ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-78Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 2 η Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 8591/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος και 2) Πρασσάς Αναστάσιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 18

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος & Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/ Τον Ν. 3852/ Την με αρ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ) που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ο οποίος παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο εσόδων: ,00 Γενικό Σύνολο εξόδων: ,00 4. Την διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βάϊου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Σουλούκου Ασπασίας, Σούλτη Γεωργίου, Τσιαούση Κων/νου, Λαμπρούλη Γεώργιου, Ζωγράφου Βασίλειου, Ούντρια Ευαγγελής & Καλογιάννη Απόστολου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας (ΔΟΠΑΕΛ), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 3/2012 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 18

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 3 ΑΠΟ ΤΟ 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη: Προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. οικ. έτους Στη Λάρισα σήμερα 1 η Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 1 το μεσημέρι στο Χατζηγιάννειο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας, συνεδρίασε ύστερα από την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 35/ πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες ήταν οι: Μιχάλης Τσακίρης -Πρόεδρος, Ιωάννης Οικονόμου-Αντιπρόεδρος και τα μέλη: Βάσω Οικονόμου, Αριστοκλής Γαλάτος, Δημήτριος Καρανάσιος, Ιωάννης Αλεξούλης, Θεόδωρος Λιάκος, Ολγα Μίχου, Γεώργιος Κύργιας, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Βασίλειος Ζωγράφος, Κατερίνα Γκουντζή και Κων/να Καρυδάκηεκπρόσωπος των εργαζομένων. Απουσίαζαν οι: Ελευθέριος Λαβδάς και Γεώργιος Μπαρτζώκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε απαρτία διότι παρευρίσκονταν 13 μέλη που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ. Κ. Κ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αναπτύσσοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. οικ. έτους Είπε τα εξής: Κύριοι σύμβουλοι, Θέτω υπόψη σας σχέδιο προϋπολογισμού του Δ. Ο. Π. Α. Ε. Λ. οικ. έτους Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να έχει έσοδα ,00 και έξοδα ,00 Τα Τακτικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,00, εκ των οποίων ,00 θα είναι η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,00 και το Χρηματικό υπόλοιπο 2011 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2012 ανέρχεται στ ο ποσό των ,00. Τα Γενικά έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας ανέρχονται στο ποσό των ,00 Παρελθόντων οικονομικών ετών ,00 και λοιπές αποδόσεις ,00 Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ., έχει ως εξής: Σελίδα 3 από 18

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012 Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Επιστημών Λάρισας προήλθε από την συγχώνευση των παρακάτω Νομικών Προσώπων. 1. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων 3. Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας «Ο Αριστεύς» 4. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Γιάννουλης 5. Δημοτική Βιβλιοθήκη Φαλάνης 6. Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Γιάννουλης 7. Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο Φαλάνης 8. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γιάννουλης 9. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κοιλάδος Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ανωτέρω επωνυμία (Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ.) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 763/Τεύχος Β / Με προηγούμενη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας αποφάσισε τη μεταφορά της Δημοτικής Σχολής Χορού και Ανώτερης Σχολής Χορού καθώς και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ασκούσε η Δ.Ε.Τ.Π.Ο.Λ. στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Λαρισαίων (Απόφαση 52, Πρακτικό 5/2011 ΔΣΛ) Συνεπώς ο ΔΟΠΑΕΛ ως ΝΠΔΔ έχει δραστηριότητα οκτώ μηνών (6/5/2011 έως 31/12/2011). Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προέκυψε από τις δραστηριότητες όλων των Νομικών Προσώπων, που συγχωνεύθηκαν. Για την σύνταξη του ελήφθησαν υπόψη τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανωτέρω Νομικών Προσώπων. Το τακτικό προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ανέρχεται σε 25 άτομα εκ των οποίων 5 μόνιμοι και 20 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, που κατατίθεται προς έγκριση αφορά έσοδα και δαπάνες από 1/1/2012 έως 31/12/2012, σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006 και τον Ν. 3852/10 ΦΕΚ Α 87/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης) και μέσα στα χρονικά περιθώρια, που ορίζονται. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ επέκταση της Δημοτικής Αρχής, με γνώμονα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος των δραστηριοτήτων του Δ.ΟΠ.Α.Ε.Λ., προσαρμοσμένου στα νέα οικονομικά δεδομένα που διέπουν την οικονομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υλοποιεί τις επιδιώξεις των πολιτών, για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις επιστήμες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σελίδα 4 από 18

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000, , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000, , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ , , Εσοδα απο εισητηρια κινηματογραφου , , Εσοδα απο πολιτιστικες εκδηλωσεις , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , Εσοδα χρησης αθλητικων εγκαταστασεων , , Εσοδα φοιτησης στην αθλητικες ακαδημιες , , Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια μπασκετ 0, , Εσοδα φοιτησης στις σχολες τενις 0, , Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια βολει 0, , Εσοδα φοιτησης στη σχολη εκμαθησης ιππασιας 0, , Εσοδα φοιτησης στη σχολη μπαλετου και ανωτ. σχολη χορου , , Τελη εγγραφων και δικαιωματων διδασκαλιας λεσχων πολιτισμου 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , Επιχορηγηση Δημου Λαρισαιων για την καληψη λειτουργικων αναγκων , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000, , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000, ,00 Σελίδα 5 από 18

6 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , Εσοδα απο πωλησης βιβλιων ή εντυπων 4.000, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμματαμαζικης αθλησης) , , Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμμα "αθλοχωροι γειτονιας") 0, , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ΔΩΡΕΕΣ , , Προϊόν δωρεών , , Εσοδα χορηγιων , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , , Εσοδα εισητηριων παραστασης σχολης μπαλετου & ανωτερης σχολης χορου 5.000, , Συμμετοχη στο πρωταθλημα εργαζομενων 5.000, , Συμμετοχη των γυναικων στα προγραμματα γυμναστικης 2.000, , Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" , , Εσοδα απο παραχωρηση Χατζηγιαννειου , , Εσοδα απο παραχωρηση θερινου κινηματογραφου 2.000, , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500, , Φορος εισοδηματος 20% 2.350, , Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου 150,00 200, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , , Φορος στις προμηθειες αγαθων ή υπηρεσιων , , Φορος ελευθερων επαγγελματιων , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ εργοδοτη , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ ασφαλισμενου , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ασφαλισμενου 1.100,00 750,00 Σελίδα 6 από 18

7 Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ασφαλισμενου 3.300, , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 4,55% 4.250, , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ εργοδοτη 12,50% , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ ασφαλισμενου 8,5% 3.200, , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη 7,5% 2.800, , Εσοδα απο κρατησεις ειδ. λογαριασμος ανεργιας εργοδοτη 2% 700,00 500, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 2.500, , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚ ΜΟΝ 1% 1.200, , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 1.000, , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 6.000,00 800, Εκτακτη εισφορα 1% & 2% ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατησεις στις αποδοχες για την εξοφληση δανειων παρακαταθηκων 6.500, , Κρατησεις στις για εξοφληση δανειων Ταχυδ/κο Ταμ/ριο 2.300,00 0, Κρατησεις στις αποδοχες υπερ ΟΔΔΥ 720,00 0, Κρατησειε στις αποδοχες υπερ Σωματειου 500,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,00 0, Χρηματικο υπολοιπο ΔΟΠΑΕΛ Δημου Λαρισας ,00 0, Λοιπα εκτακτα εσοδα 0, ,11 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , ,46 Σελίδα 7 από 18

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.000, , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000, , Αμοιβες Νομικων και Συμβολαιογραφων 3.000, , Αμοιβες Νομικων (εγγραφεται το ποσο ανα υποθεση. Δεν αφορα αυτους που υπηρετουν με παγια αντιμισθια) 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , , Εξοδα παραστασης προεδρου & αντιπροεδρου ΔΟΠΑΕΛ , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 0, , Αποζημιωση μελων Δ.Σ. ΔΟΠΑΕΛ 0, , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0, , Λοιπες αποζημιωσεις και εξοδα αιρετων 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000, , Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, Δικαιωματα ΑΕΠΙ Ανωνυμος Εταρεια Πνευματικης Ιδικτησιας ,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , Ταχυδρομικά τέλη 1.000, , Ταχυδρομικα Τελη 1.000, , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Τηλεφωνικα, τηλεγραφικα και τηλεομοιοτυπικα τελη εσωτερικου , ,00 Σελίδα 8 από 18

9 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 300, Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 300, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 100, ΦΟΡΟΙ 100,00 100, Φόροι τόκων 100,00 100, Φοροι Τοκων 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700, , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0, , Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων αιρετων 0, , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 500, , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 500, , Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων του Ν.Π.Δ.Δ. 500, , τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0, , Τιμητικες διακρισεις, αναμνηστικα δωρα και εξοδα φιλοξενιας φυσικων προσωπων και αντιπροσωπειων 0, , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0, , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0, , Συμμετοχη σε συνεδρια, συναντησεις και διαλεξεις 0, , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0, , Διοργανωση συνεδριων, συναντησεις και διαλεξεις 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0, , Δαπανες δεξιωσεων και εθνικων ή τοπικων γιορτων 0, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 700,00 500, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 700,00 500, Συνδρομες σε εφημεριδες και περιοδικα και ηλεκτρονικα μεσα 700,00 500, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500, , Εξοδα λοιπων δημοσιευσεων - διαφημησεων 500, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.000, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000, , Λοιπες δαπανες γενικης φυσης 1.000, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 7.000, , Λοιπες προσυαξησεις 0,00 500, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ,00 Σελίδα 9 από 18

10 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,00 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται οι καθε ειδους αποδεοχες των μονιμων υπαλληλων και τα κατ' αποκοοπη εξοδα κινησης) , ,00 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, ,00 Αμοιβες (εγγραφεται η αμοιβη του υπαλληλου που τηρει τα πρακτικα των συνεδριασεων του Δ.Σ.) 0, ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,00 Τακτικες αποδοχες (περιλάμβανονται οι καθε ειδους αποδοχες των μονιμων υπαλληλων, τα κατ'αποκοπη εξοδα κινησης, καθως και η αποζημιωση των συνταξιοδοτουμενων υπαλληλων αρθρο 300 του Ν. 1188/1981) , ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Αποδoχες προσωπικου προγραμματων "Αθληση για ολους" , , Αποδοχες προσ. προγραμ/των "Αθλοχωροι γειτονιας" ΓΓΑ 0, , Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιων ,00 0, Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας ποδοσ 0, , Αποδοχες προσωπικου Ν. 3584/2007 (εκτακτων αναγκων) , , Αποδοχες προσωπικου οκταμηνης συμβασης , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων , , Εισφορες υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 12,5% , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου , ,00 Σελίδα 10 από 18

11 Εισφορες υπερ ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου 2.500, , Εισφορες εργοδοτη υπερ ειδικου λογ. ανεργιας 700,00 450, Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη εκτακτων υπαλληλων , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500, , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 500, , Παροχες ενδυσης (ενδυση εργατοτεχνικου και ενστολου προσωπικου) 500, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία , , Συμβαση εργου διδασκαλια χωρου ανωτερη σχολου χορου 6.000,00 0, Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων , , Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , Μισθωματα κτιριου για την στεγαση της δραστ/τος αθλητισμου 7.200, , Μισθωματα κτιριων για την στεγαση πολιτιστικων λεσχων , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500, , Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 500, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Συντηρηση και επισκευη πισινας , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, , Συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων 1.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000, , Συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων 2.000, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, , Συντηρηση και επισκευη επιπλων σκευων και λοιπου εξοπλισμου 3.000, , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000, , Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου 2.000, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.500, , Δαπανες ηλεκτροφωτισμου 1.500, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , ,00 Σελίδα 11 από 18

12 Δαπανες απολυμανσης-μυοκτονιων 500,00 500, Δαπανες κοινοχρηστων , , Δαπανες κτηνιατρικης περιθαλψης αλογων 1.000, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300, , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300, , Τελη κυκλοφοριας φορτηγων αυτοκινητων 300, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.000, , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 2.000,00 0, Εξοδα κινησης ιδιοκτητων μεταφορικων μεσων επιβατικων (καυσιμα, λιπαντικα, διοδια, κτλ.) 2.000,00 0, Μεταφορές εν γένει 2.000, , Μεταφορες γενικα 2.000, , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0, , Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων εκτος εδρας 0, , Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων στο εξωτερικο 0, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 5.000, , Οδοιπορικα εξοδα μετακινουμενων τριτων εκτος εδρας στο εσωτερικο 2.000, , Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση τριτων για μετακινηση στο εξωτερικο 3.000, , ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Εξοδα πολιτιστικων εκδηλωσεων , , Εξοδα κινηματογραφικων προβολων ,00 0, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , Πρωταθλημα εργαζομενων 8.000, , Βραβευση διακριθεντων αθλητων 2.000, , Ημιμαραθωνιος αγωνας δρομου 6.000, , Γυρος Λαρισας 3.000, , Κολυμβητικοι αγωνες Ιπποκρατεια 1.000, , Τουρνουα ποδοσφαιρου "Δ. Κουκολιτσιος - Δ. Μουσαρης" 1.000, , Λοιπες αθλητικες εκδηλωσεις 3.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , , Προμηθεια βιβλιων κτλ , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000, , Προμηθεια γραφικης υλης 6.000, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0, , Προμηθεια εντυπων μηχανογραφησης 0, , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.500, ,00 Σελίδα 12 από 18

13 Λοιπες προμηθειες ειδων γραφειου 1.500, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500, , Εκτυπωσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετησεις 3.500, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.200, , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 200, Προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου 200,00 200, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000, , Προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου 3.000, , Προμηθεια λοιπων ειδων υγειηνης και καθαριοτητας 3.000, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.500, , Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για κινηση μεταφορικων μεσων 1.500, , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση πισινας κολυμβητηριου 0, , Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση κλειστου γυμναστηριου 0, , Προμηθεια φ. αεριου για λεσχες πολιτισμου , , Προμηθεια πετρελαιου θερμανσης για λεσχες πολιτισμου 4.000, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500, , Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για λοιπες αναγκες 500, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , Υλικα συντηρησης και επισκευης κτιριων 5.000, , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000, , Υλικά Φαρμακείου 0,00 100, Υλικα φαρμακειου 0,00 100, Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 1.000, , Λοιπα υλικα αμεσης αναλωσης 1.000, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , , Προμηθεια χημικων πισινας και υλικαανταλακτικα συντηρησης , , Προμηθεια ομπρελων πισινας 600,00 500, Προμηθεια αθλητικου υλικου 7.000, , Προμηθεια φορμων ακαδημιων , , Προμηθεια τροφων αλογων , , Προμηθεια ετοιμου χλοοταπητα 2.000,00 0, Προμηθεια αμμοχωματος 3.000,00 0, Προμηθεια υλικου διαγραμισης γηπεδων 2.000, , Προμηθεια αγωνιστικων εμφανισεων ακαδημιων (στολες) 2.000, , Προμηθεια λοιπων αναλωσιμων 1.000, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.700, , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700, ,00 Σελίδα 13 από 18

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700, , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.200, , Προμηθεια μικροσυσκευων 1.000, , Λοιπες προμηθειες παγιων 1.200, , Έπιπλα Σκεύη 1.500,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000, , Λοιπός εξοπλισμός 1.000, , Λοιπες προμηθειες 1.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αμοιβες και εξοδα προσωπικου , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, , Φόροι -Τέλη , , Διάφορα έξοδα , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ΙΚΑ (ΠΟΕ) , , ΤΣΠΕΑΘ 80, , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΣΦΑΛ 3% 5.058, , ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 12.5% , , ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΜΟΙΝΙΜΟΙ ΑΣΦΑΛ.1% 639,18 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ % 1.366,88 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚ ΜΟΝΙΜΟΙ % 1.077,82 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ 2.171,00 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΑΧ % ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 611,14 0, ΤΥΔΚΥ 4.55% & 2.55% ΑΣΦΑΛ ,28 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων , , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500, , Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , , Αποδοση φορου επι των προμηθειων αγαθων ή υπηρεσιων , , Αποδοση φορου ελευθερων επαγγελματιων , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , Αποδοση εισφορων υπερ ΤΑΔΚΥ 4.400, , Αποδοση εισφορων υπερ ΤΥΔΚΥ , , Αποδοση εισφορων υπερ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 2.500, , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚ ΜΟΝ , ,00 Σελίδα 14 από 18

15 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 1.000, , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 6.000,00 800, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2% ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 700,00 500, Αποδοση εισφορων υπερ ΤΣΠΕΑΘ 6.000, , Εκτακτη εισφορα 1% & 2% ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 6.500, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.520,00 0, ΟΔΔΥ 720,00 0, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2.300,00 0, ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 500,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , ,46 Σελίδα 15 από 18

16 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2012 Διαμορφωμένος ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.000, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,11 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , ,46 Σελίδα 16 από 18

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2012 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.700, , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.700, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , ,46 Σελίδα 17 από 18

18 Ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Μειοψηφήσαν οι: Όλγα Μίχου, Ιωάννης Αλεξούλης, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου και Βασίλειος Ζωγράφος. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3. Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ. Ο. Π. Α.Ε. Λ. Τα μέλη Μιχάλης Τσακίρης Δημοτικός Σύμβουλος Σελίδα 18 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η υπ αρ. 8/2010

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα