/σµό χονδροκυττάρων µέσα στη θεµέλια ουσία (διάµεση αύξηση) & στην ανάπτυξη νέων χονδροβλαστών. από το περιχόνδριο (αποθετική αύξηση) µετά την εναπόθεση της θεµέλιας ουσίας του χόνδρου οι χονδροβλάστες > µετατρέπονται σε σε χονδροκύτταρα (µικροί πυρήνες, ωχρό κυτταρόπλασµα) ο χόνδρος περιέχει > ινώδεις πρωτεΐνες (κολλαγόνο II) > δίνουν µηχανική σταθερότητα είναι λεπτές & συγχωνεύονται µε εξωκυτ. θεµ. ουσία γειτονικών κυττάρων 47

8 άφθονες ΓAΓ > ανθίστανται στη παραµόρφωση σχηµατίζουν µεγάλα µόρια πρωτεογλυκανών που συνδέονται > µε ινίδια κολλαγόνου κυρίως είναι > υαλουρονικό οξύ θειϊκή κερατάνη θειϊκή χονδροϊτίνη 3 τύποι χόνδρου > υαλοειδής ινώδης ελαστικός υαλοειδής χόνδρος > περιέχει κολλαγόνο II σχηµατίζει τον προσωρινό σκελετό τον επιφυσιακό δίσκο µακρών οστών τις αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων ως στηρικτικό ιστό του αναπνευστικού συστήµατος ινώδης χόνδρος > περιέχει κολλαγόνο I, II αποτελεί στοιχείο µεσοσπονδύλιων δίσκων στις προσφύσεις τενόντων στα οστά στις συγχονδρώσεις πλατέων οστών πυέλου ελαστικός χόνδρος > περιέχει ελαστικές ίνες + κολλαγόνο II βρίσκεται στο πτερύγιο αυτιού τοίχωµα έξω ακουστικού πόρου ευσταχιανή σάλπιγγα επιγλωττίδα του λάρυγγα οστεοβλάστες > λιποκύτταρα > συνθέτουν & εκκρίνουν > οστεοειδές > που ασβεστοποιείται > & σχηµατίζουν οστούν αποτελείται από > κολλαγόνο I ΓAΓ > θειϊκή χονδροϊτίνη, θειϊκή κερατάνη σιαλοπρωτεΐνη - οστεοκαλσίνη συνδέονται µε Ca > έχοντας ρόλο στη ασβεστοποίηση του οστού χαρακτηρίζονται από ενδοκυττάρια αποθήκευση λίπους υπάρχουν 2 είδη λιπώδους ιστού > ο µονόχωρος & ο πολύχωρος µονόχωρος > προέρχεται από το εµβρυϊκό µεσέγχυµα > µε το σχηµατισµό ατρακτοειδών κυτ. των λιποβλαστών (µικρά κενοτόπια λίπους) ωριµάζουν σε > λιποκύτταρα (αποθηκεύουν λίπος) περιβάλλονται από εξωτερικό υµένα & εξωκ. θεµ. ουσία από δικτυωτές ίνες H/ M > άφθονα πινοκυτταρικά κυστίδια & εµφανή το λείο E 48

9 ενήλικες > µονόχωρος λιπώδης ιστός > αποτελεί κύρια µορφή αποθηκευµένου λίπους λειτουργεί ως στηρικτικός ιστός & ως πηγή ενέργειας περιέχει υποδοχείς για > ινσουλίνη γλυκοκορτικοειδή θυρεοειδικές ορµόνες => νοραδρεναλίνη ρυθµίζουν την πρόσληψη & απελευθέρωση του λίπους έχει > πλούσια αγγείωση & από το νεύρωση ANΣ οργανώνεται σε αθροίσµατα > αποσβένουν τις δονήσεις πολύχωρος > εµφανής κυρίως στα νεογέννητα η λειτουργία του συνίσταται στο µεταβολισµό του λίπους για την παραγωγή θερµότητας H/ M > άφθονα µιτοχόνδρια & σταγονίδια λίπους χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα > ηωσινοφιλία µακροσκοπική εικόνα > φαιό χρώµα στους ενήλικες> ο πολύχωρος λιπώδης ιστός υπάρχει σε µικρά ποσά Aυξητικοί παράγοντες & στηρικτικά κύτταρα --- ένας αριθµός πολυπεπτιδικών αυξητικών παραγόντων > ρυθµίζει τον πολ/ σµό & την διαφοροποίηση (µέσω υποδοχέων κυτ. επιφανείας) των στηρικτικών κυττάρων επηρεάζοντας την γονιδιακή τους έκφραση σηµαντικότεροι παράγοντες είναι αυξητικοί παράγοντες ινοβλαστών _ αυξητικοί παράγοντες αιµοπεταλίων => εκκρίνονται µετά από βλάβη των ιστών αυξητικοί παράγοντες ινσουλίνης & επάγουν > πολ/ σµό στηρικτικών κυτ - & ανάπτυξη νέων αγγείων νευρικός αυξητικός παράγοντας _ εκκρίνουν κατάλληλη εξωκ. θεµ. ουσία για την επανόρθωση της ιστικής βλάβης µόνο αν διατηρείται αρχιτεκτονική του στηρικτικού ιστού

10 (αν έχει κατασταφεί η αρχιτεκτονική δοµή > παρατηρείται ανάπτυξη µη εξειδικευµένου στηρικτικού ιστού & σχηµατισµός > ινώδους ουλής) κατεστραµένος ιστός > παράγει χηµικές ουσίες που προσελκύουν φαγοκύτταρα όπως ουδετερόφιλα & µονοκύτταρα τα οποία φαγοκυτταρώνουν νεκρωµένα στοιχεία ενώ τα αδρανή στηρικτικά κυτ. διεγείρονται > προς πολ/ σµό από τη έκκριση αυξητικών παραγόντων διαφοροποιούνται σε > ενδοθηλιακά κυτ. > αναπλάθεται η κατεστραµµένη περιοχή µε µυοϊνοβλάστες εναπόθεση κολλαγόνου & δηµιουργία νέων ινοβλάστες αγγείων > σχηµατίζοντας ινώδη ουλή 50

11 51

12 52

13 53

14 54

15 55

16 56

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια λειτουργίες κάλυψη επένδυση > εσωτερικών εξωτερικών επιφανειών & αυλών

Διαβάστε περισσότερα

Cartilage Histology - Ιστολογία Χόνδρινου Ιστού

Cartilage Histology - Ιστολογία Χόνδρινου Ιστού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας: Κατασκευών Και Αυτόματου Ελέγχου Cartilage Histology - Ιστολογία Χόνδρινου Ιστού Λεκανίδης Στέφανος 02109669 Ποταμίτης Κόμης Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ. Επιµέλεια Λέκτορας ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ. Επιµέλεια Λέκτορας ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Επιµέλεια Λέκτορας ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νοέµβριος 2002 ΜΕΡΟΣ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ :1106

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ :1106 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ :1106 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ Tο δέρµα > επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι η προστασία από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014 ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (extracellular matrix, ECM) Μαριάννα Χ. Αντωνέλου, Ph.D. Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 2014 1. Κολλαγόνα και ελαστίνες 2. Γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ιατρός Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή Ι. ΒΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας 1 ΕΠΙ ΕΡΜΙ Α ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΟΡΙΟΥ-ΕΠΙ ΕΡΜΙ ΑΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LANGERHANS ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman Διπλωματική Εργασία για το δίπλωμα ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του 1 ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του σώματος που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ Παράγει τους απλοειδείς γαµέτες δέχεται τους απλοειδείς γαµέτες άρρενος προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για την γονιµοποίηση προσφέρει κατάλληλο σωµατικό - ορµονικό περιβάλλον για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ Tο γεννητικό σύστηµα είναι υπεύθυνο για > παραγωγή τροφική υποστήριξη προσωρινή αποθήκευση > των απλοειδών γαµετών εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ γεννητικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθ. Γ. Καρακιουλάκης ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-13 Αριθμ. 2826 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΠTIKH O OΣ. εκκρίσεις ενζύµων που µετατρέπουν µεγάλα σε µικρά µόρια. αµινοξέα υδατάνθρακες µεταφέρονται < σάκχαρα λιπίδια. υδατανθράκων λιπιδίων

ΠEΠTIKH O OΣ. εκκρίσεις ενζύµων που µετατρέπουν µεγάλα σε µικρά µόρια. αµινοξέα υδατάνθρακες µεταφέρονται < σάκχαρα λιπίδια. υδατανθράκων λιπιδίων ΠEΠTIKH O OΣ H πεπτική οδός είναι ένας µυϊκός σωλήνας -------------------------------------------------------------- που επενδύεται από επιθήλιο & έχει µυϊκό τοίχωµα (διαφορετικό σε διαφ. θέσεις) (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA Tα κυκλοφορικά συστήµατα µεταφέρουν > O 2 - σε διάφορα θρεπτικές ουσίες => τµήµατα άχρηστα προϊόντα - του σώµατος 2 κύρια κυκλοφορικά συστήµατα ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΜΙΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 Αριθµ. 2742 Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA Λειτουργίες οξυγόνωση αίµατος - αποµάκρυνση CO 2 συµµετέχει στις αισθήσεις > όσφρησης & γεύσης παραγωγή του λόγου Tο αίµα από. καρδιά > πτωχό σε O 2 πλούσιο σε CO 2 > εισέρχεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA

EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA EI IKA AIΣΘHTHPIA OPΓANA H αισθητηριακή πληροφόρηση προέρχεται από εξειδικευµένες αισθητικές νευρικές απολήξεις στις οποίες περιλαµβάνονται δερµατικές τενόντιες απολήξεις - µυϊκές άτρακτοι χηµειοδεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Εισαγωγή Στον άνθρωπο, 20 νεογιλά και 32 µόνιµα δόντια αναπτύσσονται κατά την εµβρυϊκή περίοδο από την αλληλεπίδραση των στοµατικών επιθηλιακών κυττάρων και των υποκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος Παθολόγος-Διαβητολόγος C.D.A. College 2014-2015

Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος Παθολόγος-Διαβητολόγος C.D.A. College 2014-2015 Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος Παθολόγος-Διαβητολόγος C.D.A. College 2014-2015 Το σωμα αποτελειται από 75 περιπου τρισεκατομμυρια κυτταρα. Το κύτταρο είναι η βασική δομική μονάδα του ανθρώπινου οργανισμού. -Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο. Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός

ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο. Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός ΙV. Το ευκαρυωτικό κύτταρο Γενικά στοιχεία Μορφή Δομή & Οργάνωση Πυρήνας Ενεργειακά κέντρα Κυτταρικός σκελετός Ευ-καρυωτικοί = εμπύρηνα κύτταρα, με υψηλή οργάνωση και διαμερισματοποίηση 1 ευκ. κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ι Τ Ο Μ Ε Α Σ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα