ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάλυση Περιφερειακών Επιδόσεων Καινοτοµίας Σωτήρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάλυση Περιφερειακών Επιδόσεων Καινοτοµίας Σωτήρης"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάλυση Περιφερειακών Επιδόσεων Καινοτοµίας Σωτήρης Ζυγιάρης Υποψήφιος ιδάκτωρ Α.Π.Θ. 30/11/2007

2 Το ερευνητικό πεδίο της µελέτης είναι η ανάλυση της απόδοσης των συστηµάτων καινοτοµίας µέσααπόέναπρίσµα ανάλυσης συµπεριφορών που βασίζονται στη ανάλυση του κόστους και της απόδοσης των συνθετικών στοιχείων των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας συστηµάτων.

3 Στάδιο 1ο Βιβλιογραφική έρευνα State of the Art 1 η Ενότητα µελετών - Μέθοδοι µέτρησης και στατιστικής ανάλυσης της καινοτοµίας σε επίπεδο περιφέρειας η και χώρας 2 η ενότητα µελετών - Μέθοδοι συστηµικής ανάλυσης των συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη εξέλιξη τους και τη ποιότητα των ενδοστοιχείων τους Συνεισφορά στη έρευνα Σύνθεση της µεθοδολογίας ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη συστηµική προσέγγιση (2 η ενότητα µελετών) εφαρµόζοντας δείκτες µέτρησης (1 η ενότητα µελετών) και παράγοντας δείκτες έντασης διασύνδεσης, κόστους και απόδοσης των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιλογή των δεικτών προς ανάλυση µε βάση την χρησιµότητα τους στην ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων και τη δυνατότητα αντιστοίχησης των µε διασυνδέσεις και διεργασίες του συστήµατος καινοτοµίας. Στάδιο 2ο Επιλογή πρότυπου συστήµατος καινοτοµίας µε βάση το γενικευµένο µοντέλο που ακολουθεί και τη γενίκευση των διασυνδέσεων και διεργασιών του. Μελέτη κριτηρίων ανάλυσης έντασης διασυνδέσεων, κόστους και απόδοσης των καινοτοµίας απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Ανάλυση της έντασης διασυνδέσεων Ανάλυση του κόστους των διεργασιών των συστηµάτων καινοτοµίας Ανάλυση της απόδοσης των διεργασιών των συστηµάτων καινοτοµίας Στάδιο 3ο Μελέτη εφαρµογής των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την ένταση των διασυνδέσεων Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση το κόστος των διεργασιών Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την απόδοση των διεργασιών Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση σύνθεση της έντασης των διασυνδέσεων, κόστος των διεργασιών και της απόδοσης των διεργασιών Κατηγοριοποίηση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Στάδιο 4ο Συµπεράσµατα Χρησιµότητα της έρευνας ιεύρυνση της έρευνας

4 Στάδιο 1ο Βιβλιογραφική έρευνα State of the Art 1 η Ενότητα µελετών - Μέθοδοι µέτρησης και στατιστικής ανάλυσης της καινοτοµίας σε επίπεδο περιφέρειας η και χώρας 2 η ενότητα µελετών - Μέθοδοι συστηµικής ανάλυσης των συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη εξέλιξη τους και τη ποιότητα των ενδοστοιχείων τους

5 1η ενότητα συστήµατα µετρήσεων

6

7

8

9 Oslo manual OOΣΑ η ενότητα µελετών συστηµική ανάλυση των Σ.Κ.

10 - A system consists of two kinds of entities: There are firstly, some kinds of components and secondly, there are relations between these. - There should be reasons why a certain array of components and relations has been chosen to constitute the system; they form a whole. - It must be possible to discriminate the system in relation to the rest of the world; i.e. It must be possible to identify the boundaries of the system. Edquist, 2001

11 Οι αλληλοεπιδράσεις των συστηµάτων καινοτοµίας Nelson, Fernández de Lucio

12 Porter, 2002

13 ιεργασίες των συστηµάτων καινοτοµίας Κοµνηνός, 2003

14 Holbrook, The Use Of National Systems Of Innovation Models To Develop indicators, 2003

15 Συνεισφορά στη έρευνα Σύνθεση της µεθοδολογίας ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας µε βάση τη συστηµική προσέγγιση (2 η ενότητα µελετών) εφαρµόζοντας δείκτες µέτρησης (1 η ενότητα µελετών) και παράγοντας δείκτες έντασης διασύνδεσης, κ όστους και απόδοσης των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Επιλογή των δεικτών προς ανάλυση µε βάση την χρησιµότητα τους στην ανάλυση των περιφερειακών συστηµάτων και τη δυνατότητα αντιστοίχησης των µε διασυνδέσεις και διεργασίες του συστήµατος καιν οτοµίας. Επιλογή πρότυπου συστήµατος καινοτοµίας µε βάση το γενικευµένο µοντέλο που ακολουθεί και τη γενίκευση των διασυνδέσεων και διεργασιών του.

16 είκτες EIS Απόφοιτοι S&E ανά 1000 κάτοικους ηλικίας Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ανά 1000 κάτοικους ηλικίας ιείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών αριθµός ευρυζωνικών γραµµών ανά 1000 κάτοικους Επιλογή δεικτών µέτρησης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Συµµετοχή σε δια βίου εκπαίδευση ανά 100 κατοίκους ηλικίας Εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων - % το πληθυσµού ηλικίας που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον λυκειακή εκπαίδευση ηµόσια δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ) Ιδιωτική δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ) Μερίδιο δαπανών για Ε&Α από τις µεσαίες και µεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις (% των βιοµηχανικών Ε&Α δαπανών) Μερίδιο των επιχειρήσεων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση για καινοτοµία Μερίδιο των επιστηµονικών δαπανών Ε&Α που χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα MME που καινοτοµούν εσωτερικά (% όλων των ΜΜΕs) Καινοτόµες ΜΜΕ που συνεργάζονται µε άλλες (% όλων των ΜΜΕ) European Innovation Scoreboard απάνη για την καινοτοµία (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως µερίδιο των συνολικών εξαγωγών Πωλήσεις νέων προϊόντων στην αγορά (% του κύκλου εργασιών) Πωλήσεις νέων στην επιχείρηση αλλά όχι νέων στην αγορά προϊόντων (% του κύκλου εργασιών) Απασχόληση σε παραγωγικές επιχειρήσεις µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας (% του συνόλου των εργαζόµενων) EPO (European Patent Office) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων USPTO (United States Patent and Trademark Ofiice) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων Τριαδικές οικογένειες πατέντών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού Νέα εµπορικά σήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκους Νέα σχέδια ανά εκατοµµύριο κατοίκους

17 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs Ανθρώπινοι πόροι Νέες τεχνολογίες Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί Πατέντες Σχέδια Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας Χρηµατοδότηση Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Επιλογή συστήµατος καινοτοµίας

18 Η αντιστοίχηση δεικτών και διασυνδέσεων είκτης διασύνδεσης είκτης EIS Πηγή 1. ιασύνδεση των δηµόσιων οργανισµών 2.1 ηµόσια δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ), Eurostat, OECD και της έρευνας 2. ιασύνδεση της εκπαίδευσης και της 1.1 Απόφοιτοι S&E ανά 1000 κάτοικους Eurostat έρευνας ηλικίας Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ανά 1000 κάτοικους ηλικίας Eurostat, ΟΟΣΑ 1.5 Εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων - % το πληθυσµού ηλικίας που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον λυκειακή εκπαίδευση Eurostat 1.4 Συµµετοχή σε δια βίου εκπαίδευση ανά Eurostat 100 κάτοικους ηλικίας ιασύνδεση της έρευνας και της 5.1 EPO (European Patent Office) πατέντες Eurostat καινοτοµίας ανά εκατοµµύριο κατοίκων 5.2 USPTO (United States Patent and Eurostat Trademark Office) πατέντες ανά εκατοµµύριο κατοίκων 5.3 Τριαδικές οικογένειες πατέντών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού Eurostat, OECD 5.4 Νέα εµπορικά σήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκους OHIM 5.5 Νέα σχέδια ανά εκατοµµύριο κατοίκους OHIM 3 4. ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης 3.4 Κεφαλαία κινδύνου έναρξης (% επί του Eurostat τρίτων και της καινοτοµίας ΑΕΠ) 5. ιασύνδεση των δηµοσίων οργανισµών και της καινοτοµίας 2.4 Μερίδιο των επιχειρήσεων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση για καινοτοµία Eurostat ( CIS) 6. ιασύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων 3.2 Καινοτόµες ΜΜΕ που συνεργάζονται µε άλλες (% όλων των ΜΜΕ) Eurostat ( CIS) 7. ιασύνδεση µεταξύ ιδιωτικών χρηµατοδοτικών πόρων και της ερευνάς 2.5 Μερίδιο των επιστηµονικών δαπανών Ε&Α που χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα Eurostat, OECD 2.2 Ιδιωτική δαπάνη για Ε&Α (% του ΑΕΠ) Eurostat, OECD 8. ιασύνδεση της καινοτοµίας και των 4.2 Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας Eurostat αγορών ως µερίδιο των συνολικών εξαγωγών 4.3 Πωλήσεις νέων προϊόντων στην αγορά Eurostat ( 9. Ιδιωτική χρηµατοδότηση της καινοτοµίας 10. ιασύνδεση των φορέων µεταφοράς τεχνολογίας και της καινοτοµίας (% του κύκλου εργασιών) 4.4 Πωλήσεις νέων στην επιχείρηση αλλά όχι νέων στην αγορά προϊόντων (% του κύκλου εργασιών) 3.1 MME που καινοτοµούν εσωτερικά (% όλων των ΜΜΕs) 3.3 απάνη για την καινοτοµία (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 2.3 Μερίδιο δαπανών για Ε&Α από τις µεσαίες και µεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις (% των βιοµηχανικών Ε&Α δαπανών) 3.6 ΜΜΕ που χρησιµοποιούν µη τεχνολογική αλλαγή (% όλων των ΜΜΕ) 4.1 Απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας (% όλων των εργαζοµένων) 4.5 Απασχόληση σε παραγωγικές επιχειρήσεις µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας (% του συνόλου των εργαζόµενων) CIS) Eurostat ( CIS) Eurostat ( CIS) Eurostat ( CIS) Eurostat, OECD Eurostat ( CIS) Eurostat Eurostat

19 Στάδιο 2ο Μελέτη κριτηρίων ανάλυσης έντασης διασυνδέσεων, κόστους και απόδοσης των καινοτοµίας απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Ανάλυση της έντασης διασυνδέσεων Ανάλυση του κόστους των διεργασιών των συστηµάτων καινοτοµίας Ανάλυση της απόδοσης των διεργασιών των συστηµάτων καινοτοµίας

20 είκτης διασύνδεσης 1. ιασύνδεση των δηµόσιων οργανισµών και της έρευνας 2. ιασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας 3. ιασύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας 4. ιασύνδεση φορέων χρηµατοδότησης τρίτων και της καινοτοµίας 5. ιασύνδεση των δηµοσίων οργανισµών και της καινοτοµίας 6. ιασύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων 7. ιασύνδεση µεταξύ ιδιωτικών χρηµατοδοτικών πόρων και της ερευνάς Ανάλυση διασυνδέσεων 8. ιασύνδεση της καινοτοµίας και των αγορών 9. Ιδιωτική χρηµατοδότηση της καινοτοµίας 10. ιασύνδεση των φορέων µεταφοράς τεχνολογίας και της καινοτοµίας ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs Ανθρώπινοι πόροι 2 10 Νέες τεχνολογίες Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 1 7 Πατέντες Σχέδια 3 5 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας Χρηµατοδότηση 6 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters

21 Αρχή Ανάλυση κόστους Α Τ ιεργασίες του συστήµατος καινοτοµίας Χάραξη πολιτικών- ηµόσιοι και περιφερειακοί οργανισµοί Παραγωγή γνώσης - Εκπαίδευση ακαδηµαϊκά ιδρύµατα Παραγωγή έρευνας ερευνητικοί οργανισµοί Συντόµευση Α Ε 0,3 1 0,24 Χρηµατοδότηση καινοτοµίας τρίτων venture capital Xκτ Ε 0,03 Κ 0,17 Ι Τέλος Χρηµατοδότηση καινοτοµίας ιδιωτικοί πόροι Χρηµατοδότηση έρευνας ιδιωτικοί πόροι Xκι Xει 0,19 0,23 Χει 0,44 0,42 Χκι 0,09 Χκτ 0,19 Σ Επιχειρηµατικές συνεργίες - Clusters Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς, επιχειρήσεις Σ Τ Κ Τρις δείκτες κόστους Απώλειες κόµβου έρευνας Α(Ε) = Κ(ΕΚ) ( Κ( Ε)+Κ(ΑΕ)+Κ(ΧειΕ)) Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Α(Κ) = Κ(ΚΙ) (Κ( Κ)+Κ(ΕΚ)+Κ(ΧκιΚ)+Κ(ΧκτΚ)+Κ(ΣΚ)+Κ(ΤΚ)) Ανάπτυξη καινοτοµίας - Αγορές για νέα προϊόντα και υπηρεσίες Κόστος συστήµατος καινοτοµίας Κ(Σ) =Κ( Ε)+Κ(ΑΕ)+Κ(ΧειΕ)+(-Κ(ΕΚ))+Κ( Κ)+Κ(ΧκιΚ)+ Κ(ΧκτΚ)+Κ(ΤΚ)+Κ(ΣΚ)+(-Κ(ΚΙ)) Ι

22 Προτεινόµενοι είκτες απόδοσης Συντοµογ Εισροές Εκροές ραφία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ΑΧΕ 1,7 3 είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ΑΕ 2 3 είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την ΑΕΚ 3 8 καινοτοµία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία ΑΧΚ 5,4,9 8 είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering) ΑΣ Κ 6 8 Ανάλυση απόδοσης είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία Α Τ 10 8 είκτες ( ΑΕ) Εισροή απόδοσης έρευνας 1, 2,7 Εκροή 3 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs είκτες απόδοσης Εισροή καινοτοµίας ( ΑΚ) 3 Εκροή 8 Ανθρώπινοι πόροι 2 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 1 7 ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας Πατέντες Σχέδια Νέες τεχνολογίες Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 9 Χρηµατοδότηση Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters

23 Στάδιο 3ο Μελέτη εφαρµογής των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την ένταση των διασυνδέσεων Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση το κόστος των διεργασιών Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση την απόδοση των διεργασιών Αναζήτηση µοντέλων συµπεριφορών µε βάση σύνθεση της έντασης των διασυνδέσεων, κόστος των διεργασιών και της απόδοσης των διεργασιών Κατηγοριοποίηση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας

24 Ανάπτυξη µελετητικού υποβάθρου µετρήσεων 255 περιφέρειες της Ε.Ε. και 36 χωρών Περιφερειακή απόδοση συστηµάτων καινοτοµίας COUNTRY REGION ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Α. ΕΡ. Α. ΚAI. Κ.ΣΥΣΤ BE Région de Bruxelles-Capitale 0,42 0,76 0,39 0,26 0,36 0,30 0,30 0,16 0,57 0,40 0,15 0,25 0,11 0,00 0,02 0,17 0,21 0,10 0,05 0,55 0,54 0,57 BE Vlaams Gewest 0,31 0,64 0,47 0,31 0,42 0,36 0,87 0,19 0,67 0,56 0,12 0,36 0,16 0,00 0,02 0,13 0,22 0,09 0,05 0,62 0,68 0,73 BE Région Wallonne 0,36 0,52 0,28 0,25 0,34 0,29 0,76 0,16 0,54 0,38 0,08 0,27 0,12 0,00 0,02 0,16 0,15 0,11 0,06 0,62 0,49 0,54 CZ Praha 0,66 0,98 0,07 0,15 0,23 0,36 0,24 0,56 0,71 0,62 0,02 0,03 0,01 0,87 0,10 0,45 0,03 0,77 0,80 0,99 0,24 0,27 CZ Strední Cechy 0,18 0,19 0,01 0,09 0,14 0,22 0,80 0,34 0,43 0,60 0,00 0,04 0,02 0,84 0,10 0,25 0,01 0,60 0,30 0,77 0,21 0,26 CZ Jihozápad 0,20 0,19 0,02 0,07 0,11 0,17 0,15 0,27 0,34 0,53 0,01 0,05 0,02 0,85 0,20 0,22 0,03 0,56 0,60 0,22 0,18 0,22 CZ Severozápad 0,26 0,28 0,00 0,02 0,03 0,06 0,10 0,09 0,11 0,34 0,01 0,00 0,00 0,94 0,30 0,08 0,01 0,34 0,17 0,11 0,09 0,11 CZ Severovýchod 0,07 0,19 0,05 0,07 0,11 0,17 0,30 0,27 0,34 0,55 0,04 0,13 0,06 0,87 0,23 0,21 0,07 0,53 0,50 0,19 0,19 0,23 CZ Jihovýchod 0,34 0,43 0,04 0,09 0,14 0,22 0,21 0,34 0,43 0,56 0,02 0,05 0,02 0,88 0,22 0,28 0,03 0,62 0,50 0,46 0,20 0,24 CZ Strední Morava 0,15 0,23 0,02 0,06 0,10 0,16 0,30 0,25 0,31 0,47 0,01 0,05 0,02 0,86 0,23 0,23 0,03 0,57 0,60 0,27 0,15 0,18 CZ Moravskoslezko 0,07 0,23 0,02 0,05 0,07 0,12 0,19 0,19 0,23 0,39 0,02 0,04 0,02 0,85 0,24 0,21 0,03 0,55 0,70 0,17 0,11 0,13 DE Baden-Württemberg 0,51 0,54 0,90 0,29 0,37 0,28 0,97 0,32 0,71 0,89 0,23 0,95 0,70 0,21 0,07 0,13 0,51 0,14 0,07 0,56 0,91 0,76 DE Stuttgart 0,29 0,56 0,90 0,43 0,55 0,41 0,98 0,56 0,70 1,00 0,24 0,98 0,82 0,21 0,07 0,19 0,55 0,18 0,09 0,56 0,97 0,98 DE Karlsruhe 0,94 0,59 0,80 0,43 0,55 0,42 0,84 0,55 0,70 0,96 0,20 0,93 0,53 0,21 0,07 0,21 0,44 0,21 0,10 0,70 0,93 0,96 DE Freiburg 0,44 0,45 0,80 0,35 0,45 0,34 0,70 0,38 0,70 0,71 0,34 0,99 0,70 0,21 0,07 0,24 0,93 0,21 0,10 0,18 0,85 0,73 DE Tübingen 0,47 0,52 0,80 0,40 0,51 0,39 0,98 0,55 0,70 0,77 0,18 0,95 0,60 0,21 0,07 0,25 0,41 0,22 0,11 0,70 0,92 0,82 DE Bayern 0,38 0,47 0,80 0,29 0,37 0,28 0,99 0,32 0,71 0,72 0,28 0,98 0,71 0,21 0,07 0,18 0,59 0,17 0,09 0,34 0,81 0,66 DE Oberbayern 0,64 0,62 1,00 0,44 0,57 0,43 0,99 0,56 0,80 0,81 0,27 1,00 1,00 0,21 0,07 0,27 0,61 0,19 0,09 0,54 0,93 0,89 DE Niederbayern 0,33 0,31 0,50 0,23 0,29 0,22 0,17 0,25 0,55 0,60 0,24 0,79 0,36 0,21 0,07 0,16 0,45 0,21 0,10 0,18 0,52 0,52 Εθνική απόδοση συστηµάτων καινοτοµίας COUNTRY COUNTRY ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Α. ΕΡ. Α. ΚAI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members ,42 0,43 0,34 0,30 0,41 0,31 0,41 0,39 0,47 0,49 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 EU15 E.U. members ,43 0,44 0,42 0,30 0,41 0,32 0,42 0,45 0,52 0,56 0,10 0,45 0,03 0,39 0,03 0,40 0,23 0,36 0,23 0,46 0,51 0,48 BE Belgium 0,31 0,53 0,38 0,34 0,58 0,33 0,62 0,26 0,71 0,58 0,09 0,34 0,01 0,13 0,02 0,19 0,18 0,14 0,14 0,56 0,69 0,71 CZ Czech Republic 0,26 0,31 0,05 0,01 0,16 0,11 0,14 0,21 0,34 0,50 0,02 0,06 0,15 0,45 0,04 0,17 0,04 0,37 0,08 0,35 0,16 0,19 DK Denmark 0,52 0,69 0,62 0,77 0,13 0,47 0,44 0,64 0,59 0,57 0,14 0,43 0,03 0,47 0,03 0,59 0,27 0,42 0,28 0,53 0,64 0,57 DE Germany 0,49 0,38 0,68 0,25 0,61 0,31 0,67 0,44 0,83 0,75 0,12 0,87 0,01 0,26 0,03 0,27 0,31 0,24 0,27 0,45 0,79 0,73 EE Estonia 0,29 0,50 0,03 0,10 0,09 0,40 0,26 0,20 0,44 0,30 0,01 0,02 0,20 0,34 0,01 0,32 0,02 0,29 0,05 0,53 0,23 0,28 EL Greece 0,19 0,31 0,03 0,09 0,44 0,19 0,23 0,17 0,42 0,24 0,01 0,04 0,16 0,15 0,02 0,33 0,03 0,21 0,03 0,36 0,26 0,31 ES Spain 0,25 0,37 0,24 0,13 0,44 0,08 0,33 0,20 0,35 0,35 0,09 0,30 0,02 0,19 0,06 0,25 0,18 0,23 0,16 0,37 0,30 0,29 Τα στοιχεία έχουν οµογενοποιηθεί µε τιµές από 0.0 έως 1.0 µε βάση τη µέθοδο re-scaling

25 Μελέτη τιµών διασυνδέσεων ιασύνδεση Μέσος όρος 0,34 0,44 0,26 0,23 0,33 0,29 0,33 0,31 0,44 0,41 Τυπική απόκλιση 0,23 0,26 0,27 0,16 0,20 0,15 0,29 0,17 0,22 0,20 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση έντασης διασυνδέσεων στο σύνολο των 255 Ευρωπαϊκών περιφερειών ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs Ανθρώπινοι πόροι 2 10 Νέες τεχνολογίες Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 1 7 Πατέντες Σχέδια 3 5 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας Χρηµατοδότηση 6 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters

26 είκτης Οι περιφέρειες µε τις υψηλότερες τιµές διασυνδέσεων 1 Midi-Pyrénées(FR), Flevoland(NL), Braunschweig(DE), Berlin(DE), Languedoc- Roussillon(FR) 2 Stockholm(SE), Noord-Holland(NL), Etelä-Suomi(FL) London(UK), Praha(SZ),ulterch(NL) 3 Oberbayern(DE), Unterfranken(DE), Västsverige(SE), Düsseldorf(DE), Vorarlberg(AT) 4 Stockholm(SE), Västsverige(SE), Etelä-Suomi(FL), Manner-Suomi(FL) 5 Wien(AT), Steiermark(AT), Lisboa(PT), Etelä-Suomi(FL), Utrecht(NL), Continente (PT) 6 Közép-Magyarország(HU), Észak-Alföld(HU), Dél-Dunántúl(HU), Etelä-Suomi(FL) 7 Braunschweig(DE), Bayern(DE), Oberbayern(DE), Noord-Brabant(NL), Stuttgart(DE) 8 Comunidad de Madrid(ES), Manner-Suomi(FL), Île de France(FR), Southern and Eastern(IE) 9 Wien(AT), Berlin(DE), Ostösterreich(AT), Südösterreich(AT), Niederösterreich(AT) 10 Stuttgart(DE), Karlsruhe(DE), Baden-Württemberg(DE), Stockholm(SE), Darmstadt(DE)

27 Σύγκριση σε επίπεδο συστηµάτων καινοτοµίας χωρών ιασύνδεση Μέσος όρος Ε.Ε. 0,33 0,43 0,27 0,24 0,35 0,28 0,35 0,30 0,45 0,41 Η.Π.Α. 0,57 0,42 0,41 0,60 0,13 0,60 0,47 0,58 0,38 0,34 Ιαπωνία 0,59 0,45 0,46 0,60 0,13 0,60 0,53 0,53 0,38 0,47 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 0,6 Ανθρώπινοι πόροι 2 10 Νέες τεχνολογίες 0,5 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 1 7 ηµόσια Χρηµατοδότηση της Έρευνας Πατέντες Σχέδια 3 5 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 9 Χρηµατοδότηση Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 0,4 0,3 0,2 0,1 Μ.O. Ε.U. Eυρώπης Η.Π.Α. Ιαπωνία Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters

28 Οι δείκτες έντασης κάθε περιφέρειας θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν διακριτά διαστήµατα αριθµών έναντι των δεκαδικών αριθµών. Τιµές Κατη γορία Ένταση διασύνδεσης 0,0-0,09 0 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 0,1-0,29 1 ΧΑΜΗΛΗ 0,3 0,59 2 ΜΕΣΑΙΑ 0,6 0,89 3 ΥΨΗΛΗ 0, ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ COUNTRY REGION BE Région de Bru EL Dytiki Makedon EL Attiki EL Anatoliki Make EL Kentriki Maked EL Kriti DE Oberbayern FL Manner-Suomi SE Stockholm PT Lisboa HU Közép-Magyar

29 Str COUNTRY REGION Bal BE Région de Bru ,57 EL Dytiki Makedon ,48 EL Attiki ,95 EL Anatoliki Make ,52 EL Kentriki Maked ,82 EL Kriti ,82 DE Oberbayern ,79 FL Manner-Suomi ,74 SE Stockholm ,82 PT Lisboa ,95 HU Közép-Magyar ,1 Εκτός των δέκα κατηγοριών έντασης διασύνδεσης θα χρησιµοποιηθούν στη µελέτη των συµπεριφορών δύο άλλοι σηµαντικοί δείκτες : H ένταση του συστήµατος καινοτοµίας (Str), όπου είναι το σύνολο των εντάσεων Η ισορροπία (Bal) ανάµεσα στις εντάσεις του συστήµατος, ηοποίαερµηνεύεται από την τυπική απόκλιση

30 Μελέτη κόστους περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας Κόστος Απώλειες κόµβου έρευνας Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Κόστος συστήµατος Μέσος όρος 0,41 0,4 0,42 Τυπ ική απ όκλιση 0,28 0,24 0,23 είκτης κόστους Απώλειες κόµβου έρευνας Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Κόστος συστήµατος Μέσος όρος Ε.Ε. 0,44 0,4 0,4 Η.Π.Α. 0,55 0,44 0,4 Ιαπ ωνία 0,57 0,52 0,47 Μεσοί όροι περιφερειών και χωρών

31 είκτης Υψηλότερο Χαµηλότερο Västsverige(SE), Berlin(DE), Peloponnisos(EL), Sterea Ellada(EL), Valle Braunschweig(DE), Dresden(DE), Midi- d'aosta/vallée d'aoste(it) Pyrénées(FR) Απώλειες κόµβου έρευνας Απώλειες κόµβου καινοτοµίας Stockholm(SE), Västsverige(SE), Wien(AT) Stuttgart(DE), Canarias(ES), Severozápad(CZ) Podlaskie(PL), Κόστος συστήµατος Wien(AT), Stuttgart(DE), Karlsruhe(DE), Etelä-Suomi(FL), Västsverige(SE) Canarias(ES), Podlaskie(PL), Severozápad(CZ), Peloponnisos(EL), Valle d'aosta/vallée d'aoste(it) Περιφέρειες µε τα υψηλότερα και τα χαµηλότερα κόστη

32 COUNTRY REGION Α.. ΕΡ. Α.. ΚAI. Κ..ΣΥΣΤ DE Stuttgart DE Karlsruhe EL Voreia Ellada EL Anatoliki Makedonia, Thraki EL Kentriki Makedonia EL Dytiki Makedonia EL Sterea Ellada EL Peloponnisos EL Attiki EL Kriti FR Île de France IT Emilia-Romagna NL Utrecht PL Slaskie PT Lisboa FL Manner-Suomi SE Stockholm UK East Midlands UK Scotland Παραδείγµατα ανάλυσης κόστους περιφερειών

33 Μελέτη απόδοσης περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας είκτης απόδοσης ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Μέσος όρος 0,11 0,29 0,14 0,34 0,09 0,38 0,18 0,35 0,21 Τυπ ική απόκλιση 0,13 0,29 0,17 0,24 0,11 0,23 0,19 0,18 0,18 Προτεινόµενοι είκτες απόδοσης Συντοµογ Εισροές Εκροές ραφία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ΑΧΕ 1,7 3 είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ΑΕ 2 3 είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την ΑΕΚ 3 8 καινοτοµία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία ΑΧΚ 5,4,9 8 είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering) ΑΣ Κ 6 8 είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία Α Τ 10 8 Εισροή είκτες απόδοσης έρευνας 1, 2,7 ( ΑΕ) είκτες απόδοσης Εισροή καινοτοµίας ( ΑΚ) 3 Εκροή 3 Εκροή 8

34 είκτης Οι περιφέρειες µε τις υψηλότερες τιµές στους δείκτες απόδοσης ΑΧΕ Åland(FL), Vorarlberg(AT), Lüneburg(DE), Burgenland(AT), Noord-Brabant(NL) ΑΕ Oberbayern(DE), Freiburg(DE), Oberpfalz(DE), Noord-Brabant(NL) ΑΕΚ Oberbayern(DE), Stuttgart(DE), Oberpfalz(DE), Baden-Württemberg(DE) ΑΧΚ Észak-Magyarország(HU), Dél-Alföld(HU), Severozápad(CZ), Podkarpackie(PL) ΑΣ Κ Região Autónoma da Madeira (PT), Comunidad Foral de Navarra,(ES), Severozápad(CZ) Α Τ Andalucia(ES), Algarve(PT), Kriti(EL), Extremadura(ES) ΑΕ Vorarlberg (AT), Freiburg(DE), Lüneburg(DE), Noord-Brabant(NL) ΑΕ Extremadura(ES), Región de Murcia(ES), Praha(CZ), Southern and Eastern(IE) ΑΣΚ Extremadura(ES), Castilla y León(ES), Praha(CZ), Aragón(ES)

35 είκτης απόδοσης ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Μέσος όρος Ε.Ε. 0,11 0,3 0,14 0,35 0,08 0,38 0,18 0,33 0,19 Η.Π.Α. 0,08 0,46 0,04 0,59 0,02 0,93 0,2 0,5 0,24 Ιαπωνία 0,09 0,5 0,03 0,54 0,02 0,59 0,21 0,42 0,23 Προτεινόµενοι είκτες απόδοσης Συντοµογ Εισροές Εκροές ραφία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την ερευνά ΑΧΕ 1,7 3 είκτης απόδοσης ερευνητικού δυναµικού ΑΕ 2 3 είκτης απόδοσης ερευνάς σε σχέση µε την ΑΕΚ 3 8 καινοτοµία είκτης απόδοσης χρηµατοδότησης για την καινοτοµία ΑΧΚ 5,4,9 8 είκτης απόδοσης συνεργίας επιχειρήσεων για την καινοτοµία (clustering) ΑΣ Κ 6 8 Σύγκριση δεικτών απόδοσης σε επίπεδο χωρών είκτης απόδοσης µεταφοράς τεχνολογίας για την καινοτοµία Α Τ 10 8 Εισροή είκτες απόδοσης έρευνας 1, 2,7 ( ΑΕ) είκτες απόδοσης Εισροή καινοτοµίας ( ΑΚ) 3 Εκροή 3 Εκροή 8 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 ΑΧΕ ΑΕΚ ΑΣ Κ ΑΕ ΑΣΚ Μέσος όρος Ε.Ε. Η.Π.Α. Ιαπωνία

36 COUNTRY REGION ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ CZ Praha DE Baden-Württemberg EL Anatoliki Makedonia, Thraki EL Kentriki Makedonia EL Dytiki Makedonia EL Thessalia EL Attiki EL Kriti ES Comunidad Foral de Navarra IT Umbria HU Közép-Magyarország NL Limburg (NL) AT Wien Παραδείγµατα δεικτών απόδοσης περιφερειών

37 COUNTRY COUNTRY ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 EL Greece 0,01 0,04 0,16 0,15 0,02 0,33 0,03 0,21 0,03 0,36 0,26 0,31 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 2. 0,35 EU25, 43 10, O,33 EU25, 0,62 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 3, 0,03 EU25 0, 34 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 8, 0,14 EU25, 0,39 Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 4, 0,07 EU25, 0,30 6, 0,19 EU25, 0,33 1, 0,19 EU25, O,42 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί 5, 0,44 EU25, 0,41 7, 0,23 EU25, 9, 0,43 EU25, 0,46 Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 Παράδειγµα Εθνικού συστήµατος Ελλάδα 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 E.U. members - 25 Greece 0,05 0 ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ. kai. Κ.ΣΥΣΤ

38 COUNTRY Region ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 EL C. Macedonia 0,01 0,07 0,03 0,06 0,04 0,88 0,03 0,28 0,14 0,25 0,36 0,44 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 2. 0,10 EU25, 43 10, O,44 EU25, 0,62 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 3, 0,02 EU25 0, 34 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 8, 0,23 EU25, 0,39 Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 4, 0,30 EU25, 0,30 6, 0,30 EU25, 0,33 1, 0,32 EU25, O,42 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί 5, 0,45 EU25, 0,41 7, 0,05 EU25, 9, 0,44 EU25, 0,46 Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 0,9 0,8 Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας Κεντρική Μακεδονία 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 E.U. members - 25 C. Macedonia 0 ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

39 COUNTRY Region ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 EL Attiki 0,01 0,08 0,04 0,06 0,04 0,75 0,03 0,27 0,14 0,5 0,69 0,83 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 2. 0,25 EU25, 43 10, O,27 EU25, 0,62 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 3, 0,05 EU25 0, 34 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 8, 0,40 EU25, 0,39 Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 1, 0,52 EU25, O,42 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί 7, 0,19 EU25, 0,41 5, 0,78 EU25, 0,41 9, 0,77 EU25, 0,46 4, 0,52 EU25, 0,30 Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital 6, 0,52 EU25, 0,33 Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 0,9 0,8 Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας Αττική 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 E.U. members - 25 Attiki 0,1 0 ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

40 COUNTRY Region ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 DE Baden-Württem 0,01 0,08 0,04 0,06 0,04 0,75 0,03 0,27 0,14 0,5 0,69 0,83 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 2. 0,54 EU25, 43 10, O,89 EU25, 0,62 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 3, 0,9 EU25 0, 34 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 8, 0,32 EU25, 0,39 Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 1, 0,51 EU25, O,42 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί 7, 097 EU25, 0,41 5, 0,37 EU25, 0,41 9, 0,71 EU25, 0,46 4, 0,29 EU25, 0,30 Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital 6, 0,28 EU25, 0,33 Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU-25 0,9 0,8 0,7 Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας Baden-Württemberg(DE) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 E.U. members - 25 Baden-Wόrttemberg 0 ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

41 COUNTRY Region ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ EU25 E.U. members 0,09 0,38 0,03 0,35 0,03 0,39 0,19 0,34 0,19 0,48 0,46 0,45 FL Etelä-Suomi 0,17 0,4 0,18 0,28 0,04 0,52 0,28 0,34 0,17 0,91 0,9 0,96 ηµιουργία Γνώσης Εκπαίδευσης Μεταφορά τεχνολογίας Τεχνολογικά Πάρκα, IRCs 2. 0,99 EU25, 43 10, O,66 EU25, 0,62 Παραγωγή έρευνας Ερευνητικά εργαστήρια, ινστιτούτα, τεχνοβλαστοί 3, 0,8 EU25 0, 34 Παραγωγή καινοτοµίας Ενδιάµεσοι φορείς Επιχειρήσεις 8, 0,99 EU25, 0,39 Ανάπτυξη της καινοτοµίας Νέες Αγορές Νέα προϊόντα / υπηρεσίες 1, 0,70 EU25, O,42 Χάραξη πολιτικών ηµόσιοι Εθνικοί &, Περιφερειακοί 7, 086 EU25, 0,41 5, 0,87 EU25, 0,41 9, 0,47 EU25, 0,46 4, 0,74 EU25, 0,30 Ιδιωτική χρηµατοδότηση Επενδυτικοί οργανισµοί - Venture Capital 6, 0,83 EU25, 0,33 Συνέργιες για την καινοτοµία Clusters Πάνω από τον µέσο όρο EU-25 Προσεγγίζει τον µέσο όρο EU-25 Κάτω από τον µέσο όρο EU ,9 0,8 0,7 Παράδειγµα περιφερειακού συστήµατος καινοτοµίας Etelä-Suomi(FL) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 E.U. members - 25 Etelδ-Suomi 0 ΑΧΕ ΑΕ ΑΕΚ ΑΧΚ ΑΣ Κ Α Τ ΑΕ ΑΚ ΑΣΚ Κ Ρ. Κ AI. Κ.ΣΥΣΤ

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια

Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια Ομάδα Έρευνας: Λιούκας Σπ., Καθηγητής ΟΠΑ Βουδούρη Ε., Επίκ. Καθηγήτρια Γκούρας Αθ., Διδακτορικός ερευνητής Λαντζούνη Παν., Ερευνήτρια Η καινοτομία είναι η λύση Απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Έγκριση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας

Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας Ιστορική διαδροµή Παρούσα κατάσταση Προοπτικές Δηµήτρης Λουκάς, Μαρία Στουµπούδη Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 1 Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Μέλη της Ένωσης: Οι ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα